DMS Software Innovation - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S I, 14/ Retur av krav om sykepenger - Ber om ytterligere opplysninger - Personalmappe - NAV Forvaltning Oslo økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Tilbud om midlertidig tilsetting i 50 % stilling som høgskolelektor ved HiOA Personalmappe - HR /Laila Bjørum Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 14/ Protokoll Høgskolestyret Høgskolestyret - møtedokumenter Rektor, Stab /Ellinor Dalbye Kasahara Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011 I, 14/ Avslag FRIPRO - Eksterne Fo-søknader HF videreføring av HiOA SAK 14/590 Norges forskningsråd Offl 26 fjerde led Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Elin Holter Anthonisen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering, 14/ Vedtak om tap av studierett - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Heli Bergset Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Innvilget søknad om godskriving av tidligere utdanning - faglærerutdanning for tospråklige lærere - Studentmappe - Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier /Martin Schneegans Dok. dato: Arkivdel: Student

2 I,, N, X, S, 14/ Endret studieprogresjon - forlengelse av studierettsperiode Bachelor i læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse - Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg Sunde Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om forlenget ansettelsesperiode som stipendiat - TKD Personalmappe - HR /Laila Bjørum Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/083-3 Søknad om utvidet studeierett - Anvendt Data Studentmappe - studieadministrasjon og internasjonalisering /Håkon Erikson Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om utvidet studierett - ingeniørfag - data Studentmappe - studieadministrasjon og internasjonalisering /Håkon Erikson Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Arbeidsavtale - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - SAM - OAV - Nilsen, Øystein Timelønnet arbeidstaker - Nilsen, Øystein Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

3 I,, N, X, S X, 14/ FAMA1300 Økonomistyring for servicevirksomheter II Eksamensoppgaver - HF - Bachelorstudium i Facility Management - studieår internasjonalisering /Claudia Steidl Talgo Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 451 I, 14/ Innhenting av inntektsopplysninger - Personalmappe - NAV Rælingen økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Svar på spørsmål - klage på ikke bestått autorisasjonsprøve i persisk-norsk tolking - Samlesak klagesaker autorisasjonsprøve 2015 Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Knut Vik Jahnsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 472, 15/ Svar på spørsmål - klage på ikke bestått autorisasjonsprøve i persisk/farsi-norsk tolking - Samlesak klagesaker autorisasjonsprøve 2015 Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Knut Vik Jahnsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 472 I, 15/ Klage på ikke bestått muntlig autorisasjonsprøve i arabisk-norsk tolking - Samlesak klagesaker autorisasjonsprøve 2015 Offl 11 Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Knut Vik Jahnsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 472

4 I,, N, X, S N, 15/ Endring av lønn i forbindelse med nytt tilbud - Tilsetting - vikariat - førsteamanuensis i utviklingsstudier økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Karen Elisabeth Hammer Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Påminnelse om frist for innsendelse av refusjonskrav - Tilsagn om tilskudd til mentor - Tilsagn om tilskudd til mentor - samlesak 2015 NAV tiltak Akershus Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for opptak og veiledning /Trine Neset Brødremoen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 153 I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale med separat timelister - TKD - IT - Anqi Zhao Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Anqi Zhao økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - IT-Allmenn - Fysikk forkurs - Jon Vegard Sparre Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Jon Vegard Sparre økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - Computer science - Emilie Strand Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Emilie Strand økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning, 15/ Tilbud om tilsetting som kontorsjef ved HiOA Tilsetting av 3 kontorsjefer ved Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering Hege Maria Bergersen Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Camilla Næss Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

5 I,, N, X, S X, 15/007-5 Notat til tilsettingsutvalget ved TKD Tilsetting i midlertidig stilling som høgskolelektor i programmering ved TKD - IT HR /Mette Bjørtomt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Oppnevning av ekstern sensor - HF - HEL - Nora Johanne Klungseth Sensoroppnevning HF - HEL Institutt for helse, ernæring og ledelse - studieåret Nora Johanne Klungseth internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Surayyo Artykova Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 I, 15/ Søknad om ulønnet permisjon i forlengelse av foreldrepermisjon Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Gøril Borgen Eide Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Personal, Besvart med utgående dokument I, 15/ Endret sluttdato for foreldrepenger Personalmappe - NAV Grünerløkka Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning I, 15/ Signert avtale om gjennomføring av arbeidsbasert barnehagelærerutdanning (ABL2015) mellom SiO Barnehage og HiOA, LI Arbeidsplassbasert Barnehagelærerutdanning - ABL - på oppdrag SiO Barnehage Sogn Seksjon for oppdragsadministrasjon /Tone Milde Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665 I, 15/ Avslag på søknad til H Eksterne Fo-søknader HF 2015 European Commission Offl 26 fjerde led Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Elin Holter Anthonisen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632, Tatt til orientering

6 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om forlengelse av permisjon - tviklingsstudier - Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Nina Ingeborg Aunet Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Oppsigelse av studieplass - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Bekreftelse på oppsigelse av studieplass - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Avtale om bruk av mobiltelefoni dekket av HiOA - Personalmappe - Seksjon for HR /Kristhild Elisabeth Marnseg Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 15/ Oversendelse av innstilling - tilsetting i fast/midlertidig stilling/vikariat som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved fak. LI - Tilsetting i fast/midlertidig stilling/vikariat som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved fak. LI - GF - Pedagogikk Seksjon for HR /Hæge Hanheide Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning, 15/ Oppgave/refleksjonsnotat - Særskilt skikkethetssak HF Bachelorstudium i sykepleie - internasjonalisering /Jeanette Svendsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 534

