DMS Software Innovation - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S I, 14/ Søknad om eksamen som privatist - Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Student I, 14/ Ber om attest Personalmappe - Gry Jeanette Bredgaten Gry Jeanette Bredgaten Journaldato: Tilg. kode: Personal- og organisasjonsseksjonen /Tove Holen Personal I, 14/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Maria Wilkens Student X, 14/ Referat ledermøte Referat ledermøte 2014 Ledelsen /Marit Larsen Løvlien X, 14/ Referat ledermøte Referat ledermøte 2014 Ledelsen /Marit Larsen Løvlien I, 14/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Maria Wilkens Student

2 I,, N, X, S X, 14/ Protokoll fra styremøte - Høgskolestyret Protokoll høgskolestyret 2014 Ledelsen /Marit Larsen Løvlien X, 14/ Protokoll fra epoststyremøte - Høgskolestyret Protokoll høgskolestyret 2014 Ledelsen /Marit Larsen Løvlien X, 14/ Protokoll fra styremøte - Høgskolestyret Protokoll høgskolestyret 2014 Ledelsen /Marit Larsen Løvlien X, 14/ Protokoll fra epoststyremøte - Høgskolestyret Protokoll høgskolestyret 2014 Ledelsen /Marit Larsen Løvlien X, 14/ Protokoll fra styremøte - Høgskolestyret Protokoll høgskolestyret 2014 Ledelsen /Marit Larsen Løvlien I, 14/ Klage på vedtak - Formell feil ved sensur av emnet JS2007 Studieadministrasjonen /Gro Myrum Student

3 I,, N, X, S I, 14/ Agreement for countersigning - Collaboration regarding the research project Enabling teacher's observation and planning (ETOP) - FINNT Søknad Forskningsrådets program FINNT 2014 Open niversity - Walton Hall /Kirsty Lawson Ledelsen /Geir Bergkastet X, 14/ Protokoll T - Forlenget stipendiatperiode Personalmappe - Karolina Dmitrow-Devold Personal- og organisasjonsseksjonen /Tove Holen Personal I, 14/ Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Student I, 14/ Avtale om studenttrainee-plass Praksisstudier innen Bachelor i Organisasjon og ledelse Lillehammer kommune Journaldato: Tilg. kode: Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap /Linda Iren Terningen , 14/ Svar på klage på sensur til eksamen i Kontraktsrett Student, 14/ Svar på klage på sensur til eksamen i Bachelor i juss Student

4 I,, N, X, S X, 14/ Vedrørende søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser Student, 14/ Svar på søknad om innpassing av og fritak fra emne ved Bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser Silje Lilleengen Student N, 14/ Orientering - Personalmappe - Gudveig Skrutvold Personal- og organisasjonsseksjonen /Lars Petter Mathisrud Journaldato: Tilg. kode: Personal- og organisasjonsseksjonen /Lars Petter Mathisrud Personal I, 14/ Møte - Personalmappe - Gudveig Skrutvold Journaldato: Tilg. kode: Personal- og organisasjonsseksjonen /Lars Petter Mathisrud Personal, 14/ Svar på klage på sensur til eksamen i Kontraktsrett I Student I, 14/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Maria Wilkens Student

5 I,, N, X, S, 14/ Permisjon - Personalmappe - Marianne Sveen Senter for livslang læring /Marianne Sveen Personal- og organisasjonsseksjonen /Siv Anne Kroken Nilsen Personal I, 14/ Søknad - Personalmappe - lla Higdem Personal- og organisasjonsseksjonen /Berit Hofsengen Personal, 14/ Application for accreditation - M. Sc. in Applied Sports, Exercise, and Performance Psychology Joint Master's Degree in Sports and Exercise Psychology NOKT Avdeling for samfunnsvitenskap /Mona Ødegaard , 14/ Ny sluttdato - Stipendiat Personalmappe - Paulina Landry Paulina Landry Personal- og organisasjonsseksjonen /Siv Anne Kroken Nilsen Personal X, 14/ Referat - Personalmappe - Aase Schibsted Knudsen Personal- og organisasjonsseksjonen /Marita Hagen Stok Personal- og organisasjonsseksjonen /Marita Hagen Stok Personal I, 14/ Tilbudsforespørsel - Evaluering av skoleeierprogrammet «Den gode skoleeier» BOA-SELL-2014 Evaluering KS skoleeierprogram KS - Kommunenes Sentralforbund Journaldato: Tilg. kode: Senter for livslang læring /Egil Weider Hartberg 414

6 I,, N, X, S I, 14/ Referat - Personalmappe - Tove Holen Personal- og organisasjonsseksjonen /Lars Petter Mathisrud Personal, 14/ Konkurransegrunnlag Rammeavtale på tømrer og snekkertjenester Doffin Amesto KGV/leverandørportalen , 14/ Kravspesifikasjon Rammeavtale på tømrer og snekkertjenester Doffin Amesto KGV/leverandørportalen , 14/ Varsel om tildeling av kontrakt - Syljuåsen AS Rammeavtale på tømrer og snekkertjenester Syljuåsen AS , 14/ Varsel om tildeling av kontrakt - Evensen og Evensen AS Rammeavtale på tømrer og snekkertjenester Evensen og Evensen AS , 14/ Varsel om tildeling av kontrakt - Gausdal byggservice AS Rammeavtale på tømrer og snekkertjenester Gausdal Byggservice AS

7 I,, N, X, S X, 14/ Åpningsprotokoll Rammeavtale på tømrer og snekkertjenester X, 14/ Anskaffelsesprotokoll Rammeavtale på tømrer og snekkertjenester X, 14/ Attest for skatt og merverdiavgift Rammeavtale på tømrer og snekkertjenester N, 14/ Prisskjema Rammeavtale på tømrer og snekkertjenester Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt , Tatt til orientering I, 14/ Rammeavtale på tømrer og snekkertjenester Rammeavtale på tømrer og snekkertjenester Gausdal Byggservice AS , Tatt til etterretning X, 14/ HMS egenerklæring Rammeavtale på tømrer og snekkertjenester

8 I,, N, X, S I, 14/02-7 Møte - Personalmappe - Ragnhild Holmen Bjørnsen Personal- og organisasjonsseksjonen /Liv Katrine Gjerde Personal, 14/ Svar på klage på sensur til eksamen i Kontraktsrett I Student I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Per Erling Alexander Bakk Forberg Studieadministrasjonen /Hanne Bjertnæs Student, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Kontraktsrett I Student, 15/ Kravspesifikasjon Rammeavtale på konferanseadministrasjonssystemer Doffin Amesto KGV/leverandørportalen X, 15/ Åpningsprotokoll Rammeavtale på konferanseadministrasjonssystemer

9 I,, N, X, S, 15/ Varsel om tildeling av kontrakt - Registrermeg AS Rammeavtale på konferanseadministrasjonssystemer Registrermeg AS , 15/ Varsel om tildeling av kontrakt - Netmaking AS Rammeavtale på konferanseadministrasjonssystemer Netmaking AS , 15/ Varsel om tildeling av kontrakt - IST AS Rammeavtale på konferanseadministrasjonssystemer International Software Technology AS (IST AS) , 15/ Varsel om tildeling av kontrakt - Cotech AS Rammeavtale på konferanseadministrasjonssystemer Cotech AS X, 15/ Anskaffelsesprotokoll Rammeavtale på konferanseadministrasjonssystemer X, 15/ Attest for skatt og merverdiavgift Rammeavtale på konferanseadministrasjonssystemer

10 I,, N, X, S X, 15/ HMS egenerklæring Rammeavtale på konferanseadministrasjonssystemer X, 15/ Prisskjema Rammeavtale på konferanseadministrasjonssystemer Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt X, 15/ Intensjonsavtale (Agresso integrasjon) Rammeavtale på konferanseadministrasjonssystemer I, 15/ Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings og forskerstillinger Endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger - Høring KD - Kunnskapsdepartementet Journaldato: Tilg. kode: Personal- og organisasjonsseksjonen /Lars Petter Mathisrud 008 I, 15/ Vedrørende anmodning om samarbeid om konferansen "Spor 2015" SPOR 2015 NV - Norgesuniversitetet /Eva Gjerdrum Senter for livslang læring /John Torstad , Tatt til etterretning I, 15/ Vedrørende avtale - Personalmappe - Olav Vikmoen Avdeling for samfunnsvitenskap /Tone Haraldsen Offl 25 Avdeling for samfunnsvitenskap /Mona Ødegaard Personal , Tatt til etterretning

11 I,, N, X, S I, 15/ Informasjon - Journaldato: Tilg. kode: Studieadministrasjonen /Torun Tøsse Løvseth Student, 15/ Informasjon - Advokat Fredrik S Brodwall Journaldato: Tilg. kode: Studieadministrasjonen /Torun Tøsse Løvseth Student, 15/ Arbeidstid - Personalmappe - Biljana Veljkovic Biljana Veljkovic Personal- og organisasjonsseksjonen /Siv Anne Kroken Nilsen Personal I, 15/ Studielederkontrakt Personalmappe - Marit Roland dnæs Marit Roland dnæs Offl 25 Avdeling for samfunnsvitenskap /Mona Ødegaard Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Permisjon - Personalmappe - Christian Slaaen Christian Slaaen Personal- og organisasjonsseksjonen /Siv Anne Kroken Nilsen Personal X, 15/ Endringer i lønns- og eller stillingsinnplassering som følge av lokale lønnsforhandlinger Personalmappe - Kåre Letrud Offl 25 fjerde led Personal- og organisasjonsseksjonen /Berit Hofsengen Personal

12 I,, N, X, S, 15/ Bekreftelse på sluttdato - Fungerende seksjonsleder Personalmappe - Kåre Letrud Kåre Letrud Personal- og organisasjonsseksjonen /Marit Larsen Løvlien Personal X, 15/ Endringer i lønns- og/eller stillingsinnplassering som følge av lokale lønnsforhandlinger Personalmappe - Gunnar Toftegaard Offl 26 tredje led Personal- og organisasjonsseksjonen /Berit Hofsengen Personal N, 15/ Forlengelse av Prodekankontrakt Personalmappe - Jo Sondre Moseng Avdeling for samfunnsvitenskap /Mona Ødegaard Offl 25 Avdeling for samfunnsvitenskap /Mona Ødegaard Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Maria Wilkens Student I, 15/ Avtale - Personalmappe - Gita ntulyte Gita ntulyte Personal- og organisasjonsseksjonen /Tove Holen Personal X, 15/ Sakkyndig komites vurdering av søkerne Tilsettingssak - APS - Vernepleie - Høgskolelektor - Førsteamanuensis - Førstelektor Avdeling for pedagogikk og sosialfag /Arne Simers Moe

13 I,, N, X, S I, 15/ Tildeling av grad - Personalmappe - Steinar Veka NTN Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap /Finn Oddvar Olsen Personal, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Maria Wilkens Student I, 15/ Avvisning av søknad - Akkreditering master idrettsfysiologi -2 Søknad om akkreditering av Master i treningsfysiologi NOKT Journaldato: Tilg. kode: Avdeling for samfunnsvitenskap /Mona Ødegaard , Tatt til etterretning, 15/ Ny søknad om akkreditering - Master i treningsfysiologi Søknad om akkreditering av Master i treningsfysiologi NOKT Ledelsen /Geir Bergkastet I, 15/ Seminar om internrevisjon Nye krav om bruk av internrevisjon i statlige virksomheter KD - Kunnskapsdepartementet Økonomi og driftsavdeling /Jan Aasen N, 15/ Innstilling Tilsettingssak - STD - Førstekonsulent - eksamen Personal- og organisasjonsseksjonen /Tove Holen Offl 25 Studieadministrasjonen /Iben Kardel

14 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om eksamen som privatist - Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Student, 15/ Svar på klage på sensur til Examen Facultatum Student, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Kontraktsrett I Student, 15/ Svar på klage på sensur til Examen Facultatum Student, 15/ Svar på klage på sensur til Examen Facultatum Student, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Prosjektledelse Student

15 I,, N, X, S, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Prosjektledelse Student, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Prosjektledelse Student, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Prosjektledelse Student, 15/ Svar på søknad om innpassing/fritak fra fag/emner - Bachelor i psykologi Karina Pauline Tvenge Student, 15/ Svar på søknad om innpassing/fritak fra fag/emner i Bachelor psykologi Maren Steller Imingen Student, 15/ Svar på søknad om innpassing/fritak fra fag/emner - Bachelor i psykologi Aase Terland Bjørnerem Student

16 I,, N, X, S, 15/ Svar på klage sensur til eksamen i Prosjektledelse Student, 15/ Svar på søknad om innpassing/fritak fra fag/emner i Bachelor psykologi Frida Erlandsen Student, 15/ Ny vurdering med grunnlag i ettersendt dokumentasjon - Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner i Bachelor psykologi Frida Erlandsen Student, 15/ Svar på søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Årsstudium i psykologi Sigrid Nordstoga Lilleland Student I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Student, 15/ Svar på søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i psykologi Ida Marie Nesse Student

17 I,, N, X, S, 15/ Svar på søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i psykologi Michelle Sørvin Kristensen Student, 15/ Svar på søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i psykologi Hanna Sveen Student, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Partnerskap og flernivåstyring (SAMPLAN) Student, 15/ Svar på søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i psykologi Trine Kristoffersen Hanshaugen Student, 15/ Svar på søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i psykologi Laila Mukhtar Student X, 15/ Korrigert - Vedrørende søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i økonomi og administrasjon Student

18 I,, N, X, S, 15/ Svar på søknad om innpassing av og fritak fra emner ved Bachelor i økonomi og administrasjon Stig Rune Brumoen Student I, 15/ Vedrørende behandlingstid - Søknad om permisjon fra studiet Journaldato: Tilg. kode: Studieadministrasjonen /Kristian Brenden Student, 15/ Svar på søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i psykologi Katja Vigsnæs Horn-Johannessen Student N, 15/ Innstilling Tilsettingssak - TVF - F ansatt - Personal- og organisasjonsseksjonen /Tove Holen Offl 25 Avdeling for TV-fag /Morten Bakken N, 15/ CV - Tilsettingssak - TVF - F ansatt - Personal- og organisasjonsseksjonen /Tove Holen Offl 25 første ledd Avdeling for TV-fag /Morten Bakken , Tatt til etterretning N, 15/ Lønnsvurdering Tilsettingssak - TVF - F ansatt - Personal- og organisasjonsseksjonen /Tove Holen Offl 25 Avdeling for TV-fag /Morten Bakken

19 I,, N, X, S, 15/ Svar på søknad om innpassing av og fritak fra emner ved Bachelor i juss Andre Kvistad Alme Studieadministrasjonen /Hanne Bjertnæs Student, 15/ Svar på søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i psykologi Karina Holen I, 15/ ttalelse - Studieadministrasjonen /Torun Tøsse Løvseth Student, 15/ VPL2003 Sensorbrev - Student, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i Rehabilitering, habilitering, mestring Student X, 15/ Godkjent grad - Personalmappe - Monica Adele Breiby Personal- og organisasjonsseksjonen /Tove Holen Personal

20 I,, N, X, S X, 15/ Vedrørende søknad om innpassing av og fritak fra emner ved Bachelor i vernepleie - Deltid Student, 15/ Svar på søknad om innpassing av og fritak fra emner ved Bachelor i vernepleie - Deltid Brit Heggset Nes Student, 15/ Svar på søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Årsstudium i psykologi Monika Larsen Student, 15/ Svar på søknad om innpassing og fritak fra emne ved Bachelor i organisasjon og ledelse Christoffer Bundesen Journaldato: Tilg. kode: Student X, 15/ Vedrørende søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Student, 15/ Svar på søknad om innpassing av og fritak fra emner ved Bachelor i juss Tom Erik Wassenaar Berntsen Student

21 I,, N, X, S X, 15/ Vedrørende søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Student, 15/ Svar på søknad om innpassing av og fritak fra emner ved Bachelor i juss Frida Erstein Student X, 15/ Vedrørende søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Student, 15/ Svar på søknad om innpassing av og fritak fra emner ved Bachelor i juss Jonas Thronsson Alm Student, 15/ Svar på søknad om innpassing av og fritak fra emner ved Bachelor i pedagogikk Kristine Lynghaug Kvalfors Student X, 15/ Vedrørende søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i Markedsføring og ledelse av turismeopplevelser Student

22 I,, N, X, S, 15/ Svar på søknad om innpassing av og fritak fra emne ved Bachelor i markedsføring og ledelse av turismeopplevelser Stian Østgaard Student, 15/ Svar på søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Master i karriereveiledning Klara Retterholt Student I, 15/ Vedrørende invitasjon til evaluering av BPA Ringsaker kommune Evaluering av BPA Ringsaker kommune Ringsaker kommune Offl 23 tredje ledd Avdeling for pedagogikk og sosialfag /Arne Simers Moe X, 15/ Vedrørende søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i pedagogikk Journaldato: Tilg. kode: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing av emner ved Bachelor i pedagogikk Marit Gulbrandsen Student, 15/ Svar på søknad om permisjon fra studiet Journaldato: Tilg. kode: Studieadministrasjonen /Liv Helen Kristoffersen

23 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i Idrett Innpassing ved Bachelor i idrett Tobias Dahl Fendre Journaldato: Tilg. kode: Studieadministrasjonen /Kristian Brenden I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i organisasjon og ledelse Marius Lundstein Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om innpassing av emner ved Bachelor i organisasjon og ledelse Marius Lundstein Student I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Amanda Louise Helle Studieadministrasjonen /Hanne Bjertnæs Student I, 15/ Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Student I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner i Bachelor Organisasjon og ledelse Karen Ristebråten Student

24 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i økonomi og administrasjon Hege Djukastein Student X, 15/ Vedrørende søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i økonomi og administrasjon Student N, 15/ Forlengelse kontrakt Personalmappe - Ole Gunnar Austvik Avdeling for samfunnsvitenskap /Mona Ødegaard Offl 25 Avdeling for samfunnsvitenskap /Mona Ødegaard , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Student I, 15/ Avtale til underskrift - Databehandleravtale for bibliotek- og identitetstjenester - BIBSYS Databehandleravtale - BIBSYS BIBSYS Biblioteket /Sigbjørn Hernes I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Maria Wilkens Student

25 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Student I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Student I, 15/ Klage på sensur til eksamen i SOA1003 Rammer i sosialt arbeid Student I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Line Bakåsmoen Studieadministrasjonen /Hanne Bjertnæs Student I, 15/ Samarbeidsavtale - Programtilbud ved Litteraturhus Lillehammer Samarbeid med Litteraturhus Lillehammer Lillehammer kommune Ledelsen /Geir Bergkastet I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Maria Wilkens Student

26 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i organisasjon og ledelse Ragnhild Ryvænge Gjeset Student I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i psykologi Stina Hjerkinn Haug Studieadministrasjonen /Kristian Brenden Student I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i rettsvitenskap Morten Rydningen Studieadministrasjonen /Hanne Bjertnæs Student I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Årsstudium i Økonomi og administrasjon Fredrik Bratein Student I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Student I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i psykologi Maren Serine Sandnes Studieadministrasjonen /Kristian Brenden Student

27 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i psykologi Sofie Lassen Ellingsen Studieadministrasjonen /Kristian Brenden Student

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01090-5 JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu Dok. dato: 27.08.2015 Arkivdel: Student I, 14/01092-6 Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01335-6 Dokumentasjon - Personalmappe - Kjell Magne Enget Kjell Magne Enget Dok. dato: 06.07.2015 Arkivdel: Personal 221 I, 14/01485-25 Avtale om studenttrainee-plass Praksisstudier innen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-1 Regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Journaldato: 27.02.2015 Tilg. kode: Arkivseksjonen /Atle

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01560-1 Driftsmidler til fakultetene AF og EFL prosjekt lærerutdanning 2020 Lærerutdanning 2020 Økonomiseksjonen /Ole Jørgen Rambøl-Skippervold tdanningsseksjonen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/03162-2 Svar på søknad om godkjenning av annen utdanning - Markedsføring og ledelse Marie Sørlie Jørgensen Handelshøyskolen /Nertila Stringa 26.11.2014 Student

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 14/01670-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/01671-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-75 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Arthika Surendran Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/044-5 Endring av lønn i forbindelse med opprykk til professor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personal,

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-13 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 07.01.2015 - Videreutdanning kreftsykepleie FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Marit

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02050-160 Tidsbegrenset arbeidsavtale - ndervisning Avtale om undervisning - Avdeling for helse- og sosialfag - HS - Avtaler inngått 2014 Bo Cederquist Journaldato: 31.07.2 Tilg. kode:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-7 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 11.02.2015 Tilsettingsrådet Offl 23 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Arkivkode: 012

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01579-1 Innsending av Erasmus-interimrapport 2014-2015 Erasmus+-aktiviteter 2014-2015 Fo-seksjonen /Espen Johansen 20.02.2015 07 I, 14/01579-2 Bekreftelse på mottatt interimrapport 2014-2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 28.06.2015 Journalenhet: I, 14/00030-72 Erasmus bilateral agreement Aachen Erasmus + Program RWTH Aachen niversity Studieavdelingen /Tonje C. Nore Dok. dato: 26.06.2014 Arkivdel: Sakarkiv 348

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/03166-317 Pensumliste: BE-314 Vår 2015 Pensumlister vår 2015 Ref E14/1417 Studentservice /Marianne Øhrn Johannessen 09.01.2015 Internt notat uten oppfølging,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-21 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Tonstad barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: 212.2 LUNA/KAE. Dok.dato: 19.05.2014. Klassering: 012-13 HA-STUD/SST. Dok.dato: 13.06.2014. Klassering: 212.

Dok.dato: 13.05.2014. Klassering: 212.2 LUNA/KAE. Dok.dato: 19.05.2014. Klassering: 012-13 HA-STUD/SST. Dok.dato: 13.06.2014. Klassering: 212. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.08.2014-31.08.2014, Dokumenttype:,,,N,S,E, Status: J - Journalført 24.09.2014 Melding til søkerne om at tilsettingssak er trukket LNA - Tilsetting i åremålsstilling

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01603-11 tbetaling av midler til utvikling og tilrettelegging av nye videreutdanningstilbud i «Kompetanse for kvalitet» og stipendordningen for studieåret 2015/2016.

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02081-5 HA - tilsetting i fast 100 % stilling som driftsoperatør HA - Kunngjøring av fast 100% stilling som driftsoperatør Offl 25 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 09.08.2015 Journalenhet: X, 14/00033-4 Kurs i prosjektledelse, 14189 - regnskap Prosjektledelse, 14189 Institutt for matematiske realfag og teknologi /Cecilie, Rolstad Denby Senter for etter-

Detaljer

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 21. mai 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 28. mai 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Peter Nicolai Arbo, Synnøve Brenden, Marit Roland

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/03309-20 Pensumliste: EX-101 2014 Høst Pensumlister høst 2014 - Ref E14/707 03.06.2015 312 X, 14/03309-21 Pensumliste: NHB100 2014 Høst Pensumlister høst 2014 - Ref E14/707 03.06.2015

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01057-3 Melding om gjenopptak av studier Silja Solvang Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese D Hitland 25.08.2015, Besvart med utgående dokument I, 15/01058-6 Søknad om permisjon

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/03141-5 Takker nei til stilling Tilsetting midlertidig 20 % stilling som professorii/førsteamanuensis II i industriell økonomi ved Institutt for arbeidsliv

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - Offentlig journal I,, N, X 02.08.2015 Journalenhet:, 14/00178-3 Opptak til doktorgradsutdanning - Doktorgradsmappe - Forskningsavdelingen /May-Lisbeth Brew Dok. dato: 19.02.2015 Arkivdel: Student, 14/00367-5 Svar på søknad

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012

Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012 Protokoll fra møte i Høgskolestyret 12.-13. juni 2012 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Kari Broberg Styremedlem Jan Grund (forlot møtet 13.6. kl. 13.45) Styremedlem

Detaljer