2014/2015 ÅRSPLAN. Elvestrand barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2014/2015 ÅRSPLAN. Elvestrand barnehage"

Transkript

1 2014/2015 ÅRSPLAN Elvestrand barnehage

2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Barnehagen som lærings- og danningsarena Lokal kvalitetsplan Lek og vennskap Barns medvirkning Læring Inkluderende felleskap Språklik og sosial kompetanse Kost og ernæring Planlegging, dokumentasjon og vurdering Danning IKT Overgangsrutiner Faste aktiviteter Elvestrand kommunale barnehage, 2014 Design og trykk: Norbye & Konsepta AS, Tromsø 2

3 1 Innledning Elvestrand barnehage er en basebarnehage med plass for inntil 70 barn i alderen 1-6 år. Vi har to baser med 19,5 plass for barn over 3 år, der det er 3 faste voksne. 2 baser har 14 plasser for barn under 3 år og 4 voksne. Alderssammensetningen på de ulike basene vil kunne variere noe ut fra behov i søkergruppen. Barnehagen er en del av Fastlandet Nord barnehager, sammen med Kroken, Skjelnan, Lunheim og Tomasjordnesset barnehager. Fastlandet Nord barnehager har utarbeidet felles virksomhetsplan, som må ses i sammenheng med denne årsplanen. «Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø» Laila Østgård -Fagleder- H Elvestrand kommunale barnehage Gateadr.: Evjenveien 11a, 9024 Tomasjord Tifen: / E-post: Tønna: / Fagleder: / Skaret: / Åpningstid: 07:15 16:30 Kulpen: /

4 n Årsplan 2014/2015 ELVESTRAND BARNEHAGE 2 Barnehagen som lærings -og danningsarena Tromsø Kommune har vedtatt en egen felles kvalitetsplan for barnehagene, hvor fokusområdene er: Barnehagen som lærings- danningsarena» Inkluderende fellesskap» Dokumentasjon og vurdering» Med utgangspunkt i kvalitetsplanen har vi utarbeidet en egen lokal plan for Elvestrand barnehage. 4

5 Lokal kvalitetsplan Fokusområde Mål for fokusområde Tiltak for fokusområde Ansvar Fag Ped. Alle Leder Leder Barnehagen som lærings og danningsarena Barna skal oppleve de ansatte som tilgjengelige og aktive deltagere i barnas lek og aktivitet. Ha fokus på det enkelte barns evne til lek. Hjelpe dem å finne strategier for å komme med i lek, og se alternativer når de ikke lykkes i første forsøk. x x x Barna i Elvestrand barnehage skal få mulighet til å bruke digitale medier i hverdags aktivitet Legge til rette for at tilgjengelig IKT utstyr tas i bruk i aktivitet med barn. x x x Inkluderende fellesskap Synligjøre de kulturer som er representert i barnehagen Sammen med foresatte finne frem til hva som skal presenteres fra de ulike kulturene x x Ha ulike kulturer som gjennomgående tema, slik at barn og voksne får kunnskap om de ulike landene. x Dokumentasjon og vurdering Dokumentasjon og vurdering av praksis skal skje i samarbeid mellom barn og voksne. Gjennomføre barnesamtaler for alle over 3 år 2 ganger i året. Barna skal bli spurt i hverdagen om hvordan de opplever gjennomføring av rutinesituasjoner og aktiviteter. De små barnas respons på ulike aktiviteter skal vektlegges ved videre planlegging. x x x x x Barna skal få bruke digitale medier og ha medvirkning i hva som skal dokumenteres. x x x 5

6 Lek og vennskap Lek og vennskap, og voksenrollen i forhold til lek, vil være barnehagens fokusområde i denne årsplanen. Det enkelte barns lekekompetanse og evne til å danne vennskap med andre barn vil være gjennomgående tema på alle basemøter og personalmøter. I barnehagen vil vi: Legge til rette for god lek både inne og ute. Være aktive, tydelige og tilstede for barna, slik at vi kan lære dem lekeregler, lære dem å ta kontakt på en god måte, lære dem å dele og gi opplevelser som videreutvikler leken. Gi rom for lek i både store og små grupper, være fleksible, Vi vil vektlegge å gi innhold til uteleken (aktive voksne). Ha som mål at alle barna skal lære hvordan de får en venn, hvordan de beholder en venn, og at de skal lære å dele. Bruke barnesamtaler og små grupper til å lære barna å sette ord på følelser og bli oppmerksom på hvordan vi påvirker hverandre. (Empati)! 6

