DMS Software Innovation - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S I, 14/ Søknad om eksamen som privatist - Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Student I, 14/ Ber om attest Personalmappe - Gry Jeanette Bredgaten Gry Jeanette Bredgaten Journaldato: Tilg. kode: Personal- og organisasjonsseksjonen /Tove Holen Personal I, 14/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Maria Wilkens Student X, 14/ Referat ledermøte Referat ledermøte 2014 Ledelsen /Marit Larsen Løvlien X, 14/ Referat ledermøte Referat ledermøte 2014 Ledelsen /Marit Larsen Løvlien I, 14/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Maria Wilkens Student

2 I,, N, X, S X, 14/ Protokoll fra styremøte - Høgskolestyret Protokoll høgskolestyret 2014 Ledelsen /Marit Larsen Løvlien X, 14/ Protokoll fra epoststyremøte - Høgskolestyret Protokoll høgskolestyret 2014 Ledelsen /Marit Larsen Løvlien X, 14/ Protokoll fra styremøte - Høgskolestyret Protokoll høgskolestyret 2014 Ledelsen /Marit Larsen Løvlien X, 14/ Protokoll fra epoststyremøte - Høgskolestyret Protokoll høgskolestyret 2014 Ledelsen /Marit Larsen Løvlien X, 14/ Protokoll fra styremøte - Høgskolestyret Protokoll høgskolestyret 2014 Ledelsen /Marit Larsen Løvlien I, 14/ Klage på vedtak - Formell feil ved sensur av emnet JS2007 Studieadministrasjonen /Gro Myrum Student

3 I,, N, X, S I, 14/ Agreement for countersigning - Collaboration regarding the research project Enabling teacher's observation and planning (ETOP) - FINNT Søknad Forskningsrådets program FINNT 2014 Open niversity - Walton Hall /Kirsty Lawson Ledelsen /Geir Bergkastet X, 14/ Protokoll T - Forlenget stipendiatperiode Personalmappe - Karolina Dmitrow-Devold Personal- og organisasjonsseksjonen /Tove Holen Personal I, 14/ Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Student I, 14/ Avtale om studenttrainee-plass Praksisstudier innen Bachelor i Organisasjon og ledelse Lillehammer kommune Journaldato: Tilg. kode: Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap /Linda Iren Terningen , 14/ Svar på klage på sensur til eksamen i Kontraktsrett Student, 14/ Svar på klage på sensur til eksamen i Bachelor i juss Student

4 I,, N, X, S X, 14/ Vedrørende søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser Student, 14/ Svar på søknad om innpassing av og fritak fra emne ved Bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser Silje Lilleengen Student N, 14/ Orientering - Personalmappe - Gudveig Skrutvold Personal- og organisasjonsseksjonen /Lars Petter Mathisrud Journaldato: Tilg. kode: Personal- og organisasjonsseksjonen /Lars Petter Mathisrud Personal I, 14/ Møte - Personalmappe - Gudveig Skrutvold Journaldato: Tilg. kode: Personal- og organisasjonsseksjonen /Lars Petter Mathisrud Personal, 14/ Svar på klage på sensur til eksamen i Kontraktsrett I Student I, 14/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Maria Wilkens Student

5 I,, N, X, S, 14/ Permisjon - Personalmappe - Marianne Sveen Senter for livslang læring /Marianne Sveen Personal- og organisasjonsseksjonen /Siv Anne Kroken Nilsen Personal I, 14/ Søknad - Personalmappe - lla Higdem Personal- og organisasjonsseksjonen /Berit Hofsengen Personal, 14/ Application for accreditation - M. Sc. in Applied Sports, Exercise, and Performance Psychology Joint Master's Degree in Sports and Exercise Psychology NOKT Avdeling for samfunnsvitenskap /Mona Ødegaard , 14/ Ny sluttdato - Stipendiat Personalmappe - Paulina Landry Paulina Landry Personal- og organisasjonsseksjonen /Siv Anne Kroken Nilsen Personal X, 14/ Referat - Personalmappe - Aase Schibsted Knudsen Personal- og organisasjonsseksjonen /Marita Hagen Stok Personal- og organisasjonsseksjonen /Marita Hagen Stok Personal I, 14/ Tilbudsforespørsel - Evaluering av skoleeierprogrammet «Den gode skoleeier» BOA-SELL-2014 Evaluering KS skoleeierprogram KS - Kommunenes Sentralforbund Journaldato: Tilg. kode: Senter for livslang læring /Egil Weider Hartberg 414

6 I,, N, X, S I, 14/ Referat - Personalmappe - Tove Holen Personal- og organisasjonsseksjonen /Lars Petter Mathisrud Personal, 14/ Konkurransegrunnlag Rammeavtale på tømrer og snekkertjenester Doffin Amesto KGV/leverandørportalen , 14/ Kravspesifikasjon Rammeavtale på tømrer og snekkertjenester Doffin Amesto KGV/leverandørportalen , 14/ Varsel om tildeling av kontrakt - Syljuåsen AS Rammeavtale på tømrer og snekkertjenester Syljuåsen AS , 14/ Varsel om tildeling av kontrakt - Evensen og Evensen AS Rammeavtale på tømrer og snekkertjenester Evensen og Evensen AS , 14/ Varsel om tildeling av kontrakt - Gausdal byggservice AS Rammeavtale på tømrer og snekkertjenester Gausdal Byggservice AS

7 I,, N, X, S X, 14/ Åpningsprotokoll Rammeavtale på tømrer og snekkertjenester X, 14/ Anskaffelsesprotokoll Rammeavtale på tømrer og snekkertjenester X, 14/ Attest for skatt og merverdiavgift Rammeavtale på tømrer og snekkertjenester N, 14/ Prisskjema Rammeavtale på tømrer og snekkertjenester Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt , Tatt til orientering I, 14/ Rammeavtale på tømrer og snekkertjenester Rammeavtale på tømrer og snekkertjenester Gausdal Byggservice AS , Tatt til etterretning X, 14/ HMS egenerklæring Rammeavtale på tømrer og snekkertjenester

8 I,, N, X, S I, 14/02-7 Møte - Personalmappe - Ragnhild Holmen Bjørnsen Personal- og organisasjonsseksjonen /Liv Katrine Gjerde Personal, 14/ Svar på klage på sensur til eksamen i Kontraktsrett I Student I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Per Erling Alexander Bakk Forberg Studieadministrasjonen /Hanne Bjertnæs Student, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Kontraktsrett I Student, 15/ Kravspesifikasjon Rammeavtale på konferanseadministrasjonssystemer Doffin Amesto KGV/leverandørportalen X, 15/ Åpningsprotokoll Rammeavtale på konferanseadministrasjonssystemer

9 I,, N, X, S, 15/ Varsel om tildeling av kontrakt - Registrermeg AS Rammeavtale på konferanseadministrasjonssystemer Registrermeg AS , 15/ Varsel om tildeling av kontrakt - Netmaking AS Rammeavtale på konferanseadministrasjonssystemer Netmaking AS , 15/ Varsel om tildeling av kontrakt - IST AS Rammeavtale på konferanseadministrasjonssystemer International Software Technology AS (IST AS) , 15/ Varsel om tildeling av kontrakt - Cotech AS Rammeavtale på konferanseadministrasjonssystemer Cotech AS X, 15/ Anskaffelsesprotokoll Rammeavtale på konferanseadministrasjonssystemer X, 15/ Attest for skatt og merverdiavgift Rammeavtale på konferanseadministrasjonssystemer

10 I,, N, X, S X, 15/ HMS egenerklæring Rammeavtale på konferanseadministrasjonssystemer X, 15/ Prisskjema Rammeavtale på konferanseadministrasjonssystemer Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt X, 15/ Intensjonsavtale (Agresso integrasjon) Rammeavtale på konferanseadministrasjonssystemer I, 15/ Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings og forskerstillinger Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger - Høring KD - Kunnskapsdepartementet Journaldato: Tilg. kode: Personal- og organisasjonsseksjonen /Lars Petter Mathisrud 008 I, 15/ Vedrørende anmodning om samarbeid om konferansen "Spor 2015" SPOR 2015 NV - Norgesuniversitetet /Eva Gjerdrum Senter for livslang læring /John Torstad , Tatt til etterretning I, 15/ Vedrørende avtale - Personalmappe - Olav Vikmoen Avdeling for samfunnsvitenskap /Tone Haraldsen Offl 25 Avdeling for samfunnsvitenskap /Mona Ødegaard Personal , Tatt til etterretning

11 I,, N, X, S I, 15/ Informasjon - Journaldato: Tilg. kode: Studieadministrasjonen /Torun Tøsse Løvseth Student, 15/ Informasjon - Advokat Fredrik S Brodwall Journaldato: Tilg. kode: Studieadministrasjonen /Torun Tøsse Løvseth Student, 15/ Arbeidstid - Personalmappe - Biljana Veljkovic Biljana Veljkovic Personal- og organisasjonsseksjonen /Siv Anne Kroken Nilsen Personal I, 15/ Studielederkontrakt Personalmappe - Marit Roland dnæs Marit Roland dnæs Offl 25 Avdeling for samfunnsvitenskap /Mona Ødegaard Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Permisjon - Personalmappe - Christian Slaaen Christian Slaaen Personal- og organisasjonsseksjonen /Siv Anne Kroken Nilsen Personal X, 15/ Endringer i lønns- og eller stillingsinnplassering som følge av lokale lønnsforhandlinger Personalmappe - Kåre Letrud Offl 25 fjerde led Personal- og organisasjonsseksjonen /Berit Hofsengen Personal

