DMS Software Innovation - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S, 14/089-5 Innvilget søknad om permisjon - Bachelorstudium i sykepleie - SPH Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger Student, 14/ Foreløpig svar på søknad om innpassing - Fritak i bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Kristin Sletten Student, 14/ Innvilget søknad om permisjon uten lønn Personalmappe - for HR (1) /Inger Elisabeth Hald Personal, 14/ Overføring til Seksjon for eksamen og studieadministrative systemer Personalmappe - for HR (1) /Brita Bye Personal X, 14/ Veilederkontrakt - mastergradsoppgave - Læring i komplekse systemer Studentmappe - internasjonalisering Student X, 14/ Godkjenning som sensor ved HiOA - Bachelorstudium i sosialt arbeid - Extended Paper - Torhild Reidun Øvestad Rosell Godkjenning som sensor ved HiOA - SAM - Bachelor i sosialt arbeid og internasjonalisering /Marcin Klusak

2 I,, N, X, S X, 14/ Godkjenning som sensor ved HiOA - Bachelorstudium i sosialt arbeid - Sosial administrasjon og planlegging - Erik Sørensen Godkjenning som sensor ved HiOA - SAM - Bachelor i sosialt arbeid og internasjonalisering /Marcin Klusak 441 X, 14/ Godkjenning som sensor ved HiOA - Bachelorstudium i sosialt arbeid - Sosial administrasjon og planlegging - Kari Langaard Godkjenning som sensor ved HiOA - SAM - Bachelor i sosialt arbeid og internasjonalisering /Marcin Klusak 441 X, 14/ Godkjenning som sensor ved HiOA - Bachelorstudium i sosialt arbeid - Innføring i psykologiske grunnbegreper - Jon Fabritius Godkjenning som sensor ved HiOA - SAM - Bachelor i sosialt arbeid og internasjonalisering /Marcin Klusak , 14/06-7 Resultat av klagebehandling -SPH1001 Grunnleggende sykepleie - bachelorstudium i sykepleie - studiested Kjeller Studentmappe - internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Student X, 14/ Korrespondanse på e-post - Studieløp og tap av studierett - Bachelorstudiet i sykepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Student

3 I,, N, X, S, 14/ Korrespondanse om utlån av medarbeider - Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal, 14/ Bekrefter utlån fra HiOA til KD Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal I, 14/ Vedtak om opplysningsplikt - kvartalsvis undersøkelse - egenmeldt sykefravær Egenmeldt sykefravær SSB - ephorte 2012/00006 Statistisk sentralbyrå for HR (1) /Monica Johnsen Solhaug , 14/ Bekreftelse på innbetaling - Feilutbetaling av lønn Personalmappe - Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Personal I, 14/ Påminnelse om frist for innsendelse av refusjonskrav på tidsubestemt lønnstilskudd Personalmappe - NAV Vestre Aker Fakultet for helsefag, Seksjon for HR Personal X, 14/ Godkjenning som sensor ved HiOA - Bachelorstudium i barnevern heltid - tsatte barn og unge i ulike institusjoner - Stian Vatnedal Godkjenning som sensor ved HiOA - SAM - Bachelor i barnevern og internasjonalisering /Marcin Klusak

4 I,, N, X, S X, 14/ Godkjenning som sensor ved HiOA - Bachelorstudium i barnevern heltid - tsatte barn og unge i ulike institusjoner - Dag Lund-Fallingen Godkjenning som sensor ved HiOA - SAM - Bachelor i barnevern og internasjonalisering /Marcin Klusak X, 14/ Godkjenning som sensor ved HiOA - Bachelorstudium i barnevern heltid - tsatte barn og unge i ulike institusjoner - Karsten Brynildsrud Godkjenning som sensor ved HiOA - SAM - Bachelor i barnevern og internasjonalisering /Marcin Klusak X, 14/ Godkjenning som sensor ved HiOA - Bachelorstudium i barnevern heltid - tsatte barn og unge i ulike institusjoner - Mona-Iren Hauge Godkjenning som sensor ved HiOA - SAM - Bachelor i barnevern og internasjonalisering /Marcin Klusak X, 14/ Godkjenning som sensor ved HiOA - Bachelorstudium i barnevern heltid - Child Welfare and Creative Methods in Social Work - Torhild Reidun Øvestad Rosell Godkjenning som sensor ved HiOA - SAM - Bachelor i barnevern og internasjonalisering /Marcin Klusak X, 14/ Godkjenning som sensor ved HiOA - Bachelorstudium i barnevern heltid - Extended Paper - Torhild Reidun Øvestad Rosell Godkjenning som sensor ved HiOA - SAM - Bachelor i barnevern og internasjonalisering /Marcin Klusak

5 I,, N, X, S X, 14/ Rapportering ph.d.-kandidater LI 3. tertial 2015 Rapportering om PhD-stipendiatene HiOA SAK 14/1924 Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Aleksandra Sawicka I, 14/ Rapportering om ph.d. kandidater SPS 3.tertial 2015 Rapportering om PhD-stipendiatene HiOA SAK 14/1924 Senter for profesjonsstudier /Oddgeir Osland Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Vigdis Berger I, 14/ Signert avtale om gjennomføring av ngdata-undersøkelsen i Bjerkreim Bjerkreim kommune - KoRus Vest Stavanger - NOVA ngdata Kompetansesenter Rus - region vest - KoRus Vest Stavanger Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring /Silje Hartberg I, 14/ Signert avtale om gjennomføring av ngdata-undersøkelsen i Sola mellom Sola kommune - KoRus Vest Stavanger - NOVA ngdata Sola kommune Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring /Silje Hartberg I, 14/ Avtale om gjennomførig av ngdata-undersøkelsen - NOVA og Kristiansand kommune ngdata Kristiansand kommune Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring /Silje Hartberg 632

6 I,, N, X, S I, 14/ Signert avtale om gjennomføring av ngdata-undersøkelsen i Vågan mellom Vågan kommune - KoRus Nord - NOVA ngdata Vågan kommune Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring /Silje Hartberg , 14/ Bekreftelse på ny sluttdato Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal N, 14/ Stans av lønn Personalmappe - for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal , Tatt til etterretning I, 14/ Levering fra Brønnøysundregistrene - registrering studentbedrift Made in China publications Registreringer i Brønnøysundregistrene - ephorte 12/2436 Brønnøysundregistrene Fakultet for samfunnsfag, Institutt for journalistikk og mediefag I, 14/ Levering fra Brønnøysundregistrene - Made in China Event and Marketing studentbedrift Registreringer i Brønnøysundregistrene - ephorte 12/2436 Brønnøysundregistrene Fakultet for samfunnsfag, Institutt for journalistikk og mediefag 000 N, 14/ Endring av lønn Personalmappe - for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal , Tatt til etterretning

7 I,, N, X, S N, 14/ Endring av lønnsopplysninger - Foreldrepermisjon - Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Gerd Hissingby Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Personal, Tatt til etterretning I, 14/ Søknad om å få besvare eksamen på engelsk - Bachelor i sosialt arbeid - Studentmappe - og internasjonalisering /Marcin Klusak Student , Besvart med utgående dokument I, 14/ Søknad om å skrive bacheloroppgave på engelsk - Bachelor i sosialt arbeid - Studentmappe - og internasjonalisering /Marcin Klusak Student , Besvart med utgående dokument I, 14/ Tilbud på ordning av historiske arkiver Ordning av arkiv etter Arbeidsforskningsinstituttet (Thorsrudarkivet) Stiftelsen Asta Avdeling for teknologi og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning 041, 14/ Svar på søknad om tilrettelagt eksamen i og unntak fra progresjonskrav - Bachelorstudium i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Student, 14/ Tilbud om stilling som postdoktor - LI - YFL Personalmappe - Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Personal

8 I,, N, X, S, 14/ Resultat av klagebehandling - SPH1020 Grunnleggende sykepleie - bachelorstudium i sykepleie - studiested Kjeller Studentmappe - internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Student I, 14/ Innvilget forlenget uførepensjon Personalmappe - Statens pensjonskasse Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Personal I, 14/ Refusjon av foreldrepenger Personalmappe - NAV Gamle Oslo Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt Personal, Tatt til etterretning N, 14/ Midlertidig overflytting Personalmappe - Avdeling for organsiasjon og virksomhetsstyring, Avdeling for HR /Dag-Roar Oskal Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Ellen Merethe Magnus Personal I, 14/ Arbeidsavtale - HF - SHA Personalmappe - for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem Personal , Tatt til etterretning, 14/ Oppfølgingsplan 2 Personalmappe - NAV Sagene Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss Personal

9 I,, N, X, S I, 14/ Søknad om fjerde eksamensforsøk - Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Student , Tatt til etterretning N, 14/ Oversendelse til utvalg for studentsaker - søknad om fjerde eksamensforsøk - tredje år - Bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Student, 14/ Videre studieløp - Bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Student I, 14/083-3 Søknad om permisjon - Masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap Studentmappe - og internasjonalisering /Lisbeth Rise Student, Besvart med utgående dokument, 14/083-4 Innvilget søknad om permisjon - Masterstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap Studentmappe - og internasjonalisering /Lisbeth Rise Student, 14/ Kommunikasjon via tolk - sluttrapport Kommunikasjon via tolk - oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet - ephorte 13/4351 Integrerings- og mangfaldsdirektoratet Seksjon for oppdragsadministrasjon /Aksel Torsnes Mehlum 665

10 I,, N, X, S I, 14/ Bekreftelse på forlengelse av kontrakt med Webpro AS fra Anskaffelse infoskjermsystem for HiOA ephorte 14/2156 Webpro AS Avdeling for organisasjon og virksomhetsstyringe, Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon, Seksjon for profilering, rekruttering og omdømme /Per Gunnar Paulsen I, 14/ Bekreftelse på forlengelse av kontrakt med WebPro AS fra Anskaffelse infoskjermsystem for HiOA ephorte 14/2156 Webpro AS Avdeling for organisasjon og virksomhetsstyringe, Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon, Seksjon for profilering, rekruttering og omdømme /Per Gunnar Paulsen X, 14/ Rapport etter arbeidsplassvurdering Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Mette Sandberg Personal X, 14/ Refusjonssøknad til NAV - Honorar til bruk av bedriftshelsetjeneste Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Mette Sandberg Personal I, 14/ Søknad om 50 % permisjon desember Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal , Tatt til etterretning I, 14/ Søknad om 50 % permisjon januar-mars 2016 Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal , Tatt til etterretning

11 I,, N, X, S N, 14/ Framdriftsrapport - såkornmidler - Marit Leegaard HOV Såkornmidler 2014, ephorte 14/628 Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Kari Torslett Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Inger Johanne Flatland X, 14/ Bekreftelse på mottatt gave Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Personal, 14/ Innvilget søknad om 70 % ulønnet permisjon Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Cathrine Jørstad Personal, 14/ Lønn ved overgang til fast stilling Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Elisabeth Løchen Personal, 15/ Ny behandling av fritakssak etter klage - masterstudium i psykisk helsearbeid Studentmappe - internasjonalisering /Kristin Sletten Student I, 15/ Søknad om permisjon - Grunnskolelærerutdanning Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Andreas Kristoffer Johansen Student

12 I,, N, X, S, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - IT - Veiledning MA1000 / EMFE 1000 Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Kristian Fredrik Nikolaisen Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Harald Balstad Magnussen , 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - IT - Veiledning MA1000 / EMFE 1000 Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Idar Bergfjord Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Harald Balstad Magnussen I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - IT - Idar Bergfjord Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Idar Bergfjord for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum , Tatt til etterretning I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD- IT - Kristian Nikolaisen Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Kristian Fredrik Nikolaisen for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum , Tatt til etterretning X, 15/ Orientering om innsending av søknad om uførepensjon til SPK ( Statens Pensjonskasse ) Personalmappe - Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning /Gunn Bjørnsen Personal

13 I,, N, X, S N, 15/ Ber om innspill - Rapportering av institusjoners samarbeid med eksterne aktører om høyere utdanningsstudier i Norge Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners samarbeid med eksterne aktører om å tilby høyere utdanning internasjonalisering og internasjonalisering Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Kari Hoel N, 15/ Oppfølging fra NOKT ( Nasjonalt Organ for Kvalitet i tdanningen ) - HiOAs samarbeid med eksterne aktører Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners samarbeid med eksterne aktører om å tilby høyere utdanning internasjonalisering og internasjonalisering Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Kari Hoel , 15/ E-post utveksling - studieløp - bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Student N, 15/ Anmodning om forlengelse av tilsettingsperiode - GF - Stipendiat - Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal , Tatt til orientering X, 15/ Signert timeliste for timebetalt personale - HiØ Timelønnet arbeidstaker - Eva Skærbæk Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Murat Balci

14 I,, N, X, S I, 15/ Varsel om fare for ikke bestått praksis Studentmappe - Seksjon for praksisadministrasjon /Trine Johnsrud Seksjon for praksisadministrasjon /Annegrete Møller-Stray Student N, 15/ Anmodning om fast tilsetting - seksjon for oppdragsadministrasjon Personalmappe - Seksjon for HR /Gry Merethe Lutro Offl 25 første ledd Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal, 15/ Innvilget omsorgspermisjon fom februar 2016 tom januar 2017 Personalmappe - for HR (1) /Wenke Haugslett Personal I, 15/ Søknad om omsorgspermisjon uten lønn, søknad om ferie og overføring av ferie - Personalmappe - for HR (1) /Wenke Haugslett Personal , Tatt til orientering, 15/ Sluttrapport - Såkornmidler - Colin Charnock Såkornmidler HOV 2012 Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Kari Torslett Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Inger Johanne Flatland I, 15/ Søknad om permisjon - Bachelorstudium i Sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Student , Besvart med utgående dokument

15 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om redusert stilling Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal , Besvart med utgående dokument, 15/ Innvilget søknad om redusert arbeidstid Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal N, 15/ Endringsskjema - Endret stillingsprosent Personalmappe - for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Personal, Tatt til etterretning I, 15/ Innvilgelse av uførepensjon Personalmappe - Statens pensjonskasse Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Christensen Eckholm Personal, 15/ Revidert tilbud om stipendiatstilling Tilsetting i to 3-årige stipendiatstillinger ved Institutt for sosialfag- engelsk utlysning Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt I, 15/ Rapport - Astrid Bergland Fo-utvalgets strategiske midler - midler til å styrke forskningsmiljøer ved Fakultet for helsefag Fakultet for helsefag, Institutt for fysioterapi /Astrid Bergland Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Inger Johanne Flatland , Tatt til etterretning

