ÅRSPLAN FOR MUSIKKTROLLET BARNEHAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN FOR MUSIKKTROLLET BARNEHAGE 2009-2010"

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR MUSIKKTROLLET BARNEHAGE E-post adresse: Hjemmeside: se Barnehager Musikktrollet barnehage Telefon: Adresse: Lyngby alle` 17, 1890 Rakkestad

2 INNHOLD INNHOLD 1 Velkommen 2 Personalet i barnehagen 2 Foreldrekontakter 3 Barnas navn og telefonnummer 3 Dagsrytme 6 Dagsrytme små barn som sover 7 Pedagogisk grunnsyn 7 Barnehagens visjon 7 Barns medvirkning i barnehagen 8 Foreldresamarbeid 8 Språkstimulering 9 Utvidet musikalsk tilbud 10 Friluftsliv 10 Lek og læring 11 Læring formell og uformell 12 Styringsdokumenter som barnehagen forholder seg til 13 Kvalitet i barnehagen (HMS) 14 Pedagogisk dokumentasjon 14 Tradisjoner og merkedager 15 I år vektlegger vi 17 Klær i barnehagen 17 Barnehageruta 19 1

3 Velkommen Velkommen til Musikktrollet barnehage. Vi har barn i alderen null til seks år. Vi har stor plass, og vi fordeler små og store barn i lekegrupper, noen ganger med aldersspredning, andre ganger ikke. For oss i barnehagen er det svært viktig å samarbeide godt med dere foreldre som er våre viktigste samarbeidspartnere. I år vil vi ha en mappe på hvert barn i samarbeid med dere foreldre. Her vil vi skrive litt (dokumentere) om barnets utvikling til enhver tid. Denne mappen vil kun være et samarbeidsprosjekt med dere foreldre. For noen år siden startet barnehagene i Rakkestad å utarbeide et kvalitetssystem for bevisstgjøring av rutiner og innholdet i barnehagehverdagen. Dette systemet arbeides det med kontinuerlig. Ukeplaner, enkle fagbøker og tidsskrift, kopier av interessante artikler og sangtekster blir lagt ut på stativ i barnehagen. På hjemmesiden vår vil dere for øvrig også finne blant annet ukeplan, årsplan, virksomhetsplan og beredsskapsplaner. For å få et nært samarbeid vil dere også bli oppfordret til å komme med ideer, ris og ros i ulike sammenhenger, for eksempel på foreldremøter, i foreldrekonferanser, og ved skriv fra barnehagen hvor vi ønsker tilbakemelding. Barn er ulike, og alle må tas på alvor. Deres medvirkning er vesentlig. Barnas forslag, for eksempel gjennom barnesamtaler, sier noe om deres forståelse og ønske om medvirkning. Vi håper og tror at vi vil få et godt samarbeid om BARNET det kommende år la det være vårt fellesmål. Digital bildeskjerm blir i høst hengt opp i gangen i barnehagen. Her vil det regelmessig legges ut bilder fra for eksempel turer og aktiviteter barna har deltatt på gjennom uka. Vi kommer i tillegg til ukeplanen som legges ut på hjemmesiden, skrive logg minst en gang i uka. Bilder fra barnehagehverdagen blir også lagt ut på hjemmesiden vår, slik at dere her kan se hva barna har vært med på i barnehagen. Vi vil for øvrig endre en del på hjemmesiden høsten 2009 forhåpentligvis vil den bli bedre. Personalet i barnehagen Litt om personalet i barnehagen; Liv og Per Olav har førskolelærerutdannelse. Marta er spesialpedagog, og Anette har Hovedfag i pedagogikk (Universitetet i Oslo). Siri er kostøkonom og lager hovedsakelig våre varme måltider fra bunnen av. I tillegg har vi Kari som er fagarbeider og Anne Lise som har lang praksis som assistent i barnehagen. 2

4 Navn Stilling Telefon Liv Bjønnes (eier) Førskolelærer, ped.leder / Per Olav Glenderød Førskolelærer,ped.leder / Anette Bjønnes Cand.polit, styrer Marta Hupalo Spesialpedagog Kari Nordsveen Fagarbeider Anne Lise Lien Assistent Siri Sørvold Kostøkonom Inger Løwen (Vikar) Skjeberg Regnskapskontor Bjarte Bjønnes (Giroer og hjemmeside) Foreldrekontakter Navn Periode Telefon Marianne Østereng Nøkleby 1 år Gry Laengen 1 år To nye foreldrekontakter velges på foreldremøtet Barnas navn og telefonnummer Vi har ført opp de nummer dere har oppgitt for årsplan. Vi har noen flere telefonnumre i barnehagen. Barn født 2004 Henning Alexander Jan Sigurd / Johannes Karen / Leon Wilham /

5 Mari / Martinius / Ole Kristian Barn født i 2005 Kaisa Lars Fredrik / Lukas Sofie Karoline Ylva Elida / William / / Barn født i 2006 Jens William / Tom Allan Madeleine / Andrine Emilie Emilie O.T / Tobias / Barn født i 2007 Emilie K.M / Theo / Hermine / Barn født i 2008 Emmy / Kristoffer / Benjamin / Linea`

6 Barn som står på venteliste kommer inn i løpet av barnehageåret Edvard O. Bodahl født 2009 Mats A. Fosser født 2008 Mathias Wahl født 2008 Emil O. Torp født

7 Dagsrytme Barnehagen åpner Frokost barna får mat og melk i barnehagen. Voksne smører brødskiver, eller barna får kornblanding/havregrøt Etter frokost har vi litt gymnastikk for alle barna før frilek (ute/inne) Lekegrupper fellesaktiviteter forberedes. Ulike alternativ for eksempel; forming, gym, turer, baking, maling, drama, frilek Kjernetid. Barn og voksne få tid og rom til samarbeid, temaarbeid, turer etc..samling skjer før eller etter lunsj musikk, bevegelse, eventyr og diskusjoner med barna (følg ukeplanene) (ca) Lunsj Barna prøver å smøre maten selv, men de får hjelp/veiledning ved behov. De eldste barna er ordensvern, og barna hjelper til med å dekke bord, dele ut brød og skjenke melk/juice. Vi legger stor vekt på å styrke selvfølelsen til barna. Selvstendighet er viktig. God atmosfære ved bordet og god bordskikk er vesentlig. Varm mat har vi tre dager i uken. Vi bytter dager se ukeplaner. Siri lager mat fra bunnen av. Stort sett Lekegrupper/frilek forberedes (ute/inne). Påkledning selvfølelse/mestring viktig Frukt, drikke ev. knekkebrød, youghurt eller smoothie Frilek (ute/inne). Ringleker, leker som kan glemmes i vår kulturarv. Vi voksne er med Barnehagen stenger 6

8 Dagsrytme små barn som sover Barnehagen åpner Frokost (Brødmat, grøt eller kornblanding) Småbarnskroken/eller eget lekerom med voksne Frilek ute eller inne og samling. Bøker, rytmer, sang (gruppe små barn) Mat (brødmat eller grøt), melk Bleieskift før barna sover Mat (tre dager i uken varm mat), juice, vann Bleieskift. Frilek ute/inne (bleier skiftes frem til ved behov) Frukt Frilek/lek med voksne Barnehagen stengt De små barna er ofte i småbarnskroken eller på eget lekerom med voksne. Noen ganger er de i grupper med flere store barn under overvåking av voksne samt i musikkstunder. Dette er en oversikt over en vanlig dag. Trygghet for barnet er viktig. Vi må av og til endre dagen noe, for eksempel ved tur og mat i skogen eller opptredener ved Helse- og Velferdssenteret, Skautun eller i ulike forretninger. Det er fint om dere følger med på ukeplanene fra barnehagen. Disse blir lagt i hyllene deres hver uke (torsdag/fredag for neste uke) og du kan også finne den på hjemmesiden vår. På stativ i gangen finnes sangtekster og interessante artikler og hefter. Dere må gjerne låne fint om dere sier ifra. Pedagogisk grunnsyn Ethvert barn er unikt. Det er viktig å ta hensyn til det enkelte barns behov. Gjennom å gi barnet tilstrekkelig omsorg og trygghet dannes grunnlaget for at barnet skal kunne utvikle sin individualitet, bli selvstendig og uavhengig med tro på egne evner. Det er viktig å stimulere barnets prososiale atferd, det vil si en positiv atferd som innebærer å kunne hjelpe, dele og samarbeide med andre. Barnehagens visjon Vi ønsker å skape et lærerikt miljø hvor trygghet og trivsel står i sentrum. Ved å innarbeide rutiner skapes også trygghet i hverdagen, og trygghet er basis for all læring. Vi vil at barna 7

9 skal utvikle toleranse (empati) og samtidig tro på egne evner, og at de kan samarbeide godt med andre barn. Barn og voksne bør trives sammen i en positiv atmosfære der humor og vennlighet har stor plass. Dette kan oppsummeres i de fire Tèr; Trivsel, Trygghet, Tro, Trygghet. Barns medvirkning i barnehagen I barnehagen skal barn jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modning (Barnehageloven 3; Barnets rett til medvirkning). Personalet må derfor ha evne/vilje til å fremme, være oppmerksom på, og ta hensyn til barns uttrykk, språk og kroppsspråk. Videre må personalet vise åpenhet for barns innspill, og vise oppriktig interesse. Å ta barns medvirkning på alvor forutsetter god kommunikasjon mellom barna og personalet og mellom personalet og foreldrene. Det er viktig at barn gis mulighet til å spørre og få frem sine meninger, og at barna møter anerkjennelse for sine uttrykk og tanker. I barnehagen er vi meget opptatt av at barnet opplever en trygg hverdag. Empati er viktig for å unngå mobbing. Vi ønsker å lære barn å vise hensyn til andre, og å respektere andres meninger. Vi må tolke kroppsspråk, og være observante for barns handlinger, uttrykk og senere språk. Barnehagen må gi rom for ulike barns perspektiv, vise respekt for deres opplevelsesverden. Barns rett til medvirkning må integreres i barnehagehverdagen. Barns medvirkning krever tid og rom for lytting og samtale. Ett eksempel er barnesamtaler (enkeltvis eller små grupper). Observasjon er sentralt når det gjelder å fokusere på barns medvirkning. Vi må bli stadig flinkere til å bli oppmerksomme på barns forskjeller og egenart. Foreldresamarbeid Barnehagen skal gi barna under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem, jamfør Barnehagelovens 1. Det er i hjemmet barnet har sin følelsesmessige forankring. Det er derfor hjemme barna får sin grunnleggende tillit, trygghet, identitet og selvstendighet. Vi ønsker å skape et miljø i barnehagen som preges av åpenhet og trygghet. Barn under 3 år har en samarbeidsbok hvor vi skriver noen ord om barnehagehverdagen slik at dere foreldre får best mulig informasjon om barnet deres i denne alderen. Denne boka ligger på hylla til barnet. Dere foreldre kan 8

10 gjerne skrive litt til oss enten det er noe nytt dere har opplevd med barnet eller hvis det er noe dere ønsker vi for eksempel skal passe ekstra på og lignende. Denne boka er i tillegg til den såkalte mappen som gjelder samtlige barn i barnehagen. Foreldresamarbeid foregår: - Kontakt ved henting og bringing - Gode informasjonsrutiner, bla. undersøkelser, spørsmål hjemsendt - Foreldretavlen i gangen - Informasjonsbok for barn under 3 år - Ukeplan henges opp på tavle + hjemsending hver uke. Dette finnes også på vår hjemmeside. - Foreldremøter Foreldrerådet (alle foreldre i barnehagen) - Samarbeidsutvalget - Foreldresamtaler tilbud 2 ganger i året, og ved behov - Arrangement i løpet av året Familiedager, Luciadager, Juletrefest, Konsert, Avslutningsarrangement Språkstimulering Et godt språkmiljø gir mulighet for å kommunisere, gir identitet og tilhørighet til et fellesskap. Språkmiljøet kan bidra til å forstå seg selv og omverdenen, og er enormt viktig for utvikling intellektuelt, sosialt og emosjonelt. Man må ha et bevisst forhold til hvordan man arbeider for barns språkutvikling. Barn må oppleve et rikt språkmiljø, gjøre positive erfaringer og oppmuntres til å bruke språket. Vi har gjennom mange år benyttet oss av musikk og sang i utviklingen av barns språk. Musisk aktivitet og bevegelse bruker vi som metode for å oppnå et godt sosialt klima i barnehagen. Vi trener språket ved sang, rim, regler, og vi trener konsentrasjonsevnen ved blant annet sang- og lytteleker, tekster og sammenheng i historien i sangen og ekkoleker. I tillegg utvikler sang og bevegelse barnets kreative evner. TRAS (tidlig registrering av språkutvikling) er et observasjonsmateriell for språk og språkutvikling hos barn i barnehagen, og gir oss mulighet til å se barns språkutvikling i 9

11 forhold til hva man kan forvente på ulike alderstrinn. Forskning viser at språklig bevisstgjøring i barnehagen (og tidlig skolealder) kan bidra til å forebygge nederlag i forhold til lesing og skriving. Vi bruker for øvrig noe kalt Snakkepakken i forbindelse med språktrening. Her er det et uttall spill og ideer hvor kun fantasien kan sette begrensninger ved bruk. Dersom vi tilrettelegger slik at barn blir nysgjerrige og positive har vi oppnådd noe svært viktig. Andre metoder vi bruker er relatert til språksprell eller et program kalt Alle med. Utover høsten vil foreldre til barn født 2004 og 2005 få mer informasjon om dette. Utvidet musikalsk tilbud Bevegelse står sentralt i barnets utvikling. Rammeplanen sier at et barn med god kroppsbeherskelse kan utnytte bedre de muligheter som byr seg, og har bedre selvtillit i lek med andre barn og i møte med nye situasjoner. Alle må ta ansvar i et sosialt fellesskap. Det skaper tilhørighet og identitet barna er ikke bare opptatt av mestring i utgangspunktet. For å kunne utvikle et positivt syn på læring og begrepsforståelse er temaet godt egnet. Barna presterer ikke synbare resultater bare følbare. De konkurrerer ikke bare samarbeider. Alle hjelper til for å få et flott resultat, og en fin opplevelse oppnår de samtidig. Forhåpentligvis lærer vi å sette pris på hverandre, oppdager nye muligheter hos oss selv det blir en god sirkel hvor det positive menneskesynet blir viktig. I tillegg til bruk av keyboard og gitar har vi nylig investert i et musikklotto som trener blant annet evnen til lytting og konsentrasjon. Vi gleder oss til å gjøre flere erfaringer med denne typen spill. Musisk aktivitet har fellesområder med blant annet drama, kroppsbeherskelse, forming og ikke minst språk noe som vi finner igjen i skolefag senere. Sansene blir først satt i fokus opplevelser fører dernest til kunnskaper, og dette gir igjen erfaring. Forsøk i skolen har vist at utvidet musikkundervisning har smitteeffekt til alle fag. Det gjelder både kreativitet, konsentrasjon, tenkeevne, læringsmotivasjon, gruppefølelse, motoriske ferdigheter og den sosiale modningen. Friluftsliv Det er viktig at barna får oppleve områder i nærmiljøet utenfor barnehagen. Da får barna se og lære om alt det som finnes i naturen av både planter, blomster og dyr. Vi har også 10

12 samlinger ute med leker og sanger når vi snakker om naturen og det vi opplever. Ved å gå turer i skog og mark utvikles også barnets motorikk. Vi har flere turområder som vi veksler på å bruke. Nærmest er Moseskogen vår. Den ligger ca.200 meter fra barnehagen. Vi har benker og bord her, og fra høsten (2009) kommer vi til å utvikle området mer ved å tilrettelegge for aktiviteter der barna får trent seg fysisk samtidig som det blir lekbetont. Vi skal blant annet sette opp balansetau som henges opp mellom trærne. Da kan barna gå på et tau samtidig som de holder seg i et annet tau over hodet. I et annet tre henges det opp en huske. Vi lager en bålplass slik at vi kan lage mat over bålet. Da kan vi for eksempel steke småbrød på en stekeplate eller koke suppe over kjelen. Spennende opplevelser i skogen, og pirring av nysgjerrigheten til barn/- og voksne ved naturskiftninger er også viktig og lærerikt. På senvinteren kommer vi til å lage noen fuglekasser som vi henger opp i Moseskogen. Da blir det spennende til våren om vi kan se noen fugler som lager rede i kassene og om vi etter hvert kan høre lyden av fugleunger som er sultne. Andre turområder er skogen ved speiderhytta, fotballbanen, Velhaven og Bygdetunet. Lek og læring Barns lek legger grunnlaget for senere mestring av oppgaver og utvikling av evnen til å ta ansvar for seg selv og andre. Lek er fantasi, utprøving, mestring, sosialt samvær, samhandling og konfliktløsning, og den innebærer fysiske og åndelige utfordringer. Leken er et uttrykk for barnets egne forestillinger og erfaringer, samtidig som den er en problemløser. Lek er frivillig. Man kan invitere til, inspirere og stimulere til lek aldri påtvinge lek av de voksne. I barnehagen har lek vært et pedagogisk virkemiddel i lang tid. Forskning viser at lek er en viktig vei til læring. Språkutvikling og lek er nært knyttet sammen. Lek er først og fremst en meningsfylt og naturlig virksomhet for barna. Uteleken er også svært viktig for barna. I lek ute har barna mye større plass, og det gir mindre konflikter enn inne. De bruker den grovmotoriske delen som de behersker, og som de er stolte av å mestre. Vi bruker begrepet frilek, men det viktig å understreke at vi voksne til enhver tid observerer barns lek. På denne måten kan vi forebygge for eksempel erting, eller at barn blir utestengt fra leken. Det er dessuten viktig å observere at alle barna faktisk beveger seg, og ikke sitter stille mye av dagen. Vi vil gi barna et trygt lekemiljø både ute og inne Vi vil gi barna tid til å leke og til å utvikle leken 11

13 Vi voksne må involvere oss aktivt i barnas lek, men på barnas premisser Vi vil observere leken for å hjelpe barna med konfliktløsning og for å kunne gi dem det materiale de trenger Vi vil hjelpe barna aktivt i utfoldelse gjennom sang, musikk, bevegelse, fortellinger og dramatisering foruten spontanskuespill med eller uten hånddukker. Læring formell og uformell Formelle læringssituasjoner er strukturerte og har klare mål. Ved planlagte aktiviteter som temaarbeid og samlingsstunder jobber vi bevisst med de 7 fagområdene jf. Virksomhetsplan og Rammeplan for barnehagen. Trening i finmotorikk og i å konsentrere seg, foruten trening i begrepsforståelse står sentralt for de eldre barna. Uformell læring er nok kanskje den viktigste læremåten for førskolebarn. Den uformelle læringen skjer spontant. Gjennom samspill mellom barna, og mellom barn og voksne tilegner barna seg grunnleggende holdninger og verdier. Samhandling med andre kan være med på å utvikle barnas kreativitet, empatiske evne (evne til å sette seg inn i andres følelser), og gi en positiv/negativ selvoppfatning. Her og nå situasjoner i hverdagen gir fine læringsmuligheter som vi benytter oss av. Det gjennomgående innhold er det vi formidler til barna kontinuerlig. Gjennom rutiner som måltid, rydding, av- og påkledning, toalettsituasjonen etc. ønsker vi å utvikle selvstendighet, likeverd, hjelpsomhet, trygghet og ansvar. Humor og en positiv atmosfære i hverdagen er svært viktig. Vi voksne må være gode rollemodeller i dette samspillet. På den måten legger vi forholdene til rette for å utvikle positive verdier og holdninger. Tilrettelagte læresituasjoner i barnehagen Alle barna har sin perm hvor de setter inn tegninger, malerier eller andre kunstverk de lager i barnehagen. Noen ganger tar barna med seg sitt kunstverk hjem. De eldste barna får egne arbeidsbøker som forbereder barna til skolestart. Dette har vist seg å være veldig populært hos barna, og noe de venter på det siste året før skolestart. De eldste barna får utvidet ansvar (for eksempel ordensvern) og arbeidsopplegg som gjør det siste året mer spennende og interessant. Vi er opptatt av at dette skal være noe barna vil gjøre, og at de er motiverte når de holder på med disse aktivitetene. Vi har byttet litt på hvilke bøker barna benytter seg av. I år 12

14 har vi valgt en matematikkbok, og 5-årsboka som tar for seg blant annet begrepstrening og bokstavlæring osv.. Også 4-åringene har hatt ønske om en egen bok, og vi har derfor en enklere begrepsbok som 4-åringene (født 2005) kan bruke. Vi er hele tiden opptatt av at barna aktivt medvirker i læringsprosessen, og at barnets motivasjon er avgjørende for læring. Barn født i 2004 og 2005 har PC opplæring (fra ca.4 år). Vi er opptatt av at barn skal få mulighet til å lære seg elementær bruk at PC, slik at alle barna hos oss har prøvd seg litt før de begynner på skolen. Vi benytter oss av pedagogiske spill, og dette er også et ledd i sosial trening da barn gjerne sitter to og to i sammen når de spiller. Samfunnet gir i dag barna en rekke tilbud, og de må foreta ulike valg. Det er viktig at barna lærer å styre denne utviklingen og selv gjøre riktige valg. PC kan brukes både fornuftig og ufornuftig. Dersom barn lærer å ta ansvar for egne valg vil de bli mer ansvarsfulle og høyst sannsynlig bruke mediet på en positiv måte. Det er fint at alle barn får et visst forhold til PC-bruk, noe som vil danne et mer likt erfaringsgrunnlag før skolestart. Vi har jevnlig aktivitetsdager hvor barna deltar innen ulike aktiviteter. Meget populært har det vært med ponniriding, og vi vil derfor fortsette med dette tilbudet. Mange synes det er moro og spennende med ponniene (gre, sale dem opp, og ri hvis de ønsker det). Andre aktiviteter kan være at barna lærer for eksempel lærer seg å snekre litt sammen med en voksen. Vi kan benytte gymsalen på gamle Bergenhus skole, noe vi også tidligere har gjort. Dette barnehageåret vil vi ta med oss grupper av barn som har ønske om dette, og derfor ikke gi dette tilbudet kun til de to eldste årskullene. Vi vil se hvordan dette fungerer, og kanskje lære litt gjennom året. Dette barnehageåret har vi også tenkt å ta i bruk svømmehallen i Rakkestad. Dette blir nytt for oss i forhold til tidligere. Vi oppdaterer kurs i livredding. Styringsdokumenter som barnehagen forholder seg til Lov om Barnehager Rammeplan for barnehagen innhold og oppgaver Handling- og opplæringsplaner for Rakkestad kommune Musikktrollet barnehage Virksomhetsplan - Kvalitetsperm 13

15 Musikktrollet barnehage Årsplan, ukeplaner, beredskapsplaner Følg for øvrig med på Musikktrollets hjemmeside Rammeplan for Barnehagen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Rammeplanen for barnehagen sier; En god barnehage gir barna frihet, med mulighet til å styre sin hverdag innenfor grenser som de kan mestre i forhold til alder og utvikling. Dette vil vi prøve å etterkomme i størst mulig grad. FN`s barnekonvensjon vektlegger at barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og barns meninger skal tillegges vekt. Barn har rett til å uttrykke og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. Barn må støttes til å undre seg og stille spørsmål. De må oppmuntres aktivt til å gi uttrykk for sine tanker og meninger og møte anerkjennelse for sine uttrykk. Kvalitet i barnehagen (HMS) Vår barnehage har et kvalitetssystem som er utarbeidet i samarbeid med de andre barnehagene i kommunen. Dette systemet omfatter kontroll av uteområder, luft- og innemiljø, kontroll v/mattilsynet. El.kontroll foruten kontroll av barnegruppa og ansatte i barnehagen. Det er nødvendig at dette systemet fungerer bra. Da kan dere som foreldre føle at sikkerheten og rutinene i barnehagen blir godt ivaretatt. For foreldrene innebærer det også at dere har følelse av å bli godt mottatt i barnehagen, og at dere er trygge på at barnets egenart blir godt ivaretatt. Personalet skal ta både barn og foreldre på alvor. Kvaliteten i det daglige samspillet mellom barn og voksne i barnehagen er en av de viktigste forutsetningene for barns utvikling og læring. Oppmerksomheten må rettes mot samspillet barna imellom og mellom barn og voksne. Pedagogisk dokumentasjon Barns erfaringer og synspunkter skal vurderes og dokumenteres, for dernest gi grunnlag for refleksjon og samarbeid i personalgruppen og med barn og foreldre (som nevnt egen mappe til barnet). Systematisk observasjon og vurdering skal danne grunnlaget for videre kvalitetsutvikling. Dokumentasjon er viktig som grunnlag for barnehagens utvikling. Å synliggjøre barnets virksomhet og personalets arbeid gir grunnlag for refleksjon. Barnehagens verdigrunnlag synliggjøres og kan eventuelt gi rom for endring av praksis 14

16 dersom det er nødvendig. Dokumentasjon gir foreldre og samarbeidspartnere i lokalmiljøet informasjon om hva barnet gjør i barnehagen. Gjennom observasjon og barnesamtaler oppdages for eksempel eventuell erting som kan utvikle seg til mobbing. Vi har en god mobbeforebyggende plan for barnehagen. I tillegg har vi beredskapsplaner som skal klargjøre hvordan vi bør handle når uforutsette hendelser skjer i barnehagen. Blant annet ved: Brann, utflukter utenfor barnehagen hvis det skjer noe uventet, pandemiplan, strømbrudd, vannlekkasje, sorg hos barn, og ikke minst hva som må gjøres ved personskade. Disse beredskapsplanene legges i stativ i gang. Kompetanseplan arbeides med kontinuerlig. Den bør stadig endres og forbedres når dette er et behov. I tillegg har vi høsten 2009 kjøpt Krisehåndboka for barnehager av Ulla Magnusson som ligger lett tilgjengelig for alle voksne i barnehagen ved siden av førstehjelpskoffert og turtaske. Tradisjoner og merkedager Bursdag Når et barn har fødselsdag gir vi barnet ekstra oppmerksomhet. Å henge ut flagg Å lage krone (barnet velger farger) Å ha blomster på bordet ved lunsj Å synge bursdagssangen under måltidet Å servere det barnet og foreldrene har valgt for markering av dagen i barnehagen. Barna velger mattrett til lunsj. Jul Mål: Lære julebudskapet Aktiviteter: Markerer adventstiden med tenning av lys og dikt av Inger Hagerup ved lunsj Luciakor to eldste årskull, barn født i 2004 og 2005 Opptreden Skautun, Helse- og Velferdssenteret, kommunen, og vår egen juletrefest i Kulturhuset Lage juletrepynt og presang Julevandring i kirken Leser om juleevangeliet og lærer julesanger Steker småkaker Juletrefest i Rakkestad Kulturhus - Foreldreansvar 15

17 Grøt- og nissefest i barnehagen m/foresatte Karneval Mål: Lære noe om historien bak karneval, og hva fastetiden betyr Aktiviteter: Vi baker fastelavensboller Lager fastelavensris Karneval i barnehagen m/foresatte Påske Mål: Barna skal lære om påskebudskapet Aktiviteter: Bøker, sanger og samtale om påsken Lage påskepynt Påskevandring i kirken frivillig. Invitasjon kirken Påskelunsj i barnehagen 17.mai Mål: Hvorfor feirer vi 17.mai? Aktiviteter: Tegner flagg etter beste evne. Bok Hurra Hurra Lærer Nasjonalsangen. Deltakelse i 17. mai toget i Rakkestad (foreldrene ansvar for organiseringen) Konsert Mål: Fin opplevelse sammen med foresatte. Vise at det er moro å gjøre noe i lag Aktivitet: Opptrer med sanger med og uten bevegelse, eventuelt dramatisere eventyr Avslutning av barnehageåret Mål: Koselig felles opplevelse Aktivitet: 16

18 Personalet i barnehagen ansvar. Vi har benyttet ulike alternativer som for eksempel; lek og hygge på Bygdetunet, Tur til Johnsrud. Tidligere bussturer har blant annet vært; Fredriksten festning, Tanum sommerland, og Barnekunstmuseet Frøen i Oslo og tur til et barneteater i Fredrikstad. Vi har også hatt konsert og avslutningsarrangement samme dag da mange foresatte har liten anledning til å ta seg fri. Diskusjon på foreldremøtet i mars 2010 er nødvendig. I år vektlegger vi Musikk (sang/drama). Vi tar for oss Brottungær et skuespill/musikal som omhandler barn tilbake i tid (Gårdsunger vs. Brottunger). I tillegg vil vi vektlegge rim, regler og rytme i språket. Vi bruker kroppen som instrument og rytmeinstrumenter, og vi skal lære oss ulike sangleker som også bidrar til å styrke samholdet i barnegruppa. Sangtekster og sangleker vil dere få utdelt fra barnehagen. Friluftsliv. Moseskogen vil bli hyppig brukt, og barna er med på de endringer vi gjør der. Vi vil lage huske, ha balansetau og lage bålplass. Barna skal også få være med på å lage fuglekasser som vi håper blir tatt i bruk (av fugler) Eventyr. Hos de eldste barna er temaet Dyrene i Hakkebakkeskogen. Her skal de lære sangene, tegne fra fortellingen, lage utstilling, ha skuespill, lage kulisser og utkledningstøy. De nest eldste barna har Karius og Baktus som tema. Også her skal det lages tegninger fra fortellingen, lære sangene og ha skuespill. Eventyrlesing er viktig for å lære seg å lytte, og bedrer konsentrasjonen. Det har vist seg at barna er meget motiverte for dette arbeidet, og det er hele tiden barnets motivasjon som er drivkraften. Husk vår digitale fotoramme som henger i gangen. Her vil det komme bilder fra arbeidet barna gjør i barnehagen, og aktiviteter barna deltar i, i barnehagen og ute på tur. Klær i barnehagen BARNEHAGEN har innkjøpte: Tynne og tykke fleecedresser Tynne lekedresser Tykke lekedresser Regntøy 17

19 I tillegg foretar barnehagen selv VASKING av dresser. Dere forstår sikkert at her vil vi ikke fryse. For å oppnå et godt samarbeid må dere foresatte henge utedresser og fleecedresser på knaggen til deres barn ved henting når vi er ute. Da kan vi lettere ha oversikt. Vi har ofte ulike klær ulike dager pga været, og vi har våre system på hvor vi tar vare på ulike inne- og utedresser. Vi håper dere blir fornøyde men si gjerne fra om deres barn fryser eller svetter lett. På forhånd takk! Innhold i kurv over hylla i gangen: Ekstra votter, lue, ev.skjerf, sokker Ved behov ekstra undertøy og inneklær Ting dere foreldre mener er viktige I tillegg til dette er det kun inne- og utefottøy dere må ta med til barnehagen. Mange barn har gummistøvler eller cherrox stående i barnehagen. Husk at utefottøy oppbevares i den ytterste gangen. Til slutt vil vi avslutte med noen kloke ord far Kari Papes bok Fra ord til handling fra handling til ord ; Hvordan vi mennesker omgås hverandre, hvordan vi opplever oss selv i samspill med andre, og hvordan andre opplever seg selv i samspill med oss, måter vi kommuniserer på, og hvordan vi er som modeller for barn, er noe av DET VIKTIGSTE I VERDEN 18

20 Barnehageruta August Barnehagen åpner mandag 3. Plandag torsdag 13. og fredag 14. September Oktober Foreldremøte mandag 12. November Plandag onsdag 11. Desember Juletrefest Rådhuset. Berammes av foreldrekontakter. Før 11.des. Julevandring Invitasjon kommer Pepperkakedager mandag 7. og tirsdag 8. Grøtfest torsdag 17. og fredag18. m/foresatte Juleferie Januar Plandag mandag 4. Barnehagen starter tirsdag 5. Februar Karneval onsdag 17. Mars Foreldremøte onsdag 10 Påskeferie fom mandag 29. April Påskeferie tom mandag 5. Mai Kristi himmelfartsdag torsdag 13. Plandag fredag 14. Nasjonaldagen mandag pinsedag mandag 24. Juni Plandag tirsdag 1. Siste barnehagedag onsdag 30. Første dag etter ferien er mandag 2.august 19

21 20

Organisering av barnegrupper...1. Personalet i barnehagen...2. Verdigrunnlag...2. Pedagogisk utgangspunkt...2. Foreldresamarbeid...

Organisering av barnegrupper...1. Personalet i barnehagen...2. Verdigrunnlag...2. Pedagogisk utgangspunkt...2. Foreldresamarbeid... Innhold Velkommen Organisering av barnegrupper...1 Personalet i barnehagen...2 Verdigrunnlag...2 Pedagogisk utgangspunkt...2 Foreldresamarbeid...3 Barns medvirkning...3 Omsorg, lek og læring...4 Helhetlig

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN MUSIKKTROLLET BARNEHAGE. 2005 2009(revideres 2010)

VIRKSOMHETSPLAN MUSIKKTROLLET BARNEHAGE. 2005 2009(revideres 2010) VIRKSOMHETSPLAN MUSIKKTROLLET BARNEHAGE 2005 2009(revideres 2010) 0 Innhold Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn... 2 Barnehagens visjon... 2 Fakta om barnehagen... 2 Utvidet musikalsk tilbud... 3 Barnehageloven

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015

- Der lek og læring går hånd i hånd. Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 - Der lek og læring går hånd i hånd Halvårsplan for Ekornbarna Våren 2015 Innhold 1. Innledning.. s.3 2. Ekornbarna våren 2015 s.4 2.1 Jeg og Oss....s.4 2.2 Våre temaer og mål for perioden...s.5-7 3. Praktiske

Detaljer

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012

PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 PERIODEPLAN FOR AVDELING LEK, AUGUST DESEMBER 2012 Da er det nye barnehageåret kommet godt i gang og vi har hatt mange spennende aktiviteter på avdeling Lek. Mye av tiden i august har vi brukt på å snakke

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013

Periodeplan for avdeling Lek. August til desember 2013 Periodeplan for avdeling Lek August til desember 2013 Velkommen til et nytt barnehageår! Dette barnehageåret vil vi være 11 barn på avdelingen. 6 gutter og 5 jenter. Personalet på Lek er: Pedagogisk leder

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss.

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. 2014-2015 1 INNLEDING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder oss til å ta fatt på et nytt og spennende barnehageår.

Detaljer

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012

PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 PERIODE: SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2012 MÅL: Med skogen som læringsarena Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle barn og foreldre skal ha det bra. Her skal barna

Detaljer

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid.

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid. Årsplan for Einerhaugen Barnehage SA! Denne årsplanen ligger til grunn for vårt arbeid i barnehagen. Årsplanen er ment å være et arbeidsredskap for personalet samtidig som den skal si noe om hvilke tanker

Detaljer

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar».

Skoleforberedelse vil prege det siste halve året. Vi vil derfor arbeide med følgende hovedmål: «Bli skole klar». Halvårsplan Barna er inne i deres siste halve barnehage år. Vi går nå en spennende vår i møte. Halvårsplanen vil gjelde fra 1. Februar til barna begynner på skolen. Vi er 18 barn, 3 voksne og 2 ekstraressurser

Detaljer

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN

ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN ÅPEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2010 2011 1 Innhold 1. Hva er åpen barnehage?... 3 2. Barnehagens åpningstider, lokaliteter og beliggenhet... 3 3. Målsetting for Knøttetreff åpen barnehage... 3 4. Omsorg og oppdragelse...

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. høsten 2011. Holtålen Kommune 1 av 7 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan høsten 2011 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan 2 av 7 Barnehagens

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 09/10 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler. Nå

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling,fjellstrand-høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne til stede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010

KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 KASPER HALVÅRSPLAN HØST/VINTER 2010 Presentasjon av Kasper: Avdelingen består av 13 barn og 3 voksne. Barna på Kasper, 9 jenter og 4 gutter; Ei jente født i 05 6 jenter født i 06 3 gutter og 2 jenter født

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan

Mehamn barnehage Årsplan 2007/2008. Årsplan Årsplan 2007 / 2008 INNLEDNING Velkommen til nytt barnehageår! I år er oppstarten av barnehageåret spesiell da vi har fått en liten og stor avdeling. Dette vil medføre til innkjøring både for voksne og

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011

ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 ÅRSPLAN FOR FAGERHOLT FAMILEBARNEHAGE AS 2010/2011 Litt om hva en årsplan er: En årsplan skal være et grunnlagsdokument for den enkelte ansatte og for personalgruppa som et team. Den er et utgangspunkt

Detaljer

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE

PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE 01.01.2015 ULNA AS PEDAGOGISK PLAN FOR ALLEN SANSEHAGE Hvordan skape et positivt selvbilde hos barn? For at barnet skal utvikle et positivt selvbilde, må det møte positive holdninger fra barn og voksne.

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014

Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Periodeplan for avdeling Lek Januar- juni 2014 Personalet på Lek er: Pedagogisk leder (100%): Monika Skjønhaug Granholt Assistent (80%): Anita Johansen (Fri fredag) Assistent (80%): For Mariann Søberg(Sykmeldt)

Detaljer

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent.

De som jobber på Eika er: Janne, teamleder, Bergljot pedagogisk leder og Lotte, assistent og en nyansatt assistent. ÅS KOMMUNE Nå nærmer det seg oppstart for de yngste barna i barnehagen. Vi kommer til å starte på avd. Grana, som vi får låne av de eldste barna. Men 12. oktober da skal den gamle delen være ferdig renovert,

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE

Årsplan 2011/2012 FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE FURUKOLLEN FAMILIEBARNEHAGE 2011-2012 Til foreldre og foresatte på Furukollen fam. barnehage Denne virksomhetsplanen skal gi dere et innblikk i hva vi gjør i barnehagen. Planen inneholder informasjon om

Detaljer

Velkommen til Kilden barnehage

Velkommen til Kilden barnehage Velkommen til Kilden barnehage Innhold Kilden barnehage - innledning... 3 Avdelingene i Kilden...4 Barnehagens pedagogiske grunnsyn...5 Kristent menneskesyn og verdigrunnlag... 6 Sosial kompetanse... 6

Detaljer

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009

GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 GRØNN AVDELING SEPTEMBER NOVEMBER 2009 Forrige halvår var fullt av utforskende og nysgjerrige barn som bare vokste og vokste. Språket gikk fra enstavelsesord til hele setninger, de som krabbet begynte

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen

ÅS KOMMUNE. Periodeplan for Solstrålen ÅS KOMMUNE Periodeplan for Solstrålen September- november 2010 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkomne til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Vi er ferdig med tilvenningsperioden

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013

Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Periodeplan for avdeling Glede, august desember 2013 Barnehage året 2013 2014 er vi 12 barn på avdeling Glede. Personalet på avdelingen vil være fordelt slik: Personalet på Glede: Pedagogisk leder: Anette

Detaljer

Kjelle gårdsbarnehage

Kjelle gårdsbarnehage Kjelle gårdsbarnehage Årsplan 14 / 15. 1 1.0 Formål og mål Kjelle gårdsbarnehage er startet som et tiltak for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere ved Bjørkelangen og Kjelle videregående skoler.

Detaljer

Plan for Vestavind høsten/vår

Plan for Vestavind høsten/vår Plan for Vestavind høsten/vår 2017-18 På vestavind er det 10 barn 5 født i 2015 og 5 født i 2016, 2 jenter og 8 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: David 100% assistent, Hilde 100% assistent og Henriette

Detaljer

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1

Periodeplan. Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287. Vinterbro barnehage September November 2010. Periodeplan september - november 2010 1 Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2010 Avdeling: Konglius Telefon.nr.: 64974287 Periodeplan september - november 2010 1 Innledning Sommerferien er over og et nytt barnehageår er godt i

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Våre åpningstider: Mandager, Babykafè kl 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl 10.00 14.30

Detaljer

Plan for Sønnavind

Plan for Sønnavind Plan for Sønnavind 2017-2018 På Sønnavind er det 9 barn født i 2016, 2 jenter og 7 gutter. Avdelingen har 3 ansatte: Tuba 100% assistent, Maria 40% assistent, Anne 40% konstituert pedagogisk leder og 60%

Detaljer

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016

ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 ÅRSPLAN KASPER 2015 2016 Velkommen til et nytt barnehageår! I år er vi 16 barn på Kasper, 6 jenter, og 10 gutter i alderen 2-4 år. Noen av barna er kjente på Kasper fra før, mens andre har byttet avdeling

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale - Barnegruppa side 4 Leken Barnehagens satsningsområde side 5 Haltdalen barnehage side

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

HANDLINGSPLAN MARIHØNA

HANDLINGSPLAN MARIHØNA HANDLINGSPLAN MARIHØNA 2012-2013 Marihøna 2012 2013 1 VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2012 2013 Med denne handlingsplanen ønsker vi å formidle de tanker og planer som ligger til grunn for den barnehagehverdag

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE

MÅNEDSBREV FOR SEPTEMBER BLÅKLOKKENE HEI! Et nytt barnehage år er godt i gang, og vi håper dere alle har hatt en fin start her hos oss på Blåklokkene. Studenter: Barnehagen vår er en praksis barnehage, for førskolestudenter v/ UiS. Marianne

Detaljer

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012

Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Periodeplan for avdeling Glede og Lykke, august til desember 2012 Hei, og et godt nytt barnehageår til alle! Augustmåned har vært preget av tilvenning, vi har fått 5 nye barn i august og det vil komme

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017

Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Periodeplan for Sunnhagen barnehage avdeling Bamsebo høst 2017 Visjon: «Lek, vennskap og naturglede med inspirerende voksne tilstede» Innledning Velkommen til et nytt barnehageår. I denne planen finner

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016

Årsplan for Trollebo 2016 Årsplan for Trollebo 2016 Sasningsområdene for Sørholtet barnehage er relasjoner og mobbing vi ønsker derfor å videreføre det arbeidet vi har gjort i høst. Gode relasjoner og mobbing handler først og fremst

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER

HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER HANDLINGSPLAN FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE I TROMSØYSUNDET BARNEHAGER Mål: styrke barns sosiale kompetanse slik at mobbing unngås (forebyggende). Fokusområde Mål for barnet For å arbeide i retning

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 / 2016 NÆRSNES BARNEHAGE NÆRSNES BARNEHAGE SUNDBYVEIEN 5B 3478 NÆRSNES. post@naersnes-barnehage.no www.naersnes-barnehage.

ÅRSPLAN 2015 / 2016 NÆRSNES BARNEHAGE NÆRSNES BARNEHAGE SUNDBYVEIEN 5B 3478 NÆRSNES. post@naersnes-barnehage.no www.naersnes-barnehage. ÅRSPLAN 2015 / 2016 NÆRSNES BARNEHAGE SUNDBYVEIEN 5B 3478 NÆRSNES post@naersnes-barnehage.no www.naersnes-barnehage.no NÆRSNES BARNEHAGE 1 Innledning Velkommen til Nærsnes barnehage. Årsplanen 2015/16

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ

ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE. E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRET 2012 FOR HØYSPENTEN BARNEHAGE E-mail:hsbarneh@frisurf.no Tlf: 78953034, Adresse: Myrullveien 9, 9800 VADSØ 1 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV BARNEHAGEN side 3 1.0 Personalet side

Detaljer

- et godt sted å være - et godt sted å lære

- et godt sted å være - et godt sted å lære - et godt sted å være - et godt sted å lære AUGUST DESEMBER 2014 1 Mølleplassen Kanvas- barnehage har to avdelinger: Kjøttmeis og Svale. I år har vi 15 barn født i 2009 som vil tilhøre Storeklubben. 11

Detaljer

Periodeplan for Januar til Juni 2013.

Periodeplan for Januar til Juni 2013. Periodeplan for Januar til Juni 2013. På glede er 6 barn som er født i 2010 og 3 som er født i 2011. Det er flott gjeng! Personalgruppen består av : Pedagogisk leder: Stine. K. Høidal ( 80%). Assistent:

Detaljer

PERIODEPLAN FOR HUSKESTUA SEPTEMBER OG OKTOBER

PERIODEPLAN FOR HUSKESTUA SEPTEMBER OG OKTOBER PERIODEPLAN FOR HUSKESTUA SEPTEMBER OG OKTOBER Nå er vi godt i gang med hverdagen på Huskestua, og vi har kommet inn i gode rutiner og gruppedelinger. Vi ser at barnegruppa må deles gjennom hele dagen,

Detaljer

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage!

Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Hei alle voksne og barn i Kongla familiebarnehage! Velkommen til et nytt barnehageår her i Kongla familiebarnehage. De ansatte i barnehagen er Christin Wasmuth som er assistent i 100 % stilling. Alejandra

Detaljer

Velkommen til Ekorn og et spennende nytt barnehageår!

Velkommen til Ekorn og et spennende nytt barnehageår! Årshjul for Mosby Oppvekstsenter Dyrestien barnehage Avdeling Ekorn 2017/2018 Velkommen til Ekorn og et spennende nytt barnehageår! I dette årshjulet finner dere informasjon om hva Ekorn skal jobbe med

Detaljer

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage)

Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være. (Årsplan for Leksdal barnehage) Periodeplan for HOVEDMÅL: Vi ønsker å gi barna rett til å leke, lære, drømme og utforme, leve og være (Årsplan for Leksdal barnehage) I Leksdal barnehage vektlegger vi sosial og språklig kompetanse. Dette

Detaljer

Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. På Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger.

Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. På Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger. ÅS KOMMUNE INNLEDNING Vi vil få ønske store og små velkommen til avdelingen Bjørka i Frydenhaug barnehage. Bjørka er vi fire ansatte i 100 % stillinger. Personalgruppen består av: 1. Hilde J. Khayre (teamleder

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. ET RIKT LIV MED ENKLE MIDLER (Arne Næss, 1991)

ÅRSPLAN 2014-2015. ET RIKT LIV MED ENKLE MIDLER (Arne Næss, 1991) ÅRSPLAN 2014-2015 ET RIKT LIV MED ENKLE MIDLER (Arne Næss, 1991) 1 Lovgrunnlag Alle barnehager skal drives etter Lov om barnehager og Rammeplan for barnehagen med tilhørende temahefter. I tillegg har hver

Detaljer

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage

Årsplan Årstad Brannstasjon Barnehage Årsplan 2011-201 2012 Årstad Brannstasjon Barnehage INNHOLD Forord Side 3 Barnehagens innledning Side 4 Kap 1 Omsorg Side 5 Kap 2 Danning Side 5 Kap 3 Lek Side 5 Kap 4 Læring Side 5 Kap 5 Barns medvirkning

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, Kjillarstuggu Vår 2013 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2013 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING 2013-2016 Halvårsplana

Detaljer

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013

VENNSKAP OG LEK PERIODE:VÅR 2013 VENNSKAP OG LEK Barnehagen skal bidra til trivsel i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap (Barnehageloven 1, 3.ledd) PERIODE:VÅR 2013 JANUAR, FEBRUAR, MARS, APRIL,

Detaljer

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Innset og Vonheim barnehager, avd. Storstuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2011-2014.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014

ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 ÅRSPLAN FOR KREKLING 2013-2014 Godkjent i samarbeidsutvalget 30. oktober 2013 VELKOMMEN TIL NYTT BARNEHAGEÅR 2013-2014 Vi er kommet godt i gang med nytt barnehageår. Dette barnehageåret vil vi ha ekstra

Detaljer

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt.

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt. Velkommen til et nytt og spennende barnehageår. Håper alle har hatt en fin, opplevelsesrik og avslappende ferie. Noen av dere er nye i barnehagen og vi gleder oss til å blir kjent med dere, og til å få

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

PERIODEPLAN FOR PIRATEN

PERIODEPLAN FOR PIRATEN PERIODEPLAN FOR PIRATEN SEPTEMBER, OKTOBER OG NOVEMBER 2011 INNLEDNING Vi ønsker alle barn og foreldre velkommen til nytt barnehageår 2011-2012. I dette året har Piraten blitt en avdeling for de mellomstore

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2014

HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2014 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2014 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring og mestring. 1 AVDELINGEN VÅR Veslefrikk er en 0-3 års avdeling med 15 barn fordelt på 14 plasser. Det

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 STÅVI BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015-2016 STÅVI BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 STÅVI BARNEHAGE BORKENHAGEN-HUSET Borkenveien 45 Vøyenenga SKUI-HUSET Ringeriksveien 238 Skui INSTITUSJONALISERING AV PROSJEKTET LIKE MULIGHETER Prosjektet «Like muligheter» ble avsluttet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014

ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 ÅRSPLAN FOR KNØTTENE 2013/2014 KL. 7.30 Barnehagen åpner 7.30 Frokost(brødmåltid) 8.15 Frokosten avsluttes 8.15 Fri lek ute/inne 9.30 Tema/aktiviteter inne/ute 10.30 Samling stund 11.00 Lunsj (brødmåltid)

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN

JEG KAN!  Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN JEG KAN! " Med skogen som læringsarena! PERIODE: September, oktober og november 2011 for SOLAN MÅL: sette enkeltbarnet i fokus! Klypen er en barnehage som hele tiden ønsker å gjøre sitt beste for at alle

Detaljer

ÅS KOMMUNE. Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2009. Avdeling: Konglius Telefonnnr.: 64974287

ÅS KOMMUNE. Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2009. Avdeling: Konglius Telefonnnr.: 64974287 ÅS KOMMUNE Periodeplan Vinterbro barnehage September November 2009 Avdeling: Konglius Telefonnnr.: 64974287 1 Velkommen til nytt barnehage år på Konglius Vi ønsker de nye og de gamle barna som har gått

Detaljer

PERIODEPLAN FOR MAURTUA

PERIODEPLAN FOR MAURTUA PERIODEPLAN FOR MAURTUA AUGUST OG SEPTEMBER 2016 HEI ALLE SAMMEN! Velkommen til et nytt barnehageår! Ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie er vi nå klare og vi ser frem i

Detaljer

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole».

Enkel filosofi bak kvalitetsplanen: «Jo dyktigere vi gjør våre ansatte, jo dyktigere gjør vi vårebarn og unge i barnehage og skole». Vi vil gjøre hver dag verdifull! Felles fokus Trygghet, omsorg og varme Glede og humor Barna skal hver dag føle og oppleve... Mestring og læring Lek og vennskap Sett og hørt BARNEHAGENS PLATTFORM: Lilleløkka

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015

MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 MEBOND BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Rammeplanens fagområder Side 6 Verdiplattform Side 7 Fysisk miljø Side 8 En aktiv voksen Side 9 Vurderingsarbeid Side 10-20

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST, 2017. Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehage år på Sølje! Sommeren er over og vi går mot høst. Nye barn har begynt hos oss og andre barn har byttet avdeling.

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

Årsplan del 2 Tøffe barnehage 2013-2014

Årsplan del 2 Tøffe barnehage 2013-2014 Årsplan del 2 Tøffe barnehage 2013-2014 Personalet i Tøffe barnehage: Daglig leder/styrer: Tone Mari Steinmoen Dovregubben: Pedagogisk leder Kristin Ek 100% Pedagogisk medarbeider Gro Berg Bentsen 100%

Detaljer

ÅRSPLAN 2011/2012 BERG BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN 2011/2012 BERG BARNEHAGE SA ÅRSPLAN 2011/2012 BERG BARNEHAGE SA Side 1 Innhold Innledning Hovedmål Satsningsområder Uteliv Barnehagens verdigrunnlag Omsorg, lek og læring Barnehagens tradisjoner Kvalitetssikring Side 2 INNLEDNING

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Barnegruppen: Ved skoleårets start består barnegruppen av 24 barn; 15 jenter og 9 gutter.

Barnegruppen: Ved skoleårets start består barnegruppen av 24 barn; 15 jenter og 9 gutter. 1 Innhold: 1.0 Personalet og barnegruppen på SFO... 3 Barnegruppen:... 3 Personalet:... 3 2.0 SFO: Formål 2 i vedtektene.... 3 3.0 Pedagogisk grunnsyn og visjon for Tenor SFO:... 4 4.0 Satsningsområder

Detaljer

PLAN FOR APRIL 2017 HUMLA

PLAN FOR APRIL 2017 HUMLA PLAN FOR APRIL 2017 HUMLA Tilbakeblikk på mai Uke/ Fagområde 14. Tema: Påsketradisjoner, vennskap. Fra vinter til vår. Forming. 15. Kommunikasjon, språk og tekst Etikk, religion og filosofi. Dag Mandag

Detaljer