I, 14/ Gjennomføring av medisinske emner Nasjonal Paramedic-utdanning - Høgskolen i Gjøvik

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I, 14/01392-6 Gjennomføring av medisinske emner Nasjonal Paramedic-utdanning - Høgskolen i Gjøvik"

Transkript

1 I,, N, X, S I, 14/ Klage på sensurvedtak i emnet SPL 2031 Studentmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Lise Myrsveen Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Vedrørende søknad om permisjon i studiet Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Avslag på søknad om femte eksamensforsøk Studentmappe - I, 14/ Søknad om dispensasjon til skriving av bacheloroppgave våren 2016 Studentmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Lise Myrsveen I, 14/ Gjennomføring av medisinske emner Nasjonal Paramedic-utdanning - Avtaler vedrørende Nasjonal Paramedic-utdanning Sykehuset Innlandet Gjøvik Avdeling for helse, omsorg og sykepleie /Roger Lian Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 081, 14/ Vedrørende søknad om permisjon Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode:

2 I,, N, X, S, 14/ Vedrørende søknad om intern overflytting ved Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om fjerde forsøk til eksamen - Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 14/ Innvilgelse av søknad om fjerde eksamensforsøk Studentmappe - I, 14/ Søknad om permisjon i studiet Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 14/ Vedrørende søknad om permisjon i studiet Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: I, 14/ Søknad om intern overflytting ved Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student

3 I,, N, X, S I, 14/ Søknad om fritak i enmer ved HiG Studentmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Hilde Stuve Kjellsmoen I, 14/ Søknad om særtildeling av praksisplass Studentmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Ann Kristin Engevold Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 14/ Søknad om særtildeling av praksisplass Studentmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Ann Kristin Engevold , Besvart med utgående dokument, 14/ Vedrørende søknad om permisjon i studiet Studentmappe -, 14/ Vedrørende søknad om permisjon i studiet Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Innvilgelse av søknad om fjerde eksamensforsøk Studentmappe -

4 I,, N, X, S I, 14/ Søknad om særtildeling av praksisplass Studentmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Ann Kristin Engevold Besvart med utgående dokument I, 14/ Søknad om særtildeling av praksisplass Studentmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Ann Kristin Engevold Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 14/ Vedrørende søknad om permisjon Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om permisjon i studiet Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument, 14/ Vedrørende søknad om permisjon i studiet Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Innvilgelse av søknad om fjerde eksamensforsøk Studentmappe -

5 I,, N, X, S I, 14/ Søknad om fjerde forsøk til eksamen - Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 14/ Innvilgelse av søknad om fjerde eksamensforsøk Studentmappe -, 14/ Klage på vedtak om avslag på refusjon av sykepenger Personalmappe - NAV Gjøvik Fellesadministrasjonen /Lise M. Konow Linnerud Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 I, 14/ Klage - sykepenger Personalmappe - NAV Oppland Fellesadministrasjonen /Lise M. Konow Linnerud Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, 14/ Kommentar til NAVs fremstilling i klagesak Personalmappe - NAV Klageinstans Midt-Norge Journaldato: Tilg. kode: Fellesadministrasjonen /Lise M. Konow Linnerud Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 I, 14/ Innvilgelse av forlenget uførepensjon Personalmappe - Statens pensjonskasse Personalseksjonen /Stine Bredesen Dok. dato: Arkivdel: Personal 221

6 I,, N, X, S, 14/ Innvilgelse av søknad om fjerde eksamensforsøk Studentmappe -, 14/ Vedrørende søknad om permisjon i studiet Studentmappe -, 15/ Ang. høring om endring av modell for styring og ledelse mm. i H-loven Høgskolestyret 2015 Ingegerd Palmér Jonathan Sørfonden Thor Svegården Studie-og forskningsseksjonen /Maria Lillemoen Seksjon for sykepleie /Sigrid Wangensteen Seksjon for helse, teknologi og samfunn /Dag Waaler Norwegian Media Technology Lab (MTL) /Ivar Farup Seksjon for elektro og maskin /Are Strandlie Hilde Søndrol Lars Erik Flatø Wenche Aamodt Furuseth Fellesadministrasjonen /Lise M. Konow Linnerud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011 I, 15/ Søknad om fjerde forsøk til eksamen i emnet IMT2261 Studentmappe , Besvart med utgående dokument, 15/ Innvilgelse av søknad om fjerde eksamensforsøk Studentmappe -

7 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om innpassing av emne Studentmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Tonje Strøm Trønnes Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om intern overflytting ved Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ VS: Resignering av særavtale om praksis i kommunehelsetjenesten. Re-signering av særavtale om praksis for sykepleirstudenter og ergoterapistudenter i Oppland og Ringsaker Jevnaker Omsorg og - Rehab senter Studie-og forskningsseksjonen /Siv Sønsteby Nordhagen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435, Tatt til etterretning I, 15/ Særavtale om praksis i kommunen for studenter i sykepleie- ergoterapiutdanning fra HiG Re-signering av særavtale om praksis for sykepleirstudenter og ergoterapistudenter i Oppland og Ringsaker Sel kommune Studie-og forskningsseksjonen /Siv Sønsteby Nordhagen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435, Tatt til etterretning I, 15/ Særavtale om praksis i kommunen for studenter i sykepleie- ergoterapiutdanning fra HiG Re-signering av særavtale om praksis for sykepleirstudenter og ergoterapistudenter i Oppland og Ringsaker Gausdal kommune Studie-og forskningsseksjonen /Siv Sønsteby Nordhagen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435, Tatt til etterretning I, 15/ Særavtale om praksis i kommunen for studenter i sykepleie- ergoterapiutdanning fra HiG Re-signering av særavtale om praksis for sykepleirstudenter og ergoterapistudenter i Oppland og Ringsaker Ringsaker kommune Studie-og forskningsseksjonen /Siv Sønsteby Nordhagen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435, Tatt til etterretning

8 I,, N, X, S I, 15/ Særavtale om praksis i kommunen for studenter i sykepleie- ergoterapiutdanning fra HiG Re-signering av særavtale om praksis for sykepleirstudenter og ergoterapistudenter i Oppland og Ringsaker Skjåk kommmune Studie-og forskningsseksjonen /Siv Sønsteby Nordhagen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435, Tatt til etterretning I, 15/ Foreløpig melding om stipendtildeling - Erasmus? mobilitet i studieåret Erasmus NO01-KA Senter for internasjonalisering av utdanning (SI) Studie-og forskningsseksjonen /Anneli Torsbakken Østlien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Erasmus? mobilitet - finansieringsavtale NO01-KA Erasmus NO01-KA Senter for internasjonalisering av utdanning (SI) Studie-og forskningsseksjonen /Anneli Torsbakken Østlien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Retur av signert finansavtale NO01-KA Erasmus plass Erasmus NO01-KA Senter for internasjonalisering av utdanning (SI) Studie-og forskningsseksjonen /Anneli Torsbakken Østlien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om individuell tilrettelegging av eksamen/bruk av hjelpemiddel ved Studentmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Kari Solfrid Lauritzen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Vedrørende søknad på skriving av bacheloroppgaven Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student

9 I,, N, X, S, 15/ Vedrørende klage på sensurvedtak Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Innvilgelse av uførepensjon Personalmappe - Statens pensjonskasse Personalseksjonen /Stine Bredesen Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, 15/ Vedrørende søknad om intern overflytting mellom studieprogram Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Vedrørende søknad om permisjon og overflytting flexi Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ PÅMINNELSE Invitasjon til høringskonferanser NO 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser Høring - NO 2015: 8 Fremtidens skole - Fornyelse av fag og kompetanser Kunnskapsdepartementet Fellesadministrasjonen /Lise M. Konow Linnerud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 I, 15/ Høringsrunde - Organisering av studentvelferden til studentene ved nye NTN Organisering av studentvelferden til studentene ved NTN Studentsamskipnaden i Trondheim Studie-og forskningsseksjonen /Gunn Marie Rognstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 55

10 I,, N, X, S, 15/ Tillegg til høringsuttalelse om endring av modell for styring og ledelse i H-loven Høring endring av modell for styring og ledelse i universitets- og høyskoleloven uhl. Fellesadministrasjonen /Lise M. Konow Linnerud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008, 15/ Vedrørende søknad om overflytting til Overflytting til, Nettstudium elkraft Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 513, 15/ Vedrørende søknad om permisjon i studiet Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Vedrørende søknad om permisjon frem til høst 2016 Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknaden innvilges Søknad om tilletelse til å arrangere offentlig fest ( Studiestart ) Politiet, Vestoppland politidistrikt Studie-og forskningsseksjonen /Guro Wang Øverli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 56, 15/ Vedrørende søknad om permisjon - Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student

11 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om reservering av studieplass Reservasjon av studieplass Studie-og forskningsseksjonen /Andreas Hagen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 516, Besvart med utgående dokument, 15/ / Søknad om reservering av studieplass Reservasjon av studieplass Studie-og forskningsseksjonen /Andreas Hagen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 516, 15/ Vedrørende søknad om intern overflytting mellom studieprogram Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Vedrørende søknad om intern overflytting ved Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Vedrørende oppsigelse av studieplass Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Midlertidig svar på spørsmål om permisjon Søknad om permisjon fra studiet Norwegian Media Technology Lab (MTL) /Ole E. Wattne Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 531

12 I,, N, X, S, 15/ / Application for approval of prerequisits for IMT3491 Application for approval of prerequisits for IMT3491 Studie-og forskningsseksjonen /Hilde Stuve Kjellsmoen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 536, 15/ Innvilgelse av søknad om fjerde eksamensforsøk Studentmappe - I, 15/ Søknad om innpassing Fritak i emner ved HIG Studentmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Hilde Stuve Kjellsmoen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ RA Høring Tjenestegrensesnitt Noark 5 RA Høring Tjenestegrensesnitt Noark 5 Kunnskapsdepartementet Fellesadministrasjonen /Lise M. Konow Linnerud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008, Tatt til orientering I, 15/ Søknad om fjerde forsøk til eksamen Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Innvilgelse av søknad om fjerde eksamensforsøk Studentmappe -

13 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om permisjon Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Vedrørende søknad om permisjon Studentmappe - Journaldato: Tilg. kode: I, 15/ Doktorgtader første halvår 2015 Doktorgrader 2015 Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIF Studie-og forskningsseksjonen /Ingrid von Schantz Bakka Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 504 I, 15/ Avtale om leiefinansiering - Kopi Ricoh MPC8002 m/utstyr Avtale om leiefinansiering - Kopi Ricoh MPC8002 m/utstyr De Lage Landen Finans Norge NF IT - seksjonen /Stian Husemoen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 045 I, 15/ Søknad om dokumentasjon på forutsetterkrav Studentmappe - Offl 12 Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om innpassing av emne Studentmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Hilde Stuve Kjellsmoen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

14 I,, N, X, S I, 15/ Klage på sensurvedtaki emnet BYG 2321 Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Nominering til nivå 2 for 2015 Nominering av publikasjonskanaler til nivå 2 for 2015 niversitets- og høgskolerådet - HR Biblioteksseksjonen /Klaus Jøran Tollan Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om innpassing av enkeltemner Studentmappe - Offl 12 Studie-og forskningsseksjonen /Hilde Stuve Kjellsmoen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ ØKNAD OM INNPASSING/FRITAK I EMNER Studentmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Hilde Stuve Kjellsmoen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om innpassing/fritak i emner Studentmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Hilde Stuve Kjellsmoen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klage på sensurvedtak i emnet SPL 2031 Studentmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Lise Myrsveen Dok. dato: Arkivdel: Student

15 I,, N, X, S I, 15/ Forslag på medlemmer til skikkethetsnemnda Oppnevning av medlemmer til skikkethetsnemdna ved NTN etter fusjon og institusjonsansvarlig for skikkethetsvurderingen. Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTN) Studie-og forskningsseksjonen /Gunn Marie Rognstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om fritak Studentmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Hilde Stuve Kjellsmoen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klage over formell feil ved kontinuasjonseksamen IMT 4421 Sceentific methhodology Studentmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Grete lsrud Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Oppfølgingsplan ved sykmelding - Oppfølgingsplan ved sykmelding Lege Tore Hansen Fellesadministrasjonen /Lise M. Konow Linnerud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 254, 15/ Oppsigelse av avtale om godkjenning av studiepoeng for emnene innen finansiell rådgivninv og kreditt Oppsigelse av avtale om godkjenning av studiepoeng for emnene innen finansiell rådgivninv og kreditt SPAMA Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse /Torbjørn Skogsrød Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 081 I, 15/ Søknad om innpassing av emne Studentmappe - Seksjon for sykepleie /Solveig Granseth Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

16 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om innpassing av emne Studentmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Hilde Stuve Kjellsmoen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om fjerde forsøk til eksamen i faget IMT 3281 Studentmappe - Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om fjerde forsøk til eksamen i emnet SMF2251 Studentmappe , Besvart med utgående dokument, 15/ Innvilgelse av søknad om fjerde eksamensforsøk Studentmappe - I, 15/ SØKNAD OM PERMISJON Studentmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Lise Myrsveen , Besvart med utgående dokument I, 15/ [Søknad om intern overflytting ved Studentmappe -

17 I,, N, X, S I, 15/ Oversendelse av endret kontrakt Prosjekttittel : Transitions from hospital care to long-term primary health care: patient flow, user perspectives and interagency barriers. -Prosjektnr /V50 Norges forskningsråd Studie-og forskningsseksjonen /Ingrid von Schantz Bakka Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 I, 15/ Søknad om opptak på enkeltemne ved - Opptak på enkeltemne ved Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om individuell tilrettelegging av eksamen/bruk av hjelpemiddel ved Studentmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Kari Solfrid Lauritzen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om individuell tilrettelegging av eksamen/bruk av hjelpemiddel ved Studentmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Kari Solfrid Lauritzen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om individuell tilrettelegging av eksamen/bruk av hjelpemiddel ved Studentmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Kari Solfrid Lauritzen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om individuell tilrettelegging av eksamen/bruk av hjelpemiddel ved Studentmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Kari Solfrid Lauritzen

18 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om individuell tilrettelegging av eksamen/bruk av hjelpemiddel ved Studentmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Kari Solfrid Lauritzen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om individuell tilrettelegging av eksamen/bruk av hjelpemiddel ved Studentmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Kari Solfrid Lauritzen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Studiebarometeret: ttrekk av studentdata (kontaktinformasjon) / tillatelser FSAT Studiebarometeret 2015 Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen - NOKT Journaldato: Tilg. kode: Studie-og forskningsseksjonen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 504

U, 14/01150-2 Vedrørende søknad om studiepermisjon. Studentmappe - Avskjermet. Avskjermet. U, 14/01167-2 Vedrørende søknad om permisjon

U, 14/01150-2 Vedrørende søknad om studiepermisjon. Studentmappe - Avskjermet. Avskjermet. U, 14/01167-2 Vedrørende søknad om permisjon I,, N, X, S, 14/01150-2 Vedrørende søknad om studiepermisjon Studentmappe - /Anne Aandalen Dok. dato: 05.06.2014 Arkivdel: Student, 14/01167-2 Vedrørende søknad om permisjon Studentmappe - /Anne Aandalen

Detaljer

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets-

Detaljer

Inngående eksternt produsert, 14/01175-13 Vedrørende innspill til strukturmeldingen

Inngående eksternt produsert, 14/01175-13 Vedrørende innspill til strukturmeldingen I,, N, X Inngående eksternt produsert, 14/01175-13 Vedrørende innspill til strukturmeldingen Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets-

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01090-5 JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu Dok. dato: 27.08.2015 Arkivdel: Student I, 14/01092-6 Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 14/01670-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/01671-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/05146-2 Sykepenger - 21.07.2014-03.08.2014-08.09.2014-31.10.2014 - Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01644-6 Levering fra Brønnøysundregistrene - Registrering av endring i Enhetsregisteret FA - Endringer i Enhetsregisteret Brønnøysundregistrene Økonomiseksjonen /Tone Elisabeth Østvedt Dok.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01335-6 Dokumentasjon - Personalmappe - Kjell Magne Enget Kjell Magne Enget Dok. dato: 06.07.2015 Arkivdel: Personal 221 I, 14/01485-25 Avtale om studenttrainee-plass Praksisstudier innen

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00337-13 Svar på klage over karakterfastsetting - RR-VER3000 Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/00503-13 Svar på klage over karakterfastsetting

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00105-26 Refusjonskrav lønnstilskudd 01.04.2015-30.06.2015 Personalmappe - NAV Tiltak Buskerud Personalavdelingen /Gunn Inger Svendsrud Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, 14/00337-12 Vedtak om tilrettelegging

Detaljer

Styremøte nr. 5/2014 Protokoll

Styremøte nr. 5/2014 Protokoll Styremøte nr. 5/2014 Protokoll Tid: Onsdag 12. november 2014 kl. 09:00 11:35 Sted: Høgskolen i Gjøvik, Ørneredet Tilstede: Ingegerd Palmér Wenche Aamodt Furuseth Sverre Narvesen Are Strandlie Siv Sønsteby

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00014-8 Bekreftelse på varig adresseendring med ettersending av post - studiested Kongsberg Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS Posten og Bring Kundeservice Campus Kongsberg

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/06035-5 Klepp og Sandnes k. Klepp felles. Forvaltningsplan for Lonavatnet naturreservat. Godkjenning av forvaltningsplaner

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00703-10 Søknad om 4. gangs eksamensforsøk - MPSF1101 Studentmappe - Seksjon eksamen /Ranveig Bakka Dok. dato: Arkivdel: Student 23.09.2015, Besvart med utgående dokument I, 14/00742-8

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05120-6 Klage på karakterfastsetting - HF - Bachelor i Samfunnsernæring - SERNB2400 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova 03.08.2015 Student, 14/046-15 Refusjonskrav av

Detaljer

Styremøte nr. 2/2013

Styremøte nr. 2/2013 Styremøte nr. 2/2013 Tid: Mandag 6. mai - tirsdag 7. mai 2013 Sted: Fachhochschule Wiener Neustadt, Østerrike Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 13/13 Innkalling til styremøte nr. 2/2013... 2 Sak STY

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-13 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Bergehaim barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01596-3 TF Innvilget midlertidig oppholdstillatelse - Oppholdstillatelser for studenter 2014-2016 Fo-seksjonen /Anette Staaland Dok. dato: 09.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv 511 I, 14/01596-4 EFL

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/044-5 Endring av lønn i forbindelse med opprykk til professor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01560-1 Driftsmidler til fakultetene AF og EFL prosjekt lærerutdanning 2020 Lærerutdanning 2020 Økonomiseksjonen /Ole Jørgen Rambøl-Skippervold tdanningsseksjonen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-21 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Tonstad barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02050-160 Tidsbegrenset arbeidsavtale - ndervisning Avtale om undervisning - Avdeling for helse- og sosialfag - HS - Avtaler inngått 2014 Bo Cederquist Journaldato: 31.07.2 Tilg. kode:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00309-18 Innkalling til møte i Fo-utvalget 14.09.2015 - agenda og vedlegg Fo utvalg - HBV Forskningsavdelingen /Mette Lene Falck-Pedersen Forskningsavdelingen /Mette Lene Falck-Pedersen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01603-11 tbetaling av midler til utvikling og tilrettelegging av nye videreutdanningstilbud i «Kompetanse for kvalitet» og stipendordningen for studieåret 2015/2016.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-1 Regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Journaldato: 27.02.2015 Tilg. kode: Arkivseksjonen /Atle

Detaljer