DMS Software Innovation - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S I, 14/ Søknad om fortsatt permisjon - Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 14/ Protokoll Høgskolestyret Høgskolestyret - møtedokumenter Rektor, Stab /Ina Tandberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011 N, 14/ Tilbakemelding på søknad om bytte av forskningsgruppeleder Etablering av forskningsgrupper ved HF - HiOA SAK 12/6873 Fakultet for helsefag, Institutt for fysioterapi /Per Koren Solvang Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Elin Holter Anthonisen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 642 N, 14/ Tilbakemelding på søknad om bytte av forskningsgruppeleder Etablering av forskningsgrupper ved HF - HiOA SAK 12/6873 Fakultet for helsefag, Institutt for atferdsvitenskap /Per Holth Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Elin Holter Anthonisen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 642 I, 14/ Søknad om midler til å publisere i OA tidsskrift - Ellen Blix Støtte til forfatterbetaling ved publisering i Open Access tidsskrifter - ephorte HiOA SAK 13/802 Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid /Ellen Blix Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Tanja Strøm Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 69, 14/ Avslag på søknad om godskriving og fritak - Bachelor i sosialt arbeid - Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Ann Karin Flønes Dok. dato: Arkivdel: Student

2 I,, N, X, S, 14/ Melding om dødsfall Personalmappe - Statens pensjonskasse Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Bekreftelse på mottatt pensjonsmelding Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning, 14/ Vedtak i klagesak - Klage på svar om innpassing av MEVI317 utover 30 studiepoeng - Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Sissel Ettre Solbakken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 513 X, 14/ Rammekorrigering Bachelor i tolkeutdanning Rammer og føringer for plan og budsjettarbeidet ephorte 14/3047 Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier økonomi /Torill Erikson Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 113 N, 14/ Anmodning om utvidelse av stilling - GF - Norsk - Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 14/ Svar på søknad om fritak av emner Studentmappe - internasjonalisering /Kristin Skolleborg Berke Dok. dato: Arkivdel: Student

3 I,, N, X, S X, 14/ Svar på søknad om overføring av midler - Goth Fo-strategimidler Antologier - ephorte 14/3112 Fakultetsadministrasjonen Institutt for yrkesfaglærerutdanning Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Kari Torslett Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 630 X, 14/ Svar på søknad om overføring av midler - Kvikstad Fo-strategimidler Antologier - ephorte 14/3112 Fakultetsadministrasjonen Institutt for grunnskole og faglærerutdanning Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Kari Torslett Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 630 X, 14/ Svar på søknad om overføring av midler og utsettelse av rapporteringsfrist - Ommundsen Fo-strategimidler Antologier - ephorte 14/3112 Fakultetsadministrasjonen Institutt for grunnskole og faglærerutdanning Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Kari Torslett Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 630 X, 14/ Svar på søknad om overføring av midler - van der Kooij Fo-strategimidler Antologier - ephorte 14/3112 Fakultetsadministrasjonen Institutt for internasjonale studier og tolkeutdanning Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Kari Torslett Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 630, 14/ Innvilgelse av foreldrepermisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal

4 I,, N, X, S I, 14/ Søknad om forlengelse av permisjon Master i læring i komplekse systemer MALKD (120 sp) påbegynt høsten Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg Sunde Dok. dato: Arkivdel: Student X, 14/ Oppfølgingsplan ved sykmelding Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Institutt for estetiske fag /Åshild Vethal Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Anders Lervåg Thiseth Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Søknad om forlengelse av permisjon - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument X, 14/ Referat Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 14/ Endring av lønn - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 14/ Oppsigelse av stilling Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Dok. dato: Arkivdel: Personal Besvart med utgående dokument

5 I,, N, X, S X, 14/ Stu-sak 21/2014 b): Oppsummering av gjennomgang av program- og emneplaner - vurderings-/eksamensformer og sensorordninger Gjennomgang av program- og emneplaner - vurderings-/eksamensformer og sensorordninger- ephortesak 2014/411 Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Ingvild Nordang Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ Møtebok fra studieutvalget : Stu-sak 21/2014b Oppsummering av gjennomgang av program- og emneplaner beskrivelser av vurderings-/eksamensformer og sensorordninger Gjennomgang av program- og emneplaner - vurderings-/eksamensformer og sensorordninger- ephortesak 2014/411 Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Ingvild Nordang Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ nntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV Personalmappe - Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Arbeidsforskningsinstituttet /Arild Henrik Steen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Rapport etter ergonomisk arbeidsplassvurdering Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning, 14/ Refusjon BHT Personalmappe - NAV Fredrikstad Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal

6 I,, N, X, S, 14/ Innvilget søknad om permisjon i studiet Master i yrkespedagogikk - Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Hans Ola Hovdedalen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Endring av pensjon Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal, Besvart med utgående dokument, 14/ Endring av pensjon Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 14/ Endringsskjema Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 14/ Innvilget søknad om permisjon - Bachelorstudium i informasjonsteknologi Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Håkon Erikson Dok. dato: Arkivdel: Student X, 14/ Søknader, CV, arbeidsavtaler fra eldre arkiv Personalmappe - Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Personal

7 I,, N, X, S X, 14/ Sakkyndig vurdering - fra eldre arkiv Personalmappe - Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Signert avtale om gjennomføring av ungdata - undersøkelsen i Vefsn 2016 mellom Vefsn kommune og HiOA - NOVA - KoRus - kompetansesenter rus - region nord ngdata Kompetansesenter rus - region nord - KoRus Nord Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring /Helene Aarseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 I, 14/ Avtale om gjennomføring av "ngdata-ndersøkelsen i Porsanger 2016" mellom Porsanger kommune, HiOA/NOVA og Kompetansesenter rus - region nord - KoRus ngdata Kompetansesenter rus - region nord - KoRus Nord Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring /Helene Aarseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 X, 14/ Stu-sak 28/2014: Endringer i programplanen for masterstudiet i sosialfag. studieretning familiebehandling Programplaner masterstudium i sosialfag - ephortesak 2012/311 Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Ingvild Nordang Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ Møtebok fra studieutvalget 16. oktober 2014: Stu-sak 28/2014 Programplaner masterstudium i sosialfag - ephortesak 2012/311 Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Ingvild Nordang Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

8 I,, N, X, S I, 14/071-3 Søknad om permisjon - SAM - Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Elisabeth Juul Persbråten Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Arbeidsavtale Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Tove K. Arstad Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 14/ Avlønning for funksjon som teamkoordinator Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 14/ Endring av lønn Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning I, 14/ Arbeidsavtale - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Tove K. Arstad Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Søknad om foreldrepermisjon Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Anders Lervåg Thiseth Dok. dato: Arkivdel: Personal Besvart med utgående dokument

9 I,, N, X, S I, 14/ Oppsigelse - Personalmappe - HR /Monica Johnsen Solhaug Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - Masterstudium i folkehelsevitenskap MAFOLK Kjersti Fjørtoft Sensoroppnevning - HF - EO Institutt for ergoterapi og ortopediingeniørfag - studieåret Kjersti Fjørtoft internasjonalisering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 I, 14/ Tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Prosjektnr: Vold i nære relasjoner - endring i prosjekt Forskningsprogram om vold i nære relasjoner Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste - NSD Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring /Kari Stefansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 I, 14/ Innkalling til dialogmøte Personalmappe - NAV Lørenskog Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til orientering N, 14/ Programrapport - forskerutdanningen ph.d. sosialt arbeid og sosialpolitikk Ph.d.-program sosialt arbeid og sosialpolitikk- ephorte 12/00899 og 13/00104 Fakultet for samfunnsfag, Institutt for sosialfag /Randi Wærdahl Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Thorsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 414

10 I,, N, X, S X, 14/ Orientering fra AMs behandling av LAM-evaluering Evaluering av LAM - lokale arbeidsmiljøutvalg Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Gerd Synnøve Hansen HR /Inger Elisabeth Hald Seksjon for HR /Hæge Hanheide Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Mette Sandberg Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Arbeidsforskningsinstituttet /Christina Lindskog Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Enhet for HMS /Ingerid Wefring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 254, 14/ Innvilget søknad om tilrettelegging ved skole-eksamen - Bachelorstudium i sykepleie - studiested Kjeller - Studentmappe - internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Arbeidsavtale - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Vedtak om alternativt studieløp - bachelorstudium i sosialt arbeid Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Ann Karin Flønes Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Innvilget søknad om et halvt års utvidet studierett og permisjon - Ingeniørfag - Data Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Håkon Erikson Dok. dato: Arkivdel: Student

11 I,, N, X, S, 14/ Timelønnet arbeidsavtale m separat timeliste - Vegard Line TKD - I Timelønnet arbeidstaker - Line Vegard Vegard Line Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Gerd Synnøve Hansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ Signert timelønnet arbeidsavtale - TKD - MEK Oda Johanne Dietrichson lveseth Timelønnet arbeidstaker - Oda Johanne lveseth Oda Johanne Dietrichson lveseth økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Tvilsmelding 5 Særskilt skikkethetssak - LI - bachelorstudium i barnehagelærerutdanning - Seksjon for praksisadministrasjon /Karoline Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 534, 14/ Søknad om forlengelse TLT Personalmappe - Nav Nordre Aker Fakultet for helsefag, Seksjon for økonomi /Bente Berg-Nielsen Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Innpassing av ph.d.kurs i opplæringsdel for Bibliotek og informasjonsvitenskap - Kandidatmappe PhD bibliotek- og informasjonsvitenskap - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Thorsen Dok. dato: Arkivdel: Student 622 I, 14/ Arbeidsavtale - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem Dok. dato: Arkivdel: Personal

12 I,, N, X, S N, 14/ Endring av lønns- og personopplysninger Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 14/ Gjenopptakelse av studier etter endt permisjon - Bachelorstudium i sykepleie, Kjeller Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om 10 % permisjon - Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Liv Kalveland Dok. dato: Arkivdel: Personal Besvart med utgående dokument I, 14/ Innvilget søknad av forlenget uførepensjon Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Cathrine Jørstad Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Søknad om forlengelse av TLT Personalmappe - Nav Nesodden Fakultet for helsefag, Seksjon for økonomi /Bente Berg-Nielsen Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - TKD - PD - Kristin Wigum Timelønnet arbeidstaker - Kristin Støren Wigum Kristin Støren Wigum Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

13 I,, N, X, S, 14/ Innvilget søknad om utvidet permisjon - YLDHD - Bachelorstudium yrkesfaglærer i Design og håndverk- deltid Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Solfrid Hartberg Dok. dato: Arkivdel: Student N, 14/ Godkjent søknad om permisjon Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Elisabeth Løchen Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Elisabeth Løchen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Besvart med utgående dokument, 14/ Innvilget søknad om permisjon Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Elisabeth Løchen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ REK sør-øst Informasjon om vedtak 2010/ REK sør-øst fak HF /1518 Effekt av perioder med Petø-trening for førskolebarn med cerebral parese REK sør-øst Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Inger Johanne Flatland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 I, 15/ Tilsagn om tilskudd til mentor - Tilsagn om tilskudd til mentor - samlesak 2015 NAV tiltak Akershus Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for opptak og veiledning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 532, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - Bygg- og energiteknikk - Marius Dahl Ronde Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Marius Dahl Ronde Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Gerd Synnøve Hansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

14 I,, N, X, S I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - MEK - Darius Kasparaitis Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Darius Kasparaitis økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale med separat timelister - TKD - BE - Marius Dahl Ronde Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Marius Dahl Ronde økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Avslått søknad om godskriving av tre emner fra niversitetet i Oslo - bachelorstudium i utviklingsstudier - Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Nina Ingeborg Aunet Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Varsel om opphør av stilling Personalmappe - HR /Dag-Roar Oskal Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Rapportering av institusjoners samarbeid med eksterne aktører om høyere utdanningsstudier i Norge Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners samarbeid med eksterne aktører om å tilby høyere utdanning Kunnskapsdepartementet Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 000

15 I,, N, X, S I, 15/ Pålegg etter oppfølgingsmøte- Høgskolen i Oslo og Akershus Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners samarbeid med eksterne aktører om å tilby høyere utdanning Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKT Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 000 X, 15/ B-avtale revidert-ph.d. sosialt arbeid og sosialpolitikk - Kandidatmappe ph.d.-sosialt arbeid og sosialpolitikk - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Thorsen Dok. dato: Arkivdel: Student 622, 15/ Oppstart av studiet etter endt permisjon - Master i samfunnsernæring - Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale - SAM - SF - phd i sosialt arbeid og sosialpolitikk - Eva Skærbæk Timelønnet arbeidstaker - Eva Skærbæk Eva Skærbæk økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 15/ Innkalling til Fo-utvalg ved HF Fo-utvalg HF 2015 Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Elin Holter Anthonisen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 15/ Referat Fo-utvalg HF Fo-utvalg HF 2015 Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Elin Holter Anthonisen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012

16 I,, N, X, S I, 15/ Sluttrapportering ODS - Open Discovery Space Project - A socially-powered and multilingual open learning unfrastucture to boost deh adoption of elearning resources European Commission - Research & Innovation Prorektor for utdanning, Avdeling for læringssenter og bibliotek /Kristin Larsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666, 15/ Avlønning for funksjon som teamkoordinator Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 15/ Endringsskjema - faste lønns - og personalopplysninger Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om permisjon - Sykepleierutdanningen - Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Innvilget søknad om permisjon - bachelorstudium i Samfunnsernæring - Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova Dok. dato: Arkivdel: Student N, 15/016-4 Forlengelse av kontrakt - Emil S. Langfeldt Timelønnet arbeidstaker - Emil Sebastian Langfeldt HR /Dag-Roar Oskal eiendom, Stab /Gry Lund Andersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

17 I,, N, X, S, 15/ Tilleggsavtale - Ann Helen Bay Tilsetting i 4-årig åremålstilling som dekan på Fakultet for samfunnsfag Ann Helen Bay Offl 25 første ledd HR /Dag-Roar Oskal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Bekreftelse på ansettelsesforhold ved Høgskolen i Oslo og Akershus Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Innvilget søknad om utvidet permisjon - YLDHH- Bachelorstudium yrkesfaglærer i Design og håndverk Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Solfrid Hartberg Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Avlønning for funksjon som teamkoordinator Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 15/ Endring av lønn Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning I, 15/ Innkalling til dialogmøte Personalmappe - NAV Drammen Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Elisabeth Løchen Dok. dato: Arkivdel: Personal

18 I,, N, X, S N, 15/ B-tillegg for Heidi Toftner Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Tove K. Arstad Offl 23 første ledd eiendom, Stab /Gry Lund Andersen Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning X, 15/ Endring av faste lønns - og personopplysninger Personalmappe - Prorektor for utdanning, Avdeling for læringssenter og bibliotek /Lars Egeland Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ SAMKL-programmet: Ny programplan for tlysning av 100 mill. kr til nye forskerprosjekter The Fan Can network - SAMKL - Samfunnsutviklingens kulturelle forutsetninger SAM - ephorte HiOA SAK 13/5616 Norges forskningsråd Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Kristin Prøitz Narum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 I, 15/ Arbeidsavtale - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Kontrakt til signering - Mellom HiOA og MazeMap Anbudskonkurranse - kart- og navigasjonstjeneste - avdeling for eiendom MazeMap AS Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 032, 15/ Forlenget funksjonsperiode som prodekan - Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Personal

19 I,, N, X, S, 15/ Forlengelse av funksjonsperiode som prodekan - Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ tvidet veiledningsressurs ph.d. sosialt arbeid og sosialpolitikk- Kandidatmappe ph.d. i sosialt arbeid og sosialpolitikk - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Anne Thorsen Dok. dato: Arkivdel: Student 622 I, 15/ Søknad om permisjon studieåret førsteamanuensis Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 15/ Besvarelse - -Multirank Social Work -Multirank deltakelse fra HiOA Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Anne Løken Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Ann Sofie Winther Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering N, 15/ Besvarelse - -Multirank Social Work - second submission -Multirank deltakelse fra HiOA Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Anne Løken Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Ann Sofie Winther Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering

20 I,, N, X, S I, 15/ Navneendring - bachelorstudium i sykepleie - Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til etterretning I, 15/ Signert rammeavtale mellom Stamina Helse AS og HiOA - Bedriftshelsetjeneste - Avdeling HR Anskaffelse - Rammeavtale for bedriftshelsetjeneste - Avdeling HR Stamina Helse økonomi /Morten Møll Birkeland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timelister - HF - NVH - Siri Klemetsrud Timelønnet arbeidstaker - Siri Klemetsrud Siri Klemetsrud økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning, 15/ Forlenget periode med 50% fou-tid Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Ønske om forlenget 50% fou-tid Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering, 15/ Innvilget søknad om permisjon - årsstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Marianne Brekke Dok. dato: Arkivdel: Student

21 I,, N, X, S I, 15/ Arbeidsavtale - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Bekreftelse på tilsetting Bekreftelse på arbeidsforhold tidligere ansatte - fakultet HF - samlesak Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 224 I, 15/ Arbeidsavtale - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ EKOM - avtale - om bruk av elektronisk kommunikasjon Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Liv Kalveland Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om permisjon med tilbakevirkende kraft - YLDHH - Bachelorstudium yrkesfaglærer i Design og håndverk Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Solfrid Hartberg Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning N, 15/ SAP skjema Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Gerd Hissingby Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning

22 I,, N, X, S I, 15/ Signert arbeidsavtale - SAM - JM Personalmappe - Høgskolen i Oslo og Akershus /Heidi Røsok-Dahl Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning X, 15/ Timelønnet arbeidstaker - Bjørgulv Høigaard Seksjon for HR /Heidi L Pedersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ SAP-skjema Tilsetting i stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved Fakultet for helsefag, Institutt for sykepleie økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Camilla Næss Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Ny forventet sluttdato for vikariat Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 15/ Endringsskjema Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning N, 15/ Endringsskjema - faste lønns - og personalopplysninger Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning

23 I,, N, X, S, 15/ Brev ang stopp i praksis - Særskilt skikkethetssak - LI - bachelorstudium i barnehagelærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Bente Johansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 534 I, 15/ Signert referat fra vurderingssamtale Særskilt skikkethetssak - LI - bachelorstudium i barnehagelærerutdanning - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Bente Johansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 534 I, 15/ Tillatelse til bruk av utvalg i forbindelse med forskning - Folkeregisteropplysninger - Forskningseffekter av krillolje og fisk Rek sør-øst biobank fak. HF /706 - Helseeffekter av krillolje og fisk Skattedirektoratet Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Inger Johanne Flatland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 I, 15/ Signert kontrakt sakkyndig utvalg - Lassen Tilsetting i stilling som førsteamanuensis innen elementmetoden - Finite Element Method - BE - TKD Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Anders Lervåg Thiseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning, 15/ Innvilget søknad om videreføring av permisjon uten lønn Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal

24 I,, N, X, S I, 15/ tbetaling av lærlingtilskudd for 2.halvår 2015 Lærlingplass 2015 tdanningsetaten eiendom, Seksjon for tjenestestyring og brukerstøtte Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 040, 15/ Melding om opprykk - nytt lønnstilbud - Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 15/ SAP skjema - endring av lønn - Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning N, 15/ SAP skjema - endring etter opprykk Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Gerd Hissingby Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning X, 15/ Endring av lønn fra Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Arbeidsavtale - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran Dok. dato: Arkivdel: Personal

25 I,, N, X, S I, 15/ Arbeidsavtale - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Arbeidsavtale - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 15/ Tildeling av KIE strategimidler til HF Carmen Louwerens - "Crutchband" Strategimidler kommersialisering - innovasjon og entreprenørskap - KIE ansatte - ephorte - HiOA SAK 12/6840 Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Mona Kolstø Otnæss Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Kari Torslett Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale med separat timelister - HF - NVH - Tom Nordgård Timelønnet arbeidstaker - Tom Nordgård Tom Nordgård økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til orientering, 15/ Signert kontrakt mellom HiOA SAM og NordForsk Prosjekt finansiert av Nordforsk - Contingent Life Courses - C -LIFE - prosjektleder Espen Dahl - Fakultet for samfunnsfag Nordforsk Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for økonomi /Kaarina Ritson Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 I, 15/ Søknad om permisjon - bachelorstudium i sykepleie, Pilestredet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student

26 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om permisjon, bachelorstudium i sykepleie, Pilestedet Studentmappe - internasjonalisering /Turid Hegerstrøm Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om permisjon - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Heli Bergset Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument, 15/ Innvilget søknad om permisjon - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Heli Bergset Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ nntak fra dialogmøte 2 i regi av NAV - Personalmappe - NAV Bjerke HR /Monica Johnsen Solhaug Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Oppfølgingssamtale Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Anders Lervåg Thiseth Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Tilsagn om tilskudd til tidsbegrenset lønnstilskudd - Personalmappe - Nav St. Hanshaugen økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Jan Marthiniussen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering

27 I,, N, X, S, 15/ Registreringsskjema - lønnstilskudd Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Årsregnskapet rapportering av regnskapsopplysninger Revisjon av årsregnskapet til HiOA 2015 Kunnskapsdepartementet økonomi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 134 I, 15/ Signert avtale om etterutdanning - Bydel St. Hanshaugen - Marit Granholt og Anne Furu - våren 2016 Avtaler om etterutdanning - korte kurs - LI - seksjon for oppdragsadministrasjon - BOA - studieåret Bydel St. Hanshaugen Seksjon for oppdragsadministrasjon /Aksel Torsnes Mehlum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 414, Tatt til etterretning I, 15/ Karakterutskrift - Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Sølve Heikki Paulsen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Oppnevning av ekstern sensor - Bachelor i sykepleie, Kjeller - Leena Heinonen Sensoroppnevning - HF - Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid - SHA - studieår Leena Heinonen internasjonalisering /Claudia Steidl Talgo Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 I, 15/ Oppnevning av ekstern sensor - HF - SHA - Jonny Hisdal Sensoroppnevning - HF - Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid - SHA - studieår Jonny Hisdal internasjonalisering /Ellen Oma Nordstrøm Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441, Tatt til etterretning

28 I,, N, X, S X, 15/ Eldres boligsituasjon - kontrakt mellom Husbanken og NOVA Eldres boligsituasjon - muligheter og virkemidler Tilbud på oppdrag Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring /Preben Paulsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Innkalling til oppfølgingssamtale - Særskilt skikkethetssak - HF - bachelorstudium i sykepleie - SPH - internasjonalisering /Anja Marie Enger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 534, 15/ Bedømmelseskomiteens innstilling Fremstilling til doktorgradsprøven, ph.d. i profesjonsstudier - Silje Maria Tellmann Silje Maria Tellmann Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Karima Bitta Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 624 I, 15/ Rapport etter ergonomisk arbeidsplassvurdering Personalmappe - Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning, 15/ Refusjon BHT Personalmappe - NAV Ås Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Grunnlag for tilsetting - Trond Pettersen - fra Tilsetting midlertidig 20 % stilling som professor fakultet SAM - Trond Pettersen økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

29 I,, N, X, S I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale med separate timelister - SAM - HHS - Andrea Rishaug Bakken Timelønnet arbeidstaker - Andrea Rishaug Bakken Andrea Rishaug Bakken økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale med separate timelister - SAM - HHS Daniel Wai Shing Chan Timelønnet arbeidstaker - Daniel Wai Shing Chan Daniel Wai Shing Chan økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/063-4 Signert timelønnet arbeidsavtale - SAM - HHS - Tarjei Ludvigsen Timelønnet arbeidstaker - Tarjei Ludvigsen Tarjei Andreas Ludvigsen økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale - SAM - HHS - zma Ilyas Timelønnet arbeidstaker - zma Ilyas zma Ilyas økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale med separate timelister - SAM - HHS - Marie Emilie Nerell Timelønnet arbeidstaker - Marie Emilie Nerell Marie Emilie Nerell Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Referat fra oppfølgende vurderingssamtale Særskilt skikkethetssak - LI - grunnskolelærerutdanningen - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Øyvind Stenhaug Olsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 534

30 I,, N, X, S, 15/ Åpen søknad på stilling som resepsjonsmedarbeider Åpne søknader på stillinger HR /Monica Knutsen De Figueroa Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 219 N, 15/ Ekstra oppnevning til LM Oppnevning av tilsattrepresentanter til Læringsmiljøutvalget Rektor, Stab /Ina Tandberg Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for opptak og veiledning /Kristin Straume Vivoll Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ For signering - Revidert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - samfunnsfag - sosialt arbeid - Anne Natrud Timelønnet arbeidstaker - Anne Natrud Anne Natrud Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Saksfremlegg tilsettingsutvalget ved fakultet SAM Tilsetting i 50 prosent fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved Fakultet SAM - Institutt for journalistikk og mediefag Fakultet for samfunnsfag, Fakultetsadministrasjonen /Marja Lundell Offl 25 Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilbud om tilsetting som høgskolelektor ved HiOA Tilsetting i 50 prosent fast stilling som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved Fakultet SAM - Institutt for journalistikk og mediefag Heidi C Røsok-Dahl Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

31 I,, N, X, S N, 15/ Saksfremlegg - Innstilling til stilling som førsteamanuensis i organisasjonspsykologi Tilsetting i fast stilling som førsteamanuensis i organisasjonspsykologi ved fakultet for samfunnsfag, institutt for offentlig organisasjon og velferdsfag Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Offl 25 første ledd Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale med separate timelister - SAM - JM - journalistikk - Elida Høeg Timelønnet arbeidstaker - Elida Høeg Elida Høeg økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Tilleggsuttalelse fra sakkyndig utvalg Tilsetting i stilling som stipendiat til et prosjekt om ansvarlig innovasjon innen velferdsteknologi - Fak. HF Offl 14 Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Oversendelse av sak - mistanke om fusk - Master i Energi og miljø - Mistanke om fusk - masterstudium i energi og miljø - Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling /Betty Jacobsen Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Majken Solberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 535, 15/071-5 Svar på klage på avslag av søknad om godskriving av eksamen i arbeidsrett - Studentmappe - internasjonalisering /Gro Lene Strand Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Melding om gjenopptakelser av studier - Bachelorstudium i sykepleie - Kjeller Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument

32 I,, N, X, S X, 15/ Møtebok fakultetsrådsmøte 18. november Fakultet for samfunnsfag Saksframlegg - fakultetsrådet - Fakultet for samfunnsfag Fakultet for samfunnsfag, Fakultetsadministrasjonen /nn Målfrid Høgseth Rolandsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ tsatt frist for levering av dokumentasjon og presisering av krav i egenrapporten Tilsyn med utdanningene barnevernspedagog, sosionom og vernepleier Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKT Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for analyse og kvalitetsutvikling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 433 X, 15/ Godkjenning av sakkyndig utvalg tlysning og tilsetting i stillinger som førsteamanuensis/førstelektor - Institutt for fysioterapi Fakultet for helsefag, Institutt for fysioterapi /Hege Bentzen Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Informasjon til sakkyndig utvalg tlysning og tilsetting i stillinger som førsteamanuensis/førstelektor - Institutt for fysioterapi Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Turi Tysseland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Bekreftelse på forespørsel om endring av vedtak om permisjon - Bachelor i vernepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Kristine Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Student N, 15/ Forlengelse av administrativ tilsetting i 70% som høgskolelærer ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Anne K. Blikra Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Marianne Holm Jensen Dok. dato: Arkivdel: Personal

33 I,, N, X, S I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timelister - HF - NVH - Siri Klemetsrud Timelønnet arbeidstaker - Siri Klemetsrud Siri Klemetsrud økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timelister - HF - SHA - Jahn Ingebrigtsen Timelønnet arbeidstaker - Jahn Ingebrigtsen Jahn Ingebrigtsen økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ SAP-skjema - Tilsettingssak - Tospråktesten - rådgiver - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering - Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Offl 14 Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning, 15/ Innvilget søknad om gjenopptak - bachelorstudium i administrasjon og ledelse - Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Lene Skinstad Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsetting i fire faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Liza Sandell Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

34 I,, N, X, S I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timelister - HF - NVH - Tom Nordgård Timelønnet arbeidstaker - Tom Nordgård Tom Nordgård økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Astrid Tessem Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning X, 15/ tvidet søkerliste Tilsetting - seniorrådgiver/rådgiver innenfor prosessforbedring og organisasjonsutvikling Offl 25 første ledd eiendom, Stab /Gry Lund Andersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ SAP-skjema - Kent Grødem Tilsetting - seniorrådgiver/rådgiver innenfor prosessforbedring og organisasjonsutvikling HR /Dag-Roar Oskal Offl 25 første ledd eiendom, Stab /Gry Lund Andersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timelister - HF - SHA - bachelorstudium i sykepleie - Sandvika - Mette Viil Hansen Timelønnet arbeidstaker - Mette Viil Hansen Mette Viil Hansen økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtaler - HF - SP - videreutdanning i psykisk helsearbeid Siri Blesvik Timelønnet arbeidstaker - Siri Blesvik Siri Blesvik økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

35 I,, N, X, S I, 15/ Oversendelse av omstillingsavtale - Sifo - Forbruksforskningsinstituttet Overdragelse av virksomheten ved forskningsinstituttene NIBR og SIFO til HiOA - Organisering av SVA fra Kunnskapsdepartementet Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 010, 15/ Delvis avslag på innsynskrav - 15/08335 Minikonkurranse PC'er Dell AS økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 053, 15/ Svar på innsynskrav - Delvis innvilget Minikonkurranse PC'er Itello AS økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 053, 15/ Signert kontrakt Minikonkurranse PC'er Itello AS økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 053 I, 15/ Signert Kontrakt - tilslutningsavtale - avropskonkurranse PC mellom HiOA og Itello AS Minikonkurranse PC'er Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 053, Tatt til etterretning I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale - LI - phd programmet - Vandra Lea Masemann Timelønnet arbeidstaker - Vandra Lea Masemann Vandra Lea Masemann økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning

36 I,, N, X, S X, 15/ Registreringsskjema SAP - Personalmappe - Offl 14 Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 15/080-7 SAP-skjema - Tilsetting i stilling ved fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier - Seksjon for økonomi og drift - rådgiver økonomi og prosjektoppfølging økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Offl 14 Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning, 15/ Resultat av klage på karakterfastsetting VERN1110 Bachelor i vernepleie - heltid GVH (180 sp) påbegynt høsten Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg Sunde Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Oppnevning av sakkyndig utvalg Tilsetting som førsteamanuensis/førstelektor innen transfusjonsmedisin ved Fakultet for helsefag - Institutt for naturvitenskapelige helsefag Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Liza Sandell Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Innvilget søknad om permisjon - Administrasjon og ledelse - Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Lene Skinstad Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Revidert permisjonssøknad Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Tore Jascha Lichtenstein Vogt Dok. dato: Arkivdel: Personal , Besvart med utgående dokument

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/046-13 Påminnelse - Frist for innsendelse av refusjonskrav - Personalmappe - NAV Alna Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-9 Refusjon av sykepenger - Nav Nordre Aker, 14/05361-10 Refusjon av sykepenger - NAV Gamle Oslo I, 14/05439-41 Kontrakt om sensur - BA i kunst og design - ZKD2K09 - Nina Vestby Sensoroppnevning

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-25 Tilsagn om tilskudd til tdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-5 Doserapport - Statens strålevern - For perioden 21.09.2015-18.12.2015 Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet for helsefag, Seksjon for HR 69 I, 14/046-17

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/022-27 Godkjent oppsummering etter møtet 22.01.16 Personalmappe - for HR (1) /Inger Elisabeth Hald 29.02.2016 Personal I, 14/068-5 Arbeidsavtale - LI Personalmappe - for økonomi, Seksjon

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-16 Retur av krav om sykepenger - Ber om ytterligere opplysninger - Personalmappe - NAV Forvaltning Oslo økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/018-2 Opprykk - lønn - Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Liv Kalveland Dok. dato: 07.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/05325-3 Søknad om godskriving

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05486-4 Barn/familiens hverdagsliv og profesjonelle praksiser - Rapport fra samarbeid mellom HiOA og helsetjenesten Grorud Bydel Rapporter fra samarbeidsprosjekter Oslo kommune Fakultet

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-9 Endret møtetidspunkt for dialogmøte - Personalmappe - NAV Nordstrand Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Dok. dato: 08.06.2015 Arkivdel: Personal 12.06.2015,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/004-4 Innvilget søknad om 10 prosent omsorgspermisjon - HTA 20 nr. 7 Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: 04.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/077-9 Høgskolen i Oslo og Akershus

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05328-83 Innmelding av delegasjon og strategisk viktige saker til etatsstyringsmøtet hos KD Høgskolestyret - møtedokumenter Kunnskapsdepartementet Rektor, Stab /Ina Tandberg Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/044-5 Endring av lønn i forbindelse med opprykk til professor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-10 Tilbakemelding om sladding av tilbud - minikonkurranse PC`er - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: 27.10.2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05000-182 Kurssak - Endring i feriebestemmelsen - Bortfall av to ferieuker Kurssak 09.09.2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet infrastruktur, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05131-3 Samarbeidsavtale - Royal Holloway and Bedford New College - niversity of London - Erasmus+-avtale - Insitutt SF - 2014-2017 Fakultet SAM - Internasjonale

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05277-3 HiOAs redegjørelse for utvikling og forbedring av kvalitetssystemet Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved HiOA - NOKT ( ephorte

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05160-3 Rapport - Studentmappe - Seksjon for praksisadministrasjon /Torill Josefine Norhagen Dok. dato: 07.10.2015 Arkivdel: Student X, 14/05328-53 Protokoll Høgskolestyret Høgskolestyret

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/05222-15 Oppsummering etter møte 23.01.2015 Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald 17.02.2015 Personal Internt notat med oppfølging, 14/05248-17 LI - Melding

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05146-8 Innvilgelse av forlenget uførepensjon Personalmappe - Statens pensjonskasse Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Gerd Hissingby Dok. dato: 18.11.2015

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05565-13 Tilbud om tilsetting for to måneder Personalmappe - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Andrew John Feltham Dok. dato: 26.02.2016 Arkivdel: Personal, 14/05869-19

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/089-5 Innvilget søknad om permisjon - Bachelorstudium i sykepleie - SPH Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger 15.01.2016 Student, 14/05325-4 Foreløpig svar på søknad om

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/068-3 Korrigering av foreldrepermisjon - Personalmappe - NAV Frogner Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: 17.02.2015 Arkivdel: Personal X, 14/05328-33 Møteinnkalling Høgskolestyret

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Høgskolen i Oslo og Akershus 24.05.2017 Høgskolen i Oslo og Akershus - Ny viten, ny praksis Unni Hembre, instituttleder Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid Improving lives through discovery is the mission of an institution

Detaljer

Journaldato: 29.05.2014-01.06.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv

Journaldato: 29.05.2014-01.06.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 01.06.2014, Dokumenttype:, U, N,, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 03.06.2014 ES529837 - RPRO ( ri prosjektstøtte ) - rom breaking News With

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-78 Midlertidig tilsetting som studentassistent ved HiOA - Samson Badishe Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-40 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV Bjerke økonomi,

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/022-26 Kontrakt om hospitering Personalmappe - HR /Geir Haugstveit Dok. dato: 18.11.2015 Arkivdel: Personal, 14/05339-63 Innvilget støtte til artikkelavgift - Open Access tidskrift Støtte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/068-6 Arbeidsavtale - LI - GF Personalmappe - for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø 14.04.2016 Personal I, 14/05316-82 Signert samarbeidsavtale mellom LI og Tokerud

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/05237-6 Avtale om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag - Ostepro Limited Timelønnede arbeidsavtaler - Fakultet HF - Studieåret 2014-2015 Ostepro Limited Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05124-16 Test av innsynsbegjæring Karis testsak Kalle Testkanin Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Kari Franck Dahl

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05116-2 Arbeidsavtale - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Dok. dato: 06.01.2015 Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/05124-9 tester

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05584-11 Søknad om godskriving av eksamen, prøve, emne eller obligatorisk undervisning - Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Anja Marie Enger Dok.

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05334-3 Søknad om permisjon studieåret 2015/2016 - bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Guri Vinje Dok. dato: 28.04.2015 Arkivdel: Student, Besvart med utgående

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, 14/05391-4 Varsel om tap av studierett - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - Studentmappe -, 14/06071-9 Bekreftelse på oppsigelse Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05372-16 Tilbud om administrativ tilsetting i vikariat som høgskolelektor ved Institutt for fysioterapi Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss 11.02.2016

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/05171-4 Høringsnotat 2015 - utkast til revidert personalreglement Personalreglement for HiOA - ephorte 12/1843 Seksjon for HR /Gry Merethe Lutro Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/032-4 Legeerklæring - praksis - Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Dok. dato: 13.10.2015 Arkivdel: Student, Tatt til etterretning X, 14/05328-39 Protokoll Høgskolestyret

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05675-11 Arbeidsavtale - LI - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Dok. dato: 22.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/05907-17 Arbeidsavtale - LI - BL -

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05120-8 Resultat av klagebehandling - SERNB2400-Internasjonal ernæring Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Surayyo Artykova 21.09.2015 Student X,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05146-7 Søknad om permisjon Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Dok. dato: 27.01.2015 Arkivdel: Personal Inngående eksternt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/05113-9 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Avskjermet NAV tiltak Akershus regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 25.08.2014 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05179-2 Fornying av sertifikat - Tekniske bestemmelser for klasse H-laboratorier, klasse H1 - prøvingslaboratorium, prøvingsomårdene AI, AII og PI - sertifikat nummer 170 Produksjonskontrollsertifikat

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/05107-13 Tilslutningsavtale PC mellom HiOA og Intello AS Minikonkurranse PC'er økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: 06.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-32 Tilsagn om tilskudd til Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) enkeltplass - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) Dok. dato:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05104-2 Endring i organisatorisk tilhørighet - Personalmappe - HR /Brita Bye Dok. dato: 04.03.2015 Arkivdel: Personal, 14/05125-87 Innvilget klage på avslått søknad om opptak til enkeltemner

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/05146-2 Sykepenger - 21.07.2014-03.08.2014-08.09.2014-31.10.2014 - Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-7 Purring på persondosimetre fra 2015 som ikke er sendt inn etter bruk og informasjon om fakturering av tapte dosimetre Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/046-16 Søknad om forlengelse av tidsubestemt lønnstilskudd Personalmappe - NAV Tiltak Oslo Seksjon for HR /Grete R Vognild X, 14/05328-50 Protokoll Høgskolestyret 27.10.2015 Høgskolestyret

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-2 Tilbud - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen 16.09.2014 053 17.09.2014, Tatt til orientering Inngående eksternt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05120-6 Klage på karakterfastsetting - HF - Bachelor i Samfunnsernæring - SERNB2400 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova 03.08.2015 Student, 14/046-15 Refusjonskrav av

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-8 Doserapport for perioden 01.02.2016-03.04.2016 Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad 15.04.2016 69 I, 14/05573-29

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/06534-20 Tilsagn om tilskudd til BHT-honorar i IA-virksomheter - Personalmappe - NAV Arbeidslivssenter Oslo Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: 30.11.2015 Arkivdel: Personal I, 14/06956-112

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-74 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Saja Andersson Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-43 Påminnelse - Innsendelse av refusjonskrav - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus Journaldato:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-15 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/077-5 Foreløpig avklaring av intervjugrupper

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05361-5 Refusjon av sykepenger - 19.02.15-15.03.15 - NAV Gamle Oslo /Hildur Skjeggedal tgående internt produsert, 14/05378-5 Refusjon av sykepenger - NAV Bærum

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/05116-4 SAP-skjema - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Fellesadministrasjonen, Avdeling for forskning og bibliotek, Læringssenter og bibliotek /Lars Egeland

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-51 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Gjesdal kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: 05.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05262-11 Kontrakt til signering - Rammeavtale internrevisjon Anbudskonkurranse - Tjenester for utvikling og gjennomføring av internrevisjon - Virksomhetsutvikling

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05326-7 Samarbeidsavtale - niversity of Salford - Erasmus+ - Radio - 2021 Fakultet HF - Internasjonale avtaler - Storbritannia (ephorte HiOA 13/3796 ) niversity of Salford, Manchester

Detaljer

Journaldato: 01.08.2014-03.08.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 26.05.2014. Klassering: 212.

Journaldato: 01.08.2014-03.08.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 26.05.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 03.08.2014, Dokumenttype:,, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 08.08.2014 Tilbud om fast stilling Tilsetting i stilling som rådgiver/førstekonsulent

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01132-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Eva Melvær Langaas Dok. dato: 25.06.2015 Arkivdel: Personal 02.07.2015, Tatt til etterretning I, 15/01208-5 Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05302-9 Søknad om tredje gangs eksamen HSL2400 og HSL3200 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova Dok. dato: 28.10.2015 Arkivdel: Student I, 14/05429-7 Avslutter studium

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/05023-1 03/129-13 Ekstern evaluering av hovedfag i flerkulturell og utviklingsrettet utdanning materiale fra fjernarkivet - HiO - samlesak Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-66 Arbeidsavtale for studentassistenter - Mohammad Yaser Rahmati Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05486-13 Regnskap for prosjekt i Bydel Søndre Nordstrand Rapporter fra samarbeidsprosjekter Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand internasjonalisering /Gro Mathilde Moldstad 18.02.2016

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05001-22 Test ekspederinng Test infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Maria Hellum infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons-

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05096-1 test av kontaktsøk Test Kari Franck Dahl Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Karin Bjørnebo Løvli 18.11.2015

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-8 Lønn - feriepenger - gruppelivsforsikring ved bortgang Dok. dato: 06.07.2015 Arkivdel: Personal N, 14/05339-60 Søknad publiseringsstøtte - Open Access tidsskrift Støtte til forfatterbetaling

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/05155-3 Erasmus Pluss 2014-2021 - avtale med Charles universitetet i Praha CZPRAHA07 - NOslo60 - pedagogikk musikk og utøvende kunst Erasmus pluss strategisk partnerskap - Høyere utdanning

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Personal 17.09.2015, Tatt til etterretning, 15/01181-7 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/05135-11 Stans av lønn Personalmappe - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Gunda Ruud 20.08.2015 Personal I, 14/05165-3 Doserapport - Statens strålevern - for perioden

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05222-9 Sykepenger 08.12.2014 - NAV Moss økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Hildur Skjeggedal Dok. dato: 15.12.2014 Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01255-9 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 13.05.2016 Arkivdel: Student I, 14/01629-8 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 19.05.2016 Arkivdel:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05138-2 Rapportene om utredning av kompletterende utdanning er publisert tredning av behov for kompletterende utdanning for søkerne i godkjenningsprosessen for lovregulerte yrker Rambøll

Detaljer

Journaldato: 24.07.2014-25.07.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 22.06.2014. Klassering: 212.

Journaldato: 24.07.2014-25.07.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 22.06.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 28.07.2014 nnhold: Sakkyndig vurdering - Tilsetting i F-stilling i maskinfag - TKD Tilsetting

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05121-6 Arbeidsavtale - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap Dok. dato: 06.03.2015 Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/05222-20

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/022-23 Søknad om permisjon med lønn Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald 11.11.2015 Personal 221 18.11.2015, Tatt til etterretning N, 14/05485-9 Endring av lønn - Personalmappe -

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05004-24 Julebord 2014 - vi minner om fristen for påmelding Testsak Berit Mathisen Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons-

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05869-17 Avlyst dialogmøte - Personalmappe - NAV llern Institutt for barnehagelærerutdanning /Hege Wamstad Dok. dato: 18.12.2015 Arkivdel: Personal N, 14/05911-13 Søknad - overføring

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02792-7 tredning avsluttet Tilrettelegging ved eksamen Bergen kommune, Bergen Voksenopplæring Studieadministrativt kontor /Tone Marthinussen Rong Dok. dato: 10.08.2016 Arkivdel: Student

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05125-16 Søknad om opptak til enkeltemne - teknologi - ELFE1000 - Rolf-Erik Tjelmeland Søknad om opptak til enkeltemner - teknologi - TKD - 2014 - samlesak

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-19 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) Nav Kragerø infrastruktur Dok. dato: 09.09.2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01226-4 Klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett Journaldato: 23.12.2015 Tilg. kode: Dok. dato: 23.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01473-4 Klage på sensur til eksamen

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/05335-10 Innstilling EAP Oppretting og utlysning av to faste faglige stillinger i EAP jf ephorte 2014/3827 HR /Elisabeth Foyn Ranheimsæter Offl 25 første led HR /Elisabeth Foyn Ranheimsæter

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-30 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV Sunndal økonomi, Seksjon for lønn og

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01291-17 Tilleggskontrakt Erasmus Pluss 2014 Mobilitet 2015-1-NO01-KA103-013035 Erasmus+ Mobilitetsmidler 2015-2016 Senter for internasjonalisering av utdanning /Vidar Pedersen Internasjonalt

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/05328-71 Protokoll - Høgskolestyret Høgskolestyret - møtedokumenter Rektor, Stab /Ellinor Dalbye Kasahara Dok. dato: 28.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv 011, 14/05654-9 Innvilget søknad om

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02907-3 Ettersending av dokumentasjon Innpassing og fritak Alexander Løw Sandtorv Avdeling for lærerutdanning Dok. dato: 29.06.2016 Arkivdel: Student 412.7, 15/04767-9 Administrativt/praktisk

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-35 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-31 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05467-9 Søknad om forlenget ammepermisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas 08.10.2015 Personal, Besvart med utgående dokument I, 14/05467-10 Ammeattest Personalmappe

Detaljer