16 I,, N, X, S X, 15/ Rapport etter arbeidsplassvurdering Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Mette Sandberg Personal X, 15/ Søknad om refusjon fra NAV - Bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Mette Sandberg Personal, 15/ Opprykk til professor Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Elisabeth Løchen Personal, 15/ Attest - Personalmappe - for HR (1) /Cecilie Haugen Horn Personal, 15/ Informasjon om rettigheter ved sykefravær Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Mette Sandberg Personal X, 15/ Tidskonto for ph.d.-stipendiat - Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Mette Sandberg Personal

17 I,, N, X, S, 15/ Oppfølgingsplan Personalmappe - NAV Frogner Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Personal I, 15/ Revidert tidspunkt for dialogmøte Personalmappe - NAV Frogner Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Personal , Tatt til etterretning, 15/ Nytt tilbud om tilsetting som høyskolelektor ved HiOA - TKD - EST Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Anders Lervåg Thiseth Personal, 15/ Klage på pretendert endringsoppsigelse Klage på endringsoppsigelse - for HR (1) /Live K. Pedersen , 15/ Oversendelse av signert kontrakt - ventilasjon Anbudskonkurranse - Ventilasjons- og kjøletekniske tjenester - rammeavtale - Eiendom Luftkvalitet AS for økonomi (1) /Tobias Brokhaug Persson 032, 15/ Oversendelse av signert kontrakt - kjøling Anbudskonkurranse - Ventilasjons- og kjøletekniske tjenester - rammeavtale - Eiendom AF Energi og Miljøteknikk AS for økonomi (1) /Tobias Brokhaug Persson 032

18 I,, N, X, S I, 15/ Signert kontrakt - rammeavtale for service og vedlikehold av kjøling - AF Energi og Miljøteknikk AS Anbudskonkurranse - Ventilasjons- og kjøletekniske tjenester - rammeavtale - Eiendom AF Energi og Miljøteknikk AS Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 for økonomi (1) /Tobias Brokhaug Persson , Tatt til etterretning I, 15/ Signert kontrakt - Rammeavtale for service og vedlikehold av ventilasjon - Luftkvalitet AS Anbudskonkurranse - Ventilasjons- og kjøletekniske tjenester - rammeavtale - Eiendom Luftkvalitet AS for økonomi (1) /Tobias Brokhaug Persson , Tatt til etterretning X, 15/ Signert vedtaksprotokoll i tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskningssaker - HF - postsak Tilsetting i 1,5 stilling som førsteamanuensis/ førstelektor ved Institutt for atferdsvitenskap Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Marianne Holm Jensen Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Marianne Holm Jensen I, 15/ Bekreftelse på grad - Philosophiae Doctor Degree Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Gerd Synnøve Hansen Personal, 15/ Opprykk til førsteamanuensis - TKD - BE - Personalmappe - Offl 25 første ledd Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Gerd Synnøve Hansen Personal X, 15/ Protokoll over Anbudskonkurranse - kart- og navigasjonstjeneste - avdeling for eiendom for økonomi (1) /Morten Johan Ringøen 032

19 I,, N, X, S X, 15/ E-post utveksling - timer på Mangfold i Akademia - prosjektet - Kandidatmappe ph.d. i profesjonsstudier - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Vigdis Berger Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Vigdis Berger Student 622 X, 15/ tfylt timeliste for timebetalt personale - SAM - SF Timelønnet arbeidstaker - Lee Sobo-n Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Murat Balci, 15/ Tilbud om tilsetting i vikariat som instituttleder ved BL Personalmappe - Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis Personal X, 15/ Refusjonsskjema etter arbeidsplassvurdering Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Mette Sandberg Personal I, 15/ Søknad om å få avlegge eksamen under permisjon - bachelorstudium i sykepleie, Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Tilbud om ekstra tilsetting i tillegg til stilling som førsteamanuensis ved HiOA Personalmappe - Offl 25 Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Personal

20 I,, N, X, S X, 15/ tlysningstekst - Tilsetting i åremålstilling som instituttleder ved Fakultet TKD - Institutt EST Tilsetting i åremålstilling som instituttleder ved Fakultet TKD - Institutt EST Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum N, 15/ Innstilling Tilsetting av førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor i Arkiv- og dokumentbehandling - SAM Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Offl 25 Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt I, 15/ Søknad om permisjon - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Studentmappe - og internasjonalisering /Heli Bergset Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Arbeidsplassvurdering Personalmappe - Bedriftshelsetjenesten BHT Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal, 15/ Retur av signert tilleggskontrakt - Erasmus + mobilitet NO01-KA Erasmus + mobilitetsmidler Senter for internasjonalisering av utdanning - SI Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for internasjonalisering /Lise Bakke Brøndbo X, 15/ Veilederkontrakt - mastergradsoppgave - Læring i komplekse systemer Studentmappe - internasjonalisering Student

21 I,, N, X, S, 15/ Korrespondanse på e-post - spørsmål angående andre semester - Bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Student, 15/ Vedtak om oppnevning av veileder - Kandidatmappe ph.d. i helsevitenskap - Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Kim Henrik Ruud Student 622 I, 15/ Søknad om permisjon - Master i universell utforming Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Håkon Erikson Student I, 15/ Søknad om fjerde eksamensforsøk - Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Student , Tatt til etterretning I, 15/ Grunnlag for vitnemål - førskolelærerutdanningen - Hege Ommen Sæther Duplikatvitnemål og karakterbekreftelser - fakultet LI Hege Ommen Sæther Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team eksamen , 15/ Ny bekreftelse på refusjon av tjenestereise Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Marianne Holm Jensen Personal

22 I,, N, X, S X, 15/ tfylt timeliste for timebetalt personale - SAM - OAV Timelønnet arbeidstaker - Robert Hansen Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Murat Balci N, 15/ SAP-skjema - HF - SHA - høgskolelektor Tilsetting i stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Offl 14 Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Camilla Næss, Tatt til etterretning N, 15/047-5 Endring av lønn Personalmappe - Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Personal , Tatt til etterretning, 15/ Tilbud om forlenget kontorplass i Gründerredets lokaler Gründerredet 2015 Turbodevs AS Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Kjersti Sjaatil , 15/ Korrespondanse på e-post - Tilrettelegging vår Bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Student N, 15/ Oversendelse til utvalg for studentsaker - ikke bestått praksis - bachelorstudium i sykepleie - SPH - Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger Student

23 I,, N, X, S, 15/ Oversender arbeidsavtale som stipendiat ved SPS - Galina Shavard Tilsetting av stipendiat ved SPS Galina Shavard Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Andrew John Feltham X, 15/ Registreringsskjema for rekruttering - Galina Shavard - Stipendiat SPS Tilsetting av stipendiat ved SPS Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Andrew John Feltham X, 15/ Prisvinnere 2015 IDEkonkurransen ved HiOA ephorte SAK 13/5511 Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Kari Torslett I, 15/ Søknad om permisjon - bachelorstudium i sykepleie, Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Avtale ved opptak til ph.d. i sosialt arbeid og sosialpolitikk - Kandidatmappe ph.d. i sosialt arbeid og sosial - og internasjonalisering /Anne Thorsen Student I, 15/051-2 Søknad om fritak ved overflytting - Bachelorstudium i Facility Management (fak. SAM) Studentmappe - og internasjonalisering /Heli Bergset Student, Besvart med utgående dokument

24 I,, N, X, S, 15/051-3 Innpassing av et emne ved overflytting - Bachelorstudium i Facility Management - fak. SAM Studentmappe - og internasjonalisering /Heli Bergset Student N, 15/ Grunnlag for tilsetting - Prosjektstilling Inst EST - TKD Tilsetting midlertidig i 40 % stilling som førsteamanuensis ved Fak TKD, Inst. EST Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum N, 15/018-2 Anmodning om forlengelse av tilsetting - GF - Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Offl 25 Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal , Tatt til orientering X, 15/031-3 Bekreftelse på mottatt gave Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Personal, 15/054-9 Varsel om tap av studierett - Bachelorstudium i Facility management Studentmappe - internasjonalisering /Simon Friis Larsen Student I, 15/ Søknad om fjerde eksamensforsøk i FAMA Statistikk - Bachelorstudium i Facility management Studentmappe - internasjonalisering /Simon Friis Larsen Student Midlertidig svar sendt

25 I,, N, X, S, 15/ Foreløpig svar - Søknad om fjerde eksamensforsøk i FAMA Statistikk - Bachelorstudium i Facility management Studentmappe - internasjonalisering /Simon Friis Larsen Student, 15/ Søknad om AFP Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Personal X, 15/ tlysningstekst - 50 % stilling som prosjektleder ved Inst EST - TKD - Enhet for innovasjon og kompetanseutvikling Tilsetting prosjektleder - høgskolelektor ved Fak TKD, Inst EST Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum X, 15/ Rapport etter arbeidsplassvurdering Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Mette Sandberg Personal X, 15/ Innstilling til stilling som studieleder ved Institutt for maskin, elektro og kjemi - TKD Tilsetting i åremålsstillinger som studieleder 50% ved Fak TKD, Inst. MEK Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR Offl 25 første ledd Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum I, 15/ Signert avtale om etterutdanning - HIOA - LI og stiftelsen IMTEC Avtaler om etterutdanning - korte kurs - LI - seksjon for oppdragsadministrasjon - BOA - studieåret Stiftelsen IMTEC Seksjon for oppdragsadministrasjon /Eva Skals Johnskareng

26 I,, N, X, S X, 15/ Referat fra oppfølgingssamtale - Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Lise Maria Rønning Personal, 15/ Tilbud om tilsetting i midlertidig 100 % stilling - Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Lise Maria Rønning Personal I, 15/ Kontrakt om sensuroppdrag - Bachelor i sykepleie - Sykepleieren som kliniker og fagutvikler 1, SYBA(S) (D) Tove Kristin Greaker Sensoroppnevning - HF - Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid - SHA - studieår Tove Kristin Greaker internasjonalisering /Daisy Tseung , Tatt til etterretning I, 15/ Kontrakt om sensuroppdrag - Bachelor i sykepleie - Sykepleieren som kliniker og fagutvikler 1, SYBA(S) (D) Camilla Buch Gudde Sensoroppnevning - HF - Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid - SHA - studieår Camilla Buch Gudde internasjonalisering /Daisy Tseung , Tatt til etterretning, 15/ Lønnsopprykk - HTA Personalmappe - Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Greta Juul for HR (1) /Anders Dahle Personal X, 15/ tfylt timeliste for timebetalt personale - SAM Timelønnet arbeidstaker - Leif Rune Sundli Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Murat Balci

27 I,, N, X, S N, 15/ Kreering til philosophiae doctor - ph.d. - i sosialt arbeid og sosialpolitikk - Picot Aurelie Michele Fremstilling til doktorgradsprøven ph.d. i sosialt arbeid og sosialpolitikk - Picot Aurélie Michele Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling og internasjonalisering /Anne Thorsen 624 I, 15/ Signert kontrakt - Malercompagniet Oslo AS - Rammeavtale for malertjenester og materiell Anskaffelse - Rammeavtale for malertjenester og materiell - Eiendom Malercompagniet Oslo AS for økonomi (1) X, 15/ tfylt timeliste for timebetalt personale - SAM Timelønnet arbeidstaker - zma Ilyas Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Murat Balci X, 15/ Signert timeliste for timebetalt personale - SAM Timelønnet arbeidstaker - Regine Meland Leksen Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Murat Balci X, 15/ tfylt timeliste for timelønnet arbeidstaker - SAM - SF Timelønnet arbeidstaker - Cecilie Sudland Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Murat Balci N, 15/ Etablering av Videreutdanning i akuttsykepleie - videre behandling i høgskolestyret HiOA Forslag til nytt studium - Videreutdanning i akuttsykepleie 90 studiepoeng - HF - SHA Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Mona Sinding-Larsen internasjonalisering /Kristin Sletten 411

28 I,, N, X, S I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - SAM - JM Timelønnet arbeidstaker - Skjulstad Synne Synne Skjulstad for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran X, 15/ tfylt timeliste for timelønnet arbeidstaker - SAM - SF Timelønnet arbeidstaker - Anne Natrud Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Murat Balci I, 15/ Søknad om permisjon - Bachelorstudium i arkiv og dokumentbehandling Studentmappe - og internasjonalisering /Marianne Brekke Student, Besvart med utgående dokument, 15/ Delvis innvilget søknad om godskriving og fritak fra fag - SAM - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - Studentmappe - og internasjonalisering /Elin Kristin Hansen Student X, 15/ Saksframlegg til klagenemnda - sak 1/ Mistanke om fusk - masterstudium i energi og miljø - Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Betty Jacobsen

29 I,, N, X, S, 15/ Invitasjon til møte i klagenemnda sak 1/ Mistanke om fusk - masterstudium i energi og miljø - Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Betty Jacobsen X, 15/ Signert vedtaksprotokoll i tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskningssaker - HF - postsak Tilsetting i midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved institutt for fysioterapi - poliklinikken Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Marianne Holm Jensen , 15/ tlån til Seksjon ST P32 ved Fakultet for helsefag våren 2016 Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad Personal, 15/ Resultat av klagebehandling - SPH1020 Grunnleggende sykepleie - bachelorstudium i sykepleie - studiested Kjeller Studentmappe - internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Student X, 15/ Protokoll - JNETT Journalistikk 1 - Grunnleggende nyhetsjournalistikk - vår Eksamensprotokoller - SAM - journalistikk på nettet - studieår og internasjonalisering /Ken Henry Hyttemoen 442 X, 15/ Protokoll - JNETT Journalistikk 2 - De journalistiske arbeidsmetodene - vår Eksamensprotokoller - SAM - journalistikk på nettet - studieår og internasjonalisering /Ken Henry Hyttemoen 442

30 I,, N, X, S X, 15/ Protokoll - JNETT Journalistikk 3 - Journalist i ulike medier - vår Eksamensprotokoller - SAM - journalistikk på nettet - studieår og internasjonalisering /Ken Henry Hyttemoen 442 X, 15/ Protokoll - JNETT Journalistikk 4 - Journalistiske stoffområder - vår Eksamensprotokoller - SAM - journalistikk på nettet - studieår og internasjonalisering /Ken Henry Hyttemoen 442 X, 15/ Protokoll - JNETT3 - Journalistikk på nettet 3. semester - vår Eksamensprotokoller - SAM - journalistikk på nettet - studieår og internasjonalisering /Ken Henry Hyttemoen 442 X, 15/ Protokoll - JFEAT - Featurejournalistikk - vår Eksamensprotokoller - SAM - journalistikk på nettet - studieår og internasjonalisering /Ken Henry Hyttemoen 442 X, 15/ Protokoll - FJOR Featurejournalistikk - vår Eksamensprotokoller - SAM - journalistikk på nettet - studieår og internasjonalisering /Ken Henry Hyttemoen 442 X, 15/ Protokoll - JFKLTR - Kulturjournalistikk - vår Eksamensprotokoller - SAM - journalistikk på nettet - studieår og internasjonalisering /Ken Henry Hyttemoen 442

31 I,, N, X, S X, 15/ Protokoll - JKLT Kulturjournalistikk - vår Eksamensprotokoller - SAM - journalistikk på nettet - studieår og internasjonalisering /Ken Henry Hyttemoen 442, 15/ Fratredelse fra stilling som professor Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Personal X, 15/ Retningslinjer for høringsuttalelser ved HiOA Retningslinjer for høringsuttalelser fra HiOA Rektor, Stab /Kine Rotås I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD- IT Timelønnet arbeidstaker - Way Kiat Bong Høgskolen i Oslo og Akershus /Way Kiat Bong for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum , Tatt til etterretning, 15/ Sluttbrev - Bekreftelse på oppsigelse av studieplass - Bachelorstudiet i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Student, 15/ Svar på klage på karakterfastsetting SPH3210 Sykepleie og sykdomslære - kronisk syke og eldre - bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger Student

32 I,, N, X, S X, 15/074-3 tfylt timeliste for timebetalt personale - SAM - SF Timelønnet arbeidstaker - Nina Helene Andersen Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Murat Balci X, 15/ Studieplan for bachelor i samfunnsernæring stp - Gjelder for studentkull 2009 høst Studieplaner - Høgskolen i Akershus (HiAK) - bachelor i samfunnsernæring Avdeling for teknologi og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Karin Bjørnebo Løvli N, 15/ Anmodning om tilsetting i ytterligere 50 % fast stilling knyttet til Tospråktesten - LI Tilsettingssak - Tospråktesten - rådgiver - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering - Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier Seksjon for HR /Gry Merethe Lutro Offl 25 Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas N, 15/ Oversendelse av innstilling til tre stillinger som studieleder - GF LI Tilsetting i åremålsstilling som studieleder ved Fakultet LI - GF - 3 stillinger Seksjon for HR /Hæge Hanheide Offl 25 Seksjon for HR /Hæge Hanheide , 15/ Innvilget søknad om tilrettelegging ved hjemmeeksamen - Bachelor i vernepleie deltid LVD studiepoeng - påbegynt høsten Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg Sunde Student

33 I,, N, X, S, 15/ Tilbud om tilsetting som forsker - Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Personal, 15/ Innkalling til oppfølgingssamtale, Særskilt skikkethetssak - SAM - bachelorstudium i barnevern - og internasjonalisering /Anne Elisabeth Juul Persbråten N, 15/ Ikke bestått praksis - innstilling til utvalget - bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Anne Sofie Falck-Ytter internasjonalisering /Trine Klingenberg internasjonalisering /Ane-Berit Storvik Hurlen Student, 15/ Oversendelse av sakspapirer - utvalg for studiesaker - bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Ane-Berit Storvik Hurlen Student X, 15/ Praktisk-pedagogisk utdanning 1989 Studieplaner - Høgskolen i Akershus (HiAk) - Praktisk-pedagogisk utdanning Avdeling for teknologi og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Karin Bjørnebo Løvli X, 15/ tfylt timeliste for timebetalt personale - SAM - SF Timelønnet arbeidstaker - Janne Wenche Berge Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Murat Balci

34 I,, N, X, S I, 15/ Sykemelding praksisperiode SYBAPRA3 våren 2016 Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Student , Tatt til etterretning, 15/ Innvilget søknad på tilrettelegging av studieløp grunnet toppidrett - Bachelorstudium i Økonomi og administrasjon Studentmappe - og internasjonalisering /Anya Krest Student, 15/08-2 Oversendelsesbrev til sakkyndig utvalg Tilsetting av stipendiat i tilknytting til forskningsprosjektet GoBaN-3 ( Gode barnehager for barn i Norge ) Offl 25 Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis , 15/ Særavtaler ved NIBR Overdragelse av virksomheten ved forskningsinstituttene NIBR og SIFO til HiOA - Organisering av SVA fra Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, By- og regionsforskningsinstituttet /Lise Kvanvik for HR (1) /Brita Bye , 15/ Særavtaler SIFO Overdragelse av virksomheten ved forskningsinstituttene NIBR og SIFO til HiOA - Organisering av SVA fra Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Forbruksforskningsinstituttet /Ragnhild Flesjø Lien for HR (1) /Brita Bye , 15/ Nytt tilbud om midlertidig tilsetting som fungerende studieleder ved HiOA - LI - BL Personalmappe - Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis Personal

35 I,, N, X, S I, 15/ tvidet stillingsandel til 100 % som studieleder Personalmappe - Institutt for barnehagelærerutdanning /Hege Løberg Seksjon for HR /Ingrid Andvin Tsolakis Personal X, 15/ Studieplan for videreutdanning i kognitiv atferdsterapi med barn og ungdom Studieplaner Høgskolen i Akershus (HiAk) - Kognitiv atferdsterapi med barn og ungdom Avdeling for teknologi og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Karin Bjørnebo Løvli , 15/ Ikke bestått praksis - endelig vedtak - Bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Trine Klingenberg Student I, 15/ Søknad om permisjon - Bachelorstudium i Sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Student , Besvart med utgående dokument N, 15/ Høringssvar fra institutt IT til forslag til felles diskrimineringslov Høring - Forslag til felles likestillings- og diskrimingeringslov Avdeling for organsiasjon og virksomhetsstyring, Avdeling for HR /Vibeke Horn for HR (1) /Vibeke Horn 008, 15/ Beskrivelse av videre studieløp - Bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Student

36 I,, N, X, S, 15/ Tilbudsforespørsel om bistand for analyse av administrative funksjoner ved HiOA Bistand - Analyse av administrative funksjoner - HR Rambøll, PwC og Agenda Kaupang for HR (1) /Karin L. Bakke I, 15/ Analyse av administrative funksjoner - Tilbud - Rambøll Bistand - Analyse av administrative funksjoner - HR Rambøll Management Consulting AS Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 for HR (1) /Karin L. Bakke , Tatt til etterretning I, 15/ Analyse av administrative funksjoner - Tilbud - Agenda Kaupang Bistand - Analyse av administrative funksjoner - HR Agenda Kaupang AS Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 for HR (1) /Karin L. Bakke , Tatt til etterretning I, 15/ Analyse av administrative funksjoner - Tilbud - PWC Bistand - Analyse av administrative funksjoner - HR PWC PricewaterhouseCoopers AS Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 for HR (1) /Karin L. Bakke , Tatt til etterretning, 15/ Korrespondanse på e-post - Videre studieløp - Bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Student, 15/ Forlengelse av midlertidig tilsetting som konsulent -avdeling for studier - utdanningskvalitet og internasjonalisering - Maren Røe Væråmoen Administrativ tilsetting - ST - ES - Maren Røe Væråmoen Maren Røe Væråmoen for HR (1) /Dag-Roar Oskal

37 I,, N, X, S X, 15/ Korrespondanse på e-post - Forlengelse av tilsetting Administrativ tilsetting - ST - ES - Maren Røe Væråmoen Offl 25 for HR (1) /Dag-Roar Oskal X, 15/ Innstilling til midlertidig stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved Fakultet for helsefag - Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid Tilsetting i fire midlertidige stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved Fak HF - Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid Offl 25 Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Liza Sandell X, 15/ Vedtaksprotokoll T ( Tilsettingsutvalg ) Tilsetting i fire midlertidige stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved Fak HF - Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Liza Sandell X, 15/ Innstilling til 1 års vikariat som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved Fakultet for helsefag - Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid Tilsetting i vikariat som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved Fak HF, Institutt for sykepleie og helsefremmede arbeid Offl 25 Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Liza Sandell X, 15/ Vedtaksprotokoll T ( Tilsettingsutvalg ) Tilsetting i vikariat som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved Fak HF, Institutt for sykepleie og helsefremmede arbeid Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Liza Sandell

38 I,, N, X, S N, 15/081-7 tlysningstekst - Tredje gangs utlysning- Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier - Seksjon for oppdragsadministrasjon Tilsettingssak - Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier - Seksjon for oppdragsadministrasjon - rådgiver Seksjon for HR /Gry Merethe Lutro Seksjon for HR /Jens Oscar Heide N, 15/ Plan for HMS-revisjon - FA ( Fellesadministrasjonen ) Internkontroll HMS (HMS-revisjon) Prorektor for utdanning, Avdeling for læringssenter og bibliotek /Lars Egeland Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling /Anne llmann Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering /Marianne Brattland Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for eiendom /Mariann Hole Avdeling for samfunnskontakt og kommunikasjon, Seksjon for samfunnskontakt og forskningsformidling /Tore Hansen Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for økonomi /Torill Erikson Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Avdeling for IKT /Tommy Due-Løvaas Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /André Neergaard Avdeling for organsiasjon og virksomhetsstyring, Avdeling for HR /Inger Elisabeth Hald Avdeling for organisasjon og virksomhetsstyring, Enhet for HMS /Ingerid Wefring , Tatt til etterretning N, 15/ Plan for HMS-revisjon ved fakultetene og SVA ( Senter for velferds- og arbeidslivsforskning ) Internkontroll HMS (HMS-revisjon) Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier /Knut Patrick Hanevik Fakultet for helsefag /Trine B. Haugen Fakultet for samfunnsfag /Dag Jenssen Fakultet for teknologi, kunst og design /Egil Trømborg Senter for velferds- og arbeidslivsforskning /Kåre Hagen Avdeling for organisasjon og virksomhetsstyring, Enhet for HMS /Ingerid Wefring , 15/ Tilbud om tilsetting som direktør for organisasjon og virksomhetsstyring ved HiOA Tilsetting i stilling som direktør for organisasjon og virsomhetsstyring Tone Irene Sandahl for HR (1) /Cecilie Haugen Horn

39 I,, N, X, S, 15/ Bedømmelseskomiteens innstilling - phd i profesjonsstudier - Andreas Eriksen Fremstilling til doktorgradsprøven - phd i profesjonsstudier - Andreas Eriksen Offl 5 Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Karima Bitta I, 15/ Innstilling fra bedømmelseskomiteen Fremstilling til doktorgradsprøven - phd i profesjonsstudier - Andreas Eriksen Senter for profesjonsstudier, ndervisning og forskning /Nils Gilje Offl 5 Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Karima Bitta , 15/ Nytt tilbud om tilsetting i 30% stilling som førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus - HF - EO Tilsetting i 30% stilling som førsteamanuensis/ førstelektor ved Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag Randi Wågø Aas Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Marianne Holm Jensen I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - TKD - EST Timelønnet arbeidstaker - Ragnhild Kristin Vaaler Furulund Ragnhild Kristin Vaaler Furulund for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum , Tatt til etterretning N, 15/ Innspill til hovedtariffoppgjøret 2016 Hovedtariffoppgjøret 2016 Avdeling for organsiasjon og virksomhetsstyring, Avdeling for HR /Anders Dahle for HR (1) /Inger Elisabeth Hald , 15/ Hovedtariffoppgjøret innspill fra Høgskolen i Oslo og Akershus Hovedtariffoppgjøret 2016 Kunnskapsdepartementet for HR (1) /Anders Dahle 231

40 I,, N, X, S X, 15/ Forespørsel om studieløp etter klagesensur - sosialpsykologieksamen - bachelorstudium i læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse - Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg Sunde Student X, 15/ Ny purring om studieløp etter klagesensur - bachelorstudium i læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg Sunde Student X, 15/ Ny ekstraordinær eksamen PSYK bachelorstudium i læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg Sunde Student, 15/ Resultat av klage på karakterfastsetting - PSYK Bachelorstudium i læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse studiepoeng - påbegynt høsten Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg Sunde Student X, 15/ Signert timeliste for timebetalt personale - SAM - SF Timelønnet arbeidstaker - Kristine Lier Nilsen Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Murat Balci I, 15/ Legeerklæring Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg Sunde Student

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-9 Refusjon av sykepenger - Nav Nordre Aker, 14/05361-10 Refusjon av sykepenger - NAV Gamle Oslo I, 14/05439-41 Kontrakt om sensur - BA i kunst og design - ZKD2K09 - Nina Vestby Sensoroppnevning

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/046-13 Påminnelse - Frist for innsendelse av refusjonskrav - Personalmappe - NAV Alna Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/022-27 Godkjent oppsummering etter møtet 22.01.16 Personalmappe - for HR (1) /Inger Elisabeth Hald 29.02.2016 Personal I, 14/068-5 Arbeidsavtale - LI Personalmappe - for økonomi, Seksjon

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-25 Tilsagn om tilskudd til tdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05277-3 HiOAs redegjørelse for utvikling og forbedring av kvalitetssystemet Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved HiOA - NOKT ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/068-6 Arbeidsavtale - LI - GF Personalmappe - for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø 14.04.2016 Personal I, 14/05316-82 Signert samarbeidsavtale mellom LI og Tokerud

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-16 Retur av krav om sykepenger - Ber om ytterligere opplysninger - Personalmappe - NAV Forvaltning Oslo økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05372-16 Tilbud om administrativ tilsetting i vikariat som høgskolelektor ved Institutt for fysioterapi Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss 11.02.2016

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05131-3 Samarbeidsavtale - Royal Holloway and Bedford New College - niversity of London - Erasmus+-avtale - Insitutt SF - 2014-2017 Fakultet SAM - Internasjonale

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05146-7 Søknad om permisjon Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Dok. dato: 27.01.2015 Arkivdel: Personal Inngående eksternt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/05171-4 Høringsnotat 2015 - utkast til revidert personalreglement Personalreglement for HiOA - ephorte 12/1843 Seksjon for HR /Gry Merethe Lutro Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/05222-15 Oppsummering etter møte 23.01.2015 Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald 17.02.2015 Personal Internt notat med oppfølging, 14/05248-17 LI - Melding

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05486-4 Barn/familiens hverdagsliv og profesjonelle praksiser - Rapport fra samarbeid mellom HiOA og helsetjenesten Grorud Bydel Rapporter fra samarbeidsprosjekter Oslo kommune Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05124-16 Test av innsynsbegjæring Karis testsak Kalle Testkanin Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Kari Franck Dahl

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05467-9 Søknad om forlenget ammepermisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas 08.10.2015 Personal, Besvart med utgående dokument I, 14/05467-10 Ammeattest Personalmappe

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/032-4 Legeerklæring - praksis - Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Dok. dato: 13.10.2015 Arkivdel: Student, Tatt til etterretning X, 14/05328-39 Protokoll Høgskolestyret

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-40 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV Bjerke økonomi,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-8 Doserapport for perioden 01.02.2016-03.04.2016 Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad 15.04.2016 69 I, 14/05573-29

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-5 Doserapport - Statens strålevern - For perioden 21.09.2015-18.12.2015 Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet for helsefag, Seksjon for HR 69 I, 14/046-17

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-74 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Saja Andersson Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-7 Purring på persondosimetre fra 2015 som ikke er sendt inn etter bruk og informasjon om fakturering av tapte dosimetre Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, 14/05391-4 Varsel om tap av studierett - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - Studentmappe -, 14/06071-9 Bekreftelse på oppsigelse Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/05135-11 Stans av lønn Personalmappe - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Gunda Ruud 20.08.2015 Personal I, 14/05165-3 Doserapport - Statens strålevern - for perioden

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/044-5 Endring av lønn i forbindelse med opprykk til professor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-10 Tilbakemelding om sladding av tilbud - minikonkurranse PC`er - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: 27.10.2014

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/018-2 Opprykk - lønn - Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Liv Kalveland Dok. dato: 07.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/05325-3 Søknad om godskriving

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05584-11 Søknad om godskriving av eksamen, prøve, emne eller obligatorisk undervisning - Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Anja Marie Enger Dok.

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-9 Endret møtetidspunkt for dialogmøte - Personalmappe - NAV Nordstrand Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Dok. dato: 08.06.2015 Arkivdel: Personal 12.06.2015,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05302-9 Søknad om tredje gangs eksamen HSL2400 og HSL3200 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova Dok. dato: 28.10.2015 Arkivdel: Student I, 14/05429-7 Avslutter studium

Detaljer

Journaldato: 29.05.2014-01.06.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv

Journaldato: 29.05.2014-01.06.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 01.06.2014, Dokumenttype:, U, N,, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 03.06.2014 ES529837 - RPRO ( ri prosjektstøtte ) - rom breaking News With

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-2 Tilbud - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen 16.09.2014 053 17.09.2014, Tatt til orientering Inngående eksternt

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-78 Midlertidig tilsetting som studentassistent ved HiOA - Samson Badishe Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05120-8 Resultat av klagebehandling - SERNB2400-Internasjonal ernæring Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Surayyo Artykova 21.09.2015 Student X,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/06534-20 Tilsagn om tilskudd til BHT-honorar i IA-virksomheter - Personalmappe - NAV Arbeidslivssenter Oslo Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: 30.11.2015 Arkivdel: Personal I, 14/06956-112

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv

Journaldato: , Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.7.2014-29.7.2014, Dokumenttype:,, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 30.07.2014 Behov for ytterlige opplysninger - søknad om tillatelse til

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05328-83 Innmelding av delegasjon og strategisk viktige saker til etatsstyringsmøtet hos KD Høgskolestyret - møtedokumenter Kunnskapsdepartementet Rektor, Stab /Ina Tandberg Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/05113-9 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Avskjermet NAV tiltak Akershus regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 25.08.2014 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/05237-6 Avtale om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag - Ostepro Limited Timelønnede arbeidsavtaler - Fakultet HF - Studieåret 2014-2015 Ostepro Limited Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05000-182 Kurssak - Endring i feriebestemmelsen - Bortfall av to ferieuker Kurssak 09.09.2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet infrastruktur, Seksjon for

Detaljer

Journaldato: 24.07.2014-25.07.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 22.06.2014. Klassering: 212.

Journaldato: 24.07.2014-25.07.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 22.06.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 28.07.2014 nnhold: Sakkyndig vurdering - Tilsetting i F-stilling i maskinfag - TKD Tilsetting

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/03255-3 tlysning av tdanningskvalitetsprisen 2016 tdanningskvalitetsprisen Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKT) Seksjon for utdanning /Anne Gro Dalland Dok. dato: 28.04.2016

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05486-13 Regnskap for prosjekt i Bydel Søndre Nordstrand Rapporter fra samarbeidsprosjekter Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand internasjonalisering /Gro Mathilde Moldstad 18.02.2016

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-13 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten 24.06.2015 Personal N, 14/05135-8 Om mulig forlengelse av stipendiat

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-11 Referat fra dialogmøte - Personalmappe - NAV Nordstrand internasjonalisering Dok. dato: 15.06.2015 Arkivdel: Personal I, 14/05118-12 Ferie ikke benyttet i sykeperiode - Personalmappe

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05116-2 Arbeidsavtale - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Dok. dato: 06.01.2015 Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/05124-9 tester

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05565-13 Tilbud om tilsetting for to måneder Personalmappe - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Andrew John Feltham Dok. dato: 26.02.2016 Arkivdel: Personal, 14/05869-19

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05120-6 Klage på karakterfastsetting - HF - Bachelor i Samfunnsernæring - SERNB2400 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova 03.08.2015 Student, 14/046-15 Refusjonskrav av

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/004-4 Innvilget søknad om 10 prosent omsorgspermisjon - HTA 20 nr. 7 Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: 04.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/077-9 Høgskolen i Oslo og Akershus

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05160-3 Rapport - Studentmappe - Seksjon for praksisadministrasjon /Torill Josefine Norhagen Dok. dato: 07.10.2015 Arkivdel: Student X, 14/05328-53 Protokoll Høgskolestyret Høgskolestyret

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/022-23 Søknad om permisjon med lønn Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald 11.11.2015 Personal 221 18.11.2015, Tatt til etterretning N, 14/05485-9 Endring av lønn - Personalmappe -

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01226-4 Klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett Journaldato: 23.12.2015 Tilg. kode: Dok. dato: 23.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01473-4 Klage på sensur til eksamen

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus 24.05.2017 Høgskolen i Oslo og Akershus - Ny viten, ny praksis Unni Hembre, instituttleder Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid Improving lives through discovery is the mission of an institution

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05146-10 Søknad om fortsatt permisjon - Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR Dok. dato: 14.12.2015 Arkivdel: Personal X, 14/05328-57 Protokoll Høgskolestyret Høgskolestyret

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01291-17 Tilleggskontrakt Erasmus Pluss 2014 Mobilitet 2015-1-NO01-KA103-013035 Erasmus+ Mobilitetsmidler 2015-2016 Senter for internasjonalisering av utdanning /Vidar Pedersen Internasjonalt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-66 Arbeidsavtale for studentassistenter - Mohammad Yaser Rahmati Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal X, 14/021- Møteinnkalling AUHS: Ansettelsesutvalg for helse- og sosialfag 13.10.2015 Ansettelsesutvalg - Avdeling for helse- og sosialfag 07.10.2015 X, 14/02167-26 Møteinnkalling AUØSS : Ansettelsesutvalg

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/05146-2 Sykepenger - 21.07.2014-03.08.2014-08.09.2014-31.10.2014 - Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05096-1 test av kontaktsøk Test Kari Franck Dahl Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Karin Bjørnebo Løvli 18.11.2015

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05146-8 Innvilgelse av forlenget uførepensjon Personalmappe - Statens pensjonskasse Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Gerd Hissingby Dok. dato: 18.11.2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/01157-5 Vedrørende oppsigelse av studieplass Studentmappe - tgående internt produsert, 14/01201-4 Vedrørende klage på sensurvedtak Studentmappe - Dok. dato: 24.08.2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-75 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Arthika Surendran Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01214-41 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - radiografi - kull 2013-2014/2015 Brita Steine, 15/01743-19 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-37 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Kari Kristine Heggstad Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-38 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/064-2 Svar på søknad om samarbeid på deler av eksamen i MAPD5100 Søknad om samarbeid på deler av eksamen i MAPD5100 - masterstudium i produktdesign - TKD - PD - Avdeling for ressursutvikling

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01565-3 Retur av signert arbeidsavtale EFL Tilsettingssak - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01606-3 Retur av signert

Detaljer

Journaldato: 01.08.2014-03.08.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 26.05.2014. Klassering: 212.

Journaldato: 01.08.2014-03.08.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 26.05.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 03.08.2014, Dokumenttype:,, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 08.08.2014 Tilbud om fast stilling Tilsetting i stilling som rådgiver/førstekonsulent

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/068-3 Korrigering av foreldrepermisjon - Personalmappe - NAV Frogner Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: 17.02.2015 Arkivdel: Personal X, 14/05328-33 Møteinnkalling Høgskolestyret

Detaljer

Journaldato: 3.4.2014-6.4.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 29.08.2013.

Journaldato: 3.4.2014-6.4.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 29.08.2013. Offentlig journal Seleksjon: apport generert: 3.4.2014-6.4.2014, Dokumenttype:,,,, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 07.04.2014 Klage på lavt nivå i undervisningen - Praktisk-pedagogisk utdanning

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-32 Tilsagn om tilskudd til Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) enkeltplass - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01132-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Eva Melvær Langaas Dok. dato: 25.06.2015 Arkivdel: Personal 02.07.2015, Tatt til etterretning I, 15/01208-5 Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-35 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-51 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Gjesdal kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: 05.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05179-2 Fornying av sertifikat - Tekniske bestemmelser for klasse H-laboratorier, klasse H1 - prøvingslaboratorium, prøvingsomårdene AI, AII og PI - sertifikat nummer 170 Produksjonskontrollsertifikat

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I, 14/01569-18 Arbeidsavtale i retur - aksept, perioden 01.08.2016-31.07.2017 Forlengelse av engasjement i bistilling Dok. dato: 03.05.2016 Arkivdel: Personal 215 04.05.2016, Tatt til etterretning I, 14/01885-19

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07

Høgskolen i Telemark Styret. Møtebok. Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtebok Saksbehandler: Direkte innvalg: E-post: Journalnummer: Dato: Anita Dale 35 57 50 35 Anita.Dale@hit.no 2007/1 19.10.07 Møtenummer : 6/2007 Møtedag/-dato : Møtetid : Kl. 10.00 15.00 Møtested/-rom

Detaljer

Inngående eksternt produsert, 14/01168-6 Søknad om fjerde rett til eksamensforsøk

Inngående eksternt produsert, 14/01168-6 Søknad om fjerde rett til eksamensforsøk Inngående eksternt produsert, 14/01168-6 Søknad om fjerde rett til eksamensforsøk Studie-og forskningsseksjonen /Laila Skiaker Dok. dato: 28.11.2014 Arkivdel: Student, Besvart med nytt notat Internt notat

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00427-14 Tilbud om midlertidig tilsetting (budenhet 1810) i stilling som universitetslektor, 14/00856-34 Forlengelse av stipendiatperiode Doktorgrad og tilsetting i stipendiatstilling,

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01591-7 Referat avdelingsråd AL 26.01.2016 Avdelingsråd AL Avdeling for lærerutdanning /Håvard lstein Dok. dato: 27.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/03454-8 Kontrakt - gjesteforeleser

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02247-4 Søknad om permisjon Foreldrepermisjon Offl 13 jfr Fvl 13.1 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2 Besvart med utgående

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-8 Lønn - feriepenger - gruppelivsforsikring ved bortgang Dok. dato: 06.07.2015 Arkivdel: Personal N, 14/05339-60 Søknad publiseringsstøtte - Open Access tidsskrift Støtte til forfatterbetaling

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01255-9 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 13.05.2016 Arkivdel: Student I, 14/01629-8 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 19.05.2016 Arkivdel:

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00036-15 Møteinnkalling Styret for høyskolens fond og legater 08.12.2016 Styret for høyskolens fond og legater NHH 2014 - Offl 12 Seksjon for økonomi /Anette ndheim, 14/00168-4 Æresdeklarasjon

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01002-158 Fo tildelingsbrev 2015-16 - svarbrev til alle søkere vedlagt AL Fo-midler 2015-2016 Avdeling for lærerutdanning /Nina Grieg Viig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 I, 15/01803-4

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-88 ndertegnet kontrakt - Timelærer - Musikk og kulturteori 1, Musikk og kulturteori 2 - August - desember 2017 ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag Ivar Håkon Eikje

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05435-3 Refusjon av sykepenger - 07.07.15-30.08.15 - Personalmappe - NAV Vestre Aker økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten 09.09.2015 Personal, 14/054-32 Arbeidsavtale 2015

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/05107-13 Tilslutningsavtale PC mellom HiOA og Intello AS Minikonkurranse PC'er økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: 06.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S Mottaker: N, 15/01306-98 Søknad om tilgang til FS for Miriam Aaberg Tilgang til Felles Studentsystem (FS) ved Høgskolen i Bergen Seksjon for utdanning /Maj Brit Iden Brukerservice /Gunhild

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Personal 17.09.2015, Tatt til etterretning, 15/01181-7 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02526-9 Signert åremålskontrakt Forlengelse av ansettelsesforhold som doktorgradsstipendiat ved niversitetet i Stavanger

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/05155-3 Erasmus Pluss 2014-2021 - avtale med Charles universitetet i Praha CZPRAHA07 - NOslo60 - pedagogikk musikk og utøvende kunst Erasmus pluss strategisk partnerskap - Høyere utdanning

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01366-13 Sensorbrev -, 14/01394-17 Sensorbrev - JS2006 Norske og internasjonale rettslige institusjoner Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu, 14/01394-18 Sensorbrev - JS2004 Erstatningsrett

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05121-6 Arbeidsavtale - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Dok. dato: 06.03.2015 Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/05222-20

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01005-6 Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - Stipendiat - Forskningsgruppe Psykisk helse og rus Hege Hansen Dok. dato:

Detaljer