Kompetansenettverket i Midt- Norge. Årsrapport 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetansenettverket i Midt- Norge. Årsrapport 2014"

Transkript

1 Kompetansenettverket i Midt- Norge Årsrapport 2014 Mære landbruksskole 15. februar

2 Innhold 1SAMMENDRAG PROSJEKTLEDELSE ADMINISTRASJON AV NAVET OPPSUMMERING AV ÅRETS AKTIVITETER MÅLOPPNÅELSE MARKEDSFØRINGSTILTAK SAMARBEIDSPARTNERE TILTAK OG AKTIVITETER GJENNOMFØRT I BESØKSORDNING KURS MAT PÅ MÆRE MRMAT KURS I ØKONOMI OG KALKYLER ANDRE TILTAK OG PROSJEKTER MENTORORDNING FRAM OG ETABLEREROPPLÆRING MOBILISERINGSTILTAK SØKE GAMMELT SKAPE NYTT MATHANDVERK TRØNDELAG MAT PROSJEKT: TRYGG OST FELTKONTROLLØRKURS SLF-PROSJEKTET VIDEREFOREDLING AV ØKOLOGISK MELK I TRØNDELAG14 5. ØKONOMI Vedlegg A. Regnskap pr B. Oversikt Besøksordning 2014 C. Oversikt kursdeltakere 2

3 1. Sammendrag Matnavet i Midt-Norge dekker fylkene Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag. Det finnes ikke helt sikre tall for antall lokalmat-bedrifter i vår region, men overslag viser at det er vel 300 matbedrifter som er i målgruppen til lokalmatprogrammet. Salgsnettverket Bondens marked har ca 80 aktive produsenter i regionen og bransjeorganisasjonen Hanen har rundt 80 medlemmer i Trøndelag og Møre og Romsdal. Totalt har ca 200 personer deltatt på ulike kurstilbud. I tillegg har det vært gjennomført 40 besøksordninger og 40 startbesøk. Godt samarbeid med partnerskapet vårt og andre kompetansemiljø er en viktig forutsetning for lokalmat-satsingen og Matnavet i Midt-Norge. Både partnerskapet og nettverket vårt brukes aktivt for å utvikle og finne rett kompetansetilbud og gode tiltak for lokalmatprodusentene våre. Videreutvikling av dette vurderes som en viktig suksessfaktor i region Midt-Norge. 2. Prosjektledelse 2.1 Administrasjon av navet Matnavet har hatt følgende ressurser i 2014: Rita Backer Natvig har vært leder av Matnavet i Midt-Norge i en 40% stilling, Beth Tronstad har vært hovedkontakt når det gjelder besøksordning og bedriftsoppfølging i 60% stilling og Gunn Bratberg har hatt ca 50% stilling med hovedansvaret for større arrangement og markedsføring, informasjonsarbeid. 60% av ressursene brukes til planlegging og gjennomføring av besøksordningen, kurs og studieturer. 15 % går til oppsøkende virksomhet i bedriftene og til forberedelser/oppfølging av besøksordning og informasjon. 20% går til administrasjon. Den resterende 5% går til kontakt med andre nav, styringsgruppa og andre samarbeidspartnere. Utviklingsavdelingen på Mære landbruksskole er involvert i flere andre matprosjekt støttet av lokalmatprogrammet. 2.2 Styringsgruppen Medlemmer Styringsgruppen består pr av: Leder: Lars Erik Jørgenvåg, Innovasjon Norge NT Liv Gystad, Fylkesmannen i ST Kirsti Indreeide, Fylkesmannen i MR Kari Kolle, Fylkesmannen i NT Anne Solfrid Hongstad, Hanen Trøndelag. 3

4 2.2.2 Møter Styringsgruppen har gjennomført to styringsgruppemøter med en studietur og styringsgruppemøte på Den Norske Matfestivalen i Ålesund i august. Dette bidro til nettverksbygging, faglig påfyll og nye ideer for styringsgruppa. Vi har også hatt to telefonmøter for å følge opp budsjett og økonomi og Handlingsplan for Matnavet har i alle år hatt møter regionalt med IN, FMLA og flere i Møre- og Romsdal. Sør- Trøndelag og Nord-Trøndelag. Dette ble også gjennomført i 2014 og vi har deltatt på store matarrangement i regionen som Trøndersk Matfestival i Trondheim, Matfestivalen i Ålesund og andre viktige møter der lokal mat og grønt reiseliv har vært tema. 4

