merverdiavgift i et nøtteskall

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "merverdiavgift i et nøtteskall"

Transkript

1 merverdiavgift i et nøtteskall

2

3 ole gjems-onstad merverdiavgift i et nøtteskall

4 Gyldendal Norsk Forlag AS utgave, 1. opplag 2014 ISBN Omslagsdesign: Kristin Berg Johnsen Sats: Laboremus Oslo, Oslo Brødtekst: Minion Pro 10/14,5 pkt Papir: 90 g Amber Graphic Trykk: Dimograf, Polen 2014 Alle henvendelser om boken kan rettes til Gyldendal Juridisk Postboks 6730 St. Olavs plass 0130 Oslo Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Kopiering i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar og inndragning, og kan straffes med bøter eller fengsel. Alle Gyldendals bøker er produsert i miljøsertifiserte trykkerier. Se

5 Forord Denne boken viderefører Merverdiavgift en innføring (8 utg 2009) og gir en grunnleggende introduksjon til merverdiavgiftsreglene. Merverdiavgiften er en betydelig inntekt for det offentlige anslått til ca kr 241 milliarder for Det dreier seg om en statlig pengemaskin som for lave kostnader bidrar med 19 % av det offentliges totale skatteinntekter. Merverdiavgiften øker detaljistprisen med inntil 25 % og representerer en stor utgift for forbrukere og mange næringsdrivende, særlig de som ikke er avgiftspliktig. Merverdiavgiftsreglene er relevante ved en rekke transaksjoner, også der man som utgangspunkt kanskje skulle tro de ikke er så viktige, f eks ved overdragelse av fast eiendom (justeringsreglene, jf mval 9 1 til 9 6) og ved kommunale ervervelser (merverdiavgiftskompensasjonsloven 12 des 2003 nr 108). Det kreves ikke mange timers innsats å sette seg inn i hovedreglene om denne avgiften som følger oss fra vuggen til graven (med forbehold for seremoniene ved bisettelsen som er unntatt, jf

6 6 forord mval 3 15, mens kjøp av kiste eller urne er avgiftsbelagt, jf den generelle avgiftsplikt for omsetning av varer i mval 3 1). Tidligere førsteamanuensis og statsautorisert revisor Tor S Kildal har bidratt med nyttige kommentarer. Handelshøyskolen BI, Nydalen, Oslo, april 2014 Ole Gjems-Onstad

7 Innhold Forkortelser kapittel 1 Innledning Teknisk revidert merverdiavgiftslov Merverdiavgiftsområdet Statens største inntektskilde Hovedregler Eksempler Avgiftsplanlegging Incidens Kumulering «avgift på avgift» Ikke personlig forbruksskatt. Regressivt element Lover, forskrifter, websider og litteratur Merverdiavgiften i EU WTO-avtalen kapittel 2 Hvem er avgiftssubjekt? «Næringsdrivende» et vidt begrep Stat, kommune og offentlig eide institusjoner Avgiftssubjekter Konkurransevridning og vekstmekanisme for offentlig sektor Merverdiavgiftskompensasjonsloven Samvirkeforetak... 43

8 8 innhold 2.4 Utenlandske næringsdrivende Varer Import av fjernleverbare tjenester omvendt avgiftsplikt snudd avregning (reverse charge) Flere virksomheter med én eier Utgangspunktet: Ikke avgiftsmessig skille Særskilt registrering negativ registrering Fellesregistrering «avgiftskonserner» kapittel 3 Kravet til omsetning Transaksjonskravet Hva er omsetning? «Levering av varer og tjenester mot vederlag» Forskning, tilskudd og omsetning Heving og omgjøring Tilbakelevering av gjenstander solgt med salgspant Brukte gjenstander avansemetoden. Kommisjon Salg fra konkursbo og dødsbo Overdragelse av virksomhet Uttak Endelig avgiftsbelastning Uttak varer mval Uttak tjenester mval a) Til privat bruk eller formål utenfor virksomheten b) Privat bruk kravet til «tas ut» c) Avgrensning mot privatlivets gjøremål d) Vennetjenester e) Pro bono tjenester f) Midlertidig bruk av driftsmidler Avgift som ved uttak mval Uttak og begrenset fradrag for inngående mva Innførsel av varer kapittel 4 Avgiftsobjektet: Varer Varebegrepet Fast eiendom Omsetning og oppføring Utleie av fast eiendom frivillig registrering Avgiftspliktige tjenester vedrørende fast eiendom Unntagelse for frimerker mv og førstehåndsomsetning av kunst... 84

9 innhold 9 kapittel 5 Avgiftspliktige tjenester Generell avgiftsplikt for tjenester Negativ definisjon av tjenester Unntatte tjenester Vilkår om institusjon og type tjeneste Unntagelse for tjenestetyper Helsetjenester og sosiale tjenester Undervisningstjenester Finansielle tjenester Personbefordring Kulturliv Idrett Ideelle organisasjoner Turist- og reiseliv Museer Offentlig myndighetsutøvelse Formidling av tjenester impresariovirksomhet, arbeidsformidling, billettformidling Andre unntatte tjenester Insourcing outsourcing Salg av private gjenstander og ting kapittel 6 Nullsats teknisk avgiftspliktig Avgiftspliktig Eksport Destinasjonslandsprinsippet «Eksport» til og «import» fra Svalbard og Jan Mayen EU overgangsperiode med delvis opprinnelseslandsprinsipp Omsetning mv av skip, fly, oljeboringsplattformer o l Bøker, aviser, tidsskrifter Kjøretøy kapittel 7 Beregningsgrunnlaget Alle omkostninger inkluderes Flere ytelser levert samtidig Andre avgifter inngår

10 10 innhold kapittel 8 Satser Differensierte satser Alminnelig sats 25 % Mellomsats næringsmidler 15 % Lav sats 8 % hotell, rom- og hytteutleie, persontransport, kino og NRK-lisens mv Nøytral virkning? kapittel 9 Fradrag for inngående merverdiavgift Anskaffelser til avgiftspliktig virksomhet Overføring til andre og endret bruk «til bruk i virksomhet» Intens høyesterettspraksis Ikke direkte faktisk bruk Ikke primærbrukskrav Krav om direkte bruk for fellesanskaffelser Avgiftssubjektets virksomhet Fordeling av inngående merverdiavgift ved fellesanskaffelser Konsekvenser for inntektsligningen Dokumentasjon og kontroll Krav til bilag Øket unndragelsesmulighet? Utenlandske næringsdrivende Kompensasjon Justering og bruksendring for kapitalvarer kapittel 10 Registrering Betingelser for pliktig registrering i Merverdiavgiftsregisteret Forenklet registrering av utenlandske tilbydere av elektroniske tjenester Frivillig registrering

11 innhold 11 kapittel 11 avgiftsterminer, betalingstidspunkt mv Tomånedersterminer Registreringstidspunktet for omsetning mv Forsinket betaling og straffesanksjoner Bøter og fengsel Tilleggsavgift Ettergivelse og fritagelse Vedlegg Utfylling av omsetningsoppgave Omsetningsoppgave Dommer Stikkordregister

Innhold. Forkortelser for lover og forskrifter... 6

Innhold. Forkortelser for lover og forskrifter... 6 Innhold Forkortelser for lover og forskrifter... 6 Kapittel 1 Oversikt over regelverket om merverdiavgift... 13 1.1 Innledning... 13 1.2 En betydelig inntektskilde for staten... 14 1.3 Merverdiavgiftsområdet...

Detaljer

Innhold. III Om bruk av boken. IV Forkortelser

Innhold. III Om bruk av boken. IV Forkortelser Forord III Om bruk av boken IV Forkortelser V Vedlegg 989 Stortingsvedtak om merverdiavgift for budsjettåret 2013 990 Forskrift 15. desember 2009 nr. 1540 til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften)

Detaljer

MVA for energibedrifter. 27. mars 2012. Adv. Erlend Øen, 971 80 599. eoen@deloitte.no. Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088. ebjorhusdal@deloitte.

MVA for energibedrifter. 27. mars 2012. Adv. Erlend Øen, 971 80 599. eoen@deloitte.no. Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088. ebjorhusdal@deloitte. MVA for energibedrifter 27. mars 2012 Adv. Erlend Øen, 971 80 599 eoen@deloitte.no Adv. Eirik Bjørhusdal, 480 14 088 ebjorhusdal@deloitte.no Deloitte Advokatfirma AS Deloitte Advokatfirma AS, foreleserne

Detaljer

Praktisk skatte- og avgiftsrett for næringseiendom. Merverdiavgift. Oslo, 17. oktober 2011

Praktisk skatte- og avgiftsrett for næringseiendom. Merverdiavgift. Oslo, 17. oktober 2011 Praktisk skatte- og avgiftsrett for næringseiendom Merverdiavgift Oslo, 17. oktober 2011 Presentert av: Advokat Trond Ingebrigtsen og advokatfullmektig Richard Hanssen 1 Agenda Introduksjon Siste oppdatering

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger 2003: 3

NOU Norges offentlige utredninger 2003: 3 NOU Norges offentlige utredninger 2003: 3 Merverdiavgiften og kommunene Konkurransevridninger mellom kommuner og private Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. januar 2002. Avgitt

Detaljer

Merverdiavgift for energibedrifter.

Merverdiavgift for energibedrifter. Merverdiavgift for energibedrifter. - NYE UTFORDRINGER 17. APRIL 2008 Advokat Erlend Øen ema 10:00-10:05 Åpning v/ Tom Wigdahl, EBL Kompetanse 10:05-11:00 Innledning / hovedregler v/ Erlend Øen, Deloitte

Detaljer

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Kandidatnummer: 584 Leveringsfrist: 25.04.2013 Antall ord: 15 505 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema, oppgavens problemstilling...

Detaljer

vera holmøy peter lødrup john asland ekteskapsloven og enkelte andre lover med kommentarer Tredje utgave, bind I

vera holmøy peter lødrup john asland ekteskapsloven og enkelte andre lover med kommentarer Tredje utgave, bind I ekteskapsloven vera holmøy peter lødrup john asland ekteskapsloven og enkelte andre lover med kommentarer Tredje utgave, bind I Gyldendal Norsk Forlag AS 2013 3. utgave, 1. opplag 2013 ISBN 978-82-05-39783-5

Detaljer

Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 10/04, 22. november 2004 Endringer i merverdiavgiftsloven og i forskrifter til merverdiavgiftsloven Fra og med 1. juli 2004 er reglene om merverdiavgift endret slik at

Detaljer

Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010

Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010 Deloitte Advokatfirma AS Juli 2010 Norges Golfforbund Veileder i merverdiavgift Juli 2010 Veileder i merverdiavgift juli 2010 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Merverdiavgift for golfklubber -

Detaljer

Sjekkliste for bokføring. av merverdiavgift. Bygge- og anleggsvirksomhet. INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 6.

Sjekkliste for bokføring. av merverdiavgift. Bygge- og anleggsvirksomhet. INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 6. Sjekkliste for bokføring og behandling av merverdiavgift Bygge- og anleggsvirksomhet 6. utgave, mai 2014 INTERAKTIV PDF Kryss av og skriv direkte i sjekklisten. 2 Section or Brochure name Sjekkliste for

Detaljer

Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift

Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Ot.prp. nr. 59 (2006 2007) Om lov om endringer i lov 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 5 5.2.5.2 Midlertidig bruk av virksomhetens 1.1 Innledning... 5 driftsmidler...

Detaljer

Merverdiavgift ved realisasjon av pantsatte eiendeler

Merverdiavgift ved realisasjon av pantsatte eiendeler Eva Ligtvor-Thue Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI Merverdiavgift ved realisasjon av pantsatte eiendeler Eksamenskode og navn: GRA 19204 Master i regnskap og revisjon Innleveringsdato: 01.09.2012 Veileder:

Detaljer

1 Grunnkrav for avgiftsplikt

1 Grunnkrav for avgiftsplikt 1 Grunnkrav for avgiftsplikt Lov om merverdiavgift (mval.) ble vedtatt 19. juni 1969. I henhold til denne loven har Finansdepartementet og Skattedirektoratet gitt en rekke forskrifter, rundskriv og meldinger.

Detaljer

21. april 2004 HØRINGSNOTAT

21. april 2004 HØRINGSNOTAT 21. april 2004 HØRINGSNOTAT Privates og andre ikke-næringsdrivendes kjøp av tjenester som gjelder elektronisk kommunikasjon fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen 1. Innledning 3 2. Sammendrag av forslaget

Detaljer

NOU 2003:3 Merverdiavgiften og kommunene Konkurransevridninger mellom kommuner og private

NOU 2003:3 Merverdiavgiften og kommunene Konkurransevridninger mellom kommuner og private NOU 2003:3 Merverdiavgiften og kommunene Konkurransevridninger mellom kommuner og private Innholdsfortegnelse NOU 2003:3 Merverdiavgiften og kommunene Konkurransevridninger mellom kommuner og private...1

Detaljer

Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner

Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner Merverdiavgift - for veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner Skattedirektoratet mars 2008. Innhold FORORD 2 SAMMENDRAG 2 GENERELT OM MERVERDIAVGIFT 4 NÅR ER EN ORGANISASJON AVGIFTSPLIKTIG?

