DMS Software Innovation - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S, 14/ JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen I, 14/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Maria Wilkens, 14/ JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu, 14/ JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/01-3 Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student

2 I,, N, X, S, 14/ Svar på klage på sensur til eksamen i Samfunnsvitenskapelig metode Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen, 14/ JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Svar på klage på sensur til eksamen i Samfunnsvitenskapelig metode Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen, 14/ Lønn august - Personalmappe - Igor Devold Leiv Igor Devold Offl 26 tredje led Personal- og organisasjonsseksjonen /Siv Anne Kroken Nilsen Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu I, 14/ Avtale om studenttrainee-plass Praksisstudier innen Bachelor i Organisasjon og ledelse Time Kommune Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap /Linda Iren Terningen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435

3 I,, N, X, S N, 14/ Seksjonslederkontrakt Personalmappe - Micheline Egge Grung Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning X, 14/ Seksjonslederkontrakt - Personalmappe - Micheline Egge Grung Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske forskningsmetode I, 14/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske forskningsmetoder I, 14/017-8 Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske metoder I, 14/ Svar på søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Maria Wilkens Dok. dato: Arkivdel: Student

4 I,, N, X, S I, 14/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Maria Wilkens I, 14/ Søknad om permisjon fra studiet Studieadministrasjonen /Kristian Brenden Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser Silje Lilleengen X, 14/ ttalelse fra faglærer - Individuell utdanningsplan Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Kari Knutsen I, 14/ Vedrørende helårsrapport trainee Peer Gynt as BSO Reiseliv ØKORG Peer Gynt AS - Oppland Fylkeskommune Hans Holmengen Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap /Linda Iren Terningen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

5 I,, N, X, S I, 14/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Offl 26 tredje led Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Svar på klage på sensur til eksamen i Metode I X, 14/ Tilbakemelding - Personalmappe - Hege Merete Somby Offl 23 første ledd Avdeling for pedagogikk og sosialfag /Arne Simers Moe Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Svar på klage på sensur til eksamen i Treningslære Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen Dok. dato: Arkivdel: Student N, 14/ Permisjon - Personalmappe - Marianne Sveen Personal- og organisasjonsseksjonen /Siv Anne Kroken Nilsen Senter for livslang læring /Mette Villand Reichelt Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Tildeling av midler til gjennomføring av videreutdanningstilbud i Kompetanse for kvalitet og stipendordningen høsten 2015 tlysning av oppdrag om å tilby nye videreutdanningstilbud for "Kompetanse for kvalitet" og stipendordningen for studieåret 2015/2016 utdir - tdanningsdirektoratet Senter for livslang læring /John Torstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

6 I,, N, X, S X, 14/ Professorvurdering - Oppnevning sakkyndig komite Personalmappe - Finn Gjerdrum Offl 25 første ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Lars Petter Mathisrud Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Vedrørende vedtak - Søknad om tilskudd til "Hva er en bok" Bjørnson-forelesningen 2015 Lillehammer kommune /Øyvind Pedersen Personal- og organisasjonsseksjonen /John Arne Hulberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 66, 14/ JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/05-9 JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske forskningsmetoder I I, 15/ Avtale - Personalmappe - Gerd Marit Pedersen Gerd Marit Pedersen Journaldato: Tilg. kode: Personal- og organisasjonsseksjonen /Tove Holen Dok. dato: Arkivdel: Personal

7 I,, N, X, S, 15/000-4 Svar på klage på sensur til eksamen i Statistikk Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen N, 15/ Forlengelse av stipendiatperioden Doktorgradskandidat INTOP - Jonas Karlsen Åstrøm Personal- og organisasjonsseksjonen /Tove Holen Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap /Finn Oddvar Olsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 621, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske forskningsmetoder, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske forskningsmetoder I I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Maria Wilkens, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Treningslære Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen Dok. dato: Arkivdel: Student

8 I,, N, X, S, 15/ Revidert NOKT søknad ang. mastergradsstudium i Business Administration - Sustainable Business (MBA-SB) Master of Business Administration - Sustainable Business NOKT Ledelsen /Jens we Korten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 411 I, 15/ Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Markedsføring Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen, 15/ Refusjon - Personalmappe - Ane-Gunhild Amirnejad NAV Tiltak Oppland Personal- og organisasjonsseksjonen /Siv Anne Kroken Nilsen Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Evaluering - Personalmappe - Ane-Gunhild Amirnejad Personal- og organisasjonsseksjonen /Siv Anne Kroken Nilsen Studieadministrasjonen /Iben Kardel Dok. dato: Arkivdel: Personal

