ÅRSPLAN barnehagen med rom for utbytterike dager

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN 2011-2013. barnehagen med rom for utbytterike dager"

Transkript

1 ÅRSPLAN barnehagen med rom for utbytterike dager

2 Barnehagen er delt inn i 2 avdelinger Her kommer en oversikt over organisering av liten og stor: Velkommen til nytt barnehageår! Nå er det meste på plass og vi trives, leker og utvikler oss i ny barnehage. Årsplanen inneholder informasjon om hvem vi er og hvordan vi arbeider med rammeplanens innhold (KD, 2011). Denne årsplanen skal være gjeldende fra høsten 2011 til sommeren emaene som er valgt vil derfor være aktuelle to ganger i løpet av denne perioden. himmel & hav liv & lyst Hver avdeling er delt inn i to pedagoggrupper, med hver sin pedagogiske leder. De fire pedagoggruppene er organisert som søskengrupper (0-6 år). Barna i pedagoggruppe P1 og P2 tilhører Liv og Lyst. Barna i P3 og P4 tilhører Himmel og Hav. Vi mener at lek og læring i søskengrupper utvikler verdier som toleranse og empati, og opplevelse av mestring hos det enkelte barn. Søskengrupper vil si at søsken får være på samme avdeling, samtidig som barna har en fast og trygg base fra start til slutt. I frileken kan barna selv velge hvem de vil leke med. I perioder jobber vi i aldersrene grupper på avdelingene og på tvers av avdelingene (det vil si grupper delt inn etter året de er født). Eksempel; fellesaktivitet for 1 åringer på Lille Nor. Aldersrene grupper: Solo 1år Duo 2år rio 3år Kvart 4år Kvint 5år

3 Våre ansatte Personalet på Himmel & Hav Pedagoggruppe 3 Petra Olsen Pedagogisk leder Unni Skjemstad Pedagog Bente Sæterli Assistent Mona E Andersen Assistent Mona Helgerud Assistent Personalet på Liv & Lyst Pedagoggruppe 1 Camilla Blom Pedagogisk leder Anne Karin Bakke Elisabeth Andersen Mette Ravnås Lene Gundhus Assistent Fagarbeider Assistent Assistent Pedagoggruppe 4 Kristina Perry Pedagogisk leder Marianne Hillestad Pedagogisk leder Beathe Storeli Fagarbeider Gro Liahagen Assistent Berit Bakke Larsen Assistent Anders Blom Fagarbeider Pedagoggruppe 2 Vibeke Hansen Pedagogisk leder Annette. Hagen Pedagogisk leder Bente Skogheim Assistent Mikal Olsen Assistent Basray Safi Assistent Ibrahim Elmi Renholder Hilde Berlin Kokk erje Kolbjørnsen Vaktmester Lise Juritsen Daglig leder Vikarer presenteres på avdelingens oppslagstavle. I perioder har vi studenter og skoleelever utplassert i praksis hos oss.

4 V 7 V 7 V Gjerde frys kjøl 128 EKN 19,5 m² LAGER 5,5 m² 135 GRUPPEROM/ MØE 21,7 m² 134 BABYROM 51,2 m² kum 132 VANNROM 14,0 m² 131 KJØKKEN BARN 19,2 m² 130 KJØKKEN 30,8 m² BARNEVOGN 32,8 m² H SELL 6,4 m² kum PERS. 3,7 m² 137 EI120 LECA 126 SJERNEROM 9,4 m² 125 LEK 28,0 m² 138 VAREMOAK 11,9 m² FELLES 167,0 m² ,2 m² ID x AVD. LEKER 42,2 m² 140 VASKEROM/ RENGJØRING 6,7 m² 140 A 129 C EI30C Sm C B 141 LAGER 8,5 m² GROVGARD 20,0 m² B C x 590 V GRP 8,4 m² ,8 m² C 157 1,3 m² VF 10,8 m² x GF LEKEROM 9,2 m² 156 1,3 m² V FINGARD 32,4 m² x 590 V AVDELING 36,2 m² A VASK 7,6 m² 150 SELLE 6,9 m² x 590 V 11 ID x A ,5 m² 152 1,5 m² D LEK 29,3 m² V x HVILEROM 9,0 m² 149 GRP 7,0 m² B.VOGN VARMEROM 22,2 m² D Port 159 Gjerde av tre Høyde ca. 1200mm V x BOD VAKMESER 9,4 m² 160 OPPBEVARING UELEKER 18,2 m² x YD 5 Gjerde av tre Høyde ca. 1200mm Port OPPBEVARING UELEKER 18,2 m² 162 VARMESUE 9,4 m² YD Barnehagen vår Inngang Varemottak E E BARNEVOGNER UE SEIN Saks Papir Lille Nor MAGMA 144 ID x YD ID x GF x Pytten x x x Dunkel Bim 124 GRP 11,2 m² E1 120CSm YD x x GF 2 GF 1 PLAING OPPHOLD UE OG INNGANG 118 sim 118 HVIL/GRP 14,6 m² 119 1,6 m² Himmel & hav Inngang Avd ,6 m² ID GF x Inngang Avd. 2 Inngang Administrasjon 121 VF 11,6 m² V x Liv & lyst 122 GROVGARD 19,0 m² V x 590 V 6 GF 5 Personalinngang B.H x 550 V 14 Eksist. bygg Index Dato Beskrivelse Sign Lokaliseringsfigur: N Prosjekteringsgruppen: ARK : Arkitekt RIB : RIE : RIV : Rådg. ing. Bygg Rådg. ing. Elektro Rådg. ing. Vent....veien Stedet lf Fax veien Stedet lf Fax veien Stedet lf Fax veien Stedet lf Fax BARNEVOGNER UE V 1 V 1 sala 117 HVIL/GRP 16,8 m² 115 1,5 m² 116 1,5 m² x ID SELL 5,5 m² 113 VASK 6,3 m² 17,0 m² 113 ID x FINGARD 31,8 m² ID ID EI30 Sm PERS.GARD/ RENGJØRING 4,0 m² SYRER/MERKANIL 18,4 m² ,0 m² ID x D D 101 VF 9,8 m² V x MØE 28,4 m² V 6 V 1 V 1 Fase: ilbud "Firmalogo" PROSJEKR.: x 590 V x ,2 m² PERS GARD 13,9 m² 104 ittel: Godkjent V 8 YD H 7,8 m² 104 PERSONAL 33,2 m² V 6 V 5 V 5 Stiftelsen Lyngstua Barnehage Lyngstua Barnehage #Street Post nr. Sted Kontroll prosjekt. Sign. Kontroll Filnavn 07028_A0.pln Dato Målestokk 1:200 Kontroll utførende

5 Satsningsområde: Fysisk aktivitet og helse Det er naturlig for barn å bevege seg. De er nysgjerrige på omverdenen og leker ved hjelp av kroppen! Vi legger til rette for at barna skal få utfolde seg fysisk både inne og ute. Barna får prøve nye aktiviteter som gir dem fysiske utfordringer. Ved å bevege oss mer får vi en sunn og frisk kropp! DAGSPLAN Barnehagen åpner kl Lek og omsorg Frokost fra kl frem til Lek ute/inne emaaktiviteter Lunsj for de minste kl Lunsj for de store fra kl MÅL Barna skal oppleve glede ved å være fysisk aktive og bruke sansene. Lek ute/inne Det serveres frukt mellom kl og Barnehagen stenger kl Dagsplanen er en enkel oversikt over hvordan dagen forløper i barnehagen. Mye uteaktivitet Bruk av Hokksundhallen (Kvart) ur til gapahuken (Kvint) Lek og lær på ski og sykkel urer i nærmiljø Lek i eventyrskogen Store bevegelsessenter på Magma og avdelingene Aktivitetssenter for de minste på Lille Nor Vannlek på Pytten Vi legger vekt på å tilpasse dagen for den enkelte og gi barna mulighet til å foreta egne valg. De kan velge når de vil spise i løpet av måltidet, om de vil tidlig ut eller inn når de leker ute, hvem de skal spise med og leke med. De minste barna følger sin egen rytme i forhold til soving og spising. Dette blir avtalt med foreldrene og tilpasset barnets behov.

6 Kosthold Barnehagen legger vekt på sunn og næringsrik kost. Derfor har vi egen kokk. Det serveres varmmat to ganger i uka, i tillegg har vi et godt og variert tilbud av grønnsaker og frukt hver dag. FORELDRESAMARBEID Vi tilbyr foreldresamtale en gang i året, med mulighet til flere ved ønske/behov Foreldremøte hver høst Foreldreråd består av foreldre/de foresatte til alle barna i barnehagen. Det velges en representant fra hver pedagoggruppe til et arbeidsutvalg/fau (se vedtekter) FAU i barnehagen støtter SOS barnebyer. For tiden har vi et fadderbarn i Guinea. FRA BARNEHAGE IL SKOLE Det er utarbeidet forslag til rutiner for overgang mellom barnehagene og skolene i Øvre Eiker kommune. Her er noen av punktene: Samarbeid med foreldrene om en god overgang til skolen for hvert enkelt barn Informasjon til skolen om barn som har behov for særskilt tilrettelagt læringsmiljø Besøk på skole, der hvor vi har flere barn som skal begynne Bursdagsfeiring i barnehagen Alle barn får bursdagskrone og blir sunget for her LEK OG LÆR I barnehagen har vi tilrettelagt mange spennende aktiviteter for de eldste barna bl.a. for å utvikle samhold og vennskap. Vi vil gi utfordringer spesielt tilpasset denne aldersgruppen på tvers av avdelingene: lek og lær med sykkel lek og lær på ski lek og lær i skogen (skoggruppa) hente juletre til barnehagen I tillegg jobber vi med skoleforberedende aktiviteter som for eksempel: spille spill sang, rim og regler høytlesning lek med tall og bokstaver øve begreper øve selvstendighet SOSIAL SAMSPILL Vi voksne i barnehagen skal arbeide målrettet og bevisst for at alle relasjoner skal oppleves som gode og trygge. i barnehagen. Hver og en skal få føle seg spesiell og feire sammen med de andre barna på sitt alderstrinn (avdelingsvis). Barnet som har bursdag får litt ekstra oppmerksomhet denne dagen. Han/hun får velge en bursdagslek og hva som skal spises/drikkes til feiringen. For at barn skal kunne samhandle og føle glede sammen trenger de noen grunnprinsipper for hvordan de skal omgås andre på en positiv måte: ta kontakt med andre barn og komme med i lek hjelpe og vise omsorg for andre kunne leve seg inn i andres følelser kunne uttrykke egne ønsker og behov kunne vente på tur, leke og samarbeide med andre øve på å løse konflikter

7 emaarbeid Gjennom temaarbeid ønsker vi å gi barna muligheter for mange og gode erfaringer. De voksne skal rette barnas oppmerksomhet mot opplevelser og gi de inntrykk. Barna skal få bearbeide og utvikle opplevelsene gjennom egne uttrykk. emaarbeidet er prosessorientert, der prosessen blir viktigere enn produkter. De voksne skal være lydhøre for barnas innspill. Barnas egne interesser og spørsmål skal danne grunnlag for læringsprosessen og temaarbeidet. Fra kunst til kreativitet Fra naturopplevelser til utforskning MÅL: Barna skal oppleve mangfoldet i naturen gjennom erfaringer, undring og eksperimentering. I vårperioden legges det spesielt vekt på fagområdet natur, miljø og teknikk. MÅL: Barna skal få inspirasjon til å ta i bruk fantasi og kreativ tenkning og uttrykke dette gjennom skapende virksomhet. I høstperioden legges det spesielt vekt på fagområdene kunst, kultur og kreativitet. Vår Høst Fra litteratur til fantasi MÅL: Barna skal få erfaring med ulike tekster som engasjerer og stimulerer fantasien og leken. I vinterperioden legges det spesielt vekt på fagområdet kommunikasjon, språk og tekst. Fra naturopplevelser til utforskning Fra litteratur til fantasi Fra kunst til kreativitet Vinter

