DMS Software Innovation - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S I, 14/ Klage på sensur til eksamen i PSY2204 Personlighetspsykologi Studentmappe - I, 14/ Klage på sensur til eksamen i KARR3003 Arbeid, utdanning og sosial inkludering MKARV430 Emne 3 Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om eksamen som privatist Studentmappe - Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 14/ Klage på sensur til eksamen i SPE2003 Spesialpedagogikk, behov og arbeidsmåter Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Klage på sensur til eksamen i PSY2204 Personlighetspsykologi Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Signert rammeavtale på konferanseadministrasjonsverktøy Rammeavtale på konferanseadministrasjonssystemer Cotech AS Økonomi og driftsavdeling /Kjell Helge Smehus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 053

2 I,, N, X, S I, 15/ Forpliktelsesdokument - Deltakelse og avtalepart på inngåelse av rammeavtale på konferanseadministrasjonssytem Rammeavtale på konferanseadministrasjonssystemer HiHm - Høgskolen i Hedmark Økonomi og driftsavdeling /Kjell Helge Smehus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 053, 15/ Sensorbrev - JS1002 Studentmappe - Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klage på sensur til eksamen i INN3015 Finansiering av innovasjon og entreprenørskap Studentmappe - I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Klage på sensur til eksamen i PSY2204 Personlighetspsykologi Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/00-4 Svar på søknad om innpassing av emne ved Bachelor i organisasjon og ledelse Studentmappe - Tina Bäckmark Studieadministrasjonen /Nina Hafstad Dok. dato: Arkivdel: Student

3 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om eksamen som privatist Studentmappe - Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klage på sensur til eksamen i JS2003 Tingsrett Studentmappe - Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studentmappe - I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studentmappe -, 15/ Oppfølgingsplan Personalmappe - Nerija Povilaitiene NAV Tiltak Oppland Økonomi og driftsavdeling /Liv Overhalden Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 I, 15/ Søknad og CV - 15/ Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

4 I,, N, X, S, 15/ Invitasjon til intervju - 15/00653 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Offentlig søkerliste - 15/00653 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ RE: Re: Sakkyndig vurdering. Stilling Vernepleie - 15/00653 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Vedrørende søknad på stilling ved Høgskolen i Lillehammer - din søknad er mottatt - 15/00653 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Sakkyndig vurdering. Stilling Vernepleie - 15/00653 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Vedrørende søknad på stilling ved Høgskolen i Lillehammer - 15/00653 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

5 I,, N, X, S, 15/ Sakkyndig vurdering. Stilling Vernepleie - 15/00653 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Intervju - 15/00653 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Re: RE: Re: Intervju - 15/00653 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Sakkyndig vurdering. Stilling Vernepleie - 15/00653 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ tlysning - Jobbnorge annonse - 15/00653 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Sakkyndig vurdering. Stilling Vernepleie - 15/00653 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

6 I,, N, X, S X, 15/ tvidet søkerliste - 15/00653 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Re: Intervju - 15/00653 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Re: Invitasjon til intervju - 15/00653 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Re: Sakkyndig vurdering. Stilling Vernepleie - 15/00653 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ RE: Re: Intervju - 15/00653 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Invitasjon til fjerde samling for ressurslærere i pulje 3 - ngdomstrinn i utvikling BOA-SELL- ngdomstrinn i utvikling - Pulje /2016 dir - tdanningsdirektoratet Journaldato: Tilg. kode: Senter for livslang læring /John Torstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

7 I,, N, X, S I, 15/ Klage på sensur til eksamen i JS2003 Tingsrett Studentmappe - Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klage på sensur til eksamen i PSY2201 tviklingspsykologi Studentmappe - I, 15/ Klage på sensur til eksamen i PSY2203 Psykologiske forskningsmetoder Studentmappe - I, 15/ Søknad om permisjon fra studiet Studentmappe - Studieadministrasjonen /Oddny Elisabeth Leirmo Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Klage på sensur til eksamen i PSY2203 Psykologiske forskningsmetoder Studentmappe - I, 15/ Klage på sensur til eksamen i PSY2201 tviklingspsykologi Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student

8 I,, N, X, S I, 15/ Klage på sensur til eksamen i PSY2203 Psykologiske forskningsmetoder Studentmappe - Offl 26 tredje led Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klage på sensur til eksamen i JS2003 Tingsrett Studentmappe - Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klage på sensur til eksamen i JS2003 Tingsrett Studentmappe - Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen I, 15/ Klage på sensur til eksamen i JS2003 Tingsrett Studentmappe - Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Studieadministrasjonen /Gro Myrum Dok. dato: Arkivdel: Student

9 I,, N, X, S X, 15/ Referat fra møte i førstelektorutvalget - Inkludert utlysning og vedtak om driftsmidler tvalg for høgskolepedagogikk (førstelektorutvalget) 2015 Ledelsen /Kristin Korsvold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 642 X, 15/ Referat fra møte i førstelektorutvalget - Inkludert opptak til førstelektorprogrammet tvalg for høgskolepedagogikk (førstelektorutvalget) 2015 Ledelsen /Kristin Korsvold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 642 X, 15/ Referat fra møte i førstelektorutvalget - Inkludert behandling av søknad om driftsmidler tvalg for høgskolepedagogikk (førstelektorutvalget) 2015 Ledelsen /Kristin Korsvold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 642 X, 15/ Referat fra møte tvalg for høgskolepedagogikk tvalg for høgskolepedagogikk (førstelektorutvalget) 2015 Ledelsen /Kristin Korsvold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 642 I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studentmappe - I, 15/ Klage på sensur til eksamen i PSY1005 Innføring i generell psykologi og psykologiens historie Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student

10 I,, N, X, S, 15/ Søknader for prosjektmilder i From Artist to Film School Teacher - Årsstudium i Toppidrett ved HiL - Læringsløp for nyansatte i Statens vegvesen - Læringsteknologi for kritisk tenkning - Verdiskapende lederskap i arbeidslivet - MOOC Prosjektmidler Norgesuniversitetet 2016 NV - Norgesuniversitetet Senter for livslang læring /Mette Villand Reichelt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 660 I, 15/ Avslag på prosjektsøknader From Artist to Film School Teacher - Årsstudium i Toppidrett ved HiL - Læringsløp for nyansatte i Statens vegvesen - Læringsteknologi for kritisk tenkning Prosjektmidler Norgesuniversitetet 2016 NV - Norgesuniversitetet Senter for livslang læring /Mette Villand Reichelt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 660 I, 15/ Klage på sensur til eksamen i PSY2204 Personlighetspsykologi Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Informasjon om valg av tilbyder på KS Fo-prosjekt tvikling av mellomledere i grunnskole og videregående skole Tilbudsforespørsel på KS Fo-prosjekt nr tvikling av mellomledere i grunnskole og videregående skole KS - Kommunenes Sentralforbund Senter for livslang læring /John Torstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 414, Tatt til etterretning N, 15/ Intern høringsuttalelse fra Studieadministrasjonen - Engelsk betegnelse for Høgskolen i Lillehammer niversistes- og høyskoleloven 7-2 fjerde ledd - Institusjoners bruk av betegnelsen høyskole i utlandet Ledelsen /Kristin Korsvold Studieadministrasjonen /Iben Kardel Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 046 N, 15/ Intern høringsuttalelse fra Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap (ØKORG) - Engelsk betegnelse for Høgskolen i Lillehammer niversistes- og høyskoleloven 7-2 fjerde ledd - Institusjoners bruk av betegnelsen høyskole i utlandet Ledelsen /Kristin Korsvold Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap /Finn Oddvar Olsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 046

11 I,, N, X, S I, 15/012-3 Vedtak om oppholdstillatelse Personalmappe - Joel Gustavo Adauto Jance tlendingsdirektoratet Økonomi og driftsavdeling /Jan Aasen Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, 15/ Svar på spørrebrev - Etterlevelsesrevisjon av eiendomsforvaltning i universitets- og høgskolesektoren for 2015 Etterlevelsesrevisjon av eiendomsforvaltning i universitets- og høgskolesektoren for 2015 Rr - Riksrevisjonen Økonomi og driftsavdeling /Jan Aasen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 030 I, 15/ Klage på sensur til eksamen i SOA2005 Modeller i sosialt arbeid Studentmappe - I, 16/ Informasjon til arbeidsgivere med ansatte som er oppnevnt som medlemmer av prøvenemnder eller yrkesutvalg i Oppland fylkeskommund Medlemmer av prøvenemder i Oppland fylkeskommune Oppland fylkeskommune Personal- og organisasjonsseksjonen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 16/ Tilbakemelding om ansatte som er oppnevnt som medlemmer av prøvenemnder i Oppland Fylkeskommune Medlemmer av prøvenemder i Oppland fylkeskommune Oppland fylkeskommune Personal- og organisasjonsseksjonen /Lars Petter Mathisrud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 229 I, 16/ Ettersendelse av informasjon til arbeidsgivere med ansatte som er oppnevnt som medlemmer av prøvenemnder eller yrkesutvalg i Oppland fylkeskommune Medlemmer av prøvenemder i Oppland fylkeskommune Oppland fylkeskommune Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Grethe Grinnhaug Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 229

12 I,, N, X, S I, 16/ Svar på tilbakemelding om oppnevning av medlem til prøvenemnd i Oppland fylkeskommune Medlemmer av prøvenemder i Oppland fylkeskommune Oppland fylkeskommune Personal- og organisasjonsseksjonen /Lars Petter Mathisrud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument, 16/ Spørsmål til prosessen rundt oppnevning av medlem til prøvenemnd i Oppland fylkeskommune Medlemmer av prøvenemder i Oppland fylkeskommune Oppland fylkeskommune Personal- og organisasjonsseksjonen /Lars Petter Mathisrud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 229, 16/ Svar på søknad om tilrettelegging av eksamen Studentmappe - Studieadministrasjonen /Gro Myrum Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om permisjon fra studiet Studentmappe - Studieadministrasjonen /Oddny Elisabeth Leirmo Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student

13 I,, N, X, S I, 16/ Klage på sensur til eksamen i INT2005 Vitenskapsteori og metode Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Klage på sensur til eksamen i 1MAVITEN Vitenskapsteori og forskningsmetode Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om permisjon fra studiet Studentmappe - Studieadministrasjonen /Oddny Elisabeth Leirmo Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 16/ Deltakere til Nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren BOA - SELL - Nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren Lunner kommune Senter for livslang læring /John Torstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 414, Tatt til etterretning I, 16/ Deltakere til Nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren BOA - SELL - Nasjonal innovasjonsskole for kommunesektoren Nord-Aurdal kommune Senter for livslang læring /John Torstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 414, Tatt til etterretning N, 16/ tlysning av stipendiater til førstelektorkvalifisering tvalg for høgskolepedagogikk 2016 Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap /Finn Oddvar Olsen Avdeling for TV-fag /Hege Anita Michelsen Avdeling for samfunnsvitenskap /Marit Roland dnæs Avdeling for pedagogikk og sosialfag /Arne Simers Moe Ledelsen /Kristin Korsvold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 642

14 I,, N, X, S I, 16/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studentmappe - Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 16/ Klage på sensur til eksamen i IDR1016 Anatomi- og bevegelseslære Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Klage på sensur til eksamen i IDR1016 Anatomi- og bevegelseslære Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om permisjon fra studiet Studentmappe - Studieadministrasjonen /Oddny Elisabeth Leirmo Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studentmappe - Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 16/ Klage på sensur til eksamen i LÆRINGSLED1 Læringsledelse, vurdering og læreplanforståelse Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student

15 I,, N, X, S I, 16/ Klage på sensur til eksamen i PED1002 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Klage på sensur til eksamen i 1MAVITEN Vitenskapsteori og forskningsmetode Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Klage på sensur til eksamen i Nettmat 2 emne 1 - Argumentasjon og begrunnelse i matematikk - Algebra og funksjonsteori Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Invitasjon til innspill og kommentarer til utlysningstekt for nytt partnerskapsprogram for samarbeid med universiteter i utviklingsland Partnerskapsprogram for samarbeid med universiteter i utviklingsland SI - Senter for internasjonalisering av utdanning Ledelsen /Jens we Korten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 070 I, 16/ Klage på sensur til eksamen i 1MAVITEN Vitenskapsteori og forskningsmetode Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Klage på sensur til eksamen i SOA2005 Modeller i sosialt arbeid Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student

