Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for"

Transkript

1

2 Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier. Gjennom arbeidet for å realisere visjonen vil vi medvirke til at Finnmark blir best i landet når det gjelder opplæring i Entreprenørskap blant unge. Hovedmål Bidra til å videreføre og å styrke satsingen på entreprenørskap i utdanning i Finnmark i omfang og kvalitet. Strategiske satsingsområder 1. Forankring og samarbeid -UEF skal etablere samarbeid med offentlige og private aktører i fylket, og sikre UEambassadører fra ulike miljøer 2. Finansiering -UEF skal ha forutsigbar finansiering gjennom både privat og offentlig sektor!! 3. Grunnskole -Elever i alle kommuner skal ha tilbud om entreprenørskapsopplæring gjennom UE s programmer! 4. Videregående -Ungdomsbedrift er UEF`s flaggskip og skal drives i stort omfang med høy kvalitet ved alle videregående skoler i fylket! 5. Høgskole -Alle studenter ved Hifm skal få tilbud om å drive Studentbedrift og UEF etablerer et formelt og forutsigbart samarbeid med GLU! 6. UE Nettverk -UEF skal styrke kompetanse gjennom aktiv nettverksjobbing! 7. Internasjonalisering -UEF skal stimulere og legge til rette for internasjonalt samarbeid!

3 Forankring og samarbeid UEF skal selge seg inn på sentrale aktørers arenaer UEF skal presentere seg i organisasjoner/styrer/råd Alle skal kunne UE, vite hvem vi er og hva vi står for UEF skal rekruttere inspirerende motivatorer som gir faglig påfyll til våre kunder Skolene/kommunene skal bidra til å sikre tilgang til veiledere/mentorer UEF sikrer kvaliteten på veiledere/mentorer gjennom opplæring De fire største politiske partier representert på Fylkestinget og Kommunestyrer, samt sametinget, skal kjenne UEF UEF står på dagsordenen til de 4 største partiene på FT og KS, samt Sametinget. UEF står synlig på de fire største partienes handlingsplaner. Minst to sentrale politikere i hver kommune taler UEF sin sak Alle ordførere i Finnmark skal ha kjørt et av UE sine programmer i grunnskolen UEF skal etablere et reelt samarbeid med ulike sentrale organisasjoner UEF skal tilby foredrag og presentasjoner av UE i råd og utvalg UEF skal etablere syretestkonsept for bedriftsprogrammene på alle nivå (EB,UB,SB) UEF skal ha kvalitativt gode representanter som hever kvalitet og Etablere samarbeid med Utdanningsforbundet, NHO og NAV UE deltar på regionale rektormøter både på grunnog videregående skole nivå, samt de ulike regionråd og utviklingsselskap/råd Utarbeide prosjekt, finansiere og kjøre pilot 50 % av forespurte forelesere takker ja til forespørsel og Etablere samarbeid med KS UE informerer og deltar hos Innovasjon, Fylkesutvalget, Styrene for Kultur- Næring og samferdsel, og opplæring, samt Sametinget og innovasjon Norge, Finnmark Gjennomføre prosjektet i en kommune 60 % av forespurte forelesere takker ja til forespørsel og Videreutvikle samarbeidet med NHO. Dvs NHO selger UE program som del av partnerskapsavtaler, og UE selger partnerskapsavtaler til skoler UE legger til rette for temadag for Fylkestinget, deltar på rektorsamlinger, regionråd og hos utviklingsselskap Spre prosjektet til ytterlig en kommune 70 % av forespurte forelesere takker ja til Etablere samarbeid med LO UE stiller som foredragsholder i nettverk og andre arenaer Prosjektet gjennomføres i de fire største kommunene i fylket 80 % av forespurte forelesere takker ja til

4 kompetanse på våre programmer/arrangementer Sikre skoler/elever/lærere veiledere/mentorer til alle program som krever dette stiller opp gratis. Forelesere sprer det gode rykte om UEF Etablere kommunale veileder/mentorbaser i 2 kommuner. 20 % av veiledere som rekrutteres inngår partnerskapsavtale. UEF utarbeider kurs/opplæringspakker, videokurs, mentorstige for veiledere og mentorer stiller opp gratis. Forelesere sprer det gode rykte om UEF Etablere kommunale veileder/mentorbaser i 4 kommuner. 30 % av veiledere som rekrutteres inngår partnerskapsavtale. UEF utarbeider kurs/opplæringspakker, videokurs, mentorstige for veiledere og mentorer forespørsel og stiller opp gratis. Forelesere sprer det gode rykte om UEF Etablere kommunale veileder/mentorbaser i 6 kommuner. 40 % av veiledere som rekrutteres inngår partnerskapsavtale. UEF utarbeider kurs/opplæringspakker, videokurs, mentorstige for veiledere og mentorer forespørsel og stiller opp gratis. Forelesere sprer det gode rykte om UEF 20% av de forespurte deltar på flere områder/arenaer Etablere kommunale veileder/mentorbaser i 8 kommuner. 50 % av veiledere som rekrutteres inngår partnerskapsavtale. UEF utarbeider kurs/opplæringspakker, videokurs, mentorstige for veiledere og mentorer

5 Finansiering UEF skal jobbe for å få til langsiktig og forutsigbar finansiering UEF skal jobbe for at større del av departementenes bevillinger går direkte til fylkeskontorene UEF skal lage prosjekter av god kvalitet som bedrifter, private og offentlige, finansierer i større grad Fylkeskontorene skal få en større del av ulike departementers bevilgninger som pr i dag går til UEN Større andel av totalfinansieringen til UEF kommer gjennom private aktører mer mer mer mer UEF videreutvikler eksisterende prosjekter og utarbeider nye prosjekter som selges til private aktører. UEF lager strategi for rekruttering av samarbeidsparter. UEF rekrutterer 1 ny samarbeidspart pr år. Styret i UEF rekrutterer en ny samarbeidspart UEF videreutvikler eksisterende prosjekter og utarbeider nye prosjekter som selges til private aktører. UEF lager strategi for rekruttering av samarbeidsparter. UEF rekrutterer 1 ny samarbeidspart pr år. Styret i UEF rekrutterer en ny samarbeidspart UEF videreutvikler eksisterende prosjekter og utarbeider nye prosjekter som selges til private aktører. UEF lager strategi for rekruttering av samarbeidsparter. UEF rekrutterer 1 ny samarbeidspart pr år. Styret i UEF rekrutterer en ny samarbeidspart UEF videreutvikler eksisterende prosjekter og utarbeider nye prosjekter som selges til private aktører. UEF lager strategi for rekruttering av samarbeidsparter. UEF rekrutterer 1 ny samarbeidspart pr år. Styret i UEF rekrutterer en ny samarbeidspart Fylkesmessa for Ungdomsbedrifter finansieres i større, og mer langsiktig grad gjennom salg av priser Gründercamp for UB finansieres i større grad gjennom hovedsponsorparter Salg av priser i forbindelse med fylkesmessa gir ,- UEF rekrutterer hovedsponsor for Gründercamp vgs Salg av priser i forbindelse med fylkesmessa gir ,- UEF rekrutterer hovedsponsor for FM UEF rekrutterer hovedsponsor for Gründercamp vgs Salg av priser i forbindelse med fylkesmessa gir ,- UEF rekrutterer hovedsponsor for FM UEF rekrutterer hovedsponsor for Gründercamp vgs Salg av priser i forbindelse med fylkesmessa gir ,- UEF rekrutterer hovedsponsor for FM UEF rekrutterer hovedsponsor for Gründercamp vgs

