På samme lag for lokal næringsutvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "På samme lag for lokal næringsutvikling"

Transkript

1 På samme lag for lokal næringsutvikling Torill Monstad (HFK), Åse Vaag (FMLA) og Olav Mellgren (IN)

2 Disposisjon Bakgrunn for hvorfor felles satsing på entreprenørskap Utkast til samarbeidsavtale mellom kommunene og partnerskapet: 1. HFK sitt ansvar 2. FMLA sitt ansvar 3. IN sitt ansvar 4. Kommunene sitt ansvar Veien videre Spørsmål

3 Hvorfor felles satsing på entreprenørskap? Flere regionale og nasjonale initiativ: Den nasjonale piloten Kommuneprosjektet del 1, Styrka satsing på entreprenørskap i starta i Regionalt Utviklingsprogram for. Tilbakemeldinger på Entreprenørskapskonferansen i Oppdragsbrev fra KRD, LMD og FKD i 2008 forventning om å styrke samarbeidet med kommunene om næringsutvikling. Kommuneprosjektet del 2 - bestilling fra KS og Innovasjon Norge. Statsbudsjettet for 2009 bestilling til fylkeskommunene fra KRD

4 Hvorfor felles satsing på entreprenørskap? Hvem er partnerskapet: fylkeskommune, Fylkesmannen sin landbruksavdeling og Innovasjon Norge. Lokal næringsutvikling entreprenørskap førstelinjen Førstelinjen: Med førstelinjen menes kommunene, eventuelt regionråd, kommunale næringsselskap og andre, som på oppdrag av kommunene har direkte kontakt med og veiledning av nyetablerere og bedrifter i en utviklingsfase.

5 Hva gjør andre fylker? Møre og Romsdal: 4- årig prosjekt for entreprenørskap fra Nettside: Hoppid.no. Kompetansehevingstiltak for førstelinjen. Regnet som Best practice i Norge. Hedmark: 4-årig prosjekt med egen prosjektleder, Kommunens rolle i lokalt næringsutviklingsarbeid. Kompetansehevingstiltak for førstelinjen. Ingen nettside planlagt. Vestfold: Initiativ fra fylkeskommunen, kommuner og privat næringsliv. Startet i 2008, og et varig tiltak. Etablerernettverket kalt Starte Nettside: StartiVestfold.no. Ingen kompetansehevingstiltak.

6 Hvorfor felles satsing på entreprenørskap? Målet er at kommunene skal være kompetente, samspillende og effektive aktører i næringsutviklingsarbeidet. Behov for en synlig dør inn i virkemiddelapparatet, denne døren starter hos kommunen. Resultatet skal være økt verdiskaping gjennom flere og bedre bedrifter i.

7 Hva har partnerskapet i gjort så langt Arbeidsgruppe dannet av partnerskapet høsten 2008 Kommuneprosjektet (del 2) Resultert i et utkast til samarbeidsavtaler mellom partnerskapet og kommunene, der hver enkelt sitt ansvar blir skissert. Underskriving av samarbeidsavtaler og kompetanseheving av førstelinjen fører til sertifisering et kvalitetsstempel på kommunen.

8 Utkast til samarbeidsavtale Fylkeskommunen sitt ansvar: Sikre nettverksbygging og erfaringsutveksling, med blant annet å gjennomføre en årlig møteplass for førstelinjetjenesten. Sikre fortløpende oppdatering, informasjon og kommunikasjon til etablerere og førstelinjen gjennom den nettbaserte løsningen kom-an.no. Utvikle markedsføringsmateriell og samordne markedsføringsaktiviteter for å synliggjøre tjenesten, knyttet til nettportalen kom-an.no. Medvirke til at etableraropplæringen kan gjennomføres på et høyt faglig nivå, med god tilgjengelighet

9 Etablereropplæring i Nye retningslinjer for å teste ut ny modell Fremdeles regionrådene som gjennomfører kursene Tidligere etablereropplæring: 10 timer eller timer Nå: 1. Grunnkurs 12 timer (forretningsplan) 2. Temakurs 4-7 timer (økonomi, salg/markedsføring, og region/bransjetilpasset)

10 Utkast til samarbeidsavtale Fylkesmannens sitt ansvar: Ansvar for jamlege dialogmøte med kvar einskild kommune. Gjennomføre bransjeretta kurs og opplæringstiltak vedrørande nyetablering og utbygging innan landbruksbaserte produksjonar. Gjennomføre ein årlig konferanse vedrørande landbruksbasert næringsutvikling.