8 Barns medvirkning Barna skal oppleve tilknytning og fellesskap i barnehagen. De skal kunne utøve sin selvbestemmelse og uttrykke egne intensjoner. I barnehagen vår har barna innflytelse på eget liv ved at det er rom for valg og muligheter til å påvirke innholdet i hverdagen. Vi ivaretar barns rett til medvirkning ved å: være aktive lyttere til barnas kroppsspråk, talespråk og følelsesmessige uttrykk ta ansvar for gode relasjoner mellom barn og voksne se individuelle behov møte barna med anerkjennelse ta hensyn til lek og vennskap Vurdering av barnehagens arbeid For å legge grunnlaget for videre kvalitet i barnehagen er det viktig å sette ord på og reflektere over egen praksis. I løpet av barnehageåret foregår følgende vurderingsarbeid: observasjon av hvert barns trivsel og utvikling før foreldresamtaler drøfting av samspill i gruppa, barnegruppas sammensetning, behov og utfordringer ved nytt barnehageår kartlegging av voksnes holdninger til enkeltbarn (Kari Pape) personalmøter/plandager blir brukt til veiledning og refleksjon over årsplan og rammeplanens innhold daglig tilbakemeldinger fra foreldre og nært samarbeid med FAU

9 ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRE Oktober 12. Foreldremøte 26. Planleggingsdag Dagplass kan kjøpes Desember 1. Barnehagens bursdag 1 år! 13. Luciafeiring Fakkeltog ute i barnehagen 16. Nissefest grøtfest for barna 24. Barnehagen stengt 31. Barnehagen stengt Januar 2. Planleggingsdag Barnehagen stengt 7. Juletrefest FAU inviterer Februar 24. Skuddårsfest/Karneval Mars 16. Planleggingsdag Dagplass kan kjøpes 28. Påskefrokost 29. Påskefrokost Mai 24. Grillfest FAU inviterer 29. Planleggingsdag Dagplass kan kjøpes Juni 6. Fest for skolestartere (Kvint) ÅRSPLAN BARNEHAGEÅRE August 15. Planleggingsdag Dagplass kan kjøpes September 5. Natursti 6. Natursti Oktober Foreldremøte Dato kommer siden Planleggingsdag Dato kommer siden NOVEMBER 30. Barnehagens bursdag 2 år! Desember 13. Luciafeiring Fakkeltog ute i barnehagen 19. Nissefest grøtfest for barna 24. Barnehagen stengt 31. Barnehagen stengt Januar 2. Planleggingsdag Barnehagen stengt Februar 14. Karneval Mars Planleggingsdag Dato kommer siden 20. Påskefrokost 21. Påskefrokost Juni 6. Fest for skolestartere (Kvint) Planleggingsdag Dato kommer siden barnehagen med rom for utbytterike dager Kontor: Liv & Lyst: Himmel & Hav: Besøksadresse: Lyngveien 34, Hokksund, Postadresse: Boks 313, 3301 Hokksund, e-post:

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn.

Mål for Vinnes barnehage. Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. for Vinnes barnehage Vårt overordnede mål er: Gi barn tid til være barn. Vi opplever at hverdagen er en travel tid med mange gjøremål. Vi ønsker at barna skal ha en hverdag i barnehagen uten for mye stress

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE ÅRSPLAN RUGLANDVEIEN BARNEHAGE HANDLINGSPLAN 2011-2013 RUGLANDVEIEN BARNEHAGE Ruglandveien barnehage ble åpnet november 1989, og tok da i bruk de nåværende lokalene som var nybygde. Høsten 2002 ble barnehagen

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Vår kunnskap, barn s trygghet

Vår kunnskap, barn s trygghet Vår kunnskap, barn s trygghet Årsplan for Orrestien Barnehage BA ORRESTIEN BARNEHAGE BA! Barnehagen åpnet i august 1999. Barnehagen er en 3-avdelings andelsbarnehage godkjent for barn i alderen 0-6 år.

Detaljer

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009 ÅRSPLAN August 2008 - juni 2009 Innholdsfortegnelse Årsplansens funksjon.................................................................................side 3 Presentasjon av Knerten Barnehage...............................................................side

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE

ÅRSPLAN ÅRSPLAN 2013/2014 ORG - K ET - SIKK SPILL - O 2013/2014 SKOGHEIM BARNEHAGE SKOGHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN ORG - K HET ER SPILL - O M A VA ET - SIKK LIT MS ÅRSPLAN egentlig trenger å v ite lær Alt jeg en te jeg i barnehag S Velkommen til Kulur Skogheim barnehage Kulur Skogheim barnehage ligger fint

Detaljer

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder

FORORD. Eli Brandsæter Styrer/Daglig leder FORORD Barnehagens rammeplan pålegger alle barnehager å utarbeide en årsplan. Denne planen skal være et arbeidsredskap for personalet for for å styre virksomheten i en uttalt retning. Den skal gi foreldre/foresatte

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

E p l e h a g a n b a r n e h a g e

E p l e h a g a n b a r n e h a g e E p l e h a g a n b a r n e h a g e ÅRSPLAN 2007 DEL 1: INNHOLD OG ARBEIDSMÅTER AKTIVITETER uke Periodiske aktiviteter Foreldresamarbeid Dager barnehagen er STENGT 1 2. januar (planleggingsdag) 2 3 4 5

Detaljer

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN

Espira Rambjøra. Årsplan 2014-15 RAMBJØRA SOLKNATTEN Espira Rambjøra RAMBJØRA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...4 Velkommen til Espira Rambjøra...4 Planleggingsdager...6 Kontaktinfo...6 Faste tradisjoner...6 Kosthold og bevegelse...6 Verdiene

Detaljer

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE!

VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! VÅR BARNEHAGE ØNSKER Å GI BARNA: TRYGGHET LEK OMSORG SOSIAL KOMPETANSE HUMOR OG GLEDE! Revidert mai 2014 HISTORIKK: Trosvik barnehage startet i august 1973 som en privat barnehage drevet av Trosvik I.F.

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70

Årsplan. Skarbøvika barnehage. August 2014 - august 2015. Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 Årsplan August 2014 - august 2015 Skarbøvika barnehage Harhauggt. 42 6006 Ålesund Tlf 70 16 50 70 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 Barnehageloven Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2014 2015

ÅRSPLAN FOR 2014 2015 ÅRSPLAN FOR 2014 2015 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 9 Årshjul

Detaljer

ÅRSPLAN FOR 2013 2014

ÅRSPLAN FOR 2013 2014 ÅRSPLAN FOR 2013 2014 1 INNHOLD Innledning... 2 Pedagogisk grunnsyn. 3 Satsningsområder. 3 Metodebilde.... 4 Verktøy... 5 Foreldresamarbeid. 7 Tradisjoner og arrangementer i Hestehaven barnehage.. 8 Årshjul

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN

Espira Dvergsnes. Årsplan 2014-15 DVERGSNES SOLKNATTEN Espira Dvergsnes DVERGSNES SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Barnehagen vår...3 Formålsparagraf...5 Foreldresamarbeid...5 Barnehagens samarbeidspartnere...6 Danning...7 Sosial kompetanse...7 Omsorg

Detaljer