JORDBRUK OG HUSDYRPRODUKSJON

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "JORDBRUK OG HUSDYRPRODUKSJON"

Transkript

1 landbruksskole UTVIKLINGSAVDELINGEN Årsrapport 2013 MATNAVET PÅ MÆRE JORDBRUK OG HUSDYRPRODUKSJON LOKALMAT KLIMA OG ENERGITILTAK SKOGBRUK - tlf.:

2 ÅRSMELDING 2011 Mær e Landbr uksskole utviklingsav delingen INNHOLD: Med inn i framtida Leder 2 Kursdeltakelse 3 Landbruk og gartneri 5 Matnavet i Midt-Norge 7 Økologisk satsing 10 ønsker forskere velkommen 13 Kompetanseløftet trøndersk landbruk 14 Vi har som mål å tilby best mulig kompetanse for de grønne næringene. Gjennom kurs, studieturer, rådgiving og deltakelse i prosjekter skal vi i åra framover bidra til god utvikling på bygdene. Fylkestinget i Nord-Trøndelag gjorde i desember 2013 viktige vedtak om videre utvikling ved landbruksskole. Vi fikk befestet at «landbruksskole har en viktig rolle for landbruket som utdannings, nærings- og utviklingsaktør. Volumproduksjon i jordbruket er hovedsatsingsområde». Store investeringer i melk- og kjøttproduksjon kommer de neste åra. Samtidig har Utviklingsavdelingen fått tre prioriterte utviklingsområder for : Lokalmat, Volumproduksjon i jordbruket og Energi- og klima i landbruket. Tove Hatling Jystad Leder for utviklingsavdelingen landbruksskole De grønne næringene stiller stadig større krav til kunnskap som grunnlag for god lønnsomhet. Vi skal i samarbeid med andre kompetansemiljø være en viktig bidragsyter for et Kompetanseløft. Vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven! Vi har som mål å tilby best mulig " kompetanse for de grønne næringene" Utgitt av Landbruksskole - foto: landbruksskole og Steinar Johansen

3 Landbruksskole UTDANNER DE SOM UTVIKLER DISTRIKTENE Over 1000 personer deltar på våre kurs hvert år! Dato Antall deltakere Kurs Sted 7. jan, 21. jan, 4. feb, 18. feb, 4. og 18. mars Kurs for nye melkeprodusenter og 6. februar Kurs i eierskifte oktober Fagdag i jordstruktur okt, 16. okt, 30. okt, 13. nov Med gjeld i banken og tru på framtida Skjetlein oktober Geno storfeskole - Storfeavl november Geno storfeskole Hold kontroll med fruktbarheten oktober Økonomisk traktorkjøring okt, 30. okt, 6., 13. og 20. nov Korndyrking og 26. oktober Kurs i ammekuproduksjon , 13., 16. og 18. mars Plantevernkurs nov, 27. nov og 2. des Gjødselplanlegging november Kurs i bringebærproduksjon oktober Økologisk grovforseminar 35 Kurs i varme arbeider 15 KURSAKTIVITET 5. mars Besøksdag på flisanlegg Opplæring i bruk av traktor (individuell opplæring) 4. og 5. juni 10 NORSVIN-kurs 1 17 SUM landbrukskurs 354 FELTKONTROLLØRKURS 6. mars Feltkontrollør Lian restaurant 24. april Feltkontrollør Skaun 14. juni Feltkontrollør Skjetlein august Feltkontrollør Snillfjord september Feltkontrollør 28 SUM Feltkontrollør TILRETTELAGTE KURS/MØTER AK-møte 35 Klauvskjærersamling 30 Seminkurs Norsk Sau og Geit 8 FK-Norsvin møte 35 Kompetansekafe Kompetanseløftet 11 GRUNNUTDANNING FOR VOKSNE Vg2 landbruk og gartneri Grong 15 Vg2 landbruk og gartneri 15 Sum totalt volumproduksjon 593 3

4 ÅRSMELDING 2013 Mær e Landbr uksskole utviklingsav delingen MATNAVET I MIDT-NORGE MRmat - februar Kjøttforedlingskurs 15 timer Ålesund 8 MRmat - februar Med lokal fisk på menyen 15 timer Ålesund 11 MRmat - februar Håndtverksbakst 15 timer Ålesund 9 MRmat - februar Menyutvikling - Ålesund 9 MRmat - februar Norsk øl og tradisjonsmat 3 timer Ålesund 12 Mat på - mars Videregående kurs i ysting 18 timer 13 Håndtverksbakst 15 timer 11 Mat på Grunnleggende kurs I saft og syltetøy - 15 timer 6 Mat på Kjøttforedlingskurs 15 timer 8 Mat på Wild Food - 8 timer 6 Mat på Økologisk inspirasjonskurs 8 timer 6 Mat på Spennende fra skog og Hage 15 timer 11 Mat på Merkevarebygging og omdømme i markedet 25 Mat på Økologisk satsing med København Madhus til 28. september Studietur til Tyskland videreforedling av økologisk kjøtt og melk Tyskland august Økonomi og kalkyler 12 4.november Oppfølging økonomi og kalkyler Sum totalt Matnavet SØKE GAMMELT SKAPE NYTT februar Brunostkurs med Pascale Baudonell februar Studietur til Jämtland på foredling Jämtland februar Surdeigskurs i Rissa, 9 deltagere Rissa mars 2013 Surdeigskurs Mat på, med Robin Edberg, 11 deltagere april Brødstudietur til Vestkysten av Sverige og Värmeland 6 deltagere Sverige 6 16, 17, og 18. april Surdeigskurs på Liantunet i, 2 kurs, 21 deltagere Presentasjon av matforedlingsanlegg som kulturminner 14.juni, samling i regi NTFK, Røyrvik Liantunet juni Fagtreff vedr foredling utvikling av mysedrikk, studentprosjekt Stiklestad 6 5. juni Brødtreff for småskala brødbakerier Stjørdal/Levanger juni Studietur til Polen bær, sopp og grøntforedling 1. august Presentasjon om surdeigsbaking under Trøndersk matfestival september Studietur og kurs brunostforedling Aurland 26. og 27. september Inspirasjonskurs grønn mat ved med Jämtlandsk kokk Melhus vgs og Ole Vig vgs og 16. oktober Grunnkurs økologisk bærforedling, 2 kurs og 16. oktober Grunnkurs i økologisk brødbaking for unge kokker Steinkjer okt Nettverksmøte om lokalt mjøl og gamle kornsorter Steinkjer 25 Sum totalt Søke gammelt skape nytt

5 MOBILISERING Lokalmat og reiseliv 27. februar Inspirasjonstreff Løkken februar Inspirasjonstreff Stadsbygd mars Inspirasjonstreff Berkåk april Inspirasjonstreff Tydal juni Inspirasjonstreff Verdal september Studietur Jämtland mat og reiseliv Jämtland 26 Sum totalt mobilisering 152 Landbruk Totalt har 600 personer deltatt på ulike kompetansetiltak innen landbruk på eller i regi av i Gårdbrukere og grunneiere skal få gode kurstilbud ved landbruksskole. Kursene vi holder skal holde et høyt faglig nivå og være et godt grunnlag for praktisk gjennomføring heime hos hver enkelt kursdeltaker. Kursene holdes stort sett på, men vi flytter også kurstilbudene ut til interesserte fagmiljøer. I tillegg til å være kurstilbyder er vi også innleid som prosjektledere for ulike landbruksorganisasjoner. Elevene deltar på mange av våre kurs. Dette gir elevene spennende møter med næringen og et mer spisset utdanningsløp. Agronom- og gartneropplæring tilpasset voksne Å ta utdanning for å bli agronom som voksen er blitt et populært tilbud. Våren 2013 ble 10 personer i alderen 25 år og oppover uteksaminert på Vg3 Landbruk. Høsten 2014 startet vi opp to Vg2 kurs (Vg2 landbruk og gartnernæring). Et av kursene går i samarbeid med Grong vgs og et kjøres her på. Totalt startet 35 elever opp i høst. Vi tilbyr også voksenopplæring innen gartnerfag. 5

6 ÅRSMELDING 2013 Mær e Landbr uksskole utviklingsav delingen Skogsveiplanlegging Økt hogst i 2013 tilbyr vegplanlegging og opplæring, prosjektering og driftsteknisk kompetanse. Gunnar Pettersen er vår vegplanlegger (50% stilling) og deltar med vegplanleggerkompetanse i mange skogsveiprosjekter hvert år. Det som starter med en befaring sammen med skogeieren, ender opp i en plan for vedlikehold eller bygging av skogsvei. Målsettingen er gode planer slik at skogsveiene bygges riktig. Oppdragskapasiteten er i løpet av året blitt styrket gjennom skognettverkene på Innherred og Namdalen, og et godt faglig samarbeid er etablert. I 2013 er det i alt planlagt m skogsbilvei til en prosjektert kostnad på 9.6 millioner. Det er gjennomført 2 dagers kurs i Softree vegplanleggeprogram for prosjektering av skogsveger for skogstudenter på Høyskolen i Hedmark Evenstad, der var 11 studenter på kurset. I 2013 er det i alt planlagt m skogsbilvei til en prosjektert kostnad på 9.6 millioner. Innleggvegen, Morka i Verdal 155m bilveg og 800m traktorveg - Godt planlagt og optimalt utført. Behovet for bistand til planlegging og utbygging av nye skogsbilveger og opprusting av eksisterende veger er stor, mye av den hogstmodne skogen står lengre fra veg og industrien mangler virke. 6 Innherred Skognettverk har kontor på. Oppsøkende virksomhet til skogeierne i fem Innherredskommuner har gitt svært gode resultater i form av økt avvirkning. Økt fokus på skog og skogbruk er viktig for trøndersk treforbrukende industri som er avhengig av lokalt råstoff. Skogen er også sentral i en større klimasammenheng.

7 Matnavet i Midt-Norge I 2013 har 200 personer deltatt på ulike kurs og 45 bedrifter har mottatt bedriftsrådgivning. Godt samarbeid med partnerskapet vårt og andre kompetansemiljø er en viktig forutsetning for lokalmatsatsingen og Matnavet i Midt-Norge. Både partnerskapet og nettverket vårt bukes aktivt for å utvikle og finne rett kompetansetilbud og gode tiltak for lokalmatprodusentene våre. Videreutvikling av dette vurderes som en viktig suksessfaktor i region Midt-Norge. Lokalmatbedrifter får rådgiving Besøksordningen er en etterspurt ordning med 15 timers gratis veiledning i bedrift. Det ble i 2013 gjennomført 45 besøk og 40 startbesøk. Startbesøk er to til tre timers møte med bedrifter som ønsker besøksordning for å avklare utfordringer og problemstillinger i bedriften. NYHETSBREV NR / 6. ÅRGANG MATNAVET KOMPETANSE MAT Midt-Norge Vellykket mobilisering i Nord- og Sør-Trøndelag har i samarbeid med matkontaktene hos Fylkesmannen i Nord- og Sør-Trøndelag gjennomført fem inspirasjonsmøter og en studietur til Jämtland for personer som vurderer å satse på lokalmat og/eller reiseliv. Arrangementene i 2013 ble en ubetinget suksess med i alt 152 deltakere. Vi gleder oss til å møte disse ildsjelene igjen i Besøksordning eller på kurs! OPPLEVELSE Foto forside: Steinar Johansen Lokalmatinteresserte får tilsendt vårt nyhetsbrev. Nyhetsmailer sendes også ut jevnlig. Kurs i brødbaking er populært MATNAVET I MIDT-NORGE: landbruksskole er et av fem kompetansenav i Norge som har ansvar for kompetansetilbudet til lokalmatprodusenter. er kompetansenav for lokalmatbedriftene i Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. Kompetansenavene får sine bevilgninger via Utviklingsprogram for lokalmat og grønt reiseliv (Innovasjon Norge). 7

8 ÅRSMELDING 2013 Mær e Landbr uksskole utviklingsav delingen To store kompetansearrangement for lokalmatprodusenter Vår klare målsetting er at MRmat og Mat på skal tilby spisskompetanse som kan løfte etablerte bedrifter framover. Målet med arrangementene er å formidle kunnskap, inspirere og bygge nettverk til lokalmat-produsenter og bygdeturisme-bedrifter. MRmat 2013 ble gjennomført i Ålesund 12. og 13.februar I overkant av 50 lokalmatprodusenter deltok på 5 ulike fagkurs og foredrag. MRmat er et samarbeidsprosjekt mellom Matnavet i Midt-Norge og Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Ivrige kursdeltakere på bakekurs med Robin Edberg, Cumpane Gøteborg. Mat på ble gjennomført på landbruksskole mars deltakere fikk delta på inspirerende fagkurs innen melk, kjøtt, grønnsaker og bær, baking og servering. I tillegg var det kurs og foredrag med tema som omdømmebygging, salg, økologi og mat i friluft. Mat på ble første gang arrangert i Med unntak av i 2011, så er det arrangert hvert år. Tidligere fylkesrådsleder Ingvild Kjerkol åpnet Mat på Over 1000 feltkontrollører er utdannet Ordningen med at jegere kan forhåndsgodkjenne hjorteslakt, har kommet for å bli, fastslår Mattilsynet. Derfor fortsetter sine Feltkontrollørkurs i Midt-Norge. Siden vi lanserte landets første kurs høsten 2010, har sertifisert 1100 jegere. Dette har medført økt kvalitet på både råvare og ferdigprodukt. Feltkontrollørordningen har muliggjort økt markedsorientering av viltkjøtt fra Trøndelag gjennom merkevaren Edelvilt. Kurs i feltkontroll. Veterinær Knut Sivert Halset underviser i organkontroll. 8

9 Soddmanifestet underskrevet Soddmanifestet ble underskrevet av kokker, presse og landbruksnæringa under mat på 2013 Prosjekt Mat og reiseliv og Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS samarbeider om å tilby kompetanse til etablerte serveringsbedrifter i Trøndelag. Målet er økt bruk av lokalmat og lokale råvarer, økt verdiskaping og større tilgang på lokalmat for våre gjester. Serveringsbedriftene mottar individuell rådgiving i bedrift. Prosjektet går videre i

10 ÅRSMELDING 2013 Mær e Landbr uksskole utviklingsav delingen Interreg.prosjektet Interreg-prosjektet Søke gammelt skape nytt mathantverk eies av Eldrimner, Jämtlands län og landbruksskole samt at Liantunet deltar som likeverdig part fra Sør-Trøndelag. Prosjektet avsluttes i august Prosjektet har hatt fokus på løfte fram foredlingskunnskap primært knyttet til helse og miljø, og har valgt å holde fokus på sunne kornråvarer og surdeigsbaking, på bær- og grønt og på myse, samt at også mobilisering er et fokusområde. Ca 150 personer har deltatt på ulike aktiviteter i Robin Edberg fra Stockholm underviser i brødbaking. 10

11 Økologisk satsing jobber aktivt med flere økologiske prosjekter. Økouka 2013 Sammen med Norsk Landbruksrådgiving og Fylkesmannens landbruksavdeling arrangerte vi Økouka Økofrokost, inspirasjonsdag for lærere, økologisk bakekurs, inspirasjonsdag for kantine og storhusholdning og et matkurs stod på programmet. Mobiliseringsprosjekt for videreforedling av økologisk melk i Trøndelag I samarbeid med Foregangsfylket for økologisk melkeproduksjon har vi fått utviklingsmidler fra Statens landbruksforvaltning. Målet er å mobilisere og bygge nettverk av økoprodusenter mht videreforedling av økologisk melk, samt utvikle former for samarbeid og nettverk mellom økoprodusenter og gårdsysterier. Gardsmat.net har på oppdrag fra Hanen hatt ansvar for drift av nettstedet gardsmat.net. I 2013 har vi bidratt i prosessen med videreutvikling av nettstedet og overføring av eierskap til Trøndelag Mat SA. Utsnitt av nettsiden til gårdsmat.net 11

12 ÅRSMELDING 2013 Mær e Landbr uksskole utviklingsav delingen Klima- og energitiltak i landbruket Vi startet i 2013 opp et tre-årig klima og energiprosjekt. Hovedmålet er å redusere klimagassutslipp fra landbruket i Nord-Trønde-lag, samt bedre utnyttingen av energiressursene på gården og øke lønnsomheten for gårdbrukeren. Vi fokuserer på agronomi, energiøkonomisering og bioenergi. Informasjon, kurs og studie-turer er gjennomført. Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Norsk Landbruksråd-giving, FMLA, NTFK og Innovasjon Norge. Halmanlegg hos Tor-Henrik Jule. Han varmer opp alle bygninger på gården med varme fra halmanlegget. FORNYBAR FRAMTID FYLKESMANNEN I NORD-TRØNDELAG LANDBRUKSAVDELINGEN Landbruksskole laget en informasjonsbrosjyre i forbindelse med satsingen på fornybar energi 12

13 ønsker forskere velkommen! Vi er arena for mange forskningsmiljø og er veldig glade når vi får besøk av studenter som ønsker å ta sin bachelor eller masteroppgave hos oss. Vi stiller arealer, driftsbygninger og personell til disposisjon for forskningsinstitusjoner fra hele landet. Norges Miljø og Biovitenskapelige Universitet og Høgskolen i Nord-Trøndelag - Adferdsforsøk på gris, Doktorgradsarbeide Høgskolen i Nord-Trøndelag - Bacheloroppgaver Norsk Landbruksrådgiving sortsforsøk i gras og korn Gether AS og NTNU Veksthuset som energileverandør og Lavvarmeprosjekt Bioforsk øst bevaring av lokalsorter av gras, bevaring ved bruk Felleskjøpet forutvikling og Felleskjøpet Agri Grisefjøset brukes i forbindelse med testing av ulike fòrslag og fòrtilsettinger. Eksempler på testing som er gjennomført i grisefjøset er testing av melketilskudd til smågris, purkefòr og smågrisfòr. GETHER AS Svensk-norsk samarbeid om entreprenørskap landbruksskole, Skjetlein Grønt kompetansesenter, Mittuniversitetet, Høgskolen i Nord-Trøndleag og Torsta AB er aktørene i Interregprosjektet GRENI - Grønt entreprenørskap og innovasjonssystem. Målet er et tre-årig Interregprosjekt der vi samarbeider om å utvikle entreprenørskapsutdanningen i skolen og måten vi jobber med næringsutvikling/kompetanseheving i de grønne næringene. 13

14 ÅRSMELDING 2013 Mær e Landbr uksskole utviklingsav delingen Naturbruksskolenes forening Vi er veldig glade for å få muligheten til å jobbe nærmere de andre naturbruksskolene i Norge. Rita Backer Natvig er fra høsten 2013 engasjert som markedssekretær for interesseorganisasjonen Naturbruksskolenes forening. Markedssekretæren leder arbeidet med felles markedsføring av naturbruksskolene, er foreningens og styrets sekretær og er foreningens kontaktperson i Norge og Europa. Rådgiving innen veksthus Norsk landbruksrådgiving Veksthusringen har kontor på og driver rådgiving for veksthusnæringen i Norge Kompetanseløft Trøndersk landbruk deltar aktivt i prosjektet Kompetanseløft Trøndersk landbruk. Prosjektet har slagordet «Vi løfter kompetansen sammen». Dette passer godt til s navfilosofi, der vi utvikler og tilbyr kompetanse i samarbeid med de fremste fagmiljøene i regionen og nasjonalt. Som en aktivitet i Kompetanseløftet har vi satt i gang evaluering og videreutvikling av voksenopplæringstilbudet sammen med næringen og arrangert Kompetansekafe. Inn på tunet I Nord-Trøndelag har vi ca 70 tilbydere av ulike Inn på tunet-tjenester. Dette er bedrifter som yter tjenester innen barnevern, rusomsorg, attføring, skole etc. I 2013 gjennomførte vi en undersøkelse blant 12 Inn på tunet bedrifter for å kartlegge kompetansebehov og prøve ut en besøksordning. Trøndelag Forskning og Utvikling ble innleid for å gjennomføre arbeidet med bedriftsbesøk. (TFoU-rapport 2013:15) Foto Aina Bye 14

15 VI JOBBER VED UTVIKLINGSAVDELINGEN PÅ MÆRE LANDBRUKSSKOLE: VOLUM P RO D UKSJO N I JO RD BRUKET / ENERGI- OG KLIMATILTAK I LANDBRUKET Tove Hatling Jystad Tlf Leder Utviklingsavdelingen Geir Fisknes Tlf Fornybar energi/landbruk MATNAVET I MIDT-NORGE Rita Natvig Tlf Matnavet i Midt-Norge Elisabeth Tronstad Tlf Matnavet i Midt-Norge Gunn Bratberg Tlf Matnavet i Midt-Norge Kari Kolle Tlf Søke gammelt- skape nytt Jan Kåre Johansen Kjøkkensjef SKOGBRUK Gunnar Pettersen Tlf Skogsvegplanlegging Gunnar Jermstad Aage Berg Helge Kårstad Pådriver skog Pådriver skog Kystskogbruket Takk for godt samarbeid: TINE, Nortura, HiNT, Jon Rannem, TYR, Norsk Landbruksrådgiving (Nord-Trøndelag, Namdalen, Sør-Trøndelag og Sogn og Fjordane), Innovasjon Norge, gårdbrukere vi har besøkt, Fylkesmannens landbruksavdelinger, Driv HMS, Øyvind Skarstad, Trøndelag Forskning og Utvikling, Felleskjøpet, Universitetet for Miljø og Biovitenskap, Skjetlein Grønt Kompetansesenter, NORSVIN, Grong vgs, Nord-Trøndelag Bondelag, Sør-Trøndelag Bondelag, Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS, Torsta, Mittuniversitetet, Steinkjer videregående skole, alle matkontaktene våre, kommuner, Kompetanseløft Trøndersk Landbruk, Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Gether AS, NMBU med flere.

16 landbruksskole, Utviklingsavdelingen svegen 163, 7710 Sparbu Tlf Foto Steinar Johansen Vi leverer Svanemerkede trykksaker - DesignTrykk AS - Returadresse: landbruksskole, 7710 SPARBU

Velkommen til Mære KURSKATALOG

Velkommen til Mære KURSKATALOG HVERT ÅR DELTAR OVER 1000 PERSONER PÅ ULIKE KURS I REGI AV MÆRE. HER HAR VI TRIVELIGE KURSLOKALER OG ET KJØKKEN SOM SERVERER SPENNENDE MAT MED GODE RÅVARER FRA MIDT-NORGE. Velkommen til Mære KURSKATALOG

Detaljer

Årsmelding 2011. Mære landbruksskole UTVIKLINGSAVDELINGEN

Årsmelding 2011. Mære landbruksskole UTVIKLINGSAVDELINGEN Mære landbruksskole UTVIKLINGSAVDELINGEN Årsmelding 2011 MATNAVET I MIDT-NORGE - LANDBRUK OG GARTNERI - FORNYBAR ENERGI - MIDTNORSK SKOG- OG TRESENTER I 2011 deltok over.. personer på kompetansetiltak.

