ÅRSPLAN FOR MUSIKKTROLLET BARNEHAGE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN FOR MUSIKKTROLLET BARNEHAGE 2009-2010"

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR MUSIKKTROLLET BARNEHAGE E-post adresse: Hjemmeside: se Barnehager Musikktrollet barnehage Telefon: Adresse: Lyngby alle` 17, 1890 Rakkestad

2 INNHOLD INNHOLD 1 Velkommen 2 Personalet i barnehagen 2 Foreldrekontakter 3 Barnas navn og telefonnummer 3 Dagsrytme 6 Dagsrytme små barn som sover 7 Pedagogisk grunnsyn 7 Barnehagens visjon 7 Barns medvirkning i barnehagen 8 Foreldresamarbeid 8 Språkstimulering 9 Utvidet musikalsk tilbud 10 Friluftsliv 10 Lek og læring 11 Læring formell og uformell 12 Styringsdokumenter som barnehagen forholder seg til 13 Kvalitet i barnehagen (HMS) 14 Pedagogisk dokumentasjon 14 Tradisjoner og merkedager 15 I år vektlegger vi 17 Klær i barnehagen 17 Barnehageruta 19 1

3 Velkommen Velkommen til Musikktrollet barnehage. Vi har barn i alderen null til seks år. Vi har stor plass, og vi fordeler små og store barn i lekegrupper, noen ganger med aldersspredning, andre ganger ikke. For oss i barnehagen er det svært viktig å samarbeide godt med dere foreldre som er våre viktigste samarbeidspartnere. I år vil vi ha en mappe på hvert barn i samarbeid med dere foreldre. Her vil vi skrive litt (dokumentere) om barnets utvikling til enhver tid. Denne mappen vil kun være et samarbeidsprosjekt med dere foreldre. For noen år siden startet barnehagene i Rakkestad å utarbeide et kvalitetssystem for bevisstgjøring av rutiner og innholdet i barnehagehverdagen. Dette systemet arbeides det med kontinuerlig. Ukeplaner, enkle fagbøker og tidsskrift, kopier av interessante artikler og sangtekster blir lagt ut på stativ i barnehagen. På hjemmesiden vår vil dere for øvrig også finne blant annet ukeplan, årsplan, virksomhetsplan og beredsskapsplaner. For å få et nært samarbeid vil dere også bli oppfordret til å komme med ideer, ris og ros i ulike sammenhenger, for eksempel på foreldremøter, i foreldrekonferanser, og ved skriv fra barnehagen hvor vi ønsker tilbakemelding. Barn er ulike, og alle må tas på alvor. Deres medvirkning er vesentlig. Barnas forslag, for eksempel gjennom barnesamtaler, sier noe om deres forståelse og ønske om medvirkning. Vi håper og tror at vi vil få et godt samarbeid om BARNET det kommende år la det være vårt fellesmål. Digital bildeskjerm blir i høst hengt opp i gangen i barnehagen. Her vil det regelmessig legges ut bilder fra for eksempel turer og aktiviteter barna har deltatt på gjennom uka. Vi kommer i tillegg til ukeplanen som legges ut på hjemmesiden, skrive logg minst en gang i uka. Bilder fra barnehagehverdagen blir også lagt ut på hjemmesiden vår, slik at dere her kan se hva barna har vært med på i barnehagen. Vi vil for øvrig endre en del på hjemmesiden høsten 2009 forhåpentligvis vil den bli bedre. Personalet i barnehagen Litt om personalet i barnehagen; Liv og Per Olav har førskolelærerutdannelse. Marta er spesialpedagog, og Anette har Hovedfag i pedagogikk (Universitetet i Oslo). Siri er kostøkonom og lager hovedsakelig våre varme måltider fra bunnen av. I tillegg har vi Kari som er fagarbeider og Anne Lise som har lang praksis som assistent i barnehagen. 2

4 Navn Stilling Telefon Liv Bjønnes (eier) Førskolelærer, ped.leder / Per Olav Glenderød Førskolelærer,ped.leder / Anette Bjønnes Cand.polit, styrer Marta Hupalo Spesialpedagog Kari Nordsveen Fagarbeider Anne Lise Lien Assistent Siri Sørvold Kostøkonom Inger Løwen (Vikar) Skjeberg Regnskapskontor Bjarte Bjønnes (Giroer og hjemmeside) Foreldrekontakter Navn Periode Telefon Marianne Østereng Nøkleby 1 år Gry Laengen 1 år To nye foreldrekontakter velges på foreldremøtet Barnas navn og telefonnummer Vi har ført opp de nummer dere har oppgitt for årsplan. Vi har noen flere telefonnumre i barnehagen. Barn født 2004 Henning Alexander Jan Sigurd / Johannes Karen / Leon Wilham /

5 Mari / Martinius / Ole Kristian Barn født i 2005 Kaisa Lars Fredrik / Lukas Sofie Karoline Ylva Elida / William / / Barn født i 2006 Jens William / Tom Allan Madeleine / Andrine Emilie Emilie O.T / Tobias / Barn født i 2007 Emilie K.M / Theo / Hermine / Barn født i 2008 Emmy / Kristoffer / Benjamin / Linea`

6 Barn som står på venteliste kommer inn i løpet av barnehageåret Edvard O. Bodahl født 2009 Mats A. Fosser født 2008 Mathias Wahl født 2008 Emil O. Torp født

7 Dagsrytme Barnehagen åpner Frokost barna får mat og melk i barnehagen. Voksne smører brødskiver, eller barna får kornblanding/havregrøt Etter frokost har vi litt gymnastikk for alle barna før frilek (ute/inne) Lekegrupper fellesaktiviteter forberedes. Ulike alternativ for eksempel; forming, gym, turer, baking, maling, drama, frilek Kjernetid. Barn og voksne få tid og rom til samarbeid, temaarbeid, turer etc..samling skjer før eller etter lunsj musikk, bevegelse, eventyr og diskusjoner med barna (følg ukeplanene) (ca) Lunsj Barna prøver å smøre maten selv, men de får hjelp/veiledning ved behov. De eldste barna er ordensvern, og barna hjelper til med å dekke bord, dele ut brød og skjenke melk/juice. Vi legger stor vekt på å styrke selvfølelsen til barna. Selvstendighet er viktig. God atmosfære ved bordet og god bordskikk er vesentlig. Varm mat har vi tre dager i uken. Vi bytter dager se ukeplaner. Siri lager mat fra bunnen av. Stort sett Lekegrupper/frilek forberedes (ute/inne). Påkledning selvfølelse/mestring viktig Frukt, drikke ev. knekkebrød, youghurt eller smoothie Frilek (ute/inne). Ringleker, leker som kan glemmes i vår kulturarv. Vi voksne er med Barnehagen stenger 6

8 Dagsrytme små barn som sover Barnehagen åpner Frokost (Brødmat, grøt eller kornblanding) Småbarnskroken/eller eget lekerom med voksne Frilek ute eller inne og samling. Bøker, rytmer, sang (gruppe små barn) Mat (brødmat eller grøt), melk Bleieskift før barna sover Mat (tre dager i uken varm mat), juice, vann Bleieskift. Frilek ute/inne (bleier skiftes frem til ved behov) Frukt Frilek/lek med voksne Barnehagen stengt De små barna er ofte i småbarnskroken eller på eget lekerom med voksne. Noen ganger er de i grupper med flere store barn under overvåking av voksne samt i musikkstunder. Dette er en oversikt over en vanlig dag. Trygghet for barnet er viktig. Vi må av og til endre dagen noe, for eksempel ved tur og mat i skogen eller opptredener ved Helse- og Velferdssenteret, Skautun eller i ulike forretninger. Det er fint om dere følger med på ukeplanene fra barnehagen. Disse blir lagt i hyllene deres hver uke (torsdag/fredag for neste uke) og du kan også finne den på hjemmesiden vår. På stativ i gangen finnes sangtekster og interessante artikler og hefter. Dere må gjerne låne fint om dere sier ifra. Pedagogisk grunnsyn Ethvert barn er unikt. Det er viktig å ta hensyn til det enkelte barns behov. Gjennom å gi barnet tilstrekkelig omsorg og trygghet dannes grunnlaget for at barnet skal kunne utvikle sin individualitet, bli selvstendig og uavhengig med tro på egne evner. Det er viktig å stimulere barnets prososiale atferd, det vil si en positiv atferd som innebærer å kunne hjelpe, dele og samarbeide med andre. Barnehagens visjon Vi ønsker å skape et lærerikt miljø hvor trygghet og trivsel står i sentrum. Ved å innarbeide rutiner skapes også trygghet i hverdagen, og trygghet er basis for all læring. Vi vil at barna 7

9 skal utvikle toleranse (empati) og samtidig tro på egne evner, og at de kan samarbeide godt med andre barn. Barn og voksne bør trives sammen i en positiv atmosfære der humor og vennlighet har stor plass. Dette kan oppsummeres i de fire Tèr; Trivsel, Trygghet, Tro, Trygghet. Barns medvirkning i barnehagen I barnehagen skal barn jevnlig få mulighet til aktiv deltakelse i planlegging og vurdering av barnehagens virksomhet. Barnets synspunkter skal tillegges vekt i samsvar med dets alder og modning (Barnehageloven 3; Barnets rett til medvirkning). Personalet må derfor ha evne/vilje til å fremme, være oppmerksom på, og ta hensyn til barns uttrykk, språk og kroppsspråk. Videre må personalet vise åpenhet for barns innspill, og vise oppriktig interesse. Å ta barns medvirkning på alvor forutsetter god kommunikasjon mellom barna og personalet og mellom personalet og foreldrene. Det er viktig at barn gis mulighet til å spørre og få frem sine meninger, og at barna møter anerkjennelse for sine uttrykk og tanker. I barnehagen er vi meget opptatt av at barnet opplever en trygg hverdag. Empati er viktig for å unngå mobbing. Vi ønsker å lære barn å vise hensyn til andre, og å respektere andres meninger. Vi må tolke kroppsspråk, og være observante for barns handlinger, uttrykk og senere språk. Barnehagen må gi rom for ulike barns perspektiv, vise respekt for deres opplevelsesverden. Barns rett til medvirkning må integreres i barnehagehverdagen. Barns medvirkning krever tid og rom for lytting og samtale. Ett eksempel er barnesamtaler (enkeltvis eller små grupper). Observasjon er sentralt når det gjelder å fokusere på barns medvirkning. Vi må bli stadig flinkere til å bli oppmerksomme på barns forskjeller og egenart. Foreldresamarbeid Barnehagen skal gi barna under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem, jamfør Barnehagelovens 1. Det er i hjemmet barnet har sin følelsesmessige forankring. Det er derfor hjemme barna får sin grunnleggende tillit, trygghet, identitet og selvstendighet. Vi ønsker å skape et miljø i barnehagen som preges av åpenhet og trygghet. Barn under 3 år har en samarbeidsbok hvor vi skriver noen ord om barnehagehverdagen slik at dere foreldre får best mulig informasjon om barnet deres i denne alderen. Denne boka ligger på hylla til barnet. Dere foreldre kan 8

10 gjerne skrive litt til oss enten det er noe nytt dere har opplevd med barnet eller hvis det er noe dere ønsker vi for eksempel skal passe ekstra på og lignende. Denne boka er i tillegg til den såkalte mappen som gjelder samtlige barn i barnehagen. Foreldresamarbeid foregår: - Kontakt ved henting og bringing - Gode informasjonsrutiner, bla. undersøkelser, spørsmål hjemsendt - Foreldretavlen i gangen - Informasjonsbok for barn under 3 år - Ukeplan henges opp på tavle + hjemsending hver uke. Dette finnes også på vår hjemmeside. - Foreldremøter Foreldrerådet (alle foreldre i barnehagen) - Samarbeidsutvalget - Foreldresamtaler tilbud 2 ganger i året, og ved behov - Arrangement i løpet av året Familiedager, Luciadager, Juletrefest, Konsert, Avslutningsarrangement Språkstimulering Et godt språkmiljø gir mulighet for å kommunisere, gir identitet og tilhørighet til et fellesskap. Språkmiljøet kan bidra til å forstå seg selv og omverdenen, og er enormt viktig for utvikling intellektuelt, sosialt og emosjonelt. Man må ha et bevisst forhold til hvordan man arbeider for barns språkutvikling. Barn må oppleve et rikt språkmiljø, gjøre positive erfaringer og oppmuntres til å bruke språket. Vi har gjennom mange år benyttet oss av musikk og sang i utviklingen av barns språk. Musisk aktivitet og bevegelse bruker vi som metode for å oppnå et godt sosialt klima i barnehagen. Vi trener språket ved sang, rim, regler, og vi trener konsentrasjonsevnen ved blant annet sang- og lytteleker, tekster og sammenheng i historien i sangen og ekkoleker. I tillegg utvikler sang og bevegelse barnets kreative evner. TRAS (tidlig registrering av språkutvikling) er et observasjonsmateriell for språk og språkutvikling hos barn i barnehagen, og gir oss mulighet til å se barns språkutvikling i 9

11 forhold til hva man kan forvente på ulike alderstrinn. Forskning viser at språklig bevisstgjøring i barnehagen (og tidlig skolealder) kan bidra til å forebygge nederlag i forhold til lesing og skriving. Vi bruker for øvrig noe kalt Snakkepakken i forbindelse med språktrening. Her er det et uttall spill og ideer hvor kun fantasien kan sette begrensninger ved bruk. Dersom vi tilrettelegger slik at barn blir nysgjerrige og positive har vi oppnådd noe svært viktig. Andre metoder vi bruker er relatert til språksprell eller et program kalt Alle med. Utover høsten vil foreldre til barn født 2004 og 2005 få mer informasjon om dette. Utvidet musikalsk tilbud Bevegelse står sentralt i barnets utvikling. Rammeplanen sier at et barn med god kroppsbeherskelse kan utnytte bedre de muligheter som byr seg, og har bedre selvtillit i lek med andre barn og i møte med nye situasjoner. Alle må ta ansvar i et sosialt fellesskap. Det skaper tilhørighet og identitet barna er ikke bare opptatt av mestring i utgangspunktet. For å kunne utvikle et positivt syn på læring og begrepsforståelse er temaet godt egnet. Barna presterer ikke synbare resultater bare følbare. De konkurrerer ikke bare samarbeider. Alle hjelper til for å få et flott resultat, og en fin opplevelse oppnår de samtidig. Forhåpentligvis lærer vi å sette pris på hverandre, oppdager nye muligheter hos oss selv det blir en god sirkel hvor det positive menneskesynet blir viktig. I tillegg til bruk av keyboard og gitar har vi nylig investert i et musikklotto som trener blant annet evnen til lytting og konsentrasjon. Vi gleder oss til å gjøre flere erfaringer med denne typen spill. Musisk aktivitet har fellesområder med blant annet drama, kroppsbeherskelse, forming og ikke minst språk noe som vi finner igjen i skolefag senere. Sansene blir først satt i fokus opplevelser fører dernest til kunnskaper, og dette gir igjen erfaring. Forsøk i skolen har vist at utvidet musikkundervisning har smitteeffekt til alle fag. Det gjelder både kreativitet, konsentrasjon, tenkeevne, læringsmotivasjon, gruppefølelse, motoriske ferdigheter og den sosiale modningen. Friluftsliv Det er viktig at barna får oppleve områder i nærmiljøet utenfor barnehagen. Da får barna se og lære om alt det som finnes i naturen av både planter, blomster og dyr. Vi har også 10

12 samlinger ute med leker og sanger når vi snakker om naturen og det vi opplever. Ved å gå turer i skog og mark utvikles også barnets motorikk. Vi har flere turområder som vi veksler på å bruke. Nærmest er Moseskogen vår. Den ligger ca.200 meter fra barnehagen. Vi har benker og bord her, og fra høsten (2009) kommer vi til å utvikle området mer ved å tilrettelegge for aktiviteter der barna får trent seg fysisk samtidig som det blir lekbetont. Vi skal blant annet sette opp balansetau som henges opp mellom trærne. Da kan barna gå på et tau samtidig som de holder seg i et annet tau over hodet. I et annet tre henges det opp en huske. Vi lager en bålplass slik at vi kan lage mat over bålet. Da kan vi for eksempel steke småbrød på en stekeplate eller koke suppe over kjelen. Spennende opplevelser i skogen, og pirring av nysgjerrigheten til barn/- og voksne ved naturskiftninger er også viktig og lærerikt. På senvinteren kommer vi til å lage noen fuglekasser som vi henger opp i Moseskogen. Da blir det spennende til våren om vi kan se noen fugler som lager rede i kassene og om vi etter hvert kan høre lyden av fugleunger som er sultne. Andre turområder er skogen ved speiderhytta, fotballbanen, Velhaven og Bygdetunet. Lek og læring Barns lek legger grunnlaget for senere mestring av oppgaver og utvikling av evnen til å ta ansvar for seg selv og andre. Lek er fantasi, utprøving, mestring, sosialt samvær, samhandling og konfliktløsning, og den innebærer fysiske og åndelige utfordringer. Leken er et uttrykk for barnets egne forestillinger og erfaringer, samtidig som den er en problemløser. Lek er frivillig. Man kan invitere til, inspirere og stimulere til lek aldri påtvinge lek av de voksne. I barnehagen har lek vært et pedagogisk virkemiddel i lang tid. Forskning viser at lek er en viktig vei til læring. Språkutvikling og lek er nært knyttet sammen. Lek er først og fremst en meningsfylt og naturlig virksomhet for barna. Uteleken er også svært viktig for barna. I lek ute har barna mye større plass, og det gir mindre konflikter enn inne. De bruker den grovmotoriske delen som de behersker, og som de er stolte av å mestre. Vi bruker begrepet frilek, men det viktig å understreke at vi voksne til enhver tid observerer barns lek. På denne måten kan vi forebygge for eksempel erting, eller at barn blir utestengt fra leken. Det er dessuten viktig å observere at alle barna faktisk beveger seg, og ikke sitter stille mye av dagen. Vi vil gi barna et trygt lekemiljø både ute og inne Vi vil gi barna tid til å leke og til å utvikle leken 11

13 Vi voksne må involvere oss aktivt i barnas lek, men på barnas premisser Vi vil observere leken for å hjelpe barna med konfliktløsning og for å kunne gi dem det materiale de trenger Vi vil hjelpe barna aktivt i utfoldelse gjennom sang, musikk, bevegelse, fortellinger og dramatisering foruten spontanskuespill med eller uten hånddukker. Læring formell og uformell Formelle læringssituasjoner er strukturerte og har klare mål. Ved planlagte aktiviteter som temaarbeid og samlingsstunder jobber vi bevisst med de 7 fagområdene jf. Virksomhetsplan og Rammeplan for barnehagen. Trening i finmotorikk og i å konsentrere seg, foruten trening i begrepsforståelse står sentralt for de eldre barna. Uformell læring er nok kanskje den viktigste læremåten for førskolebarn. Den uformelle læringen skjer spontant. Gjennom samspill mellom barna, og mellom barn og voksne tilegner barna seg grunnleggende holdninger og verdier. Samhandling med andre kan være med på å utvikle barnas kreativitet, empatiske evne (evne til å sette seg inn i andres følelser), og gi en positiv/negativ selvoppfatning. Her og nå situasjoner i hverdagen gir fine læringsmuligheter som vi benytter oss av. Det gjennomgående innhold er det vi formidler til barna kontinuerlig. Gjennom rutiner som måltid, rydding, av- og påkledning, toalettsituasjonen etc. ønsker vi å utvikle selvstendighet, likeverd, hjelpsomhet, trygghet og ansvar. Humor og en positiv atmosfære i hverdagen er svært viktig. Vi voksne må være gode rollemodeller i dette samspillet. På den måten legger vi forholdene til rette for å utvikle positive verdier og holdninger. Tilrettelagte læresituasjoner i barnehagen Alle barna har sin perm hvor de setter inn tegninger, malerier eller andre kunstverk de lager i barnehagen. Noen ganger tar barna med seg sitt kunstverk hjem. De eldste barna får egne arbeidsbøker som forbereder barna til skolestart. Dette har vist seg å være veldig populært hos barna, og noe de venter på det siste året før skolestart. De eldste barna får utvidet ansvar (for eksempel ordensvern) og arbeidsopplegg som gjør det siste året mer spennende og interessant. Vi er opptatt av at dette skal være noe barna vil gjøre, og at de er motiverte når de holder på med disse aktivitetene. Vi har byttet litt på hvilke bøker barna benytter seg av. I år 12

14 har vi valgt en matematikkbok, og 5-årsboka som tar for seg blant annet begrepstrening og bokstavlæring osv.. Også 4-åringene har hatt ønske om en egen bok, og vi har derfor en enklere begrepsbok som 4-åringene (født 2005) kan bruke. Vi er hele tiden opptatt av at barna aktivt medvirker i læringsprosessen, og at barnets motivasjon er avgjørende for læring. Barn født i 2004 og 2005 har PC opplæring (fra ca.4 år). Vi er opptatt av at barn skal få mulighet til å lære seg elementær bruk at PC, slik at alle barna hos oss har prøvd seg litt før de begynner på skolen. Vi benytter oss av pedagogiske spill, og dette er også et ledd i sosial trening da barn gjerne sitter to og to i sammen når de spiller. Samfunnet gir i dag barna en rekke tilbud, og de må foreta ulike valg. Det er viktig at barna lærer å styre denne utviklingen og selv gjøre riktige valg. PC kan brukes både fornuftig og ufornuftig. Dersom barn lærer å ta ansvar for egne valg vil de bli mer ansvarsfulle og høyst sannsynlig bruke mediet på en positiv måte. Det er fint at alle barn får et visst forhold til PC-bruk, noe som vil danne et mer likt erfaringsgrunnlag før skolestart. Vi har jevnlig aktivitetsdager hvor barna deltar innen ulike aktiviteter. Meget populært har det vært med ponniriding, og vi vil derfor fortsette med dette tilbudet. Mange synes det er moro og spennende med ponniene (gre, sale dem opp, og ri hvis de ønsker det). Andre aktiviteter kan være at barna lærer for eksempel lærer seg å snekre litt sammen med en voksen. Vi kan benytte gymsalen på gamle Bergenhus skole, noe vi også tidligere har gjort. Dette barnehageåret vil vi ta med oss grupper av barn som har ønske om dette, og derfor ikke gi dette tilbudet kun til de to eldste årskullene. Vi vil se hvordan dette fungerer, og kanskje lære litt gjennom året. Dette barnehageåret har vi også tenkt å ta i bruk svømmehallen i Rakkestad. Dette blir nytt for oss i forhold til tidligere. Vi oppdaterer kurs i livredding. Styringsdokumenter som barnehagen forholder seg til Lov om Barnehager Rammeplan for barnehagen innhold og oppgaver Handling- og opplæringsplaner for Rakkestad kommune Musikktrollet barnehage Virksomhetsplan - Kvalitetsperm 13

15 Musikktrollet barnehage Årsplan, ukeplaner, beredskapsplaner Følg for øvrig med på Musikktrollets hjemmeside Rammeplan for Barnehagen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver. Rammeplanen for barnehagen sier; En god barnehage gir barna frihet, med mulighet til å styre sin hverdag innenfor grenser som de kan mestre i forhold til alder og utvikling. Dette vil vi prøve å etterkomme i størst mulig grad. FN`s barnekonvensjon vektlegger at barn har rett til å si sin mening i alt som vedrører det, og barns meninger skal tillegges vekt. Barn har rett til å uttrykke og få innflytelse på alle sider ved sitt liv i barnehagen. Barn må støttes til å undre seg og stille spørsmål. De må oppmuntres aktivt til å gi uttrykk for sine tanker og meninger og møte anerkjennelse for sine uttrykk. Kvalitet i barnehagen (HMS) Vår barnehage har et kvalitetssystem som er utarbeidet i samarbeid med de andre barnehagene i kommunen. Dette systemet omfatter kontroll av uteområder, luft- og innemiljø, kontroll v/mattilsynet. El.kontroll foruten kontroll av barnegruppa og ansatte i barnehagen. Det er nødvendig at dette systemet fungerer bra. Da kan dere som foreldre føle at sikkerheten og rutinene i barnehagen blir godt ivaretatt. For foreldrene innebærer det også at dere har følelse av å bli godt mottatt i barnehagen, og at dere er trygge på at barnets egenart blir godt ivaretatt. Personalet skal ta både barn og foreldre på alvor. Kvaliteten i det daglige samspillet mellom barn og voksne i barnehagen er en av de viktigste forutsetningene for barns utvikling og læring. Oppmerksomheten må rettes mot samspillet barna imellom og mellom barn og voksne. Pedagogisk dokumentasjon Barns erfaringer og synspunkter skal vurderes og dokumenteres, for dernest gi grunnlag for refleksjon og samarbeid i personalgruppen og med barn og foreldre (som nevnt egen mappe til barnet). Systematisk observasjon og vurdering skal danne grunnlaget for videre kvalitetsutvikling. Dokumentasjon er viktig som grunnlag for barnehagens utvikling. Å synliggjøre barnets virksomhet og personalets arbeid gir grunnlag for refleksjon. Barnehagens verdigrunnlag synliggjøres og kan eventuelt gi rom for endring av praksis 14

16 dersom det er nødvendig. Dokumentasjon gir foreldre og samarbeidspartnere i lokalmiljøet informasjon om hva barnet gjør i barnehagen. Gjennom observasjon og barnesamtaler oppdages for eksempel eventuell erting som kan utvikle seg til mobbing. Vi har en god mobbeforebyggende plan for barnehagen. I tillegg har vi beredskapsplaner som skal klargjøre hvordan vi bør handle når uforutsette hendelser skjer i barnehagen. Blant annet ved: Brann, utflukter utenfor barnehagen hvis det skjer noe uventet, pandemiplan, strømbrudd, vannlekkasje, sorg hos barn, og ikke minst hva som må gjøres ved personskade. Disse beredskapsplanene legges i stativ i gang. Kompetanseplan arbeides med kontinuerlig. Den bør stadig endres og forbedres når dette er et behov. I tillegg har vi høsten 2009 kjøpt Krisehåndboka for barnehager av Ulla Magnusson som ligger lett tilgjengelig for alle voksne i barnehagen ved siden av førstehjelpskoffert og turtaske. Tradisjoner og merkedager Bursdag Når et barn har fødselsdag gir vi barnet ekstra oppmerksomhet. Å henge ut flagg Å lage krone (barnet velger farger) Å ha blomster på bordet ved lunsj Å synge bursdagssangen under måltidet Å servere det barnet og foreldrene har valgt for markering av dagen i barnehagen. Barna velger mattrett til lunsj. Jul Mål: Lære julebudskapet Aktiviteter: Markerer adventstiden med tenning av lys og dikt av Inger Hagerup ved lunsj Luciakor to eldste årskull, barn født i 2004 og 2005 Opptreden Skautun, Helse- og Velferdssenteret, kommunen, og vår egen juletrefest i Kulturhuset Lage juletrepynt og presang Julevandring i kirken Leser om juleevangeliet og lærer julesanger Steker småkaker Juletrefest i Rakkestad Kulturhus - Foreldreansvar 15

17 Grøt- og nissefest i barnehagen m/foresatte Karneval Mål: Lære noe om historien bak karneval, og hva fastetiden betyr Aktiviteter: Vi baker fastelavensboller Lager fastelavensris Karneval i barnehagen m/foresatte Påske Mål: Barna skal lære om påskebudskapet Aktiviteter: Bøker, sanger og samtale om påsken Lage påskepynt Påskevandring i kirken frivillig. Invitasjon kirken Påskelunsj i barnehagen 17.mai Mål: Hvorfor feirer vi 17.mai? Aktiviteter: Tegner flagg etter beste evne. Bok Hurra Hurra Lærer Nasjonalsangen. Deltakelse i 17. mai toget i Rakkestad (foreldrene ansvar for organiseringen) Konsert Mål: Fin opplevelse sammen med foresatte. Vise at det er moro å gjøre noe i lag Aktivitet: Opptrer med sanger med og uten bevegelse, eventuelt dramatisere eventyr Avslutning av barnehageåret Mål: Koselig felles opplevelse Aktivitet: 16

18 Personalet i barnehagen ansvar. Vi har benyttet ulike alternativer som for eksempel; lek og hygge på Bygdetunet, Tur til Johnsrud. Tidligere bussturer har blant annet vært; Fredriksten festning, Tanum sommerland, og Barnekunstmuseet Frøen i Oslo og tur til et barneteater i Fredrikstad. Vi har også hatt konsert og avslutningsarrangement samme dag da mange foresatte har liten anledning til å ta seg fri. Diskusjon på foreldremøtet i mars 2010 er nødvendig. I år vektlegger vi Musikk (sang/drama). Vi tar for oss Brottungær et skuespill/musikal som omhandler barn tilbake i tid (Gårdsunger vs. Brottunger). I tillegg vil vi vektlegge rim, regler og rytme i språket. Vi bruker kroppen som instrument og rytmeinstrumenter, og vi skal lære oss ulike sangleker som også bidrar til å styrke samholdet i barnegruppa. Sangtekster og sangleker vil dere få utdelt fra barnehagen. Friluftsliv. Moseskogen vil bli hyppig brukt, og barna er med på de endringer vi gjør der. Vi vil lage huske, ha balansetau og lage bålplass. Barna skal også få være med på å lage fuglekasser som vi håper blir tatt i bruk (av fugler) Eventyr. Hos de eldste barna er temaet Dyrene i Hakkebakkeskogen. Her skal de lære sangene, tegne fra fortellingen, lage utstilling, ha skuespill, lage kulisser og utkledningstøy. De nest eldste barna har Karius og Baktus som tema. Også her skal det lages tegninger fra fortellingen, lære sangene og ha skuespill. Eventyrlesing er viktig for å lære seg å lytte, og bedrer konsentrasjonen. Det har vist seg at barna er meget motiverte for dette arbeidet, og det er hele tiden barnets motivasjon som er drivkraften. Husk vår digitale fotoramme som henger i gangen. Her vil det komme bilder fra arbeidet barna gjør i barnehagen, og aktiviteter barna deltar i, i barnehagen og ute på tur. Klær i barnehagen BARNEHAGEN har innkjøpte: Tynne og tykke fleecedresser Tynne lekedresser Tykke lekedresser Regntøy 17

19 I tillegg foretar barnehagen selv VASKING av dresser. Dere forstår sikkert at her vil vi ikke fryse. For å oppnå et godt samarbeid må dere foresatte henge utedresser og fleecedresser på knaggen til deres barn ved henting når vi er ute. Da kan vi lettere ha oversikt. Vi har ofte ulike klær ulike dager pga været, og vi har våre system på hvor vi tar vare på ulike inne- og utedresser. Vi håper dere blir fornøyde men si gjerne fra om deres barn fryser eller svetter lett. På forhånd takk! Innhold i kurv over hylla i gangen: Ekstra votter, lue, ev.skjerf, sokker Ved behov ekstra undertøy og inneklær Ting dere foreldre mener er viktige I tillegg til dette er det kun inne- og utefottøy dere må ta med til barnehagen. Mange barn har gummistøvler eller cherrox stående i barnehagen. Husk at utefottøy oppbevares i den ytterste gangen. Til slutt vil vi avslutte med noen kloke ord far Kari Papes bok Fra ord til handling fra handling til ord ; Hvordan vi mennesker omgås hverandre, hvordan vi opplever oss selv i samspill med andre, og hvordan andre opplever seg selv i samspill med oss, måter vi kommuniserer på, og hvordan vi er som modeller for barn, er noe av DET VIKTIGSTE I VERDEN 18

20 Barnehageruta August Barnehagen åpner mandag 3. Plandag torsdag 13. og fredag 14. September Oktober Foreldremøte mandag 12. November Plandag onsdag 11. Desember Juletrefest Rådhuset. Berammes av foreldrekontakter. Før 11.des. Julevandring Invitasjon kommer Pepperkakedager mandag 7. og tirsdag 8. Grøtfest torsdag 17. og fredag18. m/foresatte Juleferie Januar Plandag mandag 4. Barnehagen starter tirsdag 5. Februar Karneval onsdag 17. Mars Foreldremøte onsdag 10 Påskeferie fom mandag 29. April Påskeferie tom mandag 5. Mai Kristi himmelfartsdag torsdag 13. Plandag fredag 14. Nasjonaldagen mandag pinsedag mandag 24. Juni Plandag tirsdag 1. Siste barnehagedag onsdag 30. Første dag etter ferien er mandag 2.august 19

21 20

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5

Forside 1. Innhold 2. Velkommen til Berg Familiebarnehage 3. Målsetting 4. Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Årsplan 2010/ 2011 Innhold Forside 1 Innhold 2 Velkommen til Berg Familiebarnehage 3 Målsetting 4 Dette vektlegger vi i barnehagen 5 Rammeplanens fagområder/barns medvirkning 7 Månedens tema 8 Kosthold

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!!

VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! VISJON GI BARNA OG DE VOKSNE TRYGGHET TIL Å KUNNE SI: JEG KAN, JEG VIL OG SE- JEG FÅR DET TIL!!! www.nannestad.kommune.no/midtbygdabarnehage 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Grunnlag for det pedagogiske arbeidet

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL BJERKE BARNEHAGE Nannestad kommune Red.juli -13 Bjerke barnehage Dvergspettveien 13 2032 Maura Tlf.66105360 Fax 66105019 e-post: eva.stad.sjoberg @ nannestad.kommune.no Nettside: www.nannestad.kommune.no/virksomheter/bjerkebarnehage

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET ÅRSPLAN FOR KRABBESKJULET 2014-2015 PERSONALET PÅ KRABBESKJULET Lena Nilsen: Jeg er 22år og er nylig utdannet førskolelærer ved NLA Høyskolen. Jeg er veldig glad i barn, og har alltid vært det. Det å få

Detaljer

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2

Årsplan. for 2015. BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 1 PERIODE 3 PERIODE 2 Årsplan for 2015 BREKKÅSEN idrettsbarnehage PERIODE 4 PERIODE 3 PERIODE 1 PERIODE 2 Vi vil at barna skal bli trygge på seg selv gjennom fokus på bevegelsesglede, sunt kosthold og gode holdninger! Vi ønsker

Detaljer

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE

2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE ÅRSPLAN 2014/2015 ØSTERØY NATURBARNEHAGE Side 1 av 63 Velkommen til Østerøy Naturbarnehage! Østerøy Naturbarnehage er organisert som et samvirkeforetak med foreldre som eiere og initiativtager til barnehagen

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013

ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013 ÅRSPLAN FOR HASSELKROKEN KANVAS-BARNEHAGE 2010-2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort beskrivelse av Hasselkroken Kanvas-barnehage s. 3 2. Driften s. 3 Barnehageloven Rammeplanen Vedtekter Visjon Kanvas' pedagogiske

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR EGGEDAL BARNEHAGE 2013 2014 1 INNHOLD: Forord v/daglig leder s. 1 Åpningstider s. 2 Personalet s. 3 Eierstyret, samarbeidsutvalget s. 4 Presentasjon av avdelingene s. 5-6 Dagsrytmen/Rutiner

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE «EN GOD START VARER HELE LIVET» Tlf barnehage: 63862380 Lena Fåberg 99577701 mail: lena@ekebergbarnehage.no FORORD Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Ekeberg

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

Årsplan for Solvang barnehage

Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for Solvang barnehage Årsplan for foreldre / foresatte Barnehageåret 2013 / 2014 Skrevet og redigert av personalet i Solvang barnehage. Drøftet og godkjent av barnehagens samarbeidsutvalg 2 Innhold

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage. Del 2

2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage. Del 2 2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage Del 2 1 Pedagogisk årsplan for avdelingene I år velger vi å jobbe med de sju fagområdene fordelt på hvert tema. Fagområdene er med i alt vi planlegger i de ulike

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL ROLIGHETSMOEN BARNEHAGE Informasjonsskriv Årsplan del 3 Rolighetsmoen barnehage Skinnerudveien 8, 3360 Geithus Tlf kontor: 32 78 10 80 Mail: rolighetsmoen@modum.kommune.no Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for

Vækerø Gård barnehage ANS. Drammensveien 250 0277 Oslo. Årsplan for Vækerø Gård barnehage Drammensveien 250 0277 Oslo Årsplan for Vækerø Gård barnehage ANS 2015 Daglig leder 45 21 73 11 Bingen 95 28 52 19 Hønsehuset 95 83 77 61 Høyloftet 95 84 03 65 E-post: dagligleder@vakerogardbhg.no

Detaljer

JOSEFINE ÅRSPLAN 2013/2014

JOSEFINE ÅRSPLAN 2013/2014 En ring av gull, en riktig stor med plass til alle hender. Der ingen er størst, der ingen er minst, der ingen er først, der ingen er sist. Vi holder fast så alle kjenner at ringen er smidd av gode venner.

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FILIPSTUA FRILUFTSBARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR FILIPSTUA FRILUFTSBARNEHAGE ÅRSPLAN FOR FILIPSTUA FRILUFTSBARNEHAGE 2012/2013 Forord til årsplanen. Årsplanen beskriver det vi i store trekk sysler med i barnehagen. Det pedagogiske grunnsynet vårt er kjent og finnes på side 3 i

Detaljer