Lov, forskrifter og god bokføringsskikk med kommentarer... 25

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lov, forskrifter og god bokføringsskikk med kommentarer... 25"

Transkript

1 Innhold Del I Innledning Kort historie Norske bokføringsregler før bokføringsloven Bokføringsloven Definisjon av bokføring Oppbygning av bokføringsloven Del II Lov, forskrifter og god bokføringsskikk med kommentarer Kapittel 1 Virkeområde Bokføringsloven 1. Lovens virkeområde Kapittel 2 Bokføringsplikt Bokføringsloven 2. Bokføringspliktige Bokføringsforskriften 1-1. Unntak fra bokføringsplikt Kapittel 3 Pliktig regnskapsrapportering og personalliste Bokføringsloven 3. Pliktig regnskapsrapportering Bokføringsloven 3 a. Personalliste Bokføringsforskriften 2-1. Pliktig regnskapsrapportering Kapittel 4 Grunnleggende prinsipper Bokføringsloven 4. Grunnleggende bokføringsprinsipper Kapittel 5 Spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering Bokføringsloven 5. Spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering.. 64 Bokføringsforskriften 3-1. Spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering Kapittel 6 Sporbarhet Bokføringsloven 6. Sporbarhet Kapittel 7 Bokføring og ajourhold Bokføringsloven 7. Bokføring og ajourhold Bokføringsforskriften 4-1. Ajourhold

2 8 Bokføringsloven Kapittel 8 Valuta Bokføringsloven 8. Bokføringsvaluta Bokføringsforskriften 4-2. Bokføring i utenlandsk valuta Kapittel 9 Retting Bokføringsloven 9. Retting av bokførte opplysninger Kapittel 10 Dokumentasjon av bokførte opplysninger Bokføringsloven 10. Dokumentasjon av bokførte opplysninger Bokføringsforskriften delkapittel 5-1. Dokumentasjon av salg av varer og tjenester Bokføringsforskriften Salgsdokumentets innhold Bokføringsforskriften 5-1-1a. Språk i salgsdokument Bokføringsforskriften Angivelse av partene Bokføringsforskriften Nummerering og datering av salgsdokument Bokføringsforskriften Leveringstidspunkt Bokføringsforskriften Spesifikasjon av avgiftspliktig og avgiftsfritt salg mv Bokføringsforskriften Formidling Bokføringsforskriften 5-1-6a. Løpende ytelser Bokføringsforskriften 5-1-6b. Medlemskontingenter Bokføringsforskriften Spesifikasjon ved salg av beltemotorsykkel Bokføringsforskriften Dispensasjon Bokføringsforskriften delkapittel 5-2. Utstedelse av salgsdokument Bokføringsforskriften Utsteder av salgsdokument Bokføringsforskriften 5-2-1a. Utstedelse av salgsdokument ved formidling Bokføringsforskriften Tidspunkt for utstedelse av salgsdokument og dokumentasjon av uttak Bokføringsforskriften Månedlig fakturering Bokføringsforskriften Løpende levering av varer og tjenester Bokføringsforskriften Strøm, telefoni og lignende Bokføringsforskriften Forskuddsfakturering Bokføringsforskriften Kreditnota Bokføringsforskriften Dispensasjon Bokføringsforskriften Filformat ved elektronisk utstedelse av salgsdokumenter Bokføringsforskriften delkapittel 5-3. Særlig om dokumentasjon av kontantsalg Bokføringsforskriften Definisjoner Bokføringsforskriften Kassaapparat mv Bokføringsforskriften 5-3-2a. Krav til salgsdokument Bokføringsforskriften Dagsoppgjør Bokføringsforskriften Systembeskrivelse

