I Nesøya og Vendla barnehager er vi: aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære! ÅRSPLAN FOR Nesøya barnehage

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I Nesøya og Vendla barnehager er vi: aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære! ÅRSPLAN FOR Nesøya barnehage"

Transkript

1 I Nesøya og Vendla barnehager er vi: aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære! ÅRSPLAN FOR Nesøya barnehage BARNEHAGEÅRET

2 Velkommen til barnehagen. Barnehagen er en pedagogisk virksomhet for omsorg, danning, lek og læring. Den skal bidra til en god start på livet og til livslang læring. Viktige føringer for vår planlegging gis i Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager. Mer informasjon kan dere også finne på barnehagens hjemmesider og på It`s learning. For deg som ønsker å lese rammeplan for barnehager så finner du hele planen her: bokmal_rammeplan_2011_web.pdf Denne årsplanen er ment som en konkretisering av overordnede planer. Vi har en felles del som definerer vårt pedagogiske grunnsyn og beskriver våre hovedfokusområder. Avdelingene samarbeider om å beskrive mål og tiltak tilpasset de ulike aldergrupper. I tillegg til denne årsplanen utarbeider pedagogisk leder på den enkelte avdelingen en månedsplan og skriver månedsbrev der det tas hensyn til gruppens samlede individuelle behov. Barnehagenes felles satsningsområde dette året er: Leken i fokus for vennskap og læring. I barnehagealder er leken viktigste arena for læring. Lek og læring går hånd i hånd. Gjennom leken utvikles vennskap, språk og sosial kompetanse. Dette er kanskje de viktigste ferdigheter for å klare seg i livet. Leken bidrar også til livsglede, entusiasme, motivasjon og utvikling. Barns trivsel voksnes ansvar. Dette året skal alle ansatte være med på et omfattende opplæringsprogram i regi av Universitetet i Tromsø. De utrolige årene (DUÅ) er et forskningsbasert program med hovedfokus på relasjonsstyrkende strategier mellom voksne og barn. 2

3 Vårt syn på barn og barndom/ pedagogisk grunnsyn: Glad livsutfoldelse preger vår hverdag Barn lærer og utvikler seg i et miljø der de får være aktivt medvirkende i et godt sosialt fellesskap der lek og vennskap står sentralt Opplevelse av mestring skaper trygghet og tro på seg selv Enkeltbarnet har krav på å bli sett og hørt, og deres tanker og meninger blir tatt på alvor Barn trenger bekreftelse på at de er viktige for fellesskapet Barn trenger impulser og inspirasjon fra aktive og engasjerte voksne for å videreutvikle evnen til utforskning, undring og lyst til å lære. De voksnes væremåte! I Vendla og Nesøya barnehager har vi ansatte som: Viser begeistring, humor og glede Er omsorgsfulle og ser enkeltbarnet Er motiverende, kreative og engasjerte og inspirerer barnet Viser respekt for barnet ved å være lyttende og ta deres signaler på alvor Er tydelige og forutsigbare Er nære og tilgjengelige/tilstede for barnet Reflekterer og undrer seg sammen med barnet Er støttende og oppmuntrende Fokuserer på det positive og ser muligheter 3

4 I NESØYA OG VENDLA BARNEHAGER ER: LEKEN I FOKUS FOR VENNSKAP OG LÆRING Felleskap Bidragsyter i felleskapet Humor og glede Kildesortering Omsorg Sanser Empati Naturgrupper Begrepsforståelse Mobbing Undring Selvstendighet Konfliktløsning Inkludering Ordforråd Aktiv deltaker Lyd og rytme Lytte Høflighet Nysgjerrighet Språk og komm. Sosial kompetanse Natur Språkforståelse Vennskap Nærmiljø Medbestemmelse Sett og hørt 4

5 Barnegruppen: Avdeling Terneholmen har 12 barn og 4 voksne, % stillinger, og en stilling i 80 %. Avdelingen består av: Barn født 2011 består av 3 jenter og 5gutter Barn født 2012 består av 2 gutter og 2 jente Vårt team består av: Ped.leder: Alice Wambui Gundersen: 100 %. Kommer opprinnelig fra Kenya Ferdigutdannet førskolelærer i Har bachelorgrad i småbarnspedagogikk. Videreutdanning i flerkulturell forståelse 1, og engelsk grunnfag. Har jobbet en del år i barnehagen, og på skolen som lærervikar fra første til fjerde klasse. Har et barn på 22 år, og tvillinger på 16 år. Pedagog 2: Ann Maureen Gørlitz: ansatt i 100 % stilling. Utdannet sosionom, arbeidet med undervisning av barn i skole og barnehage siden Har i den perioden vært hovedansvarlig for undervisning av barn med spesielle behov i grunnskolen. Har vært pedagogisk leder i barnehage i tre år, og førskolelærer i to år. Har barn på 3,6 og 8 år. Assistent: Halaz Abdulkarim: i 100 % stilling. Kommer opprinnelig fra Kurdistan, har bodd i Norge i 9 år. Har tre barn på 2, 4 og 9 år. Har lang erfaring med småbarn fra Vendla barnehage. Er glad i til å lage mat. Liker å leke med barna. Assistent: Vetle Schwensen Lindgren: ansatt i 80 % stilling. En dag i uken jobber han i Vendla bhg, i naturgruppen. Har jobbet som støttekontakt for et barn i to år, har spesialisering i formgivningsfag fra Bleiker vgs, og har studert filuftsliv ved Passvik folkehøgskole. DIREKTENUMMER TIL TERNEHOLMEN:

6 Sosial kompetanse Vi ønsker barn som: utvikler empati og omsorg for andre kan dele, hilse, vente på tur, spørre pent og si unnskyld opplever mestring i hverdagen er glade og føler seg trygge sammen med voksne og barn viser glede, entusiasme og humor tør å vise egne behov og følelser lærer seg å ta hensyn til hverandre og omgivelsene sine har lyst til å leke og utvikle gode lekeferdigheter kan trøste, hjelpe og bryr seg om hverandre 6

7 Satsningsområde: Leken i fokus for vennskap og læring: Hovedmål: Alle barn skal utvikle gode lekeferdigheter og forstå enkle lekekoder. Barn som utvikler språk gjennom lek. Del mål: Oppleve mestring i samspill med andre i leken.. Barna skal oppleve at de er verdifulle i leken og at de er inkludert i gruppen. Oppleve glede i leken Lære nye ord og begrep gjennom lek. Tiltak: Dele barna i mindre grupper. Voksne som er tilstede og tilrettelegger for lek. Fokusere og gi oppmerksomhet på tidlig vennskap. Respektere barnas lek. Bevisste voksne som snakker med barna og setter ord på ting. 7

8 Hverdagssituasjoner: Hverdagssituasjoner er en stor og viktig del for småbarn. I løpet av dagen gjennomføres en del organiserte aktiviteter. Allikevel ser vi at mye av sosialiseringen og læringen hos småbarn foregår i her og nå situasjonene. Disse er arenaer for samspill, språkutvikling og mestring. Rutinene i barnehagen er også med på å skape trygghet og forutsigbarhet for barna. Det ligger alltid en pedagogisk tanke rundt det vi gjør. For å synliggjøre våre tanker rundt spesifikke situasjoner vil vi belyse hva vi legger i nettopp disse og målet med situasjonene. Påkledning: benevne plagg og kroppsdeler selvstendighet turtaking Måltid: fellesskap og glede samtale selvstendighet turtaking hjelpe hverandre Bleieskift/pottetrening: nærhet og samspill verdifull kontakt observere andre fellesskap og nysgjerrighet Legging: føle trygghet finne roen hente seg inn Ryddetid: samarbeid sortere og plassere fellesskap To begreper som er gjenngangere på alle punktene er viktigheten av samtale rundt alt vi gjør. Mestring er også noe barna skal få oppleve hver dag, både i formelle og uformelle situasjoner. 8

9 Katterompa: Tlf: Barnegruppen: Avdeling Katterompa har 18 barn og 3 voksne i hele stillinger. Avdelingen består av: Barn født 2008: 4 gutter og 2 jenter 2009: 5 gutter 2010: 3 gutter og 4 jenter Vårt team består av: Ped.leder: Hilde Strand Ferdig utdannet førskolelærer våren 2011 med fordypning i organisasjon og ledelse. Hun har 15 års erfaring i barnehage fra både små og storbarnsavdeling. Fagarbeider: Anne-Lise Mehl Utdannet barn- og ungdomsarbeider med over 20 års erfaring i barnehage. Hun er glad i friluftliv og er godt kjent i nærmiljøet. Medarbeider: Sofie Andersson Kom till Norge 2005 og jobbet som praktikant på Nesøya i tre år. I 2008 begynte hun å jobbe i Vendla barnehage og etter mamma permisjonen var slutt i våres begynte hun å jobbe i Nesøya barnehage. Hun har en datter fødd Hun har fullført første del av fagbrevet som barn- og ungdomsarbeider, og skal gjennomføre siste delen i år. Sofie er glad i forming, lek og teater/rollespill med barna. 9

10 Hareholmen Tlf Avdeling Hareholmen har 18 barn og 4 voksen Pedagogisk leder: Anita Beathe Eikrehagen Juliebø 100 % Medarbeider: Jon Leikås 100 % Line Skjeret 100 % Siri Halvorsen 80 % (styrking ressurs) Avdelingen består av: Barn født: jenter og 5 gutter jente og 2 gutter jenter og 3 gutter Vårt team består av: Anita Beathe Eikrehagen Juliebø, Pedagogisk leder. Ferdig utdannet førskolelærer i Etterutdanning i pedagogikk på småskoletrinnet 2002 og noen studiepoeng i spesialpedagogikk Liker turer, uteliv og språkgrupper spesielt. Jon Leikås, medarbeider. Har jobbet på Nesøya 4 år! Er snekker/tømrer i grunnutdanning! Liker godt uteliv og turer. Line Skjeret, medarbeider.hun en glad jente som liker å gå turer og uteaktiviteter. Hun er også glad i sang, lek og forming. I år skal Line ta fagbrev som barn- og ungdomsarbeider Siri Halvorsen, medarbeider. Er utdannet pedagogisk barnepleier. Hun har jobbet 22 år i barnehage. Jobber som språkressurs med barn i små grupper på begge storbarnsavdelingene. Er glad i friluftsliv. Har 3 tenåringsbarn. 10

11 GODE SOSIALE FERDIGHETER Vi ser barn som viser: Høflighet -Hilse - Takke - Be om hjelp på en fin måte - Si hadet Gode lekeferdigheter - Innordne seg - Lekekoder - Hjelpsom - Konfliktløsning - Kreativ Respekt - For andre - For natur/miljø - For andres ting - Lytte til andre - Vente på tur Humor og glede - Positiv tone - Alle skal oppleve humor og glede - Tåle å bli tullet med Inkluderende holdning -Åpen for innspill -Imøtekommende -Hensynsfull -Ikke stenge ute av fellesskapet -Dele med andre Selvstendighet -Ta egne valg - Si sin mening & stå for det - Tørre å stå opp for andre - Selvhevdelse - Føle mestring - Selvkontroll -Løse konflikter Nysgjerrighet - Lærevillig - Undre seg - Utforske - Fantasi - Tørre å prøve nye ting Trygghet - På barn, seg selv, voksne - Tørre å vise følelser - Tro på seg selv Empati - Se andres behov - Sette seg inn i andres følelser - Vise omsorg - Være raus - Toleranse 11

12 Satsningsområde: Leken i fokus for vennskap og læring Tiltak Steg for steg Lek med språk Konsentrasjonsoppgaver Uglegruppen: Konfliktløsning Vise hverandre respekt Høytlesing fra fortsettelsesbok Oppleve mestring Hovedmål: Gode venner leker godt Øve på å stå fram i større grupper og skaper et godt læringsmiljø Voksne tilstede i leken Oppleve mestring gjennom Delmål: ulike fin/grovmotoriske aktiviteter o Forstå at egne handlinger kan påvirke andre o Være imøtekommende og åpen for innspill/krav o Viser respekt Pinnsvingruppen: Hovedmål: Å få og være en god venn Delmål: o Vilje og evne til samspill o God selvfølelse/selvbilde Tiltak Steg for steg Spille spill Turtaking Lek med språk Høytlesing Rim/regler Tid til å skape gode lekeopplevelser Voksne deltakende/tilstede i leken Oppleve mestring gjennom ulike fin/grovmotoriske aktiviteter Steg for steg Lekegrupper Ekorngruppen: Lek med språk Høytlesing God tid Små grupper Hovedmål: Tilegne seg lekekoder Voksne deltakende i leken Oppleve mestring gjennom Delmål: ulike fin/grovmotoriske aktiviteter o Føle seg trygg og få troen på seg selv o Bruke språket i lek Tiltak 12

13 Hverdagsaktiviteter: Barnehagedagen består av en rekke aktiviteter som gjentar seg hver dag, som bl.a. måltid og påkledning. Det blir viktig å tilrettelegge disse aktivitetene på en slik måte at de blir gode arenaer for omsorg, lek og læring. Voksne har ansvar for at barna opplever hygge og mestring. Vi legger til rette slik at barna får tid og ro til å klare mer og mer selv. Barna lærer bl.a. også å innordne seg etter felles sosiale regler. De lærer å vente på tur og de ser at andre kanskje har andre behov enn dem selv. Disse aktivitetene gir fine muligheter til å ta hensyn og å hjelpe hverandre. Vennskap utvikles også i disse hverdagsaktivitetene når de er godt tilrettelagt. Barns medvirkning: Barn har rett til å være medvirkende i sin egen hverdag. Barna skal oppleve at de blir lyttet til og at det er rom for at de får komme med innspill og ideer. Dette er en holdning og en væremåte som må gjenspeiles i alle hverdagsaktiviteter og i arbeid med de 7 fagområdene. Vi legger til rette for de gode samtalene og for systemer som sikrer at alle får komme til med ideer og forslag. Det er avgjørende at barnet blir møtt ut fra sine forutsetninger og at opplevelser i barnehagen bidrar til helhet, sammenheng og god progresjon i tilbudet. Dette er det de voksnes ansvar å sørge for. I samspill og dialog med barnet skal den ansatte bidra til et mangfold av aktiviteter som stimulerer til nysgjerrighet og undring og gjennom det, lysten til å lære. Det er de ansattes hele og fulle ansvar at barna får omsorg, utfordringer og valgmuligheter etter behov og ut fra egne forutsetninger. Lek, læring og danning: Barndommens viktigste arena er leken, og dette blir dermed barnehagens viktigste pedagogiske verktøy. Leken er en lystbetont aktivitet som er indre motivert. Mesteparten av leken i barnehagen er sosial lek. I leken stilles det krav til åpenhet og fleksibilitet og til god fantasi. Leken handler også om evnen til å sette seg i andres sted, kunne lytte til andre, forhandle om leketema, gjøre avtale om roller, kontrollere sine impulser, vente på tur, inngå kompromiss, hjelpe hverandre og dele med hverandre. Samtidig må de kunne gi uttrykk for egne ønsker, ideer og forslag. For at leken skal få gode vilkår trenger barna felles impulser i form av turer, tema, prosjektarbeid og litteratur. Personalet må være opptatt av det barna kommer med, og bygge videre på barnas initiativ. Vi må tilrettelegge det fysiske miljøet slik at det både blir tid og rom for lek. Dernest må vi være bevisste med hensyn til hvordan avbrytelser av leken håndteres. Delte grupper (lekegrupper) gjør det enklere for mange barn fordi de da får mer plass og mer ro til å utvikle sin lek. Vi forholder oss til et helhetlig læringsbegrep der det finnes mange veier til læring. Barn lærer hele tiden, og med hele seg. Læring skjer først og fremst i møtet med andre mennesker, små og store. Vi er opptatt av å ta vare på og videreutvikle barns evne til nysgjerrighet og undring. Barnehagene har en egen plan for arbeidet med «skolestarterne». Denne planen er kjent for ledelsen på Nesøya skole. Vi har et nært og godt samarbeid med Nesøya 13

14 skole. Dette vil også bidra til helhet og sammenheng i et helhetlig læringsløp mellom barnehagen og skolen De 7 fagområdene: Rammeplan for barnehagen pålegger alle barnehager å være innom 7 ulike fagområder i løpet av et barnehageår. De 7 fagområdene vil inngå som en naturlig del av alt vi foretar oss gjennom dagen. Barn skal få erfaringer og opplevelser innenfor alle fagområdene. Barnehagen tenker tverrfaglig og helhetlig. Dette innebærer at fagområdene vil gli over i hverandre og vil inngå i hele barnehagens virksomhet, både i hverdagsaktivitet, lek og tema/prosjektarbeid. Tema-/prosjektarbeid er en naturlig del av det tilbudet barnehagen gir. I denne sammenheng tenker vi da på mer tilrettelagte aktiviteter som skal gi barna mulighet for opplevelser og erfaringer på ulike plan. Dette blir en del av det periodebestemte innholdet. Vi må være observerende og lyttende i forhold til barnas ønsker og interesser og inkludere disse i vår planlegging. I våre barnehager har vi laget en progresjonsplan knyttet opp mot fagområdene. Dette skal bidra til å sørge for progresjon og kontinuitet i det tilbudet barna får. Natur, miljø og Teknikk Kropp, bevegelse og helse Antall, rom og form Språk, tekst og kommunikasjon Kunst, kultur og kreativitet Nærmiljø og samfunn Etikk, religion og filosofi Grønt Flagg: Asker kommunes mål er at alle barnehagene i kommunen skal bli Miljøbarnehager. Nesøya og Vendla barnehager er Grønt Flagg Sertifisert. Vi er godkjente Miljøbarnehager. Det grønne miljøflagget henger i begge barnehagene. Vi vil jobbe videre med å opprettholde denne profilen gjennom hele året. Målet er å lære barn og voksne å ta vare på miljøet rundt oss. I våre barnehager jobber vi med kildesortering og gjenbruk. På alle avdelingene deltar både barn og voksne aktivt. I tillegg har vi en miljøgruppe i hver barnehage som lager og følger opp en aktivitetsplan. Hvert år velges et tema som vi skal lære mer om. Avdelingene vil gi dere mer informasjon om egne prosjekter/aktiviteter regelmessig. 14

15 Planlegging, dokumentasjon og evaluering: Vi planlegger den daglige driften med utgangspunkt i årsplanen. Avdelingene lager periodeplaner (internt arbeidsdokument) med nærmere beskrivelser av mål, arbeidsmetoder, ansvarsfordeling og evaluering etter gjennomføring. På denne måten sikrer vi at vårt arbeid blir evaluert. Månedsplaner blir lagt ut på It`s learning. Her vil det også være en oppsummering fra forrige måneds arbeid. Vi oppfordrer dere til å komme med innspill og kommentarer. Du vet også hva ditt barn er opptatt av for tiden. Gjennomføringen av våre planer må være så fleksible at det er rom for spontanitet og barnas innspill. Vi vil selvfølgelig være opptatt av barnas opplevelser. For å finne ut av dette må vi observere, men også spørre barna selv. Vi vil ha barnesamtaler underveis gjennom året for på denne måten sikre at vi får vite hva barn tenker og mener om det de opplever. Vi tar også en del bilder, både som dokumentasjon på det vi gjør, men også som utgangspunkt for samtaler og evaluering. I Askerbarnehagene observerer vi alle barns språkutvikling ved hjelp av et observasjonsskjema, TRAS (Tidlig Registrering Av Språk). Det er i Asker kommune besluttet at dette observasjonsskjemaet skal følge barnet over i skolen. Her innhenter vi foreldrenes samtykke i forkant. Kompetanseutvikling: Barn trenger kvalifiserte og engasjerte voksne rundt seg. De ansatte er barnehagens viktigste ressurs. For at alle skal kunne gjøre en så god jobb som mulig er det viktig at alle ansatte får en felles forståelse for vårt barnesyn og våre verdier. Dette vil gjennom hele året være til diskusjon og refleksjon. Vi bruker fortellinger fra dagliglivet som utgangspunkt for å reflektere over vår væremåte. Vi legger til rette for kontinuerlige diskusjoner omkring oppdragelsesspørsmål, holdninger og verdier i personalgruppa. Dette året skal alle ansatte være med på et omfattende opplæringsprogram i regi av Universitetet i Tromsø De utrolige årene (DUÅ). Ansatte skal være med på 6 kursdager/workshop, lesing av fagstoff, hjemmeoppgaver samt diskusjonsgrupper med erfaringsdeling. Målet med opplæringen: Fremme ansattes ferdigheter i gruppeledelse Skape positive relasjoner til barn Fremme barns sosiale og emosjonelle kompetanse Forebygge uro og atferdsproblemer Bringe barn i læringsposisjon Fremme samarbeid mellom barnehage og hjem 15

16 Foreldresamarbeid I november 2011 ble det gjennomført en dialogkonferanse i Landøyasonen med fokus på styrket dialog og samarbeid mellom foreldre og barnehage/skoler i sonen. Målet var å lage en forpliktende standard for vårt samarbeid med klare gjensidige forventninger. Arbeidet ble nedfeldt i en egen plakat som også ligger på It`s learning. Vårt samarbeid og vår dialog skal være preget av: VI VISER HVERANDRE RESPEKT VI KOMMUNISERER POSITIVT OG AKTIVT VI ER LØSNINGSORIENTERTE OG FLEKSIBLE For å sikre samarbeid med barnas hjem, og gi foreldregruppen innflytelse på barnehagens daglige drift, har barnehagene et aktivt arbeidsutvalg og samarbeidsutvalg. Viktige saker skal forelegges foreldrerådet og samarbeidsutvalget. Foreldrerådet består av alle foreldrene. I mange barnehager velges representanter til et arbeidsutvalg for foreldrerådet (FAU). Her sitter en foreldre fra hver avdeling. Oversikt finner du på It`s learning. Samarbeidsutvalget (SU) består av foreldre og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Foreldremøter Sammen med foreldrene (FAU) skal barnehagen finne fram til innhold og møteformer som gjør at foreldrene opplever møtene som givende. Foreldresamtaler Dere får tilbud om to foreldresamtaler med pedagogisk leder årlig. Foreldresamtalen er en fortrolig samtale mellom foreldrene og barnehagepersonalet om det enkelte barns trivsel, utvikling og aktiviteter i barnehagen.. Den daglige hente- og bringesituasjonen er likevel vår viktigste arena for utveksling av informasjon og samarbeid. Barnehagen inviterer dere foreldre til medvirkning gjennom deltakelse 16

17 Tverrfaglig samarbeidssystem (TFS) Tidlig innsats er et viktig innsatsområde definert i Asker kommunes handlingsprogram. For at barn og foreldre skal få et mest mulig helhetlig tilbud til beste for barns oppvekst og utvikling, samarbeider barnehagen med andre tjenester i kommunen. Asker kommunes innbyggere skal møte hjelp på et lavest mulig nivå ved at de kan få råd og veiledning fra en tverrfaglig sammensatt gruppe. Hensikten er at hjelp tilbys der barn og unge er. Som en del av tidlig innsats i barnehagene har vi Tverrfaglig samarbeidsmøter (TFS). Dette innebærer at vi en gang pr. måned (faste datoer) har møter sammen med representant fra helsestasjon, barnevern, pp-tjenesten og foresatte eller andre som ønsker å delta. (se eget skriv) Kontaktinformasjon: Enhetsleder: Berit Ramvi tlf: , Mellomleder: Maria Rooney tlf: , Mellomleder: Tone Christophersen tlf: , Merkantil: Trine Øverland, tlf: , Nesøya barnehage Vestre vei 3, 1397 Nesøya Tlf: , se også avd. internnr. Vendla barnehage Søndrevei 12, 1397 Nesøya Tlf: , se også avd. internnr. 17

I Nesøya og Vendla barnehager er vi: aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære!

I Nesøya og Vendla barnehager er vi: aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære! I Nesøya og Vendla barnehager er vi: aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære! ÅRSPLAN for Småbarnsavdelingene BARNEHAGEÅRET 2015-16 1 Innhold: Velkommen til barnehagen Side 3 Vårt pedagogiske

Detaljer

I Nesøya og Vendla barnehager er vi: aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære!

I Nesøya og Vendla barnehager er vi: aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære! I Nesøya og Vendla barnehager er vi: aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære! ÅRSPLAN FOR Mellomavdelingene BARNEHAGEÅRET 2015-16 1 Innhold: Velkommen til barnehagen Side 3 Vårt pedagogiske

Detaljer

I Nesøya og Vendla barnehager er vi: aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære!

I Nesøya og Vendla barnehager er vi: aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære! I Nesøya og Vendla barnehager er vi: aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære! ÅRSPLAN FOR Nesøya barnehage BARNEHAGEÅRET 2015-16 1 Innhold: Velkommen til barnehagen Side 3 Vårt pedagogiske

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

I Nesøya og Vendla barnehager er vi: aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære! ÅRSPLAN FOR Vendla barnehage

I Nesøya og Vendla barnehager er vi: aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære! ÅRSPLAN FOR Vendla barnehage I Nesøya og Vendla barnehager er vi: aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære! ÅRSPLAN FOR Vendla barnehage BARNEHAGEÅRET 2013-2014 1 Velkommen til barnehagen. Barnehagen er en pedagogisk virksomhet

Detaljer

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen.

Vi bruker ofte smågruppepedagogikk, dvs. at vi deler barna inn i smågrupper sammen med en voksen. Det er viktig for oss å ha en avdeling som er et godt og trygt sted å være for barn og dere foreldre. Barna skal bli møtt av positive voksne som viser omsorg og som ser hvert enkelt barn Vi ønsker at barna

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2013/2014 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2013/2014 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan 2013-2014 Forord Årets årsplan har fått et annet utseende og innhold enn de tidligere planene hadde. Dette oppsettet er felles for de kommunale barnehagene, og noe av innholdet er felles. Det er

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

ÅRSPLAN FOR NESØYA OG VENDLA BARNEHAGER BARNEHAGEÅRET

ÅRSPLAN FOR NESØYA OG VENDLA BARNEHAGER BARNEHAGEÅRET ÅRSPLAN FOR NESØYA OG VENDLA BARNEHAGER BARNEHAGEÅRET 2016-17 I Nesøya og Vendla barnehager er vi: aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære! 1 Innhold: Velkommen til barnehagen.. Side 3 Vårt

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE 01.01.2015 ULNA AS PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR NESØYA OG VENDLA BARNEHAGER BARNEHAGEÅRET

ÅRSPLAN FOR NESØYA OG VENDLA BARNEHAGER BARNEHAGEÅRET ÅRSPLAN FOR NESØYA OG VENDLA BARNEHAGER BARNEHAGEÅRET 2016-17 I Nesøya og Vendla barnehager er vi: aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære! 1 Innhold: Velkommen til barnehagen..... Side 3 Vårt

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR OKKENHAUG BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR OKKENHAUG BARNEHAGE Levanger kommune ÅRSPLAN FOR OKKENHAUG BARNEHAGE 2011-2012 (versjon 18.11.11) ÅRSPLAN 2011-12 OKKENHAUG BARNEHAGE Innledning. Årsplan er i følge barnehageloven et grunnlagsdokument for personalet og et

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Vi vurderer vår årsplan 2013-2014. Reipå barnehage

Vi vurderer vår årsplan 2013-2014. Reipå barnehage Vi vurderer vår årsplan 2013-2014 Reipå barnehage Vi vurderer vår årsplan 2013-14 Grunnlag for å vurdere om vi når mål vi har satt oss og om vi klarer å gjennomføre planlagte aktiviteter jfr periodeplanene.

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har inntil 45 heldagsplasser fordelt på 3 avdelinger. Mosvik

Detaljer

BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN

BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN BLLINGSTAD BARNEHAGE VIRKSOMHETS PLAN INNHOLD Innledning side 3 Rammeplan side 4 Asker Kommune side 4 Barnehagens visjon side 5 Våre verdier side 6 Mål side 7 Sosial kompetanse side 8 Barn med individuelle

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Årsplan Venåsløkka barnehage

Årsplan Venåsløkka barnehage Årsplan Venåsløkka barnehage 2012-2013 Forord Vi fortsetter arbeidet med den nye årsplanmalen som har sitt utspring i «Kvalitetutviklingsplanen». Vår årsplan har samme inndeling som den. Hvert kapittel

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2015/2016 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim tlf: 73 93 19 38 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage drives

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2017/2018:

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR NESØYA OG VENDLA BARNEHAGER BARNEHAGEÅRET

ÅRSPLAN FOR NESØYA OG VENDLA BARNEHAGER BARNEHAGEÅRET ÅRSPLAN FOR NESØYA OG VENDLA BARNEHAGER BARNEHAGEÅRET 2017-18 I Nesøya og Vendla barnehager er vi: aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære! 1 Innhold: Velkommen til barnehagen..... Side 3 Vårt

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere.

Vi er sentralt beliggende nær Sande sentrum, og har om lag 30 dyktige og faglig bevisste medarbeidere. Denne årsplanen bygger på formålsparagrafen for barnehager (barnehageloven 1), og er en del av planverket i Haga barnehage. Planen er godkjent som årsplan sammen med pedagogisk plan for personalet av SU

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan Hvittingfoss barnehage Barnehageåret 2012 / 2013 Barnehageåret 2012 / 2013 Hvittingfoss barnehage 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Felles pedagogisk plattform for de kommunale barnehagene i Lillehammer

Felles pedagogisk plattform for de kommunale barnehagene i Lillehammer Felles pedagogisk plattform for de kommunale barnehagene i Lillehammer. 2017-2021. God samordnet innsats gir trygghet, kompetanse og livsmestring. Vi har disse tre ordene som ledetråder for vårt arbeid:

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

ÅRSPLAN FOR NESØYA OG VENDLA BARNEHAGER BARNEHAGEÅRET

ÅRSPLAN FOR NESØYA OG VENDLA BARNEHAGER BARNEHAGEÅRET ÅRSPLAN FOR NESØYA OG VENDLA BARNEHAGER BARNEHAGEÅRET 2017-18 I Nesøya og Vendla barnehager er vi: aktive, nysgjerrige, lekende og har lyst til å lære! 1 Innhold: Velkommen til barnehagen.. Side 3 Vårt

Detaljer

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 3 / 2 0 1 4-1 - ÅRSPLAN 2013/2014 Vårt fokus for i år er : Barns utforsking og samarbeid. Alt arbeid som det legges til rette for skal ha fokus på barns

Detaljer

LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE

LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE 2016 raus - engasjert - kompetent - reflektert 1 Denne lokale årsplan for Skoglund barnehage bygger på felles Årsplan for Virksomheten Søndre Slagen barnehager 2016,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage Tønsberg kommune «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage INNLEDNING Sammen om barna - samarbeid mellom hjem og barnehage, er utarbeidet både som en forventningsavklaring og som et arbeidsverktøy

Detaljer

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER:

HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: HOVEDMÅLET DETTE ÅRET ER: «Vi ønsker aktive, lekende og glødende barn og voksne.» Dette ønsker vi at Jonatan skal være for barnas deres: En god og omsorgsfull avd. hvor alle barn blir sett, hørt og forstått

Detaljer

OMSORG Mål Vi ønsker at barna skal oppleve det gjennom: VOKSENHANDLING Personalet i barnehagen skal: Vi som foresatte kan bidra med : Alle barn ved Byneset barnehager skal oppleve omsorg og bli sett i

Detaljer

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014?

Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Hvordan skal vi jobbe med rammeplanens fagområder på Tyttebærtua i 2013/2014? Fagområde Mål for barna Hvordan? Bravo Kommunikasjon, språk og tekst Barna skal lytte, observere og gi respons i gjensidig

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

ÅRSPLAN MOSVIK BARNEHAGE 2014/2015 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ÅRSHJULET. Godkjent SU 11.11.14 sak 22/14

ÅRSPLAN MOSVIK BARNEHAGE 2014/2015 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ÅRSHJULET. Godkjent SU 11.11.14 sak 22/14 ÅRSPLAN MOSVIK BARNEHAGE 2014/2015 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har pr. d.d. 29 plasser fordelt på 2 avdelinger. Mosvik barnehage

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

ÅRSPLAN SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt Svelvik Telefon e-post:

ÅRSPLAN SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt Svelvik Telefon e-post: ÅRSPLAN 2010-2011 SVELVIK BARNEHAGE Lille Åsgt. 1 3060 Svelvik Telefon 33772332 e-post: svelvik.barnehage@svelvik.kommune.no VISJON For virksomheten Tømmerås skole og Svelvik barnehage: SAMMEN FOR GOD

Detaljer

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN BARNDOMMEN I FOKUS I EN GLAD HVERDAG Ved Nardo barnehager setter vi barnet i fokus. Dere møter positive, fleksible voksne

Detaljer

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder

Foreldremøte høst 2011. Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Foreldremøte høst 2011 Kort presentasjon av rammeplan og Alle med Gamleskolen barnehages 6 fokusområder Rammeplanen Omsorg Lek Læring Sosial kompetanse Språklig kompetanse De sju fagområdene: Kommunikasjon,

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

Årsplan for Støtvigenga barnehage

Årsplan for Støtvigenga barnehage Årsplan for Støtvigenga barnehage 2016 1 GRUNN TIL ÅRSPLAN: 2 Barnehagens innhold «. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget (SU) for hver barnehage fastsette en årsplan for

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Det som blir det gjennomgående temaet dette barnehageåret er mer et resultat av endrede rammebetingelser enn et tema ut fra det pedagogiske innholdet.

Detaljer

Gaustadsnippen Barnehage AS

Gaustadsnippen Barnehage AS Vår visjon og mål En barnehage i bevegelse barn og voksne finner veien sammen Vi er opptatt av barns medvirkning og ser på barn som kompetente Ansatte som er oppriktig engasjerte i barnets hverdag i lek

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2016/2017:

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage

Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage 1 En god arena for mestring og utvikling Årsplan 2011/2012 for Ebbestad barnehage Markveien 34 3060 Svelvik Telefon: 33 77 50 30 e-post: ebbestad@barnehage.svelvik.kommune.no www.svelvik.kommune.no 2 Kort

Detaljer

Kvalitetsstigen 0-6 år

Kvalitetsstigen 0-6 år Kvalitetsstigen 0-6 år Utviklingsplan for de kommunale barnehagene i Storfjord kommune 2012-2015 1 Forord Planen er en pedagogisk og faglig kvalitetsutviklingsplan for barnehagesektoren i perioden 2012-2015.

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-2014. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2013-2014. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn ÅRSPLAN 2013-2014 Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt

Detaljer

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2

Årsplan Del 2 vår Kilden Barnehage Årsplan del 2 Årsplan 2015-2016 Del 2 vår 2016 Kilden Barnehage Årsplan del 2 2 Innhold ÅRETS SATSNINGSOMRÅDE... 3 HALVÅRSPLAN våren 2016... 4 MEDVIRKNING, dokumentasjon og vurdering... 8 OVERSIKT OVER VIKTIGE DATOER

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ØVERBYGDA FAMILIEBARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR ØVERBYGDA FAMILIEBARNEHAGE ÅRSPLAN FOR ØVERBYGDA FAMILIEBARNEHAGE 2015-2017 - OMSORG-LEK-LÆRING-DANNING VI SETTER SPOR ÅRSPLANEN Det er utarbeidet pedagogisk årsplan i familiebarnehagen for å sikre kontinuitet i arbeidet. Årsplanen

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Borgejordet barnehage

Borgejordet barnehage Årsplan Borgejordet barnehage Respekt Omsorg - Samarbeid Borgejordet 74 3269 LARVIK Mail: torunn.hamre@larvik.kommune.no Tlf: 98253214 INNHOLD: Forside Innhold Om barnehagen Lover og planverk Barnehagens

Detaljer

SVARVERUD BARNEHAGE. En hånd å holde i. et fang å sitte på i en eventyrlig verden

SVARVERUD BARNEHAGE. En hånd å holde i. et fang å sitte på i en eventyrlig verden SVARVERUD BARNEHAGE En hånd å holde i et fang å sitte på i en eventyrlig verden ÅRSPLAN 2013-2014 PRESENTASJON AV BARNEHAGEN: Svarverud barnehage er kommunens eldste barnehage med en stor og spennende

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

RAKALAUV BARNEHAGENS VISJON BARNEHAGE SA. I Modige Rakalauv får onga vara onger! Torhild Gran

RAKALAUV BARNEHAGENS VISJON BARNEHAGE SA. I Modige Rakalauv får onga vara onger! Torhild Gran 01.06.2012 RAKALAUV BARNEHAGE SA BARNEHAGENS VISJON 2012-2015. I Modige Rakalauv får onga vara onger! Torhild Gran Innledning: I 2007 utarbeidet ansatte i Rakalauv Barnehage visjonen, «I modige Rakalauv

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer