Kompetansenettverket i Midt- Norge. Årsrapport 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kompetansenettverket i Midt- Norge. Årsrapport 2014"

Transkript

1 Kompetansenettverket i Midt- Norge Årsrapport 2014 Mære landbruksskole 15. februar

2 Innhold 1SAMMENDRAG PROSJEKTLEDELSE ADMINISTRASJON AV NAVET OPPSUMMERING AV ÅRETS AKTIVITETER MÅLOPPNÅELSE MARKEDSFØRINGSTILTAK SAMARBEIDSPARTNERE TILTAK OG AKTIVITETER GJENNOMFØRT I BESØKSORDNING KURS MAT PÅ MÆRE MRMAT KURS I ØKONOMI OG KALKYLER ANDRE TILTAK OG PROSJEKTER MENTORORDNING FRAM OG ETABLEREROPPLÆRING MOBILISERINGSTILTAK SØKE GAMMELT SKAPE NYTT MATHANDVERK TRØNDELAG MAT PROSJEKT: TRYGG OST FELTKONTROLLØRKURS SLF-PROSJEKTET VIDEREFOREDLING AV ØKOLOGISK MELK I TRØNDELAG14 5. ØKONOMI Vedlegg A. Regnskap pr B. Oversikt Besøksordning 2014 C. Oversikt kursdeltakere 2

3 1. Sammendrag Matnavet i Midt-Norge dekker fylkene Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag. Det finnes ikke helt sikre tall for antall lokalmat-bedrifter i vår region, men overslag viser at det er vel 300 matbedrifter som er i målgruppen til lokalmatprogrammet. Salgsnettverket Bondens marked har ca 80 aktive produsenter i regionen og bransjeorganisasjonen Hanen har rundt 80 medlemmer i Trøndelag og Møre og Romsdal. Totalt har ca 200 personer deltatt på ulike kurstilbud. I tillegg har det vært gjennomført 40 besøksordninger og 40 startbesøk. Godt samarbeid med partnerskapet vårt og andre kompetansemiljø er en viktig forutsetning for lokalmat-satsingen og Matnavet i Midt-Norge. Både partnerskapet og nettverket vårt brukes aktivt for å utvikle og finne rett kompetansetilbud og gode tiltak for lokalmatprodusentene våre. Videreutvikling av dette vurderes som en viktig suksessfaktor i region Midt-Norge. 2. Prosjektledelse 2.1 Administrasjon av navet Matnavet har hatt følgende ressurser i 2014: Rita Backer Natvig har vært leder av Matnavet i Midt-Norge i en 40% stilling, Beth Tronstad har vært hovedkontakt når det gjelder besøksordning og bedriftsoppfølging i 60% stilling og Gunn Bratberg har hatt ca 50% stilling med hovedansvaret for større arrangement og markedsføring, informasjonsarbeid. 60% av ressursene brukes til planlegging og gjennomføring av besøksordningen, kurs og studieturer. 15 % går til oppsøkende virksomhet i bedriftene og til forberedelser/oppfølging av besøksordning og informasjon. 20% går til administrasjon. Den resterende 5% går til kontakt med andre nav, styringsgruppa og andre samarbeidspartnere. Utviklingsavdelingen på Mære landbruksskole er involvert i flere andre matprosjekt støttet av lokalmatprogrammet. 2.2 Styringsgruppen Medlemmer Styringsgruppen består pr av: Leder: Lars Erik Jørgenvåg, Innovasjon Norge NT Liv Gystad, Fylkesmannen i ST Kirsti Indreeide, Fylkesmannen i MR Kari Kolle, Fylkesmannen i NT Anne Solfrid Hongstad, Hanen Trøndelag. 3

4 2.2.2 Møter Styringsgruppen har gjennomført to styringsgruppemøter med en studietur og styringsgruppemøte på Den Norske Matfestivalen i Ålesund i august. Dette bidro til nettverksbygging, faglig påfyll og nye ideer for styringsgruppa. Vi har også hatt to telefonmøter for å følge opp budsjett og økonomi og Handlingsplan for Matnavet har i alle år hatt møter regionalt med IN, FMLA og flere i Møre- og Romsdal. Sør- Trøndelag og Nord-Trøndelag. Dette ble også gjennomført i 2014 og vi har deltatt på store matarrangement i regionen som Trøndersk Matfestival i Trondheim, Matfestivalen i Ålesund og andre viktige møter der lokal mat og grønt reiseliv har vært tema. 4

5 3 Oppsummering av årets aktiviteter 3.2 Måloppnåelse I matnavets strategier for perioden som ble vedtatt i styringsgruppen i 2008, er det satt opp resultatmål for målgruppa. Strategiene ble revidert i Nedenfor er det gjort en vurdering av måloppnåelse. Minimum 40 bedrifter skal årlig gjennomføre Besøksordningen 40 bedrifter har gjennomført besøksordning og 36 bedrifter har fått startbesøk. Matnavet skal bidra til at 10 bedrifter sluses videre inn i utviklingsprosjekt. Kompetansenavet skal formidle minst 30 ulike matfaglige opplæringstiltak hvert år Kompetansenavet skal jobbe proaktivt mot bedriftene og bidra årlig overfor min 20 bedrifter 6 bedrifter skal årlig ta del i et program for økonomi- og strategiutvikling Vi har hjulpet 8bedrifter med søknader om med søknader om utviklingsmidler. Hvert fylke har definert minst 10 bedrifter med vekstambisjoner (MR;ST;NT) 19 gjennomførte kurs Matnavet har i tillegg gjennomført 30 startbesøk og gjennomført et utall oppfølginger pr. telefon og kortere møter Det skal etableres 5 fagnettverk i perioden Trygg ost etabler i Saken er biff har gjennomført kurs og studietur. Det skal bygges sterkt og tilgjengelig nettverk av til en hver tid min. 20 godt kvalifiserte matkontakter med kompetanse som dekker etterspørselen i regionen. Noen av matkontaktene kan være etablerte produsenter Tiltakene i regionen skal mest mulig være jevnt fordelt mellom fylkene Det skal være en jevn fordeling av tiltak på de ulike bransjene Samla bidra til utvikling av minst 6 nye markedsretta produsentsamarbeid i perioden Navet skal bidra til et større kompetansearrangement årlig i hvert fylke Matnavet har en god base med 25 matkontakter og jobber kontinuerlig for å finne flere faglig sterke matkontakter. Vi prioriterer startbesøk, besøksordning, oppfølging og deltakelse på større arrangement i både MR, ST og NT. Det er jobbet med å få til et godt samarbeid mot både ST, NT og MR for å få opp interessen for besøksordning, oppfølgingsprosjekt, mentorordning, utviklingsprosjekt m.m. Rapport for 2013 viser at vi er på rett vei og har fått et økende antall bedrifter med fra alle tre fylkene. Lokalmatdager på Skjetlein ble gjnnomført på Skjetlein og Strinda vgs. I I 2015 blir det igjen Matpå Mære. Det er ganske jevn fordeling av tilbud i regionen. I 2014 er det satset på kjøttforedling, kurs for gårdsysteriene, Foredling av bær, frukt og grønt, bakekurs, lokalt drikkekur, i Prissetting og kalyler sammen med matmerk, kurs i Merkevareforskriftenm.m. Viltkjøtt fra Trøndelag etablert i Edelvilt ble etablert i Trøndelag Mat SA ble etablert i Vi bidrar med kompetanse til NamNamdalen. MRmat i Ålesund i februar og Fagdager lokalmat på Skjetlein videregående skole i mars

6 3.2 Markedsføringstiltak Respons på kurs og studieturer er helt avhengig av at målgruppa blir kjent med de tiltak som tilbys. Selv om mange nå er blitt langt bedre på nettbasert informasjon, ser vi fortsatt at det å få noe på papir er nødvendig. Nyhetsmail med kursoversikt og info er sent ut 6 ganger i Kurs og andre aktiviteter lagt ut på (påmeldings-web) Nettsida Mat og bygdeturisme Kursinvitasjoner sendt ut pr post Direkte telefonhenvendelser i forbindelse med ulike tilbud Samarbeid med nettverket om markedsføring Felles adressebase for Midt-Norge med oversikt småskala matprodusenter i hele Midt Norge 3.3 Samarbeidspartnere Lokale IN-kontor i regionen Vi har ett til to møter i året med IN-kontaktene regionalt i tillegg til møtene i styringsgruppa. Viktige tema har vært besøksordningen med gjennomgang av bedrifter som er aktuelle, gjennomgang av matkonsulentene og nettverket vi bruker og organisering med tydeligere ansvarsfordeling mellom IN og Matnavet Fylkesmannen Matnavet samarbeider godt med Fylkesmannen i de tre fylkene i Midt-Norge. Fylkesmannens matkontakter er medlemmer i styringsgruppa for Matnavet. I tillegg samarbeider vi om mobiliseringstiltak, utviklingstiltak knyttet til matssatsing. om besøksordning og om kompetansetiltak rettet mot lokalmatprodusenter i de ulike regionene Fylkeskommunen Representanter fra Fylkeskommunen har vært med på noen av telefonmøtene i styringsgruppa og deltatt på samarbeidsmøter gjennom de regionale møtene. 4 Tiltak og aktiviteter gjennomført i Besøksordning Etterspørselen etter besøksordningen er stor. Det ble i 2014 gjennomført 40 besøk og 36 startbesøk. Startbesøk er to til tre timers møte med bedrifter som ønsker besøksordning for å avklare utfordringer og problemstillinger i bedriften. På denne måten kan sende vi sende en matfaglig konsulent ut i bedriften og få denne til å bruke tiden effektivt i bedriften for å følge opp helt konkrete utfordringer. Matnavet har ansvar for startbesøket og utfylling av papirer. 6

7 Følgende bedrifter har gjennomført besøksordning i 2014: Håggåsetra Fannremsgården Teveltunet Rein drikke Heimebakst Bakketunet Gård Elveheim Gård Matbuda Vistdalsmat Bakkekontakten Rasteplassen Halås gårdsutsalg Melchiorgården MP's hjemmebakeri Brubekken meieri Munkeby herberge Klostergården Ox -spiseri Naturkjøtt Viken gartneri Jørem gård Holden gård Stene Gård Sæter gård Inderøy Gårdsbryggeri Eidum gårdsbakeri Lesfsebua Macsimal Brattlia Økogård Røra bakeri Kristines hjemmebakeri Røstad Øvre Høylandsklenning Øynaparken Tore Lien Jørgen Kjenstad Marit Nestande Lisnadder Per Arne Myraunet Ricard og Anita Hanssen

8 Følgende matkontakter brukes av matnavet i Midt: Matkontakt Odd Høiås, Standa vgs. Nils Nesje, Ålesund Jon Ivar Holmslet, Oi! Trondh. Ragnhild Norbø, Rennebu Erland Høistad, Tynset Arne Bratberg, Steinkejr vgs Sikker Mat, Katrine Rødsjø, Rissa Sikker Mat, Thomas Smistad Tom Johanessen; Nofima Kjersti Monsen, Oi! Trondheim Matmerk Proneo Beth Tronstad, Mære Jan Kåre Johansen, Mære Sverre Sætre Hans Helge Raae Olsen, Nofima Rune Elnan, Levanger Espen Vesterdal Larsen, Kulinarisk Akademi, Oslo Claes Jürss, Sverige Bård Ulvin, Trondheim Ola Stuberg, Inderøy Gunn Bratberg, Mære Rita B. Natvig, Mære Løft HMS AS Gunnar Hørthe Trade Solutions /GS1 Norway PanoramaDesign AS Veterinærer, MT & private Halvor Heuch, Arcus Klostergården, Tautra Meråker Utvikling as Hans Eide NM-kokk Chr. Andre Pettersen. Ja-reklame EDB-service Thoresen Slakterforretning AS Tema Produktutvikling kjøtt. Menyutvilkling. Marked Markedsplan Ysteri og ystekompetanse Produktstabilisering, merking/deklarasjon Produktutvikling kjøtt, quidmerking Kvalitetssikring, HACCP, risikoforståelse Kvalitetssikring, HACCP, risikoforståelse Produktutvikling kjøtt, råvare og ingrediensbestemmelser Produktutvikling, kokkekompetanse Kalkyler og markedsarbeid Økonomi, bedriftsutvikling Matmerking, marked, PU, profil, lokaler, drift på kjøtt. Lokaler og vareflyt, menyutvikling, forskrifter Produktutvikling sjokolade, sensorikk Baking Baking, sylting og økologisk produktutvikling Kokk og menyutvikling Ysteri og ystekompetanse Bedriftsutvikling og økonomi Krydder, hjelpestoffer, produktutvikling kjøtt Prosjektledelse reiseliv og webdesign Prosjektledelse og økologi/naturforvaltning E-læringstilbud. Økonomi og Haccp Arbeidsfohold, arbeidsgiver/arbeidstaker VPI, reg. Design og visualisering Trygg mat. Risikoforståelse Destillatør Ølbrygging Konseptutvikling Kjøtt Menyutvilkling. Marked Webdesign, profilutvikling Etikettering, printere PU kjøtt 8

9 4.2 Kurs 19 matfaglige aktiviteter ble gjennomført i Det er kun to kurs som er avlyst eller utsatt til Vi ser at en god balanse mellom attraktive kurs og kompetansetiltak og direkte bedriftsoppfølging. Besøksordning, utviklingsprosjekt, mentorordning og lignende er viktig for å bygge nettverk, bygge opp kompetanse i bedriftene og få gode og levedyktige lokalmatbedrifter Fagdager lokalmat på Skjetlein og Strinda vgs. Fagdager Lokalmat på Skjetlein ble arrangert for første gang 11. til 13. mars I nyoppussede og nybygde lokaler her på Skjetelin og Strinda vgs ble det en flott ramme rundt arrangementet! Vi gikk i gang med nytt samarbeid også med Strinda vgs. og benyttet oss av de mange gode kursrommene de har, bla a flere topp utstyrte kjøkken, kjøttproduksjonslokaler og bakeriavdeling. Samarbeidet med de ansatte på Strinda videregående skole fungerte veldig bra. Totalt var ca 130 personer til stede på Lokalmatdagene på Skjetlein. Så godt som alle kursdeltakere var produsenter og ca 80 % av alle som var på froedargene første dag, var produsenter. De fleste deltakerne kom fra Trøndelagsfylkene, men vi hadde også deltakere fra andre fylker i Norge. Deltakerne representerte bedrifter som selger fisk, kjøtt, melkeprodukter, saft/bær og opplevelser. Deltakerne var også en fin miks av godt etablerte bedrifter og bedrifter i etableringsfase. Ut fra de skriftlige og muntlige tilbakemeldingene sier vi oss også denne gang svært godt fornøyd med årets. Fagdager lokalmat Skjetlein 2014 Kurs Deltagere Evaluering Kursholder Kvalitet i øl 12 Kjetil Jikun-Maarten 4,9 Vanwildemeersch Norsk øl og trad.mat 9 4,7 Espen Smith Kjøttforedling 1 7 4,9 Jürgen Körber Økologisk storhusholdning 7 4,1 Nichole Accettola Bakekurs 13 4,5 Emanuel Rang Enkel melkeforedling 5 Kari langfoss Ystekurs 12 4,6 Yves Gauzere Holdbare produkter 6 Catrin Heikefelt Insp.kurs kokker 8 Magne Christensen Naturlig drikke 6 4,6 Einar Risvik-Einar Skjetnemark Kjøttforedling Arne Bratberg 91 *Evaluering fra 1 til 5, der 5 er beste karakter 9

10 Festmiddag under lokalmatdagene på Skjetlein Tirsdag 11.mars arrangerte vi festmiddag på Rica Bakklandet Hotell i trondheim. Det var ca 70 personer til stede på dette arrangementet. Dette er en meget viktig arena for nettverksbygging og utveksling av kunnskap og erfaringer..det var gode tilbakemeldinger fra gjestene. Vi savnet samarbeidet med elever på Mat- og restaurantfag til denne festmiddagen. Vi tar med dette inn i planleggingen av Fagdager lokalmat på Skjetlein og Strinda 2016! MRmat Seminaret MRmat ble arrangert for sjette gang februar I år var Ålesund arena for arrangementet. Det ble holdt Borgund videregående skole. MRmat 2014 var et samarbeidsprosjekt mellom Matnavet i Midt-Norge og Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Matnavet har vært prosjekteier. Finansieringen har bestått av midler fra Matnavets kursmidler, egeninnsats fra Matnavet og Fylkesmannen, samt BU-midler fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Totalt var 60 personer på kurs og foredrag under MRmat Alle deltakerne kom fra Møre og Romsdal. Deltakerne representerte bedrifter som selger fisk, kjøtt, melkeprodukter, saft/bær og opplevelser. Deltakerne var også en fin miks av godt etablerte bedrifter og bedrifter i etableringsfase. Ut fra de skriftlige og muntlige tilbakemeldingene sier vi oss også denne gang svært godt fornøyd med årets MRmat. Festmiddag arrangert av elver på Borgund vgs. Tirsdag 11.februar arrangerte Matnavet og Borgund vgs med elever fra Mat- og restaurantfag på Steinkjer videregående skole festmiddag for deltakerne på MRmat. Det var ca 60 personer til stede på dette arrangementet. Dette er en meget viktig arena for nettverksbygging og utveksling av kunnskap og erfaringer. Råvarer og lokalmatprodukter i alle kategorier fra Møre og Romsdal ble presentert på en flott måte. Maten ble tilberedt av elever og lærere fra Mat- og restaurantfag ved Borgund vgs. Elevene var sterkt involvert i planlegging og innkjøp, tilberedning og ikke minst servering. De imponerte stort både med hensyn til kvalitet/nivå på mat og i håndtering av vertskapsrollen. Veldig mange gode tilbakemeldinger fra gjestene. Elevene selv syntes også at dette var en artig, lærerik og inspirerende måte å få innblikk i hvordan arbeidslivet kan arte seg etter endt utdanning. 10

11 Kurs MRmat 2014 Kurs Deltagere Evaluering Kursholder Kjøttforedlingskurs 1,5 dag 10 4,6 Hans Eide Fisk på menyen- 1 dag 7 4,6 Mindor Klauset Handverksbakst 1,5 dag 10 4,6 Manfred Enokssen Mat med sjel halv dag 12 4,7 Mikael Forselius Bryggekurs 1,5 dag 15 4,5 Jørn Andersen Enkel melkeforedling 1,5 dag 7 4,1 Kari Helgetun Totalt 51 Evaluering fra 1 til 5, der 5 er beste karakter Kursene var så godt som fulltegnet, og det viser at vi traff godt i forhold til behov og interesse hos produsentene. Vi erfarte at det kanskje ikke var så heldig å spre kursene på flere arenaer. Noe av det viktigste med et slikt arrangement, foruten det faglige, er det å legge til rette for at deltakerne får anledning til å snakke sammen, drive nettverksbygging og dele erfaringer. De gode tilbakemeldingene fra deltakere, kursholdere og andre, samt den interne evalueringen viser at dette arrangementet er en viktig arena for inspirasjon, utvikling og nettverksbygging. Flere av bedriftene uttrykte ønske om at det ble lagt inn mer tid til erfaringsutveksling, samt at kursene burde ha litt lengre varighet Kurs i økonomi og kalkyler I samarbeid med Matmerk har Matnavet på Mære arrangert to kurs i prissetting og kalkyler. Ett kurs i Molde i mai og et kurs på Ørlandet i november. Det var til sammen 5 bedrifter som deltok på kursene. Kursholdere var Viggo Johannessen fra Teknologisk Institutt og Frode Kristensen fra Matmerk. Beth Tronstad fra Matnavet på Mære hadde ansvar for rekruttering av lokalmatprodusenter til kurset generelt tilrettelegging og utvikling av kurset i samarbeid med kursholder. Evaluering og vurdering fra deltakerne: Det var jevnt over gode tilbakemeldinger på kurset der evalueringen viste et snitt på 4,2 (skala fra 1-5, der 5 er best). Deltakerne ønsket en fullstendig gjennomgang av en produktkalkyle med simulering av påslag i DB og utsalgspris. Vi har mange produsenter i vår region som har fullt oppegående kalkyler og slike produsenter kan være en betydelig ressurs på praktiske kurs som dette. Produsentene må være i markedet med produkter for å kunne ha reelle taii til kalkylene. For bedrifter som er under etablering og som ikke har reelle tall, bør det legges opp et eget kurs. Matnavet har lagt ned arbeid i forkant av kurset samt oppfølging i etterkant. Det har vært vanskelig å rekruttere bedrifter til dette tiltaket. 11

12 Oversikt over kurs og studieturer 2014 fylke Kurstilbud 2014 Dato Sted Deltagere MRmat Åpningsseminar Forselius -3 MRmat-februar Ålesund 30 timer mr Kjøttforedlingskurs 15 timer MRmat - februar Ålesund 10 mr Med lokal fisk på menyen 15 timer MRmat - februar Ålesund 7 mr Håndtverksbakst 15 timer MRmat - februar Ålesund 10 mr Mat med sjel 5 timer MRmat - februar Ålesund 12 mr Bryggekurs 10 timer MRmat - februar Ålesund 15 mr Enkel melkeforedling 10 timer MRmat - februar Ålesund 7 st Videregående kurs i ysting 18 timer Skjetlein mars Trondheim 12 st Håndtverksbakst 15 timer Strinda vgs mars Trondheim 11 Lokalmatdager åpning Einar Risvik 3 timer Skjetlein-mars Trondheim 50 st Holdbare produkter bær, frukt og grønt - 15 timer Skejtlein - mars Trondheim 6 st Kjøttforedlingskurs 18 timer Strinda vgs- mars Trondheim 7 st Trondheim Mære 6 st Økologisk inpsirasjonskurs 8 timer Skjetlein - mars Trondheim 7 st Kvalitet i øl- 8 timer Skjetlein - mars Trondheim 12 st Norsk øl og tradisjonsmat 3 timer Skjetlein - mrs Trondheim 9 st Inspirasjonskurs for kokker Liantunet Trondheim 8 st Naturlig drikke Rotvoll Gård Trondheim 6 nt Matmerking 3.sept Mære 12 mr Matmerking desember Eide 10 mr Matmerking 26. august Ålesund 15 nt Sum deltakere totalt 245 Kurs i Sør-Trøndelag 10 kurs Antall deltakere 127 Kurs i Nord-Trøndelag 1 kurs Antall deltakere 12 Kurs i Møre og Romsdal 8 kurs Antall deltakere 106 Antall tiltak Antall deltakere Antall tiltak Snitt evaluering , , , * 4, * 4, * 4, * 4, * 4, , Sum totalt ,4 12

13 4.4. Andre tiltak og prosjekter *Dette er prosjekter som ikke er finansiert gjennom Matnavet, men som har store positive effekter på arbeidet som gjøres i regi av Matnavet Mentorordning I Møre og Romsdal begynner mentorordningen å bli kjent og flere bedrifter var også i 2013 inne i oppfølging gjennom mentorordningen. Dette er en god ordning der bedriftene kan få oppfølging av en mentor over tid. Matnavet i Midt har prøvd å markedsføre ordningen gjennom Nyhetsbrevet vis ender ut og Nyhetsmailer. Vi vil fortsatt markedsføre mentor-ordningen.overfor bedriftene vi er i kontakt med Fram og etablereropplæring FRAM mat for alle tre fylkene ble igangsatt i juni bedrifter deltok i Fram-programmet med lik fordeling mellom fylkene. Siste samling ble gjennomfør i I Nord-Trøndelag har Proneo hatt ansvar for etablereropplæring. Matnavet har prøvd å følge opp bedrifter som har vært gjennom dette tilbudet. I Møre og Romsdal har HoppID-kontorene ansvar for oppfølging av etablerere. Matnavet ønsker å få til et bedre samarbeid med disse og Fylkesmannen i MR for å følge opp med mobiliseringssamlinger Mobiliseringstiltak I samarbeid med Fylkesmannen i Nord- og Sør-Trøndelag og Innovasjon Norge ble det planlagt og gjennomført 5 mobiliseringsmøter i ST og en mobiliseringssamling i NT der matnavet var representert med tema på lokalmat og grønt reiseliv. Det har vært meget god oppslutning på mobiliseringsmøtene og over 20 produsenter deltok på mobiliseringstur til Jâmtland i september 2013 i regi av Fylkesmannen og utviklingsavdelingen på Mære med besøk til lokal-matbedrifter i Sverige. I juni deltok også over 20 villsauprodusenter på både mobiliserings-møte i Vikna og studietur til Hitra og Frøya i september Søke gammelt Skape nytt mathandverk Interregprosjektet Søke gammelt skape nytt Mathantverk eiers av Eldrimner, Jämtlands län og Mære landbruksskole samt at Liantunet deltar som likeverdig part fra Sør-Trøndelag. Prosjektet avsluttes i august Prosjektet hatt fokus på løfte fram foredlingskunnskap primært knyttet til helse og miljø, og har valgt å holde fokus på sunne kornråvarer og surdeigsbaking, på bær- og grønt og på myse, samt at også mobilisering er et fokusområde. Det har vært en rekke ulike kurs og aktiviteter med spesielt fokus på bær og drikke og håndverksbakst. Det ble og arrangert en studietur til Polen med tema bærforedling og urter og sopp. Ca 150 personer har deltatt på ulike aktiviteter Trøndelag Mat I 2011 ble det igangsatt en forstudie for å avklare mulighet for å etablere et nytt salgssamarbeid i Trøndelag; Trøndelag Mat. Proneo på Verdal hadde prosjektledelsen i starten og utviklingsavdelingen på Mære overtok prosjektledelsen våren Etablering av Trøndelag Mat er i gang og nytt styre ble valgt tidlig Daglig leder Stein Nyeng ble ansatt sommeren 2013 og er nå i full gang med å samle produsenter og produkter. 13

14 4.4.6 Prosjekt: Trygg ost Gjennom prosjektet har det vært fokus på matsikkerhet og felles utfordringer for gårdsysterier og små meierier i Midt-Norge. Vi fikk i 2013 til et samarbeid med Matnavet i Vest. Under Mat på Mære arrangerte vi derfor en samling med kurs for godt etablerte gårdsysterier i Norge der fokuset var på blåmuggost med Bernard Mietton, med inngående kjennskap til ysting og utdannet ysterådgiver i Frankrike Feltkontrollørkurs Kurset gir deltakerne økt kunnskap til å vurdere om hjortevilt er friskt eller lider av sykdom som kan påvirke mattryggheten. De som er utdannet til «kompetente jegere», er i hovedsak jegere som er gårdbrukere og som ofte leier ut vald og selger opplevelser. I 2014 har 160 personer kvalifisert seg inn i ordningen. 5 kurs er avholdt, fordelt på ulike steder i region Midt. Kursene gjennomføres i samarbeid med Mattilsynets veterinærer i de forskjellige tilsynsområdene. Mære har utviklet fagmaterialet selv og Mattilsynet har anerkjent dette. Kurset`s evaluering: 4,5 (skala fra 1-5 hvor 5 er best) SLF-prosjektet Videreforedling av økologisk melk og kjøtt i Trøndelag Mære søkte våren 2013 SLF om et prosjekt for å se på muligheter for enkel videreforedling av økologisk melk i Trøndelag. Målet var å se om det finnes muligheter for direkte salg av økologisk melk fra gård eller enkel videreforedling til yoghurt, ferskost og lignende og få svar på hva som eventuelt kreves av tilrettelegging. Vi fikk satt ned et styre for prosjektet og er nå i gang med gjennomføring av aktiviteter blant annet studietur til Tyskland for å se på videreforedling av økologisk melk og tur til Særimner for å se hva de gjør med økologisk melk og kjøtt.. Det skjer mye på dette området i EU og vi må følge med og finne muligheter her i Norge. 5. Økonomi Det vises til økonomisk oversikt med budsjett og regnskap pr som er gitt i vedlegg. 14

HANDLINGSPLAN 2013 Region Midt

HANDLINGSPLAN 2013 Region Midt Kompetansenettverk for lokale matspesialiteter HANDLINGSPLAN 2013 Region Midt Overordnete strategier Verdiskaping Mat sine mål og strategier ligger til grunn for Kompetansenettverket i Region Midt sine

Detaljer

Kan vi lære av lokalmatsatsingen i landbruket? Fylkesmannens reindriftkonferanse 2014 Kari Kolle, FMLA

Kan vi lære av lokalmatsatsingen i landbruket? Fylkesmannens reindriftkonferanse 2014 Kari Kolle, FMLA Kan vi lære av lokalmatsatsingen i landbruket? Fylkesmannens reindriftkonferanse 2014 Kari Kolle, FMLA Bygdenæringer Verdiskaping på mangfold av ressurser= mennesker, bygninger, natur/landskap osv.) Inn

Detaljer

JORDBRUK OG HUSDYRPRODUKSJON

JORDBRUK OG HUSDYRPRODUKSJON landbruksskole UTVIKLINGSAVDELINGEN Årsrapport 2013 MATNAVET PÅ MÆRE JORDBRUK OG HUSDYRPRODUKSJON LOKALMAT KLIMA OG ENERGITILTAK SKOGBRUK www.maere.no - tlf.: 74 17 04 30 ÅRSMELDING 2011 Mær e Landbr uksskole

Detaljer

Økt økologisk tilbud. Støtteordninger for storkjøkken, barnehage/sfo og lokalmatprodusenter

Økt økologisk tilbud. Støtteordninger for storkjøkken, barnehage/sfo og lokalmatprodusenter Økt økologisk tilbud Støtteordninger for storkjøkken, barnehage/sfo og lokalmatprodusenter Nofima AS Berit Foss Hille, Åshild Longva, Sveinung Grimsby, Gunhild Akervold Dalen 03.09.2012 1 Nofima - nasjonalt

Detaljer

FAGDAGER LOKALMAT PÅ SKJETLEIN I TRONDHEIM 11. - 13. MARS 2014

FAGDAGER LOKALMAT PÅ SKJETLEIN I TRONDHEIM 11. - 13. MARS 2014 MATNAVET I MIDT-NORGE ARRANGERER MAT PÅ MÆRE sammen med SKJETLEIN GRØNT KOMPETANSESENTER. FAGDAGER LOKALMAT PÅ SKJETLEIN I TRONDHEIM 11. - 13. MARS 2014 Årets fagdager for lokalmatprodusenter arrangeres

Detaljer

Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland

Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland 2017-2020 Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland Innledning: Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune og Innovasjon Norge i Oppland

Detaljer

Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak. Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver

Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak. Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver Mattilsynets tilsynsveiledere for mindre matbedrifter Oppdrag av 09.07.2003 fra Landbruks-

Detaljer

Lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for matsatsing i Oppland

Lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for matsatsing i Oppland Lokalmatsatsingen i Oppland 2013-2016 Samarbeidsplan for matsatsing i Oppland Innledning: Oppland fylkeskommune, Innovasjon Norge Oppland og Fylkesmannen i Oppland er alle offentlige aktører som har oppgaver

Detaljer

Handlingsplan for matspesialiteter fra Trøndelag

Handlingsplan for matspesialiteter fra Trøndelag Handlingsplan for matspesialiteter fra Trøndelag 2012-2015 Handlingsområder og tiltak - oppdat 22.mai 2013 Handlingsplanen har to overordna resultatmål: 1. 20 nyetableringer 1) totalt i perioden i Sør-Trøndelag

Detaljer

ØSTLANDET. Planlagte ak viteter 2014. Økologisk bakekurs Baking med økologisk mel og de gamle kornsortene

ØSTLANDET. Planlagte ak viteter 2014. Økologisk bakekurs Baking med økologisk mel og de gamle kornsortene ØSTLANDET på Menyen KOMPETANSENETTVERKET FOR LOKALMATPRODUKSJON REGION ØST l NOFIMA AS Hei og velkommen til nok en høst full av nyttige og inspirerende aktiviteter og kompetansetilbud! Vi i Kompetansenettverket

Detaljer

Innhold 1 Sammendrag Side 2

Innhold 1 Sammendrag Side 2 Sluttrapport Mat med Sjel 2014 Lier 01.01.15. Cathrine Lie Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Bakgrunn... 3 3 Gjennomføring av forstudien... 3 4 Målrealisering... 4 5 Prosjektorganisering og ressursdimensjonering...

Detaljer

Muligheter og utfordringer ved etablering av lokalmatproduksjon i Nordland

Muligheter og utfordringer ved etablering av lokalmatproduksjon i Nordland Muligheter og utfordringer ved etablering av lokalmatproduksjon i Nordland Miniseminar Kleiva 7.mars Ingvill Bang Fylkesmannen i Nordland Landbruks- og reindriftsavdelingen 4 seksjoner Areal- og Samfunn

Detaljer

En jungel av muligheter! Hva finnes av hjelp? www.bedin.no www.nofima.no/mat/bedriftshjelp

En jungel av muligheter! Hva finnes av hjelp? www.bedin.no www.nofima.no/mat/bedriftshjelp En jungel av muligheter! Hva finnes av hjelp? www.bedin.no www.nofima.no/mat/bedriftshjelp Kompetansenettverk for småskala matproduksjon Prosjektleder Region Øst: Stine Alm Hersleth, Nofima Mat September

Detaljer

Handlingsplan Kompetansenettverk Lokalmat Øst

Handlingsplan Kompetansenettverk Lokalmat Øst Kompetansenettverk Lokalmat Øst Bilder fra Kompetansenav øst sitt kurs i Surdeigsbaking, Ås 30. - 31. august 2016. Kunnskap om håndtering av surdeig og baking med surdeig ble formidlet både teoretisk og

Detaljer

TroNett - konferansen 2005

TroNett - konferansen 2005 TroNett - konferansen 2005 Trondheim 25. - 27. august Mat helse og innovasjon Prosjektering og etablering av et matsenter i Trøndelag ved Kjersti Monsen Vi spiser ikke lenger bare for å overleve! I 2002

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte

Prosjektbeskrivelse. Prosjektnavn. Bakgrunnen for prosjektet. Integrering på tunet med jobb i sikte Prosjektbeskrivelse Prosjektnavn Integrering på tunet med jobb i sikte Bakgrunnen for prosjektet Flyktninger er en gruppe som har utfordringer med å komme i arbeid og landbruket har behov for arbeidskraft,

Detaljer

ARRANGEMENT Kurset holdes i regi av Kompetansenettverk for lokalmat Øst, som er en del av Innovasjon Norges satsning på lokalmat og grønt reiseliv.

ARRANGEMENT Kurset holdes i regi av Kompetansenettverk for lokalmat Øst, som er en del av Innovasjon Norges satsning på lokalmat og grønt reiseliv. Invitasjon til kurs Mattrygghet og HACCP For alle som håndterer mat profesjonelt er det helt avgjørende at maten ikke påfører sykdom til dem som spiser den. Kunnskap om risiko ved egen produksjon sammen

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

Støtte til produktutvikling

Støtte til produktutvikling Støtte til produktutvikling 4.november 2011 Rådgiver/ prosjektleder Berit Foss Hille Nofima AS 10.11.2011 1 Fakta om Nofima Etablert 1. januar 2008 Omfatter tidligere Akvaforsk, Fiskeriforskning, Matforsk

Detaljer

Fagnettverk: Lær mer om foredling av frukt og bær

Fagnettverk: Lær mer om foredling av frukt og bær Foto: frukt.no Fagnettverk: Lær mer om foredling av frukt og bær Fagnettverket vil bestå av to kurssamlinger med praktisk og teoretisk innhold samt erfaringsutveksling på samlingene DATO: Samling 1 er

Detaljer

Oppstart av festivalen var et lokalt initiativ av grunder Torill Bakken i 2004. I 2009 overtok Alta Næringsforening festivalen.

Oppstart av festivalen var et lokalt initiativ av grunder Torill Bakken i 2004. I 2009 overtok Alta Næringsforening festivalen. VIDEREUTVIKLING BOREALIS MATFESTIVAL 2015-2016-2017 Mål og Rammer BAKGRUNN FOR SØKNADEN Borealis Matfestival skal arrangeres i Alta for 10. gang i 2015. I 2015 vil tidsrommet være 5-7 mars 2015. Startdagen

Detaljer

«Økologisk landbruk bygger på grunnprinsipper om helse, økologi, rettferdighet og varsomhet»

«Økologisk landbruk bygger på grunnprinsipper om helse, økologi, rettferdighet og varsomhet» 2015 «Økologisk landbruk bygger på grunnprinsipper om helse, økologi, rettferdighet og varsomhet» Vi byr på økologisk morgenkaffe! Mandag 28. sept kl. 07.30-08.30 Fylkets Hus, Mære landbruksskole Tirsdag

Detaljer

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Maj 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Periode for forprosjektet:

Detaljer

PLP-PROSJEKTPLAN. Styringsplan for landbruk og bygdeutvikling i Telemark

PLP-PROSJEKTPLAN. Styringsplan for landbruk og bygdeutvikling i Telemark Prosjektnavn: Oppdragsgiver/søker: Prosjektansvarlig(PA): Prosjektleder (PL): Matkoordinator i Telemark forstudiet etablering Regional Matkultur Telemark Agder Fylkesmannen i Telemark, Landbruksavdelingen

Detaljer

MRmat FAGDAGER NORSK LOKALMAT. Sett av 4. og 5. februar 2015 til matnyttige kurs og foredrag på Hustadvika Gjestegård i Fræna

MRmat FAGDAGER NORSK LOKALMAT. Sett av 4. og 5. februar 2015 til matnyttige kurs og foredrag på Hustadvika Gjestegård i Fræna MRmat FAGDAGER NORSK LOKALMAT Sett av 4. og 5. februar 2015 til matnyttige kurs og foredrag på Hustadvika Gjestegård i Fræna Arrangementet for deg som vil videreutvikle din bedrifts konkurransefortrinn!

Detaljer

Erfaringer fra prosjektet Vekststrategier for lokale og regionale matspesialiteter

Erfaringer fra prosjektet Vekststrategier for lokale og regionale matspesialiteter Erfaringer fra prosjektet Vekststrategier for lokale og regionale matspesialiteter Trine Magnus Norsk senter for bygdeforskning Kick-off Logimat 12.juni 2012 Nasjonal ambisjon om 20 prosent matspesialiteter

Detaljer

ØSTLANDET. Planlagte ak viteter 2014. Økologisk bakekurs Baking med økologisk mel og de gamle kornsortene

ØSTLANDET. Planlagte ak viteter 2014. Økologisk bakekurs Baking med økologisk mel og de gamle kornsortene ØSTLANDET på Menyen KOMPETANSENETTVERKET FOR LOKALMATPRODUKSJON REGION ØST l NOFIMA AS Nyhetsbrev, august 2014 Hei og velkommen til nok en høst full av nyttige og inspirerende aktiviteter og kompetansetilbud!

Detaljer

årsmelding Utviklingsavdelingen 2010 www.maere.no

årsmelding Utviklingsavdelingen 2010 www.maere.no årsmelding Utviklingsavdelingen 2010 I 2010 deltok over 1300 personer på kompetansetiltak. Rapporten viser årets kompetansetiltak i tekst og bilder. Mat og bygdeturisme Fornybar energi Landbruk og gartneri

Detaljer

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum Evaluering av skolering i Kvalitetsforum 3+3 2015-16 Skoleåret 2015-16 har Kvalitetsforum 3+3 invitert til og gjennomført skolering i å være kursholder i Ny GIV-metodikk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

2. Enhet for Næring og nyskaping representerer fylkeskommunen i prosjektgruppa.

2. Enhet for Næring og nyskaping representerer fylkeskommunen i prosjektgruppa. Saknr. 5651/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie MAT I HEDMARK - SØKNAD OM MEDFINANSIERING 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesrådet finner

Detaljer

«Økologisk landbruk bygger på grunnprinsipper om helse, økologi, rettferdighet og varsomhet»

«Økologisk landbruk bygger på grunnprinsipper om helse, økologi, rettferdighet og varsomhet» 2015 «Økologisk landbruk bygger på grunnprinsipper om helse, økologi, rettferdighet og varsomhet» Foto: Svein Gunnar Kjøde Forbehold om endringer Vi byr på økologisk morgenkaffe! Mandag 28. sept kl. 07.30-08.30

Detaljer

Regional handlingsplan for økologisk landbruk. Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad

Regional handlingsplan for økologisk landbruk. Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad Regional handlingsplan for økologisk landbruk Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad 16.10.2012 Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk 2011 2013 Bakgrunn: Fylkesmannens

Detaljer

Invitasjon til. Oi! for en dag. torsdag 29. mars 2012 Rica Hell Hotel

Invitasjon til. Oi! for en dag. torsdag 29. mars 2012 Rica Hell Hotel Invitasjon til Oi! for en dag torsdag 29. mars 2012 Rica Hell Hotel Velkommen til mat, fag og nettverk! Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS er et ideellt selskap som skal bidra til å utvikle matsektoren i Trøndelag.

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 06/

Deres ref Vår ref Dato 06/ Matmerk Postboks 487 Sentrum 0105 OSLO Deres ref Vår ref Dato 06/3030 24.01.2014 Tilskudd til Stiftelsen Matmerk for budsjettåret 2014 Tilskudd til Stiftelsen Matmerk er for 2014 fastsatt til 56 mill.

Detaljer

Den Gode Maten. Utviklingsprosjekt Den Gode Maten Mars 2012 Ola Heggem, TNS, SIV Industriinkubator

Den Gode Maten. Utviklingsprosjekt Den Gode Maten Mars 2012 Ola Heggem, TNS, SIV Industriinkubator Den Gode Maten Utviklingsprosjekt Den Gode Maten Mars 2012 Ola Heggem, TNS, SIV Industriinkubator 1 Den Gode Maten Sitat fra Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk sin tale under åpningen av Ica Sjølyst

Detaljer

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet.

Generelle vilkår som gjelder for prosjektet, vil framgå av tilsagnsbrevet. Saknr. 5651/08 Ark.nr. 243. Saksbehandler: Turid Lie Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet Mat i Hedmark er forenlig med Samarbeidsprogram

Detaljer

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem Jobbskaping 2009 Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009 Kristin Landsem Arbeidsnotat 2010:4 ii Tittel : JOBBSKAPING 2009 Forfatter : Kristin Landsem Notat : 2010:4 Prosjektnummer : 2022

Detaljer

Årsmelding 2011. Mære landbruksskole UTVIKLINGSAVDELINGEN

Årsmelding 2011. Mære landbruksskole UTVIKLINGSAVDELINGEN Mære landbruksskole UTVIKLINGSAVDELINGEN Årsmelding 2011 MATNAVET I MIDT-NORGE - LANDBRUK OG GARTNERI - FORNYBAR ENERGI - MIDTNORSK SKOG- OG TRESENTER I 2011 deltok over.. personer på kompetansetiltak.

Detaljer

REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as

REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as DATO: 2. april 2009. KL: 16:30 MØTESTED: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Møteleder: Referent: Vedlegg: Torgeir Salberg Jon-Ivar Holmslet Deltagerliste

Detaljer

Velkommen til Mære KURSKATALOG

Velkommen til Mære KURSKATALOG HVERT ÅR DELTAR OVER 1000 PERSONER PÅ ULIKE KURS I REGI AV MÆRE. HER HAR VI TRIVELIGE KURSLOKALER OG ET KJØKKEN SOM SERVERER SPENNENDE MAT MED GODE RÅVARER FRA MIDT-NORGE. Velkommen til Mære KURSKATALOG

Detaljer

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Handlingsplan 2012

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Handlingsplan 2012 Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Handlingsplan 2012 Visjon: Verdier: Forretningsidé: Hovedmål: Oi! skaper mersmak og merverdi Glede - Oppfinnsomhet - Dyktighet Oi! utvikler og selger kunnskap om trøndersk

Detaljer

Bruken av midler til Bygdeutvikling 2013 - Innovasjon Norge Sør-Trøndelag

Bruken av midler til Bygdeutvikling 2013 - Innovasjon Norge Sør-Trøndelag Kommunene i Sør-Trøndelag Adresseliste Presse Vår ref: 2011/101723 Trondheim, 27.1.2014 Bruken av midler til Bygdeutvikling 2013 - Innovasjon Norge Sør-Trøndelag Innovasjon Norge disponerer Bygdeutviklingsmidlene

Detaljer

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjekt nr: 2012/ Prosjektnavn: Mat og medisiner i barnehager Prosjektgruppe: Svein Magnus Gjønvik og Gina Strøm

Detaljer

En kort presentasjon av Nofima

En kort presentasjon av Nofima En kort presentasjon av Nofima Fakta om Nofima Etablert 1. januar 2008 Omfatter tidligere Akvaforsk, Fiskeriforskning, Matforsk og Norconserv Målgrupper: Matindustrien og akvakultur- og fiskeri-næringen

Detaljer

Matprosjekt Nord-Norge

Matprosjekt Nord-Norge Matprosjekt Nord-Norge Karsten Nestvold Innovasjon Norge AGENDA - Bakgrunn for prosjektet - Trender og marked - Eksempel fra Sverige - Matprosjekt Nord Norge - Noen utfordringer men flest muligheter -

Detaljer

Lokalmat og snøggflørting - utvikling og resultat med nye program

Lokalmat og snøggflørting - utvikling og resultat med nye program Lokalmat og snøggflørting - utvikling og resultat med nye program rådgjevar, lokalmat og reiseliv Marit Hjortung Alexandra Hotel 22.oktober 2014 1 Seier noko om Resultat frå mobilisering og snøggflørting

Detaljer

Søknad på «Støtteordning»

Søknad på «Støtteordning» Søknad på «Støtteordning» Søknadsnr. 2013-0034 Søknadsår 2013 Arkivsak Prosjektnavn Søknad om støtte til traineeordning Kort beskrivelse Intro Innherred er en regional traineeordning på aksen Steinkjer-Inderøy-Verdal-Levanger-Stjørdal,

Detaljer

Proneo AS. Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap

Proneo AS. Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap Proneo AS Regionalt innovasjons- og utviklingsselskap Rammeavtale med Levanger kommune Årsrapport 2013 - presentasjon til formannskapet 12. februar 2014 Anne Segtnan og Knut Baglo Rammeavtalen med levanger

Detaljer

Veiviser til utvikling av lokalmatbedrifter. www.disb.no

Veiviser til utvikling av lokalmatbedrifter. www.disb.no Veiviser til utvikling av lokalmatbedrifter 1 www.disb.no IDE Kartlegge Ideer til produkt, produksjon, sted, tid, deltagere, arbeidsplass mv Vurdere elementer i prosessen 1. Vurder markedet - hvem er kundene?

Detaljer

Matmerk Postboks 487 Sentrum 0105 OSLO. Tilskudd til Stiftelsen Matmerk for budsjettåret 2015

Matmerk Postboks 487 Sentrum 0105 OSLO. Tilskudd til Stiftelsen Matmerk for budsjettåret 2015 Matmerk Postboks 487 Sentrum 0105 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/910-16.02.2015 Tilskudd til Stiftelsen Matmerk for budsjettåret 2015 Tilskudd til Stiftelsen Matmerk er for 2015 fastsatt til 52 mill. kroner,

Detaljer

Nasjonal satsing på Vurdering for læring

Nasjonal satsing på Vurdering for læring Nasjonal satsing på Vurdering for læring Ressurssamling pulje 2 Oslo 28. og 29. november 2011 Dagens program Kort om evalueringen fra siste samling Mål for denne samlingen Oppsummering av underveisrapportene

Detaljer

Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark

Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark 2011 2013 Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark 2011-2013 1 Økologisk landbruk er en samlebetegnelse

Detaljer

Finansiering av etablereropplæringa i Hedmark 2015

Finansiering av etablereropplæringa i Hedmark 2015 Saknr. 15/240-1 Saksbehandler: Torunn H. Kornstad Finansiering av etablereropplæringa i Hedmark 2015 Innstilling til vedtak: Fylkesrådet avsetter kr 2.100.000 fra de regionale utviklingsmidlene til finansiering