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2013 Region Midt

HANDLINGSPLAN 2013 Region Midt Kompetansenettverk for lokale matspesialiteter HANDLINGSPLAN 2013 Region Midt Overordnete strategier Verdiskaping Mat sine mål og strategier ligger til grunn for Kompetansenettverket i Region Midt sine

Detaljer

Kan vi lære av lokalmatsatsingen i landbruket? Fylkesmannens reindriftkonferanse 2014 Kari Kolle, FMLA

Kan vi lære av lokalmatsatsingen i landbruket? Fylkesmannens reindriftkonferanse 2014 Kari Kolle, FMLA Kan vi lære av lokalmatsatsingen i landbruket? Fylkesmannens reindriftkonferanse 2014 Kari Kolle, FMLA Bygdenæringer Verdiskaping på mangfold av ressurser= mennesker, bygninger, natur/landskap osv.) Inn

Detaljer

Foregangsfylke økologisk melk. Nasjonal økomelk-konferanse Scandic Hell 25. og 26. januar 2017 Eva Pauline Hedegart

Foregangsfylke økologisk melk. Nasjonal økomelk-konferanse Scandic Hell 25. og 26. januar 2017 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke økologisk melk Nasjonal økomelk-konferanse Scandic Hell 25. og 26. januar 2017 Eva Pauline Hedegart En av strategiene for å øke produksjon og forbruk av økologisk mat, landbruksdepartementes

Detaljer

Kompetansenettverket i Midt- Norge. Årsrapport 2014

Kompetansenettverket i Midt- Norge. Årsrapport 2014 Kompetansenettverket i Midt- Norge Årsrapport 2014 Mære landbruksskole 15. februar 2015 1 Innhold 1SAMMENDRAG... 3 2. PROSJEKTLEDELSE... 3 2.1 ADMINISTRASJON AV NAVET... 3 3. OPPSUMMERING AV ÅRETS AKTIVITETER...

Detaljer

Kompetansetilbud for landbruket

Kompetansetilbud for landbruket Kompetansetilbud for landbruket Presentasjon strategiseminar Drammen, 23.8.2012 Bjørnar Sæther 1.amanuensis økonomisk geografi Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Universitetet i Oslo Forsker Østlandsforskning

Detaljer

årsmelding Utviklingsavdelingen 2010 www.maere.no

årsmelding Utviklingsavdelingen 2010 www.maere.no årsmelding Utviklingsavdelingen 2010 I 2010 deltok over 1300 personer på kompetansetiltak. Rapporten viser årets kompetansetiltak i tekst og bilder. Mat og bygdeturisme Fornybar energi Landbruk og gartneri

Detaljer

Hvem har hva i Sør-Trønderlag

Hvem har hva i Sør-Trønderlag Hvem har hva i Sør-Trønderlag Grønn naturbruk - Landbruk og gartnernæring - Anleggsgartner og idrettsanleggsfaget - Heste- og hovslager - Vg3 yrkes- eller studiekompetanse - Energi og miljø, spesiell studiekompetanse

Detaljer

Mære landbruksskole KURSTILBUD 2013/2014. De e itjnå som kjæm tå sæ sjøl! Ta kurs på Mære!

Mære landbruksskole KURSTILBUD 2013/2014. De e itjnå som kjæm tå sæ sjøl! Ta kurs på Mære! KURSTILBUD 2013/2014 Mære landbruksskole Feltkontrollørkurs Interessen for kursene er større enn forventet, så Mære landbruksskole setter fortløpende opp nye kurs. Følg med på www.maere.no. Datoer legges

Detaljer

«Økologisk landbruk bygger på grunnprinsipper om helse, økologi, rettferdighet og varsomhet»

«Økologisk landbruk bygger på grunnprinsipper om helse, økologi, rettferdighet og varsomhet» 2015 «Økologisk landbruk bygger på grunnprinsipper om helse, økologi, rettferdighet og varsomhet» Foto: Svein Gunnar Kjøde Forbehold om endringer Vi byr på økologisk morgenkaffe! Mandag 28. sept kl. 07.30-08.30

Detaljer

Skaslien Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen

Skaslien Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen Skaslien 2.10.2013 Erik Ilseng Turid Windjusveen Olsen Hva er Regionalt næringsprogram? Strategi for næringsutvikling og bruk av Bygdeutviklingsmidlene (BU midlene) Erstatter «Ta Hedmark i bruk!» Skal

Detaljer

KOMPETANSEHEVING OG REKRUTTERING

KOMPETANSEHEVING OG REKRUTTERING KOMPETANSEHEVING OG REKRUTTERING KOMPETANSE OG LANDBRUK Kontaktperson: Jon Olav Veie Kunnskap, er en av de viktigste produksjonsfaktorene i de fleste foretak. Dette gjelder enten man driver vareproduksjon

Detaljer

«Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket

«Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket «Landbruksvekst Halsa» Prosjekt for økt omsetning og verdiskaping i landbruket 01.05.2017-01.05.2019 Prosjektnavn: «Landbruksvekst Halsa» Bakgrunn Fylkesmannen i Møre og Romsdal, utlysning av tilskudd

Detaljer

«Økologisk landbruk bygger på grunnprinsipper om helse, økologi, rettferdighet og varsomhet»

«Økologisk landbruk bygger på grunnprinsipper om helse, økologi, rettferdighet og varsomhet» 2015 «Økologisk landbruk bygger på grunnprinsipper om helse, økologi, rettferdighet og varsomhet» Vi byr på økologisk morgenkaffe! Mandag 28. sept kl. 07.30-08.30 Fylkets Hus, Mære landbruksskole Tirsdag

Detaljer

Skjetlein grønt kompetansesenter

Skjetlein grønt kompetansesenter Skjetlein grønt kompetansesenter - et regionalt knutepunkt for utvikling av grønne næringer Med utgangspunkt i landbruket og andre grønne næringer skal vi bidra til vekst og utvikling i distriktene. Vi

Detaljer

Prosjektleder Anne Grete Rostad

Prosjektleder Anne Grete Rostad Prosjektleder Anne Grete Rostad Målgruppe for prosjektet Målgruppen for hovedprosjektet er bønder, skogeiere, rådgivere, lærere, veiledere, forskere, og de som ønsker seg inn i næringa. Prosjektet skal

Detaljer

Jobbmuligheter med grønn utdanning Grønn fagdag, Skjetlein, 29. oktober 2013. Halvor Nordli, «Framtidas landbruksutdanning»

Jobbmuligheter med grønn utdanning Grønn fagdag, Skjetlein, 29. oktober 2013. Halvor Nordli, «Framtidas landbruksutdanning» Jobbmuligheter med grønn utdanning Grønn fagdag, Skjetlein, 29. oktober 2013 Halvor Nordli, «Framtidas landbruksutdanning» Litt om meg Født 1964, fra Kongsvinger, bosatt på Hamar Utdanna husdyrbruker fra

Detaljer

Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak. Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver

Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak. Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver Mattilsynets tilsynsveiledere for mindre matbedrifter Oppdrag av 09.07.2003 fra Landbruks-

Detaljer

RETNINGSLINJER for prioritering av. midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus

RETNINGSLINJER for prioritering av. midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen Mars 2017 RETNINGSLINJER for prioritering av midler til utredning og tilrettelegging i landbruket i Oslo og Akershus - 2017 Foto: Lars Martin Julseth Foto: Ellen Marie Forsberg Langsiktig,

Detaljer

Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland

Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland 2017-2020 Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland Innledning: Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune og Innovasjon Norge i Oppland

Detaljer

Økt økologisk tilbud. Støtteordninger for storkjøkken, barnehage/sfo og lokalmatprodusenter

Økt økologisk tilbud. Støtteordninger for storkjøkken, barnehage/sfo og lokalmatprodusenter Økt økologisk tilbud Støtteordninger for storkjøkken, barnehage/sfo og lokalmatprodusenter Nofima AS Berit Foss Hille, Åshild Longva, Sveinung Grimsby, Gunhild Akervold Dalen 03.09.2012 1 Nofima - nasjonalt

Detaljer

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Øyvind Mejdell Jakobsen prosjektleder Grønn forskning i Midt-Norge Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS Trøndelag - Matregion nummer 1 Trøndelag - Matregion nummer 1 "Forskning og forskningsbasert innovasjon

Detaljer

TroNett - konferansen 2005

TroNett - konferansen 2005 TroNett - konferansen 2005 Trondheim 25. - 27. august Mat helse og innovasjon Prosjektering og etablering av et matsenter i Trøndelag ved Kjersti Monsen Vi spiser ikke lenger bare for å overleve! I 2002

Detaljer

Lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for matsatsing i Oppland

Lokalmatsatsingen i Oppland Samarbeidsplan for matsatsing i Oppland Lokalmatsatsingen i Oppland 2013-2016 Samarbeidsplan for matsatsing i Oppland Innledning: Oppland fylkeskommune, Innovasjon Norge Oppland og Fylkesmannen i Oppland er alle offentlige aktører som har oppgaver

Detaljer

Øke matproduksjonen og verdiskapinga i Trøndelag

Øke matproduksjonen og verdiskapinga i Trøndelag Øke matproduksjonen og verdiskapinga i Trøndelag Lars Morten Rosmo Leder Sør-Trøndelag Bondelag Hovedstrategi - kompetanse Hovedstrategi - kompetanse Hvorfor Hvorfor øke øke norsk norsk matproduksjon?

Detaljer

Landbruksavdelingen. Handlingsplan 2014. for landbruksrelatert næringsutvikling i Oslo og Akershus

Landbruksavdelingen. Handlingsplan 2014. for landbruksrelatert næringsutvikling i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen Handlingsplan 2014 for landbruksrelatert næringsutvikling i Oslo og Akershus Utkast nr. 1/2014 Fylkesmannen er statlig sektormyndighet på landbruks- og matområdet og har ansvar for

Detaljer

Nettverkssamling Elverum 28. november Erik Ilseng FM i Hedmark, landbruksavdelingen

Nettverkssamling Elverum 28. november Erik Ilseng FM i Hedmark, landbruksavdelingen Nettverkssamling Elverum 28. november 2013 Erik Ilseng FM i Hedmark, landbruksavdelingen Hvorfor et Regionalt Bygdeutviklingsprogram (RBU)? Skal bidra til å styrke og samordne den regionale virkemiddelbruken

Detaljer

Regional handlingsplan for økologisk landbruk. Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad

Regional handlingsplan for økologisk landbruk. Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad Regional handlingsplan for økologisk landbruk Strategi, tiltak, status og utfordringer. Trond Ballestad 16.10.2012 Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk 2011 2013 Bakgrunn: Fylkesmannens

Detaljer

HANDLINGSPLAN for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold

HANDLINGSPLAN for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold HANDLINGSPLAN 2015 for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold Prioriteringer for: Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket Midler til utredning og tilrettelegging, inkludert midler

Detaljer

Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark

Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark 2011 2013 Handlingsplan for utvikling av økologisk produksjon og forbruk i Telemark 2011-2013 1 Økologisk landbruk er en samlebetegnelse

Detaljer

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD

KOMPETANSESENTER -GEIT PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD PÅ SENJA VIDEREGÅENDE SKOLE, GIBOSTAD Senja vgs skal med samarbeidspartnere tilknyttet geitnæringa, i løpet av en 3-års periode etablere et kompetansesenter for geit. Sentret skal administreres fra Senja

Detaljer

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen

Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Sluttrapport per 31.10.2010 for prosjekt Grønt reiseliv i byen Prosjektet har i henhold til prosjektplanen vært gjennomført som en del av Agro Utviklings virksomhet, og har vært sett i sammenheng med prosjektet

Detaljer

Bruken av de fylkesvise bygdeutviklingsmidlene i Østfold 2015

Bruken av de fylkesvise bygdeutviklingsmidlene i Østfold 2015 Rapport Bruken av de fylkesvise bygdeutviklingsmidlene i Østfold 2015 Det vises til fullmaktsbrev fra Landbruks- og matdepartementet av 16.02.2015, pkt, 5 resultatrapportering. Fylkesmannen i Østfold har

Detaljer

Foregangsfylke økologisk melk og kjøtt. Økologisk Innovasjonskongress Røros 12.november 2015 Eva Pauline Hedegart

Foregangsfylke økologisk melk og kjøtt. Økologisk Innovasjonskongress Røros 12.november 2015 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke økologisk melk og kjøtt Økologisk Innovasjonskongress Røros 12.november 2015 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke for Økologisk melk Foregangsfylke for Økologisk melk (2014-2017) Prosjektet

Detaljer

for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold

for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold HANDLINGSPLAN 2014 for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold Prioriteringer for: Bedriftsrettede bygdeutviklingsmidler til investeringer i landbruket Bygdeutviklingsmidler til utredning og tilrettelegging,

Detaljer

Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland

Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland Regionalt næringsprogram for landbruket i Nordland 2013-2016 Nytt navn Regionalt Næringsprogram (RNP) Regional Miljøprogram (RMP Regionalt skog- og klimaprogram (RSK) Utgjør til sammen Regionalt bygdeutviklingsprogram

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet 2010-2015 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Status... 3 4 Mål, strategier og satsingsområder... 7 5 Organisering

Detaljer

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet

FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND. Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet FYLKESMANNEN I HEDMARK OG OPPLAND Handlingsplan for utvikling av økologisk landbruk i Innlandet 2010-2015 FYLKESMANNEN I HEDMARK Landbruksavdelingen Parkgt. 36-2317 Hamar Telefon 62 55 10 00 Telefaks 62

Detaljer

Innherred samkommune

Innherred samkommune Innherred samkommune 30. oktober 2008 Fylkesmannens landbruksavdeling Monika S. Luktvasslimo Landbruk og bygdeutvikling Utvikling/status landbruk Lokale muligheter innenfor rammen av nasjonal politikk

Detaljer

Ullensvang 14 februar Nils Bjørke

Ullensvang 14 februar Nils Bjørke ... Ullensvang 14 februar Nils Bjørke Matarena er en kompetansearena og «koblingsboks» for lokalmat i Hordaland/ Vestlandet Utvikler og formidler kunnskap om bærekraftige produkter fra sjø og land Gjennom

Detaljer

Lyst til å utvikle din landbruksbedrift? Har din organisasjon gode prosjekter for å videreutvikle landbruket i Østfold?

Lyst til å utvikle din landbruksbedrift? Har din organisasjon gode prosjekter for å videreutvikle landbruket i Østfold? Lyst til å utvikle din landbruksbedrift? Har din organisasjon gode prosjekter for å videreutvikle landbruket i Østfold? Regionalt næringsprogram: HANDLINGSPLAN 2013 for landbruksrelatert næringsutvikling

Detaljer

Landbruksavdelingen HANDLINGSPLAN 2016 for landbruksbasert næringsutvikling i Oslo og Akershus

Landbruksavdelingen HANDLINGSPLAN 2016 for landbruksbasert næringsutvikling i Oslo og Akershus Landbruksavdelingen HANDLINGSPLAN 2016 for landbruksbasert næringsutvikling i Oslo og Akershus Langsiktig, bærekraftig og lønnsom verdiskaping med utgangspunkt i landbrukets ressurser Januar 2016 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Seminar møte i ressursgruppa for energi- og klimaprogrammet, Hvam vgs 6.4.2011

Seminar møte i ressursgruppa for energi- og klimaprogrammet, Hvam vgs 6.4.2011 Seminar møte i ressursgruppa for energi- og klimaprogrammet, Hvam vgs 6.4.2011 11.00 Lunsj i gårdsbutikken Beite 11.45 Velkommen v/rektor Iver Husum 12.00 Orientering om 3-årig program for Energi- Klima-

Detaljer

Handlingsplan 2015. for landbruksbasert næringsutvikling i Oslo og Akershus. Uten jord, ingen liv. 2015 er FNs internasjonale jordår

Handlingsplan 2015. for landbruksbasert næringsutvikling i Oslo og Akershus. Uten jord, ingen liv. 2015 er FNs internasjonale jordår Landbruksavdelingen Handlingsplan 2015 for landbruksbasert næringsutvikling i Oslo og Akershus Uten jord, ingen liv. 2015 er FNs internasjonale jordår Nr. 1/2015 2 PARTNERSKAP FOR LANDBRUKSBASERT NÆRINGSUTVIKLING

Detaljer

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag

Formål LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG. Bakgrunn. Avgrensing. www.tfou.no. www.tfou.no. www.tfou.no. Landbruksmelding for Trøndelag LANDBRUKETS ØKONOMISKE BETYDNING I TRØNDELAG 2.3.2011 Roald Sand Trøndelag Forskning og Utvikling Formål Dokumentere verdiskaping og sysselsetting i primærleddet fordelt på jordbruk, skogbruk og tilleggsnæringer

Detaljer

Nord- og Sør-Trøndelag som foregangsfylker på økologisk melk

Nord- og Sør-Trøndelag som foregangsfylker på økologisk melk Nord- og Sør-Trøndelag som foregangsfylker på økologisk melk Areal Det har gjennom flere år vært jobba aktivt med økologisk landbruk i Trøndelagsfylkene, noe som også vises i statistikken over utviklingen

Detaljer

«Styrket mjølkeproduksjon i Molde og Rauma» Erfaringer fra prosjektet så langt

«Styrket mjølkeproduksjon i Molde og Rauma» Erfaringer fra prosjektet så langt «Styrket mjølkeproduksjon i Molde og Rauma» Erfaringer fra prosjektet så langt Janne Marlene Mork, TINE Rådgiving Nettverkssamling 2016 Hoppid.no Bakgrunn for prosjektet Ulike «mjølkeprosjekt» i regi av

Detaljer

Melding om kystskogbruket skritt videre. - Hva har skjedd? - Og hva skal skje videre?

Melding om kystskogbruket skritt videre. - Hva har skjedd? - Og hva skal skje videre? Melding om kystskogbruket 2015 skritt videre - Hva har skjedd? - Og hva skal skje videre? 1 Melding om kystskogbruket 2015 har to hovedbudskap - verdiskapingsbudskapet og -klimabudskapet Anbefalingene

Detaljer

Tilbud ved Skjetlein

Tilbud ved Skjetlein Tilbud ved Skjetlein Vg1 NATURBRUK, her får du lære om: DYR LANDBRUK SKOG OG ENERGI GARTNERI OG ANLEGGSGARTNER BRUK AV NATUREN til ulike aktiviteter og næringsformål Grønn studiekompetanse Naturbruk

Detaljer

Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK)

Skjetlein grønt kompetansesenter (SGK) Skjetlein grønt kompetansesenter () BAKGRUNN Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag fylkeskommune vedtok 1 å bestille en forvaltningsrevisjon knyttet til : 1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon

Detaljer

Regionalt utviklingsprogram

Regionalt utviklingsprogram Regionalt utviklingsprogram Samkommunen 30. oktober 2008 Rådgiver Ragnhild Vist Lindberg Nord-Trøndelag fylkeskommune Hva er RUP? Prosessen, dokumentet, politisk grunnlag, innsatsområder Virkemiddelbruken

Detaljer

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012

Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Korleis skape samhandlig lokal og regionalt Solstrand, 26.september 2012 Steinar Johnsen, Seniorrådgivar, Innovasjon Norge Møre og Romsdal partnerskapen hoppid.no Hovudutfordring og strategi Auka tilfang

Detaljer

31.10.2012. Rapportering til fylkestinget om vedtak fattet av fylkesrådene siden siste rapportering til fylkestingets samling i juni 2012

31.10.2012. Rapportering til fylkestinget om vedtak fattet av fylkesrådene siden siste rapportering til fylkestingets samling i juni 2012 Vedlegg 2 Vår referanse Saksbehandler Dato 12/05795-8 Ann-Karin Mellingen 31.10.2012 Rapportering til fylkestinget om vedtak fattet av fylkesrådene siden siste rapportering til fylkestingets samling i

Detaljer

FJELLANDBRUKET. Juni 2017 Hans Oskar Devik

FJELLANDBRUKET. Juni 2017 Hans Oskar Devik FJELLANDBRUKET Juni 2017 Hans Oskar Devik Fjellandbruket i Nord- Trøndelag (mulighetenes land) Ressursgrunnlag i Fjellandbruket Lierne Røyrvik Namsskoga n Meråker Dyrka jord (aug 12) 14 074 4010 7 392

Detaljer

Norsk Landbruksrådgiving

Norsk Landbruksrådgiving Norsk Landbruksrådgiving 2014 Organisasjon NLR består av: 39 lokale enheter 25 000 medlemmer 260 rådgivere Sentralenhet med 16 medarbeidere Organisasjon Fra 01.01.2014: NLR har tatt over LHMS (Landbrukets

Detaljer

ØSTLANDET. Planlagte ak viteter 2014. Økologisk bakekurs Baking med økologisk mel og de gamle kornsortene

ØSTLANDET. Planlagte ak viteter 2014. Økologisk bakekurs Baking med økologisk mel og de gamle kornsortene ØSTLANDET på Menyen KOMPETANSENETTVERKET FOR LOKALMATPRODUKSJON REGION ØST l NOFIMA AS Hei og velkommen til nok en høst full av nyttige og inspirerende aktiviteter og kompetansetilbud! Vi i Kompetansenettverket

Detaljer

Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus

Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus Kartlegging av kompetansebehov Grønt reiseliv Oslo og Akershus Rapport 2/09 www.agroutvikling.no Innhold 1. Om undersøkelsen... side 5 1.1 Bakgrunn... side 5 1.2 Formål side 5 1.3 Avgrensinger og definisjoner.

Detaljer

HANDLINGSPLAN for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold

HANDLINGSPLAN for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold HANDLINGSPLAN 2016 for landbruksrelatert næringsutvikling i Østfold Prioriteringer for: Midler til investering og bedriftsutvikling i landbruket Midler til utredning og tilrettelegging Midler til rekruttering

Detaljer

Landbrukets økonomiske Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag betydning i Trøndelag

Landbrukets økonomiske Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag betydning i Trøndelag Landbrukets økonomiske Landbrukets økonomiske betydning i Trøndelag betydning i Trøndelag Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 2010 Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars

Detaljer

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye

Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010. Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Verdiskaping og sysselsetting i jordbruket i Trøndelag, 2010 Seminar Rica Hell Hotell 18.04.2013, Siv Karin Paulsen Rye Definisjoner og avgrensing Verdiskaping Sum inntekter, jordbruket + Familiens arbeid

Detaljer

Utdanningstilbud 2012/2013. -Dyr med realfag

Utdanningstilbud 2012/2013. -Dyr med realfag Utdanningstilbud 2012/2013 -Dyr med realfag Naturbruk: Energi og miljø NYHET 2012/2013 Elevene får allerede på vg1 direkte kontakt inn til forsknings- og innovasjonsmiljø ved NTNU Undervisningsopplegg

Detaljer

Kantina ved Hamar katedralskole en liten glede i hverdagen

Kantina ved Hamar katedralskole en liten glede i hverdagen Kantina ved Hamar katedralskole en liten glede i hverdagen Kantina er et naturlig samlingssted for våre 1350 elever og 230 ansatte. Vi er 7 ansatte fordelt på5 årsverk og har ca 1000 besøkende hver dag.

Detaljer

Kjenner du NORD-TRØNDELAGS VIKTIGSTE NÆRING?

Kjenner du NORD-TRØNDELAGS VIKTIGSTE NÆRING? Kjenner du NORD-TRØNDELAGS VIKTIGSTE NÆRING? Landbruk Nord-Trøndelags viktigste næring Visste du at hvert fjerde årsverk i Nord-Trøndelag utføres i landbruket eller i tilknytning til landbruket? I tillegg

Detaljer

Foregangsfylke økologisk melk. Fagmøte grovfôrbasert melk og kjøtt, Fokhol mars 2016 Eva Pauline Hedegart

Foregangsfylke økologisk melk. Fagmøte grovfôrbasert melk og kjøtt, Fokhol mars 2016 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke økologisk melk Fagmøte grovfôrbasert melk og kjøtt, Fokhol mars 2016 Eva Pauline Hedegart Foregangsfylke for Økologisk melk Foregangsfylke for Økologisk melk (2014-2017) Prosjektet er et

Detaljer

Muligheter og utfordringer ved etablering av lokalmatproduksjon i Nordland

Muligheter og utfordringer ved etablering av lokalmatproduksjon i Nordland Muligheter og utfordringer ved etablering av lokalmatproduksjon i Nordland Miniseminar Kleiva 7.mars Ingvill Bang Fylkesmannen i Nordland Landbruks- og reindriftsavdelingen 4 seksjoner Areal- og Samfunn

Detaljer

Dyrker fruktbare framtidsnæringer

Dyrker fruktbare framtidsnæringer Dyrker fruktbare framtidsnæringer et regionalt innovasjonsprogram for landbruk med nasjonal relevans Bakgrunn Nasjonal landbruksmelding Velkommen til bords (2011) Landbruksmelding for Trøndelag (2010)

Detaljer

Aksjonsdager Bioenergi Trofors 21. april 2015 Røsså, 22. april 2015

Aksjonsdager Bioenergi Trofors 21. april 2015 Røsså, 22. april 2015 Satsing på bioenergi Aksjonsdager Bioenergi Trofors 21. april 2015 Røsså, 22. april 2015 v/ David Johann Rådgiver skogbruk Seksjon regional utvikling 1. Nasjonale føringer 2. Situasjon i Nordland 3. Bioenergiprosjekt

Detaljer

Bruken av midler til Bygdeutvikling 2013 - Innovasjon Norge Sør-Trøndelag

Bruken av midler til Bygdeutvikling 2013 - Innovasjon Norge Sør-Trøndelag Kommunene i Sør-Trøndelag Adresseliste Presse Vår ref: 2011/101723 Trondheim, 27.1.2014 Bruken av midler til Bygdeutvikling 2013 - Innovasjon Norge Sør-Trøndelag Innovasjon Norge disponerer Bygdeutviklingsmidlene

Detaljer

Økonomisk, agronomisk økologisk!

Økonomisk, agronomisk økologisk! Økonomisk, agronomisk økologisk! Handlingsplan for å nå målet om 15 pst økologisk produksjon og forbruk i 2015 Økologifagdagen 2009 07.10.2009 Per Christian Rålm Økonomisk, agronomisk økologisk! Handlingsplan

Detaljer

Den Gode Maten. Utviklingsprosjekt Den Gode Maten Mars 2012 Ola Heggem, TNS, SIV Industriinkubator

Den Gode Maten. Utviklingsprosjekt Den Gode Maten Mars 2012 Ola Heggem, TNS, SIV Industriinkubator Den Gode Maten Utviklingsprosjekt Den Gode Maten Mars 2012 Ola Heggem, TNS, SIV Industriinkubator 1 Den Gode Maten Sitat fra Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk sin tale under åpningen av Ica Sjølyst

Detaljer

Innhold Innledning... 3 RULL 2 kunnskap er lønnsomt... 4 3. Status strategiarbeidet... 5 4. Rekruttering... 8 5. Utdanning... 9

Innhold Innledning... 3 RULL 2 kunnskap er lønnsomt... 4 3. Status strategiarbeidet... 5 4. Rekruttering... 8 5. Utdanning... 9 RULL Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket i Oppland Årsrapport for 2015 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Videreføring av RULL-prosjektet... 3 1.2 Politisk forankring... 3 1.3 Nasjonale føringer...

Detaljer

Handlingsplan for matspesialiteter fra Trøndelag

Handlingsplan for matspesialiteter fra Trøndelag Handlingsplan for matspesialiteter fra Trøndelag 2012-2015 Handlingsområder og tiltak - oppdat 22.mai 2013 Handlingsplanen har to overordna resultatmål: 1. 20 nyetableringer 1) totalt i perioden i Sør-Trøndelag

Detaljer

Mid-Norway European Office Trøndelags Europakontor

Mid-Norway European Office Trøndelags Europakontor Mid-Norway European Office Trøndelags Europakontor ÅRSMELDING 2006 1 Innledning I januar 2006 ble foreningen Trøndelags Europakontor registrert i Brønnøysundsregistret. Omorganiseringen fra prosjekt til

Detaljer

Grønt fagsenter Buskerud

Grønt fagsenter Buskerud Grønt fagsenter Buskerud Konkretisering: Eiermodell, styringsstruktur og finansiering Notat 31. januar 2017 Eirik Kolsrud Norsk Landbruksrådgiving Østafjells 1: Innledning Rapporten "Grønt fagsenter Buskerud"

Detaljer

Bernt Skarstad. Bernt Skarstad. Arktisk Landbruk 1

Bernt Skarstad. Bernt Skarstad. Arktisk Landbruk 1 Bernt Skarstad Leder Nordland Bondelag Leder Nord Norsk Landbruksråd Leder Arktisk Landbruk utv,prosjekt Direksjons i Norges Vel Alger Samdrift Åbjøra Kjøtt og melk DA Slaktegris Bernt s Maskinservice

Detaljer

Nord-Trøndelags relative andel av landbruksproduksjonen i landet i 2000 og 2008

Nord-Trøndelags relative andel av landbruksproduksjonen i landet i 2000 og 2008 Nord-Trøndelags relative andel av landbruksproduksjonen i landet i 2000 og 2008 Befolkning (antall) Driftsenheter (antall) Verpehøner (antall) Slaktekyllinger (antall) Gris (antall) Sau (antall) Øvrige

Detaljer

Bakgrunn og organsiering

Bakgrunn og organsiering Den naturlige skolesekken FK-samling, Hell 30.11.11 Bakgrunn og organsiering Lansert høsten 2008 Samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet

Detaljer

Framtidig naturbruksutdanning i Nordland

Framtidig naturbruksutdanning i Nordland Framtidig naturbruksutdanning i Nordland Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling AS 14. Oktober 2014 Grunnlag Utredning om Mære Landbruksskole 2013 Yrkesretting og relevans i fellesfagene 2014

Detaljer

Plan for landbruket i Stjørdal - Planprogram

Plan for landbruket i Stjørdal - Planprogram PLANPROGRAM Plan for landbruket i Stjørdal - 2014-2020 Innhold 1. Bakgrunn og formål 1.1 Bakgrunn for planarbeidet 1.2 Formål med planarbeidet 1.3 Formål med planprogrammet 1.4 Rammer 2. Viktige føringer

Detaljer

R U L L Rekruttering, Utdanning og Likestilling i Landbruket

R U L L Rekruttering, Utdanning og Likestilling i Landbruket R U L L Rekruttering, Utdanning og Likestilling i Landbruket KUNNSKAP ER LØNNSOMT Workshop 3 april 2014 Honne hotell og konferansesenter Nasjonalt oppdrag Rekruttering, utdanning og likestilling i landbruket

Detaljer

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling

Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Forskningsrådet er aktør også for regional omstilling og videreutvikling Verdiskapingsforum, UiS, 27.april Anne K Fahlvik, divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets strategi 2015-2020 Forskning for

Detaljer

Saknr. 10/ Ark.nr. 243 V Saksbehandler: Per Ove Væråmoen INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 10/ Ark.nr. 243 V Saksbehandler: Per Ove Væråmoen INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 10/493-8 Ark.nr. 243 V Saksbehandler: Per Ove Væråmoen INNSPILL TIL JORDBRUKSFORHANDLINGENE Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag

Detaljer

REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as

REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as REFERAT GENERALFORSAMLING Oi! Trøndersk Mat og Drikke as DATO: 2. april 2009. KL: 16:30 MØTESTED: Rica Nidelven Hotel, Trondheim Møteleder: Referent: Vedlegg: Torgeir Salberg Jon-Ivar Holmslet Deltagerliste

Detaljer

Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2013. Nord-Trøndelag fylkeskommune

Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2013. Nord-Trøndelag fylkeskommune Status og utfordringer på landbruks- og matområdet 2013 Nord-Trøndelag fylkeskommune Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Status og utfordringer for fylkeskommunens oppgaver på landbruks- og matområdet...

Detaljer

VINN Agder. Landbruk og marine næringer: "Bærekraftig. utnytting av Agders naturressurser"

VINN Agder. Landbruk og marine næringer: Bærekraftig. utnytting av Agders naturressurser Agder Bondelag Landbruk og marine næringer: "Bærekraftig utnytting av Agders naturressurser" Høringskonferanse 8. april 2015, Sam Eyde videregående skole, Arendal VINN Agder [Verdiskaping +Innovasjon]

Detaljer

Årsrapport Hvam Agro Utvikling 2011

Årsrapport Hvam Agro Utvikling 2011 Årsrapport Hvam Agro Utvikling 2011 Akershus fylkeskommune opprettet fom 01.01.2011 en enhet i tilknytning til Hvam vgs som skal ivareta Akershus fylkeskommunens ansvar for rekruttering, likestilling og

Detaljer

Landbrukets økonomiske Utfordringer for betydning i Trøndelag landbruket i Trøndelag

Landbrukets økonomiske Utfordringer for betydning i Trøndelag landbruket i Trøndelag Landbrukets økonomiske Utfordringer for betydning i Trøndelag landbruket i Trøndelag Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 21 Innlegg på seminar Steinkjer 16. og Trondheim 17. mars 21

Detaljer

STUDIETILBUD. Fagskole i storfehold og driftsledelse Ettårig agronomutdanning

STUDIETILBUD. Fagskole i storfehold og driftsledelse Ettårig agronomutdanning STUDIETILBUD Fagskole i storfehold og driftsledelse Ettårig agronomutdanning Tomb Fagskole Fagskoletilbud: Storfehold og driftsledelse Tomb Kompetansesenter tilbyr ettårig fagskolekurs i storfehold og

Detaljer

Det Digitale kompetanseløftet Nordmøre. April 2016

Det Digitale kompetanseløftet Nordmøre. April 2016 Det Digitale kompetanseløftet Nordmøre April 2016 Den 4. industrielle revolusjon Dette handler om nye standarder for industriproduksjon globalt. Avansert produksjon blir fusjonert med komplekse fysiske

Detaljer

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013

Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Styrking av storfekjøtt og mjølk i Buskerud 2010-2013 Prosjekteier: Buskerud Bondelag Prosjektleder: Aslak Botten v/ Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Bakgrunn - Statistikk Antall dyr/foretak i Buskerud

Detaljer

Mål, strategi og tiltaksplan 2015 2017

Mål, strategi og tiltaksplan 2015 2017 Handlingsplan 2015-2017 Mål, strategi og tiltaksplan 2015 2017 Foregangsfylke: Økologisk melk. Dato for godkjent plan og budsjett i Styringsgruppa:. Vedlegg til planen: 1. Budsjett fylles ut i eget vedlegg.

Detaljer

Kvifor SFI ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap?

Kvifor SFI ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap? Kvifor SFI ved Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap? Torstein Steine 10.11.2015 SFI - IHA 1 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Torstein

Detaljer

Rekruttering og kompetanse i landbruket

Rekruttering og kompetanse i landbruket Rekruttering og kompetanse i landbruket Landbruk i ny tid krever ny kunnskap. Innlegg ved John Luktvasslimo Avdelingsleder Mosjøen vgs. 26.4.2012 24.05.2012 1 Hva sier landbruksmeldinga om behovet for

Detaljer

FAGDAGER LOKALMAT PÅ SKJETLEIN I TRONDHEIM 11. - 13. MARS 2014

FAGDAGER LOKALMAT PÅ SKJETLEIN I TRONDHEIM 11. - 13. MARS 2014 MATNAVET I MIDT-NORGE ARRANGERER MAT PÅ MÆRE sammen med SKJETLEIN GRØNT KOMPETANSESENTER. FAGDAGER LOKALMAT PÅ SKJETLEIN I TRONDHEIM 11. - 13. MARS 2014 Årets fagdager for lokalmatprodusenter arrangeres

Detaljer

Fjellandbruket i Nord- Trøndelag har vi levert?

Fjellandbruket i Nord- Trøndelag har vi levert? Fjellandbruket i Nord- Trøndelag har vi levert? Hvorfor? Mål Resultater Organisering Veien framover Fjellandbruket i Nord-Trøndelag Mål for Fjellandbruket - Hovedmål for hovedprosjektet: Øke verdiskapingen

Detaljer

Naturbruksfagskolen i Midt- Norden Skisse og framdrift mot oppstart. T.Kvam, HiNT 1

Naturbruksfagskolen i Midt- Norden Skisse og framdrift mot oppstart. T.Kvam, HiNT 1 Naturbruksfagskolen i Midt- Norden Skisse og framdrift mot oppstart T.Kvam, HiNT 1 Struktur for Naturbruksfagskolen i Midt-Norden HiNT, 3. Kl HiNT, 2. Kl Modell for samarbeid om videreføring av utdanning

Detaljer

S U R N A D A L. Ivar Syrstad Pådriver. 17 feb. Skogeierveiledning Orkla Skogforum og Ytre Kyst

S U R N A D A L. Ivar Syrstad Pådriver. 17 feb. Skogeierveiledning Orkla Skogforum og Ytre Kyst S U R N A D A L Ivar Syrstad Pådriver 17 feb Skogeierveiledning Orkla Skogforum og Ytre Kyst Skogeierveiledning Orkla Skogforum og Ytre Kyst SKOGEIERVEILEDNING I ORKLA SKOGFORUM OG YTRE KYST Økt aktivitet

Detaljer

"Tilskuddsmidler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket". Vårt

Tilskuddsmidler til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket. Vårt Prosjekt "Rett landbruksutdanning 2020" v/prosjektleder Rolf Wensbakk Postboks 2509, 7729 Steinkjer 070111 Vestfold fylkeskommune v/karl-otto Mauland SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL PROSJEKTET "RETT LANDBRUKSUTDANNING

Detaljer

Skognæringa i Trøndelag

Skognæringa i Trøndelag Skognæringa i Trøndelag langsiktig verdiskaping Etableringskonferanse Skognæringsforum Nordland Fauske 9.-10. januar 2013 Skognæringa i Trøndelag Deltakere i Skognæringa i Trøndelag ALLSKOG Norskog SB

Detaljer