3 Innhold 9 Bokføringsforskriften (Opphevet ved forskrift 26. mars 2010 nr. 464.) Bokføringsforskriften delkapittel 5-4. Unntak fra kravene om dokumentasjon av kontantsalg Bokføringsforskriften Ambulerende og sporadisk kontansalg Bokføringsforskriften Oppsøkende salg til publikum Bokføringsforskriften Salg fra automater Bokføringsforskriften Salg fra andre ubetjente salgssteder enn automater Bokføringsforskriften Dagsoppgjør mv Bokføringsforskriften Unntak for konkursbo Bokføringsforskriften Dispensasjon Bokføringsforskriften delkapittel 5-5. Dokumentasjon av kjøp Bokføringsforskriften Kjøpsdokumentets innhold Bokføringsforskriften Dokumentasjon av merverdiavgift, toll og særavgifter ved innførsel av varer Bokføringsforskriften delkapittel 5-6. Dokumentasjon av andre bokførte opplysninger Bokføringsforskriften 5-6. Dokumentasjon av lønn mv Bokføringsforskriften 5-7. Uttak av eiendeler og tjenester til veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner Bokføringsforskriften 5-8. Uttak av eiendeler og tjenester til eiere, deltakere eller anvendelse i egen virksomhet Bokføringsforskriften 5-9. Reise- og oppholdsutgifter Bokføringsforskriften Bevertningsutgifter mv Bokføringsforskriften Dokumentasjon av betalingstransaksjoner Bokføringsforskriften Dokumentasjon av andre regnskapsmessige disposisjoner Bokføringsforskriften Papir- og trykkvalitet Bokføringsforskriften Dokumentasjon av medgått tid Bokføringsforskriften Dokumentasjon av timebestillinger Kapittel 11 Dokumentasjon av balansen Bokføringsloven 11. Dokumentasjon av balansen mv Bokføringsforskriften 6-1. Dokumentasjon av varelager Bokføringsforskriften 6-2. Dokumentasjon av bankinnskudd, lånegjeld, kontanter og lignende Bokføringsforskriften 6-3. Dokumentasjon av finansielle instrumenter Bokføringsforskriften 6-4. Dokumentasjon av avsetninger, nedskrivninger mv Kapittel 12 Språk Bokføringsloven 12. Krav til språk

4 10 Bokføringsloven Kapittel 13 Oppbevaring og elektronisk tilgjengelighet Bokføringsloven 13. Oppbevaring Bokføringsloven 13 b. Elektronisk tilgjengelighet Bokføringsforskriften 7-1. Oppbevaringsmedium Bokføringsforskriften 7-2. Sikkerhetskopi Bokføringsforskriften 7-3. Unntak fra oppbevaringstid Bokføringsforskriften 7-4. Unntak fra oppbevaringssted Bokføringsforskriften 7-5. Adgang til å oppbevare elektronisk regnskapsmateriale i andre EØS-stater Bokføringsforskriften 7-6. Lukking av regnskapsperioder Bokføringsforskriften 7-7. Elektronisk tilgjengelighet Forskrift om oppbevaring av elektronisk regnskapsmateriale i andre EØS-land 1. Oppbevaring av elektronisk regnskapsmateriale i andre EØS-land Kapittel 14 Bistand og informasjon til kontrollmyndighet Bokføringsloven 14. Bistand og informasjon til kontrollmyndighet Kapittel 15 Straff Bokføringsloven 15. Straff Kapittel 16 Forskriftshjemmel og bransjeregler Bokføringsloven 16. Forskriftshjemmel Bokføringsforskriften delkapittel 8-1. Bygge- og anleggsvirksomhet Bokføringsforskriften Virkeområde Bokføringsforskriften Dokumentasjon av timer Bokføringsforskriften 8-1-2a. Utstedelse av salgsdokument Bokføringsforskriften Krav om prosjektregnskap Bokføringsforskriften Prosjektregnskapets innhold Bokføringsforskriften Oppbevaringsplikt og sporbarhet Bokføringsforskriften delkapittel 8-2. Taxinæring Bokføringsforskriften Taksameter Bokføringsforskriften Dokumentasjon Bokføringsforskriften Oppbevaringsplikt Bokføringsforskriften delkapittel 8-3. Frisørvirksomhet og skjønnhetspleie Bokføringsforskriften Spesifikasjon av omsetning og uttak, varekjøp og varebeholdning på varegrupper Bokføringsforskriften Kassarapporter Bokføringsforskriften Dokumentasjon av priser og timebestillinger Bokføringsforskriften Personalliste Bokføringsforskriften 8-4. (Opphevet) Bokføringsforskriften delkapittel 8-5. Serveringssteder Bokføringsforskriften Virkeområde Bokføringsforskriften Spesifikasjon av omsetning, uttak, varekjøp og varebeholdning på varegrupper

5 Innhold 11 Bokføringsforskriften Kassaapparat mv Bokføringsforskriften Dokumentasjon av inngangspenger og garderobeavgift Bokføringsforskriften Dokumentasjon av priser Bokføringsforskriften Personalliste Bokføringsforskriften Oppbevaring Bokføringsforskriften delkapittel 8-6. Hoteller mv Bokføringsforskriften Virkeområde Bokføringsforskriften Bokføring Bokføringsforskriften Spesifikasjon Bokføringsforskriften (Opphevet fra 1 sep 2006, jf. forskrift 18 aug 2006 nr. 982.) Bokføringsforskriften Oppbevaring Bokføringsforskriften delkapittel 8-7. Stats- og bygdeallmenninger Bokføringsforskriften Stats- og bygdeallmenninger Bokføringsforskriften delkapittel 8-8. Utenlandske foretak som driver virksomhet på norsk sokkel, unntatt petroleumsutvinning og rørledningstransport, eller foretak som driver midlertidig virksomhet på land Bokføringsforskriften Virkeområde Bokføringsforskriften Bokføring Bokføringsforskriften Spesifikasjon Bokføringsforskriften Dokumentasjon Bokføringsforskriften Oppbevaring Bokføringsforskriften delkapittel 8-9. Petroleumsutvinning og rørledningstransport Bokføringsforskriften Virkeområde Bokføringsforskriften Bokføring Bokføringsforskriften Dokumentasjon Bokføringsforskriften Oppbevaring Bokføringsforskriften delkapittel Videreforhandlere av brukte varer, kunstverk, samleobjekter eller antikviteter Bokføringsforskriften Virkeområde Bokføringsforskriften Spesifikasjon av kjøp og salg Bokføringsforskriften Dokumentasjon av kjøp Bokføringsforskriften Dokumentasjon av salg Bokføringsforskriften Dokumentasjon av beløp som nevnt i merverdiavgiftsloven Bokføringsforskriften Bokføring Bokføringsforskriften Oppbevaring Bokføringsforskriften Bokføringspliktige veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner Bokføringsforskriften Virkeområde Bokføringsforskriften Dokumentasjon Bokføringsforskriften Oppbevaring Bokføringsforskriften delkapittel Bilverksteder og bilpleie

6 12 Bokføringsloven Bokføringsforskriften Bilverksteder og bilpleie Bokføringsforskriften delkapittel Finansvirksomhet Bokføringsforskriften Virkeområde Bokføringsforskriften Salgsdokument Bokføringsforskriften Kunde- og leverandørspesifikasjon Bokføringsforskriften Oppbevaring Bokføringsforskriften delkapittel Forsikringsselskaper og pensjonsforetak Bokføringsforskriften Virkeområde Bokføringsforskriften Salgsdokument Bokføringsforskriften Kunde- og leverandørspesifikasjon Kapittel 17 Ikrafttredelse Bokføringsloven 17. Ikrafttredelse Bokføringsforskriften 9-1. Ikrafttredelse Kapittel 18 Endringer i andre lover Bokføringsloven 18. Endringer i andre lover Del III Regnskapsfører og revisor Regnskapsfører Revisor Litteratur Stikkord

Kontrolliste bokføringsloven.

Kontrolliste bokføringsloven. September 2008 Audit & Advisory Kontrolliste bokføringsloven. Ajourført pr 01.09.08 INNLEDNING Denne sjekklisten omfatter kravene i lov av 19.11.04 nr 73 om bokføring, med forskrifter og god bokføringsskikk.

Detaljer

Forskriftsspeil endringer i bokføringsforskriften med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31. desember 2013

Forskriftsspeil endringer i bokføringsforskriften med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31. desember 2013 Forskriftsspeil endringer i bokføringsforskriften med virkning for regnskapsår påbegynt etter 31. desember 2013 I det følgende vises de bestemmelser som er endret, jf. forskrift av 28.03.13 om endringer

Detaljer

KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf

KonkursRåd. Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf KonkursRåd [I] Ny bokføringslov - konsekvenser for bostyrer? Artikkel av statsautorisert revisor Siri Helen Reidullf [II] [III] [IV] Nyhetsklipp fra www.konkursradet.no EUs nye konkursforordning innebærer

Detaljer

Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09

Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09 Kontrolliste bokføringsloven Ajuourført per 01.08.09 Audit & Advisory August 2009 INNLEDNING Denne sjekklisten omfatter kravene i bokføringsloven med forskrifter og god bokføringsskikk. Vi håper sjekklisten

Detaljer

Kontrolliste bokføringsloven.

Kontrolliste bokføringsloven. September 2007 Audit Kontrolliste bokføringsloven. Ajourført per 31.08.07 INNLEDNING Denne sjekklisten omfatter kravene i lov av 19.11.04 nr 73 om bokføring, med forskrifter og god bokføringsskikk. Vi

Detaljer

Lov om bokføring (bokføringsloven).

Lov om bokføring (bokføringsloven). Blå Uthevingsfarge tekst = Gjelder ikke kommuner / Gul Uthevingsfarge tekst = Vedrører direkte/indirekte NBS 5 Lov om bokføring (bokføringsloven). Dato LOV-2004-11-19-73 Departement Finansdepartementet

Detaljer

Utkast - Lov om krav til kassasystem (kassasystemloven)

Utkast - Lov om krav til kassasystem (kassasystemloven) Utkast - Lov om krav til kassasystem (kassasystemloven) 1. Lovens virkeområde Denne loven gjelder leverandør av kassasystem som nevnt i 2 bokstav e. Loven fastsetter hvilke krav som gjelder for kassasystemer

Detaljer

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen.

Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Ajourføringstillegg til praktisk skatte- og regnskapskurs 2014/2015, tilpasset 2. utgave av skattekursmappen. Nummereringen følger samme mal som i kursmappen. Hvilken utgave av skattekursmappen du har

Detaljer

Gjennomgang av bokføringsregelverket

Gjennomgang av bokføringsregelverket Dato 31. oktober 2008 Gjennomgang av bokføringsregelverket Forslag fra Bokføringsstandardstyret Delrapport II Forslag til endringer i bokføringsloven og bokføringsforskriften Innholdsfortegnelse 1 Mandat

Detaljer

Gjennomgang av bokføringsregelverket

Gjennomgang av bokføringsregelverket Dato 31. oktober 2008 Gjennomgang av bokføringsregelverket Forslag fra Bokføringsstandardstyret Delrapport II Forslag til endringer i bokføringsloven og bokføringsforskriften Innholdsfortegnelse 1 Mandat

Detaljer

Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité

Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Regnskaps- og revisjonsbestemmelser for små organisasjonsledd tilsluttet Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Vedtatt av Idrettsstyret 28.11.07 Endringene i disse bestemmelsene trer i kraft med virkning

Detaljer

REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN REGNSKAPS- OG REVISJONSBESTEMMELSER FOR DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1: Kapittel 2: Kapittel 3: Kapittel 4: Kapittel 5: Kapittel 6: Kapittel 7: Virkeområde, formål og definisjoner

Detaljer

Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer

Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer Norsk bokføringsstandard NBS 6 (Desember 2013, oppdatert mars 2014 og april 2015) Innhold 1. Innledning og virkeområde... 2 2.... 2 3. Tekstbehandlings- og regnearkprogrammer... 2 4. Hvem kan bokføre i

Detaljer

Norsk bokføringsstandard NBS 2. Kontrollsporet. (November 2012, oppdatert mars 2014 og april 2015)

Norsk bokføringsstandard NBS 2. Kontrollsporet. (November 2012, oppdatert mars 2014 og april 2015) Norsk bokføringsstandard NBS 2 (November 2012, oppdatert mars 2014 og april 2015) Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Innledning og virkeområde... 2 1.2 Lov og forskrift... 2 2.... 3 2.1 Definisjon av kontrollspor...

Detaljer

Utdrag fra lover. Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Aksjeloven. Bokføringsloven. Merverdiavgiftsloven

Utdrag fra lover. Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Aksjeloven. Bokføringsloven. Merverdiavgiftsloven Trond Kristoffersen Årsregnskap en grunnleggende innføring (3. utgave 2012) Utdrag fra lover Aksjeloven Bokføringsloven Merverdiavgiftsloven Regnskapsloven Skatteloven Ajour per august 2013 Utdrag fra

Detaljer

Innhold. Forkortelser for lover og forskrifter... 6

Innhold. Forkortelser for lover og forskrifter... 6 Innhold Forkortelser for lover og forskrifter... 6 Kapittel 1 Oversikt over regelverket om merverdiavgift... 13 1.1 Innledning... 13 1.2 En betydelig inntektskilde for staten... 14 1.3 Merverdiavgiftsområdet...

Detaljer

Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer

Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer Høringsutkast til norsk bokføringsstandard NBS (HU) Innhold 1. Innledning og virkeområde... 2 2.... 2 3. Tekstbehandlings- og regnearkprogrammer... 2 4. Bokføringsverktøy... 3 4.1 Hvem kan bokføre i tekstbehandlings-

Detaljer

Årsrapport 2014. Bokføringsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse. Desember 2014

Årsrapport 2014. Bokføringsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse. Desember 2014 Årsrapport 2014 Bokføringsstandardstyret i Norsk RegnskapsStiftelse Desember 2014 Norsk RegnskapsStiftelse... 2 Bokføringsstandarder og lovens krav til god bokføringsskikk... 2 Nærmere om publikasjoner

Detaljer

Bokføringsloven del I. Kjell Næssvold

Bokføringsloven del I. Kjell Næssvold Bokføringsloven del I Kjell Næssvold Bokføringsloven for kommunene Ny forskrift (av 4.3.2010) om endring i forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) Bokføringsloven gjøres

Detaljer

Gjennomgang av bokføringsregelverket

Gjennomgang av bokføringsregelverket Dato 24. april 2009 Gjennomgang av bokføringsregelverket Forslag fra Bokføringsstandardstyret Delrapport III Forslag til endringer i bokføringsforskriften Innholdsfortegnelse 1 Mandat og organisering...

Detaljer

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 3/05, 26. januar 2005 Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven I forbindelse med innføringen av ny lov 19.

Detaljer

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE 2 BDO AS INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE Norskregistrert utenlandsk foretak

Detaljer

Forenklinger i bokføringsregelverket

Forenklinger i bokføringsregelverket Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2. Innledning -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Forenklinger i bokføringsregelverket

Forenklinger i bokføringsregelverket Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2. Innledning -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Innhold. Del I Introduksjon til virksomhetsstyring og internkontroll

Innhold. Del I Introduksjon til virksomhetsstyring og internkontroll Innhold Del I Introduksjon til virksomhetsstyring og internkontroll Kapittel 1 Oversikt over boken... 16 1.1 Virksomhetsstyring og regnskapsorganisering... 16 1.2 Oversikt over et regnskapsinformasjonssystem...

Detaljer

Dokumentasjon av betalingstransaksjoner

Dokumentasjon av betalingstransaksjoner Norsk bokføringsstandard NBS 7 (Januar 2015) Innhold 1. Innledning og virkeområde... 2 2. Lov og forskrift... 3 3. Innholdet i betalingsdokumentasjonen... 3 3.1 Generelt... 3 3.2 Angivelse av partene...

Detaljer

Regelverk for webfaktura

Regelverk for webfaktura Regelverk for webfaktura Jan Terje Kaaby Statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører Bokføringsreglene Bokføringsreglene Bokføringsloven med forskrifter God bokføringsskikk Rettslig standard,

Detaljer

Arkiv og lagring i skyen Rettslige skranker. Malin Tønseth og Nicolai Halbo 18. Mars 2015 www.svw.no

Arkiv og lagring i skyen Rettslige skranker. Malin Tønseth og Nicolai Halbo 18. Mars 2015 www.svw.no Arkiv og lagring i skyen Rettslige skranker Malin Tønseth og Nicolai Halbo 18. Mars 2015 www.svw.no Hvorfor arkiv / lagring i skyen? Gammel teknologi - dyr å vedlikeholde/drifte Brukergrensesnitt Vanskelig

Detaljer

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd

Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Kontorarbeid og regnskapsføring - tips og råd Innhold Ordliste 2 Hvorfor kontorarbeid og regnskapsføring er viktig 3 Trenger du regnskapsfører? Test deg selv 3 Selv om du har regnskapsfører, må du gjøre

Detaljer

BL 4. Grunnleggende bokføringsprinsipper. Bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal skje i

BL 4. Grunnleggende bokføringsprinsipper. Bokføring, spesifikasjon, dokumentasjon og oppbevaring av regnskapsopplysninger skal skje i Regelverksspeil for bestemmelser for økonomistyring i staten, kapittel 4 (fastsatt 18.9.2013), sammenholdt med bokføringsloven og -forskriften (per 1.1.2013) Forslaget til kapittel 4 i bestemmelsene Tekst

Detaljer