9 I,, N, X, S X, 15/ Møtereferat - Personalmappe - Anne Marie Røisehagen Offl 23 første ledd Avdeling for pedagogikk og sosialfag /Arne Simers Moe Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 15/ Seksjonslederavtale Personalmappe - Marit Roland dnæs Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning N, 15/ Seksjonslederkontrakt Personalmappe - Ricardo Lugo Offl 25 første ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning N, 15/ Seksjonslederavtale Personalmappe - Harald Thoresen Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning, 15/ JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu N, 15/ Seksjonslederkontrakt Personalmappe - Kåre Letrud Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning

10 I,, N, X, S N, 15/ Prodekan avtale Personalmappe - Jo Sondre Moseng Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning N, 15/ Seksjonslederkontrakt Personalmappe - Jo Sondre Moseng Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning I, 15/ Avtale - Personalmappe - Novica Radivojevic Novica Radivojevic Personal- og organisasjonsseksjonen /Tove Holen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Delårsrapportering 2. tertial 2015 Delårsrapportering 2015 KD - Kunnskapsdepartementet Økonomi og driftsavdeling /Jan Aasen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 133 I, 15/ Endring i permisjonsperiode - Personalmappe - Iveta Malasevska NAV Lillehammer Offl 26 tredje led Personal- og organisasjonsseksjonen /Siv Anne Kroken Nilsen Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Sensorbrev - ØKA1013 Markedsføring

11 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Maria Wilkens X, 15/ Rapport - HSØ2015 Samarbeidsmidler til kvalitetsutvikling av praksisstudier for høgskole/ia og helseforetak/sykehus i årlig rapportering Avdeling for pedagogikk og sosialfag /Arne Simers Moe Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 153, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Bacheloroppgave med metode Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Bachelor i økonomi og administrasjon Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen, 15/ JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske Forskningsmetoder

12 I,, N, X, S, 15/ Sensorbrev - PSY2302 Kognitiv psykologi Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske forskningsmetoder, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Statistikk Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske forskningsmetoder, 15/ Sensorbrev - PSY2302 Kognitiv psykologi

13 I,, N, X, S, 15/ Sensorbrev - PSY2302 Kognitiv psykologi, 15/ ttalelse - Studieadministrasjonen /Gro Myrum, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Bachelor med metode Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske forskningsmetoder I, 15/ Sensorbrev - PSY1007 psykologiske forskningsmetoder, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske forskningsmetoder I

14 I,, N, X, S, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske forskningsmetoder I, 15/ ttalelse - Journaldato: Tilg. kode: Studieadministrasjonen /Torun Tøsse Løvseth, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Markedsføring Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske forskningsmetoder I, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske forskningsmetoder I, 15/ Kompetansetiltak i Statens Vegvesen Internt kompetansetiltak i Statens vegvesen Statens vegvesen Vegdirektoratet /Torkel Barlaup Nødtvedt Senter for livslang læring /John Torstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 660

15 I,, N, X, S, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Samfunnsvitenskapelig metode Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen, 15/ Sensorbrev - PSY2302 Kognitiv Psykologi Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Statistikk Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske forskningsmetoder I, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Markedsføring Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen, 15/ Svar på søknad om innpassing av emner i Bachelor i juss Bano Abdulrahman

16 I,, N, X, S, 15/ Svar på søknad om innpassing av emner ved Bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser Gina Elise Husøy Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske forskningsmetoder I, 15/ Svar på søknad om fritak fra fag ved Årsstudium i psykologi Åsmund Strømme Bakosgjelten Studieadministrasjonen /Arne Jensen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing av og fritak fra emner ved Bachelor i Juss Shazadi Hana Begum, 15/ Svar på søknad om innpass av og fritak fra emner i reiseliv Søknad om innpass av emner i Reiseliv Henning Boye Leonhardsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 513 I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Tor Sikkeland Dok. dato: Arkivdel: Student

17 I,, N, X, S, 15/ Svar på søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Kristine Richter-Hoffstad Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i psykologi Martine Brekkli Studieadministrasjonen /Arne Jensen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing av emner ved Bachelor i juss Gilbert Sander Lindstrøm Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Maria Magdalena De Summer Brason Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ nderskrevet avtale - Offisiell åpning Brother Savannah Studiestart 2015 Espen Langseth Folkestad Ledelsen /Kristin Korsvold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 339, 15/ Svar på søknad om innpassing av og fritak for emner ved Bachelor i Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser Kristin Wold Engan Dok. dato: Arkivdel: Student

18 I,, N, X, S I, 15/ ttalelse - Journaldato: Tilg. kode: Studieadministrasjonen /Torun Tøsse Løvseth I, 15/ Endring i studiekvalitetsforskriften av nr Kopi av brev sendt Samisk høgskole og NOKT Fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften KD - Kunnskapsdepartementet Journaldato: Tilg. kode: Studieadministrasjonen /Iben Kardel Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Svar på søknad om innpassing av emner ved Bachelor i juss Martin Nysveen Hovde Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i psykologi Anniken Norli Thune Studieadministrasjonen /Arne Jensen Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Vedrørende søknad om Innpass/fritak Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing av og fritak fra emner ved Bachelor i pedagogikk Siv Therese Lien Dok. dato: Arkivdel: Student

19 I,, N, X, S, 15/ Svar på søknad om innpassing av emner ved Bachelor i juss Ingeborg Oline Morken Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Maria Wilkens, 15/ Svar på søknad om innpassing av og fritak for emner ved Bachelor i juss Helena Kosary Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Høringsuttalelse - Høringsrunde av studentvelferd ved "Nye NTN" Høring: Organisering av studentvelferd ved "Nye NTN" SIT - Studentsamskipnaden i Trondheim Ledelsen /Kathrine Skretting Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Vedrørende søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i pedagogikk Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing av emne ved Bachelor i pedagogikk Mette Holter Dok. dato: Arkivdel: Student

20 I,, N, X, S, 15/ Svar på søknad om reservering av studieplass Studieadministrasjonen /Liv Helen Kristoffersen, 15/ Svar på søknad om innpassing av og fritak for emner ved Bachelor i juss Sehar Ifzal Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Vedrørende søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i økonomi og administrasjon Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing av og fritak fra emner ved Bachelor i økonomi og administrasjon Jørgen Jensen Borgersen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing av emne ved Bachelor i økonomi og administrasjon Jenny Berg Lunde Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing av og fritak fra emner ved Bachelor i juss Hanne Jarland Gunnarskog

21 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om permisjon fra studiet Studieadministrasjonen /Kristian Brenden Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i psykologi Ann-Helen Viola Andersen Studieadministrasjonen /Arne Jensen , Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i psykologi Ann-Helen Viola Andersen Journaldato: Tilg. kode: Studieadministrasjonen /Arne Jensen N, 15/ Seksjonslederkontrakt Personalmappe - Geir Stenseth Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om permisjon fra studiet Studieadministrasjonen /Liv Helen Kristoffersen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

22 I,, N, X, S, 15/ Svar på søknad om permisjon fra studiet Studieadministrasjonen /Liv Helen Kristoffersen I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om permisjon fra studiet Studieadministrasjonen /Liv Helen Kristoffersen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning, 15/ Svar på søknad om permisjon fra studiet Studieadministrasjonen /Liv Helen Kristoffersen I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i organisasjon og ledelse Christoffer Bundesen Journaldato: Tilg. kode: , Besvart med utgående dokument X, 15/ Vedrørende søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i organisasjon og ledelse

23 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Line Beate Melsæter Journaldato: Tilg. kode: I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Tom Erik Wassenaar Berntsen Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i psykologi Fredrik Strand Oseberg Journaldato: Tilg. kode: Studieadministrasjonen /Kristian Brenden I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Frida Erstein Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Jonas Thronsson Alm Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Vilde Therese Skiftenes Thorsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

24 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om eksamen som privatist - JS2001/1, JS2006/1 og JS2007/2 Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om eksamen som privatist - JS2002/1, JS2004/1 og JS2005/2 Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ nderskrevet avtale - Organisatorisk læring - Vurdering for læring og grunnleggende ferdigheter i Gran kommune for skoleåret Vurdering for læring - Gran kommune Gran kommune Senter for livslang læring /John Torstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 083 I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Maria Wilkens Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Sara Lamøy Engberg I, 15/ nderskrevet avtale - Vurdering for læring i Lørenskog kommune for skoleåret SELL-BOA- Vurdering for læring i Lørenskog kommune Lørenskog kommune Senter for livslang læring /John Torstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

25 I,, N, X, S I, 15/ Møte - Personalmappe - Håkon Glommen Eriksen NAV Gjøvik Personal- og organisasjonsseksjonen /Liv Katrine Gjerde Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om eksamen som privatist - JS2001/1, JS1002/1 og JS2003/2 Studieadministrasjonen /Kari Knutsen X, 15/ Referat fra ledermøte Referat ledergruppa 2015/16 Ledelsen /Kristin Korsvold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Årsstudium i Økonomi og administrasjon Hege Flo Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner i Bachelor i pedagogikk Kristine Lynghaug Kvalfors I, 15/ Avtale - Personalmappe - Snefryd Mally Fredriksen Snefryd Mally Fredriksen Personal- og organisasjonsseksjonen /Tove Holen Dok. dato: Arkivdel: Personal

26 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Anne Mai Sletten Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Helene Gjerstad I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser Stian Østgaard I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Kjersti Jenny Andersen I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Hanne Sletvold I, 15/ Vedrørende avtale - Evaluering regional planstrategi. BOA - ØKORG - Evaluere Regional Planstrategi lla Higdem Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap /Linda Iren Terningen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

27 I,, N, X, S, 15/ Forslag eksternkontrakt - Evaluere Regional Planstrategi - Higdem/Hagen BOA - ØKORG - Evaluere Regional Planstrategi OFK - Oppland Fylkeskommune Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap /Linda Iren Terningen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om permisjon fra studiet Journaldato: Tilg. kode: Studieadministrasjonen /Kristian Brenden Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Master i karriereveiledning Klara Retterholt Journaldato: Tilg. kode: Studieadministrasjonen /Arne Jensen Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Bakgrunn for kunngjøring av stillinger Tilsettingssak - APS - BK - Stipendiat - 5 stillinger Personal- og organisasjonsseksjonen /Marita Hagen Stok Offl 25 Personal- og organisasjonsseksjonen /Marita Hagen Stok Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om permisjon fra studiet studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Studieadministrasjonen /Kristian Brenden Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i psykologi Wenche Glørud Journaldato: Tilg. kode: Studieadministrasjonen /Kristian Brenden

28 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om godkjenning av bachelorgrad Godkjenning av bachelorgrad Journaldato: Tilg. kode: Studieadministrasjonen /Gro Myrum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 469 I, 15/ Avtale - Personalmappe - Kristoffer Rosvold Kokvik Journaldato: Tilg. kode: Personal- og organisasjonsseksjonen /Tove Holen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Avtale - Personalmappe - Martin Hem Hansen Martin Hem Hansen Journaldato: Tilg. kode: Personal- og organisasjonsseksjonen /Tove Holen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Konkurranseinvitasjon - Evaluering av BPA Ringsaker kommune Evaluering av BPA Ringsaker kommune Ringsaker kommune Offl 23 tredje ledd Avdeling for pedagogikk og sosialfag /Arne Simers Moe Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 083 I, 15/ Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen I, 15/ Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen

29 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i pedagogikk Marit Gulbrandsen I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Maria Wilkens Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/01-1 Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Internasjonale studier med historie Henrikke Bull Haraldsen Dok. dato: Arkivdel: Student

30 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Maria Wilkens Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Master i Spesialpedagogikk Jon Erik Dahl Studieadministrasjonen /Arne Jensen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om permisjon fra studiet Studieadministrasjonen /Liv Helen Kristoffersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument I, 15/ Klage på sensur til eksamen i SOA1003 Rammer for sosialt arbeid Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen Dok. dato: Arkivdel: Student

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01112-5 Klage på sensur til eksamen i PSY2204 Personlighetspsykologi Studentmappe - I, 14/01473-7 Klage på sensur til eksamen i KARR3003 Arbeid, utdanning og sosial inkludering MKARV430

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01335-6 Dokumentasjon - Personalmappe - Kjell Magne Enget Kjell Magne Enget Dok. dato: 06.07.2015 Arkivdel: Personal 221 I, 14/01485-25 Avtale om studenttrainee-plass Praksisstudier innen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01366-13 Sensorbrev -, 14/01394-17 Sensorbrev - JS2006 Norske og internasjonale rettslige institusjoner Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu, 14/01394-18 Sensorbrev - JS2004 Erstatningsrett

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01226-4 Klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett Journaldato: 23.12.2015 Tilg. kode: Dok. dato: 23.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01473-4 Klage på sensur til eksamen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01135-19 Klage på sensur til eksamen i JS2007 Western Legal Culture Dok. dato: 31.03.2016 Arkivdel: Student I, 14/017-12 Klage på sensur til eksamen i PSY1008 Sosialpsykologi Studieadministrasjonen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01090-6 Søknad om eksamen som privatist - Studieadministrasjonen /Kari Knutsen 30.08.2015 Student I, 14/01160-3 Ber om attest Personalmappe - Gry Jeanette Bredgaten Gry Jeanette Bredgaten

