DMS Software Innovation - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S I, 14/010-3 Søknad om godskriving av fag - Bachelorstudium i administrasjon og ledelse - Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Lene Skinstad Student I, 14/ Arbeidsavtale -TKD- EST - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik Personal , Tatt til etterretning X, 14/ Protokoll Høgskolestyret Høgskolestyret - møtedokumenter Rektor, Stab /Ellinor Dalbye Kasahara N, 14/ Orienteringsnotat - fakultetsråd og utvalg Høgskolestyret - møtedokumenter Høgskolen i Oslo og Akershus /Kari Toverud Jensen Rektor, Stab /Ellinor Dalbye Kasahara N, 14/ Grunnlag for midlertidig tilsetting - Fak TKD, Inst EST - Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Personal, 14/ Midlertidig tilsetting i 50 % stilling som høgskolelektor ved Fak TKD Inst. EST Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Personal

2 I,, N, X, S, 14/ Refusjon av sykepenger for perioden Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Hildur Skjeggedal Personal Saksfremlegg/innstilling, 14/ Sak 15_15 Høring - Eventuell virksomhetsoverdragelse av virksomheten ved NIBR og SIFO til HiOA Saksframlegg - fakultetsstyret - Fakultet for samfunnsfag Fakultet for samfunnsfag, Fakultetsadministrasjonen /nn Målfrid Høgseth Rolandsen I, 14/ Arbeidsplassvurdering - Personalmappe - Bedriftshelsetjenesten BHT Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal, Tatt til etterretning, 14/ Refusjon for sykepenger Personalmappe - NAV Oppegård Journaldato: Tilg. kode: Fakultetsadministrasjonen /Cecilie Wilberg Personal, 14/ Oppnevningsbrev Inger Nina Farstad til ekstern komite - ekstern evaluering av bachelorutdanning i bioingenørfag Ekstern evaluering av bachelorutdanning i bioingeniør-hf Klinikk for diagnostikk og intervensjon /Inger Nina Farstad Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Mette Torp Christensen

3 I,, N, X, S, 14/ Innpassing av eksamen, prøve, emne eller obligatorisk undervisning - Bachelor i sykepleie - studiested Kjeller Studentmappe - internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Student X, 14/ Høringssvar fra SDI nderveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering - ephorte 13/4726 Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /André Neergaard N, 14/ Høringsuttalelse - Avd. HR nderveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering - ephorte 13/4726 HR /Karin L. Bakke HR /Brita Bye 010 I, 14/ Høringsuttalelse fra NTL - administrativ organisering i ny ledelsesmodell ved HiOA nderveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering - ephorte 13/4726 Norsk Tjenestemannslag HR /Karin L. Bakke 010 X, 14/ Høringsuttalelse fra Studieavdelingen nderveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering - ephorte 13/4726 HR /Karin L. Bakke Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Kari Hoel 010 I, 14/ Høringsuttalelse fra Parat nderveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering - ephorte 13/4726 Parat HiOA HR /Karin L. Bakke

4 I,, N, X, S N, 14/ Høringssvar fra sikkerhetsleder(cso) - høringsnotat om adminisrativ organisering av ny ledelsesmodell nderveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering - ephorte 13/4726 HR /Karin L. Bakke Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Stab og sekretariat /Jorid Bodin X, 14/ Høringssvar ny ledelsesmodell - administrativ organisering nderveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering - ephorte 13/4726 HR /Karin L. Bakke Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring /Elsbet Vestvatn 010 I, 14/ Søknad om godskriving av eksamen, prøve, emne eller obligatorisk undervisning - Bachelor i prehospitalt arbeid / paramedic Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, P32 /Guri Vinje Student, 14/ Refusjon for sykepenger Personalmappe - NAV llern Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Hildur Skjeggedal Personal, 14/ Innpassing av eksamen, prøve, emne eller obligatorisk undervisning ved Høgskolen i Oslo og Akershus, bachelor i sykepleie - studiested Kjeller - Studentmappe - internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Student

5 I,, N, X, S I, 14/ Søknad om godskriving av eksamen, prøve, emne eller obligatorisk undervisning ved Høgskolen i Oslo og Akershus - Bachelor i sykepleie Kjeller - Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Ellen Oma Nordstrøm Student I, 14/ Bekreftelse på ferie - Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Personal, Tatt til etterretning, 14/ Refusjon av sykepenger Personalmappe - NAV llensaker Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal, 14/ Likviditetsrapport juni 2015 Statsregnskap - Likviditetsrapporter HiOA - ephorte 12/732 Direktoratet for økonomistyring Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anna Marie Magnussen , 14/ Likviditetsrapport juli 2015 Statsregnskap - Likviditetsrapporter HiOA - ephorte 12/732 Direktoratet for økonomistyring økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anna Marie Magnussen

6 I,, N, X, S, 14/ Likviditetsrapport HiOA august 2015 Statsregnskap - Likviditetsrapporter HiOA - ephorte 12/732 Direktoratet for økonomistyring økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anna Marie Magnussen , 14/ Forlengelse av funksjon som gruppeleder - Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad Personal X, 14/ SOS Introduksjon til sosialt arbeids teori og praksis - vår - ny/utsatt Eksamensoppgaver - Bachelorstudium i sosialt arbeid - studieår Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Marcin Klusak X, 14/ SOS Relasjonell makt og avmakt - vår - ny/utsatt Eksamensoppgaver - Bachelorstudium i sosialt arbeid - studieår Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Marcin Klusak , 14/ Videre progresjon - bachelorstudium i sykepleie, Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, P32 /Turid Hegerstrøm Student I, 14/ Arbeidsavtale - Personalmappe - Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Tove K. Arstad Personal , Tatt til etterretning

7 I,, N, X, S, 14/ Refusjon av sykepenger for perioden Personalmappe - NAV Grünerløkka økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Hildur Skjeggedal Personal, 14/ Oversendelse av AFP-søknad Personalmappe - HR /Monica Johnsen Solhaug Personal, 14/ Endring av videre progresjon etter permisjon - bachelorstudium i sykepleie, Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Student, 14/ Refusjon av sykepenger Personalmappe - Nav Asker Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Hildur Skjeggedal Personal X, 14/ Vedtaksprotokoll T Tilsetting av stipendiat ved forskningsgruppen Livskvalitet og smerteforskning - Institutt for sykepleie - ephorte HiOA SAK 14/1701 Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Dag-Roar Oskal X, 14/ Inndragning av studierett Mai 2015 Inndraging av studierett på bakgrunn av manglende betaling og/eller semesterregistring Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for eksamen og studieadministrative systemer /Gro Christensen

8 I,, N, X, S X, 14/ Stipendiatstillinger 1.tertial 2015 fra TKD Rapportering om PhD-stipendiatene HiOA SAK 14/1924 Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Seksjon for FO /Tormod A. Furuseth Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Brita Børve , 14/ Innvilget permisjon fra tannteknikk - Studentmappe - internasjonalisering /Vibecke Foss Student, 14/ Innvilget søknad om delvis omsorgspermisjon uten lønn Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Personal, 14/ Forlengelse av funksjon som gruppeleder - Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad Personal, 14/ Bekreftelse på tilsettingsforhold ved Høgskolen i Oslo og Akershus Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad Personal, 14/ Anmodning om redegjørelse - spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av alder - Tilsettingssak - Førsteamanuensis innen Litteratur- og kulturformidling, ABI Likestillings- og diskrimineringsombudet Offl 25 HR /Cecilie Haugen Horn

9 I,, N, X, S, 14/ Redegjørelse for avslag - Tilsettingssak - Førsteamanuensis innen Litteratur- og kulturformidling, ABI Likestillings- og diskrimineringsombudet Offl 25 første ledd Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Mette Sandberg I, 14/ Legeattest - Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Personal, Tatt til orientering, 14/ Innvilget søknad om forlengelse av delvis permisjon uten lønn Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Personal I, 14/ Søknad om godskriving av eksamen, prøve, emne eller obligatorisk undervisning - Bachelor i sykepleie - SYBA1100 og SYBAPRA1 Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, P32 /Jehan Shawali Student X, 14/ E-postkorrespondanse om behov for tilrettelegging Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Heli Bergset Student, 14/ Innvilget søknad om tilrettelagt studieløp - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Heli Bergset Student

10 I,, N, X, S, 14/ Tilrettelegging Personalmappe - Nav Østensjø Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Personal, 14/ Tilrettelegging informasjon til sykmelder Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Personal, 14/ Timelønnet arbeidstaker - Fredrik Åström Timelønnet arbeidstaker - Fredrik Åström Fredrik Åström Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Malin Larsen I, 14/ Søknad om foreldrepermisjon - Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Personal , Besvart med utgående dokument, 14/ Søknad om foreldrepermisjon Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Personal, 14/ Refusjon av sykepenger Personalmappe - Nav Nordre Aker Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal

11 I,, N, X, S, 14/ Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - Bibliotek- og informasjonsvitenskap - Astrid Nordang Timelønnet arbeidstaker - Astrid Nordang Astrid Nordang Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Malin Larsen I, 14/ Bekreftelse på termin - Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Ola vaas Student , Tatt til etterretning, 14/ Søknad om alumnimidler Rektorutdanningen - alumni tdanningsdirektoratet Seksjon for oppdragsadministrasjon /Beate Holing , 14/ Refusjon for sykepenger Personalmappe - Nav Nesodden økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Hildur Skjeggedal Personal, 14/ Søknad Midler til tiltak for veiledning av nyutdannede barnehagelærere og lærere kap. 231 og 226 for studieåret Midler til tiltak - Veiledning av nyutdannede lærere tdanningsdirektoratet Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Seksjon for oppdragsadministrasjon /Eva Skals Johnskareng

12 I,, N, X, S I, 14/ Søknad om delvis AFP - 40 % - Personalmappe - eiendom /Mariann Hole HR /Inger Elisabeth Hald Personal, Tatt til orientering X, 14/ Midlertidig arbeidsavtale mai erstattes med timekontrakt - Personalmappe - Offl 25 første led Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland Personal X, 14/ BVH Praksis med forebyggende fokus og samfunnsfaglige temaer - vår - ny/utsatt Eksamensoppgaver - Bachelorstudium i barnevern - studieår Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Marcin Klusak X, 14/ BVH Sosialpedagogiske, juridiske og psykologiske temaer - vår - ny/utsatt Eksamensoppgaver - Bachelorstudium i barnevern - studieår Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Marcin Klusak X, 14/ BVD Sosialpedagogiske, juridiske og psykologiske temaer - vår - ny/utsatt Eksamensoppgaver - Bachelorstudium i barnevern - studieår Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Marcin Klusak

13 I,, N, X, S N, 14/ Retningslinjer for rombruk høsten 2015 Retningslinjer for rombruk Fakultet for helsefag, Fakultetsadministrasjonen Fakultet for samfunnsfag, Fakultetsadministrasjonen Fakultet for teknologi, kunst og design, Fakultetsadministrasjonen Seksjon for økonomi /Michael Kovacs Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for eksamen og studieadministrative systemer /Arve Angen I, 14/ Arbeidsavtale - Personalmappe - Dag-Roar Oskal Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik Personal , Tatt til etterretning X, 14/ Dagsorden Ledelse øst - Styret i konsortiet Seksjon for oppdragsadministrasjon /Beate Holing , 14/ Refusjon av sykepenger for perioden Personalmappe - NAV Ås økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Hildur Skjeggedal Personal, 14/ Refusjon for sykepenger Personalmappe - NAV Oppegård Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Hildur Skjeggedal Personal

14 I,, N, X, S, 14/ Søknad om tilretteleggingstilskudd Personalmappe - NAV Arbeidslivssenter Oslo Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Cathrine Jørstad Personal N, 14/ Saksfremlegg til studieutvalget - revidering av programplan for masterstudium i styring og ledelse Programplan Masterstudium i styring og ledelse Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Ellen Merethe Magnus Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Sigfrid Arneberget Øien I, 14/ Rammeavtale på IKT-tjenester - delområdet 1 og 3 - HiOA - Redpill Linpro AS Anbudskonkurranse - Rammeavtale på IKT-tjenester - Avdeling for IKT Redpill Linpro AS Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 økonomi /Morten Johan Ringøen , Tatt til etterretning I, 14/ Signert standardkontrakt - rammeavtale på IKT-tjenester delområde 1 og 3 Anbudskonkurranse - Rammeavtale på IKT-tjenester - Avdeling for IKT Redpill Linpro AS økonomi /Morten Johan Ringøen , Tatt til etterretning X, 14/ Oppfølgingsplan april 2015 Personalmappe - Prorektor for utdanning, Avdeling for læringssenter og bibliotek /Trine Remvik Personal, 14/ Tilbakemelding på anmodning om redegjørelse - Spørsmål om forskjellsbehandling på grunn av alder Tilsetting i midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved LI - GF - Norsk Likestillings- og diskrimineringsombudet Offl 25 Seksjon for HR /Hæge Hanheide

15 I,, N, X, S, 14/ Bekreftelse på arbeidsforhold Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Personal, 14/ Ettersending av dokumentasjon - Personalmappe - NAV Arbeidslivssenter Oslo Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad Personal, 15/ Innvilget permisjon - Master i jordmorfag - Studentmappe - internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Student I, 15/ Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2015 NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Jan Marthiniussen , Tatt til etterretning I, 15/ Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2015 NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Jan Marthiniussen , Tatt til etterretning I, 15/ Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2015 NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Jan Marthiniussen , Tatt til etterretning

16 I,, N, X, S I, 15/ Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2015 NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Jan Marthiniussen , Tatt til etterretning I, 15/ Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2015 NAV tiltak Østfold økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Jan Marthiniussen , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om permisjon - Bachelorstudium i regnskap og revisjon - Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Heli Bergset Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Innvilget søknad om permisjon - Bachelorstudium i regnskap og revisjon - Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Heli Bergset Student, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - BE - Veiledning på øvingstimer EMPE Ernst Erik Hempel Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Ernst Erik Hempel Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Harald Balstad Magnussen

17 I,, N, X, S, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD-IT-Morshedi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Maghsoud Morshedi Chinibolagh Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD_IT_ Anqi Zhao Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Anqi Zhao Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD-PD-Christer Frostmo Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Christer Frostmo Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD-PD-Malin Steffen Berg Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Malin Steffen Berg Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD-IT-Cathrine Bui Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Cathrine Kieu Trang Bui Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - TKD-PD-Hartmann Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Vegard Kjørsvik Hartmann Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt

18 I,, N, X, S, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - BE - Stud. ass i Byggfaglig Innføringsemne, Revit - Mats Fjærestrand Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Mats Fjærestrand Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Harald Balstad Magnussen, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - BE - Stud. ass i Landmåling - Kristin Fallmyr Thorvaldsen Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Kristin Fallmyr Thorvaldsen Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Harald Balstad Magnussen, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - IT - Stud. ass. master niversal Design of ICT - Suraj Shrestha Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Suraj Shrestha Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Harald Balstad Magnussen I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - Produktdesign - BA - Malin Steffen Berg Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Malin Steffen Berg økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik , Tatt til etterretning I, 15/ Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD -BE - Marius Andre Walberg Andersen Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Marius Andre Walberg Andersen økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik , Tatt til etterretning

19 I,, N, X, S I, 15/ Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - MEK- Thomas Malmedal Røkke Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Thomas Malmedal Røkke økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik , Tatt til etterretning I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - IT - Markus Bjørklund Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Markus Bjørklund økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik I, 15/ Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - IT - Elin Svarstad Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Elin Svarstad økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik , Tatt til etterretning I, 15/ Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - IT - Maghsoud Chinibolagh Morshedi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Maghsoud Chinibolagh Morshedi økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik, Tatt til etterretning, 15/ Refusjon for sykepenger Personalmappe - NAV Bærum Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Hildur Skjeggedal Personal I, 15/ Opptak til Phd-programmet i profesjonsforskning med innretning mot lærerutdanning og skole - Personalmappe - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet - NTN Journaldato: Tilg. kode: Seksjon for HR Personal

20 I,, N, X, S X, 15/ Avtale om veiledning - Master i samfunnsernæring - Studentmappe - internasjonalisering /Claudia Steidl Talgo Student I, 15/ Avtale om undervisningsoppdrag / veiledningsoppdrag - HF - Public Health Leger uten Grenser - Alan Lefevre Avtaler om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag - Fakultet for helsefag - samlesak 2015 Leger uten Grenser Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Karine Rognlien , 15/ Refusjon for sykepenger Personalmappe - Nav Nordre Aker Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Personal I, 15/ Søknad om utvidelse av permisjon - Master i estetiske fag Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Marina Agersborg Student Besvart med utgående dokument X, 15/ tvidet søkerliste Tilsetting i stilling som seniorrådgiver/ rådgiver i Fo - TKD Offl 25 Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum X, 15/ tlysningstekst Tilsetting i stilling som seniorrådgiver/ rådgiver i Fo - TKD Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum

21 I,, N, X, S X, 15/ Innkalling Fo-utvalg HF Fo-utvalg HF 2015 Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Elin Holter Anthonisen N, 15/ Innstilling Tilsetting av stipendiat - BL - vår 2015 Seksjon for HR /Gry Merethe Lutro Offl 25 første ledd Seksjon for HR /Karen Elisabeth Hammer 216, 15/ Avtale om utlevering av data NOVA prosjekt - ng i Norge - prosjektleder Tilmann von Soest Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring /Anders Bakken , 15/ Refusjon for sykepenger Personalmappe - NAV Bærum økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Hildur Skjeggedal Personal, 15/ Refusjon for sykepenger Personalmappe - NAV Fet Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning /Johnny Aasen Personal X, 15/ Innvilget godskriving - fritakssøknad - masterstudium i læring i komplekse systemer Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg Sunde Student

22 I,, N, X, S, 15/ Søknad om midler til ytterligere fem ABL plasser Arbeidsplassbasert Barnehagelærerutdanning - ABL - på oppdrag tdanningsdirektoratet Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde , 15/ Refusjon for sykepenger Personalmappe - NAV Grorud Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Hildur Skjeggedal Personal N, 15/ Registreringsskjema Tilsetting av stipendiat - HF - AV økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Camilla Næss I, 15/ Innstilling fra sakkyndig utvalg Tilsetting i vikariat og fast stilling som førsteamanuensis / førstelektor / høgskolektor i norsk ved LI / BL ( barnehagelærerutdanningen ) Sakkyndig utvalg Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis I, 15/ Merknad fra Elisabeth Holm til innstilling Tilsetting i vikariat og fast stilling som førsteamanuensis / førstelektor / høgskolektor i norsk ved LI / BL ( barnehagelærerutdanningen ) Elisabeth Holm Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis

23 I,, N, X, S I, 15/ Kommentar til merknad fra sakkyndig utvalg Tilsetting i vikariat og fast stilling som førsteamanuensis / førstelektor / høgskolektor i norsk ved LI / BL ( barnehagelærerutdanningen ) Sakkyndig utvalg Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis I, 15/ Merknad fra Ingvild Alfheim til sakkyndiges innstilling Tilsetting i vikariat og fast stilling som førsteamanuensis / førstelektor / høgskolektor i norsk ved LI / BL ( barnehagelærerutdanningen ) Ingvild Alfheim Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis I, 15/ Korrespondanse på e-post - Tilbakemelding til søker fra sakkyndig utvalg - Innstilling Tilsetting i vikariat og fast stilling som førsteamanuensis / førstelektor / høgskolektor i norsk ved LI / BL ( barnehagelærerutdanningen ) Sakkyndig utvalg Offl 25 første ledd Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis I, 15/ Trekker søknad på stilling - Silje Hernæs Linhart Tilsetting i vikariat og fast stilling som førsteamanuensis / førstelektor / høgskolektor i norsk ved LI / BL ( barnehagelærerutdanningen ) Silje Hernæs Linhart Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis I, 15/ Revidert versjon av innstilling fra sakkyndig utvalg Tilsetting i vikariat og fast stilling som førsteamanuensis / førstelektor / høgskolektor i norsk ved LI / BL ( barnehagelærerutdanningen ) Sakkyndig utvalg Offl 25 første ledd Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis

24 I,, N, X, S, 15/ Refusjon av sykepenger for perioden Personalmappe - NAV Bærum økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Hildur Skjeggedal Personal, 15/ Refusjon for sykepenger Personalmappe - NAV Nordstrand økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Hildur Skjeggedal Personal I, 15/ Gjennomføring av nasjonal deleksamen i bachelorstudiet i sykepleie, høsten 2015 Høring - Nasjonale deleksamener - endring i forskrifter om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn, rammeplan for sykepleierutdanning og rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKT Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling 400 I, 15/ Informasjonsbrev til studenter om nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi Høring - Nasjonale deleksamener - endring i forskrifter om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for trinn og trinn, rammeplan for sykepleierutdanning og rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKT Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling 400, 15/ Innvilget søknad om permisjon - bachelorstudium i Samfunnsernæring - Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova Student

25 I,, N, X, S X, 15/ Søknad på stillingen Personalmappe - Seksjon for HR /Karen Elisabeth Hammer Personal X, 15/ Innstilling til dekan for fakultet LI Tilsetting i åremål som dekan ved LI Offl 25 HR /Cecilie Haugen Horn X, 15/ Kontering Tilsetting i åremål som dekan ved LI HR /Cecilie Haugen Horn N, 15/ Innstilling - dekan Fakultet for teknologi, kunst og design Tilsetting i 4-årig åremålsstilling som dekan ved Fakultet for teknologi, kunst og design HR /Cecilie Haugen Horn Offl 25 første ledd Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum N, 15/ Stillingsbeskrivelse for dekan-stilling Tilsetting i 4-årig åremålsstilling som dekan ved Fakultet for teknologi, kunst og design HR /Cecilie Haugen Horn Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum X, 15/ kontering Tilsetting i 4-årig åremålsstilling som dekan ved Fakultet for teknologi, kunst og design HR /Cecilie Haugen Horn

26 I,, N, X, S X, 15/ Innstilling prorektor Fo Tilsetting åremålsstilling som prorektor for forskning ved FA Offl 25 HR /Cecilie Haugen Horn X, 15/ utvidet søkerliste prorektor - Tilsetting åremålsstilling som prorektor for forskning ved FA Offl 25 HR /Cecilie Haugen Horn X, 15/ Søknad og CV - intervjuede prorektor - Tilsetting åremålsstilling som prorektor for forskning ved FA Offl 25 HR /Cecilie Haugen Horn X, 15/ Stillingsbeskrivelse - Prorektor forskning og utvikling Tilsetting åremålsstilling som prorektor for forskning ved FA Offl 25 HR /Cecilie Haugen Horn X, 15/ Kontering Tilsetting åremålsstilling som prorektor for forskning ved FA HR /Cecilie Haugen Horn , 15/ Tema for prøveforelesningen Fremstilling til doktorgradsprøven - ph.d. i profesjonsstudier - Inger Oterholm Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Vigdis Berger 624

27 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om fritak for emner - Matematikk 2000 med statistikk DAPE 2000 Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Håkon Erikson Student I, 15/ Brev om NFR-søknad Does shame-proofing anti-poverty measures improve their effectiveness? Søknad til Forskningsrådet - VAM-programmet ( forskning om velferd, arbeidsliv og migrasjon ) - prosjektleder Erika Gubrium - Fakultet for samfunnsfag Norges forskningsråd Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Kaarina Ritson I, 15/ NFR-søknad Does shame-proofing anti-poverty measures improve their effectiveness? Søknad til Forskningsrådet - VAM-programmet ( forskning om velferd, arbeidsliv og migrasjon ) - prosjektleder Erika Gubrium - Fakultet for samfunnsfag Fakultet for samfunnsfag /Dag Jenssen Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Kaarina Ritson I, 15/ NFR-søknad Does shame-proofing anti-poverty measures improve their effectiveness? Søknad til Forskningsrådet - VAM-programmet ( forskning om velferd, arbeidsliv og migrasjon ) - prosjektleder Erika Gubrium - Fakultet for samfunnsfag Fakultet for samfunnsfag /Dag Jenssen Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Kaarina Ritson I, 15/ Søknad om å skrive bacheloroppgave individuelt - HF Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, P50 /Tor Egil Kaasa Student Besvart med utgående dokument

28 I,, N, X, S I, 15/ Arbeidsavtale - HF- institutt for atferdsvitenskap - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem Personal N, 15/ Søknader fra SAM - Fo-strategiske midler for antologiprosjekter Tilskudd til antologiprosjekter 2016 Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Seksjon for FO /Tormod A. Furuseth Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Kristin Prøitz Narum N, 15/ Søknad om tilskudd til antologiprosjekt - Fo-strategiske midler fakultet HF Tilskudd til antologiprosjekter 2016 Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Tormod A. Furuseth Journaldato: Tilg. kode: Offl 26 fjerde led Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Mona Kolstø Otnæss N, 15/ Søknader fra SAM. Fo-strategiske midler for eksternfinansiering Tilskudd til grupper som skal søke eksternfinansiering 2016 Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Seksjon for FO /Tormod A. Furuseth Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Kristin Prøitz Narum N, 15/ Søknader om tilskudd til forskningsgrupper som skal søke om eksternfinansiering - Fo-strategiske midler Fakultet HF Tilskudd til grupper som skal søke eksternfinansiering 2016 Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Tormod A. Furuseth Journaldato: Tilg. kode: Offl 26 fjerde led Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Mona Kolstø Otnæss N, 15/ Søknader om tilskudd til forskningsgrupper i oppstartfasen - Fo-strategiske midler Fakultet HF Fo-strategiske midler for utlysning av tilskudd til forskningsgrupper i oppstartfasen og med strategisk betydning for HiOA Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Tormod A. Furuseth Offl 26 fjerde led Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Mona Kolstø Otnæss

29 I,, N, X, S X, 15/ Oppnevning av medveileder ph.d. i helsevitenskap - Kandidatmappe ph.d. i helsevitenskap - Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Aslaug Kleppe Lyngra Student 622, 15/ Tilbakebetaling av stipendmidler - minoritetsspråklig lærer Stipend - minoritetsspråklige lærere 2015 Lillesand kommune Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring /Gro Standnes , 15/ Informasjon om stillingsomplassering ved opphør av åremål Personalmappe - Seksjon for HR /Karen Elisabeth Hammer Personal X, 15/ Vedtak, , Sak 47/15, Tildeling av opprykk til professor etter søknad fra tilsatt ved Fak LI - Personalmappe - HR /Cecilie Haugen Horn Personal I, 15/ Vedtak om fedrekvote og foreldrepenger - Personalmappe - Nav St. Hanshaugen Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal, 15/ Korrigering av foreldrepermisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal

30 I,, N, X, S X, 15/ Dokumentasjon tilsetting Statens yrkespedagogiske høgskole Personalmappe - Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Personal, 15/ Innspill til sametingsmelding Sametingsmelding om høyere utdanning og forskning Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Trine Sofie Mathiesen X, 15/ Anmodning om ressurstilførsel fra SiO HiOA Karriere på vei - Samlesak Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for opptak og veiledning /Camilla Sønstabø Thorkildsen X, 15/ Honorering - møte med studenten HiOA Karriere på vei - Samlesak Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for opptak og veiledning /Camilla Sønstabø Thorkildsen X, 15/ Garuda Lisensavtale - kompetanseprofil HiOA Karriere på vei - Samlesak Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for opptak og veiledning /Camilla Sønstabø Thorkildsen

31 I,, N, X, S X, 15/ Retur av vedtaksbrev - bachelorstudium i sykepleie, Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, P32 /Turid Hegerstrøm Student, 15/ Forespørsel til leverandørene Anbudskonkurranse - flygel til Pilestredet 32 - avdeling for eiendom eiendom, Seksjon for drift og husøkonomi /Gry Lund Andersen X, 15/ Referat fra befaringer Anbudskonkurranse - flygel til Pilestredet 32 - avdeling for eiendom eiendom, Seksjon for drift og husøkonomi /Gry Lund Andersen X, 15/ Rapporteringsskjema for styrking av sterke forskningsgrupper 2014 TKD Fo-strategiske midler Sterke forskergrupper (ephorte 13/3179) Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Seksjon for FO /Tormod A. Furuseth Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Brita Børve , 15/ tvidet veiledningsressurs - Kandidatmappe ph.d. sosialt arbeid og sosialpolitikk - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Thorsen Student 622

32 I,, N, X, S X, 15/ Oppklaring Fo-tid Fo-tid ved Inst EO 2015 Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Elin Holter Anthonisen Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Elin Holter Anthonisen I, 15/ Søknad om fritak fra en av målformene i norsk - Bachelor i barnehagelærerutdanning Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Oxana Rybalko-Vassvik Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Innvilget søknad om fritak fra en av målformene i norsk - Bachelor i barnehagelærerutdanning Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Oxana Rybalko-Vassvik Student, 15/ tsendelse ny arbeidsavtale Tilsetting i åremål stilling som instituttleder institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning LI Gunn Bjørnsen Journaldato: Tilg. kode: Seksjon for HR /Heidi L Pedersen X, 15/ TA-rådet - innstilling universitetsbibliotekar Tilsetting i stilling som universitetsbibliotekar i biblioteket P48 Offl 25 første ledd HR /Agata Anna Stachowiak

33 I,, N, X, S, 15/ Innvilget søknad om permisjon - Master i læring i komplekse systemer - deltid (120 sp) påbegynt høsten Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg Sunde Student X, 15/ Sensoroppnevning MJ Tine stad Figenschou Godkjenning som sensor - SAM - IJM - Masterstudium i Journalistikk Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Kristin Alexandersen , 15/ Tilbud om tilsetting som instituttleder ved HiOA Tilsetting i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid - Fak HF Fakultet for helsefag, Seksjon for HR nni Hembre Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang, 15/ Vedtak om tap av studierett - Bachelor i Facility Management - Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Surayyo Artykova Student, 15/ Refusjon for sykepenger Personalmappe - NAV Grünerløkka økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Hildur Skjeggedal Personal

34 I,, N, X, S, 15/ Innvilget søknad om permisjon - Master i læring i komplekse systemer (120 sp) påbegynt høsten Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg Sunde Student I, 15/ Vitnemål Karoline Fredriksen Overflytting fra niversity College Nordjylland - Bachelorstudium i fysioterapi - Karoline Fredriksen Karoline Fredriksen internasjonalisering /Linda Pettersen , Tatt til orientering X, 15/ tlysningstekst Tilsetting i fast stilling som førstekonsulent ved Fak. TKD, Seksjon for HR Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum X, 15/ Ny versjon - tilbakemelding på klage - Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Christensen Eckholm Personal I, 15/ Vilkår etter studielederperioden - Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Personal

35 I,, N, X, S, 15/ Følgebrev til tdanningsforbundet Oslo og tdanningsforbundet Akershus Høring - nytt avtaleverk mellom barnehagelærerutdanningen ved HiOA og barnehageeiere/praksisbarnehager Seksjon for praksisadministrasjon /Annegrete Møller-Stray tdanningsforbundet Oslo tdanningsforbundet Akershus Journaldato: Tilg. kode: Seksjon for praksisadministrasjon /Karoline Kristiansen N, 15/ Grunnlag for tilsetting - vikariat seksjon ST Tilsetting i vikariat i stilling som førstekonsulent ved Fakultet TKD Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Lin llern Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum N, 15/ Grunnlag for tilsetting - vikariat rådgiver/førstekonsulent FS - Seksjon ST Tilsetting i midlertidig stilling som rådgiver/førstekonsulent ved Fak TKD, Seksjon ST Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Lin llern Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum I, 15/ Tilbud på fresemaskin - Anbudskonkurranse - Teach-in Fresemaskin - TKD Offl 23 tredje ledd økonomi /Tobias Brokhaug Persson , Tatt til etterretning I, 15/ Tilbud på fresemaskin - Anbudskonkurranse - Teach-in Fresemaskin - TKD Offl 23 tredje ledd økonomi /Tobias Brokhaug Persson , Tatt til etterretning

36 I,, N, X, S, 15/ Klage på vedtak om stopp i studiet - Studentmappe - Seksjon for praksisadministrasjon /Sigurd Ofstad Student N, 15/ Tertialrapportering tertial - SVA Tertialrapportering 2015 økonomi, Seksjon for økonomistyring /Siren Linnestad Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring /Elsbet Vestvatn I, 15/ Oppsigelse av studieplass - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Student , Tatt til etterretning N, 15/ Referat fra møte med studenten - mistanke om fusk/forsøk på fusk i FAMAF bachelorstudium i Facility Management - Mistanke om fusk - Bachelorstudium i Facility Management - HF - HEL - internasjonalisering /Surayyo Artykova X, 15/ Referat fra telefonsamtale med studenten Mistanke om fusk - Bachelorstudium i Facility Management - HF - HEL - internasjonalisering /Surayyo Artykova

37 I,, N, X, S N, 15/ Referat fra møte med studenten - mistanke om fusk/forsøk på fusk i FAMAF bachelorstudium i Facility Management - Mistanke om fusk - Bachelorstudium i Facility Management - HF - HEL - internasjonalisering /Surayyo Artykova X, 15/ Avtale om veiledning - Master i samfunnsernæring - Studentmappe - internasjonalisering /Claudia Steidl Talgo Student X, 15/ Avtale om veiledning - Master i samfunnsernæring - Studentmappe - internasjonalisering /Claudia Steidl Talgo Student X, 15/ Avtale om veiledning - Master i samfunnsernæring - Studentmappe - internasjonalisering /Claudia Steidl Talgo Student X, 15/ Avtale om veiledning - Master i samfunnsernæring - Studentmappe - internasjonalisering /Claudia Steidl Talgo Student X, 15/ Avtale om veiledning - Master i samfunnsernæring - Studentmappe - internasjonalisering /Claudia Steidl Talgo Student

38 I,, N, X, S X, 15/ Avtale om veiledning - Master i samfunnsernæring - Studentmappe - internasjonalisering /Claudia Steidl Talgo Student, 15/ tlysningstekst førstekonsulent HR Tilsetting som førstekonsulent ved Fak TKD, Seksjon HR Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Lin llern Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum , 15/ Avsluttet skikkethetssak - Særskilt skikkethetssak - LI - bachelorstudium i førskolelærerutdanning - Seksjon for praksisadministrasjon /Karoline Kristiansen N, 15/ Tilstandsrapport - bestilling og fakturaflyt på høgskolen BtB (Bestilling til betaling) O-prosjekt Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning økonomi /Tina Taucher , 15/ Søknad om å være tiltaksarrangør for mentor Mentor - Periode 1 - Tilretteleggingstjenesten Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for opptak og veiledning /Eva Marie Ballo , 15/ Avslått søknad om godskriving av eksamen - Bachelorstudiet i sykepleie SP Studentmappe - internasjonalisering /Marina Agersborg Student

39 I,, N, X, S X, 15/ TA-rådsmøte 8 Tilsettingsråd 2015 Fellesadministrasjonen HR /Ingeborg Guttormsgaard Austrått X, 15/ TA-rådsmøte 9 Tilsettingsråd 2015 Fellesadministrasjonen HR /Agata Anna Stachowiak , 15/ Avslag på søknad om utsettelse av masteroppgave til høst Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Sigurd Tellum Student I, 15/ Påminnelse om innsending av underveisrapport - Fra brukertesting til reell medvirkning - Et bidrag til å utvikle brukerperspektivet i forskning og utdanning på universell utforming Prosjekt - Fra brukertesting til reell medvirkning? Et bidrag til å utvikle brukerperspektivet i forskning og utdanning på universell utforming Bufdir Deltasenteret Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling , 15/ Refusjon av sykepenger Personalmappe - Nav Nordre Aker Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Hildur Skjeggedal Personal X, 15/ Grunnlag for tilsetting - Franz Petter Schmidt Timelønnet arbeidstaker - Franz Petter Schmidt Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Harald Balstad Magnussen

40 I,, N, X, S I, 15/ krav fra Froskerforbundet Lokale lønnsforhandlinger - Oktober 2015 Forskerforbundet Journaldato: Tilg. kode: HR /Anders Dahle X, 15/ Vedtak, , Sak 45/2015, Oppnevning av representanter til skikkethetsnemnda Oppnevning av skikkethetsnemnd Rektor, Stab /Ellinor Dalbye Kasahara , 15/ Søknad om støtte for Revers Produksjon SB for deltakelse i NM for studentbedrifter 2015 KIE strategimidler 2015 Silje Kristin Østhaug Kleven Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Brita Børve , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - Helsefag - studieseksjonen - Trine Lise Berge Johansen Timelønnet arbeidstaker - Trine Lise Berge Johansen Trine Lise Berge Jophansen Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Christensen Eckholm I, 15/ Fødselsbevis Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Gerd Synnøve Hansen Personal X, 15/ TKD FS-sak 15/2015 FS-sak 15/2015 Fakultet for teknologi, kunst og design, Fakultetsadministrasjonen /Maria Cecilia Novas

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-9 Refusjon av sykepenger - Nav Nordre Aker, 14/05361-10 Refusjon av sykepenger - NAV Gamle Oslo I, 14/05439-41 Kontrakt om sensur - BA i kunst og design - ZKD2K09 - Nina Vestby Sensoroppnevning

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-25 Tilsagn om tilskudd til tdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/046-13 Påminnelse - Frist for innsendelse av refusjonskrav - Personalmappe - NAV Alna Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-16 Retur av krav om sykepenger - Ber om ytterligere opplysninger - Personalmappe - NAV Forvaltning Oslo økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-9 Endret møtetidspunkt for dialogmøte - Personalmappe - NAV Nordstrand Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Dok. dato: 08.06.2015 Arkivdel: Personal 12.06.2015,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05486-4 Barn/familiens hverdagsliv og profesjonelle praksiser - Rapport fra samarbeid mellom HiOA og helsetjenesten Grorud Bydel Rapporter fra samarbeidsprosjekter Oslo kommune Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05131-3 Samarbeidsavtale - Royal Holloway and Bedford New College - niversity of London - Erasmus+-avtale - Insitutt SF - 2014-2017 Fakultet SAM - Internasjonale

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05120-6 Klage på karakterfastsetting - HF - Bachelor i Samfunnsernæring - SERNB2400 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova 03.08.2015 Student, 14/046-15 Refusjonskrav av

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05120-8 Resultat av klagebehandling - SERNB2400-Internasjonal ernæring Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Surayyo Artykova 21.09.2015 Student X,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05277-3 HiOAs redegjørelse for utvikling og forbedring av kvalitetssystemet Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved HiOA - NOKT ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05000-182 Kurssak - Endring i feriebestemmelsen - Bortfall av to ferieuker Kurssak 09.09.2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet infrastruktur, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/05146-2 Sykepenger - 21.07.2014-03.08.2014-08.09.2014-31.10.2014 - Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05328-83 Innmelding av delegasjon og strategisk viktige saker til etatsstyringsmøtet hos KD Høgskolestyret - møtedokumenter Kunnskapsdepartementet Rektor, Stab /Ina Tandberg Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-40 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV Bjerke økonomi,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/022-27 Godkjent oppsummering etter møtet 22.01.16 Personalmappe - for HR (1) /Inger Elisabeth Hald 29.02.2016 Personal I, 14/068-5 Arbeidsavtale - LI Personalmappe - for økonomi, Seksjon

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-78 Midlertidig tilsetting som studentassistent ved HiOA - Samson Badishe Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/05222-15 Oppsummering etter møte 23.01.2015 Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald 17.02.2015 Personal Internt notat med oppfølging, 14/05248-17 LI - Melding

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05146-8 Innvilgelse av forlenget uførepensjon Personalmappe - Statens pensjonskasse Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Gerd Hissingby Dok. dato: 18.11.2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05584-11 Søknad om godskriving av eksamen, prøve, emne eller obligatorisk undervisning - Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Anja Marie Enger Dok.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/05135-11 Stans av lønn Personalmappe - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Gunda Ruud 20.08.2015 Personal I, 14/05165-3 Doserapport - Statens strålevern - for perioden

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-10 Tilbakemelding om sladding av tilbud - minikonkurranse PC`er - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: 27.10.2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/044-5 Endring av lønn i forbindelse med opprykk til professor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05160-3 Rapport - Studentmappe - Seksjon for praksisadministrasjon /Torill Josefine Norhagen Dok. dato: 07.10.2015 Arkivdel: Student X, 14/05328-53 Protokoll Høgskolestyret Høgskolestyret

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05138-2 Rapportene om utredning av kompletterende utdanning er publisert tredning av behov for kompletterende utdanning for søkerne i godkjenningsprosessen for lovregulerte yrker Rambøll

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-2 Tilbud - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen 16.09.2014 053 17.09.2014, Tatt til orientering Inngående eksternt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-74 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Saja Andersson Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/089-5 Innvilget søknad om permisjon - Bachelorstudium i sykepleie - SPH Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger 15.01.2016 Student, 14/05325-4 Foreløpig svar på søknad om

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05372-16 Tilbud om administrativ tilsetting i vikariat som høgskolelektor ved Institutt for fysioterapi Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss 11.02.2016

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/068-3 Korrigering av foreldrepermisjon - Personalmappe - NAV Frogner Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: 17.02.2015 Arkivdel: Personal X, 14/05328-33 Møteinnkalling Høgskolestyret

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/05171-4 Høringsnotat 2015 - utkast til revidert personalreglement Personalreglement for HiOA - ephorte 12/1843 Seksjon for HR /Gry Merethe Lutro Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-35 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-15 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/077-5 Foreløpig avklaring av intervjugrupper

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05146-7 Søknad om permisjon Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Dok. dato: 27.01.2015 Arkivdel: Personal Inngående eksternt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/05113-9 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Avskjermet NAV tiltak Akershus regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 25.08.2014 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05104-2 Endring i organisatorisk tilhørighet - Personalmappe - HR /Brita Bye Dok. dato: 04.03.2015 Arkivdel: Personal, 14/05125-87 Innvilget klage på avslått søknad om opptak til enkeltemner

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05565-13 Tilbud om tilsetting for to måneder Personalmappe - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Andrew John Feltham Dok. dato: 26.02.2016 Arkivdel: Personal, 14/05869-19

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05124-16 Test av innsynsbegjæring Karis testsak Kalle Testkanin Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Kari Franck Dahl

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05146-10 Søknad om fortsatt permisjon - Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR Dok. dato: 14.12.2015 Arkivdel: Personal X, 14/05328-57 Protokoll Høgskolestyret Høgskolestyret

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-66 Arbeidsavtale for studentassistenter - Mohammad Yaser Rahmati Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/05116-4 SAP-skjema - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Læringssenter og bibliotek /Lars Egeland

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/068-6 Arbeidsavtale - LI - GF Personalmappe - for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø 14.04.2016 Personal I, 14/05316-82 Signert samarbeidsavtale mellom LI og Tokerud

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv

Journaldato: , Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.7.2014-29.7.2014, Dokumenttype:,, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 30.07.2014 Behov for ytterlige opplysninger - søknad om tillatelse til

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05334-3 Søknad om permisjon studieåret 2015/2016 - bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Guri Vinje Dok. dato: 28.04.2015 Arkivdel: Student, Besvart med utgående

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05001-22 Test ekspederinng Test infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Maria Hellum infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons-

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, 14/05391-4 Varsel om tap av studierett - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - Studentmappe -, 14/06071-9 Bekreftelse på oppsigelse Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok.

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/018-2 Opprykk - lønn - Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Liv Kalveland Dok. dato: 07.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/05325-3 Søknad om godskriving

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-43 Påminnelse - Innsendelse av refusjonskrav - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus Journaldato:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05116-2 Arbeidsavtale - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Dok. dato: 06.01.2015 Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/05124-9 tester

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-5 Doserapport - Statens strålevern - For perioden 21.09.2015-18.12.2015 Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet for helsefag, Seksjon for HR 69 I, 14/046-17

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/064-2 Svar på søknad om samarbeid på deler av eksamen i MAPD5100 Søknad om samarbeid på deler av eksamen i MAPD5100 - masterstudium i produktdesign - TKD - PD - Avdeling for ressursutvikling

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-32 Tilsagn om tilskudd til Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) enkeltplass - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/05335-10 Innstilling EAP Oppretting og utlysning av to faste faglige stillinger i EAP jf ephorte 2014/3827 HR /Elisabeth Foyn Ranheimsæter Offl 25 første led HR /Elisabeth Foyn Ranheimsæter

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-8 Doserapport for perioden 01.02.2016-03.04.2016 Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad 15.04.2016 69 I, 14/05573-29

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05121-6 Arbeidsavtale - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Dok. dato: 06.03.2015 Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/05222-20

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05328-39 Vedtak - Nye styremedlemmer ved HiOA Høgskolestyret - møtedokumenter Oslo kommune Fellesadministrasjonen 011 I, 14/05339-34 Søknad om støtte til tilskudd til forfatterbetaling

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-6 Refusjon av sykepenger 11.04.2015 - Personalmappe - NAV Nordstrand økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten 06.05.2015 Personal X, 14/05328-24 Møteinnkalling Høgskolestyret

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/032-4 Legeerklæring - praksis - Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Dok. dato: 13.10.2015 Arkivdel: Student, Tatt til etterretning X, 14/05328-39 Protokoll Høgskolestyret

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-30 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV Sunndal økonomi, Seksjon for lønn og

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05361-5 Refusjon av sykepenger - 19.02.15-15.03.15 - NAV Gamle Oslo /Hildur Skjeggedal tgående internt produsert, 14/05378-5 Refusjon av sykepenger - NAV Bærum

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-7 Purring på persondosimetre fra 2015 som ikke er sendt inn etter bruk og informasjon om fakturering av tapte dosimetre Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05096-1 test av kontaktsøk Test Kari Franck Dahl Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Karin Bjørnebo Løvli 18.11.2015

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05179-2 Fornying av sertifikat - Tekniske bestemmelser for klasse H-laboratorier, klasse H1 - prøvingslaboratorium, prøvingsomårdene AI, AII og PI - sertifikat nummer 170 Produksjonskontrollsertifikat

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-75 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Arthika Surendran Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05467-9 Søknad om forlenget ammepermisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas 08.10.2015 Personal, Besvart med utgående dokument I, 14/05467-10 Ammeattest Personalmappe

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05442-17 Innvilgelse av uførepensjon - Personalmappe - Statens pensjonskasse Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Gerd Hissingby 15.09.2015 Personal X, 14/05456-5

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/05107-13 Tilslutningsavtale PC mellom HiOA og Intello AS Minikonkurranse PC'er økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: 06.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus 24.05.2017 Høgskolen i Oslo og Akershus - Ny viten, ny praksis Unni Hembre, instituttleder Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid Improving lives through discovery is the mission of an institution

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/05237-6 Avtale om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag - Ostepro Limited Timelønnede arbeidsavtaler - Fakultet HF - Studieåret 2014-2015 Ostepro Limited Fakultet

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/05023-1 03/129-13 Ekstern evaluering av hovedfag i flerkulturell og utviklingsrettet utdanning materiale fra fjernarkivet - HiO - samlesak Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05125-54 Innvilget søknad om opptak til enkeltemner - teknologi - ITPE1600 - ITPE1500 - ITPE2400 - Vanessa Kjølner Kerr Søknad om opptak til enkeltemner - teknologi

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05486-13 Regnskap for prosjekt i Bydel Søndre Nordstrand Rapporter fra samarbeidsprosjekter Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand internasjonalisering /Gro Mathilde Moldstad 18.02.2016

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, 15/00052-2 Årsoppgave for AGA - Følgeskriv til lønns- og tr.oppgaver for 2014 - endringsmelding Årsoppgave for arbeidsgiveravgift Økonomienheten /Gunnar V. Grunnaleite Dok. dato: 12.02.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01005-6 Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - Stipendiat - Forskningsgruppe Psykisk helse og rus Hege Hansen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01132-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Eva Melvær Langaas Dok. dato: 25.06.2015 Arkivdel: Personal 02.07.2015, Tatt til etterretning I, 15/01208-5 Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00427-14 Tilbud om midlertidig tilsetting (budenhet 1810) i stilling som universitetslektor, 14/00856-34 Forlengelse av stipendiatperiode Doktorgrad og tilsetting i stipendiatstilling,

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05107-1 Konkurransegrunnlag - minikonkurranse pc'er Minikonkurranse PC'er økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: 26.08.2014 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 053

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05302-9 Søknad om tredje gangs eksamen HSL2400 og HSL3200 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova Dok. dato: 28.10.2015 Arkivdel: Student I, 14/05429-7 Avslutter studium

Detaljer

Journaldato: 29.05.2014-01.06.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv

Journaldato: 29.05.2014-01.06.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 01.06.2014, Dokumenttype:, U, N,, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 03.06.2014 ES529837 - RPRO ( ri prosjektstøtte ) - rom breaking News With

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal X, 14/02347-341 Komplett innkalling: ARSB : Ansettelsesråd for teknisk/administrative - saksb./ing/bibl. () Ansettelsesråd for teknisk/administrative - saksbehandler/ ingeniør /bibliotekar ( ARSB ) HR

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-82 Signert arbeidsavtale med separat timeliste - TKD - Institutt for bygg- og energiteknikk - Marius Dahl Ronde Midlertidig tilsetting av studentassistenter

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-11 Referat fra dialogmøte - Personalmappe - NAV Nordstrand internasjonalisering Dok. dato: 15.06.2015 Arkivdel: Personal I, 14/05118-12 Ferie ikke benyttet i sykeperiode - Personalmappe

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05675-11 Arbeidsavtale - LI - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Dok. dato: 22.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/05907-17 Arbeidsavtale - LI - BL -

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00036-15 Møteinnkalling Styret for høyskolens fond og legater 08.12.2016 Styret for høyskolens fond og legater NHH 2014 - Offl 12 Seksjon for økonomi /Anette ndheim, 14/00168-4 Æresdeklarasjon

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/004-4 Innvilget søknad om 10 prosent omsorgspermisjon - HTA 20 nr. 7 Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: 04.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/077-9 Høgskolen i Oslo og Akershus

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/06534-20 Tilsagn om tilskudd til BHT-honorar i IA-virksomheter - Personalmappe - NAV Arbeidslivssenter Oslo Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: 30.11.2015 Arkivdel: Personal I, 14/06956-112

Detaljer

Journaldato: 01.08.2014-03.08.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 26.05.2014. Klassering: 212.

Journaldato: 01.08.2014-03.08.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 26.05.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 03.08.2014, Dokumenttype:,, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 08.08.2014 Tilbud om fast stilling Tilsetting i stilling som rådgiver/førstekonsulent

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05262-11 Kontrakt til signering - Rammeavtale internrevisjon Anbudskonkurranse - Tjenester for utvikling og gjennomføring av internrevisjon - Virksomhetsutvikling

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/05107-11 HiOA har valgt leverandør i minikonkurransen på pc'er Minikonkurranse PC'er 'Finn Even Gulbrandsen' økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: 29.10.2014 Arkivdel:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05107-12 Innsynsbegjæring Avropskonkurranse for rammeavtale 13-012, PC, server og tilbehør Minikonkurranse PC'er Itello AS økonomi /Morten Johan Ringøen 29.10.2014 053, 14/05107-14 Følgebrev

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05222-9 Sykepenger 08.12.2014 - NAV Moss økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Hildur Skjeggedal Dok. dato: 15.12.2014 Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert,

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-19 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) Nav Kragerø infrastruktur Dok. dato: 09.09.2014

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-13 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten 24.06.2015 Personal N, 14/05135-8 Om mulig forlengelse av stipendiat

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer