HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2014"

Transkript

1 HALVÅRSPLAN FOR VESLEFRIKK HØSTEN 2014 DEL 2 BARNEHAGENS VISJON: En lekende hverdag fylt med læring og mestring. 1

2 AVDELINGEN VÅR Veslefrikk er en 0-3 års avdeling med 15 barn fordelt på 14 plasser. Det er i år 7 barn født i 2012 og 8 barn født i PERSONALET PÅ AVDELINGEN Mariann Halvorsen, pedagogisk leder 100 % Lise W. Bendiksby, pedagogisk leder 100 % Bente Grøterud, assistent 100 % Kristin Syvertsen, assistent 94,4 % Araz Aziz, assistent to timer annenhver fredag hos oss VI ER OPPTATT AV På Veslefrikk skal barna bli tatt godt i mot hver dag. Dette gjør vi ved å hilse på barnet, snakke med dere foreldre og tilby et fang dersom barnet trenger det i avskjedssituasjonen. Vi er opptatt av at barna skal ha trygge dager i barnehagen. Det får vi ved at barna får tiden de trenger til å bli kjent i barnehagen, med hverdagen vår, andre barn og personalet. Vi har fokus på trygghet da vi bruker god tid på tilvenning og er bevisste på at barna har forskjellige behov i forhold til dette. Vi håper at barna etter hvert føler tilknytning til Veslefrikk og at vi gir dem mulighet til å knytte vennskap seg imellom. På høsten er det naturlig nok stort fokus på de nye barna. Det er også viktig for oss å ta vare på de som har vært på avdelingen fra før, slik at de får utfordringer og aktiviteter tilpasset sin alder og sitt ståsted. Samtidig som de også trenger tid til å bli kjent med alle nye barn. Vi legger til rette for uteleik, og finner på ulike aktiviteter etc. med disse barna. «Barn har rett til omsorg og skal møtes med omsorg. Videre står det at «omsorgsforpliktelsen stiller krav til personalet om oppmerksomhet og åpenhet overfor det unike hos hvert enkelt barn og det unike i situasjonen og i gruppen.» Rammeplan for barnehager Omsorg, kos og nærhet er viktige og beskrivende ord for vår hverdag. Med det mener vi at barna skal ha mulighet til å sitte på fanget, få en klem og bli tatt vare på. De skal oppleve voksne som har tid og er tilgjengelige. Når vi er dette legger det også grunnlag for de gode samtalene vi kan ha. 2

3 Barna skal bli sett, og på den måten medvirke til sin egen hverdag. At vi ser barna innebærer å lytte til det de har å si, tolker kroppsspråk og at vi tar hensyn til individuelle behov. Det kan for eksempel være at barna har noe ulik dagsrytme, som igjen gjør at vi må se an dagene og være fleksible i planene våre. Medvirkning handler også om at vi må kunne ta barneperspektivet, og gi barna innflytelse etter alder og behov. «Barnehagen må gi det enkelte barnet støtte og utfordringer ut fra egne forutsetninger og bidra til et meningsfullt liv i fellesskap med andre barn og voksne». Rammeplan for barnehager Ut i fra dette tenker vi at barna på Veslefrikk skal få utfordringer ut i fra alder og eget ståsted. De skal føle mestring og få mulighet til å utvikle seg. Det krever støttende voksne, som blant annet innebærer at vi er til stede, og at vi gir utfordringer og tilrettelegger opplegg etter den barnegruppa vi har. Vi er oppmerksomme på at de minste også klarer mye, og vi lar de få prøve. Glede og humor blant små og store er en stor del av hverdagen vår, og er viktige faktorer for at alle skal trives. Barna skal få være mye ute og vi er i hovedsak ute minst en gang i løpet av dagen. Noen tilpasninger gjøres når vi synes dette trengs, men som regel er vi ute i «alt slags vær». «Barnehagen skal bidra til at barna får gode erfaringer med friluftsliv og uteliv til ulike årstider, og utvikler glede ved å bruke naturen til utforskning og kroppslige utfordringer». Rammeplan for barnehager 3