Detaljer

MRmat. bakekurs - iskremkurs - produktvurdering kjøt - forhandling i møte med kunden - ølkurs teori og smaking - lokaltapaskurs

MRmat. bakekurs - iskremkurs - produktvurdering kjøt - forhandling i møte med kunden - ølkurs teori og smaking - lokaltapaskurs MRmat 2 0 1 2 15. - 16. februar Angvik Gamle Handelssted bakekurs - iskremkurs - produktvurdering kjøt - forhandling i møte med kunden - ølkurs teori og smaking - lokaltapaskurs Velkomen til MRmat 2012

Detaljer

Matmerk Postboks 487 Sentrum 0105 OSLO. Tilskudd til stiftelsen Matmerk for budsjettåret 2017

Matmerk Postboks 487 Sentrum 0105 OSLO. Tilskudd til stiftelsen Matmerk for budsjettåret 2017 Matmerk Postboks 487 Sentrum 0105 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/910-02.03.2017 Tilskudd til stiftelsen Matmerk for budsjettåret 2017 Tilskudd til stiftelsen Matmerk for budsjettåret 2017 er fastsatt til

Detaljer

Sluttrapport. for prosjekt: «Sunt og Supergodt- kostholdskurs for barn!»

Sluttrapport. for prosjekt: «Sunt og Supergodt- kostholdskurs for barn!» Sluttrapport for prosjekt: «Sunt og Supergodt- kostholdskurs for barn!» Sammendrag Barn er i rask utvikling, og behovet for næringsstoffer er stort. Det er ofte i barne- og ungdomsårene man legger grunnlaget

Detaljer

5 år med ekte sjømatopplevelser!

5 år med ekte sjømatopplevelser! 5 år med ekte sjømatopplevelser! Sild med Leif Mannerström Lyr med Geir Skeie! Brosme med Lars Barmen Smak med Hellstrøm Lysing med Håkan Thörnström Kamskjell med Ørjan Johannessen Besøk på noen av verdens

Detaljer

Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013

Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013 Saknr. 12/3637-7 Saksbehandler: Turid Lie Kvinnovasjon Sør-Hedmark og Hamar - søknad om støtte for 2012 og 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Mål, strategi og tiltaksplan 2015 2017

Mål, strategi og tiltaksplan 2015 2017 Handlingsplan 2015-2017 Mål, strategi og tiltaksplan 2015 2017 Foregangsfylke: Økologisk melk. Dato for godkjent plan og budsjett i Styringsgruppa:. Vedlegg til planen: 1. Budsjett fylles ut i eget vedlegg.

Detaljer

Saknr. 12/ Saksbehandler: Turid Lie. Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Saksbehandler: Turid Lie. Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/136-7 Saksbehandler: Turid Lie Kvinnovasjon i Fjellregionen - søknad om støtte 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet finner at prosjektet

Detaljer

På samme lag for lokal næringsutvikling

På samme lag for lokal næringsutvikling På samme lag for lokal næringsutvikling Torill Monstad (HFK), Åse Vaag (FMLA) og Olav Mellgren (IN) Disposisjon Bakgrunn for hvorfor felles satsing på entreprenørskap Utkast til samarbeidsavtale mellom

Detaljer

Landbrukets økonomiske Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag betydning i Trøndelag

Landbrukets økonomiske Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag betydning i Trøndelag Landbrukets økonomiske Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag betydning i Trøndelag Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 2010 Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars

Detaljer

Årsrapport 2015. Års rapport 2015 S ykkelb yn e t t v e rk e t 2015-11-20

Årsrapport 2015. Års rapport 2015 S ykkelb yn e t t v e rk e t 2015-11-20 Årsrapport 2015 Dette har vært andre året med nytt sekretariat for sykkelnettverket. Oppdragsleder i Norconsult er Marit Synnes Lindseth, og Torstein Bremset er kontaktperson i Vegdirektoratet. Vi har

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Orkladal BedriftsUtvikling as Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs okt./nov. 2010 (På kveldstid kl 18.00 kl 21.00) påmelding til OBU, v/ Knut Wold telefon 928 444 42 eller e-post: kw@orkladal.no

Detaljer

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD Senja vgs skal med samarbeidspartnere tilknyttet geitnæringa, i løpet av en 3-års periode etablere et kompetansesenter for geit. Sentret skal administreres fra Senja

Detaljer

Menyen ØSTLANDET. Nyhetsbrev, mars 2011 Den nordiske smaken. KOMPETANSENETTVERKET FOR SMÅSKALA MATPRODUKSJON REGION ØST l NOFIMA MAT.

Menyen ØSTLANDET. Nyhetsbrev, mars 2011 Den nordiske smaken. KOMPETANSENETTVERKET FOR SMÅSKALA MATPRODUKSJON REGION ØST l NOFIMA MAT. ØSTLANDET på Menyen KOMPETANSENETTVERKET FOR SMÅSKALA MATPRODUKSJON REGION ØST l NOFIMA MAT Den nordiske smaken Serien Den Nordiske Smaken fortsetter sin suksessrike gang på NRK1. Serien er laget med utgangspunkt

Detaljer

Programnotat. Utviklingsprogrammet. -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping

Programnotat. Utviklingsprogrammet. -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping Programnotat Utviklingsprogrammet -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping Sist redigert 11. februar 2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Mål og målgrupper... 3 3. Virkeområder... 3 3.1 Lokalmat...

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef

Detaljer

Lokal mat og reiseliv samhandling lokalt reiseliv og nærmatprodusentar

Lokal mat og reiseliv samhandling lokalt reiseliv og nærmatprodusentar Lokal mat og reiseliv samhandling lokalt reiseliv og nærmatprodusentar Matprosjektet Møre & Romsdal Fylkeskommune Innovasjon Norge, Fylkesmannen Reiselivet, landbruket og lokalmatnæringa Kvifor lokalmat?

Detaljer

ØSTLANDET. Nyhetsbrev, mai 2012. Workshop for vilt- og gårdsslakterier Vår 2012 Ikke fastsatt

ØSTLANDET. Nyhetsbrev, mai 2012. Workshop for vilt- og gårdsslakterier Vår 2012 Ikke fastsatt ØSTLANDET på Menyen KOMPETANSENETTVERKET FOR LOKALMATPRODUKSJON REGION ØST l NOFIMA AS Kompetansenetterket Region Øst har gjennom flere år arrangert nisjenettverk med stor suksess. I nettverksperioden

Detaljer

Tema til diskusjon under Rundebordskonferansen 2011:

Tema til diskusjon under Rundebordskonferansen 2011: 2 Tema til diskusjon under Rundebordskonferansen 2011: BORD 1 Ivar Helge Hollen - Aukra Gass Større anvendelse av småskala gass og industriell anvendelse av gass BORD 2 - Martin Risnes HiMolde Økt aktivitet

Detaljer

Morgendagens kunnskapsbonde

Morgendagens kunnskapsbonde Morgendagens kunnskapsbonde Økt melk- og kjøttproduksjon Økt kompetanse på grovfor og utnyttelse av utmarka/beiteressursene Økt utnyttelse av landbrukets ressurser Økt kompetanse knyttet til økonomi Etablere

Detaljer

NÆRINGSUTVIKLING PÅ GÅRDEN

NÆRINGSUTVIKLING PÅ GÅRDEN NÆRINGSUTVIKLING PÅ GÅRDEN NUG er et opplæringsprogram i entreprenørskap rettet mot bønder. Det er utviklet i samarbeid mellom Det Kongelige Selskap for Norges Vel og Norsk Landbruksrådgiving og eies av

Detaljer

Årsmelding for OIKOS Møre og Romsdal 2014

Årsmelding for OIKOS Møre og Romsdal 2014 Årsmelding for OIKOS Møre og Romsdal 2014 OIKOS Møre og Romsdal har hatt god aktivitet i 2014, både med ulike arrangementer, økt aktivitet på facebooksiden vår og flere medlemmer i laget. Ved årsskiftet

Detaljer

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder.

Aktiv Næringsservice as ble engasjert som prosjektleder for for- og hovedprosjektet med Ørjan Skogmo som prosjektleder. Kommunepilotprosjektet Innovasjon Norge, Kommunal- og regionaldepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Kommunenes Sentralforbund satte i 2004 i gang et toårig nasjonalt pilotprosjekt for utvikling

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Orkladal BedriftsUtvikling AS Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs våren 2010 (På kveldstid kl 18.00 kl 21.10) påmelding til OBU, v/ Frode Langeng telefon 994 76 222 eller e-post fl@orkladal.no

Detaljer

Tilskudd til utviklingstiltak - Mentornettverk Nordland

Tilskudd til utviklingstiltak - Mentornettverk Nordland Journalpost:15/56495 Saksnummer Utvalg/komite Dato 365/2015 Fylkesrådet 17.12.2015 Tilskudd til utviklingstiltak - Mentornettverk Nordland Sammendrag KUN Senter for kunnskap og likestilling - ønsker å

Detaljer

Hvordan Nofima samarbeider med bedrifter i bransje-orienterte prosjekter

Hvordan Nofima samarbeider med bedrifter i bransje-orienterte prosjekter Hvordan Nofima samarbeider med bedrifter i bransje-orienterte prosjekter Collective Research/Research for SME assosiations v/sveinung Grimsby, Nofima Mat Fakta om Nofima Etablert 1. januar 2008 Omfatter

Detaljer

Matspesialiteter fra Trøndelag

Matspesialiteter fra Trøndelag Handlingsplan for Matspesialiteter fra Trøndelag 2012 2015 Mars 2012 INNHOLD FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 2. BAKGRUNN... 6 Nasjonalt satsingsområde... 6 Matspesialiteter fra Trøndelag bakgrunn og status...

Detaljer

Handlingsplan for Inn på tunet

Handlingsplan for Inn på tunet Handlingsplan for Inn på tunet Grete Gausemel, Fagsamling Inn på tunet 8.nov 2013 1 Handlingsplanen vedtatt av regjeringen 2.sept 2013 2 Handlingsplanen er utarbeidet av og Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

OPPSKRIFT PÅ BÆREKRAFTIGE MATINNKJØP I STORHUSHOLDNINGER 6.10.2014 DIFI JENNY ISENBORG SULTAN Økologiske foregangsfylker

OPPSKRIFT PÅ BÆREKRAFTIGE MATINNKJØP I STORHUSHOLDNINGER 6.10.2014 DIFI JENNY ISENBORG SULTAN Økologiske foregangsfylker OPPSKRIFT PÅ BÆREKRAFTIGE MATINNKJØP I STORHUSHOLDNINGER 6.10.2014 DIFI JENNY ISENBORG SULTAN ØQ Økologisk foregangsfylke for forbruk En del av regjeringens strategi for å nå målet om 15 % økologisk produksjon

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. SSS2001 Markedsføring og salg HØSTEN 2013. Privatister. Vg2 Salg, service og sikkerhet

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. SSS2001 Markedsføring og salg HØSTEN 2013. Privatister. Vg2 Salg, service og sikkerhet OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen SSS2001 Markedsføring

Detaljer

Menyen ØSTLANDET. Nyhetsbrev, februar 2014. KOMPETANSENETTVERKET FOR LOKALMATPRODUKSJON REGION ØST l NOFIMA AS. Tilbudet fra Kompetansenettverket

Menyen ØSTLANDET. Nyhetsbrev, februar 2014. KOMPETANSENETTVERKET FOR LOKALMATPRODUKSJON REGION ØST l NOFIMA AS. Tilbudet fra Kompetansenettverket Nyhetsbrev, februar 2014 Lokalmat er populært som aldri før, og det er spennende å se at det spirer og gror av små og store lokalmatinitiativer! Det er også positivt at mange godt etablerte lokalmatprodusenter

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

«Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag»

«Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag» Årsrapport 2012 «Vi er stolte av å være et viktig industrimiljø i Nord-Trøndelag» Året 2012 var et år med økt aktivitet for Skogmo Industripark. Vårt 3-årige nettverksprosjekt ble i igangsatt og ga oss

Detaljer

Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK)

Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK) Skjetlein grønt kompetansesenter () BAKGRUNN Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok 1 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til : 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon

Detaljer

5 år med ekte sjømatopplevelser! Med fokus på mangfold, kvalitet og muligheter med norsk sjømat

5 år med ekte sjømatopplevelser! Med fokus på mangfold, kvalitet og muligheter med norsk sjømat 5 år med ekte sjømatopplevelser! Med fokus på mangfold, kvalitet og muligheter med norsk sjømat Vi har verdens beste råvarer! Status Smak av kysten Smak av kysten har etablert seg som det største matprosjektet

Detaljer

:generator for vekstkraft

:generator for vekstkraft :generator for vekstkraft Stein Berg Oshaug, dgl leder Oshaug Metall leder ikubens styringsgruppe Børge Gjeldvik, dgl leder Axess leder ikuben Internasjonalt forum RB 25. mai 2010 19 teknologidrevne

Detaljer

Protokoll styremøte 04/ juni 2017

Protokoll styremøte 04/ juni 2017 Protokoll styremøte 04/2017 16. juni 2017 SPIRE Gratangen Protokoll styremøte 4/17 Side 1 Tid: Fredag 16. juni 2017 Sted: Nordnorsk Båtmuseum, Gratangsbotn Klokken: 10.30 14.30 Til stede: Meldt forfall:

Detaljer

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG 2.3.2011 Roald Sand Trøndelag Forskning og Utvikling Formål Dokumentere verdiskaping og sysselsetting i primærleddet fordelt på jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringer

Detaljer

Samarbeidsavtale vedrørende Saltpartnerskapet med mål om reduksjon av saltinnholdet i matvarer og servert mat for bedre folkehelse.

Samarbeidsavtale vedrørende Saltpartnerskapet med mål om reduksjon av saltinnholdet i matvarer og servert mat for bedre folkehelse. Til partnerskapsmedlemmer Samarbeidsavtale vedrørende Saltpartnerskapet med mål om reduksjon av saltinnholdet i matvarer og servert mat for bedre folkehelse. Samarbeidsavtalen inngås mellom følgende parter:

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2010 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 Innholdsfortegnelse Styre og tillitsvalgte 2010-2011:... 3 Aktiviteter:... 4 First Lego League (FLL):... 4 Medlemsmøter:...

Detaljer

Mål, strategi og tiltaksplan Revidert Handlingsplan Foregangsfylke: ØQ økologisk foregangsfylke

Mål, strategi og tiltaksplan Revidert Handlingsplan Foregangsfylke: ØQ økologisk foregangsfylke Handlingsplan 2014-2017 Mål, strategi og tiltaksplan 2014 2017 Revidert 2015 Foregangsfylke: ØQ økologisk foregangsfylke Dato for godkjent plan og budsjett i Styringsgruppa: 20.1.15 Vedlegg til planen:

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening ÅRSMELDING FOR TEKNA MOLDE AVDELING 2011 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets forslag til årsberetning 2011-2012... 3 Styre og tillitsvalgte 2011-2012:... 3 Aktiviteter:...

Detaljer

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010 Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Definisjoner og avgrensing Verdiskaping Sum inntekter, jordbruket + Familiens arbeid

Detaljer

Informasjonshefte. for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet

Informasjonshefte. for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet Informasjonshefte for arrangører av ØKOUKA Oslo og økouker i hele landet 1 Vi gleder oss til ØKOUKA for sammen å feire norsk økologisk mat og landbruk Dette er et samlet informasjonshefte for deg som er

Detaljer

Landbrukssatsinga i Innovasjon Norge

Landbrukssatsinga i Innovasjon Norge Landbrukssatsinga i Innovasjon Norge Røros, 31. januar 2012 Aud Herbjørg Kvalvik Oppdraget ; Innovasjon Norge skal fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet, og utløse

Detaljer

Fra introdeltaker til ansatt

Fra introdeltaker til ansatt Fra introdeltaker til ansatt Fagdag Intro-NAV i Numedal Maryann Knutsen IMDi Midt-Norge 1 Hva er ditt samfunnsoppdrag? Bærekraftig samfunnsutvikling forutsetter -aktivitet -deltakelse -medvirkning på alle

Detaljer