Utvalgte emner Merverdiavgift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvalgte emner Merverdiavgift"

Transkript

1 Utvalgte emner Merverdiavgift Advokat/Partner Jan Ove Fredlund 4. juni 2014

2 Statens beregnede inntekter for

3 MVA og fast eiendom OMSETNING AV FAST EIENDOM 1 Omsetning av fast eiendom er unntatt ( 3-11) OMSETNING AV TJENESTER Omsetning av entreprenørtjenester til byggherre er avgiftspliktig ( 3-1, jf. 11-1) OMSETNING AV FAST EIENDOM 2 UTTAK AV TJENESTER OG VARER Omsetning av fast eiendom ( 11-1, jf og 3-26) Registrerings- og uttaksplikt ( uttaksmoms ) for egne tjenester og varer UTLEIE AV EIENDOM Utleie av fast eiendom er unntatt ( 3-11) En rekke unntak fra unntaket; hotell, parkering, utleie av fritidseiendom, mv. Utleier kan søke om frivillig registrering ved utleie av bygg og anlegg ( 2-3 (1)) 2

4 Fradragsføring og justering av inngående merverdiavgift Fradragsrett ved anskaffelse til bruk i avgiftspliktig virksomhet, jf Fradragsført inngående merverdiavgift ved anskaffelse av kapitalvarer skal tilbakebetales eller kan kreves refundert i de tilfeller tilknytningen mellom anskaffelsen og bruken av kapitalvaren endres etter anskaffelsestidspunktet Kapitalvare avgrenses mot reparasjon og vedlikehold. Tiltaket må være aktiveringspliktig Myk infrastruktur kan alene ikke være en kapitalvare, jf. dom fra Agder lagmannsrett av Vil imidlertid inngå i en kapitalvare i kombinasjon med fysiske arbeider Overføring innad i en fellesregistrering vil ikke være en justeringsutløsende hendelse, ref. KMVA 7856, 7857 og 7858 Klagesakene er i strid med uttalelsen til SKD i AV 8/2011 pkt

5 Elkjøp dommen fradragsrett for naturaliaerstatning (52) [..] Det må etter min mening være en forutsetning for at 21 tredje ledd første punktum skal komme til anvendelse, at bygget eller anlegget på anskaffelsestidspunktet skulle tjenestegjøre som driftsmiddel i den avgiftspliktiges virksomhet. Tomannsboligen i Nordbyhagaveien 43 er ikke blitt anskaffet for å tjenestegjøre som driftsmiddel i Elkjøps virksomhet, men som ledd i oppføringen av ny forretningsbygning for Elkjøp i Solheimveien 10 " Elkøp hadde fradragsrett selv om ikke til direkte bruk i egen virksomhet. Bruksendringsreglene gjelder bare for bygg/anlegg som skal tjenestegjøre som driftsmiddel i den avgiftspliktiges virksomhet 68

6 Er prinsippene fra Elkjøp-dommen overførbare til justeringsreglene? Særlig aktuelt ved utbygging av infrastruktur som skal overføres til stat og hvor utbygger har fradragsrett Tja, ref. KMVA 7578, 7842 og 7937 Uklar rettstilstand, forventes at spørsmålet blir endelig avgjort i retten. Foreldelse Krav om endring må fremsettes innen tre år etter utløp av aktuell termin, jf (1) 69

7 Oppføring av infrastruktur bruk av anleggsbidrag Kommunen får refundert MNOK 1 Kommunen Avgiftsfritt anleggsbidrag Utbygger Entreprise eks MVA: MNOK 4 MVA: MNOK 1 Entreprenør 70

8 Oppføring av infrastruktur bruk av justeringsavtale Kommunen får tilbake 1/10 av MVA hvert år i 10 år Kommunen Justeringsavtale, evt. med splitt Intet fradrag hos utbygger til bruk i virksomhet som er unntatt fra merverdiavgiftsloven (salg av fast eiendom) Utbygger Entreprise eks MVA: MNOK 4 MVA: MNOK 1 Entreprenør 71

9 Tilbakegående avgiftsoppgjør Innen seks måneder etter ferdigstillelse Tilstrekkelig at det er inngått leiekontrakter, jf. Finans Kravet til effektuert leiekontrakt er trukket tilbake av SKD felleskriv Avgiftsmyndighetene mener p.t. at det ikke kan gis tilbakegående avgiftsoppgjør for anskaffelser pådratt i forkant av en fellesregistrering Så sant ikke fellesregistreringen er førstegangsregistrering Eks. Selskap A og Selskap B er frivillig registrert, men har ikke fått leiekontrakt på alle areal. Hvis de fellesregistreres mister man da rett til tilbakegående avgiftsoppgjør for kostnader pådratt før fellesregistreringen? 72

10 Fisjon, fusjon og hjelpeselskap Bakgrunn Har tidligere ikke vært mulig å overføre kapitalvarer via hjelpeselskap da dette selskap ikke var MVA registrert plikt til justering Nye regler med virkning fra og med Det kan unnlates justering selv om mottaker (hjelpeselskap) ikke er registrert for MVA dersom endelig mottaker er eller blir MVA registrert senest med virkning fra den termin hvor første overdragelse finner sted Knappe frister lett å gjøre feil 73

11 Frivillig registrering for utleie av fast eiendom Revidert statsbudsjett forslått i kraft per 1. juli 2014 Kravet om særskilt søknad om registrering etter 2-3 bortfaller for virksomheter som allerede er registrert i Merverdiavgiftsregisteret For slike virksomheter er det tilstrekkelig at det enkelte leieforhold blir behandlet som om det er avgiftspliktig De materielle vilkår i 2-3 må være oppfylt og utleier opptrer i samsvar med de forpliktelser som gjelder for frivillig registrerte utleiere Endring i virkningstidspunkt for frivillig registrering (når ikke ordinært registrert i Merverdiavgiftsregisteret) 6 måneders frist, regnet fra søknadstidspunkt/ iverksettelsestidspunkt Det valgte virkningstidspunktet kan ikke være før innføringen av de nye reglene Finansdepartementet har bedt om vurdering av ny avgiftsorganisering ved utleie og salg av fast eiendom Obligatorisk avgiftsplikt på næringsutleie? MVA på salg av nyoppførte bygninger? 74

12 Uttaksplikten ved oppføring for egen regning Borgarting lagmannsretts dom av 21. februar 2013 Uttaksplikten omfatter etter ordlyden blant annet oppussing og modernisering Omfatter nå også reparasjon og vedlikehold Merverdiavgiftshåndbokas kommentar til dommen: grensen går mellom arbeider som tilfører eiendommen en merverdi og rene reparasjoner og vedlikehold som ikke medfører noen verdiøkning Vaktmestertjenester? 75

13 Andre forhold av betydning for bransjen Omtvistede krav BFU 39/04 Betalingsvilje vs. Betalingsevne Arbeidsfellesskap Ikke lenger anledning til å registrere et særskilt AF etter merverdiavgiftsloven. Henvist til å benytte ANS eller lignede. Snudd avregning innenfor Bygg- og anlegg Innført i flere EU land (for eksempel Sverige og Finland) Forkastet i Norge 76

14 Takk for oppmerksomheten Advokat/partner Jan Ove Fredlund Epost: Tlf:

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk registrering i Merverdiavgiftsregisteret Elektronisk Samordnet registermelding er en løsning for registrering av enheter og foretak og endring av registrerte opplysninger i Enhets-, Foretaks-

Detaljer

Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften

Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften Merknader til de enkelte bestemmelsene i merverdiavgiftsforskriften Kapittel 1 Forskriftens virkeområde. Definisjoner Til 1-1 Saklig virkeområde Bestemmelsen angir forskriftens saklige virkeområde. Til

Detaljer

Skatte- og avgiftsmessige forhold for hestebransjen

Skatte- og avgiftsmessige forhold for hestebransjen Skatte- og avgiftsmessige forhold for hestebransjen 1 Innledning 2 Skatt 2.1 Det skatterettslige virksomhetsbegrep 2.1.1 Generelt om begrepet og de mest sentrale vilkår 2.1.2 Nærmere om de mest sentrale

Detaljer

Nye merverdiavgiftsregler - kultur og idrett. Samarbeidsmøtene 2010

Nye merverdiavgiftsregler - kultur og idrett. Samarbeidsmøtene 2010 Nye merverdiavgiftsregler - kultur og idrett Samarbeidsmøtene 2010 Innledning Kultur & idrett Historikk/kilder Kulturmomsutvalget NOU 2008:7 Prop. 119 LS (2009-2010) Finansdepartementets lovforslag Bakgrunn

Detaljer

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke er å anse som forbrukere, jf definisjonen av forbruker i

Detaljer

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2015 S. Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT. Rundskriv nr. 10/2015 S. Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET AVGIFT PÅ ELEKTRISK KRAFT 2015 Rundskriv nr. 10/2015 S Avgiftskode EL Oslo 1. januar 2015 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no

Detaljer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer

ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer ASA 4313 for perioden 2013-2014 med NFFs kommentarer Rammeavtale mellom KS og Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) om drift av selvstendig næringsdrivendes fysioterapivirksomhet som del av den kommunale helsetjenesten

Detaljer

Verdsettelse av aksjer

Verdsettelse av aksjer Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Verdsettelse av aksjer 1 GENERELT... 3 2 SKILLET MELLOM BØRSNOTERTE AKSJER OG IKKE-BØRSNOTERTE AKSJER... 3 3 RÅDIGHETSERVERVET... 3 3.1

Detaljer

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1

Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 Rundskriv Fylkesmennene Domstolene Advokatene m.fl. Nr. Vår ref. Dato G-12/05 2005/03203 SIA VD 15.12.2005 1 1 INNLEDNING... 4 2 GENERELLE BESTEMMELSER... 4 2.1 LOVENS FORMÅL... 4 2.2 LOVENS SUBSIDIÆRE

Detaljer

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN)

VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) www.forbrukerrådet.no VEILEDER TIL LOV OM OPPLYSNINGSPLIKT OG ANGRERETT VED FJERNSALG OG SALG UTENOM FASTE FORRETNINGSLOKALER (ANGRERETTLOVEN) (gjennomføring av direktiv 2011/82/EU om forbrukerrettigheter)

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD Mellom som eier av eiendommen gnr bnr i kommune og som leietaker er pr. dags dato inngått slik avtale: Avtalen gjelder: Eier av ovennevnte eiendom,, gnr bnr forplikter seg i henhold

Detaljer

Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte

Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte Rapport Organisering og registrering av lag stiftet ved jordskifte Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Landbruks- og matdepartementet 2. august 1999 Rapport Organisering og registrering av lag stiftet

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner

Foreløpig Norsk RegnskapsStandard. NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner Foreløpig Norsk RegnskapsStandard NRS(F) (November 2008) 1 Innledning...5 2 Definisjoner...7 2.1 Ideelle organisasjoner...7 2.2 Regnskapsplikt...7 2.2.1 Stiftelser...8 2.2.2 Foreninger uten økonomisk vinning

Detaljer

NOEN KOMMENTARER OM FORHOLDET MELLOM VAREMERKERETTEN OG DOMENENAVN UNDER.NO

NOEN KOMMENTARER OM FORHOLDET MELLOM VAREMERKERETTEN OG DOMENENAVN UNDER.NO NOEN KOMMENTARER OM FORHOLDET MELLOM VAREMERKERETTEN OG DOMENENAVN UNDER.NO Av advokat Kari Anne Lang-Ree 12 1. Innledning Et domenenavn er en unik adresse som identifiserer IP-adressen til en maskin på

Detaljer

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier 11 Nyttig å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier Du kan ikke alltid si opp Leiern. Det avhenger av hvilken leieavtale du har inngått! En tidsubestemt leieavtale? Det er en leieavtale som varer helt

Detaljer

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014

God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 www.pwc.no/arsoppgjorsveiledningen God regnskapsskikk Årsoppgjørsveiledningen 2014 En praktisk og oppdatert veiledning til god regnskapsskikk på områder som berører mange foretak. Veiledning til årsoppgjøret

Detaljer

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Kommentarer til Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 12. Fylkesmannen

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3.

1. Tiden for ferie, overføring av og forskuttering av feriefritid, jfr. ferieloven 7 nr. 3. Det kongelige arbeids- og administrasjonsdepartement Arbeidsgiveravdelingen PM 2001-01 Dato 2001.01.05 Til Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder Statens personalhåndbok pkt 8.05.02, 8.05.03, 8.05.04

Detaljer

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr

Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Utkast til Veiledning til forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid på elektriske anlegg og utstyr Veiledning til 1 Formål Arbeidsbegrepet omfatter enhver form for arbeid, så som planlegging,

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Beskatning av filialer

Beskatning av filialer Del II: NUF Beskatning av filialer Denne del II i artikkelen om norskregistrerte utenlandske foretak (NUF) tar for seg sentrale skattemessige spørsmål. I del I ble viktige regnskaps- og bokføringsmessige

Detaljer