7 I,, N, X, S X, 15/ Signert referat fra møte - Særskilt skikkethetssak HF Bachelorstudium i sykepleie - internasjonalisering /Jeanette Svendsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 534 I, 15/ Søknad om permisjon - Lærerutdanning for tospråklige lærere - Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team eksamen /Bente-Anita Strand Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om overflytting fra MALKS til MALKD Master i læring i komplekse systemer (120 sp) påbegynt høsten Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg Sunde Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument I, 15/ Arbeidsplassvurdering Personalmappe - Bedriftshelsetjenesten BHT Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Vedtak om tap av studierett - Bachelor i Facility Management (180 sp), påbegynt høsten 2013 Studentnummer: Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova Dok. dato: Arkivdel: Student

8 I,, N, X, S I, 15/ Arbeidsavtale - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning, 15/ Nytt tilbud etter lønnsforhandling Tilsetting av fire studieledere ved Fakultet for helsefag - Institutt for sykepleie Liv Hovelsrud Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Camilla Næss Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Bortfall av rett til refusjon av forskutterte sykepenger - Personalmappe - NAV Grünerløkka økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad IKT-lærling Tilsetting som lærling ved HiOA Jørgen Kjelgård IKT Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om lærlingeplass IKT Tilsetting som lærling ved HiOA Erlend Eidahl IKT Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timelister - HF - Fysio - Stein Knardahl Timelønnet arbeidstaker - Stein Knardahl Stein Knardahl økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

9 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om overflytting fra del- til heltidsstudium og bytte av studiested - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Ber om bekreftelse - Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Forvaltning Oslo økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Refusjon av sykepenger Personalmappe - NAV Bærum økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om godskriving av eksamen, prøve emne eller obligatorisk undervisning ved Høgskolen i Oslo og Akershus, fakultet for helsefag, studiested Kjeller Studentmappe - internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - SAM - Bachelor i administrasjon og ledelse - Robert Hansen Timelønnet arbeidstaker - Robert Hansen Robert Hansen økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

10 I,, N, X, S I, 15/ Arbeidsavtale - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning N, 15/ Endring av lønn - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Karen Elisabeth Hammer Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning, 15/ Innkalling til vurderingssamtale - Særskilt skikkethetssak - HF - bachelorstudium i fysioterapi studieretning fysioterapi - internasjonalisering /Trine Klingenberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 534 I, 15/ Søknad om permisjon bachelorstudiet i fysioterapi - studieretning fysioterapi Studentmappe - internasjonalisering /Tor Egil Kaasa Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument N, 15/ Saksfremlegg til prodekanvedtak - videreutdanning i fysioterapi for barn Endringer i programplan for videreutdanning i fysioterapi for barn 2015 internasjonalisering /Sigrun Berge Fakultet for helsefag /Ingrid Narum internasjonalisering /Anne Sofie Falck-Ytter Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 412

11 I,, N, X, S N, 15/ Saksfremlegg til prodekanvedtak - videreutdanning i fysioterapi for eldre Endring i programplan for videreutdanning i fysioterapi for eldre personer 2015 internasjonalisering /Sigrun Berge Fakultet for helsefag /Ingrid Narum internasjonalisering /Anne Sofie Falck-Ytter Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 412 N, 15/ Innstilling til utvalg for vurdering av studentsaker - Søknad om fjerde eksamensforsøk i FAMA Bachelor I Facility Management Studentmappe - internasjonalisering /Anne Sofie Falck-Ytter internasjonalisering /Trine Klingenberg internasjonalisering /Surayyo Artykova Dok. dato: Arkivdel: Student N, 15/ Prodekans godkjenning av endringer i programplan for masterstudiet i samfunnsernæring, gjeldende for kull 2015 fra og med høsten 2015 Programplan masterstudiet i samfunnsernæring - MASE - HF - HEL Fakultet for helsefag /Ingrid Narum internasjonalisering /Monica Melhus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 412 N, 15/ Saksfremlegg til prodekanvedtak - bachelorstudiet i fysioterapi, studieretning fysioterapi, 2015 Endringer i programplan for bachelorstudiet i fysioterapi, studieretning fysioterapi, 2015 Fakultet for helsefag /Ingrid Narum internasjonalisering /Anne Sofie Falck-Ytter Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 412 N, 15/ Saksfremlegg til prodekanvedtak - bachelor i fysioterapi studieretning mensendieck Endringer i programplan for bachelorstudiet i fysioterapi, studieretning mensendieck, 2015 Fakultet for helsefag /Ingrid Narum internasjonalisering /Anne Sofie Falck-Ytter Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 412

12 I,, N, X, S X, 15/ Mistanke om fusk/forsøk på fusk ved skriftlig hjemmeeksamen i master i læring i komplekse systemer, MALKA213 - Laboratory and Practical Skills - Mistanke om fusk - Master i læring i komplekse systemer - Fellesadministrasjonen, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Betty Jacobsen internasjonalisering /Ingeborg Sunde Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 535 X, 15/ Møteinnkalling DG-LI Møte i Doktorgradsutvalget, fakultet LI, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 15/ Møtereferat DG-LI Møte i Doktorgradsutvalget, fakultet LI, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 15/ Saksfremlegg vedtakssak - søknad om opptak til ph.d.-programmet - Møte i Doktorgradsutvalget, fakultet LI, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 15/ Saksfremlegg vedtakssak - oppnevning av hovedveileder - Møte i Doktorgradsutvalget, fakultet LI, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012

13 I,, N, X, S X, 15/ Saksfremlegg vedtakssak - søknad om opptak til ph.d.-programmet - Møte i Doktorgradsutvalget, fakultet LI, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 15/ Saksfremlegg vedtakssak - oppnevning av hovedveileder - Møte i Doktorgradsutvalget, fakultet LI, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 N, 15/ Saksfremlegg til prodekanvedtak - bachelor i ortopediingenørfag Endringer i programplan for bachelorstudiet i ortopediingeniørfag 2015 Fakultet for helsefag /Ingrid Narum internasjonalisering /Anne Sofie Falck-Ytter Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 412, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - Hf - Orto - Knut Holte Timelønnet arbeidstaker -Knut Holthe Knut Holte økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Karine Rognlien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Arbeidsplassvurdering Personalmappe - Bedriftshelsetjenesten BHT Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal

14 I,, N, X, S N, 15/ Rapportering fra karakterpanel BA Ingeniør Karakterpanel BA Ingeniørfag - rapportering 2015 Fakultet for teknologi, kunst og design, Institutt for industriell utvikling /Ola Jetlund studieadministrasjon og int /Lasse Saur studieadministrasjon og int /Marie Holdhus Salvesen studieadministrasjon og int /Liv Inger Myrdal Fakultet for teknologi, kunst og design, Institutt for industriell utvikling /Kirsten Aarset Fakultet for teknologi, kunst og design, Institutt for informasjonsteknologi /Laurence Marie Anna Habib Fakultet for teknologi, kunst og design, Institutt for industriell utvikling /Per Erik Thoresen Fakultet for teknologi, kunst og design, Institutt for bygg- og energiteknikk /Heidi Liavåg Fakultet for teknologi, kunst og design, Institutt for bygg- og energiteknikk /Vitalis Pavlovas Fakultet for teknologi, kunst og design, Institutt for informasjonsteknologi /Ismail Hassan studieadministrasjon og internasjonalisering /Catharina Holm Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 469, 15/ For signering - Timelønnet gjesteforeleser- Fakultet for helsefag- Psykisk helsearbeid - Tom Skoglund Timelønnet arbeidstaker - Tom Skoglund Tom Skoglund Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Cathrine Jørstad Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Videreutdanning i psykisk helsearbeid - Stian Biong Timelønnet arbeidstaker - Stian Biong Stian Biong økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ ttalelse vedrørende klage over formelle feil i muntlig eksamen i emnet sosialpedagogiske, juridiske og psykologiske emner - Studentmappe - Kristine Kiær Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/009-2 Søknad om permisjon - Bachelorstudium i sykepleie, Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument

15 I,, N, X, S N, 15/024-1 Saksframlegg til prodekan - endringer i programplan for videreutdanning i personalledelse og arbeidsrett - VIP Programplan videreutdanning i personalledelse og arbeidsrett - VIP - AV - HEL Fakultet for helsefag /Ingrid Narum internasjonalisering /Monica Melhus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 412, 15/041-2 Innvilget søknad om permisjon fra studiet - Masterstudium i bibliotek og informasjonsvitenskap deltid - Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Lisbeth Rise Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/064-2 Søknad om godskriving av eksamen, prøve, emne eller obligatorisk undervisning - Studentmappe - internasjonalisering /Kristin Sletten Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - EST - ndervisning mote og produksjon - Franz Petter Schmidt Timelønnet arbeidstaker - Franz Petter Schmidt Franz Petter Schmidt HR /Harald Balstad Magnussen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om å avlegge eksamen under permisjon, bachelorstudium i sykepleie, Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument

16 I,, N, X, S, 15/ Tilbud om midlertidig tilsetting som høgskolelektor ved HiOA Tilsetting i midlertidig stilling som høgskolelektor ved Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie Ingrid Liodden Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Camilla Næss Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timelister - HF - AV - Ingar Onsum Timelønnet arbeidstaker - Ingar Onsum Ingar Onsum økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning, 15/ Tilbud om tilsetting som rådgiver ved HiOA Tilsetting i fast stilling som rådgiver ved internasjonalisering Kristine Edith Morton Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Camilla Næss Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Innvilget søknad om bytte av kull og studiested - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/056-3 Endring i ansettelsesforholdet/spk Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert avtale om etterutdanning - Bydel Nordre Aker - Barnehagefaglig grunnkompetanse Avtaler om etterutdanning (korte kurs) - LI - seksjon for oppdragsadministrasjon - BOA - studieåret Bydel Nordre Aker Seksjon for oppdragsadministrasjon /Aksel Torsnes Mehlum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

17 I,, N, X, S, 15/ Opprykk i henhold til HTA Personalmappe - HR /Anders Dahle Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Protokoll av mm ved valg til Fakultetsråd ved TKD Valg av medlemmer (F og TA-representanter) til Fakultetsråd ved TKD i perioden HR /Lin llern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/ Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Lørenskog økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Ergo - Mari N. Eirum Timelønnet arbeidstaker - Eirum Mari N Mari Nesset Eirum økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Karine Rognlien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Psykisk helse - Mari Nesset Eirum Timelønnet arbeidstaker - Eirum Mari N Mari Nesset Eirum økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - Hf - Ergo - Kjersti Vik Timelønnet arbeidstaker - Kjersti Vik Kjersti Vik økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Karine Rognlien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

18 I,, N, X, S, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF- Fysio - Per Møller Akselsen Timelønnet arbeidstaker - Per Møller Akselsen Per Møller Akselsen økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Karine Rognlien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Fysio - Anne Marie Bøhme Timelønnet arbeidstaker - Anne Marie Bøhme Anne Marie Bøhme økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Karine Rognlien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Fysio -Georg Espolin Johnson Timelønnet arbeidstaker - Georg Espolin Johnson Georg Espolin Johnson økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Karine Rognlien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - [HF- Fysio -Lise Radøy Timelønnet arbeidstaker - Lise Radøy Lise Radøy økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Karine Rognlien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Institutt for naturvitenskapelig helsefag ( NVH ) - Michelle Chiang Timelønnet arbeidstaker - Michelle Chiang Michelle Chiang økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

19 I,, N, X, S I, 15/058-2 Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - HF - Bachelor i fysioterapi - Agnes Cecilie Mordt Timelønnet arbeidstaker - Agnes Mordt Agnes Mordt økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - HF - Bachelor i fysioterapi - Bente Norheim Timelønnet arbeidstaker - Bente Norheim Bente Norheim økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Institutt for sykepleie - Per Anders Øien Timelønnet arbeidstaker - Per Anders Øien Per Anders Øien økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timelister - HF - HEL - Per-Arne Tølløfsrud Timelønnet arbeidstaker - Per-Arne Tølløfsrud Per-Arne Tølløfsrud økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Arbeidsavtale - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Godkjenning av utlysningstekst Midlertidig tilsetting som førsteamanuensis ved Institutt NVH - Farmasi Fakultet for helsefag /Trine B. Haugen Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Dag-Roar Oskal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning

20 I,, N, X, S I, 15/ Dispensasjonssøknad - bachelor ergoterapi - Studentmappe - internasjonalisering /Lillabeth Sørhuus Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Signert tilsynssensoravtale - Anne Feren Tilsynssensoravtaler - Bachelor yrkesfaglærerutdanninger Anne Feren Fakultetsadministrasjonen /Anne Elin Færestrand Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - BA Vernepleie - Jørn Arve Vold Timelønnet arbeidstaker - Jørn Arve Vold Jørn Arve Vold økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Dokumentasjon Merknad på politiattest - Seksjon for praksisadministrasjon /Inger Skjolden Prado Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 535 I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale med separat timelister - HF - AV - Per Harald Pettersen Timelønnet arbeidstaker - Per Harald Pettersen Per Harald Pettersen økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om permisjon - Førskolelærer deltid - Bokshana Mahendran Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Eivind Ellestad Eriksen Dok. dato: Arkivdel: Student

21 I,, N, X, S N, 15/ Skikkethetsrapport studieåret Skikkethetsvurdering rapport studieåret Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering /Marianne Brattland Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Stab /Kari Kildahl Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Besvart med utgående dokument I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale med separat timelister - SAM - HHS - Ingunn Elvekrok Timelønnet arbeidstaker - Elvekrok Ingunn Ingunn Elvekrok økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Videreutdanning i psykisk helse og utviklingshemming - Sissel B Helverschou Timelønnet arbeidstaker - Sissel Berge Helverschou Sissel B Helverschou økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Innkalling til vurderingssamtale - Særskilt skikkethetssak - HF - bachelorstudium i sykepleie - SPH - internasjonalisering /Anja Marie Enger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 534 I, 15/ Søknad om permisjon - Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Kristin Alexandersen Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument

22 I,, N, X, S, 15/ Innvilget søknad om godskriving og fritak Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Kine Anette Bylterud Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om godskriving av eksamen, prøve, emne eller obligatorisk undervisning Master i læring i komplekse systemer - Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg Sunde Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om fritak i Masterstudium psykisk helsearbeid Studentmappe - Rebecca-Yung Flåt Svenning internasjonalisering /Kristin Sletten Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - A-RI-ED - Caroline Kittelsen Qvale Timelønnet arbeidstaker - Caroline Kittelsen Qvale Caroline Kittelsen Qvale økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Tove K. Arstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om godskriving av eksamen Viidereutdanning Anestesi Studentmappe - internasjonalisering /Kristin Sletten Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument

23 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om godskriving av eksamen, prøve, emne eller obligatorisk undervisning ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet helsefag, studiested Kjeller - Studentmappe - internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om permisjon bachelorstudiet i fysioterapi - Studieretning mensendieck Studentmappe - internasjonalisering /Tor Egil Kaasa Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om permisjon - Barnehagelærer, deltid - Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Eivind Ellestad Eriksen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om fritak - Bachelor i sykepleie, Sandvika Studentmappe - internasjonalisering /Marina Agersborg Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Åpen søknad på stilling som resepsjonsmedarbeider Åpne søknader på stillinger Ingvill Cornelius HR /Cecilie Haugen Horn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 219

24 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om opptak til 2. studieår - Kunst og design, mote og produksjon - Henrikke Berntzen Søknad om opptak til 2. studieår - Kunst og design - mote og produksjon - Henrikke Berntzen Henrikke Berntzen studieadministrasjon og internasjonalisering /Elisabeth Schjønsby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 511 I, 15/ Søknad om opptak til KD3 - Vanessa Storøy Merine Søknad om opptak til KD3 - Vanessa Storøy Merine Vanessa Storøy Merine studieadministrasjon og internasjonalisering /Elisabeth Schjønsby Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 511 I, 15/ Søknad om permisjon - Bachelor i kunst og design, mote og produksjon - Studentmappe - studieadministrasjon og internasjonalisering /Elisabeth Schjønsby Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om fritak for emner - TKD - EST - Studentmappe - studieadministrasjon og internasjonalisering /Elisabeth Schjønsby Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Avtale mellom WeVideos og HiOA Avtale mellom WeVideos og HiOA Irene Lona Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for eksamen og studieadministrative systemer /Irene Lona Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

25 I,, N, X, S I, 15/ Arbeidsavtale - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om godskriving av eksamen, prøve, emne eller obligatorisk undervisning ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet helsefag, studiested Kjeller - Studentmappe - internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Arbeidsplassvurdering Personalmappe - Bedriftshelsetjenesten BHT Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om fritak 1. studieår - Bachelor i sykepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Marina Agersborg Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om godskriving av første studieår - Bachelor i kunst og design, kunst og formidling Studentmappe - studieadministrasjon og internasjonalisering /Elisabeth Schjønsby Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om fritak 1.studieår - Bachelor i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Marina Agersborg Dok. dato: Arkivdel: Student

26 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om godskriving av første studieår - Bachelor i kunst og design, kunst og formidling Studentmappe - studieadministrasjon og internasjonalisering /Elisabeth Schjønsby Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om godskriving av første studieår - Bachelor i kunst og design, kunst og formidling Studentmappe - studieadministrasjon og internasjonalisering /Elisabeth Schjønsby Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om permisjon - Barnehagelærer deltid - Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Eivind Ellestad Eriksen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om permisjon - LI - YFL - Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Solfrid Hartberg Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om opptak på ph.d.-programmet i helsevitenskap - Kandidatmappe ph.d. i helsevitenskap - Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Aslaug Kleppe Lyngra Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering

27 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om goskriving av eksamen, prøve, emne eller obligatorsik undervisning - Studentmappe - internasjonalisering /Kristin Sletten Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om opptak på ph.d.-programmet i helsevitenskap - Kandidatmappe ph.d. i helsevitenskap - Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Aslaug Kleppe Lyngra Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering I, 15/ Oppsigelse av studieplass Bachelor i læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse (180 sp) påbegynt høsten Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg Sunde Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om opptak på ph.d.-programmet i helsevitenskap - Kandidatmappe ph.d. i helsevitenskap - Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Aslaug Kleppe Lyngra Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering I, 15/ Søknad om opptak til ph.d.-programmet i helsevitenskap - Kandidatmappe ph.d. i helsevitenskap - Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Aslaug Kleppe Lyngra Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering I, 15/064-1 Søknad om opptak til ph.d.-programmet i atferdsanalyse - Kandidatmappe ph.d. i atferdsanalyse - Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Aslaug Kleppe Lyngra Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering

28 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om permisjon - Master i mote og samfunn - Studentmappe - internasjonalisering /Marina Agersborg Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om opptak til ph.d.-programmet i atferdsanalyse - Kandidatmappe ph.d. i atferdsanalyse - Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Aslaug Kleppe Lyngra Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering I, 15/ Søknad om godskriving av eksamen, prøve, emne eller obligatorisk undervisning - HF - Studentmappe - internasjonalisering /Marina Agersborg Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om opptak på ph.d.-programmet i atferdsanalyse - Kandidatmappe ph.d. i atferdsanalyse - Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Aslaug Kleppe Lyngra Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering I, 15/ Søknad om godskriving av eksamen, prøve, emne eller obligatorisk undervisning - HF - Studentmappe - internasjonalisering /Kristin Sletten Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Forlengelse av stipendiatperiode - Personalmappe - Forvaltning-HF Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Dok. dato: Arkivdel: Personal

29 I,, N, X, S I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Institutt for fysioterapi - Per Møller Axelsen Timelønnet arbeidstaker - Axelsen Per Møller Per Møller Axelsen økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Signert arbeidsavtale - Personalmappe - Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring /Torhild Sager Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Arbeidsavtale - Personalmappe - Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring /Torhild Sager Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Tilsetting av vikar ved TKD, Inst IT, Allmenn Tilsetting i vikariat som høgskolelektor ved TKD, Inst IT Fakultet for teknologi, kunst og design, Institutt for informasjonsteknologi /Laurence Marie Anna Habib HR /Laila Bjørum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Spørsmål om frister og eksamen - Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Anmodning om samarbeid - undersøkelse om mangfold i akademia - kopi av brev til niversitetet i Bergen ndersøkelse om mangfold i akademia niversitets- og høgskolerådet HR /Vibeke Horn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 69

30 I,, N, X, S X, 15/ Arbeidsavtaler fra 1998 Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal Saksfremlegg/innstilling, 15/ Revidert instruks internrevisjonen Revisjonssaker styremøtet 1. september 2015 Rektor, Enhet for internkontroll /Tore Dæhlin Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 010 Saksfremlegg/innstilling, 15/ Forslag til revisjonsplan Revisjonssaker styremøtet 1. september 2015 Rektor, Enhet for internkontroll /Tore Dæhlin Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 010 I, 15/ Oppsigelse av studieplass, bachelorstudium i sykepleie, Pilestredet - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om permisjon - Spesialpedagogikk 2, Kjeller - Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team eksamen /Tine Claes Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Forespørsel om tilbud på KS Fo-prosjekt nr , Arbeidstidsavtalen for undervisningspersonalet - SFS 3 KS Fo - prosjekt Arbeidstidsavtalen for undervisnings Kommunesektorens organisasjon - KS Seksjon for oppdragsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665

31 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om fritak for fag - Ingeniørutdanningen Studentmappe - studieadministrasjon og internasjonalisering Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om utvidet studierett Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/060-1 Søknad om godskriving av tidligere utdanning - Barnehagelærerutdanningen Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/063-1 Oppsigelse av studieplass Bachelor i læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse (180sp) påbegynt høsten Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg Sunde Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument I, 15/064-1 Søknad om godskriving av tidligere utdanning og/eller forhåndsgodkjenning av fag - Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Ola vaas Dok. dato: Arkivdel: Student