6 Grunnskole UEF skal vedlikeholde eksisterende aktivitet samt øke volum og kvalitet innenfor de skoler som er i gang. UEF skal gi tilbud til nye skoler og institusjoner og gjøre kobling til lokalt arbeids- og næringsliv. UEF skal nå flere elever og arbeide for at alle elever skal få tilbud om entreprenørskapsopplæring. UEF skal drive aktiv oppsøkende virksomhet mot skoleeiere, skoler og lærere for å motivere, informere og tilby opplæring innenfor aktuelle programmer. Grunnskoler i Finnmark skal bruke UE sine programmer som en naturlig del av sin entreprenørskapsopplæring. UEF tilbyr kurs/opplæring/nettverkssamling for lærere UE sine programmer implementeres i arbeidslivsfag UEF arrangerer entreprenørskapssamling for rektorer Elever får kjennskap/opplæring i entreprenørskap gjennom UE sine programmer/arrangementer 14 kommuner er medlemmer og skoler i kommunene bruker minst ett av våre programmer Minimum 3 lærere fra hver kommune har deltatt på tilbud om kurs/opplæring/nettverk Kommuner som er forsøkskommuner i arbeidslivsfag, tilbyr UE sin progresjon i faget 60 % av rektorer deltar på samlingen og skoler i 4 av våre medlemskommuner planfester sin UE aktivitet 10 % av elevmassen har deltatt i ett eller flere av våre programmer/ arrangementer 16 kommuner er medlemmer og skoler i kommunene bruker minst ett av våre programmer. 7 av 16 øker med minst ett program Minimum 3 lærere fra hver kommune har deltatt på tilbud om kurs/opplæring/nettverk Medlemskommunene fortsetter å bruke UE sin progresjon i arbeidslivsfag. skoler i 6 av våre medlemskommuner planfester sin UE 15 % av elevmassen har deltatt i ett eller flere av våre programmer/ Arrangementer 18 kommuner er medlemmer og skoler i kommunene bruker minst ett av våre programmer. 7 av 18 øker med minst ett program Minimum 3 lærere fra hver kommune har deltatt på tilbud om kurs/opplæring/nettverk Medlemskommunene fortsetter å bruke UE sin progresjon i arbeidslivsfag. 60 % av rektorer deltar på samlingen og skoler i 8 av våre medlemskommuner planfester sin UE Minst 20 % av elevmassen har deltatt i ett eller flere av våre programmer/ Arrangementer 19 kommuner er medlemmer og skoler i kommunene bruker minst ett av våre programmer. 7 av 19 øker med minst ett program Minimum 3 lærere fra hver kommune har deltatt på tilbud om kurs/opplæring/nettverk Medlemskommunene fortsetter å bruke UE sin progresjon i arbeidslivsfag skoler i 12 av våre medlemskommuner planfester sin UE Minst 20 % av elevmassen har deltatt i ett eller flere av våre programmer/ arrangementer

7 Videregående skole UEF skal vedlikeholde eksisterende aktivitet, samt øke volum og kvalitet, innenfor de videregående skoler som er i gang med Ungdomsbedriftskonseptet. UEF skal tilby Ungdomsbedriftskonseptet til alle videregående skoler i Finnmark UEF skal informere, motivere og tilby opplæring til nye og erfarne UB lærere, elever og skoleeiere UEF skal stimulere til økt entreprenørskapsaktivitet i videregående skoler i Finnmark Videregående skoler i Finnmark skal bruke Ungdomsbedrift (UB) som en naturlig del av sin entreprenørskapsopplæring, samt delta på/i UE sine øvrige tilbud UEF etablerer samarbeid med NAV og gjennom dette samarbeidet får vi igang IA UB UEF tilbyr nettverkssamling og kurs for nye og erfarne UB lærere UEF arrangerer Fylkesmesse med høy kvalitet UEF skal tilby kurs/arrangementer/prosjekter for å høyne kvalitet og profesjonalitet blant UB ene UEF skal etablere pilotprosjekt for gjennom Innovasjon Norges Fyrtårnprosjekt, heve kvaliteten på og videreutvikle Jenter og ledelse Spre UB konseptet til flere studieretninger. 48 UB er Utarbeide opplegg for fire piloter IA UB, for de fire største videregående skoler i Finnmark 30 lærere deltar på kurs/nettverk, på denne måten beholde erfarne UB lærere og rekruttere nye UB lærere. 80 % av registrerte UB er deltar på Fylkesmessa 50 % av UB ene representert på prosjekter som jenter og ledelse, og/eller elevkurs Inngå samarbeid med INF - utvikle forprosjekt Spre UB konseptet til flere studieretninger. 50 UB er IA UB på en vgs i øst, og en i vest Finnmark 30 lærere deltar på kurs/nettverk, på denne måten beholde erfarne UB lærere og rekruttere nye UB lærere. 80 % av registrerte UB er deltar på Fylkesmessa 60 % av UB ene representert på prosjekter som jenter og ledelse, og/eller elevkurs Gjennomføre forsøk med minimum 30 jenter fra Ungdomsbedrifter i Finnmark Spre UB konseptet til flere studieretninger. 50 UB er IA UB på de fire største videregående skoler i Finnmark 30 lærere deltar på kurs/nettverk, på denne måten beholde erfarne UB lærere og rekruttere nye UB lærere. 80% av registrerte UB er deltar på Fylkesmessa 70 % av UB ene representert på prosjekter som jenter og ledelse, og/eller elevkurs Øke med 10 % (fra utgangsantall 2012) Spre UB konseptet til flere studieretninger. 50 UB er 20 UB er er IA bedrifter strategi for spredning 30 lærere deltar på kurs/nettverk, på denne måten beholde erfarne UB lærere og rekruttere nye UB lærere. 80 % av registrerte UB er deltar på Fylkesmessa 80 % av UB ene representert på prosjekter som jenter og ledelse, og/eller elevkurs Øke med 20 % (fra utgangsantall 2012)