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01069-9 Svar på klage/anmodning om ny vurdering - Bachelor i kulturprosjektledelse X, 14/01410-5 Godkjennelse av innstilling Doktorgradskandidat BK - Stine Elisabeth Vik Avdeling for pedagogikk

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01082-7 Svar på klage på sensur til eksamen i Makroøkonomi, 14/01114-21 JS2004 Vedtaksbrev, 14/01149-8 Svar på klage på sensur til eksamen i Bacheloroppgave i Psykologi Dok. dato: 21.08.2015

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/01309-11 Oppfølgingsplan - Personalmappe - Margrete Rundtom IT-avdelingen /Gunnar Toftegaard Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 I, 14/01391-13 Søknad om forlenget permisjon Personalmappe

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01255-7 Klage på sensur til eksamen i JS2007/2 Western legal culture 20.11.2015 Student I, 14/01559-3 Klage på sensur til eksamen i JS2001 Kontraktsrett II 20.11.2015 Student I, 14/01574-5

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01588-13 Klage på sensur til eksamen i JS2007 Western Legal Culture I, 14/01639-18 Klage på sensur til eksamen i JS2001 Kontraktsrett II, 15/00262-7 Forslag til tiltak utenfor rammen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01255-9 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 13.05.2016 Arkivdel: Student I, 14/01629-8 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 19.05.2016 Arkivdel:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01982-8 Søknad om tilgang til ny eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Gro Myrum Dok. dato: 23.06.2016 Arkivdel: Student I, 14/01982-9 Klage på sensur til eksamen i PSY2302 Kognitiv

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01056-8 Invitasjon til å inngi tilbud om oppstart av nytt studiekull i 2016 - Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01447-4 Rentefastsettelse for offentlige fond for andre halvår 2016 Gaveforsterkningsordningen Høgskolen i Lillehammer KD - Kunnskapsdepartementet Økonomi og driftsavdeling /Jan Aasen

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01078-4 Svar på klage på sensur til eksamen i PSY2305 Abnormal psykologi, 14/01090-12 Svar på klage på sensur til eksamen i JS2008 Menneskerettigheter, 14/01115-5 Svar på klage på sensur

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01056-9 Informasjon om nytt regelverk - Ber om tilbud for oppstart av nytt studiekull i 2016 - Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Tverrfaglig videreutdanning

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01069-11 Svar på søknad om tilrettelegging av eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/01169-4 Søknad om permisjon fra studiet Studieadministrasjonen /Kristian Brenden, 14/01338-6 Anmodning

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01190-23 Klage på sensur til eksamen i JS2005 Forvaltningsrett II Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen Dok. dato: 05.07.2016 Arkivdel: Student I, 14/01378-7 Klage på sensur

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01373-6 Søknad om eksamen som privatist Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/01611-2 Innvilgelse - Personalmappe - Åshild Flatum SPK - Statens Pensjonskasse Offl 26 tredje led Personal-

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01177-10 Klage på sensur til eksamen i JS2007 Western Legal Culture Studentmappe - I, 14/01181-13 Klage på sensur til eksamen i JS2002 Pengekravsrett Studentmappe - 21.03.2016 Student

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/017-20 Klage på sensur til eksamen i PSY2302 Kognitiv psykologi Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/015-7 Klage på sensur til eksamen i PSY2302 Kognitiv psykologi Dok. dato: 13.10.2016

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01069-14 Tilbakemelding på ny orientering - Søknad om tilrettelegging av eksamen Dok. dato: 18.10.2015 Arkivdel: Student 20.10.2015, Besvart med utgående dokument, 14/01069-15 Løsningsorientering

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01068-3 Søknad om permisjon fra studiet Studentmappe - Dok. dato: 25.10.2016 Arkivdel: Student, 14/01194-7 Sensorbrev - FIF3013 Tekstteori og analyse Studentmappe - Jo Sondre Moseng Anders

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01056-7 Tilbud om gjennomføring av tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge med oppstart av nytt studiekull i 2015 Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01085-8 Sensorbrev - PSY 2202 Studieadministrasjonen /Ragnhild Stensrud Dok. dato: 17.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01085-10 Klage på sensur til eksamen i PSY2203 Psykologiske forskningsmetoder

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01068-4 Svar på søknad om permisjon fra studiet Dok. dato: 01.11.2016 Arkivdel: Student, 14/01194-10 Svar på søknad om permisjon fra studiet Studieadministrasjonen /Oddny Elisabeth Leirmo

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01069-7 Svar på søknad om videre permisjon Studieadministrasjonen /Arne Jensen Dok. dato: 22.06.2015 Arkivdel: Student I, 14/01086-10 Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01088-13 Svar på søkand om opptak som privatist Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/01251-5 Refusjonskrav for frikjøp - 01082015-31122015 Personalmappe - Anne Ringen Amundsen Sør-Fron kommune

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01088-17 Svar på klage på sensur til eksamen i JS1003 Forvaltningsrett I I, 14/01092-15 Klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett I, 14/01135-20 Klage på sensur til eksamen

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00028-78 ndertegnet avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Geir Kirkerud Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen 02.07.2017

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/00147-4 Svar på klage på sensur til eksamen i ØKA11 Foretaksstrategi Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/00454-4 Dokumentasjon til søknad om tilrettelegging av eksamen Offl 13 jfr Fvl 13.1

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01114-23 Svar på klage på sensur til eksamen i JS2004 Erstatningsrett Dok. dato: 08.09.2016 Arkivdel: Student I, 14/01177-15 Søknad om tilrettelegging av eksamen Journaldato: 13.09.2016

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01088-16 Klage på sensur til eksamen i JS1003 Forvaltningsrett I Dok. dato: 09.03.2016 Arkivdel: Student I, 14/01135-18 Klage på sensur til eksamen i JS2006 Norske og internasjonale rettslige

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-88 ndertegnet kontrakt - Timelærer - Musikk og kulturteori 1, Musikk og kulturteori 2 - August - desember 2017 ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag Ivar Håkon Eikje

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I, 17/00101-22 ndertegnet kontrakt om sensurering - Masterthesis in sustainable aguriculture - Våren 2017 AØL - Sensorkontrakter 2016/2017 Mette Goul Thomsen Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01210-13 Sensorbrev - PSY2304 Pedagogisk psykologi Ingeborg Flagstad Lillian Vederhus Offl 26 første ledd Dok. dato: 27.06.2016 Arkivdel: Student, 14/01210-14 Svar på klage på sensur til

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-96 ndertegnet avtale om kjøp av undervisningstjenester - 3BED200, SBED200, 3MØS300 ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag Sandberg Revisjon AS Stab, campus Rena /Anne

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/01407-25 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser - Spring Games - 8.6.2017 ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for organisasjon- og ledelsesfag Mats Gøran Persson Stab, campus Rena /Anne

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00099-3 Påminnelse om forslag til representanter til Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) fra 1.1.2018 Komite for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif)-komiteen

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02907-3 Ettersending av dokumentasjon Innpassing og fritak Alexander Løw Sandtorv Avdeling for lærerutdanning Dok. dato: 29.06.2016 Arkivdel: Student 412.7, 15/04767-9 Administrativt/praktisk

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I, 17/00028-81 ndertegnet avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Espen Stranger-Johannessen Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen 044,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01195-4 Klage på sensur til eksamen i SHI1003 Verdenskriger og ekstremisme 1914-1945 Studieadministrasjonen /Ragnhild Stensrud Dok. dato: 21.06.2016 Arkivdel: Student X, 14/01243-23 Oppsummering

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01237-7 Klage på sensur til eksamen i JS2007/2 Western Legal Culture Dok. dato: 01.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01343-6 Statstilskudd 2015 - Kunnskapsverket - Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

I, 14/01392-6 Gjennomføring av medisinske emner Nasjonal Paramedic-utdanning - Høgskolen i Gjøvik

I, 14/01392-6 Gjennomføring av medisinske emner Nasjonal Paramedic-utdanning - Høgskolen i Gjøvik I,, N, X, S I, 14/01188-8 Klage på sensurvedtak i emnet SPL 2031 Studentmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Lise Myrsveen Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/01256-6 Vedrørende søknad om permisjon i studiet

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal , 17/00019-5 Svar på klage på sensur til eksamen i RJS100 Forvaltningsrett Klage over eksamensresultat - Holtet Lars Erik Holtet Stab, campus Rena /Kristin Rikenberg 03.02.2017 I, 17/00036-87 ndertegnet

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01092-16 Svar på klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen I, 14/01143-6 Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner i Public

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-51 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Gjesdal kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: 05.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01152-6 Informasjon om forskriftsendring og videre oppfølging Høring Nasjonale deleksamener - endring i forskrifter om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01057-3 Melding om gjenopptak av studier Silja Solvang Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese D Hitland 25.08.2015, Besvart med utgående dokument I, 15/01058-6 Søknad om permisjon

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S, 17/00019-3 Ber om ny sensurering som følge av klage i RJS100 Forvaltningsrett Klage over eksamensresultat - Holtet Institutt for økonomifag /Andreas Galtung Høgskolen i Oslo og Akershus /Jens

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-74 ndertegnet kjøp av undervisningstjenester ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag niversitetet i Tromsø - Norges Arktiske universitet 30.05.2017 212 I, 17/00073-40 ndertegnet

Detaljer

I, 14/ Søknad om fjerde forsøk til eksamen - Avskjermet. Studentmappe - Avskjermet. Avskjermet. I, 14/ Pause fra studie - Avskjermet

I, 14/ Søknad om fjerde forsøk til eksamen - Avskjermet. Studentmappe - Avskjermet. Avskjermet. I, 14/ Pause fra studie - Avskjermet I, 14/01301-18 Søknad om fjerde forsøk til eksamen - Studentmappe - I, 14/01549-5 Pause fra studie - Studentmappe - Dok. dato: 12.08.2015 Arkivdel: Student 19.08.2015, Besvart med utgående dokument I,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-9 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 25.02.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 20.02.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01214-41 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - radiografi - kull 2013-2014/2015 Brita Steine, 15/01743-19 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00017-2 Svar på klage - Stiftelsen elverhøy Lokaler masterproduksjon - DNF - Stiftelsen Elverhøy Magnus Kristiansen Den norske filmskolen /Maria Elisabeth Heilandt Bang 20.02.2017 035,

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Personal 17.09.2015, Tatt til etterretning, 15/01181-7 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S X, 17/00003-12 Protokoll Tilsettingsutvalget 22.3.2017 Tilsettingsutvalget Personal- og organisasjonsseksjonen, HH /Anne Christel Johnsgaard Dok. dato: 22.03.2017 Arkivdel: Sakarkiv I, 17/00036-64

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02824-4 Søknad om permisjon - BL-D Permisjon - AL Ane Helene Fleime Avdeling for lærerutdanning /Vibeke Aaberg Dok. dato: 27.06.2016 Arkivdel: Student I, 15/03992-7 Søknad om permisjon

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-37 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Kari Kristine Heggstad Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-38 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00028-82 ndertegnet avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket David Ruiz Baños Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen 18.07.2017

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00202-9 Tilsagnsbrev om midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak Skogsjerv Skogsjerv - Bestand og konfliktreduksjon - Prosjektnr 66067 Fylkesmannen i Hedmark Stab, campus Evenstad

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01153-17 Avtale om praksis for studenter Praksis for studenter ved master i klinisk fysioterapi - kull 14 Jølster kommune, fysioterapitenesta Dok. dato: 07.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal N, 17/00078-82 Prosjektgodkjenning - Helse og omsorg RKK Vefsn M3 7,5 stp - Prosjekt 93672 Helse og omsorg lederutdanning 2017 i samarbeid med Fagakademiet og Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, 15/00052-2 Årsoppgave for AGA - Følgeskriv til lønns- og tr.oppgaver for 2014 - endringsmelding Årsoppgave for arbeidsgiveravgift Økonomienheten /Gunnar V. Grunnaleite Dok. dato: 12.02.2015 Arkivdel:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-16 Referat fra TN ledermøte 12.05.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00016-18

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01002-158 Fo tildelingsbrev 2015-16 - svarbrev til alle søkere vedlagt AL Fo-midler 2015-2016 Avdeling for lærerutdanning /Nina Grieg Viig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 I, 15/01803-4

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00028-79 ndertegnet avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Mustafa Ytreland Dale Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Inngående eksternt produsert, 14/01168-6 Søknad om fjerde rett til eksamensforsøk

Inngående eksternt produsert, 14/01168-6 Søknad om fjerde rett til eksamensforsøk Inngående eksternt produsert, 14/01168-6 Søknad om fjerde rett til eksamensforsøk Studie-og forskningsseksjonen /Laila Skiaker Dok. dato: 28.11.2014 Arkivdel: Student, Besvart med nytt notat Internt notat

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-9 Refusjon av sykepenger - Nav Nordre Aker, 14/05361-10 Refusjon av sykepenger - NAV Gamle Oslo I, 14/05439-41 Kontrakt om sensur - BA i kunst og design - ZKD2K09 - Nina Vestby Sensoroppnevning

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/00545-5 Teknisk produksjon /Arvid Andresen Dok. dato: 24.04.2016 Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning I, 14/00970-7 Ny mønsteravtale Mønsteravtale om kopiering ved universitet og høgskoler

Detaljer

Utgående internt produsert, 14/ Innspill fra Høgskolen i Gjøvik til arbeidet med framtidig struktur i UH-sektoren

Utgående internt produsert, 14/ Innspill fra Høgskolen i Gjøvik til arbeidet med framtidig struktur i UH-sektoren tgående internt produsert, 14/01175-2 Innspill fra til arbeidet med framtidig struktur i H-sektoren Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00028-46 ndertegnet avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Ingelin Lersveen I, 17/00028-47 ndertegnet avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Jostein N. Lysberg I, 17/00028-48

Detaljer

Utgående internt produsert, 14/ Vedrørende søknad om permisjon i studiet

Utgående internt produsert, 14/ Vedrørende søknad om permisjon i studiet Inngående eksternt produsert, 14/01151-3 Klage på sensurvedtak Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: 27.08.2014 Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/01181-12 Disiplinærsak - Orientering om

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal , 17/00031-22 Svar på søknad om ekstra driftstilskudd til doktorgradsstipendiater Søknad om midler til språkvask til Forskningsutvalget Lillehammer Anne Jørgensen Nordli Ledelsens stab, HiL /Lars Fredrik

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02234-127 ndertegnet avtale om frikjøp av Stein Antonsen - Prosjekt 93413 - Prosjekt knyttet til Skatteetaten ØLR - Arbeidskontrakter - BOA Rena 2015 Stab, campus Rena /Elin Marie Paulsrud

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-2 Presisering regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Arkivseksjonen /Atle Johansen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S Mottaker: N, 15/01306-98 Søknad om tilgang til FS for Miriam Aaberg Tilgang til Felles Studentsystem (FS) ved Høgskolen i Bergen Seksjon for utdanning /Maj Brit Iden Brukerservice /Gunhild

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02247-4 Søknad om permisjon Foreldrepermisjon Offl 13 jfr Fvl 13.1 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2 Besvart med utgående

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/046-13 Påminnelse - Frist for innsendelse av refusjonskrav - Personalmappe - NAV Alna Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato:

Detaljer

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets-

Detaljer

Inngående eksternt produsert, 14/01175-22 Personalpolitikk og medbestemmelse i omstillingsprosesser

Inngående eksternt produsert, 14/01175-22 Personalpolitikk og medbestemmelse i omstillingsprosesser I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/01154-5 Opprettholdelse av sensurvedtak Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/01156-4 Opprettholdelse av sensurvedtak Studentmappe

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02792-7 tredning avsluttet Tilrettelegging ved eksamen Bergen kommune, Bergen Voksenopplæring Studieadministrativt kontor /Tone Marthinussen Rong Dok. dato: 10.08.2016 Arkivdel: Student

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02036-7 - - Dok. dato: 08.08.2016 Arkivdel: Sakarkiv 226, 14/02036-9 - - Avdeling for økonomi- og ledelsesfag /Peer Jacob Svenkerud Dok. dato: 22.08.2016 Arkivdel: Sakarkiv 226, 14/02036-10

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00021-3 Årsrapport 2015 Bedriftshelsetjeneste M3 Helse AS Dok. dato: 30.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv - 2015 Arkivkode: 254, Tatt til orientering tgående internt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/00140-3 Avlagt årsregnskap 2014 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Avdeling for økonomi

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00089-17 Statsregnskapet 2016 - Første leveranse fra DFØ til bekreftelse og oppfølging Journaldato: 31.01.2017 Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv - 2015

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-61 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser - 3EDM300 Praktisk eiendomsmegling 3 - Februar 2017 ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag Rune Fossum Offl 26 femte ledd Stab,

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I, I, 14/00012-5 Kunst- og designhøgskolen i Bergen - leiekontrakt og husleie Kontrakt - Statsbygg - Møllendalsveien 61 Statsbygg /Steinar Gjerde Økonomienheten /Øivind Skaar Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-108 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Håkon Rønes Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01030-8 Innstilling - stipendiat Tilsettingssak - AIØ - Institutt for elektrofag - Stipendiat 1-2 Wireless Sensor Networks HR Rekruttering /Kjersti Saltnes HR Rekruttering /Kjersti Saltnes

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S, 17/00757-5 Søknad om dispensasjon fra vernebestemmelser i forbindelse med yrkesmessig ferdsel i Rondane Nasjonalpark Ekkoloddregistrering av fisk i innsjøer Sel Fjellstyre /Kai Rune Båstad

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00028-29 ndertegnet avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Elias Latif Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok. dato:

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02257-84 Masteravhandling 2016 - Genetic analyses of functionally conserved residues in the Defective-kernel1 laminin G3-like domain of the moss Physcomitrella patens Masteravhandlinger

Detaljer