DMS Software Innovation - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S, 14/ JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen I, 14/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Maria Wilkens, 14/ JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu, 14/ JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/01-3 Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student

2 I,, N, X, S, 14/ Svar på klage på sensur til eksamen i Samfunnsvitenskapelig metode Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen, 14/ JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Svar på klage på sensur til eksamen i Samfunnsvitenskapelig metode Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen, 14/ Lønn august - Personalmappe - Igor Devold Leiv Igor Devold Offl 26 tredje led Personal- og organisasjonsseksjonen /Siv Anne Kroken Nilsen Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu I, 14/ Avtale om studenttrainee-plass Praksisstudier innen Bachelor i Organisasjon og ledelse Time Kommune Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap /Linda Iren Terningen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435

3 I,, N, X, S N, 14/ Seksjonslederkontrakt Personalmappe - Micheline Egge Grung Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning X, 14/ Seksjonslederkontrakt - Personalmappe - Micheline Egge Grung Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske forskningsmetode I, 14/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske forskningsmetoder I, 14/017-8 Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske metoder I, 14/ Svar på søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Maria Wilkens Dok. dato: Arkivdel: Student

4 I,, N, X, S I, 14/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Maria Wilkens I, 14/ Søknad om permisjon fra studiet Studieadministrasjonen /Kristian Brenden Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser Silje Lilleengen X, 14/ ttalelse fra faglærer - Individuell utdanningsplan Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Kari Knutsen I, 14/ Vedrørende helårsrapport trainee Peer Gynt as BSO Reiseliv ØKORG Peer Gynt AS - Oppland Fylkeskommune Hans Holmengen Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap /Linda Iren Terningen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

5 I,, N, X, S I, 14/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Offl 26 tredje led Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Svar på klage på sensur til eksamen i Metode I X, 14/ Tilbakemelding - Personalmappe - Hege Merete Somby Offl 23 første ledd Avdeling for pedagogikk og sosialfag /Arne Simers Moe Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Svar på klage på sensur til eksamen i Treningslære Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen Dok. dato: Arkivdel: Student N, 14/ Permisjon - Personalmappe - Marianne Sveen Personal- og organisasjonsseksjonen /Siv Anne Kroken Nilsen Senter for livslang læring /Mette Villand Reichelt Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Tildeling av midler til gjennomføring av videreutdanningstilbud i Kompetanse for kvalitet og stipendordningen høsten 2015 tlysning av oppdrag om å tilby nye videreutdanningstilbud for "Kompetanse for kvalitet" og stipendordningen for studieåret 2015/2016 utdir - tdanningsdirektoratet Senter for livslang læring /John Torstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

6 I,, N, X, S X, 14/ Professorvurdering - Oppnevning sakkyndig komite Personalmappe - Finn Gjerdrum Offl 25 første ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Lars Petter Mathisrud Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Vedrørende vedtak - Søknad om tilskudd til "Hva er en bok" Bjørnson-forelesningen 2015 Lillehammer kommune /Øyvind Pedersen Personal- og organisasjonsseksjonen /John Arne Hulberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 66, 14/ JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/05-9 JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske forskningsmetoder I I, 15/ Avtale - Personalmappe - Gerd Marit Pedersen Gerd Marit Pedersen Journaldato: Tilg. kode: Personal- og organisasjonsseksjonen /Tove Holen Dok. dato: Arkivdel: Personal

7 I,, N, X, S, 15/000-4 Svar på klage på sensur til eksamen i Statistikk Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen N, 15/ Forlengelse av stipendiatperioden Doktorgradskandidat INTOP - Jonas Karlsen Åstrøm Personal- og organisasjonsseksjonen /Tove Holen Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap /Finn Oddvar Olsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 621, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske forskningsmetoder, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske forskningsmetoder I I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Maria Wilkens, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Treningslære Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen Dok. dato: Arkivdel: Student

8 I,, N, X, S, 15/ Revidert NOKT søknad ang. mastergradsstudium i Business Administration - Sustainable Business (MBA-SB) Master of Business Administration - Sustainable Business NOKT Ledelsen /Jens we Korten Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 411 I, 15/ Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Markedsføring Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen, 15/ Refusjon - Personalmappe - Ane-Gunhild Amirnejad NAV Tiltak Oppland Personal- og organisasjonsseksjonen /Siv Anne Kroken Nilsen Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Evaluering - Personalmappe - Ane-Gunhild Amirnejad Personal- og organisasjonsseksjonen /Siv Anne Kroken Nilsen Studieadministrasjonen /Iben Kardel Dok. dato: Arkivdel: Personal

9 I,, N, X, S X, 15/ Møtereferat - Personalmappe - Anne Marie Røisehagen Offl 23 første ledd Avdeling for pedagogikk og sosialfag /Arne Simers Moe Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 15/ Seksjonslederavtale Personalmappe - Marit Roland dnæs Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning N, 15/ Seksjonslederkontrakt Personalmappe - Ricardo Lugo Offl 25 første ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning N, 15/ Seksjonslederavtale Personalmappe - Harald Thoresen Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning, 15/ JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu N, 15/ Seksjonslederkontrakt Personalmappe - Kåre Letrud Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning

10 I,, N, X, S N, 15/ Prodekan avtale Personalmappe - Jo Sondre Moseng Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning N, 15/ Seksjonslederkontrakt Personalmappe - Jo Sondre Moseng Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning I, 15/ Avtale - Personalmappe - Novica Radivojevic Novica Radivojevic Personal- og organisasjonsseksjonen /Tove Holen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Delårsrapportering 2. tertial 2015 Delårsrapportering 2015 KD - Kunnskapsdepartementet Økonomi og driftsavdeling /Jan Aasen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 133 I, 15/ Endring i permisjonsperiode - Personalmappe - Iveta Malasevska NAV Lillehammer Offl 26 tredje led Personal- og organisasjonsseksjonen /Siv Anne Kroken Nilsen Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Sensorbrev - ØKA1013 Markedsføring

11 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Maria Wilkens X, 15/ Rapport - HSØ2015 Samarbeidsmidler til kvalitetsutvikling av praksisstudier for høgskole/ia og helseforetak/sykehus i årlig rapportering Avdeling for pedagogikk og sosialfag /Arne Simers Moe Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 153, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Bacheloroppgave med metode Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Bachelor i økonomi og administrasjon Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen, 15/ JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske Forskningsmetoder

12 I,, N, X, S, 15/ Sensorbrev - PSY2302 Kognitiv psykologi Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske forskningsmetoder, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Statistikk Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske forskningsmetoder, 15/ Sensorbrev - PSY2302 Kognitiv psykologi

13 I,, N, X, S, 15/ Sensorbrev - PSY2302 Kognitiv psykologi, 15/ ttalelse - Studieadministrasjonen /Gro Myrum, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Bachelor med metode Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske forskningsmetoder I, 15/ Sensorbrev - PSY1007 psykologiske forskningsmetoder, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske forskningsmetoder I

14 I,, N, X, S, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske forskningsmetoder I, 15/ ttalelse - Journaldato: Tilg. kode: Studieadministrasjonen /Torun Tøsse Løvseth, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Markedsføring Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske forskningsmetoder I, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske forskningsmetoder I, 15/ Kompetansetiltak i Statens Vegvesen Internt kompetansetiltak i Statens vegvesen Statens vegvesen Vegdirektoratet /Torkel Barlaup Nødtvedt Senter for livslang læring /John Torstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 660

15 I,, N, X, S, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Samfunnsvitenskapelig metode Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen, 15/ Sensorbrev - PSY2302 Kognitiv Psykologi Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Statistikk Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske forskningsmetoder I, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Markedsføring Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen, 15/ Svar på søknad om innpassing av emner i Bachelor i juss Bano Abdulrahman

16 I,, N, X, S, 15/ Svar på søknad om innpassing av emner ved Bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser Gina Elise Husøy Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Psykologiske forskningsmetoder I, 15/ Svar på søknad om fritak fra fag ved Årsstudium i psykologi Åsmund Strømme Bakosgjelten Studieadministrasjonen /Arne Jensen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing av og fritak fra emner ved Bachelor i Juss Shazadi Hana Begum, 15/ Svar på søknad om innpass av og fritak fra emner i reiseliv Søknad om innpass av emner i Reiseliv Henning Boye Leonhardsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 513 I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Tor Sikkeland Dok. dato: Arkivdel: Student

17 I,, N, X, S, 15/ Svar på søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Kristine Richter-Hoffstad Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i psykologi Martine Brekkli Studieadministrasjonen /Arne Jensen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing av emner ved Bachelor i juss Gilbert Sander Lindstrøm Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Maria Magdalena De Summer Brason Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ nderskrevet avtale - Offisiell åpning Brother Savannah Studiestart 2015 Espen Langseth Folkestad Ledelsen /Kristin Korsvold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 339, 15/ Svar på søknad om innpassing av og fritak for emner ved Bachelor i Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser Kristin Wold Engan Dok. dato: Arkivdel: Student

18 I,, N, X, S I, 15/ ttalelse - Journaldato: Tilg. kode: Studieadministrasjonen /Torun Tøsse Løvseth I, 15/ Endring i studiekvalitetsforskriften av nr Kopi av brev sendt Samisk høgskole og NOKT Fagskoleloven og studiekvalitetsforskriften KD - Kunnskapsdepartementet Journaldato: Tilg. kode: Studieadministrasjonen /Iben Kardel Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Svar på søknad om innpassing av emner ved Bachelor i juss Martin Nysveen Hovde Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i psykologi Anniken Norli Thune Studieadministrasjonen /Arne Jensen Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Vedrørende søknad om Innpass/fritak Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing av og fritak fra emner ved Bachelor i pedagogikk Siv Therese Lien Dok. dato: Arkivdel: Student

19 I,, N, X, S, 15/ Svar på søknad om innpassing av emner ved Bachelor i juss Ingeborg Oline Morken Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Maria Wilkens, 15/ Svar på søknad om innpassing av og fritak for emner ved Bachelor i juss Helena Kosary Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Høringsuttalelse - Høringsrunde av studentvelferd ved "Nye NTN" Høring: Organisering av studentvelferd ved "Nye NTN" SIT - Studentsamskipnaden i Trondheim Ledelsen /Kathrine Skretting Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Vedrørende søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i pedagogikk Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing av emne ved Bachelor i pedagogikk Mette Holter Dok. dato: Arkivdel: Student

20 I,, N, X, S, 15/ Svar på søknad om reservering av studieplass Studieadministrasjonen /Liv Helen Kristoffersen, 15/ Svar på søknad om innpassing av og fritak for emner ved Bachelor i juss Sehar Ifzal Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Vedrørende søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i økonomi og administrasjon Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing av og fritak fra emner ved Bachelor i økonomi og administrasjon Jørgen Jensen Borgersen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing av emne ved Bachelor i økonomi og administrasjon Jenny Berg Lunde Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing av og fritak fra emner ved Bachelor i juss Hanne Jarland Gunnarskog

21 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om permisjon fra studiet Studieadministrasjonen /Kristian Brenden Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i psykologi Ann-Helen Viola Andersen Studieadministrasjonen /Arne Jensen , Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i psykologi Ann-Helen Viola Andersen Journaldato: Tilg. kode: Studieadministrasjonen /Arne Jensen N, 15/ Seksjonslederkontrakt Personalmappe - Geir Stenseth Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om permisjon fra studiet Studieadministrasjonen /Liv Helen Kristoffersen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

22 I,, N, X, S, 15/ Svar på søknad om permisjon fra studiet Studieadministrasjonen /Liv Helen Kristoffersen I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om permisjon fra studiet Studieadministrasjonen /Liv Helen Kristoffersen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning, 15/ Svar på søknad om permisjon fra studiet Studieadministrasjonen /Liv Helen Kristoffersen I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i organisasjon og ledelse Christoffer Bundesen Journaldato: Tilg. kode: , Besvart med utgående dokument X, 15/ Vedrørende søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i organisasjon og ledelse

23 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Line Beate Melsæter Journaldato: Tilg. kode: I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Tom Erik Wassenaar Berntsen Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i psykologi Fredrik Strand Oseberg Journaldato: Tilg. kode: Studieadministrasjonen /Kristian Brenden I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Frida Erstein Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Jonas Thronsson Alm Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Vilde Therese Skiftenes Thorsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

24 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om eksamen som privatist - JS2001/1, JS2006/1 og JS2007/2 Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om eksamen som privatist - JS2002/1, JS2004/1 og JS2005/2 Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ nderskrevet avtale - Organisatorisk læring - Vurdering for læring og grunnleggende ferdigheter i Gran kommune for skoleåret Vurdering for læring - Gran kommune Gran kommune Senter for livslang læring /John Torstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 083 I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Maria Wilkens Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Sara Lamøy Engberg I, 15/ nderskrevet avtale - Vurdering for læring i Lørenskog kommune for skoleåret SELL-BOA- Vurdering for læring i Lørenskog kommune Lørenskog kommune Senter for livslang læring /John Torstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

25 I,, N, X, S I, 15/ Møte - Personalmappe - Håkon Glommen Eriksen NAV Gjøvik Personal- og organisasjonsseksjonen /Liv Katrine Gjerde Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om eksamen som privatist - JS2001/1, JS1002/1 og JS2003/2 Studieadministrasjonen /Kari Knutsen X, 15/ Referat fra ledermøte Referat ledergruppa 2015/16 Ledelsen /Kristin Korsvold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Årsstudium i Økonomi og administrasjon Hege Flo Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner i Bachelor i pedagogikk Kristine Lynghaug Kvalfors I, 15/ Avtale - Personalmappe - Snefryd Mally Fredriksen Snefryd Mally Fredriksen Personal- og organisasjonsseksjonen /Tove Holen Dok. dato: Arkivdel: Personal

26 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Anne Mai Sletten Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Helene Gjerstad I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser Stian Østgaard I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Kjersti Jenny Andersen I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Hanne Sletvold I, 15/ Vedrørende avtale - Evaluering regional planstrategi. BOA - ØKORG - Evaluere Regional Planstrategi lla Higdem Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap /Linda Iren Terningen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

27 I,, N, X, S, 15/ Forslag eksternkontrakt - Evaluere Regional Planstrategi - Higdem/Hagen BOA - ØKORG - Evaluere Regional Planstrategi OFK - Oppland Fylkeskommune Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap /Linda Iren Terningen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om permisjon fra studiet Journaldato: Tilg. kode: Studieadministrasjonen /Kristian Brenden Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Master i karriereveiledning Klara Retterholt Journaldato: Tilg. kode: Studieadministrasjonen /Arne Jensen Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Bakgrunn for kunngjøring av stillinger Tilsettingssak - APS - BK - Stipendiat - 5 stillinger Personal- og organisasjonsseksjonen /Marita Hagen Stok Offl 25 Personal- og organisasjonsseksjonen /Marita Hagen Stok Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om permisjon fra studiet studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Studieadministrasjonen /Kristian Brenden Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i psykologi Wenche Glørud Journaldato: Tilg. kode: Studieadministrasjonen /Kristian Brenden

28 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om godkjenning av bachelorgrad Godkjenning av bachelorgrad Journaldato: Tilg. kode: Studieadministrasjonen /Gro Myrum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 469 I, 15/ Avtale - Personalmappe - Kristoffer Rosvold Kokvik Journaldato: Tilg. kode: Personal- og organisasjonsseksjonen /Tove Holen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Avtale - Personalmappe - Martin Hem Hansen Martin Hem Hansen Journaldato: Tilg. kode: Personal- og organisasjonsseksjonen /Tove Holen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Konkurranseinvitasjon - Evaluering av BPA Ringsaker kommune Evaluering av BPA Ringsaker kommune Ringsaker kommune Offl 23 tredje ledd Avdeling for pedagogikk og sosialfag /Arne Simers Moe Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 083 I, 15/ Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen I, 15/ Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen

29 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i pedagogikk Marit Gulbrandsen I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Maria Wilkens Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/01-1 Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Internasjonale studier med historie Henrikke Bull Haraldsen Dok. dato: Arkivdel: Student

30 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Maria Wilkens Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Master i Spesialpedagogikk Jon Erik Dahl Studieadministrasjonen /Arne Jensen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om permisjon fra studiet Studieadministrasjonen /Liv Helen Kristoffersen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument I, 15/ Klage på sensur til eksamen i SOA1003 Rammer for sosialt arbeid Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen Dok. dato: Arkivdel: Student

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01112-5 Klage på sensur til eksamen i PSY2204 Personlighetspsykologi Studentmappe - I, 14/01473-7 Klage på sensur til eksamen i KARR3003 Arbeid, utdanning og sosial inkludering MKARV430

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01335-6 Dokumentasjon - Personalmappe - Kjell Magne Enget Kjell Magne Enget Dok. dato: 06.07.2015 Arkivdel: Personal 221 I, 14/01485-25 Avtale om studenttrainee-plass Praksisstudier innen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01366-13 Sensorbrev -, 14/01394-17 Sensorbrev - JS2006 Norske og internasjonale rettslige institusjoner Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu, 14/01394-18 Sensorbrev - JS2004 Erstatningsrett

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01226-4 Klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett Journaldato: 23.12.2015 Tilg. kode: Dok. dato: 23.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01473-4 Klage på sensur til eksamen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01135-19 Klage på sensur til eksamen i JS2007 Western Legal Culture Dok. dato: 31.03.2016 Arkivdel: Student I, 14/017-12 Klage på sensur til eksamen i PSY1008 Sosialpsykologi Studieadministrasjonen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01069-9 Svar på klage/anmodning om ny vurdering - Bachelor i kulturprosjektledelse X, 14/01410-5 Godkjennelse av innstilling Doktorgradskandidat BK - Stine Elisabeth Vik Avdeling for pedagogikk

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01090-6 Søknad om eksamen som privatist - Studieadministrasjonen /Kari Knutsen 30.08.2015 Student I, 14/01160-3 Ber om attest Personalmappe - Gry Jeanette Bredgaten Gry Jeanette Bredgaten

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01255-7 Klage på sensur til eksamen i JS2007/2 Western legal culture 20.11.2015 Student I, 14/01559-3 Klage på sensur til eksamen i JS2001 Kontraktsrett II 20.11.2015 Student I, 14/01574-5

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01082-7 Svar på klage på sensur til eksamen i Makroøkonomi, 14/01114-21 JS2004 Vedtaksbrev, 14/01149-8 Svar på klage på sensur til eksamen i Bacheloroppgave i Psykologi Dok. dato: 21.08.2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01255-9 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 13.05.2016 Arkivdel: Student I, 14/01629-8 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 19.05.2016 Arkivdel:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01056-9 Informasjon om nytt regelverk - Ber om tilbud for oppstart av nytt studiekull i 2016 - Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Tverrfaglig videreutdanning

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01056-8 Invitasjon til å inngi tilbud om oppstart av nytt studiekull i 2016 - Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01069-11 Svar på søknad om tilrettelegging av eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/01169-4 Søknad om permisjon fra studiet Studieadministrasjonen /Kristian Brenden, 14/01338-6 Anmodning

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01177-10 Klage på sensur til eksamen i JS2007 Western Legal Culture Studentmappe - I, 14/01181-13 Klage på sensur til eksamen i JS2002 Pengekravsrett Studentmappe - 21.03.2016 Student

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01069-14 Tilbakemelding på ny orientering - Søknad om tilrettelegging av eksamen Dok. dato: 18.10.2015 Arkivdel: Student 20.10.2015, Besvart med utgående dokument, 14/01069-15 Løsningsorientering

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01085-8 Sensorbrev - PSY 2202 Studieadministrasjonen /Ragnhild Stensrud Dok. dato: 17.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01085-10 Klage på sensur til eksamen i PSY2203 Psykologiske forskningsmetoder

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01088-13 Svar på søkand om opptak som privatist Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/01251-5 Refusjonskrav for frikjøp - 01082015-31122015 Personalmappe - Anne Ringen Amundsen Sør-Fron kommune

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01069-7 Svar på søknad om videre permisjon Studieadministrasjonen /Arne Jensen Dok. dato: 22.06.2015 Arkivdel: Student I, 14/01086-10 Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01088-17 Svar på klage på sensur til eksamen i JS1003 Forvaltningsrett I I, 14/01092-15 Klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett I, 14/01135-20 Klage på sensur til eksamen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01195-4 Klage på sensur til eksamen i SHI1003 Verdenskriger og ekstremisme 1914-1945 Studieadministrasjonen /Ragnhild Stensrud Dok. dato: 21.06.2016 Arkivdel: Student X, 14/01243-23 Oppsummering

Detaljer

I, 14/01392-6 Gjennomføring av medisinske emner Nasjonal Paramedic-utdanning - Høgskolen i Gjøvik

I, 14/01392-6 Gjennomføring av medisinske emner Nasjonal Paramedic-utdanning - Høgskolen i Gjøvik I,, N, X, S I, 14/01188-8 Klage på sensurvedtak i emnet SPL 2031 Studentmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Lise Myrsveen Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/01256-6 Vedrørende søknad om permisjon i studiet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01237-7 Klage på sensur til eksamen i JS2007/2 Western Legal Culture Dok. dato: 01.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01343-6 Statstilskudd 2015 - Kunnskapsverket - Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-51 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Gjesdal kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: 05.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01152-6 Informasjon om forskriftsendring og videre oppfølging Høring Nasjonale deleksamener - endring i forskrifter om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01057-3 Melding om gjenopptak av studier Silja Solvang Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese D Hitland 25.08.2015, Besvart med utgående dokument I, 15/01058-6 Søknad om permisjon

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-9 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 25.02.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 20.02.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Personal 17.09.2015, Tatt til etterretning, 15/01181-7 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01214-41 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - radiografi - kull 2013-2014/2015 Brita Steine, 15/01743-19 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01153-17 Avtale om praksis for studenter Praksis for studenter ved master i klinisk fysioterapi - kull 14 Jølster kommune, fysioterapitenesta Dok. dato: 07.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-37 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Kari Kristine Heggstad Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-38 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-2 Presisering regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Arkivseksjonen /Atle Johansen Dok. dato:

Detaljer

Inngående eksternt produsert, 14/01168-6 Søknad om fjerde rett til eksamensforsøk

Inngående eksternt produsert, 14/01168-6 Søknad om fjerde rett til eksamensforsøk Inngående eksternt produsert, 14/01168-6 Søknad om fjerde rett til eksamensforsøk Studie-og forskningsseksjonen /Laila Skiaker Dok. dato: 28.11.2014 Arkivdel: Student, Besvart med nytt notat Internt notat

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01002-158 Fo tildelingsbrev 2015-16 - svarbrev til alle søkere vedlagt AL Fo-midler 2015-2016 Avdeling for lærerutdanning /Nina Grieg Viig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 I, 15/01803-4

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-9 Refusjon av sykepenger - Nav Nordre Aker, 14/05361-10 Refusjon av sykepenger - NAV Gamle Oslo I, 14/05439-41 Kontrakt om sensur - BA i kunst og design - ZKD2K09 - Nina Vestby Sensoroppnevning

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02247-4 Søknad om permisjon Foreldrepermisjon Offl 13 jfr Fvl 13.1 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2 Besvart med utgående

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets-

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02234-127 ndertegnet avtale om frikjøp av Stein Antonsen - Prosjekt 93413 - Prosjekt knyttet til Skatteetaten ØLR - Arbeidskontrakter - BOA Rena 2015 Stab, campus Rena /Elin Marie Paulsrud

Detaljer

Inngående eksternt produsert, 14/01175-22 Personalpolitikk og medbestemmelse i omstillingsprosesser

Inngående eksternt produsert, 14/01175-22 Personalpolitikk og medbestemmelse i omstillingsprosesser I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/01154-5 Opprettholdelse av sensurvedtak Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/01156-4 Opprettholdelse av sensurvedtak Studentmappe

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/046-13 Påminnelse - Frist for innsendelse av refusjonskrav - Personalmappe - NAV Alna Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01614-1 - - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Sakarkiv 12.12.2014, Besvart pr telefon tgående internt produsert, 14/01614-2 - - Dok. dato: 26.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01005-6 Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - Stipendiat - Forskningsgruppe Psykisk helse og rus Hege Hansen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S Mottaker: N, 15/01306-98 Søknad om tilgang til FS for Miriam Aaberg Tilgang til Felles Studentsystem (FS) ved Høgskolen i Bergen Seksjon for utdanning /Maj Brit Iden Brukerservice /Gunhild

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-108 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Håkon Rønes Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01030-8 Innstilling - stipendiat Tilsettingssak - AIØ - Institutt for elektrofag - Stipendiat 1-2 Wireless Sensor Networks HR Rekruttering /Kjersti Saltnes HR Rekruttering /Kjersti Saltnes

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner Studentsaker HBV 1 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, 14/00036-8 Tilbud om ansettelse Høgskolelektor i design/bachelorkoordinator 100 prosent/avd. for design Kate Elin Madsen Personalenheten /Linda Opshaug Dok. dato: 24.11.2014 Arkivdel: KHiB Personal

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01132-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Eva Melvær Langaas Dok. dato: 25.06.2015 Arkivdel: Personal 02.07.2015, Tatt til etterretning I, 15/01208-5 Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

Journaldato: 14.2.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.02.

Journaldato: 14.2.2011, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 09.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.2.2011, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 15.02.2011 nnhold: øknad om tilpassing på andre studieår

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal X, 14/021- Møteinnkalling AUHS: Ansettelsesutvalg for helse- og sosialfag 13.10.2015 Ansettelsesutvalg - Avdeling for helse- og sosialfag 07.10.2015 X, 14/02167-26 Møteinnkalling AUØSS : Ansettelsesutvalg

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/01157-5 Vedrørende oppsigelse av studieplass Studentmappe - tgående internt produsert, 14/01201-4 Vedrørende klage på sensurvedtak Studentmappe - Dok. dato: 24.08.2014

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET. Møtested: Sundvolden Hotel Tid: Onsdag 26. november 2014, kl. 16.00 19.30 med etterfølgende middag

REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET. Møtested: Sundvolden Hotel Tid: Onsdag 26. november 2014, kl. 16.00 19.30 med etterfølgende middag REFERAT FRA MØTE I RINGERIKSTINGET Møtested: Sundvolden Hotel Tid: Onsdag 26. november 2014, kl. 16.00 19.30 med etterfølgende middag Offisielle medlemmer av dette tinget er formannskapene i Ringerike,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01565-3 Retur av signert arbeidsavtale EFL Tilsettingssak - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01606-3 Retur av signert

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01030-9 T 126/15 - AIØ - VIT - stipendiat Tilsettingssak - AIØ - Institutt for elektrofag - Stipendiat 1-2 Wireless Sensor Networks HR Rekruttering /Kjersti Saltnes Dok. dato: 26.10.2015

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Ungdomscupen 2.del Resultatliste 30.06.2012

Ungdomscupen 2.del Resultatliste 30.06.2012 G- 60 m Ungdomscupen.del Resultatliste 0.06.0 Vind: -.0 Truls Walbye Søhagen Søndre Land IL friidrett 9, 0 Eirik Seegard Gjøvik FIK 0,0 G- 00 m Vind: -. Erik Westheim Gjøvik FIK,09 Petter Myhr FIK Orion,9

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02137-12 Melding om tilsetting - Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Personal I, 14/02137-13 ndertegnet arbeidsavtale gjeldende fra 01.08.2015 Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-25 Tilsagn om tilskudd til tdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

I, 14/01235-2 Klage på sensurvedtak i emne SMF2151. Studentmappe - Avskjermet. Avskjermet. I, 14/01268-4 Klage på sensurvedtak i emne SMF2151

I, 14/01235-2 Klage på sensurvedtak i emne SMF2151. Studentmappe - Avskjermet. Avskjermet. I, 14/01268-4 Klage på sensurvedtak i emne SMF2151 I,, N, X, S I, 14/01235-2 Klage på sensurvedtak i emne SMF2151 I, 14/01268-4 Klage på sensurvedtak i emne SMF2151 I, 14/01343-2 Klage på sensurvedtak i emne IMT4904 Studie-og forskningsseksjonen /Lise

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01104-489 Kontrakt - sensor Raija Dahlø Dok. dato: 13.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv I, 15/01104-490 Kontrakt - sensor Else Egeland Dok. dato: 10.08.2015 Arkivdel: Sakarkiv I, 15/01104-491

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/00018-7 Klage på stryk Revidering av eksamensprosedyre Avdeling for design /Linda Lien Enhet for Avdelingsstøtte /Sara Henriksen Dok. dato: 22.12.2014 Arkivdel: KHiB

Detaljer

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 Side: 1 ØVELSE: 1 400 Fri M Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 1992 1 P Vebjørn Anfinsen Tromsø SK 92 4.58.49 395 1993 1 P Karl Inge Svendsen Hammerfest SLK/NTG 93 4.53.07 417 1995

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00314-3 Søknad om permisjon høsten 2015 Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Kent Wold Christensen Dok. dato: 21.08.2015 Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument U, 14/00314-4

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01573-2 Vedr. arbeidskontrakt - AF - Overførte dokumentnummer fra tilsettingssak - ephorte - 14/791 Fakultet for allmennvitenskapelige fag /Mary Anne Aune Dok. dato:

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Offentlig journal. Ferdigattest gnr. 1942/60/11 2015/1478-5 2490/2016 15.03.2016 17.03.2016

Offentlig journal. Ferdigattest gnr. 1942/60/11 2015/1478-5 2490/2016 15.03.2016 17.03.2016 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16/03.16, Dokumenttype:,, Status: J,A 17.03.2016 Ferdigattest gnr. 1942/60/11 Byggesak på gnr. 1942/60/11 2015/1478-5 2490/2016 Trine Soini Johansen og Johan

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01591-7 Referat avdelingsråd AL 26.01.2016 Avdelingsråd AL Avdeling for lærerutdanning /Håvard lstein Dok. dato: 27.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/03454-8 Kontrakt - gjesteforeleser

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01085-9 Svar på klage på sensur til eksamen i PSY2202 Arbeids- og organisasjonspsykologi I, 14/90-14 Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Gro Myrum Dok. dato: 04.01.2016

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01603-11 tbetaling av midler til utvikling og tilrettelegging av nye videreutdanningstilbud i «Kompetanse for kvalitet» og stipendordningen for studieåret 2015/2016.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01291-17 Tilleggskontrakt Erasmus Pluss 2014 Mobilitet 2015-1-NO01-KA103-013035 Erasmus+ Mobilitetsmidler 2015-2016 Senter for internasjonalisering av utdanning /Vidar Pedersen Internasjonalt

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02769-6 Søknad om permisjon og anbefaling fra instituttet Dok. dato: 02.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, 14/02769-7 Svar på søknad om permisjon Dok. dato: 03.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv X,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 14/01670-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/01671-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01594-6 Signert avtale nordiske nyanser i møtet med globale utfordringer - NPHE2015/10105 Nordplus 2014-2016 Centre for International Mobility Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: 10.08.2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/00504-33 Merknader til oversendelse av bedømmelse Maria Sundby Dok. dato: 01.12.2014 Arkivdel: Sakarkiv 212 23.07.2015, Tatt til etterretning I, 14/00538-3 Dok. dato: 15.04.2015 Arkivdel: Personal

Detaljer

Offentlig journal Periode: 27-08-2015-27-08-2015

Offentlig journal Periode: 27-08-2015-27-08-2015 Offentlig journal Periode: 27-08-2015-27-08-2015 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Sentralarkiv Nes Kommune Alle Nei Nei 12/00140-44 U Hallingdølen Åpne møter Åpne møter

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00703-10 Søknad om 4. gangs eksamensforsøk - MPSF1101 Studentmappe - Seksjon eksamen /Ranveig Bakka Dok. dato: Arkivdel: Student 23.09.2015, Besvart med utgående dokument I, 14/00742-8

Detaljer

Arkivrutiner Personalsaker HBV

Arkivrutiner Personalsaker HBV Arkivrutiner Personalsaker HBV Med personalsaker menes dokumentasjon som vedrører virksomhetens forhold til den ansatte. Innhold Tilsetting... 2 Permisjon... 3 Opprykk... 3 Oppsigelse... 4 Pensjon... 5

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00082-7 Tilbud om forlenget tilsetting som høgskolelektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalmappe - første ledd Dok. dato: 09.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/00082-8 Signert

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/01583-15 Anmodning om midlertidig tilsetting som forsker ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon Midlertidig tilsetting som forsker Seksjon for personaladministrasjon

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02000-8 Møteinnkalling Høgskolestyret 04.02.2015 Høgskolestyret Offl 25 1. ledd Høgskoleledelsen /Lise Iversen Kulbrandstad Dok. dato: 30.01.2015 Arkivdel:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/00702-4 Dok. dato: 18.05.2016 Arkivdel: Personal 221, 15/00014-6 Oversendelse vedtak fra bedømmelseskomite Stipendiatprogrammet 2012 - Yuka Oyama Strøm, Geir Offl 26 første ledd Studier og

Detaljer

Offentlig journal. Fra: Vidar Enebakk/ Til: NFEK. Fra: Kai Nygaard/ Til: NFEK. Fra: SPK / Til: FEK. Side: av 16 1

Offentlig journal. Fra: Vidar Enebakk/ Til: NFEK. Fra: Kai Nygaard/ Til: NFEK. Fra: SPK / Til: FEK. Side: av 16 1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.06.2014 Journaldato: 9.6.2014-15.6.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Ny søker på stillingen "Sekretariatsleder" I 2014/91-8 555/2014 10.06.2014 06.06.2014

Detaljer

Offentlig journal. Retur av arbeidsavtalen. ***** ***** - Personalmappe 2007/425-2 1383/2007 07.06.2007 PERSØK/ASO 23.05.2007

Offentlig journal. Retur av arbeidsavtalen. ***** ***** - Personalmappe 2007/425-2 1383/2007 07.06.2007 PERSØK/ASO 23.05.2007 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.6.2007-10.6.2007, Dokumenttype:,, tatus: J,A 11.06.2007 nnhold: Retur av arbeidsavtalen ***** ***** - ersonalmappe 2007/425-2 1383/2007 23.05.2007 ERØK/AO

Detaljer

Journaldato: 25.6.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 21.06.

Journaldato: 25.6.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 21.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.6.2012, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 26.06.2012 øknad om hospitering i enkeltemner høsten 2012

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00048-4 Søknad og CV - Sykepleiere til sommervikariater - st. ref. (2448242160) tl 2448242160 - Sommervikariater for sykepleiere 2015 - frist 010315 Dalia Vinikaitiene

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 14/00013-1 Habilitetserklæring Flyttetjenester Flyttetjenester habilitet Inventura AS /Runar Bråthen Dok. dato: 14.11.2014 Arkivdel: KHiB Sakarkiv Arkivkode: 039 25.11.2014,

Detaljer

Kolvereid Idrettslag, Badminton

Kolvereid Idrettslag, Badminton Herresingle Veteran 1. (P.1) 56 Steinar Berg (Trondheim) 2. (P.1) 1830 Arne B Berger (Trondheim) 3. (P.2) 2136 Anders Austnes (Kolvereid) 4. (P.2) 1737 Hallgeir Holstad (Trondheim) 5. (P.3) Lorents Blomseth

Detaljer

Trippelrenn 18.01.12

Trippelrenn 18.01.12 Klasse 4 år NC Syver Briskeby NOIL 5 NC Espen Hjelmås Molden Gran IL 3 NC Jenny Hval-Granlund Søndre Ål Spk 2 NC Andreas Koller Gran IL 7 NC Sondre Molden Alm Gran IL 4 NC Magnus Rustaden Søndre Ål Spk

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 06/00118-7 Vedtak - Personalmappe - Dok. dato: 26.09.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/01035-11 Innmelding KLP Personalmappe - Dok. dato: 26.09.2015

Detaljer