ARRANGEMENT Kurset holdes i regi av Kompetansenettverk for lokalmat Øst, som er en del av Innovasjon Norges satsning på lokalmat og grønt reiseliv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARRANGEMENT Kurset holdes i regi av Kompetansenettverk for lokalmat Øst, som er en del av Innovasjon Norges satsning på lokalmat og grønt reiseliv."

Transkript

1 Invitasjon til kurs Mattrygghet og HACCP For alle som håndterer mat profesjonelt er det helt avgjørende at maten ikke påfører sykdom til dem som spiser den. Kunnskap om risiko ved egen produksjon sammen med god tilrettelegging av hygiene ved produksjon er nødvendig for å sikre maten. Ved bruk av metoden Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) kan man på en systematisk måte vurdere risiko og forebygge at noe går galt. Hygieneregelverk setter krav om HACCP til alle som produserer mat, med unntak av rene primærprodusenter. Kurset gir innsikt i hvordan man kan vurdere risiko og få HACCP på plass i eget system, samtidig som man får nyttig dialog og erfaringsutveksling med andre mindre aktører. MÅLGRUPPE Kurset tilrettelegges for mindre matprodusenter med < 10 ansatte. 7. oktober 2014 kl til 16.00, Nofima, Osloveien 1, 1430 Ås ARRANGEMENT Kurset holdes i regi av Kompetansenettverk for lokalmat Øst, som er en del av Innovasjon Norges satsning på lokalmat og grønt reiseliv. KURSINNHOLD Målet med kurset er at deltagerne skal få kunnskap som gjør dem i stand til å vurdere risiko og benytte HACCP som metode i egen virksomhet. Kurset består av noe teori og en del enkle øvelser. Med kunnskapen deltagerne får i kurset, er det mulighet for å starte arbeidet med HACCP i egen bedrift, som du i etterkant av kurset skal kunne ferdigstille. Det er en fordel om IK-Mat er på plass, men det er ikke et krav. DELTAGERAVGIFT Pris pr person: kr. 950,- (inkl. kursmateriell, kaffe/te og lunsj) Bindende påmelding. Kurset krever minst 8 deltakere for at det kan gjennomføres og det kan maksimalt være 12 deltagere. KURSANSVARLIG Seniorrådgiver Therese Hagtvedt, Nofima AS Spørsmål om kurset kan rettes til: Therese Hagtvedt, tlf / PÅMELDINGSFRIST 26. september eller til Lily Rømcke, Nofima, tlf.: ,

2 Invitasjon til kurs Spekematproduksjon kurs for viderekommende Produksjon fermentering råvareutvelgelse smak - produktevaluering Spekematkonseptet er stadig økende blant etablerte og nyetablerte lokalmatprodusenter. Kurset vil ha fokus på grunnleggende produksjon av spekemat, samtidig som vi vil gå mer i dybden og inkludere temaer som fermentering, smak, råvarekjennskap og produktevaluering. Det vil bli produksjon av ulike spekepølser av diverse råvarer, samt produksjon på ulike maskiner som det er viktig at lokalmatprodusenter får testet ut før eventuelt innkjøp i egen bedrift. MÅLGRUPPE Lokalmatprodusenter som produserer spekemat eller tenker å starte opp med en slik produksjon. Siden kurset vil gå mer i dybden på spekematproduksjon, er det en fordel at deltagerne har noe erfaring med produksjon av spekemat. Det er likevel ikke noen forutsetning. 8. og 9. oktober 2014 på Nofima, Osloveien 1, Ås. MÅL Kvalitetssikre produksjonen av spekemat for å møte dagens krav til kvalitet og pris Innsikt i nye merkeregler Få erfaring med diverse utstyr til spekematproduksjon KURSINNHOLD Optimale råvarer til spekemat Hjelpe- og tilsetningsstoffer Metodikk ved spekepølseproduksjon og produksjon av hel spekemat Røyking Salt og saltmetoder for optimalt nivå i spekemat Reseptoppbygning Sensoriske metoder, noe vi kan bruke? Mattrygghet Hva gjør man for å unngå mugg? Pakking, optimale pakkemetoder for spekematprodukter Målinger på spekemat, vannaktivitet, ph og farge Produktevaluering Mye av tiden kommer til å foregå i Nofima sitt pilotanlegg - ta med egnet arbeidstøy om mulig. KURSANSVARLIG Pølsemakermester Tom Chr. Johannessen, Nofima, tlf: e-post: DELTAGERAVGIFT Pris per person kr 3000,- (inkl lunsj/kaffe/te og kursmateriell) Bindende påmelding. PÅMELDINGSFRIST 26. september eller til Lily Rømcke, Nofima, tlf.: ,

3 Fagdag Nye merkeregler for mat -fagdag med tema Matinformasjonsforordningen Kompetansenettverket i region øst inviterer lokalmatprodusenter, serveringssteder med lokalmat, bransjeorganisasjoner og alle støttespillere i det offentlige virkemiddelapparatet til fagdag med viktig informasjon om den nye forordningen. Det nye regelverket gjelder fra 13.desember 2014, og vi arrangerer denne fagdagen for å gi småskalaprodusenter et godt innblikk i hva de nye merkereglene innebærer. Det er omfattende og til dels detaljerte krav. Mattilsynet kommer for å gi en generell gjennomgang av de obligatoriske og frivillige kravene. Praktiske erfaringer vil bli presentert, og det blir anledning til å stille spørsmål. Andre regelverk som kan gjelde for din produksjon vil bli belyst Det jobbes med en ny versjon av et program for næringsberegning, og dette vil bli gjennomgått av en av de som har vært med på å lage programmet. Benytt denne anledningen til å få en bedre forståelse for hvordan du skal merke dine produkter etter de kravene som kommer 9. oktober 2014 kl , hos Nofima, Ås PROGRAM Starter med registrering og lunsj kl Oppstart Velkommen v/åshild Longva, Kompetansenettverket Øst/Nofima Hva vi må vite om de nye reglene for merking? v/anne-pia Lødemel, Mattilsynet Næringsberegning v Ida Synnøve Gini, Nofima Erfaringer fra en produsent v /BeTo Helsebakeri as Annet regelverk som er viktig og nyttig å vite om for småskalaprodusenter v/aud Slettehaug w Oppsummering og videre muligheter gjennom Kompetansenettverket for lokalmat Slutt FAGANSVARLIG Åshild Longva, Seniorprosjektleder, Nofima Ås, telefon , e-post: PRIS Pris pr person kr 400,- (inkl. lunsj, kaffe/te) Kurset er gratis for deltagere på «Spekematproduksjon - videregående» som avsluttes før lunsj PÅMELDING innen 26. september 2014 til Lily Rømcke, telefon , e-post:

4 Invitasjon til kurs Økonomikurs Kalkulering og prisfastsettelse, forutsetninger for lønnsom drift Små produsenter har gode muligheter i markedet, men også flere utfordringer. Mange driver med små marginer, og det er viktig å ha full oversikt over økonomien slik at man kan sette inn konkrete tiltak for å bedre den. På dette kurset har vi fokus på de økonomiske sammenhenger med en praktisk tilnærming og øvingsoppgaver. Da blir det enklere etterpå å finne forbedringsmuligheter og gjennomføre nødvendige tiltak for å styrke bedriftens konkurranseevne oktober Kurset holdes hos Teknologisk Institutt, Kongsberg. Kurset går over to dager og gjennomføres fra lunsj dag 1 til lunsj dag 2, ca. 8 timer. Dag 1 13:00: Lunsj og kaffe/ te 14:00: Kurset starter 18:00: Avslutning for dagen Dag 2 08:30: Oppstart 13:00: Oppsummering og avslutning MÅLET MED KURSET Lære økonomiske begrep og sammenhenger Kunne sette opp kalkyler for å sikre lønnsom drift Kommersiell anvendelse av økonomiske sammenhenger og kalkyler MÅLGRUPPE Daglig ledelse og økonomimedarbeidere hos mindre matprodusenter av lokalmat. KURSINNHOLD Økonomisk styring og lønnsomhetsutvikling Produktets mulige merverdi Kalkyler en sentral del av økonomisystemet Oppbygging av kalkyler o Gjennomgang av utvalgte eksempler o Prisfastsettelse med utgangspunkt i kostnader og markedsbetraktninger Budsjetter Valg av salgskanal fra gårdsutsalg til supermarked. Hvor skal du stoppe? Kundelønnsomhet tjener du penger på alle kunder? Pris og rabattforhandlinger med kunder Gruppearbeid hva bør inngå i en kalkyle? Utgangspunkt i egne produkter Erfaringsutveksling beste praksis

5 DELTAGERAVGIFT Pris pr. person er kr 1500, (inkl. kursmateriell, lunsj og kaffe/te). NB bindende påmelding! KURSANSVARLIG Frode Kristensen, Matmerk, tlf: , e post: Viggo Johannessen, Teknologisk Institutt, tlf: , e post: PÅMELDING Innen 6. oktober 2014, eller ta kontakt med Lily S. Rømcke, e post: eller tlf: Antall deltakere settes til maks 15, og det tas forbehold om at det er mange nok som melder seg på kurset. Praktisk informasjon Kurset arrangeres av Kompetansenettverket for lokalmat, region øst i samarbeid med Matmerk. Kurset støttes av Matmerks markedstjenester. Ta med egen PC og kostnadsoversikt (underlag til kalkylearbeidet), siste års regnskap og eventuelt budsjetter til kurset for å kunne jobbe med eget produkt. Kursleder Frode Kristensen i Matmerk er Fagsjef Markedstjenester. Dette innebærer ansvar for kurs, foredrag og kompetanseprogrammer for ulike produsenter og produsentmiljøer. Kursleder Viggo Johannessen jobber som seniorrådgiver i Teknologisk Institutt med forbedringsprosesser og virksomhetsutvikling.

6 Matkursveka 2014 Dyrskuplassen i Seljord, oktober 2014 Mondag 27. oktober: «Norsk øl Kulturen og historien Norsk øl i praksis Øl og mat» Foredrag, kåseri og ølsmaking med kurshaldar Espen Smith. Espen har i fleire år vore ein av landets fremste ølpersonleghetar, og har tidlegare skrive fleire bøkar. Han har utvikla ølglas med Hadeland, jobba med ølimportørar,vore konsulent for fleire av landets leiande ølstader og gjennomført ei talrekkje med ølreiser. Pris; 990,- Tirsdag 28. oktober: Kjøkken med norske spesialiteter og sesongens norske råvarer Er du kokk og jobbar i restaurantnæringa? Bli med på kokkekurs og lær å utvikle sesongbasera menyer, og betre utnytting av norske og lokale råvarer. Slik kan du gje gjestene dine ein betre smak av Noreg! Kompetanseprogrammet "Kokkekurs kjøkken med norske spesialiteter og sesongens råvarer" gjev deg verktøya og kunnskapen du treng for å gi gjestene dine ein god og lønsam meny, samt innføring i generell økonomi og hygiene. Kurset har fokus på å bruke fleire norske råvarer og utvikle menyvariasjon basea på sesong. Kursansvarlig er ipax, på vegne av Innovasjon Norge. Kursleierar er kjøkensjefer frå Gastronomisk Institutt. Pris 1500,- Onsdag 29. oktober, Baking i steinomn Kurshaldar Andrè Løvaas frå Nofima As på Ås, tar utgangspunkt i mjølets eigenskapar og korleis me jobbar med mjøl og deigoppbygging fram til ferdige brød. Det vil bli sett på optimalisering av bakeprosessen generelt i tillegg til bruk av surdeig. Steinomnen på Dyrskuplassen vil bli bruka til steiking av brøda. På kurset vil du få verdifulle tips og råd om korleis du skal lykkas med velsmakande, rustikke brød. Andrè har lang erfaring som baker der i blant erfaring frå Åpent Bakeri. Pris; 990,- Torsdag 30. oktober Røyking av kjøt og fisk Kurshaldar Tom Chr. Johannessen frå Nofima AS på Ås, tar utgangspunkt i teori om røyking, røykeprosessen og røykeutstyr. Effekt av røyking på ulike råvarer, konserverande effekt av røyking og bruk av ulikt trevirke i røykeprosessen, er tema som vil bli omhandla. Demonstrasjon av røyking kjøt/fisk. Tom Chr. er Nofima sin pølsemakermester med lang erfaring innen røyking av kjøt og fisk. Pris 990,- Påmelding til eller tlf Pris for heile veka : 3500,- Medlemmer i Regional Matkultur får 15%rabatt på påmeldingsavgifta. Ved spørsmål om overnatting kontakt undertegna eller Seljord Hotell ( oppgje Matkursveka Dyrskuplassen ) Matkursveka er eit samarbeid mellom Dyrsku`n Mat og Kompetanse, Telemark Fylkeskommune, Fylkesmannen i Telemark Innovasjon Norge og Kompetansenettverket for lokalmat i øst, Nofima Innovasjon Norge

