NBS 3 Elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NBS 3 Elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år"

Transkript

1 NBS 3 Elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år Bokføringslovens 3b. Elektronisk tilgjengelighet Bokførte opplysninger som er tilgjengelig elektronisk skal være tilgjengelig elektronisk i 3,5 år Bokføringsforskriften 7-7. Elektronisk tilgjengelighet Tilgjengelig i regnskapssystem eller lagret på annen måte Bokføringsforskriften 7-7, samt 7-2 og 7- Krav til sikkerhetskopiering Krav til opprettholding av lesekvaliteten

2 NBS 3 - Innhold Problemstillinger Når er bokførte opplysninger tilgjengelig elektronisk? Hvilke bokførte opplysninger skal holdes elektronisk tilgjengelig? Hva betyr «elektronisk tilgjengelig»? Hvordan skal opplysninger lagres? Hvordan skal opplysningene sikres? Hvordan håndtere bytte av regnskapssystem? Elektronisk tilgjengelighet eller el.oppbevaring? 2

3 Når er bokførte opplysninger tilgjengelig elektronisk? Bokførte opplysninger som registreres elektronisk i regnskapssystemet elektronisk tilgjengelig Ingen krav til filtyper, dataformat mv. Terskelen er lav Ikke elektronisk registrering (dvs. bokføring på papir) ikke krav til elektronisk tilgjengelighet 3

4 Hvilke bokførte opplysninger skal holdes elektronisk tilgjengelig? Bokførte opplysninger som er nødvendige for å kunne utarbeide pliktig regnskapsrapportering jfr. BL 7 / BF 3- Dokumentasjonsdato Dokumentasjonshenvisning (bilagsnummer) Kontokode og navn Kundens kode og navn Leverandørens kode, navn og organisasjonsnummer MVA-koder Beløp 4

5 Hva betyr «elektronisk tilgjengelig»? Bokførte opplysninger som holdes elektronisk tilgjengelig skal kunne overføres fra regnskapsdatasystemet eller annen lagringsløsning til ekstern programvare for kontroll og dataanalyse Formål: Bokførte opplysninger skal være tilgjengelig for etterkontroll Skal kunne overføres til og analyseres i regneark, database eller andre analyseverktøy Til enhver tid i perioden på 3,5 år 5

6 Hvordan skal de opplysninger som holdes elektronisk tilgjengelig lagres? Bokførte opplysninger som i utgangspunktet er tilgjengelig skal holdes elektronisk tilgjengelig i Norge i 3,5 år etter regnskapsårets slutt Dette er ikke et oppbevaringskrav iht. de vanlige reglene for oppbevaring av bokførte opplysninger og spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering Dette er et tilleggskrav ift. ordinære oppbevaringskrav Det er ikke samme krav til lagringstid, lagringssted, sikring mv. 6

7 Hvordan skal de opplysningene som holdes elektronisk tilgjengelig sikres? Det skal foreligge en sikkerhetskopi av bokførte opplysninger som holdes elektronisk tilgjengelig, og opplysningene skal lagres på en måte som opprettholder lesekvaliteten i hele lagringsperioden på 3,5 år etter regnskapsperiodens slutt Krav til sikring er ikke likt med oppbevaringspliktig regnskapsmateriale, etter BL 3 tredje ledd 7

8 Hvordan skal de opplysningene som holdes elektronisk tilgjengelig sikres? For tilleggskravet om elektronisk tilgjengelighet, er det to forhold som er likt med de ordinære oppbevaringskravene Sikkerhetskopiering innen ajourholdsfristene Bokføringsforskriften 7-7 og 7-2 Lagringsmedium må forventes å være lesbart i 3,5 år: Harddisk, DVD-plate, minnepinne mv. Bokføringsforskriften 7-7 og 7-8

9 Hvordan skal bytte av regnskapssystem eller regnskapsfører håndteres? Ved bytte av lagringsløsning skal tilgjengeligheten til og muligheten for analyser av de bokførte opplysningene ikke forringes. Kontrollsporet mellom pliktig regnskapsrapportering, bokførte opplysninger og dokumentasjon av bokførte opplysninger skal opprettholdes Alternativ. Beholde en versjon av det tidligere regnskapssystemet i 3,5 år 9

10 Hvordan skal bytte av regnskapssystem eller regnskapsfører håndteres? Alternativ 2. De bokførte opplysninger konverteres og overføres til nytt regnskapssystem, og holdes tilgjengelig der i 3,5 år Alternativ 3. De bokførte opplysninger overføres til andre former for tabeller, databaser, datavarehus eller lignende, og holdes tilgjengelig der i 3,5 år Det materielle innholdet i de bokførte opplysningene må ikke endres Tilgjengeligheten til og muligheter for analyser må ikke forringes 0

11 Elektronisk tilgjengelighet eller elektronisk oppbevaring Bokførte opplysninger som er tilgjengelig elektronisk, skal holdes elektronisk tilgjengelig uavhengig av om den bokføringspliktige velger. oppbevaring av ferdig utarbeidede spesifikasjoner av pliktig regnskaps-rapportering, eller 2. elektronisk oppbevaring av bokførte opplysninger (etter lukking), som er nødvendig for å kunne utarbeide spesifikasjoner av pliktig rapportering

12 NBS 4 Elektronisk fakturering Det sendes ikke tradisjonelle salgsdokumenter fra selger til kjøper, verken papir eller bildefil (pdf mv.) Innholdet i salgsdokumentet sendes i maskinlesbar form, fra selgers fakturasystem til kjøpers mottakssystem Ofte gjennom formidler/distributør Direkte bokføring i regnskapssystemet 2

13 NBS 4 Elektronisk fakturering Standarden omhandler kriterier som må oppfylles for at elektronisk fakturering skal skje iht. bokføringsreglene Bokføringsloven 0 Bokførte opplysninger skal være dokumentert ikke endres etter utstedelse Inneholde referanse fra primærdokument til øvrige dokumenter Bokføringsforskriftens 5-, 5-2 og 5-5 Krav til innhold i og utstedelse av salgsdokumenter Krav til kjøpsdokumenter 3

14 Kriterier som må oppfylles Krav til rimelig sikring av salgsdokumentene mot endring, sletting, ødeleggelse eller tap etter utstedelse, og Krav til lesbarhet og mulighet for etterkontroll i hele oppbevaringsperioden, herunder krav til kontrollspor 4

15 Elektronisk faktura En elektronisk faktura er et salgsdokument hvor innholdet overføres elektronisk fra selger til kjøper, og kan importeres i kjøpers regnskapssystem og behandles maskinelt Annen dokumentasjon som utstedes omfattes ikke av begrepet salgsdokument, for eksempel avtaler, ordrer, pakksedler, forskudd, betalingspåminnelser, inkassovarsel mv. 5

16 Sikring av elektroniske fakturaer Omfang av innhold som må sikres Det innehold i salgsdokumentene som kreves i eller i medhold av lov Ikke annen «frivillig» informasjon 6

17 Grad av sikring Sikring av elektroniske fakturaer skal redusere risikoene for urettmessig endring, sletting, tap eller ødeleggelse til et akseptabelt nivå Ikke krav om «absolutt» sikring Rimelig, betryggende og forsvarlig sikring Akseptabelt nivå lav sannsynlighet for og/eller lav konsekvens av sletting/endring Formålet er å forhindre utilsiktede feil 7

18 Sikringstiltak Elektroniske fakturaer skal ved utstedelse og oversendelse sikres på en måte som gjør at innholdet i salgsdokumentet ikke enkelt lar seg redigere i allment kjente sluttbrukerverktøy for tekstbehandling, regneark, e-post mv. uten at endringen framgår direkte av den elektroniske fakturaen 8

19 Elektronisk fakturering uten konvertering Det kreves ikke særskilte sikringstiltak knyttet til utstedelse og oversendelse Oversendelsen anses å være lite risikofylt Samme risiko som annen oversendelse: post, e-post, telefaks En viss risiko aksepteres: post blir borte, e-post hackes, feil på telefaks 9

20 Elektronisk fakturering med konvertering Konvertering innebærer at en elektronisk faktura endrer filformat i løpet av oversendelsen fra selger til kjøper Formålet med konverteringen er å gjøre filen lesbar i det system som benyttes hos kjøper Konvertering gjennomføres vanligvis hos en formidler 2 0

21 Elektronisk fakturering med konvertering Krav til avtale mellom selger/kjøper og formidler Innhold i den elektroniske fakturaen skal ikke endres Konverteringsprosessen skal beskrives Krav til testresultater fra formidler Konverteringsprosess fungerer Ikke endringer i innhold Avtalen skal oppbevares i 0 år 2

22 Vedlegg til elektronisk faktura er enhver oversendelse som ikke er en del av den elektroniske fakturaen Vanlig brukt format er pdf- og html-filer med for eksempel vareliste, timeliste eller en avtale Vedlegg med innhold (ift. salgsdokumentasjon) Anses å være en del av salgsdokumentasjonen og omfattes av denne standarden Vedlegg uten innhold (ift. salgsdokumentasjon) Anses omfattes ikke av denne standarden 2 2

23 Vedlegg/Oversendelse Vedlegg med innhold som er en del av salgsdokumentet Skal oppbevares ordnet og betryggende sikret mot urettmessig endring, sletting, tap eller ødeleggelse i 0 år Skal være referanse fra e-faktura til vedlegget Oversendelse til kjøper Selger oversender e-faktura uoppfordret Eventuelt bruk av formidler Eventuelt informere kjøper om hvor faktura kan hentes 2 3

24 Oppbevaring og Kontrollspor Både kjøper og selger skal oppbevare e-fakturaer ordnet og betryggende sikret i 0 år Det skal i hele oppbevaringsperioden eksistere et toveis kontrollspor mellom bokførte opplysninger knyttet til salgs- og kjøpstransaksjoner, og de elektroniske fakturaene som dokumenterer bokføringen 2 4

25 Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI er gitt i oppdrag å legge til rette for økt satsing på e-handel Spare tid og penger Miljøbesparelser mht. papir og transport DIFI arbeider for å få leverandører og mottakere til å ta i bruk elektronisk faktura på standardformat EHF Elektronisk handelsformat Statlige virksomheter krever at leverandører sender faktura og kreditnota elektronisk 2 5

Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer

Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer Norsk bokføringsstandard NBS 6 (Desember 2013, oppdatert mars 2014 og april 2015) Innhold 1. Innledning og virkeområde... 2 2.... 2 3. Tekstbehandlings- og regnearkprogrammer... 2 4. Hvem kan bokføre i

Detaljer

Dokumentasjon av betalingstransaksjoner

Dokumentasjon av betalingstransaksjoner Norsk bokføringsstandard NBS 7 (Januar 2015) Innhold 1. Innledning og virkeområde... 2 2. Lov og forskrift... 3 3. Innholdet i betalingsdokumentasjonen... 3 3.1 Generelt... 3 3.2 Angivelse av partene...

Detaljer

Regelverk for webfaktura

Regelverk for webfaktura Regelverk for webfaktura Jan Terje Kaaby Statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører Bokføringsreglene Bokføringsreglene Bokføringsloven med forskrifter God bokføringsskikk Rettslig standard,

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS)

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK (GRFS) Standard av juni 2014, oppdatert november 2014, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening, Økonomiforbundet og Den norske Revisorforening Innhold 1 UTGANGSPUNKT

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ELEKTRONISK FAKTURASYSTEM I HORTEN KOMMUNE 2009/2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 5 1.2

Detaljer

KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf

KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf KonkursRåd [I] Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf [II] [III] [IV] Nyhetsklipp fra www.konkursradet.no EUs nye konkursforordning innebærer

Detaljer

Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09

Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09 Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09 Audit & Advisory August 2009 INNLEDNING Denne sjekklisten omfatter kravene i bokføringsloven med forskrifter og god bokføringsskikk. Vi håper sjekklisten

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 3 Fakturering Foreløpig standard 1 av 15. august 2006, revidert 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) og Økonomiforbundet.

Detaljer

Bokføringsloven del I. Kjell Næssvold

Bokføringsloven del I. Kjell Næssvold Bokføringsloven del I Kjell Næssvold Bokføringsloven for kommunene Ny forskrift (av 4.3.2010) om endring i forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) Bokføringsloven gjøres

Detaljer

Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité

Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.07 Endringene i disse bestemmelsene trer i kraft med virkning

Detaljer

Utkast - Lov om krav til kassasystem (kassasystemloven)

Utkast - Lov om krav til kassasystem (kassasystemloven) Utkast - Lov om krav til kassasystem (kassasystemloven) 1. Lovens virkeområde Denne loven gjelder leverandør av kassasystem som nevnt i 2 bokstav e. Loven fastsetter hvilke krav som gjelder for kassasystemer

Detaljer

Forenklinger i bokføringsregelverket

Forenklinger i bokføringsregelverket Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2. Innledning -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Forenklinger i bokføringsregelverket

Forenklinger i bokføringsregelverket Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2. Innledning -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1: Kapittel 2: Kapittel 3: Kapittel 4: Kapittel 5: Kapittel 6: Kapittel 7: Virkeområde, formål og definisjoner

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 1 - Bokføring og årsoppgjør Standard av 10. september 2001, revidert 15. august 2006 og 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)

Detaljer

Standard leveransevilkår for CS. regnskapsføringsoppdrag

Standard leveransevilkår for CS. regnskapsføringsoppdrag Standard leveransevilkår for regnskapsføringsoppdrag Innholdsfortegnelse 1. Etablering av oppdrag... 1 2. Partenes representanter... 1 3. Informasjonsplikt og regnskapsansvar... 2 4. Oppbevaring... 2 5.

Detaljer

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE 2 BDO AS INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE Norskregistrert utenlandsk foretak

Detaljer

Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale.

Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale. Avtaleklausuler for samarbeid med Visma Services Norge AS Vedlegg til Oppdragsavtale. 1. Generelt Visma Services Norge AS («Visma») er et autorisert regnskapsførerselskap underlagt tilsyn fra Finanstilsynet.

Detaljer

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Innhold Ordliste 2 Hvorfor kontorarbeid og regnskapsføring er viktig 3 Trenger du regnskapsfører? Test deg selv 3 Selv om du har regnskapsfører, må du gjøre

Detaljer

Arkiv og lagring i skyen Rettslige skranker. Malin Tønseth og Nicolai Halbo 18. Mars 2015 www.svw.no

Arkiv og lagring i skyen Rettslige skranker. Malin Tønseth og Nicolai Halbo 18. Mars 2015 www.svw.no Arkiv og lagring i skyen Rettslige skranker Malin Tønseth og Nicolai Halbo 18. Mars 2015 www.svw.no Hvorfor arkiv / lagring i skyen? Gammel teknologi - dyr å vedlikeholde/drifte Brukergrensesnitt Vanskelig

Detaljer

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK

GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GOD REGNSKAPSFØRINGSSKIKK GRFS 0 - Allment om regnskapsføringsoppdrag Standard av 10. september 2001, revidert 15. august 2006 og 16. september 2010, utarbeidet av Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Detaljer

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema

Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Juridiske problemstillinger ved avskaffelsen av papirskjema Dette dokumentet beskriver de juridiske problemstillingene ved overgang til elektronisk avgitt egenerklæring, og avskaffelse av erklæring ved

Detaljer

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013. Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT 1/201

DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013. Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT 1/201 DFØs forvaltning av økonomiregelverket i 2013 Direktoratet for økonomistyring Januar 2014 RAPPORT RAPPORT 1/2012 1/2014 RAPPORT 1/201 Innhold 1 Bakgrunn, formål og avgrensning... 3 2 DFØs myndighet, interne

Detaljer

EKSAMEN BE 203 REGNSKAPSORGANISASJON OG REGNSKAPSSYSTEMER. 16. desember 2011 Kl. 09.00 til 12.00

EKSAMEN BE 203 REGNSKAPSORGANISASJON OG REGNSKAPSSYSTEMER. 16. desember 2011 Kl. 09.00 til 12.00 EKSAMEN BE 203 REGNSKAPSORGANISASJON OG REGNSKAPSSYSTEMER 16. desember 2011 Kl. 09.00 til 12.00 Antall sider: Totalt 3 sider (inkl. forside). Antall oppgaver: To oppga er Begge skal besvares (inkl, alle

Detaljer

Organisasjonsnummer: [Klikk her og skriv inn Oppdragsgivers organisasjonsnummer]

Organisasjonsnummer: [Klikk her og skriv inn Oppdragsgivers organisasjonsnummer] OPPDRAGSAVTALE Oppdragsgiver (Kunden): [Klikk her og skriv inn Kundens navn] Organisasjonsnummer: [Klikk her og skriv inn Oppdragsgivers organisasjonsnummer] Oppdragstaker - Autorisert regnskapsfører/regnskapsførerselskap

Detaljer

Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten

Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten Veiledningsnotat for bruk av kontantkort i staten 28. januar 2013 Dato 25. januar 2013 Referanse 12/974 VEILEDNINGSNOTAT FOR BRUK AV KONTANTKORT I STATEN 1. Innledning Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Detaljer

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Bjart Roger Vie og Elisabet Ekberg Vest Næringsråd, 16. desember 2014 Skatt Personskatt Selskapsskatt «Spesialområder» KPMG AS VNR-Kurs

Detaljer

Sjekkliste for bokføring. av merverdiavgift. Bygge- og anleggsvirksomhet. INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 6.

Sjekkliste for bokføring. av merverdiavgift. Bygge- og anleggsvirksomhet. INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 6. Sjekkliste for bokføring og behandling av merverdiavgift Bygge- og anleggsvirksomhet 6. utgave, mai 2014 INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 2 Section or Brochure name Sjekkliste for

Detaljer

Helhetlig løsning for elektronisk faktura. Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA

Helhetlig løsning for elektronisk faktura. Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA Helhetlig løsning for elektronisk faktura Otto Kristoffersen Senior Cash Management Rådgiver DNB Bank ASA Hva er elektronisk faktura? PDF faktura er ikke definert som elektronisk faktura 13.09.2012 2 Hvorfor

Detaljer

Økonomisk ledelse. Økonomisk planlegging og styring. Når du har gjennomgått dette kapitlet, skal du

Økonomisk ledelse. Økonomisk planlegging og styring. Når du har gjennomgått dette kapitlet, skal du 5 Økonomisk ledelse Når du har gjennomgått dette kapitlet, skal du ha fått kjennskap til ulike måter å organisere arbeidet i bedriften på ha fått kunnskap om viktige rutiner for god økonomisk ledelse av

Detaljer