Norsk merverdiavgift ved internasjonal handel. - import og eksport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Norsk merverdiavgift ved internasjonal handel. - import og eksport"

Transkript

1 Norsk merverdiavgift ved internasjonal handel - import og eksport

2 Innhold Forord 11 Forkortelser 12 1 Merverdiavgiftssystemet 13 2 Hovedprinsipper i norsk merverdiavgift Investeringsavgiften Definisjon av begreper Utgaende avgift Inngäende avgift Fradragsrett for inngäende avgift Omsetning Uttak Unntak og fritak Varer og tjenester Avgiftsomrädet Avgift pä alt som ikke er spesielt unntatt Unntak etter merverdiavgiftsloven Unntak etter merverdiavgiftsloven 5 a Unntak etter merverdiavgiftsloven 5b Andre vilkär for avgiftsplikt Fritak (nullsats) og lavere sats Fritak (nullsats) - merverdiavgiftsloven Fritak (nullsats) - merverdiavgiftsloven Lavere sats 25 3 Internasjonal handel med varer Koblingen til tollregelverket 27 4 Import av varer Avgiftsplikten Fra utlandet til norsk tollomräde Tollager og frihavn Unntak Beregningsgrunnlaget for importmerverdiavgift - tollverdi Hvilket salg skal tollverdien vurderes ut i fra? 34

3 NORSK MERVERDIAVGIFT VED INTERNASJONAL HANDEL Transaksjonsverdien som tollverdi Alternative metoder for ä fastsette tollverdien Hva skal ikke inngä i tollverdien? Norsk filial versus norsk datterselskap av utenlandsk foretak Generell kommentar Merverdiavgiftsgrunnlaget hva mer enn tollverdien skal inngä? Lavere beregningsgrunnlag - kunstverk, samleobjekter og antikviteter Nedsatt beregningsgrunnlag - gjeninnfbrsel av varer etter foredling, bearbeidelse eller reparasjon Betaling av avgiften - tollkreditt Vareeier Myndighetenes oppkreving av merverdiavgiften ved import Innf0rselsdokumenter Elektronisk selvdeklarering 46 5 Eksport av varer Legitimasjonsregler ved levering av varer i utlandet Salg av varer til utlandet, Svalbard og Jan Mayen Gave og reklamemateriell til bruk i utlandet Videresalg til utlandet Legitimasjonsregler ved levering av varer i Norge Varene medbringes ved utreise Fremmedspräklige reklamepublikasjoner og reklamefilmer Varer som legges inn pä transitt- eller frilager Salg fra transitthall ved lufthavn Hjelpesendinger til utviklingsland Turistsalg tilbakef0ring av merverdiavgift Refusjonsordning for utenlandske na;ringsdrivende 56 6 Internasjonal handel med tjenester 56 7 Import av tjenester Snudd avregning/«reverse charge» Tjenester som kan fjernleveres Forvaltningspraksis Innleie av arbeidskraft fra utlandet Regnskapstjenester og rädgivning Nyhetsbrev distribuert pä Internett Annonsering i aviser og tidsskrifter 62

4 INNHOLD Arrangering av kongress Formidling/vareagenttjenester/ eiendomsmegling Formidling av arbeidskraft Advokattjenester Snudd avregning gjelder ikke alle kjopere Nasringsdrivende hjemmehorende i Norge Krav om levering til mottaker i Norge Levering til utlandet, men faktisk bruk i Norge Ikke dobbeltbeskatning Innrapportering og betaling Grunnlaget for beregningen av avgiften 68 Eksport av tjenester Fritak som hovedregel Helt ut til bruk i utlandet - vilkär for fritak Enkeltsaker Utleie av biler fra Norge til bruk i utlandet Reparasjon av utenlandsk bil i Norge Reparasjon av containere i Norge Reparasjon av kabel i Skagerak Lisensrettigheter Prosjektarbeid vedrorende bygg i Norge Sponsoravtaler - arrangementer i utlandet Annonser til bruk i kataloger som utgis og distribueres i utlandet Formidling av annonser i utenlandske tidsskrifter Eiendomsmeglertjenester Tjenester til bruk i Norge for regning av utenlandsk oppdragsgiver Reklametjenester Tjenester som kan fjernleveres Enkeltsaker Vareagenters tjenester Skipsmeglertjenester Eiendomsmeglingstjenester Nyhetsbrev distribuert pä Internett Annonser Utleie av arbeidskraft til utlandet Regnskapstjenester og rädgivning Advokat- og revisjonstjenester Tjenester som merverdiavgiftsrepresentant Legitimasjonskrav 80

5 NORSK MERVERDIAVGIFT VED INTERNASJONAL HANDEL 9 Programvare Kategorisering som vare eller tjeneste Innforsel av programvare Levert pä fysisk medium Levert elektronisk over linje Tollverdi for Standard programvare «vare» Eksport av programvare Levert pä fysisk medium Levert elektronisk over linje Petroleumsindustrien til havs, skips- og luftfart Petroleumsvirksomhet utenfor norsk territorialgrense Drift av virksomhet i internasjonalt farvann Etablering i Norge av base for virksomhet til havs Levering av varer og tjenester til bruk i petroleumsvirksomhet Fritakshjemmel Fritakets geografiske virkeomräde Kjopergrupper som har rett til avgiftsfrie leveranser Fritaket for levering av varer Fritaket for levering av tjenester Baseselskapers virksomhet Bygging, vedlikehold mv. av rarledning for ilandforing av gass eller olje Levering av spesialskip til bruk i petroleumsvirksomhet til havs Varer og tjenester til spesialskip Reparasjon, vedlikehold, nybygging og ombygging av spesialskip Levering av plattformer Reparasjon, vedlikehold, nybygging og ombygging av plattformer 98 lo.l.loutleie Skipsfart Utenlandske skip Gjeldende fritak Gjeldende avgiftsplikt Norske skip i utenriks fart Frivillig eller ordinaer registrering i avgiftsmanntallet Regler om fritak og definisjoner Gjeldende fritak 106

6 INNHOLD Levering til rederi i Norge Tjenester til norske skip i utenriks fart Gjeldende avgiftsplikt Norske skip i innenriks fart Gjeldende fritak Gjeldende avgiftsplikt Omsetning, utleie og import av skip Managementtjenester innen skipsfart Typer tjenester Typiske problemstillinger Avgiftsbehandling av managementtjenester Luftfart Om avgiftsplikt pä transporttjenester Frivillig registrering i avgiftsmanntallet - utenriks fart Om fritak for leveranser til luftfart Fritak for omsetning av luftfattoy Fritak for utleie av luftfartoy Fritak for leveranser til reparasjon, vedlikehold mv. av luftfartoy Fritak for leveranser til bruk for luftfartoy i utenriks fart Innforsel Avgiftsfri innfbrsel av varer Skip, luftfartoyer og plattformer Petroleumsvirksomhet til havs Tjenester Varetransport over landegrensene Ssrskilt fritak Fritak for transport direkte til eller fra utlandet Registreringsplikt i utlandet? Transaksjoner over landegrensene mellom selskaper/filialer i konsern Hva er «transfer pricing»? Merverdiavgift 24 % beregnes pä vederlaget Flere typisk konserninterne tjenester er avgiftspliktige Vurdere fellesregistrering Uten fellesregistrering vurdere avgiftsplikt Hvis avgiftsplikt vurdere hvem som er ansvarlig for betalingen Hvis avgiftsplikt - vurdere beregningsgrunnlaget

7 NORSK MERVERDIAVGIFT VED INTERNASJONAL HANDEL 13.3 Plikt til ä betale utenlandsk merverdiavgift Toll og importmerverdiavgift tollverdi Tollverdi kontra «transfer pricing» - forskjellig fokus Eksempel hvor tollverdi er h0yere enn transaksjonsverdi Eksempel hvor tollverdi er lavere enn transaksjonsverdi Oppkreving av tollvesenet eller innbetaling via merverdiavgiftsoppgaven Fellesregistrering Generelt om de norske reglene Rederivirksomhet - sxrordning og spesielle betingelser Konsern med utenlandsk mor eller datter Utenlandsk mor - norsk datter/dotre Norsk mor - utenlandsk datter Norsk filial av et utenlandsk selskap Konsekvenser av fellesregistrering og manglende fellesregisttering Utenlandsk mor - norsk datter/dotre Norsk mor - utenlandsk datter Norsk filial av et utenlandsk selskap - utenlandsk selskap i utlandet Kommisjonaeravtale med parter i Norge og utlandet Salg i kommisjon Merverdiavgiftsberegningen Konsekvenser for utenlandsk kommittent Overdragelse av virksomhet over landegrensene Refusjon av merverdiavgift KJ0p av tjenestet i utlandet Utenlandsk nasringsdrivende som kjoper tjenester i Norge under opphold her E0S-avtalens betydning pa toll- og avgiftsomrädet Generelt om relevante bestemmelser og hovedprinsipper Merverdiavgift Toll Tollverdi 161

8 INNHOLD 9 VEDLEGG 163 Forskrift (Nr. 12) nr. 2 om beregning og oppkreving av merverdiavgift ved innforsel av varer 163 Forskrift (Nr. 24) nr. 1 vedrorende omsetning av varer og tjenester til bruk i utlandet m.v. 167 Forskrift (Nr. 27) nr om omsetning av varer og tjenester til bruk til havs i forbindelse med utforsking og utnytting av undersjoiske naturforekomster 171 Forskrift (Nr. 31) nr. 3 om avgiftsfri transport direkte til eller fra utlandet 172 Regler (Nr. 34) nr om direkte transport til og fra utlandet og om legitimasjon for avgiftsfrihet etter Finansdepartementets forskrift av 26. mai 1970 nr Forskrift (Nr. 35) nr om legitimasjonsregler for omsetning av varer og tjenester til bruk i utlandet m.v Forskrift (Nr. 42) nr. 2 om fritak for merverdiavgift vedrorende reparasjon, vedlikehold og ombygging av skip og luftfart0yer 177 Forskrift (Nr. 43) nr om legitimasjonsregler for avgiftsfri omsetning av tjenester og varer i forbindelse med reparasjon, vedlikehold, nybygging og ombygging av skip m.v. i henhold til merverdiavgiftsloven 17 forste ledd nr Forskrift (Nr. 48) nr. 1 om frivillig registrering av skipsrederier og flyselskaper 179 Forskrift (Nr. 50) nr. 1 om avgiftsfritak for reklametjenester for utenlandsk regning 180 Forskrift (Nr. 60) nr. 1 om legitimasjon av avgiftsfri omsetning av varer til bruk til havs i forbindelse med utforsking og utnytting av undersjoiske naturforekomster 181 Forskrift (Nr. 71) nr om registrering av utenlandsk nasringsdrivende ved representant m.v. 182 Forskrift (Nr. 106) nr. 611: om refusjon av merverdiavgift til utenlandske nseringsdrivende 183 Forskrift (Nr. 121) nr. 684 om merverdiavgift ved kjep av tjenester fra utlandet 184 Merknader til forskriften 185 Forskrift nr om fastsettelse av varers tollverdi Merknader til forskriften 195 Forskrift nr. 32 om toll- og avgiftsfri innforsel og forenklet fortolling av reisegods 200

Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften

Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften Kapittel 1 Forskriftens virkeområde. Definisjoner Til 1-1 Saklig virkeområde Bestemmelsen angir forskriftens saklige virkeområde. Til

Detaljer

Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner

Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner Skattedirektoratet mars 2008. Innhold FORORD 2 SAMMENDRAG 2 GENERELT OM MERVERDIAVGIFT 4 NÅR ER EN ORGANISASJON AVGIFTSPLIKTIG?

Detaljer

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Kandidatnummer: 584 Leveringsfrist: 25.04.2013 Antall ord: 15 505 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema, oppgavens problemstilling...

Detaljer

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2015 S. Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2015 S. Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2015 Rundskriv nr. 10/2015 S Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no

Detaljer

Dokumentasjon av medgått tid

Dokumentasjon av medgått tid Uttalelse om god bokføringsskikk GBS 10 Vedtatt 2. februar 2007. Oppdatert 26. september 2014 og 22. april 2015. Dokumentasjon av medgått tid Spørsmål Kravene til dokumentasjon av medgått tid i tjenesteytende

Detaljer

Nye merverdiavgiftsregler - kultur og idrett. Samarbeidsmøtene 2010

Nye merverdiavgiftsregler - kultur og idrett. Samarbeidsmøtene 2010 Nye merverdiavgiftsregler - kultur og idrett Samarbeidsmøtene 2010 Innledning Kultur & idrett Historikk/kilder Kulturmomsutvalget NOU 2008:7 Prop. 119 LS (2009-2010) Finansdepartementets lovforslag Bakgrunn

Detaljer

MentorAjour Statsbudsjettet 2014

MentorAjour Statsbudsjettet 2014 MentorAjour Informasjon til PwCs klienter Nr 10, okt 2013 Statsbudsjettet 2014 Den avtroppende regjeringen la 14. oktober frem sitt forslag til statsbudsjett for 2014. Nedenfor gir vi en oversikt over

Detaljer

importere varer til Norge

importere varer til Norge Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Tips og råd for deg som skal importere varer til Norge TEMAER I DETTE HEFTET: Trinn 1: Finn ut hva du vil importere, fra hvor og hvordan Trinn

Detaljer

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

HORINGSNOTAT. 1. Innledning

HORINGSNOTAT. 1. Innledning HORINGSNOTAT 1. Innledning Avgiftsmyndighetene har siden Na-avgiften ble innfort 1. januar 2007 lagt til grunn at operatoren er avgiftssubjekt for alle Na-utslipp fra petroleumsvirksomhet. Dette omfatter

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Utvalgte emner Merverdiavgift

Utvalgte emner Merverdiavgift Utvalgte emner Merverdiavgift Advokat/Partner Jan Ove Fredlund 4. juni 2014 Statens beregnede inntekter for 2014 65 MVA og fast eiendom OMSETNING AV FAST EIENDOM 1 Omsetning av fast eiendom er unntatt

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 12 ISSN 1022-9310. 22. årgang 26.2.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER

EØS-tillegget. NORSK utgave. til Den europeiske unions tidende. Nr. 12 ISSN 1022-9310. 22. årgang 26.2.2015 EØS-ORGANER. 1. EØS-komiteen EFTA-ORGANER NORSK utgave EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende I EØS-ORGANER 1. EØS-komiteen II EFTA-ORGANER 1. EFTA-statenes faste komité ISSN 1022-9310 Nr. 12 22. årgang 26.2.2015 2. EFTAs overvåkningsorgan

Detaljer

Forskuddsfakturering. Uttalelse om god bokføringsskikk GBS 13 Vedtatt 12. september 2007. Oppdatert 26. september 2014. Spørsmål

Forskuddsfakturering. Uttalelse om god bokføringsskikk GBS 13 Vedtatt 12. september 2007. Oppdatert 26. september 2014. Spørsmål Uttalelse om god bokføringsskikk GBS 13 Vedtatt 12. september 2007. Oppdatert 26. september 2014. Forskuddsfakturering Spørsmål Avgiftpliktige varer og tjenester skal som hovedregel faktureres etter at

Detaljer

Rapport om grensehindre i handel med varer og tjenester

Rapport om grensehindre i handel med varer og tjenester Rapport Rapportom omgrensehinder grensehindrei handel i handel med med varer varer og ogtjenester tjenester Rapport om grensehindre i handel med varer og tjenester Finland, Åland, Sverige og Norge 21.

Detaljer

FORSKRIFT OM VEDERLAG OG GODTGJØRELSER FOR VEDERLAGSPLIKTIGE OMRÅDER. for 2014

FORSKRIFT OM VEDERLAG OG GODTGJØRELSER FOR VEDERLAGSPLIKTIGE OMRÅDER. for 2014 FORSKRIFT OM VEDERLAG OG GODTGJØRELSER FOR VEDERLAGSPLIKTIGE OMRÅDER i Brønnøy Havn KF og Brønnøy kommunes sjøområde, for 2014 NRK-Sjøkurs i Brønnøysund 11.07.2013 Fotograf: Per Åge Rodahl - 1 - INFORMASJON

Detaljer

Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2014

Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2014 meldinger SKD 4/14, 1. juli 2014 (gjeldende fra 1. juli 2014) Seksjon for innkreving Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2014 ESA har vedtatt nye retningslinjer for regionalstøtte, dette medfører betydelige

Detaljer

UNGD OMSb EDRIFT / STUDENT b EDRIFT Handel over grensene

UNGD OMSb EDRIFT / STUDENT b EDRIFT Handel over grensene UNGDOMSbedrift / studentbedrift Handel over grensene FORORD Ungt Entreprenørskap arbeider med entreprenørskap i utdanningen. Vi vil gi unge mennesker mulighet til å utvikle sin kreativitet, skaperglede

Detaljer

Forenklinger i bokføringsregelverket

Forenklinger i bokføringsregelverket Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2. Innledning -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Tips og råd for deg som skal starte enkeltpersonforetak

Tips og råd for deg som skal starte enkeltpersonforetak Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet 1. KRAV TIL EIER 2. INNEHAVERS ANSVAR 3. REGISTRERING I BRØNNØYSUND 4. REGNSKAP - REVISJONSPLIKT 5. SKATT 6. PERSONLIGE RETTIGHETER 7. ANDRE

Detaljer

Prisvirkninger og konkurransemessige virkninger av merverdiavgiftsreformen

Prisvirkninger og konkurransemessige virkninger av merverdiavgiftsreformen Skrifter fra Konkurransetilsynet 3/2001 Prisvirkninger og konkurransemessige virkninger av merverdiavgiftsreformen Forord 1. juli 2001 trådte merverdiavgiftsreformen i kraft. Reformen innebar at merverdiavgiften

Detaljer

11.11.2013. Økonomi / Regnskapskurs. Tema på kurset. Regnskap. Selskapsformer. Merverdiavgift. Skatt

11.11.2013. Økonomi / Regnskapskurs. Tema på kurset. Regnskap. Selskapsformer. Merverdiavgift. Skatt Økonomi / Regnskapskurs For Gramart og MØST 11.11.2013 v/ Ida Sørås Lægreid Tema på kurset Regnskap Selskapsformer Merverdiavgift Skatt 1 Hvorfor regnskap: Plikt etter lov og regler Innsyn Kontroll Styringsverktøy

Detaljer

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen

Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Nyheter 2014 2015 Skatt, mva, bokføring, regnskap og A-ordningen Bjart Roger Vie og Elisabet Ekberg Vest Næringsråd, 16. desember 2014 Skatt Personskatt Selskapsskatt «Spesialområder» KPMG AS VNR-Kurs

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer Ot.prp. nr. 1 (2005 2006) Skatte- og avgiftsopplegget 2006 lovendringer Innhold 1 Innledning... 9 4.4.3 Øvrige generelle krav til ordningen... 22 2 Endringer i lovbestemte beløps- 4.5 Innberetning...

Detaljer

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE

INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE 2 BDO AS INFORMASJON OM REGELVERKET FOR UTENLANDSKE FORETAK SOM DRIVER VIRKSOMHET I NORGE Norskregistrert utenlandsk foretak

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer Innhold 1 Innledning... 11 4.2 Gjeldende rett... 22 4.3 Departementets vurderinger og 2 Endringer i lovbestemte beløps forslag...

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Sist oppdatert 27. juni 2012

Sist oppdatert 27. juni 2012 Kodeoversikt for lønns-og trekkoppgaver 2012 14. utgave (nettversjon) gjelder fra og med inntektsåret 2012 (lønns- og trekkoppgaver som leveres i januar 2013) og inntil ny oversikt er fastsatt Sist oppdatert

Detaljer

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet

Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Veiledningsnotat til standard kontoplan for statlige virksomheter som utarbeider virksomhetsregnskapet i henhold til kontantprinsippet Mars 2013 Innhold Innhold... 2 1 Innledning... 3 Formål og virkeområde...

Detaljer

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver

Lønns-ABC 2004. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Lønns-ABC 2004 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver Formålet med dette heftet er å gi arbeidsgivere et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene for 2004. Heftet er

Detaljer