ØSTLANDET. Planlagte ak viteter 2014. Økologisk bakekurs Baking med økologisk mel og de gamle kornsortene

ØSTLANDET. Planlagte ak viteter 2014. Økologisk bakekurs Baking med økologisk mel og de gamle kornsortene ØSTLANDET på Menyen KOMPETANSENETTVERKET FOR LOKALMATPRODUKSJON REGION ØST l NOFIMA AS Hei og velkommen til nok en høst full av nyttige og inspirerende aktiviteter og kompetansetilbud! Vi i Kompetansenettverket

Detaljer

Menyen ØSTLANDET. Nyhetsbrev, februar 2014. KOMPETANSENETTVERKET FOR LOKALMATPRODUKSJON REGION ØST l NOFIMA AS. Tilbudet fra Kompetansenettverket

Menyen ØSTLANDET. Nyhetsbrev, februar 2014. KOMPETANSENETTVERKET FOR LOKALMATPRODUKSJON REGION ØST l NOFIMA AS. Tilbudet fra Kompetansenettverket Nyhetsbrev, februar 2014 Lokalmat er populært som aldri før, og det er spennende å se at det spirer og gror av små og store lokalmatinitiativer! Det er også positivt at mange godt etablerte lokalmatprodusenter

Detaljer

ØSTLANDET. Kurs fra Kompetansenettverket i Øst 2015. Nye merkeregler for mat - kurs i Matinformasjonsforordningen

ØSTLANDET. Kurs fra Kompetansenettverket i Øst 2015. Nye merkeregler for mat - kurs i Matinformasjonsforordningen Kompetansenettverket for lokalmat ønsker å bidra til fortsatt vekst innen lokalmatsatsingen gjennom å tilby skreddersydde kurs, matfaglig rådgivning eller hjelp til å finne frem blant kompetansetilbydere

Detaljer

ØSTLANDET. Tittel Tid Sted Arrangør

ØSTLANDET. Tittel Tid Sted Arrangør KOMPETANSENETTVERKET FOR LOKALMATPRODUKSJON REGION ØST l Velkommen til en spennende kompetansehøst i Kompetansenettverket for lokalmatproduksjon i region øst! Allerede 28. til 31. oktober inviteres du

Detaljer

Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen KURSPLAN 2015 2016. www.visithaldenkanalen.no

Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen KURSPLAN 2015 2016. www.visithaldenkanalen.no Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen KURSPLAN 2015 2016 www.visithaldenkanalen.no VELKOMMEN PÅ KURS Halden Regionalpark tilbyr Regionalparken har med dette gleden av å tilby kompetansehevende tilbud

Detaljer

for alle som jobber med mat i nord

for alle som jobber med mat i nord Nyhetsbrev fra Kompetansenettverket for lokalmat i Nord-Norge 1:2013 for alle som jobber med mat i nord Ulike kompetansebehov: bedriftsutvikling, HACCP, produktutvikling, menyutvikling, design, produksjonslokale

Detaljer

MRmat FAGDAGER NORSK LOKALMAT. Sett av 4. og 5. februar 2015 til matnyttige kurs og foredrag på Hustadvika Gjestegård i Fræna

MRmat FAGDAGER NORSK LOKALMAT. Sett av 4. og 5. februar 2015 til matnyttige kurs og foredrag på Hustadvika Gjestegård i Fræna MRmat FAGDAGER NORSK LOKALMAT Sett av 4. og 5. februar 2015 til matnyttige kurs og foredrag på Hustadvika Gjestegård i Fræna Arrangementet for deg som vil videreutvikle din bedrifts konkurransefortrinn!

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

Kompetansenettverket i Midt- Norge. Årsrapport 2014

Kompetansenettverket i Midt- Norge. Årsrapport 2014 Kompetansenettverket i Midt- Norge Årsrapport 2014 Mære landbruksskole 15. februar 2015 1 Innhold 1SAMMENDRAG... 3 2. PROSJEKTLEDELSE... 3 2.1 ADMINISTRASJON AV NAVET... 3 3. OPPSUMMERING AV ÅRETS AKTIVITETER...

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer

Kurskatalog 2008 2009

Kurskatalog 2008 2009 Kurskatalog 2008 2009 Kunnskap gir konkurransefortrinn! Du sitter nå med Bedriftsforbundets nye kurskatalog i hånden. Det er en katalog jeg er stolt av å kunne sende til deg som er medlem i forbundet.

Detaljer

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Kursplan 2005 Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Vi i Uni Micro AS har gleden av å presentere vår kursplan for høsten 2005. Kursplanen finner du også på våre internettsider www.unimicro.no. Her finner

Detaljer

Del 2 inneholder beskrivelse av emnene og læringsutbytte i hvert enkelt emne. Læreplanene omhandler: Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon

Del 2 inneholder beskrivelse av emnene og læringsutbytte i hvert enkelt emne. Læreplanene omhandler: Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Grønn gründer. Dokumentet er delt inn i to deler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Del 1 tar blant

Detaljer

Kurskatalog. høsten 2007. Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd

Kurskatalog. høsten 2007. Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd Kurskatalog høsten 2007 Mål- og resultatstyring Analyse og evaluering Budsjett og regnskap Risikostyring Regelverk Tilskudd SSØ-dagen 24. januar 2008 flere mål i sikte Konferansedagen for inspirasjon til

Detaljer

Programnotat. Utviklingsprogrammet. -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping

Programnotat. Utviklingsprogrammet. -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping Programnotat Utviklingsprogrammet -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping Sist redigert 11. februar 2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Mål og målgrupper... 3 3. Virkeområder... 3 3.1 Lokalmat...

Detaljer

Kursplan høsten 2013/våren 2014

Kursplan høsten 2013/våren 2014 Kursplan høsten 2013/våren 2014 Kurs Dato sfrist Side HMS Innføringskurs 24. september 3. september 3 Truckførerkurs 14. 17. oktober 23. september 4 Hygienisk Design 19. november 29. oktober 5 Lean Workshop

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

Oppstart av Bondens marked i Drammen

Oppstart av Bondens marked i Drammen Oppstart av Bondens marked i Drammen Drammen, 13.10.2006 Bente Aksnes Kort om Bondens marked Bak Bondens marked i Norge står Norsk Bygdeturisme og Gardsmat, OIKOS, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Detaljer

1. Bakgrunn.3. 2. Kompetanse... 5 2.1 Kompetanse i næringen... 5 2.2 Kunnskap og informasjon om grønt reiseliv som næringsvei... 6 2.3 Tiltak...

1. Bakgrunn.3. 2. Kompetanse... 5 2.1 Kompetanse i næringen... 5 2.2 Kunnskap og informasjon om grønt reiseliv som næringsvei... 6 2.3 Tiltak... 1 Innhold 1. Bakgrunn.3 2. Kompetanse... 5 2.1 Kompetanse i næringen... 5 2.2 Kunnskap og informasjon om grønt reiseliv som næringsvei... 6 2.3 Tiltak... 6 3. Innovasjon... 7 3.1 Økt krav til helhetlig

Detaljer

Forprosjektet «Lokalmat på nett»

Forprosjektet «Lokalmat på nett» Bioforsk Rapport Bioforsk Rapport Vol. 8 Nr. 72 213 Forprosjektet «Lokalmat på nett» -Kartlegging av muligheter for å knytte lokalmatprodusenter i Nord- Norge til en felles nettbasert salgs-/bestillingsløsning

Detaljer

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars

Invitasjon til. Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Invitasjon til Capitech Kundeseminar i Stjørdal 18. og 19. mars Kjære Capitech-bruker Vi i Capitech ser nok en gang fram til å kunne invitere dere til vårt årlige kundeseminar. Vi har i år valgt å legge

Detaljer

Etablereropplæring i Hedmark

Etablereropplæring i Hedmark NF-notat nr. 1003/2010 20 Etablereropplæring i Hedmark - veien til forretningsplan 15 Lars Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Kurskatalog. høsten 2010. Kompetanse for et godt næringsliv. Servicekontoret for næringslivet. Servicekontoret for Næringslivet

Kurskatalog. høsten 2010. Kompetanse for et godt næringsliv. Servicekontoret for næringslivet. Servicekontoret for Næringslivet Servicekontoret for Næringslivet Kurskatalog høsten 2010 Servicekontoret for næringslivet Kundetorg Brosjyrer Internett Servicetelefon Etablererpakke Nyhetsbrev Etablererkurs Temakveld Veiledning Forretningsplan

Detaljer

etablerer.no Veien til egen bedrift

etablerer.no Veien til egen bedrift Veien til egen bedrift Velkommen til skolen Tenk deg en skolebygning. Det er. I denne skolebygningen er det flere rom. Ett av klasserommene tilhører e 2 -skolen. Har du en PC med internettilkobling kan

Detaljer

Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek.

Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Hvorfor kurs i markedsføring? Å vite hvordan en kan selge

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

Bekreftelse på plass sendes fortløpende via e-post. Faktura sendes pr. post.

Bekreftelse på plass sendes fortløpende via e-post. Faktura sendes pr. post. SPISS KURSKATALOG Høsten 2015 SPISS Frysjaveien 33B 0884 Oslo Nett: www.spiss.no Tel: 913 04 375 (daglig leder) 2 Velkommen til kurs hos SPISS! Målgruppe: Alle kursene våre er åpne for og beregnet på både

Detaljer

Kurs og årsmøte 14 15. mars 2015

Kurs og årsmøte 14 15. mars 2015 Hei alle gode husflidsvenner og lokallag i Oppland Husflidslag. Kurs og årsmøte 14 15. mars 2015 Oppland husflidslag inviterer til kurs og årsmøte på Honne hotell og konferansesenter på Biri. Det er nå

Detaljer

STUDIELEDER ET VIKTIG VERV!

STUDIELEDER ET VIKTIG VERV! 1 STUDIELEDER ET VIKTIG VERV! Ny innsikt gir mulighet for ny utsikt, heter det i et finsk ordtak. Det er dette vi ønsker med studiearbeidet, slik at vi kan utvikle oss gjennom læring og kunnskap. Derfor

Detaljer

World Class Maintenance - for ledere og annet personell som arbeider med vedlikehold og drift

World Class Maintenance - for ledere og annet personell som arbeider med vedlikehold og drift www.nfv.no www.tfsk.no Drift & vedlikehold Veien frem til World Class Maintenance - for ledere og annet personell som arbeider med vedlikehold og drift Modul 1 - Vedlikehold, vedlikeholdsstyring og -ledelse

Detaljer