STATUS 2 ÅR ETTER FRAVALG AV REVISJONSPLIKT: RAPPORTEN #4-2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STATUS 2 ÅR ETTER FRAVALG AV REVISJONSPLIKT: RAPPORTEN #4-2012"

Transkript

1 RAPPORTEN # FRAVALG AV REVISJONSPLIKT: STATUS 2 ÅR ETTER FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: REGNSKAPS- OG PERSONALADMINISTRASJON: ØKONOR SOM TOTALLEVERANDØR SKATTEFRI OMDANNELSE AV NUF TIL NORSK AKSJESELSKAP

2 FØR JULEN RINGES INN I dette årets siste nummer av Kvartalsrapporten ser NARF-sjef Sandra Riise på effektene av at revisjonsplikten for småbedrifter er bortfalt. I korte trekk virker det som om resultatene er positive, og vi er således godt fornøyde med at vi valgte å støtte forslaget da det kom for noen år siden. På tampen av året får du også nyttig info om både skattefri omdannelse av NUF til norsk AS, samt litt om våre nye tjenester innen personaladministrasjon. Skulle det dukke opp spørsmål eller problemstillinger du ikke finner svar på i disse artiklene, tar du ganske enkelt en telefon til din egen regnskaps- og økonomirådgiver i Økonor, så vil han eller hun følge deg opp. Vi håper det nye året vil føre med seg mange nye og spennende muligheter, og ønsker samtidig å takke for samarbeidet i året som gikk. Riktig god jul og godt nyttår! Oss i Økonor Accountor Group POSITIVE REVISJONS- ENDRINGER I 2013 er det to år siden vedtaket om å fjerne revisjonsplikten for de minste selskapene ble fattet. Norske Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF) mener endringene stort sett har vært positive. Vedtaket ble fattet av Stortinget i mai 2011 og handler først og fremst om at de aksjeselskapene som omfattes av vedtaket, selv kan velge om de vil engasjere en revisor til å revidere sine regnskaper. Dette betyr at det er en totalvurdering av selskapets behov som er avgjørende. De fleste av de minste Revisjonsvedtaket har ført til at flere revisorer og revisjonsselskaper har gått inn i regnskapsbransjen hvilket er en fordel for både kundene og bransjen, sier Sandra Riise i NARF. selskapene har en liten administrasjon, oversiktlig økonomi med lite gjeld, få eiere og få ansatte. Av denne grunn er revisjonsbehovet for disse selskapene lite. Andre aksjeselskaper kan likevel være i en situasjon hvor det er fornuftig med revisjon, for eksempel som følge av krav fra kunder, leverandører, banker eller eiere. Det er flere grunner til at vedtaket har blitt innført, og disse inkluderer: Internasjonal harmonisering: Norge var i ferd med å bli alene om å kreve at alle aksjeselskaper skal ha revisjon, og dette strider med hensynet til at selskapene bør ha like rammebetingelser. Økonomiske hensyn: altså behovet for å redusere kostnadene. Forenklingshensyn: det vil si behovet for å redusere de administrative byrdene til de minste bedriftene. - Arbeidet med å forenkle byrdene for de minste selskapene er sterke og gjentatte politiske mål fra alle europeiske land, sier Sandra Riise, administrerende direktør i NARF, og legger til: - Det ble vanskelig å bevise at nytten av revisjon oversteg kostnadene forbundet med kravet. Fjerning av revisjonsplikten for de 2 KVARTALSRAPPORTEN 4/12

3 minste selskapene ble et viktig tiltak fordi det gir umiddelbar effekt for de selskaper som velger å benytte seg av denne muligheten. OVERRASKENDE HØYT FRAVALG Det er om lag aksjeselskaper i Norge og antas å være i målgruppen for frivillig revisjon. Fra mai til utgangen av 2011, besluttet nærmere selskaper fravalg av revisjon. - Dette var et overraskende høyt antall sammenlignet med hva våre naboland har erfart fra tilsvarende lovendringer. Vi tror årsaken ligger i det faktum at Norge har en velkjent og offentlig regulert autorisasjonsordning for regnskapsførere, og at rundt 77 prosent av selskapene i målgruppen allerede benyttet seg av en autorisert regnskapsfører, sier Riise. POSITIVE ENDRINGER Riise mener vedtaket har gitt positive virkninger for alle parter fra selskapene til myndighetene. De aktuelle selskapene opplever først og fremst reduserte kostnader, og at det er færre aktører å forholde seg til for kundene. For regnskapsførerne har årsoppgjøret med innlevering av ligningsoppgaver blitt effektivisert fordi det også her er færre aktører involvert. For skattemyndighetene bør det ha resultert i en bedre innleveringsflyt i ligningsoppgjørene. Når det er sagt, så har det også vært noen mindre positive konsekvenser primært i den første tiden etter vedtaket. En del regnskapsførere, kontrollmyndigheter og mange revisorer ønsket å beholde revisjonsplikten for å sikre en ekstra kontroll av regnskapene, forklarer Riise. Det var også revisorer som mistet omsetning. Imidlertid har det skjedd bransjemessige tilpasninger, og NARF tror i dag at de fleste involverte har tatt den nye situasjonen til etterretning og at det, så langt, har gått bra med de aller fleste. Skattemyndighetene fryktet at vedtaket kunne føre til økt økonomisk kriminalitet, men det har gått for kort tid siden stortingsvedtaket til å analysere dette. REAGERTE MED GLEDE De minste selskapene som ikke hadde behov for revisjon, har reagert med glede over vedtaket og har gjennomført fravalget, mens andre, i samråd med sin bankforbindelse, regnskapsfører eller revisor, har valgt å beholde revisjon. - Revisorene ble nok i likhet med alle oss andre overrasket over at lovvedtaket resulterte i at så mange som selskaper valgte bort revisjon på så kort tid. Dette er likevel historie nå, og de aller fleste revisorene har tilpasset seg beslutningen. Blant annet har nærmere revisorer blitt autorisert som regnskapsfører, sier Riise, og føyer til: - Flere revisorer og revisjonsselskaper har gått inn i regnskapsbransjen, og dermed har det blitt bedre kapasitet i en bransje som har lidd av mangel på ressurser i mange år. Dette er en fordel for både kundene og regnskapsbransjen. På kort tid ser ikke NARF for seg store endringer i vedtaket. Stortinget har vedtatt at de om lag 80 særattestasjonskravene, som krever at kun en revisor kan attestere, skal evalueres i lys av lovendringen om frivillig revisjon. Dette er begrunnet i kost- og nyttebetraktninger, og NARF mener at denne jobben må gjøres snarest. - I tillegg mener vi at de bedriftene som samlet sett kommer inn under terskelverdiene, også bør få frivillig revisjon. Hos oss er økte grenser ikke en aktuell sak nå, men på lengre sikt er det forventet at disse vil øke i tråd med den internasjonale trenden, sier Riise. REGNSKAPS- OG PERSONALADMINISTRASJON: ØKONOR SOM TOTALLEVERANDØR Økonor er mest kjent for sine regnskapstjenester, men ved Økonor Halden har de tatt et skritt videre, og leverer nå også personaladministrasjon som en egen tjeneste. Bør flere kontorer følge etter? Personaladministrasjon innebærer oppfølging av ansatte på flere nivåer, eksempelvis ved sykdom, permisjoner, personalsamtaler, vanlig lønningsarbeid og oppfølging mot NAV ved langvarig eller kronisk sykdom. - Personaladministrasjon for kunder innebærer arbeid som en internt ansatt personalsjef med avdelingsansatte ville utført, sier Karine Olsen ved Økonor Halden. Kontoret tilbyr denne tjenesten til alle klienter som har ansatte, men den tenkes først og fremst som et tilbud til de med flere ansatte. 3 KVARTALSRAPPORTEN 4/12

4 Foruten regnskapstjenester, leverer Karine Olsen og Økonor Halden også personaladministrasjon til sine kunder. Noen firmaer har flere ansatte som er kronisk syke, og dette krever ekstra oppfølging fra arbeidsgivers side. Det er da praktisk å sette ut denne oppgaven til et firma med riktig kompetanse, forklarer Olsen. FOKUS PÅ DRIFT Økonor Halden begynte med personaladministrasjon etter at de fikk regnskapsoppdrag for blikkenslagerfirmaet Hellberg & Bjerkeli AS på grunn av sykdom i administrasjonen. Dette oppdraget økte i omfang, og personaladministrasjon kom i stand på grunnlag av et behov fra kunde og tillit mellom ledelsen og Økonor. Ettersom Hellberg & Bjerkeli AS har satt bort både regnskap og personaladministrasjon til Økonor, kan de konsentrere seg fullt og helt om sine primære oppgaver, vel vitende om at regnskap, lønn og personal blir ivaretatt. Olsen kommer til firmaets lokaler en gang i uken. Her har hun eget kontor og datamaskin, slik at alt arbeidet gjøres in-house. - Vi har også andre oppdrag hvor vi leverer noe personaladministrasjon, men ikke i like omfattende grad som med Hellberg & Bjerkeli AS, sier Olsen, og legger til: - Det kreves en del kunnskap for å kunne tilby full personaladministrasjon. Olsen har personalansvar i Økonor Halden og har derfor kompetansen til å utføre slike oppgaver for kunder også. Firmaet har mange ansatte med høy kompetanse på lønnsområdet, dette gjør at det faglige miljøet ved kontoret er meget godt spesielt med tanke på personaladministrasjon. Økonor Halden har også kompetanse til å bistå i omstruktureringsprosesser. Dette være seg på styrenivå, ledernivå eller hele organisasjonen. Firmaet har de siste årene bistått lokale bedrifter på flere av disse områdene. LEDELSEN MÅ BIDRA Den største fordelen med at Økonor tar seg av personaladministrasjon er at det er en profesjonell som utfører oppgaven. Det er mange regler å forholde seg til, og for mange bedrifter er det vanskelig å holde seg oppdatert på alle detaljer. Slike ting er kompliserte og tidkrevende, men ved å leie inn profesjonell hjelp, kan bedriften konsentrere seg om driften. Selv om fordelene er i overtall, vil det alltids være noen ulemper ved å benytte seg av slike tjenester. Ettersom personaladministrasjon utføres av en ekstern part, kan det medføre at bedriftsledelsen ikke tar del i en del problemstillinger som kommer opp. - Vi synes derfor det er viktig å få med ledelsen i prosessen spesielt i vanskelige tilfeller, sier hun. For kundene handler det om å se fordelene ved å få levert både regnskaps- og personaladministrasjon fra en og samme leverandør. - Det er viktig å kommunisere at vi faktisk kan hjelpe til på dette området også. Vi kan være en totalleverandør, og jeg ser ingen grunn til at ikke enda flere Økonorkontorer kan tilby den samme tjenesten som oss, sier Olsen. 4 KVARTALSRAPPORTEN 4/12

5 SKATTEFRI OMDANNELSE AV NUF Finansdepartementet vil legge til rette for at norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) skal kunne endre selskapsform til norsk aksjeselskap eller allmennaksjeselskap uten at transaksjonen utløser skatteplikt i Norge. Ved utgangen av 2011 var det registrert rundt utenlandske foretak i Foretaksregisteret, og det antas at et overveldende flertall av disse ikke driver virksomhet utenfor Norge. I de senere år har det blitt gjennomført flere endringer som har gjort det rimeligere å stifte og drive norske aksjeselskap, og dette har medført økt interesse for å omdanne norskregistrerte utenlandske selskaper til norske aksjeselskap. I dagens skattelovforskrift er det gitt regler om skattefri omdanning av selskap og virksomheter, og enkeltpersonforetak, interkommunale selskap og samvirkeforetak kan per i dag omdannes til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap etter forskriften. Det er derimot ikke gitt noen hjemmel for skattefri omdanning av et NUF med begrenset ansvar til et norsk aksjeselskap. - Vi foreslår å utvide området for skattefri omdanning til også å gjelde omdanning av NUF med skatteplikt som hjemhørende i Norge, til et norsk aksjeselskap eller allmennaksjeselskap. Dette innebærer at selskapet må anses skattemessig hjemmehørende i Norge, sier Dorte Drange, kommunikasjonsrådgiver i Finans- Dorte Drange i Finansdepartementet sier de vil gjøre det enklere å omdanne norskregistrerte utenlandske selskaper til norske aksjeselskap. departementet, og legger til: - Det er også en forutsetning at det vesentlige av virksomheten videreføres i det nye selskapet Det er viktig å være oppmerksom på at et sentralt vilkår er at omdanningen gjennomføres med skattemessig kontinuitet. Dette for å sikre at skattefritaket ved omdanningen ikke er endelig, men kun en utsettelse med beskatningen til endelig realisasjon skjer ved en senere anledning med mindre aksjonærene er fritatt for beskatning etter fritaksmetoden. - Skattemessig kontinuitet innebærer at skattemessige posisjoner knyttet til eiendeler og lignende videreføres av det nye selskapet og at eierne viderefører sine inngangsverdier og øvrige eierposisjoner i det tidligere foretaket på de nye aksjene, forklarer Drange. I tillegg vil det for selve selskapet, dets aksjonærer, kontraktsparter, offentlige myndigheter og andre instanser, ofte være enklere at selskapet er et norsk aksjeselskap som er regulert av norsk selskapsrett. I dag kan en slik omdanning kun gjennomføres skattefritt etter reglene om skattefri fusjon. Å gjennomføre slike fusjoner vil ofte kreve kunnskap om selskapsregler i flere land, og kan dermed være en nokså komplisert og tungvint prosess. - Kort sagt tar forslaget sikte på å forenkle gjennomføringen av slike omdanninger. Vi antar at dette vil ha liten betydning for Statens inntekter, og dermed vil forslaget heller ikke gi selskapene og deres eiere umiddelbare skattekostnader, sier Drange. TILBAKEMELDINGER Som kunde av Økonor utgjør dere en svært viktig gruppe for oss. Vi i Økonor Norge er derfor interesserte i å vite hva du synes om nyhetsbrevets innhold og utseende, samt at vi gjerne tar imot tips om aktuelle saker. Send en epost til redaktør med dine synspunkter. UTGIVER: Økonor Norge AS Svolvær Telefon: Telefaks: Epost: REDAKTØR: Anja Drangsholt PRODUKSJON: Arctic Public Relations AS 5 KVARTALSRAPPORTEN 4/12

RAPPORTEN GRÜNDERE: HVORDAN OVERLATE BEDRIFTEN TIL NESTE GENERASJON #2-2013 ENDRINGER I AKSJELOVEN CLOUD COMPUTING: ER DIN BEDRIFT KLAR?

RAPPORTEN GRÜNDERE: HVORDAN OVERLATE BEDRIFTEN TIL NESTE GENERASJON #2-2013 ENDRINGER I AKSJELOVEN CLOUD COMPUTING: ER DIN BEDRIFT KLAR? RAPPORTEN #2-2013 GRÜNDERE: HVORDAN OVERLATE BEDRIFTEN TIL NESTE GENERASJON FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: ENDRINGER I AKSJELOVEN CLOUD COMPUTING: ER DIN BEDRIFT KLAR? Opp i skyene Mange analytikere mener

Detaljer

KUN 30.000 I AKSJEKAPITAL FOR AS

KUN 30.000 I AKSJEKAPITAL FOR AS RAPPORTEN #1-2012 KUN 30.000 I AKSJEKAPITAL FOR AS FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: HMS OG FYSISK AKTIVITET - EN INVESTERING I FREMTIDEN SLIK JOBBER VI MED VÅRE KUNDERELASJONER INGENTING INN I skrivende stund

Detaljer

VEIEN VIDERE: REVISJONSPLIKTEN

VEIEN VIDERE: REVISJONSPLIKTEN RAPPORTEN #1-2011 VEIEN VIDERE: REVISJONSPLIKTEN FJERNES FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: DET VI TRENGER, NÅR VI TRENGER DET VELKOMMEN VALGFRIHET! PERSONALFORSIKRING HVA KREVES AV ARBEIDSGIVER? KUNDENS VALG

Detaljer

GENERASJONS- SKIFTE PÅ GÅRDEN RAPPORTEN #4-2010

GENERASJONS- SKIFTE PÅ GÅRDEN RAPPORTEN #4-2010 RAPPORTEN #4-2010 GENERASJONS- SKIFTE PÅ GÅRDEN FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: NYE REGLER FOR KONTANTKJØP FRA NYTTÅR SKATTEMYNDIGHETENE KRIMINALISERER NORSK NÆRINGSLIV YTELSE TIL BESVÆR VÅRE KUNDER ER IKKE

Detaljer

HVA DU MÅ TENKE PÅ RAPPORTEN. Elektronisk dokumenthåndtering #1-2013

HVA DU MÅ TENKE PÅ RAPPORTEN. Elektronisk dokumenthåndtering #1-2013 RAPPORTEN #1-2013 Elektronisk dokumenthåndtering HVA DU MÅ TENKE PÅ FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: PROGRAMVARELØSNING OG DITT REGNSKAP BENCHMARKING: HVA KAN DIN REGNSKAPSFØRER BISTÅ MED? FINNER DU RETNINGEN?

Detaljer

RAPPORTEN #2-2011 ØKONOR INN I FINSK REGNSKAPSGIGANT HAR DU KRAV PÅ MOMSFRADRAG FOR UTLEIE? HVA MÅ DU VITE OM IMPORT? FLERE SAKER I DETTE NUMMERET:

RAPPORTEN #2-2011 ØKONOR INN I FINSK REGNSKAPSGIGANT HAR DU KRAV PÅ MOMSFRADRAG FOR UTLEIE? HVA MÅ DU VITE OM IMPORT? FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: RAPPORTEN #2-2011 SOLGT! Foto: Espen Kvalheim, FInansavisen FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: ØKONOR INN I FINSK REGNSKAPSGIGANT HAR DU KRAV PÅ MOMSFRADRAG FOR UTLEIE? HVA MÅ DU VITE OM IMPORT? NÅ ER VI STØRST!

Detaljer

RAPPORTEN #3-2011 GRAVID ARBEIDSTAKER - HVA NÅ? Foto: Istockphoto.com FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: SNART PENSJONIST VELKOMMEN SKAL DU VÆRE!

RAPPORTEN #3-2011 GRAVID ARBEIDSTAKER - HVA NÅ? Foto: Istockphoto.com FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: SNART PENSJONIST VELKOMMEN SKAL DU VÆRE! RAPPORTEN #3-2011 GRAVID ARBEIDSTAKER - HVA NÅ? Foto: Istockphoto.com FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: SNART PENSJONIST VELKOMMEN SKAL DU VÆRE! HØSTSTORM GRAVID ARBEIDSTAKER HVA NÅ? Trærne utenfor kontorvinduet

Detaljer

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus Kundemagasin for Finale Systemer as / August 2011 Veiskillet Både regnskapsførere og revisorer står foran det de fleste betegner som de vanskeligste veivalgene i bransjens historie. SIDENE 10-27 Misforstått

Detaljer

RAPPORTEN #1-2010 SKEPTISK TIL NUF FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: OVERTIDSMAT OG REFUSJON BIL MED GRØNNE SKILTER LØNNSOMT?

RAPPORTEN #1-2010 SKEPTISK TIL NUF FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: OVERTIDSMAT OG REFUSJON BIL MED GRØNNE SKILTER LØNNSOMT? RAPPORTEN #1-2010 SKEPTISK TIL NUF FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: OVERTIDSMAT OG REFUSJON BIL MED GRØNNE SKILTER LØNNSOMT? NÅ ER DET NUF! OVERTIDSMAT OG REFUSJON Vi mottar stadig oftere spørsmål fra våre

Detaljer

Sticos. Magasinet. Nr. 1-2012. Et fagblad for regnskap, lønn og personal. Hovedtema: Fravalg av revisor

Sticos. Magasinet. Nr. 1-2012. Et fagblad for regnskap, lønn og personal. Hovedtema: Fravalg av revisor Sticos Magasinet Nr. 1-2012 Et fagblad for regnskap, lønn og personal Hovedtema: Fravalg av revisor midlertidig ansettelse - elektroniske bøker - sk attemessig behandling av leasing 2 LEDER Tar norske

Detaljer

Innst. 322 L. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen

Innst. 322 L. (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Innst. 322 L (2010 2011) Innstilling til Stortinget fra finanskomiteen Prop. 78 L (2010 2011) Innstilling fra finanskomiteen om endringer i skatteloven (skattefri omorganisering mv.) Innhold Side 1. Innledning...

Detaljer

Skatteetatens. Analysenytt 01/2013

Skatteetatens. Analysenytt 01/2013 Skatteetatens Analysenytt 01/2013 2 Analysenytt 1/2013 Kjære leser, Å kjenne næringslivet er viktig for Skatteetaten. I 2012 gjennomførte vi en stor spørreundersøkelse for å kartlegge næringslivets holdninger

Detaljer

Jobber for forenkling

Jobber for forenkling #04 2012 Et kvartalsvis kundemagasin fra Conecto Jobber for forenkling Sandra Riise er administrerende direktør for en bransjeforening i sterk vekst. Regnskap får en stadig mer betydningsfull rolle og

Detaljer

DU MÅ TA FERIE RAPPORTEN BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN

DU MÅ TA FERIE RAPPORTEN BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN RAPPORTEN #2-2008 DU MÅ TA FERIE BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN FLERE SAKER I DETTE NUMMER: REGNSKAPSRAPPORTEN SOM STYRINGSVERKTØY REGNSKAPSFØREREN SOM STYREMEDLEM REISEREGNINGENS

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet

SKATTE BETALEREN. Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet. Ny pensjonsreform de beste rådene. Slik finner du vinnerfondet SKATTE BETALEREN Nr 4 2010 www.skattebetaleren.no Start egen bedrift la drømmen bli virkelighet Ny pensjonsreform de beste rådene Slik finner du vinnerfondet Jobb hjemmefra spar skatt Økonomisk styring

Detaljer

Lønner det seg å velge bort revisor? Stina Opdahl. En vurdering av konsekvenser for små aksjeselskaper som velger bort revisor.

Lønner det seg å velge bort revisor? Stina Opdahl. En vurdering av konsekvenser for små aksjeselskaper som velger bort revisor. HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Lønner det seg å velge bort revisor? En vurdering av konsekvenser for små aksjeselskaper som velger bort revisor. Stina Opdahl Masteroppgave i økonomi og administrasjon - studieretning

Detaljer

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2013 Forlater finnene Johan-Thomas Hegdahl har forlatt den finske saunaen og Økonor til fordel for NARF hvor han er den første styrelederen som ikke engang

Detaljer

LYSE TIDER. Krigen om revisjonsplikten. Utvikler batteri av papir Side 14-15. På tide å gi flere råd

LYSE TIDER. Krigen om revisjonsplikten. Utvikler batteri av papir Side 14-15. På tide å gi flere råd Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2010 Nils Brendemo er ansvarlig for økonomien i et energiselskap som har vokst fra 5 til 600 millioner kroner i omsetning dette første desenniet av 2000.

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Revisjonsplikten for Norskregistrerte Utenlandske Foretak en empirisk studie av små foretak

Revisjonsplikten for Norskregistrerte Utenlandske Foretak en empirisk studie av små foretak NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, 17. juni, 2010 Masterutredning i Økonomisk Styring Veileder: Professor Jarle Møen Revisjonsplikten for Norskregistrerte Utenlandske Foretak en empirisk studie av små foretak

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr?

Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Trine Aalmo Steffen Elnan Simen Bækken BACHELOROPPGAVE ved Handelshøyskolen BI Hvordan implementere rådgivning som en mer naturlig og større del av regnskapstjenesten KL Regnskap Rosten tilbyr? Eksamenskode

Detaljer

En totalundersøkelse av hva som kjennetegner selskapene som valgte bort revisor.

En totalundersøkelse av hva som kjennetegner selskapene som valgte bort revisor. Jon Vestrum Håvard Gjerding-Smith Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI Åtte måneder med frivillig revisjon i Norge; En totalundersøkelse av hva som kjennetegner selskapene som valgte bort revisor. Eksamenskode

Detaljer

START DITT EGET BILLIG-AS 2012

START DITT EGET BILLIG-AS 2012 E-bok 045 START DITT EGET BILLIG-AS 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold START DITT EGET BILLIG-AS R!SANGERS EBOK 045 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22, 0154 OSLO Tlf:

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD

- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD T I X E rd Ve pn a k is gj g in m o n en r eie s te f i k r 3. 4.-5. 6.-8. Regiondirektør NHO Nordland Nå skal vi snakke om eierskifte Eierskifte en kjempeutfordring for flere enn eierne Finansiering av

Detaljer

Arbeidsnotat nr. 35/10. av Hanne Frøyshov Hanne Sælemyr Johansen. SNF prosjekt 1760 Corporate and Capital Taxation

Arbeidsnotat nr. 35/10. av Hanne Frøyshov Hanne Sælemyr Johansen. SNF prosjekt 1760 Corporate and Capital Taxation Arbeidsnotat nr. 35/10 Revisjonsplikten for norskregistrerte utenlandske foretak en empirisk studie av små foretak av Hanne Frøyshov Hanne Sælemyr Johansen SNF prosjekt 1760 Corporate and Capital Taxation

Detaljer

BRHR. Kartlegging av mulige juridiske for ansattes medeierskap. Utredning til Nærings- og handelsdepartementet. 19.

BRHR. Kartlegging av mulige juridiske for ansattes medeierskap. Utredning til Nærings- og handelsdepartementet. 19. Kartlegging av mulige juridiske for ansattes medeierskap hindre Utredning til Nærings- og handelsdepartementet 19. september 201 3 Punkt Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 1.1 Oppdraget 3 1.2 Ansatte

Detaljer