7 Barns medvirkning I barnehagen vil vi: Være bevisst på barns medvirkning ut fra barnas alder og utvikling. For eksempel ved at vi observerer leken og hva barna er opptatt av, og bygger videre på det i temaarbeid. At barna skal få være med å planlegge, gjennomføre og evaluere aktiviteter og turer. Gjennomføre barnesamtaler 2 ganger i året. La barna være med på å skrive dagen-i-dag-tavla La barna få være med å ta bilder selv, og lage plakater/informasjon fra ulike opplevelser. Være lydhør for barnas forslag Snakke med barna om hva som er realistisk i forhold til deres og andres ønsker og behov. 7

8 Læring I barnehagen vil vi: Ha fokus på at vennskap og sosiale ferdigheter som et viktig grunnlag for enklere å kunne tilegne seg faglige kunnskaper. Skape gode læringssituasjoner ved å bygge videre på enkeltbarns interesser. Bruke naturen aktivt som læringsarena. De tema vi jobber med skal gjenspeiles i samlinger, planlagte pedagogiske aktiviteter og lekegrupper. De voksne vil være gode rollemodeller for barna. Inkluderende fellesskap I barnehagen vil vi gjøre barna bevisste på likheter og ulikheter i kulturer, og gi dem mulighet til å bli kjent med de kulturene vi har her i vår barnehage Bruke rollespill, temasamlinger, språk, mat, musikk Samarbeide med foreldrene om opplegg rundt de ulike kulturene. Snakke med barna om respekt og toleranse. 8

9 Språklig og sosial kompetanse I barnehagen vil vi: Fokusere på språkets betydning gjennom; å lese bøker, synge sanger, spille spill, klappe stavelser, lære rim og regler, ha bordteater og dikte fortellinger sammen med barna. Ha språkgrupper med fokus på læring. Oppmuntre til verbalt språk Være gode språklige rollemodeller, Ikke korrigere feil ordlyd, men heller gjenta ordet riktig. Ha bokstaver og tall hengende godt synlig på veggen, og snakke om dem i hverdagen. Benytte tavle med konkreter/bilder for lettere forståelse av ord og beskjeder Arbeide for at alle barna hele tiden skal ha noen å leke med. Men også lære barna å respektere at ikke alle alltid vil eller kan være sammen. Kost og ernæring I barnehagen vil vi: Ha fokus på sunt og variert kosthold La barna delta i planlegging og gjennomføring av matlaging Ha varm lunsj 1 dag i uka, servere variert pålegg de andre dagene og alltid ha tilbud om frukt eller grønt til alle måltider. Servere frukt eller smoothie til bursdagsfeiringer Ha kropp og ernæring som tema i løpet av året, hvor ulik mat kommer fra, hva trenger kroppen osv. Oppfordre til at frokostmatpakken er sunn og variert. I 9

10 Planlegging, dokumentasjon og vurdering I barnehagen vil vi: Bruke observasjonsskjema som: Alle med, Tras, Lær meg Norsk før skolestart og enhetens foreldresamtaleskjema. Utarbeide periodeplaner og evaluering av tidligere periodeplaner. De ansatte bruker en mer detaljert ukeplan som arbeidsredskap i barnehagen. Planlegging dokumentasjon og vurdering gjøres på; basemøter, personalmøter og fagdager, i foreldresamtaler/foreldremøter og i barnesamtaler/ samlinger. Det informeres via dagen-i-dag-tavla, månedsplan/evaluering, foreldresamtaler, foreldremøter, og via egne e-poster når det er spesielle ting som skjer. Danning I barnehagen vil vi: Være gode rollemodeller som er tilgjengelige for barna. Være tydelige og direkte i kommunikasjonen med barna i alle hverdagssituasjoner og ta oss tid til å lytte til det enkelte barn. Oppfordre barna til å prate og reflektere over egen hverdag. Benytte de naturlige situasjonene som måltider, samlinger, hviling og andre rolige perioder på dagen. Hjelpe og veilede barna i konfliktsituasjoner. 10

11 IKT IKT skal være en naturlig del av barnehagehverdagen. Hver base har enten en bærbar PC eller en I-Pad, som blant annet brukes til: Dokumentasjon gjennom bilder og film, søk etter informasjon ved planlegging og gjennomføring av aktiviteter. Det legges også til rette for spill i forbindelse med læring innen de ulike fagområdene. L J 11

12 3 Overgangsrutiner Etter at hovedopptaket er ferdig, fordeler vi hvilke barn som skal flytte opp til hvilken base. Når det er bestemt, snakker vi med barna om det og oppmuntrer dem til å være oftere på besøk på den nye basen i den siste tiden før overflytting. De voksne følger barnet over de første gangene, til barnet selv vil gå alene på besøk. Hvis det ellers passer, får alle barna lov til å gå på besøk til andre baser når de har lyst til det. Alle som skal begynne på skolen er med i førskoleklubb med skoleforberedende aktiviteter i barnehagen siste året før skolestart. Klubben har møter hver uke og det utarbeides egen plan for arbeidet i klubben. Vi samarbeider med skolen og andre barnehager om førskoletreff i de ulike skolekretsene. Vår barnehage har barn som skal til mange forskjellige skoler, det er derfor ikke mulig for oss å sende ansatte til skoletreff når det er færre enn 3 barn som skal til samme skole. Vi vil da gi informasjonen til foresatte, slik at de eventuelt kan følge egne barn til treffet. 12

13 J Årsplan 2014/2015 ELVESTRAND BARNEHAGE 4 Faste aktiviteter Måned Januar Hva Markering av solens tilbakekomst. Februar Samisk uke og markering av samefolkets dag. Karneval. Mars/april Vinteraktivitetsdag(er) og påsketradisjoner. Mai Nasjonaldagen Juni Sommeravslutning November Brannvernuke Markering av starten på Mørketida. Desember Adventssamlinger Lucia tog Nissefest 13

14 Evjenveien 11A, 9024 Tomasjord Telefon: / Epost:

Årsplan 2014 TROMSTUN BARNEHAGE. Solstrandveien 97, 9020 Tromsdalen

Årsplan 2014 TROMSTUN BARNEHAGE. Solstrandveien 97, 9020 Tromsdalen Årsplan 2014 F Solstrandveien 97, 9020 Tromsdalen Enhetsleder: Annalena Pedersen Telefon: 77 79 16 97 E-post: annnalena.pedersen@tromso.kommune.no h Tellusveien 2, 9024 Tomasjord Fagansvarlig: Carina Sjøblom

Detaljer

Årsplan 2012 TROMSTUN barnehage. Årsplan 2012 j

Årsplan 2012 TROMSTUN barnehage. Årsplan 2012 j Årsplan 2012 j 1 Tromstun barnehager, mars 2012 Design og trykk: Norbye & Konsepta AS, Tromsø 2 Solstrandveien 97, 9020 Tromsdalen Enhetsleder: Annalena Pedersen Telefon: 77 79 16 97 E-post: annnalena.pedersen@tromso.kommune.no

Detaljer

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

EN GOD START FOR RESTEN AV LIVET!

EN GOD START FOR RESTEN AV LIVET! ÅRSPLAN 2013 EN GOD START FOR RESTEN AV LIVET! Innholdsfortegnelse 1.0 Mål...3 1.1 Virksomhetsplan...3 1.2 Barnehagens omdømmeplattform....3 1.3 Menneskelige forutsetninger..3 1.4 Beliggenhet og nærmiljø....4

Detaljer

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no Årsplan 2013 2014 Skeisbotnen barnehage Skeisleira 95 5217 Hagavik 55 70 50 10 anita@skeisbotnen.no www.piba.no Innhold Innledning s. 3 Lov om barnehager s. 3 Rammeplan for barnehager s. 3 Årsplan s. 3

Detaljer

SONEPLAN ENGLEBARNA. for VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR

SONEPLAN ENGLEBARNA. for VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR SONEPLAN for ENGLEBARNA VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR 2013 2014 VELKOMMEN TIL ENGLEBARNA Telefon nr. : mobil ENGLEBARNA 90 52 28 53 - Tur mobil 99 21 87 02 SONEPLAN Denne soneplanenen bygger på

Detaljer

Årsplan 2011-201. Laksevåg barnehage

Årsplan 2011-201. Laksevåg barnehage Årsplan 2011-201 2012 Laksevåg barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Løvåsbakken 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Sørhellinga barnehage

Sørhellinga barnehage Oslo kommune Bydel Alna Sørhellinga barnehage Sørhellinga barnehage sorhellinga.bhg@bal.oslo.kommune.no Telefon: 22264535/94783845 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/soerhellinga-barnehage/

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE FOR FOSSEN 2014 2015

INFORMASJONSHEFTE FOR FOSSEN 2014 2015 INFORMASJONSHEFTE FOR FOSSEN 2014 2015 VELKOMMEN TIL FOSSEN I dette informasjonsheftet vil dere kunne lese litt om hvordan vi tenker oss at hverdagen på Fossen skal være, hvilket innhold vi vil gi dagen

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE «EN GOD START VARER HELE LIVET» Tlf barnehage: 63862380 Lena Fåberg 99577701 mail: lena@ekebergbarnehage.no FORORD Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Ekeberg

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE EILERT SUNDT 1 Vi tar vare på barndommens magi. SiO Barnehage Nær Målrettet Oppfinnsom 2 Om barnehagen SiO Barnehage Eilert Sundt er en av 11 barnehager som eies og drives av

Detaljer

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage

Årsplan 2015-2016. Petedalsheia barnehage Årsplan 2015-2016 Petedalsheia barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning

Detaljer

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Visjon: Barnet i fokus. Verdier: Barnet skal møtes med respekt, aksept, tillit og tiltro. Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter

Detaljer

Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære

Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære Fagerborg menighetsbarnehage Et godt sted å være, leke og lære ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 f.mbhg@online.no Telefon: 22 36 85 90 Tyttebær: 22 36 85 91 Blåbær: 22 36 85 92 Blåveis: 22 36 85

Detaljer

Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015:

Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015: Berghoff Barnehage Årsplan Satsningsområde 2014-2015: Vårt mål er at barna i Berghoff barnehage skal lære om vekt, mengde, tall, former og matematiske begreper gjennom ulike spill og aktiviteter, og at

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Kvennaneset barnehage

Kvennaneset barnehage ålesund kommune Årsplan august 2014 august 2015 Kvennaneset barnehage Kjøpmannsgata 6005 Ålesund Tlf: 70 16 28 50 Velkommen til Kvennaneset barnehage Kvennaneset barnehage er en kommunal barnehage, og

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Eidsvåg 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Langaard barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Langaard barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Langaard barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Mail: Charlotte@langaardbhg.no Tlf: 23197200/90657500 Årsplan 2015 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen... 5 Kommunens mål og satsinger for

Detaljer

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 3 ÅR Barnehageåret 2014/2015 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

AVDELINGSBOKA FOR LILLEHUSET. Kristoffer Nirisen og Marthe K. D. Mjåtvedt Min Barnehage, Øyekast 2013 / 2014

AVDELINGSBOKA FOR LILLEHUSET. Kristoffer Nirisen og Marthe K. D. Mjåtvedt Min Barnehage, Øyekast 2013 / 2014 2013 / 2014 AVDELINGSBOKA FOR LILLEHUSET Kristoffer Nirisen og Marthe K. D. Mjåtvedt Min Barnehage, Øyekast 2013 / 2014 INNHOLD 1. Personalet s.2 2. Barnegruppen s. 3 3. Smågrupper og planer s.4 4. Dagsrytme

Detaljer