STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN 2009-2016"

Transkript

1 STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FJELLREGIONEN Rullerende plan utarbeidet i samarbeid mellom Regionrådet for Fjellregionen, kommunene og Næringsforum i Fjellregionen vedtatt november 2012 Visjon i klart vi kan! Overordnet målsetting Regionen skal ha et lønnsomt og framtidsretta næringsliv. Økt antall arbeidsplasser gjennom vekst i eksisterende næringsliv og etablering av nye virksomheter Økt tilflytting Målgrupper/samarbeidspartnere Eksisterende næringsliv i Fjellregionen Potensielle nyetablerere Lokale og sentrale næringsorganisasjoner Enkeltpersoner Forskningsmiljøer Finansmiljøer Kommunene i Fjellregionen Hedmark og Sør-Trøndelag fylkeskommuner Fylkesmennene, andre statlige organer og myndigheter Nabo-regioner Strategiske utfordringer Tilstrekkelig mange innbyggere i regionen i 2020 Tilstrekkelig aksept for felles interesser på fylkes- og nasjonalt nivå Vilje til vekst! 1

2 Jernbane Infrastruktur Røros- og Solørbanen skal være en del av et helhetlig jernbanetilbud i Sør- Norge Røros- og Solørbanen elektrifiseres og blir en foretrukket godslinje mellom Nord- og Midt-Norge og Europa Røros- og Solørbanen skal ha nasjonal betydning for persontransport Flere avganger på Rørosbanen, spesielt mot Trondheim, gjennomgående togtilbud og bedre komfort Østerdalen skal bli valgt som trasé for eventuelt høyfartstog Oslo-Trondheim Vei RV3 skal fortsatt bygges ut for å få en fullverdig standard Heve standarden på FV 30 Røros flyplass Sikre et best mulig rutetilbud ved kommende anbudsrunder Flyplassen bygges ut for å kunne betjene større charterfly Bedre kollektivtilbud til og fra flyplassen STRATEGIER Et styrket og proaktivt regionalt næringsapparat Etablere fire nye større (mer enn 20 ansatte) virksomheter innen 2016 Økt oppmerksomhet til regionen som et godt sted for innbyggere, næringsdrivende og turister Med Røros som fyrtårn skal regionen styrkes som internasjonal reiselivsdestinasjon Styrke samarbeidet med forsknings- og utviklingsmiljøer Tilføre regionen mer risikovillig kapital Styrke landbrukets rammebetingelser, øke produksjon og videreforedling lokalt Bruke kultur- og naturarven i verdiskapningen Tiltrekke og utvikle mer kompetent arbeidskraft i regionen. Være ledende innen ungt entreprenørskap i Norge Utvikle attraktive utdanningstilbud og kompetansemiljøer som er etterspurt av næringsliv, offentlige virksomheter og utdanningssøkende Kollektivtilbud Utvidet kollektivtilbud i og til og fra regionen Elektronisk kommunikasjon Sikre moderne og fullverdig elektronisk kommunikasjon 2

3 Infrastruktur Aktiv oppfølging mot statsbudsjett og NTP Sluttføre prosjektet Høyfartstog Oslo-Trondheim gjennom Østerdalen og vurdere videre aktivitet Ansvarlig: Jernbaneforum med støtte fra Regionrådet og samarbeidspartnere Økonomi: Videre drift etter prosjektslutt vurderes Aktiv dialog mot beslutningstakere og organisasjoner som har ansvar og interesse for bane, vei og fly /eventuelt nytt samferdselsprosjekt Kartlegge status og behov/mulighetene for utbygging av elektronisk kommunikasjon /prosjekt Tid: Start 2013 Diskutere og avklare regionsentrenes roller og oppgaver og kommunene Tid: Nytt initiativ tas 2013 Være pådriver for at arbeidet med bedret kollektivtilbud i regi av Hedmark fylkeskommune gir resultater /alle TILTAKSPLAN 2013/2014 Etablere Strategisk enhet for næringssamarbeid i Fjellregionen og kommunene Økonomi: Spleiselag avklares Etablere et godt samarbeid innen næringsapparatet (Strategisk enhet, førstelinjetjeneste, etablereropplæring mm) i regionen / næringsapparatet /prosjektmidler Gjennomføre forprosjekt med mål om etablering av investeringsfondet Onner Invest i samarbeid med strategisk enhet Økonomi: Forprosjekt fullfinansiert Tid: Oppstart høsten 2012 Utrede felles næringsfond for hele Fjellregionen /prosjektmidler Tid: Oppstart 2013/2014 Invitere ressurspersoner med tilknytning til regionen til informasjonsmøter om næringsliv og muligheter i regionen Ansvarlig: Næringsforum i Fjellregionen/alle Utrede næringshagenes rolle i næringsarbeidet /prosjektmidler Tid: Oppstart 2013/2014 Stimulere til samarbeid mellom bedrifter om forretningsutvikling, klyngedannelser mm / Næringsapparatet/Scandinavian Heartland Styrke kontakten og samarbeidet med forsknings- og utviklingsmiljøer som NTNU og SINTEF Etablere utvidet kompetanseenhet ved Nord-Østerdal videregående skole (VILsenteret) og utvikle samarbeidet med Røros Ressurs m fl om utdanningstilbudene, fylkeskommunene og samarbeidspartnere /prosjekt Tid: Pågår, avsluttes 2013 Styrke kontakten med høyskolene for å gi attraktive desentraliserte utdanningstilbud Ansvarlig: VIL-senteret, Røros Ressurs m.fl og Regionrådet Aktivt arbeide for å bidra til et godt helhetlig utdanningstilbud og samhandling mellom de videregående skolene i regionen i samarbeid med fylkeskommunene (ledelse, regional kompetanseenhet og skolene) Fortsette den forsterkede innsatsen for entreprenørskap i skolene, vurdere nye tiltak og arrangere Skapende Ungdomsmesse Ansvarlig: VIL-senteret/alle Økonomi: Ordinær drift/prosjektmidler - kontinuerlig Utvikle samarbeidet mellom næringsliv og skole Ansvarlig: VIL-senteret i samarbeid med alle Økonomi: Ordinær drift/prosjektmidler Aktivt bidra til å utvikle Storsteigen VGS til et kompetansesenter for fjellandbruket og kommunene i samarbeid med Hedmark fylkeskommune 3

4 Infrastruktur Aktivt arbeid for etablering av større virksomheter i regionen /prosjektmidler Tid: Oppstart kontinuerlig Stimulere til utvikling av regionen som en internasjonal reiselivsdestinasjon gjennom Destinasjon Røros/Fjell-Norge med aktiv deltakelse fra reiselivsaktørene /prosjekt Videreutvikle næringslivs-konferansen Vilje og Vekst Ansvarlig: Næringsforum i Fjellregionen Økonomi: Spleiselag Arbeide for bedre rammebetingelser for næringsutvikling i regionen, spesielt innen landbruket Stimulere til økt produksjon, videreforedling og salg av lokal mat Arbeide for å videreføre småfeprogrammet for å styrke fjellandbruket Årlig dialogmøte mellom Regionrådet og Næringsforum i Fjellregionen Tid: Årlig Rullere strategisk næringsplan i samarbeid Regionrådet og næringslivet Tid: 2014 Aktivt bidra til at Røros videregående skole får formell status som ressursskole i sørsamisk område og Røros kommune i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune Gjennomføre prosjektet Tema fisketurisme et viktig bidrag til økt satsing på opplevelsesprodukter og verdiskaping Økonomi: Prosjektfinansieres og

5 Suksesskriterier Vi må framheve våre fortrinn Vilje til vekst Vilje til å satse Tenke hele regionen Aksept for både store og små prosjekter Det er lov til å lykkes og det er lov til å feire finne suksesshistoriene og BRUKE dem Aksept for å feile det er lov til å mislykkes Bruke andres ideer og suksess som inspirasjonskilde Velge regionale alternativer der det er mulig Stolthet over Fjellregionen vi kan! 5

HVa vil vi? økonomisk vekst Økonomisk vekst lokalt er en forutsetning for trygge og gode arbeidsplasser. Det er også en forutsetning for å

HVa vil vi? økonomisk vekst Økonomisk vekst lokalt er en forutsetning for trygge og gode arbeidsplasser. Det er også en forutsetning for å HVa vil vi? vekst i antall innbyggere Vekst i antall innbyggere skaper grunnlag for et velfungerende arbeidsmarked, et velfungerende lokalt marked innen handel, service og bolig og gode kommunale tjenester.

Detaljer

Strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027

Strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Strategi for næringsutvikling i Sørum, 2015-2027 Vedtatt i Sørum kommunestyre 09.09.2015 1. Status for Sørum Sørum er blant kommunene i landet med sterkest befolkningsvekst siden årtusenskiftet. Kommunen

Detaljer

Vi lykkes på Røros. Næringssjef Kjetil Reinskou, Røros kommune. Vår posisjon som reiselivsfyrtårn er skapt med kjærlighet til Røros!

Vi lykkes på Røros. Næringssjef Kjetil Reinskou, Røros kommune. Vår posisjon som reiselivsfyrtårn er skapt med kjærlighet til Røros! 1 Vi lykkes på Røros Næringssjef Kjetil Reinskou, Røros kommune Vår posisjon som reiselivsfyrtårn er skapt med kjærlighet til Røros! Adm. direktør, Mikael Forselius, Røros Hotell Vi har skapt våre resultater

Detaljer

Strategisk næringsplan 2014-2018

Strategisk næringsplan 2014-2018 Strategisk næringsplan 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014 Opphavsrettigheter, forsidebilder: Bilde øverst: Siw Aina Strømøy Nest nederst til høyre: Salmar Farming, ved Brage Hansen Nederst til

Detaljer

Handlingsplan 2015 2017. DA Bodø

Handlingsplan 2015 2017. DA Bodø Handlingsplan 2015 2017 DA Bodø 1 Innhold Forord... 3 DA Bodø... 5 DA-midlene... 6 Satsingsområder... 7 1. Utvikle Bodøs sterke sider... 8 2. Nasjonale funksjoner... 9 3. Kompetansearbeidsplasser... 9

Detaljer

INNLEDNING... 3. 1. Ungdom... 4. 2. Skole og oppvekst... 4. 3. Forskning og utvikling... 5. 4. Næringsliv og regional utvikling... 6. 5. Landbruk...

INNLEDNING... 3. 1. Ungdom... 4. 2. Skole og oppvekst... 4. 3. Forskning og utvikling... 5. 4. Næringsliv og regional utvikling... 6. 5. Landbruk... Innhold INNLEDNING... 3 1. Ungdom... 4 2. Skole og oppvekst... 4 3. Forskning og utvikling... 5 4. Næringsliv og regional utvikling... 6 5. Landbruk... 7 6. Rovdyrpolitikken... 7 7. Skogbruk... 8 8. Fiskeri-

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Strategisk næringsplan for Utarbeidet for av Næringsalliansen for () OBS: brukes i dette dokumentet på to forskjellige måter: 1. Areal: som et geografisk område bestående av elleve kommuner. 2. Organ:

Detaljer

Strategisk næringsplan

Strategisk næringsplan Strategisk næringsplan Vedtatt 11. juni 2010 Om hvordan vi skal forene hjernekraft og handlekraft Foto: Carl-Erik Eriksson NTNU og de andre kunnskapsmiljøene er regionens største fortrinn. Næringsplanen

Detaljer

INNSPILL TIL 4-ÅRIG REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR TROMS 2010-2013 FRA SØR-TROMS REGIONRÅD

INNSPILL TIL 4-ÅRIG REGIONALT UTVIKLINGSPROGRAM FOR TROMS 2010-2013 FRA SØR-TROMS REGIONRÅD Deres ref.: 09/2205-1 Deres dato: 02.10.2009 Saksbehandler: Trine-Lise W. Fossland Telefon: 77 02 60 08 Vår dato: 29.10.2009 Vår ref.: 2009/3867 / 026 Troms fylkeskommune Att. Fylkesrådsleders kontor Postboks

Detaljer

Regionrådets Handlingsplan 2015

Regionrådets Handlingsplan 2015 Regionrådets Handlingsplan 2015 Satsingsområde 1: Næringsutvikling Tiltak 1 Supplerende 1. linjetjeneste for kommunene Videreføring av eksisterende tiltak Regionrådet er i Oppland fylkeskommunes Innovasjonsstrategi

Detaljer

Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2014-2017

Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2014-2017 Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2014-2017 Nordre Land kommune Storgata 28 2870 Dokka Tlf: 61 11 60 00 www.nordre-land.kommune.no Ekte landsbyliv med levende grender med åpenhet,

Detaljer

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag 2011-2014 1 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014,

Detaljer

Oppfølging av tiltak i Strategisk næringsplan for Modum kommune 2010 2020

Oppfølging av tiltak i Strategisk næringsplan for Modum kommune 2010 2020 Oppfølging av tiltak i Strategisk næringsplan for Modum kommune 2010 2020 Plan vedtatt i kommunestyret 3.5.2010, sak 18/10. Status til behandling i formannskapet sept 2012. Strategi 1: Modum kommune skal

Detaljer

KAPITTEL 2 - STRATEGIER OFFENTLIG NÆRINGSUTVIKLINGSARBEID.

KAPITTEL 2 - STRATEGIER OFFENTLIG NÆRINGSUTVIKLINGSARBEID. Vedlegg til Strategisk Næringsplan Plandel Bardu Kommune KAPITTEL 2 - STRATEGIER OFFENTLIG NÆRINGSUTVIKLINGSARBEID. Plandel vedtatt i Formannskapet i saksnr 18/11 2. Mars 2011 og i Kommunestyre saksnr

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12 UTVIKLINGSPLAN 2013-17 Rådmannsforum 22.08.12 Innhold: 1 Hensikt 2 Programområder: 2.1 P1: Strategisk næringsutvikling 2.2 P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver 2.3 P3: Profilering/kommunikasjon/påvirkning

Detaljer

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram

2015-2020. Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram. Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 2015-2020 Næringsplan for Larvik kommune Del 2; Mål og Handlingsprogram Plandokumentene: Del 1: Beslutningsgrunnlaget Del 2: Mål og handlingsprogram 1 Innledning... 3 Formålet med «Næringsplan for Larvik

Detaljer

Politikk for fjellregionene i Innlandet

Politikk for fjellregionene i Innlandet Politikk for fjellregionene i Innlandet Et strategidokument for oppfølging og konkretisering av St. meld. nr.21 om distrikts- og regionalpolitikken. Hedmark fylkeskommune & Oppland fylkeskommune Fjellregionen

Detaljer

Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag

Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag Strategisk næringsplan Stange 2014 2020 - Høringsforslag 1 Forord (Eva) 2 Innhold 1. Om planen bakgrunn for arbeidet 1.1 Mandat og organisering 1.2 Metode og oppfølging av planen 2. Rammer og forutsetninger

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger!

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Struktur på planprosessen Arbeidet med planen har vært delt inn i følgende fem faser/delprosjekter: 1. Statusbeskrivelse som grunnlag for

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015

HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 HANDLINGSPLAN FOR REGION MIDT-BUSKERUD 2012-2015 Vedtatt: Regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.2012 Kommunestyret i Modum 14.12.2012, sak 109/12 Kommunestyret i Sigdal 21.12.2012, sak 124/12 Kommunestyret

Detaljer

NÆRINGSPLAN 2014-2017 GRANE KOMMUNE

NÆRINGSPLAN 2014-2017 GRANE KOMMUNE NÆRINGSPLAN 2014-2017 GRANE KOMMUNE 1 Innhold HOVEDMÅL... 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 3 NÆRINGSLIVET I GRANE... 4 STATISTIKK... 5 NASJONALE, REGIONALE OG LOKALE FØRINGER... 6 ORGANISERING AV NÆRINGSARBEIDET

Detaljer

Kommunedelplan for næringsutvikling

Kommunedelplan for næringsutvikling Herøy kommune et hav av muligheter Kommunedelplan for næringsutvikling For kommunestyreperioden 2012 2015 Vedtatt i kommunestyret i møte den 18. mars 2014, i sak 2/14 0 Innledning Næringsutvikling er sammen

Detaljer

Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON

Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON Regional plan for verdiskaping og innovasjon SAMMEN OM VERDISKAPING OG INNOVASJON Vedtatt av fylkestinget 23. april 2015 Sammendrag Om verdiskaping og innovasjon Med Regional Plan for verdiskaping og inno

Detaljer

Programplan. Utviklingsprogrammet. for ARKTISK LANDBRUK. - mye lys og lite varme UTVIKLINGSPROGRAMMET FOR ARKTISK LANDBRUK

Programplan. Utviklingsprogrammet. for ARKTISK LANDBRUK. - mye lys og lite varme UTVIKLINGSPROGRAMMET FOR ARKTISK LANDBRUK Programplan Utviklingsprogrammet for ARKTISK LANDBRUK - mye lys og lite varme UTVIKLINGSPROGRAMMET FOR ARKTISK LANDBRUK 1 Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN... 2 2. UTFORDRINGER FOR DET ARKTISKE LANDBRUK...

Detaljer

Med overskudd til å skape REGIONPLAN AGDER 2020. Høringsdokument

Med overskudd til å skape REGIONPLAN AGDER 2020. Høringsdokument Med overskudd til å skape REGIONPLAN AGDER 2020 Høringsdokument 1 INNLEDNING Agder har naturgitte forutsetninger, beliggenhet og et næringsliv som gir store muligheter for videreutviklingen av landsdelen.

Detaljer

Samarbeidsrådet for Osloregionen, 05.06.07 Sak nr.../07

Samarbeidsrådet for Osloregionen, 05.06.07 Sak nr.../07 1 Osloregionen Behandlet i: Styret i Osloregionen, 11.05.07 Sak nr. 35/07 Samarbeidsrådet for Osloregionen, 05.06.07 Sak nr.../07 Saksansvarlig: Grethe Salvesvold, Osloregionens sekretariat OSLOREGIONENS

Detaljer

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013

ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 GAMVIK KOMMUNE ÅRS- OG HANDLINGSPLAN - 2013 Vedtatt av kommunestyret 13.desember 2012 MÅL OG STRUKTUR 1.1 Overordnet næringsutvikling Det er viktig å sikre eksisterende arbeidsplasser i kommunen. Ved en

Detaljer

Næringsplan for Selbu

Næringsplan for Selbu Næringsplan for Selbu Lykkelandet i vekst! Hvorfor næringsplan? Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i styre 2.2.05. Kommunestyret vedtok at det skulle utarbeides en mer konkret og forpliktende næringsplan

Detaljer

Næringsplan 2006 2009

Næringsplan 2006 2009 Leirfjord kommune Næringsplan 2006 2009 Behandling Dato Saknr Oppstart 9.3 2004 K-sak 21/04 1. behandling 26.1 2006 Fsk-sak 9/06 Offentlig ettersyn 15.3 2006 Behandling 8.8 2006 Nærings- og forvaltningsutvalg

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer