I Nesøya og Vendla barnehager er vi: aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære! ÅRSPLAN FOR Vendla barnehage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I Nesøya og Vendla barnehager er vi: aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære! ÅRSPLAN FOR Vendla barnehage"

Transkript

1 I Nesøya og Vendla barnehager er vi: aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære! ÅRSPLAN FOR Vendla barnehage BARNEHAGEÅRET

2 Velkommen til barnehagen. Barnehagen er en pedagogisk virksomhet for omsorg, danning, lek og læring. Den skal bidra til en god start på livet og til livslang læring. Viktige føringer for vår planlegging gis i Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager. Mer informasjon kan dere også finne på barnehagens hjemmesider og på It`s learning. For deg som ønsker å lese rammeplan for barnehager så finner du hele planen her: bokmal_rammeplan_2011_web.pdf Denne årsplanen er ment som en konkretisering av overordnede planer. Vi har en felles del som definerer vårt pedagogiske grunnsyn og beskriver våre hovedfokusområder. Avdelingene samarbeider om å beskrive mål og tiltak tilpasset de ulike aldergrupper. I tillegg til denne årsplanen utarbeider pedagogisk leder på den enkelte avdelingen en månedsplan og skriver månedsbrev der det tas hensyn til gruppens samlede individuelle behov. Barnehagenes felles satsningsområde dette året er: Leken i fokus for vennskap og læring. I barnehagealder er leken viktigste arena for læring. Lek og læring går hånd i hånd. Gjennom leken utvikles vennskap, språk og sosial kompetanse. Dette er kanskje de viktigste ferdigheter for å klare seg i livet. Leken bidrar også til livsglede, entusiasme, motivasjon og utvikling. Barns trivsel voksnes ansvar. Dette året skal alle ansatte være med på et omfattende opplæringsprogram i regi av Universitetet i Tromsø. De utrolige årene (DUÅ) er et forskningsbasert program med hovedfokus på relasjonsstyrkende strategier mellom voksne og barn. 2

3 Vårt syn på barn og barndom/ pedagogisk grunnsyn: Glad livsutfoldelse preger vår hverdag Barn lærer og utvikler seg i et miljø der de får være aktivt medvirkende i et godt sosialt fellesskap der lek og vennskap står sentralt Opplevelse av mestring skaper trygghet og tro på seg selv Enkeltbarnet har krav på å bli sett og hørt, og deres tanker og meninger blir tatt på alvor Barn trenger bekreftelse på at de er viktige for fellesskapet Barn trenger impulser og inspirasjon fra aktive og engasjerte voksne for å videreutvikle evnen til utforskning, undring og lyst til å lære. De voksnes væremåte! I Vendla og Nesøya barnehager har vi ansatte som: Viser begeistring, humor og glede Er omsorgsfulle og ser enkeltbarnet Er motiverende, kreative og engasjerte og inspirerer barnet Viser respekt for barnet ved å være lyttende og ta deres signaler på alvor Er tydelige og forutsigbare Er nære og tilgjengelige/tilstede for barnet Reflekterer og undrer seg sammen med barnet Er støttende og oppmuntrende Fokuserer på det positive og ser muligheter 3

4 I NESØYA OG VENDLA BARNEHAGER ER: LEKEN I FOKUS FOR VENNSKAP OG LÆRING Felleskap Bidragsyter i felleskapet Humor og glede Kildesortering Omsorg Sanser Empati Naturgrupper Begrepsforståelse Mobbing Undring Selvstendighet Konfliktløsning Inkludering Ordforråd Aktiv deltaker Lyd og rytme Lytte Høflighet Nysgjerrighet Språk og komm. Sosial kompetanse Natur Språkforståelse Vennskap Nærmiljø Medbestemmelse Sett og hørt 4

5 Barnegruppene: Muslingen Barnegruppen: Barn født 2011: 6 barn 3 gutter og 3 jenter 2012: 8 barn 3 gutter og 5 jenter Vårt team består av: Therese Nysæther Schie, ansatt i 100 % stilling som pedagogisk leder. Ferdig utdannet førskolelærer, vår Har bachelorgrad i småbarnspedagogikk. Har nå begynt på videreutdanning innen familieveiledning ved Diakonhjemmet i Oslo. Lina Zivanic Masaman, ansatt i 100 % stilling som pedagogisk leder. Har to barn på 11 og 8 år. Siste fullførte utdanning er barnevernspedagog, vår Tidligere jobbet med barn og ungdom samt fysiske og psykiske utviklingshemmede, voksne og barn. Anne Lene Lund, ansatt i 100 % stilling som assistent. Tar nå fagbrev for å bli barne- og ungdomsarbeider. Fullført assistentkurs gjennom NKS. Er utdannet reiselivskoordinator med Edb. Har til sammen jobbet 17 år i barnehage. Har mest erfaring med å jobbe med de yngste barna. Ellers glad i å være ute i all slags vær. Orsi Angyal-Kovacs, ansatt i 100 % stilling som assistent. Tar nå fagbrev for å bli barne- og ungdomsarbeider. Utdannet fransklærer og har bachelor i reklame og PR. Er fra Ungarn, men har bodd i Norge i 7 år. Har tidligere jobbet som au pair. Har erfaring med å jobbe med små og store barn. Har egen datter på 3 år. Veldig glad i musikk, tegne, male og all slags kreative ting. Kontaktinformasjon: tlf

6 Sneglen Barnegruppen: Barn født 2011: 7 barn 4 jenter og 3gutter 2012: 7 barn 4 gutter og 3 jenter Vårt team består av: Antonina I. Løken: 60%, er utdannet biolog og har jobbet som lærer i biologi og kjemi i hjemlandet sitt (Russland). Hun også har utdannelse i Montessori pedagogikk. Antonina tar nå førskolelærerutdannelse ved siden av og er på skolen to dager i uken. Adar Abdulraman: 100%:. Kommer fra Somalia, og har vært i Norge i 19 år. Hun har jobbet i 6 år i Svingen og Vendla barnehage. Rannveig Lie: ansatt i 100% stilling som pedagogisk leder. Gift, 3 barn og bosatt i Bærum. Utdannet førskolelærer ved Høgskolen i Sogn og Fjordane i Bachelor oppgave i organisasjon og ledelse. Lang erfaring med arbeid i barnehage. Line Bakke Sletnes: Ansatt i 100% stilling som pedagogisk leder. Er gift og har tre barn. Utdannet førskolelærer fra høgskolen i Sogn og Fjordane, med bachelor grad i organisasjon og ledelse. Ferdig utdannet i Har jobbet med barn siden Derya Akteke: Ansatt i 100% stilling.utdannet barne og ungdomsarbeider. Bor i Drammen, er gift og har tre barn. Kontaktinformasjon: tlf

7 Krabben Barnegruppen: Barn født 2011: 7 barn 5 jenter og 2gutter 2012: 7 barn 4 gutter og 3 jenter Vårt team består av: May Britt Holtan: Ansatt i 100% stilling som pedagogisk leder. Gift og har en datter på 3 år. Utdannet førskolelærer ved høgskolen i Vestfold Har jobbet som pedagogisk leder siden. Begynte i Vendla barnehage i Bente Roness: Ansatt i 100% stilling som pedagogisk leder. Gift og har to gutter på 18 og 15 år. Utdannet ved Barnevernshøyskolen i 1992, og videreutdanning i spesial pedagogikk. Har jobbet i Vendla barnehage si den den var ny, på mellomavdeling. Tor Erik Dale: 100% som assistent. Har tre barn. Har lang erfaring med arbeid i barnehage, spesielt de eldste barna. Var med å startet Vendla barnehage, da i naturgruppa. Eliseo Garcia: Ansatt i 100% som assistent. Er fra Fillipinene, Utdanning i økonomi. Har tidliger jobbet på SFO, begynte i Vendla barnehage Torunn Næss: Ansatt som assistent i 60% stilling. Gift og har 3 voksne barn. Har lang erfaring på småbarnsavdeling og har jobbet i Vendla barnehage siden starten. Kontaktinformasjon: tlf

8 Vi ønsker barn som: utvikler empati og omsorg for andre kan dele, hilse, vente på tur, spørre pent og si unnskyld opplever mestring i hverdagen er glade og føler seg trygge sammen med voksne og barn viser glede, entusiasme og humor tør å vise egne behov og følelser lærer seg å ta hensyn til hverandre og omgivelsene sine har lyst til å leke og utvikle gode lekeferdigheter kan trøste, hjelpe og bryr seg om hverandre 8

9 LEK - TRYGGHET Småbarnas satsningsområde: Mål Alle barn skal utvikle trygghet i et inspirerende, utfordrende og Dette gjør vi Fokus på en trygg og god tilvenningsperiode Skape forutsigbarhet i hverdagen Tilrettelegge det fysiske rommet for lek Dele barnegruppen i mindre grupper i ulike aktiviteter Ha fokus på gode samspillsrelasjoner Voksenrollen Bygge positive relasjoner Tilrettelegge for god lek Lekende og engasjerte voksne Ha fokus på lekens egenverdi 9

10 Hverdagssituasjoner: Hverdagssituasjoner er en stor og viktig del for småbarn. I løpet av dagen gjennomføres en del organiserte aktiviteter. Allikevel ser vi at mye av sosialiseringen og læringen hos småbarn foregår i her og nå situasjonene. Disse er arenaer for samspill, språkutvikling og mestring. Rutinene i barnehagen er også med på å skape trygghet og forutsigbarhet for barna. Det ligger alltid en pedagogisk tanke rundt det vi gjør. For å synliggjøre våre tanker rundt spesifikke situasjoner vil vi belyse hva vi legger i nettopp disse og målet med situasjonene. Påkledning: benevne plagg og kroppsdeler selvstendighet turtaking Måltid: fellesskap og glede samtale selvstendighet turtaking hjelpe hverandre Bleieskift/pottetrening: nærhet og samspill verdifull kontakt observere andre fellesskap og nysgjerrighet Legging: føle trygghet finne roen hente seg inn Ryddetid: samarbeid sortere og plassere fellesskap To begreper som er gjengangere på alle punktene er viktigheten av samtale rundt alt vi gjør. Mestring er også noe barna skal få oppleve hver dag, både i formelle og uformelle situasjoner. 10

11 Barnegruppen på Krepsen: Avdeling Krepsen har 18 barn og 4 voksne. Avdelingen består av: 6 barn født barn født gutter og 9 jenter Vårt team består av: Ped.leder: Bente Marie Carlsen 100% Har jobbet som pedagogisk leder siden Hun har erfaring fra både små og storbarns avdeling. Hun har førskolelærer utdanning med fordypning i småbarnspedagogikk, og ett års videreutdanning i småskolepedagogikk. Bente bor på Nesøya, og har to barn på 9mnd og 2 år. Hun begynte å jobbe igjen 1. september etter svangerskapspermisjon. Ped.Leder: Nina Jonssonhaugen Bøe 100% Utdannet førskolelærer med 3 års fordypning i natur og friluft, har livredningskurs. Er i svangerskapspermisjon fra 30. oktober Barne- og ungdomsarbeider: Mona Jensen 80% Utdannet barne- og ungdomsarbeider. Har jobbet 14 år i barnehage, bor på Eiksmarka og har to voksne gutter og et barnebarn. Assistent: Ela Kromer 100 % Er opprinnelig polsk, og har bodd i Norge i 4 år. Ela har en mastergrad i internasjonale relasjoner og europeiske studier. Hun har jobbet i Vendla barnehage siden Assistent: Theo Jiraporn Bugge % Er fast vikar i barnehagen.bor på Brønnøya og har en gutt og en jente som går på Nesøya skole. 11

12 Telefon nummer direkte til Krepsen er: Barnegruppen på Blekkspruten: Blekkspruten har 18 barn i alderen 3-4 år. Det er 5 voksne som jobber på avdelingen. Avdelingen består av: 10 barn født i barn født i Det er 12 gutter og 6 jenter Vårt team består av: Ped.leder: Marit Aarnes 100% Utdannet førskolelærer i 2006 med fordypning i drama, forming og musikk. Har livbergningskurs i vann. Fagarbeider: Hilde Jenssen 80% utdannet barnevernspedagog og har jobbet i barnehage i 11 år. Hun er mamma til 1. Hilde har fri hver onsdag. Assistent: Liv Stensrud Høgmo 100% Har jobbet mange år i barnehage. Er glad i håndarbeid og er kjent i nærmiljøet. Har vært aktiv i Askeraden. Liv har 1 barn og 4 barnebarn. Assistent: Hanne Jørgensen 60% Utdannet sykepleier og har jobbet mange år som flyvertinne i SAS. Begynte å jobbe i Vendla barnehage i Bor på Brønnøya og har to barn, samt 1 barnebarn. Assistant: Theo Jiraporn Bugge 20% Er fast vikar i barnehagen. Bor på Brønnøya og har en gutt og en jente som går på Nesøya skole. Hun jobber på Blekkspruten hver onsdag 12

13 Telefon nummer direkte til Blekkspruten er: Barnegruppen på Sjøstjernen: Avdeling Sjøstjernen har 18 barn og 4 voksne. Avdelingen består av: Barn født 2009: 8 gutter og 5 jenter 2010: 5 jenter Vårt team består av: Ped.leder: Christine Batlak Simonsen 100 % Ble ferdig utdannet som førskolelærer på høyskolen i Telemark i 2003 Har fordypning i småbarnspedagogikk Har jobbet i barnehagen i 10 år med alle aldersgrupper Har 2 sønner på 8 og 4 år. Fagarbeider: Therese Abotnes 80 % Barne- og ungdomsarbeider Har 2 barn på 13 år og 16 år Har lang erfaring med arbeid i barnehage Er glad i å være ute og gå turer Fagarbeider: Faranak Farhadi 100 % Barne- og ungdomsarbeider Kommer fra Iran Har 1 datter på 12 år Har 14 års erfaring med arbeid i barnehage Har lang erfaring fra TV og teater i Iran Førskolelærerstudent: Silvia Martins Melo 50 % Kommer fra Portugal Har bachelor i språk og litteratur Har jobbet i Vendla i 4 ½ år Er glad i dans og drama Tar førskolelærerutdanning Telefon nummer direkte til Sjøstjernen er:

14 Barnegruppen på Sjøhesten: Avdeling Sjøhesten har 14 barn og 4 voksen Avdelingen består av: Barn født 2010:5 barn, 2 jenter og 3 gutter 2011:9 barn, 5 jenter og 4 gutter Vårt team består av: Ped.leder: Lise Haagensen 100% Har jobbet som pedagogisk leder siden Hun har også erfaring fra både små og storebarns avdeling. I tillegg har hun ledet en naturgruppe i åtte år. Hun har videreutdanning i musikk og drama. Har en sønn på 1 år. Fagarbeider: Christine Tormodsen 100% Har gått på tegning form og farge. Hun er utdannet barne og ungdomsarbeider og har lang erfaring med å jobbe i barnehage. Hun er glad i friluftsliv. Assistent: Esther Thorstensen: 100% Er utdannet innen teater, skuespiller og regissør. Hun har jobbet over 18 år i coaching, konsulent og salg. Hun har drevet med teater i Los Angeles som hobby. Hun flyttet til Norge i januar 2011 og har foreldre som er født og oppvokst i Norge. Esther bor på Nesøya, er glad i friluftsliv og elsker å danse. Assistent: Adam 100% Er utdannet dataingeniør med master i mikroelektronikk. Har en sønn på snart 1 år. Er i pappaperm frem til november Telefon nummer direkte til Sjøhesten er:

15 SOSIAL KOMPETANSE Vi vil ha barn som: har empati og kan sette seg inn i andres følelser. kan dele, hilse, vente på tur, spørre pent og si unnskyld. løser konflikter selv på en god måte er glade, løsningsorienterte og ser det beste i andre opplever mestring i hverdagen tør å vise egne behov og følelser viser glede, entusiasme og humor kan trøste, hjelpe og bryr seg om hverandre. viser respekt og toleranse for omgivelsene sine. har gode lekeferdigheter. 15

16 Leken i fokus for vennskap og læring Hovedmål for avdelingene: Alle barna skal oppleve gleden med vennskap Delmål: 1. Vi har barn som bruker leken til å oppnå /danne nye vennskap 2. Vi har barn som lærer sosiale ferdigheter/spilleregler gjennom leken med hverandre. 3. Vi har barn som bearbeider følelser, opplevelser, «læring» og hverdagen gjennom leken. Våre tiltak for å oppnå målene: - Vi observerer og veileder barna i leken. - Vi har fokus på lekens egenverdi - Vi deler barna i mindre grupper; f.eks smågrupper på avdelingen, på tvers av avdelinger og etter alder. - Vi er gode rollemodeller i alt vi gjør i barnehagen. - Vi bruker arbeidsmateriell som «snakkepakken» og «steg for steg» i samlinger med barna. - Vi hjelper barna til å sette ord på følelser. - Vi skaper gode relasjoner til barna gjennom opplevelser og samtaler. - Vi tilrettelegger for god lek og gode aktiviteter. - Vi forsterker og bekrefter barnas positive handlinger. - Vi er voksne som er tilstede og deltar i barnas hverdag. - Vi ser enhver situasjon som en læringsarena. 16

17 Barnegruppen: Naturgruppene har 47 barn, 40 født 2008 og 7 i VI er 9 voksne Naturgruppen består av: Soppene:12 barn. 7 gutter og 5 jenter Alle født i 2008 Froskene: 12 barn. 8 gutter, 4 født i 2008 og 4 født 2009 og 4 jenter født i 2008 Revene: 11 barn. 5 gutter og 6 jenter alle født i 2008 Hakkespettene: 12 barn. 9 gutter født 2008 og 3 jenter født 2009 Revene/ Hakkespettene Bjørg Christoffer Bente Tonje Beathe Vetle Vårt team består av: Kompetanse Pedagogisk leder, utdannet førskolelærer, tilleggsutdannelse i pedagogisk veiledning, jobbet i barnehage i 27år, livredningskurs, mor til 3 og har 3 barnebarn. Pedagogisk leder, utdannet førskolelærer med fordypning/bachelor utefag. Jobbet 11 år i barnehage. Jobber ekstra i avlastningshjem for barn med spesielle behov. Livredningskurs og pappa til 1. Styrkningsressurs, utdannet barnevernspedagog, jobbet 17 år i barnehage, har kurs i tegn til tale, førstehjelpskurs, mor til 2 barn. Assistent, jobbet i barnehage i 11 år, har livredningskurs og mamma til 2 Assistent, jobbet i barnehage i 7 år, livredningskurs og mamma til 2 Assistent, jobber på Hakkespettene hver torsdag. Han er glad i natur og friluft og har en lidenskap for jakt og fiske. Tlf Revene Tlf Hakkespettene Soppene / Froskene Kjersti Kamilla Kim Morten Kompetanse Pedagogisk leder, utdannet førskolelærer med fordypning i organisasjon og ledelse, livredningskurs, jobbet 15 år i barnehage, mamma til 3. Pedagogisk leder, utdannet førskolelærer med fordypning i barnevern. Tilleggsutdannelse i pedagogikk. Jobbet i barnehage i 12 år. Mamma til tvillinger. Barne og ungdomsarbeider, jobbet 10 år i barnehage og har livredningskurs. Ekstrajobb som avlaster. Assistent, utdannet anleggsgartner og bilselger. Jobbet i barnehage i 4 år og har livredningskurs. Har ekstrajobb i avlastningshjem for barn med spesielle behov. Tlf Soppene Tlf Froskene

18 GODE SOSIALE FERDIGHETER Vi har barn som viser respekt for andre Vi har barn som har en positiv tone som tåler å bli tullet med og Vi har barn som hilser og sier hadet takker ber om hjelp på Vi har barn som er hensynsfulle ikke stenger andre ute deler med andre Vi har barn som kan utsette egne behov kan godta forskjelligheter og Sosial kompetanse Vi har barn som kan ta egne valg føler mestring kan øse konflikter Vi har barn som innordner seg leken får lekeferdigheter er i samspill Vi har barn som ser andres behov viser empati viser omsorg kan glede seg på Vi har barn som undrer seg er nysgjerrige utforsker har god fantasi Vi har barn som er trygge på barn og voksne har tro på seg selv 18

19 Natur og miljø Vi har barn som skal få motorisk trening i ulendt terreng Vi har barn som skal blir kjent i nærmiljøet Vi har barn som skal lære seg å ta vare på naturen og ha respekt for Vi har barn som skal få erfaring og kunnskap om planter og dyr Vi har barn som skal bli glad i å være ute i naturen Natur og miljø Vi har barn som skal lære seg å iaktta og undre seg over naturen Vi har barn som skal lære å kle seg etter vær, vind og temperatur Vi har barn som aktivt skal delta i kildesortering og bli miljøbevisst Vi har barn som skal lære å bruke naturen som matproduksjon og bruke naturmaterialer til forming 19

20 Leken i fokus for vennskap og læring Hovedmål for Naturgruppene Alle skal oppleve vennskap og læring gjennom lek i naturen Delmål: VI ønsker at barna gjennom leken skal få utforske og bruke sansene sine aktivt Vi ønsker at barna skal få bruke kroppen i ulikt terreng, utvikle motorikk og balanse Vi ønsker at barna skal bli kjent med og få forståelse for planter og dyr, landskap, vær og årstider Fra barnehage til skole Av de 47 barna som går på naturgruppen er det til sammen 40 barn som begynner på skole fra Vendla barnehager. Vi vil jobbe med selvstendighetstrening innenfor do besøk, påkledning og i de naturlige situasjonene som oppstår i løpet av dagen. For at overgangen fra barnehagen til skolen skal gå så bra som mulig vil vi jobbe mye med selvstendighetstrening. Vi har maxiklubb hvor vil vi øve på skoleforberedende oppgaver sanger, rim, regler, ulike begreper og få tegneoppgaver. Vi vil jobbe med konsentrasjon og å fullføre oppgaver som blir gitt. Gjennom hele barnehageåret vil vi jobbe med vennskap. Barna skal bli godt kjent med barna på de andre naturgruppene. Det å bli kjent med mange barn som begynner på samme skole, vil være med på å skape en trygget ved skolestart. Se eget skriv. Hverdagsaktiviteter Barnehagedagen består av en rekke aktiviteter som gjentar seg hver dag. Som bl.a. måltider og påkledning. Det er viktig å tilrettelegge disse aktivitetene på en slik måte at de blir gode læringssituasjoner og at barna opplever hygge og mestring. Vi legger til rette slik at barna får tid og ro til å klare mer og mer selv. Dette med selvstendighetstrening, blir lagt stor vekt på fra skolens side. Barna lærer bl.a. også å innordne seg etter felles sosiale regler. De lærer å vente på tur og de ser at andre kanskje har andre behov enn dem selv. Disse aktivitetene gir fine muligheter til å ta 20

21 hensyn og å hjelpe hverandre. Vennskap utvikles også i disse hverdagsaktivitetene når de er godt tilrettelagt. Barns medvirkning: Barn har rett til å være medvirkende i sin egen hverdag. Barna skal oppleve at de blir lyttet til og at det er rom for at de får komme med innspill og ideer. Dette er en holdning og en væremåte som må gjenspeiles i alle hverdagsaktiviteter og i arbeid med de 7 fagområdene. Vi legger til rette for de gode samtalene og for systemer som sikrer at alle får komme til med ideer og forslag. Det er avgjørende at barnet blir møtt ut fra sine forutsetninger og at opplevelser i barnehagen bidrar til helhet, sammenheng og god progresjon i tilbudet. Dette er de voksnes ansvar å sørge for. I samspill og dialog med barnet skal den ansatte bidra til et mangfold av aktiviteter som stimulerer til nysgjerrighet og undring og gjennom det, lysten til å lære. Det er de ansattes hele og fulle ansvar at barna får omsorg, utfordringer og valgmuligheter etter behov og ut fra egne forutsetninger. Lek, læring og danning: Barndommens viktigste arena er leken, og dette blir dermed barnehagens viktigste pedagogiske verktøy. Leken er en lystbetont aktivitet som er indre motivert. Mesteparten av leken i barnehagen er sosial lek. I leken stilles det krav til åpenhet og fleksibilitet og til god fantasi. Leken handler også om evnen til å sette seg i andres sted, kunne lytte til andre, forhandle om leketema, gjøre avtale om roller, kontrollere sine impulser, vente på tur, inngå kompromiss, hjelpe hverandre og dele med hverandre. Samtidig må de kunne gi uttrykk for egne ønsker, ideer og forslag. For at leken skal få gode vilkår trenger barna felles impulser i form av turer, tema, prosjektarbeid og litteratur. Vi må være opptatt av det barna kommer med, og bygge videre på barnas initiativ. Vi må tilrettelegge det fysiske miljøet slik at det både blir tid og rom for lek i skogen får barna mye tid til lek der forskjellige gromotoriske ferdigheter kommer inn, som klatring og balanseøvelser. Vi voksne skal være støttende og poppmuntrende til allsidig lek og aktivitet i skogen. Dernest må vi være bevisste med hensyn til hvordan avbrytelser av leken håndteres. Delte grupper (lekegrupper) gjør det enklere for mange barn fordi de da får mer plass og mer ro til å utvikle sin lek. Vi forholder oss til et helhetlig læringsbegrep der det finnes mange veier til læring. Barn lærer hele tiden, og med hele seg. Læring skjer først og fremst i møtet med andre mennesker, små og store. Vi er opptatt av å ta vare på og videreutvikle barns evne til nysgjerrighet og undring. Barnehagene har en egen plan for arbeidet med «skolestarterne. Denne planen er kjent for ledelsen på Nesøya skole. Vi har et nært og godt samarbeid med Nesøya skole. Dette vil også bidra til helhet og sammenheng i et helhetlig læringsløp mellom barnehagen og skolen 21

22 De 7 fagområdene: Rammeplan for barnehagen pålegger alle barnehager å være innom 7 ulike fagområder i løpet av et barnehageår. De 7 fagområdene vil inngå som en naturlig del av alt vi foretar oss gjennom dagen. Barn skal få erfaringer og opplevelser innenfor alle fagområdene. Barnehagen tenker tverrfaglig og helhetlig. Dette innebærer at fagområdene vil gli over i hverandre og vil inngå i hele barnehagens virksomhet, både i hverdagsaktivitet, lek og tema/prosjektarbeid. Tema-/prosjektarbeid er en naturlig del av det tilbudet barnehagen gir. I denne sammenheng tenker vi da på mer tilrettelagte aktiviteter som skal gi barna mulighet for opplevelser og erfaringer på ulike plan. Dette blir en del av det periodebestemte innholdet. Vi må være observerende og lyttende i forhold til barnas ønsker og interesser og inkludere disse i vår planlegging. I våre barnehager har vi laget en progresjonsplan knyttet opp mot fagområdene. Dette skal bidra til å sørge for progresjon og kontinuitet i det tilbudet barna får. Natur, miljø og Teknikk Kropp, bevegelse og helse Antall, rom og form Språk, tekst og kommunikasjon Kunst, kultur og kreativitet Nærmiljø og samfunn Etikk, religion og filosofi Slik jobber vi med de 7 fagområdene på naturgruppene Natur, miljø og teknikk Vi er mye ute, og lærer om hvordan og hvorfor vi må ta vare på naturen og miljøet rundt oss. Vi gjør forsøk/eksperimenter, og lærer om hvordan ting rundt oss fungerer. Vi vil fortsatt ha fokus på kildesortering, og vi vil jobbe videre for å beholde Grønt flagg. Avdelingene er delt i to grupper hvor 12 barn er ute en uke og inne en uke. På uteukene er barna på tur for å bli kjent i sitt nærmiljø. Vi besøker kjente plasser på øya som Hestesund, Hvamodden og Brønnøya. Barna skal få vise frem sitt hus slik at alle vet hvor barna i gruppen bor. Naturgruppene har to leirplasser en for Soppene/Froskene og en for Hakkespettene/Revene. Her kan barna innenfor et kjent område leke og bruke naturen til de ulike årstider. På leirplassen har vi bålplass og muligheter for å varme seg i gamma på de kalde dagene. Barna på naturgruppene har også mulighet for å delta på Skiforeningens skiskole i januar/februar. 22

23 Språk, tekst og kommunikasjon Vi øver på rim og regler, synger sanger, lager historier, og leser bøker. Spesielt fortsettelsesbøker, der barna skal gjenfortelle litt av handlingen fra forrige gang, før vi kan lese videre. Vi har maxiklubb, der vi jobber med ulike sider av språket. Kropp, bevegelse og helse Vi beveger oss mye, både inne i barnehagen, og i skogen. Vi har gym på fellesrommet en gang i uka. Vi synger sanger og leker forskjellige leker med bevegelser. Vi snakker om kosthold, hva kroppen liker og ikke liker og hvordan kroppen reagerer på forskjellige ting. Om vinteren går vi på skøyter. Vi gir også tilbud om ski skole til alle barna på naturgruppen. Kunst, kultur og kreativitet Vi tegner og maler bilder, og driver med forskjellige formingsaktiviteter. Vi drar på kulturelle begivenheter i små og større grupper Etikk, religion og filosofi Vi lærer om etikk og hvordan vi bør være mot hverandre. Vi snakker om forskjellige religioner og tradisjoner, og vi har samtaler om hvorfor ting er som de er. Vi møter barnas undring i hverdagen, og undrer videre sammen med dem. Nærmiljø og samfunn Vi bruker nærmiljøet aktivt, og snakker om hvordan ting i samfunnet fungerer. Vi går turer rundt på Nesøya for å se hvor alle barna bor. Antall, rom og form Vi snakker mye om tall, begreper, former og geometriske figurer i hverdagen. Etter hvert vil vi jobbe med enkle oppgaver i maxi klubben. 23

24 Hverdagsaktiviteter: Barnehagedagen består av en rekke aktiviteter som gjentar seg hver dag, som bl.a. måltid og påkledning. Det blir viktig å tilrettelegge disse aktivitetene på en slik måte at de blir gode arenaer for omsorg, lek og læring. Voksne har ansvar for at barna opplever hygge og mestring. Vi legger til rette slik at barna får tid og ro til å klare mer og mer selv. Barna lærer bl.a. også å innordne seg etter felles sosiale regler. De lærer å vente på tur og de ser at andre kanskje har andre behov enn dem selv. Disse aktivitetene gir fine muligheter til å ta hensyn og å hjelpe hverandre. Vennskap utvikles også i disse hverdagsaktivitetene når de er godt tilrettelagt. Barns medvirkning: Barn har rett til å være medvirkende i sin egen hverdag. Barna skal oppleve at de blir lyttet til og at det er rom for at de får komme med innspill og ideer. Dette er en holdning og en væremåte som må gjenspeiles i alle hverdagsaktiviteter og i arbeid med de 7 fagområdene. Vi legger til rette for de gode samtalene og for systemer som sikrer at alle får komme til med ideer og forslag. Det er avgjørende at barnet blir møtt ut fra sine forutsetninger og at opplevelser i barnehagen bidrar til helhet, sammenheng og god progresjon i tilbudet. Dette er det de voksnes ansvar å sørge for. I samspill og dialog med barnet skal den ansatte bidra til et mangfold av aktiviteter som stimulerer til nysgjerrighet og undring og gjennom det, lysten til å lære. Det er de ansattes hele og fulle ansvar at barna får omsorg, utfordringer og valgmuligheter etter behov og ut fra egne forutsetninger. Lek, læring og danning: Barndommens viktigste arena er leken, og dette blir dermed barnehagens viktigste pedagogiske verktøy. Leken er en lystbetont aktivitet som er indre motivert. Mesteparten av leken i barnehagen er sosial lek. I leken stilles det krav til åpenhet og fleksibilitet og til god fantasi. Leken handler også om evnen til å sette seg i andres sted, kunne lytte til andre, forhandle om leketema, gjøre avtale om roller, kontrollere sine impulser, vente på tur, inngå kompromiss, hjelpe hverandre og dele med hverandre. Samtidig må de kunne gi uttrykk for egne ønsker, ideer og forslag. For at leken skal få gode vilkår trenger barna felles impulser i form av turer, tema, prosjektarbeid og litteratur. Personalet må være opptatt av det barna kommer med, og bygge videre på barnas initiativ. Vi må tilrettelegge det fysiske miljøet slik at det både blir tid og rom for lek. Dernest må vi være bevisste med hensyn til hvordan avbrytelser av leken håndteres. Delte grupper (lekegrupper) gjør det enklere for mange barn fordi de da får mer plass og mer ro til å utvikle sin lek. Vi forholder oss til et helhetlig læringsbegrep der det finnes mange veier til læring. Barn lærer hele tiden, og med hele seg. Læring skjer først og fremst i møtet med andre mennesker, små og store. Vi er opptatt av å ta vare på og videreutvikle barns evne til nysgjerrighet og undring. Barnehagene har en egen plan for arbeidet med «skolestarterne». Denne planen er kjent for ledelsen på Nesøya skole. Vi har et nært og godt samarbeid med Nesøya 24

25 skole. Dette vil også bidra til helhet og sammenheng i et helhetlig læringsløp mellom barnehagen og skolen De 7 fagområdene: Rammeplan for barnehagen pålegger alle barnehager å være innom 7 ulike fagområder i løpet av et barnehageår. De 7 fagområdene vil inngå som en naturlig del av alt vi foretar oss gjennom dagen. Barn skal få erfaringer og opplevelser innenfor alle fagområdene. Barnehagen tenker tverrfaglig og helhetlig. Dette innebærer at fagområdene vil gli over i hverandre og vil inngå i hele barnehagens virksomhet, både i hverdagsaktivitet, lek og tema/prosjektarbeid. Tema-/prosjektarbeid er en naturlig del av det tilbudet barnehagen gir. I denne sammenheng tenker vi da på mer tilrettelagte aktiviteter som skal gi barna mulighet for opplevelser og erfaringer på ulike plan. Dette blir en del av det periodebestemte innholdet. Vi må være observerende og lyttende i forhold til barnas ønsker og interesser og inkludere disse i vår planlegging. I våre barnehager har vi laget en progresjonsplan knyttet opp mot fagområdene. Dette skal bidra til å sørge for progresjon og kontinuitet i det tilbudet barna får. Natur, miljø og Teknikk Kropp, bevegelse og helse Antall, rom og form Språk, tekst og kommunikasjon Kunst, kultur og kreativitet Nærmiljø og samfunn Etikk, religion og filosofi Grønt Flagg: Asker kommunes mål er at alle barnehagene i kommunen skal bli Miljøbarnehager. Nesøya og Vendla barnehager er Grønt Flagg Sertifisert. Vi er godkjente Miljøbarnehager. Det grønne miljøflagget henger i begge barnehagene. Vi vil jobbe videre med å opprettholde denne profilen gjennom hele året. Målet er å lære barn og voksne å ta vare på miljøet rundt oss. I våre barnehager jobber vi med kildesortering og gjenbruk. På alle avdelingene deltar både barn og voksne aktivt. I tillegg har vi en miljøgruppe i hver barnehage som lager og følger opp en aktivitetsplan. Hvert år velges et tema som vi skal lære mer om. Avdelingene vil gi dere mer informasjon om egne prosjekter/aktiviteter regelmessig. 25

I Nesøya og Vendla barnehager er vi: aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære!

I Nesøya og Vendla barnehager er vi: aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære! I Nesøya og Vendla barnehager er vi: aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære! ÅRSPLAN for Småbarnsavdelingene BARNEHAGEÅRET 2015-16 1 Innhold: Velkommen til barnehagen Side 3 Vårt pedagogiske

Detaljer

I Nesøya og Vendla barnehager er vi: aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære!

I Nesøya og Vendla barnehager er vi: aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære! I Nesøya og Vendla barnehager er vi: aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære! ÅRSPLAN FOR Mellomavdelingene BARNEHAGEÅRET 2015-16 1 Innhold: Velkommen til barnehagen Side 3 Vårt pedagogiske

Detaljer

I Nesøya og Vendla barnehager er vi: aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære! ÅRSPLAN FOR Nesøya barnehage

I Nesøya og Vendla barnehager er vi: aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære! ÅRSPLAN FOR Nesøya barnehage I Nesøya og Vendla barnehager er vi: aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære! ÅRSPLAN FOR Nesøya barnehage BARNEHAGEÅRET 2013-2014 1 Velkommen til barnehagen. Barnehagen er en pedagogisk virksomhet

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

ÅRSPLAN FOR NESØYA OG VENDLA BARNEHAGER BARNEHAGEÅRET

ÅRSPLAN FOR NESØYA OG VENDLA BARNEHAGER BARNEHAGEÅRET ÅRSPLAN FOR NESØYA OG VENDLA BARNEHAGER BARNEHAGEÅRET 2016-17 I Nesøya og Vendla barnehager er vi: aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære! 1 Innhold: Velkommen til barnehagen.. Side 3 Vårt

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

I Nesøya og Vendla barnehager er vi: aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære!

I Nesøya og Vendla barnehager er vi: aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære! I Nesøya og Vendla barnehager er vi: aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære! ÅRSPLAN FOR Nesøya barnehage BARNEHAGEÅRET 2015-16 1 Innhold: Velkommen til barnehagen Side 3 Vårt pedagogiske

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

ÅRSPLAN FOR NESØYA OG VENDLA BARNEHAGER BARNEHAGEÅRET

ÅRSPLAN FOR NESØYA OG VENDLA BARNEHAGER BARNEHAGEÅRET ÅRSPLAN FOR NESØYA OG VENDLA BARNEHAGER BARNEHAGEÅRET 2017-18 I Nesøya og Vendla barnehager er vi: aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære! 1 Innhold: Velkommen til barnehagen.. Side 3 Vårt

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2013/2014 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2013/2014 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi

Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi Vi jobber med 7 fagområder i Rammeplan for barnehagen, og disse 7 fagområdene har vi i Espira egne spirer til. For å sikre en god progresjon har vi planlagt slik: Tumleplassen 0-2 - få en positiv selvoppfatning

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 INNHOLD Innledning Presentasjon ansatte Kort om Hompetitten Barns medvirkning Sosial kompetanse Lek og læring Fokusområder Innledning I år har vi valgt å lage

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

ÅRSPLAN FOR OKKENHAUG BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR OKKENHAUG BARNEHAGE Levanger kommune ÅRSPLAN FOR OKKENHAUG BARNEHAGE 2011-2012 (versjon 18.11.11) ÅRSPLAN 2011-12 OKKENHAUG BARNEHAGE Innledning. Årsplan er i følge barnehageloven et grunnlagsdokument for personalet og et

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

OMSORG Mål Vi ønsker at barna skal oppleve det gjennom: VOKSENHANDLING Personalet i barnehagen skal: Vi som foresatte kan bidra med : Alle barn ved Byneset barnehager skal oppleve omsorg og bli sett i

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER:

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: «Vi ønsker aktive, lekende og glødende barn og voksne.» Dette ønsker vi at Jonatan skal være for barnas deres: En god og omsorgsfull avd. hvor alle barn blir sett, hørt og forstått

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Virksomhetsplan 2016-2019 Innledning. Finneidfjord barnehages virksomhetsplan beskriver hva barnehagen skal arbeide med de neste fire årene. Denne planen

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Årsplan Trygghet og glede hver dag!

Årsplan Trygghet og glede hver dag! Årsplan 2007-2008 Trygghet og glede hver dag! MANGELBERGET BARNEHAGE 2007 M FORORD ed utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Høst 2012 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu Høst 2012 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2012 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2012-2015 Halvårsplana

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2009 Trygghet og glede hver dag! FORORD Årsplan -2009 Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim tlf: 73 93 19 38 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage drives

Detaljer

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme.

PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. PROGRESJON betyr å avansere. Det betyr det du ikke får til nå, får du kanskje til om 1 time, 1 dag eller 1 år! Alle ønsker vi å komme. Vi ønsker at barna i løpet av barnehageårene skal få ulike opplevelser

Detaljer

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! I år er vi 16 barn på Kasper, 6 jenter, og 10 gutter i alderen 2-4 år. Noen av barna er kjente på Kasper fra før, mens andre har byttet avdeling

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 10 barn

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014

ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 ÅRSPLAN NORDRE ÅSEN KANVAS-BARNEHAGE 2012-2014 I årsplanen presenterer vi det pedagogiske innholdet i barnehagen, som skal være et arbeidsredskap for de ansatte. Den gir også foreldre en mulighet til å

Detaljer

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har inntil 45 heldagsplasser fordelt på 3 avdelinger. Mosvik

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære JANUAR JUNI 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 19 barn født i 2008 som vil tilhøre Storeklubben. 13 barn

Detaljer

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole».

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole». Vi vil gjøre hver dag verdifull! Felles fokus Trygghet, omsorg og varme Glede og humor Barna skal hver dag føle og oppleve... Mestring og læring Lek og vennskap Sett og hørt BARNEHAGENS PLATTFORM: Lilleløkka

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-2014. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2013-2014. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn ÅRSPLAN 2013-2014 Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN 2013/ 2014 SOLVEIEN FAMILIEBARNEHAGE Kontaktinformasjon Solveien familiebarnehage Adresse: Solveien 3 1415 Oppegård Tlf.nr til barnehagen: 91 24 60 50 E-post til barnehagen: Solveien3@hotmail.com

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE

PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE PROGRESJONSPLAN GAUTESETE BARNEHAGE Kommunikasjon, språk og tekst 0-3 år Barna skal forstå hverdagsord Barna skal forstå enkle instrukser Barna skal kunne henvende seg verbalt på eget initiativ Barna skal

Detaljer

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/

PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012. http://lokkeveien.modum.kommune.no/ PERIODEPLAN HOMPETITTEN VÅRHALVÅRET 2012 http://lokkeveien.modum.kommune.no/ Innledning Godt nytt år til alle! Vi ser frem til å starte på vårhalvåret, og vi fortsetter det pedagogiske arbeidet med ekstra

Detaljer

Progresjonsplan fagområder

Progresjonsplan fagområder Progresjonsplan fagområder Natur, miljø og teknikk. Målsetning i barnehagen Vi ønsker at alle barn skal oppleve glede av å være ute Vi ønsker å vise barna ulike sider ved i naturen Vi ønsker å lære barna

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE 01.01.2015 ULNA AS PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne.

Detaljer

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016

Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 Halvårsplan for Steinrøysa Høst 2016 PERSONALET PÅ STEINRØYSA Nathalie Karoline Silje Katrine August - Vi blir kjent- Hva sier rammeplanen! Rammeplanen sier: Barnehagens hverdag bør være preget av gode

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

Vi vurderer vår årsplan 2013-2014. Reipå barnehage

Vi vurderer vår årsplan 2013-2014. Reipå barnehage Vi vurderer vår årsplan 2013-2014 Reipå barnehage Vi vurderer vår årsplan 2013-14 Grunnlag for å vurdere om vi når mål vi har satt oss og om vi klarer å gjennomføre planlagte aktiviteter jfr periodeplanene.

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

ÅRSPLAN KASPER

ÅRSPLAN KASPER ÅRSPLAN KASPER 2016 2017 Velkommen til et nytt barnehageår! I år er vi 18 barn på Kasper, 6 jenter, og 12 gutter i alderen 2,5-5 år. Mange av barna er kjente på Kasper fra før, mens noen nye har kommet

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 3 / 2 0 1 4-1 - ÅRSPLAN 2013/2014 Vårt fokus for i år er : Barns utforsking og samarbeid. Alt arbeid som det legges til rette for skal ha fokus på barns

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

SKAIÅ BARNEHAGE. Meisen og Spurven. her går de aller minste barna

SKAIÅ BARNEHAGE. Meisen og Spurven. her går de aller minste barna SKAIÅ BARNEHAGE Vi har nå 7 avdelinger i Skaiå barnehage, og hver av avdelingene har sitt særpreg og målrettet arbeid. Avdelingene tilpasser sitt pedagogiske arbeid mot sin aldersgruppe, men tar utgangspunkt

Detaljer

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage -med livslang lyst til lek og læring Årsplan for Sørumsand barnehage År 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV SØRUMSAND BARNEHAGE... 4 VERDIGRUNNLAG... 5 OMSORG, LEK OG LÆRING... 6 FAGOMRÅDENE... 7

Detaljer

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER

SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER SKOLE- FORBEREDENDE AKTIVITETER BAMSEBU BARNEHAGE SA Læring har lenge vært et viktig tema i barnehagen. Barna skal gjennom årene de går her bli godt forberedt til å møte skolen og den mer formelle undervisningen

Detaljer

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag.

Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage En engasjert hverdag. Årsplan for Våkleivbrotet Kanvas-barnehage 2015-2016 En engasjert hverdag Innhold Innledning: Om barnehagen Kanvas pedagogiske plattform Planlegging, dokumentasjon og vurdering Kanvas læringsmål vårt arbeid

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2015/2016

ÅRSPLAN FOR 2015/2016 ÅRSPLAN FOR 2015/2016 PERSONALET 2015/2016 Enhetsleder kommunale barnehager: Laila Linn 100% Styrer: Ann Kristin Brudal (Anki) 100% Telefon nr barnehagen: 61 22 09 79 / mobil: 948 59 097 / 977 68 292 (Anki)

Detaljer

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen

Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Halvårsplan for Nerskogen og Voll barnehager, avd. Nerskogen Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2011 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014. Halvårsplana skal vise progresjon

Detaljer