32 I,, N, X, S I, 15/066-1 Søknad om 1 års utvidet studierett - Informasjonsteknologi Studentmappe - studieadministrasjon og internasjonalisering /Håkon Erikson Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/067-1 Søknad om godkjenning av karakterer - ingeniørfag - data Studentmappe - studieadministrasjon og internasjonalisering /Håkon Erikson Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/069-1 Søknad om utvidet studierett - Informasjonsteknologi - Studentmappe - studieadministrasjon og internasjonalisering /Håkon Erikson Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Legeerklæring - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om 1 år utvidet frist - Anvendt Data Studentmappe - studieadministrasjon og internasjonalisering /Håkon Erikson Dok. dato: Arkivdel: Student

33 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om å beholde studieplassen - ingeniørfag - data Studentmappe - studieadministrasjon og internasjonalisering /Håkon Erikson Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Opprykk i henhold til Hovedtariffavtalen pkt Personalmappe - HR /Anders Dahle Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om å beholde studieplassen - ingeniørfag - data Studentmappe - studieadministrasjon og internasjonalisering /Håkon Erikson Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad utvidet studierett - Anvendt Data Studentmappe - studieadministrasjon og internasjonalisering /Håkon Erikson Dok. dato: Arkivdel: Student

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-9 Refusjon av sykepenger - Nav Nordre Aker, 14/05361-10 Refusjon av sykepenger - NAV Gamle Oslo I, 14/05439-41 Kontrakt om sensur - BA i kunst og design - ZKD2K09 - Nina Vestby Sensoroppnevning

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-25 Tilsagn om tilskudd til tdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/046-13 Påminnelse - Frist for innsendelse av refusjonskrav - Personalmappe - NAV Alna Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/022-27 Godkjent oppsummering etter møtet 22.01.16 Personalmappe - for HR (1) /Inger Elisabeth Hald 29.02.2016 Personal I, 14/068-5 Arbeidsavtale - LI Personalmappe - for økonomi, Seksjon

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05131-3 Samarbeidsavtale - Royal Holloway and Bedford New College - niversity of London - Erasmus+-avtale - Insitutt SF - 2014-2017 Fakultet SAM - Internasjonale

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/05146-2 Sykepenger - 21.07.2014-03.08.2014-08.09.2014-31.10.2014 - Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-10 Tilbakemelding om sladding av tilbud - minikonkurranse PC`er - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: 27.10.2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/05171-4 Høringsnotat 2015 - utkast til revidert personalreglement Personalreglement for HiOA - ephorte 12/1843 Seksjon for HR /Gry Merethe Lutro Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-40 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV Bjerke økonomi,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05277-3 HiOAs redegjørelse for utvikling og forbedring av kvalitetssystemet Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved HiOA - NOKT ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05124-16 Test av innsynsbegjæring Karis testsak Kalle Testkanin Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Kari Franck Dahl

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05372-16 Tilbud om administrativ tilsetting i vikariat som høgskolelektor ved Institutt for fysioterapi Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss 11.02.2016

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05486-4 Barn/familiens hverdagsliv og profesjonelle praksiser - Rapport fra samarbeid mellom HiOA og helsetjenesten Grorud Bydel Rapporter fra samarbeidsprosjekter Oslo kommune Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05584-11 Søknad om godskriving av eksamen, prøve, emne eller obligatorisk undervisning - Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Anja Marie Enger Dok.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05000-182 Kurssak - Endring i feriebestemmelsen - Bortfall av to ferieuker Kurssak 09.09.2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet infrastruktur, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/044-5 Endring av lønn i forbindelse med opprykk til professor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/05113-9 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Avskjermet NAV tiltak Akershus regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 25.08.2014 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05146-7 Søknad om permisjon Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Dok. dato: 27.01.2015 Arkivdel: Personal Inngående eksternt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05302-9 Søknad om tredje gangs eksamen HSL2400 og HSL3200 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova Dok. dato: 28.10.2015 Arkivdel: Student I, 14/05429-7 Avslutter studium

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/05135-11 Stans av lønn Personalmappe - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Gunda Ruud 20.08.2015 Personal I, 14/05165-3 Doserapport - Statens strålevern - for perioden

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-66 Arbeidsavtale for studentassistenter - Mohammad Yaser Rahmati Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05120-6 Klage på karakterfastsetting - HF - Bachelor i Samfunnsernæring - SERNB2400 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova 03.08.2015 Student, 14/046-15 Refusjonskrav av

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05116-2 Arbeidsavtale - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Dok. dato: 06.01.2015 Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/05124-9 tester

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/068-6 Arbeidsavtale - LI - GF Personalmappe - for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø 14.04.2016 Personal I, 14/05316-82 Signert samarbeidsavtale mellom LI og Tokerud

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-11 Referat fra dialogmøte - Personalmappe - NAV Nordstrand internasjonalisering Dok. dato: 15.06.2015 Arkivdel: Personal I, 14/05118-12 Ferie ikke benyttet i sykeperiode - Personalmappe

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/05237-6 Avtale om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag - Ostepro Limited Timelønnede arbeidsavtaler - Fakultet HF - Studieåret 2014-2015 Ostepro Limited Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/05222-15 Oppsummering etter møte 23.01.2015 Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald 17.02.2015 Personal Internt notat med oppfølging, 14/05248-17 LI - Melding

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05467-9 Søknad om forlenget ammepermisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas 08.10.2015 Personal, Besvart med utgående dokument I, 14/05467-10 Ammeattest Personalmappe

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-7 Purring på persondosimetre fra 2015 som ikke er sendt inn etter bruk og informasjon om fakturering av tapte dosimetre Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-9 Endret møtetidspunkt for dialogmøte - Personalmappe - NAV Nordstrand Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Dok. dato: 08.06.2015 Arkivdel: Personal 12.06.2015,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/06534-20 Tilsagn om tilskudd til BHT-honorar i IA-virksomheter - Personalmappe - NAV Arbeidslivssenter Oslo Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: 30.11.2015 Arkivdel: Personal I, 14/06956-112

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01214-41 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - radiografi - kull 2013-2014/2015 Brita Steine, 15/01743-19 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05120-8 Resultat av klagebehandling - SERNB2400-Internasjonal ernæring Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Surayyo Artykova 21.09.2015 Student X,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05138-2 Rapportene om utredning av kompletterende utdanning er publisert tredning av behov for kompletterende utdanning for søkerne i godkjenningsprosessen for lovregulerte yrker Rambøll

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/032-4 Legeerklæring - praksis - Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Dok. dato: 13.10.2015 Arkivdel: Student, Tatt til etterretning X, 14/05328-39 Protokoll Høgskolestyret

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/089-5 Innvilget søknad om permisjon - Bachelorstudium i sykepleie - SPH Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger 15.01.2016 Student, 14/05325-4 Foreløpig svar på søknad om

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-8 Doserapport for perioden 01.02.2016-03.04.2016 Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad 15.04.2016 69 I, 14/05573-29

Detaljer

Journaldato: 01.08.2014-03.08.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 26.05.2014. Klassering: 212.

Journaldato: 01.08.2014-03.08.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 26.05.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 03.08.2014, Dokumenttype:,, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 08.08.2014 Tilbud om fast stilling Tilsetting i stilling som rådgiver/førstekonsulent

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05001-22 Test ekspederinng Test infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Maria Hellum infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons-

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05334-3 Søknad om permisjon studieåret 2015/2016 - bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Guri Vinje Dok. dato: 28.04.2015 Arkivdel: Student, Besvart med utgående

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05125-16 Søknad om opptak til enkeltemne - teknologi - ELFE1000 - Rolf-Erik Tjelmeland Søknad om opptak til enkeltemner - teknologi - TKD - 2014 - samlesak

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/004-4 Innvilget søknad om 10 prosent omsorgspermisjon - HTA 20 nr. 7 Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: 04.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/077-9 Høgskolen i Oslo og Akershus

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-74 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Saja Andersson Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-30 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV Sunndal økonomi, Seksjon for lønn og

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01291-17 Tilleggskontrakt Erasmus Pluss 2014 Mobilitet 2015-1-NO01-KA103-013035 Erasmus+ Mobilitetsmidler 2015-2016 Senter for internasjonalisering av utdanning /Vidar Pedersen Internasjonalt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-13 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten 24.06.2015 Personal N, 14/05135-8 Om mulig forlengelse av stipendiat

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-15 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/077-5 Foreløpig avklaring av intervjugrupper

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-32 Tilsagn om tilskudd til Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) enkeltplass - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, 14/05391-4 Varsel om tap av studierett - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - Studentmappe -, 14/06071-9 Bekreftelse på oppsigelse Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

Journaldato: 24.07.2014-25.07.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 22.06.2014. Klassering: 212.

Journaldato: 24.07.2014-25.07.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 22.06.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 28.07.2014 nnhold: Sakkyndig vurdering - Tilsetting i F-stilling i maskinfag - TKD Tilsetting

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05565-13 Tilbud om tilsetting for to måneder Personalmappe - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Andrew John Feltham Dok. dato: 26.02.2016 Arkivdel: Personal, 14/05869-19

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05435-3 Refusjon av sykepenger - 07.07.15-30.08.15 - Personalmappe - NAV Vestre Aker økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten 09.09.2015 Personal, 14/054-32 Arbeidsavtale 2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01591-7 Referat avdelingsråd AL 26.01.2016 Avdelingsråd AL Avdeling for lærerutdanning /Håvard lstein Dok. dato: 27.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/03454-8 Kontrakt - gjesteforeleser

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/064-2 Svar på søknad om samarbeid på deler av eksamen i MAPD5100 Søknad om samarbeid på deler av eksamen i MAPD5100 - masterstudium i produktdesign - TKD - PD - Avdeling for ressursutvikling

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05361-5 Refusjon av sykepenger - 19.02.15-15.03.15 - NAV Gamle Oslo /Hildur Skjeggedal tgående internt produsert, 14/05378-5 Refusjon av sykepenger - NAV Bærum

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-35 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-78 Midlertidig tilsetting som studentassistent ved HiOA - Samson Badishe Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01565-3 Retur av signert arbeidsavtale EFL Tilsettingssak - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01606-3 Retur av signert

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05096-1 test av kontaktsøk Test Kari Franck Dahl Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Karin Bjørnebo Løvli 18.11.2015

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-51 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Gjesdal kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: 05.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05328-83 Innmelding av delegasjon og strategisk viktige saker til etatsstyringsmøtet hos KD Høgskolestyret - møtedokumenter Kunnskapsdepartementet Rektor, Stab /Ina Tandberg Dok. dato:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/05335-10 Innstilling EAP Oppretting og utlysning av to faste faglige stillinger i EAP jf ephorte 2014/3827 HR /Elisabeth Foyn Ranheimsæter Offl 25 første led HR /Elisabeth Foyn Ranheimsæter

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner Studentsaker HBV 1 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv

Journaldato: , Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.7.2014-29.7.2014, Dokumenttype:,, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 30.07.2014 Behov for ytterlige opplysninger - søknad om tillatelse til

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05146-10 Søknad om fortsatt permisjon - Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR Dok. dato: 14.12.2015 Arkivdel: Personal X, 14/05328-57 Protokoll Høgskolestyret Høgskolestyret

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01366-13 Sensorbrev -, 14/01394-17 Sensorbrev - JS2006 Norske og internasjonale rettslige institusjoner Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu, 14/01394-18 Sensorbrev - JS2004 Erstatningsrett

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-2 Tilbud - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen 16.09.2014 053 17.09.2014, Tatt til orientering Inngående eksternt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-82 Signert arbeidsavtale med separat timeliste - TKD - Institutt for bygg- og energiteknikk - Marius Dahl Ronde Midlertidig tilsetting av studentassistenter

Detaljer

Journaldato: 29.05.2014-01.06.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv

Journaldato: 29.05.2014-01.06.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 01.06.2014, Dokumenttype:, U, N,, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 03.06.2014 ES529837 - RPRO ( ri prosjektstøtte ) - rom breaking News With

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/03255-3 tlysning av tdanningskvalitetsprisen 2016 tdanningskvalitetsprisen Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKT) Seksjon for utdanning /Anne Gro Dalland Dok. dato: 28.04.2016

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv

Journaldato: , Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.7.2014-20.7.2014, Dokumenttype:,, N,, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 21.07.2014 Høring utkast ny samarbeidsavtale L og skoleeiere Samarbeidsavtaler

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01226-4 Klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett Journaldato: 23.12.2015 Tilg. kode: Dok. dato: 23.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01473-4 Klage på sensur til eksamen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/01157-5 Vedrørende oppsigelse av studieplass Studentmappe - tgående internt produsert, 14/01201-4 Vedrørende klage på sensurvedtak Studentmappe - Dok. dato: 24.08.2014

Detaljer

Referat fra møtet i DGU ved Fakultet for helsefag 14.04.2015 kl. 14-16 i Pilestredet 32, 10. etasje rom N100.037

Referat fra møtet i DGU ved Fakultet for helsefag 14.04.2015 kl. 14-16 i Pilestredet 32, 10. etasje rom N100.037 Til medlemmer og varamedlemmer av doktorgradsutvalget (DGU) ved Fakultet for helsefag Dato: 13. mai 2015 Vår ref.: ref. Saksbehandler: Aslaug Kleppe Lyngra Deres ref.: ref. Referat fra møtet i DGU ved

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I, 14/01569-18 Arbeidsavtale i retur - aksept, perioden 01.08.2016-31.07.2017 Forlengelse av engasjement i bistilling Dok. dato: 03.05.2016 Arkivdel: Personal 215 04.05.2016, Tatt til etterretning I, 14/01885-19

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S Mottaker: N, 15/01306-98 Søknad om tilgang til FS for Miriam Aaberg Tilgang til Felles Studentsystem (FS) ved Høgskolen i Bergen Seksjon for utdanning /Maj Brit Iden Brukerservice /Gunhild

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/068-3 Korrigering av foreldrepermisjon - Personalmappe - NAV Frogner Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: 17.02.2015 Arkivdel: Personal X, 14/05328-33 Møteinnkalling Høgskolestyret

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-8 Lønn - feriepenger - gruppelivsforsikring ved bortgang Dok. dato: 06.07.2015 Arkivdel: Personal N, 14/05339-60 Søknad publiseringsstøtte - Open Access tidsskrift Støtte til forfatterbetaling

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05486-13 Regnskap for prosjekt i Bydel Søndre Nordstrand Rapporter fra samarbeidsprosjekter Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand internasjonalisering /Gro Mathilde Moldstad 18.02.2016

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05442-17 Innvilgelse av uførepensjon - Personalmappe - Statens pensjonskasse Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Gerd Hissingby 15.09.2015 Personal X, 14/05456-5

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/022-23 Søknad om permisjon med lønn Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald 11.11.2015 Personal 221 18.11.2015, Tatt til etterretning N, 14/05485-9 Endring av lønn - Personalmappe -

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01152-6 Informasjon om forskriftsendring og videre oppfølging Høring Nasjonale deleksamener - endring i forskrifter om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00036-15 Møteinnkalling Styret for høyskolens fond og legater 08.12.2016 Styret for høyskolens fond og legater NHH 2014 - Offl 12 Seksjon for økonomi /Anette ndheim, 14/00168-4 Æresdeklarasjon

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05107-1 Konkurransegrunnlag - minikonkurranse pc'er Minikonkurranse PC'er økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: 26.08.2014 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 053

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-75 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Arthika Surendran Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05121-6 Arbeidsavtale - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Dok. dato: 06.03.2015 Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/05222-20

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05262-11 Kontrakt til signering - Rammeavtale internrevisjon Anbudskonkurranse - Tjenester for utvikling og gjennomføring av internrevisjon - Virksomhetsutvikling

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/018-2 Opprykk - lønn - Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Liv Kalveland Dok. dato: 07.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/05325-3 Søknad om godskriving

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01002-158 Fo tildelingsbrev 2015-16 - svarbrev til alle søkere vedlagt AL Fo-midler 2015-2016 Avdeling for lærerutdanning /Nina Grieg Viig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 I, 15/01803-4

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05328-39 Vedtak - Nye styremedlemmer ved HiOA Høgskolestyret - møtedokumenter Oslo kommune Fellesadministrasjonen 011 I, 14/05339-34 Søknad om støtte til tilskudd til forfatterbetaling

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-37 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Kari Kristine Heggstad Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-38 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05735-4 Søknad om forlengelse av studierettsperiode Bachelor i læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse (180 sp) påbegynt høsten 2012 - Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg

Detaljer