Pensjon for alle penga

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pensjon for alle penga"

Transkript

1 TEMA Pensjon for alle penga Einar Egeberg (6) er glad i jobben og glad i Horten. Men byen i hans hjerte strever med store pensjonskostnader. 26 Forsker på kvinners sykefravær Hvem har Dokka ansvar for ble lykkelig lekeplassen? som landsby Magasinet 06 DESEMBER 2013 SPØR 06 DESEMBER 2013 SPØR KLP Ekspertene svarer NR KLP MAGASINET 1

2 KLP-magasinet Ansvarlig redaktør Ole Jacob Frich Redaksjon Therese Olavsrud Peder Ullevold Linda Nilsen Methi Bente Bang Ødegård Marianne Holt Holgersen Ansvarlig utgiver KLP Postboks 00 Sentrum, 0103 Oslo Telefon KLP-nytt LEDER INNHOLD Ord det støver av M agasinet du holder i hånden har vært gjennom store endringer siden sist. Vi har videreutviklet innholdet, endret format og inviterer nye stemmer inn. Som magasin for våre kunder og eiere skal vi ikke bare informere, men også inspirere. Det gjør vi ved å dele historier, erfaringer, menneskemøter og skrive om temaer det kan være vanskelig å forstå. Ett av disse temaene er pensjonskostnader. Premieavvik, reguleringspremie, pensjonskostnad, grunnlagsrente og annuitet. Det er ord det støver av. Men ikke desto mindre beskriver disse begrepene rammebetingelser som er av stor økonomisk betydning for våre kunder. Når vi sier at kommunesektoren har opparbeidet et samlet premieavvik på 30 milliarder kroner, så er det vanskelig å fatte hvordan dette påvirker de politiske beslutningene og den økonomiske handlefriheten i årene som kommer. Når vi blir forklart noe vi fortsatt ikke forstår, så skapes motløshet, irritasjon og oppgitthet. I denne utgaven har vi satt oss som mål å prøve å forklare hvordan pensjonskostnadene påvirker kommuneøkonomien. Vi er klar over at dette er kunnskap som ikke uten videre sitter klistret bak «pannebrasken». Men vi håper denne temasaken gir litt bedre forståelse av temaet. Også for de som ikke jobber med kommuneøkonomi i det daglige. Vi håper du får glede og nytte av det nye magasinet, og tar gjerne imot innspill fra deg om mennesker og saker du har lyst til å lese om i KLP magasinet fremover. l KOMMUNIKASJONSDIREKTØR Grafisk utforming Teft Design AS Trykk Merkur Trykk Opplag Adresseendring send en e-post til Foto forside Erik Thallaug 10 TEMA 201 et krevende pensjonsår Økende levealder, lønnsvekst og lav rente gjør pensjonen dyrere for kommunene. Samtidig strever de med store premieavvik. Horten er en av mange kommuner som må kutte i driften. 20 PORTRETTET Sverre Thornes Etter at Sverre Thornes overtok i et finanskriseåret 2008, har han styrt KLP med stø hånd. Nå står han ovenfor en situasjon han aldri hadde trodd var mulig. DNB og Storebrand «kaster kortene» og igjen står KLP. 26 HMS Kvinners sykefravær Forskere ved Sørlandet sykehus har kommet litt nærmere svaret på den store gåten: Hvorfor har kvinner 60 prosent høyere sykefravær enn menn? 36 VÅRT LILLE LAND Det store landsbyprosjektet Nordre Land tok grep om manglende identitet og søkte om landsbystatus. Det satt fart på bolysten. KLPS RESULTATER FOR 3. KVARTAL Solid avkastning gir handlefrihet KLPs gode resultater i 2013 gjør selskapet i stand til å styrke avsetninger til langt liv. Nærmere 50 kommuner antas å flytte sine pensjonsordninger til KLP allerede ved førstkommende årsskifte. Tekst Peder Ullevold K LP har fortsatt den beste verdijusterte avkastningen og de laveste kostnadene av selskapene som konkurrerer i det offentlige tjenestepensjonsmarkedet. Verdijustert og bokført avkastning etter tredje kvartal endte på henholdsvis,5 og 3, prosent. Aksjer og eiendom er de viktigste bidragsyterne til den gode avkastningen. For ansatte i offentlig sektor og våre kunder er det viktig å vise at vi tar godt vare på pensjonsmidlene gjennom å levere gode resultater, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP. Tredje kvartal 2013 var preget av et meget sterkt aksjemarked. Verdijustert avkastning i tredje kvartal ble 1,7 prosent, mens bokført avkastning endte på 1,2 prosent. Hittil i år er det gjennomført en foreløpig oppreservering på 166 millioner kroner for å styrke avsetninger til langt liv. KLP har til hensikt å gjennomføre den andel av oppreserveringen for langt liv som tillates dekket fra kunderesultatet ved årets slutt. l SLIK VAR PENSJONPENGENE PLASSERT PER Andre finansielle eiendeler 11, % Eiendom 11,2 % Utlån 10,5 % Anleggs-/HTFobligasjoner,3 % VERDIJUSTERT AVKASTNING PER TREDJE KVARTAL 2013,5% 3,6% 3,6% Aksjer 15,8 % Omløpsobligasjoner,7 % KLP Storebrand DnB Liv 2 KLP MAGASINET NR NR KLP MAGASINET 3

3 KLP-listen Aktuelt Sju nye selskaper ekskludert Sju nye selskaper blir ekskludert fra KLPs investeringsunivers per desember. Toyota blir igjen inkludert i KLPs investeringsporteføljer. Tekst Peder Ullevold Mangler kontroll: Det jobbes fortsatt med å sikre anlegget etter ulykken. 2 Kunne gjort mer: Omfanget av atomulykken kunne ha vært mindre, sier Heidi Finskas, rådgiver for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning. 3 Inspeksjon: Det internasjonale atomenergibyrået inspiserer kjernekraftverket Fukushima Dai-ichi. Fotos fra Fukushima: Tokyo Electric Power Company Foto: Scanpix Travelt på kontoret: KLP venter å få nye forsikrede etter at DNB og Storebrand Liv trekker seg ut av markedet for offentlig tjenestepensjon. Vi skal gjøre alt vi kan for å ta best mulig vare på både eksisterende og nye kunder, sier konserndirektør for livsforsikring, Marianne Sevaldsen. SYKEHUS- PARTNER VANT PRIS «Sykehuspartner stiller i en helt egen klasse», sa juryen om årets vinner av «Ikke for enhver pris». Sykehuspartner fikk prisen fra KLP under Difis årlige anskaffelseskonferanse 28 november. De imponerte juryen med sin omfattende satsing på etiske handel. Sykehuspartner er tjenesteleverandør til alle helseforetak i Helse Sør-Øst og har jobbet målrettet med etikk i sine anskaffelser siden KLP er sponsor og tilrettelegger for prisen som deles ut hvert år. Både personer og organisasjoner innen offentlig sektor nomineres. K LP har hatt sin halvårlige gjennomgang av hvilke selskaper som det kan investeres i etter selskapets etiske kriterier. Sju nye selskaper blir ekskludert per desember: Tokyo Electric Power Company, WTK Berhad Holdings, Ta Ann Berhad Holdings, Zijin Holdings Mining Group, Volcan Compania Minera, Zuari Agro Chemicals og Sesa Sterlite. KLP har besluttet utelukkelse av selskapet Tokyo Electric Power Company (TEPCO) fra KLPs og KLP-fondenes investeringer. I mars 2011 ble det japanske kjernekraftverket Fukushima Dai-ichi, som eies av TEPCO, rammet av jordskjelv med en påfølgende tsunami. TEPCO har jobbet intenst for å minimerekonsekvensene av ulykken og anses å ha handlet riktig i en nødssituasjon, men følgende av tsunamien og ulykken kunne vært mindre, og muligens unngått, ved en høyere risikooppmerksomhet i forkant. Selskapet har i etterkant av ulykken ikke klart å få kontroll over situasjonen eller forhindre ytterligere utslipp, sier Heidi Finskas, rådgiver for ansvarlige investeringer i KLP Kapitalforvaltning. WTK Berhad Holdings, Ta Ann Berhad Holdings, Zijin Holdings Mining Group, Volcan Compañia Minera og Zuari Agro Chemicals kommer på listen etter at selskapene ble utelukket fra Statens pensjonsfond Utlands investeringer per 1. oktober Sesa Sterlite blir ekskludert som et resultat av at selskapet har kjøpt opp et allerede ekskludert selskap, Sterlite Industries. KLP har besluttet å oppheve utelukkelsen av selskapet Toyota Motor Group fra og med 1. desember Selskapet har vært utelukket siden 2006 på grunn av assosiasjoner til brudd på internasjonale arbeidstakerrettigheter. Forholdene gjaldt Toyota Motor Philippines Corporation. Selskapet var anklaget for å ha forhindret arbeidernes rett til fagorganisering og for ulovlige oppsigelser. KLPs vurdering er at Toyota Motor Group nå oppfyller inkluderingskriteriene. - De ansatte i selskapet har fått en fagforening som er erkjent av både selskapet og ansatte, og ansatte har således fått retten og muligheten til fagorganisering og kollektive forhandlinger. Toyota Motor Group har også revidert sin policy som nå refererer til retten til fagorganisering, sier Heidi Finskas. l 69 SELSKAPER EKSKLUDERT KLP har nå ekskludert 69 selskaper fra sine investeringer for etiske brudd. De er ekskludert av følgende årsaker: 7 selskaper kan knyttes til menneskerettighetsbrudd 3 er ekskludert for brudd på individers rettigheter i krig og konflikt 6 for andre grunnleggende etiske normer 1 for manglende arbeidstakerrettigheter 15 som følge av grove miljøsynder 19 selskaper knyttes til produksjon av kontroversielle våpen 20 selskaper fordi de produserer tobakk Ingen selskaper er per i dag utelukket grunnet korrupsjon. Kunder på flyttefot kommuner og en fylkeskommune må etablere ny pensjonsløsning etter at Storebrand og DNB varslet at de trekker seg ut av markedet for offentlig tjenestepensjon. Tekst Linda Nilsen Methi F ra DNB er det 63 kommuner og en fylkeskommune, og i Storebrand Liv er det 1 kommuner som må ut i markedet for å finne seg en ny pensjonsleverandør eller vurdere egen pensjonskasse. Mange kommuner holder nå på med en gjennomgang av sine pensjonsforhold, og spørsmålet om valg av pensjonsleverandør er oppe til politisk behandling mange steder. Noen kommuner har allerede fattet vedtak om flytting til KLP mens pensjonsspørsmålet andre steder står på sakslisten til kommunestyret helt på tampen av året. Etablering av egen pensjonskasse er antatt aktuelt kun for et fåtall av disse kommunene, og vi regner derfor med at de aller fleste vil ønske å flytte til forsikret ordning i KLP, sier konserndirektør for livsforsikring, Marianne Sevaldsen. Totalt forventer KLP å få tilført 20 milliarder kroner og om lag nye forsikrede i løpet av 201. De resterende kommuner som ikke velger egen pensjonskasse, vil trolig ønske å flytte til KLP 1. januar I tillegg vil mange bedrifter, hvorav noen store, flytte sine pensjonsordninger til KLP. En del av disse kommer allerede 1. januar 201, men de fleste vil komme på et senere tidspunkt. For de bedriftene som har lukkede eller opphørte offentlige ordninger, vil trolig også innskuddspensjonsordninger følge med til KLP Bedriftspensjon AS. Det er veldig positivt for KLP å få mange nye kunder. Tilflyttingen medfører samtidig et stort og utfordrende stykke arbeid for oss, og vi jobber alle for å ta godt vare på eksisterende kunder samtidig som vi tar imot og ønsker de nye velkommen til KLP, sier Sevaldsen. l METTE NORD NY LEDER Mette Nord er valgt til ny leder i Fagforbundet etter Jan Davidsen. Odd-Haldgeir Larsen ble valgt til første nestleder, mens Sissel M. Skoghaug ble valgt til andre nestleder. Det siste året har hun hatt permisjon fra nestledervervet i forbundet og har jobbet som statssekretær ved Statsministerens kontor. (NTB) KLP MAGASINET NR NR KLP MAGASINET 5

4 Aktuelt TETT PÅ DUGNADSFONDET prosent av KLPmedlemmene sier de er usikre på om deres pensjon vil være tilstrekkelig. 27 prosent av fondskunder i den norske befolkning oppgir det samme. Det viser en omfattende undersøkelse IPSOS MMI har gjennomført for KLP Fondsforvaltning. Endring av pensjonsreglene gjør at stadig flere nordmenn bør spare ved siden av pensjonen fra arbeidsgiver for å kunne opprettholde en viss levestandard som pensjonist, sier Ståle Øksnes, administrerende direktør i KLP Fondsforvaltning. KLP BANKEN TILBYR BSU KLP Banken har lansert BSU. Boligsparing for ungdom er den beste spareformen for de som er under 3 år. Du kan spare inntil kroner hvert år, maksimalt kroner. Du får vår beste rente og skattefradrag på inntil 000 kroner. Dette avhenger av at du har skattbar inntekt. Har du ikke skattbar inntekt får du ikke nytte av skattefradraget. De oppsparte pengene må brukes på bolig, enten ved kjøp eller nedbetaling av boliglån. Til glede for mange: Lekeplassen i Andvik i Masfjorden kommune har fått støtte fra KLPs Dugnadsfond. Endelig lekeplass Med hjelp fra KLPs Dugnadsfond har en gjeng ungdommer fra Andvik satt i gang et prosjekt der de bygger en lekeplass for barn og unge i området. U ngdommene i Masfjorden kommune gikk sammen i fjor sommer og dannet velforeningen Andvik Vel. Bygda savner sårt en lekeplass og møteplass som kan være midtpunktet her i bygda, sier Katrine Birkeland, styreleder i Andvik Vel. Tomten for prosjektet, som er leid i 25 år kun til dette formålet, har de fått av en lokal bonde. Den skal tilrettelegges, planeres og sikres med et gjerde. Alt arbeidet skal gjøres på dugnad, men å leie maskiner koster en del. Pengene ungdommene mottar fra KLPs Dugnadsfond skal bidra til finansiering av maskiner for å kunne planere tomten. Når tomten er ferdig, skal ungdommene gå i gang med innkjøp av lekeapparater. De har basarer, lotteri og søker også eksterne sponsorer om støtte til lekeplassen. KLPs Dugnadsfond støtter enkeltpersoner, et miljø eller et felleskap til å få gjennomført gode prosjekter gjennom et økonomisk bidrag på inntil kroner. l HEIDI GRENI (52) NYVALGT STORTINGSREPRESENTANT FRA SØR-TRØNDELAG SENTERPARTI Aktuell med: Hun blir fjellregionens eneste representant på Stortinget. Kommer fra ordfører-verv i Holtålen. Hva er det beste med jobben din? Stortingsrepresentant i verdens beste land å bo i må være verdens beste jobb. Det beste er når man føler at man får gjennomslag for god Senterpartipolitikk å skape levende lokalsamfunn i hele landet. Når skal du pensjonere deg? «Jeg har alltid undret meg over at Det har jeg ikke mange går fra 100 tenkt over. Det prosent jobb til avhenger av hvor 100 prosent pensjon, ser for meg god helsa er når pensjonsalderen at en mer gradvis nærmer seg, men nedtrapping vil jeg håper å kunne passe meg bedre.» bidra i yrkeslivet i 20 år til. Har alltid undret meg over at mange går fra 100 prosent jobb til 100 prosent pensjon, ser for meg at en mer gradvis nedtrapping vil passe meg bedre. 6 KLP MAGASINET NR NR KLP MAGASINET 7

5 Aktuelt RÅDMANNENS RÅD KONGSBERG BEST PÅ BARN VINN FLOTTE PREMIER PÅ KLPS JULEKALENDER Gå inn på klp.julekalender.no og delta. Det er fortsatt ikke for sent å vinne. Hver dag i desember kan du åpne en luke i KLPs julekalender og teste vinnerlykken. Vi gir bort fine premier til en samlet verdi av over kroner. Ønsker du å vite om andre gode tilbud, medlemsfordeler og viktig nyheter for KLP-medlemmer, registrer deg på vårt nyhetsbrev. Det finner du på: klp.no/medlem KLPS MILJØTIPS SKRU AV LYSET FØR DU GÅR Erfaringer viser at i bygg som ikke har lysstyring, står lysene på møterom og toaletter på hele døgnet. S lå av lyset når du forlater bygget og slå av lyset når rommet ikke er i bruk. Ved utskifting av belysningsarmaturer hvor det finnes dagslys, velg lavenergibelysning og armatur med lyssensor for dagslysregulering. Bevegelsessensorer kombinert med dagslysstyring kan redusere energibehovet for lys med 70 prosent. Foto: Tomas Moss, icu.no Statsråden kommer: Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vil delta på Kommunekonferansen i Trondheim. KLPs Kommunekonferanse 201 Hold av datoen: mars i Trondheim. Årets konferansetema er: «Kommune-Norge i endring». D en nye regjeringen har varslet omfattende endringer og fornyingsprosesser i offentlig sektor. Årets konferanse setter søkelys på hvilke nye løsninger man kan forvente. Profilerte politikere og næringslivstopper vil som vanlig innlede. Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner vil delta. Konferansen arrangeres for 15. gang og har blitt en viktig og ledende arena for kommunene og andre offentlige virksomheter i hele landet, med flere hundre deltakere. Målsetningen er å skape et innhold som får deltagerne til å løfte blikket opp fra de daglige utfordringer. Konferansen skal sette søkelyset på større temaer som engasjerer, sier administrerende direktør i KLP Kommunekreditt og konferansearrangør Arnulf Arnøy. Det vil være åpent hus i KLP Kommunekreditts lokaler 5. mars. Detaljert program og informasjon om påmelding kommer i januar. l Følg med på klp.no. Kongsberg gikk av med seieren som årets barne- og ungdomskommune. Kommunen har et bevisst forhold til at barn og unge skal ha gode muligheter til å delta på ulike aktiviteter, og de har gode fritidstilbud til barn og unge, sier barneminister Solveig Horne da hun delte ut prisen i oktober. Juryen fremhever Barnemusikkfestivalen Barnivalen, Vitensenteret og Ungdomskaféen som gode eksempler på dette. Ingrid Finboe Svendsen LITE RESULTAT AV INNEKLIMA- SATSING Resultatene etter to års intensiv satsing på inneklima i skolesektoren er nedslående, melder Arbeidstilsynet. Hele ni av ti kommuner har fått krav om forbedringer. Nå må kommunene som arbeidsgivere ta ansvar for å få gode og levende systemer på plass. Og de må jevnlig kontrollere at systemene etterleves, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet. Til sammen er det gjennomført tilsyn i 13 kommuner og 301 skoler i 2011 og Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse har over flere år vist at ansatte i skoler har betydelig mer inneklimaplager og yrkesrelatert astma enn de fleste andre yrkesgrupper. ESA enig: Norge får fortsatt lov til å gi en differensiert arbeidsgiveravgift i områder med svært lav befolkningstetthet. Fortsatt nedsatt arbeidsgiveravgift i distriktene Nye retningslinjer åpner for at Norge også etter 201 kan gi differensiert arbeidsgiveravgift og investeringsstøtte i Distrikts-Norge. E FTAs overvåkingsorgan, ESA, vedtok i oktober nye retningslinjer for regionalstøtte for perioden De nye retningslinjene imøtekommer de viktigste norske interessene for å kunne drive en aktiv regionalpolitikk. Muligheten for å støtte VALG- OG EIERMØTER 201 I februar og mars skal det avholdes valgmøter i 23 valgkretser spredt over hele landet. For kommuner, fylkeskommuner og bedrifter er valgmøtene åpne for beslutningstakere hos våre eiere, mens det i helseforetakene holdes valg i forbindelse med at KLP besøker et direktørmøte i det regionale helseforetaket. Sverre Thornes vil snakke om KLPs posisjon, blant annet med stor tilflytting av nye kunder/eiere. Eiermøtene vil også drøfte konsekvensene av forslaget til ny uførepensjon for offentlig ansatte. Hva medfører endringen for fellesskapet og den enkelte kunde/eier? I forbindelse med de åpne valgmøtene holdes det også eiermøter der KLP ønsker å få innspill fra eierne. Synspunkter KLPs konsernsjef, Sverre Thornes kan ta med seg tilbake ser ut til å bli et relativt godt investeringer i bedrifter i Distrikts-Norge videreføres. Det samme gjelder muligheten for å kunne gi differensiert arbeidsgiveravgift i områder med svært lav befolkningstetthet. Bedrifter i offentlig og privat sektor i 256 kommuner har i dag nedsatt avgift. I 2013 er det beregnet en avgiftslette på 13 milliarder kroner. Vedtaket åpner for at Norge også i neste periode kan ha disse ordningene i områder utenfor Nord-Norge og Hedmark og Oppland, som er de to landsdelene som tilfredsstiller kriteriet for svært lav befolkningstetthet. år når det gjelder å oppnå avkastning på de pensjonsmidlene KLP forvalter. Ekstra godt år for de av KLPs kunder som har valgt å ta større risiko. På eiermøtene vil vi orientere om de muligheter og ulemper som er knyttet til å velge høyere risiko i KLP, sier direktør for eierrelasjoner i KLP Roar Strand. På møtene skal det velges circa 170 utsendinger til KLPs generalforsamling i Oslo 6. mai 201. Utsendingene skal velges for to år og skal derfor også møte på en generalforsamling i CISSEL SAMUELSEN RÅDMANN Hvor lenge har du vært rådmann? - Jeg har vært rådmann (får ofte spørsmål om det heter rådkvinne) siden 1. mars. Har altså ennå ikke vært rundt «årshjulet». Når skjønte du at det var rådmann du ville bli? Jeg har aldri drømt om å bli rådmann, tvert i mot har jeg tenkt at rådmannsjobben er utenfor mitt arbeidsfelt og min kompetanse. Da jeg ble forespurt, måtte jeg ta et oppgjør med min defensive tankegang, jeg søkte, og har ikke angret selv om det ikke har mangla «Jeg tenker at rådmannsjobben ikke skal være et onewoman-show. Det handler om å få mange medarbeidere til å få handlingsrom i sine stillinger.» på utfordringer. Jeg gikk rett fra lærerjobb på ungdomstrinnet, hvor jeg også var hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet Skjervøy, og rett over i rådmannsjobben. Hva er ditt beste rådmannsråd? Jeg tenker at rådmannsjobben ikke skal være et one-woman-show. Det handler om å få mange medarbeidere til å få handlingsrom i sine stillinger, samtidig som en skal forsøke å få med alle i den samme retninga. Dialog er for meg et annet viktig stikkord. Samtidig er det også viktig å få ting unna, for det hoper seg fort opp. Jeg må nok bli flinkere til å prioritere hvor mye tid som skal brukes på hva tror erfaring vil hjelpe på prioriteringa! 8 KLP MAGASINET NR NR KLP MAGASINET 9

6 TEMA PENSJONSKOSTNADER 2013: kr. Regnskapets time Kommune-Norge sliter med et akkumulert premieavvik på nesten 30 milliarder kroner. I Horten har pensjonskostnadene som skal regnskapsføres vokst med nærmere 70 prosent de siste seks årene.vi har sett på hva som egentlig påvirker prisen på pensjon. Tekst Therese Olavsrud Foto Erik Thallaug Horten kommunes akkumulerte premieavik : kr. 10 KLP MAGASINET NR NR KLP MAGASINET 11

7 TEMA PENSJONSKOSTNADER ORDLISTE Hva er en pensjonspremie? En pensjonspremie er det beløpet kommunen betaler inn til pensjonsleverandørene årlig for å finansiere alle framtidige pensjonsutbetalinger. Kommune-Norge betaler om lag 25 milliarder i premie i Hvorfor har vi reguleringspremie? Hvert år må man finansiere oppgraderingen av pensjonsrettighetene som følge av at lønnen øker. Pensjonen reguleres dermed opp med ett engangsbeløp kalt reguleringspremie. Dyre lønns- og trygdeoppgjør gir høy reguleringspremie og motsatt. Hva er en regnskapsmessig pensjonskostnad? Pensjonskostnaden er det beløpet kommunene utgiftsfører i sitt regnskap for pensjon i stedet for pensjonspremien. Pensjonskostnaden beregnes med økonomiske forutsetninger fastsatt av KRD. Hva er premieavvik? Premieavvik er forskjellen mellom pensjonspremien og pensjonskostnaden. Når pensjonspremien er størst, må man inntektsføre premieavviket for så å utgiftsføre det over de neste 10 år med en tiendedel. Det motsatte gjelder om pensjonskostnaden er størst. Man kan også avskrive premieavviket over ett år. Når avskrivingsreglene strammes inn betyr det at alle nye premieavvik skal skrives ned over en kortere periode. Hva er et akkumulert premieavvik? Dette er alle premieavvik fra 2002 fratrukket de beløp man har avskrevet siden Ifølge KRD vil akkumulert premieavvik være på cirka 30 milliarder ved utgangen av «Den gang vi startet med dette så vi ingen tydelig risiko. Det virket fornuftig å sikre seg mot svingninger.» RAGNAR SUNDKLAKK, administrasjonssjef i Horten kommune P å kommunehuset har administrasjonssjef Ragnar Sundklakk akkurat lagt frem neste års budsjett, sammen med en økonomisk handlingsplan for de neste tre årene. Et ord som går igjen i papirene hans er premieavvik. KREVENDE Premieavviket til kommunen begynte med relativt beskjedne beløp i Men ved utløpet av 201 vil beløpene ha akkumulert seg opp til nærmere 150 millioner kroner. Sundklakk medgir at det er utfordrende å få frem for politikere og andre hvorfor regnskapet har sett bedre ut enn det ville ha vært uten premieavvik. Siden pengene til premier er tatt fra kommunekassen uten å utgiftsføres, har likviditeten i kommunen blitt redusert uten at dette avspeiles i regnskapet. Den gang vi startet med dette så vi ingen tydelig risiko. Det virket fornuftig å sikre seg mot svingninger, sier Sundklakk. Han må nå kutte fem millioner i driftsbudsjettet hvert år for å dekke opp de fremtidige utgiftene fra premieavviket som skal avskrives. Og mer vil det trolig bli. Vokser pensjonspremien ytterligere, må de i verste fall begynne å bruke kassakreditten. Akkurat det synes jeg er et økonomisk sykdomstegn, sier han. STRAMMER INN REGLENE Vi må tilbake til 2002 for å forstå hvorfor det har blitt slik. Den gang gjorde daværende kommunalminister Erna Solberg det mulig for kommunene å fordele noe av pensjonsutgiftene i driftsregnskapet over en periode på 15 år. Det vil si at kommunene betalte pensjonspremien, men utgiftsførte bare en beregnet pensjonskostnad i regnskapet. Fordi finansavkastningen og lønnsoppgjørene kan variere mye fra år til år, var hensikten å jevne dette ut ved å regnskapsføre den langsiktig mer stabile pensjonskostnaden. Man så for seg at pensjonspremien ville svinge rundt pensjonskostnaden fra år til år og at det akkumulerte premieavviket dermed ville forbli «nær null». Formålet var å gi økt forutsigbarhet i kommuneøkonomien. I realiteten har pensjonspremien vært større enn pensjonskostnaden de fleste av årene siden På den måten har kommunene fått «pyntet» på regnskapet i denne perioden, og har hatt større handlingsrom enn de ellers ville hatt. IKKE KRISE Ved utgangen av 2013 er det totale premieavviket i kommune-norge anslått til cirka 30 milliarder kroner. Kommunal og regionaldepartementet (KRD) har strammet inn avskrivningsperioden fra 15 år til 10 år for nye premieavvik fra En ytterligere innstramming ned til 5 eller 7 år, med virkning fra 2015, er nå på høring. For Hortens del betyr dette at om lag 17 millioner kroner mer må inn i budsjettet neste år. Sundklakk understreker at 201 ikke blir noe kriseår for kommunen, men han er bekymret for hva som vil skje på sikt. Det ser ut til at kostnadene vokser fortere enn de klarer å kutte. Jeg ønsker å si fra tidlig om hva som kommer. Dersom KRD setter ned avskrivningsperioden til fem år, vil det bety at vi må regnskapsføre mer av pensjonskostnadene hvert år, og dermed kutte enda mer. Kombinert med høy forventet lønnsvekst og økende levealder, vil dette påvirke likviditeten til kommunen, påpeker administrasjonssjefen. Sundklakk har nå kastat ballen over til politikerne. «Dersom KRD setter ned avskrivningsperioden til fem år, vil det bety at vi må regnskapsføre mer av pensjonskostnadene hvert år, og dermed kutte enda mer.» RAGNAR SUNDKLAKK, administrasjonssjef i Horten kommune 12 KLP MAGASINET NR NR KLP MAGASINET 13

8 TEMA PENSJONSKOSTNADER I november la han frem to alternative budsjett, ett med og ett uten innføring av eiendomsskatt. Neste år går vi inn i en politisk prosess for å se på fremtiden. Kommunen er overhodet ikke i noen krise nå, vi har vært ute i hardere vær før. Men du kan godt si vi har levd over evne i mange år. Nå må vi tenke langsiktig, sier han. FORSIKTIG OPTIMIST Det store spørsmålet er hvorfor man får premieavvik i det hele tatt? Er det ikke samsvar mellom det kommunaldepartementet beregner man skal kostnadsføre og den faktiske pensjonspremien? Hilde Kjus er kunde og salgsleder i KLP og bistår blant annet Horten kommune med pensjonsspørsmål. Hun medgir at det er et sammensatt bilde, som kan være vanskelig å forstå. Det handler mye om politikk. Dersom departementet skulle velge å sette forutsetninger som dramatisk øker den beregnede pensjonskostnaden, innebærer det at kommunene burde få økte bevilgninger over statsbudsjettet. Slik har det ikke vært hittil, påpeker Kjus. Siden den beregnede pensjonskostnaden har blitt lavere enn pensjonspremien, har man fått positive premieavvik over flere år. Nå sitter kommunene igjen med svarteper. Det ser ut som de har hatt bedre økonomi enn de faktisk har hatt. For kommuner med trang økonomi har forskriften vært kjærkommen, fordi de har kunnet skyve kostnadene ut i fremtiden, sier Kjus. Men ifølge Ragnar Sundklakk er det ikke ordningen i seg selv som er et onde. Hadde de ikke hatt mulighet for å føre premieavvik, måttet de ha kuttet enda mer. Nå har vi kuttet så mye at budsjettforslaget for 201 er på grensen av hva som er forsvarlig. Men vi er optimistiske. Vi jobber knallhardt med internkontroll og styring, og god ledelse i førstelinjen, sier han og ser utover den gamle havnebyen. Her skal indre havn snart få nytt liv, og tiltrekke innflyttere til Horten, håper han. Horten har et veldig potensiale, og jeg tror vi kan bli kjempegode uten den voldsomme økonomiske veksten. Omdømmet vårt har bedret seg, vi rekrutterer godt og har økt tilflytting fra andre kommuner. l Meldes inn i ordningen ANDERS BÅLSRØD, 36 ÅR PLEIEASSISTENT, BORRE SYKEHJEM Bålsrød jobber nærmere 15 prosent i fast stilling på sykehjemmet, og fyller opp så langt han kan med ekstravakter. Noen perioder jobber han mer, andre mindre. Frem til nå har det ikke vært forutsigbart om han har fått pensjon fra arbeidsgiveren. Dette er det nå slutt på som en følge av en dom i Arbeidsretten. Bålsrød meldes inn i pensjonsordningen, uavhengig av hvor mye han jobber. Det blir dyrere for kommunen, men det er positivt for 36-åringen. Jeg ble veldig glad for å høre det. Selv om jeg ikke tenker mye på pensjon, har det vært forvirrende å forholde seg til. Jeg trives så godt i jobben min og det er dette vil jeg drive med. Hadde jeg blitt tilbudt heltidsstilling hadde jeg sagt ja på dagen. 1 KLP MAGASINET NR NR KLP MAGASINET 15

9 TEMA OPPSUMMERT - Toppen er nådd Sjeføkonomen i KS tror ikke pensjon vil bli vesentlig dyrere enn i dag. Enten må renta opp eller så må lønnsveksten ned, sier Per Richard Johansen. Derfor blir 201 et krevende pensjonsår CATHRINE HELLANDSVIK er direktør for kundeseksjonen i KLP og gir oss her de viktigste årsakene til at 201 blir et vanskelig pensjonsår for mange. Men det finnes lyspunkter. Den lave renta har vi fordi det er krise i Europa. Man kan ikke kjøre høy lønnsvekst år etter år samtidig som renta er lav, sier Johansen. Økningen i ikke-utgiftsførte pensjonskostnader er krevende, medgir Johansen, som i utgangspunktet er positiv til ordningen med premieavvik. Utfordringene kommer når avvikene blir vedvarende for store og bygger seg opp over tid. Hadde amortiseringstiden vært kortere hadde ikke det kumulerte avviket rukket å bygge seg opp så mye. Store avvik er en utfordring, fordi det belaster likviditeten og fordi regnskapet ikke lenger gir riktig styringsinformasjon, påpeker han. Johansen mener staten vil måtte dekke kommunenes økte pensjonskostnader, også økte kostnader utover lønnsveksten. Dette er kostnader som øker som en følge av pensjonssystemet, for eksempel på grunn av lav avkastning eller økt levealder. Slik kostnadsvekst kan kommunene vanskelig forhindre. Samtidig har staten klare forventninger til hva kommunesektoren skal levere av tjenester. Da må de gi sektoren tilstrekkelige inntekter. Per Richard Johansen Kr. ØKENDE LEVEALDER Vi lever stadig lengre og skal følgelig ha pensjon over lengre tid. Finanstilsynet har som følge av dette pålagt pensjonsleverandørene å øke premien for å ta høyde for dette. Samtidig må pensjonsleverandørene holde igjen mye av avkastningen for å øke premiereserven for å møte den økte levealderen. Avkastningen ville ellers gitt bidrag til å dekke noe av premien i 201. FLERE MÅ MELDES INN I PENSJONSORDNINGEN Etter en dom i arbeidsretten og nye avtaler mellom tariffpartene skal nå langt flere ansatte meldes inn i pensjonsordningen. Bare i KLP er dette antatt å gjelde over personer. LØNNSVEKST Siden den offentlige tjenestepensjonen beregnes av lønnen du har når du går av med pensjon, vil økte lønninger gi behov for innbetalinger til pensjonsordningen. Nivålønnsveksten forventes å bli høyere neste år som følge av små overheng fra 2013 til 201, noe som også gir en høyere forventet reguleringspremie. LAVT RENTENIVÅ En annen faktor som er med å påvirke kostnadene til pensjon er rentenivået. Lave renter gir lavere avkastning. Lavere avkastning på pensjonsmidlene medfører mindre tilbakeført til kundenes premiefond, et fond som er med på å finansiere pensjonspremien. Lyspunkter i sikte Her er noen faktorer som vil kunne påvirke pensjonskostnadene positivt i årene framover. SNART KLAR MED OPPRESERVERINGEN Finanstilsynet har pålagt pensjonsleverandørene å holde igjen overskudd for å oppreservere de opptjente rettigheter som følge av at vi lever lengre. Gladmeldingen fra KLP er at det ser ut til at selskapet klarer å gjøre hele oppreserveringen ferdig i år. Det betyr at fra og med regnskapsåret 201 kan vi tilbakeføre eventuelt overskudd til kundene. NYE UFØREREGLER Uføre arbeidstagere i kommunal sektor får normalt uførepensjon både fra folketrygden og tjenestepensjonsordningen. Etter de nye uførereglene som forventes å bli gjort gjeldende fra legges det opp til at folketrygden vil utbetale en større andel for inntektsgrupper som utgjør hovedgruppen av KLPs medlemmer (de som tjener mindre enn 6 x folketrygdens grunnbeløp). Dette vil sannsynligvis redusere fremtidige pensjonspremier. Lever lenger EINAR EGEBERG, 6 ÅR KRANFØRER, HORTEN HAVNEVESEN Einar Egeberg har jobbet 2 år i Horten Havn og stortrives. Noen umiddelbare pensjonsplaner har han ikke så lenge helsa holder blir han i jobben. Einar, som er tillitsvalgt på arbeidsplassen, skjønner ikke hvorfor folk går av med pensjon før de må. Du skal gå av med pensjon når du ikke har helse til å arbeide mer. Slik som det har vært til nå er det altfor mange som ser på pensjonisttilværelsen som en lang ferie. Jeg liker å jobbe, sier han. Einars arbeidsinnsats er bra for kommunen. Ikke bare tilfører han verdifull kompetanse, men kommunen sparer også pensjonspenger på at han ikke tar ut tidligpensjon. Men han er likevel et eksempel på hvorfor kommunens pensjoner blir dyrere. Einar har pensjonsrettigheter oppspart gjennom en lang yrkeskarriere i det offentlige, og denne pensjonen må i sin helhet oppjusteres når forventninger om levealder øker. Eldre yrkesaktive som Einar berøres dessuten i mindre grad av levealdersjusteringene enn yngre yrkesaktive. 16 KLP MAGASINET NR NR KLP MAGASINET 17