Detaljer

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf

Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal serve helseforetak, mf Vedlegg 1 PricewaterhouseCoopers DA Skippergata 35 Postboks 6128 N-9291 Tromsø Telefon 02316 NOTAT 28. juni 2004 Merverdiavgifts- og skattespørsmål ved utsetting av IT-tjenester til heleid AS som skal

Detaljer

Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni 2011. Påklaget beløp kr 246 947

Klagenemnda stadfestet innstillingen. Saken gjelder: Skattekontorets vedtak av 22. juni 2011. Påklaget beløp kr 246 947 Klagesak nr 7219 Klager dets konkursbo Ingress: Kl. nr. 7219. Klagenemndas avgjørelse av 12. desember 2011 vedrørende Klager, org nr. xxx xxx xxx Klagedato: 8. juli 2011 Klagenemnda stadfestet innstillingen.

Detaljer

Ny lov om momskompensasjon fra 1. januar 2004

Ny lov om momskompensasjon fra 1. januar 2004 for: Kommuner Fylkeskommuner Barnehager Kirkelig fellesråd Private og ideelle virksomheter som utfører visse lovpålagte oppgaver for kommuner og fylkeskommuner Momskompensasjon 3 Ny lov om momskompensasjon

Detaljer

NOU Norges offentlige utredninger NOU 2008: 7

NOU Norges offentlige utredninger NOU 2008: 7 NOU Norges offentlige utredninger NOU 2008: 7 Kulturmomsutvalget Utvidelse av merverdiavgiftsgrunnlaget på kultur- og idrettsområdet Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 1. desember

Detaljer

Utvalgte emner Merverdiavgift

Utvalgte emner Merverdiavgift Utvalgte emner Merverdiavgift Advokat/Partner Jan Ove Fredlund 4. juni 2014 Statens beregnede inntekter for 2014 65 MVA og fast eiendom OMSETNING AV FAST EIENDOM 1 Omsetning av fast eiendom er unntatt

Detaljer

Norsk merverdiavgift ved internasjonal handel. - import og eksport

Norsk merverdiavgift ved internasjonal handel. - import og eksport Norsk merverdiavgift ved internasjonal handel - import og eksport Innhold Forord 11 Forkortelser 12 1 Merverdiavgiftssystemet 13 2 Hovedprinsipper i norsk merverdiavgift 15 2.1 Investeringsavgiften 15

Detaljer

Merverdiavgift for museene. - en gjennomgang av følgene ved kulturmoms på inngangbilletter ved norske museer

Merverdiavgift for museene. - en gjennomgang av følgene ved kulturmoms på inngangbilletter ved norske museer pwc Merverdiavgift for museene - en gjennomgang av følgene ved kulturmoms på inngangbilletter ved norske museer Arbeidsnotat til styret i Norges museumsforbund Rådgiver Arild Kalkvik, 31. mai 2006 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen

Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen Veiledningsnotat om nettoføringsordning for budsjettering og regnskapsføring av merverdiavgift i statsforvaltningen 27. oktober 2014 (med oppdateringer, senest 19. desember 2014) 1 Om veiledningsnotatet...

Detaljer

line ravlo-losvik, trude gran m.fl. næringseiendomstips

line ravlo-losvik, trude gran m.fl. næringseiendomstips line ravlo-losvik, trude gran m.fl. 100 næringseiendomstips Wikborg Rein 2014 Redaktører: Line Ravlo-Losvik og Trude Gran Design og sats: Ferskvann Reklamebyrå as Omslagsfoto: Ilja Hendel Trykk: Rolf

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer

Instrukser for merverdiavgiftsområdet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

Instrukser for merverdiavgiftsområdet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Instrukser for merverdiavgiftsområdet Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 1. Instruks for merverdiavgiftsområdet 2. Delinstruks for forskningstjenester 3. Delinstruks for fradrag for inngående

Detaljer

Vilkår for registrering etter Forskrift 117, og ulike rettsvirkninger vedrørende en slik registrering

Vilkår for registrering etter Forskrift 117, og ulike rettsvirkninger vedrørende en slik registrering Vilkår for registrering etter Forskrift 117, og ulike rettsvirkninger vedrørende en slik registrering Veileder: Røkke, Hild Sande Kandidatnr: 145958 Til sammen 13 343 ord 02.06.2009 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Forenklinger i bokføringsregelverket

Forenklinger i bokføringsregelverket Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2. Innledning -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer