Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen"

Transkript

1 Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Regionrådsmøte Orkdalsregionen 28. august 2015 Ved Berit Rian, leder Næringsrådet/Næringsalliansen i TR

2 Trondheimsregionen 10 kommuner med innbyggere Regionen vokser med ca innbyggere i året Halvparten er arbeidsinnvandrere m/familier Variert næringsstruktur mange vekstbransjer Mange ansatte i forskning og høyere utdanning; internasjonalt fremragende på mange områder. Regionens fremste fortrinn

3 Samarbeidsorganet Trondheimsregionen Et samarbeid mellom 10 kommuner og STFK politisk styrt Regionrådet er øverste organ Rådmannsforum er rådgivende organ Arbeidsutvalg er saksforbereder til regionrådet Næringsrådet styringsgruppe for gjennomføring av Strategisk næringsplan 4 programområder: Strategisk næringsutvikling Interkommunal arealplan Profilering/kommunikasjon Ledelse/samarbeid Ikke fokus på tjenesteproduksjon

4 Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Regionrådet ga oppdraget til næringslivet våren 2009 repr. ved Næringsalliansen for Trondheimsregionen (med NiT som prosjektleder) Åpen og inkluderende prosess i 5 faser over 10 måneder frem til februar 2010 (analyser, intervjuer, workshops og åpne møter) Vedtatt av kommunene og STFK sommer 2010 Næringsrådet etablert: 3 fra næringslivet, 3 fra akademia og 3 fra det offentlige. Egen prosjektleder og finansiering på plass Tiltak gjennomføres løpende. Rullering av planen er vedtatt og påbegynt

5 Etter vedtak av Strategisk næringsplan Næringsrådet (styringsgruppen) ble etablert Prosjektdriver ble ansatt som operativ ressurs for Næringsrådet (i tillegg til daglig leder for TR) Handlingsplaner og tiltak utarbeides i dialog med kommuner, FoU miljø og næringsliv Budsjett i henhold til vedtatt utviklingsplan i regionrådet Ca. 4,5 mill. årlig Adm. dir. Næringsforeningen i Trondheimsregionen Regiondirektør NHO Trøndelag Daglig leder Stjørdal Næringsforum Prorektor NTNU Rektor Høyskolen i Sør-Trøndelag Forskningssjef SINTEF 2 rådmenn - Rissa og Melhus Fylkesrådmann STFK Sekretariat

6 Overordnet mål Trondheimsregionens andel av BNP skal tilsvare vår andel av befolkningen i 2020 [dvs. øke med ca. 17 mrd.] BNP har økt mer enn befolkningen de siste årene. Gapet på 0,26 er redusert til 0,11! (beregnet) Andel befolkning 5,31% 5,32% 5,34% 5,34% 5,36% 5,38% Andel BNP 5,05% 5,12% 5,10% 5,21% 5,31% 5,27%

7 Delmål 1. Mål: Trondheimsregionen skal være best på å utvikle og starte bedrifter basert på forsknings- og utviklingsmiljøene og utdanningsinstitusjonene 2. Mål: Trondheimsregionen skal være best på samarbeid mellom næringsliv, FoU/utdanningsmiljø og offentlige myndigheter (Triple Helix) på områder hvor det er betydelige marked 3. Mål: Trondheimsregionen skal ha de mest næringsfremmende politikerne i Norge 4. Mål: Trondheimsregionen skal være området i Norge hvor det er lettest å utvikle og starte en bedrift 5. Mål: Trondheimsregionen skal ha kommersialisering av teknologi som kunnskapsnav (vedtatt i 2014!) 6. Mål: Trondheimsregionen skal være den mest attraktive storbyregionen i Norge

8 Pågående arbeid Strategisk næringsplan Kommersialisering av teknologi er vedtatt av Trondheimsregionen som regionens fremtidige satsingsområde og kunnskapsnav Teknologibransjen i Trondheimsregionen vokser raskt - vi har en ledende posisjon nasjonalt som kan og bør videreutvikles Forankringsprosess gjennomført og nytt mål vedtatt i fjor: Bidra til en dobling av antall teknologiselskaper og ansatte i disse innen 2025 (1.000 og i 2025) Egen handlingsplan under utarbeidelse - i samarbeid med NiTs nye fagråd for kommersialisering av teknologi Bidrar til gjennomføring av den årlige Impello-analysen Vi bidrar til å bygge aktive næringsforeninger lokalt Fått på plass operative ressurser i næringsforeningene for å skape påtrykk lokalt Evaluering av reguleringssaker nylig gjennomført

9 Fortsatt sterkt fokus på å koble studenter og forskere med våre virksomheter Vi tilbyr gratis bistand fra SINTEF til bedrifter for å få etablert FoU prosjekter i bedriftene («forskere ut i bedrift») Vi jobber med å få våre virksomheter til å ta i bruk studentressursene - gjennom flere praksisplasser, prosjektoppgaver og sommerjobber Trøndelagsdagen = årlig rekrutteringsarrangement Fortsatt sterkt fokus på å bygge kultur for entreprenørskap Avtale med Ungt Entreprenørskap er videreført øke fokuset på entreprenørskap hos elever i grunnskolen Vi støtter gründerfellesskapet DIGS og Work-Work Vi bidrar til å få på plass en digital gründerportal Evaluering 1. linje service i alle kommuner etablering av «best practice»

10 Vi rigger oss for videre vekst i regionen Har fokus på å utvikle store næringsarealer og bedre samferdsel Rullering av Interkommunal arealplan nylig gjennomført. Egen analyse på næringsareal Fremskynde utbygging av E6 sør om Trondheim Elektrifisering Trønder-/Meråkerbanen bygge større pendlerregion Nytt logistikknutepunkt for Trondheimsregionen Halve veksten i regionen er arbeidsinnvandrere og deres familier krever nye tanker rundt tilrettelegging (det jobbes med ulike tiltak for å forbedre ivaretakelsen av kompetansearbeidsinnvandring) SUA-kontor Profileringskampanje for å øke fokus på Trondheimsregionen Fortelle suksesshistorier fra regionen via korte film-snutter Fokus vil være på teknologi og entreprenørskap Oppstart i 2015 Eget bilag (Gode Hoder) i Adresseavisen og Dagens Næringsliv i juni 2015

11 Rullering av Strategisk næringsplan Næringsalliansen for Trondheimsregionen har fått ansvar for rullering av planen (prosjektleder: NiT). Oppstart august 2015 Skal være ferdig for sluttbehandling i Regionrådet juni 2016 Innhold i rulleringen: Evaluering av resultater og aktiviteter ifht mål Evaluering av planens mål, strategier og tiltak/handlingsplaner (dvs. planens oppbygging/struktur) Kunnskapshenting vedr. delmål nr. 5 (kommersialisering av teknologi) Forslag til prioritering av planinnhold frem mot 2020 Metode: en kombinasjon av analyser, vurderinger, spørreunderundersøkelser, intervjuer, workshops, åpne møter og andre forankringsmøter i regionen

12 Erfaring med gjennomføring av planen + Næringsrådet Dette vil bli grundig evaluert i forbindelse med rulleringen av planen som nylig er påbegynt Mine foreløpige refleksjoner: Positivt med et bredt sammensatt Næringsråd som kan konsentrere seg om gjennomføring av planen, og som har fullmakt til å få ting gjort løpende innenfor vedtatte rammer/planer. Men - viktig med god forankring i Regionrådet Lett for at planen blir Næringsrådets/Regionrådets plan ikke den enkelte kommunes. Svært få kommuner har etablert egne handlingsplaner som understøtter den regionale planen Få kommuner viser til SNP når de behandler næringssaker i egne kommunestyrer o.l. Viktig å ha operative ressurser som sørger for å få ting gjort mellom Næringsrådsmøtene Bør ha medlemmer i Næringsrådet som kan prioritere deltagelse evt. rullere på deltagerne Sette Strategisk næringsplan på kartet i alle Regionrådsmøter Være tydelig på hvem dette er en plan for Sørge for å holde liv i engasjementet rundt Strategisk næringsplan lokalt/regionalt f.eks. gjennom årlige åpne møter o.l.

Kommersialisering av teknologi som satsingsområde for Trondheimsregionen

Kommersialisering av teknologi som satsingsområde for Trondheimsregionen Kommersialisering av teknologi som satsingsområde for Trondheimsregionen Generelforsamling LORIF, Vanvikan, 19. mars 2014 Berit Rian, leder Næringsrådet og adm. direktør NiT Trondheimsregionen 10 kommuner

Detaljer

Strategisk næringsplan Handlingsplan 2011

Strategisk næringsplan Handlingsplan 2011 Strategisk næringsplan Handlingsplan 2011 Møte Trondheimsregionen 04.03.11, Stjørdal Berit Rian, leder Næringsrådet for Trondheimsregionen Børge Beisvåg, prosjektdriver Strategisk næringsplan Hvorfor Strategisk

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger!