10 TEMA DUELLEN Ikke alle er enige om det er lurt å ha en ordning som utjevner pensjonskostnadene. To sentrale aktører i debatten argumenterer. JARDAR JENSEN (H), STATS- SEKRETÆR I KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET (KRD) ASBJØRN PEDERSEN, GENERAL- SEKRETÆR I NORGES KEMNER- OG KOMMUNEØKONOMERS FORBUND (NKK) Lever enda lenger SILJE VAARDAL, 37 ÅR KOMMUNALSJEF FOR KULTUR OG SAMFUNN I HORTEN Silje Vaardal er nyansatt kultursjef i Horten kommune. Hun har bakgrunn som organisasjonssjef i Norsk Toppfotball, men flyttet fra Oslo til hjembyen Horten sammen med familien da hun ble tilbudt stillingen i kommunen. Silje og andre yngre arbeidstagerne i kommunene forventes å leve lenger enn dagens eldre. I gjennomsnitt har levealderen til nordmenn økt med ti år siden Økende levealder er krevende for kommunene fordi pensjonen må utbetales over flere år. Men Silje og andre yngre arbeidstakere vil få pensjonen levealdersjustert. Det vil si at hun må jobbe lenger for å få samme pensjon, noe som kan være med å redusere behovet for økte pensjonsavsetninger. - Gir stabilitet i budsjettene Det er fornuftig å ha en ordning som jevner ut premiesvingningene over år, sier statssekretær Jardar Jensen (H) i KRD. De årlige pensjonspremiene kan svinge betydelig fra år til år. Eksempelvis var veksten i premiene på rundt 30 prosent for sektoren i 2012, påpeker Jensen. De sterke premiesvingningene kan være utfordrende å håndtere for kommunene. Ordningen gir et bedre grunnlag for budsjettmessig stabilitet i kommunene, sier han. Den underliggende situasjonen med høy lønnsvekst, lavt rentenivå og økende levealder har medført en sterk økning i pensjonspremiene de siste årene. Jensen understreker at pensjonspremiene for en periode vil være ekstraordinært høye. Dette er fordi økende levealder innebærer et betydelig oppreserveringsbehov i KLP og de kommunale pensjonskassene. På lengre sikt er det også grunn til å tro på en normalisering av rentenivået som vil kunne bidra til en dempet vekst i pensjonspremiene, sier han. Jensen påpeker at dersom forslaget om å redusere amortiseringstiden ytterligere gjennomføres, vil det bidra til en raskere nedbygging av premieavvik. De sterke premiesvingningene kan være utfordrende å håndtere for kommunene. Ordningen gir et bedre grunnlag for budsjettmessig stabilitet i kommunene. Dette er et fremmedelement i regnskapsføringen. Kommunene bør ta utgiften når den er der, og de burde ha kuttet i budsjettene tidligere. - Ordningen må opphøre Nå må kommunene si nei til amortisering, sier Asbjørn Pedersen i NKK. Generalsekretæren i NKK har vært innbitt motstander av ordningen med premieavvik siden regelverket ble innført. I dag er han desto mer sikker i sin sak: Kommunene må si nei til amortisering. De har rotet det til i mange år. Nå må det opphøre, fra dags dato, før hele kommune-norge havner i ROBEK-registeret, sier Pedersen. Han karakteriserer ordningen som en økonomisk bombe. Kommunene har brukt premieavviket til å bygge nye skoler og holde på med drift. Amortiseringen strider mot alle de kommunale prinsippene for god regnskapsføring, mener han. Dette er et fremmedelement i regnskapsføringen. Kommunene bør ta utgiften når den er der, og de burde ha kuttet i budsjettene tidligere. Pedersen sier det nå er på høy tid å ta diskusjonen om hvordan kommunene skal klare å rydde opp i gammel moro. I disse juletider hadde det enkleste vært å sende en ønskeliste til julenissen. Men han finnes dessverre ikke. 18 KLP MAGASINET NR NR KLP MAGASINET 19

11 TEMA I TALL 80% av KLP kommunene har valgt å avskrive premieavviket over 10 år. 20 prosent har valgt ett år. Pensjonspremiene høyere enn kostnadene Grafen under viser differansen mellom den beregnede pensjonskostnaden og pensjonspremien. Dette kalles premieavvik. OFFENTLIG TJENESTE- PENSJON Høy lønnsvekst vil gi behov for økte avsetninger til pensjon i kommunene. Dersom SSB får rett i sine prognoser vil årslønnsveksten i 201 lande på 3,9 prosent og øke videre til,1 i 2015 og,6 i Som et eksempel: Har du i dag en lønn på kroner vil du ved inngangen til 2017 tjene cirka kroner Ved utgangen av 2013 er det totale premieavviket i kommune-norge anslått til cirka 30 milliarder kroner av KRD. Departementet strammet inn avskrivningsperioden fra 15 år til 10 år for nye premieavvik fra En ytterligere innstramming ned til 5 eller 7 år med virkning fra 2015 er på høring. Trolig få endringer Det er ikke ventet at regjeringsskiftet vil gi noen større endringer i pensjonspolitikken. Langt på vei har vi hatt konsensus om pensjonsreformen, som ble gjennomført i forrige stortingsperiode. Tekst Ole Jabob Frich, kommunikasjonsdirektør i KLP Premie Premieavvik Netto pensjonskosnad inkl. adm FrP ønsker riktignok noen endringer i pensjonssystemet, og Carl I Hagen profilerte seg i valgkampen med at staten står bak et «pensjonsran». Det skal bli interessant å se om dette engasjementet fører til omkamp om levealdersjustering og regulering av løpende pensjoner. Den politiske plattformen (Sundvollen-erklæringen) signaliserer få endringer. Der varsler de Blå-blå at de vil gi skatteletter for individuell pensjonssparing, bedre harmonisering mellom tjenestepensjoner i privat og offentlig sektor og mindre samordning for pensjonistektepar. I partiprogrammene er det lite omtale for organisering av tjenestepensjoner. Summerer vi opp signalene som er gitt i partiprogrammene, kan det se ut til at de borgerlige partiene vil endre særaldersgrensene i tjenestepensjonsordningene. Spørsmålet er om vi får en ytterligere tilpasning av offentlig tjenestepensjon til pensjonsreformen. På dette området ble det imidlertid tatt grep allerede i 2009 som blant annet innebærer at en som er født i 1983 må jobbe fire år lenger for å oppnå full pensjon. Selv om en ny regjering har ambisjoner på dette området, så vil nok eventuelle endringer komme som et resultat av forhandlinger mellom partene i arbeidslivet. En ny regjering kan neppe diktere en løsning på dette området, uten å spille på lag med partene. PRIVAT SPARING KLP + NAV = 66 % Offentlig ansatte får i utgangspunktet 66 prosent av sluttlønn i pensjon. Yngre kull må belage seg på å jobbe lenger for å få denne summen. Dette skyldes de nye reglene om levealdersjustering. Arbeidsgivere i det offentlige innbetaler tilsvarende prosent av lønnen til den enkelte i pensjon. «Horten har et veldig potensiale, og jeg tror vi kan bli kjempegode uten den voldsomme økonomiske veksten. Omdømmet vårt har bedret seg, vi rekrutterer godt og har økt tilflytting fra andre kommuner.» RAGNAR SUNDKLAKK, administrasjonssjef i Horten kommune 20 KLP MAGASINET NR NR KLP MAGASINET

12 PORTRETTET Firmaets mann Sverre Thornes (53) har aldri vurdert å jobbe noe annet sted enn KLP. Etter fem år som konsernsjef jobber han fortsatt like iherdig med å forbedre selskapet. J Tekst Mari Mellum eg opplever å ha overtatt en stafettpinne som øverste leder av KLP. Målet mitt er å sørge for at når jeg leverer fra meg pinnen til nestemann, er KLP et sterkere, bedre og mer verdifullt selskap enn da jeg kom. Det er viktig for meg, sier Sverre Thornes. Denne mannen er KLP tvers gjennom. Som 35-åring begynte han som renteforvalter her. Noen år senere ble han leder for Kapitalforvaltning. Deretter konserndirektør for Livsforsikring, før han for fem år siden klatret helt til topps. Det har vært helt naturlig for meg å bli i KLP. Jeg har aldri reflektert over om jeg skulle arbeidet et annet sted, sier han. At han kjenner organisasjonen godt, mener han har bidratt til de resultatene han har oppnådd som konsernsjef. Etter at han tok roret i finanskriseåret 2008, har han styrt KLP med stø kurs mot svært gode resultater. Jeg er grunnleggende positiv og optimistisk som person, og har helt bevisst gitt stor oppmerksomhet til det vi lykkes med, fordi det skaper positiv energi, stolthet og en arbeidsplass som motiverer til innsats. Det står ikke i konflikt med det å hele tiden arbeide med videreutvikling. Konsernsjefen har også vært opptatt av å bygge nye virksomheter, som KLP Banken og KLP Kommunekreditt. I de siste tre årene har Thornes hatt fokus på å skape gode medlemstilbud for ansatte hos KLPs eiere. Vi spurte våre eiere om hva de så som sine største utfordringer fremover. De svarte da at de tror det blir vanskeligere å tiltrekke seg dyktige medarbeidere. Derfor satser vi på å gi våre eieres ansatte gode og rimelige 22 KLP MAGASINET NR finansielle tjenester Jeg gleder meg over at vi nå har over KLP-medlemmer som kunder. KONKURRANSEMANN Selv drives han av resultater. Han har alltid vært sånn. Alt blir mer moro hvis han kan se konkurranse i en situasjon også i den daglige sykkeletappen til jobben. Skulle det ikke gå helt hans vei i alle konkurransene, mister han imidlertid ikke nattesøvnen av den grunn. Selv ikke ansvaret for nær 00 milliarder kroner og pensjonen til over en halv million nordmenn gjør Sverre Thornes søvnløs. Det er en formidabel forvaltningsoppgave og et stort ansvar, men vi har svært dyktige ledere og medarbeidere som gjør meg trygg på at vi vil være i stand til å gjøre en førsteklasses jobb. Utgangspunktet for en karriere var ikke det beste, mener han selv. Som barn var han den rampete urokråka heller enn mønstereleven. I gymnastiden var det sport og ikke studier som sto i fokus. Det var først i senere studier ermene ble brettet opp og kunnskap ble prioritert. Det endte med en bachelor i Business Administration, fra American College i Paris. Når jeg allikevel har lykkes godt i arbeidslivet er det nok fordi jeg er arbeidsom og har engasjert meg langt utover eget ansvarsområde fordi jeg er nysgjerrig. Når jeg i tillegg er glad i mennesker har det gjort meg synlig og åpnet mange muligheter. Livets skole har lært meg å si ja til utfordringer. Det har vært avgjørende. KASTER KORTENE Større beløp å forvalte blir det også når DNB og Store- «Jeg er grunnleggende positiv og optimistisk som person, og jeg har helt bevisst gitt stor oppmerksomhet til det vi lykkes med.» SVERRE THORNES, Konsernsjef i KLP NR KLP MAGASINET 23

