DMS Software Innovation - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S I, 14/ Tilsagn om tilskudd til BHT-honorar i IA-virksomheter - Personalmappe - NAV Arbeidslivssenter Oslo Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Signert avtale om gjennomføring av ngdata-undersøkelsen i Flakstad 2016 mellom HiOA - Flakstad kommune - Kompetansesenter Rus region nord ngdata flakstad kommune Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring /Silje Hartberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 X, 14/ Oppnevning av sensor - bachelorstudium i fysioterapi - Jan Inge Letto Godkjenning som sensor - HF - FYS Institutt for fysioterapi internasjonalisering /Claudia Steidl Talgo Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 14/ Godkjenning som sensor - bachelorstudium i fysioterapi - Grete Andreassen Godkjenning som sensor - HF - FYS Institutt for fysioterapi internasjonalisering /Claudia Steidl Talgo Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ Kontrakt om sensuroppdrag - bachelorstudium i ingeniørfag - data - Omid Mirmotahari Sensoroppnevning - TKD - IT Institutt for informasjonsteknologi - studieåret Omid Mirmotahari Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Liv Inger Myrdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

2 I,, N, X, S I, 14/ Arbeidsavtale - HF - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Vedtak - foreldrepenger fra NAV Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 14/ Søknad om permisjon - Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Lise Maria Rønning Dok. dato: Arkivdel: Personal, Besvart med utgående dokument N, 14/ Oppsummering fra møte - Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Christensen Eckholm Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Hanne Christensen Eckholm Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Opprykk til førstelektor - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Outhman Charroud Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ E-postutveksling om opptak på PHD - Doktorgradsutvalget (DG) ved SPS (HiOA ephorte 13/00699 & 14/1407) Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Vigdis Berger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 623

3 I,, N, X, S I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale med separat timeliste - TKD - BE - Marius Ronde Dahl Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Marius Dahl Ronde økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - MEK - Jørgen Simensen Almankaas Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2015 Jørgen Simensen Almankaas økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne Sandvik I, 15/ Tilsagn om tilskudd til BHT-honorar i IA-virksomheter - Personalmappe - NAV Arbeidslivssenter Oslo Seksjon for HR /Hæge Hanheide Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Avtale om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag - Akershus universitetssykehus - Hege Sandanger Avtaler om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag - Fakultet for helsefag - samlesak 2015 Akershus universitetssykehus HF Fakultet for helsefag, Seksjon for HR N, 15/ Tildeling av PES-midler til Aiko Yamashita Internasjonaliseringsmidler og prosjektetableringsstøtte - PES-midler Fakultet for teknologi, kunst og design, Fakultetsadministrasjonen /Brita Børve Prorektor for forskning og utvikling, Avdeling for forskning og utvikling, Seksjon for FO /Stine Hulleberg Johansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 112 I, 15/ Innhenting av saksdokumenter - Tilsetting i stilling som dekan ved Fakultet for helsefag HR /Cecilie Haugen Horn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

4 I,, N, X, S I, 15/ Ledige stillinger - 4. kvartal RA studiested Pilestredet ndersøkelse om ledige stillinger - Statistisk sentralbyrå (ephorte 2012/338) Statistisk sentralbyrå HR /Cecilie Haugen Horn 219 I, 15/ Ledige stillinger - 4. kvartal RA studiested Kjeller ndersøkelse om ledige stillinger - Statistisk sentralbyrå (ephorte 2012/338) Statistisk sentralbyrå HR /Cecilie Haugen Horn 219 I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - HF - samfunnsernæring - Sunniva Nordang Timelønnet arbeidstaker - Sunniva Nordang Sunniva Nordang Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Spørrebrev - Etterlevelsesrevisjon av eiendomsforvaltning i universitets- og høgskolesektoren Kontroll med forvaltningen av statens interesser i selskaper - statsrådens beretning til Riksrevisjonen for 2014 Riksrevisjonen eiendom, Seksjon for drift og husøkonomi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 134 I, 15/ Signert arbeidsavtale - SAM - ST - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om godkjenning av kurs Kandidatmappe ph.d. i profesjonsstudier - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Vigdis Berger Dok. dato: Arkivdel: Student 622

5 I,, N, X, S, 15/ Innvilget utsettelse av innlevering av masteroppgaven - Studentmappe - internasjonalisering /Øystein Ruud Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Signert phd-avtale - del A og B - Kandidatmappe ph.d. i helsevitenskap - Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Kim Henrik Ruud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Innstilling fra sakkyndig utvalg - sakkyndig rapport - Tilsetting i ledig stilling - PhD position in Service Life Prediction of Existing Concrete Structures - TKD Offl 5 Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Gerd Synnøve Hansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om permisjon - årsstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Signert referat fra vurderingssamtale - Særskilt skikkethetssak - HF - bachelorstudium i sykepleie - internasjonalisering /Anja Marie Enger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 534 N, 15/ krav fra SAM Lokale lønnsforhandlinger - Desember 2015 HR /Anders Dahle Offl 14 Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Ståle Bie Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 231

6 I,, N, X, S I, 15/ Signert arbeidsavtale for timelønnet medarbeider med separat timeliste - SAM OAV - Øyvind Bergwitz Timelønnet arbeidstaker - Øyvind Bergwitz Øyvind Bergwitz økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - fysioterapi - Olov Belander Timelønnet arbeidstaker -Olov Belander Olov Belander Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Innvilget søknad om permisjon - Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Mette Bjørtomt Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale med separat timelister - SAM - Sosialfag - Gus Strømfors Timelønnet arbeidstaker - Gus Strømfors Gus Strømfors økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - videreutdanning i stråleterapi - Linn Merete Åsli Timelønnet arbeidstaker - Linn Åsli Linn Merete Åsli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

7 I,, N, X, S X, 15/ Studieplan for huymanbiologi 20 vekttall - Midlertidig godkjent av kirke - utdannings - og forskningsdepartementet for som videreutdanning for lærere - finansiert med midler fra Statens lærerkurs Studieplaner - Høgskolen i Akershus (HiAk) - menneskets anatomi og fysiologi med sykdomslære (tidligere humanbiologi) Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 000 X, 15/ Studieplan for humanbiologi 20 vekttall - Studieplan godkjent av styret for Høgskolen i Akershus Studieplaner - Høgskolen i Akershus (HiAk) - menneskets anatomi og fysiologi med sykdomslære (tidligere humanbiologi) Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 000 X, 15/ Forslag Fagplan for Humanbiologi og samfunnshygiene November Halvårsenhet - 10 vekttall Studieplaner - Høgskolen i Akershus (HiAk) - menneskets anatomi og fysiologi med sykdomslære (tidligere humanbiologi) Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 000 I, 15/ Arbeidsavtale - LI - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Ettersendt personopplysningsskjema - Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok. dato: Arkivdel: Personal

8 I,, N, X, S I, 15/ Tilbud - Dell - minikonkurranse PC Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 053 I, 15/ Tilbud - Itello - HP - minikonkurranse PC Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 053 I, 15/ Tilbud - Atea - Lenovo - Minikonkurranse PC Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 053 I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - TKD EST - Kristin Maria Thomassen Timelønnet arbeidstaker - Kristin Maria Thomassen Kristin Maria Thomassen økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/080-6 Tilbud om tilsetting Tilsetting i stilling ved fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Seksjon for økonomi og drift, rådgiver økonomi og prosjektoppfølging Susan Dale Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas I, 15/ Arbeidsavtale - HF - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personal

9 I,, N, X, S, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - TKD - EST - ndervisning på maskespill - Tone Cronblad Krosshus Timelønnet arbeidstaker - Tone Cronblad Crosshus Tone Krosshus Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Harald Balstad Magnussen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Innspill til hovedtariffoppgjøret modernisering av hovedtariffavtalen - fordeling av tariffmidler sentralt/lokalt - tvisteløsningsmekanismer - fellesbestemmelser og velferdsordninger Hovedtariffoppgjøret 2016 Kunnskapsdepartementet HR /Anders Dahle Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 231 I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - SAM - ABI - Lars-Erik Hansen Timelønnet arbeidstaker - Lars-Erik Hansen Lars-Erik Hansen økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Saksframlegg til studieutvalget - ST 15/76 - endring av navn Revisjon av emneplaner for Studying Development 1 og Studying Development 2 Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team programplan og opptak /Hege Kristin Hovda Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team programplan og opptak /Hege Kristin Hovda Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Endret tidspunkt for dialogmøte - Personalmappe - NAV Gjerdrum Institutt for yrkesfaglærerutdanning /Sidsel Øiestad Grande Dok. dato: Arkivdel: Personal

10 I,, N, X, S I, 15/ Kontrakt om sensuroppdrag -TKD - BE - bachelor i ingeniørfag - Ingunn Ofte Sensoroppnevning - TKD - BE institutt for bygg og energiteknikk - studieåret Ingunn Ofte Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Liv Inger Myrdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ tlysningstekst for stilling som overingeniør/ avdelingsingeniør innen maskin Tilsetting i fast stilling som Overingeniør/avdelingsingeniør ved TKD, Institutt for Maskin, elektronikk og kjemi Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Gerd Synnøve Hansen Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Anders Lervåg Thiseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - SAM - Barnevern - Mons Oppedal Timelønnet arbeidstaker - Mons Oppedal Mons Oppedal økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Søknad om godkjenning som sensor - SHA - bachelorstudium i sykepleie - Kari Hugsted Godkjenning som sensor - HF - SHA Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid internasjonalisering X, 15/ Søknad om godkjenning som sensor - SHA - bachelorstudium i sykepleie - Kari Bjerke Batt-Rawden Godkjenning som sensor - HF - SHA Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid internasjonalisering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Søknad om godkjenning som sensor - SHA - bachelorstudium i sykepleie - Viktor Haugom Godkjenning som sensor - HF - SHA Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid internasjonalisering

11 I,, N, X, S X, 15/ Søknad om godkjenning som sensor - SHA - bachelorstudium i sykepleie - Stefan Bye Godkjenning som sensor - HF - SHA Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid internasjonalisering X, 15/ Søknad om godkjenning som sensor - SHA - bachelorstudium i sykepleie - Jan Porthun Godkjenning som sensor - HF - SHA Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid internasjonalisering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Søknad om godkjenning som sensor - SHA - bachelorstudium i sykepleie - Anna Elisa Willumsen Godkjenning som sensor - HF - SHA Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid internasjonalisering X, 15/ Søknad om godkjenning som sensor - SHA - studieretning for samfunnsernæring - Rune Johan Krumsvik Godkjenning som sensor - HF - SHA Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid internasjonalisering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Avslått søknad - informasjon om vedtak REK sør-øst fak. HF /2197 Ny innovativ løsning for att forbedre langsiktig profesjonell support.. - Zada Pajalic REK sør-øst Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Inger Johanne Flatland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Innvilget permisjon - Master i habilitering og rehabilitering - Studentmappe - internasjonalisering /Øystein Ruud Dok. dato: Arkivdel: Student

12 I,, N, X, S I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - LI - Myths and Fairy Tales - John McNicol Timelønnet arbeidstaker - John McNicol John McNicol økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om godskriving av emne - masterstudium i sykepleie - Studentmappe - internasjonalisering /Kristin Sletten Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - Videreutdanning i ergoterapi innfor allmennhelse - Ole Petter Askheim Timelønnet arbeidstaker - Ole Petter Askheim Ole Petter Askheim Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Cathrine Jørstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - HF - VIP - Anne-Beth Brekke Tvedt Timelønnet arbeidstaker - Anne-Beth Brekke Tvedt Anne-Beth Brekke Tvedt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - HF - VIP - Hafdis Einarsson Timelønnet arbeidstaker - Hafdis Einarsson Hafdis Einarsson Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - SAM - master i familiebehandling - Morten Hammer Timelønnet arbeidstaker - Morten Hammer Morten Hammer økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

13 I,, N, X, S I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - HF - VIP - Randi Helle Timelønnet arbeidstaker - Randi Helle Randi Helle Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - EST - ndervisning DTK1 / Åpent Hus - Harald Engan Timelønnet arbeidstaker - Harald Engan Harald Engan Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Harald Balstad Magnussen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Lønnsendring - Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Lise Maria Rønning Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Jevngodhetsvurdering av serbisk utdanning mot sykepleierutdanning ved HiOA Jevngodhetsvurdering av utenlandsk utdanning Sladjana Veselinovic Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering, Seksjon for opptak og veiledning /Lars Sigurd Vedø 472 I, 15/ Signert arbeidsavtale for timelønnet medarbeider inkludert timeliste - HF AV - Eli Knøsen Timelønnet arbeidstaker - Eli Knøsen Eli Knøsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Innvilget søknad om å få gå opp til eksamen ved ny/utsatt prøve - Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg Sunde Dok. dato: Arkivdel: Student

14 I,, N, X, S I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - SAM - Fagforfatterstudiet - Sindre Hovdenakk Timelønnet arbeidstaker - Sindre Hovdenakk Sindre Hovdenakk økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Yalini Prapakaran, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - EST - Vitenskapelig assistent i prosjektet - Actuailize Bergaust - Luis Hernan Bellido Rengifo Timelønnet arbeidstaker - Luis Hernan Bellido Rengifo Luis Hernan Bellido Rengifo Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Harald Balstad Magnussen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - TKD - EST - Praksis PP - Simon James-Eide Timelønnet arbeidstaker - Simon James-Eide Simon James-Eide Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Harald Balstad Magnussen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - SHA jordmor- Anne Grete Haug Timelønnet arbeidstaker - Anne Grete Haug Anne Grete R Haug Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Cathrine Jørstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - SHA - Anita Bue Timelønnet arbeidstaker - Anita Bue Anita Bue Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Cathrine Jørstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF- SHA - Linn C. Wergeland Digranes Timelønnet arbeidstaker - Linn C. Wergeland Digranes Linn C. Wergeland Digranes Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Cathrine Jørstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

15 I,, N, X, S, 15/ For signering - Timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - LI - YL - Runar Oudmayer Timelønnet arbeidstaker - Runar Oudmayer Runar Oudmayer Seksjon for HR /Janne Steinsheim Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Fagplan for videreutdanning i operasjonssykepleie - 90 studiepoeng/ects - Godkjent Studieplaner - Høgskolen i Akershus - Operasjonssykepleie Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Fagplan for videreutdanning i operasjonssykepleie 90 studiepoeng/ects Godkjent Studieplaner - Høgskolen i Akershus - Operasjonssykepleie Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Fagplan for videreutdanning i operasjonssykepleie 90 studiepoeng/ects Godkjent Revidert og endret Studieplaner - Høgskolen i Akershus - Operasjonssykepleie Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Fagplan for videreutdanning i anestesisykepleie - 90 studiepoeng/ects - Godkjent Studieplaner - Høgskolen i Akershus - Anestesisykepleie Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

16 I,, N, X, S X, 15/ Pensumlitteratur - Sykepleiefaglig fordypning og samfunnsvitenskapelige emner Medisinske og naturvitenskaplige emner - Anestesisykepleie - fag og utøvelse - Godkjent Studieplaner - Høgskolen i Akershus - Anestesisykepleie Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Fagplan for videreutdanning i anestesisykepleie - 90 studiepoeng/ects - Godkjent Revidert Studieplaner - Høgskolen i Akershus - Anestesisykepleie Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Studiehefte for Jordmorutdanningen Kull J 42 - planen er udatert - tentativt satt til Studieplaner - Høgskolen i Akershus - Jordmorutdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Fagplan for Jordmorutdanningen Kull Studieåret datert - Dato tentativt Studieplaner - Høgskolen i Akershus - Jordmorutdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Fagplan for jordmorutdanning - 20 vekttall med justeringer gjeldende fra og med januar 1998 Studieplaner - Høgskolen i Akershus - Jordmorutdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

17 I,, N, X, S X, 15/ Fagplan for jordmorutdanning - 20 vekttall - Datert Studieplaner - Høgskolen i Akershus - Jordmorutdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Fagplan for 2-årig jordmorutdanning studiepoeng - Godkjent Studieplaner - Høgskolen i Akershus - Jordmorutdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Fagplan for 2-årig jordmorutdanning studiepoeng - Godkjent av styret for Høgskolen i Akershus Revidert Studieplaner - Høgskolen i Akershus - Jordmorutdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Course of Studies for 2 Year Programme in Midwifery credits - The course of studies is based on the General Plan and Regulations for Midwifery Studies determined by the Dept of Education and Research Affairs - 1 December revised 8 May 2006 Studieplaner - Høgskolen i Akershus - Jordmorutdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Kontrakt om sensuroppdrag - bachelorstudium i ingeniørfag - elektro - Jim Tørresen Sensoroppnevning - TKD - MEK institutt for maskin, elektronikk og kjemi - studieåret Jim Tørresen Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Liv Inger Myrdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

18 I,, N, X, S N, 15/ Svar fra instituttleder om permisjon Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Gerd Hissingby Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning N, 15/ Permisjon godkjennes av dekan - Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Gerd Hissingby Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning N, 15/ Stans av lønn under permisjon - Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Gerd Hissingby Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Styremedlemmer til stiftelsen RBP - Sør - Øst Eksterne styremedlemmer til RBP - Regionsenter for barn og unges psykiske helse region sør-øst RBP Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør Rektor, Stab Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 016 I, 15/ Innspill til styremedlemmer til stiftelsen RBP Eksterne styremedlemmer til RBP - Regionsenter for barn og unges psykiske helse region sør-øst RBP Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør Rektor, Stab Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 016 I, 15/ Signert arbeidsavtale - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personal

19 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om permisjon - bachelor i sosialt arbeid - Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Kine Anette Bylterud Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Kontrakt om sensuroppdrag - veiledning - Tverrprofesjonell tilnærming på individ- og gruppenivå - Marie Moksness Sensoroppnevning - HF - FYS Institutt for fysioterapi - studieåret Marie Moksness internasjonalisering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Implementeringsavtale for signering - Trening i sosial kompetanse AART Trening i sosial kompetanse - AART - avtale mellom HiOA og Levre barneskole Levre skole Fakultet for helsefag, Institutt for atferdsvitenskap /Marit Tønder Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665 I, 15/ Arbeidsavtale - LI - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om opptak til ph.d - programmet i profesjonsstudier - Kandidatmappe ph.d. i profesjonsstudier - Offl 26 fjerde led Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Vigdis Berger Dok. dato: Arkivdel: Student 622 I, 15/ Søknad om permisjon - Master's degree in International Social Welfare and Health Policy Studentmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Stuart Deakin Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument

20 I,, N, X, S I, 15/ Svangerskappermisjon attest Studentmappe - Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Stuart Deakin Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til etterretning I, 15/ Oppnevning av medlemmer fra høyskolene til utvalg i niversitets- og høgskolerådet - HR - for perioden Oppnevning av medlemmer til utvalg i HR - niversitets- og høgskolerådet niversitets- og høgskolerådet Rektor, Stab Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 016 I, 15/ Søknad om permisjon uten lønn med uttalelse fra leder Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om å få skrive på PC under eksamen PSYK3500 Bachelor i læring i komplekse systemer studiepoeng - påbegynt høsten Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg Sunde Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument I, 15/ Høring - forslag til læreplaner i Vg2 maritime fag - Vg3 matros og Vg3 motormann Forslag til læreplaner i Vg2 maritime fag, Vg3 matros og Vg3 motormann tdanningsdirektoratet Rektor, Stab Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008, Tatt til orientering I, 15/ Søknad om permisjon - YLRMH - bachelorstudium - yrkesfaglærerutdanning i restaurant - og matfag Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning /Solfrid Hartberg Dok. dato: Arkivdel: Student

21 I,, N, X, S, 15/ Søknad om forhåndsgodkjenning - prosjektet Livskvalitet hos ungdom med funksjonshemming og overvekt REK sør-øst fak. HF - Livskvalitet hos ungdom med funksjonshemming og overvekt 2015/ Sølvi Helseth REK sør-øst Fakultet for helsefag, Seksjon for forskning og utvikling /Inger Johanne Flatland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om godskriving av eksamen - prøve - emne eller obligatorisk undervisning - videreutdanning i helsefrmmende og forebyggende arbeid for fysioterapeuter - folkehelse- og arbeidshelseperspektiv Søknad om godskriving av eksamen, prøve, emne eller obligatorisk undervisning - videreutdanning i helsefrmmende og forebyggende arbeid for fysioterapeuter - folkehelse- og arbeidshelseperspektiv - Aud Gjørwad Aud Gjørwad internasjonalisering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 473 I, 15/ Vedtak om dispensasjon fra kravet om å være trafikklærer i klasse B - trafikklærer Studentmappe - Statens vegvesen Seksjon for praksisadministrasjon /Ellen Aagaard Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Midlertidig godkjenning som trafikklærer - trafikklærer Studentmappe - Statens vegvesen Seksjon for praksisadministrasjon /Ellen Aagaard Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Midlertidig godkjenning som trafikklærer - trafikklærer Studentmappe - Statens vegvesen Seksjon for praksisadministrasjon /Ellen Aagaard Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Oppnevning av arbeidsgruppe for samordnet rapportering - tidstyvundersøkelsen Oppnevning arbeidsgruppe for samordnet rapportering - tidstyvundersøkelsen niversitets- og høgskolerådet Prorektor for utdanning, Avdeling for studier, utdanningskvalitet og internasjonalisering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008

22 I,, N, X, S I, 15/ Signert timelønnet arbeidsavtale inkludert timeliste - HF - MALKL224 - Knut-Andreas Christophersen Timelønnet arbeidstaker - Knut-Andreas Christophersen Knut-Andreas Christophersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om permisjon - Matematikk klasse - Studentmappe - Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering, Team studentforvaltning Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Arbeidsavtale - LI - Personalmappe - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om faglig godkjenning av utenlandsk utdanning - Psykologi - Filippinene - Ryan Europa Faglig godkjenning av utenlands utdanning - Psykologi - Filippinene - Ryan Europa Ryan Europa internasjonalisering 472 I, 15/ Consortium agreement - Social inequalities in ageing SIA - Health - care and institutional reforms in the Nordic welfare model - NOVA og Karolinska institutet Prosjekt - Social inequalities in ageing SIA - Health - care and institutional reforms in the Nordic welfare model - NOVA Karolinska Institutet Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring /Preben Paulsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 660

23 I,, N, X, S I, 15/090-1 Signert timelønnet arbeidsavtale etter separat timeliste - HF - MALKS - Kenneth Larsen Timelønnet arbeidstaker - Kenneth Larsen Kenneth Larsen I, 15/091-1 Søknad om godskriving av emner - Anvendt datateknologi Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Håkon Erikson Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/092-1 Søknad om permisjon - Anvendt datateknologi Studentmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for studieadministrasjon og internasjonalisering /Håkon Erikson Dok. dato: Arkivdel: Student

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/046-13 Påminnelse - Frist for innsendelse av refusjonskrav - Personalmappe - NAV Alna Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-9 Refusjon av sykepenger - Nav Nordre Aker, 14/05361-10 Refusjon av sykepenger - NAV Gamle Oslo I, 14/05439-41 Kontrakt om sensur - BA i kunst og design - ZKD2K09 - Nina Vestby Sensoroppnevning

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-25 Tilsagn om tilskudd til tdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-10 Tilbakemelding om sladding av tilbud - minikonkurranse PC`er - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen Dok. dato: 27.10.2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/022-27 Godkjent oppsummering etter møtet 22.01.16 Personalmappe - for HR (1) /Inger Elisabeth Hald 29.02.2016 Personal I, 14/068-5 Arbeidsavtale - LI Personalmappe - for økonomi, Seksjon

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-16 Retur av krav om sykepenger - Ber om ytterligere opplysninger - Personalmappe - NAV Forvaltning Oslo økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/032-4 Legeerklæring - praksis - Studentmappe - internasjonalisering /Elisabeth Sørbø Haug Dok. dato: 13.10.2015 Arkivdel: Student, Tatt til etterretning X, 14/05328-39 Protokoll Høgskolestyret

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05124-16 Test av innsynsbegjæring Karis testsak Kalle Testkanin Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Kari Franck Dahl

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05486-4 Barn/familiens hverdagsliv og profesjonelle praksiser - Rapport fra samarbeid mellom HiOA og helsetjenesten Grorud Bydel Rapporter fra samarbeidsprosjekter Oslo kommune Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05372-16 Tilbud om administrativ tilsetting i vikariat som høgskolelektor ved Institutt for fysioterapi Personalmappe - Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Britt Kirkeby Foss 11.02.2016

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-40 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV Bjerke økonomi,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05277-3 HiOAs redegjørelse for utvikling og forbedring av kvalitetssystemet Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved HiOA - NOKT ( ephorte

Detaljer

Journaldato: 24.07.2014-25.07.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 22.06.2014. Klassering: 212.

Journaldato: 24.07.2014-25.07.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 22.06.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 28.07.2014 nnhold: Sakkyndig vurdering - Tilsetting i F-stilling i maskinfag - TKD Tilsetting

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/05146-2 Sykepenger - 21.07.2014-03.08.2014-08.09.2014-31.10.2014 - Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/05113-9 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Avskjermet NAV tiltak Akershus regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 25.08.2014 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/05237-6 Avtale om undervisningstjenester/veiledningsoppdrag - Ostepro Limited Timelønnede arbeidsavtaler - Fakultet HF - Studieåret 2014-2015 Ostepro Limited Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-7 Purring på persondosimetre fra 2015 som ikke er sendt inn etter bruk og informasjon om fakturering av tapte dosimetre Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05467-9 Søknad om forlenget ammepermisjon Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas 08.10.2015 Personal, Besvart med utgående dokument I, 14/05467-10 Ammeattest Personalmappe

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/068-6 Arbeidsavtale - LI - GF Personalmappe - for økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anne-Lise Aasbø 14.04.2016 Personal I, 14/05316-82 Signert samarbeidsavtale mellom LI og Tokerud

Detaljer

Journaldato: 01.08.2014-03.08.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 26.05.2014. Klassering: 212.

Journaldato: 01.08.2014-03.08.2014, Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv. Dok.dato: 26.05.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 03.08.2014, Dokumenttype:,, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 08.08.2014 Tilbud om fast stilling Tilsetting i stilling som rådgiver/førstekonsulent

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05302-9 Søknad om tredje gangs eksamen HSL2400 og HSL3200 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova Dok. dato: 28.10.2015 Arkivdel: Student I, 14/05429-7 Avslutter studium

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05334-3 Søknad om permisjon studieåret 2015/2016 - bachelorstudium i sykepleie Studentmappe - internasjonalisering /Guri Vinje Dok. dato: 28.04.2015 Arkivdel: Student, Besvart med utgående

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-66 Arbeidsavtale for studentassistenter - Mohammad Yaser Rahmati Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/004-4 Innvilget søknad om 10 prosent omsorgspermisjon - HTA 20 nr. 7 Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald Dok. dato: 04.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/077-9 Høgskolen i Oslo og Akershus

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05000-182 Kurssak - Endring i feriebestemmelsen - Bortfall av to ferieuker Kurssak 09.09.2014 Kommunal- og moderniseringsdepartementet infrastruktur, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05131-3 Samarbeidsavtale - Royal Holloway and Bedford New College - niversity of London - Erasmus+-avtale - Insitutt SF - 2014-2017 Fakultet SAM - Internasjonale

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/089-5 Innvilget søknad om permisjon - Bachelorstudium i sykepleie - SPH Studentmappe - internasjonalisering /Anja Marie Enger 15.01.2016 Student, 14/05325-4 Foreløpig svar på søknad om

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/05171-4 Høringsnotat 2015 - utkast til revidert personalreglement Personalreglement for HiOA - ephorte 12/1843 Seksjon for HR /Gry Merethe Lutro Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-32 Tilsagn om tilskudd til Arbeidsmarkedsopplæring (AMO) enkeltplass - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05146-7 Søknad om permisjon Personalmappe - Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Hanne Landen Dok. dato: 27.01.2015 Arkivdel: Personal Inngående eksternt

Detaljer

Journaldato: 29.05.2014-01.06.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv

Journaldato: 29.05.2014-01.06.2014, Dokumenttype: I, U, N, X, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 01.06.2014, Dokumenttype:, U, N,, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 03.06.2014 ES529837 - RPRO ( ri prosjektstøtte ) - rom breaking News With

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05584-11 Søknad om godskriving av eksamen, prøve, emne eller obligatorisk undervisning - Studentmappe - internasjonalisering, Studieadministrativt kontor, Kjeller /Anja Marie Enger Dok.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/022-23 Søknad om permisjon med lønn Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald 11.11.2015 Personal 221 18.11.2015, Tatt til etterretning N, 14/05485-9 Endring av lønn - Personalmappe -

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-108 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Håkon Rønes Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05138-2 Rapportene om utredning av kompletterende utdanning er publisert tredning av behov for kompletterende utdanning for søkerne i godkjenningsprosessen for lovregulerte yrker Rambøll

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/018-2 Opprykk - lønn - Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Liv Kalveland Dok. dato: 07.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/05325-3 Søknad om godskriving

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05165-8 Doserapport for perioden 01.02.2016-03.04.2016 Doserapport - Statens strålevern Statens strålevern Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Sissel Angunn Lad 15.04.2016 69 I, 14/05573-29

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S Mottaker: N, 15/01306-98 Søknad om tilgang til FS for Miriam Aaberg Tilgang til Felles Studentsystem (FS) ved Høgskolen i Bergen Seksjon for utdanning /Maj Brit Iden Brukerservice /Gunhild

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-8 Lønn - feriepenger - gruppelivsforsikring ved bortgang Dok. dato: 06.07.2015 Arkivdel: Personal N, 14/05339-60 Søknad publiseringsstøtte - Open Access tidsskrift Støtte til forfatterbetaling

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01112-5 Klage på sensur til eksamen i PSY2204 Personlighetspsykologi Studentmappe - I, 14/01473-7 Klage på sensur til eksamen i KARR3003 Arbeid, utdanning og sosial inkludering MKARV430

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, 14/05391-4 Varsel om tap av studierett - Bachelorstudium i økonomi og administrasjon - Studentmappe -, 14/06071-9 Bekreftelse på oppsigelse Personalmappe - Seksjon for HR /Sara Helene Holtaas Dok.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05735-4 Søknad om forlengelse av studierettsperiode Bachelor i læringspsykologi med vekt på atferdsanalyse (180 sp) påbegynt høsten 2012 - Studentmappe - internasjonalisering /Ingeborg

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05001-22 Test ekspederinng Test infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Maria Hellum infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons-

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05486-13 Regnskap for prosjekt i Bydel Søndre Nordstrand Rapporter fra samarbeidsprosjekter Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand internasjonalisering /Gro Mathilde Moldstad 18.02.2016

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05361-5 Refusjon av sykepenger - 19.02.15-15.03.15 - NAV Gamle Oslo /Hildur Skjeggedal tgående internt produsert, 14/05378-5 Refusjon av sykepenger - NAV Bærum

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv

Journaldato: , Dokumenttype: I, U, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 28.7.2014-29.7.2014, Dokumenttype:,, N, Status: J, A, Arkivdel: SAK - HiOAS saksarkiv 30.07.2014 Behov for ytterlige opplysninger - søknad om tillatelse til

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00181-38 Harmonisering av timesatser i MARKOM2020 MARKOM2020 Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Jørn Kragh 666 I, 14/00369-9 Contract of employment Personalmappe - Personalavdelingen

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-11 Referat fra dialogmøte - Personalmappe - NAV Nordstrand internasjonalisering Dok. dato: 15.06.2015 Arkivdel: Personal I, 14/05118-12 Ferie ikke benyttet i sykeperiode - Personalmappe

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05125-16 Søknad om opptak til enkeltemne - teknologi - ELFE1000 - Rolf-Erik Tjelmeland Søknad om opptak til enkeltemner - teknologi - TKD - 2014 - samlesak

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-13 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten 24.06.2015 Personal N, 14/05135-8 Om mulig forlengelse av stipendiat

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/05135-11 Stans av lønn Personalmappe - Senter for profesjonsstudier, Senteradministrasjon /Gunda Ruud 20.08.2015 Personal I, 14/05165-3 Doserapport - Statens strålevern - for perioden

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 18.6.2012-24.6.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A, 2006/00337-004 X Datert: 14.05.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00722-150 Invitasjon til konferanse Aktiv aldring Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 Forskergruppen Aldring, helse og velferd U UIS Ledelse Dok. dato: 28.12.2015 Arkivdel:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/044-5 Endring av lønn i forbindelse med opprykk til professor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/05222-15 Oppsummering etter møte 23.01.2015 Personalmappe - HR /Inger Elisabeth Hald 17.02.2015 Personal Internt notat med oppfølging, 14/05248-17 LI - Melding

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05442-17 Innvilgelse av uførepensjon - Personalmappe - Statens pensjonskasse Journaldato: Tilg. kode: Fakultet for samfunnsfag, Seksjon for HR /Gerd Hissingby 15.09.2015 Personal X, 14/05456-5

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01565-3 Retur av signert arbeidsavtale EFL Tilsettingssak - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01606-3 Retur av signert

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00190-36 Sluttmelding, Bachelor i Sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved 517 12.02.2016, Tatt til orientering I, 15/00329-23

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00105-6 Tilbud om midlertidig tilsetting (budenhet 90042) Midlertidig tilsetting som studentassistent organisasjonsutvikling /Solbjørg Angeltveit Dok. dato: 10.02.2016 Arkivdel: Personal

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/03255-3 tlysning av tdanningskvalitetsprisen 2016 tdanningskvalitetsprisen Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKT) Seksjon for utdanning /Anne Gro Dalland Dok. dato: 28.04.2016

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-13 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RA til RFK: tillatelse

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05116-2 Arbeidsavtale - økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Liv Bjørgum Dok. dato: 06.01.2015 Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/05124-9 tester

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02132-3 Signert kontrakt om praksisplass Tilsagn om tilskudd Offl 13 jfr Fvl 13.1 HR-avdelingen Dok. dato: 07.12.2016

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-82 Signert arbeidsavtale med separat timeliste - TKD - Institutt for bygg- og energiteknikk - Marius Dahl Ronde Midlertidig tilsetting av studentassistenter

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 99/01262-61 Ny revidert budsjett i henhold til epost fra Riksantikvaren 08.06.2015 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad

Detaljer

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets-

Detaljer

Høgskolen i Oslo. Kunnskap for et helt liv. Høgskolen i Oslo

Høgskolen i Oslo. Kunnskap for et helt liv. Høgskolen i Oslo Høgskolen i Oslo Kunnskap for et helt liv Høgskolen i Oslo Norges største statlige høgskole Om lag 12 000 studenter 1250 tilsatte Grunnlagt i 1994 da 13 høgskoler ble slått sammen Midt i Oslo sentrum

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/00983-27 Anmodning om midlertidig tilsetting Midlertidig tilsetting organisasjonsutvikling /Susanne Sulen Offl 14 Seksjon for opptak /Heidi Sund Dok. dato: 01.11.2016 Arkivdel: Personal

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01489-34 tbetaling av tilskudd fra Halsa næringsfond 2016 AIØ-MM 93102 Bachelor i undervannsteknologi - Etablering av studietilbud i Kristiansund Halsa kommune Kontor for etter-, videreutdanning

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05222-9 Sykepenger 08.12.2014 - NAV Moss økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Hildur Skjeggedal Dok. dato: 15.12.2014 Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01214-41 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - radiografi - kull 2013-2014/2015 Brita Steine, 15/01743-19 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I, 14/01569-18 Arbeidsavtale i retur - aksept, perioden 01.08.2016-31.07.2017 Forlengelse av engasjement i bistilling Dok. dato: 03.05.2016 Arkivdel: Personal 215 04.05.2016, Tatt til etterretning I, 14/01885-19

Detaljer

Til fakultetsstyret. A. Satsingsforslag innenfor rammen VEDTAKSSAK BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG

Til fakultetsstyret. A. Satsingsforslag innenfor rammen VEDTAKSSAK BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG Til fakultetsstyret Dato: 14. oktober 2011 VEDTAKSSAK Saksnr: FSFH-sak 10/2011 Journalnr.: 2011/3310 Saksbehandler: Martin Engesrønning BUDSJETTFORSLAG 2013 FAKULTET FOR HELSEFAG A. Satsingsforslag innenfor

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01291-17 Tilleggskontrakt Erasmus Pluss 2014 Mobilitet 2015-1-NO01-KA103-013035 Erasmus+ Mobilitetsmidler 2015-2016 Senter for internasjonalisering av utdanning /Vidar Pedersen Internasjonalt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01226-4 Klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett Journaldato: 23.12.2015 Tilg. kode: Dok. dato: 23.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01473-4 Klage på sensur til eksamen

Detaljer

Inngående eksternt produsert, 14/01175-22 Personalpolitikk og medbestemmelse i omstillingsprosesser

Inngående eksternt produsert, 14/01175-22 Personalpolitikk og medbestemmelse i omstillingsprosesser I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/01154-5 Opprettholdelse av sensurvedtak Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/01156-4 Opprettholdelse av sensurvedtak Studentmappe

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/05328-71 Protokoll - Høgskolestyret Høgskolestyret - møtedokumenter Rektor, Stab /Ellinor Dalbye Kasahara Dok. dato: 28.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv 011, 14/05654-9 Innvilget søknad om

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01002-158 Fo tildelingsbrev 2015-16 - svarbrev til alle søkere vedlagt AL Fo-midler 2015-2016 Avdeling for lærerutdanning /Nina Grieg Viig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 I, 15/01803-4

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01132-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Eva Melvær Langaas Dok. dato: 25.06.2015 Arkivdel: Personal 02.07.2015, Tatt til etterretning I, 15/01208-5 Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00037-3 Etterlyser svar - Personvernombudsordningen ved nye Høgskolen i Innlandet Personvernombudsordningen ved Norsk senter for forkningsdata AS (NSD) Norsk senter for forskningsdata

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01057-3 Melding om gjenopptak av studier Silja Solvang Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese D Hitland 25.08.2015, Besvart med utgående dokument I, 15/01058-6 Søknad om permisjon

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-2 Presisering regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Arkivseksjonen /Atle Johansen Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS X, 15/00026-8 Dekanvedtak: oppnevning av intern komite til vurdering av søkere til ledig stilling som doktorgradsstipendiat i teoretisk fysikk Dekanvedtak TN 2015 Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-5 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RFK til Rennesøy

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/022-26 Kontrakt om hospitering Personalmappe - HR /Geir Haugstveit Dok. dato: 18.11.2015 Arkivdel: Personal, 14/05339-63 Innvilget støtte til artikkelavgift - Open Access tidskrift Støtte

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/01871-3 Time k. Re gnr 3. Reguleringsplan for Re og Svertingstad - boligområde, plan 1121.0442.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05096-1 test av kontaktsøk Test Kari Franck Dahl Avdeling for ressursutvikling og infrastruktur, Seksjon for dokumentasjons- og informasjonsforvaltning /Karin Bjørnebo Løvli 18.11.2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/01157-5 Vedrørende oppsigelse av studieplass Studentmappe - tgående internt produsert, 14/01201-4 Vedrørende klage på sensurvedtak Studentmappe - Dok. dato: 24.08.2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05120-6 Klage på karakterfastsetting - HF - Bachelor i Samfunnsernæring - SERNB2400 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova 03.08.2015 Student, 14/046-15 Refusjonskrav av

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05118-9 Endret møtetidspunkt for dialogmøte - Personalmappe - NAV Nordstrand Fakultet for helsefag, Seksjon for HR /Ingeborg Stang Dok. dato: 08.06.2015 Arkivdel: Personal 12.06.2015,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, 14/00036-8 Tilbud om ansettelse Høgskolelektor i design/bachelorkoordinator 100 prosent/avd. for design Kate Elin Madsen Personalenheten /Linda Opshaug Dok. dato: 24.11.2014 Arkivdel: KHiB Personal

Detaljer