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen forslag foreligger! Struktur på planprosessen Arbeidet med planen har vært delt inn i følgende fem faser/delprosjekter: 1. Statusbeskrivelse som grunnlag for

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013-2014. Overordnet mål. Rammer fra utviklingsplanen 2013-16: Delmål og tiltak

HANDLINGSPLAN 2013-2014. Overordnet mål. Rammer fra utviklingsplanen 2013-16: Delmål og tiltak Strategisk næringsplan for - Handlingsplan 2013-2014 Behandlet næringsrådet 23.01.2013, rådmannsforum 04.02.2013, -regionrådet 01.03.2013 Datert 01.03.2013 Ansvarsforhold/prosess: -regionrådets reviderte

Detaljer

Strategisk næringsplan

Strategisk næringsplan Strategisk næringsplan Vedtatt 11. juni 2010 Om hvordan vi skal forene hjernekraft og handlekraft Foto: Carl-Erik Eriksson NTNU og de andre kunnskapsmiljøene er regionens største fortrinn. Næringsplanen

Detaljer

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Strategisk næringsplan for Utarbeidet for av Næringsalliansen for () OBS: brukes i dette dokumentet på to forskjellige måter: 1. Areal: som et geografisk område bestående av elleve kommuner. 2. Organ:

Detaljer

Strategisk Næringsplan for Værnesregionen 2011-2020

Strategisk Næringsplan for Værnesregionen 2011-2020 Strategisk Næringsplan for Værnesregionen 2011-2020 Forslag utarbeidet av Næringsalliansen for Værnesregionen. Vedtatt i kommunene i 2012. Vedlegg 1 - Innstilling fra regionrådet 01.06.11, og vedtak etter

Detaljer

Utviklingsplan 2014-17, Trondheimsregionen

Utviklingsplan 2014-17, Trondheimsregionen TR-Plandokument jh 12.09.2013 Utviklingsplan 2014-17, Trondheimsregionen Utviklingsplan 2014-17 er utarbeidet i tråd med signaler fra Trondheimsregionens organer og relevante saker behandlet i Trondheimsregionen-regionrådet.

Detaljer

Referat regionrådsmøte i Orkdalsregionen

Referat regionrådsmøte i Orkdalsregionen Referat regionrådsmøte i Orkdalsregionen Sted: Hemne Hotell Tid: 7. februar 2014, 1000-1500 Til stede: Agdenes kommune: Oddvar Indergård, John Ola Selbekk, Kjell Fremstad Frøya kommune: Berit Flaamo, Beathe

Detaljer

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12

UTVIKLINGSPLAN 2013-17. Rådmannsforum 22.08.12 UTVIKLINGSPLAN 2013-17 Rådmannsforum 22.08.12 Innhold: 1 Hensikt 2 Programområder: 2.1 P1: Strategisk næringsutvikling 2.2 P2: IKAP og andre utviklingsoppgaver 2.3 P3: Profilering/kommunikasjon/påvirkning

Detaljer

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 17.03.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-3 Dato 11. mars 2011

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 17.03.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-3 Dato 11. mars 2011 INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 17.03.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-3 Dato 11. mars 2011 Sted: Tidsrom: 1300-1600 Innkalt: Kopi Orienteringsvedlegg: Fylkeshuset, 5. etg møterom Kvarts Kjell

Detaljer

Strategisk Næringsplan for Værnesregionen

Strategisk Næringsplan for Værnesregionen Strategisk Næringsplan for Værnesregionen Status pr februar 2015 I VÆRNESREGIONEN for STRATEGISK NÆRINGSPLAN V Æ R N E S R E G I O N E N Et dokument utarbeidet av næringslivet, representert ved regionens

Detaljer

INNKALLING, ARBEIDSUTVALGET 08.05.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/6877-5 Dato:01. juni 2011

INNKALLING, ARBEIDSUTVALGET 08.05.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/6877-5 Dato:01. juni 2011 INNKALLING, ARBEIDSUTVALGET 08.05.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/6877-5 Dato:01. juni 2011 Sted: Trondheim kommune, ordførerkontoret Tidsrom: 1300-1500. Innkalt: Terje Bremset Granmo, Rita

Detaljer

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 18.05.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-5 Dato 12. mars 2011

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 18.05.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-5 Dato 12. mars 2011 INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 18.05.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-5 Dato 12. mars 2011 Sted: Tidsrom: 1300-1600 Innkalt: Kopi Orienteringsvedlegg: Fylkeshuset, 5. etg møterom Kvarts Kjell

Detaljer

INNKALLING MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 13.02.2015

INNKALLING MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 13.02.2015 INNKALLING MØTE TRONDHEIMSREGIONEN-REGIONRÅDET 13.02.2015 Saksbehandler: Bård Eidet Referanse: 15/ Dato 06. februar 2015 Sted: Orkdal kommune, Rådhuset. Tidsrom: Kaffe 0830-0900. Møte kl 0900 1400. Lunsj

Detaljer

Møteinnkalling TYDALKOMMUNE. Dato:18.01.2012. Kommunestyrets medlemmerog varamedlemmer

Møteinnkalling TYDALKOMMUNE. Dato:18.01.2012. Kommunestyrets medlemmerog varamedlemmer TYDALKOMMUNE Dato:18.01.2012 Kommunestyrets medlemmerog varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus2 Dato: 26.01.2012 Tidspunkt: 19:00 Etterat deordinæresakeneer behandletvil

Detaljer

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 05.10.2010 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 10/12604-10 Dato 01. oktober 2010

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 05.10.2010 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 10/12604-10 Dato 01. oktober 2010 INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 05.10.2010 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 10/12604-10 Dato 01. oktober 2010 Sted: Tidsrom: 1300-1600 Innkalt: Kopi Rådhuset i Trondheim, Storsalen Kjell Fosse, Kristian Rolstad,

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 17.06.2011. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Dato: 17.06.2011. Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer TYDAL KOMMUNE Dato: 17.06.2011 Kommunestyrets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 23.06.2011 Tidspunkt: 19:00 Eventuelt forfall meldes snarest

Detaljer

Regionalt handlingsprogram

Regionalt handlingsprogram Regionalt handlingsprogram Foto: Marit Hommedal/ Statoil for innovasjon og verdiskaping 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 3 Politisk forankring 3 Sammenheng mellom det regionale handlingsprogrammet og

Detaljer

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen.

Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Evalueringsrapport Utviklingsprosjekt for økt entreprenørskap i utdanning i Trondheimsregionen. Et samarbeidsprosjekt mellom Ungt Entreprenørskap Trøndelag og Trondheimsregionen Oktober 2013 Forord Samarbeidet

Detaljer

Utviklingsplan 2013-16, Trondheimsregionen

Utviklingsplan 2013-16, Trondheimsregionen TR-Plandokument jh 13.09.2012 Utviklingsplan 2013-16, Trondheimsregionen Utviklingsplan 2013-16 er utarbeidet i henhold til opplegg og signaler fra Trondheimsregionens organer og sak om Trondheimsregionens

Detaljer

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 08.11.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-7 Dato: 03. november.2011

INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 08.11.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-7 Dato: 03. november.2011 INNKALLING, RÅDMANNSFORUM 08.11.2011 Saksbehandler: Jon Hoem Referanse: 11/3244-7 Dato: 03. november.2011 Sted: NB: Rådhuset i Trondheim, 2. etg møterom Storsalen Tidsrom: Onsdag 08.11.2011 kl 1300-1600

Detaljer

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag

Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag Strategi for entreprenørskap og praksisnær læring i utdanning i Sør-Trøndelag 2011-2014 1 1. Bakgrunn Gjennom Handlingsplan for entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014,

Detaljer

INNKALLING, NÆRINGSRÅDET 25.3.2015

INNKALLING, NÆRINGSRÅDET 25.3.2015 INNKALLING, NÆRINGSRÅDET 25.3.2015 Saksbehandler: Astrid Haugslett Referanse: Dato 10.3.2015 Sted: NiT, Dronningens gate 12 Tidsrom: 21.1.2015, kl 12.00 16.00 Det vil bli servert lunsj ved møtestart. Innkalt:

Detaljer

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER

REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER FORVALTNINGSREVISJON REGIONALE UTVIKLINGSMIDLER SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SEPTEMBER 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Sør-Trøndelag

Detaljer

Strategisk næringsplan 2014-2018

Strategisk næringsplan 2014-2018 Strategisk næringsplan 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 11.12.2014 Opphavsrettigheter, forsidebilder: Bilde øverst: Siw Aina Strømøy Nest nederst til høyre: Salmar Farming, ved Brage Hansen Nederst til

Detaljer

Til: KRD Fra: Snåsa kommune Dato: 25.juni 2012

Til: KRD Fra: Snåsa kommune Dato: 25.juni 2012 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: KRD Fra: Snåsa kommune Dato: 25.juni 2012 Årlig rapport BOLYST Kommune: Prosjektnavn: Snåsa GNEST Godt Nyskapende Engasjement Skaper Trivsel i Snåsa

Detaljer

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal 1 10 Rissa Leksvik Trondheim Malvik Stjørdal Orkdal Skaun Klæbu Melhus Selbu Midtre Gauldal Tema: Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen før etter - eid av trøndere Leder Innhold i Det er nå det

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

Innspill til evaluering av Link Larvik AS

Innspill til evaluering av Link Larvik AS Innspill til evaluering av Link Larvik AS Larvik, desember 2012 Innhold 1. Bakgrunn... 2 2. Utviklingen siden siste evaluering... 2 3. Rapportering på kommunens forespørsler... 4 3.1 Arbeid med gründere,

Detaljer