DMS Software Innovation - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S, 14/ JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen I, 14/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Maria Wilkens, 14/ JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu, 14/ JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/01-3 Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student

2 I,, N, X, S, 14/ Svar på klage på sensur til eksamen i Samfunnsvitenskapelig metode Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen, 14/ JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Svar på klage på sensur til eksamen i Samfunnsvitenskapelig metode Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen, 14/ Lønn august - Personalmappe - Igor Devold Leiv Igor Devold Offl 26 tredje led Personal- og organisasjonsseksjonen /Siv Anne Kroken Nilsen Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu I, 14/ Avtale om studenttrainee-plass Praksisstudier innen Bachelor i Organisasjon og ledelse Time Kommune Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap /Linda Iren Terningen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435

3 I,, N, X, S N, 14/ Seksjonslederkontrakt Personalmappe - Micheline Egge Grung Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning X, 14/ Seksjonslederkontrakt - Personalmappe - Micheline Egge Grung Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske forskningsmetode I, 14/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske forskningsmetoder I, 14/017-8 Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske metoder I, 14/ Svar på søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Maria Wilkens Dok. dato: Arkivdel: Student

4 I,, N, X, S I, 14/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Maria Wilkens I, 14/ Søknad om permisjon fra studiet Studieadministrasjonen /Kristian Brenden Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser Silje Lilleengen X, 14/ ttalelse fra faglærer - Individuell utdanningsplan Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Kari Knutsen I, 14/ Vedrørende helårsrapport trainee Peer Gynt as BSO Reiseliv ØKORG Peer Gynt AS - Oppland Fylkeskommune Hans Holmengen Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap /Linda Iren Terningen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

5 I,, N, X, S I, 14/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Offl 26 tredje led Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Svar på klage på sensur til eksamen i Metode I X, 14/ Tilbakemelding - Personalmappe - Hege Merete Somby Offl 23 første ledd Avdeling for pedagogikk og sosialfag /Arne Simers Moe Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Svar på klage på sensur til eksamen i Treningslære Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen Dok. dato: Arkivdel: Student N, 14/ Permisjon - Personalmappe - Marianne Sveen Personal- og organisasjonsseksjonen /Siv Anne Kroken Nilsen Senter for livslang læring /Mette Villand Reichelt Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Tildeling av midler til gjennomføring av videreutdanningstilbud i Kompetanse for kvalitet og stipendordningen høsten 2015 tlysning av oppdrag om å tilby nye videreutdanningstilbud for "Kompetanse for kvalitet" og stipendordningen for studieåret 2015/2016 utdir - tdanningsdirektoratet Senter for livslang læring /John Torstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

6 I,, N, X, S X, 14/ Professorvurdering - Oppnevning sakkyndig komite Personalmappe - Finn Gjerdrum Offl 25 første ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Lars Petter Mathisrud Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Vedrørende vedtak - Søknad om tilskudd til "Hva er en bok" Bjørnson-forelesningen 2015 Lillehammer kommune /Øyvind Pedersen Personal- og organisasjonsseksjonen /John Arne Hulberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 66, 14/ JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/05-9 JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske forskningsmetoder I I, 15/ Avtale - Personalmappe - Gerd Marit Pedersen Gerd Marit Pedersen Journaldato: Tilg. kode: Personal- og organisasjonsseksjonen /Tove Holen Dok. dato: Arkivdel: Personal

7 I,, N, X, S, 15/000-4 Svar på klage på sensur til eksamen i Statistikk Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen N, 15/ Forlengelse av stipendiatperioden Doktorgradskandidat INTOP - Jonas Karlsen Åstrøm Personal- og organisasjonsseksjonen /Tove Holen Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap /Finn Oddvar Olsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 621, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske forskningsmetoder, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske forskningsmetoder I I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Maria Wilkens, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Treningslære Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen Dok. dato: Arkivdel: Student

8 I,, N, X, S, 15/ Revidert NOKT søknad ang. mastergradsstudium i Business Administration - Sustainable Business (MBA-SB) Master of Business Administration - Sustainable Business NOKT Ledelsen /Jens we Korten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 411 I, 15/ Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Markedsføring Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen, 15/ Refusjon - Personalmappe - Ane-Gunhild Amirnejad NAV Tiltak Oppland Personal- og organisasjonsseksjonen /Siv Anne Kroken Nilsen Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Evaluering - Personalmappe - Ane-Gunhild Amirnejad Personal- og organisasjonsseksjonen /Siv Anne Kroken Nilsen Studieadministrasjonen /Iben Kardel Dok. dato: Arkivdel: Personal

9 I,, N, X, S X, 15/ Møtereferat - Personalmappe - Anne Marie Røisehagen Offl 23 første ledd Avdeling for pedagogikk og sosialfag /Arne Simers Moe Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 15/ Seksjonslederavtale Personalmappe - Marit Roland dnæs Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning N, 15/ Seksjonslederkontrakt Personalmappe - Ricardo Lugo Offl 25 første ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning N, 15/ Seksjonslederavtale Personalmappe - Harald Thoresen Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning, 15/ JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu N, 15/ Seksjonslederkontrakt Personalmappe - Kåre Letrud Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning

10 I,, N, X, S N, 15/ Prodekan avtale Personalmappe - Jo Sondre Moseng Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning N, 15/ Seksjonslederkontrakt Personalmappe - Jo Sondre Moseng Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning I, 15/ Avtale - Personalmappe - Novica Radivojevic Novica Radivojevic Personal- og organisasjonsseksjonen /Tove Holen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Delårsrapportering 2. tertial 2015 Delårsrapportering 2015 KD - Kunnskapsdepartementet Økonomi og driftsavdeling /Jan Aasen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 133 I, 15/ Endring i permisjonsperiode - Personalmappe - Iveta Malasevska NAV Lillehammer Offl 26 tredje led Personal- og organisasjonsseksjonen /Siv Anne Kroken Nilsen Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Sensorbrev - ØKA1013 Markedsføring

11 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Maria Wilkens X, 15/ Rapport - HSØ2015 Samarbeidsmidler til kvalitetsutvikling av praksisstudier for høgskole/ia og helseforetak/sykehus i årlig rapportering Avdeling for pedagogikk og sosialfag /Arne Simers Moe Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 153, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Bacheloroppgave med metode Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Bachelor i økonomi og administrasjon Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen, 15/ JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske Forskningsmetoder

12 I,, N, X, S, 15/ Sensorbrev - PSY2302 Kognitiv psykologi Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske forskningsmetoder, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Statistikk Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske forskningsmetoder, 15/ Sensorbrev - PSY2302 Kognitiv psykologi

13 I,, N, X, S, 15/ Sensorbrev - PSY2302 Kognitiv psykologi, 15/ ttalelse - Studieadministrasjonen /Gro Myrum, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Bachelor med metode Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske forskningsmetoder I, 15/ Sensorbrev - PSY1007 psykologiske forskningsmetoder, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske forskningsmetoder I

14 I,, N, X, S, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske forskningsmetoder I, 15/ ttalelse - Journaldato: Tilg. kode: Studieadministrasjonen /Torun Tøsse Løvseth, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Markedsføring Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske forskningsmetoder I, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske forskningsmetoder I, 15/ Kompetansetiltak i Statens Vegvesen Internt kompetansetiltak i Statens vegvesen Statens vegvesen Vegdirektoratet /Torkel Barlaup Nødtvedt Senter for livslang læring /John Torstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 660

15 I,, N, X, S, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Samfunnsvitenskapelig metode Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen, 15/ Sensorbrev - PSY2302 Kognitiv Psykologi Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Statistikk Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske forskningsmetoder I, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Markedsføring Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen, 15/ Svar på søknad om innpassing av emner i Bachelor i juss Bano Abdulrahman

16 I,, N, X, S, 15/ Svar på søknad om innpassing av emner ved Bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser Gina Elise Husøy Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske forskningsmetoder I, 15/ Svar på søknad om fritak fra fag ved Årsstudium i psykologi Åsmund Strømme Bakosgjelten Studieadministrasjonen /Arne Jensen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing av og fritak fra emner ved Bachelor i Juss Shazadi Hana Begum, 15/ Svar på søknad om innpass av og fritak fra emner i reiseliv Søknad om innpass av emner i Reiseliv Henning Boye Leonhardsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 513 I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Tor Sikkeland Dok. dato: Arkivdel: Student

17 I,, N, X, S, 15/ Svar på søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Kristine Richter-Hoffstad Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i psykologi Martine Brekkli Studieadministrasjonen /Arne Jensen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing av emner ved Bachelor i juss Gilbert Sander Lindstrøm Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Maria Magdalena De Summer Brason Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ nderskrevet avtale - Offisiell åpning Brother Savannah Studiestart 2015 Espen Langseth Folkestad Ledelsen /Kristin Korsvold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 339, 15/ Svar på søknad om innpassing av og fritak for emner ved Bachelor i Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser Kristin Wold Engan Dok. dato: Arkivdel: Student

18 I,, N, X, S I, 15/ ttalelse - Journaldato: Tilg. kode: Studieadministrasjonen /Torun Tøsse Løvseth I, 15/ Endring i studiekvalitetsforskriften av nr Kopi av brev sendt Samisk høgskole og NOKT Fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften KD - Kunnskapsdepartementet Journaldato: Tilg. kode: Studieadministrasjonen /Iben Kardel Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Svar på søknad om innpassing av emner ved Bachelor i juss Martin Nysveen Hovde Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i psykologi Anniken Norli Thune Studieadministrasjonen /Arne Jensen Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Vedrørende søknad om Innpass/fritak Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing av og fritak fra emner ved Bachelor i pedagogikk Siv Therese Lien Dok. dato: Arkivdel: Student

19 I,, N, X, S, 15/ Svar på søknad om innpassing av emner ved Bachelor i juss Ingeborg Oline Morken Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Maria Wilkens, 15/ Svar på søknad om innpassing av og fritak for emner ved Bachelor i juss Helena Kosary Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Høringsuttalelse - Høringsrunde av studentvelferd ved "Nye NTN" Høring: Organisering av studentvelferd ved "Nye NTN" SIT - Studentsamskipnaden i Trondheim Ledelsen /Kathrine Skretting Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Vedrørende søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i pedagogikk Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing av emne ved Bachelor i pedagogikk Mette Holter Dok. dato: Arkivdel: Student

20 I,, N, X, S, 15/ Svar på søknad om reservering av studieplass Studieadministrasjonen /Liv Helen Kristoffersen, 15/ Svar på søknad om innpassing av og fritak for emner ved Bachelor i juss Sehar Ifzal Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Vedrørende søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i økonomi og administrasjon Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing av og fritak fra emner ved Bachelor i økonomi og administrasjon Jørgen Jensen Borgersen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing av emne ved Bachelor i økonomi og administrasjon Jenny Berg Lunde Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing av og fritak fra emner ved Bachelor i juss Hanne Jarland Gunnarskog

21 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om permisjon fra studiet Studieadministrasjonen /Kristian Brenden Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i psykologi Ann-Helen Viola Andersen Studieadministrasjonen /Arne Jensen , Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i psykologi Ann-Helen Viola Andersen Journaldato: Tilg. kode: Studieadministrasjonen /Arne Jensen N, 15/ Seksjonslederkontrakt Personalmappe - Geir Stenseth Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om permisjon fra studiet Studieadministrasjonen /Liv Helen Kristoffersen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

22 I,, N, X, S, 15/ Svar på søknad om permisjon fra studiet Studieadministrasjonen /Liv Helen Kristoffersen I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om permisjon fra studiet Studieadministrasjonen /Liv Helen Kristoffersen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning, 15/ Svar på søknad om permisjon fra studiet Studieadministrasjonen /Liv Helen Kristoffersen I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i organisasjon og ledelse Christoffer Bundesen Journaldato: Tilg. kode: , Besvart med utgående dokument X, 15/ Vedrørende søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i organisasjon og ledelse

23 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Line Beate Melsæter Journaldato: Tilg. kode: I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Tom Erik Wassenaar Berntsen Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i psykologi Fredrik Strand Oseberg Journaldato: Tilg. kode: Studieadministrasjonen /Kristian Brenden I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Frida Erstein Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Jonas Thronsson Alm Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Vilde Therese Skiftenes Thorsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

24 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om eksamen som privatist - JS2001/1, JS2006/1 og JS2007/2 Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om eksamen som privatist - JS2002/1, JS2004/1 og JS2005/2 Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ nderskrevet avtale - Organisatorisk læring - Vurdering for læring og grunnleggende ferdigheter i Gran kommune for skoleåret Vurdering for læring - Gran kommune Gran kommune Senter for livslang læring /John Torstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 083 I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Maria Wilkens Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Sara Lamøy Engberg I, 15/ nderskrevet avtale - Vurdering for læring i Lørenskog kommune for skoleåret SELL-BOA- Vurdering for læring i Lørenskog kommune Lørenskog kommune Senter for livslang læring /John Torstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

25 I,, N, X, S I, 15/ Møte - Personalmappe - Håkon Glommen Eriksen NAV Gjøvik Personal- og organisasjonsseksjonen /Liv Katrine Gjerde Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om eksamen som privatist - JS2001/1, JS1002/1 og JS2003/2 Studieadministrasjonen /Kari Knutsen X, 15/ Referat fra ledermøte Referat ledergruppa 2015/16 Ledelsen /Kristin Korsvold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Årsstudium i Økonomi og administrasjon Hege Flo Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner i Bachelor i pedagogikk Kristine Lynghaug Kvalfors I, 15/ Avtale - Personalmappe - Snefryd Mally Fredriksen Snefryd Mally Fredriksen Personal- og organisasjonsseksjonen /Tove Holen Dok. dato: Arkivdel: Personal

26 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Anne Mai Sletten Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Helene Gjerstad I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser Stian Østgaard I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Kjersti Jenny Andersen I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Hanne Sletvold I, 15/ Vedrørende avtale - Evaluering regional planstrategi. BOA - ØKORG - Evaluere Regional Planstrategi lla Higdem Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap /Linda Iren Terningen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

27 I,, N, X, S, 15/ Forslag eksternkontrakt - Evaluere Regional Planstrategi - Higdem/Hagen BOA - ØKORG - Evaluere Regional Planstrategi OFK - Oppland Fylkeskommune Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap /Linda Iren Terningen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om permisjon fra studiet Journaldato: Tilg. kode: Studieadministrasjonen /Kristian Brenden Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Master i karriereveiledning Klara Retterholt Journaldato: Tilg. kode: Studieadministrasjonen /Arne Jensen Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Bakgrunn for kunngjøring av stillinger Tilsettingssak - APS - BK - Stipendiat - 5 stillinger Personal- og organisasjonsseksjonen /Marita Hagen Stok Offl 25 Personal- og organisasjonsseksjonen /Marita Hagen Stok Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om permisjon fra studiet studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Studieadministrasjonen /Kristian Brenden Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i psykologi Wenche Glørud Journaldato: Tilg. kode: Studieadministrasjonen /Kristian Brenden

28 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om godkjenning av bachelorgrad Godkjenning av bachelorgrad Journaldato: Tilg. kode: Studieadministrasjonen /Gro Myrum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 469 I, 15/ Avtale - Personalmappe - Kristoffer Rosvold Kokvik Journaldato: Tilg. kode: Personal- og organisasjonsseksjonen /Tove Holen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Avtale - Personalmappe - Martin Hem Hansen Martin Hem Hansen Journaldato: Tilg. kode: Personal- og organisasjonsseksjonen /Tove Holen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Konkurranseinvitasjon - Evaluering av BPA Ringsaker kommune Evaluering av BPA Ringsaker kommune Ringsaker kommune Offl 23 tredje ledd Avdeling for pedagogikk og sosialfag /Arne Simers Moe Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 083 I, 15/ Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen I, 15/ Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen

29 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i pedagogikk Marit Gulbrandsen I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Maria Wilkens Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/01-1 Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Internasjonale studier med historie Henrikke Bull Haraldsen Dok. dato: Arkivdel: Student

30 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Maria Wilkens Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Master i Spesialpedagogikk Jon Erik Dahl Studieadministrasjonen /Arne Jensen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om permisjon fra studiet Studieadministrasjonen /Liv Helen Kristoffersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument I, 15/ Klage på sensur til eksamen i SOA1003 Rammer for sosialt arbeid Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen Dok. dato: Arkivdel: Student

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/044-5 Endring av lønn i forbindelse med opprykk til professor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 14/01670-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/01671-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-1 Regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Journaldato: 27.02.2015 Tilg. kode: Arkivseksjonen /Atle

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/05146-2 Sykepenger - 21.07.2014-03.08.2014-08.09.2014-31.10.2014 - Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/03162-2 Svar på søknad om godkjenning av annen utdanning - Markedsføring og ledelse Marie Sørlie Jørgensen Handelshøyskolen /Nertila Stringa 26.11.2014 Student

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-13 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 07.01.2015 - Videreutdanning kreftsykepleie FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Marit

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02050-160 Tidsbegrenset arbeidsavtale - ndervisning Avtale om undervisning - Avdeling for helse- og sosialfag - HS - Avtaler inngått 2014 Bo Cederquist Journaldato: 31.07.2 Tilg. kode:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02081-5 HA - tilsetting i fast 100 % stilling som driftsoperatør HA - Kunngjøring av fast 100% stilling som driftsoperatør Offl 25 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-21 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Tonstad barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01560-1 Driftsmidler til fakultetene AF og EFL prosjekt lærerutdanning 2020 Lærerutdanning 2020 Økonomiseksjonen /Ole Jørgen Rambøl-Skippervold tdanningsseksjonen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02096-11 ndertegnet kontrakt - undervisning 13.01.2015 - PP, engelsk fagdidaktikk LNA - Kontrakt timelærer - Institutt for humanistiske fag - studieåret 2014-2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/03309-20 Pensumliste: EX-101 2014 Høst Pensumlister høst 2014 - Ref E14/707 03.06.2015 312 X, 14/03309-21 Pensumliste: NHB100 2014 Høst Pensumlister høst 2014 - Ref E14/707 03.06.2015

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02015-22 ndertegnet kontrakt - Timelærer - ndervisning ved videreutdanningen i kreftsykepleie - 29.10.2014 FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/03166-317 Pensumliste: BE-314 Vår 2015 Pensumlister vår 2015 Ref E14/1417 Studentservice /Marianne Øhrn Johannessen 09.01.2015 Internt notat uten oppfølging,

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/03141-5 Takker nei til stilling Tilsetting midlertidig 20 % stilling som professorii/førsteamanuensis II i industriell økonomi ved Institutt for arbeidsliv

Detaljer

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 21. mai 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 28. mai 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Peter Nicolai Arbo, Synnøve Brenden, Marit Roland

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 28.06.2015 Journalenhet: I, 14/00030-72 Erasmus bilateral agreement Aachen Erasmus + Program RWTH Aachen niversity Studieavdelingen /Tonje C. Nore Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Sakarkiv 348

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02015-19 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 09.09.2014 - SMISMO FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for sykepleie og psykisk helse Anne Helene

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-75 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Arthika Surendran Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: 212.2 LUNA/KAE. Dok.dato: 19.05.2014. Klassering: 012-13 HA-STUD/SST. Dok.dato: 13.06.2014. Klassering: 212.

Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: 212.2 LUNA/KAE. Dok.dato: 19.05.2014. Klassering: 012-13 HA-STUD/SST. Dok.dato: 13.06.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.08.2014-31.08.2014, Dokumenttype:,,,N,S,E, Status: J - Journalført 24.09.2014 Melding til søkerne om at tilsettingssak er trukket LNA - Tilsetting i åremålsstilling

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund (forlot møtet 13.6. kl. 13.45) Styremedlem

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01153-17 Avtale om praksis for studenter Praksis for studenter ved master i klinisk fysioterapi - kull 14 Jølster kommune, fysioterapitenesta Dok. dato: 07.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01104-485 Kontrakt - sensor Sensoroppdrag - AHS - 2014/2015 - Kontrakter Jan Helge Halleraker Dok. dato: 22.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 453 I, 15/01104-486 Kontrakt - sensor Sensoroppdrag

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 02.08.2015 Journalenhet:, 14/00178-3 Opptak til doktorgradsutdanning - Doktorgradsmappe - Forskningsavdelingen /May-Lisbeth Brew Dok. dato: 19.02.2015 Arkivdel: Student, 14/00367-5 Svar på søknad

Detaljer