HANDLINGSPLAN 2013 Region Midt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN 2013 Region Midt"

Transkript

1 Kompetansenettverk for lokale matspesialiteter HANDLINGSPLAN 2013 Region Midt Overordnete strategier Verdiskaping Mat sine mål og strategier ligger til grunn for Kompetansenettverket i Region Midt sine strategier. Arbeidsgrupperapporten VSP mat etter 2010? og våre regionale strategier ligger til grunn for handlingsplanen for Verdiskaping Mat sin visjon: Nye muligheter for norsk landbruk Kompetansenettverket i Norge sine hovedmål: Hovedmålet for virksomheten i de regionale nettverkene er å utnytte og koordinere matfaglige kompetansemiljø over hele landet med sikte på å øke verdiskapingen hos små og mellomstore matprodusenter. Lokalmatprodusentenes behov skal settes i fokus. Mål for målgruppa: Minimum 30 bedrifter skal årlig gjennomføre Besøksordningen og 10 bedrifter gjennomføre Oppfølgingsprosjekt Bedriftene skal ha en økt omsetning i perioden 2009 til 2015 vi skal i 2015 ha minimum 10 bedrifter med klare vekstambisjoner i regionen dobling i antall økologiske foredlingsbedrifter i perioden I 2015 skal vi ha 30 bedrifter med Spesialitetsmerkede produkter og fem nye produkter med Beskyttet betegnelse Mål for kompetansenavet og kompetansenettverket: Bygge sterkt og tilgjengelig nettverk av minimum 10 godt kvalifiserte matkontakter med kompetanse som dekker etterspørselen i regionen. Geografisk jevn fordeling av tiltakene Kompetansenettverket skal ha et nært samarbeid med relevante matregioner nasjonalt og internasjonalt. Kompetansetilbudet skal være så attraktivt at det tiltrekker seg deltakere nasjonalt og internasjonalt. Samla bidra til utvikling av minst 6 nye markedsretta produsentsamarbeid i perioden Navet skal bidra til et større kompetansearrangement årlig i hvert fylke Utvikle kompetansen i navet og nettverket for å støtte opp om vekstbedrifter i regionen f.eks tilknyttet inkubatormiljø. Utdrag fra strategier Strategiene skal evalueres og redigeres av styringsgruppen våren 2011, ut fra retningen på det nye Utviklingsprogrammet for lokale matspesialiteter og regionale føringer. Side 1 av 6

2 Oversikt over omsøkte midler 2011 Budsjett Budsjett Regnskap Prosjektledelse regionalt Kurs Diverse tiltak Besøksordning Totalt Tall i 1000 kroner. Nettobeløp. Planlagte aktiviteter prosjektledelse regionalt Tiltak tema Aktivitet Økonomisk ramme IN Planlegging 2012 Matkontakter og nettverksarbeid Diverse drift Total ramme - prosjektledelse regionalt En felles konferanse for kompetansenettverket i midt Møter med FMLA/IN/Mattilsynet og Hanen/Bondens Marked - 3 fylkesvise møter Koordinering av vekststrategiarbeidet Samarbeid om markedstjenester med KSLMatmerk Rapportering Planlegging/gjennomføring tiltak HP 2011 Planlegging HP Oppfølging og rekruttering av matkontakter Samarbeid med andre kompetansetilbydere Oppsøkende virksomhet i bedrifter, organisasjoner og virkemiddelapparat. Informasjon og markedsføring, konferanseweb, nettinfo, nyhetsbrevet. 450 Drift av styringsgruppen for navet, 2-3 møter, møtehonorar til Hanen og reiseutgifter, herunder fellestur til Eldrimner Samarbeidsmøter mellom navene (2) Diverse uforutsett Side 2 av 6

3 Kurs 2013 Tiltak tema Grunnleggende kurs i melkeforedling/ysting Trygg ost samling for godt etablerte ysterier Enkel melkeforedling for seterbrukere og ysterier i regionen Kurs i brunostproduksjon Grunnleggende kurs i nedskjæring, kjøttforedling og hygiene Kjøttforedlingskurs spekepølse og spekematproduksjon Ansvar/samarbeids partner Sted: Orkladal ysteri I samarbeid med FMLA i de tre fylkene. Sted: Mære landbruksskole Sted: Ladejarlen vgs. Sted: Mære landbruksskole Sted: Steinkjer vgs. Stranda vgs Oppstart Kurs-beskrivelse Medfinansieri ng Februar Mat på Mære Mars/april Februar Mat på Mære Fra IN To-dagers kurs i grunnleggende melkeforedling og hygiene. Mobiliseringstiltak. FMLA ST Kurs og godt etablerte ysterier med tema Kursholder Ragnhild Nordbø Grunnleggende melkeforedling og hygiene. Kurs etterspurt av seterbrukere og ysterier i regionen. FMLA NT Todagers kurs i brukostproduksjon for ysterier i Midt-Norge Interreg To-dagers kurs med grunnleggende kompetanse innen kjøttforedling. Mobiliseringstiltak. To-dagers videregående kurs innen kjøttforedling. Salg/marked inngår som tema. FMLA NT/ST Nettverkssamling marked/salg Produksjonsøkonomi og nettverk rettet mot kjøttbedrifter Saken er biff - nettverkssamlinger - krisehåndtering - nasjonale retningslinjer - lønnsomhetsorienterte tiltak - produkt- og konseptutvikling Sted: Stranda vgs KSL Matmerk og kompetansenavet på Mære KSL Matmerk i samarbeid med kompetansenavet på Mære Sted: Molde, Oppdal og Mære landbruksskole August Oktober Februar og I samarbeid med KSL Matmerk gjennomføres en eller flere nettverkssamlinger i regionen der tema er marked/salg. Samlingen inngår i Markedstjenestene i regi av KSL Matmerk Tre samlinger for kjøttforedlingsbedrifter i regionen. Samlingene er egnet både for nyetablerere og etablerte bedrifter. Målet er trygge kjøttprodukter ut til kunden. Det skal jobbes spesielt med faglig nettverk i Møre og Romsdal. Kurs og oppfølging i bedrift i kombinert tilbud. Vi kjøer i gang tilbud ut fra etterspørsel i bedriftene. FMLA MR KSL Matmerk 60 0 KSL Matmerk Side 3 av 6

4 Tiltak tema MRmat - Fisk på menyen - bakekurs i ulike brødtyper - kaker og desserter - sild i ulike varianter - salg/marked - Mat på Mære Kjøttforedling - Baking - Bær og grønt - Ysting RÅK Arbeidsgiverrollen Ansvar/samarbeids partner Fylkesmanne, Innovasjon Norge Møre og Romsdal og kompetansenavet Sted: Ålesund, Klippfiskakademiet Stor nettverkssamling med ulike typer kurs for lokale matprodusenter i Midt- Norge. Sted: Mære landbruksskole, Steinkejr vgs og Gangstad Gårdsysteri Sted: Mære landbruksskole og Oppdal Sted: Mære landbrusskole og Trondheim Oppstart Kurs-beskrivelse Medfinansieri ng 12. til 14. Februar Ulike kurs for lokalmatprodusenter der produktutvikling, kvalitet og bruk av lokal mat i servering er tema. Et samlingspunkt for erfaringsutveksling og kompetanseheving. Bær og frukt bedrifter i Midt-Norge har mange felles faglige utfordringer, både på produksjon og marked/salg. Det gjennomføres tre netteverkssamlinger med tema som er skreddersydd bedriftene. Lokale matprodusenter sliter og trenger kompetanse på hva some r mulig i forhold til å gi kompensasjon for svinn og en mest mulig effektiv måte å nyttiggjøre seg den råvaren de produserer av. Fra IN FMLA MR og IN MR FMLA NT og FMLA ST og IN NT Bransjeorg? Etablerte produsenter har etterspurt et kurs som er skreddersydd for små lokale matbedrifter som vokser og trenger ny kompetanse i forhold til arbeidsgiverrollen Februar og april Generasjonsskifte Sted: Molde og Trondheim Etablerte produsenter har etterspurt samlinger for neste generasjon for å begynne planlegging av generasjonsskifter og overdragelse av bedriften Total ramme kurs Side 4 av 6

5 Diverse aktiviteter 2013 Tiltak tema Beskrivelse / omfang Målgruppe Økonomi: Studietur til Tyskland og Østerrike Studietur til Gøteborg 6 dagers tur med 20 personer. Besøk til lokalmatprodusenter og økologiske produsenter i Tyskland og Østerrike. Tema er produktutvikling, organisering, markedsføring og salg av regionale produkter. Besøk på Hermannsdorfer, ens tor økolgoisk gård sør for Munchen og til ulike serverings- og turistbedrifter med fokus på opplevelser og lokal mat. Turen arrangeres i samarbeid med Fylkesmannen i Sør- og Nord-Trøndelag. 4 dagers tur til lokale bakebedrifter i Gøteborg området. Hensikten er inspirasjon og økt kompetanse for våre produsenter, samt legge grunnlag for et nettverksbygging Kjøttprodusenter og reiseliv. Flere bedrifter innen begge bransjene har henvendt seg til oss med ønske om en studietur for å se på muligheter for produktutvikling. Gruppen blir om nødvendig delt i to på deler av turen. Produsenter som driver med servering og baking og som ønsker mer fokus på lokale råvarer og produktutvikling. Medfinansiering Belastes IN ** FMLA ST/NT Interreg Total ramme diverse aktiviteter Side 5 av 6

6 Besøksordning 2013 Tiltak tema Omfang målgruppe Økonomisk ramme Besøk i bedrifter inkl reiseutgifter Hospitering i bedrift Startbesøk Administrasjon regionalt 40 bedrifter gjennomfører besøksordningen i vekstbedrifter får dobbelt besøk. 5 bedrifter får tilbud om opphold i annen lignende bedrift. (belastes IN) 10 dager 30 bedrifter 200 Planlegging av besøksordninger. Oppfølging av bedrifter. Tilrettelegging for mentorordning og bedriftsutviklingsprosjekt. Evaluering. 125 Sum Besøksordning Side 6 av 6

Kompetansenettverket i Midt- Norge. Årsrapport 2014

Kompetansenettverket i Midt- Norge. Årsrapport 2014 Kompetansenettverket i Midt- Norge Årsrapport 2014 Mære landbruksskole 15. februar 2015 1 Innhold 1SAMMENDRAG... 3 2. PROSJEKTLEDELSE... 3 2.1 ADMINISTRASJON AV NAVET... 3 3. OPPSUMMERING AV ÅRETS AKTIVITETER...

Detaljer

Matspesialiteter fra Trøndelag

Matspesialiteter fra Trøndelag Handlingsplan for Matspesialiteter fra Trøndelag 2012 2015 Mars 2012 INNHOLD FORORD... 3 1. INNLEDNING... 4 2. BAKGRUNN... 6 Nasjonalt satsingsområde... 6 Matspesialiteter fra Trøndelag bakgrunn og status...

Detaljer

Programnotat. Utviklingsprogrammet. -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping

Programnotat. Utviklingsprogrammet. -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping Programnotat Utviklingsprogrammet -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping Sist redigert 11. februar 2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Mål og målgrupper... 3 3. Virkeområder... 3 3.1 Lokalmat...

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

Menyen ØSTLANDET. Nyhetsbrev, februar 2014. KOMPETANSENETTVERKET FOR LOKALMATPRODUKSJON REGION ØST l NOFIMA AS. Tilbudet fra Kompetansenettverket

Menyen ØSTLANDET. Nyhetsbrev, februar 2014. KOMPETANSENETTVERKET FOR LOKALMATPRODUKSJON REGION ØST l NOFIMA AS. Tilbudet fra Kompetansenettverket Nyhetsbrev, februar 2014 Lokalmat er populært som aldri før, og det er spennende å se at det spirer og gror av små og store lokalmatinitiativer! Det er også positivt at mange godt etablerte lokalmatprodusenter

Detaljer

årsmelding Utviklingsavdelingen 2010 www.maere.no

årsmelding Utviklingsavdelingen 2010 www.maere.no årsmelding Utviklingsavdelingen 2010 I 2010 deltok over 1300 personer på kompetansetiltak. Rapporten viser årets kompetansetiltak i tekst og bilder. Mat og bygdeturisme Fornybar energi Landbruk og gartneri

Detaljer

ØSTLANDET. Planlagte ak viteter 2014. Økologisk bakekurs Baking med økologisk mel og de gamle kornsortene

ØSTLANDET. Planlagte ak viteter 2014. Økologisk bakekurs Baking med økologisk mel og de gamle kornsortene ØSTLANDET på Menyen KOMPETANSENETTVERKET FOR LOKALMATPRODUKSJON REGION ØST l NOFIMA AS Hei og velkommen til nok en høst full av nyttige og inspirerende aktiviteter og kompetansetilbud! Vi i Kompetansenettverket

Detaljer

ØSTLANDET. Kurs fra Kompetansenettverket i Øst 2015. Nye merkeregler for mat - kurs i Matinformasjonsforordningen

ØSTLANDET. Kurs fra Kompetansenettverket i Øst 2015. Nye merkeregler for mat - kurs i Matinformasjonsforordningen Kompetansenettverket for lokalmat ønsker å bidra til fortsatt vekst innen lokalmatsatsingen gjennom å tilby skreddersydde kurs, matfaglig rådgivning eller hjelp til å finne frem blant kompetansetilbydere

Detaljer

for alle som jobber med mat i nord

for alle som jobber med mat i nord Nyhetsbrev fra Kompetansenettverket for lokalmat i Nord-Norge 1:2013 for alle som jobber med mat i nord Ulike kompetansebehov: bedriftsutvikling, HACCP, produktutvikling, menyutvikling, design, produksjonslokale

Detaljer

Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner

Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner Levanger kommune Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner - et delprosjekt i Levanger kommunes Cittaslow-prosjekt 1. Mandat og organisering av delprosjektet...3 1.1 Mandat for delprosjektet...3

Detaljer

En jungel av muligheter! Hva finnes av hjelp? www.bedin.no www.nofima.no/mat/bedriftshjelp

En jungel av muligheter! Hva finnes av hjelp? www.bedin.no www.nofima.no/mat/bedriftshjelp En jungel av muligheter! Hva finnes av hjelp? www.bedin.no www.nofima.no/mat/bedriftshjelp Kompetansenettverk for småskala matproduksjon Prosjektleder Region Øst: Stine Alm Hersleth, Nofima Mat September

Detaljer

ØSTLANDET. Tittel Tid Sted Arrangør

ØSTLANDET. Tittel Tid Sted Arrangør KOMPETANSENETTVERKET FOR LOKALMATPRODUKSJON REGION ØST l Velkommen til en spennende kompetansehøst i Kompetansenettverket for lokalmatproduksjon i region øst! Allerede 28. til 31. oktober inviteres du

Detaljer

MRmat FAGDAGER NORSK LOKALMAT. Sett av 4. og 5. februar 2015 til matnyttige kurs og foredrag på Hustadvika Gjestegård i Fræna

MRmat FAGDAGER NORSK LOKALMAT. Sett av 4. og 5. februar 2015 til matnyttige kurs og foredrag på Hustadvika Gjestegård i Fræna MRmat FAGDAGER NORSK LOKALMAT Sett av 4. og 5. februar 2015 til matnyttige kurs og foredrag på Hustadvika Gjestegård i Fræna Arrangementet for deg som vil videreutvikle din bedrifts konkurransefortrinn!

Detaljer

Regionalt næringsprogram for Nord - Trøndelag

Regionalt næringsprogram for Nord - Trøndelag Regionalt næringsprogram for Nord - Trøndelag 2013-201 6 Landbruksrelatertnæringsutvikling Vedtatt: 2012 Reviderti 2013gjeldendefra 01.01.2014 Reviderti 2014 gjeldendefra 01.01.2015 Regionalt næringsprogram

Detaljer

for alle som jobber med mat i nord

for alle som jobber med mat i nord Nyhetsbrev fra Kompetansenettverket for lokalmat i Nord-Norge 2:2013 Samarbeid i Nord! - Kompetansenettverket for lokalmat Kompetansenettverket skal bistå små og mellomstore matprodusenter med å få tilgang

Detaljer

Handlingsprogram 2012 2013. Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk Regionalplan for energi og klima

Handlingsprogram 2012 2013. Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk Regionalplan for energi og klima Handlingsprogram 2012 2013 Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk Regionalplan for energi og klima Sak: FT-4/12 FELLES HANDLINGSPROGRAM 2012-2013 FOR REGIONALPLAN FOR NÆRINGSUTVIKLING,

Detaljer

Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak. Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver

Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak. Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver Mattilsynets tilsynsveiledere for mindre matbedrifter Oppdrag av 09.07.2003 fra Landbruks-

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

SLUTTRAPPORT: Trainee i landbruket. Et forprosjekt for utvikling og utprøving Stikkord: generasjonsskifte, kompetanseheving, utvikling

SLUTTRAPPORT: Trainee i landbruket. Et forprosjekt for utvikling og utprøving Stikkord: generasjonsskifte, kompetanseheving, utvikling SLUTTRAPPORT: Trainee i landbruket Et forprosjekt for utvikling og utprøving Stikkord: generasjonsskifte, kompetanseheving, utvikling Fylkesmannen i Finnmark Oktober 2014 Innhold Forord Sammendrag 1.Innledning...

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Markeder og markedsmuligheter for småskala matproduksjon på Agder

Markeder og markedsmuligheter for småskala matproduksjon på Agder Forprosjekt 01.05.02 31.03.03 Markeder og markedsmuligheter for småskala matproduksjon på Agder Sluttrapport Foto: Julemarkedet på Dyrskuplassen, Evje 2002 (K.E. Steindal) *) Med småskala matproduksjon

Detaljer

Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2013. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2013. Nord-Trøndelag fylkeskommune Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2013 Nord-Trøndelag fylkeskommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Status og utfordringer for fylkeskommunens oppgaver på landbruks- og matområdet...

Detaljer

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG

PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Trøndelag Reiseliv Munkegata 19 7048 TRONDHEIM May Britt Hansen TRONDHEIM, 11.11.2010 PROSJEKTBESKRIVELSE - ONLINE BOOKING FOR REISELIVET I TRØNDELAG Innholdsfortegnelse Reiselivsstrategien og mål for

Detaljer

KOMPETANSEKARTLEGGINGEN 2010 SAMMENDRAG PROSJEKTBESKRIVELSE RESULTATER OPPFØLGING. KOMPETANSEKARTLEGGINGEN 2010 SIDE 1 av 9

KOMPETANSEKARTLEGGINGEN 2010 SAMMENDRAG PROSJEKTBESKRIVELSE RESULTATER OPPFØLGING. KOMPETANSEKARTLEGGINGEN 2010 SIDE 1 av 9 SAMMENDRAG PROSJEKTBESKRIVELSE RESULTATER OPPFØLGING KOMPETANSEKARTLEGGINGEN 2010 SIDE 1 av 9 SAMMENDRAG Høsten 2010 fikk Gauldal Ressurs i oppdrag av Midtre Gauldal Næringsforum SA å foreta en kompetansekartlegging

Detaljer

Innholdsfortegnelse Film i Finnmark

Innholdsfortegnelse Film i Finnmark Film i Finnmark Innholdsfortegnelse Film i Finnmark... 1 1. MÅL OG RAMMER... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.1.2 Hva gjør andre?... 3 1.2 Utviklingsprogram for utvikling av film som næring i Finnmark... 4 1.2.1

Detaljer

Handlingsprogram 2014. for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima

Handlingsprogram 2014. for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima Handlingsprogram 2014 for Regionalplan for næringsutvikling Regionalplan for landbruk næringsrelatert del av Regionalplan for energi og klima Side 1 av 35 Innhold INNLEDNING 3 1. INNOVASJON OG INNOVASJONSSTRUKTUR..

Detaljer

Tiltakspakke for økt rekruttering til matsektoren i Sør- Trøndelag MATkompetanse ST

Tiltakspakke for økt rekruttering til matsektoren i Sør- Trøndelag MATkompetanse ST Tiltakspakke for økt rekruttering til matsektoren i Sør- Trøndelag MATkompetanse ST Søker: Kontaktperson: HiST, Avdeling for teknologi, Program for MATteknologi på vegne av partnerskapet HiST, Frøya videregående

Detaljer

Aktivitetsrapport 2012

Aktivitetsrapport 2012 Aktivitetsrapport 2012 1 Aktivitetsrapport fra administrasjonen Prosjekter og aktiviteter knyttet til Gjøvikregionen Næringsråd Strategisk Handlingsplan, som revideres årlig av styret, er retningsgivende

Detaljer

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012

SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Maj 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling SLUTTRAPPORT Lokal Mat på menyen 2011 / 2012 Periode for forprosjektet:

Detaljer