8 Utvikle entreprenørskapsaktiviteter i videregående skole, og i sær innenfor programmet Ungdomsbedrift, spesielt rettet mot gutter og frafallsproblematikk UEF skal bidra til å styrke lokal matkultur, kunnskap og kjennskap til lokale råvarers betydning i et lokalt og internasjonalt marked Gjennom Gründercamp i samarbeid med HiFm og NHO, utvikle tiltak for å motvirke frafall i videregående skole Videreføre prosjektet Kultur for mat Kultur for marked Videregående skoler i Finnmark som tilbyr matfag, deltar. Samarbeid med IN kontor i Milano videreføres. Prøve ut tiltak ved en videregående skole i samarbeid med relevante aktører Videreutvikle prosjektet Kultur for mat Kultur for marked med nye perspektiver og nye samarbeidsland. Videregående skoler i Finnmark som tilbyr matfag, deltar. Samarbeid med IN kontor utland, videreføres. Spre erfaringer fra prosjektet til andre fylker. Videreføring av vellykkede tiltak 2 nye videregående skoler. Gjennomføre prosjektet Kultur for mat Kultur for marked. Videregående skoler i Finnmark som tilbyr matfag, deltar. Samarbeid med IN kontor utland, videreføres. Søke å etablere nettverk i forbindelse med prosjektet Kultur for mat Kultur for marked Alle videregående skoler i Finnmark er orientert om tiltak og resultater i prosjektet og tilbys deltakelse Gjennomføre prosjektet Kultur for mat Kultur for marked. Videregående skoler i Finnmark som tilbyr matfag, deltar. Samarbeid med IN kontor utland, videreføres. Videreføre og videreutvikle nettverk i forbindelse med prosjektet Kultur for mat Kultur for marked

9 Høgskole UEF skal søke å etablere et forutsigbart og formelt samarbeid med Høgskolen i Finnmark(HiFm) Studenter på grunnskolelærerutdanningen skal få kunnskap om, og erfaring med, pedagogisk entreprenørskap gjennom UE sine programmer/arrangementer Alle studenter ved HiFm skal gjennom UEF få informasjon om mulighetene studentbedrift (SB) gir. UEF har et formalisert samarbeid med grunnskolelærerutdanningen ved HiFm. Arrangere infomøte på høgskolen på vårpart. Få i gang SB på flere avdelinger ved HiFm. 3 studentbedrifter. UEF skal være en synlig samarbeidsaktør i det nye studiet ved HiFm. UEF har temadag(er) på grunnskoleutdanningen med fokus på pedagogisk entreprenørskap. Studenter deltar som veiledere under gründercamp, enten på vgs eller grunnskolenivå. Studentene kjører selv valgfritt UE program i minimum en av sine praksisperioder Arrangere infomøte på høgskolen på vårpart. Få i gang SB på flere avdelinger ved HiFm. 10% økning i studentbedrifter. UEF fortsetter samarbeidet med høgskolen i studiet UEF har temadag(er) på grunnskoleutdanningen med fokus på pedagogisk entreprenørskap. Studenter deltar som veiledere under gründercamp, enten på vgs eller grunnskolenivå. Studentene kjører selv valgfritt UE program i minimum en av sine praksisperioder Arrangere infomøte på høgskolen på vårpart. Få i gang SB på flere avdelinger ved HiFm. 10% økning i studentbedrifter. UEF fortsetter samarbeidet med høgskolen i studiet UEF har temadag(er) på grunnskoleutdanningen med fokus på pedagogisk entreprenørskap. Studenter deltar som veiledere under gründercamp, enten på vgs eller grunnskolenivå. Studentene kjører selv valgfritt UE program i minimum en av sine praksisperioder. Arrangere infomøte på høgskolen på vårpart. Få i gang SB på flere avdelinger ved HiFm. 10% økning i studentbedrifter. UEF fortsetter samarbeidet med høgskolen i studiet UEF har temadag(er) på grunnskoleutdanningen med fokus på pedagogisk entreprenørskap. Studenter deltar som veiledere under gründercamp, enten på vgs eller grunnskolenivå. Studentene kjører selv valgfritt UE program i minimum en av sine praksisperioder. Høgskolen arrangerer i samarbeid med UEF en gründercamp på høgskolenivå med flest mulig studier representert 20 studenter deltar på Frafallsgründercamp Studenter bidrar til å gjennomføre tiltak utarbeidet på Frafallsgründercamp Studenter bidrar til å gjennomføre tiltak utarbeidet på Frafallsgründercamp Studenter bidrar til å gjennomføre tiltak utarbeidet på Frafallsgründercamp 30 studenter deltar 40 studenter deltar 50 studenter deltar 60 studenter deltar

10 UE Nettverk UEF skal delta på/i felles arenaer/arrangementer i størst mulig grad til lavest mulig kostnad UEF skal oppnå kompetanseheving, motivasjon og økt ressursutnyttelse gjennom nettverk Alle ansatte deltar på nettverk. Hver ansatt på minst ett kompetanseforum. 3 felles treffpunkter med de 3 nordligste fylkene Alle ansatt på NM UB Alle ansatte deltar på nettverk. Hver ansatt på minst ett kompetanseforum. 3 felles treffpunkter med de 3 nordligste fylkene Alle ansatt på NM UB Alle ansatte deltar på nettverk. Hver ansatt på minst ett kompetanseforum. 3 felles treffpunkter med de 3 nordligste fylkene Alle ansatt på NM UB Alle ansatte deltar på nettverk. Hver ansatt på minst ett kompetanseforum. 3 felles treffpunkter med de 3 nordligste fylkene Alle ansatt på NM UB UEF skal utvide nettverk og heve kompetanse ved studiebesøk, felles prosjekter etc Tettere samarbeid med 2 fylker Tettere samarbeid med 2 nye fylker Tettere samarbeid med 2 nye fylker Tettere samarbeid med 2 nye fylker

11 Internasjonalisering UEF skal bidra i regjeringens Nordområdesatsing UEF skal legge til rette for at Ungdomsbedrifter i Finnmark, etablerer samarbeid på tvers av landegrenser UEF skal legge til rette for økt grad av internasjonalt samarbeid, og støtte opp under elevutvekslinger Ungdomsbedrifter fra utlandet besøker vår Fylkesmesse. Ungdomsbedrift fra Finnmark besøker messe i utlandet. Studietur for matfagselever til Italia Utvikle prosjekt for å motivere til EwB samarbeid på videregående skoler i Finnmark. Ungdomsbedrifter fra utlandet besøker vår Fylkesmesse. Ungdomsbedrift fra Finnmark besøker messe i utlandet. Studietur for matfagselever til samarbeidsland. Minst 3 Ungdomsbedrifter registrert som EwB bedrifter Ungdomsbedrifter fra utlandet besøker vår Fylkesmesse. Ungdomsbedrift fra Finnmark besøker messe i utlandet. Studietur for matfagselever til samarbeidsland. Besøk fra samarbeidsland under prosjektuka Minst 5 Ungdomsbedrifter registrert som EwB bedrifter Ungdomsbedrifter fra utlandet besøker vår Fylkesmesse. Ungdomsbedrift fra Finnmark besøker messe i utlandet. Studietur for matfagselever til samarbeidsland. Besøk fra samarbeidsland under prosjektuka Minst7 Ungdomsbedrifter registrert som EwB bedrifter UEF bidrar til måloppnåelse i prosjektet Nye byggesteiner i Nord Utvikle og gjennomføre prosjekt Barents Innovationweek UEF har aktivitet i kommuner som omfattes av Nordområdeprosjektet Gjennomført beskrevet progresjon i kommunene som omfattes av Nordområdeprosjektet Gjennomføre Nordområde konferanse