16 I,, N, X, S I, 16/ Klage på sensur til eksamen i PED1002 Kunnskap, læring og pedagogisk arbeid Studentmappe - I, 16/ Klage på sensur til eksamen i PSY1005 Innføring i generell psykologi og psykologiens historie Studentmappe - I, 16/ Klage på sensur til eksamen i PSY1005 Innføring i generell psykologi og psykologiens historie Studentmappe - I, 16/ Klage på sensur til eksamen i RLT1005 Innføring i reiseliv Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Ber om tilbud på Fo-prosjekt om identifisering av nye mulige arbeids- og oppgaveforderling mellom forvaltningsnivåene innen kultur- og idrettesområde - Regionalisering av kulturpolitikken Regionalisering av kulturpolitikken - KS Fo-prosjekt KS - Kommunenes Sentralforbund Avdeling for samfunnsvitenskap /Marit Roland dnæs Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 660

17 I,, N, X, S I, 16/ Klage på vedtak om avslag på Bacheloroppgave i gruppe - Studentmappe - Studieadministrasjonen /Esben Dybvik Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Klage på vedtak om avslag på Bacheloroppgave i gruppe Studentmappe - Studieadministrasjonen /Esben Dybvik Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studentmappe - I, 16/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om eksamen som privatist Studentmappe - Studieadministrasjonen /Kari Knutsen , Besvart med utgående dokument I, 16/ Rammeavtale for midlertidig arbeidsforhold Personalmappe - Julie Sønsteby Flaagen Julie Sønsteby Flaagen Økonomi og driftsavdeling /Jan Aasen Dok. dato: Arkivdel: Personal 221

18 I,, N, X, S I, 16/ Klage på sensur til eksamen i P1001 Organisasjon, ledelse og arbeidspsykologi Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om eksamen som privatist Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Studieadministrasjonen /Kari Knutsen , Besvart med utgående dokument I, 16/ Signert samarbeidsavtalen om ytterligere utviklingsmuligheter for næringsliv og arbeidsplasser i Oppdag og Rennebu og styrke relasjonen til offentlig og privat næringliv til høgskolen Samarbeidsavtalen om ytterligere utviklingsmuligheter for næringsliv og arbeidsplasser i Oppdag og Rennebu og styrke relasjonen til offentlig og privat næringliv til høgskolen Nasjonalparken Næringshage AS Journaldato: Tilg. kode: Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap /Finn Oddvar Olsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 410 I, 16/ Klage på sensur til eksamen i PSY2203 Psykologiske forskningsmetoder 2 Studentmappe - I, 16/ Klage på sensur til eksamen i ØKA2005 Innføring i økonometri Studentmappe - I, 16/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studentmappe -

19 I,, N, X, S I, 16/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studentmappe - Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om eksamen som privatist Studentmappe - Studieadministrasjonen /Kari Knutsen I, 16/ Søknad om eksamen som privatist Fullføring av bachelorgrad i juss Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 443 I, 16/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01226-4 Klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett Journaldato: 23.12.2015 Tilg. kode: Dok. dato: 23.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01473-4 Klage på sensur til eksamen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01056-9 Informasjon om nytt regelverk - Ber om tilbud for oppstart av nytt studiekull i 2016 - Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Tverrfaglig videreutdanning

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01056-8 Invitasjon til å inngi tilbud om oppstart av nytt studiekull i 2016 - Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/01309-11 Oppfølgingsplan - Personalmappe - Margrete Rundtom IT-avdelingen /Gunnar Toftegaard Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 I, 14/01391-13 Søknad om forlenget permisjon Personalmappe

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01255-7 Klage på sensur til eksamen i JS2007/2 Western legal culture 20.11.2015 Student I, 14/01559-3 Klage på sensur til eksamen i JS2001 Kontraktsrett II 20.11.2015 Student I, 14/01574-5

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01255-9 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 13.05.2016 Arkivdel: Student I, 14/01629-8 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 19.05.2016 Arkivdel:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01135-19 Klage på sensur til eksamen i JS2007 Western Legal Culture Dok. dato: 31.03.2016 Arkivdel: Student I, 14/017-12 Klage på sensur til eksamen i PSY1008 Sosialpsykologi Studieadministrasjonen

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01982-8 Søknad om tilgang til ny eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Gro Myrum Dok. dato: 23.06.2016 Arkivdel: Student I, 14/01982-9 Klage på sensur til eksamen i PSY2302 Kognitiv

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01085-8 Sensorbrev - PSY 2202 Studieadministrasjonen /Ragnhild Stensrud Dok. dato: 17.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01085-10 Klage på sensur til eksamen i PSY2203 Psykologiske forskningsmetoder

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01177-10 Klage på sensur til eksamen i JS2007 Western Legal Culture Studentmappe - I, 14/01181-13 Klage på sensur til eksamen i JS2002 Pengekravsrett Studentmappe - 21.03.2016 Student

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01447-4 Rentefastsettelse for offentlige fond for andre halvår 2016 Gaveforsterkningsordningen Høgskolen i Lillehammer KD - Kunnskapsdepartementet Økonomi og driftsavdeling /Jan Aasen

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01190-23 Klage på sensur til eksamen i JS2005 Forvaltningsrett II Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen Dok. dato: 05.07.2016 Arkivdel: Student I, 14/01378-7 Klage på sensur

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01078-4 Svar på klage på sensur til eksamen i PSY2305 Abnormal psykologi, 14/01090-12 Svar på klage på sensur til eksamen i JS2008 Menneskerettigheter, 14/01115-5 Svar på klage på sensur

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01090-5 JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu Dok. dato: 27.08.2015 Arkivdel: Student I, 14/01092-6 Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01335-6 Dokumentasjon - Personalmappe - Kjell Magne Enget Kjell Magne Enget Dok. dato: 06.07.2015 Arkivdel: Personal 221 I, 14/01485-25 Avtale om studenttrainee-plass Praksisstudier innen

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01088-16 Klage på sensur til eksamen i JS1003 Forvaltningsrett I Dok. dato: 09.03.2016 Arkivdel: Student I, 14/01135-18 Klage på sensur til eksamen i JS2006 Norske og internasjonale rettslige

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01068-3 Søknad om permisjon fra studiet Studentmappe - Dok. dato: 25.10.2016 Arkivdel: Student, 14/01194-7 Sensorbrev - FIF3013 Tekstteori og analyse Studentmappe - Jo Sondre Moseng Anders

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01588-13 Klage på sensur til eksamen i JS2007 Western Legal Culture I, 14/01639-18 Klage på sensur til eksamen i JS2001 Kontraktsrett II, 15/00262-7 Forslag til tiltak utenfor rammen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01366-13 Sensorbrev -, 14/01394-17 Sensorbrev - JS2006 Norske og internasjonale rettslige institusjoner Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu, 14/01394-18 Sensorbrev - JS2004 Erstatningsrett

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01088-17 Svar på klage på sensur til eksamen i JS1003 Forvaltningsrett I I, 14/01092-15 Klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett I, 14/01135-20 Klage på sensur til eksamen

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/017-20 Klage på sensur til eksamen i PSY2302 Kognitiv psykologi Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/015-7 Klage på sensur til eksamen i PSY2302 Kognitiv psykologi Dok. dato: 13.10.2016

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01088-13 Svar på søkand om opptak som privatist Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/01251-5 Refusjonskrav for frikjøp - 01082015-31122015 Personalmappe - Anne Ringen Amundsen Sør-Fron kommune

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01069-9 Svar på klage/anmodning om ny vurdering - Bachelor i kulturprosjektledelse X, 14/01410-5 Godkjennelse av innstilling Doktorgradskandidat BK - Stine Elisabeth Vik Avdeling for pedagogikk

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01069-14 Tilbakemelding på ny orientering - Søknad om tilrettelegging av eksamen Dok. dato: 18.10.2015 Arkivdel: Student 20.10.2015, Besvart med utgående dokument, 14/01069-15 Løsningsorientering

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/00147-4 Svar på klage på sensur til eksamen i ØKA11 Foretaksstrategi Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/00454-4 Dokumentasjon til søknad om tilrettelegging av eksamen Offl 13 jfr Fvl 13.1

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01056-7 Tilbud om gjennomføring av tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge med oppstart av nytt studiekull i 2015 Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01069-11 Svar på søknad om tilrettelegging av eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/01169-4 Søknad om permisjon fra studiet Studieadministrasjonen /Kristian Brenden, 14/01338-6 Anmodning

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01373-6 Søknad om eksamen som privatist Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/01611-2 Innvilgelse - Personalmappe - Åshild Flatum SPK - Statens Pensjonskasse Offl 26 tredje led Personal-

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01237-7 Klage på sensur til eksamen i JS2007/2 Western Legal Culture Dok. dato: 01.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01343-6 Statstilskudd 2015 - Kunnskapsverket - Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01082-7 Svar på klage på sensur til eksamen i Makroøkonomi, 14/01114-21 JS2004 Vedtaksbrev, 14/01149-8 Svar på klage på sensur til eksamen i Bacheloroppgave i Psykologi Dok. dato: 21.08.2015

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01068-4 Svar på søknad om permisjon fra studiet Dok. dato: 01.11.2016 Arkivdel: Student, 14/01194-10 Svar på søknad om permisjon fra studiet Studieadministrasjonen /Oddny Elisabeth Leirmo

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02261-18 Individuell sakkyndig vurdering II - Kandidatmappe - Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Student I, 15/02261-19 Individuell

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01092-16 Svar på klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen I, 14/01143-6 Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner i Public

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01090-6 Søknad om eksamen som privatist - Studieadministrasjonen /Kari Knutsen 30.08.2015 Student I, 14/01160-3 Ber om attest Personalmappe - Gry Jeanette Bredgaten Gry Jeanette Bredgaten

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-61 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser - 3EDM300 Praktisk eiendomsmegling 3 - Februar 2017 ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag Rune Fossum Offl 26 femte ledd Stab,

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01114-23 Svar på klage på sensur til eksamen i JS2004 Erstatningsrett Dok. dato: 08.09.2016 Arkivdel: Student I, 14/01177-15 Søknad om tilrettelegging av eksamen Journaldato: 13.09.2016

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01195-4 Klage på sensur til eksamen i SHI1003 Verdenskriger og ekstremisme 1914-1945 Studieadministrasjonen /Ragnhild Stensrud Dok. dato: 21.06.2016 Arkivdel: Student X, 14/01243-23 Oppsummering

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S, 17/00019-3 Ber om ny sensurering som følge av klage i RJS100 Forvaltningsrett Klage over eksamensresultat - Holtet Institutt for økonomifag /Andreas Galtung Høgskolen i Oslo og Akershus /Jens

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00154-5 ndertegnet avtale om leie av lokale 3.4.2017 tleie av lokaler - Hamar - 2017 Tekna distriktskontor Hedmark Oppland Stab, campus Hamar /Gunn Falchenberg Walstad Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00190-36 Sluttmelding, Bachelor i Sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved 517 12.02.2016, Tatt til orientering I, 15/00329-23

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01210-13 Sensorbrev - PSY2304 Pedagogisk psykologi Ingeborg Flagstad Lillian Vederhus Offl 26 første ledd Dok. dato: 27.06.2016 Arkivdel: Student, 14/01210-14 Svar på klage på sensur til

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01085-9 Svar på klage på sensur til eksamen i PSY2202 Arbeids- og organisasjonspsykologi I, 14/90-14 Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Gro Myrum Dok. dato: 04.01.2016

Detaljer

Utgående internt produsert, 14/ Vedrørende søknad om permisjon i studiet

Utgående internt produsert, 14/ Vedrørende søknad om permisjon i studiet Inngående eksternt produsert, 14/01151-3 Klage på sensurvedtak Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 27.08.2014 Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/01181-12 Disiplinærsak - Orientering om

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S X, 17/00003-12 Protokoll Tilsettingsutvalget 22.3.2017 Tilsettingsutvalget Personal- og organisasjonsseksjonen, HH /Anne Christel Johnsgaard Dok. dato: 22.03.2017 Arkivdel: Sakarkiv I, 17/00036-64

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-99 Tillatelse til elektronisk tilgjengeliggjøring i Høgskolen i Hedmarks åpne institusjonelle arkiv (BRAGE hihm) Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Personal 17.09.2015, Tatt til etterretning, 15/01181-7 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Inngående eksternt produsert, 14/01175-22 Personalpolitikk og medbestemmelse i omstillingsprosesser

Inngående eksternt produsert, 14/01175-22 Personalpolitikk og medbestemmelse i omstillingsprosesser I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/01154-5 Opprettholdelse av sensurvedtak Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/01156-4 Opprettholdelse av sensurvedtak Studentmappe

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00082-7 Tilbud om forlenget tilsetting som høgskolelektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalmappe - første ledd Dok. dato: 09.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/00082-8 Signert

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/01871-3 Time k. Re gnr 3. Reguleringsplan for Re og Svertingstad - boligområde, plan 1121.0442.

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I, 17/00101-22 ndertegnet kontrakt om sensurering - Masterthesis in sustainable aguriculture - Våren 2017 AØL - Sensorkontrakter 2016/2017 Mette Goul Thomsen Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-2 Presisering regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Arkivseksjonen /Atle Johansen Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02234-127 ndertegnet avtale om frikjøp av Stein Antonsen - Prosjekt 93413 - Prosjekt knyttet til Skatteetaten ØLR - Arbeidskontrakter - BOA Rena 2015 Stab, campus Rena /Elin Marie Paulsrud

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02132-3 Signert kontrakt om praksisplass Tilsagn om tilskudd Offl 13 jfr Fvl 13.1 HR-avdelingen Dok. dato: 07.12.2016

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01489-34 tbetaling av tilskudd fra Halsa næringsfond 2016 AIØ-MM 93102 Bachelor i undervannsteknologi - Etablering av studietilbud i Kristiansund Halsa kommune Kontor for etter-, videreutdanning

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/01157-5 Vedrørende oppsigelse av studieplass Studentmappe - tgående internt produsert, 14/01201-4 Vedrørende klage på sensurvedtak Studentmappe - Dok. dato: 24.08.2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-9 Refusjon av sykepenger - Nav Nordre Aker, 14/05361-10 Refusjon av sykepenger - NAV Gamle Oslo I, 14/05439-41 Kontrakt om sensur - BA i kunst og design - ZKD2K09 - Nina Vestby Sensoroppnevning

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/03255-3 tlysning av tdanningskvalitetsprisen 2016 tdanningskvalitetsprisen Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKT) Seksjon for utdanning /Anne Gro Dalland Dok. dato: 28.04.2016

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-65 ndertegnet kontrakt - Timelærer - 1.1.2017-31.5.2017-3JS300 Jus 3 ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag Kjell Magne Brobakken Offl 26 femte ledd Stab, campus Rena

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01069-7 Svar på søknad om videre permisjon Studieadministrasjonen /Arne Jensen Dok. dato: 22.06.2015 Arkivdel: Student I, 14/01086-10 Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02147-97 ndertegnet Årlig avtale om praksisopplæring i barnehagelærerutdanningen studieåret 2016-2017 LNA - Partneravtaler for førskolelærerutdanningen 01.08.2013-31.07.2017 - Langtidsavtaler

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00091-29 Statsbudsjettet for 2015 - Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Statsbudsjettet 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: 13.05.2015

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01291-17 Tilleggskontrakt Erasmus Pluss 2014 Mobilitet 2015-1-NO01-KA103-013035 Erasmus+ Mobilitetsmidler 2015-2016 Senter for internasjonalisering av utdanning /Vidar Pedersen Internasjonalt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 99/01262-61 Ny revidert budsjett i henhold til epost fra Riksantikvaren 08.06.2015 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01030-8 Innstilling - stipendiat Tilsettingssak - AIØ - Institutt for elektrofag - Stipendiat 1-2 Wireless Sensor Networks HR Rekruttering /Kjersti Saltnes HR Rekruttering /Kjersti Saltnes

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01614-1 - - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Sakarkiv 12.12.2014, Besvart pr telefon tgående internt produsert, 14/01614-2 - - Dok. dato: 26.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU,

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU, Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 04.11.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 12 X, 15/01485-54 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved 18.10.2016 Fakultetsstyret ved Dok.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02247-4 Søknad om permisjon Foreldrepermisjon Offl 13 jfr Fvl 13.1 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2 Besvart med utgående

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00181-38 Harmonisering av timesatser i MARKOM2020 MARKOM2020 Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Jørn Kragh 666 I, 14/00369-9 Contract of employment Personalmappe - Personalavdelingen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-108 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Håkon Rønes Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00098-2 Forlengelse i vikariat som førstekonsulent ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring Ansettelse førstekonsulent AØV-L Dok. dato: 22.12.2014 Arkivdel: Personal

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02137-12 Melding om tilsetting - Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Personal I, 14/02137-13 ndertegnet arbeidsavtale gjeldende fra 01.08.2015 Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01152-6 Informasjon om forskriftsendring og videre oppfølging Høring Nasjonale deleksamener - endring i forskrifter om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01057-3 Melding om gjenopptak av studier Silja Solvang Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese D Hitland 25.08.2015, Besvart med utgående dokument I, 15/01058-6 Søknad om permisjon

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02792-7 tredning avsluttet Tilrettelegging ved eksamen Bergen kommune, Bergen Voksenopplæring Studieadministrativt kontor /Tone Marthinussen Rong Dok. dato: 10.08.2016 Arkivdel: Student

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02139-6 Søknad om permisjon Personal- og organisasjonsseksjonen /Christine Haugland Nybakk Stab, campus Hamar /Kirsten Annie Eliassen 17.11.2016, Tatt til etterretning X, 14/02231-5 ndertegnet

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, 15/00052-2 Årsoppgave for AGA - Følgeskriv til lønns- og tr.oppgaver for 2014 - endringsmelding Årsoppgave for arbeidsgiveravgift Økonomienheten /Gunnar V. Grunnaleite Dok. dato: 12.02.2015 Arkivdel:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-13 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RA til RFK: tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01851-11 Hålandsvegen, Karmøy. Svar på spørsmål om bevaringsgrad Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02769-6 Søknad om permisjon og anbefaling fra instituttet Dok. dato: 02.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, 14/02769-7 Svar på søknad om permisjon Dok. dato: 03.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv X,

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00314-3 Søknad om permisjon høsten 2015 Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Kent Wold Christensen Dok. dato: 21.08.2015 Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument U, 14/00314-4

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02824-4 Søknad om permisjon - BL-D Permisjon - AL Ane Helene Fleime Avdeling for lærerutdanning /Vibeke Aaberg Dok. dato: 27.06.2016 Arkivdel: Student I, 15/03992-7 Søknad om permisjon

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner Studentsaker HBV 1 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse

Detaljer

I, 14/01392-6 Gjennomføring av medisinske emner Nasjonal Paramedic-utdanning - Høgskolen i Gjøvik

I, 14/01392-6 Gjennomføring av medisinske emner Nasjonal Paramedic-utdanning - Høgskolen i Gjøvik I,, N, X, S I, 14/01188-8 Klage på sensurvedtak i emnet SPL 2031 Studentmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Lise Myrsveen Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/01256-6 Vedrørende søknad om permisjon i studiet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00037-3 Etterlyser svar - Personvernombudsordningen ved nye Høgskolen i Innlandet Personvernombudsordningen ved Norsk senter for forkningsdata AS (NSD) Norsk senter for forskningsdata

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-37 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Kari Kristine Heggstad Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-38 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00173-22 Melding om manglende statusrapport for forskningsprosjekter som behandler personopplysninger Samlesak: NSD Personvernombud

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/01474-41 Stavanger og Sola k. Div. gårder. RV 509 Regplan Transportkorridor vest. Saken er inntil videre arkivert under

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00028-28 ndertegnet avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Asbjørn Olav Pedersen Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02036-7 - - Dok. dato: 08.08.2016 Arkivdel: Sakarkiv 226, 14/02036-9 - - Avdeling for økonomi- og ledelsesfag /Peer Jacob Svenkerud Dok. dato: 22.08.2016 Arkivdel: Sakarkiv 226, 14/02036-10

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00722-150 Invitasjon til konferanse Aktiv aldring Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 Forskergruppen Aldring, helse og velferd U UIS Ledelse Dok. dato: 28.12.2015 Arkivdel:

Detaljer