I Nesøya og Vendla barnehager er vi: aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære! ÅRSPLAN FOR Vendla barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I Nesøya og Vendla barnehager er vi: aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære! ÅRSPLAN FOR Vendla barnehage"

Transkript

1 I Nesøya og Vendla barnehager er vi: aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære! ÅRSPLAN FOR Vendla barnehage BARNEHAGEÅRET

2 Velkommen til barnehagen. Barnehagen er en pedagogisk virksomhet for omsorg, danning, lek og læring. Den skal bidra til en god start på livet og til livslang læring. Viktige føringer for vår planlegging gis i Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager. Mer informasjon kan dere også finne på barnehagens hjemmesider og på It`s learning. For deg som ønsker å lese rammeplan for barnehager så finner du hele planen her: bokmal_rammeplan_2011_web.pdf Denne årsplanen er ment som en konkretisering av overordnede planer. Vi har en felles del som definerer vårt pedagogiske grunnsyn og beskriver våre hovedfokusområder. Avdelingene samarbeider om å beskrive mål og tiltak tilpasset de ulike aldergrupper. I tillegg til denne årsplanen utarbeider pedagogisk leder på den enkelte avdelingen en månedsplan og skriver månedsbrev der det tas hensyn til gruppens samlede individuelle behov. Barnehagenes felles satsningsområde dette året er: Leken i fokus for vennskap og læring. I barnehagealder er leken viktigste arena for læring. Lek og læring går hånd i hånd. Gjennom leken utvikles vennskap, språk og sosial kompetanse. Dette er kanskje de viktigste ferdigheter for å klare seg i livet. Leken bidrar også til livsglede, entusiasme, motivasjon og utvikling. Barns trivsel voksnes ansvar. Dette året skal alle ansatte være med på et omfattende opplæringsprogram i regi av Universitetet i Tromsø. De utrolige årene (DUÅ) er et forskningsbasert program med hovedfokus på relasjonsstyrkende strategier mellom voksne og barn. 2

3 Vårt syn på barn og barndom/ pedagogisk grunnsyn: Glad livsutfoldelse preger vår hverdag Barn lærer og utvikler seg i et miljø der de får være aktivt medvirkende i et godt sosialt fellesskap der lek og vennskap står sentralt Opplevelse av mestring skaper trygghet og tro på seg selv Enkeltbarnet har krav på å bli sett og hørt, og deres tanker og meninger blir tatt på alvor Barn trenger bekreftelse på at de er viktige for fellesskapet Barn trenger impulser og inspirasjon fra aktive og engasjerte voksne for å videreutvikle evnen til utforskning, undring og lyst til å lære. De voksnes væremåte! I Vendla og Nesøya barnehager har vi ansatte som: Viser begeistring, humor og glede Er omsorgsfulle og ser enkeltbarnet Er motiverende, kreative og engasjerte og inspirerer barnet Viser respekt for barnet ved å være lyttende og ta deres signaler på alvor Er tydelige og forutsigbare Er nære og tilgjengelige/tilstede for barnet Reflekterer og undrer seg sammen med barnet Er støttende og oppmuntrende Fokuserer på det positive og ser muligheter 3

4 I NESØYA OG VENDLA BARNEHAGER ER: LEKEN I FOKUS FOR VENNSKAP OG LÆRING Felleskap Bidragsyter i felleskapet Humor og glede Kildesortering Omsorg Sanser Empati Naturgrupper Begrepsforståelse Mobbing Undring Selvstendighet Konfliktløsning Inkludering Ordforråd Aktiv deltaker Lyd og rytme Lytte Høflighet Nysgjerrighet Språk og komm. Sosial kompetanse Natur Språkforståelse Vennskap Nærmiljø Medbestemmelse Sett og hørt 4

5 Barnegruppene: Muslingen Barnegruppen: Barn født 2011: 6 barn 3 gutter og 3 jenter 2012: 8 barn 3 gutter og 5 jenter Vårt team består av: Therese Nysæther Schie, ansatt i 100 % stilling som pedagogisk leder. Ferdig utdannet førskolelærer, vår Har bachelorgrad i småbarnspedagogikk. Har nå begynt på videreutdanning innen familieveiledning ved Diakonhjemmet i Oslo. Lina Zivanic Masaman, ansatt i 100 % stilling som pedagogisk leder. Har to barn på 11 og 8 år. Siste fullførte utdanning er barnevernspedagog, vår Tidligere jobbet med barn og ungdom samt fysiske og psykiske utviklingshemmede, voksne og barn. Anne Lene Lund, ansatt i 100 % stilling som assistent. Tar nå fagbrev for å bli barne- og ungdomsarbeider. Fullført assistentkurs gjennom NKS. Er utdannet reiselivskoordinator med Edb. Har til sammen jobbet 17 år i barnehage. Har mest erfaring med å jobbe med de yngste barna. Ellers glad i å være ute i all slags vær. Orsi Angyal-Kovacs, ansatt i 100 % stilling som assistent. Tar nå fagbrev for å bli barne- og ungdomsarbeider. Utdannet fransklærer og har bachelor i reklame og PR. Er fra Ungarn, men har bodd i Norge i 7 år. Har tidligere jobbet som au pair. Har erfaring med å jobbe med små og store barn. Har egen datter på 3 år. Veldig glad i musikk, tegne, male og all slags kreative ting. Kontaktinformasjon: tlf

6 Sneglen Barnegruppen: Barn født 2011: 7 barn 4 jenter og 3gutter 2012: 7 barn 4 gutter og 3 jenter Vårt team består av: Antonina I. Løken: 60%, er utdannet biolog og har jobbet som lærer i biologi og kjemi i hjemlandet sitt (Russland). Hun også har utdannelse i Montessori pedagogikk. Antonina tar nå førskolelærerutdannelse ved siden av og er på skolen to dager i uken. Adar Abdulraman: 100%:. Kommer fra Somalia, og har vært i Norge i 19 år. Hun har jobbet i 6 år i Svingen og Vendla barnehage. Rannveig Lie: ansatt i 100% stilling som pedagogisk leder. Gift, 3 barn og bosatt i Bærum. Utdannet førskolelærer ved Høgskolen i Sogn og Fjordane i Bachelor oppgave i organisasjon og ledelse. Lang erfaring med arbeid i barnehage. Line Bakke Sletnes: Ansatt i 100% stilling som pedagogisk leder. Er gift og har tre barn. Utdannet førskolelærer fra høgskolen i Sogn og Fjordane, med bachelor grad i organisasjon og ledelse. Ferdig utdannet i Har jobbet med barn siden Derya Akteke: Ansatt i 100% stilling.utdannet barne og ungdomsarbeider. Bor i Drammen, er gift og har tre barn. Kontaktinformasjon: tlf

7 Krabben Barnegruppen: Barn født 2011: 7 barn 5 jenter og 2gutter 2012: 7 barn 4 gutter og 3 jenter Vårt team består av: May Britt Holtan: Ansatt i 100% stilling som pedagogisk leder. Gift og har en datter på 3 år. Utdannet førskolelærer ved høgskolen i Vestfold Har jobbet som pedagogisk leder siden. Begynte i Vendla barnehage i Bente Roness: Ansatt i 100% stilling som pedagogisk leder. Gift og har to gutter på 18 og 15 år. Utdannet ved Barnevernshøyskolen i 1992, og videreutdanning i spesial pedagogikk. Har jobbet i Vendla barnehage si den den var ny, på mellomavdeling. Tor Erik Dale: 100% som assistent. Har tre barn. Har lang erfaring med arbeid i barnehage, spesielt de eldste barna. Var med å startet Vendla barnehage, da i naturgruppa. Eliseo Garcia: Ansatt i 100% som assistent. Er fra Fillipinene, Utdanning i økonomi. Har tidliger jobbet på SFO, begynte i Vendla barnehage Torunn Næss: Ansatt som assistent i 60% stilling. Gift og har 3 voksne barn. Har lang erfaring på småbarnsavdeling og har jobbet i Vendla barnehage siden starten. Kontaktinformasjon: tlf

8 Vi ønsker barn som: utvikler empati og omsorg for andre kan dele, hilse, vente på tur, spørre pent og si unnskyld opplever mestring i hverdagen er glade og føler seg trygge sammen med voksne og barn viser glede, entusiasme og humor tør å vise egne behov og følelser lærer seg å ta hensyn til hverandre og omgivelsene sine har lyst til å leke og utvikle gode lekeferdigheter kan trøste, hjelpe og bryr seg om hverandre 8

9 LEK - TRYGGHET Småbarnas satsningsområde: Mål Alle barn skal utvikle trygghet i et inspirerende, utfordrende og Dette gjør vi Fokus på en trygg og god tilvenningsperiode Skape forutsigbarhet i hverdagen Tilrettelegge det fysiske rommet for lek Dele barnegruppen i mindre grupper i ulike aktiviteter Ha fokus på gode samspillsrelasjoner Voksenrollen Bygge positive relasjoner Tilrettelegge for god lek Lekende og engasjerte voksne Ha fokus på lekens egenverdi 9

10 Hverdagssituasjoner: Hverdagssituasjoner er en stor og viktig del for småbarn. I løpet av dagen gjennomføres en del organiserte aktiviteter. Allikevel ser vi at mye av sosialiseringen og læringen hos småbarn foregår i her og nå situasjonene. Disse er arenaer for samspill, språkutvikling og mestring. Rutinene i barnehagen er også med på å skape trygghet og forutsigbarhet for barna. Det ligger alltid en pedagogisk tanke rundt det vi gjør. For å synliggjøre våre tanker rundt spesifikke situasjoner vil vi belyse hva vi legger i nettopp disse og målet med situasjonene. Påkledning: benevne plagg og kroppsdeler selvstendighet turtaking Måltid: fellesskap og glede samtale selvstendighet turtaking hjelpe hverandre Bleieskift/pottetrening: nærhet og samspill verdifull kontakt observere andre fellesskap og nysgjerrighet Legging: føle trygghet finne roen hente seg inn Ryddetid: samarbeid sortere og plassere fellesskap To begreper som er gjengangere på alle punktene er viktigheten av samtale rundt alt vi gjør. Mestring er også noe barna skal få oppleve hver dag, både i formelle og uformelle situasjoner. 10

11 Barnegruppen på Krepsen: Avdeling Krepsen har 18 barn og 4 voksne. Avdelingen består av: 6 barn født barn født gutter og 9 jenter Vårt team består av: Ped.leder: Bente Marie Carlsen 100% Har jobbet som pedagogisk leder siden Hun har erfaring fra både små og storbarns avdeling. Hun har førskolelærer utdanning med fordypning i småbarnspedagogikk, og ett års videreutdanning i småskolepedagogikk. Bente bor på Nesøya, og har to barn på 9mnd og 2 år. Hun begynte å jobbe igjen 1. september etter svangerskapspermisjon. Ped.Leder: Nina Jonssonhaugen Bøe 100% Utdannet førskolelærer med 3 års fordypning i natur og friluft, har livredningskurs. Er i svangerskapspermisjon fra 30. oktober Barne- og ungdomsarbeider: Mona Jensen 80% Utdannet barne- og ungdomsarbeider. Har jobbet 14 år i barnehage, bor på Eiksmarka og har to voksne gutter og et barnebarn. Assistent: Ela Kromer 100 % Er opprinnelig polsk, og har bodd i Norge i 4 år. Ela har en mastergrad i internasjonale relasjoner og europeiske studier. Hun har jobbet i Vendla barnehage siden Assistent: Theo Jiraporn Bugge % Er fast vikar i barnehagen.bor på Brønnøya og har en gutt og en jente som går på Nesøya skole. 11

12 Telefon nummer direkte til Krepsen er: Barnegruppen på Blekkspruten: Blekkspruten har 18 barn i alderen 3-4 år. Det er 5 voksne som jobber på avdelingen. Avdelingen består av: 10 barn født i barn født i Det er 12 gutter og 6 jenter Vårt team består av: Ped.leder: Marit Aarnes 100% Utdannet førskolelærer i 2006 med fordypning i drama, forming og musikk. Har livbergningskurs i vann. Fagarbeider: Hilde Jenssen 80% utdannet barnevernspedagog og har jobbet i barnehage i 11 år. Hun er mamma til 1. Hilde har fri hver onsdag. Assistent: Liv Stensrud Høgmo 100% Har jobbet mange år i barnehage. Er glad i håndarbeid og er kjent i nærmiljøet. Har vært aktiv i Askeraden. Liv har 1 barn og 4 barnebarn. Assistent: Hanne Jørgensen 60% Utdannet sykepleier og har jobbet mange år som flyvertinne i SAS. Begynte å jobbe i Vendla barnehage i Bor på Brønnøya og har to barn, samt 1 barnebarn. Assistant: Theo Jiraporn Bugge 20% Er fast vikar i barnehagen. Bor på Brønnøya og har en gutt og en jente som går på Nesøya skole. Hun jobber på Blekkspruten hver onsdag 12

13 Telefon nummer direkte til Blekkspruten er: Barnegruppen på Sjøstjernen: Avdeling Sjøstjernen har 18 barn og 4 voksne. Avdelingen består av: Barn født 2009: 8 gutter og 5 jenter 2010: 5 jenter Vårt team består av: Ped.leder: Christine Batlak Simonsen 100 % Ble ferdig utdannet som førskolelærer på høyskolen i Telemark i 2003 Har fordypning i småbarnspedagogikk Har jobbet i barnehagen i 10 år med alle aldersgrupper Har 2 sønner på 8 og 4 år. Fagarbeider: Therese Abotnes 80 % Barne- og ungdomsarbeider Har 2 barn på 13 år og 16 år Har lang erfaring med arbeid i barnehage Er glad i å være ute og gå turer Fagarbeider: Faranak Farhadi 100 % Barne- og ungdomsarbeider Kommer fra Iran Har 1 datter på 12 år Har 14 års erfaring med arbeid i barnehage Har lang erfaring fra TV og teater i Iran Førskolelærerstudent: Silvia Martins Melo 50 % Kommer fra Portugal Har bachelor i språk og litteratur Har jobbet i Vendla i 4 ½ år Er glad i dans og drama Tar førskolelærerutdanning Telefon nummer direkte til Sjøstjernen er:

14 Barnegruppen på Sjøhesten: Avdeling Sjøhesten har 14 barn og 4 voksen Avdelingen består av: Barn født 2010:5 barn, 2 jenter og 3 gutter 2011:9 barn, 5 jenter og 4 gutter Vårt team består av: Ped.leder: Lise Haagensen 100% Har jobbet som pedagogisk leder siden Hun har også erfaring fra både små og storebarns avdeling. I tillegg har hun ledet en naturgruppe i åtte år. Hun har videreutdanning i musikk og drama. Har en sønn på 1 år. Fagarbeider: Christine Tormodsen 100% Har gått på tegning form og farge. Hun er utdannet barne og ungdomsarbeider og har lang erfaring med å jobbe i barnehage. Hun er glad i friluftsliv. Assistent: Esther Thorstensen: 100% Er utdannet innen teater, skuespiller og regissør. Hun har jobbet over 18 år i coaching, konsulent og salg. Hun har drevet med teater i Los Angeles som hobby. Hun flyttet til Norge i januar 2011 og har foreldre som er født og oppvokst i Norge. Esther bor på Nesøya, er glad i friluftsliv og elsker å danse. Assistent: Adam 100% Er utdannet dataingeniør med master i mikroelektronikk. Har en sønn på snart 1 år. Er i pappaperm frem til november Telefon nummer direkte til Sjøhesten er:

15 SOSIAL KOMPETANSE Vi vil ha barn som: har empati og kan sette seg inn i andres følelser. kan dele, hilse, vente på tur, spørre pent og si unnskyld. løser konflikter selv på en god måte er glade, løsningsorienterte og ser det beste i andre opplever mestring i hverdagen tør å vise egne behov og følelser viser glede, entusiasme og humor kan trøste, hjelpe og bryr seg om hverandre. viser respekt og toleranse for omgivelsene sine. har gode lekeferdigheter. 15

16 Leken i fokus for vennskap og læring Hovedmål for avdelingene: Alle barna skal oppleve gleden med vennskap Delmål: 1. Vi har barn som bruker leken til å oppnå /danne nye vennskap 2. Vi har barn som lærer sosiale ferdigheter/spilleregler gjennom leken med hverandre. 3. Vi har barn som bearbeider følelser, opplevelser, «læring» og hverdagen gjennom leken. Våre tiltak for å oppnå målene: - Vi observerer og veileder barna i leken. - Vi har fokus på lekens egenverdi - Vi deler barna i mindre grupper; f.eks smågrupper på avdelingen, på tvers av avdelinger og etter alder. - Vi er gode rollemodeller i alt vi gjør i barnehagen. - Vi bruker arbeidsmateriell som «snakkepakken» og «steg for steg» i samlinger med barna. - Vi hjelper barna til å sette ord på følelser. - Vi skaper gode relasjoner til barna gjennom opplevelser og samtaler. - Vi tilrettelegger for god lek og gode aktiviteter. - Vi forsterker og bekrefter barnas positive handlinger. - Vi er voksne som er tilstede og deltar i barnas hverdag. - Vi ser enhver situasjon som en læringsarena. 16

17 Barnegruppen: Naturgruppene har 47 barn, 40 født 2008 og 7 i VI er 9 voksne Naturgruppen består av: Soppene:12 barn. 7 gutter og 5 jenter Alle født i 2008 Froskene: 12 barn. 8 gutter, 4 født i 2008 og 4 født 2009 og 4 jenter født i 2008 Revene: 11 barn. 5 gutter og 6 jenter alle født i 2008 Hakkespettene: 12 barn. 9 gutter født 2008 og 3 jenter født 2009 Revene/ Hakkespettene Bjørg Christoffer Bente Tonje Beathe Vetle Vårt team består av: Kompetanse Pedagogisk leder, utdannet førskolelærer, tilleggsutdannelse i pedagogisk veiledning, jobbet i barnehage i 27år, livredningskurs, mor til 3 og har 3 barnebarn. Pedagogisk leder, utdannet førskolelærer med fordypning/bachelor utefag. Jobbet 11 år i barnehage. Jobber ekstra i avlastningshjem for barn med spesielle behov. Livredningskurs og pappa til 1. Styrkningsressurs, utdannet barnevernspedagog, jobbet 17 år i barnehage, har kurs i tegn til tale, førstehjelpskurs, mor til 2 barn. Assistent, jobbet i barnehage i 11 år, har livredningskurs og mamma til 2 Assistent, jobbet i barnehage i 7 år, livredningskurs og mamma til 2 Assistent, jobber på Hakkespettene hver torsdag. Han er glad i natur og friluft og har en lidenskap for jakt og fiske. Tlf Revene Tlf Hakkespettene Soppene / Froskene Kjersti Kamilla Kim Morten Kompetanse Pedagogisk leder, utdannet førskolelærer med fordypning i organisasjon og ledelse, livredningskurs, jobbet 15 år i barnehage, mamma til 3. Pedagogisk leder, utdannet førskolelærer med fordypning i barnevern. Tilleggsutdannelse i pedagogikk. Jobbet i barnehage i 12 år. Mamma til tvillinger. Barne og ungdomsarbeider, jobbet 10 år i barnehage og har livredningskurs. Ekstrajobb som avlaster. Assistent, utdannet anleggsgartner og bilselger. Jobbet i barnehage i 4 år og har livredningskurs. Har ekstrajobb i avlastningshjem for barn med spesielle behov. Tlf Soppene Tlf Froskene

18 GODE SOSIALE FERDIGHETER Vi har barn som viser respekt for andre Vi har barn som har en positiv tone som tåler å bli tullet med og Vi har barn som hilser og sier hadet takker ber om hjelp på Vi har barn som er hensynsfulle ikke stenger andre ute deler med andre Vi har barn som kan utsette egne behov kan godta forskjelligheter og Sosial kompetanse Vi har barn som kan ta egne valg føler mestring kan øse konflikter Vi har barn som innordner seg leken får lekeferdigheter er i samspill Vi har barn som ser andres behov viser empati viser omsorg kan glede seg på Vi har barn som undrer seg er nysgjerrige utforsker har god fantasi Vi har barn som er trygge på barn og voksne har tro på seg selv 18

19 Natur og miljø Vi har barn som skal få motorisk trening i ulendt terreng Vi har barn som skal blir kjent i nærmiljøet Vi har barn som skal lære seg å ta vare på naturen og ha respekt for Vi har barn som skal få erfaring og kunnskap om planter og dyr Vi har barn som skal bli glad i å være ute i naturen Natur og miljø Vi har barn som skal lære seg å iaktta og undre seg over naturen Vi har barn som skal lære å kle seg etter vær, vind og temperatur Vi har barn som aktivt skal delta i kildesortering og bli miljøbevisst Vi har barn som skal lære å bruke naturen som matproduksjon og bruke naturmaterialer til forming 19

20 Leken i fokus for vennskap og læring Hovedmål for Naturgruppene Alle skal oppleve vennskap og læring gjennom lek i naturen Delmål: VI ønsker at barna gjennom leken skal få utforske og bruke sansene sine aktivt Vi ønsker at barna skal få bruke kroppen i ulikt terreng, utvikle motorikk og balanse Vi ønsker at barna skal bli kjent med og få forståelse for planter og dyr, landskap, vær og årstider Fra barnehage til skole Av de 47 barna som går på naturgruppen er det til sammen 40 barn som begynner på skole fra Vendla barnehager. Vi vil jobbe med selvstendighetstrening innenfor do besøk, påkledning og i de naturlige situasjonene som oppstår i løpet av dagen. For at overgangen fra barnehagen til skolen skal gå så bra som mulig vil vi jobbe mye med selvstendighetstrening. Vi har maxiklubb hvor vil vi øve på skoleforberedende oppgaver sanger, rim, regler, ulike begreper og få tegneoppgaver. Vi vil jobbe med konsentrasjon og å fullføre oppgaver som blir gitt. Gjennom hele barnehageåret vil vi jobbe med vennskap. Barna skal bli godt kjent med barna på de andre naturgruppene. Det å bli kjent med mange barn som begynner på samme skole, vil være med på å skape en trygget ved skolestart. Se eget skriv. Hverdagsaktiviteter Barnehagedagen består av en rekke aktiviteter som gjentar seg hver dag. Som bl.a. måltider og påkledning. Det er viktig å tilrettelegge disse aktivitetene på en slik måte at de blir gode læringssituasjoner og at barna opplever hygge og mestring. Vi legger til rette slik at barna får tid og ro til å klare mer og mer selv. Dette med selvstendighetstrening, blir lagt stor vekt på fra skolens side. Barna lærer bl.a. også å innordne seg etter felles sosiale regler. De lærer å vente på tur og de ser at andre kanskje har andre behov enn dem selv. Disse aktivitetene gir fine muligheter til å ta 20

21 hensyn og å hjelpe hverandre. Vennskap utvikles også i disse hverdagsaktivitetene når de er godt tilrettelagt. Barns medvirkning: Barn har rett til å være medvirkende i sin egen hverdag. Barna skal oppleve at de blir lyttet til og at det er rom for at de får komme med innspill og ideer. Dette er en holdning og en væremåte som må gjenspeiles i alle hverdagsaktiviteter og i arbeid med de 7 fagområdene. Vi legger til rette for de gode samtalene og for systemer som sikrer at alle får komme til med ideer og forslag. Det er avgjørende at barnet blir møtt ut fra sine forutsetninger og at opplevelser i barnehagen bidrar til helhet, sammenheng og god progresjon i tilbudet. Dette er de voksnes ansvar å sørge for. I samspill og dialog med barnet skal den ansatte bidra til et mangfold av aktiviteter som stimulerer til nysgjerrighet og undring og gjennom det, lysten til å lære. Det er de ansattes hele og fulle ansvar at barna får omsorg, utfordringer og valgmuligheter etter behov og ut fra egne forutsetninger. Lek, læring og danning: Barndommens viktigste arena er leken, og dette blir dermed barnehagens viktigste pedagogiske verktøy. Leken er en lystbetont aktivitet som er indre motivert. Mesteparten av leken i barnehagen er sosial lek. I leken stilles det krav til åpenhet og fleksibilitet og til god fantasi. Leken handler også om evnen til å sette seg i andres sted, kunne lytte til andre, forhandle om leketema, gjøre avtale om roller, kontrollere sine impulser, vente på tur, inngå kompromiss, hjelpe hverandre og dele med hverandre. Samtidig må de kunne gi uttrykk for egne ønsker, ideer og forslag. For at leken skal få gode vilkår trenger barna felles impulser i form av turer, tema, prosjektarbeid og litteratur. Vi må være opptatt av det barna kommer med, og bygge videre på barnas initiativ. Vi må tilrettelegge det fysiske miljøet slik at det både blir tid og rom for lek i skogen får barna mye tid til lek der forskjellige gromotoriske ferdigheter kommer inn, som klatring og balanseøvelser. Vi voksne skal være støttende og poppmuntrende til allsidig lek og aktivitet i skogen. Dernest må vi være bevisste med hensyn til hvordan avbrytelser av leken håndteres. Delte grupper (lekegrupper) gjør det enklere for mange barn fordi de da får mer plass og mer ro til å utvikle sin lek. Vi forholder oss til et helhetlig læringsbegrep der det finnes mange veier til læring. Barn lærer hele tiden, og med hele seg. Læring skjer først og fremst i møtet med andre mennesker, små og store. Vi er opptatt av å ta vare på og videreutvikle barns evne til nysgjerrighet og undring. Barnehagene har en egen plan for arbeidet med «skolestarterne. Denne planen er kjent for ledelsen på Nesøya skole. Vi har et nært og godt samarbeid med Nesøya skole. Dette vil også bidra til helhet og sammenheng i et helhetlig læringsløp mellom barnehagen og skolen 21

22 De 7 fagområdene: Rammeplan for barnehagen pålegger alle barnehager å være innom 7 ulike fagområder i løpet av et barnehageår. De 7 fagområdene vil inngå som en naturlig del av alt vi foretar oss gjennom dagen. Barn skal få erfaringer og opplevelser innenfor alle fagområdene. Barnehagen tenker tverrfaglig og helhetlig. Dette innebærer at fagområdene vil gli over i hverandre og vil inngå i hele barnehagens virksomhet, både i hverdagsaktivitet, lek og tema/prosjektarbeid. Tema-/prosjektarbeid er en naturlig del av det tilbudet barnehagen gir. I denne sammenheng tenker vi da på mer tilrettelagte aktiviteter som skal gi barna mulighet for opplevelser og erfaringer på ulike plan. Dette blir en del av det periodebestemte innholdet. Vi må være observerende og lyttende i forhold til barnas ønsker og interesser og inkludere disse i vår planlegging. I våre barnehager har vi laget en progresjonsplan knyttet opp mot fagområdene. Dette skal bidra til å sørge for progresjon og kontinuitet i det tilbudet barna får. Natur, miljø og Teknikk Kropp, bevegelse og helse Antall, rom og form Språk, tekst og kommunikasjon Kunst, kultur og kreativitet Nærmiljø og samfunn Etikk, religion og filosofi Slik jobber vi med de 7 fagområdene på naturgruppene Natur, miljø og teknikk Vi er mye ute, og lærer om hvordan og hvorfor vi må ta vare på naturen og miljøet rundt oss. Vi gjør forsøk/eksperimenter, og lærer om hvordan ting rundt oss fungerer. Vi vil fortsatt ha fokus på kildesortering, og vi vil jobbe videre for å beholde Grønt flagg. Avdelingene er delt i to grupper hvor 12 barn er ute en uke og inne en uke. På uteukene er barna på tur for å bli kjent i sitt nærmiljø. Vi besøker kjente plasser på øya som Hestesund, Hvamodden og Brønnøya. Barna skal få vise frem sitt hus slik at alle vet hvor barna i gruppen bor. Naturgruppene har to leirplasser en for Soppene/Froskene og en for Hakkespettene/Revene. Her kan barna innenfor et kjent område leke og bruke naturen til de ulike årstider. På leirplassen har vi bålplass og muligheter for å varme seg i gamma på de kalde dagene. Barna på naturgruppene har også mulighet for å delta på Skiforeningens skiskole i januar/februar. 22

23 Språk, tekst og kommunikasjon Vi øver på rim og regler, synger sanger, lager historier, og leser bøker. Spesielt fortsettelsesbøker, der barna skal gjenfortelle litt av handlingen fra forrige gang, før vi kan lese videre. Vi har maxiklubb, der vi jobber med ulike sider av språket. Kropp, bevegelse og helse Vi beveger oss mye, både inne i barnehagen, og i skogen. Vi har gym på fellesrommet en gang i uka. Vi synger sanger og leker forskjellige leker med bevegelser. Vi snakker om kosthold, hva kroppen liker og ikke liker og hvordan kroppen reagerer på forskjellige ting. Om vinteren går vi på skøyter. Vi gir også tilbud om ski skole til alle barna på naturgruppen. Kunst, kultur og kreativitet Vi tegner og maler bilder, og driver med forskjellige formingsaktiviteter. Vi drar på kulturelle begivenheter i små og større grupper Etikk, religion og filosofi Vi lærer om etikk og hvordan vi bør være mot hverandre. Vi snakker om forskjellige religioner og tradisjoner, og vi har samtaler om hvorfor ting er som de er. Vi møter barnas undring i hverdagen, og undrer videre sammen med dem. Nærmiljø og samfunn Vi bruker nærmiljøet aktivt, og snakker om hvordan ting i samfunnet fungerer. Vi går turer rundt på Nesøya for å se hvor alle barna bor. Antall, rom og form Vi snakker mye om tall, begreper, former og geometriske figurer i hverdagen. Etter hvert vil vi jobbe med enkle oppgaver i maxi klubben. 23

24 Hverdagsaktiviteter: Barnehagedagen består av en rekke aktiviteter som gjentar seg hver dag, som bl.a. måltid og påkledning. Det blir viktig å tilrettelegge disse aktivitetene på en slik måte at de blir gode arenaer for omsorg, lek og læring. Voksne har ansvar for at barna opplever hygge og mestring. Vi legger til rette slik at barna får tid og ro til å klare mer og mer selv. Barna lærer bl.a. også å innordne seg etter felles sosiale regler. De lærer å vente på tur og de ser at andre kanskje har andre behov enn dem selv. Disse aktivitetene gir fine muligheter til å ta hensyn og å hjelpe hverandre. Vennskap utvikles også i disse hverdagsaktivitetene når de er godt tilrettelagt. Barns medvirkning: Barn har rett til å være medvirkende i sin egen hverdag. Barna skal oppleve at de blir lyttet til og at det er rom for at de får komme med innspill og ideer. Dette er en holdning og en væremåte som må gjenspeiles i alle hverdagsaktiviteter og i arbeid med de 7 fagområdene. Vi legger til rette for de gode samtalene og for systemer som sikrer at alle får komme til med ideer og forslag. Det er avgjørende at barnet blir møtt ut fra sine forutsetninger og at opplevelser i barnehagen bidrar til helhet, sammenheng og god progresjon i tilbudet. Dette er det de voksnes ansvar å sørge for. I samspill og dialog med barnet skal den ansatte bidra til et mangfold av aktiviteter som stimulerer til nysgjerrighet og undring og gjennom det, lysten til å lære. Det er de ansattes hele og fulle ansvar at barna får omsorg, utfordringer og valgmuligheter etter behov og ut fra egne forutsetninger. Lek, læring og danning: Barndommens viktigste arena er leken, og dette blir dermed barnehagens viktigste pedagogiske verktøy. Leken er en lystbetont aktivitet som er indre motivert. Mesteparten av leken i barnehagen er sosial lek. I leken stilles det krav til åpenhet og fleksibilitet og til god fantasi. Leken handler også om evnen til å sette seg i andres sted, kunne lytte til andre, forhandle om leketema, gjøre avtale om roller, kontrollere sine impulser, vente på tur, inngå kompromiss, hjelpe hverandre og dele med hverandre. Samtidig må de kunne gi uttrykk for egne ønsker, ideer og forslag. For at leken skal få gode vilkår trenger barna felles impulser i form av turer, tema, prosjektarbeid og litteratur. Personalet må være opptatt av det barna kommer med, og bygge videre på barnas initiativ. Vi må tilrettelegge det fysiske miljøet slik at det både blir tid og rom for lek. Dernest må vi være bevisste med hensyn til hvordan avbrytelser av leken håndteres. Delte grupper (lekegrupper) gjør det enklere for mange barn fordi de da får mer plass og mer ro til å utvikle sin lek. Vi forholder oss til et helhetlig læringsbegrep der det finnes mange veier til læring. Barn lærer hele tiden, og med hele seg. Læring skjer først og fremst i møtet med andre mennesker, små og store. Vi er opptatt av å ta vare på og videreutvikle barns evne til nysgjerrighet og undring. Barnehagene har en egen plan for arbeidet med «skolestarterne». Denne planen er kjent for ledelsen på Nesøya skole. Vi har et nært og godt samarbeid med Nesøya 24

25 skole. Dette vil også bidra til helhet og sammenheng i et helhetlig læringsløp mellom barnehagen og skolen De 7 fagområdene: Rammeplan for barnehagen pålegger alle barnehager å være innom 7 ulike fagområder i løpet av et barnehageår. De 7 fagområdene vil inngå som en naturlig del av alt vi foretar oss gjennom dagen. Barn skal få erfaringer og opplevelser innenfor alle fagområdene. Barnehagen tenker tverrfaglig og helhetlig. Dette innebærer at fagområdene vil gli over i hverandre og vil inngå i hele barnehagens virksomhet, både i hverdagsaktivitet, lek og tema/prosjektarbeid. Tema-/prosjektarbeid er en naturlig del av det tilbudet barnehagen gir. I denne sammenheng tenker vi da på mer tilrettelagte aktiviteter som skal gi barna mulighet for opplevelser og erfaringer på ulike plan. Dette blir en del av det periodebestemte innholdet. Vi må være observerende og lyttende i forhold til barnas ønsker og interesser og inkludere disse i vår planlegging. I våre barnehager har vi laget en progresjonsplan knyttet opp mot fagområdene. Dette skal bidra til å sørge for progresjon og kontinuitet i det tilbudet barna får. Natur, miljø og Teknikk Kropp, bevegelse og helse Antall, rom og form Språk, tekst og kommunikasjon Kunst, kultur og kreativitet Nærmiljø og samfunn Etikk, religion og filosofi Grønt Flagg: Asker kommunes mål er at alle barnehagene i kommunen skal bli Miljøbarnehager. Nesøya og Vendla barnehager er Grønt Flagg Sertifisert. Vi er godkjente Miljøbarnehager. Det grønne miljøflagget henger i begge barnehagene. Vi vil jobbe videre med å opprettholde denne profilen gjennom hele året. Målet er å lære barn og voksne å ta vare på miljøet rundt oss. I våre barnehager jobber vi med kildesortering og gjenbruk. På alle avdelingene deltar både barn og voksne aktivt. I tillegg har vi en miljøgruppe i hver barnehage som lager og følger opp en aktivitetsplan. Hvert år velges et tema som vi skal lære mer om. Avdelingene vil gi dere mer informasjon om egne prosjekter/aktiviteter regelmessig. 25

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET.

ÅRSPLAN 2014-15. www.lysskarbarnehage.no ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. ÅRSPLAN 2014-15 ÅPNINGSTIDER 07.00-16.30 LEK GIR LÆRING, OG LÆRING ER LEK. TRYGGHET OG GLEDE, DETTE ER STEDET. www.lysskarbarnehage.no 1 Lysskar barnehage er et samvirkeforetak. Styret for barnehagen blir

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. ÅRSPLAN 2012-2013 RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015

Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Årsplan for Måltrosten barnehage 2014/2015 Tårnsvalen barnehage AS Måltrosten barnehage Tårnsvalen ble startet som en familiebarnehage med 8 barn og 2 ansatte

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE «EN GOD START VARER HELE LIVET» Tlf barnehage: 63862380 Lena Fåberg 99577701 mail: lena@ekebergbarnehage.no FORORD Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Ekeberg

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv!

STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016. Alle barn er kompetente på å være seg selv! STRATEGIPLAN FOR LANDØYA OG HOLMEN BARNEHAGER 2014 2016 Alle barn er kompetente på å være seg selv! 1 I vår strategiplan finner du: Innledning; barnehagens kvalitetsplattform side 3 Litt fra, ST. meld.

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

Årsplan for Linken barnehage

Årsplan for Linken barnehage Årsplan for Linken barnehage Forord Velkommen til Linken barnehage. Denne årsplanen er skrevet med utgangspunkt i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, Standard for kvalitet

Detaljer

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hunsrød-Fevang barnehage (Tidligere Hunsrød Foreldrelagsbarnehage) åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET ÅRSPLAN FOR KRABBESKJULET 2014-2015 PERSONALET PÅ KRABBESKJULET Lena Nilsen: Jeg er 22år og er nylig utdannet førskolelærer ved NLA Høyskolen. Jeg er veldig glad i barn, og har alltid vært det. Det å få

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer