Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S I, 14/ Søknad om 4. gangs eksamensforsøk - MPSF1101 Studentmappe - Seksjon eksamen /Ranveig Bakka Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 14/ Søknad om fri fra studiene i sykepleie Studentmappe - Studieavdelingen /Kari Egelandsdal Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om innpassing av studier Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Kari Voreland Hagen Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Vedtak - innpassing av studier Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Kari Voreland Hagen, 14/ Svar på klage over karakterfastsetting - BSTR2010K Studentmappe - Seksjon eksamen /Ranveig Bakka Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om ekstra forsøk til eksamen - SPLSYK300 Studentmappe - Seksjon eksamen /Synnøve Gaustadnes, Besvart med utgående dokument

2 I,, N, X, S, 14/ Svar om antall forsøk igjen på eksamen - SPLSYK300 Studentmappe - Seksjon eksamen /Synnøve Gaustadnes Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Rapport fra prøveevaluering av systematisk kvalitetsarbeid NOKTs forsøksprosjekt for tilsyn med kvalitetssystem NOKT - Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen Studieavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 402 I, 14/ Søknad om innpassing av studier Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Kari Voreland Hagen Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til etterretning, 14/ Vedtak - innpassing av studier Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Kari Voreland Hagen Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Svar på søknad om endret eksamensted - Examination in external location Studentmappe - Seksjon eksamen /Inger Johanne Huse N, 14/ Innstilling på tilsetting i fast stilling Personalmappe - Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Offl 25 første ledd Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, Tatt til etterretning

3 I,, N, X, S, 14/ Forlenget permisjon ut vårsemesteret 2016 Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Kent Wold Christensen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Signert arbeidsavtale - Dag Ingvar Jacobsen HT - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap - Arbeidsavtaler - timelærere - gjesteforelesere - øvingslærere - studentassistenter - diverse Dag Ingvar Jacobsen Offl 26 femte ledd Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Ragnhild Evensen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert arbeidsavtale - Ali Amini Biblioteket - arbeidsavtaler - fullmakter - diverse Ali Amini Offl 26 femte ledd Biblioteket /Ingeborg Stensli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert arbeidsavtale - Mette Karoline Hagen Biblioteket - arbeidsavtaler - fullmakter - diverse Mette Karoline Hagen Offl 26 femte ledd Biblioteket /Ingeborg Stensli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert arbeidsavtale - nn Svarverud HE - Fakultet for helsevitenskap - arbeidsavtaler - timelærere - gjesteforelesere - studentassistenter - diverse nn Svarverud Offl 26 femte ledd Fakultet for Helsevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert kontrakt - Gunn-Mari Holdø - BS-VIT110-V HE - Fakultet for helsevitenskap - sensorer / sensur Gunn-Mari Holdø Offl 26 femte ledd Seksjon eksamen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441

4 I,, N, X, S I, 15/ Signert kontrakt - Mette Røe Nyhus - MB-OPG5000 HT - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap - sensorer / sensur Mette Røe Nyhus Offl 26 femte ledd Seksjon eksamen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 X, 15/ SH-KST Kunnskapstest, flervalgsoppgaver Løsningsforslag Eksamensoppgaver - HE - Fakultet for helsevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ BNAT gang - Sykepleiens medisinske og naturvitenskapelige emner Løsningsforslag Eksamensoppgaver - HE - Fakultet for helsevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ MEDRG - Medikamentregning Løsningsforslag Eksamensoppgaver - HE - Fakultet for helsevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ MEDRG - Medikamentregning Løsningsforslag Eksamensoppgaver - HE - Fakultet for helsevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ SH-KST Kunnskapstest, flervalgsoppgaver Løsningsforslag Eksamensoppgaver - HE - Fakultet for helsevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

5 I,, N, X, S X, 15/ SH-KLV Kurs 8: Kunnskapsbasert praksis, ledelse og veiledning i sykepleie Løsningsforslag Eksamensoppgaver - HE - Fakultet for helsevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Referat fra møtet i EV-teamet HS Innkalling og referater - EV-teamet - HS Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Sidsel Kari Solbrække Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 15/ Innkalling til møte i EV-teamet HS Innkalling og referater - EV-teamet - HS Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Sidsel Kari Solbrække Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 15/ MD-F1O1000/MF-1O Marine engineering at the operation level Løsningsforslag Eksamensoppgaver - TEKMAR - Fakultet for Teknologi og Maritime fag - studieåret 2014 / 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ MATREA - Matematikk Løsningsforslag Eksamensoppgaver - TEKMAR - Fakultet for Teknologi og Maritime fag - studieåret 2014 / 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ NA-F1O1001 / NF-F1O Navigation at the Operational Level Løsningsforslag Eksamensoppgaver - TEKMAR - Fakultet for Teknologi og Maritime fag - studieåret 2014 / 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

6 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om privatisteksamen - Eksamen som privatist - Fakultet for helsevitenskap Seksjon eksamen /Marit Evju Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 440, Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om privatisteksamen - Eksamen som privatist - Fakultet for helsevitenskap Seksjon eksamen /Marit Evju Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 440 Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om privatisteksamen - Eksamen som privatist - Fakultet for helsevitenskap Seksjon eksamen /Marit Evju Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 440, Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om privatisteksamen - Eksamen som privatist - Fakultet for helsevitenskap Seksjon eksamen /Marit Evju Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 440, 15/ Svar på søknad om privatisteksamen - Eksamen som privatist - Fakultet for helsevitenskap Seksjon eksamen /Marit Evju Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 440, 15/ Svar på klage over karakterfastsetting - MPSF1101 Studentmappe - Seksjon eksamen /Berit Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student

7 I,, N, X, S X, 15/ Protokoll fra klagenemndas møte Klagenemnda ved HBV Seksjon studiekvalitet /Catrine Schøne Brodwall Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/ Vedtak om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Vedtak - 5. eksamensforsøk i emnet BBED2010K - Finansiering og investering Studentmappe - Seksjon eksamen /Berit Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ G1-NOR Norsk 1 emne - emnerapport - vår 2015 Institutt for språkfag - ( ISF ) - Emnerapporter Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Piotr Garbacz Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 412 X, 15/ MKARV Karriereutvikling og karriereveiledning i forandring - emnerapport - vår 2015 Institutt for Menneskerettigheter, religion og samfunnsfag ( IMRS ) - Emnerapporter Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Roger Kjærgård Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 412 I, 15/ Takker ja til forlenget tilsetting i prosjektstilling Personalmappe - Offl 25 Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Dok. dato: Arkivdel: Personal 221

8 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om permisjon Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Anne Grete Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om permisjon Studentmappe - Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Seksjon studieadministrative tjenester /Anne Grete Kristiansen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om endret eksamenssted - Change of exam location Studentmappe - Seksjon eksamen /Inger Johanne Huse, 15/ Svar på innsynsbegjæring Innsynsbegjæringer - HBV Ingvild Sebu Miland Arkivseksjonen /Gro Wisting Haugland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 046.0, 15/ Svar på klage over karakterfastsetting Studentmappe - Seksjon eksamen /Lise Neneva Rambø Dok. dato: Arkivdel: Student N, 15/ Innstilling - tilsetting i midlertidig 100 % stilling som høgskolelektor i økonomi/regnskapsfag i Institutt for industriell økonomi - HS - Campus Kongsberg Ref. nr 15/ % faste stillinger som førsteamanuensis/førstelektor i industriell økonomi - HS - Campus Kongsberg Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Offl 25 Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Eivind Arne Fauskanger Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.1

9 I,, N, X, S I, 15/ Bekreftelse på ankomst Erasmus+ utvekslingsopphold Studentmappe - Seksjon internasjonalisering /Anne Kari Voldum Simonsen, Tatt til orientering N, 15/ Innstilling på forlenget midlertidig tilsetting Personalmappe - Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Offl 25 første ledd Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, Tatt til etterretning I, 15/ Klage over karakterfastsetting - FE-MAT1000 Studentmappe - Seksjon eksamen I, 15/ Informasjon om vedtak /1232 Arbeidsliv og kreftbehandling i et langtidsperspektiv - en kvalitativ studie med personer som har gjennomgått omfattende kreftbehandling HE Studentprosjekt Bachelor Master ( REK NSD ) Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk Fakultet for Helsevitenskap /Birgit Brusletto Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 669 I, 15/ Bekreftelse på ankomst (Confirmation of arrival) Erasmus+ utvekslingsopphold - Studentmappe - Seksjon internasjonalisering /Anne Kari Voldum Simonsen, Tatt til orientering, 15/ Klage over karakterfastsetting - Studentmappe - Seksjon eksamen /Nina Charlotte Grøtterød Dok. dato: Arkivdel: Student

10 I,, N, X, S, 15/ Svar på klage over karakterfastsetting - MPSF1101 Studentmappe - Seksjon eksamen /Berit Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ FE-SCI1000 / FF-SCI Realfag (FE-SCI1000) Eksamensoppgaver - TEKMAR - Fakultet for Teknologi og Maritime fag - studieåret 2015 / 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ MD-F1M2000 / MF-F1M Marine engineering at management level Eksamensoppgaver - TEKMAR - Fakultet for Teknologi og Maritime fag - studieåret 2015 / 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ MEDRG - Medikamentregning Løsningsforslag Eksamensoppgaver - HE - Fakultet for helsevitenskap - studieåret 2015 / 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad på stilling Ref. nr 15/65 Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i pedagogikk - vikariat - HT - Campus Vestfold Anne Marie Skue Gulvik Offl 25 Personalavdelingen /Simen Strømmen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning X, 15/ Offentlig søkerliste - revidert Ref. nr 15/65 Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i pedagogikk - vikariat - HT - Campus Vestfold Personalavdelingen /Simen Strømmen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

11 I,, N, X, S X, 15/ tvidet søkerliste - revidert Ref. nr 15/65 Førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i pedagogikk - vikariat - HT - Campus Vestfold Offl 25 Personalavdelingen /Simen Strømmen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Svar på klage over karakterfastsetting - Studentmappe - Seksjon eksamen /Nina Charlotte Grøtterød Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Attest fra arbeidsgiver Politiattest med merknader - Seksjon studiekvalitet /Catrine Schøne Brodwall Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 535, Tatt til etterretning, 15/ Orientering om klagenemndas vedtak Politiattest med merknader - Seksjon studiekvalitet /Catrine Schøne Brodwall Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 535 X, 15/ Saksfremlegg til klagenemnda - Politiattest med merknad - Seksjon studiekvalitet /Catrine Schøne Brodwall Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 517, 15/ Orientering om klagenemndas vedtak Politiattest med merknad - Seksjon studiekvalitet /Catrine Schøne Brodwall Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 517

12 I,, N, X, S I, 15/ Signert avtale - Siri Eskestrand Hurlen Praksislærere / øvingslærere PP Siri Eskestrand Hurlen Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435, 15/ Fare for å få ikke bestått - RADGR110 Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Kent Wold Christensen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Tilsetting i midlertidig stilling som høgskolelærer ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Tilsetting for 6 mnd på fullmakt i matematikk - Offl 25 første ledd Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Forslag til kunngjøringstekst - ref. 15/68 Ref. 15/68 Midlertidig 100 % stilling som førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i RLE - HT - Campus Drammen Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Berit Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Karakterutskrift fra Young Harris College - SA Studentmappe - Studieavdelingen /Brita Scheel Rey Dok. dato: Arkivdel: Student

13 I,, N, X, S X, 15/ Fritaksplan for student - Studentmappe - Studieavdelingen /Brita Scheel Rey Studieavdelingen /Brita Scheel Rey Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Oppdatert fullføringsplan - bachelor økonomi og ledelse Studentmappe - Studieavdelingen /Brita Scheel Rey Studieavdelingen /Brita Scheel Rey Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Høring om forslag til endringer i opplæringsloven - Friere skolevalg, mulighet til å tilby mer grunnskoleopplæring m.m. Høring - endringer i opplæringsloven - Friere skolevalg m.m. Kunnskapsdepartementet Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00309-18 Innkalling til møte i Fo-utvalget 14.09.2015 - agenda og vedlegg Fo utvalg - HBV Forskningsavdelingen /Mette Lene Falck-Pedersen Forskningsavdelingen /Mette Lene Falck-Pedersen

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00105-26 Refusjonskrav lønnstilskudd 01.04.2015-30.06.2015 Personalmappe - NAV Tiltak Buskerud Personalavdelingen /Gunn Inger Svendsrud Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, 14/00337-12 Vedtak om tilrettelegging

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00014-8 Bekreftelse på varig adresseendring med ettersending av post - studiested Kongsberg Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS Posten og Bring Kundeservice Campus Kongsberg

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00337-13 Svar på klage over karakterfastsetting - RR-VER3000 Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/00503-13 Svar på klage over karakterfastsetting

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00314-3 Søknad om permisjon høsten 2015 Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Kent Wold Christensen Dok. dato: 21.08.2015 Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument U, 14/00314-4

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/05120-6 Klage på karakterfastsetting - HF - Bachelor i Samfunnsernæring - SERNB2400 Studentmappe - internasjonalisering /Surayyo Artykova 03.08.2015 Student, 14/046-15 Refusjonskrav av

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/044-5 Endring av lønn i forbindelse med opprykk til professor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personal,

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner Studentsaker HBV 1 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-2 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin HR Rekruttering /Kjersti Saltnes Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning N, 15/01602-7 Anmodning om forlengelse av vikariat

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01612-1 Igangsettelse av én klasse «Videreutdanning for barnehagemyndighet» høst 2014 EFP - EFL - Videreutdanning for barnehagemyndighet (myndighetsutøvelse, ledelse og utvikling), inklusiv følgeevaluering

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 14/01670-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/01671-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-2 Tilbud - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen 16.09.2014 053 17.09.2014, Tatt til orientering Inngående eksternt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-1 Regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Journaldato: 27.02.2015 Tilg. kode: Arkivseksjonen /Atle

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-13 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Bergehaim barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/05146-2 Sykepenger - 21.07.2014-03.08.2014-08.09.2014-31.10.2014 - Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/02001-19 Protokoll Tilsettingsrådet 29.04.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 29.04.2015 Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012 X, 14/02002-20

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/05117-75 Arbeidsavtale for studentassistenter IT TKD Arthika Surendran Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-13 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 07.01.2015 - Videreutdanning kreftsykepleie FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Marit

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01560-1 Driftsmidler til fakultetene AF og EFL prosjekt lærerutdanning 2020 Lærerutdanning 2020 Økonomiseksjonen /Ole Jørgen Rambøl-Skippervold tdanningsseksjonen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-35 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer