HVA DU MÅ TENKE PÅ RAPPORTEN. Elektronisk dokumenthåndtering #1-2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HVA DU MÅ TENKE PÅ RAPPORTEN. Elektronisk dokumenthåndtering #1-2013"

Transkript

1 RAPPORTEN # Elektronisk dokumenthåndtering HVA DU MÅ TENKE PÅ FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: PROGRAMVARELØSNING OG DITT REGNSKAP BENCHMARKING: HVA KAN DIN REGNSKAPSFØRER BISTÅ MED?

2 FINNER DU RETNINGEN? Lena Karlsen ved Økonor Halden er en av våre eksperter på benchmarking. I denne utgaven av Kvartalsrapporten gir hun dere råd om hvordan benchmarking kan brukes til å styre sin virksomhet i riktig retning. Mange ser på benchmarking som et verktøy for å sammenlikne seg med, og se hvordan man ligger an i forhold til sine konkurrenter. Lena mener det er avgjørende å bruke den muligheten dette gir til å lære av de beste, gjerne bedrifter som er lik din egen, slik at man kan tilpasse seg målgruppene bedre. Generelt blir nok benchmarking sett på som et overskuddsfenomen, og ikke nødvendigvis noe man bruker tid eller penger på i en travel hverdag. Vi tror dette kan ha sammenheng med at man ikke har sett områdets strategiske effekt klart demonstrert. Men som Lena sier: benchmarking i seg selv gjør ikke bedriften bedre, og endrer ikke på resultatene - med mindre man analyserer og gjør noe aktivt i forhold til de resultatene man får. Her får dere et matnyttig innspill til å starte prosessen. Økonor Accountor Group Elektronisk dokumenthåndtering HVA DU MÅ TENKE PÅ Ingrid Korsmo, teamleder ved Økonor Oslo, forklarer hva du må tenke på ved elektronisk dokumenthåndtering og lagring. I dagens digitale hverdag blir det mer og mer vanlig at regnskapsmateriell behandles og lagres elektronisk fremfor på papir. Hva må du som kunde tenke på og hva er reglene? Regnskapsmateriell som inngående og utgående fakturaer, timelister, lønnsbilag, lageropptellingslister og all annen informasjon som danner grunnlaget for regnskapet skal lagres elektronisk i ti år. Sekundærinformasjon som avtaler, viktig korrespondanse og lignende skal også lagres elektronisk, men kun i 3 ½ år etter regnskapsåret. Dette kan by på utfordringer. I tillegg kan lagringspliktig materiell også inkludere informasjon om oppsett av årsregnskap, spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering, dokumentasjon av regnskapssystem og hvordan bilagene er behandlet, altså informasjon om hvilke konti som er benyttet og hvilke merverdiavgiftskoder som er valgt. Mye å tenke på, med andre ord. - Det er viktig å tenke på at informasjonen skal være tilgjengelig i lesbar form og kunne skrives ut på papir, sier Ingrid Korsmo, teamleder ved Økonor Oslo, og legger til: - Man må altså forsikre seg om at lesekvaliteten er like god gjennom hele oppbevaringstiden på ti år. SIKKERHETSKOPIERING Det er også viktig at man tar en sikkerhetskopi; denne skal oppbevares adskilt fra originalen. Oppbevarer man informasjonen 2 KVARTALSRAPPORTEN 1/13

3 - Benytter man seg av elektroniske medier, kan man i utgangspunktet legge de samme kriterier til grunn som ved oppbevaring på papir. elektronisk på mindre enheter, er det viktig å merke den og huske hvor den er lagret, slik at den ikke forsvinner i en skuff eller ved et uhell havner i søpla. Man kan også ha en sikkerhetskopi i papirformat. Større permer med papir kan være lettere å finne, men tar til gjengjeld større plass. - Det er også viktig å merke seg at om man setter bort oppdraget til andre, må den bokføringspliktige selv forsikre seg om at reglene følges, sier Denne elektroniske behandlingen av regnskapsmateriell påvirker også samarbeidet mellom kundene og Økonor. Økonor mottar stadig mer informasjon i elektronisk format, og om disse filene skal importeres direkte inn i datasystemene, er det viktig at det er avklart med kunden hvem som skal oppbevare og lagre en sikkerhetskopi av disse filene. Informasjon om sikring og lagring er alfa og omega for et trygt og velfungerende forhold. Spesielt viktig er det å informere kunden om at såkalt sekundærinformasjon, inkludert viktige avtaler, pakksedler, prislister og annen korrespondanse, også skal oppbevares og tas sikkerhetskopi av. Dette er typisk informasjon som regnskapsfører ikke alltid får av kunden, og kunden må i stor grad håndtere sikkerhetskopieringen selv. - Etter at oppdraget er avsluttet, må det også avtales om informasjonen som finnes i våre systemer skal lagres hos oss eller hos kunden, sier FORDELER OG ULEMPER Som med det meste annet, har elektronisk håndtering av regnskapsmateriell sine fordeler og ulemper. En av de største fordelene er at det tar fysisk liten plass å lagre all informasjonen. Det er også lettere å sortere og behandle samt søke i elektronisk lagret informasjon. I tillegg er det lettere å dele denne informasjonen med andre, eksempelvis kundene selv og kontrollinstanser. - Samtidig kan den forenklede informasjonsdelingen være en av de største ulempene ettersom sensitiv informasjon i verste fall kan havne i hendene på personer med uærlige hensikter, eksempelvis spionasje, sier Andre potensielle ulemper er at informasjonen kan bli lagret på små enheter som blir borte, eller på harddisker som kastes. Den ansvarlige kan slutte og ta kunnskapen om hvor informasjon er lagret med seg. Samtidig er det også en fare for at informasjonen kan bli lagret i formater som blir foreldet eller ikke enkelt lar seg åpne i ny programvare. LOVER OG REGLER: SIKRINGSTILTAK For de aller fleste vil fordelene likevel veie opp for ulempene, og det er også lover og regler som skal sørge for at ting går riktig for seg. Reglene som omtaler oppbevaring og sikring finnes i bokføringsloven 4 nr. 8 og 9. I tillegg gir bokføringsloven 13, tredje og fjerde ledd, bestemmelser om at regnskapsmaterialet skal oppbevares trygt og være sikret. Det skal også være tilgjengelig i lesbar form. Hvordan man gjennomfører og sikrer regnskapsmateriellet avhenger av om regnskapsmateriellet oppbevares på papir eller papirlignende medier, inkludert DVD-plater eller ved elektronisk oppbevaring. - Benytter man seg av elektroniske medier, kan man i utgangspunktet legge de samme kriterier til grunn som ved oppbevaring på papir. Dette innebærer at de må sikres mot brann-, vann- og fuktskader, fjerning, vanskelig gjenfinning, mangelfull orden i oppbevaringen og manglende lesbarhet, forklarer Regnskapsmaterialet skal som en hovedregel oppbevares på server i Norge. Bruk av papirlignende media vil medføre behov for noen særskilte sikringstiltak, blant annet sikkerhetskopiering etter bokføringsforskriften 7-2; oppbevaring av maskin- og programvare for lesing og utskrift i hele oppbevaringsperioden; og vurdering av oppbevaringsmediets levetid. Disse tre sikringstiltakene bidrar til å sikre lesbarhet og mulighet for etterkontroll av regnskapsmateriale som oppbevares på papirlignende medier. - I tillegg kan det være verdt å nevne at bokføringspliktige som oppbevarer regnskapsmaterialet på papir eller papirlignende medier har ikke krav om å dokumentere en vurdering av risiko knyttet til oppbevaring av regnskapsmateriale, avslutter. Om man lagrer materialet i elektronisk format, må det foretas en jevnlig risikovurdering om oppbevaring er forsvarlig. Denne risikovurderingen skal kunne dokumenteres i ettertid. Det er altså påkrevet med en grundigere gjennomgang av ulik risiko knyttet til elektronisk lagring. 3 KVARTALSRAPPORTEN 1/13

4 HVOR MYE BETYR PROGRAMVARELØSNINGEN FOR DITT REGNSKAP? Nye tekniske løsninger og ny programvare innebærer fordeler både for regnskapsfører og kunde. Selv om implementeringen og perioden når alt er nytt kan være en sårbar fase, er det vel verdt investeringen. I en implementeringsfase er det viktig å ha en god prosjekt- og gjennomføringsplan, mener Jan Tore Hanssen, prosjektleder IKT i Økonor Solutions. For å effektivisere og forenkle samarbeidet mellom regnskapskontoret og kunden, er det flere IT-systemer som kan benyttes. I Økonor har det blitt valgt løsninger for effektiv fakturering, rapportering, attestasjon og håndtering av reiseregninger/lønnsslipper som hovedsystemer i dette samspillet. Det er også veldig viktig at systemene er effektive og enkle i bruk samt at de er lette å administrere. - Med bakgrunn i Økonors kompetanse, ser vi også for oss at vår satsning på skybaserte tjenester vil gjøre stor nytte for kundene våre, sier Ken Andersen, prosjektleder webaccounting i Økonor Solutions. UTFORDRINGER I IMPLEMENTERINGSFASEN I implementeringsfasen er det viktig å ha en god prosjekt- og gjennomføringsplan. Fordelen med Økonor er at 4 KVARTALSRAPPORTEN 1/13 de har sentralisert driften av alle sine programmer, slik at kontorene slipper å tenke på dette selv. - Implementeringsfasen kan være en sårbar fase. Hvis ting ikke fungerer godt fra starten av, er det lett å miste motivasjonen og det blir vanskelig å innføre nye tjenester og teknologi senere, sier Jan Tore Hanssen, prosjektleder IKT i Økonor Solutions, og legger til: - I tillegg vil effektiviteten gå litt ned i en innføringsfase, og da er det viktig å være tålmodig. Bruker man systemene riktig, kommer gevinsten etter hvert. STORE FORDELER Nye programvareløsninger påvirker også samarbeidet mellom Økonor og kundene. Ved for eksempel å, ta i bruk løsninger for skanning og attestasjon, vil kundene kunne levere bilag til regnskapskontoret mye raskere og sikrere enn før, noe som sparer både kunde og regnskapskontor for ekstra kostnader og unødvendig bruk av tid. I tillegg kan kontoret enkelt gjøre rapporter tilgjengelige for kundene på internett. - Økonor og kundene bruker samme programvareløsninger ettersom dette er en forutsetning for at samarbeidet skal fungere. Alt går mot samme datasenter, og de fleste integrasjoner er sømløse, sier Hanssen, og føyer til: - Dette knytter også regnskapsfører og kunde tettere sammen, og det går mye raskere å sende informasjon frem og tilbake. SKYBASERT Skybaserte programvareløsninger vil også legge opp veien inn i fremtiden. Det at Økonor satser på dette er en strategisk styrke, og viser at Økonor er ikke bare med på, men også en pådriver for teknologiske endringer. - Gjennom skybaserte programvareløsninger, vil man kunne gi kunden en mye større frihet enn tidligere. Man vil kunne logge seg inn hvor som helst i verden, når som helst, sier Andersen, og legger til: - Behovet for IKT-utstyret kunden behøver, vil også endre seg i takt med at markedet for skybaserte regnskapstjenester vokser. - Skybaserte programvareløsninger vil legge opp veien inn i fremtiden, sier Ken Andersen, prosjektleder webaccounting i Økonor Solutions.

5 BENCHMARKING: HVA KAN DIN REGNSKAPSFØRER BISTÅ MED? Benchmarking er et svært nyttig verktøy for de fleste bedrifter, men å gjøre arbeidet internt er både tids- og ressurskrevende. Økonor kan hjelpe. Å benchmarke vil si å sammenligne seg med omverdenen. Det finnes mange former for benchmarking, men i næringslivet blir betegnelsen brukt når man sammenligner seg selv med andre aktører i samme bransje. - Mange bedrifter mener det er interessant i seg selv å se hvordan man ligger an i forhold til sine konkurrenter, men jeg mener det viktigste med benchmarking er å bruke den muligheten dette gir til å lære av de beste, sier Lena Karlsen ved Økonor Halden. STYRINGSINDIKATORER Det er viktig å sette opp hva som er viktige styringsindikatorer for egen virksomhet. Omsetning og resultat er viktig for alle bedrifter; utover dette vil hva man skal rapportere og benchmarke, variere fra bransje til bransje. Økonor kan bistå i å definere hvilke styringsindikatorer man skal sammenligne seg med omverden på samt hvordan man kan innhente denne informasjonen og utarbeide rapporter. En viktig styringsindikator i mange bransjer er for eksempel omsetning per ansatt. Faktorer som pris og utfaktureringsgrad har stor innvirkning på denne indikatoren. - Dersom en bedrift sammenligner - Det viktigste med benchmarking er å bruke den muligheten dette gir til å lære av de beste, sier Lena Karlsen ved Økonor Halden. seg med sine konkurrenter på dette området, vil man kunne se om de ligger over eller under et gjennomsnitt, og om det er mulig å gjøre noe for å øke omsetningen per ansatt, sier Karlsen, og legger til: - Her vil Økonor kunne bistå i å analysere og komme med forslag til tiltak. VILJE TIL Å ENDRE SEG Noe av det viktigste å tenke på er at benchmarking i seg selv ikke gjør bedriften bedre. Benchmarking endrer ikke på resultatene med mindre man analyserer og gjør noe aktivt i forhold til de resultatene man får. - Man bør ha en holdning til benchmarking om at man skal forbedre sin egen bedrift, samt ha vilje til å foreta endringer og utvikle egen virksomhet. Økonor kan bistå ved å definere hva man skal benchmarke, mot hvem man skal benchmarke, utarbeide rapporter, analysere resultater og bistå med utarbeidelser av tiltak, sier Karlsen, og sier videre: - Men gjennomføring og vilje til å endre seg ligger hos den enkelte leder i bedriftene. Å benchmarke seg overfor omverdenen krever både tid og ressurser. I en travel hverdag vil dette kunne fremstå som en tidstyv for mange bedrifter. For å unngå at benchmarking stjeler tid internt i egen virksomhet, kan det være lurt å leie inn ekstern hjelp. - Benchmarking gir en stor mulighet til å lære av de beste dersom man bestemmer seg for at dette skal være et verktøy man bruker til ulike forbedringer i bedriften. Det er en kjempemulighet til å kopiere gode idéer og løsninger, avslutter Karlsen. TILBAKEMELDINGER Som kunde av Økonor utgjør dere en svært viktig gruppe for oss. Vi i Økonor Norge er derfor interesserte i å vite hva du synes om nyhetsbrevets innhold og utseende, samt at vi gjerne tar imot tips om aktuelle saker. Send en epost til redaktør med dine synspunkter. UTGIVER: Økonor Norge AS Svolvær Telefon: Telefaks: Epost: REDAKTØR: Anja Drangsholt PRODUKSJON: Arctic PR 5 KVARTALSRAPPORTEN 1/13

RAPPORTEN GRÜNDERE: HVORDAN OVERLATE BEDRIFTEN TIL NESTE GENERASJON #2-2013 ENDRINGER I AKSJELOVEN CLOUD COMPUTING: ER DIN BEDRIFT KLAR?

RAPPORTEN GRÜNDERE: HVORDAN OVERLATE BEDRIFTEN TIL NESTE GENERASJON #2-2013 ENDRINGER I AKSJELOVEN CLOUD COMPUTING: ER DIN BEDRIFT KLAR? RAPPORTEN #2-2013 GRÜNDERE: HVORDAN OVERLATE BEDRIFTEN TIL NESTE GENERASJON FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: ENDRINGER I AKSJELOVEN CLOUD COMPUTING: ER DIN BEDRIFT KLAR? Opp i skyene Mange analytikere mener

Detaljer

DU MÅ TA FERIE RAPPORTEN BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN

DU MÅ TA FERIE RAPPORTEN BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN RAPPORTEN #2-2008 DU MÅ TA FERIE BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN FLERE SAKER I DETTE NUMMER: REGNSKAPSRAPPORTEN SOM STYRINGSVERKTØY REGNSKAPSFØREREN SOM STYREMEDLEM REISEREGNINGENS

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Økonomisk ledelse. Økonomisk planlegging og styring. Når du har gjennomgått dette kapitlet, skal du

Økonomisk ledelse. Økonomisk planlegging og styring. Når du har gjennomgått dette kapitlet, skal du 5 Økonomisk ledelse Når du har gjennomgått dette kapitlet, skal du ha fått kjennskap til ulike måter å organisere arbeidet i bedriften på ha fått kunnskap om viktige rutiner for god økonomisk ledelse av

Detaljer

RAPPORTEN #2-2011 ØKONOR INN I FINSK REGNSKAPSGIGANT HAR DU KRAV PÅ MOMSFRADRAG FOR UTLEIE? HVA MÅ DU VITE OM IMPORT? FLERE SAKER I DETTE NUMMERET:

RAPPORTEN #2-2011 ØKONOR INN I FINSK REGNSKAPSGIGANT HAR DU KRAV PÅ MOMSFRADRAG FOR UTLEIE? HVA MÅ DU VITE OM IMPORT? FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: RAPPORTEN #2-2011 SOLGT! Foto: Espen Kvalheim, FInansavisen FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: ØKONOR INN I FINSK REGNSKAPSGIGANT HAR DU KRAV PÅ MOMSFRADRAG FOR UTLEIE? HVA MÅ DU VITE OM IMPORT? NÅ ER VI STØRST!

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

KUN 30.000 I AKSJEKAPITAL FOR AS

KUN 30.000 I AKSJEKAPITAL FOR AS RAPPORTEN #1-2012 KUN 30.000 I AKSJEKAPITAL FOR AS FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: HMS OG FYSISK AKTIVITET - EN INVESTERING I FREMTIDEN SLIK JOBBER VI MED VÅRE KUNDERELASJONER INGENTING INN I skrivende stund

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

RAPPORTEN TEMA: MARKEDSARBEID I KONJUNKTURNEDGANG RENTER OG LÅN #2-2009 FLERE SAKER I DETTE NUMMERET:

RAPPORTEN TEMA: MARKEDSARBEID I KONJUNKTURNEDGANG RENTER OG LÅN #2-2009 FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: RAPPORTEN #2-2009 TEMA: GODE FAKTURERINGS- RUTINER FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: MARKEDSARBEID I KONJUNKTURNEDGANG RENTER OG LÅN HUSK LIKVIDITETEN! Faktureringsrutiner er det kanskje mest sentrale punktet

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Nyheter. Mye nytt. for både næring og privat

Nyheter. Mye nytt. for både næring og privat Nyheter Viktige nyheter i ditt datax-program, versjon 10.0 Nyheter De viktigste nyhetene og forbedringene i ditt program fra Mamut. Side 2-3 Tips fra datax-bruker Les hvordan datax-brukeren Jan Erik Vinnem

Detaljer

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter Veiledning for outsourcing av IT Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter September 2010 innhold o Sammendrag...4 1 Om denne veiledningen... 7 1.1 IT er virksomhetskritisk... 7 1.2 Outsourcing

Detaljer

GENERASJONS- SKIFTE PÅ GÅRDEN RAPPORTEN #4-2010

GENERASJONS- SKIFTE PÅ GÅRDEN RAPPORTEN #4-2010 RAPPORTEN #4-2010 GENERASJONS- SKIFTE PÅ GÅRDEN FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: NYE REGLER FOR KONTANTKJØP FRA NYTTÅR SKATTEMYNDIGHETENE KRIMINALISERER NORSK NÆRINGSLIV YTELSE TIL BESVÆR VÅRE KUNDER ER IKKE

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider Annonsebilag om outsourcing av lønn og økonomiprosesser utgitt i samarbeid mellom NARF, Visma, Mirror, Amesto og Kvestor L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR.

Detaljer

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase

Forhandlingsfase. Avtaletidspunkt. Transaksjonsfasen. Gjennomføringstidspunkt. Gjennomføringsfase Praktiske sider Statsautorisert revisor Tor Hernæs, partner i Aprimo Rådgivning Hvilke praktiske utfordringer kan oppstå i fusjoner, og hvilke forhold er viktige å ta hensyn til når løsningene på disse

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 2 Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 3 Uansett hva man bruker PC-en til, har den verdi. Server En PC kan

Detaljer

Hva skal jeg med en regnskapsfører?

Hva skal jeg med en regnskapsfører? TEMA: REGNSKAPSFØRER ELLER IKKE 41 Hva skal jeg med en regnskapsfører? For en liten eller nyetablert virksomhet kan det ofte virke som om regnskapsføreren har en enkel hverdag. Føre noen bilag og fakturere

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen Sikker håndtering av personopplysninger i skolen veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra

Detaljer

Suksessbedrift MAMUT MAGAZINE. Slik skaper du en. Syv sider tema. Sjekklister. Fallgruvene. Finansiering

Suksessbedrift MAMUT MAGAZINE. Slik skaper du en. Syv sider tema. Sjekklister. Fallgruvene. Finansiering MAGAZINE Vinter 2006 Et fagblad for mindre virksomheter Slik skaper du en Suksessbedrift Syv sider tema Sjekklister Fallgruvene Finansiering FOKUSER PÅ RIKTIGE KUNDER Effektiv CRM/kundeoppfølging avgjør

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer

Nyheter. Viktig! Ny og bedre brukeropplevelse. Brukertips Tips og ideer til hvordan utnytte ditt program fra Mamut enda bedre.

Nyheter. Viktig! Ny og bedre brukeropplevelse. Brukertips Tips og ideer til hvordan utnytte ditt program fra Mamut enda bedre. Nyheter VIKTIGE NYHETER I DITT PROGRAM FRA Nyheter De viktigste nyheter og forbedringer i ditt program fra Mamut. Side 2 Ny og bedre brukeropplevelse Mamut for Altinn En nettbasert løsning for automatisk

Detaljer

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER Vi har her de beste forutsetninger og en sterk ambisjon om å «spille våre kunder

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

Slik eliminerer du syv tidstyver

Slik eliminerer du syv tidstyver Slik eliminerer du syv tidstyver 1 Innhold Innledning 3 La de ansatte slippe å bruke tid på reiseregninger 4 Fakturer elektronisk og spar 90 % på inngående faktura 4 Oppbevar og håndter dokumenter digitalt

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer