JORDBRUK OG HUSDYRPRODUKSJON

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JORDBRUK OG HUSDYRPRODUKSJON"

Transkript

1 landbruksskole UTVIKLINGSAVDELINGEN Årsrapport 2013 MATNAVET PÅ MÆRE JORDBRUK OG HUSDYRPRODUKSJON LOKALMAT KLIMA OG ENERGITILTAK SKOGBRUK - tlf.:

2 ÅRSMELDING 2011 Mær e Landbr uksskole utviklingsav delingen INNHOLD: Med inn i framtida Leder 2 Kursdeltakelse 3 Landbruk og gartneri 5 Matnavet i Midt-Norge 7 Økologisk satsing 10 ønsker forskere velkommen 13 Kompetanseløftet trøndersk landbruk 14 Vi har som mål å tilby best mulig kompetanse for de grønne næringene. Gjennom kurs, studieturer, rådgiving og deltakelse i prosjekter skal vi i åra framover bidra til god utvikling på bygdene. Fylkestinget i Nord-Trøndelag gjorde i desember 2013 viktige vedtak om videre utvikling ved landbruksskole. Vi fikk befestet at «landbruksskole har en viktig rolle for landbruket som utdannings, nærings- og utviklingsaktør. Volumproduksjon i jordbruket er hovedsatsingsområde». Store investeringer i melk- og kjøttproduksjon kommer de neste åra. Samtidig har Utviklingsavdelingen fått tre prioriterte utviklingsområder for : Lokalmat, Volumproduksjon i jordbruket og Energi- og klima i landbruket. Tove Hatling Jystad Leder for utviklingsavdelingen landbruksskole De grønne næringene stiller stadig større krav til kunnskap som grunnlag for god lønnsomhet. Vi skal i samarbeid med andre kompetansemiljø være en viktig bidragsyter for et Kompetanseløft. Vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven! Vi har som mål å tilby best mulig " kompetanse for de grønne næringene" Utgitt av Landbruksskole - foto: landbruksskole og Steinar Johansen

3 Landbruksskole UTDANNER DE SOM UTVIKLER DISTRIKTENE Over 1000 personer deltar på våre kurs hvert år! Dato Antall deltakere Kurs Sted 7. jan, 21. jan, 4. feb, 18. feb, 4. og 18. mars Kurs for nye melkeprodusenter og 6. februar Kurs i eierskifte oktober Fagdag i jordstruktur okt, 16. okt, 30. okt, 13. nov Med gjeld i banken og tru på framtida Skjetlein oktober Geno storfeskole - Storfeavl november Geno storfeskole Hold kontroll med fruktbarheten oktober Økonomisk traktorkjøring okt, 30. okt, 6., 13. og 20. nov Korndyrking og 26. oktober Kurs i ammekuproduksjon , 13., 16. og 18. mars Plantevernkurs nov, 27. nov og 2. des Gjødselplanlegging november Kurs i bringebærproduksjon oktober Økologisk grovforseminar 35 Kurs i varme arbeider 15 KURSAKTIVITET 5. mars Besøksdag på flisanlegg Opplæring i bruk av traktor (individuell opplæring) 4. og 5. juni 10 NORSVIN-kurs 1 17 SUM landbrukskurs 354 FELTKONTROLLØRKURS 6. mars Feltkontrollør Lian restaurant 24. april Feltkontrollør Skaun 14. juni Feltkontrollør Skjetlein august Feltkontrollør Snillfjord september Feltkontrollør 28 SUM Feltkontrollør TILRETTELAGTE KURS/MØTER AK-møte 35 Klauvskjærersamling 30 Seminkurs Norsk Sau og Geit 8 FK-Norsvin møte 35 Kompetansekafe Kompetanseløftet 11 GRUNNUTDANNING FOR VOKSNE Vg2 landbruk og gartneri Grong 15 Vg2 landbruk og gartneri 15 Sum totalt volumproduksjon 593 3

4 ÅRSMELDING 2013 Mær e Landbr uksskole utviklingsav delingen MATNAVET I MIDT-NORGE MRmat - februar Kjøttforedlingskurs 15 timer Ålesund 8 MRmat - februar Med lokal fisk på menyen 15 timer Ålesund 11 MRmat - februar Håndtverksbakst 15 timer Ålesund 9 MRmat - februar Menyutvikling - Ålesund 9 MRmat - februar Norsk øl og tradisjonsmat 3 timer Ålesund 12 Mat på - mars Videregående kurs i ysting 18 timer 13 Håndtverksbakst 15 timer 11 Mat på Grunnleggende kurs I saft og syltetøy - 15 timer 6 Mat på Kjøttforedlingskurs 15 timer 8 Mat på Wild Food - 8 timer 6 Mat på Økologisk inspirasjonskurs 8 timer 6 Mat på Spennende fra skog og Hage 15 timer 11 Mat på Merkevarebygging og omdømme i markedet 25 Mat på Økologisk satsing med København Madhus til 28. september Studietur til Tyskland videreforedling av økologisk kjøtt og melk Tyskland august Økonomi og kalkyler 12 4.november Oppfølging økonomi og kalkyler Sum totalt Matnavet SØKE GAMMELT SKAPE NYTT februar Brunostkurs med Pascale Baudonell februar Studietur til Jämtland på foredling Jämtland februar Surdeigskurs i Rissa, 9 deltagere Rissa mars 2013 Surdeigskurs Mat på, med Robin Edberg, 11 deltagere april Brødstudietur til Vestkysten av Sverige og Värmeland 6 deltagere Sverige 6 16, 17, og 18. april Surdeigskurs på Liantunet i, 2 kurs, 21 deltagere Presentasjon av matforedlingsanlegg som kulturminner 14.juni, samling i regi NTFK, Røyrvik Liantunet juni Fagtreff vedr foredling utvikling av mysedrikk, studentprosjekt Stiklestad 6 5. juni Brødtreff for småskala brødbakerier Stjørdal/Levanger juni Studietur til Polen bær, sopp og grøntforedling 1. august Presentasjon om surdeigsbaking under Trøndersk matfestival september Studietur og kurs brunostforedling Aurland 26. og 27. september Inspirasjonskurs grønn mat ved med Jämtlandsk kokk Melhus vgs og Ole Vig vgs og 16. oktober Grunnkurs økologisk bærforedling, 2 kurs og 16. oktober Grunnkurs i økologisk brødbaking for unge kokker Steinkjer okt Nettverksmøte om lokalt mjøl og gamle kornsorter Steinkjer 25 Sum totalt Søke gammelt skape nytt

5 MOBILISERING Lokalmat og reiseliv 27. februar Inspirasjonstreff Løkken februar Inspirasjonstreff Stadsbygd mars Inspirasjonstreff Berkåk april Inspirasjonstreff Tydal juni Inspirasjonstreff Verdal september Studietur Jämtland mat og reiseliv Jämtland 26 Sum totalt mobilisering 152 Landbruk Totalt har 600 personer deltatt på ulike kompetansetiltak innen landbruk på eller i regi av i Gårdbrukere og grunneiere skal få gode kurstilbud ved landbruksskole. Kursene vi holder skal holde et høyt faglig nivå og være et godt grunnlag for praktisk gjennomføring heime hos hver enkelt kursdeltaker. Kursene holdes stort sett på, men vi flytter også kurstilbudene ut til interesserte fagmiljøer. I tillegg til å være kurstilbyder er vi også innleid som prosjektledere for ulike landbruksorganisasjoner. Elevene deltar på mange av våre kurs. Dette gir elevene spennende møter med næringen og et mer spisset utdanningsløp. Agronom- og gartneropplæring tilpasset voksne Å ta utdanning for å bli agronom som voksen er blitt et populært tilbud. Våren 2013 ble 10 personer i alderen 25 år og oppover uteksaminert på Vg3 Landbruk. Høsten 2014 startet vi opp to Vg2 kurs (Vg2 landbruk og gartnernæring). Et av kursene går i samarbeid med Grong vgs og et kjøres her på. Totalt startet 35 elever opp i høst. Vi tilbyr også voksenopplæring innen gartnerfag. 5

6 ÅRSMELDING 2013 Mær e Landbr uksskole utviklingsav delingen Skogsveiplanlegging Økt hogst i 2013 tilbyr vegplanlegging og opplæring, prosjektering og driftsteknisk kompetanse. Gunnar Pettersen er vår vegplanlegger (50% stilling) og deltar med vegplanleggerkompetanse i mange skogsveiprosjekter hvert år. Det som starter med en befaring sammen med skogeieren, ender opp i en plan for vedlikehold eller bygging av skogsvei. Målsettingen er gode planer slik at skogsveiene bygges riktig. Oppdragskapasiteten er i løpet av året blitt styrket gjennom skognettverkene på Innherred og Namdalen, og et godt faglig samarbeid er etablert. I 2013 er det i alt planlagt m skogsbilvei til en prosjektert kostnad på 9.6 millioner. Det er gjennomført 2 dagers kurs i Softree vegplanleggeprogram for prosjektering av skogsveger for skogstudenter på Høyskolen i Hedmark Evenstad, der var 11 studenter på kurset. I 2013 er det i alt planlagt m skogsbilvei til en prosjektert kostnad på 9.6 millioner. Innleggvegen, Morka i Verdal 155m bilveg og 800m traktorveg - Godt planlagt og optimalt utført. Behovet for bistand til planlegging og utbygging av nye skogsbilveger og opprusting av eksisterende veger er stor, mye av den hogstmodne skogen står lengre fra veg og industrien mangler virke. 6 Innherred Skognettverk har kontor på. Oppsøkende virksomhet til skogeierne i fem Innherredskommuner har gitt svært gode resultater i form av økt avvirkning. Økt fokus på skog og skogbruk er viktig for trøndersk treforbrukende industri som er avhengig av lokalt råstoff. Skogen er også sentral i en større klimasammenheng.

7 Matnavet i Midt-Norge I 2013 har 200 personer deltatt på ulike kurs og 45 bedrifter har mottatt bedriftsrådgivning. Godt samarbeid med partnerskapet vårt og andre kompetansemiljø er en viktig forutsetning for lokalmatsatsingen og Matnavet i Midt-Norge. Både partnerskapet og nettverket vårt bukes aktivt for å utvikle og finne rett kompetansetilbud og gode tiltak for lokalmatprodusentene våre. Videreutvikling av dette vurderes som en viktig suksessfaktor i region Midt-Norge. Lokalmatbedrifter får rådgiving Besøksordningen er en etterspurt ordning med 15 timers gratis veiledning i bedrift. Det ble i 2013 gjennomført 45 besøk og 40 startbesøk. Startbesøk er to til tre timers møte med bedrifter som ønsker besøksordning for å avklare utfordringer og problemstillinger i bedriften. NYHETSBREV NR / 6. ÅRGANG MATNAVET KOMPETANSE MAT Midt-Norge Vellykket mobilisering i Nord- og Sør-Trøndelag har i samarbeid med matkontaktene hos Fylkesmannen i Nord- og Sør-Trøndelag gjennomført fem inspirasjonsmøter og en studietur til Jämtland for personer som vurderer å satse på lokalmat og/eller reiseliv. Arrangementene i 2013 ble en ubetinget suksess med i alt 152 deltakere. Vi gleder oss til å møte disse ildsjelene igjen i Besøksordning eller på kurs! OPPLEVELSE Foto forside: Steinar Johansen Lokalmatinteresserte får tilsendt vårt nyhetsbrev. Nyhetsmailer sendes også ut jevnlig. Kurs i brødbaking er populært MATNAVET I MIDT-NORGE: landbruksskole er et av fem kompetansenav i Norge som har ansvar for kompetansetilbudet til lokalmatprodusenter. er kompetansenav for lokalmatbedriftene i Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. Kompetansenavene får sine bevilgninger via Utviklingsprogram for lokalmat og grønt reiseliv (Innovasjon Norge). 7

8 ÅRSMELDING 2013 Mær e Landbr uksskole utviklingsav delingen To store kompetansearrangement for lokalmatprodusenter Vår klare målsetting er at MRmat og Mat på skal tilby spisskompetanse som kan løfte etablerte bedrifter framover. Målet med arrangementene er å formidle kunnskap, inspirere og bygge nettverk til lokalmat-produsenter og bygdeturisme-bedrifter. MRmat 2013 ble gjennomført i Ålesund 12. og 13.februar I overkant av 50 lokalmatprodusenter deltok på 5 ulike fagkurs og foredrag. MRmat er et samarbeidsprosjekt mellom Matnavet i Midt-Norge og Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Ivrige kursdeltakere på bakekurs med Robin Edberg, Cumpane Gøteborg. Mat på ble gjennomført på landbruksskole mars deltakere fikk delta på inspirerende fagkurs innen melk, kjøtt, grønnsaker og bær, baking og servering. I tillegg var det kurs og foredrag med tema som omdømmebygging, salg, økologi og mat i friluft. Mat på ble første gang arrangert i Med unntak av i 2011, så er det arrangert hvert år. Tidligere fylkesrådsleder Ingvild Kjerkol åpnet Mat på Over 1000 feltkontrollører er utdannet Ordningen med at jegere kan forhåndsgodkjenne hjorteslakt, har kommet for å bli, fastslår Mattilsynet. Derfor fortsetter sine Feltkontrollørkurs i Midt-Norge. Siden vi lanserte landets første kurs høsten 2010, har sertifisert 1100 jegere. Dette har medført økt kvalitet på både råvare og ferdigprodukt. Feltkontrollørordningen har muliggjort økt markedsorientering av viltkjøtt fra Trøndelag gjennom merkevaren Edelvilt. Kurs i feltkontroll. Veterinær Knut Sivert Halset underviser i organkontroll. 8

9 Soddmanifestet underskrevet Soddmanifestet ble underskrevet av kokker, presse og landbruksnæringa under mat på 2013 Prosjekt Mat og reiseliv og Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS samarbeider om å tilby kompetanse til etablerte serveringsbedrifter i Trøndelag. Målet er økt bruk av lokalmat og lokale råvarer, økt verdiskaping og større tilgang på lokalmat for våre gjester. Serveringsbedriftene mottar individuell rådgiving i bedrift. Prosjektet går videre i

10 ÅRSMELDING 2013 Mær e Landbr uksskole utviklingsav delingen Interreg.prosjektet Interreg-prosjektet Søke gammelt skape nytt mathantverk eies av Eldrimner, Jämtlands län og landbruksskole samt at Liantunet deltar som likeverdig part fra Sør-Trøndelag. Prosjektet avsluttes i august Prosjektet har hatt fokus på løfte fram foredlingskunnskap primært knyttet til helse og miljø, og har valgt å holde fokus på sunne kornråvarer og surdeigsbaking, på bær- og grønt og på myse, samt at også mobilisering er et fokusområde. Ca 150 personer har deltatt på ulike aktiviteter i Robin Edberg fra Stockholm underviser i brødbaking. 10

11 Økologisk satsing jobber aktivt med flere økologiske prosjekter. Økouka 2013 Sammen med Norsk Landbruksrådgiving og Fylkesmannens landbruksavdeling arrangerte vi Økouka Økofrokost, inspirasjonsdag for lærere, økologisk bakekurs, inspirasjonsdag for kantine og storhusholdning og et matkurs stod på programmet. Mobiliseringsprosjekt for videreforedling av økologisk melk i Trøndelag I samarbeid med Foregangsfylket for økologisk melkeproduksjon har vi fått utviklingsmidler fra Statens landbruksforvaltning. Målet er å mobilisere og bygge nettverk av økoprodusenter mht videreforedling av økologisk melk, samt utvikle former for samarbeid og nettverk mellom økoprodusenter og gårdsysterier. Gardsmat.net har på oppdrag fra Hanen hatt ansvar for drift av nettstedet gardsmat.net. I 2013 har vi bidratt i prosessen med videreutvikling av nettstedet og overføring av eierskap til Trøndelag Mat SA. Utsnitt av nettsiden til gårdsmat.net 11

12 ÅRSMELDING 2013 Mær e Landbr uksskole utviklingsav delingen Klima- og energitiltak i landbruket Vi startet i 2013 opp et tre-årig klima og energiprosjekt. Hovedmålet er å redusere klimagassutslipp fra landbruket i Nord-Trønde-lag, samt bedre utnyttingen av energiressursene på gården og øke lønnsomheten for gårdbrukeren. Vi fokuserer på agronomi, energiøkonomisering og bioenergi. Informasjon, kurs og studie-turer er gjennomført. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Norsk Landbruksråd-giving, FMLA, NTFK og Innovasjon Norge. Halmanlegg hos Tor-Henrik Jule. Han varmer opp alle bygninger på gården med varme fra halmanlegget. FORNYBAR FRAMTID FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG LANDBRUKSAVDELINGEN Landbruksskole laget en informasjonsbrosjyre i forbindelse med satsingen på fornybar energi 12

13 ønsker forskere velkommen! Vi er arena for mange forskningsmiljø og er veldig glade når vi får besøk av studenter som ønsker å ta sin bachelor eller masteroppgave hos oss. Vi stiller arealer, driftsbygninger og personell til disposisjon for forskningsinstitusjoner fra hele landet. Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet og Høgskolen i Nord-Trøndelag - Adferdsforsøk på gris, Doktorgradsarbeide Høgskolen i Nord-Trøndelag - Bacheloroppgaver Norsk Landbruksrådgiving sortsforsøk i gras og korn Gether AS og NTNU Veksthuset som energileverandør og Lavvarmeprosjekt Bioforsk øst bevaring av lokalsorter av gras, bevaring ved bruk Felleskjøpet forutvikling og Felleskjøpet Agri Grisefjøset brukes i forbindelse med testing av ulike fòrslag og fòrtilsettinger. Eksempler på testing som er gjennomført i grisefjøset er testing av melketilskudd til smågris, purkefòr og smågrisfòr. GETHER AS Svensk-norsk samarbeid om entreprenørskap landbruksskole, Skjetlein Grønt kompetansesenter, Mittuniversitetet, Høgskolen i Nord-Trøndleag og Torsta AB er aktørene i Interregprosjektet GRENI - Grønt entreprenørskap og innovasjonssystem. Målet er et tre-årig Interregprosjekt der vi samarbeider om å utvikle entreprenørskapsutdanningen i skolen og måten vi jobber med næringsutvikling/kompetanseheving i de grønne næringene. 13

14 ÅRSMELDING 2013 Mær e Landbr uksskole utviklingsav delingen Naturbruksskolenes forening Vi er veldig glade for å få muligheten til å jobbe nærmere de andre naturbruksskolene i Norge. Rita Backer Natvig er fra høsten 2013 engasjert som markedssekretær for interesseorganisasjonen Naturbruksskolenes forening. Markedssekretæren leder arbeidet med felles markedsføring av naturbruksskolene, er foreningens og styrets sekretær og er foreningens kontaktperson i Norge og Europa. Rådgiving innen veksthus Norsk landbruksrådgiving Veksthusringen har kontor på og driver rådgiving for veksthusnæringen i Norge Kompetanseløft Trøndersk landbruk deltar aktivt i prosjektet Kompetanseløft Trøndersk landbruk. Prosjektet har slagordet «Vi løfter kompetansen sammen». Dette passer godt til s navfilosofi, der vi utvikler og tilbyr kompetanse i samarbeid med de fremste fagmiljøene i regionen og nasjonalt. Som en aktivitet i Kompetanseløftet har vi satt i gang evaluering og videreutvikling av voksenopplæringstilbudet sammen med næringen og arrangert Kompetansekafe. Inn på tunet I Nord-Trøndelag har vi ca 70 tilbydere av ulike Inn på tunet-tjenester. Dette er bedrifter som yter tjenester innen barnevern, rusomsorg, attføring, skole etc. I 2013 gjennomførte vi en undersøkelse blant 12 Inn på tunet bedrifter for å kartlegge kompetansebehov og prøve ut en besøksordning. Trøndelag Forskning og Utvikling ble innleid for å gjennomføre arbeidet med bedriftsbesøk. (TFoU-rapport 2013:15) Foto Aina Bye 14

15 VI JOBBER VED UTVIKLINGSAVDELINGEN PÅ MÆRE LANDBRUKSSKOLE: VOLUM P RO D UKSJO N I JO RD BRUKET / ENERGI- OG KLIMATILTAK I LANDBRUKET Tove Hatling Jystad Tlf Leder Utviklingsavdelingen Geir Fisknes Tlf Fornybar energi/landbruk MATNAVET I MIDT-NORGE Rita Natvig Tlf Matnavet i Midt-Norge Elisabeth Tronstad Tlf Matnavet i Midt-Norge Gunn Bratberg Tlf Matnavet i Midt-Norge Kari Kolle Tlf Søke gammelt- skape nytt Jan Kåre Johansen Kjøkkensjef SKOGBRUK Gunnar Pettersen Tlf Skogsvegplanlegging Gunnar Jermstad Aage Berg Helge Kårstad Pådriver skog Pådriver skog Kystskogbruket Takk for godt samarbeid: TINE, Nortura, HiNT, Jon Rannem, TYR, Norsk Landbruksrådgiving (Nord-Trøndelag, Namdalen, Sør-Trøndelag og Sogn og Fjordane), Innovasjon Norge, gårdbrukere vi har besøkt, Fylkesmannens landbruksavdelinger, Driv HMS, Øyvind Skarstad, Trøndelag Forskning og Utvikling, Felleskjøpet, Universitetet for Miljø og Biovitenskap, Skjetlein Grønt Kompetansesenter, NORSVIN, Grong vgs, Nord-Trøndelag Bondelag, Sør-Trøndelag Bondelag, Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS, Torsta, Mittuniversitetet, Steinkjer videregående skole, alle matkontaktene våre, kommuner, Kompetanseløft Trøndersk Landbruk, Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Gether AS, NMBU med flere.

16 landbruksskole, Utviklingsavdelingen svegen 163, 7710 Sparbu Tlf Foto Steinar Johansen Vi leverer Svanemerkede trykksaker - DesignTrykk AS - Returadresse: landbruksskole, 7710 SPARBU