DMS Software Innovation - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S, 14/ JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen I, 14/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Maria Wilkens, 14/ JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu, 14/ JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/01-3 Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student

2 I,, N, X, S, 14/ Svar på klage på sensur til eksamen i Samfunnsvitenskapelig metode Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen, 14/ JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Svar på klage på sensur til eksamen i Samfunnsvitenskapelig metode Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen, 14/ Lønn august - Personalmappe - Igor Devold Leiv Igor Devold Offl 26 tredje led Personal- og organisasjonsseksjonen /Siv Anne Kroken Nilsen Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu I, 14/ Avtale om studenttrainee-plass Praksisstudier innen Bachelor i Organisasjon og ledelse Time Kommune Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap /Linda Iren Terningen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435

3 I,, N, X, S N, 14/ Seksjonslederkontrakt Personalmappe - Micheline Egge Grung Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning X, 14/ Seksjonslederkontrakt - Personalmappe - Micheline Egge Grung Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske forskningsmetode I, 14/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske forskningsmetoder I, 14/017-8 Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske metoder I, 14/ Svar på søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Maria Wilkens Dok. dato: Arkivdel: Student

4 I,, N, X, S I, 14/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Maria Wilkens I, 14/ Søknad om permisjon fra studiet Studieadministrasjonen /Kristian Brenden Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser Silje Lilleengen X, 14/ ttalelse fra faglærer - Individuell utdanningsplan Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Kari Knutsen I, 14/ Vedrørende helårsrapport trainee Peer Gynt as BSO Reiseliv ØKORG Peer Gynt AS - Oppland Fylkeskommune Hans Holmengen Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap /Linda Iren Terningen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

5 I,, N, X, S I, 14/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Offl 26 tredje led Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Svar på klage på sensur til eksamen i Metode I X, 14/ Tilbakemelding - Personalmappe - Hege Merete Somby Offl 23 første ledd Avdeling for pedagogikk og sosialfag /Arne Simers Moe Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Svar på klage på sensur til eksamen i Treningslære Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen Dok. dato: Arkivdel: Student N, 14/ Permisjon - Personalmappe - Marianne Sveen Personal- og organisasjonsseksjonen /Siv Anne Kroken Nilsen Senter for livslang læring /Mette Villand Reichelt Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Tildeling av midler til gjennomføring av videreutdanningstilbud i Kompetanse for kvalitet og stipendordningen høsten 2015 tlysning av oppdrag om å tilby nye videreutdanningstilbud for "Kompetanse for kvalitet" og stipendordningen for studieåret 2015/2016 utdir - tdanningsdirektoratet Senter for livslang læring /John Torstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

6 I,, N, X, S X, 14/ Professorvurdering - Oppnevning sakkyndig komite Personalmappe - Finn Gjerdrum Offl 25 første ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Lars Petter Mathisrud Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Vedrørende vedtak - Søknad om tilskudd til "Hva er en bok" Bjørnson-forelesningen 2015 Lillehammer kommune /Øyvind Pedersen Personal- og organisasjonsseksjonen /John Arne Hulberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 66, 14/ JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/05-9 JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske forskningsmetoder I I, 15/ Avtale - Personalmappe - Gerd Marit Pedersen Gerd Marit Pedersen Journaldato: Tilg. kode: Personal- og organisasjonsseksjonen /Tove Holen Dok. dato: Arkivdel: Personal

7 I,, N, X, S, 15/000-4 Svar på klage på sensur til eksamen i Statistikk Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen N, 15/ Forlengelse av stipendiatperioden Doktorgradskandidat INTOP - Jonas Karlsen Åstrøm Personal- og organisasjonsseksjonen /Tove Holen Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap /Finn Oddvar Olsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 621, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske forskningsmetoder, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske forskningsmetoder I I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Maria Wilkens, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Treningslære Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen Dok. dato: Arkivdel: Student

8 I,, N, X, S, 15/ Revidert NOKT søknad ang. mastergradsstudium i Business Administration - Sustainable Business (MBA-SB) Master of Business Administration - Sustainable Business NOKT Ledelsen /Jens we Korten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 411 I, 15/ Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Markedsføring Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen, 15/ Refusjon - Personalmappe - Ane-Gunhild Amirnejad NAV Tiltak Oppland Personal- og organisasjonsseksjonen /Siv Anne Kroken Nilsen Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Evaluering - Personalmappe - Ane-Gunhild Amirnejad Personal- og organisasjonsseksjonen /Siv Anne Kroken Nilsen Studieadministrasjonen /Iben Kardel Dok. dato: Arkivdel: Personal

9 I,, N, X, S X, 15/ Møtereferat - Personalmappe - Anne Marie Røisehagen Offl 23 første ledd Avdeling for pedagogikk og sosialfag /Arne Simers Moe Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 15/ Seksjonslederavtale Personalmappe - Marit Roland dnæs Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning N, 15/ Seksjonslederkontrakt Personalmappe - Ricardo Lugo Offl 25 første ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning N, 15/ Seksjonslederavtale Personalmappe - Harald Thoresen Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning, 15/ JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu N, 15/ Seksjonslederkontrakt Personalmappe - Kåre Letrud Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning

10 I,, N, X, S N, 15/ Prodekan avtale Personalmappe - Jo Sondre Moseng Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning N, 15/ Seksjonslederkontrakt Personalmappe - Jo Sondre Moseng Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning I, 15/ Avtale - Personalmappe - Novica Radivojevic Novica Radivojevic Personal- og organisasjonsseksjonen /Tove Holen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Delårsrapportering 2. tertial 2015 Delårsrapportering 2015 KD - Kunnskapsdepartementet Økonomi og driftsavdeling /Jan Aasen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 133 I, 15/ Endring i permisjonsperiode - Personalmappe - Iveta Malasevska NAV Lillehammer Offl 26 tredje led Personal- og organisasjonsseksjonen /Siv Anne Kroken Nilsen Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Sensorbrev - ØKA1013 Markedsføring

11 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Maria Wilkens X, 15/ Rapport - HSØ2015 Samarbeidsmidler til kvalitetsutvikling av praksisstudier for høgskole/ia og helseforetak/sykehus i årlig rapportering Avdeling for pedagogikk og sosialfag /Arne Simers Moe Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 153, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Bacheloroppgave med metode Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Bachelor i økonomi og administrasjon Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen, 15/ JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske Forskningsmetoder

12 I,, N, X, S, 15/ Sensorbrev - PSY2302 Kognitiv psykologi Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske forskningsmetoder, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Statistikk Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske forskningsmetoder, 15/ Sensorbrev - PSY2302 Kognitiv psykologi

13 I,, N, X, S, 15/ Sensorbrev - PSY2302 Kognitiv psykologi, 15/ ttalelse - Studieadministrasjonen /Gro Myrum, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Bachelor med metode Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske forskningsmetoder I, 15/ Sensorbrev - PSY1007 psykologiske forskningsmetoder, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske forskningsmetoder I

14 I,, N, X, S, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske forskningsmetoder I, 15/ ttalelse - Journaldato: Tilg. kode: Studieadministrasjonen /Torun Tøsse Løvseth, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Markedsføring Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske forskningsmetoder I, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske forskningsmetoder I, 15/ Kompetansetiltak i Statens Vegvesen Internt kompetansetiltak i Statens vegvesen Statens vegvesen Vegdirektoratet /Torkel Barlaup Nødtvedt Senter for livslang læring /John Torstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 660

15 I,, N, X, S, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Samfunnsvitenskapelig metode Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen, 15/ Sensorbrev - PSY2302 Kognitiv Psykologi Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Statistikk Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske forskningsmetoder I, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Markedsføring Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen, 15/ Svar på søknad om innpassing av emner i Bachelor i juss Bano Abdulrahman

16 I,, N, X, S, 15/ Svar på søknad om innpassing av emner ved Bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser Gina Elise Husøy Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske forskningsmetoder I, 15/ Svar på søknad om fritak fra fag ved Årsstudium i psykologi Åsmund Strømme Bakosgjelten Studieadministrasjonen /Arne Jensen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing av og fritak fra emner ved Bachelor i Juss Shazadi Hana Begum, 15/ Svar på søknad om innpass av og fritak fra emner i reiseliv Søknad om innpass av emner i Reiseliv Henning Boye Leonhardsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 513 I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Tor Sikkeland Dok. dato: Arkivdel: Student

17 I,, N, X, S, 15/ Svar på søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Kristine Richter-Hoffstad Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i psykologi Martine Brekkli Studieadministrasjonen /Arne Jensen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing av emner ved Bachelor i juss Gilbert Sander Lindstrøm Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Maria Magdalena De Summer Brason Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ nderskrevet avtale - Offisiell åpning Brother Savannah Studiestart 2015 Espen Langseth Folkestad Ledelsen /Kristin Korsvold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 339, 15/ Svar på søknad om innpassing av og fritak for emner ved Bachelor i Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser Kristin Wold Engan Dok. dato: Arkivdel: Student

18 I,, N, X, S I, 15/ ttalelse - Journaldato: Tilg. kode: Studieadministrasjonen /Torun Tøsse Løvseth I, 15/ Endring i studiekvalitetsforskriften av nr Kopi av brev sendt Samisk høgskole og NOKT Fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften KD - Kunnskapsdepartementet Journaldato: Tilg. kode: Studieadministrasjonen /Iben Kardel Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Svar på søknad om innpassing av emner ved Bachelor i juss Martin Nysveen Hovde Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i psykologi Anniken Norli Thune Studieadministrasjonen /Arne Jensen Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Vedrørende søknad om Innpass/fritak Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing av og fritak fra emner ved Bachelor i pedagogikk Siv Therese Lien Dok. dato: Arkivdel: Student

19 I,, N, X, S, 15/ Svar på søknad om innpassing av emner ved Bachelor i juss Ingeborg Oline Morken Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Maria Wilkens, 15/ Svar på søknad om innpassing av og fritak for emner ved Bachelor i juss Helena Kosary Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Høringsuttalelse - Høringsrunde av studentvelferd ved "Nye NTN" Høring: Organisering av studentvelferd ved "Nye NTN" SIT - Studentsamskipnaden i Trondheim Ledelsen /Kathrine Skretting Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Vedrørende søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i pedagogikk Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing av emne ved Bachelor i pedagogikk Mette Holter Dok. dato: Arkivdel: Student

20 I,, N, X, S, 15/ Svar på søknad om reservering av studieplass Studieadministrasjonen /Liv Helen Kristoffersen, 15/ Svar på søknad om innpassing av og fritak for emner ved Bachelor i juss Sehar Ifzal Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Vedrørende søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i økonomi og administrasjon Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing av og fritak fra emner ved Bachelor i økonomi og administrasjon Jørgen Jensen Borgersen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing av emne ved Bachelor i økonomi og administrasjon Jenny Berg Lunde Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing av og fritak fra emner ved Bachelor i juss Hanne Jarland Gunnarskog

21 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om permisjon fra studiet Studieadministrasjonen /Kristian Brenden Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i psykologi Ann-Helen Viola Andersen Studieadministrasjonen /Arne Jensen , Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i psykologi Ann-Helen Viola Andersen Journaldato: Tilg. kode: Studieadministrasjonen /Arne Jensen N, 15/ Seksjonslederkontrakt Personalmappe - Geir Stenseth Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om permisjon fra studiet Studieadministrasjonen /Liv Helen Kristoffersen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

22 I,, N, X, S, 15/ Svar på søknad om permisjon fra studiet Studieadministrasjonen /Liv Helen Kristoffersen I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om permisjon fra studiet Studieadministrasjonen /Liv Helen Kristoffersen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning, 15/ Svar på søknad om permisjon fra studiet Studieadministrasjonen /Liv Helen Kristoffersen I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i organisasjon og ledelse Christoffer Bundesen Journaldato: Tilg. kode: , Besvart med utgående dokument X, 15/ Vedrørende søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i organisasjon og ledelse

23 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Line Beate Melsæter Journaldato: Tilg. kode: I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Tom Erik Wassenaar Berntsen Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i psykologi Fredrik Strand Oseberg Journaldato: Tilg. kode: Studieadministrasjonen /Kristian Brenden I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Frida Erstein Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Jonas Thronsson Alm Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Vilde Therese Skiftenes Thorsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

24 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om eksamen som privatist - JS2001/1, JS2006/1 og JS2007/2 Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om eksamen som privatist - JS2002/1, JS2004/1 og JS2005/2 Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ nderskrevet avtale - Organisatorisk læring - Vurdering for læring og grunnleggende ferdigheter i Gran kommune for skoleåret Vurdering for læring - Gran kommune Gran kommune Senter for livslang læring /John Torstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 083 I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Maria Wilkens Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Sara Lamøy Engberg I, 15/ nderskrevet avtale - Vurdering for læring i Lørenskog kommune for skoleåret SELL-BOA- Vurdering for læring i Lørenskog kommune Lørenskog kommune Senter for livslang læring /John Torstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

25 I,, N, X, S I, 15/ Møte - Personalmappe - Håkon Glommen Eriksen NAV Gjøvik Personal- og organisasjonsseksjonen /Liv Katrine Gjerde Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om eksamen som privatist - JS2001/1, JS1002/1 og JS2003/2 Studieadministrasjonen /Kari Knutsen X, 15/ Referat fra ledermøte Referat ledergruppa 2015/16 Ledelsen /Kristin Korsvold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Årsstudium i Økonomi og administrasjon Hege Flo Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner i Bachelor i pedagogikk Kristine Lynghaug Kvalfors I, 15/ Avtale - Personalmappe - Snefryd Mally Fredriksen Snefryd Mally Fredriksen Personal- og organisasjonsseksjonen /Tove Holen Dok. dato: Arkivdel: Personal

26 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Anne Mai Sletten Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Helene Gjerstad I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser Stian Østgaard I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Kjersti Jenny Andersen I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Hanne Sletvold I, 15/ Vedrørende avtale - Evaluering regional planstrategi. BOA - ØKORG - Evaluere Regional Planstrategi lla Higdem Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap /Linda Iren Terningen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

27 I,, N, X, S, 15/ Forslag eksternkontrakt - Evaluere Regional Planstrategi - Higdem/Hagen BOA - ØKORG - Evaluere Regional Planstrategi OFK - Oppland Fylkeskommune Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap /Linda Iren Terningen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om permisjon fra studiet Journaldato: Tilg. kode: Studieadministrasjonen /Kristian Brenden Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Master i karriereveiledning Klara Retterholt Journaldato: Tilg. kode: Studieadministrasjonen /Arne Jensen Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Bakgrunn for kunngjøring av stillinger Tilsettingssak - APS - BK - Stipendiat - 5 stillinger Personal- og organisasjonsseksjonen /Marita Hagen Stok Offl 25 Personal- og organisasjonsseksjonen /Marita Hagen Stok Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om permisjon fra studiet studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Studieadministrasjonen /Kristian Brenden Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i psykologi Wenche Glørud Journaldato: Tilg. kode: Studieadministrasjonen /Kristian Brenden

28 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om godkjenning av bachelorgrad Godkjenning av bachelorgrad Journaldato: Tilg. kode: Studieadministrasjonen /Gro Myrum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 469 I, 15/ Avtale - Personalmappe - Kristoffer Rosvold Kokvik Journaldato: Tilg. kode: Personal- og organisasjonsseksjonen /Tove Holen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Avtale - Personalmappe - Martin Hem Hansen Martin Hem Hansen Journaldato: Tilg. kode: Personal- og organisasjonsseksjonen /Tove Holen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Konkurranseinvitasjon - Evaluering av BPA Ringsaker kommune Evaluering av BPA Ringsaker kommune Ringsaker kommune Offl 23 tredje ledd Avdeling for pedagogikk og sosialfag /Arne Simers Moe Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 083 I, 15/ Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen I, 15/ Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen

29 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i pedagogikk Marit Gulbrandsen I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Maria Wilkens Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/01-1 Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Internasjonale studier med historie Henrikke Bull Haraldsen Dok. dato: Arkivdel: Student

30 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Maria Wilkens Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Master i Spesialpedagogikk Jon Erik Dahl Studieadministrasjonen /Arne Jensen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om permisjon fra studiet Studieadministrasjonen /Liv Helen Kristoffersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument I, 15/ Klage på sensur til eksamen i SOA1003 Rammer for sosialt arbeid Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen Dok. dato: Arkivdel: Student

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01112-5 Klage på sensur til eksamen i PSY2204 Personlighetspsykologi Studentmappe - I, 14/01473-7 Klage på sensur til eksamen i KARR3003 Arbeid, utdanning og sosial inkludering MKARV430

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01226-4 Klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett Journaldato: 23.12.2015 Tilg. kode: Dok. dato: 23.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01473-4 Klage på sensur til eksamen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01335-6 Dokumentasjon - Personalmappe - Kjell Magne Enget Kjell Magne Enget Dok. dato: 06.07.2015 Arkivdel: Personal 221 I, 14/01485-25 Avtale om studenttrainee-plass Praksisstudier innen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01366-13 Sensorbrev -, 14/01394-17 Sensorbrev - JS2006 Norske og internasjonale rettslige institusjoner Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu, 14/01394-18 Sensorbrev - JS2004 Erstatningsrett

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01135-19 Klage på sensur til eksamen i JS2007 Western Legal Culture Dok. dato: 31.03.2016 Arkivdel: Student I, 14/017-12 Klage på sensur til eksamen i PSY1008 Sosialpsykologi Studieadministrasjonen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01090-6 Søknad om eksamen som privatist - Studieadministrasjonen /Kari Knutsen 30.08.2015 Student I, 14/01160-3 Ber om attest Personalmappe - Gry Jeanette Bredgaten Gry Jeanette Bredgaten

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01069-9 Svar på klage/anmodning om ny vurdering - Bachelor i kulturprosjektledelse X, 14/01410-5 Godkjennelse av innstilling Doktorgradskandidat BK - Stine Elisabeth Vik Avdeling for pedagogikk

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01255-7 Klage på sensur til eksamen i JS2007/2 Western legal culture 20.11.2015 Student I, 14/01559-3 Klage på sensur til eksamen i JS2001 Kontraktsrett II 20.11.2015 Student I, 14/01574-5

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01082-7 Svar på klage på sensur til eksamen i Makroøkonomi, 14/01114-21 JS2004 Vedtaksbrev, 14/01149-8 Svar på klage på sensur til eksamen i Bacheloroppgave i Psykologi Dok. dato: 21.08.2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01255-9 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 13.05.2016 Arkivdel: Student I, 14/01629-8 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 19.05.2016 Arkivdel:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01982-8 Søknad om tilgang til ny eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Gro Myrum Dok. dato: 23.06.2016 Arkivdel: Student I, 14/01982-9 Klage på sensur til eksamen i PSY2302 Kognitiv

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01447-4 Rentefastsettelse for offentlige fond for andre halvår 2016 Gaveforsterkningsordningen Høgskolen i Lillehammer KD - Kunnskapsdepartementet Økonomi og driftsavdeling /Jan Aasen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01056-8 Invitasjon til å inngi tilbud om oppstart av nytt studiekull i 2016 - Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01056-9 Informasjon om nytt regelverk - Ber om tilbud for oppstart av nytt studiekull i 2016 - Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Tverrfaglig videreutdanning

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01078-4 Svar på klage på sensur til eksamen i PSY2305 Abnormal psykologi, 14/01090-12 Svar på klage på sensur til eksamen i JS2008 Menneskerettigheter, 14/01115-5 Svar på klage på sensur

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01069-11 Svar på søknad om tilrettelegging av eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/01169-4 Søknad om permisjon fra studiet Studieadministrasjonen /Kristian Brenden, 14/01338-6 Anmodning

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01373-6 Søknad om eksamen som privatist Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/01611-2 Innvilgelse - Personalmappe - Åshild Flatum SPK - Statens Pensjonskasse Offl 26 tredje led Personal-

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01177-10 Klage på sensur til eksamen i JS2007 Western Legal Culture Studentmappe - I, 14/01181-13 Klage på sensur til eksamen i JS2002 Pengekravsrett Studentmappe - 21.03.2016 Student

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01069-14 Tilbakemelding på ny orientering - Søknad om tilrettelegging av eksamen Dok. dato: 18.10.2015 Arkivdel: Student 20.10.2015, Besvart med utgående dokument, 14/01069-15 Løsningsorientering

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01085-8 Sensorbrev - PSY 2202 Studieadministrasjonen /Ragnhild Stensrud Dok. dato: 17.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01085-10 Klage på sensur til eksamen i PSY2203 Psykologiske forskningsmetoder

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01088-13 Svar på søkand om opptak som privatist Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/01251-5 Refusjonskrav for frikjøp - 01082015-31122015 Personalmappe - Anne Ringen Amundsen Sør-Fron kommune

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01068-4 Svar på søknad om permisjon fra studiet Dok. dato: 01.11.2016 Arkivdel: Student, 14/01194-10 Svar på søknad om permisjon fra studiet Studieadministrasjonen /Oddny Elisabeth Leirmo

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01069-7 Svar på søknad om videre permisjon Studieadministrasjonen /Arne Jensen Dok. dato: 22.06.2015 Arkivdel: Student I, 14/01086-10 Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/00147-4 Svar på klage på sensur til eksamen i ØKA11 Foretaksstrategi Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/00454-4 Dokumentasjon til søknad om tilrettelegging av eksamen Offl 13 jfr Fvl 13.1

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01088-17 Svar på klage på sensur til eksamen i JS1003 Forvaltningsrett I I, 14/01092-15 Klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett I, 14/01135-20 Klage på sensur til eksamen

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01114-23 Svar på klage på sensur til eksamen i JS2004 Erstatningsrett Dok. dato: 08.09.2016 Arkivdel: Student I, 14/01177-15 Søknad om tilrettelegging av eksamen Journaldato: 13.09.2016

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01088-16 Klage på sensur til eksamen i JS1003 Forvaltningsrett I Dok. dato: 09.03.2016 Arkivdel: Student I, 14/01135-18 Klage på sensur til eksamen i JS2006 Norske og internasjonale rettslige

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01195-4 Klage på sensur til eksamen i SHI1003 Verdenskriger og ekstremisme 1914-1945 Studieadministrasjonen /Ragnhild Stensrud Dok. dato: 21.06.2016 Arkivdel: Student X, 14/01243-23 Oppsummering

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02907-3 Ettersending av dokumentasjon Innpassing og fritak Alexander Løw Sandtorv Avdeling for lærerutdanning Dok. dato: 29.06.2016 Arkivdel: Student 412.7, 15/04767-9 Administrativt/praktisk

Detaljer

I, 14/01392-6 Gjennomføring av medisinske emner Nasjonal Paramedic-utdanning - Høgskolen i Gjøvik

I, 14/01392-6 Gjennomføring av medisinske emner Nasjonal Paramedic-utdanning - Høgskolen i Gjøvik I,, N, X, S I, 14/01188-8 Klage på sensurvedtak i emnet SPL 2031 Studentmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Lise Myrsveen Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/01256-6 Vedrørende søknad om permisjon i studiet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01237-7 Klage på sensur til eksamen i JS2007/2 Western Legal Culture Dok. dato: 01.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01343-6 Statstilskudd 2015 - Kunnskapsverket - Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01210-13 Sensorbrev - PSY2304 Pedagogisk psykologi Ingeborg Flagstad Lillian Vederhus Offl 26 første ledd Dok. dato: 27.06.2016 Arkivdel: Student, 14/01210-14 Svar på klage på sensur til

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-51 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Gjesdal kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: 05.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-9 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 25.02.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 20.02.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01152-6 Informasjon om forskriftsendring og videre oppfølging Høring Nasjonale deleksamener - endring i forskrifter om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01092-16 Svar på klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen I, 14/01143-6 Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner i Public

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01057-3 Melding om gjenopptak av studier Silja Solvang Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese D Hitland 25.08.2015, Besvart med utgående dokument I, 15/01058-6 Søknad om permisjon

Detaljer

I, 14/ Søknad om fjerde forsøk til eksamen - Avskjermet. Studentmappe - Avskjermet. Avskjermet. I, 14/ Pause fra studie - Avskjermet

I, 14/ Søknad om fjerde forsøk til eksamen - Avskjermet. Studentmappe - Avskjermet. Avskjermet. I, 14/ Pause fra studie - Avskjermet I, 14/01301-18 Søknad om fjerde forsøk til eksamen - Studentmappe - I, 14/01549-5 Pause fra studie - Studentmappe - Dok. dato: 12.08.2015 Arkivdel: Student 19.08.2015, Besvart med utgående dokument I,

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01214-41 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - radiografi - kull 2013-2014/2015 Brita Steine, 15/01743-19 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Personal 17.09.2015, Tatt til etterretning, 15/01181-7 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-37 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Kari Kristine Heggstad Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-38 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01153-17 Avtale om praksis for studenter Praksis for studenter ved master i klinisk fysioterapi - kull 14 Jølster kommune, fysioterapitenesta Dok. dato: 07.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01002-158 Fo tildelingsbrev 2015-16 - svarbrev til alle søkere vedlagt AL Fo-midler 2015-2016 Avdeling for lærerutdanning /Nina Grieg Viig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 I, 15/01803-4

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-9 Refusjon av sykepenger - Nav Nordre Aker, 14/05361-10 Refusjon av sykepenger - NAV Gamle Oslo I, 14/05439-41 Kontrakt om sensur - BA i kunst og design - ZKD2K09 - Nina Vestby Sensoroppnevning

Detaljer

Inngående eksternt produsert, 14/01168-6 Søknad om fjerde rett til eksamensforsøk

Inngående eksternt produsert, 14/01168-6 Søknad om fjerde rett til eksamensforsøk Inngående eksternt produsert, 14/01168-6 Søknad om fjerde rett til eksamensforsøk Studie-og forskningsseksjonen /Laila Skiaker Dok. dato: 28.11.2014 Arkivdel: Student, Besvart med nytt notat Internt notat

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-2 Presisering regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Arkivseksjonen /Atle Johansen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02234-127 ndertegnet avtale om frikjøp av Stein Antonsen - Prosjekt 93413 - Prosjekt knyttet til Skatteetaten ØLR - Arbeidskontrakter - BOA Rena 2015 Stab, campus Rena /Elin Marie Paulsrud

Detaljer

Utgående internt produsert, 14/ Vedrørende søknad om permisjon i studiet

Utgående internt produsert, 14/ Vedrørende søknad om permisjon i studiet Inngående eksternt produsert, 14/01151-3 Klage på sensurvedtak Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 27.08.2014 Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/01181-12 Disiplinærsak - Orientering om

Detaljer

Utgående internt produsert, 14/ Innspill fra Høgskolen i Gjøvik til arbeidet med framtidig struktur i UH-sektoren

Utgående internt produsert, 14/ Innspill fra Høgskolen i Gjøvik til arbeidet med framtidig struktur i UH-sektoren tgående internt produsert, 14/01175-2 Innspill fra til arbeidet med framtidig struktur i H-sektoren Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/046-13 Påminnelse - Frist for innsendelse av refusjonskrav - Personalmappe - NAV Alna Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

Inngående eksternt produsert, 14/01175-22 Personalpolitikk og medbestemmelse i omstillingsprosesser

Inngående eksternt produsert, 14/01175-22 Personalpolitikk og medbestemmelse i omstillingsprosesser I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/01154-5 Opprettholdelse av sensurvedtak Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/01156-4 Opprettholdelse av sensurvedtak Studentmappe

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02247-4 Søknad om permisjon Foreldrepermisjon Offl 13 jfr Fvl 13.1 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2 Besvart med utgående

Detaljer

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets-

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S Mottaker: N, 15/01306-98 Søknad om tilgang til FS for Miriam Aaberg Tilgang til Felles Studentsystem (FS) ved Høgskolen i Bergen Seksjon for utdanning /Maj Brit Iden Brukerservice /Gunhild

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02036-7 - - Dok. dato: 08.08.2016 Arkivdel: Sakarkiv 226, 14/02036-9 - - Avdeling for økonomi- og ledelsesfag /Peer Jacob Svenkerud Dok. dato: 22.08.2016 Arkivdel: Sakarkiv 226, 14/02036-10

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-108 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Håkon Rønes Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01030-8 Innstilling - stipendiat Tilsettingssak - AIØ - Institutt for elektrofag - Stipendiat 1-2 Wireless Sensor Networks HR Rekruttering /Kjersti Saltnes HR Rekruttering /Kjersti Saltnes

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01614-1 - - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Sakarkiv 12.12.2014, Besvart pr telefon tgående internt produsert, 14/01614-2 - - Dok. dato: 26.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01005-6 Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - Stipendiat - Forskningsgruppe Psykisk helse og rus Hege Hansen Dok. dato:

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-178 ndertegnet Avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Amund Botillen Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen 044

Detaljer

Journaldato: 14.2.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.02.

Journaldato: 14.2.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.2.2011, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 15.02.2011 nnhold: øknad om tilpassing på andre studieår

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/01157-5 Vedrørende oppsigelse av studieplass Studentmappe - tgående internt produsert, 14/01201-4 Vedrørende klage på sensurvedtak Studentmappe - Dok. dato: 24.08.2014

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner Studentsaker HBV 1 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, 14/00036-8 Tilbud om ansettelse Høgskolelektor i design/bachelorkoordinator 100 prosent/avd. for design Kate Elin Madsen Personalenheten /Linda Opshaug Dok. dato: 24.11.2014 Arkivdel: KHiB Personal

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01132-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Eva Melvær Langaas Dok. dato: 25.06.2015 Arkivdel: Personal 02.07.2015, Tatt til etterretning I, 15/01208-5 Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET. Møtested: Sundvolden Hotel Tid: Onsdag 26. november 2014, kl. 16.00 19.30 med etterfølgende middag

REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET. Møtested: Sundvolden Hotel Tid: Onsdag 26. november 2014, kl. 16.00 19.30 med etterfølgende middag REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET Møtested: Sundvolden Hotel Tid: Onsdag 26. november 2014, kl. 16.00 19.30 med etterfølgende middag Offisielle medlemmer av dette tinget er formannskapene i Ringerike,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal X, 14/021- Møteinnkalling AUHS: Ansettelsesutvalg for helse- og sosialfag 13.10.2015 Ansettelsesutvalg - Avdeling for helse- og sosialfag 07.10.2015 X, 14/02167-26 Møteinnkalling AUØSS : Ansettelsesutvalg

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01565-3 Retur av signert arbeidsavtale EFL Tilsettingssak - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01606-3 Retur av signert

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02926-3 Svar på søknad om hospitantstatus samføk ib Søknad om privatiststatus Jens Petter Grini Pedersen 312.72 I, 15/01873-4 Klage på vedtak om søknad om fritak Søknad om fritak høst 2015

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Ungdomscupen 2.del Resultatliste 30.06.2012

Ungdomscupen 2.del Resultatliste 30.06.2012 G- 60 m Ungdomscupen.del Resultatliste 0.06.0 Vind: -.0 Truls Walbye Søhagen Søndre Land IL friidrett 9, 0 Eirik Seegard Gjøvik FIK 0,0 G- 00 m Vind: -. Erik Westheim Gjøvik FIK,09 Petter Myhr FIK Orion,9

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00036-8 Egenmeldt sykefravær 4. kvartal 2015, RA-0182 Egenmeldt sykefraværsstatistikk 2015 Statistisk sentralbyrå Offl 13 Dok. dato: 08.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02137-12 Melding om tilsetting - Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Personal I, 14/02137-13 ndertegnet arbeidsavtale gjeldende fra 01.08.2015 Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-25 Tilsagn om tilskudd til tdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

I, 14/01235-2 Klage på sensurvedtak i emne SMF2151. Studentmappe - Avskjermet. Avskjermet. I, 14/01268-4 Klage på sensurvedtak i emne SMF2151

I, 14/01235-2 Klage på sensurvedtak i emne SMF2151. Studentmappe - Avskjermet. Avskjermet. I, 14/01268-4 Klage på sensurvedtak i emne SMF2151 I,, N, X, S I, 14/01235-2 Klage på sensurvedtak i emne SMF2151 I, 14/01268-4 Klage på sensurvedtak i emne SMF2151 I, 14/01343-2 Klage på sensurvedtak i emne IMT4904 Studie-og forskningsseksjonen /Lise

Detaljer

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 Side: 1 ØVELSE: 1 400 Fri M Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 1992 1 P Vebjørn Anfinsen Tromsø SK 92 4.58.49 395 1993 1 P Karl Inge Svendsen Hammerfest SLK/NTG 93 4.53.07 417 1995

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00181-38 Harmonisering av timesatser i MARKOM2020 MARKOM2020 Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Jørn Kragh 666 I, 14/00369-9 Contract of employment Personalmappe - Personalavdelingen

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01104-3 Søknad om eksamen som privatist Avskjermet Journaldato: 09.12.2016 Tilg. kode: Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: 07.12.2016 Arkivdel: Student X, 14/012-13 Innkalling

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01085-9 Svar på klage på sensur til eksamen i PSY2202 Arbeids- og organisasjonspsykologi I, 14/90-14 Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Gro Myrum Dok. dato: 04.01.2016

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01030-9 T 126/15 - AIØ - VIT - stipendiat Tilsettingssak - AIØ - Institutt for elektrofag - Stipendiat 1-2 Wireless Sensor Networks HR Rekruttering /Kjersti Saltnes Dok. dato: 26.10.2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/00018-7 Klage på stryk Revidering av eksamensprosedyre Avdeling for design /Linda Lien Enhet for Avdelingsstøtte /Sara Henriksen Dok. dato: 22.12.2014 Arkivdel: KHiB

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00314-3 Søknad om permisjon høsten 2015 Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Kent Wold Christensen Dok. dato: 21.08.2015 Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument U, 14/00314-4

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/00658-1 Bekreftelse på ansettelsesforhold NAV Frogner (1) 21.01.2015 Personal I, 14/00677-7 Oppsigelse av stilling 01.09.2015 Personal 04.09.2015, Tatt til etterretning, 14/00690-2 28.01.2015

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/03250-6 Results Report Project ID 102204E2 Fredskorpset - Project ID 102204E1 Fredskorpset Internasjonalt kontor /Elin Kvaale Dok. dato: 28.06.2016 Arkivdel: Sakarkiv 351, 15/03961-7 Vedrørende

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01573-2 Vedr. arbeidskontrakt - AF - Overførte dokumentnummer fra tilsettingssak - ephorte - 14/791 Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Mary Anne Aune Dok. dato:

Detaljer

Offentlig journal. Ferdigattest gnr. 1942/60/11 2015/1478-5 2490/2016 15.03.2016 17.03.2016

Offentlig journal. Ferdigattest gnr. 1942/60/11 2015/1478-5 2490/2016 15.03.2016 17.03.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16/03.16, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.03.2016 Ferdigattest gnr. 1942/60/11 Byggesak på gnr. 1942/60/11 2015/1478-5 2490/2016 Trine Soini Johansen og Johan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01591-7 Referat avdelingsråd AL 26.01.2016 Avdelingsråd AL Avdeling for lærerutdanning /Håvard lstein Dok. dato: 27.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/03454-8 Kontrakt - gjesteforeleser

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00082-7 Tilbud om forlenget tilsetting som høgskolelektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalmappe - første ledd Dok. dato: 09.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/00082-8 Signert

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/00983-27 Anmodning om midlertidig tilsetting Midlertidig tilsetting organisasjonsutvikling /Susanne Sulen Offl 14 Seksjon for opptak /Heidi Sund Dok. dato: 01.11.2016 Arkivdel: Personal

Detaljer

U, 14/ Vurdering av søknad om akkreditering av Mastergradsstudium i Business Administration Sustainable Business

U, 14/ Vurdering av søknad om akkreditering av Mastergradsstudium i Business Administration Sustainable Business I,, N, X, S I, 14/01519-4 Valgfag maskiningeniør Studentmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Anne Aandalen Dok. dato: 24.11.2015 Arkivdel: Student, 14/01676-6 Vurdering av søknad om akkreditering av

Detaljer