12 I,, N, X, S, 15/ Bekreftelse på sluttdato - Fungerende seksjonsleder Personalmappe - Kåre Letrud Kåre Letrud Personal- og organisasjonsseksjonen /Marit Larsen Løvlien Personal X, 15/ Endringer i lønns- og/eller stillingsinnplassering som følge av lokale lønnsforhandlinger Personalmappe - Gunnar Toftegaard Offl 26 tredje led Personal- og organisasjonsseksjonen /Berit Hofsengen Personal N, 15/ Forlengelse av Prodekankontrakt Personalmappe - Jo Sondre Moseng Avdeling for samfunnsvitenskap /Mona Ødegaard Offl 25 Avdeling for samfunnsvitenskap /Mona Ødegaard Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Maria Wilkens Student I, 15/ Avtale - Personalmappe - Gita ntulyte Gita ntulyte Personal- og organisasjonsseksjonen /Tove Holen Personal X, 15/ Sakkyndig komites vurdering av søkerne Tilsettingssak - APS - Vernepleie - Høgskolelektor - Førsteamanuensis - Førstelektor Avdeling for pedagogikk og sosialfag /Arne Simers Moe

13 I,, N, X, S I, 15/ Tildeling av grad - Personalmappe - Steinar Veka NTN Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap /Finn Oddvar Olsen Personal, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Maria Wilkens Student I, 15/ Avvisning av søknad - Akkreditering master idrettsfysiologi -2 Søknad om akkreditering av Master i treningsfysiologi NOKT Journaldato: Tilg. kode: Avdeling for samfunnsvitenskap /Mona Ødegaard , Tatt til etterretning, 15/ Ny søknad om akkreditering - Master i treningsfysiologi Søknad om akkreditering av Master i treningsfysiologi NOKT Ledelsen /Geir Bergkastet I, 15/ Seminar om internrevisjon Nye krav om bruk av internrevisjon i statlige virksomheter KD - Kunnskapsdepartementet Økonomi og driftsavdeling /Jan Aasen N, 15/ Innstilling Tilsettingssak - STD - Førstekonsulent - eksamen Personal- og organisasjonsseksjonen /Tove Holen Offl 25 Studieadministrasjonen /Iben Kardel

14 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om eksamen som privatist - Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Student, 15/ Svar på klage på sensur til Examen Facultatum Student, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Kontraktsrett I Student, 15/ Svar på klage på sensur til Examen Facultatum Student, 15/ Svar på klage på sensur til Examen Facultatum Student, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Prosjektledelse Student

15 I,, N, X, S, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Prosjektledelse Student, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Prosjektledelse Student, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Prosjektledelse Student, 15/ Svar på søknad om innpassing/fritak fra fag/emner - Bachelor i psykologi Karina Pauline Tvenge Student, 15/ Svar på søknad om innpassing/fritak fra fag/emner i Bachelor psykologi Maren Steller Imingen Student, 15/ Svar på søknad om innpassing/fritak fra fag/emner - Bachelor i psykologi Aase Terland Bjørnerem Student

16 I,, N, X, S, 15/ Svar på klage sensur til eksamen i Prosjektledelse Student, 15/ Svar på søknad om innpassing/fritak fra fag/emner i Bachelor psykologi Frida Erlandsen Student, 15/ Ny vurdering med grunnlag i ettersendt dokumentasjon - Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner i Bachelor psykologi Frida Erlandsen Student, 15/ Svar på søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Årsstudium i psykologi Sigrid Nordstoga Lilleland Student I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Student, 15/ Svar på søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i psykologi Ida Marie Nesse Student

17 I,, N, X, S, 15/ Svar på søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i psykologi Michelle Sørvin Kristensen Student, 15/ Svar på søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i psykologi Hanna Sveen Student, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Partnerskap og flernivåstyring (SAMPLAN) Student, 15/ Svar på søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i psykologi Trine Kristoffersen Hanshaugen Student, 15/ Svar på søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i psykologi Laila Mukhtar Student X, 15/ Korrigert - Vedrørende søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i økonomi og administrasjon Student

18 I,, N, X, S, 15/ Svar på søknad om innpassing av og fritak fra emner ved Bachelor i økonomi og administrasjon Stig Rune Brumoen Student I, 15/ Vedrørende behandlingstid - Søknad om permisjon fra studiet Journaldato: Tilg. kode: Studieadministrasjonen /Kristian Brenden Student, 15/ Svar på søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i psykologi Katja Vigsnæs Horn-Johannessen Student N, 15/ Innstilling Tilsettingssak - TVF - F ansatt - Personal- og organisasjonsseksjonen /Tove Holen Offl 25 Avdeling for TV-fag /Morten Bakken N, 15/ CV - Tilsettingssak - TVF - F ansatt - Personal- og organisasjonsseksjonen /Tove Holen Offl 25 første ledd Avdeling for TV-fag /Morten Bakken , Tatt til etterretning N, 15/ Lønnsvurdering Tilsettingssak - TVF - F ansatt - Personal- og organisasjonsseksjonen /Tove Holen Offl 25 Avdeling for TV-fag /Morten Bakken

19 I,, N, X, S, 15/ Svar på søknad om innpassing av og fritak fra emner ved Bachelor i juss Andre Kvistad Alme Studieadministrasjonen /Hanne Bjertnæs Student, 15/ Svar på søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i psykologi Karina Holen I, 15/ ttalelse - Studieadministrasjonen /Torun Tøsse Løvseth Student, 15/ VPL2003 Sensorbrev - Student, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Rehabilitering, habilitering, mestring Student X, 15/ Godkjent grad - Personalmappe - Monica Adele Breiby Personal- og organisasjonsseksjonen /Tove Holen Personal

20 I,, N, X, S X, 15/ Vedrørende søknad om innpassing av og fritak fra emner ved Bachelor i vernepleie - Deltid Student, 15/ Svar på søknad om innpassing av og fritak fra emner ved Bachelor i vernepleie - Deltid Brit Heggset Nes Student, 15/ Svar på søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Årsstudium i psykologi Monika Larsen Student, 15/ Svar på søknad om innpassing og fritak fra emne ved Bachelor i organisasjon og ledelse Christoffer Bundesen Journaldato: Tilg. kode: Student X, 15/ Vedrørende søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Student, 15/ Svar på søknad om innpassing av og fritak fra emner ved Bachelor i juss Tom Erik Wassenaar Berntsen Student

21 I,, N, X, S X, 15/ Vedrørende søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Student, 15/ Svar på søknad om innpassing av og fritak fra emner ved Bachelor i juss Frida Erstein Student X, 15/ Vedrørende søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Student, 15/ Svar på søknad om innpassing av og fritak fra emner ved Bachelor i juss Jonas Thronsson Alm Student, 15/ Svar på søknad om innpassing av og fritak fra emner ved Bachelor i pedagogikk Kristine Lynghaug Kvalfors Student X, 15/ Vedrørende søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser Student

22 I,, N, X, S, 15/ Svar på søknad om innpassing av og fritak fra emne ved Bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser Stian Østgaard Student, 15/ Svar på søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Master i karriereveiledning Klara Retterholt Student I, 15/ Vedrørende invitasjon til evaluering av BPA Ringsaker kommune Evaluering av BPA Ringsaker kommune Ringsaker kommune Offl 23 tredje ledd Avdeling for pedagogikk og sosialfag /Arne Simers Moe X, 15/ Vedrørende søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i pedagogikk Journaldato: Tilg. kode: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing av emner ved Bachelor i pedagogikk Marit Gulbrandsen Student, 15/ Svar på søknad om permisjon fra studiet Journaldato: Tilg. kode: Studieadministrasjonen /Liv Helen Kristoffersen

23 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i Idrett Innpassing ved Bachelor i idrett Tobias Dahl Fendre Journaldato: Tilg. kode: Studieadministrasjonen /Kristian Brenden I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i organisasjon og ledelse Marius Lundstein Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om innpassing av emner ved Bachelor i organisasjon og ledelse Marius Lundstein Student I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Amanda Louise Helle Studieadministrasjonen /Hanne Bjertnæs Student I, 15/ Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Student I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner i Bachelor Organisasjon og ledelse Karen Ristebråten Student

24 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i økonomi og administrasjon Hege Djukastein Student X, 15/ Vedrørende søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i økonomi og administrasjon Student N, 15/ Forlengelse kontrakt Personalmappe - Ole Gunnar Austvik Avdeling for samfunnsvitenskap /Mona Ødegaard Offl 25 Avdeling for samfunnsvitenskap /Mona Ødegaard , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Student I, 15/ Avtale til underskrift - Databehandleravtale for bibliotek- og identitetstjenester - BIBSYS Databehandleravtale - BIBSYS BIBSYS Biblioteket /Sigbjørn Hernes I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Maria Wilkens Student

25 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Student I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Student I, 15/ Klage på sensur til eksamen i SOA1003 Rammer i sosialt arbeid Student I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Line Bakåsmoen Studieadministrasjonen /Hanne Bjertnæs Student I, 15/ Samarbeidsavtale - Programtilbud ved Litteraturhus Lillehammer Samarbeid med Litteraturhus Lillehammer Lillehammer kommune Ledelsen /Geir Bergkastet I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Maria Wilkens Student

26 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i organisasjon og ledelse Ragnhild Ryvænge Gjeset Student I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i psykologi Stina Hjerkinn Haug Studieadministrasjonen /Kristian Brenden Student I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i rettsvitenskap Morten Rydningen Studieadministrasjonen /Hanne Bjertnæs Student I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Årsstudium i Økonomi og administrasjon Fredrik Bratein Student I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Student I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i psykologi Maren Serine Sandnes Studieadministrasjonen /Kristian Brenden Student

27 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i psykologi Sofie Lassen Ellingsen Studieadministrasjonen /Kristian Brenden Student

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01366-13 Sensorbrev -, 14/01394-17 Sensorbrev - JS2006 Norske og internasjonale rettslige institusjoner Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu, 14/01394-18 Sensorbrev - JS2004 Erstatningsrett

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01255-9 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 13.05.2016 Arkivdel: Student I, 14/01629-8 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 19.05.2016 Arkivdel:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01090-5 JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu Dok. dato: 27.08.2015 Arkivdel: Student I, 14/01092-6 Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/01309-11 Oppfølgingsplan - Personalmappe - Margrete Rundtom IT-avdelingen /Gunnar Toftegaard Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 I, 14/01391-13 Søknad om forlenget permisjon Personalmappe

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01255-7 Klage på sensur til eksamen i JS2007/2 Western legal culture 20.11.2015 Student I, 14/01559-3 Klage på sensur til eksamen i JS2001 Kontraktsrett II 20.11.2015 Student I, 14/01574-5

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01135-19 Klage på sensur til eksamen i JS2007 Western Legal Culture Dok. dato: 31.03.2016 Arkivdel: Student I, 14/017-12 Klage på sensur til eksamen i PSY1008 Sosialpsykologi Studieadministrasjonen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01112-5 Klage på sensur til eksamen i PSY2204 Personlighetspsykologi Studentmappe - I, 14/01473-7 Klage på sensur til eksamen i KARR3003 Arbeid, utdanning og sosial inkludering MKARV430

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01226-4 Klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett Journaldato: 23.12.2015 Tilg. kode: Dok. dato: 23.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01473-4 Klage på sensur til eksamen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01335-6 Dokumentasjon - Personalmappe - Kjell Magne Enget Kjell Magne Enget Dok. dato: 06.07.2015 Arkivdel: Personal 221 I, 14/01485-25 Avtale om studenttrainee-plass Praksisstudier innen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01082-7 Svar på klage på sensur til eksamen i Makroøkonomi, 14/01114-21 JS2004 Vedtaksbrev, 14/01149-8 Svar på klage på sensur til eksamen i Bacheloroppgave i Psykologi Dok. dato: 21.08.2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01069-11 Svar på søknad om tilrettelegging av eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/01169-4 Søknad om permisjon fra studiet Studieadministrasjonen /Kristian Brenden, 14/01338-6 Anmodning

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01982-8 Søknad om tilgang til ny eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Gro Myrum Dok. dato: 23.06.2016 Arkivdel: Student I, 14/01982-9 Klage på sensur til eksamen i PSY2302 Kognitiv

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01069-9 Svar på klage/anmodning om ny vurdering - Bachelor i kulturprosjektledelse X, 14/01410-5 Godkjennelse av innstilling Doktorgradskandidat BK - Stine Elisabeth Vik Avdeling for pedagogikk

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01056-9 Informasjon om nytt regelverk - Ber om tilbud for oppstart av nytt studiekull i 2016 - Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Tverrfaglig videreutdanning

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01190-23 Klage på sensur til eksamen i JS2005 Forvaltningsrett II Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen Dok. dato: 05.07.2016 Arkivdel: Student I, 14/01378-7 Klage på sensur

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01588-13 Klage på sensur til eksamen i JS2007 Western Legal Culture I, 14/01639-18 Klage på sensur til eksamen i JS2001 Kontraktsrett II, 15/00262-7 Forslag til tiltak utenfor rammen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01177-10 Klage på sensur til eksamen i JS2007 Western Legal Culture Studentmappe - I, 14/01181-13 Klage på sensur til eksamen i JS2002 Pengekravsrett Studentmappe - 21.03.2016 Student

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01078-4 Svar på klage på sensur til eksamen i PSY2305 Abnormal psykologi, 14/01090-12 Svar på klage på sensur til eksamen i JS2008 Menneskerettigheter, 14/01115-5 Svar på klage på sensur

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01447-4 Rentefastsettelse for offentlige fond for andre halvår 2016 Gaveforsterkningsordningen Høgskolen i Lillehammer KD - Kunnskapsdepartementet Økonomi og driftsavdeling /Jan Aasen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01056-8 Invitasjon til å inngi tilbud om oppstart av nytt studiekull i 2016 - Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01069-7 Svar på søknad om videre permisjon Studieadministrasjonen /Arne Jensen Dok. dato: 22.06.2015 Arkivdel: Student I, 14/01086-10 Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01068-3 Søknad om permisjon fra studiet Studentmappe - Dok. dato: 25.10.2016 Arkivdel: Student, 14/01194-7 Sensorbrev - FIF3013 Tekstteori og analyse Studentmappe - Jo Sondre Moseng Anders

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01069-14 Tilbakemelding på ny orientering - Søknad om tilrettelegging av eksamen Dok. dato: 18.10.2015 Arkivdel: Student 20.10.2015, Besvart med utgående dokument, 14/01069-15 Løsningsorientering

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01088-17 Svar på klage på sensur til eksamen i JS1003 Forvaltningsrett I I, 14/01092-15 Klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett I, 14/01135-20 Klage på sensur til eksamen

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/00147-4 Svar på klage på sensur til eksamen i ØKA11 Foretaksstrategi Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/00454-4 Dokumentasjon til søknad om tilrettelegging av eksamen Offl 13 jfr Fvl 13.1

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01085-8 Sensorbrev - PSY 2202 Studieadministrasjonen /Ragnhild Stensrud Dok. dato: 17.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01085-10 Klage på sensur til eksamen i PSY2203 Psykologiske forskningsmetoder

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01373-6 Søknad om eksamen som privatist Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/01611-2 Innvilgelse - Personalmappe - Åshild Flatum SPK - Statens Pensjonskasse Offl 26 tredje led Personal-

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01088-13 Svar på søkand om opptak som privatist Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/01251-5 Refusjonskrav for frikjøp - 01082015-31122015 Personalmappe - Anne Ringen Amundsen Sør-Fron kommune

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01056-7 Tilbud om gjennomføring av tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge med oppstart av nytt studiekull i 2015 Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01068-4 Svar på søknad om permisjon fra studiet Dok. dato: 01.11.2016 Arkivdel: Student, 14/01194-10 Svar på søknad om permisjon fra studiet Studieadministrasjonen /Oddny Elisabeth Leirmo

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/017-20 Klage på sensur til eksamen i PSY2302 Kognitiv psykologi Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/015-7 Klage på sensur til eksamen i PSY2302 Kognitiv psykologi Dok. dato: 13.10.2016

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01237-7 Klage på sensur til eksamen i JS2007/2 Western Legal Culture Dok. dato: 01.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01343-6 Statstilskudd 2015 - Kunnskapsverket - Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01114-23 Svar på klage på sensur til eksamen i JS2004 Erstatningsrett Dok. dato: 08.09.2016 Arkivdel: Student I, 14/01177-15 Søknad om tilrettelegging av eksamen Journaldato: 13.09.2016

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01088-16 Klage på sensur til eksamen i JS1003 Forvaltningsrett I Dok. dato: 09.03.2016 Arkivdel: Student I, 14/01135-18 Klage på sensur til eksamen i JS2006 Norske og internasjonale rettslige

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01057-3 Melding om gjenopptak av studier Silja Solvang Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese D Hitland 25.08.2015, Besvart med utgående dokument I, 15/01058-6 Søknad om permisjon

Detaljer

Utgående internt produsert, 14/ Innspill fra Høgskolen i Gjøvik til arbeidet med framtidig struktur i UH-sektoren

Utgående internt produsert, 14/ Innspill fra Høgskolen i Gjøvik til arbeidet med framtidig struktur i UH-sektoren tgående internt produsert, 14/01175-2 Innspill fra til arbeidet med framtidig struktur i H-sektoren Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01195-4 Klage på sensur til eksamen i SHI1003 Verdenskriger og ekstremisme 1914-1945 Studieadministrasjonen /Ragnhild Stensrud Dok. dato: 21.06.2016 Arkivdel: Student X, 14/01243-23 Oppsummering

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-37 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Kari Kristine Heggstad Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-38 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-123 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Lene Ådlandsvile Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01132-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Eva Melvær Langaas Dok. dato: 25.06.2015 Arkivdel: Personal 02.07.2015, Tatt til etterretning I, 15/01208-5 Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-61 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser - 3EDM300 Praktisk eiendomsmegling 3 - Februar 2017 ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag Rune Fossum Offl 26 femte ledd Stab,

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01210-13 Sensorbrev - PSY2304 Pedagogisk psykologi Ingeborg Flagstad Lillian Vederhus Offl 26 første ledd Dok. dato: 27.06.2016 Arkivdel: Student, 14/01210-14 Svar på klage på sensur til

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01214-41 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - radiografi - kull 2013-2014/2015 Brita Steine, 15/01743-19 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I, 17/00101-22 ndertegnet kontrakt om sensurering - Masterthesis in sustainable aguriculture - Våren 2017 AØL - Sensorkontrakter 2016/2017 Mette Goul Thomsen Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02234-127 ndertegnet avtale om frikjøp av Stein Antonsen - Prosjekt 93413 - Prosjekt knyttet til Skatteetaten ØLR - Arbeidskontrakter - BOA Rena 2015 Stab, campus Rena /Elin Marie Paulsrud

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01044-51 Avtale om praksis for studenter Praksis for fysioterapeutstudenter, kull 2014 Gjesdal kommune Avdeling for helse- og sosialfag /Anne Charlotte Skahjem Dok. dato: 05.11.2015 Arkivdel:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, 15/00052-2 Årsoppgave for AGA - Følgeskriv til lønns- og tr.oppgaver for 2014 - endringsmelding Årsoppgave for arbeidsgiveravgift Økonomienheten /Gunnar V. Grunnaleite Dok. dato: 12.02.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02137-12 Melding om tilsetting - Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Personal I, 14/02137-13 ndertegnet arbeidsavtale gjeldende fra 01.08.2015 Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Personal 17.09.2015, Tatt til etterretning, 15/01181-7 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok.

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01591-7 Referat avdelingsråd AL 26.01.2016 Avdelingsråd AL Avdeling for lærerutdanning /Håvard lstein Dok. dato: 27.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/03454-8 Kontrakt - gjesteforeleser

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-99 Tillatelse til elektronisk tilgjengeliggjøring i Høgskolen i Hedmarks åpne institusjonelle arkiv (BRAGE hihm) Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S X, 17/00003-12 Protokoll Tilsettingsutvalget 22.3.2017 Tilsettingsutvalget Personal- og organisasjonsseksjonen, HH /Anne Christel Johnsgaard Dok. dato: 22.03.2017 Arkivdel: Sakarkiv I, 17/00036-64

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02278-11 Melding om manglende statusrapport for forskningsprosjekter som behandler personopplysninger - Kommunal skolepolitiker studie 2014 Innsamling/behandling av personopplysninger

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02247-4 Søknad om permisjon Foreldrepermisjon Offl 13 jfr Fvl 13.1 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2 Besvart med utgående

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/00702-4 Dok. dato: 18.05.2016 Arkivdel: Personal 221, 15/00014-6 Oversendelse vedtak fra bedømmelseskomite Stipendiatprogrammet 2012 - Yuka Oyama Strøm, Geir Offl 26 første ledd Studier og

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01092-16 Svar på klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen I, 14/01143-6 Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner i Public

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal X, 14/021- Møteinnkalling AUHS: Ansettelsesutvalg for helse- og sosialfag 13.10.2015 Ansettelsesutvalg - Avdeling for helse- og sosialfag 07.10.2015 X, 14/02167-26 Møteinnkalling AUØSS : Ansettelsesutvalg

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01152-6 Informasjon om forskriftsendring og videre oppfølging Høring Nasjonale deleksamener - endring i forskrifter om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01030-8 Innstilling - stipendiat Tilsettingssak - AIØ - Institutt for elektrofag - Stipendiat 1-2 Wireless Sensor Networks HR Rekruttering /Kjersti Saltnes HR Rekruttering /Kjersti Saltnes

Detaljer

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-108 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Håkon Rønes Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/046-13 Påminnelse - Frist for innsendelse av refusjonskrav - Personalmappe - NAV Alna Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02132-3 Signert kontrakt om praksisplass Tilsagn om tilskudd Offl 13 jfr Fvl 13.1 HR-avdelingen Dok. dato: 07.12.2016

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S, 17/00019-3 Ber om ny sensurering som følge av klage i RJS100 Forvaltningsrett Klage over eksamensresultat - Holtet Institutt for økonomifag /Andreas Galtung Høgskolen i Oslo og Akershus /Jens

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01005-6 Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - Stipendiat - Forskningsgruppe Psykisk helse og rus Hege Hansen Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02257-84 Masteravhandling 2016 - Genetic analyses of functionally conserved residues in the Defective-kernel1 laminin G3-like domain of the moss Physcomitrella patens Masteravhandlinger

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, 14/00036-8 Tilbud om ansettelse Høgskolelektor i design/bachelorkoordinator 100 prosent/avd. for design Kate Elin Madsen Personalenheten /Linda Opshaug Dok. dato: 24.11.2014 Arkivdel: KHiB Personal

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I, I, 14/00012-5 Kunst- og designhøgskolen i Bergen - leiekontrakt og husleie Kontrakt - Statsbygg - Møllendalsveien 61 Statsbygg /Steinar Gjerde Økonomienheten /Øivind Skaar Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01614-1 - - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Sakarkiv 12.12.2014, Besvart pr telefon tgående internt produsert, 14/01614-2 - - Dok. dato: 26.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

I, 14/01392-6 Gjennomføring av medisinske emner Nasjonal Paramedic-utdanning - Høgskolen i Gjøvik

I, 14/01392-6 Gjennomføring av medisinske emner Nasjonal Paramedic-utdanning - Høgskolen i Gjøvik I,, N, X, S I, 14/01188-8 Klage på sensurvedtak i emnet SPL 2031 Studentmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Lise Myrsveen Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/01256-6 Vedrørende søknad om permisjon i studiet

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00703-10 Søknad om 4. gangs eksamensforsøk - MPSF1101 Studentmappe - Seksjon eksamen /Ranveig Bakka Dok. dato: Arkivdel: Student 23.09.2015, Besvart med utgående dokument I, 14/00742-8

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/00504-33 Merknader til oversendelse av bedømmelse Maria Sundby Dok. dato: 01.12.2014 Arkivdel: Sakarkiv 212 23.07.2015, Tatt til etterretning I, 14/00538-3 Dok. dato: 15.04.2015 Arkivdel: Personal

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01085-9 Svar på klage på sensur til eksamen i PSY2202 Arbeids- og organisasjonspsykologi I, 14/90-14 Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Gro Myrum Dok. dato: 04.01.2016

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02907-3 Ettersending av dokumentasjon Innpassing og fritak Alexander Løw Sandtorv Avdeling for lærerutdanning Dok. dato: 29.06.2016 Arkivdel: Student 412.7, 15/04767-9 Administrativt/praktisk

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00181-38 Harmonisering av timesatser i MARKOM2020 MARKOM2020 Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Jørn Kragh 666 I, 14/00369-9 Contract of employment Personalmappe - Personalavdelingen

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/00983-27 Anmodning om midlertidig tilsetting Midlertidig tilsetting organisasjonsutvikling /Susanne Sulen Offl 14 Seksjon for opptak /Heidi Sund Dok. dato: 01.11.2016 Arkivdel: Personal

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00154-5 ndertegnet avtale om leie av lokale 3.4.2017 tleie av lokaler - Hamar - 2017 Tekna distriktskontor Hedmark Oppland Stab, campus Hamar /Gunn Falchenberg Walstad Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.6.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.06.2013 nnstilling til godkjenning av intern komite st.id. 30038391 Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiat

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02792-7 tredning avsluttet Tilrettelegging ved eksamen Bergen kommune, Bergen Voksenopplæring Studieadministrativt kontor /Tone Marthinussen Rong Dok. dato: 10.08.2016 Arkivdel: Student

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00057-24 Certificate - attest Midlertidig tilsetting Sophia K. Leiva Seksjon for arkiv /Signe Petra Morvik Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/00116-10 Tilbud om forlenget midlertidig tilsetting

Detaljer

Journaldato: 25.6.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 21.06.

Journaldato: 25.6.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 21.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.6.2012, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 26.06.2012 øknad om hospitering i enkeltemner høsten 2012

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/00517-3 Personal og organisasjon /Pia Minker 08.09.2015 Personal, 14/00554-5 Studier og forskning /Britt Wold Personal I, 14/00580-1 Bekreftelse på innlevert pensjonsskjema og oppsigelse 03.09.2015

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/00575-4 Dok. dato: 23.06.2016 Arkivdel: Personal I, 14/00963-22 16/1313 KHIO Akkreditering av Kunsthøgskolens deltakelse i det nasjonale stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid

Detaljer

Stavanger Svømme Club Høstjakten 2008 Resultater

Stavanger Svømme Club Høstjakten 2008 Resultater Øvelse 1. 400m fri, damer 1p Torhild Narvestad Anda 91 Randaberg IL 5.18,08 439 36,43(36,43) 1.17,10(40,67) 1.58,12(41,02) 2.39,03(40,91) 3.19,62(40,59) 4.00,29(40,67) 4.40,12(39,83) 5.18,08(37,) 2 Kristin

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-2 Presisering regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Arkivseksjonen /Atle Johansen Dok. dato:

Detaljer

Journaldato: 29.4.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 24.04.

Journaldato: 29.4.2013, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 24.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.4.2013, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 30.04.2013 Tilsvar - Rapport om målbruk i offentlig teneste

Detaljer

87/02 "Høgskolen i Telemark - Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i teknologiteknologiledelse

87/02 Høgskolen i Telemark - Søknad om akkreditering av mastergradsstudium i teknologiteknologiledelse Høgskolen i Telemark Møtedato: 24.09.04 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER FELLESADMINISTRASJONEN 87/01 Valg av representanter til studentsamskipnadens styre." Brev av 03.09.04 til Studentsamskipnaden

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00037-3 Etterlyser svar - Personvernombudsordningen ved nye Høgskolen i Innlandet Personvernombudsordningen ved Norsk senter for forkningsdata AS (NSD) Norsk senter for forskningsdata

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, 14/00066-11 tsettelse av ROS. Sikker digital post (SDP) NINETT /Jon Strømme Personalenheten /Anja Ibsen 16.12.2015 KHiB Sakarkiv 042 I, 15/00112-5 Krav om 30 % stilling Høgskolelektor 50% i grafisk

Detaljer

I, 14/ Søknad om fjerde forsøk til eksamen - Avskjermet. Studentmappe - Avskjermet. Avskjermet. I, 14/ Pause fra studie - Avskjermet

I, 14/ Søknad om fjerde forsøk til eksamen - Avskjermet. Studentmappe - Avskjermet. Avskjermet. I, 14/ Pause fra studie - Avskjermet I, 14/01301-18 Søknad om fjerde forsøk til eksamen - Studentmappe - I, 14/01549-5 Pause fra studie - Studentmappe - Dok. dato: 12.08.2015 Arkivdel: Student 19.08.2015, Besvart med utgående dokument I,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/03-6 Prisregulering på avtaler Rammeavtale - IT-relaterte avtaler med ninett 2014 Atea AS IT Brukerservice /Morten Skei Bekken Dok. dato: 25.05.2016 Arkivdel: Sakarkiv 042 02.06.2016,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-178 ndertegnet Avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Amund Botillen Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen 044

Detaljer