11 Utkast til samarbeidsavtale Innovasjon Norge sitt ansvar: Koordinerende rolle for entreprenørskapsarbeidet i Gjennomføre regionale/lokale kontordager, samt bistå lokalt nivå med opplegg innen tema idefangst og knoppskyting etter behov. Etablere og administrere tiltak og nettverk, som f.eks etablerergruppe- og mentorordning med fokus på topp og vekst Tilbud til førstelinjen om introduksjonsopplæring i arbeidet til IN og bedriftsøkonomiske virkemidler Oppfølging av etablerere som har fått støtte fra IN Ansvar for å informere om bedriftsøkonomiske virkemiddel, gjennom egne hjemmesider og kom-an Skolering av næringsutviklingsapparatet, dvs å utvikle kompetansehevende kurs for førstelinjen.

12 Kompetanseheving Vi ønsker å tilby et universitet-/høgskolekurs for de som har en offentlig finansiert rolle som førstelinjetjeneste for nyetablerere, bedrifter i en utviklingsfase og andre som kommer i kontakt med potensielle etablerere. Spørreundersøkelse vinter 2009 Innhenting av tilbud våren 2009 Oppstart høsten 2009

13 Kompetanseheving 3 samlinger x 2 dager Første samling: Felles kunnskapsplattform om entreprenørskap og forretningsplanlegging. Andre samling: Prosess- og veiledningskompetanse om å lede prosesser og utviklingsarbeid i bedrifter og lokalmiljø. Tredje samling: Formidlingskompetanse om finansielle virkemidler og faglige hjelpernettverk

14 Utkast til samarbeidsavtale Kommunen sitt ansvar: Avklare og fatte politisk vedtak for hvordan kommunen vil arbeide med næringsutvikling og entreprenørskap, og spesifikt hvem som skal ha rolle som førstelinjetjeneste. Forankring i egen organisasjon, spesielt på tjenestetorget. Sette næringsutvikling på dagsorden og gi det politisk og administrativ oppmerksomhet, for eksempel gjennom å rapportere jevnlig til politiske utvalg. Forplikte seg til å sikre god kvalitet på tjenesten, og de som skal ha rollen som førstelinjeteneste, skal gjennomgå kompetansehevingstiltak i regi av partnerskapen.

15 Utkast til samarbeidsavtale Kommunen sitt ansvar: Sikre godt samarbeid med regionrådene, og legge til rette for gjennomføring av opplæringstiltak i samarbeid med regionrådene. Forplikte seg til å synliggjøre sin førstelinje gjennom nettportalen kom-an.no. Forplikte seg til å synleggjøre hvem som har rollen som førstelinje på egne nettsider, med tydeleg link til kom-an.no. Sikre større integrering/samarbeid mellom landbruk og det øvrige næringsarbeidet. Arbeide for en oppsøkende arbeidsform, med for eksempel koplingstjenester og informasjon om det øvrige virkemiddelapparatet. Sette av tilstrekkelige ressursar tilpasset behov og målsetninger.

16 kom-an.no Felles nettportal for entreprenørskap og lokalsamfunnsutvikling i. Regionale partnerskapet Regioner Kommuner Program og prosjekter Sektorer og bransjer

17 kom-an.no kommune: 1. Hva er kommunen kjent for? 2. Kort om entreprenørskapssatsinger og lokal utvikling i kommunen 3. Førstelinetjenesten og landbrukskontor: Hvem gjør hva. Kontaktinfo 4. Lenker til kommunen sin egen hjemmeside- og andre lenker. Regionene: Samme som for kommunene, men det bør være med i tillegg: 5. Kart som også viser hvilke kommuner som er inkludert i regionen 6. Bookingskjema til etablererkurs 7. Presentasjon av kurs i egne skjema.

18 Veien videre 1. Innarbeiding av innspill på utkastet presentert i dag, ferdigstilles mai 2. Brev/e-post til alle kommuner med invitasjon til samarbeid, mai-juni 3. Møter med kommuner, juni desember

19 Spørsmål 1. Hva mener dere om innholdet i utkastet til samarbeidsavtale er det for detaljert eller for lite spisset? 2. Sertifiseringen gjennom samarbeidsavtalene og kompetansehevingskurset er dette et godt nok kvalitetstempel eller må det mer til? SVAR GJERNE SKRIFTLIG SE I MAPPEN DIN!

Oppfølging av etablerere En kartlegging i Nord-Trøndelag

Oppfølging av etablerere En kartlegging i Nord-Trøndelag Oppfølging av etablerere En kartlegging i Nord-Trøndelag Kristin Landsem Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling as Steinkjer 2007 Tittel Forfatter Notat : 2007:1 Prosjektnummer : 1828 : OPPFØLGING

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 TILSKUDD TIL UTVIDET

Detaljer

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum N-849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/8 ISSN-nr.:84-873 Antall sider: xx Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging

Detaljer

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing

Entreprenørskap i Vestfold. Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Entreprenørskap i Vestfold Analyse av Vestfold fylkeskommunes entreprenørskapssatsing Oxford Research er et nordisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer og

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

Mat langs Nasjonale Turistveier

Mat langs Nasjonale Turistveier ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt av Hans Olav Bråtå, Merethe Lerfald og Xiang Ying Mei ØF-rapport 11/2013 Mat langs Nasjonale Turistveier Evaluering av et prosjekt

Detaljer

Regionrådets Handlingsplan 2015

Regionrådets Handlingsplan 2015 Regionrådets Handlingsplan 2015 Satsingsområde 1: Næringsutvikling Tiltak 1 Supplerende 1. linjetjeneste for kommunene Videreføring av eksisterende tiltak Regionrådet er i Oppland fylkeskommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen.

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Motivasjon og en god idé Det er mange som sitter med en god

Detaljer

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner

Overgangsprosjektet. Overgangsprosjektet. Håndbok for skoler og kommuner. Håndbok for skoler og kommuner Overgangsprosjektet 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Ny GIV Overgang sprosjektet... 4 Målsetting... 4 Hovedtema... 4 Årshjul rutiner og ansvar på kommunalt nivå... 5 Ungdomsskolen... 6 Rektors oppgaver...

Detaljer

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN

MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA 01.03.2015 PROSJEKTPLAN MAT OG OPPLEVELSER I FJELLOMRÅDA P R O S J E K T P L A N 1.0 MÅL OG RAMMER 1.1 BAKGRUNN Fjellregionsamarbeidet fikk 9. mai tilsagn på et prosjekt

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon]

VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon] Sammendrag av tiltak foreslått av temagruppene Innledning De fem temagruppenes forslag til tiltak i VINN Agder planen er samlet i dette dokumentet. (Temagruppenes

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE

NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE NÅR VERDEN BLIR MINDRE MÅ VI BLI STØRRE Forretningsplan for etablering av et felles destinasjonsselskap for Vestfold Forkortet versjon Vestfold, april 2015 Utarbeidet av styringsgruppen for reiselivet

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom I, Rådhus 2, Sortland Dato: 28.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf. 76 11 15 00 til sekretær Siv M. Reinholtsen eller

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Fra Ny GIV til varig givende

Fra Ny GIV til varig givende ØF-rapport 01/2014 Fra Ny GIV til varig givende Om samarbeid mellom kommune og fylkeskommune for bedre gjennomføring av det 13-årige opplæringsløpet av Maria Røhnebæk Tonje Lauritzen Torhild Andersen ØF-rapport

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011

Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Informasjonsarbeidet i Vannregion Glomma Status oktober 2011 Innledning På møtet i politisk styringsgruppe for vannregion Glomma den 15.12.2010 ble arbeidet med en informasjonsstrategi for vannregionen

Detaljer

UTVIKLINGSPROGRAM FOR BYREGIONER

UTVIKLINGSPROGRAM FOR BYREGIONER Først vil jeg si at jeg er glad for å se så mange sentrale aktører delta fra de ulike byregionene. Jeg synes dere har gjort en god prioritering ved å være her. En god start på programmet kan vise seg å

Detaljer

RAPPORT FOR KOMPETANSEHEVENDE TILSKUDD

RAPPORT FOR KOMPETANSEHEVENDE TILSKUDD RAPPORT FOR KOMPETANSEHEVENDE TILSKUDD 1 Innledning Narvik kommune inngikk partnerskapsavtale med Husbanken region Bodø i 2009. Med bakgrunn i denne fikk Narvik kommune tilsagn på kr. 150 000,- til kompetansehevende

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Universell utforming som regional utfordring

Universell utforming som regional utfordring Universell utforming som regional utfordring Prosjektplan for pilotfylke Rogaland 1 Bakgrunn Fylkesdelplan for universell utforming 2007-2011 for Rogaland ble enstemmig vedtatt i fylkestinget mars 2007.

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

«Å samarbeide dårlig er verre enn å ikke samarbeide i det hele tatt»

«Å samarbeide dårlig er verre enn å ikke samarbeide i det hele tatt» H «Å samarbeide dårlig er verre enn å ikke samarbeide i det hele tatt» I forberedelsesfasen legges grunnlaget for å lykkes med gjennomførings- og videreføringsfasen, og for å nå målene med læringsnettverket.

Detaljer