SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006. Sammensetning av styret har i 2006 vært slik:"

Transkript

1 SØR-TRØNDELAG ÅRSMELDING 2006 Sammensetning av styret har i 2006 vært slik: Leder Grethe Jøndahl rektor vgs Nestleder Svein Handå Ofstad studieleder vgs, infokontakt Styremedlem Harald Vada oppvekstsjef (kasserer) Styremedlem Anne Berit Emstad ped. konsulent (sekretær) Styremedlem Grethe Skogstad inspektør grunnskolen Varamedlem 1 Astrid Seim Ekeland rektor gr.sk/ sentralst.medlem Varamedlem 2 Eirik Granås rådgiver Opplær.avd. STFK Varamedlem 3 Knut Wold rektor vgs Revisorer Ronny Engan avd.leder vgs Roger Nordahl (vara) Opplæringsavdelingen STFK Valgkomité Finn Sæther Orkdal vgs (leder) Randi Schjelvaag Markaplassen skole Nils Slupphaug Meldal vgs Kontakter med arbeidsgiver: Trondheim kommune: Fylkeskommunen: Orkdal, Meldal, Hitra, Frøya: Røros: Selbu: Holtålen/Rennebu Grethe Skogstad, Liv Sandven (vikar) Astrid Seim Ekeland, Gunn Trøan Eirik Granaas, Grethe Jøndahl, Svein Ofstad Nils Slupphaug/Erik Tronvoll Tor Indset Harald Vada/Anne Berit Emstad Tor Indset/Svein Ofstad

2 Midtre Gauldal: Grethe Jøndahl For Fosen og Hitra/Frøya er det ønskelig med egne kontakter, spesielt hvis de vil gå videre med lokallag, men det gjenstår en dialog før disse er på plass. Frikjøp: Fylkesleder har hatt frikjøpsressurs på 10% fra Fylkeskommunen i Som rektor er det vanskelig å få utnyttet den fullt ut. Da leder startet i Opplæringsavdelingen høsten -06, ble det vanskelig å håndtere to hatter, så ressursen har delvis vært brukt av nestleder i vårhalvåret, og han har også påtatt seg oppgaver i drøftingsmøter i høst. Medlemsmasse: Ved forrige årsskifte hadde fylkeslaget 113 medlemmer, ved dette årsskiftet 117. At økningen ikke er større, skyldes at noen har meldt seg ut pga pensjonering, og 4 har meldt seg ut av andre årsaker. Vi er uansett i en positiv utvikling, spesielt er økningen av skoleledere i Trondheim kommune gledelig. ARBEIDSÅRET 2006 Årsmøte, styremøter og møter for medlemmer i Trondheim kommune Årsmøtet ble avholdt på Scandic Solsiden onsdag 25. januar 2006, og fylkeslagene i Møre- og Romsdal og Nord-Trøndelag hadde sine parallelle årsmøter. Vår nye leder i NSLF, Solveig H. Dahl var med oss og gav siste nytt fra sentralleddet. På årsmøtet ble det vedtatt å etablere lokallag i Trondheim, og det skjedde 4. mai. Tiltaket skal vurderes i dette årsmøtet. Styret har avholdt 7 møter i 2006: 5.1. på Scandic, 8.3. i Selbu, ved Lade skole, 1.6. på Byåsen vgs, 8.8. på Singsaker skole, på Fylkets Hus og på Byåsen vgs. De som hadde gjort en innsats i forbindelse med lønnsforhandlinger, + medlemmer i klubben på Byåsen vgs, som er vår største og består av 7 medlemmer, var invitert til julemiddag sammen med styret den i Meteoren på Byåsen vgs. Styret utviklet også i 2006 en lokal handlingsplan med ansvarlige for ulike tema en plan som var i tråd med den sentrale. Svein og Erik har hatt ansvar innenfor området Nytenkning og utvikling, Knut og Anne Berit innen Skoleutvikling, Grethe og Grethe innen Lønns- og arbeidsvilkår og Astrid, Harald og Grethe J innen Fagpolitisk virksomhet Styret har hatt mye arbeid og erfaringsutveksling knyttet til lokale lønnsforhandlinger. Fylkeskommunen og Trondheim kommune er etter hvert tunge områder å forhandle for, i tillegg til at vi har mange medlemmer spredt i en rekke kommuner. Det blir viktig å trekke ytterligere to tre medlemmer inn i dette arbeidet, spesielt ute i distriktet.

3 Et annet tema som har vært drøftet, har vært SFS 2213, tolkning og konsekvenser av denne. Prosessen mot utviklingsmål og ny arbeidstidsavtale er man midt oppi, og her prøver styret å følge opp. Ledermøter Grethe Jøndahl har deltatt på alle ledermøtene i Oslo i året som gikk, der treffes fylkesledere, sentralstyret og administrasjonen og gir råd til sentralstyret og administrasjonen. Vi har også vært representert med 3 deltakere på Gardermoenkonferansen 9. og 10. mai, der styremedlemmer fra alle fylker er samlet. Lønnsforhandlinger Forhandlinger for enhetsledere kommer spredt utover året, alt etter hvilket kapittel de hører til og hvordan kommunene legger det opp. Kapittel 5 i Fylkeskommunen foregikk på våren. 21. september hadde forhandlingsdelegasjonen for kap. 4 i STFK sitt forberedende møte på Ringve vgs. 7 personer deltok i delegasjonen: Grethe Jøndahl, Svein Ofstad, Knut Wold, Nils Slupphaug, Tor Indset, Anne Lise Drege og Reidar Volden. I Trondheim har Astrid Seim Ekeland, Gunn Trøan og Liv Sandven tatt seg av forhandlingene, og i resten av kommunene har styret og enkeltmedlemmer tatt et delt ansvar. Resultatene av lønnsforhandlingene ser ut vil å være bra for våre medlemmer. Anne Berit Emstad forhandlet for 2 medlemmer i Selbu, ellers har styret delt kommunene mellom seg etter beste evne. Kurs Dagen etter årsmøtet, presenterte Gro Langslet LØFT -metodikken for medlemmer fra Sør- og Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal, og kurset fikk svært god mottakelse. 4. og 5. september avviklet vi et nyttig kurs i lokale forhandlinger på Værnes Quality med god hjelp fra sentraladministrasjonen, og sammen med de to nabofylkene. Dagen etter, den 6. september arrangerte vi et kortere kurs for medlemmer i Trondheim, fra både grunn- og videregående skole, der vi gikk gjennom de lokale lønnsforhandlingene i både kommunen og fylkeskommunen. Kurset ble ansett som nyttig av de som deltok. 26. oktober arrangerte vi i samarbeid med KS og Sør-Trøndelag fylkeskommune et kurs i Skolejus. Vi samlet mellom 60 og 70 deltakere, som var svært fornøyd med det advokatene fra KS presenterte.

4 Representasjon Vårt fylkeslag har også i år samarbeidet med YS ved Kari Sandstad i fylkeskommunen, og dette samarbeidet har fungert bra. Avtalen skal reforhandles. Leder og nestleder i fylkeslaget har vært til stede ved omtrent samtlige drøftingsmøter mellom fylkesrådmannen og organisasjonene i Dette gir god innsikt og er et viktig forum å markere sine synspunkter i. Våre kontakter for Trondheim kommune deltar også på informasjonsmøtene der. Vi har også vært representert i alle tilsettingsprosesser for nye rektorer i vgs i året som gikk. Det har vært viktig arbeid for å få fram lederperspektivet blant annet i intervjuet og i diskusjonene etterpå. Også i Trondheim kommune skjer dette nå. Informasjon E-post til medlemmene brukes flittig av vår info-kontakt. Månedsbrevene fra sentralt hold blir supplert med mer lokal info. Kommunikasjonen i forbindelse med lønnsforhandlinger foregår også i stor grad på denne kanalen, spesielt i forbindelse med kravskjema. Dessverre har det vist seg at vi har sittet med feil e- postadresser til flere av våre medlemmer, som dermed har stått uten informasjon, men vi håper nå at det meste er rettet opp. Økonomi Regnskapet i fylkeslaget viser at vi har god økonomi, kassabeholdningen er på kroner. Konklusjon Styret har i året som gikk prioritert følgende tema i handlingsplanen: markedsføring og rekruttering, kurs og møter for medlemmer, lønnskrav og aktivitet i lokale forhandlinger, oppbygning av lokal forhandlingskompetanse, videreutvikling av kontakten med YS NSLF er fortsatt i vekst sentralt og lokalt, flere og flere skoleledere innser fordelene med ikke å være i samme organisasjon som sine ansatte. Trondheim, Grethe Jøndahl fylkesleder

5

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Tirsdag 27.mars 2012 kl. 19.00 Steinkjer videregående skole- kantina SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING,

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden.

Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Årsmøte i Utdanningsforbundet Notodden. Dato: Torsdag 22. mars Tid for møte: 18.00 20.00 Sted: Brattrein hotell 1 Sakliste 1. Konstituering, møte- og valgreglement 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning

Detaljer

Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord 7.04.11 Kl. 19.00

Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord 7.04.11 Kl. 19.00 Årsmøte i Utdanningsforbundet Hemnes Samfunnshuset på Finneidfjord 7.04.11 Kl. 19.00 SAKSLISTE: Sak 1: Konstituering og møtereglement.... 3 Sak 2: Årsmeldinger... 4 Sak 3: Regnskap... 9 Sak 4: Retningslinjer

Detaljer

Årsmelding 2013 for fylkeslag 1

Årsmelding 2013 for fylkeslag 1 Årsmelding 2013 for fylkeslag 1 Årsmelding 2013 for Sør-Trøndelag husflidslag Organisasjonsnummer: 971 574 887 Styret ble valgt på årsmøtet den 16.03.2013 for perioden: 16.03.2013 22.03.2014 Navn på fylkeslagets

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy.

PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Steinkjer PROTOKOLL STYREMØTE 06/13 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER DATO: Fredag 21. juni 2013 TID: Kl. 16.45 STED: Strømnes, Inderøy. Tilstede: Forfall: Trond Iversen, Monica Rakvåg, Elin Britt Staahl Hansen,

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2015 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Onsdag 18. mars 2015 kl. 18.00 Samfunnshuset Steinkjer SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING,

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT!

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! Adresse Skolealleen 10 8610 Mo i Rana E-post/Internett post@rana.utdanningsforbundet.no

Detaljer

PROTOKOLL Årsmøte 2010 Alexandra Hotel, Loen, 18.03.2010

PROTOKOLL Årsmøte 2010 Alexandra Hotel, Loen, 18.03.2010 Møre og Romsdal Fylkeslag PROTOKOLL Årsmøte 2010 Alexandra Hotel, Loen, 18.03.2010 Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styrets årsmelding for 2009 Sak 3 Regnskap for 2009 Sak 4 Medlemskontingenten for

Detaljer

Vararepresentanter: 1. Geir-Åge Svenning, Troms (styremedlem fra 18.05.09) 2. Sissel Aasheim, Rogaland 3. Åse Jektvik, Nordland

Vararepresentanter: 1. Geir-Åge Svenning, Troms (styremedlem fra 18.05.09) 2. Sissel Aasheim, Rogaland 3. Åse Jektvik, Nordland Aktivitetsrapport for landsmøteperioden 2007-2009 (november 2007 november 2009) Sentralstyret Norsk Lektorlag har hatt følgende styresammensetning: Leder: Gro Elisabeth Paulsen, Oppland 1. nestleder: Helge

Detaljer

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier.

Leder beklager at innkallingen kom senere enn vedtektene tilsier. Årsmøte i Norsk Fysikklærerforening, Tromsø 9. august 2007 Innkalling til årsmøtet i Norsk Fysikklærerforening ble sendt per e-post til medlemmene 3. august. Møtet vil finne sted på Rica Ishavskatedralen

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Protokoll ÅRSMØTE 2014 I UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Torsdag 24. april 2014 kl. 18.00 Rådhuset-kantina SAKSLISTE: SAK 1: SAK 2: SAK 3: SAK 4: SAK 5: ÅPNING KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT ÅRSMELDING,

Detaljer

Årsmelding for Mental Helse Telemark 2012-2013

Årsmelding for Mental Helse Telemark 2012-2013 Årsmelding for Mental Helse Telemark 2012-2013 Mental helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte. Mental Helse jobber

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

Lokale forhandlinger for skoleverket 1999 sluttført 20.12: Lokale forhandlinger for skoleverket 1999 :

Lokale forhandlinger for skoleverket 1999 sluttført 20.12: Lokale forhandlinger for skoleverket 1999 : Lokale forhandlinger for skoleverket 1999 sluttført 20.12: De lokale forhandlingene med fordeling av 113 mill. kr. til hele skoleverket ble sluttført på kvelden mandag 20.12. En kortversjon av resultatet

Detaljer

Clarion Hotel Tyholmen Arendal, mandag 11. mars. kl. 17.00 20.00

Clarion Hotel Tyholmen Arendal, mandag 11. mars. kl. 17.00 20.00 Clarion Hotel Tyholmen Arendal, Mandag 11. mars. 2013 Innkalling til Årsmøte i Utdanningsforbundet Arendal Clarion Hotel Tyholmen Arendal, mandag 11. mars. kl. 17.00 20.00 Saksliste: 1. Konstituering 2.

Detaljer

ÅRSMELDING 2006. Kap 1. STYRER OG UTVALG I 2006. Fylkesstyret m/varamedlemmer

ÅRSMELDING 2006. Kap 1. STYRER OG UTVALG I 2006. Fylkesstyret m/varamedlemmer ÅRSMELDING 2006 Kap 1. STYRER OG UTVALG I 2006. Fylkesstyret m/varamedlemmer Fylkesleder: Randi Sollie Denstad, Rissa 1. nestleder. Odd Jarle Svanem, Hemne 2. nestleder: Ester Hasle, Trondheim Studieleder:

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

DIS Sør-Trøndelag Lokalavdeling av DIS-Norge Databehandling i slektsforskning epost@st.disnorge.no http://st.disnorge.no/

DIS Sør-Trøndelag Lokalavdeling av DIS-Norge Databehandling i slektsforskning epost@st.disnorge.no http://st.disnorge.no/ DIS Sør-Trøndelag Lokalavdeling av DIS-Norge Databehandling i slektsforskning epost@st.disnorge.no http://st.disnorge.no/ Til medlemmene i DIS-Sør-Trøndelag INNKALLING TIL ÅRSMØTE I DIS-SØR-TRØNDELAG Torsdag

Detaljer

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 06.03.12 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 11.april 2013 18.00-21.00 Sted: Rica Alta hotell Vedlagt følger

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT!

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA. POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina. TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2013 POLARSIRKELEN VIDEREGÅENDE SKOLE AVD. MJØLAN Kantina TORSDAG 11.04.2013 kl.19.00 VEL MØTT! Adresse Skolealleen 10 8610 Mo i Rana E-post/Internett post@rana.utdanningsforbundet.no

Detaljer

Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00.

Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00. Velkommen til HLF Bergen sitt ÅRSMØTE på Scandic Ørnen hotell 10.02.15, kl. 18.00. Vårt nye kontor og møtelokaler finner vi i Aasegården i FI-senteret i 3. etasje. Her har vi, HLF Hordaland og mange andre

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2015 Rana Voksenopplæring auditoriet onsdag11.mars 2015 kl.18.30 Tilstede: 31 stemmeberettigede Leder Kari Brekke Arnesen ønsker velkommen. Kulturelt innslag

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 5.3.15 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 19.mars 2015 18.00-21.00 Sted: Thon hotell Vica, låven. Vedlagt følger innkallingen til årsmøtet

Detaljer

3-årsmelding fra styret

3-årsmelding fra styret 3-årsmelding fra styret ÅRSMELDING 2006 2008 Innledning. Utdanningsforbundet Bergen har gjennomgått en spennende og hektisk treårsperiode. Det er mange små og store saker lokallaget har arbeidet med i

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTET 2009 (2. innkalling) Styret i lokalavdelingen NPF Sør-Trøndelag kaller med dette inn til årsmøte

INNKALLING TIL ÅRSMØTET 2009 (2. innkalling) Styret i lokalavdelingen NPF Sør-Trøndelag kaller med dette inn til årsmøte Trondheim, 02.01.2009 Til alle medlemmene INNKALLING TIL ÅRSMØTET 2009 (2. innkalling) Styret i lokalavdelingen NPF Sør-Trøndelag kaller med dette inn til årsmøte Tid: mandag 2. februar 2009 kl 18.00 Sted:

Detaljer

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011

NORSK SANGERFORUM TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 TOÅRS-BERETNING FOR 01.01 2010-31.12 2011 Fra NSFs jubileumskonsert i Lørenskog Hus lør. 5. november 2011. Koret Fermate Vokal og en blåsergruppe fra Skedsmo Janitsjar fremfører innsamlet lokal folkemusikk

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE OPPDAL, LØRDAG 1.FEBRUAR 2014 KL. 16:45 SAKSLISTE: Åpning av årsmøtet Registrering av stemmeberettigede Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Valg av møtefunksjonærer:

Detaljer

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 09.02.2007 29.02.2008

Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 09.02.2007 29.02.2008 2.1.... 2.2. Årsberetning for Tekna Hedmark avdeling 09.02.2007 29.02.2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Innhold Avdelingslederen har ordet... 3 1. Styrets beretning... 4 1.1. Viktige begivenheter

Detaljer

STYRET Bestod av følgende frem til ekstraordinært særkretsting i august 2009:

STYRET Bestod av følgende frem til ekstraordinært særkretsting i august 2009: BERETNING FOR 2009 Basketball Region Midt-Norge, BRMN Innledning Dette er den første normale årsberetningen etter den nye ordningen med årsavslutning pr 31.12, dvs midt i sesongen, denne årsberetningen

Detaljer

Forord. Svein Kvakland Astrid Rutherford Kristin Tørum (leder) (styremedlem) (styremedlem)

Forord. Svein Kvakland Astrid Rutherford Kristin Tørum (leder) (styremedlem) (styremedlem) 1 Årsmelding 2010 Forord Årsmeldingen utarbeides for et kalenderår, mens Forum for miljø og helses (FMH) årsmøter vanligvis legges til årskonferansen i mai - juni. FMHs årskonferanse med valg av nytt styre

Detaljer