4 DAGSRYTME Barnehagen åpner Vi er på fellesrommet med mulighet for frokost innen Når dere kommer om morgenen skal dere bli møtt av et vennlig personale som tar i mot akkurat ditt barn. Ca serverer vi barna som er her tidlig eller har spist tidlig litt frukt dersom de er sultne. Dette er et tiltak i forhold til «friskus»- prosjektet. ellers på dagen. På formiddagen har vi hovedsakelig vår utetid, siden det er soving/hviling etter lunsj. Aktiviteter som samling, forming, eventyrstund etc. kan også foregå i dette tidsrommet. Vi kan også ha planlagte aktiviteter Dagsrytmen og tidspunkter hos oss er litt forskjellig fra stor avdeling fordi vi har justert den etter våre barns behov. Dette ser dere blant annet ved at vi spiser litt før enn de store avdelingene. På Veslefrikk skal vi bruke god tid på stellesituasjonen, samt legging/stå opp for å ivareta hvert enkelt barns behov for nærhet og omsorg. Barna sover eller hviler hver dag. Vi spiser igjen ca , da serverer vi også frukt. Etter mat er det bleieskift, opprydning og leik inne/ute. Barnehagen stenger

5 AKTIVITETER Hver mandag har vi utedag. Da går vi enten på tur i nærmiljøet eller har uteleik i barnehagen. Vi tenner bål når det er lov, og spiser maten vår i gapahuken. Dere skal pakke egen tursekk til barna med sitteunderlag, drikke, mat (gjerne som kan grilles) og, dersom dere ønsker, ha med noe ekstra, f.eks. frukt, turkjeks etc. Sekken henger dere ute på knaggene ved døra når dere kommer om morgenen. Enkelte dager deler vi barnegruppa. Dette fordi de største trenger andre og flere utfordringer enn de minste barna. Vi er en ped. leder og en assistent på hver gruppe, og vi har laget en grovplan for gruppene frem til jul. Barna født i 2012 kalles «lillefot» og barna født i 2013 kalles «småtrolla». Sang, musikk og dans er viktig i hverdagen vår. Vi har forskjellige formingsaktiviteter som maling, tegning, modelleire etc. Samlinger med planlagt innhold, som temasamlinger og magiske samlinger. Vi har også spontane samlinger når vi ser noe barna er opptatt av. Leiken har en stor plass på Veslefrikk. I rammeplan for barnehager står det at «den er en grunnleggende livs- og læringsform som barn kan uttrykke seg gjennom». I tiden utenom planlagte aktiviteter og i overgangssituasjoner er barna i leik, og vi legger til rette for dette gjennom å sette frem ulike leiker, være støttende og tilstede for barna. Hver avdeling i de kommunale barnehagene har fått hver sin ipad av hovedutvalget for undervisning. Vi er nå i en prosess med blant annet kursing av ped. ledere for å finne ut hvordan vi skal bruke dette digitale verktøyet pedagogisk. 5

6 Ved bursdagsfeiring får barnet velge mellom fruktspyd, smoothie eller fruktsalat. Dette har vi positive erfaringer med og det hjelper oss til å ha fokus på sunt kosthold. På Veslefrikk feires barna med krone, sang, bursdagsstol og vi tar bilder til permen. Vi henger opp flagg og plakat ute. Bursdagen feires normalt så nær dagen som mulig, mens barna som har bursdag på sommeren feires på avdelingens sommerfest. På Veslefrikk jobber vi først og fremst med språk i hverdagen og gjennom hverdagsaktiviteter. Barna lærer språk ved benevning, leik, lesing av bøker og at vi snakker sammen. I forhold til aktiviteter og innhold i barnehagen så har vi en egen progresjonsplan, se barnehagens hjemmeside. 6

7 SATSNINGSOMRÅDER FRISKUS-prosjekt: «Friske barn i sunne barnehager» Nytt felles prosjekt for barnehagene i Modum som skal vare over flere år. Fokuset vil være på mestring, utfordringer og selvstendighet. Noe som er nært knyttet opp mot trivsel og psykisk helse. Som nevnt har vi på Barnas Hus startet med et lite fruktmåltid på formiddagen, og har økt fokuset på sunt kosthold og fysisk aktivitet. Prosjektet har akkurat startet og vi på Veslefrikk bruker nå tiden på å finne ut hvordan vi skal jobbe med dette prosjektet med de minste. I tillegg til dette er vi voksne i barnehagen med på «Dytt», hvor vi har utfordret oss selv til å gå rundt jorda på 80 dager. «Ved å gjøre det sammen økes sjansene for å lykkes og det påvirker teambuilding på arbeidsplassen positivt!» Dytt.no Prosjekt uteområdet: Vi ønsker å videreføre satsningsområdet leik til også å omhandle uteområdet vårt, derfor begynner vi på et nytt prosjekt. Målet vårt er: «Å gi barn og voksne inspirasjon til utfoldelse og kreativ lek». På hvilken måte kan vi invitere barna med på å utvikle leiken ute? Vi har et variert og stort uteområde i barnehagen. På hvilken måte kan vi best utnytte det og gi barna inspirasjon til utfoldelse og kreativ leik? Vi har mange kreative voksne. På hvilken måte kan vi inspirere og være med å utvikle barnas leik? Vi har mange barn som leiker hele dagen. På hvilken måte kan vi gi barna medvirkning og utfordring i egen hverdag? «Vi skal medvirke til at barna skal få gode erfaringer og en opplevelse av å mestre samspillet med andre barn i leik» Rammeplan for barnehager. Veien blir til mens vi går 7

8 TEMA Vi har valgt «eventyr» som overordnet tema på Veslefrikk dette året. Det mener vi gir oss mange valgmuligheter og vi kommer innom alle fagområdene i rammeplanen i større eller mindre grad. Voksne som er interessert i temaet og som ser muligheter gir også et godt utgangspunkt for jobbing. «Lillefot»-gruppa vil i oktober og november bli bedre kjent med eventyret «skinnvotten», mens «småtroll»- gruppa skal se nærmere på eventyret om «Gullhår og de tre bjørnene». o o Solidaritetsuker: har vi i uke 41, 42 og 43, i forbindelse med FNfrokosten. Barna lager noe som vi selger på frokosten, og vi har blant annet fokus på barnehagens fadderbarn disse ukene. Desember: vi ønsker oss en rolig førjulstid. Vi har ikke spesielt temaarbeid, møter etc. denne måneden. Vi koser oss litt ekstra og barna lager julehemmeligheter. Som barnehage har vi noen felles tradisjoner, og som avdeling har vi også våre egne. Se avdelingens månedsplaner og på hjemmesiden for nærmere informasjon og dokumentasjon. FORELDRESAMARBEID For å gi barna og dere en best mulig dag ønsker vi god kontakt med dere som foreldre/foresatte. Med det mener vi dialog og daglig kontakt, med beskjeder og informasjon som går begge veier. I tillegg har vi foreldresamtaler høst og vår, og en skriftlig evaluering fra dere en gang i året. Vi er åpne for ros og ris på Veslefrikk og ønsker at dere gir oss beskjed dersom det skulle være noe dere tenker på. I tilvenningsperioden har vi noe ekstra kontakt, gjennom sms eller telefon. Det daglige samarbeidet mellom hjem og barnehage må bygge på gjensidig åpenhet og tillit. Foreldre må kunne stole på at de kan ta opp det som opptar dem i forhold til barnet og barnehagen, selv om det skulle innebære kritikk. Rammeplan for barnehager 8

9 DIVERSE Halvårsplanen må ses i sammenheng med årsplan del 1 og del 2 som ligger på hjemmesiden. Ny halvårsplan kommer i januar Vi minner om barnehagens hjemmeside: Vi ønsker at barna leveres i barnehagen innen kl , da vi ofte starter opplegg, samlinger etc. da. Avtaler ut over dette kan gjøres med avdelingen. Gi barnehagen beskjed dersom barnet tar fri, er syk eller lignende. Dette er blant annet viktig for oss i forhold til budsjettet vi har og vikarbruk. Vi har kontaktmøter med barnevern, PPT og andre samarbeidspartnere jevnlig. Til sammen jobber vi for barnas beste og kan utfylle hverandre i arbeidet vi gjør. Ved behov for å ta kontakt med barnehagen utover barnehagens åpningstid, ta kontakt med: Anne Kristin H. Brunæs, styrer: Trine Skretteberg, ass. styrer: Mariann Halvorsen, ped. leder: Lise W. Bendiksby, ped. leder:

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

Barnehageåret 2014/2015 en videreføring av årsplanen

Barnehageåret 2014/2015 en videreføring av årsplanen Vi som jobber på Bukkene Bruse er: Kine Hermansen Pedagogisk leder (100%) Unni Grønvold- Pedagogisk leder (100%) Lene Skallebakke Fagarbeider (100%) Agnete Strøm Fagarbeider (100%) Gunn Johansen Assistent

Detaljer

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1

ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 ÅRSPLAN BARNEHAGE 3 1 INNHOLD 1. Innledning Presentasjon av barnehagen og årsplanen 3 2. Barnehagens formålsbestemmelse og samfunnsmandat 4 3. Visjon 4 4. Pedagogisk plattform 5 5. Barns medvirkning 5

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Del 1: Velkommen!... 2 1.1 Velkommen til oss!... 2. Del 2: Plandokumenter... 3 2.1 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver...

Del 1: Velkommen!... 2 1.1 Velkommen til oss!... 2. Del 2: Plandokumenter... 3 2.1 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... ÅRSPLAN 2013-2015 Innholdsfortegnelse Del 1: Velkommen!... 2 1.1 Velkommen til oss!... 2 Del 2: Plandokumenter... 3 2.1 Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver... 3 2.2 Pedagogisk plattform... 5

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Velliveien. Revidert 10.11.14 ÅRSPLAN Avdeling Velliveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE Forside. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14

ÅRSPLAN. Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015. Avdeling Hans Øverlandsvei. Revidert 10.06.14 ÅRSPLAN Avdeling Hans Øverlandsvei Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE «EN GOD START VARER HELE LIVET» Tlf barnehage: 63862380 Lena Fåberg 99577701 mail: lena@ekebergbarnehage.no FORORD Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Ekeberg

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE

Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE Årsplan for Froland Barnehage 2014/2015 MYKLAND BARNEHAGE 1 Innledning Litt om årsplanen: Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være retningsgivende,

Detaljer

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager)

Informasjon. Barnehagens telefonnummer: Barnehagen: 375 02529. Hilde mob.:95 81 59 26. Mobil:900 18513. Line: 3725518 (onsdager og fredager) Årsplan For Mykland barnehage 2013/2014 Informasjon Litt om årsplanen: Prøver også i år å lage en kalender. Årsplanen skal være et arbeidsredskap for det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Den skal være

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE Årsplan Symra Barnehage 2015/2016 Side 1. ÅRSPLAN 2015/2016 SYMRA BARNEHAGE E-post: symra.bhg@eidsberg.kommune.no Symra: Kirkåsveien 1B Telefon: 69892288 Avdeling Eventyrtoppen: Høytorp Fort, Bygning 27

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3. o INNLEDNING s.5. o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5. o UKAS BARN s.

INNHOLDSFORTEGNELSE. o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3. o INNLEDNING s.5. o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5. o UKAS BARN s. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3 o INNLEDNING s.5 o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5 o UKAS BARN s.6 o DAGSRYTME SALTKRÅKAN s.7 o TIDSLINJEJOBBING s.8 o BARNS MEDVIRKNING

Detaljer

SONEPLAN ENGLEBARNA. for VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR

SONEPLAN ENGLEBARNA. for VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR SONEPLAN for ENGLEBARNA VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR 2013 2014 VELKOMMEN TIL ENGLEBARNA Telefon nr. : mobil ENGLEBARNA 90 52 28 53 - Tur mobil 99 21 87 02 SONEPLAN Denne soneplanenen bygger på

Detaljer

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage

ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage ÅRSPLAN 2014 / 2015 Trollskogen barnehage VÅRT MOTTO ER: "DEN GODE BARNDOM- NÅR SMÅ BARN MØTES". 1 Velkommen til nytt barnehageår! Vi har utarbeidet en årsplan og den har flere funksjoner. Skal være arbeidsredskap

Detaljer

Å RSPLÅN FOR FORELDRE I LUNDÅ SEN BÅRNEHÅGE

Å RSPLÅN FOR FORELDRE I LUNDÅ SEN BÅRNEHÅGE Å RSPLÅN FOR FORELDRE I LUNDÅ SEN BÅRNEHÅGE 2014/15 21.august 2014 0 VELKOMMEN TIL LUNDÅSEN BARNEHAGE Årsplanen vår er i 3 deler; del 1 - virksomhetsplan, del 2 - progresjonsplan og del 3 - årsplan for

Detaljer

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk

Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE. Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk Årsplan 2012 2013 MELLØSPARKEN BARNEHAGE Barnehagen som gir tid og rom for magiske øyeblikk KONTAKTINFORMASJON Melløsparken barnehage SA Dyreveien 16b 1532 Moss Tlf: 69206530 post@mellosparkenbarnehage.no

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no

FAKTA BARNEHAGEN VÅR KONTAKTINFORMASJON. Epost: styrer@holmenveien.espira.no eller post@holmenveien.espira.no FAKTA Åpningstid 07.00 17.00. Åpent 12 måneder i året. Holmenveien barnehage Espira ligger i Vestre Aker bydel i Oslo. Barnehagen er en hybridmodell som betyr at den er eid av Oslo kommune og driftes av

Detaljer

Årsplan 2015-2016. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2015-2016. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2015-2016 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Årsplan for Jøa Barnehage

Årsplan for Jøa Barnehage 2014/2015 Årsplan for Jøa Barnehage Godkjent av samarbeidsutvalget 28.10.2014 Forord Barnehagens virksomhet styres av Barnehageloven. Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er forskriften til loven.

Detaljer

1. Velkommen til et nytt barnehageår!...s. 3. 2. Om barnehagen...s. 3

1. Velkommen til et nytt barnehageår!...s. 3. 2. Om barnehagen...s. 3 Innhold 1. Velkommen til et nytt barnehageår!...s. 3 2. Om barnehagen....s. 3 3. Overordnede mål og rammer.....s. 4 Barnehagelovens formål..... s. 4 Rammeplan for barnehagen.....s. 4 Trysil kommunes oppvekstmodell.....

Detaljer

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR

Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Årsplan 2014 / 2015 Svanviken barnehage 1910 2015 105 ÅR Visjon: Barnet i fokus. Verdier: Barnet skal møtes med respekt, aksept, tillit og tiltro. Ved alle handlinger som angår barn som foretas av myndigheter

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3

Innholdsfortegnelse. Side nr. 2. Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Fagerheim barnehage Årsplan 2012 2013 Innholdsfortegnelse Innledning Hvorfor en årsplan Side nr. 3 Rammer for barnehagedriften i Horten kommune Side nr. 3 Vurdering av årsplan for 2011-2012 Vurdering av

Detaljer