5 3 Oppsummering av årets aktiviteter 3.2 Måloppnåelse I matnavets strategier for perioden som ble vedtatt i styringsgruppen i 2008, er det satt opp resultatmål for målgruppa. Strategiene ble revidert i Nedenfor er det gjort en vurdering av måloppnåelse. Minimum 40 bedrifter skal årlig gjennomføre Besøksordningen 40 bedrifter har gjennomført besøksordning og 36 bedrifter har fått startbesøk. Matnavet skal bidra til at 10 bedrifter sluses videre inn i utviklingsprosjekt. Kompetansenavet skal formidle minst 30 ulike matfaglige opplæringstiltak hvert år Kompetansenavet skal jobbe proaktivt mot bedriftene og bidra årlig overfor min 20 bedrifter 6 bedrifter skal årlig ta del i et program for økonomi- og strategiutvikling Vi har hjulpet 8bedrifter med søknader om med søknader om utviklingsmidler. Hvert fylke har definert minst 10 bedrifter med vekstambisjoner (MR;ST;NT) 19 gjennomførte kurs Matnavet har i tillegg gjennomført 30 startbesøk og gjennomført et utall oppfølginger pr. telefon og kortere møter Det skal etableres 5 fagnettverk i perioden Trygg ost etabler i Saken er biff har gjennomført kurs og studietur. Det skal bygges sterkt og tilgjengelig nettverk av til en hver tid min. 20 godt kvalifiserte matkontakter med kompetanse som dekker etterspørselen i regionen. Noen av matkontaktene kan være etablerte produsenter Tiltakene i regionen skal mest mulig være jevnt fordelt mellom fylkene Det skal være en jevn fordeling av tiltak på de ulike bransjene Samla bidra til utvikling av minst 6 nye markedsretta produsentsamarbeid i perioden Navet skal bidra til et større kompetansearrangement årlig i hvert fylke Matnavet har en god base med 25 matkontakter og jobber kontinuerlig for å finne flere faglig sterke matkontakter. Vi prioriterer startbesøk, besøksordning, oppfølging og deltakelse på større arrangement i både MR, ST og NT. Det er jobbet med å få til et godt samarbeid mot både ST, NT og MR for å få opp interessen for besøksordning, oppfølgingsprosjekt, mentorordning, utviklingsprosjekt m.m. Rapport for 2013 viser at vi er på rett vei og har fått et økende antall bedrifter med fra alle tre fylkene. Lokalmatdager på Skjetlein ble gjnnomført på Skjetlein og Strinda vgs. I I 2015 blir det igjen Matpå Mære. Det er ganske jevn fordeling av tilbud i regionen. I 2014 er det satset på kjøttforedling, kurs for gårdsysteriene, Foredling av bær, frukt og grønt, bakekurs, lokalt drikkekur, i Prissetting og kalyler sammen med matmerk, kurs i Merkevareforskriftenm.m. Viltkjøtt fra Trøndelag etablert i Edelvilt ble etablert i Trøndelag Mat SA ble etablert i Vi bidrar med kompetanse til NamNamdalen. MRmat i Ålesund i februar og Fagdager lokalmat på Skjetlein videregående skole i mars

6 3.2 Markedsføringstiltak Respons på kurs og studieturer er helt avhengig av at målgruppa blir kjent med de tiltak som tilbys. Selv om mange nå er blitt langt bedre på nettbasert informasjon, ser vi fortsatt at det å få noe på papir er nødvendig. Nyhetsmail med kursoversikt og info er sent ut 6 ganger i Kurs og andre aktiviteter lagt ut på (påmeldings-web) Nettsida Mat og bygdeturisme Kursinvitasjoner sendt ut pr post Direkte telefonhenvendelser i forbindelse med ulike tilbud Samarbeid med nettverket om markedsføring Felles adressebase for Midt-Norge med oversikt småskala matprodusenter i hele Midt Norge 3.3 Samarbeidspartnere Lokale IN-kontor i regionen Vi har ett til to møter i året med IN-kontaktene regionalt i tillegg til møtene i styringsgruppa. Viktige tema har vært besøksordningen med gjennomgang av bedrifter som er aktuelle, gjennomgang av matkonsulentene og nettverket vi bruker og organisering med tydeligere ansvarsfordeling mellom IN og Matnavet Fylkesmannen Matnavet samarbeider godt med Fylkesmannen i de tre fylkene i Midt-Norge. Fylkesmannens matkontakter er medlemmer i styringsgruppa for Matnavet. I tillegg samarbeider vi om mobiliseringstiltak, utviklingstiltak knyttet til matssatsing. om besøksordning og om kompetansetiltak rettet mot lokalmatprodusenter i de ulike regionene Fylkeskommunen Representanter fra Fylkeskommunen har vært med på noen av telefonmøtene i styringsgruppa og deltatt på samarbeidsmøter gjennom de regionale møtene. 4 Tiltak og aktiviteter gjennomført i Besøksordning Etterspørselen etter besøksordningen er stor. Det ble i 2014 gjennomført 40 besøk og 36 startbesøk. Startbesøk er to til tre timers møte med bedrifter som ønsker besøksordning for å avklare utfordringer og problemstillinger i bedriften. På denne måten kan sende vi sende en matfaglig konsulent ut i bedriften og få denne til å bruke tiden effektivt i bedriften for å følge opp helt konkrete utfordringer. Matnavet har ansvar for startbesøket og utfylling av papirer. 6

7 Følgende bedrifter har gjennomført besøksordning i 2014: Håggåsetra Fannremsgården Teveltunet Rein drikke Heimebakst Bakketunet Gård Elveheim Gård Matbuda Vistdalsmat Bakkekontakten Rasteplassen Halås gårdsutsalg Melchiorgården MP's hjemmebakeri Brubekken meieri Munkeby herberge Klostergården Ox -spiseri Naturkjøtt Viken gartneri Jørem gård Holden gård Stene Gård Sæter gård Inderøy Gårdsbryggeri Eidum gårdsbakeri Lesfsebua Macsimal Brattlia Økogård Røra bakeri Kristines hjemmebakeri Røstad Øvre Høylandsklenning Øynaparken Tore Lien Jørgen Kjenstad Marit Nestande Lisnadder Per Arne Myraunet Ricard og Anita Hanssen

8 Følgende matkontakter brukes av matnavet i Midt: Matkontakt Odd Høiås, Standa vgs. Nils Nesje, Ålesund Jon Ivar Holmslet, Oi! Trondh. Ragnhild Norbø, Rennebu Erland Høistad, Tynset Arne Bratberg, Steinkejr vgs Sikker Mat, Katrine Rødsjø, Rissa Sikker Mat, Thomas Smistad Tom Johanessen; Nofima Kjersti Monsen, Oi! Trondheim Matmerk Proneo Beth Tronstad, Mære Jan Kåre Johansen, Mære Sverre Sætre Hans Helge Raae Olsen, Nofima Rune Elnan, Levanger Espen Vesterdal Larsen, Kulinarisk Akademi, Oslo Claes Jürss, Sverige Bård Ulvin, Trondheim Ola Stuberg, Inderøy Gunn Bratberg, Mære Rita B. Natvig, Mære Løft HMS AS Gunnar Hørthe Trade Solutions /GS1 Norway PanoramaDesign AS Veterinærer, MT & private Halvor Heuch, Arcus Klostergården, Tautra Meråker Utvikling as Hans Eide NM-kokk Chr. Andre Pettersen. Ja-reklame EDB-service Thoresen Slakterforretning AS Tema Produktutvikling kjøtt. Menyutvilkling. Marked Markedsplan Ysteri og ystekompetanse Produktstabilisering, merking/deklarasjon Produktutvikling kjøtt, quidmerking Kvalitetssikring, HACCP, risikoforståelse Kvalitetssikring, HACCP, risikoforståelse Produktutvikling kjøtt, råvare og ingrediensbestemmelser Produktutvikling, kokkekompetanse Kalkyler og markedsarbeid Økonomi, bedriftsutvikling Matmerking, marked, PU, profil, lokaler, drift på kjøtt. Lokaler og vareflyt, menyutvikling, forskrifter Produktutvikling sjokolade, sensorikk Baking Baking, sylting og økologisk produktutvikling Kokk og menyutvikling Ysteri og ystekompetanse Bedriftsutvikling og økonomi Krydder, hjelpestoffer, produktutvikling kjøtt Prosjektledelse reiseliv og webdesign Prosjektledelse og økologi/naturforvaltning E-læringstilbud. Økonomi og Haccp Arbeidsfohold, arbeidsgiver/arbeidstaker VPI, reg. Design og visualisering Trygg mat. Risikoforståelse Destillatør Ølbrygging Konseptutvikling Kjøtt Menyutvilkling. Marked Webdesign, profilutvikling Etikettering, printere PU kjøtt 8

9 4.2 Kurs 19 matfaglige aktiviteter ble gjennomført i Det er kun to kurs som er avlyst eller utsatt til Vi ser at en god balanse mellom attraktive kurs og kompetansetiltak og direkte bedriftsoppfølging. Besøksordning, utviklingsprosjekt, mentorordning og lignende er viktig for å bygge nettverk, bygge opp kompetanse i bedriftene og få gode og levedyktige lokalmatbedrifter Fagdager lokalmat på Skjetlein og Strinda vgs. Fagdager Lokalmat på Skjetlein ble arrangert for første gang 11. til 13. mars I nyoppussede og nybygde lokaler her på Skjetelin og Strinda vgs ble det en flott ramme rundt arrangementet! Vi gikk i gang med nytt samarbeid også med Strinda vgs. og benyttet oss av de mange gode kursrommene de har, bla a flere topp utstyrte kjøkken, kjøttproduksjonslokaler og bakeriavdeling. Samarbeidet med de ansatte på Strinda videregående skole fungerte veldig bra. Totalt var ca 130 personer til stede på Lokalmatdagene på Skjetlein. Så godt som alle kursdeltakere var produsenter og ca 80 % av alle som var på froedargene første dag, var produsenter. De fleste deltakerne kom fra Trøndelagsfylkene, men vi hadde også deltakere fra andre fylker i Norge. Deltakerne representerte bedrifter som selger fisk, kjøtt, melkeprodukter, saft/bær og opplevelser. Deltakerne var også en fin miks av godt etablerte bedrifter og bedrifter i etableringsfase. Ut fra de skriftlige og muntlige tilbakemeldingene sier vi oss også denne gang svært godt fornøyd med årets. Fagdager lokalmat Skjetlein 2014 Kurs Deltagere Evaluering Kursholder Kvalitet i øl 12 Kjetil Jikun-Maarten 4,9 Vanwildemeersch Norsk øl og trad.mat 9 4,7 Espen Smith Kjøttforedling 1 7 4,9 Jürgen Körber Økologisk storhusholdning 7 4,1 Nichole Accettola Bakekurs 13 4,5 Emanuel Rang Enkel melkeforedling 5 Kari langfoss Ystekurs 12 4,6 Yves Gauzere Holdbare produkter 6 Catrin Heikefelt Insp.kurs kokker 8 Magne Christensen Naturlig drikke 6 4,6 Einar Risvik-Einar Skjetnemark Kjøttforedling Arne Bratberg 91 *Evaluering fra 1 til 5, der 5 er beste karakter 9

10 Festmiddag under lokalmatdagene på Skjetlein Tirsdag 11.mars arrangerte vi festmiddag på Rica Bakklandet Hotell i trondheim. Det var ca 70 personer til stede på dette arrangementet. Dette er en meget viktig arena for nettverksbygging og utveksling av kunnskap og erfaringer..det var gode tilbakemeldinger fra gjestene. Vi savnet samarbeidet med elever på Mat- og restaurantfag til denne festmiddagen. Vi tar med dette inn i planleggingen av Fagdager lokalmat på Skjetlein og Strinda 2016! MRmat Seminaret MRmat ble arrangert for sjette gang februar I år var Ålesund arena for arrangementet. Det ble holdt Borgund videregående skole. MRmat 2014 var et samarbeidsprosjekt mellom Matnavet i Midt-Norge og Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Matnavet har vært prosjekteier. Finansieringen har bestått av midler fra Matnavets kursmidler, egeninnsats fra Matnavet og Fylkesmannen, samt BU-midler fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Totalt var 60 personer på kurs og foredrag under MRmat Alle deltakerne kom fra Møre og Romsdal. Deltakerne representerte bedrifter som selger fisk, kjøtt, melkeprodukter, saft/bær og opplevelser. Deltakerne var også en fin miks av godt etablerte bedrifter og bedrifter i etableringsfase. Ut fra de skriftlige og muntlige tilbakemeldingene sier vi oss også denne gang svært godt fornøyd med årets MRmat. Festmiddag arrangert av elver på Borgund vgs. Tirsdag 11.februar arrangerte Matnavet og Borgund vgs med elever fra Mat- og restaurantfag på Steinkjer videregående skole festmiddag for deltakerne på MRmat. Det var ca 60 personer til stede på dette arrangementet. Dette er en meget viktig arena for nettverksbygging og utveksling av kunnskap og erfaringer. Råvarer og lokalmatprodukter i alle kategorier fra Møre og Romsdal ble presentert på en flott måte. Maten ble tilberedt av elever og lærere fra Mat- og restaurantfag ved Borgund vgs. Elevene var sterkt involvert i planlegging og innkjøp, tilberedning og ikke minst servering. De imponerte stort både med hensyn til kvalitet/nivå på mat og i håndtering av vertskapsrollen. Veldig mange gode tilbakemeldinger fra gjestene. Elevene selv syntes også at dette var en artig, lærerik og inspirerende måte å få innblikk i hvordan arbeidslivet kan arte seg etter endt utdanning. 10

11 Kurs MRmat 2014 Kurs Deltagere Evaluering Kursholder Kjøttforedlingskurs 1,5 dag 10 4,6 Hans Eide Fisk på menyen- 1 dag 7 4,6 Mindor Klauset Handverksbakst 1,5 dag 10 4,6 Manfred Enokssen Mat med sjel halv dag 12 4,7 Mikael Forselius Bryggekurs 1,5 dag 15 4,5 Jørn Andersen Enkel melkeforedling 1,5 dag 7 4,1 Kari Helgetun Totalt 51 Evaluering fra 1 til 5, der 5 er beste karakter Kursene var så godt som fulltegnet, og det viser at vi traff godt i forhold til behov og interesse hos produsentene. Vi erfarte at det kanskje ikke var så heldig å spre kursene på flere arenaer. Noe av det viktigste med et slikt arrangement, foruten det faglige, er det å legge til rette for at deltakerne får anledning til å snakke sammen, drive nettverksbygging og dele erfaringer. De gode tilbakemeldingene fra deltakere, kursholdere og andre, samt den interne evalueringen viser at dette arrangementet er en viktig arena for inspirasjon, utvikling og nettverksbygging. Flere av bedriftene uttrykte ønske om at det ble lagt inn mer tid til erfaringsutveksling, samt at kursene burde ha litt lengre varighet Kurs i økonomi og kalkyler I samarbeid med Matmerk har Matnavet på Mære arrangert to kurs i prissetting og kalkyler. Ett kurs i Molde i mai og et kurs på Ørlandet i november. Det var til sammen 5 bedrifter som deltok på kursene. Kursholdere var Viggo Johannessen fra Teknologisk Institutt og Frode Kristensen fra Matmerk. Beth Tronstad fra Matnavet på Mære hadde ansvar for rekruttering av lokalmatprodusenter til kurset generelt tilrettelegging og utvikling av kurset i samarbeid med kursholder. Evaluering og vurdering fra deltakerne: Det var jevnt over gode tilbakemeldinger på kurset der evalueringen viste et snitt på 4,2 (skala fra 1-5, der 5 er best). Deltakerne ønsket en fullstendig gjennomgang av en produktkalkyle med simulering av påslag i DB og utsalgspris. Vi har mange produsenter i vår region som har fullt oppegående kalkyler og slike produsenter kan være en betydelig ressurs på praktiske kurs som dette. Produsentene må være i markedet med produkter for å kunne ha reelle taii til kalkylene. For bedrifter som er under etablering og som ikke har reelle tall, bør det legges opp et eget kurs. Matnavet har lagt ned arbeid i forkant av kurset samt oppfølging i etterkant. Det har vært vanskelig å rekruttere bedrifter til dette tiltaket. 11

12 Oversikt over kurs og studieturer 2014 fylke Kurstilbud 2014 Dato Sted Deltagere MRmat Åpningsseminar Forselius -3 MRmat-februar Ålesund 30 timer mr Kjøttforedlingskurs 15 timer MRmat - februar Ålesund 10 mr Med lokal fisk på menyen 15 timer MRmat - februar Ålesund 7 mr Håndtverksbakst 15 timer MRmat - februar Ålesund 10 mr Mat med sjel 5 timer MRmat - februar Ålesund 12 mr Bryggekurs 10 timer MRmat - februar Ålesund 15 mr Enkel melkeforedling 10 timer MRmat - februar Ålesund 7 st Videregående kurs i ysting 18 timer Skjetlein mars Trondheim 12 st Håndtverksbakst 15 timer Strinda vgs mars Trondheim 11 Lokalmatdager åpning Einar Risvik 3 timer Skjetlein-mars Trondheim 50 st Holdbare produkter bær, frukt og grønt - 15 timer Skejtlein - mars Trondheim 6 st Kjøttforedlingskurs 18 timer Strinda vgs- mars Trondheim 7 st Trondheim Mære 6 st Økologisk inpsirasjonskurs 8 timer Skjetlein - mars Trondheim 7 st Kvalitet i øl- 8 timer Skjetlein - mars Trondheim 12 st Norsk øl og tradisjonsmat 3 timer Skjetlein - mrs Trondheim 9 st Inspirasjonskurs for kokker Liantunet Trondheim 8 st Naturlig drikke Rotvoll Gård Trondheim 6 nt Matmerking 3.sept Mære 12 mr Matmerking desember Eide 10 mr Matmerking 26. august Ålesund 15 nt Sum deltakere totalt 245 Kurs i Sør-Trøndelag 10 kurs Antall deltakere 127 Kurs i Nord-Trøndelag 1 kurs Antall deltakere 12 Kurs i Møre og Romsdal 8 kurs Antall deltakere 106 Antall tiltak Antall deltakere Antall tiltak Snitt evaluering , , , * 4, * 4, * 4, * 4, * 4, , Sum totalt ,4 12

13 4.4. Andre tiltak og prosjekter *Dette er prosjekter som ikke er finansiert gjennom Matnavet, men som har store positive effekter på arbeidet som gjøres i regi av Matnavet Mentorordning I Møre og Romsdal begynner mentorordningen å bli kjent og flere bedrifter var også i 2013 inne i oppfølging gjennom mentorordningen. Dette er en god ordning der bedriftene kan få oppfølging av en mentor over tid. Matnavet i Midt har prøvd å markedsføre ordningen gjennom Nyhetsbrevet vis ender ut og Nyhetsmailer. Vi vil fortsatt markedsføre mentor-ordningen.overfor bedriftene vi er i kontakt med Fram og etablereropplæring FRAM mat for alle tre fylkene ble igangsatt i juni bedrifter deltok i Fram-programmet med lik fordeling mellom fylkene. Siste samling ble gjennomfør i I Nord-Trøndelag har Proneo hatt ansvar for etablereropplæring. Matnavet har prøvd å følge opp bedrifter som har vært gjennom dette tilbudet. I Møre og Romsdal har HoppID-kontorene ansvar for oppfølging av etablerere. Matnavet ønsker å få til et bedre samarbeid med disse og Fylkesmannen i MR for å følge opp med mobiliseringssamlinger Mobiliseringstiltak I samarbeid med Fylkesmannen i Nord- og Sør-Trøndelag og Innovasjon Norge ble det planlagt og gjennomført 5 mobiliseringsmøter i ST og en mobiliseringssamling i NT der matnavet var representert med tema på lokalmat og grønt reiseliv. Det har vært meget god oppslutning på mobiliseringsmøtene og over 20 produsenter deltok på mobiliseringstur til Jâmtland i september 2013 i regi av Fylkesmannen og utviklingsavdelingen på Mære med besøk til lokal-matbedrifter i Sverige. I juni deltok også over 20 villsauprodusenter på både mobiliserings-møte i Vikna og studietur til Hitra og Frøya i september Søke gammelt Skape nytt mathandverk Interregprosjektet Søke gammelt skape nytt Mathantverk eiers av Eldrimner, Jämtlands län og Mære landbruksskole samt at Liantunet deltar som likeverdig part fra Sør-Trøndelag. Prosjektet avsluttes i august Prosjektet hatt fokus på løfte fram foredlingskunnskap primært knyttet til helse og miljø, og har valgt å holde fokus på sunne kornråvarer og surdeigsbaking, på bær- og grønt og på myse, samt at også mobilisering er et fokusområde. Det har vært en rekke ulike kurs og aktiviteter med spesielt fokus på bær og drikke og håndverksbakst. Det ble og arrangert en studietur til Polen med tema bærforedling og urter og sopp. Ca 150 personer har deltatt på ulike aktiviteter Trøndelag Mat I 2011 ble det igangsatt en forstudie for å avklare mulighet for å etablere et nytt salgssamarbeid i Trøndelag; Trøndelag Mat. Proneo på Verdal hadde prosjektledelsen i starten og utviklingsavdelingen på Mære overtok prosjektledelsen våren Etablering av Trøndelag Mat er i gang og nytt styre ble valgt tidlig Daglig leder Stein Nyeng ble ansatt sommeren 2013 og er nå i full gang med å samle produsenter og produkter. 13

14 4.4.6 Prosjekt: Trygg ost Gjennom prosjektet har det vært fokus på matsikkerhet og felles utfordringer for gårdsysterier og små meierier i Midt-Norge. Vi fikk i 2013 til et samarbeid med Matnavet i Vest. Under Mat på Mære arrangerte vi derfor en samling med kurs for godt etablerte gårdsysterier i Norge der fokuset var på blåmuggost med Bernard Mietton, med inngående kjennskap til ysting og utdannet ysterådgiver i Frankrike Feltkontrollørkurs Kurset gir deltakerne økt kunnskap til å vurdere om hjortevilt er friskt eller lider av sykdom som kan påvirke mattryggheten. De som er utdannet til «kompetente jegere», er i hovedsak jegere som er gårdbrukere og som ofte leier ut vald og selger opplevelser. I 2014 har 160 personer kvalifisert seg inn i ordningen. 5 kurs er avholdt, fordelt på ulike steder i region Midt. Kursene gjennomføres i samarbeid med Mattilsynets veterinærer i de forskjellige tilsynsområdene. Mære har utviklet fagmaterialet selv og Mattilsynet har anerkjent dette. Kurset`s evaluering: 4,5 (skala fra 1-5 hvor 5 er best) SLF-prosjektet Videreforedling av økologisk melk og kjøtt i Trøndelag Mære søkte våren 2013 SLF om et prosjekt for å se på muligheter for enkel videreforedling av økologisk melk i Trøndelag. Målet var å se om det finnes muligheter for direkte salg av økologisk melk fra gård eller enkel videreforedling til yoghurt, ferskost og lignende og få svar på hva som eventuelt kreves av tilrettelegging. Vi fikk satt ned et styre for prosjektet og er nå i gang med gjennomføring av aktiviteter blant annet studietur til Tyskland for å se på videreforedling av økologisk melk og tur til Særimner for å se hva de gjør med økologisk melk og kjøtt.. Det skjer mye på dette området i EU og vi må følge med og finne muligheter her i Norge. 5. Økonomi Det vises til økonomisk oversikt med budsjett og regnskap pr som er gitt i vedlegg. 14

for alle som jobber med mat i nord

for alle som jobber med mat i nord Nyhetsbrev fra Kompetansenettverket for lokalmat i Nord-Norge 1:2013 for alle som jobber med mat i nord Ulike kompetansebehov: bedriftsutvikling, HACCP, produktutvikling, menyutvikling, design, produksjonslokale

Detaljer

ØSTLANDET. Kurs fra Kompetansenettverket i Øst 2015. Nye merkeregler for mat - kurs i Matinformasjonsforordningen

ØSTLANDET. Kurs fra Kompetansenettverket i Øst 2015. Nye merkeregler for mat - kurs i Matinformasjonsforordningen Kompetansenettverket for lokalmat ønsker å bidra til fortsatt vekst innen lokalmatsatsingen gjennom å tilby skreddersydde kurs, matfaglig rådgivning eller hjelp til å finne frem blant kompetansetilbydere

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

ØSTLANDET. Tittel Tid Sted Arrangør

ØSTLANDET. Tittel Tid Sted Arrangør KOMPETANSENETTVERKET FOR LOKALMATPRODUKSJON REGION ØST l Velkommen til en spennende kompetansehøst i Kompetansenettverket for lokalmatproduksjon i region øst! Allerede 28. til 31. oktober inviteres du

Detaljer

RAPPORT FRA ÅR 1 AV SAMISK REISELIV I NORD-NORGE

RAPPORT FRA ÅR 1 AV SAMISK REISELIV I NORD-NORGE Foto: Terje Rakke/Nordic Life RAPPORT FRA ÅR 1 AV SAMISK REISELIV I NORD-NORGE SAMMENDRAG Sammen er de samiske reiselivsbedriftene, virkemiddelapparatet og forsknings- og utviklingsmiljøene i gang med

Detaljer

Programnotat. Utviklingsprogrammet. -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping

Programnotat. Utviklingsprogrammet. -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping Programnotat Utviklingsprogrammet -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping Sist redigert 11. februar 2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Mål og målgrupper... 3 3. Virkeområder... 3 3.1 Lokalmat...

Detaljer

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Maj 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Periode for forprosjektet:

Detaljer

MRmat FAGDAGER NORSK LOKALMAT. Sett av 4. og 5. februar 2015 til matnyttige kurs og foredrag på Hustadvika Gjestegård i Fræna

MRmat FAGDAGER NORSK LOKALMAT. Sett av 4. og 5. februar 2015 til matnyttige kurs og foredrag på Hustadvika Gjestegård i Fræna MRmat FAGDAGER NORSK LOKALMAT Sett av 4. og 5. februar 2015 til matnyttige kurs og foredrag på Hustadvika Gjestegård i Fræna Arrangementet for deg som vil videreutvikle din bedrifts konkurransefortrinn!

Detaljer

Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner

Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner Levanger kommune Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner - et delprosjekt i Levanger kommunes Cittaslow-prosjekt 1. Mandat og organisering av delprosjektet...3 1.1 Mandat for delprosjektet...3

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud

HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud Årsmelding 2013 HANENs Landsmøte 2013 på Thorbjørnrud Hotel, Buskerud 1 Innhold: Innledning 1.0 Administrasjon og drift av HANEN i 2013 2.0 Hovedstyret og arbeidsutvalget 3.0 Økonomi 4.0 Medlemssaker bransjearbeid

Detaljer

Oi! 3. mersmak og merverdi

Oi! 3. mersmak og merverdi Årsrapport 2010 Oi! 3 mersmak og merverdi Oi! 5 innhold Dette er Oi! Hilsen fra styreleder og daglig leder Trøndersk matmanifest Prosjektene 6 8 10 13 Trøndersk Matfestival 14 Smak på Trøndelag! 16 Grønn

Detaljer

for alle som jobber med mat i nord

for alle som jobber med mat i nord Nyhetsbrev fra Kompetansenettverket for lokalmat i Nord-Norge 2:2013 Samarbeid i Nord! - Kompetansenettverket for lokalmat Kompetansenettverket skal bistå små og mellomstore matprodusenter med å få tilgang

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 ÅRSMELDING 2011 Årsmelding 2011, Husflidskonsulenten i Nord-Trøndelag 1 Innhold: Organisasjonskart, fylket Strategisk plan, kjerneverdier Arbeidsoppgaver: Fylkeslag Lokallag Husflidshåndverkere Husflidsbutikker

Detaljer

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD

ÅRSMELDING. Styret 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD ÅRSMELDING Styret 2013 2013 NORD-TRØNDELAG BARNE- OG UNGDOMSRÅD FORORD NTBURÅRET 2013 FRA ET LEDERSYNSPUNKT Enda et lærerikt og spennende år med NTBUR har passert. Årets styremedlemmer var spredd til alle

Detaljer

Lokalmat i Trysil - Rapport

Lokalmat i Trysil - Rapport - Rapport Innhold INNLEDNING... 3 Organisering... 3 Prosjektgruppe... 3 Arbeidsgruppe/Referansegruppe... 4 Styringsgruppe... 4 Prosjektets aktiviteter... 5 Prosjektetablering... 5 Oppstartsmøte... 6 Identifisere

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2013. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2013 Innledning Ved utgangen av 2013 er den økonomiske situasjonen i Europa litt bedre enn da året startet. Men fortsatt er den store arbeidsledigheten i mange europeiske land en stor utfordring.

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway.

ÅRSMELDING 2014. Avenue Palmerston 3 Tel: +32 22 35 02 36 E-mail: office@mid-norway.no 1000 Brussels Web: www.mid-norway. ÅRSMELDING 2014 Innledning Valg av nye representanter til Europaparlamentet og nytt politisk lederskap i EU har preget året 2014. Ved parlamentsvalget i slutten av mai var gjennomsnittlig valgdeltakelse

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren

Anna Hagen og Odd Bjørn Ure. Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for kompetanseutvikling i matsektoren Anna Hagen og Odd Bjørn Ure Evaluering av KIM Program for Kompetanseutvikling i matsektoren Fafo-notat 2006:12

Detaljer

Evaluering av prosjektet Global Future i regi av NHO Trøndelag. Morgendagens ledere

Evaluering av prosjektet Global Future i regi av NHO Trøndelag. Morgendagens ledere Evaluering av prosjektet Global Future i regi av NHO Trøndelag Morgendagens ledere En evaluering av prosjektet Global Future i regi av NHO Trøndelag. Skrevet av: Hanne Falstad, Prosjektleder NHO Trøndelag

Detaljer

Sluttrapport Agro Utvikling. 15.juni 2008 31.desember 2010

Sluttrapport Agro Utvikling. 15.juni 2008 31.desember 2010 Sluttrapport Agro Utvikling 15.juni 2008 31.desember 2010 Rapport nr 1/11 Hvam, 2165 Hvam www.agroutvikling.no www.agroutvikling.no Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og målsettinger... 5 2. Oppsummering...

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

Kurskatalog 2008 2009

Kurskatalog 2008 2009 Kurskatalog 2008 2009 Kunnskap gir konkurransefortrinn! Du sitter nå med Bedriftsforbundets nye kurskatalog i hånden. Det er en katalog jeg er stolt av å kunne sende til deg som er medlem i forbundet.

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Kleiva, 8400 Sortland Tel 907 88 531 Fax 76 20 14 11 Org.nr. 970921621 landbrukstjenesten@lr.no www.landbrukstjenesten.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND LUNNER RÅDHUS 21.09. 2012 SAKENE 38/12 til 40/12 En sentral føring for RHP 2013 og for samarbeidet med kommuner og regioner er at det skal støtte opp under

Detaljer