Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak. Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak. Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver"

Transkript

1 Kort ABC for gründere med næringsmiddelforetak Mattilsynet Regionkontoret Hedmark Oppland Hallgerd Tronsmoen Rådgiver

2 Mattilsynets tilsynsveiledere for mindre matbedrifter Oppdrag av fra Landbruks- og matdepartementet, har Mattilsynet gjennomført et prosjekt for utvikling av en tilsynsmodell for hvordan mattilsynet kan bidra til at en mindre matbedrift kan få virkeliggjort sin ìde på en god måte.

3 Fra idè til bedrift Trinn i prosessen Problem Problemløsere

4 Trinn i prosessen - Jeg ønsker å produsere av gårdens råvarer Problem - Hvilke råvare bør jeg satse på? Problemløsere - FLMA, (eks. Mat i Hedmark) - Innovasjon Norge - Kommunen - Mattilsynet

5 Trinn i prosessen - Planlegging Problem - Til hvem og hvor skal jeg selge produktet? Problemløsere - Innovasjon Norge - Mattilsynet

6 Trinn i prosessen - Planlegging Problem - Hva krever matloven med forskrifter Problemløsere - Mattilsynet -

7 Trinn i prosessen - Planlegging Problem - Hvem planlegger og tegner nybygget/ominnredningern? Problemløsere - FMLA - Private aktører

8 Trinn i prosessen - Planlegging Problem - Finansiering? Problemløsere - Innovasjon Norge, Kommunen, (Banken)

9 Trinn i prosessen - Planlegging Problem - Prøveproduksjon for å teste markedet Problemløsere - Mattilsynet (Private med godkjent kjøkken)

10 Trinn i prosessen - Oppstart av produksjon, markedsføring og salg Problem - Fra hvem må jeg ha godkjenninger (plangodkjenning) før jeg kan starte opp? Problemløsere - Mattilsynet - Kommunen

11 Trinn i prosessen - Godkjenninger av bygninger Problem - Hvem må jeg ha godkjenninger av for å få starte opp med produksjoner i bygget? Problemløsere - Kommune - Mattilsynet

12 Trinn i prosessen - Dersom bygningen skal stå på fraskilt tomt? Problem - Aktuelt ved låneopptak på bygningen. Problemløsere - Kommunen avgjør fradelingssøknad

13 Trinn i prosessen - Konsesjon Problem - Nødvendig hvis: - fradelt tomt er 2 dekar og ubebygd - fradelt tomt er bebygd over 100 dekar Problemløsere - Kommunen avgjør fradelingssøknad

14 Fylkesmannens - hovedoppgave overfor mindre matbedrifter Formelle roller BU-rolle (Bygdeutvikling): Utvikling av strategier innen hvert fylke. Dette arbeidet skjer i nært samarbeid med faglagene i landbruket, fylkeskommunen og Innovasjon Norge. Gjelder både tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer. Mobiliserende aktiviteter Tilretteleggende aktiviteter I noen grad, begrenset av bevilgninger fra staten, finansiering av mobiliserende og tilretteleggende aktiviteter. I noen grad FOU- aktiviteter. Bygningsteknisk:Produksjon av tegninger og løsninger, samt beregning av kostnader.

15 Fylkesmannens - hovedoppgave overfor mindre matbedrifter Godkjenning av tegninger og beregninger som andre har produsert, dette er et krav i henhold til forskrift dersom det søkes om finansiering gjennom Innovasjon Norge. VSP-mat (Verdiskapingsprosjekt Mat, statlig finansiert, forvaltet av Innovasjon Norge): Bistår Innovasjon Norge når det gjelder motivering, tilrettelegging og saksbehandling. Uformelle roller Kompetansesenter for kommunene, Innovasjon Norge, enkeltbedrifter og personer

16 Fylkesmannens - hovedoppgave overfor mindre matbedrifter Nettverksarbeid, eks som sekretær for Norsk Gårdsmat, Bondens Marked og Inn på tunet. Etablereropplæring, ser ofte gode resultater av slik virksomhet. God kontakt, rent generelt, med landbruksnæringen og næringens organisasjoner (faglag og omsettingsleddene som landbrukssamvirket og andre private aktører) Setter landbrukspolitikken ut i livet. Forvalter statlig politikk, og gjør innspill til staten om hva som er viktig for næringen i fylket.

17 Innovasjon Norge - hovedoppgave overfor mindre matbedrifter Innovasjon Norge tilbyr produkter og tjenester som skal bidra til å utvikle distriktene, øke innovasjonen i næringslivet over hele landet og profilere norsk næringsliv og Norge som reisemål: 1. Rådgivning om de produkter og tjenester som Innovasjon Norge kan tilby, eksempelvis Etablererstipend, BU-midler og VSPMat. 2. Saksbehandling knyttet til konkrete søknader om finansieringsbistand fra Innovasjon Norge. Oppfølging av kunder som harmottatt finansieringsbistand. 3. Henvisningskompetanse til for eksempel Mattilsynet, kompetansetilbydere og det kommunale veiledningsapparatet. Innovasjon Norges nettadresse er:

18 Kommunens - hovedoppgave overfor mindre matbedrifter Kommunen er ofte første linje tjenesten. Kommunen vil ofte være den som henviser etablereren videre eller kan kalle inn til etsamordnet oppstartsmøte. Kommunen er saksbehandler og tar avgjørelser etter: Jordloven (hvis fradeling av areal nødvendig) Plan og Bygningsloven (hvis fradeling av areal, eller omdisponering/oppsetting av bygning) Konsesjonsloven Kommunen tar avgjørelse i søknader til kommunalt/ regionaltnæringsfond.

19 Kompetansenettverket/navet - hovedoppgave overfor mindre matbedrifter Innenfor Innovasjon Norge sin programsatsing Verdiskapning Mat, ble det i 2002 opprettet et regionalt kompetansenettverk for småskala matproduksjon. Visjonen er at man innen 3-5 år skal ha et godt utbygd kompetansetilbud til små og mellomstore matprodusenter uavhengig av hvor i landet man er. Målet er å fremme verdiskapning ved innovasjon og mangfold på matområdet.

20 Kompetansenettverket/navet - hovedoppgave overfor mindre matbedrifter Landet er delt inn i 5 kompetansenav: Region Nord: Nordnorsk kompetansesenter, Holt 9292 Tromsø. (Finnmark, Tromsø, Nordland.) Region Midt: Mære Landbruksskole, 7710 Sparbu. (Trøndelagsfylkene, Møre og Romsdal.) Region Vest: Sogn Jord- og hagebruksskole, 5745 Aurland. (Sogn og Fjordane, Hordaland.) Region Sør: NORCONSERV, Postboks 327, 4002 Stavanger. (Agderfylkene, Rogaland.) Region Øst: MATFORSK, Osloveien 1, 1430 Ås. (Østlandsfylkene og Telemark.)

21 Kompetansenettverket/navet - hovedoppgave overfor mindre matbedrifter Navene skal primært tilfredsstille matfaglig kompetansebehov. Eksempler på aktiviteter er: formidling av kontakt, kurs, studieturer, konsulenttjenester, etter- og videreutdanning, bistand til produktutvikling og etablering, hospitering/mentor, WEB/informasjonstiltak. Mære Landbruksskole har nasjonalt ansvar for drift av nettportalen: Dersom navene ikke kan gi tilfredsstillende hjelp, skal de kompetansesøkende bli vist videre. Målet er at den nasjonale kompetansen skal gjøres tilgjengelig for alle.

22 Mattilsynet - hovedoppgave overfor mindre matbedrifter Veiledning om regelverkets krav, jfr. det formelle veiledningskrav i Forvaltningsloven. Saksbehandling ved søknader om godkjenninger og autorisasjoner. Tilsyn og revisjoner.

Programnotat. Utviklingsprogrammet. -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping

Programnotat. Utviklingsprogrammet. -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping Programnotat Utviklingsprogrammet -landbruks- og reindriftsbasert vekst og verdiskaping Sist redigert 11. februar 2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Mål og målgrupper... 3 3. Virkeområder... 3 3.1 Lokalmat...

Detaljer

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet

Arbeidsgrupperapport, mars 2010. VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning, innovasjon og mangfold på matområdet Arbeidsgrupperapport, mars 2010 VSP mat etter 2010? Virkemidler til verdiskapning,

Detaljer

Regionalt næringsprogram. Sør-Trøndelag 2014. Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014.

Regionalt næringsprogram. Sør-Trøndelag 2014. Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014. 0 Regionalt næringsprogram Sør-Trøndelag 2014 Regionalt næringsprogram for Sør-Trøndelag februar 2014. 1 Innhold 1. Nasjonale føringer... 3 1.1 Mål for landbruks og matpolitikken... 3 1.2 Bakgrunn for

Detaljer

PROSJEKT SAMHANDLING

PROSJEKT SAMHANDLING PROSJEKT SAMHANDLING Beskrivelse av muligheter for finansiering via ordinære tiltaksmidler for reiselivsprosjekter i Flakstad Innhold Innledning... 2 Statlige virkemidler... 3 Innovasjon Norge... 3 Investinor...

Detaljer

ØSTLANDET. Tittel Tid Sted Arrangør

ØSTLANDET. Tittel Tid Sted Arrangør KOMPETANSENETTVERKET FOR LOKALMATPRODUKSJON REGION ØST l Velkommen til en spennende kompetansehøst i Kompetansenettverket for lokalmatproduksjon i region øst! Allerede 28. til 31. oktober inviteres du

Detaljer

Utredning om gårdsbaserte næringer utenom jord- og skogbruk

Utredning om gårdsbaserte næringer utenom jord- og skogbruk Diskusjonsnotat nr. 2010 10 Utredning om gårdsbaserte næringer utenom jord- og skogbruk Grunnlagsmateriale for ny stortingsmelding om landbrukspolitikken Berit Kristiansen (red.) Norsk institutt for landbruksøkonomisk

Detaljer

Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner

Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner Levanger kommune Prosjektrapport for Lokale mat- og handtverkstradisjoner - et delprosjekt i Levanger kommunes Cittaslow-prosjekt 1. Mandat og organisering av delprosjektet...3 1.1 Mandat for delprosjektet...3

Detaljer

Kvalitetssikring av Inn på tunet

Kvalitetssikring av Inn på tunet Foto: Cesilie Asp Kvalitetssikring av Inn på tunet Et nasjonalt utviklingsprosjekt Et samarbeid mellom KS, KSL Matmerk og Norges Bondelag Prosjekteier: Norges Bondelag April 2008 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet

Handlingsplan 2013 2017. Inn på tunet Handlingsplan 2013 2017 Inn på tunet Forord Dagens samfunnsutvikling med en økende aldrende befolkning, behov for alternative opplæringsarenaer for barn og unge og arbeidstreningsbehov for personer som

Detaljer

Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK

Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter! 1. september 2004 ble introduksjonsordningen innført i alle kommuner som bosetter flyktninger.

Detaljer

Kommunedelplan landbruk

Kommunedelplan landbruk Kommunedelplan landbruk Steinkjer kommune (2012-2015) Visjon: Steinkjer landbruket skal være et utstillingsvindu for norsk landbruk. Målsettinger: -Nyskapende og en pådriver i norsk landbruk -Mangfoldig

Detaljer

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold

2010-2013. Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 2010-2013 Strategisk Næringsplan for Indre Østfold 4.12.2009 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Status... 4 SWOT-analyse... 8 Visjon og mål... 9 Mål 1: Utvikle fem regionale næringsområder... 10 Mål 2:

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009

Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Ta landet i bruk! Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling 2007-2009 Landbruks- og matdepartementets strategi for næringsutvikling Side 1 av 38 Tittel: Ta landet i bruk! Landbruks-

Detaljer

Inn på tunet. Strategi. Nasjonal strategi. Utgitt av: Landbruks- og matdepartementet Kommunal- og regionaldepartementet

Inn på tunet. Strategi. Nasjonal strategi. Utgitt av: Landbruks- og matdepartementet Kommunal- og regionaldepartementet Strategi Utgitt av: Landbruks- og matdepartementet Kommunal- og regionaldepartementet Flere eksemplarer kan bestilles fra: Departementenes servicesenter Post og distribusjon E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no

Detaljer

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 6. mai 2014

Statens tilbud. Jordbruksforhandlingene. 6. mai 2014 Statens tilbud Jordbruksforhandlingene 2014 6. mai 2014 1 Innledning... 6 2 Grunnlaget for jordbruksforhandlingene i 2014... 7 2.1 Regjeringens politiske plattform... 7 2.2 Stortingets behandling av statsbudsjettet

Detaljer

ETABLERER- BANKEN I TANA

ETABLERER- BANKEN I TANA ETABLERER- BANKEN I TANA - en uvanlig bank for kvinner som vil starte for seg sjøl TROR DU AT ETABLERERBANKEN ER NOE FOR DEG? Kontakt utviklingsavdelingen i Tana kommune, tlf. 7892 5300 ETABLERERBANKEN

Detaljer

Vedlagt oversendes som beskrevet i mail 15.1.15 vedtaket fra Kristiansand Byutviklingsstyre 15.1.15

Vedlagt oversendes som beskrevet i mail 15.1.15 vedtaket fra Kristiansand Byutviklingsstyre 15.1.15 Fra: Ann Elin Teksdal [Ann.Elin.Teksdal@kristiansand.kommune.no] Sendt: 28. januar 2015 14:40 Til: Postmottak LMD Emne: VS: Høring forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikt Kristiansand Formannskaps

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig

Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig Troms fylkeskommune Postboks 6600 9296 Tromsø Deres referanse: Vår referanse: Dato: SF/sf 21.11.2008 Prosjektbeskrivelse Troms fylke trygt og tilgjengelig 1 Bakgrunn Fylkestinget fattet i mars 2007 vedtak

Detaljer

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum

KARTLEGGING AV ENTREPRENØRSKAPSTILTAK. Einar Lier Madsen. Ingebjørg Kluken Vestrum N-849 BODØ Tlf. + 47 75 5 76 / Fax + 47 75 5 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/8 ISSN-nr.:84-873 Antall sider: xx Prosjekt nr: 96 Prosjekt tittel: Kartlegging

Detaljer

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli

Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Inn på tunet Grønn omsorg Grønt samarbeid Rapport fra forprosjekt Landbruket som ressurs for personer med demens Elin H. Aarø Strandli Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens - 2001 Sats/layout: Nasjonalt

Detaljer

Oppfølging av etablerere En kartlegging i Nord-Trøndelag

Oppfølging av etablerere En kartlegging i Nord-Trøndelag Oppfølging av etablerere En kartlegging i Nord-Trøndelag Kristin Landsem Margrete Haugum Trøndelag Forskning og Utvikling as Steinkjer 2007 Tittel Forfatter Notat : 2007:1 Prosjektnummer : 1828 : OPPFØLGING

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer

Utvikling av landbrukskontorets arbeid med likestilling i landbruket

Utvikling av landbrukskontorets arbeid med likestilling i landbruket Utvikling av landbrukskontorets arbeid med likestilling i landbruket Et innovativt og nyskapende landbruk i Steinkjer skal være en pådriver i norsk Landbrukspolitikk. Arbeid med likestilling er et gjennomgående

Detaljer

Evaluering av Fiskarbonden sin arv

Evaluering av Fiskarbonden sin arv Gunn-Turid Kvam Evaluering av Fiskarbonden sin arv Rapport 1/08 ISSN 1503-2035 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll N-7491 Trondheim Telefon: +47 73 59 17 32 Telefaks:+47 73 59

Detaljer

Beskrivelse av aktivitet knyttet til aktuell myndighet/ Myndighetens/ organisasjonens rolle Altinn Informasjon Frivillig Tilbyder av informasjon

Beskrivelse av aktivitet knyttet til aktuell myndighet/ Myndighetens/ organisasjonens rolle Altinn Informasjon Frivillig Tilbyder av informasjon 71 VEDLEGG 1 Myndighet/ organisasjon Beskrivelse av aktivitet knyttet til aktuell myndighet/ organisasjon Obligatorisk/ frivillig aktivitet Myndighetens/ organisasjonens rolle Altinn Informasjon Tilbyder

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200806828 : E: U01 &40 : Nina Othilie Høiland Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 16.02.2010 28/10 TILSKUDD TIL UTVIDET

Detaljer

BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND

BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND BALSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALT NÆRINGSFOND Revidert i formannskapsmøte 28.01.2015 FSK-sak 19/2015 Revidert i formannskapsmøte 17.07.2013 FSK-sak 80/2013 Revidert i formannskapsmøte 05.06.2013

Detaljer

Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet?

Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet? Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet? Nye krav til universell utforming i plan- og bygnings loven krever økt kompetanse om universell utforming og tilgjengelighet. Direktoratet

Detaljer