PRODUKTKATALOG Relé og styrekort. automatikk. fjernstyring ALARMPANELER. Automatikk styring. Motorstyring.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRODUKTKATALOG. http://www.abt-as.no. 2006 Relé og styrekort. automatikk. fjernstyring ALARMPANELER. Automatikk styring. Motorstyring."

Transkript

1 Salg og lving bingl 1. Gyldigh Di algbingln gjld fo hv alg av va fa Abidpla og Bolig Tilpaning AS, h kal ABT md mind and bingl kiflig aval. Vd billing an kjøpn ha goda algbingln. Gyldig aval foligg ikk fø EET ha bkf billingn. 2. Tknik opplyning Tknik opplyning angi i bojy og ann klammaill, jn ba om vildning og må ikk oppfa om ndlig og bindnd. Dom ilvand opplyning a md i odbkfln ll ann avaldokumn, an d fo å væ bindnd. Oppgi knik daa må allid foå md d olan om vanlig kuym i banjn. 3. Pi Al pi oppgi kluiv mva., fi lv ABT lag i Olo. ABT vnul anpo av va fa lag il kjøp, bal av kjøp ækil. ABT kan nd pi vd nding i lvandøpi, olla, avgif og valuaku i piodn fa billing il odbkfl avn. 4. Balingbingl Kjøpummn fofall il baling i hnhold il inngå balingaval. Vd foink baling bla n moan på 2% p. påbgyn månd. Kjøp vil bli bla md pugby på k vd kiflig puing fa ABT. 5. Lvingbingl Van lv fi ABT lag nå ikk ann kiflig aval. Riikon gå ov på kjøp vd lving. D oppgi lvingidpunk vildnd. Vd vnlig nding i lvingidpunk kal ABT val kjøp. Dom van kal nd kjøp kal dnn angi nøyakig hvo van kal lv. Lving an kjdd vd ovlving av van il anpoø ll povk. Fakkonad ilkomm kjøpummn. 6. Salgpan ABT ha algpan i d lv van innil kjøpummn md vnull n og omkoning bal. Innil å kjdd ha ikk kjøp il å pan, lg ll på annn må ovda van fa dn oppgi vaad un ABT kiflig amykk. Kjøp foplik g l il å bhandl algpanbhfd va md ilbølig akomh og hold di foik i ilfll ap ll kad. 7. Gaani ABT gaan van mo fabikajonfil i 12 mnd. Foøvig gjld pk Rklamajon og mangl Kjøp plik å inpi van vd moagln. Åpnba mangl må klam innn 8 dag fa moagl. Mangl om fø kan oppdag moning og pøvkjøing, må klam ak d kona. Rn il å gjø mangln gjldnd bofall uan hvi ikk kjøp innn 1 å lving ha klam på mangln. Vd mangl om kan ilbakfø il ABT og om folå på lvingidpunk, vil ABT g valg og fo gn konad, mangln, foa omlving og gi piavlag. Uov d kan kjøp ikk gjø miligholdbføyl gjldnd. PRODUKTKATALOG 2006 Rlé og yko auomaikk fjnying ALARMPANELER Auomaikk ying Mooying impulgiv Div ilbhø 9. Ru Ru av kjøp va kan ba finn d md ABT amykk og kj fo kjøp gning og iiko. Van un i oiginal fopakning. Manglnd fopakning ll ikk kompl va dbi ækil. 10. Eaninganva E vnul aninganva fo ABT kal uan bgn il kun å omfa dik dokumn ap om kyld uakomh ho ABT. Eaninganva omfa ikk følgap ll indik ap, å om bofall av podukjon ll omning, ap av fojn vd vidalg ll non annn fom fo konkvnap. Uan, anva oppad bgn il dn lv va vdi. 11. Ovdagl Righ og plik dnn aval kan ikk ovda il djmann un annn pa kiflig amykk. 12. Tillgg il ll nding i avaln Tillgg il ll nding av dnn avaln kal kj kiflig. 13. Tvi Tvi und dnn aval kal pan å vid mulig øk lø vd fohandling. Dom lik fohandling ikk fø fm, kan hv av pan folang akn avgjo md ndlig vikning i hnhold il nok vd nok domol. Olo By vda om vning. hp://www.ab-a.no Abidpla og Bolig Tilpaning AS Slalåmvin Kolbon Tlfon: Tlfak: E-po: ABT Abidpla og Bolig Tilpaning AS Slalåmvin 1, 1410 Kolbon Tlf: Fax:

2 Billinglfon: Innholdfognl Sid 1. FORSIDE 2. INNHOLDSFORTEGNELSE 3. FORORD 1-4 kanal Infaød moag 1 16 kanal Infaød moag md 1 ll 4 kanal. Innbygd IR moag nh i bokn. Kan ilkobl ka vann no fo ying fa fl d Valgfi mono ll biabil. 12VDC / 24VAC Ta konak fo dalj. Modll: GL-1 M( 1 kanal moag) GL-4M ( 4 kanal moag) 8-16 kanal på fopøl TRINNS TIDSRELÉ 5. ABT TWIN 6. ENKLE ARBEIDSRELÉ/ PRINTKORT UTFØRELSE Håndnd Infaød. D lv bd pk av håndnd fa kanal. Fa d nkl 1 knapp nd il mg ofiik pial nd md oppil 255 kanal og uall av funkjon om ouch cn og audiiv ilbakmlding. NB! a konak fo m dalj. 7. ENKLE ARBEIDSRELÉ / I BOKS 8. TIDSRELÉER / Enkl 9. TIDSRELÉER/ md pial funkjon 10. TRANSISTOR RELÉ 11. SPESIAL RELÉ / MOTORSTYRING 24 V DC 12. KOBLINGSBOKSER / REKKEKLEMMER/DIV 13. ALARM OG INDIKERINGS PANELER 14. DØRAUTOMATIKK FOR SLAGDØR 15. DØRAUTOMATIKK FOR SKYVEDØR / POCKETDØR 16. FJERNSTYRING RADIO 17. FJERNSTYRING INFRARØD 18. SALGS OG LEVERINGS BETINGELSER Sid 2 Sid 17

3 Billinglfon: FAX: Moag fo RADIO / 2 og 4 kanal 12-24V Moag /pogammba lv i bok. Kan pogamm fo båd monoabil og biabil ugang.fkvn: 433,92 MHz Billingnumm: ( RE432 / 2 kanal) (RBE4N / 4 kanal) Annn fo adiomoag Annn fo ilkobling il adiomoag RE432 / RBE4N vd inallajon i omåd md vanklig moag fohold. Bny md TOP-RG58 annnkabl. Billingn: Radiohåndnd 2 og 4 kanal Lin og hndig adiohåndnd fo nøkkl ing f. Pogammba og kan dupli dom man ng fl. Lv md 2 ll 4 knapp ( kanal) indikajonlamp Billingn: ( Annn) ( Annnkabl) ( 2 kanal nd) ( 4 kanal nd) Moag fo RADIO / 1, 2 og 4 kanal 12VDC Kompl md 2 nd og kkvidd ca 100m. Fkvn 433,92MHz. / Sømfobuk ma Mg avan ym d hv ndkod unik. Hvi n nd mi kan dn l fjn fa ym. Impul y vkl l ugang md pogammba innkobling id fa k. 1 og 2 kanal moag kan ha 16 nd, 4 kanal moag kan ha 340 nd. Billingn: 16RE-1K ( 1 kanal ym) 16RE-2K ( 2kanal ym) 16RE-4K (4kanal ym) 16T-2 (2 kanal ka nd) 16T-4 (4 kanal ka nd) FORORD ABT AS Bdifn Abidpla og Bolig Tilpaning AS bl abl i 1995 md foku på illgging og inallajon av omgivlkonoll anlgg i bolig fo funkjonhmmd. Dnn yp inallajon ba g på amkjøing av vaind yp auomaikk, lko mkanik lå og avan fjnying om ilpa pill buk gnni. D ill o kav il bd kompan båd knik og i fohold il poblmaikk kny il bukn diagno og ykdomuvikling. Und bdifn abid md å illgg yym i bolig fo funkjonhmmd fan man ak u a my av auomaikk og lå ymn på makd ikk lo g y lik man ønk og d hl nd md a man må kddy ying lv. D bl opphav il mang av d y og l ko om vi i dag ha i vå oimn. Uvikling av lkonikk ko Vi oppdag ak a vi ikk va aln om å ha bhov fo ilpad y og lé ko og a uvikling og podukjon fo n kk bdif og makd. D va al i fa hl nkl abidlé ko il m avan yko md mang funkjon. Mang vil nok pø om d ikk ko n fomu å uvikl lik ko, og il d vil vi i a fo d fl lkonikk podun vill va væ bing JA, fo man må of lag o anall. ABT kla å lag di kon i mind anall, og l fodi d håndlag. ABT AS ha næ amabid pan om all bida il a du om kund kal få ilpa poduk av høy kvali il n konkuandykig pi da vå ovodnd mål fonøyd kund om komm ilbak igjn. Om di ønk høyknologi og flidig kko md avan miko poo å ikk vi dn, mn om du dimo ng nkl, ll fo dn akn kyld avan løning ba på nidig kko md andad komponn kan vi om of lag d i båd må og ø anall il væ hygglig pi. Finn du ikk di ko i dnn kaalogn å a gjn konak md o. Tlf: Sid 16 Sid 3

4 Billinglfon: ABT SKYVEDØR ÅPNERE Moo Lå & Slagdø auomaikk 2-TRINNS TIDSRELE Billing n: Podukjon n: 2012 Tidlé md 2 inn D lé om vlgn d man ha moolå i døa, og i illgg kal mon lagdø auomaikk. Rlé akiv fø moolån og innil id gi lé åpnpul il døauomaikkn. Tidn man ng fo a moolån kal kk å åpn innlø gulba. Nå l om gi impul il auomaikkn akiv ha man ogå h innlø guling av hvo lng l kal væ akiv ( id gulba opp il 20 k) Billingnumm: ( OLLY-M auomaikk) ( IR bvgl no) D lé kan lvag bny il mang and applikajon d man ng 1 x dik akiving og d foink akiving av ugang DORMA ED VDC - 1 Locking dvic 24VDC + 0 Åpnkaf: 30NM Kjøhaigh 0,1m /k Lukkhaigh: 0,2m/k Max døbdd: m Ugang: 24VDC fo kn uy PA OLLY-E OLLY-E n lin anvndlig kyvdø åpn om ilo fo øln k nok il å kk lv o dø. OLLY-E bgn fo dø md gnvk innil 80Kg, og lv kompl md 24V moonh, divbl, divbl bak og paa ømfoyning md innbygd manøvpanl. B gn fo mind afikk dø. 24V DC difpnning / Ugang 1 = C/Nc/No. Ugang 2 = C / Nc / No. Tigg av l kj vd a igg ignal hn u fa l og y via ponialfi åpn abidkonak ( No) på impul uy ilbak il l igg inngang IMPULS PA OLLY-M D n av makd min kyvdø åpn bgn fo l innvndig pock dø. Lv kompl md divbl og bak fo f på døblad. Auomaikkn div døn vd a divbl f i hv nd av døblad og fø via divvk. Auomaikkn lvjund og føl hvo nd opp punkn bfinn g. Rak åpning av døn. Vlgn ogå på mllom dø inn il auan kjøkkn. Mg nkl å pla inn i døåpningn da dn kun 26cm lang. OLLY-M lv md fdig 220V nkabl md øpl. Lin moand vd manull åpning av dø PA / DITEC TRANSIT UE Billingnumm: ( OLLY-E auomaikk) Åpnkaf: 50NM Åpnid : 0,1m / k Lukkid: 0,1m / k Max dø bdd: 3,5m 24VDC TRAFO Sid 4 Sid 15

5 Billinglfon: ABT SlAGDØR ÅPNERE PA SPRINT Lin og hndig lkik dv lagdøåpn fo l innvndig dø. Innbygd vlg fo Puh & go funkjon PA Spin kan båd lv md kyvnd am ll md glidkinn. SPRINT ha 12V-1,3A bai backup innbygd, no om ik dif lv vd ømbudd. Billingnumm: ( Spin auomaikk) ( Skyvnd am) ( Glidkinn) ( IR bvgl no) Åpnkaf: 25NM Åpnid Sk (gulba) Sikkh: NC inngang fo ikkh no. Ugang: 24VDC fo kn uy 2 x RJ45 fo PA-IR no PA TRANSIT UE Tani UE n mg difikk lkomkanik lagdø åpn fo yng dø i afikk omåd. Innbygd vlg fo Puh & go funkjon. Auomaikkn modul oppbygg og ha kun 2 komponn innvndig. D gjø d nkl å ilpa auomaikkn il ulik lagning. All ilkobling gjø på avagba koblingykk no om undl vic. Billingnumm: ( Spin auomaikk) ( Skyvnd am) ( Glidkinn) Sid 14 Åpnkaf: 40NM Lukkkaf: 20NM ( Fjælukking) Åpnid Sk (gulba) Lukkid: 4-8 Sk (gulba) Åpn id dø: 0-25 Sk ( gulba) Ugang: 24VDC / 0,3A fo kn uy 1.2A fo lkik lå/el Sluykk TWIN Billing n: Typ: TWIN Dobbl vkl l Makd m anvnd l løning ABT TWIN annynligvi d m anvnd lé om bny i lå banjn i dag. Rl ha 2 vkl konak og bny båd om killlé i inallajon d man kombin polfon og døauomaikk ll adgangkonoll md fll lkik luykk. Nomal poijon a l ligg mo polfon anlgg,, og vkl ov il adgangkonoll ll døauomaikk nå di ng å y døn. Dmd ha man ik g a ikk fmmd pnning fa n yp uy nd ov il ann uy md fa fo å kad d. ABT Twin bli ogå my bny om bannalam l fo nødåpning av dølå. Rl div på pnning fa 8 24 V AC/DC og ha dobl l konak på 1Amp. Po lfonanlgg og lagdø åpn d man ønk galvanik kill fo å unngå å nd kadlig pnning inn i and uy. Po lfon anlgg ha pioi innil dø auomaikk a k i v. I l l u a j on n v i øml ø Fa døauomaikkn ugang il lkik luykk 8-24V AC/DC El- luykk R v nd Fa Polfon anlgg ugang il lkik luykk Sid 5

6 Billinglfon: Enkl abid l i kko ugav md klb bin Abidl 8-12 VAC/DC 1 x Vkll 1A Bny of i polfonanlgg d ugang fo ying ha AC pnning. Polai avhngig. C-Nc-No ugang. Lv andad md 2 k klb bin fo f. 12V onpanl / 8 NC alamon m/ minn. Alampanl fo ilkobling d man ønk å ad fl no. Panl ilkobl n alamon og non ilkobl panl nkl on. Vd akiv alamon vil lamp fo pkiv on ly nå alamnaln lå av. Ulø no vil dmd kunn idnifi. Sy av alamnaln SW+ ugang fo minn på dko Billing n: Podukjon n: 2220/B2 Billing n: Sikkh nh fo uvndig kodlå Sik mo a uvdkommnd by opp uvndig mon kodlå, og kobl g adgang il å åpn lkik luykk md vnd og omvnd funkjon.. Vd ulø aboajby i kodlån p yugang innil nhn ilbakill manul. 8-24VAC/DC Abidl 12/24 V DC / Dobbl vkll Abidl i kko uføl md 2 klbbin fo f. Sømkk v/ 12VDC= 40mA / 24VDC = 30mA Mak blaning ov lkonak 1A 24VDC Billing n: Podukjon n:2220/b4 Billing n: Abidl 12VDC / Dobbl vkll Abidl i kko uføl md 2 klbbin fo f. Sømkk 12VDC= 40mA Mak blaning ov lkonak 1A 24VDC Billing n: Podukjon n:2220/b1 Billing n: B5 Alamko fo idovkidl på åpn dø i nkl adgangkonoll anlgg Akiv av Nc inngang fo dø magn d d a n id ndlling nå døa åpn. Dom dø ikk lukk innn innil id vil l ugangn og umm akiv, mn bgg vil hvi dø lukk innn iduløp. Rl ugang kan ilkny alam ll lfon opping fo å val a dø åpn id ovkd. Ko ha vlg fo 12 ll 24V DC dif. Indikajonpanl fo au på dø Indik på ød/gønn LED om dø lå ll ulå. Sy fa mikoby, magnkonak ll lignnd i døa. Lv i lin bok fo 2 ll 4 dø. Sau kif vd budd på hviløm k Abidl 24V DC / Dobbl vkll Abidl i kko uføl md 2 klbbin fo f. Sømkk 24VDC = 30mA Mak blaning ov lkonak 1A 24VDC Billing n: Podukjon n:2220/b1-24 NB! Bild kan avvik no fa oiginal poduk Sid 6 XXXXXXXX Billing n: (2 dø) Billing n: (4 dø) Sid 13

7 Billinglfon: Enkl abid l i bok Koblingbok D lv kobling bok i fl øl og vaian, nn omm ll md kkklmm inn. Kan ogå lv md aboajby. Lv i 2 øl avhngig av pol anall Abidl 12 V DC 2 x Vkll 1A/LED Abidl fo 12VDC dif md 2 vkl lkonak 2 x C-Nc-No og ød lydiod om nn nå l akiv. Lv i bok Billing n: Podukjon n:2220/b8 Billing n: ( 8 pol) Billing n: ( 10 pol) Billing n: ( 25 pol) Abidl 12/24 V DC 2 x Vkll 1A/LED Abidl md 2 vkl lkonak 2 x C-Nc-No og ød lydiod om nn nå l akiv. Lv i bok Rkkklmm fo 6 + og 6 Minu ugang 2 ld ilkobl ko fa + /- ugang på uy, og man ha 6 kkklmm d man kan hn amm pnningn u. Lv md klb fø fo f. Billing n: Podukjon n:2220/b3 Billing n: SIKRINGS HOLDERE Kko påa iking hold og kk klmm fo kabl ilkobling. Max 24V / 4Amp blaning. Lv un iking. Abidl 2 x Vkll 1A/LED Abidl fo md 2 vkl lkonak 2 x C-Nc-No og ød lydiod om nn nå l akiv. Lv i bok og bill fo fa 12VDC ll 24VDC dif Billing n: ( 2 ikinghold) Billing n: ( 4 ikinghold) Billing n: Billing n: Podukjon n:2220/b8 12V Podukjon n:2220/b9 24V Spbikk fo moolå EL555/MU1001/03 Lå døvid vd moning av moolå og døauomaikk. Mon mllom vidkil og låka md vidkil ku. Dø vidn vidpinn lå dmd fa i nomal poijon av bikkn Billing n : TWIN Dobbl vkll 8-24V AC/DC Dobbl vkll fo galvanik kill mllom polfon og døauomaikk/adgangkonoll og om bann l fo nødåpning av dølå 2 x C/Nc/No konak 1A 24VDC 8-24V AC/DC x C/Nc/No konak 1A 24VDC Billing n: Podukjon n: S hovdomal på id 5 Sid 12 Sid 7

8 Billinglfon: ABT A/S TIDSRELÉ Åpninghjlp fo ED 200 S y k o f o åg i p u h&g o mu l i g h p ådo mae D2 00 Nå non foøk å kyv/kk i døa akiv åpninghjlpn og gi åpn impul il døauomaikkn. Tidl 0-10 min/juba ( Poiiv igg) Sandad idlé fo 12VDC dif. Akiv vd ilfø +12V på igg inngang. Akivingignal må fjn fø lé akiv fo ny idpiod. lv i bok Billing n: A12 Podukjon n: 2140A 12V Billingn: Mooying fo 24VDC Synh kapl i ELKO RS 16 kapp md manull by fo bgg kjøning. Kan kjø md påholdn knapp ll i 5 kund invall. Inngang fo kn ying om f.k Radio / IR Fjnkonoll. Pol vnding vd kif av kjø ning. 24VDC./ Polahvi uføl Tidl 0-10 min/juba ( Poiiv igg) Sandad idlé fo 24VDC dif. Akiv vd ilfø +24V på igg inngang. Akivingignal må fjn fø lé akiv fo ny idpiod. lv i bok Billing n: A24 Podukjon n: 2140A-24 Billing n: Tidl 0-10 min/juba ( 0v (-) igg) Sandad idlé fo 12VDC dif. Akiv vd ilfø 0v ll minu på igg inngang. Akivingignal må fjn fø lé akiv fo ny idpiod. lv i bok Conv DC/DC AC/DC 24V /12V Convn ma md 24V inn og gi 12V u i nn ac ll dc fom. Lv md 4 klb fø. Fl vaian ilgjnglig. Billing n: B12 Podukjon n: 2140B 12V Billing n: Lik. Lik lv i n kk vaian nn man kal ha md ll un kondnao. Tidl 0-10 min/juba ( 0v (-) igg) Sandad idlé fo 24VDC dif. Akiv vd ilfø 0v ll minu på igg inngang. Akivingignal må fjn fø lé akiv fo ny idpiod. lv i bok Billing n: B24 Podukjon n: 2140B-24 Sid ( 24 V inn/12v u ) ( 24 V inn/ 12V u) ( 24VDC /12VDC-0,3A) Billing n: A un kondnao Billing n: A md kondnao Sid 11

9 Billinglfon: Tanio y l 12V ( Poiiv igg) Fo alamnal md ugang dik fa mikopoo. Spaa ømfoyning/ Akiv md pnning fa +4-12V Sømkk på ig ug 0,5 ma. Max 1A-24VDC på ugang Billing n: ABT A/S TIDSRELÉ Tidl md foink innkobling / 0v (-) igg Tidlé om vd akiving a n gulba ndlling 0-10min fø lé akiv og bli liggnd akiv i n gulba idpiod 0-10 min. 12VDC/24VDC dif Billing n: A4 Podukjon n: 2131A4 Tanio y l ( ngaiv igg) Fo alamnal md ugang dik fa mikopoo. Spaa ømfoyning/ Akiv 0 Vol ( -) Sømkk på ig ug 0,5 ma. Max 1A-24VDC på ugang Polfon anlgg m/ 8-12VAC ugang (8-12VAC / DC ) Billing n: V AC Tanio l bny of i ammnhng md alam nal om ha 12V ugang dik fa mikopoo mn om ikk kan kk øm nok il å div l A12 12V DC idlé 220VAC / 12V DC Sid 10 Tanio l få koninulig ilføl fa alamnaln og paa igg pnning fa nalappaa yugang. Rl akiv nå ig inngang få n pnning ov 4 vol. Di ugangn ha of ny nå man ikk ba kal akiv n alam nd, mn bny di il å y and applikajon om adgangkonoll, lå, o.l Hvovid anio l igg på poiiv ll ngaiv ignal avhng av alamnaln, og l md igg polai må vlg.. 12V DC Elkik luykk Ekmpl på buk av id lé Sid 9

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye

Aksjeindeksobligasjoner et sparealternativ for Ola og Kari? Petter Bjerksund 9. februar 2007 Jubileumsseminar for Knut Boye Aksjindksobligasjon spaalnaiv fo Ola og Kai? P Bjksund 9. fbua 7 Jubilumssmina fo Knu Boy Ovsik Ulik vaian: ndksobligasjon (O) Aksjindksobligasjon (AO) Bankinnskudd md aksjindksavkasning (BMA) Gunnlggnd

Detaljer

VEDLEGG FAUSKE KOMMUNE - REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL REGULERINGSPLAN FOR SJÅHEIA 1 D rgulr områd r på plann v md rgulrnggrn Innnfor dnn bgrnnnglnj kal bbyggln plarng

Detaljer

EKSAMEN Løsningsforslag

EKSAMEN Løsningsforslag EKSAMEN Løningforlag 8. juni Emnkod: ITD5 Dao: 6. mai Emn: Mamaikk Ekamnid:.. Hjlpmidlr: - To A-ark md valgfri innhold på bgg idr. - Formlhf. Faglærr: Chriian F Hid Kalkulaor r ikk illa. Ekamnoppgavn:

Detaljer

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir

KulTur. Kino med høytlesning. Aktivitetsleir N. 8 Spmb 2012 17. ågang KulTu Kino md høylsning Akivisli In o nh ld sn l y ø h Kino md Ridkus Kjæ ls! ing I d numm av Infoposn kan du s flo fibild fa blan ann Danmak og Tykia. Du kan også ls om and gøy

Detaljer

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r

2. Å R S B E R E T N I N G O G R E G N S K A P F O R A ) Å r s b e r e t n i n g o g r e g n s k a p f o r I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R G E N E R A L F O R S A M L I N G 2 0 1 0 O r d i n æ r g e n e r a l f o r s a m l i n g i, a v h o l d e s m a n d a g 3. m ai 2 0 1 0, k l. 1 8 0 0 p å T r e

Detaljer

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013

FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN JUNI A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 FAGKONFERANSE KONTROL L OG TILSYN GARDERMOEN 5.- 6. JUNI 201 3 A RSMØTE I FORU M FO R KONTROLL OG TILSYN 5. JUN I 2013 09. 0 0 1 0. 0 0 R E G I S TR E R I NG N o e å b i t e i 10. 0 0 1 0. 15 Å p n i ng

Detaljer

JANNE CHRISTIAN SKOLMEN RASKE MENN JAN GUNNAR RØISE. Kino

JANNE CHRISTIAN SKOLMEN RASKE MENN JAN GUNNAR RØISE. Kino N. 8 Spmb 2013 18. ågang Innykk og uykk RASKE MENN JAN GUNNAR RØISE CHRISTIAN SKOLMEN JANNE FORMOE HENRIETTE STEENSTRUP CHRISTOFFER STAIB OG VINNI HAN ER RASKERE ENN LYNET. Kino Himmljgn PROPERTY OF FOX.

Detaljer

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart

Uke Område Kompetansemål Delmål/læringsmål Læremiddel/lærever k/ metode 2 u k e r. Kunne lese og bruke papirbaserte og digitale kart ÅRSPLAN Tinn: 5 Piod: Høst og vå U Omåd Komptansmål Dlmål/læingsmål Læmiddl/læv / mtod Kat og od Fag vis fosjll Himmltning Atlas Et synlig tntt Kat på data Knn ls og b papibast og digital at Kat Om attgn

Detaljer

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde

Obj140. TID TEMA KOMPETANSEMÅL ARBEIDSMETODER VURDERINGSFORMER RESSURSER (materiell, ekskursjoner, lenker etc) KAP 3 Ordbilde Obj140 RENDALEN KOMMUNE Fu kol Åpl NORSK fo 10. 2013/14 Lævk: KONTEKST bbok o kbok, Gylddl Nyok: 2 m hv uk v l bd md yok. D vl bl jobb md mmkk, kv, kv v k o l v ulk yoklu. Båd kk o kjølu. D vl bl vl u

Detaljer

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig

inf 1510: prosjekt Tone Bratteteig if 1510: pj T Bi if1510: 23 ju 2013 Iiu f Ifi Li &l IDEO hbp://wwwic/w/hppi- c- ccphbp:// i hlv- vi wwwyuubc/wch?v=m66zu2pcicm Li &l 6å pj Kyi, li på i &l S hbp://ifiui/pj/yi/ hbp://vic/43105142 hbp://ifiui

Detaljer

FAG: MA-209 Matematikk 3 LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

FAG: MA-209 Matematikk 3 LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG UNIVESITETET I ADE imsad E K S A E N S O P P A V E : A: A-9 amaikk LÆE: P Hnik Hogsad Klass: Dao: 8..7 Eksamnsid a-il: 9.. Eksamnsoppgan bså a ølgnd Anall sid: 6 inkl. osid + dlgg Anall oppga: Anall dlgg:

Detaljer

Coop Megas Grillet kylling

Coop Megas Grillet kylling ! k å p God o g a Hl. 1100-1199 g. P k Mak 5 k p kund -4ku0pp%! E o uvalg pkma Gild. Skå. Pakk. 80-250 g Yoghu 4 pk Tin. Mlon, kogbæ, jodbæ, vik ll vanilj. 600 g. P pk P kg 16,50 9 Nida favoi Minalvann

Detaljer

VEDLEGG EGENOPPGAVE Slgr/ir:,J air^ 0< K^ l,rn narrr' 5,/rzi{ rr? cnn, BNR l-, fl KoMMNR S*lrr/^ I Posnr: f Å,f0 Ko na^ l Grunnmur, fundamn og sokkl: L I Kjnnr du

Detaljer

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med

VELKOMMEN TIL BO BILLIG! Litt billigere - Alltid 2999,- 2499,- 7999,- 6999,- Miami recliner, stoff. Regulerbar stol med VELKOMMEN TIL BO BILLIG! 7- - Miami clin stoff. Rgulba stol md Sov basic kontinntal md basic. 50x00 Sid 8 sving og innbygd fotskamml. Kompltt md basic og sokkl Sid Hilton -st md divan Sot ll cm. Hud/pvc.

Detaljer

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K AL L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i næ r t s am e i e rm ø t e i S am b o b o l i g s a m ei e fi n n e r s t e d t o r s d ag 3 0. 0 4. 2 0 0 9 K l. 1 8. 3 0

Detaljer

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7

Gyldig fra: 09.03.2016 Versjon nr.: 3.00 Dok. nr.: -KS-2.1.1-05 Sign.: Eirik Ørn Godkjent: Jan Kåre Greve Side: 1 av 7 Utviklingsplan fo Bgn maitim vigån skol 2015 16. 1. Vuing Mål Tiltak Rsultatmål/ kjnntgn All utabi mål konktis måln lvn/stun tn skal vus mot i sin fag. Dtt gjøs sammn md n som ha tilsvan fag Elvn/stu ntn

Detaljer

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009

Velkommen til. Erles konfirmasjon. 24. mai 2009 Vlkommn til Els konfimasjon 24. mai 2009 Vlkommn Ml. Nå n litn mus Væ vlkommn h i tt lag Slkt og vnn til Els sto ag Vi vil gjn lag ontlig fst Fo vå kjæ, ung, flott, go hsgjst Dt skal bli fo g, t skal

Detaljer

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss!

Testvinnerne år etter år, kjøper du hos oss! v å å, kjø du h k 749,- k 49, k k 35,- B 3 VG k,f 3 k. v å å R N N V gka 6 Af b GRAND FNAL ghøyd: ca. 6 m Vagh: ca. mu Kuvk: g Faak gullffk g akd jdy vl fyll hmml g g gdg fyvklvl. k 999,- 4 kudd, faak

Detaljer

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL

GAVE GAVE GAVE 3690.- 11990.- 6555.- STIHL TIMESTILBUD T Ny kk T S E F S G N I ÅPN 3- TILBUD S p på kn k F p jø k F h Tknn v k T f v D ønn å væ T Fkjøp Fk nv åpnnf A k fø k på åpnnn, knnn v f v * Un nn v Tknnn jnnfø c k V V V - 36 STIHL MS 8 6555-

Detaljer

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN

JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN JERN GIR BARNET NÆRI NG TIL VEK ST, LEK OG LÆRING! I NFO RM A SJON OM B ARN OG J E RN R E G E J! I P M JIP O S K R E T S LIKE! I P P I P Nyttig hjer Nfød Fo å sik jnin ntakt hos små ban anbfal Hlsdiktoat

Detaljer

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18)

Utforsk byen som aldri før. Bylørdag 19.11.11 10-21 (09-18) Ufosk by som aldi fø. Bylødag 19.11.11 Føskommd lødag ha mag av buikk i by ksa god ilbud, o som skal gjø d spsil hygglig å bsøk Lillsøm. I illgg ha by magfold å ilby å d gjld buikk, caf, saua, usd, kus,

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i L i s a K r i s t o f f e r s e n s P l a s s S E, a v h o l d e s o ns d a g 9. m a r s

Detaljer

Hverdagen er bedre med meny

Hverdagen er bedre med meny Hvdan bd md mny Tilbud på Novia jld un isda - onsda 42% 59 od.pis 104,00/s Novia ca 1, Tin Hv osda, fda o løda MENY Kundavis u 15 mny.no mny_mald Taco m nn ba jødi o saus. På MENY.no finn du n spnnnd ips

Detaljer

Kampen om mellomklassen

Kampen om mellomklassen 40 Bil fbua 2001 BIL s N 340 Fod Mondo mø Pugo 406, Toyoa Avnsis og Volkswagn Passa: Kampn om mllomklassn Akkua som md Focus ha ikk Fod åd il å åkk fil dnn gangn hll, og akkua som i Focus ha d i Mondo

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Dt matmatisk-natuvitnskaplig fakultt Eksamn i MAT-INF 00 Modlling og bgning. Eksamnsdag: Fdag 6. dsmb 0. Tid fo ksamn: 9:00 :00. Oppgavsttt på 8 sid. Vdlgg: Tillatt hjlpmidl: Fomlak.

Detaljer

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt:

Bestselgerlisten 2015: 1. Nå skal jeg fortelle deg... 2. Mitt Trondheim 3. Operasjon Detmold Ordinær oversikt: 16 0 N E R VÅ Bg 015 1. Nå k jg dg.... M Tdh 3. Opj Dd Odæ vk Ib T Ug. å P 9770443 A vd hjk bd 1 015 9 977030 Tdhjd jdæ uppv bå g b 015 19 977041 Høb 4 udhdg 015 199 9770511 Bv byk d Gåk Skpk 015 19 9770535

Detaljer

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge

NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge NAVF'S EDB-SENTER FOR HUMANISTISK FORSKNING V IL L A V E I 1 0, POSTBOKS 53 50 1 4 BERG EN-UNIVERSITETET 7 O k to b e r 1979 NORSK TEKSTARKIV J o s t e in H. Hauge 1. FO RHISTORIE D a ta m a s k in e ll

Detaljer

Røde Kors Hjelpekorps

Røde Kors Hjelpekorps Rgion Sø - Sommkusn 2013 Hov - Andal, 08. - 12. mai(himmlfatshlgn) Sjødning Kvnd lnd ls d R O l S s g L øknin s t (Et k B) a m Ba Idttsskadkus Vlkommn! Aust-Agd Rød kos sin pinsli ha lang tadisjon, mn

Detaljer

Velkommen til LAMBERTSETER OPEN 2017

Velkommen til LAMBERTSETER OPEN 2017 Vlkommn il LAMBERTSETER 20.-22.okob 2017 LAMBERTSETER SVØMMEKLUBB www.lsvk.no - sammn mo oppn E NSFs lov og gl ønsk Lambs Svømmklubb vlkommn il n hlig svømmhlg på Lambs Bad, Langbølgn 24, 1155 Oslo. Bassng

Detaljer

Disse strømforhold og strømretninger kan vi regne ut med metodene nedenfor.

Disse strømforhold og strømretninger kan vi regne ut med metodene nedenfor. 3.6 KOPLNGE MED ASYMETSKE ENEGKLDE 3.6 KOPLNGE MED ASYMMETSKE ENEGKLDE Nå fl spnningskild ll ngikild koplt sammn og ha foskjllig ind sistans og lktomotoisk spnning dt asymmti. Dt fl mtod som kan bnytts

Detaljer

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e

P r in s ipp s ø k n a d. R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e P r in s ipp s ø k n a d R egu l e r i ngsen d r i n g f o r S ands t a d gå r d gn r. 64 b n r. 4 i Å f j o r d ko mm un e O pp d ra g s n r : 2 0 1 50 50 O pp d ra g s n a v n : Sa n d s ta d g å r d

Detaljer

Honda Civic og Peugeot 307 møter Ford Focus og Volkswagen Golf:

Honda Civic og Peugeot 307 møter Ford Focus og Volkswagen Golf: Honda Civic og Pugo 307 mø Fod Focus og Volkswagn Golf: Tonskif? I kompakklassn handl d fo idn my om plass. Båd Pugo og Honda hvd å ha funn oppskifn il dn ommligs biln i klassn. Søs i klassn hvd Pugo om

Detaljer

Ukens tilbudsavis fra

Ukens tilbudsavis fra Uks ilbudsavis fa Hvoda bla ma i ilbudsavis? Fo å bla i ilbudsavis så klikk du i av hjø, ll du ka klikk på pil d på mylij. S æm på poduk? Du ka zoom i på poduk vd å klikk på poduk md mus, fo å zoom ilbak

Detaljer

Vedlegg: Kart over kabler fra Alta Kraftlag AL og Telenor Norge

Vedlegg: Kart over kabler fra Alta Kraftlag AL og Telenor Norge Vdlgg: Kat ov kabl fa Alta Kaftlag AL og Tlno Nog p p p $ S S S S 362500 363000 7764500 7765000 7765500 Boas 16012 Dalbakkn Romsdal 16013 Tvlvdalsvin 16 0 100m Dato: Sign: 2012.01.09 ES Målstokk 1:5000

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D e t t e e r i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n er a l f o r s a m l i n g. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s m e l d i n g o g r e g n s k a

Detaljer

Velkommen INF 3/4130. Velkommen. Algoritmer: Design og effektivitet. Kvalitetssikring ved Ifi. Forelesere: Lærebok: Gruppelærer: Obliger:

Velkommen INF 3/4130. Velkommen. Algoritmer: Design og effektivitet. Kvalitetssikring ved Ifi. Forelesere: Lærebok: Gruppelærer: Obliger: Vlkommn Fols: INF 3/43 Dino Kbg, dino@ifi.uio.no Sin Kogdl, sink@ifi.uio.no P Kisinsn pk@ifi.uio.no Algoim: Dsign og ffkivi Læbok: Algoims: Squnil, Plll, nd Disibud, Knn A. Bmn nd Jom L. Pul. Til slgs

Detaljer

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L

S T Y R E T G J Ø R O P P M E R K S O M P Å A T D Ø R E N E S T E N G E S K L K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g e t s å r s b e r e t n i

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 K e y s e r l ø k k a Ø s t B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d

Detaljer

Elevtallsgrunnlag Verdal kommune Jon Marius Vaag Iversen Trainee Innherred Samkommune

Elevtallsgrunnlag Verdal kommune Jon Marius Vaag Iversen Trainee Innherred Samkommune Evtagunnag Vda kommun.. Jon Maiu Vaag Ivn Tain Innhd Samkommun Poitik vdtak ommuntymøtt Novmb VEDTA: Vuku oppvktnt utbygg fo to paa ( v) på ungdomtinnt innnfo n kotnadamm på mi. kon Vdaøa ungdomko nov

Detaljer

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1

Plan 200813735 / Detaljplan for Hans Jægers kvartal Illustrasjoner, diagrammer, sol og skygge. s 1 P / Dj f H Jæ kv Iuj, imm, ky Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Pkiv f h Aic kik AS www.k. Kii Auu, O + P / Dj f H Jæ kv / Aiv A / V: iuj /.. Fukiv f Fukiv f ø Fukiv

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l år e t s g e n e r a l f o rs am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i n

Detaljer

Gruppe 14 Fotoceller Koblings og Astro ur

Gruppe 14 Fotoceller Koblings og Astro ur Katalog 2011 Gruppe 14 Chorus Gruppe 14 Gruppe 15 Gruppe 16 Gruppe 17 Gruppe 25 Gruppe 30 Gruppe 31 Gruppe 32 Gruppe 33 Gruppe 41 Gruppe 43 Gruppe 45 Gruppe 66 Gruppe 82 Katalog 2011 Gruppe 14 Chorus Komplette

Detaljer

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l.

2FOR 2FOR 2FOR 2FOR 2FOR SMIL - DU HAR GJORT EN GOD DEAL KJØPER DU EN AV DISSE FÅR DU MED ET AV DISSE. Pr stk 23,20 1,5 l. - 30 % Uvlg D. O pizz 380-670 g U 45-46 15. Gjld il 15. nvmb. Kmpnjn gjld un piv hushldning s å p m ix g u l P i l b u v lg 15 G mgn yghu Uvlg vin. 190/195 g 38 + p n Cc-Cl Uvlg vin. 1,5 l F 12,67/l. 1

Detaljer

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13

Innhold. Ka pit tel 1 Inn led ning Barn og sam funn Bo kas opp byg ning... 13 Innhold Ka pit tel 1 Inn led ning... 11 Barn og sam funn... 11 Bo kas opp byg ning... 13 Ka pit tel 2 So sia li se rings pro ses sen... 15 For hol det mel lom sam funn, kul tur og so sia li se ring...

Detaljer

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g

Ge i r Berge 47. En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk. 1. In n le d n in g Ge i r Berge 47 En d a t a s t r u k t u r f o r o rd b ø k e r f o r n a t u r lig e sp råk 1. In n le d n in g Det a r b e id e t som s k a l r e f e r e r e s h e r hadde som m ål å k o n s tru e re

Detaljer

FAG: MA-209 Matematikk 3 LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG

FAG: MA-209 Matematikk 3 LÆRER: Per Henrik Hogstad KANDIDATEN MÅ SELV KONTROLLERE AT OPPGAVESETTET ER FULLSTENDIG UNIVEITETET I GDE Gimsa E K M E N O P P G V E : G: M-9 Mamaikk LÆE: P Hnik Hogsa Klass: Dao: 8.8. Eksamnsi a-il: 9.. Eksamnsoppgan bså a ølgn nall si: 5 inkl. osi nall oppga: nall lgg: Tilla hjlpmil :

Detaljer

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E

I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E I N N K A L L I N G T I L O R D I N Æ R T S A M E I E R M Ø T E 2 0 0 9 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t W al d em a rs H a g e, a v h o l d e s t o rs d a g 1 8. j u n i 2 0 0 9, k l.

Detaljer

Musikkens Dag. Kl. 12.00. Konserter. Kulturtorget. KA-smuget. Havnåsgården. Paviljongen. 2. etg. VELKOMMEN TIL HYGGELIGE DAGER I MYSEN!

Musikkens Dag. Kl. 12.00. Konserter. Kulturtorget. KA-smuget. Havnåsgården. Paviljongen. 2. etg. VELKOMMEN TIL HYGGELIGE DAGER I MYSEN! Smaalnns Avis annons 17, LØRDAG 3. MAI 2014 Musikkns Dag PROGRAM Kl. 09.00 Kl. 12.00 Kl. 11.00 Kultutogt Butikkn åpn Konst All kops og ko masj fa sin oppgitt std og til Togt. Kl. 11.30 Åpning av Musikkns

Detaljer

INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD

INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD IT 31/93 Dljk 0411.1 INTERN TOKTRAPPORT - MERKING NORSK VARGYTENDE SILD Faøy: M/S "Vvikig", H-1-AV Tid$m: 4 ail - 1 mai 1993 Pll:J H Nil, J Røig, B V Svd (il 17.4) g K Søm (fa 17.4) Fmål: Mkig g bilgik

Detaljer

4990,- 3390,- 750,- Velkommen til. Knallpriser! Skyvedørsgarderobe. Innredning. Fra. Fra. Din fagmann på. Vera ytterdør

4990,- 3390,- 750,- Velkommen til. Knallpriser! Skyvedørsgarderobe. Innredning. Fra. Fra. Din fagmann på. Vera ytterdør Di fama på BYGGEVARER Gj upp! Kampaj jl m. 20. p. 2014 Kallpi! Syvab Fa Ii Fa Va m/fa ifl. 9970,- 120/130/140x200/210 750,- Vlmm il Va y 4990,- Lv u i hvi m la la l ii. 90x200/210 100x210 ampaja H få u

Detaljer

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser

14-15. november 2011, fagdag økonomi. Økonomirapportering/prognoser 14-15. mb 2011, fd økm Økm/ O u m m b m k u m ø 1 3. 0 4. 1 1 1. Nku øk budjmd d fuj kmm k budj/k d å å. 2. Nku øk md / md md - m d u m md. I d må d m k f båd f fø d fø. D k k få - md hk bø m fø d k k

Detaljer

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr.

Sansehage. kj e 1:500 A10-1. Dementsavdeling Flåheimen, Flå kommune 26.11.14. Dato: Målestokk: Prosjektnr.: Tittel: Fase: Tegningsnr. n a 7 4 7, Ro 7, n lko 6 6 6 7 6 7 Ro, 3 6 7,3 lk Inn 4 on 6 3 lk 7 on Ro, B B 4 7 4 He is lk B 4 ta 7,3 a le on D 3,7 rri Ko k. jø /K e tu, rri Ko,3 7,3 3, /s ile Hv Ro, 4 ør e yv Gla e ssv ro M,4 s B

Detaljer

FYS 105 Fysikk Ordinær eksamen vår 2006

FYS 105 Fysikk Ordinær eksamen vår 2006 YS 5 yikk Oinæ kn vå 6. En flu n ut lyfkvn unt 35. khz fo å lokli itt bytt. Vi tnk o t n flu n ut lybøl n nvnt fkvnn it n fly n htiht på 6. / bk t inkt o fly htihtn 5. /. lun o inktt fly i tnin. yhtihtn

Detaljer

Klimabidrag fra byggsektoren

Klimabidrag fra byggsektoren Kmaak ambø kmagm E Økad, SFT, 6.jaua 2009 Kmabdag fa byggko 09.01.2009 Sd 1 Sa fougy (SFT) Kmamdg ju 2007 b Kmafok jaua 2008 09.01.2009 Sd 2 Sa fougy (SFT) K m a f o k Må Ovoppfy fopk Kyoopooko md 10%

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdling for hls og omsorg Inrn korrspondans Saksnr.: 22858-9 Saksbhandlr: GHAL Emnkod: ESARK-44 Til: Fra: Hls og omsorg flls v/ Finn Srand Sksjon for hls og omsorg Dao: 15. mai 2013

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am B o B o l i g s am e i e, a v h o l d es o ns d a g 2 8. 04. 2 0 1 0, k l. 1 8. 3 0 i G r ef s e n m e n i g h e t s s

Detaljer

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3.

ASU-4. 4.1 Monitor inng.: 0= frakoblet, 1= kontakt, 2= temperatur, 3= kont. + temp. 3. ASU-4 Kode Beskrivelse Fabrikk Bruker innst. innstillinger ASU-4 1.00 Alarmsentral id.: (21 = ASU-4) 21 21 1.01 Software versjon nummer 2.08 2.08 1.13 Tidsforsinkelse på sirene ved alarm kontakt 10 sekund...

Detaljer

...pluss litt om rettigheter

...pluss litt om rettigheter ...pl li ih E y fa... Å a på l, hv på viå, y fa i liv i. D vil pplv fih ava. F fl bå p li l. Slhva iab a væ li al, i øvivi å y. S ll i liv, vii a v a ha iab, hva al jø hvi få føli. Slll læ å vi iab i,

Detaljer

2017/18 Steinerbarnehagen på Nøtterøy

2017/18 Steinerbarnehagen på Nøtterøy Høs S S hva Vå jg Vin si 2017/18 Sinbanhagn på Nøøy D fla sl i al s g, i æ g ban g ild d, g al i livs na s ha vks il bans fid gj. Tving ikk, Byd ikk, Skjnk d f å spil sg i. Lkn vig s døn. Læ d å lk sg

Detaljer

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7

K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 S itu a s jo n e n i p e n s jo n s k a m p e n K v in n e r p å tv e rs 2 3.0 9.0 7 H o v e d p u n k te r N y tt fo rs la g til A F P b y g d p å p e n s jo n s re fo rm e n B e g ru n n e ls e n fo

Detaljer

ARENA OPEN søndag 18. desember 2016

ARENA OPEN søndag 18. desember 2016 ARENA OPEN Lambs svømmklubb ha gldn av å invi il Ana Opn på Lambs bad søndag 18. dsmb 2016 www.lsvk.no LAMBERTSETER SVØMMEKLUBB www.lsvk.no - sammn mo oppn Vå samabidspan: INSTAGRAMKONKURRANSE! Lys il

Detaljer

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no.

Så vi lagde en tilbudsavis der alle tilbudene var fra annonser på FINN.no. i v d i FINN ø Hv ojd, ooi jvhd iom i dm. Jo o MEGATILBUD oy i idi h md ijom. I FINN y vi d o o hd v hvd. D i jo vi v i jd om h i i jv S vi d idvi d id v o FINN.o. Vi d h yio 3? I i 25,- i Ex. B i Ad o

Detaljer

www.bedrevann.no Status Dataflyt Framdriftsplan 2016

www.bedrevann.no Status Dataflyt Framdriftsplan 2016 www.bdvann.no Saus Daafly Famdifsplan 2016 Saus bdvann 2015/2016 Tilsandsvuding bas på 2014 og 2015-daa md ny bdvann vøy: 81 ommundla, 2,86 mill. (66 % av innb.iln.omm.va) 11 IKS dla 2013-2015: Hovdfous

Detaljer

Løsningsforslag til øving 11

Løsningsforslag til øving 11 OPPGVE Kommnar: Høgskoln Gjøk d. for kn. øk. og ldls amakk Løsnngsforslag l øng ll nkn r løs md "Ubsm koffsnrs mod" sl om også knn a bn Lagrangs mod. a ODE:. d nalbnglsr: ( ( Homogn løsnng: ( Ds. løsnngn

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 S a m e i e t G o t a a s g å r d e n I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i S am e i e t G o t a a s g å r d e n, a v h o l d e

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler.

Våre Vakreste # & Q Q Q A & Q Q Q - & Q Q Q.# arr:panæss 2016 E A A 9 A - - Gla- ned. skjul F Q m. ler. jul. eng- da- jul. ler. Vå Vks rr:pnæss 06 Kor L JUL Q Q Q ^\ # Q Q Q ht Q Q Q # 6 Q Q Q # Q Q Q # Ju lg u u Q Q Q # # v blnt # LL: u # mj # # # # d fly p r ds Q Q m # # år lønn Ju v g v g # jul # grønt 6 # # u Lønn gå # hvor

Detaljer

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton

Bjerkreim kyrkje 175 år. Takksemd. Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Bjerkreim kyrkje 175 år Takksemd Tekster av Trygve Bjerkrheim Musikk av Tim Rishton Takk for det liv du gav oss, Gud 5 5 Takk for det liv du gav oss, Gud, Hi-mlen som hvel - ver seg 5 5 9 9 o - ver! Takk

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n n k a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s a m l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n

Detaljer

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien?

Tore på sporet - Hvor tar avfallet ditt veien? N 1 2011 Kubl T p p - Hv vfll v? D m bu m gj V lv v v l g fy g v u g Sull ll h lv m vll v h u M v m l p l v h, g g v p lvgulg v D v ll b l, bl v l V vfll lgg v l f gjvg N l vfll bu p y, m ff l y pu ll

Detaljer

helgen er bedre med meny

helgen er bedre med meny hlgn bd md mny 25-44% 14 od.pis,26,/s Lsposjon ilbd c 125 g, nll/min/ fyl, f fisdisn (102,76-1,20/g) 1-is god ilbd h! 17% 59 od.pis 72,/p Kyllingfil 550 g, Pio (108,91/g) MENY Kndis 16 Tosdg 16. pil -

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! 1 H o v i n B o r e t t s l a g K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s

Detaljer

TA VARE PÅ DENNE MANUALEN

TA VARE PÅ DENNE MANUALEN INSTRUKSJONSBOK VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Dtt appaatt ikk bgnt fo buk av pson (inkludt ban) md dust fysisk ll mntal vn, innsknkd sansvn ll mangl på kunnskap og faing, botstt fa hvis d ha væt und

Detaljer

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør

TYPE PLAN. E6 Gardermoen-Biri. Parsell Moelv - Biri. Ringsaker og Gjøvik kommuner. Tegningshefte. Nytt alternativ sør TYPE PLAN KOMMUNEDELPLAN Tekniske tegninger E6 Gardermoen-Biri Parsell Moelv - Biri Ringsaker og Gjøvik kommuner Tegningshefte. Nytt alternativ sør Region øst Hamar kontorsted Dato: 19.desember 14 A 3

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2009 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i R u d s h ø g d a V B / S, a v h o l d e s m a n d a g 1 6. m a r s k l. 1 8 : 0 0 p å L o f s r u d s k o l e, L i l l e a

Detaljer

VEDLEGG Marikklrappor Bygg - 11112014_11:51 1841 Fausk Kommun Bygningsnr : 11212751 Bygningsdaa Bygningsyp Bygningssaus Enbolig (111) Ta i bruk (TB) - 24111984 Ufullsndig

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

Europa-Universität Viadrina

Europa-Universität Viadrina !"#!$% & #' #! ( ))% * +%, -.!!! / 0 1!/ %0 2!!/ 0.!!!/ /! 0 / '3 %0 #$ '! 0 4!""2 " '5 + -#! & %%! ( 6+ * $ '. % & 7 7 8 (8 *& *& *( ** *8, 8 87 - - -! )- % 4!!# &! -! ( - / 9:0 ; ; & * 7 4! + /! ) %

Detaljer

8SQEXIV. 6MO Tp P]OSTIR :MOXMK OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ZMXEQMR ' (IP EZ SQ HEKIR -XEPMER. % italienske. av 24 tim. *PpHHI KYPI TPSQQIXSQEXIV

8SQEXIV. 6MO Tp P]OSTIR :MOXMK OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ZMXEQMR ' (IP EZ SQ HEKIR -XEPMER. % italienske. av 24 tim. *PpHHI KYPI TPSQQIXSQEXIV Cppla n italinsk familibdift md lang tadisjn i å pdus t bdt utvalg av kvalittsmatva. Røttn vå stkk sg hlt tilbak til 1908. Da statt Cppla-familin md sving g mat- g vinhandl i Mcat San Svin i byn Saln.

Detaljer

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32%

Butikkstekte brød. grove, stort utvalg, 50-100% grovhet. Tilbudet gjelder man-ons. ord.pris 169,00/kg. Lettsaltet torskefilet SPAR 47-49% SPAR 25-32% Hvragn grov, tort utvalg, 50-100% grovht Tlbut gjlr man-on 29% 39 Tlbut gjlr man-on Vår Butkktkt brø gn nytkt 52% 45-47% 79 or.pr 56,/tk brø r br m mny or.pr 169,00/kg or.pr 27,50/ 28,50/pk Nygrllt kyllng

Detaljer

299,Se prisen! Se prisen! til dame og herre

299,Se prisen! Se prisen! til dame og herre G-SPORT SLÅR TIL IGJEN Md vf å æ,, fb, fiufuy g y æ ø V f å g D bnn i Fø... ø P P U K v n å j d g i g d - d v n j å gn, Ai, B, i h jø i N, b U, d T, Bu, Adid, Ni i K, Pu Vi h gj n ng, c F h Din, Th N dbi

Detaljer

Malthe Winje Automasjon AS, Telefon: 66 99 61 00, Telefaks: 66 99 61 01 WEB: www.mwa.no, E-mail: firmapost@mwa.no - 1 -

Malthe Winje Automasjon AS, Telefon: 66 99 61 00, Telefaks: 66 99 61 01 WEB: www.mwa.no, E-mail: firmapost@mwa.no - 1 - - 1 - Automatsikringer MTHP 160 Hvorfor C og D karakteristikk fra 80 til 125A Modulær og plasseres rett på standard EN50022 skinne Felt for varig merking Indikator for inne / ute posisjon Et unikt dobbelt

Detaljer

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e

I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 1 V a l d r e s g t 1 6 S / E I n n k a l l i n g t i l o r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e 2 0 1 1 O r d i n æ r t s am e i e rm øt e i V a l d r es g t 1 6 S / E, a v h o l d e s o n s d a g 2 7. a

Detaljer

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1.

CRAZYDAYS 890,- PRIS FERDIG MONTERT 2.990,- 11.340,- NYHET! -30% KANON- TILBUD SOM VIST PÅ TV 2.490,- Rørlegger og butikk på samme sted FØR 1. CAZYDAYS FØ 3.606,- LLGGSPS FO S MD SOF CLOS FUKSJO 319,- YH! Vd pdukt md dtt ymblt kan man få mnting inkludt i pin. F dg bty dt: Fat pi ingn vakl ølggn vå mnt f dg Du ikt fkiftmig mnting ngn vakl, ba

Detaljer

A1-001 Tlf: Fax: Epost: Web:

A1-001 Tlf: Fax: Epost: Web: c, c, Sik fh il Johkik A- Pofil 8 Pofil c, c, Sik fh il Johkik A- T- o ffokli: Ikjøi il pkikjll c, c, Piv l i i h i v c, c 7,98 ik c, i : = c 7, v k fly v i,7 : i i fl i il h do i Sikk I P-kjll: C, 7 9

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Skien kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Skien kirkelige fellesråd DEN NORSKE KRKE Skien kikelige fellesåd Gjepen menighesåd, sam saben i Gjepen Håvundvn.7 3715 SKEN Posboks 350,3701 SKEN Tlf: 3558180,Faks: 35581181 E-pos:kikevegen@skien.kommune.no Hjemmeside: www.skien.kiken.no

Detaljer

Årets hotteste. fyrverkerikampanje. www.fyrverkeri.no. t s. : t. kr 5 FLASHING THUNDER. n i. u h. t K. s 1. få med

Årets hotteste. fyrverkerikampanje. www.fyrverkeri.no. t s. : t. kr 5 FLASHING THUNDER. n i. u h. t K. s 1. få med Åre hoee fyrverkerkampaje FLASHING THUNDER ART.NR. E 6 kudd. E kkkelg kra pakke om vl ufordre e orebrødre både effekmeg og de avlu ede drøee. Be : e! e d em kr + kr + GRATIS! der for u h T g. Flah k ATIS

Detaljer

funktioner der er tilvalg er mærkede med **

funktioner der er tilvalg er mærkede med ** Dokumentet er inddelt som følgende: tavler er placerede bag låger for til- og fraluft generel beskrivelse - kredsskema 0 - tavle layout - grafiske lister reservedelsliste 0 - klemmematrice 0 - kabel plan

Detaljer

59 90 NIDAR FAVORITTER Stratos/Troika/Smash/Caramello, 2 x 380 g, 70,92/kg Pris ved kjøp av 1 stk: 53,90/pk.

59 90 NIDAR FAVORITTER Stratos/Troika/Smash/Caramello, 2 x 380 g, 70,92/kg Pris ved kjøp av 1 stk: 53,90/pk. 24/1 29/1 2011 Pisn gjld f.o.m 24/1 t.o.m. 29/1 uk 4. 2 9 Gjld mandag 24/1 onsdag 26/1 MIDDAGSPØLS ø k t, fa n a kj ø t t, p. k g 49 FSK SIFILT P. kg Ta 2 btal fo 1 KOMPIS GOVBØD Natulig Sunt, 2 x 750

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010

INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 INNKALLING TIL ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2010 O r d i n æ r t s a m e i e r m ø t e i S / E S o r g e n f r i g a t e n 3 4, a v h o l d e s o ns d a g 1 0. m a rs 2 0 1 0 k l. 1 8. 0 0 i K l u b b r o m m

Detaljer

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid.

Detaljregulering for Greåkerveien 27-29 i Sarpsborg kommune, planid 010522066. Varsel om oppstart av planarbeid. Brørt myndightr ihht. adrsslist Drs rf Vår rf. 10.11.2014 Dtaljrgulring for Gråkrvin 27-29 i Sarpsborg kommun, planid 010522066. Varsl om oppstart av planarbid. I mdhold av plan- og bygningslovn (pbl)

Detaljer

Optokobler MicroOpto 380 TermOpto 381 Miniserie 384

Optokobler MicroOpto 380 TermOpto 381 Miniserie 384 Optokobler MicroOpto 380 MicroOpto 380 Lask ZQV 4N 380 TermOpto 381 TermOpto, Skru 381 TermOpto, PushIn 382 Lask ZQV 4N 383 Miniserie 384 Fjær 384 Tilbehør 384 Side 378 OPTOKOBLER INNSTIKK:http://www.jfk.no/jfknudtzen/frontend/mediabank/11952/T

Detaljer

REVISIONSFIRMAET ERIK CHRISTENSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S VESTER VOL DG ADE 1 0 6, 1 5 5 2 K Ø B EN H AVN V TL F : 3 3 1 3 2 9 1 2. F AX : 3 3 3 2 0 2 1 2. E-M AIL : EC @ REVEC. DK AN SVARL IG

Detaljer

K j æ r e b e b o e r!

K j æ r e b e b o e r! K j æ r e b e b o e r! D u h o l d e r n å i n nk a l l i n g e n t i l å r e t s g e n e r a l f o r s am l i n g i h å n d e n. D e n i n n e h o l d e r b o r e t t s l a g et s å r s b e r e t n i

Detaljer

I tillegg til dette er det en fast indikator foran hvert skiftespor (unntatt engelskmenn), slik at det er enkelt å følge sporopplegget.

I tillegg til dette er det en fast indikator foran hvert skiftespor (unntatt engelskmenn), slik at det er enkelt å følge sporopplegget. Kontrollpanel Kontrollpanelet består av en del separate enheter. Disse er i hovedsak selve panelet med vendere, brytere og indikatorer, som styrer /styres av datamodulene. Deretter er det tilkoplinger

Detaljer

FOLKETS PIMPER PØLSA!

FOLKETS PIMPER PØLSA! DET FINNES EN PØLSE MED 80% KJØTT, OG DET FINNES EN HEL VERDEN AV TILBEHØR. FOLKETS PIMPER PØLSA! Vi yn pøln frtjnr å få dn trni rin hburrn tcn. Drfr lnrr vi ått frh ppriftr til inpirjn! FOLKETS WIENER

Detaljer