13 3 Økonomi Torsdag 1. mai 2009 Oslo Børs siste år Rente (Nibor 3 mnd) siste år Siste: 272,99 (-,55) 300 Siste: 2,39 (-63,17) 650 8,00 7,00 6,00 5,00,00 3,00 2, /05 08/05 11/05 12/05 13/05 Børsvinnere siste uke Mai Mai Mai Mai Verdens børser DOW JONES +0.59% Styringsrenter Dolphin Interconnect Petrolia Drilling Petrojack Reservoir Exploration. American Shipping Com. 128,57%,78%,50% 3,55% 32,86% 7,50 6,50 5,50,50 Artumas Group Norske Skogindustrier SeaBird Exploration Global Geo Services Electromagnetic Geose. -25,69% -25,38% -2,76% -18,75% -18,37% 2,50-0,88% LONDON -0,22% TOKYO 1,50 0,50-0,50 NASDAQ KØBENHAVN -0,73% 3,50 Børstapere siste uke Mai 2006 Mai 2009 Norge Europa TORSDAG 3. NOVEMBER 2011 If Skadeforsikringskonsernet If, eid av finske Sampo, fikk et resultat før skatt etter ni måneder i år på 3, milliarder kroner. Det tekniske resultatet fra den norske virksomheten er på 1,3 milliarder kroner. For tredje kvartal isolert er den på 882 millioner kroner (106 mill. euro). På bunnlinjen faller lønnsomheten etter tap på selskapets investeringer. If har et bra resultat i Norge, og hele bransjen har fordel av den lave (Mill. EUR) Premieinntekter Teknisk resultat Resultat før skatt Sverige Mai Mai Euro siste år Spotpris strøm siste år Nordpool, pris i øre pr. kwh 70,00 60,00 50,00 0,00 10,00 0,00 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 7,50 Mai AUD DKK EUR JPY CAD GBP CHF SEK USD 3.kv/ Finanshuset Acta fikk et resultat på 8 millioner kroner etter skatt i tredje kvartal. Brutto nytegning av fondsandeler var på 82 millioner kroner. Vi er fornøyd med at midler kunder har under forvaltning gjennom Acta bare er redusert med 1 milliard kroner til 57 milliarder i dette uvanlig turbulente kvartalet, sier adm. direktør Geir Inge Solberg i en pressemelding. Kundenes avkastning ble på Siste: 8, 8 (+12,76) Mai Jan I fjor I år Des Siste: 6, 9 (+27,76) 8,00 7,00 6,00 5,00,00 Mai Mai 17 Vil ta en milliard i året skadeinflasjonen. Men konkurransen i Norge er fortsatt utfordrende med betydelig flere aktører enn for noen år siden, sier konsernsjef Torbjörn Magnusson i en pressemelding. Combined ratio endte på 88,5 prosent i Norge pr. tredje kvartal. FA (Mill. kr) 3./kv11 3.kv/ Driftsinntekter Driftsresultat Resultat før skatt Resultat etter skatt minus 19, prosent innen vanlige investeringer i kvartalet, og minus 19,1 prosent i «krydrede» investeringer. Benchmark klarte mellom 11 og 16 prosent. FA MINDRE FORBRUK MER Å SPARE Mandag 19. januar 2009 God tilgang på penger og tro på husholdningenes økonomi er ifølge KLP noe av årsaken til at de er vinner av Bank NM i boliglån. BOLIGLÅN 60% TIRSDAG. JUNI 2011 DAGENS NÆRINGSLIV Plass Bank Valgte buffer foran utbytte Storebrand og Vital passert Storebrand og Vital lempet ut aksjer i tredje kvartal. Nå skryter han av høy bufferkapital. Kommunal Landspensjonskasse (KLP) klarte et positivt resultat innen liv og pensjon i årets tredje kvartal. Trenden var en ganske annen hos Storebrand og DnB NOR-eide Vital (fra neste uke DNB Livsforsikring), som møtte veggen og måtte lempe ut aksjer i kvartalet. Tredje kvartal har bevist viktigheten av å bygge solid bufferkapital i perioder hvor livbransjen leverer gode resultater, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP, og viser til oppbyggingen i 2009 og KLP slapp unna et massivt aksjetil sammenligning falt Vitals aksalg i løpet av tredje kvartal ande- sjeandel fra til 11 prosent i løpet len av totale investerinav kvartalet og i ger falt fra 15,1 til 1,3 Storebrand fra 17 Eierne våre prosent på ett år. til 12 prosent. har i flere KLP-sjefen venter på oppturen år bedt oss om å peker på et ut Aksjeandelen er re- beholde kapitalen og gangspunkt med bufferkapital dusert på grunn av bygge solide buffere, en kundereserver fallende aksjekurser. Vi har ikke vært nødt til fremfor å dele den ut som andel av toå selge aksjer gjennom sverre Thornes, konsernsjef tale porteføljer kvartalet, og det betyr i klp med rentegaranti at vi er godt posisjonert når mar- på vel 8 prosent ved inngangen til kedet snur oppover. Hittil i fjerde tredje kvartal. Hos konkurrentene kvartal har det gitt flere milliarder lå denne rundt prosent. i gevinst, sier Thornes. Finanstilsynet har foreslått at KLP (konsern) 3. kv/11 3. kv/10 Premieinntekter 11 Sum driftsinnekter 9176 Resultat før skatt 53 Resultat etter skatt 108 (mill. kr) nivået skal heves til 10 prosent bufferkapital, tilsvarende tre års rentegaranti. Det er KLP hjertens enig i. Eierne våre har i flere år bedt oss om å beholde kapitalen og bygge solide buffere, fremfor å dele den ut. Vi ser at det gjør oss i stand til å ta mer risiko, mens andre må ta ned aksjeandelen, sier Thornes. Tok bare kursreserver Etter det Finansavisen forstår, skal Finanstilsynet og Banklovkommisjonen være på glid til å godta en mer fleksibel oppbygging av bufferkapitalen enn de 10 prosent som På plass 5.350, ,- Den nye KLP Banken som nå rykker inn i Trondheim har som mål å øke sine utlån til bolig med én milliard i året fremover. OSLO Regner med ledige Bruker «gullkort» 2 Fornøyd med prosessen Kan handle for 11 mrd. TRØNDERENERGI KLP KLP kjøper seg inn i TrønderEnergi Nett for 750 millioner kroner. Ytterligere 11 milliarder kroner ligger klare for nye oppkjøp. K ommunal Landspensjonskasse (KLP) har signert en intensjonsavtale på 750 millioner kroner for kjøp av 35 prosent i TrønderEnergi Nett (TEN). Dette er vår første investering etter at nye regler ga livselskaper mulighet til å investere i infrastruktur, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP. Endringene innebærer blant annet at livsforsikringsselskaper og pensjonskasser får band og i Energiselskapet Buskerud strandet mulige milliardavtaler på grunn av eieruenighet. Konsernsjefen sier at KLP ikke ønsker å gå inn i «kontroversielle transaksjoner». Alle eiere må ikke ha like stor entusiasme, men det må være ønsket av et stort flertall. De som ikke brenner for det, må ikke ha sterke motforestillinger. Skal øke produksjonen Thornes begrunner investeringen i TrønderEnergi Nett med at «norsk kraftnæring kan vise til stabil og god avkastning og har et langsiktig perspektiv», og at dette passer med forvaltningen av KLPs pensjonsfond. Pengene TrønderEnergi nå får på bok, skal brukes til å bygge ut vind- og vannkraft, ifølge styreleder Per Kristian Skjærvik. Vi vil gjøre noe med kraftsituasjonen i Midt-Norge, og har et mål om å øke produksjonen fra to TWh til tre TWh. For å få /KJGPN eljejcan Kunngjorte nye konkursåpninger ved Brønnøysundregistrene, 2=7236D:ó< 6DD6C ód65ó?2f? õpba 3>RK CFOJ> 6C=6FU8 =C> CC = ö OAI 3 HK = - HEJC öajekn KRAN = = /NKLL )HE (=DH ö EILKNO /FæNANPOA 7KJE 6EI=H= &æ %POK öajoan = OD KO CæAöBIöA>PL 'O>KöGB og vannkraft i regionen, så dette er en stor dag for TrønderEnergi og Midt-Norge, sier Skjærvik. Han er klar på at det aldri har vært aktuelt å gi fra seg majoriteten i selskapet. Det er et krav fra dagens eiere om at vi skal eie minimum prosent, sier Skjærvik, som til daglig er ordfører for Ap i Rissa. Etter mange år med tautrekking om nettdriften i Sør-Trøndelag, kjøpte TrønderEnergi i mai ifjor Trondheim Energis qód :??>2C< qód :??>2C< qód :??>2C< òe??>âc6 qód :??>2C<,6óD6CU=6? )Eø976=5D 25F 25F C6D6 $6=3I6 æd6c 25F 25F 25F,:52C 0= C?DJ6? 25F ;çc? )Eø976=5D 25F D:2? "2C= '2E=ø6? brand «kaster kortene» og trekker seg ut av forsikringsmarkedet for offentlig tjenestepensjon. Akkurat det kom som en overraskelse på konsernsjefen. Hvis noen hadde sagt til meg bare for et år siden at KLP skulle oppnå den posisjonen vi nå ser, så hadde jeg ikke trodd det var mulig, sier Thornes, og medgir han har blandede følelser nå som konkurrentene trekker seg ut av markedet. De har vært dyktige konkurrenter. Dessuten har det vært viktig for oss å sammenlikne våre resultater med andre selskaper, som har tilnærmet samme rammebetingelser som oss. Det vil jo også innebære at vi trolig får noen kunder som ikke velger oss fordi de syns vi er best, men fordi vi er de eneste som er igjen. Disse kundene skal også føle seg vel ivaretatt. Thornes forstår bekymringen over KLPs dominerende stilling, men opplever at det fortsatt vil være sterk konkurranse fra de selvstendige pensjonskassene i offentlig sektor. Vårt fokus blir derfor ikke endret. Vi skal fortsette å levere konkurransedyktig avkastning, ha de laveste kostnadene og gi god service, sier han. KLP har opprettet en avdeling for tettere dialog med eierne, som i det gjensidige KLP også er kundene. Dette er gjort for å sikre en god og tett dialog slik at vi utvikler KLP i den retning som skaper størst verdi for våre eiere over tid. FEMBARNSFAR OG MORGENFUGL Hjemme på Ullern er de fem barna mellom 19 og 26 i ferd med å flytte ut. En bor i Geneve, tre går på Handelshøyskolen i Bergen, 2 KLP MAGASINET NR BOLIGLÅN 80% Plassering Rente ) Om beregningene: Vi har regnet gjennomsnitt av bankenes renter fra til , justert for antall dager renten gjaldt for eksisterende kunder. Den effektive renten er regnet for et lån på 1 million kroner, inklusive termingebyrer, men eksklusive etableringsgebyr, over en løpetid på 20 år. Banken fikk ikke plassering i Bank-NM for det aktuelle året. ansatte i offentlig sektor, men har etter hvert åpnet for at alle skal kunne få lån på de samme gode vilkår understreker han. Verdibanken har klatret fra 25. plass i 2007 til førsteplassen på listen over boliglån innenfor 60 % sikkerhet. Jo da, vi tar med oss dette. Vi har Plassering Rente Plass Bank 1 KLP 6,57 2 Nordea - Fordel Pluss 6,70 3 Spareb. 1 Oslo Akershus 6,76 Han gir No o rges VINNEREN: Tom Staavi, sjefredaktør i Dine Penger, overrekker blomster og diplom til Sverre Thornes (t.v.), konsernsjef i KLP. BESTE REN NTE Av ØYSTEIN LARSEN-VONSTETT, JØRN E. KAALSTAD og EIVIND GRIFFITH BRÆNDE (foto) Du kan faktisk spare hele kroner i året om du flytter boliglånet ditt fra Norges verste til Norges beste bank. Her er Dine Pengers Bank NM i boliglån. Det hjelper ikke å være billigst på rentelistene i en måned eller to. Vårt Bank NM måler bankenes boliglånsrente over ett helt år, og viser også bankenes historikk flere år tilbake. Det er i dag det beste verktøyet på å spare tusenvis av kroner på et langsiktig og billig bankforhold, sier sjefredaktør i Dine Penger, Tom Staavi. 136 banker er sjekket, alle boliglånsrenter som er gitt i hele 2008 er gått igjennom. Tilbake på toppen av seierspallen og vinner av beste boliglån er: KLP (lån på 2 millioner kroner med 80 prosent sikkerhet.) Det skiller hele 1,58 prosentpoeng i effektiv rente mellom beste bank for et lån på to millioner kroner med 80 prosent sikkerhet. KLP har i gjennomsnitt tilbudt 6,57 prosent rente i Verste Verste bank, Time, har krevd 8,15 prosent rente av sine kunder. Holder denne forskjellen seg ville du spart hele kroner før skatt på å bytte til billigste bank hvert eneste år, dersom vi ser bort fra avdrag. Det er mer enn 2500 kroner hver eneste måned i mindre utgifter. Finanskrisen vil nok gjøre at bankene i større grad vil premiere god sikkerhet med bedre rente. Tom Stavi Spar rentekroner i året på den beste banken Verdibanken (lån på 1 million kroner med 60 prosent sikkerhet.) Hadde du hatt dette som din boliglånsbank igjennom hele fjoråret hadde du spart hele 9200 kroner før skatt sammenlignet med dyreste bank i en Øst er verste bank i fjor i denne kategorien. Mens Verdibanken hadde 6,56 prosent rente som gjennomsnitt hadde en Øst en gjennomsnittlig rente som lå nesten et prosentpoeng over; 7,8. Midt på treet Storbankene plasserer seg nær sagt som vanlig midt på treet for et lån på en million kroner med 60 prosent sikkerhet. Store- bror DnB NOR er den klart dårligste. Innenfor denne kategorien er den på 93. plass av i alt 136 banker. Det er det fjerde året på rad at landets største bank faller på resultatlisten. Beste boliglån Storbankene har generelt mye bedre betingelser og dermed plasseringer, når lånet blir større og sikkerheten dårligere. Nordea tar faktisk annenplassen for et boliglån på 2 millioner kroner innenfor 80 prosent sikkerhet. Banken tilbyr nemlig samme rente helt opp til 80 prosent. Også Fokus Bank plasserer seg blant de ti beste i denne klassen, kommenterer Staavi. Beste boliglån på en milli Flekkefjord 1 Nordvest Storebrand Bank Skagerak Direktebank Skandiabanken 1 SR-Bank 6,78 6,78 6,83 6,8 6,8 6,8 Fokus Bank 6,86 OBOS 6,89 Orkdal 6,90 BNP Paribas 6,9 Grue 6,97 en Bien 6,97 1 Gudbrandsdal 7,00 Tysnes 7,00 SEB Privatbanken 7,01 en Sogn og Fjordane 7,0 Gjensidige Bank 7,05 Haugesund 7,06 Klæbu 7,06 Lillesands 7,06 Halden 1 7,07 Verdibanken 7,08 en Hardanger 7,09 1 Nøtterøy-Tønsberg 7,11 Evje og Hornnes 7,13 Rindal 7,15 en Vest 7,15 Voss 7,15 Arendal og Omegn Sparekasse 7,17 Vekselbanken 7,17 Indre Sogn 7,18 Valle 7,19 1 Lom og Skjåk 7,20 1 Volda Ørsta 7,20 Vik 7,22 Gildeskål 7,23 Meldal 7,2 1 Hallingdal 7,25 Hegra 7,26 1 Telemark 7,26 Fornebubanken 7,28 Luster 7,28 1 Nord-Norge 7, en Hedmark 7,30 Fana 7,32 en Hemne 7,32 Totens 7,3 Berg 7,35 Glitnir Bank 7,35 Larvikbanken 7,35 Skudenes & Aakra 7,35 Seljord 7, hatt en strategi siden høsten 2007 om å være spesielt gode på boliglån innenfor 60 % sikkerhet, sier Toralf Østli, adm. dir, i Verdibanken. Vi har sagt nei til kunder på etisk grunnlag. For eksempel, sa vi nei til å finansiere oppgraderingen av en strippebar, sier han. (2 millioner kroner) Plass Bank Jernbanepersonalets Rørosbanken Kvinesdal Hol Sauda Etne Eidsberg Gran 6 6 Aurland Tinn en Pluss 66 Helgeland Landkreditt Bank Modum Aurskog Etnedal Tingvoll en Sør 7 7 Lillestrømbanken Nes Prestegjelds Øystre Slidre 75 Spareskillingsbanken Strømmen Surnadal Ørskog Nesset Blaker Kongsberg 8 8 Harstad Vestre Slidre Odal Spydeberg Vang Andebu Sunndal Trøgstad Klepp Ringerike 9 9 Drangedal og Tørdal Fjaler Haltdalen Grong Kragerø Bank Direkte Marker Sandnes Setskog Høland Bud, Fræna og Hustad Vegårshei en Øst Tolga-Os Gjerstad Time Plassering Rente ,0 7,0 7,2 7,3 7,3 7,5 7,6 7,6 7,7 7,7 7,8 7,52 7,52 7,52 7,53 7,53 7,53 7,55 7,56 7,58 7,58 7,59 7,59 7,59 7,59 7,60 7,62 7,66 7,68 7,69 7,72 7,73 7,73 7,76 7,76 7, 7,79 7,79 7,80 7,80 7, 7,83 7,83 7,86 7,86 7,86 7,88 7,90 7,99 8,03 8,09 8,09 8,13 8, ) Om beregningene: Vi har regnet gjennomsnitt av bankenes renter fra frem til , justert for antall dager renten gjaldt for eksisterende kunder. Den effektive renten er regnet for et lån på 2 millioner kroner, inklusive termingebyrer, men eksklusive etableringsgebyr, over en løpetid på 20 år. Banken fikk ikke plassering i Bank-NM for det aktuelle året. oner kroner med 60 prosent sikkerhet og beste lån for 2 millioner kroner med 80 prosent sikkerhet tilbød i fjor tilnærmet lik gjennomsnittlig rentesats. Dette tror Staavi ikke vil fortsette inn i Faktorer Finanskrisen vil nok gjøre at bankene i større grad vil premiere god sikkerhet med bedre rente. Det betyr at forskjellene mellom boliglånskundene vil øke ytterligere i året som kommer. Vi ser også at bankene øker gebyrene på lån jevnt og trutt. Begge disse faktorene vil antagelig gjøre at det i enda større grad vil lønne seg å velge en av de beste bankene over tid som vårt BankNM viser, sier Staavi til VG. Tallene fra Bank-NM bekrefter dette. Selv om de beste bankene har tilnærmet lik rente innenfor 60 og 80 prosent sikkerhet, har den gjennomsnittlige forskjellen økt i 2008, alle banker sett under ett. Det er første gang siden Uro i rentemarkedet og fallende boligpriser må ta skylden for det. Særlig fallende boligpriser gjør at bankene må ta seg mer betalt for å låne ut når sikkerheten blir dårligere. E-post: Fordi de mest omfattende fordelsprogrammene i bankene er svært forskjellige, blir det umulig å sammenligne dem. Noen programmer krever at du i tillegg til banktjenester, også benytter bankens tilbud på sparing i aksjefond. Andre vil også selge deg forsikring. Dine Penger mener at du med fordel kan droppe de fleste slike programmer. Det er ingen automatikk i at akkurat din bank har de beste forsikringer eller tilbyr de beste aksjefondene. Samme fokus: Sverre Thornes forstår bekymringen over KLPs dominerende stilling, men opplever at det fortsatt vil være sterk konkurranse fra de selvstendige pensjonskassene i offentlig sektor. Tok for mye nettleie TRONDHEIM/TROMSØ: Det har vært betydelig turbulens rundt TrønderEnergi Nett i det siste. Ikke minst skyldes dette at nettleien gikk opp mer enn forespeilet for strømkundene i Trondheim og Klæbu, etter fusjonen med Trondheim Energis nettselskap, mens den gikk mindre ned enn lovet for strømkundene i resten av SørTrøndelag. u FÒBBÒMGIB8F9;=GHF9B9 TrønderEnergi Nett har i år 8FKDOBPP? CLDA 'LöP OBO I886D6<?:ø< ED:<<92?56= >65 ;6C?F2C6C 2F 2C36:5ø<C27D ED:<<92?56= :<<6?6F?D 2??6D ød65 2??6? ø<;ç??96døa=6:6 6D2=;9 >65 EDøDIC D:= AU F6: 6D2=;9 >65 D:= mot risiko blir avgjørende for om det blir investering eller ei. Det blir en vurdering i hvert enkelt tilfelle. Vi vil foretrekke flere middels store investeringer foran veldig store investeringer for å spre risiko, sier han. Gjennomføring av transaksjonen som infrastrukturinvestering avhenger av godkjenning fra Finanstilsynet. Partene tar sikte på endelig avtaleinngåelse og oppgjør i løpet av tredje kvartal Vi har som stor pensjonsforvalter stabil tilgang på kapital. Det setter oss i stand til, også i vanskelige tider, å kunne tilby lån med konkurransedyktige rentebetingelser, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP. Vi har lang erfaring i å yte lån til (1 million kroner) Plassering Rente Plass Bank KLP har ikke solgt én aksje Jacob Trumpy Mandag 19. januar 2009 Til topps 1 Verdibanken 6, Spydeberg 86 6, DinBank 6,57 6 Ørskog 12 6, BNP Paribas 6, Andebu 90 6, Skandiabanken 6, Drangedal og Tørdal 6, Flekkefjord 6, Fana 6, KLP 6, Soknedal 17 6, Vekselbanken 6, Ørland 6 6, Grue 6, Nord-Norge 58 6, Voss 6, Høland 6, Bjugn 6, Tingvoll 52 6, Meldal 6, Etne 53 6, Nesset 6, Klepp 7 6,93 0 FoTo: IVán KVeRme 5 11 Rindal 6, Kvinesdal 18 6, Gran 6, Bamble og Langesund 6, Tysnes 6, Bø 6, Skagerak Direktebank 6,70 82 Jernbanepersonalets 6, Drivstofforbruk 3,8 l/100 km CO2 -utslipp 98 g/km 17 Gildeskål 6, Nordlandsbanken 6, Rygge Vaaler 6, Ofoten 6, Luster 6, Glitnir Bank 13 6, Gudbrandsdal 6, Ringerike 6, NYHET KAMPANJEPRIS Gjensidige Bank 6, Storebrand Bank 76 6,96 25 CITROËN C CITROËN C3 C KLP, segmenter 5 OBOS 6, Øystre Slidre 6, Vi90har sagt ate-hdi vi ønsket ossseduction nærmere kommune-familien. Nå vi der, sier Kommunekreditt-sjef Arnøy. I går tok ee-hdi Seduction trinns EMG Fornebubanken Aurland er 6, Arnulf 6,97 han segment res. før skatt Livsforsikring 8 Hedmark Sverre 35 6,7 Thornes 3 25i lokalene 91 Klæbupå og de ansatte i KR mot den nye sjefen i KLP Banken Stig Helberg23ogen konsernsjef Beddingen. 6, KR Ved kvartalsslutt var bufferne på Drivstofforbruk 3,6 l/100 km CO2 -utslipp 93 g/km Skadeforsikring -20 Vestre Slidre Vang , ,97 Foto: SØLVI W. NORMANNSEN 5,3 prosent av kundemidlene. Bank -15 FRODE KVAM 26 Orkdal 6, DnB NOR Totalkunder 72 6,98 88 Kap.forvaltning 5 Eiendom, på ett sted i byen. sess,26vi er glade for løsningen 1 Nøtterøy-Tønsberg 18 6,76 62og 108 ness. 9 Halden 1 6, Avkastning i toppen Øvrig -1 KLP kan vise til en verdijustert av26 7, I går hadde KLPs konsernsjef mener det vil1 Vestfold styrke oss6,76 å bli15en Lillestrømbanken Sum konsern 53 kastning på 1,1 prosent hittil i år i Res. før skatt i 3.kv/11. / Kilde: Selskapet Spareskillingsbanken 26 KLP, 6, Telemark 63 7,00 33 Sverre Thornes og påtroppende del av sier han. porteføljer med rentegaranti, i likgjerstad Sunndal , ,01 er foreslått. het med Storebrand, mens Vital sjef i KLP Banken, Stig Helberg, Etter atsogn eieren Eksportfinans 31 Indre 6, Kommunekreditt 98 Melhus har finansiert 66 7, Citroëns nye e-hdi-teknologi gjør deg til en sjelden gjest ved pumpene. Den kombinerer en HDi-dieselmotor Vi ser ingen grunn til å gå bort oppnådde 0,7 prosent. sitt første møte med de 12 an- varslet salg av Kommunekreditt via Eksportfinans. Etter ett 57 1 Hallingdal Vik 6, seg 98 7,01 82 KLP Skadeforsikring bidro med fra prinsippet om buffere tilsvarenmed Stop&Start-system og energigjenvinning ved nedbremsing. Resultatet er lavere drivstofforbruk, lavere 1 Kvinnherad Haugesund 35 med 33 halvår ,01 3 satte i Kommunekreditt. for et siden, har6,79de 0an-2 år lånetørke får selskapet de tre års rentegaranti, med mindre et negativt kvartalsresultat delvis på NORGESGARANTI CO2-utslipp og befriende stillhet når du f.eks. står på rødt lys. Opplev denne innovative teknologien i en ny 3 Fokus Bank 6,80 98 Vegårshei 7, vi skulle ønske å øke aksjeandelen grunn av negativ finansavkastning. Det var en gjeng engasjerte satte levd i uvisse om fremtiden. nå mye bredere tilgang til financitroën C3 eller C her hos oss. Sjekk ut våre finansieringsløsninger for lån og leasing. Velkommen skal du være. 3 Helgeland 6, Hjartdal og Gransherad 7, vesentlig, sier Thornes. Thornes anslår denne til minus Arbeidsledigheten vil passere mennesker som er glade i kun- Selskapet måtte innføre utlånsde kan låne av KLP Finansdirektør Aage E. Schaamillioner av et resultat på minus 20 Sogn og Fjordane 6, en 5 siering. 103 Aasen 7,02Ban i løpet av høsten, og inning bekrefter at aksjeraset i høst millioner kroner i kvartalet. CRÉATIVE TECHNOLOGIE Harstad eller gjennom en Sør 58 3 til , dene sine, og som er opptatt av å stopp kommuner og6,80fylkeskens105innskudd, Q KJØPEKLAR. Konsernsjef har redusert bufferne, men det har Skadevirksomheten hadde en 3 Åfjord 105 Holla og Lunde 0 7, nen utgangen av neste år vil KLP harratio (sum av skade- og komme tilbake i normal busi- kommuner i september i6,80 fjor.7ei KLP-konsernets pensjonsmidikke gått utover de såkalte tilleggs- Sverre Thornes icombined Hol 8 6, Nes Prestegjelds 73 7, personer være arbeids- Den nye KLP banken på plass i ness så raskt som mulig, sier eren39har inntil 11 milliarder kroner tilavsetningene. administrasjonskostnader i forhold måttet tåle mye kritikk, ler. Det er også gjort justeringer 39 Odal 6, Stadsbygd 7, Oslo inkl. frakt og levering (kr 6.900,-). Kampanjeperiode t.o.m Tilbudene gjelder så langt lageret rekker. Drivstofforbruk ved blandet kjøring: fra 3,6-3,8 l/100 km. CO : fra g/km. 5 års garanti (2 års fabrikk- og Tilleggsavsetningene ble ikke gjengelig for kraftselskaper til premieinntekter) på 109,6 prosent ledige, 3Veil.pris tror NHO.km),Næringslivets års Norgesgaranti, gjelder alle nye Citroën-modeller registrert etter Innrykket av Citroën Norge AS. Kommunekreditts lokaler på KLPs konsernsjef. både39fra politisk hold og at be- 80 Arendal og Omegnaktører Sparekasse kan en Hardanger , kom38 slik 109offentlige 7, rørt, og vi hadde fortsatt 1,9 mil- som kunne tenkei kvartalet. seg å få et hovedorganisasjon (NHO) forbirkenes Hemne en 6,82 88 nytte ,05 Solsiden fra slutten av juni, dermuner, for at avklaringen har det såkalte gullkortet til relivselskap inn på eiersiden. 3 1 Oslo Akershus 6, Askim 7, venter at aktiviteten i Fastlands- som konsesjonssøknad og betrukket ut i tid. Kommunekregjeringen. KommunekredittFoto: Øyvind Elvsborg 3 Søgne og Greipstad 6, Eidsberg 7, Norge faller både i 2009 og handling i KLPs representant- For en uke siden kunngjorde ditts5markedsandel har krympet sjef Arnulf Arnøy regner med de 1 Lom og Skjåk 6, Larvikbanken 7, , men nedgangen i år ser ut skap går etter planen. Banken vil han at selskapet kjøper Kommu- fra vel Pluss i løpet av en bruke til 15Vest prosent, balansen 6, vil 111 en kortet 7,06 kort Tolga-Os Berg til å bli betydelig sterkere enn 6, ,08 få -6 ansatte, og blir morsel- nekreditt for 870 millioner kro- har falt fra 71 til 2 milliarder det tid. Det nye KLP Kommunekre- 83 Eiendomskreditt 9 6, Aurskog 35 7, NHO antok i fjor høst. En av fire skap for Kommunekreditt. I ner, og at det legger sin nye bank siste7året. ditt starter med en utlånsporte7 Evje og Hornnes 6, Blaker 99 7,09 62 bedrifter har betydelige profølge konsernsjef Sverre Thor- til Trondheim. Begge at dette følje 116 på 55 milliarder 1 Kongsberg kroner. ønsket6, Kragerøparter 85 7,09 blemer med å skaffe seg kreditt 7 Postbanken 60 7, nes er bankens mål å øke boligha gått raskere. 6,85 Men5 vi Totens Seniorkonsulent og tillitsvalgt skulle 7 Skudenes & Aakra 6, Hegra 7, til drift og investeringer. Virklån fra dagens 8,5 til 13 milliar- Oddvar Engelsåstrø, sier de an- opplevde at det var temmelig 53 Seljord 6, Rørosbanken 7, ningen av den ekspansive økoder kroner de neste fire-fem satte er fornøyde med signalene komplekst å ta over en finansin53 Strømmen 6, Time 19 7,11 88 ENERGI adgang til å plassere inntil fem kommer nettselskap for 1,3 milliarder nomiske politikken NORMANNSEN Bud, Fræna og Hustad ,12 35 årene. På sikt er målet å samle de har fått. situsjon bare har med Privatbanken 2 55 SEBsom 6,87 seg 1 SØLVI 123 prosent av kollektivporteføljen kroner. sent, ifølge kvartalsrapporten. Surnadal 6,87Thor Haltdalen 7, alle aktiviteter, inkludert KLP ikke innlån, sier Det har vært en lang pro- utlån55 og i aksjeselskaper som eierinfra57 Fjaler 6, Valle 98 7, Q Eies av 22 kommuner i Sør-Trøndestruktur. Med en samlet kapital Q Et av Norges største livsforsitroms Kraft kan bli neste 57 Hjelmeland 6, Setskog 9 7,1 123 på cirka 230 milliarder kroner i kringsselskaper. Leverer pensjons-, lag og energiselskapet Neas på NordI forbindelse med Troms Krafts 57 Lillesands 6, Marker 7, dette segmentet betyr det at finans- og forsikringstjenester til møre. inntreden i Salten kraftsamband 57 Sauda 6, Tinn 7, Q Hadde ifjor drøyt 1, milliarder kroklp kan gå inn i ulike kraftsel- kommuner og fylkeskommuner, helifjor sommer og påfølgende vars61 Etnedal 6, SR-Bank 15 7, skaper for inntil 11,5 milliarder seforetak og bedrifter og deres anner i inntekter, og et resultat før skatt ling av mulige kapitalutvidelser 61 Nordea - Fordel Pluss 6, Trøgstad 7, kroner. på 222 millioner kroner. i ulike selskaper i Troms Krafts satte både i offentlig og privat sektor Jevnaker Lunner 6, Nordvest 50 7,22 9 Vi har betydelig kapasitet til Q Har en forvaltningskapital på 288 eie ble KLP lansert som en mulig 6 Grong 6, Volda Ørsta 7, å være med flere stede, sier milliarder kroner. investor. Konsernsjef Thornes 6 Hønefoss 6, Bank Direkte 96 7,25 1 Q Har direkte utlån og obligasjoner i RUNE ENDRESEN OG Thornes. til det trenger vi mye egen- sier at KLP kommer til å 1 6 Landkreditt Bank 6, Sandnes 7, STIG TORE LAUGEN KLP lyktes på sitt tredje kraftsektoren på over åtte milliarder kapital. Pengene fra KLP gir oss «vurdere alle prosjekter og fore 6 Modum 1 6, en Narvik 7, TROMSØ/TRONDHEIM forsøk. Både i Salten kraftsam- kroner. en ryggrad til å investere vind- spørsler», men at avkastning 6 en Bien 6, en Øst 7, FORSIKRING: KLP-sjef Sverre Thornes satt rolig mens I dag I går,9,90 118,70 117,9 8,8 8,75 6,75 6,58 5,58 5,52 9,82 9,79 587,22 580,00 82,99 82,39 6,9 6,0 Dollar siste år 30,00 20,00 Austr.dollar Danske kroner Euro Japanske yen Kan. dollar Britiske pund Sveit. francs Svenske kroner US dollar Plussfor i tøffe tider Snart klart bankstart Acta 3.kv/11 Resultatet fra skadeforsikringsvirksomheten Oppgangen på Oslo Børs i formiddagstimene ble etter hvert spist opp av røde tall. Til slutt endte hovedindeksen med et fall på 2,6 prosent til 272,99 poeng. Den tidlige oppgangen kom samtidig med at børsene i Asia stengte for dagen med positive fortegn. Men utover ettermiddagen åpnet aksjemarkedene i USA med nedgang, noe som smittet over på vår hjemlige børs. Nedgangen rammet bredt, og selv ikke en noenlunde stabil oljepris klarte å bremse fallet. Et fat nordsjøolje gikk onsdag ettermiddag for 57,98 dollar, en ørliten oppgang på cent. StatoilHydros aksje falt 1,86 NYHETER prosent. Hydro var ned 5,36 prosent, og DNO ned 5,95 prosent. Marine Harvest falt,72 prosent, DnB NOR var ned 5, prosent, Telenor-aksjen falt 3,08 prosent, og gjødselprodusenten HOLDT PÅ AKSJENE: Vi har ikke vært nødt til å selge aksjer gjennom kvartalet, sier Yara var ned 0,39 prosent. AkerKLP-sjef Sverre Thornes, og viser til verdien konsernet måtte tåle et fall på av høy bufferkapital i livbransjen., prosent, og Aker Solutions raste 6,82 prosent. Blant de få lyspunktene var Tomra, som endte dagen med en oppgang på 1,6 prosent etter nyheten om at selskapet har inngått avtale med COOP Trading liarder kroner i kursreserver ved utgangen av kvartalet. Senere er om å utplassere opptil 700 pandisse bygget opp igjen, sier Schaatesystemer i Sverige. ning. Valuta I går 33,50 - samme tid i fjor 23,31 +0,5% FRANKFURT -0,26% USA STOCKHOLM -1,79% TORSDAG 3. NOVEMBER 2011 Svakere fra If Børsen snudde oppgang til nedgang KLP 3. KVARTAL SOLGTE IKKE AKSJER, GJØR DET HELLER IKKE Oljepris siste år Siste: 58, 50 (-53,00) NTB/OBI/Nord Pool/Reuters Oslo Børs siste uke Siste: 272,99 (-0,6) også skiftet direktør etter strategiuenigheter, fått kritikk fra Forbrukerrådet for å ha tatt for mye i nettleie noe selskapet har gått med på å betale tilbake samt fått korreks fra NVE på grunn av for tett kontakt mellom kraftsalgselskapet og nettselskapet. Blant annet satt TrønderEnergis konsernsjef Rune Malmo etter fusjonen også som sjef for nettselskapet, noe han ikke hadde lov til. sistemann bor fortsatt hjemme og er lærervikar mens han forbereder seg til videre studier. Kona Eva arbeider hjemmefra, for tiden mest med møbeltapetsering og gardinsying, og har gjort hjemmet til en trygg, sosial base for barna under oppveksten. Overgangen fra småbarnstiden har gått himla fort, konstaterer fembarnsfaren. Født morgenfugl er han på kontoret før halv åtte hver morgen for å få en times stille arbeid før kalenderen tettes til med møter. Til gjengjeld er han god til å gå hjem fra jobb. Et privatliv er nødvendig for å være god over tid. Det å la jobben bli igjen på kontoret og være sammen med andre om andre ting, gir energi og perspektiv. Da er man også bedre i stand til å ta fatt på arbeidet med ny giv og kanskje nye øyne dagen etter. Hans eget privatliv har tatt en dreining fra travle ettermiddager med en brødskive på kjøkkenet på vei til barnas mange treninger, som trener, oppmann eller sjåfør til rolige lufteturer med hundene og helger på hytta på Tjøme. SOM REVEN Scenariotenkning og langsiktige mål er viktig for Sverre Thornes. Samtidig viser erfaringen at markedet alltid overrasker. Jeg er som reven vil ha mange muligheter hele tiden. De farligste beslutningene vi tar er de som begrenser vårt fremtidige handlingsrom. Derfor vil jeg alltid forsøke å ha så stor handlefrihet som mulig, ha et bakkemannskap som er flinke til å levere, og speidere som er våkne og ser muligheter som åpner seg og trusler når de oppstår. Vi må vite hvor vi skal, men samtidig ha strategisk evne til å korrigere kursen om nødvendig. Dersom han tvinges til å tenke seg en alternativ jobb, ville det vært innen fremvoksende økonomier i Afrika. Det som er så fascinerende i disse landene, er at investeringene både kan gi god avkastning og så gi veldig positive ringvirkninger lokalt i samfunnet. To gode formål som ser ut til å la seg forene, sier Thornes med engasjement. KLP investerer nå 500 millioner i fornybar energi og finansinstitusjoner i Afrika. De fleste tror investeringer i Afrika er særlig risikofylt, men mange er preget av fordommer. Vi vil selvsagt møte problemer, men at det er krevende å gjøre riktige investeringer, er ikke noe nytt. Vi samarbeider dessuten med Norfund, som har erfaring og gode resultater fra dette kontinentet, påpeker konsernsjefen, Jeg trives godt i Norge. Men nå som barna er ute av redet, blir det flere turer utenlands. Nå i høst gikk turen til Peru og Machu Picchu. Vennegjengen fra barndommen tar en lengre reise sammen hvert femte år. Forrige tur gikk til Kilimanjaro, men den måtte Sverre kansellere da finanskrisen traff Norge og KLP sto midt i en mulig overtagelse av Glitnir. Vennene dro, halvparten kom seg til topps. Jeg er sikker på at jeg hadde kommet opp, naturligvis, men det er jo forferdelig irriterende å ikke vite, sier konkurransemannen Sverre Thornes. l «Et privatliv er nødvendig for å være god over tid.» SVERRE TORNES, KONSERNSJEF I KLP NR KLP MAGASINET 25

14 HMS SYKEFRAVÆR Forsker på kvinners sykefravær Hvorfor har kvinner så mye høyere sykefravær enn menn når de egentlig ikke har dårligere helse? Det forsøker de å finne ut av på Sørlandet sykehus. Tekst Mari Mellum A t kvinner har 60 prosent høyere sykefravær enn menn er en gåte, for kvinner har ikke så mye dårligere helse. Derfor er det behov for mer forskning, sier Elin M. Fjeldbraaten, forsker og rådgiver ved Sørlandet sykehus. Etter at Helse- og omsorgsministeren oppfordret helseforetakene til mer forskning på årsakene til ulikheten i sykefravær, fikk Sørlandet sykehus støtte fra KLP og satte i gang forskningsprosjektet «Kvinners jobbtilknytning en forklaring på sykefravær?». Målet er å øke kunnskapen om kjønnsforskjeller i sykefravær, men også finne tiltak som reduserer sykefraværet ved sykehuset. FORELØPIGE RESULTATER Forskningsprosjektet avsluttes ikke før Noen foreløpige resultater kan de likevel presentere: Stillingsprosent i seg selv ser ikke ut til å ha direkte sammenheng med sykefravær. Nattarbeidere har dessuten lavere sykefravær enn dagarbeidere. Avvik mellom faktisk og ønsket stillingsprosent er derimot en av de sterkeste forklaringsfaktorene for høyere sykefravær. Det gjelder både de som har en høyere stillingsprosent enn ønsket, og de som har en lavere. Kvinner er oftere i en slik konflikt enn menn, forteller Fjeldbraaten. Opplevelse av ulike hindre i arbeidssituasjonen har også sammenheng med høyere sykefravær. Særlig gjelder dette dårlig forhold til nærmeste leder, men også dårlig forhold til kolleger, manglende informasjon og kunnskap, eller konflikter mellom ulike krav som pålegges i jobben har sammenheng med økt sykefravær. Jakter på svar: Forsker Elin M. Fjeldbraaten (t.v) og prosjektleder Liv Fredriksen har gjort 0 dybdeintervjuer med mannlige og kvinnelige sykepleiere ved sykehuset. 3 GODE RÅD Hva kan arbeidsgivere eller arbidsledere gjøre? 1 PÅVIRKE HELSA Jobbe med psykososialt arbeidsmiljø; sosial støtte, autonomi, anerkjennelse og jobbengasjement og hvordan ting blir sagt og gjort Bruke medarbeidersamtalen og personalmøter strategisk Balanse mellom krav og ressurser Organisering Fysiske belastninger 2 TILRETTELEGGE Gjøre det mulig for arbeidstaker å være på jobb med redusert helse Tilrettelegge for lavere eller annen belastning 3 ANSVARLIGGJØRE Snakk med den ansatte om påfallende mye sykefravær Ansvarliggjøre og stille krav Eventuelt vurdere sanksjoner 26 KLP MAGASINET NR NR KLP MAGASINET 27

15 HMS Forhold som ser ut til å ha sammenheng med lavere sykefravær er på den annen side sosial støtte, innflytelse på arbeidshverdagen og et godt forhold til kollegaer og ledelse. Kvinners sykefravær reduseres av god sosial støtte, men forsterkes av lavere grad av innflytelse på arbeidshverdagen, forteller forskeren. - KAN FOREBYGGE SYKEFRAVÆR Forskjellene mellom kjønnene i de foreløpige resultatene kan imidlertid skyldes at en overvekt av de mannlige respondentene er leger, mens en overvekt av de kvinnelige respondentene er sykepleiere. Det gjenstår mye analyse, så jeg kan ikke si at vi har løst gåten. Men det vi lurer på er om kvinner er mer sårbare for de psykososiale forholdene enn menn. Kvinnene har det egentlig bedre på jobb enn mennene. Men når kvinner ikke har det så bra på jobb, er deres «løsning» oftere en sykemelding. Menn velger ikke sykemelding i samme grad. Mange både kvinner og menn går jo også på jobb med helseplager. Valget burde oftere vært sykenærvær enn sykefravær for flere, for i mange tilfeller blir plagene bedre av å være på jobb enn å være hjemme. Det vi lurer på, er om flere ville valgt sykenærvær hvis det for eksempel var mindre stress på jobben, eller de følte seg mer verdsatt, sier Fjeldbraaten. Hun mener sykefravær kan forebygges og reduseres. Arbeidsgiver og leder kan bidra ved å skape en helsefremmende arbeidsplass. I det ligger blant annet balanse mellom krav og ressurser, et godt arbeidsmiljø, oppmerksomhet på fysiske belastninger og nok anerkjennelse og støtte - men samtidig ansvarliggjøring av den enkelte. l KLPs arbeidsmiljølab Nylig arrangerte KLPs HMS-team sin årlige Arbeidsmiljølab i KLP-Huset. De rundt tredve deltakerne var svært fornøyd med samlingen. F ormålet med arbeidsmiljølaben er å sette fokus på hva man kan gjøre for å skape bedre arbeidsmiljø og gi deltakerne en arena for å lære av hverandre og utveksle ideer. Temaene som ble tatt opp denne gangen var blant annet galskap og kreativitet! 2013-vinneren av KLPs arbeidsmiljøpris «årets ildsjel», Kristine Borvik, innledet om Mot, ydmykhet og galskap. Dette er for henne suksesskriteriene for den gode utviklingen ved Søbakken Sykehjem, som hun er enhetsleder for. Deltakerne fikk også et ellevilt foredrag av Galskaperne som ikke overraskende snakket om Galskap som utviklingsdriver. Avdelingsleder i HMS-teamet Vibeke Os Bratli var veldig fornøyd med samlingen: For KLP er målrettet HMS-arbeid og fokus på arbeidsmiljø viktig. Vi ønsker å løfte fram erfaringer fra kundenes prosjekter. Gode ideer og aktiviteter bør deles! Det føler vi at vi fikk fint til med denne samlingen og så fikk vi mye god inspirasjon fra de mange flinke innleggsholderne. Samlingen gikk over to dager og deltakerne fikk også en gjennomgang av nye studier innen rehabilitering, fysisk aktivitet, arbeid og helse samt et inspirerende foredrag om utvikling av egen kreativitet. KLPs HMS-team støttet 39 prosjekter i 2013, og alle som hadde mottatt støtte var invitert til arbeidsmiljølaben. l «Ildsjeler kan fort brenne opp. De trenger påfyll!» GALSKAPERNE 5 på KLPlab AKTUELLE HMS- PROSJEKTER NÆRVÆRSPROSJEKTET SØRUM KOMMUNE KLP-støtte: kroner Mål: Nærværet i kommunen skal økes til 93 prosent eller høyere i løpet av prosjektperioden. Den oppnådde økningen i nærværsnivået opprettholdes også etter at prosjektet er sluttført. Prosjektperiode: LE-DEL-SE LILLEHAMMER KOMMUNE KLP-støtte: kroner Mål: Lillehammer kommune skal utvikle et personlig lederutviklingsprogram som tar utgangspunkt i den enkelte leder. Kommunen har som målsetting å ha gode ledere i alle ledd av organisasjonen og at den enkelte leder skal få bedre forutsetninger til å lykkes i sitt arbeid gjennom et individuelt tilpasset lederutviklingsprogram. Prosjektperiode: ØKT NÆRVÆR FOR GRAVIDE PORSGRUNN KOMMUNE KLP-støtte: kroner Mål: Øke nærværet hos de gravide ansatte. Prosjektperiode: PÅ STELL LARVIK KOMMUNE PROSJEKTET Kvinners jobbtilknytning en forklaring på forskjeller i sykefravær? Forskningsprosjekt som gjennomføres ved Sørlandet Sykehus HF 0 dybdeintervjuer med mannlige og kvinnelige sykepleiere ved tre enheter Spørreskjema til alle ansatte i over 30 prosent stilling. Ca svar. Svarprosent: 65 Oppfølging og utprøving av spesifikke tiltak i fem enheter over to år Forskningsprosjektet går fra juni 2011 til desember Sykehuset har fått økonomisk støtte av KLP til prosjektet. Hva er det viktigste du har fått ut av samlingen? TOVE KOLSTAD SOLBERG PERSONALRÅDGIVER I FREDRIKSTAD KOMMUNE Jeg har fått mer kunnskap om hva som skaper et godt og stimulerende arbeidsmiljø. Vi lærte også om betydningen av kreativitet for innovasjon og effektivitet. Hvilken svinghjuleffekt det ligger i mot, ydmykhet og galskap! ARILD ODD HMS-RÅDGIVER/FYSIOTERA- PEUT I LARVIK KOMMUNE Helheten har vært god. Raust og hyggelig vertskap. Særlig café-dialog om prosjektarbeid og relasjonsledelse var svært nyttig og inspirerende. TOVE KROHN-HOLM PERSONALRÅDGIVER LILLESAND KOMMUNE Jeg har lært om galskap og kreativitet som viktige verktøy for å koble til folk, ideer, ny praksis og skape paradigmeskifter. Alt kan bli annerledes! Jeg likte særlig godt «klappjakt» altså at vi gir hverandre anerkjennelse! BØRGE MARTINUSSEN ENHETSLEDER VARDØ KOMMUNE Samlingen har vært veldig bra og det har vært inspirerende å være her. Vi kan lære av andres metodikk og utforming av prosjekt. Spennende med kreativitet som tema. Kan og tør vi å tenke nytt og utenfor «boksen»? LIV FREDRIKSEN RÅDGIVER SØRLANDET SYKEHUS Tips til videre prosjektarbeid Tørre å utfordre det etablerte, og stille gode spørsmål Utfordre kreativitet og galskap Nyttig med nettverksbygging. Få ideer til videre arbeid. KLP-støtte: kroner Mål: Å høyne kompetansen og forbedre ferdighetene i forflytningsteknikk hos ansatte i pleien. Prosjektperiode: Januar 2012 t.o.m desember 2013 ALLE PÅ PLASS VARDØ KOMMUNE KLP-støtte: kroner Mål: Vardø barnehage skal ha et sykefravær på under 12 prosent i løpet av to år. Prosjektperiode: Mars 2013 april KLP MAGASINET NR NR KLP MAGASINET

16 Myndighetshjørnet Kommunalog regionalminister NY STØTTE TIL HJELPE- MIDLER Personer med nedsatt funksjonsevne får fra 201 igjen dekket utgiftene til viktige hjelpemidler. I 2012 ble det kuttet i hjelpemiddelsortimentet. Dette har gitt uheldige utslag for mennesker som har stort behov for spesialutviklede hjelpemidler. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å gjeninnføre stønad til slikt utstyr, og foreslår å bevilge åtte millioner kroner til formålet. Stønaden vil bli gjeninnført som en tilskuddsordning. Ny pensjonsordning for folkevalgte Disse styrer kommune- og helse-norge Regjeringsskiftet i høst gir både ny politikk og nye mennesker. Her er nøkkelpersonene som vil styre kommunene og helsesektoren de neste fire årene. STATSMINISTERENS KONTOR ERNA SOLBERG (H) STATSMINISTER 3 MILLIONER TIL GJELDS- REGISTER Regjeringen foreslår å bevilge 3 millioner kroner til å etablere et offentlig gjeldsregister. Registeret skal gi banker og andre som yter kreditt tilgang til opplysninger om enkeltpersoners gjeld hos andre kredittforetak ved kredittvurderinger. Ordningen skal gjelde enkeltpersoners kreditt som ikke framgår av andre registre. Formålet er å motvirke alvorlige gjeldsproblemer ved å forhindre at enkeltpersoner får ta opp større låne- og kredittforpliktelser enn de kan betjene. Fra 1. januar kommer det en ny pensjonsordning for folkevalgte, hvor man kan velge mellom to alternativer. D e fleste har i dag en slik pensjonsordning for sine folkevalgte ofte kalt «ordførerordningen». I store trekk er den lik offentlig tjenestepensjon, men med særskilte bestemmelser knyttet til opptjeningstid. Til nå har opptjeningstiden vært 16 år i stedet for 30, som er det som gjelder for offentlig tjenestepensjon. TO ALTERNATIVER I korte trekk er vil man kunne velge mellom to ulike alternativer: Alternativ 1 går ut på at alderspensjonen vil bli en brutto, livsvarig årlig ytelse tilsvarende som for de ansatte i kommunen/fylkeskommunen, men med enkelte tilpasninger. Hovedintensjonen i ordningen er 66 prosent alderspensjon etter 30 års opptjeningstid. Uføre- og etterlatteytelser vil være som i den ordinære fellesordningen for de ansatte. Alternativ 2 går ut på at alderspensjonen vil være en netto, livsvarig årlig ytelse. Det siktes mot 66 prosent alderspensjon fra 65 år etter 1 års opptjeningstid. Uføre- og etterlatteytelser vil være som i den ordinære fellesordningen for de ansatte i kommunen/fylkeskommunen. BEHOLDER OPPARBEIDEDE RETTIGHETER Kommuner og fylkeskommuner som har pensjonsordning for folkevalgte i KLP har frist til 1. april 201 med å velge fremtidig løsning for sine folkevalgte. Fra er de folkevalgte forsikret i fellesordningen i KLP sammen med kommunen/fylkeskommunens ansatte. Rettighetene man til nå har opparbeidet i den gamle pensjonsordningen for folkevalgte blir stående. For de som har rettigheter i gammel ordning og som fra neste år skal blir innmeldt i ny ordning, er det utarbeidet nye regler for hvordan disse skal sees i sammenheng når pensjonen en dag kommer til utbetaling. l Mer informasjon om nytt regelverk for folkevalgte finner du på klp.no KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENTET JAN TORE SANNER (H) KOMMUNAL- OG MODERNISERINGSMINISTER Stortingsrepresentant Stortingsrepresentant (vara) Varamedlem i Bærum kommunestyre Statssekretærer Paul Chaffey (H) Per-Willy Trudvang Amundsen (FrP) Jardar Jensen (H) Anders Bals (H) Kristin Holm Jensen (H) Politisk rådgiver Rikke Sjøberg (H) ARBEIDS- DEPARTEMENTET ROBERT ERIKSSON (FRP) ARBEIDS- OG SOSIALMINISTER Representant nr. 3 for Nord-Trøndelag FrP og leder i arbeids- og sosialkomiteen Medlem i Verdal kommunestyre Representant nr. for Nord-Trøndelag FrP Statssekretærer Kristian Dahlberg Hauge (FrP) Torkil Åmland (FrP) Thor Kleppen Sættem (H) Politisk rådgiver Ulrikke Holmøy (Frp) KUNNSKAPS- DEPARTEMENTET TORBJØRN RØE ISAKSEN (H) KUNNSKAPS- MINISTER 2009 Stortingsrepresentant Telemark Høyre 2010 Medlem av Høyres arbeidsutvalg 2007 Medlem av Høyres sentralstyre Statssekretærer Bjørn Haugstad (H) Birgitte Jordahl (H) Politisk rådgiver Magnus Thue (H) HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET BENT HØIE (H) HELSE- OG OMSORGSMINISTER representant nr. 3 Rogaland, Høyre representant nr. 1 Rogaland, Høyre Statssekretærer Astrid Nøklebye Heiberg (H) Anne Grethe Erlandsen (H) Lisbeth Normann (H) Cecilie Brein-Karlsen (FrP) Politisk rådgiver Fredrik Wang Gierløff (H) 30 KLP MAGASINET NR NR KLP MAGASINET 31

17 FORSIKRING AV LEKEPLASSFORSKRIFTEN 16 FREMGÅR DET AT DEN SOM ANSKAFFER ELLER EIER LEKEPLASSUTSTYR, ER ANSVARLIG FOR JEVNLIG ETTERSYN OG NØDVENDIG VEDLIKEHOLD SLIK AT UTSTYRETS SIKKERHETS- EGENSKAPER OPPRETTHOLDES. Hvem har ansvaret for lekeplassen? Ingen ønsker at barn skader seg unødvendig. Men hvem har ansvaret for sikkerheten når frivillige foreninger overtar kommunens lekeplasser? Tekst Bente Bang V år nye regjering vil styrke frivillige organisasjoner og redusere byråkratiet de ofte møter på. Organisasjoner og velforeninger overtar stadig oftere ansvar som kommunene til nå har hatt. Dette ansvaret kan forsikres, men forsikringsselskapene krever jevnlige kontroller. RÅD OM TINING AV FROSNE VANNRØR Hovedkranen bør stenges først, fordi vannet vil fosse når isproppen tiner i et frostsprengt rør. Etter opptining åpnes hovedkrana forsiktig mens rørene kontrolleres mot lekkasjer. Sørg først for oppvarming av rommet. Ved bruk av hårføner eller vifteovn på det frosne røret, må det holdes kontinuerlig tilsyn under tiningen. Bruk av åpen varme, skibrenner, primus og lignende er ikke bare livsfarlig, men også strengt forbudt. Ved alvorligere frostskader må fagpersonell kontaktes for tining med tinetransformator eller damp. Kilde: Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) og SINTEF Byggforsk 116 frostskader har blitt meldt i Norge siden Disse har gitt erstatningsutbetalinger på 2,5 milliarder kroner. FJERNER LEKEPLASSUTSTYR I Sandnes har 9 velforeninger og deres beboere tatt på seg ansvar for sikkerhet og vedlikehold av lekeplasser. Disse felles lekeplassene er lekeplasser der kommunen er grunneier, men hvor det ikke er klarlagt hvem som skal ha ansvaret for vedlikehold og sikkerhet av lekeplassutstyret. Felles lekeplasser har aldri vært kommunens ansvar, men det er ingen grunn til å være redd for å påta seg ansvaret for vedlikehold og sikkerhet, sier parkforvalter Hans Børge Aanestad i Sandnes kommune til Stavanger Aftenblad. Totalt har Sandnes kommune 910 felles lekeplasser. 10 av dem mangler avtale om ansvar og vedlikehold. Her har kommunen sett seg nødt til å fjerne lekeplassutstyret, som uten vedlikehold ville blitt livsfarlige for barn å leke på med tiden. ANSVARSFORSIKRING NØDVENDIG Velforeninger med medlemskap i Velforbundet eller Vellenes Fellesorganisasjon er ansvarsforsikret i KLP. Ansvarsforsikringen dekker blant annet lekeplasser. Dersom en ulykke skjer og det åpenbart skyldes dårlig vedlikehold, er det ikke gitt at forsikringsselskapet dekker KLPs råd til velforeninger som har ansvar for lekeplassutstyr Undersøk tilstanden til utstyret du har ansvar for Gjennomfør jevnlig tilsyn i henhold til krav Hold oppsyn med lekeplassen og installasjonene kostnadene, sier Alexander Vistnes, salgssjef i Bedriftsavdelingen i KLP Skadeforsikring. Forsikringsselskapet krever at det gjennomføres jevnlige kontroller av utstyret på lekeplassen, men det foreligger ingen offentlige krav til hvem som utfører ettersyn og vedlikehold eller hvordan dette gjøres. Det avgjørende er at kontrollene gjennomføres på en slik måte at utstyrets sikkerhetsegenskaper opprettholdes. Det er ingen ting i veien for å engasjere private aktører som tilbyr slike tjenester. For kompliserte lekeapparater er dette kanskje til og med nødvendig dersom tilsyns- og vedlikeholdsplikten skal bli tilfredsstillende utført, sier Vistnes. FJERNER LEKEPLASSUTSTYR: I Sandnes kommune mangler 10 lekeplasser avtale om ansvar og vedlikehold. Kommunen har sett seg nødt til å fjerne lekeplassutstyret, som uten vedlikehold vil bli livsfarlige for barn å leke på med tiden. FOTO: Tora Lind Berg Unngå frostsprengte vannrør i vinter Eier kommunen eller bedriften bygg som står tomme? Husk at vannrørene må tømmes for vinteren, og stoppekranen være avstengt. V annskader i bygg som står tomme blir ofte omfattende, fordi skaden ikke oppdages før det har gått lang tid. Vannskaden har da fått utvikle seg, og resultatet kan blant annet bli store råteskader. Mange av frost- og vannskadene vinterstid kommer som følge av streng kulde over et lengre tidsrom. Kulda trekker inn og forårsaker frostskader på vannledninger inne i skap, under kjøkkenbenker og i kjellerrom hvor det ikke vanligvis er påsatt like mye varme som i oppholdsrom. Det er svært viktig at det står på nok varme i alle rom med ledninger. Ved mangelfull påsetting av varme må vi vurdere avkorting på forsikringen. Det kan derfor medføre en økonomisk konsekvens for kunden om bygget ikke er tilstrekkelig oppvarmet, sier Lars Wiig, avdelingsleder i KLP Skadeforsikring. De siste fem årene har KLP Skadeforsikring i alt fått meldt inn 236 frostskader fra kunder i offentlig sektor. Disse skadene har ført til erstatningsutbetalinger på 7,3 millioner kroner. Selv om kulden varierer, ser vi alt i alt en kraftig økning i antall vannskader som skyldes frostsprengte rør, sier Wiig. Den sprengkalde vinteren 2010 skiller seg fortsatt ut med ekstremt mange vannskader på grunn av frost. Vinteren 2013 hadde vi en god del vannskader på grunn av frost, men det hjalp på at store deler av landet var dekket av isolerende snø fra jul og til etter påske, forteller Wiig. Kilde: FNO UNNGÅ FROST- OG VANNSKADER I TOMME BYGG Steng hovedkranen og tapp vannet fra rørene hvis huset skal stå tomt gjennom vinteren. Ha varme på i de rommene rørene går, og spesielt der rørene går i yttervegger. Om mulig bør man ikke senke temperaturen lavere enn til ca 10 ºC. Lukk alle ventiler og vinduer. Før du forlater huset er det lurt å åpne en kran etter at du har stengt av hovedkranen. Da tømmes systemet for vann, samtidig som trykket i nettet avlastes hvis frosten kommer. Hell frostvæske i vannlås og toalettskål, slå av og tøm eventuell vannpumpe og vannbereder. 32 KLP MAGASINET NR NR KLP MAGASINET 33

18 Spør ekspertene KLP svarer Har du spørsmål om skadeforsikring, pensjon, medlemsinformasjon, gruppeliv eller juridiske problemstillinger? Send en mail til ANITA EGENES KARI BAKKEN MONA HENJESAND KIRSTIN BANG SPARING Hvordan fungerer Boligsparing for ungdom? Jeg er 26 år og har fast jobb som sykepleier. Jeg vurderer å opprette en BSU-konto i KLP Banken, da jeg har hørt at det er en flott måte å spare til egen bolig på. Hvordan fungerer BSU? Boligsparing for ungdom (BSU) er en spareform for deg som er mellom 13-3 år, og som ønsker å spare til egen bolig en gang i fremtiden. Du må ha skattbar inntekt for å få skattefradrag. Starter du med BSU nå, kan du før årsskiftet sette inn inntil kr og få 20 prosent skattefradrag (maksimalt kr 000). Du kan spare inntil kr hver år og maksimalt kr totalt. Som medlem i KLP får du,70 prosent rente på innskuddet. Har du BSU i annen bank kan vi hjelpe deg med å flytte denne! For å komme i gang, gå inn på klp.no/bank og opprett BSU! Lykke til med sparing til egen bolig! Anita Engenes PENSJON Kan han fortsette i jobb ved siden av AFP? Vi har en medarbeider som lurer på hvordan det nå ligger an med mulighetene for å fortsette i jobben ved siden av AFP. Han ønske å ta ut AFP fra 65 år og jobbe inntil minstegrensen for medlemskap. Som dere sikkert er kjent med falt det en dom i Arbeidsretten den. juni som kjente minstegrensen for medlemskap ugyldig. Både KS og Fagforbundet gikk da direkte ut og skrev at det da ikke lenger gjelder noen minstegrense for medlemskap. Andre har imidlertid valgt å avvente hvordan departementet vil gjøre tilpasninger i de lovfestede pensjonsordningen. Det kan de gjøre fordi dommen kun gjelder bestemmelsen i TPO-vedtektene, som er en del av Hovedtariffavtalen i KS tariffområde. For at alderspensjonistene likevel skal kunne jobbe ved siden av pensjon avtalte de i KS tariffområde å innføre muligheten for engasjement på pensjonistlønn for alderspensjonistene. Selv om AFP fra 65 år skal beregnes som en alderspensjon gjelder denne muligheten ikke for de som mottar AFP. Dersom dere er bundet av denne tariffavtalen er dere også bundet av dommen. Det betyr at din medarbeider skal meldes inn i pensjonsordningen uansett hvor lite han jobber. I så fall må han enten slutte å jobbe hos dere, eller ta ut en redusert AFP. Siden han er fylt 65 år er det to alternative beregningsregler for AFP, og han vil ha krav på den beregningen som gir høyest pensjon, etter at vi har tatt hensyn til inntekten. Folketrygdberegnet AFP reduseres for alle inntekter, med et toleransebeløp på kroner, AFP beregnet etter reglene for alderspensjonen skal graderes hvis de fortsetter som medlemmer eller blir gjeninnmeldt i en offentlig tjenestepensjonsordning. Ved AFP beregnet alderspensjon kan de som ikke er omfattet av dommen i Arbeidsretten jobbe i inntil 13 timer og 3 kvarter i en fast stilling uten ekstratimer, mens de som går over i en midlertidig jobb eller jobber ekstratimer kan jobbe i inntil 1 timer i kvartalet. De som jobber fast kan da ikke ha en eneste ekstratime fordi de da plutselig er godt over de 168 timene i kvartalet. Hvis dere er omfattet av dommen skal han meldes inn uansett og pensjonen vil blir gradert. «KLP tilbyr reiseforsikring til alle, men prisen er noe høyere for de over 65 år og øker med alder.» KIRSTIN BANG Det er likevel ikke slik at man ikke har noe igjen for å jobbe. Eksempel: Lønn , full stilling og full medlemstid, fortsetter i 30 % stilling: Han vil da få pensjon: x 66 % x 70 % = Lønn x 30 % = = samlet inntekt Han vil dermed ha en samlet inntekt på ca 76 % av sin tidligere inntekt ved å gå ned til 30 % stilling, eller litt enklere sagt så beholder han 100 0,66 = 3 % av inntekten i tillegg til pensjonen. Be han logge seg inn på KLPs hjemmesider og se hva det betyr for han ved hjelp av pensjonskalkulatoren. Kari Bakken «Hvis dere er omfattet av dommen skal han meldes inn uansett og pensjonen vil blir gradert.» KARI BAKKEN PENSJON Får jeg mindre i alderspensjon om jeg mottarpensjonistlønn? Min arbeidsgiver har spurt om jeg kan arbeide et halvt år på pensjonistvilkår. Vil alderspensjonen min fra KLP bli redusert om jeg takker ja til tilbudet om å jobbe? Dersom du blir ansatt i stilling med pensjonistlønn skal du ikke meldes inn i pensjonsordningen og Alderspensjonen din fra KLP vil ikke blir redusert. FORSIKRING Tilbyr KLP reiseforsikring til eldre? Jeg er 76 år og har vært i kontakt med forsikringsselskap som ikke tilbyr reiseforsikring til personer over 75 år, eller de skal ha helseerklæring. Dette synes jeg er diskriminerende, og lurer på hva KLP tilbyr? KLP tilbyr reiseforsikring til alle, men prisen er noe høyere for de over 65 år og øker med alder. Vi har ikke krav om helseerklæring. Det forutsettes at kunden har andre forsikringer enn reiseforsikring i KLP enten hus, innbo eller bil i tillegg til reiseforsikring. Skadestatistikkene for alle selskap viser at eldre i større grad enn yngre blir syke eller blir skadet i forbindelse med reiser, og erstatningene er ofte større. Risikoen for sykdom/ulykke stiger markert med alderen. For kundegrupper som er over 80 år, har mange selskap større utbetalinger enn innbetalt pris. Mens de unge får frastjålet eller skader på reisegods som kamera, mobil, smykker og klær, er utbetalinger til eldre mer preget av sykehusinnleggelser, avbestilling av helsegrunner og dødsfall i familien. Når det gjelder hvilke skader/erstatningsposter som dekkes av reiseforsikringen, så er det kun begrenset erstatning ved dødsfall og invaliditet (ulykkesdekning) og som bortfaller ved 70 års alder. Dette innebærer ingen reelle begrensinger i forhold til å ivareta de eldres behov, da dødsfallerstatningen er ment å gi økonomisk kompensasjon til etterlatte som forsikringstakeren måtte ha forsørgeransvar for, mens invaliditetserstatningen er ment å gi kompensasjon til forsikringstaker for økonomisk tap ved varig nedsatt ervervsevne etter ulykkesskade. Da 70-åringer ikke lenger har forsørgelsesbyrde og dessuten allerede er sikret sin alderspensjon, faller grunnlaget for disse erstatningspostene bort. Alle de andre dekningene/erstatningspostene under reiseforsikringen gjelder uavkortet også for eldre. Inntreffer eksempelvis sykdom eller en ulykkesskade, vil alle behandlingsutgifter på reisen, sykehus, lege og så videre være dekket av forsikringen, uansett alder. Dette gjelder også hjemtransport og nødvendig tilkalling av pårørende. Bagasjetap, reiseansvar og rettshjelp er også dekket. Reiseforsikringen i KLP gjelder på alle reiser i hele verden fra man går ut døren fra hjemmet sitt. MEDLEMSFORDELER Hvordan kan jeg bli totalkunde? Jeg jobber som sykepleier og har nettopp fått vite av arbeidsgiver at jeg har gode medlemsfordeler i KLP Banken. Hvordan kan jeg bli totalkunde? Ja, det stemmer. Som ansatt i offentlig sektor har du mange gode medlemsfordeler i KLP Banken. Du får blant annet: l 3,20 prosent rente fra første sparekrone på din innskuddskonti, det er ingen binding, begrensinger på antall uttak eller gebyrer på denne konti l 2,90 prosent rente fra første krone på brukskonto l 3,80 prosent rente på boliglån innenfor 75 prosent av markedsverdi og lånebeløp fra 2 millioner kroner KLP Banken har som mål å ha fornøyde kunder. Vi er en enkel gebyrfri nettbank, hvor du vil få en god oversikt over ditt kundeforhold. Selv om vi er en nettbank, kan du når som helst ta kontakt med oss for å snakke med en av våre saksbehandlere. For å bruke oss som din hovedbank, må du logge deg inn i nettbanken. Her fra kan du opprette de bruks- og sparekonti du har behov for, og du kan bestille Visa-kort. Lån søkes også fra nettbanken. Vi ordner alt med din tidligere bank. Søker du på opplåning vil overskytende beløp bli satt inn på din konto. E-fakturaene vil du finne i nettbanken, og autogiroene vil vi hjelpe deg med å flytte. Dersom du ønsker å vite mer om dine andre fordeler i KLP, gå inn på eller ta en telefon til oss: tlf nr Vi ønsker deg velkommen som kunde til KLP Banken! Mona Henjesand Kirstin Bang Anita Engenes 3 KLP MAGASINET NR NR KLP MAGASINET 35

19 VÅRT LILLE LAND Ekte landsbyliv i DOKKA Stadig færre ønsket å bo i Nordre Land kommune i Oppland. For å gjøre noe med bolysten startet de stedsutviklingsprosjektetet «Ekte Landsbyliv». Nå er folketallet på vei oppover igjen. F or noen år siden hadde Nordre Land en negativ befolkningsutvikling. Innbyggertallet i den lille Opplandskommunen har gått ned jevnt og trutt. At noe må gjøres med bolysten er både kommunen og det lokale næringslivet enige om. De bestemmer seg for å løfte frem et begrep som først ble brukt i forbindelse med Lillehammer OL i 199. Da var nemlig Dokka, som tettstedet heter, en OL-landsby. Kort tid etter sitter noen av kommunens folk på skolebenken hos Omdømmeskolen til Distriktssenteret. Tanker og ideer blir satt i system og de får knadd ut en strategi for veien videre. Ideen om et stedsutviklingsprosjekt blir lansert på historiens første Landsbykonferanse i januar De vil bli landsby, på ordentlig. FIKK LANDSBYSTATUS Vi søkte landsbystatus fordi Dokka passer bedre som landsby enn som by. En landsby har både urbane og landlige kvaliteter, vi får det beste fra begge verdener. Dessuten var begrepet landsbyen Dokka allerede godt forankret hos folk, sier ordfører Liv Solveig Alfstad. Kommunen søker dermed om landsbystatus, som den første i Norge. Og fikk det. Landsby er ingen Tekst Therese Olavsrud NORDRE LAND Største tettsted: Dokka Nabokommuner: Lillehammer, Gjøvik, Gausdal, Søndre Land, Sør-Aurdal, Etnedal, Nord-Aurdal Innbyggere: Orfører: Liv Solveig Alfstad (AP) Rådmann: Jarle Snekkestad Saker som engasjerer: Styrking av tilbudet på videregående skole. Kjent for: Dokka var en viktig innfartssåre til OL i Lillehammer. Det var en kald vinter og i Dokka gikk de tomt for alt som var av superundertøy. Foto Erik Thallaug beskyttet tittel, men statusen ble allikevel høytidelig markert av daværende kommunal og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa i august i JOBBER BREDT Prosjektet «Ekte Landsbyliv» vokser fram og skal gå over fire år. Eierskapet er delt mellom kommunen, Landsbylauget (handelsstanden) og Landsbyen Næringshage. De jobber bredt; arrangerer Landsbyfest, Landsbymarkeder, de gjør om den gamle togstasjonen til kulturstasjon, lager landsbyprodukter, jobber med landsbyhelse og får entreprenørskap inn i skolen. Fire ganger i året har de dessuten landsbyråd hvor innbyggerne kan komme til orde. Flere i næringslivet har dessuten tatt i bruk landsbybegrepet i sine produktnavn og tjenestetilbud. Næringsrådgiveren i kommunen Stine Røen har jobbet mye med prosjektet, sammen med Ingrid Bondlid, som jobber fulltid som prosjektleder. En stilling de fikk rom for da de søkte kommunaldepartementet om midler. Omdømmebygging handler om mer enn logo og slagord. Det vi kommuniserer må stemme med hvem vi er og hva vi gjør. Dette må henge sammen for at det skal fungere, sier Røen. Kommune-teamet: Næringsrådgiver Stine Røen (tv), ordfører Liv Signe Alsftad og prosjektleder Ingrid Bondlid er pådrivere for å få til vekst i landsbyen. 36 KLP MAGASINET NR NR KLP MAGASINET 37

20 VÅRT LILLE LAND INNBYGGERE Nordre land BEFOLKNINGSUTVIKLING NÆRING 19% av arbeidstakerne er ansatt i handels- og servicenæringen, noe som i stor grad tilskrives utviklingen av landsbyen Dokka. KJENDIS Trygve Rønningen, kjent programleder på 90-tallet og ny sjef i P fra nyttår, er fra Dokka. Det er også en av Norges første kvinnelige skihoppere Johanne Kolstad. Kommunen huser også møbeldesigneren Hans Brattrud som har tegnet den kjente Scandia-stolen. Rådmannens råd 5 KJAPPE OM PENSJON KOMMUNE- VÅPENET Motivet på kommunens våpen er fløterhaker, eller brøtningshaker som det heter på landingsdialekt. Nordre Land kommune har rike tradisjoner innenfor tømmerfløting, noe som kommunens mange brøtningsdammer vitner om. Til brøtningen trengtes det også redskap og smedene i kommunen laget haker. Hver smed hadde gjerne sin egen fasong eller utforming på haken. I kommunevåpenet er det brøtningshaken til bygdesmeden Kristian Halden som har vært forbilde. kommunevåpenet for Nordre Land. Og fungerer gjør det. Befolkningstallet er på vei opp igjen. Det lokale næringslivet vokser. De får medieoppslag. Oppslutningen rundt landsbyarrangementene er over all forventing, og folk strømmer til fra nabokommunene for å delta. Et annet godt mål for suksessen er innbyggerundersøkelser hvor kommunen nå skårer jevnt over godt spesielt på omdømme og trivsel. «Landingene» sier de er stolte over hvor de bor. FLERE LAR SEG INSPIRERE I etterkant har flere kommuner fattet interesse for landsbytanken, deriblant Brandbu, Ringebu og Flisa. Damene i Dokka deler mer enn gjerne sine erfaringer og de oppfordrer andre kommuner til å ta kontakt. Å bli landsby har for oss vært en måte å løfte frem et budskap og bygge en identitets- Søk om midler: Man kan søke om prosjektmidler fra både kommunaldepartementet og fylkeskommunene. Omdømmeskolen: Disktrikssenteret hjelper distriktskommunene og regionene med å utvikle attraktive lokalsamfunn. Se distriktssenteret.no Inspirasjon: På landsbyendokka.no kan man få inspirasjon om landsbykonseptet følelse, sier prosjektleder Bondlid engasjert. Er det noe dere ville gjort annerledes? Det vi angrer mest på er at vi ikke gjorde noen nullpunktmåling da vi startet prosjektet. Det ville gjort det enklere å være tydelig på resultatene. Hva er suksessoppskriften? Det er så mangt, men for oss har det vært avgjørende at vi har fått med oss næringslivet som eiere av prosjektet. Blir det et kommunalt tiltak, er det lett for at folk bare lener seg tilbake. Samtidig må man ha god politisk forankring hele veien. Det nytter ikke å gjøre det halvveis. Bondlid tror den største utfordringen fremover blir å holde trøkket oppe over tid. Samtidig må de bli mer synlige utenfor fylket, og fortsette å være innovative. Vi må ikke tro det vi har fått til vil vare evig. Omdømme er en ferskvare. l 1 Godt samhold: Lokalmiljøet blomstrer på Landsbymarked. 2 Landsbyfest: Kommunen og næringsliv går nye veier for å skape liv og røre i Dokka. I august var det fest i gatene. 3 Populært: Flere ganger i året er det landsbymarked i Dokka.. Lokal mat: Mat i Land er et produktsamarbeid mellom en rekke småskalaprodusenter i området. Ung gründer: Baker Kim Aleksander Larsen Røbergshagen (2) gikk til topps blant 00 nominerte ungdommer til arbeidslivsprisen Helt Sjef. LIV SIGNE ALFSTAD ORDFØRER 1. Har du bestemt deg for når du vil gå av med pensjon? Det har jeg ikke, det vil avhenge av arbeidssituasjon og livssituasjon når tiden nærmer seg. 2. Vet du hva du vil få i pensjon? Jeg vet ikke hva jeg vil få i pensjon, men jeg har vært ordfører i 10 år, og offentlig ansatt i 10 år før det, og er trygg på at jeg har en god pensjonsordning. 3. Hva vet du i dag som du gjerne skulle visst i 20-årene? Å ta mer vare på tiden en har, og bruke tida på de viktigste tingene i livet. «Det fantastiske med frivillig arbeid er at den som yter også får masse igjen ved å delta i fellesskapet.». Hvordan tror du offentlig tjenestepensjon ser ut om 10 år? - Jeg tror fortsatt at offentlig tjenestepensjon ser noenlunde lik ut som i dag. 5. Hva skal du gjøre som pensjonist? Jeg tenker at å få tid til å reise, og bruke mer tid sammen med familie og venner blir viktig. Samtidig så er det mange frivillige organisasjoner i lokalmiljøet som jeg kunne tenke meg å være med i. Mange gjør en viktig og stor innsats for andre mennesker. 38 KLP MAGASINET NR NR KLP MAGASINET 39

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret.

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret. Dato: 5.mai 2011 Byrådssak 128/11 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2010 GOMI SARK-0870-200900099-110 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Pensjonskostnader og premier på kort og mellomlang sikt

Pensjonskostnader og premier på kort og mellomlang sikt Pensjonskostnader og premier på kort og mellomlang sikt TBU-seminar Oslo, 10. desember 2015 Åmund T. Lunde, adm. direktør i Oslo Pensjonsforsikring AS styreleder i Asker kommunale pensjonskasse Hva betyr

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Årsrapport ,6 milliarder. 87 millioner kr i utbetalt pensjon. Sykehuset i Vestfold HF: 2934 ansatte. 68 millioner i EK

Årsrapport ,6 milliarder. 87 millioner kr i utbetalt pensjon. Sykehuset i Vestfold HF: 2934 ansatte. 68 millioner i EK Forretningsidé SiV i KLP Årsrapport 2009 Sykehuset i Vestfold HF: 2934 ansatte 87 millioner kr i utbetalt pensjon 2,6 milliarder 68 millioner i EK 41 millioner kr i tilbakeført overskudd 206 millioner

Detaljer

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS

FAGFORBUNDETS KAFFEKURS FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Kaffekurs om pensjon - lærerveiledning FAGFORBUNDETS KAFFEKURS Tema: Pensjon Offentlig tjenestepensjon versus private pensjoner Dette er et ti minutters kurs om et vanskelig tema.

Detaljer

KLP Bedriftspensjon. Innskudds- og ytelsespensjon

KLP Bedriftspensjon. Innskudds- og ytelsespensjon KLP Bedriftspensjon Innskudds- og ytelsespensjon Får du tak i de beste arbeidstakerne? De mest attraktive bedriftene velger den beste pensjonsleverandøren Gode pensjonsløsninger et verdsatt tilleggsgode

Detaljer

Pensjonssparingen tar av

Pensjonssparingen tar av Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 30.01.2013 Pensjonssparingen tar av Folk flest sparer mer til egen pensjon. Hos Nordea Liv økte innbetalinger til typiske individuelle pensjonsspareprodukter

Detaljer

Kommunenes pensjonsadministrasjon hvordan kan pensjonskostnadene reduseres?

Kommunenes pensjonsadministrasjon hvordan kan pensjonskostnadene reduseres? Kommunenes pensjonsadministrasjon hvordan kan pensjonskostnadene reduseres? Hilmar Windstad Seniorkonsulent i Molde kommune Sandefjord, 22. april 2009 Hvilke ordninger må en kommune forholde seg til? Statens

Detaljer

Molde kommunes pensjonsseminar. Hilmar Windstad Daglig leder Molde kommunale pensjonskasse Molde, 3. november 2009

Molde kommunes pensjonsseminar. Hilmar Windstad Daglig leder Molde kommunale pensjonskasse Molde, 3. november 2009 Molde kommunes pensjonsseminar Hilmar Windstad Daglig leder Molde kommunale pensjonskasse Molde, 3. november 2009 Hvilke ordninger må en kommune forholde seg til? Statens pensjonskasse KLP fellesordning

Detaljer

KLP Bedriftspensjon. Innskuddspensjon

KLP Bedriftspensjon. Innskuddspensjon KLP Bedriftspensjon Innskuddspensjon Får du tak i de beste arbeidstakerne? De mest attraktive bedriftene velger den beste pensjonsleverandøren Gode pensjonsløsninger et verdsatt tilleggsgode Undersøkelser

Detaljer

KS Strategikonferanse 2014, Namsos. Fra konkurranse til monopol KLPs utfordringer i et «nytt» marked v/sverre Thornes

KS Strategikonferanse 2014, Namsos. Fra konkurranse til monopol KLPs utfordringer i et «nytt» marked v/sverre Thornes KS Strategikonferanse 2014, Namsos Fra konkurranse til monopol KLPs utfordringer i et «nytt» marked v/sverre Thornes Markedssituasjonen nå Status KLP Hva fremover? 2 Konkurransen har alltid variert 45

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Høring - reduksjon i amortiseringstiden for premieavvik

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Høring - reduksjon i amortiseringstiden for premieavvik Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 03.12.2013 Sak: 263/13 Tittel: Saksprotokoll: Høring - reduksjon i amortiseringstiden for Resultat: Behandlet Arkivsak: 13/40530 VEDTAK: Formannskapet avgir

Detaljer

Positivt premieavvik er ikke nødvendigvis positivt

Positivt premieavvik er ikke nødvendigvis positivt Positivt premieavvik er ikke nødvendigvis positivt Det er med blandede følelser en registrerer at flere medier og instanser, deriblant Kommunal Rapport (KR), har grepet fatt i problemstillingen rundt pensjon

Detaljer

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009.

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009. Dato: 27. april 2010 Byrådssak 242/10 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2009 GOMI SARK-0870-200900099-58 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg?

Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg? Fremtidens pensjonssparing innskuddsordninger eller hybrid? Fra kollektivt til individuelt investeringsvalg? Espen Rye Ellingsen 11. april 2013 Dagens temaer Hvilke pensjonsordninger vil arbeidsgivere

Detaljer

Høringsuttalelse - Reduksjon i amortiseringstiden for premieavvik

Høringsuttalelse - Reduksjon i amortiseringstiden for premieavvik Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8129 Dep 0032 OSLO Deres referanse Vår referanse Klassering Dato Sak 13/2041 2013/20111-5-383/2014-ANJO 570 02.01.2014 Høringsuttalelse - Reduksjon i amortiseringstiden

Detaljer

Levanger kommune sin pensjonsordning. Jøran Østom

Levanger kommune sin pensjonsordning. Jøran Østom Levanger kommune sin pensjonsordning Jøran Østom Agenda KLP - selskapet dere eier Finansiering av pensjon Hvordan kan KLP påvirke verdiskapingen? Hvordan kan kommunen påvirke premien? Tall på Levanger

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER

USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER LANDSORGANISASJONEN I NORGE SAMFUNNSPOLITISK AVDELING Samfunnsnotat nr 13/12 USIKKER FREMTID MED FRIPOLISER 1. Pensjonssystemet for ansatte i privat sektor 2. Mer om fripoliser 3. Vanskelig framtid for

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

Aon. Farsund kommune Notat

Aon. Farsund kommune Notat Aon Farsund kommune Notat 23.September 2013 Sammendrag Farsund kommune har engasjert Aon Norway AS til å utrede pensjonsordningen i lys av at leverandør DNB i juni 2013 varslet at de ville trekke seg fra

Detaljer

Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger

Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger Actuarial and economic analysis Rammebetingelser for kommunale pensjonsordninger Hvordan sikre kommunen best mulig avkastning på sin tjenestepensjonsordning? Frokostseminar i regi av Pensjonskontoret 17.11.2011

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /13

Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag /13 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 13/08190-2 Saksbehandler Tone Mediaas Reitlo Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesrådet i Nord-Trøndelag 17.12.2013 212/13 Høring - Reduksjon i amortiseringstiden

Detaljer

Premieavviket! en bombe i balansen?

Premieavviket! en bombe i balansen? Premieavviket! en bombe i balansen? Premieavviket skaper nå store overskrifter To forskjellige regelverk Forskjellige regleverk gir forskjellige resultater: Forsikringslovgivningen og Finanstilsynet Beregning

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Pensjon i kommuneregnskapet

Pensjon i kommuneregnskapet Pensjon i kommuneregnskapet Kommunestyret 26.01.2017 Marit Bråten Homb Pensjon Inngår som del av arbeidsavtalen som kommunene har med sine ansatte del av lønnsvilkår. Er hjemlet i lov eller tariff-festet.

Detaljer

Pensjonssparingen når nye høyder

Pensjonssparingen når nye høyder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 23.10.2013 Pensjonssparingen når nye høyder Pensjonssparingen i Norge når nye høyder i 2013. Stadig flere oppdager at de må spare på egen hånd

Detaljer

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked

Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 20.07.2016 Nordea Liv: Godt resultat i krevende marked Nordea Liv fikk et resultat før skatt på 311 millioner kroner i første halvår, mot 317

Detaljer

KLP krever ved tiltredelse fullt oppreserverte premiereserver (K2013 tariffgrunnlag for langt liv).

KLP krever ved tiltredelse fullt oppreserverte premiereserver (K2013 tariffgrunnlag for langt liv). Innledning Vårt tilbud baserer seg utelukkende på opplysninger om premiereserve og pensjonsgrunnlag oppgitt av DNB per 01.08.2014. Det er med andre ord ikke foretatt separate reserveberegninger for å avdekke

Detaljer

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom

Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom Pensjon blir - mer og mer spennende - enklere og enklere - men føles vanskeligere og vanskeligere å følge med på! Knut Dyre Haug Pensjonsøkonom 1 Hovedhensikten med folketrygdreformen: Vi skal stå lenger

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Molde kommune. Erfaringer med egen pensjonskasse. Ole Rødal Seksjonsleder regnskap og finans Pensjonskasseforeningen 20.

Molde kommune. Erfaringer med egen pensjonskasse. Ole Rødal Seksjonsleder regnskap og finans Pensjonskasseforeningen 20. Molde kommune Erfaringer med egen pensjonskasse Ole Rødal Seksjonsleder regnskap og finans Pensjonskasseforeningen 20. august 2013 Hvilke ordninger må en kommune forholde seg til? Statens pensjonskasse

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Hvordan bør Fripolisene forvaltes for å gi mer pensjon og sikre kjøpekraft?

Hvordan bør Fripolisene forvaltes for å gi mer pensjon og sikre kjøpekraft? Hvordan bør Fripolisene forvaltes for å gi mer pensjon og sikre kjøpekraft? Er dette mulig med dagens regelverk? Kjetil Svihus, Grieg Investor 13. Juni 2014 Grieg Investor Uavhengig investeringsrådgiver

Detaljer

Søndre Land kommune -en eier av KLP. v/ Kunde og salgsleder Wenche Westby

Søndre Land kommune -en eier av KLP. v/ Kunde og salgsleder Wenche Westby Søndre Land kommune -en eier av KLP v/ Kunde og salgsleder Wenche Westby Agenda KLP kommunenes egen pensjonsleverandør Hva er offentlig tjenestepensjon? Finansiering av pensjon Mulighetene for å påvirke

Detaljer

Noen klikk sikrer pensjonen din

Noen klikk sikrer pensjonen din av: Øyvind Røst flytt! Har du en fripolise, bør du flytte den til et annet forsikringsselskap. Det sikrer den opptjente pensjonen din, og du kan øke avkastningen på fripolisen og dermed pensjonen din.

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/ Roger Andersen,

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/ Roger Andersen, VIKNA KOMMUNE Rådmann Kommunaldepartementet MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/74-119 Roger Andersen, 74 39 33 13 000 21.01.2014 Høring - Reduksjon i amortiseringstiden

Detaljer

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet

Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2015 Nordea Liv leder an i pensjonsmarkedet Nordea Liv fortsetter fremgangen i markedet for livs- og pensjonsforsikring. I første kvartal

Detaljer

Notat Til: Formannskapet

Notat Til: Formannskapet Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Kommunestyret Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 27.08.2013 Sak: 13/1200 Arkivnr : 570 PENSJONSORDNING UTVIKLING I PENSJONSKOSTNADER Innledning Det vises til verbalvedtak

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Vital Innskuddspensjon

Vital Innskuddspensjon Vital Innskuddspensjon Innskuddspensjons ordninger for deg og meg Informasjon til deg som er ansatt i Posten Norge AS Denne brosjyren gir en kortfattet informasjon om pensjonsordningen Posten Norge AS

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Pensjonsutfordringer v/ KLP - Kathrine Andersen og Hilde Kjus

Pensjonsutfordringer v/ KLP - Kathrine Andersen og Hilde Kjus Pensjonsutfordringer v/ KLP - Kathrine Andersen og Hilde Kjus Agenda Pensjonsreformen og hvordan påvirker den fremtidige pensjonspremier Pensjonskostnader og budsjettering KOSTRA - føringer Pensjonsreformen

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

Bakgrunnen var den endra innstillinga var ny informasjon frå DNB Livsforsikring AS.

Bakgrunnen var den endra innstillinga var ny informasjon frå DNB Livsforsikring AS. Arkivsak: 201204904-33 FYLKESRÅDMANNEN: 27. SEPTEMBER 2013 Fylkesrådmannen forslo på møtet i fylkesutvalet 26. september å ta ut avsnittet i innstillinga om å gje fylkesutvalet fullmakt til å fastsetje

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009. Oslo, 3. november 2009

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009. Oslo, 3. november 2009 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2009 Oslo, 3. november 2009 Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2009 Gode finansinntekter fra mange forskjellige plasseringer Avkastning

Detaljer

Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014. Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP

Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014. Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP Pensjonistforum NSF Østfold 6. oktober 2014 Rune Roalkvam, kunde- og salgsleder KLP Agenda Info om KLP Lov om sykepleiernes pensjonsordning Innmeldingsregler/Pensjon og inntekt Nye regler ute på høring

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Pensjon kostnader og premieavvik

Pensjon kostnader og premieavvik Pensjon kostnader og premieavvik seniorrådgiver Bent Devik, KRD Stavanger 7. april 2011 Tema Bakgrunn for regnskapsreglene Historiske tall; premier, kostnader, premieavvik Årlige svingninger i premiene

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

Årsoppgave Kontoutskrift 2011

Årsoppgave Kontoutskrift 2011 Ørland Kommune 713 BREKSTAD Att. økonomi Årsoppgave Kontoutskrift 211 Oslo 29.5.212 Kontoutskrifter og årsoppgaver for 211 Vedlagt følger individuelle kontoutskrifter for hver av pensjonsordningene dere

Detaljer

Aon. Hordaland Fylkeskommune Notat til administrasjonsutvalget

Aon. Hordaland Fylkeskommune Notat til administrasjonsutvalget Aon Hordaland Fylkeskommune Notat til administrasjonsutvalget 12.September 2013 Sammendrag Hordaland Fylkeskommune har engasjert Aon Norway AS til å utrede pensjonsordningen i lys av at leverandør DNB

Detaljer

Avtale med KLP for årene 2016-2020 om forvaltning av pensjonsmidler knyttet til felles kommunal pensjonsordning

Avtale med KLP for årene 2016-2020 om forvaltning av pensjonsmidler knyttet til felles kommunal pensjonsordning Byrådssak 1372 /15 Avtale med KLP for årene 2016-2020 om forvaltning av pensjonsmidler knyttet til felles kommunal pensjonsordning GOMI ESARK-0870-201200048-179 Hva saken gjelder: Ansatte ved åtte av kommunens

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014 Regnskapspresentasjon Regnskapspresentasjonen er omarbeidet fra første kvartal 2014 som en følge av overtakelse av Oslo Forsikring AS og

Detaljer

God HMS gir lavere pensjonskostnader. Bodil Dimmen og Vibeke Os Bratlie BTV-samling 8.juni 2017

God HMS gir lavere pensjonskostnader. Bodil Dimmen og Vibeke Os Bratlie BTV-samling 8.juni 2017 God HMS gir lavere pensjonskostnader Bodil Dimmen og Vibeke Os Bratlie BTV-samling 8.juni 2017 KLP - Interkommunalt selskap i 1949 KLP ble opprettet for å levere kostnadseffektive pensjonstjenester til

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr. 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

Dato: 2.september 2011

Dato: 2.september 2011 Dato: 2.september 2011 Byrådssak 1377/11 Byrådet Høring - Forslag til endringer i regnskapsføring av pensjon GOMI SARK-03-201103312-31 Hva saken gjelder: Kommunal - og regionaldepartementet har med brev

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011 Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2011 Selskapsresultat

Detaljer

Konsekvenser av pensjonsreformen

Konsekvenser av pensjonsreformen Konsekvenser av pensjonsreformen SET-konferansen 2013 29. oktober 2013 Ole Christian Lien Arbeids- og velferdsdirektoratet ole.christian.lien@nav.no Agenda Fleksibiliteten i pensjonsreformen Generelt om

Detaljer

Pensjonsbomben i kommunene. Foredrag på fagkonferanse i FTK 4.6.2014 Bjørn Brox Agenda Kaupang AS

Pensjonsbomben i kommunene. Foredrag på fagkonferanse i FTK 4.6.2014 Bjørn Brox Agenda Kaupang AS Pensjonsbomben i kommunene Foredrag på fagkonferanse i FTK 4.6.2014 Bjørn Brox Agenda Kaupang AS 1 Pensjonsbomben: Pensjonsordningen er for dyr Kommunene blir utkonkurrert av private Ideelle organisasjoner

Detaljer

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften Informasjon om kontoføringen for fripoliser for 2015 Forklaringer til innholdet i kontoutskriften 2 1 Innholdsfortegnelse 2 Innledning... 3 3 Årlige pensjonsbeløp... 4 3.1 Sikrede årlige pensjonsbeløp...

Detaljer

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet.

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet. Byrådssak /15 Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2014 GOMI ESARK-0870-201200048-154 Hva saken gjelder: Bergen kommune kan velge mellom å ha egen pensjonskasse eller å inngå avtale

Detaljer

INDUSTRI ENERGI. Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00. Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank

INDUSTRI ENERGI. Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00. Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank INDUSTRI ENERGI Forum - IE Tema: Pensjon 13:00 15:00/16:00 Arnt Dietel Regionansvarlig LO SpareBank 1 SR-Bank Bakgrunn i korte trekk 2005-2007 privat sparing og investering for formuende i Bergensregionen

Detaljer

Ny alderspensjon fra folketrygden

Ny alderspensjon fra folketrygden Ny alderspensjon fra folketrygden // Mer fleksibelt for deg Kjenner du de nye reglene for alderspensjon? Nye regler for alderspensjon fra folketrygden er vedtatt. Det får betydning for oss alle. Hva innebærer

Detaljer

Budsjettmøte Vikna kommune

Budsjettmøte Vikna kommune Budsjettmøte 07.10.2015 Vikna kommune Agenda Pensjon er sparing Budsjett 2016 Hvordan kan dere påvirke premien? Avkastning og soliditet Aktiviteter i 2016 og HMS Eventuelt Pensjon er sparing Sparing til

Detaljer

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig

Offentlig pensjon. Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014. Endre Lien, advokatfullmektig Offentlig pensjon Kurs for FAS-tillitsvalgte 26. 27. februar 2014 Endre Lien, advokatfullmektig Innhold Presentasjonen består av følgende deler: Innledning Folketrygden Offentlig tjenestepensjon (TPO)

Detaljer

Fremtid for garanterte pensjoner?

Fremtid for garanterte pensjoner? Fremtid for garanterte pensjoner? Geir Holmgren Adm. dir. Storebrand Livsforsikring AS 13. januar 2015 Fremtidens pensjonsordninger er innskuddsbaserte Den nye folketrygden er innskuddsbasert 18,1 % av

Detaljer

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften

Informasjon om kontoføringen for fripoliser for Forklaringer til innholdet i kontoutskriften Informasjon om kontoføringen for fripoliser for 2016 Forklaringer til innholdet i kontoutskriften 1 Innhold 2 Innledning... 3 2.1 Har du byttet fripolisen din til en fripolise med investeringsvalg?...

Detaljer

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 23 personalkostnader.

For nærmere omtale av konsernets pensjonsordninger se note 2 om regnskapsprinsipper samt note 23 personalkostnader. Note 25 - Pensjon Ytelsesbasert ordning Pensjonsordningen administreres ved egen pensjonskasse, og gir rett til bestemte fremtidige pensjonsytelser fra fylte 67 år. I ordningene inngår også barnepensjon

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap. 2. Hva vurderes som en realistisk og forsvarlig økonomisk ramme?

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap. 2. Hva vurderes som en realistisk og forsvarlig økonomisk ramme? Namdalseid kommune Saksmappe: 2014/456-1 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Strategikonferansen 2014 - Debatthefte Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling Følgende

Detaljer

Livselskapenes situasjon og utviklingen på pensjonsområdet

Livselskapenes situasjon og utviklingen på pensjonsområdet Livselskapenes situasjon og utviklingen på pensjonsområdet NHOs forsikringskonferanse 11. november 2014 Odd Arild Grefstad Konsernsjef 2012: Store utfordringer og stor usikkerhet Økt levealder Ny dødelighetstariff

Detaljer

Fripoliser med investeringsvalg

Fripoliser med investeringsvalg Fripoliser med investeringsvalg Verdipapirfondenes Forening Øistein Medlien, 18. mars 2015 Livselskapene stenger butikken Snart slutt på ytelsespensjon i privat sektor Lave renter (og forventninger om

Detaljer

KS BTV, Sandefjord. Pensjon og KLP. Bodil og Hilde

KS BTV, Sandefjord. Pensjon og KLP. Bodil og Hilde KS BTV, Sandefjord Pensjon og KLP Bodil og Hilde Endringer i HTA som påvirker pensjon AFP 65 år med pensjonistlønn 1,25 G lønnsøkning siste 2 år godkjennes Aldersgrense for småstillinger obs Uførepensjon

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Kommuneøkonomien i tiden som kommer Per Richard Johansen, 8.5.2015

Kommuneøkonomien i tiden som kommer Per Richard Johansen, 8.5.2015 Kommuneøkonomien i tiden som kommer Per Richard Johansen, 8.5.2015 Startpunktet Høye oljepriser ga oss høy aktivitet i oljesektoren, store inntekter til staten og ekspansiv finanspolitikk Finanskrisa ga

Detaljer

Kommunal pensjonskasse

Kommunal pensjonskasse Kommunal pensjonskasse Utgitt av Pensjonskasseforeningen 2015 DESIGN: OG Morten OMBREKNING: Hernæs, Morten 07 Media Hernæs, 07.no Media 07.no FOTO. Colourbox TRYKK: 07 Media 07.no Kommunal pensjonsordning

Detaljer

«Kapitalforvaltning, risiko og rentegaranti» Pensjonskassekonferansen, 13. april 2016 Øistein Medlien

«Kapitalforvaltning, risiko og rentegaranti» Pensjonskassekonferansen, 13. april 2016 Øistein Medlien «Kapitalforvaltning, risiko og rentegaranti» Pensjonskassekonferansen, 13. april 2016 Øistein Medlien Produksjon av pensjon = Midler innbetalt + avkastning Pensjon = Sparing = Kapitalforvaltning = Avkastning

Detaljer

Presentasjon for formannskapet 8. juni 2010: Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Thorstein Øverland

Presentasjon for formannskapet 8. juni 2010: Drammen kommunale Pensjonskasse. v/ styreleder Thorstein Øverland Presentasjon for formannskapet 8. juni 2010: Drammen kommunale Pensjonskasse v/ styreleder Thorstein Øverland Disposisjon Regnskapet for 2009 Resultat pr 31.5.2010 Tema: Hvordan skal pensjonskasser styres?

Detaljer

Pensjonsforum. 22. november 2013. Bjørn Atle Haugen, DNB Livsforsikring ASA

Pensjonsforum. 22. november 2013. Bjørn Atle Haugen, DNB Livsforsikring ASA Pensjonsforum 22. november 2013 Bjørn Atle Haugen, DNB Livsforsikring ASA Tema 1. Lovforslag ny tjenestepensjon 2. Overgangsregelverket 3. Opptjening av pensjonsrettigheter 4. Hva tror vi om bedriftenes

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014 Oslo, 12. mai 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Ny konsernstruktur Aksjene i Oslo Forsikring AS ble overtatt fra Oslo kommune

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Personalavdelingen Namsos. Dialog omhovedtariffoppgjøret 2014. Utvalg Namsos formannskap. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Personalavdelingen Namsos. Dialog omhovedtariffoppgjøret 2014. Utvalg Namsos formannskap. Rådmannens innstilling Namsos kommune Personalavdelingen Namsos Saksmappe:2014/206-1 Saksbehandler: Egill Vatne Saksframlegg Dialog omhovedtariffoppgjøret 2014 Utvalg Namsos formannskap Utvalgssak Møtedato Rådmannens innstilling

Detaljer

Aktuelle saker - Finanstilsynet orienterer. NHO - Jubileumskonferansen 11. november 2014 Runa Kristiane Sæther

Aktuelle saker - Finanstilsynet orienterer. NHO - Jubileumskonferansen 11. november 2014 Runa Kristiane Sæther Aktuelle saker - Finanstilsynet orienterer NHO - Jubileumskonferansen 11. november 2014 Runa Kristiane Sæther Innhold 1. Litt om K2013 Bruk av kundeoverskudd til oppreservering Fellesbrev fra Finanstilsynet

Detaljer

Pensjonskasse eller KLP. «Nye Fjell kommune»

Pensjonskasse eller KLP. «Nye Fjell kommune» Pensjonskasse eller KLP «Nye Fjell kommune» Agenda FKP sammenlignet med KLP Sikre medlemmenes verdier Effekter på premie og pensjonskostnader Sammenligning av kommunene FKP konkurransedyktig leverandør

Detaljer

Pensjonsreformen, hva og hvorfor

Pensjonsreformen, hva og hvorfor YRKESORGANISASJONENES SENTRALFORBUND Pensjonsreformen, hva og hvorfor ØRNULF KASTET YS Hva inneholder pensjonsreformen Ny alderspensjon Ny uførestønad Obligatorisk tjenestepensjon Ny AFP Supplerende pensjoner

Detaljer

Hvor mye kan norske psykologer forvente å få i inntekt når de slutter å jobbe? Psykologtidsskriftet har forsøkt å finne fram i pensjonsjungelen.

Hvor mye kan norske psykologer forvente å få i inntekt når de slutter å jobbe? Psykologtidsskriftet har forsøkt å finne fram i pensjonsjungelen. FOTO: MATTHIAS RHOMBERG / FLICKR Sårbar pensjon Hvor mye kan norske psykologer forvente å få i inntekt når de slutter å jobbe? Psykologtidsskriftet har forsøkt å finne fram i pensjonsjungelen. De fleste

Detaljer

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 25.04.2012 Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Høring - reduksjon i amortiseringstiden for premieavvik sak 13/2041. Høringssvar

Høring - reduksjon i amortiseringstiden for premieavvik sak 13/2041. Høringssvar Høring - reduksjon i amortiseringstiden for premieavvik sak 13/2041. Høringssvar Viser til tilsendt høringsbrev vedørende reduksjon i amortiseringstiden for premieavvik. Aon Norway AS har stor forståelse

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013 Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for 2013 hovedpunkter Godt selskapsresultat: Resultat for 2013

Detaljer

Trondheimskonferansen Eystein Garberg

Trondheimskonferansen Eystein Garberg Trondheimskonferansen 2016 Eystein Garberg Hvorfor engasjere oss for pensjon? Gjelder alle Stor mangel på kompetanse Svært alvorlig situasjon for dagens unge Tvers igjennom urettferdighet satt i system

Detaljer

Hvem og hvorledes forvaltes pensjonspengene i dag, og hvorledes bør de forvaltes fremover?

Hvem og hvorledes forvaltes pensjonspengene i dag, og hvorledes bør de forvaltes fremover? Silver Pensjonsforsikring AS Hvem og hvorledes forvaltes pensjonspengene i dag, og hvorledes bør de forvaltes fremover? Mikkel A. Berg, administrerende direktør SET Konferansen 29. oktober 2013 Silver

Detaljer

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon

Pensjon er penger - dine penger. NHO Tjenestepensjon Pensjon er penger - dine penger NHO Tjenestepensjon 2007 Få mest mulig ut av din tjenestepensjon Visste du at du selv kan være med å påvirke størrelsen på din fremtidige pensjon? I denne brosjyren kan

Detaljer

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO.

PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. PENSJON 15.05.2013 KURS FOR LL/HTV/FS OG TV I VGO. HVORDAN ER PENSJONEN BYGD OPP? Det norske pensjonssystemet er bygd opp av to hovedelement: folketrygd og tenestepensjon. I tillegg kan en ha egen privat

Detaljer

Informasjon til ansatte. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. Din egen, fleksible tjenestepensjon

Informasjon til ansatte. Sandnes Sparebank. Innskuddspensjon. Din egen, fleksible tjenestepensjon Informasjon til ansatte Sandnes Sparebank Innskuddspensjon Din egen, fleksible tjenestepensjon Du er verdifull Du og dine kollegaer er den mest verdifulle ressurs din arbeidsgiver har. Din innsats og din

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

Høring om endring i regnskapsforskriften- reduksjon i amortiseringstiden for premieavvik

Høring om endring i regnskapsforskriften- reduksjon i amortiseringstiden for premieavvik Byrådssak 295/13 Høring om endring i regnskapsforskriften- reduksjon i amortiseringstiden for premieavvik GOMI ESARK-03-201301097-16 Hva saken gjelder: Kommunal- og regionaldepartementet foreslår å redusere

Detaljer