Skatt og mva ved sosiosponsing

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skatt og mva ved sosiosponsing"

Transkript

1 Skatt og mva ved sosiosponsing Advokat Morten Sandli tlf Advokatfirmaet Selmer DA 1

2 Debatten i media Er sosiosponsing skattemessig fradragsberettiget? 2

3 Jussens bakteppe skatt Inntekter er skattepliktig Kostnader for å erverve inntekter er fradragsberettiget Dvs: NETTO OVERSKUDD utgjør skattegrunnlaget Skattesats 28 % for selskaper (inntil 51 % for privatpersoner) 3

4 Jussens bakteppe skatt Mild stiftelse, kirkesamfunn, menighet, selskap eller innretning som ikke har erverv til formål, er fritatt for formues- og inntektsskatt 4

5 Jussens bakteppe merverdiavgift Næringsdrivende veldedige og allmennyttige organisasjoner skal beregne merverdiavgift ved omsetning av varer og tjenester for mer enn kroner i løpet av en 12 måneders periode Varer: Fysiske gjenstander Tjenester: Alt som kan omsettes og som ikke er varer 5

6 Problemkomplekset er større Skattefradrag for bidragsyterne? Skattefrihet for organisasjonene? Skal det beregnes mva på sosiosponsing? Vil organisasjonene kunne oppnå fradragsrett for inngående mva? Vil mva være en (ekstra) kostnad for sponsorene 6

7 Juss eller politikk? Ved fradragsrett, vil staten dekke 28 øre av hver krone til sosiosponsing Bruken av statens inntekter (skatter og avgifter) er et politisk spørsmål Er det også et politisk spørsmål hvem som skal bestemme over bruken og fordelingen av de 28 ørene? Statens bidrag etter sktl 6-50: 2,1 mrd i gaver = 510 millioner i bidrag fra staten over skatteseddelen Statens bidrag ved fradragsrett for sosiosponsing: Ytterligere 500 millioner i bidrag = 140 millioner i bidrag fra staten over skatteseddelen DocRef 7

8 Nærmere om skattereglene Særregelen i sktl 6-50: Fradrag for gaver mellom kroner årlig til visse godkjente allmennyttige og veldedige organisasjoner Har tidligere kun omfattet norske organisasjoner, men utvides nå til organisasjoner innenfor EØS 2,1mrd kroner i 2009 (Kilde: Finansdepartementet) Hovedregelen i sktl 6-1: Det gis fradrag for kostnad som er pådratt for å erverve, vedlikeholde eller sikre skattepliktig inntekt Ingen beløpsbegrensning 8

9 Kostnad til inntekts ervervelse Formålet med kostnaden er det sentrale Fradrag hvis formålet er å fremme bedriftens økonomiske interesser Forbehold for tilfeller der kostnadene er totalt uegnet eller det er vesentlig misforhold mellom betalingen og motytelsen 9

10 Sosiosponsing tradisjonell oppfatning Ansett som gave Ingen reell reklameverdi Til forskjell fra sponsing av idrettsutøvere og -lag hvor sponsoren ofte får umiddelbar eksponering i form av reklame på for eksempel klesplagg og idrettsarenaer Oppfyller ikke vilkåret for fradrag etter sktl 6-1 om tilknytning mellom sponsorbidragene og inntektservervelsen DocRef 10

11 Motytelser som er relevante i vurderingen av tilknytningskravet For snevert å bare se på ytelser som anses som tradisjonelle reklametjenester (reklame i TV, aviser, logoer, osv.) Ytelser som synliggjør verdigrunnlag, samfunnsengasjement og sosialt ansvar (assosiasjonsmarkedsføring) Promotering av selskapet gjennom organisasjonene Selskapets rett til å markedsføre samarbeidet internt og eksternt Ytelser som opprettholder og utvikler selskapets omdømme og renommé Langsiktig og positiv profilering av bedriften i markedet DocRef 11

12 Motytelser som er relevante i vurderingen av tilknytningskravet Ytelser som tar sikte på å oppnå økt goodwill Kompetanseheving i bedriften Seminarer, aktivitetskonkurranser, jevnlige oppdateringer, besøk i hjelpeområder osv. DocRef 12

13 Fradrag for sosiosponsing Gave Assosiasjonsverdi Omdømmebygging Indremedisin Kostnad til inntekts ervervelse Sosiosponsing Representasjon Reklame 13

14 Skal faktura sendes pluss moms? Ren gave ingen omsetning og således ikke avgiftsplikt Reklametjeneste merverdiavgiftsplikt Unntak for organisasjoners omsetning av annonser i medlemsblad, guider, årsprogram, stevne- og konsertprogram, flygeblad mv. som til sammen kommer ut inntil fire ganger i løpet av en tolv måneders periode Vil assosiasjonsmarkedsføring (formål omdømmebygging, indremedisin mv.) anses som gave eller en avgiftspliktig reklametjeneste? 14

15 Plikter og rettigheter ved avgiftspliktig omsetning Registrering i merverdiavgiftsmanntallet Avgiftspliktig bruttoomsetning/ uttak som overstiger kroner i løpet av 12 måneder Omsetningen er del av næringsvirksomhet Omfanget av virksomheten Varigheten av virksomheten Om den er egnet til å gi overskudd Føre regnskap for den avgiftspliktige delen av virksomheten 15

16 Plikter og rettigheter ved avgiftspliktig omsetning Kreve opp merverdiavgift fra kjøperen Sende inn omsetningsoppgaver Betale inn merverdiavgiften til staten 16

17 Risiko ved feil i momsbehandlingen Fastsetting av merverdiavgift ved skjønn Inntil 10 år etter utløpet av den aktuelle termin Tilleggsavgift Forsettlig eller uaktsom overtredelse av merverdiavgiftsreglene Overtredelsen kunne ha påført staten tap Inntil 100 prosent tilleggsavgift Kan ilegges inntil 10 år etter utløpet av den aktuelle termin Straff Forsettlig gir utriktig eller ufullstendig opplysning til avgiftsmyndighetene Unndrar merverdiavgift eller oppnår uberettiget tilbakebetaling av merverdiavgift 17

18 Konsekvenser av momsplikt Mulig fradragsrett for inngående mva på organisasjonenes hånd Bidragsyter kan kreve fradrag for inngående merverdiavgift på faktura fra organisasjonene, dersom ytelsen er til bruk i bidragsyterens avgiftspliktige virksomhet 18

19 Eksempel Bidragsyter Reklame Kr mva Sponsormidler kr Humanitær organisasjon Sponsormidlene omfatter: kr i betaling for reklametjenester kr i mva for reklametjenestene kr i ren gave DocRef 19

20 Skatteplikt for organisasjonene? Skatteloven: Mild stiftelse, kirkesamfunn, menighet, selskap eller innretning som ikke har erverv til formål, er fritatt for formues- og inntektsskatt. Driver institusjon eller organisasjon som omfattes av første ledd økonomisk virksomhet ( ) vil formue i og inntekt av den økonomiske virksomheten være skattepliktig. Økonomisk virksomhet er unntatt fra skatteplikt når omsetningen av denne virksomheten i inntektsåret ikke overstiger kroner. For veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner er den tilsvarende beløpsgrensen kroner. Lignings ABC Går den økonomiske virksomheten direkte ut på å realisere institusjonens ikkeervervsmessige formål, er virksomheten ikke skattepliktig selv om omsetningen overstiger beløpsgrensene, ( ) Er formålet med den økonomiske virksomheten derimot å finansiere det ideelle formålet, vil den være skattepliktig. 20

21 Hva er nøkkelen til skattefradrag? Bevisstgjøring og profesjonalisering Synliggjøring (for eksempel gjennom avtaler) partenes gjensidige rettigheter og forpliktelser Dokumentasjon rundt bidragsyters FORMÅL med bidraget 21

22 Felles work shop / koordinering? De berørte problemstillingene knyttet til skatt og merverdiavgift er generelle for mange allmennyttige og veldedige organisasjoner Organisasjonene bør koordinere seg for å avklare problemstillingene og de hensyn som gjør seg gjeldende og prefererte løsninger 22

23 Våre kontorer Oslo Advokatfirmaet Selmer DA Postboks 1324 Vika, 0112 Oslo Tjuvholmen allé 1, 0252 Oslo Telefon: , faks: Trondheim Advokatfirmaet Selmer DA Postboks 869, 7409 Trondheim Kjøpmannsgata 52, 7010 Trondheim Telefon: , faks: DocRef 23

Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner

Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner Skattedirektoratet mars 2008. Innhold FORORD 2 SAMMENDRAG 2 GENERELT OM MERVERDIAVGIFT 4 NÅR ER EN ORGANISASJON AVGIFTSPLIKTIG?

Detaljer

Med oppføring siktes det heretter til både nyoppføring, utvidelser og rehabilitering.

Med oppføring siktes det heretter til både nyoppføring, utvidelser og rehabilitering. INNHOLD 1 Sammenfatning... 3 1.1 Hovedformer for organisering ved oppføring av golfbaner avgiftsmessige konsekvenser 3 1.1.1 En golfklubb oppfører, og benytter, golfbanen selv... 3 1.1.2 Et baneselskap

Detaljer

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf Vedlegg 1 PricewaterhouseCoopers DA Skippergata 35 Postboks 6128 N-9291 Tromsø Telefon 02316 NOTAT 28. juni 2004 Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal

Detaljer

Nyttig info for nye næringsdrivende

Nyttig info for nye næringsdrivende Nyttig info for nye næringsdrivende Innføring i skatt og mva for enkeltmannsforetak og DA http://www.skatteetaten.no/no/alt-om/starte-egen-bedrift/ Vi anbefaler at du melder deg på skattetatens orienteringskurs

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Regjeringen fremla den 14. oktober stortingsmelding med nasjonalbudsjett for 2014. Samtidig fremla Regjeringen proposisjonen til Stortinget med forslag til endringer

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2015 SKATTEOPPLEGGET

STATSBUDSJETTET 2015 SKATTEOPPLEGGET STATSBUDSJETTET 2015 SKATTEOPPLEGGET Samtidig med fremleggelsen av statsbudsjettet den 8. oktober fremmet Regjeringen forslag til endringer i reglene for skatter, avgifter og toll for 2015. Skatteopplegget

Detaljer

Haavind Nyhetsbrev 8/10/2014 Endringer i skatte- og avgiftsreglene i Statsbudsjettet 2015

Haavind Nyhetsbrev 8/10/2014 Endringer i skatte- og avgiftsreglene i Statsbudsjettet 2015 Haavind Nyhetsbrev 8/10/2014 Endringer i skatte- og avgiftsreglene i Statsbudsjettet 2015 Regjeringen foreslår viktige endringer i formuesbeskatning, merverdiavgiftsreglene og bilavgiftene. Skatt og trygdeavgift

Detaljer

Vilkår for registrering etter Forskrift 117, og ulike rettsvirkninger vedrørende en slik registrering

Vilkår for registrering etter Forskrift 117, og ulike rettsvirkninger vedrørende en slik registrering Vilkår for registrering etter Forskrift 117, og ulike rettsvirkninger vedrørende en slik registrering Veileder: Røkke, Hild Sande Kandidatnr: 145958 Til sammen 13 343 ord 02.06.2009 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende?

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende? Skatteetaten Arbeidstaker eller næringsdrivende? Innhold Nyttig for deg? Oversikt over viktige bestemmelser Arbeidstaker, ikke-ansatt arbeidstaker eller næringsdrivende? Når er det næringsvirksomhet? Ansvar

Detaljer

Skatte- og avgiftsmessige forhold for hestebransjen

Skatte- og avgiftsmessige forhold for hestebransjen Skatte- og avgiftsmessige forhold for hestebransjen 1 Innledning 2 Skatt 2.1 Det skatterettslige virksomhetsbegrep 2.1.1 Generelt om begrepet og de mest sentrale vilkår 2.1.2 Nærmere om de mest sentrale

Detaljer

Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni 2011. Påklaget beløp kr 246 947

Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni 2011. Påklaget beløp kr 246 947 Klagesak nr 7219 Klager dets konkursbo Ingress: Kl. nr. 7219. Klagenemndas avgjørelse av 12. desember 2011 vedrørende Klager, org nr. xxx xxx xxx Klagedato: 8. juli 2011 Klagenemnda stadfestet innstillingen.

Detaljer

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2012

Grant Thornton. informerer. Nr. 3/2012 Grant Thornton informerer Nr. 3/2012 Din samarbeidspartner innen revisjon, regnskap, skatt og rådgivning - et kunnskapshus i vekst. Grant Thornton Informerer Vi håper alle har hatt en fin sommer til tross

Detaljer

Avgift på arv og gaver

Avgift på arv og gaver Avgift på arv gaver Innhold Når er arv gave avgiftspliktig? 3 Om privat skifte av dødsbo 4 Om gaver 5 Hvor stor blir arveavgiften? 5 Arveavgiftsgrunnlaget 6 Om beregning av arveavgiften 7 Frafall av arv

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

Spør Altinn før du starter bedrift

Spør Altinn før du starter bedrift Spør Altinn før du starter bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva må jeg tenke igjennom? Alle økonomiske

Detaljer

Oppgavesett 18 (R. v. 2000) Løsning (Osl18.doc) ajour v13

Oppgavesett 18 (R. v. 2000) Løsning (Osl18.doc) ajour v13 Oppgavesett 18 (R. v. 2000) Løsning (Osl18.doc) ajour v13 OPPGAVE 1 AS HANDEL Siden vi skal benytte gjeldende skatteregler, er det sett bort fra eventuell RISKregulering for tiden før salget av aksjene.

Detaljer

NYHETSORIENTERING - SKATT STATSBUDSJETTET 2010. 19. oktober 2009

NYHETSORIENTERING - SKATT STATSBUDSJETTET 2010. 19. oktober 2009 NYHETSORIENTERING - SKATT STATSBUDSJETTET 2010 19. oktober 2009 Nyhetsbrevet omtaler endringer som foreslås i skatte- og avgiftslovgivningen i forbindelse med statsbudsjettet for 2010 som ble fremlagt

Detaljer

Skatteetaten. ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS AS Postboks 748 Sentrum 0106 OSLO. Att: Kristine Baltzersen

Skatteetaten. ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS AS Postboks 748 Sentrum 0106 OSLO. Att: Kristine Baltzersen Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato Kristin Kotte 03.10.2014 21.11.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse 24 14 84 70 Kristine Baltzersen 2014/708814/KK/TJA ADVOKATFIRMAET PRICEWATERHOUSECOOPERS

Detaljer

Regnskap og skatt kurs for GramArt og MØST

Regnskap og skatt kurs for GramArt og MØST www.pwc.com Regnskap og skatt kurs for GramArt og MØST Målsetting med kurset Gi en generell innføring i regnskap Gi en innføring i aktuelle inntekter, skatteplikt og MVA Gi en innføring i aktuelle kostnader

Detaljer

NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT

NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT Til: Nordisk Skattevitenskapelig Forskningsråd Fra: Wikborg, Rein & Co. Dato: 8. oktober 2003 Ansvarlig partner: Marianne Iversen Beskatning av små foretak - rettslige aspekter

Detaljer

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du?

ENTREPRENØRSKAP. Hvilken selskapsform velger du? ENTREPRENØRSKAP Hvilken selskapsform velger du? Tenk konsekvenser når du velger selskapsform Etablering av bedrift krever kunnskap om så mangt blant annet bør du være bevisst i ditt valg av selskapsform.

Detaljer

MentorAjour Statsbudsjettet 2014

MentorAjour Statsbudsjettet 2014 MentorAjour Informasjon til PwCs klienter Nr 10, okt 2013 Statsbudsjettet 2014 Den avtroppende regjeringen la 14. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Nedenfor gir vi en oversikt over

Detaljer

Innhold: Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos. Årsoppgjør 2010: Forberedelser til årsavslutningen 2010. Skatt: Kjøp over kr 10.

Innhold: Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos. Årsoppgjør 2010: Forberedelser til årsavslutningen 2010. Skatt: Kjøp over kr 10. Informasjon fra Revisor nr 4/2010 Sendes til klienter og forretningsforbindelser hos Revisorkompaniet Tromsø AS Innhold: Årsoppgjør 2010: Forberedelser til årsavslutningen 2010 Skatt: Kjøp over kr 10.000

Detaljer

informerer ID-TYVERI Aksjonærmodellen Nye bokføringsuttalelser Naturalytelser og mvavgift SKILSMISSE år hobby blir næring Grant Thornton

informerer ID-TYVERI Aksjonærmodellen Nye bokføringsuttalelser Naturalytelser og mvavgift SKILSMISSE år hobby blir næring Grant Thornton Grant Thornton informerer Nr. 3/2007 Nye bokføringsuttalelser Naturalytelser og mvavgift ye skatteregler om internprising ID-TYVERI SKILSMISSE Kartlegge sitt eget arbeidsmiljø år hobby blir næring Aksjonærmodellen

Detaljer

ALDERSPENSJON M MA A GG AA S I N E T. - alt om de nye pensjonsreglene fra januar 2011. Arbeidsgivers kontrolltiltak - særlig om GPS i yrkesbiler

ALDERSPENSJON M MA A GG AA S I N E T. - alt om de nye pensjonsreglene fra januar 2011. Arbeidsgivers kontrolltiltak - særlig om GPS i yrkesbiler Kundemagasin 3-2010 Kundemagasin 3-2010 M MA A GG AA S I N E T ALDERSPENSJON - alt om de nye pensjonsreglene fra januar 2011 Arbeidsgivers kontrolltiltak - særlig om GPS i yrkesbiler Servering av alkohol

Detaljer

Oppgavesett 16 (R. v. 2000) Løsning (Osl16.doc) ajour h15

Oppgavesett 16 (R. v. 2000) Løsning (Osl16.doc) ajour h15 Oppgavesett 16 (R. v. 2000) Løsning (Osl16.doc) ajour h15 DEL 1 AS HANDEL Oppgave a - Andersens aksjesalg i X3 Se sktl 10-10 til 10-12 og 10-30 til 10-36 Forutsetter at dagens skatteregler (Aksjonærmodellen)

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Denne selvangivelsen skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser,

Detaljer

Mamut Guides MERVERDIAVGIFTSREFORMEN - NYE UTFORDRINGER FOR SMÅ OG MELLOMSTORE VIRKSOMHETER

Mamut Guides MERVERDIAVGIFTSREFORMEN - NYE UTFORDRINGER FOR SMÅ OG MELLOMSTORE VIRKSOMHETER Mamut Guides MERVERDIAVGIFTSREFORMEN - NYE UTFORDRINGER FOR SMÅ OG MELLOMSTORE VIRKSOMHETER MERVERDIAVGIFTSREFORMEN - NYE UTFORDRINGER FOR SMÅ OG MELLOMSTORE VIRKSOMHETER Formålet med denne artikkelen

Detaljer

Rettledning til utfylling av selskapsoppgave for deltakerliknet selskap Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014

Rettledning til utfylling av selskapsoppgave for deltakerliknet selskap Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Skatteetaten Rettledning til utfylling av selskapsoppgave for deltakerliknet selskap Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Selskap som deltakerliknes etter skatteloven 10-40, skal levere

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2003-2004)

Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Ot.prp. nr. 1 (2003-2004) Skatte- og avgiftsopplegget 2004 - lovendringer Tilråding fra Finansdepartementet av 3. oktober 2003, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 Ot.prp.

Detaljer