DMS Software Innovation - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S I, 14/ Invitasjon til å inngi tilbud om oppstart av nytt studiekull i Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Helsedirektoratet Avdeling for pedagogikk og sosialfag /Arne Simers Moe Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 411 I, 14/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning, 14/ Svar på søknad om tilrettelegging av eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i juss Hermon Meron Melles Journaldato: Tilg. kode: Studieadministrasjonen /Hanne Bjertnæs Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 14/ Klage på sensur til eksamen i PSY1005 Innføring i generell psykologi og psykologiens historie Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Svar på søknad om desentralisert eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student

2 I,, N, X, S I, 14/ Faglig begrunnelse for endring av eksamensbesvarelse Søren Birkvad Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning, 14/ Endring av delkarakter for emnet FIF3011 Vitenskapsteori og forskningsmetode Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Offentlig ettersyn av regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland - Kopi av brev til Oppland fylkeskommune Planprogram for Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland Sør-Trøndelag fylkeskommune Journaldato: Tilg. kode: Ledelsen /Geir Bergkastet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008, 14/ Svar på søknad om permisjon fra studiet Studieadministrasjonen /Oddny Elisabeth Leirmo Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om opprykk til professor Personalmappe - Branca Lie Branca Lie Avdeling for samfunnsvitenskap /Mona Ødegaard Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, Tatt til etterretning I, 14/ Dokumentasjon til søknad om opprykk til professor Personalmappe - Branca Lie Branca Lie Avdeling for samfunnsvitenskap /Mona Ødegaard Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning

3 I,, N, X, S I, 14/ Dokumentasjon til søknad om opprykk til professor Personalmappe - Branca Lie Branca Lie Avdeling for samfunnsvitenskap /Mona Ødegaard Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 14/ Informasjon om vedtak på klage om formell feil ved klagesensur - Studieadministrasjonen /Torun Tøsse Løvseth Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om eksamen som privatist Sveinung Aas Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Maria Wilkens Dok. dato: Arkivdel: Student

4 I,, N, X, S I, 14/015-3 Klage på sensur til eksamen i PSY2201 tviklingspsykologi Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om permisjon fra studiet Studieadministrasjonen /Oddny Elisabeth Leirmo Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Klage på sensur til eksamen i PSY2201 tviklingspsykologi Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Svar på søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Klage på sensur til eksamen i JS2003 Tingsrett Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen Dok. dato: Arkivdel: Student

5 I,, N, X, S I, 14/ Klage på sensur til eksamen i FFV2010 Contemporary Scandinavian Fiction - Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Svar på klage på sensur til eksamen i Forvaltningsrett II Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Svar på søknad om tilrettelegging av eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Klage på sensur til eksamen i JS2003 Tingsrett Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen Dok. dato: Arkivdel: Student N, 14/ Ber om forlengelse av engasjement Personalmappe - Christina Louise Börjesson Personal- og organisasjonsseksjonen /Tove Holen Offl 26 tredje led Studieadministrasjonen /Iben Kardel Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, 14/ Svar på klage på sensur til eksamen i 2002 Personal- og kompetanseledelse Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen Dok. dato: Arkivdel: Student

6 I,, N, X, S, 14/ Svar på søknad om tilrettelegging av eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student X, 14/ Oppfølgingsplan Personalmappe - Liv Gjerde Personal- og organisasjonsseksjonen /Lars Petter Mathisrud Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 I, 14/ Informasjon om sykepenger Personalmappe - Liv Gjerde NAV Hamar Personal- og organisasjonsseksjonen /Lars Petter Mathisrud Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, 14/ Oversendelse av innspill til drøftingsmøte om høgskoleallianser Strukturmeldingen og styrets funksjonsperiode KD - Kunnskapsdepartementet Ledelsen /Kathrine Skretting Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011, 14/ Innspill til mulige alternativer til en alliansemodell Strukturmeldingen og styrets funksjonsperiode KD - Kunnskapsdepartementet Ledelsen /Kathrine Skretting Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011, 14/ Aksept av tilbud - Videreutdanningstilbud som del av Kompetanse for kvalitet - Strategi for videreutdanning for lærere og skoleledere frem mot 2025 Videreutdanningstilbud - Kompetanse for kvalitet og stipendordningen for studieåret 2015/2016 dir - tdanningsdirektoratet Senter for livslang læring /John Torstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 411

7 I,, N, X, S I, 14/ Refusjon av midler for deltakere som er tatt opp utenfor stipend og vikarordningen i Kompetanse for kvalitet høsten 2015 Videreutdanningstilbud - Kompetanse for kvalitet og stipendordningen for studieåret 2015/2016 dir - tdanningsdirektoratet Senter for livslang læring /John Torstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 14/ Klage på sensur til eksamen i JS2003 Tingsrett Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/ Samarbeidsavtale med Result og SELL - tvikling av nettløsning for prosjekt Eventure Lillehammer BOA - SELL - Søknad Innovasjon Norge Kompetanseutvikling i lokale næringsmiljø it Norges arktiske universitet Senter for livslang læring /John Torstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 14/ Informasjon om sensur av oppgave i Western Legal Culture Studieadministrasjonen /Esben Dybvik Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/ Spørsmål til samarbeidsavtalen - Bachelor i Fornybar energi (BFE) Avtale som regulerer samarbeidet om Bachelor i Fornybar energi ( BFE ) mellom Høgskolene i Gjøvik, Lillehammer og Hedmark NTN i Gjøvik Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap /Linda Iren Terningen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 412

8 I,, N, X, S, 14/ Svar på søknad om tilrettelegging av eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Arbeidsplassvurdering Personalmappe - Ragnhild Stensrud Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne-Grethe Grinnhaug Studieadministrasjonen /Iben Kardel Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, 15/000-7 Svar på klage på sensur til eksamen i ØKA1022 Makroøkonomi Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Sensorbrev JS2007 Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Sensorbrev - JS2004 Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i JS2004 Dok. dato: Arkivdel: Student

9 I,, N, X, S I, 15/ Klage på sensur til eksamen i INN3019 Entreprenørskap i virksomheter Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klage på sensur til eksamen i PSY2201 tviklingspsykologi Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Maria Wilkens Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i organisasjon og ledelse Tina Bäckmark Journaldato: Tilg. kode: Studieadministrasjonen /Nina Hafstad Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i SOA2005 Modeller og metoder i sosialt arbeid Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klage på sensur til eksamen i PSY1005 Innføring i generell psykologi og psykologiens historie Dok. dato: Arkivdel: Student

10 I,, N, X, S I, 15/ Klage på sensur til eksamen i JS2003 Tingsrett Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Kontrakt - Veiledning og konsultasjoner - Sigve Endresen Kontrakter om oppdrag - Den norske filmskolen (DNF) - Master 2015 Sigve Endresen Den norske filmskolen /Tor Magne Roaldseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 431, Tatt til etterretning I, 15/ Kontrakt - Veiledning og konsultasjon - Dag Johan Haugerud - Høst 2015 Kontrakter om oppdrag - Den norske filmskolen (DNF) - Master 2015 Dag Johan Haugerud Den norske filmskolen /Tor Magne Roaldseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 431, Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om eksamen som privatist Victoria Drange Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klage på sensur til eksamen i OLA2001 Arbeids- og organisasjonspsykologi Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Egenmeldt sykefravær - 4. kvartal RA-0182 Egenmeldt sykefravær 2015 SSB - Statistisk sentralbyrå Personal- og organisasjonsseksjonen /Siv Anne Kroken Nilsen Dok. dato: Arkivdel: Personal 214

11 I,, N, X, S, 15/ Sensorbrev - JS Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Avtale - Skåningsrud skole og ressurssenter - Skolebasert kompetanseutvikling - ngdomstrinn i utvikling - Pulje 3 BOA-SELL- ngdomstrinn i utvikling - Pulje /2016 Sørum kommune Senter for livslang læring /John Torstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Avtale - Biri og Vardal ungdomsskole - Skolebasert kompetanseutvikling - ngdomstrinn i utvikling - Pulje 3 BOA-SELL- ngdomstrinn i utvikling - Pulje /2016 Gjøvik kommune /Siv Olsgaard Senter for livslang læring /John Torstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Avtale - Søndre Land ungdomsskole - Skolebasert kompetanseutvikling - ngdomstrinn i utvikling - Pulje 3 BOA-SELL- ngdomstrinn i utvikling - Pulje /2016 Søndre Land kommune Senter for livslang læring /John Torstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Avtale - Risil og Grevlingen ungdomsskole - Skolebasert kompetanseutvikling - ngdomstrinn i utvikling - Pulje 3 BOA-SELL- ngdomstrinn i utvikling - Pulje /2016 Vestby kommune Senter for livslang læring /John Torstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Avtale - Runni og Vormsund ungdomsskole - Skolebasert kompetanseutvikling - ngdomstrinn i utvikling - Pulje 3 BOA-SELL- ngdomstrinn i utvikling - Pulje /2016 Nes kommune Senter for livslang læring /John Torstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

12 I,, N, X, S, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i PSY1006 Examen Facultatum Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klage på sensur til eksamen i PSY2203 Psykologiske forskningsmetoder II Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klage på sensur til eksamen i PSY2201 tviklingspsykologi Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på klage på sensur til PSY1006 Examen Faculatum Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i PSY2303 Helse- og miljøpsykologi Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klage på sensur til eksamen i PSY2201 tviklingspsykologi Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student

13 I,, N, X, S I, 15/ Klage på sensur til eksamen i PSY2201 tviklingspsykologi Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klage på sensur til eksamen i PSY2201 tviklingspsykologi Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om studierett - Studieadministrasjonen /Esben Dybvik Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i PSY2302 Kognitiv psykologi Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging av eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student

14 I,, N, X, S, 15/ Svar på søknad om innpassing av og fritak fra emner ved Bachelor i organisasjon og ledelse Ragnhild Ryvænge Gjeset Studieadministrasjonen /Nina Hafstad Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Faglig vurdering av innpassing ved Bachelor i organisasjon og ledelse Studieadministrasjonen /Nina Hafstad Studieadministrasjonen /Nina Hafstad Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Faglig vurdering av innpass/fritak Studieadministrasjonen /Nina Hafstad Studieadministrasjonen /Nina Hafstad Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing av og fritak fra emner ved Bachelor i organisasjon og ledelse Stine Brønstad Studieadministrasjonen /Nina Hafstad Dok. dato: Arkivdel: Student 54, 15/ Rapportering av ledige stillinger - 4. kvartal ASV Ledige stillinger - Statistisk sentralbyrå SSB - Statistisk sentralbyrå Personal- og organisasjonsseksjonen /Lars Petter Mathisrud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 208 I, 15/ Vedtak om tvangsmulkt - Ledige stillinger - 4. kvartal 2015 Ledige stillinger - Statistisk sentralbyrå SSB - Statistisk sentralbyrå Personal- og organisasjonsseksjonen /Lars Petter Mathisrud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 208

15 I,, N, X, S I, 15/ Orientering om vedtak om tvangsmulkt - Ledige stillinger - 4. kvartal ASV Ledige stillinger - Statistisk sentralbyrå SSB - Statistisk sentralbyrå Personal- og organisasjonsseksjonen /Lars Petter Mathisrud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 208 I, 15/ Avtale - Studenttrainee-plass - Praksisstudier innen Bachelor i organisasjon og ledelse ØKORG Praksisemnet organisasjon og ledelse OLA2005 Norinnova Technology Transfer AS Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap /Linda Iren Terningen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 435, 15/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Master i karriereveiledning Gro-Anette Juul Slettebø Studieadministrasjonen /Arne Jensen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Master i karriereveiledning Nina Bartnes Skrattalsrud Studieadministrasjonen /Arne Jensen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing av emne ved Bachelor i psykologi Benedikte Lohne Studieadministrasjonen /Hanne Bjertnæs Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i OLA2002 Personal- og kompetanseledelse Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen Dok. dato: Arkivdel: Student

16 I,, N, X, S, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i ØKA1012 Finansregnskap I Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Sensorbrev - PSY2302 Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Tilsagn om prosjektmidler - NV-prosjekt P09/ Verdiskapende lederskap i arbeidslivet - digitale læringsformer for læring gjennom refleksjon og samarbeid Prosjektmidler Norgesuniversitetet 2016 NV - Norgesuniversitetet Senter for livslang læring /Mette Villand Reichelt Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Dokumentasjon til søknad Tildeling av fri Bachelorgrad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 463, 15/ Svar på søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Master i moderne forvaltning (MPA) Kristin Bårnes Studieadministrasjonen /Arne Jensen Dok. dato: Arkivdel: Student

17 I,, N, X, S, 15/ Sensorbrev INN3013 Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i INN3013 Masteroppgaven - Innovasjon og næringsutvikling Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Tilbud om vikariat som høgskolelektor Personalmappe - Øyvind Svendsen Offl 25 Personal- og organisasjonsseksjonen /Marit Larsen Løvlien Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 I, 15/ Arbeidsavtale Personalmappe - Øyvind Svendsen Offl 25 Personal- og organisasjonsseksjonen /Marit Larsen Løvlien Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, Tatt til etterretning N, 15/ Intern høring - Forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning Høring - Forslag om endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap /Finn Oddvar Olsen Avdeling for pedagogikk og sosialfag /Kjell Ivar Iversen Avdeling for TV-fag /Hege Anita Michelsen Den norske filmskolen /Thomas Stenderup Avdeling for samfunnsvitenskap /Marit Roland dnæs Studieadministrasjonen /Iben Kardel Senter for livslang læring /Mette Villand Reichelt Økonomi og driftsavdeling /Jan Aasen Personal- og organisasjonsseksjonen /Lars Petter Mathisrud Biblioteket /Sigbjørn Hernes IT-avdelingen /Gunnar Toftegaard Studieadministrasjonen /Esben Dybvik Avdeling for TV-fag /Turid Thomassen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008

18 I,, N, X, S X, 15/ Intern høringsuttalelse fra Avdeling for pedagogikk og sosialfag (APS) - Forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning Høring - Forslag om endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008, 15/ Sensorbrev - INT1007 Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i PSY2302 Kognitiv psykologi Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Sensorbrev - KPL2006 Dok. dato: Arkivdel: Student N, 15/ Intern høring - Engelsk betegnelse for Høgskolen i Lillehammer niversistes- og høyskoleloven 7-2 fjerde ledd - Institusjoners bruk av betegnelsen høyskole i utlandet Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap /Finn Oddvar Olsen Avdeling for pedagogikk og sosialfag /Kjell Ivar Iversen Avdeling for TV-fag /Hege Anita Michelsen Avdeling for samfunnsvitenskap /Marit Roland dnæs Den norske filmskolen /Thomas Stenderup Senter for livslang læring /Mette Villand Reichelt Studieadministrasjonen /Iben Kardel Personal- og organisasjonsseksjonen /Lars Petter Mathisrud Økonomi og driftsavdeling /Jan Aasen IT-avdelingen /Gunnar Toftegaard Biblioteket /Sigbjørn Hernes Studieadministrasjonen /Esben Dybvik Avdeling for TV-fag /Turid Thomassen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 046

19 I,, N, X, S X, 15/ Intern høringsuttalelse fra Den norske filmskolen (DNF) - Engelsk betegnelse for Høgskolen i Lillehammer niversistes- og høyskoleloven 7-2 fjerde ledd - Institusjoners bruk av betegnelsen høyskole i utlandet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 046 X, 15/ Intern høringsuttalelse fra Avdeling for pedagogikk og sosialfag (APS) - Engelsk betegnelse for Høgskolen i Lillehammer niversistes- og høyskoleloven 7-2 fjerde ledd - Institusjoners bruk av betegnelsen høyskole i utlandet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 046, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging av eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Sensorbrev - INT1006 Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i INT1006 Ny verden, nye samfunn, nye tanker - Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Referat fra styringsdialog Avdeling for samfunnsvitenskap (ASV) Styringsdialog 2015 Ledelsen /Geir Bergkastet Ledelsen /Kathrine Skretting Ledelsen /Jens we Korten Avdeling for samfunnsvitenskap /Marit Roland dnæs Avdeling for samfunnsvitenskap /Petra Eichler Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

20 I,, N, X, S X, 15/ Referat fra styringsdialog IT-tjenesten Styringsdialog 2015 Ledelsen /Geir Bergkastet Ledelsen /Kathrine Skretting Ledelsen /Jens we Korten IT-avdelingen /Gunnar Toftegaard Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Referat fra styringsdialog Avdeling for pedagogikk og sosialfag (APS) Styringsdialog 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Svar på søknad om innpassing av emne ved Bachelor i organisasjon og ledelse Silje Arnesen Furnes Studieadministrasjonen /Nina Hafstad Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Public Administration (MPA) - breddemaster Roger Håkon Torvund Skår Studieadministrasjonen /Arne Jensen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på klage på vedtak om innpassing/fritak fra fag/emner ved Public Administration (MPA) - breddemaster Roger Håkon Torvund Skår Studieadministrasjonen /Arne Jensen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/015-2 Sensorbrev - IDR1015 Dok. dato: Arkivdel: Student

21 I,, N, X, S, 15/016-2 Svar på søknad om innpassing av og fritak fra emner ved Bachelor i sosialt arbeid Kristine Baadnes Lie Studieadministrasjonen /Nina Hafstad Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/016-3 Faglig vurdering av innpassing Studieadministrasjonen /Nina Hafstad Studieadministrasjonen /Nina Hafstad Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging ved eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Master i Innovasjon og næringsutvikling Margrete Skjelstad Larsen Studieadministrasjonen /Arne Jensen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Søknad om Nordplus midler 2015/ Skandinavisk bearbeidelse av karriereveiledningterminologi BOA - SELL - Nordplus Nordiske språk - Søknad 2015 Nordplus Nordiske språk Senter for livslang læring /John Torstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632

22 I,, N, X, S, 15/ Akseptbekreftelse på søknad - Skandinavisk bearbeidelse av karriereveiledningsterminologi/dokumenter fra Europa BOA - SELL - Nordplus Nordiske språk - Søknad 2015 Nordplus Nordiske språk Senter for livslang læring /John Torstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 I, 15/ Svar på søknad - Skandinavisk bearbeidelse av karriereveiledningsterminologi/dokumenter fra Europa BOA - SELL - Nordplus Nordiske språk - Søknad 2015 Nordplus Nordiske språk Senter for livslang læring /John Torstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Svar på søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om innpassing av emner ved Bachelor i kulturprosjektledelse Ida Aaboen Studieadministrasjonen /Nina Hafstad Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Påmelding til Kunnskapsdepartementets styreseminar Kontaktkonferanse og styreseminar med universiteter og høyskoler 2016 KD - Kunnskapsdepartementet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274, 15/ Avmelding til Kunnskapsdepartementets styreseminar Kontaktkonferanse og styreseminar med universiteter og høyskoler 2016 KD - Kunnskapsdepartementet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274

23 I,, N, X, S, 15/ Ytterligere informasjon til søknad om permisjon fra studiet Studieadministrasjonen /Hanne Bjertnæs Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om permisjon fra studiet Studieadministrasjonen /Hanne Bjertnæs Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om permisjon fra studiet Studieadministrasjonen /Oddny Elisabeth Leirmo Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i SOA2005/1 Modeller og metoder i sosialt arbeid Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i SOA2005/1 Modeller og metoder i sosialt arbeid Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Leieavtale - Søndre leilighet i Hamarvegen 11 i Lillehammer kommune Leieavtale - Søndre leilighet i Hamarvegen 11 i Lillehammer kommune Thorleif Bang Den norske filmskolen /Maria Elisabeth Bang Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 035

24 I,, N, X, S I, 16/ Strømavtale - målepunkt Hamarvegen 11 i Lillehammer kommune Leieavtale - Søndre leilighet i Hamarvegen 11 i Lillehammer kommune Eidsiva Nett AS Den norske filmskolen /Maria Elisabeth Bang Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 035, 16/ Svar på søknad om tilrettelegging av eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Svar på klage på sensur til eksamen i SOA2005 Modeller og metoder i sosialt arbeid Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Svar på klage på sensur til eksamen i SOA2005 Modeller og metoder i sosialt arbeid Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Svar på klage på sensur til eksamen i SOA2005/1 Modeller og metoder i sosialt arbeid Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Invitasjon til Høgskolen i Lillehammer og seminaret Top Level Performance in Sports, Research and Culture fredag i forbindelse med ngdoms-ol Invitasjon til seminar i forbindelse med ngdoms-ol Øystein Løseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 273

25 I,, N, X, S I, 16/ Svar på invitasjon - Seminaret Top Level Performance in Sports, Research and Culture fredag ifm ngdoms-ol Invitasjon til seminar i forbindelse med ngdoms-ol Øystein Løseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 273 I, 16/ Klage på sensur til eksamen i PSY2201 tviklingspsykologi Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Klage på sensur til eksamen i KARR3003 Arbeid, utdanning og sosial inkludering Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Ingjerd Thon Hagaseth Ingjerd Thon Hagaseth Offl 25 Personal- og organisasjonsseksjonen /Marit Larsen Løvlien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 221, Tatt til etterretning I, 16/ Ber om uttalelse til høring Endringer av læreplaner for Vg2 helsearbeiderfag og Vg3 helsearbeiderfaget Høring Endringer av læreplaner for Vg2 helsearbeiderfag og Vg3 helsearbeiderfaget dir - tdanningsdirektoratet Journaldato: Tilg. kode: Avdeling for pedagogikk og sosialfag /Arne Simers Moe Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 16/ Ber om uttalelse på høring om praksisbrevordningen Høring om praksisbrevordningen dir - tdanningsdirektoratet Journaldato: Tilg. kode: Studieadministrasjonen /Iben Kardel Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

26 I,, N, X, S I, 16/ Klage på sensur til eksamen i ØKA1013 Markedsføring Studentmappe - Kjersti Homb Jakobsen Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Klage på sensur til eksamen i ØKA2011 Beslutningsmodeller - Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om dispensasjon fra eksamensforskriften Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning, 16/ Svar på søknad om dispensasjon fra eksamensforskriften Dok. dato: Arkivdel: Student X, 16/ Faglig innstilling - Søknad om dispensasjon fra eksamensforskriften Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Ber om uttalelse til høring - Rapporten - Kunnskapssektoren sett utenfra - Gjennomgang av organisering av de sentraladministrative oppgavene i kunnskapssektoren Høring - Rapport om kunnskapssektoren sett utenfra - Gjennomgang av organisering av de sentraladministrative oppgavene i kunnskapssektoren KD - Kunnskapsdepartementet Ledelsen /Geir Bergkastet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008

27 I,, N, X, S I, 16/ Søknad om permisjon fra studiet Studieadministrasjonen /Oddny Elisabeth Leirmo Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 16/ Søknad om eksamen som privatist Fullføring av bachelorgrad i psykologi Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 443 I, 16/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner - Examen Philosophicum Pål-Andre Snoen Lund Studieadministrasjonen /Nina Hafstad Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Klage på sensur til eksamen i OLA2008 Human Resources - Dok. dato: Arkivdel: Student X, 16/ Referat fra møte i forskningsutvalget Forskningsutvalget 2015/2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Referat fra møte i forskningsutvalget Forskningsutvalget 2015/2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

28 I,, N, X, S X, 16/ Referat fra møte i forskningsutvalget Forskningsutvalget 2015/2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ Innhenting av opplysninger Barneverntjenesten Sør-Helgeland Studieadministrasjonen /Berit Kletthagen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Klage på sensur til eksamen i PSY1005 Innføring i generell psykologi og psykologiens historie Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om vitnemål til en bachelorgrad Tildeling av Bachelorgrad Studieadministrasjonen /Torun Tøsse Løvseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 463 I, 16/ Klage på sensur til eksamen i 1MAVITEN Vitenskapsteori og forskningsmetode Dok. dato: Arkivdel: Student

29 I,, N, X, S I, 16/000-1 Klage på sensur til eksamen i ØKA1016 Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Ber om uttalelse til høring - Retningslinjer for karakterskalaen bestått/ikke bestått Høring - Retningslinjer for karakterskalaen bestått/ikke bestått uhr - niversitets- og høgskolerådet Studieadministrasjonen /Iben Kardel Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 I, 16/ Søknad om permisjon fra studiet Studieadministrasjonen /Oddny Elisabeth Leirmo Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Maria Wilkens Dok. dato: Arkivdel: Student

30 I,, N, X, S I, 16/ Klage på sensur til eksamen i INN3019 Entreprenørskap i virksomheter Dok. dato: Arkivdel: Student

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01112-5 Klage på sensur til eksamen i PSY2204 Personlighetspsykologi Studentmappe - I, 14/01473-7 Klage på sensur til eksamen i KARR3003 Arbeid, utdanning og sosial inkludering MKARV430

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01056-9 Informasjon om nytt regelverk - Ber om tilbud for oppstart av nytt studiekull i 2016 - Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Tverrfaglig videreutdanning

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01226-4 Klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett Journaldato: 23.12.2015 Tilg. kode: Dok. dato: 23.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01473-4 Klage på sensur til eksamen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01135-19 Klage på sensur til eksamen i JS2007 Western Legal Culture Dok. dato: 31.03.2016 Arkivdel: Student I, 14/017-12 Klage på sensur til eksamen i PSY1008 Sosialpsykologi Studieadministrasjonen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01255-7 Klage på sensur til eksamen i JS2007/2 Western legal culture 20.11.2015 Student I, 14/01559-3 Klage på sensur til eksamen i JS2001 Kontraktsrett II 20.11.2015 Student I, 14/01574-5

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/01309-11 Oppfølgingsplan - Personalmappe - Margrete Rundtom IT-avdelingen /Gunnar Toftegaard Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 I, 14/01391-13 Søknad om forlenget permisjon Personalmappe

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01085-8 Sensorbrev - PSY 2202 Studieadministrasjonen /Ragnhild Stensrud Dok. dato: 17.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01085-10 Klage på sensur til eksamen i PSY2203 Psykologiske forskningsmetoder

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01447-4 Rentefastsettelse for offentlige fond for andre halvår 2016 Gaveforsterkningsordningen Høgskolen i Lillehammer KD - Kunnskapsdepartementet Økonomi og driftsavdeling /Jan Aasen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01255-9 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 13.05.2016 Arkivdel: Student I, 14/01629-8 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 19.05.2016 Arkivdel:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01982-8 Søknad om tilgang til ny eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Gro Myrum Dok. dato: 23.06.2016 Arkivdel: Student I, 14/01982-9 Klage på sensur til eksamen i PSY2302 Kognitiv

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01588-13 Klage på sensur til eksamen i JS2007 Western Legal Culture I, 14/01639-18 Klage på sensur til eksamen i JS2001 Kontraktsrett II, 15/00262-7 Forslag til tiltak utenfor rammen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01177-10 Klage på sensur til eksamen i JS2007 Western Legal Culture Studentmappe - I, 14/01181-13 Klage på sensur til eksamen i JS2002 Pengekravsrett Studentmappe - 21.03.2016 Student

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01335-6 Dokumentasjon - Personalmappe - Kjell Magne Enget Kjell Magne Enget Dok. dato: 06.07.2015 Arkivdel: Personal 221 I, 14/01485-25 Avtale om studenttrainee-plass Praksisstudier innen

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01078-4 Svar på klage på sensur til eksamen i PSY2305 Abnormal psykologi, 14/01090-12 Svar på klage på sensur til eksamen i JS2008 Menneskerettigheter, 14/01115-5 Svar på klage på sensur

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01090-5 JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu Dok. dato: 27.08.2015 Arkivdel: Student I, 14/01092-6 Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01366-13 Sensorbrev -, 14/01394-17 Sensorbrev - JS2006 Norske og internasjonale rettslige institusjoner Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu, 14/01394-18 Sensorbrev - JS2004 Erstatningsrett

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01190-23 Klage på sensur til eksamen i JS2005 Forvaltningsrett II Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen Dok. dato: 05.07.2016 Arkivdel: Student I, 14/01378-7 Klage på sensur

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01068-3 Søknad om permisjon fra studiet Studentmappe - Dok. dato: 25.10.2016 Arkivdel: Student, 14/01194-7 Sensorbrev - FIF3013 Tekstteori og analyse Studentmappe - Jo Sondre Moseng Anders

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01088-13 Svar på søkand om opptak som privatist Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/01251-5 Refusjonskrav for frikjøp - 01082015-31122015 Personalmappe - Anne Ringen Amundsen Sør-Fron kommune

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01082-7 Svar på klage på sensur til eksamen i Makroøkonomi, 14/01114-21 JS2004 Vedtaksbrev, 14/01149-8 Svar på klage på sensur til eksamen i Bacheloroppgave i Psykologi Dok. dato: 21.08.2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01069-11 Svar på søknad om tilrettelegging av eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/01169-4 Søknad om permisjon fra studiet Studieadministrasjonen /Kristian Brenden, 14/01338-6 Anmodning

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01237-7 Klage på sensur til eksamen i JS2007/2 Western Legal Culture Dok. dato: 01.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01343-6 Statstilskudd 2015 - Kunnskapsverket - Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01088-16 Klage på sensur til eksamen i JS1003 Forvaltningsrett I Dok. dato: 09.03.2016 Arkivdel: Student I, 14/01135-18 Klage på sensur til eksamen i JS2006 Norske og internasjonale rettslige

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/00147-4 Svar på klage på sensur til eksamen i ØKA11 Foretaksstrategi Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/00454-4 Dokumentasjon til søknad om tilrettelegging av eksamen Offl 13 jfr Fvl 13.1

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01088-17 Svar på klage på sensur til eksamen i JS1003 Forvaltningsrett I I, 14/01092-15 Klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett I, 14/01135-20 Klage på sensur til eksamen

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01056-7 Tilbud om gjennomføring av tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge med oppstart av nytt studiekull i 2015 Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01069-9 Svar på klage/anmodning om ny vurdering - Bachelor i kulturprosjektledelse X, 14/01410-5 Godkjennelse av innstilling Doktorgradskandidat BK - Stine Elisabeth Vik Avdeling for pedagogikk

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01195-4 Klage på sensur til eksamen i SHI1003 Verdenskriger og ekstremisme 1914-1945 Studieadministrasjonen /Ragnhild Stensrud Dok. dato: 21.06.2016 Arkivdel: Student X, 14/01243-23 Oppsummering

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01069-14 Tilbakemelding på ny orientering - Søknad om tilrettelegging av eksamen Dok. dato: 18.10.2015 Arkivdel: Student 20.10.2015, Besvart med utgående dokument, 14/01069-15 Løsningsorientering

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/017-20 Klage på sensur til eksamen i PSY2302 Kognitiv psykologi Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/015-7 Klage på sensur til eksamen i PSY2302 Kognitiv psykologi Dok. dato: 13.10.2016

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01090-6 Søknad om eksamen som privatist - Studieadministrasjonen /Kari Knutsen 30.08.2015 Student I, 14/01160-3 Ber om attest Personalmappe - Gry Jeanette Bredgaten Gry Jeanette Bredgaten

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00028-82 ndertegnet avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket David Ruiz Baños Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen 18.07.2017

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01114-23 Svar på klage på sensur til eksamen i JS2004 Erstatningsrett Dok. dato: 08.09.2016 Arkivdel: Student I, 14/01177-15 Søknad om tilrettelegging av eksamen Journaldato: 13.09.2016

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01373-6 Søknad om eksamen som privatist Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/01611-2 Innvilgelse - Personalmappe - Åshild Flatum SPK - Statens Pensjonskasse Offl 26 tredje led Personal-

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01068-4 Svar på søknad om permisjon fra studiet Dok. dato: 01.11.2016 Arkivdel: Student, 14/01194-10 Svar på søknad om permisjon fra studiet Studieadministrasjonen /Oddny Elisabeth Leirmo

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-88 ndertegnet kontrakt - Timelærer - Musikk og kulturteori 1, Musikk og kulturteori 2 - August - desember 2017 ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag Ivar Håkon Eikje

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01210-13 Sensorbrev - PSY2304 Pedagogisk psykologi Ingeborg Flagstad Lillian Vederhus Offl 26 første ledd Dok. dato: 27.06.2016 Arkivdel: Student, 14/01210-14 Svar på klage på sensur til

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01092-16 Svar på klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen I, 14/01143-6 Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner i Public

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-96 ndertegnet avtale om kjøp av undervisningstjenester - 3BED200, SBED200, 3MØS300 ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag Sandberg Revisjon AS Stab, campus Rena /Anne

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S, 17/00019-3 Ber om ny sensurering som følge av klage i RJS100 Forvaltningsrett Klage over eksamensresultat - Holtet Institutt for økonomifag /Andreas Galtung Høgskolen i Oslo og Akershus /Jens

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00028-78 ndertegnet avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Geir Kirkerud Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen 02.07.2017

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-61 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser - 3EDM300 Praktisk eiendomsmegling 3 - Februar 2017 ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag Rune Fossum Offl 26 femte ledd Stab,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-2 Presisering regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Arkivseksjonen /Atle Johansen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I, 17/00028-81 ndertegnet avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Espen Stranger-Johannessen Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen 044,

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00017-2 Svar på klage - Stiftelsen elverhøy Lokaler masterproduksjon - DNF - Stiftelsen Elverhøy Magnus Kristiansen Den norske filmskolen /Maria Elisabeth Heilandt Bang 20.02.2017 035,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01565-3 Retur av signert arbeidsavtale EFL Tilsettingssak - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01606-3 Retur av signert

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-37 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Kari Kristine Heggstad Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-38 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal , 17/00031-22 Svar på søknad om ekstra driftstilskudd til doktorgradsstipendiater Søknad om midler til språkvask til Forskningsutvalget Lillehammer Anne Jørgensen Nordli Ledelsens stab, HiL /Lars Fredrik

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-99 Tillatelse til elektronisk tilgjengeliggjøring i Høgskolen i Hedmarks åpne institusjonelle arkiv (BRAGE hihm) Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01085-9 Svar på klage på sensur til eksamen i PSY2202 Arbeids- og organisasjonspsykologi I, 14/90-14 Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Gro Myrum Dok. dato: 04.01.2016

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00028-79 ndertegnet avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Mustafa Ytreland Dale Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-74 ndertegnet kjøp av undervisningstjenester ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag niversitetet i Tromsø - Norges Arktiske universitet 30.05.2017 212 I, 17/00073-40 ndertegnet

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01069-7 Svar på søknad om videre permisjon Studieadministrasjonen /Arne Jensen Dok. dato: 22.06.2015 Arkivdel: Student I, 14/01086-10 Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal N, 17/00078-82 Prosjektgodkjenning - Helse og omsorg RKK Vefsn M3 7,5 stp - Prosjekt 93672 Helse og omsorg lederutdanning 2017 i samarbeid med Fagakademiet og Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S, 17/00090-22 Svar på søknad om eksamen som privatist Ine Krekvik 25.01.2017 Sakarkiv, 17/00090-27 Svar på søknad om ny eksamen som privatist Guro Tuer 27.01.2017 Sakarkiv, 17/00090-37 Svar

Detaljer

Inngående eksternt produsert, 14/01175-22 Personalpolitikk og medbestemmelse i omstillingsprosesser

Inngående eksternt produsert, 14/01175-22 Personalpolitikk og medbestemmelse i omstillingsprosesser I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/01154-5 Opprettholdelse av sensurvedtak Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/01156-4 Opprettholdelse av sensurvedtak Studentmappe

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00154-5 ndertegnet avtale om leie av lokale 3.4.2017 tleie av lokaler - Hamar - 2017 Tekna distriktskontor Hedmark Oppland Stab, campus Hamar /Gunn Falchenberg Walstad Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal , 17/00019-5 Svar på klage på sensur til eksamen i RJS100 Forvaltningsrett Klage over eksamensresultat - Holtet Lars Erik Holtet Stab, campus Rena /Kristin Rikenberg 03.02.2017 I, 17/00036-87 ndertegnet

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02234-127 ndertegnet avtale om frikjøp av Stein Antonsen - Prosjekt 93413 - Prosjekt knyttet til Skatteetaten ØLR - Arbeidskontrakter - BOA Rena 2015 Stab, campus Rena /Elin Marie Paulsrud

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal X, 14/021- Møteinnkalling AUHS: Ansettelsesutvalg for helse- og sosialfag 13.10.2015 Ansettelsesutvalg - Avdeling for helse- og sosialfag 07.10.2015 X, 14/02167-26 Møteinnkalling AUØSS : Ansettelsesutvalg

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00028-28 ndertegnet avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Asbjørn Olav Pedersen Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-9 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 25.02.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 20.02.2015 Arkivdel:

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00036-8 Egenmeldt sykefravær 4. kvartal 2015, RA-0182 Egenmeldt sykefraværsstatistikk 2015 Statistisk sentralbyrå Offl 13 Dok. dato: 08.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S X, 17/00003-12 Protokoll Tilsettingsutvalget 22.3.2017 Tilsettingsutvalget Personal- og organisasjonsseksjonen, HH /Anne Christel Johnsgaard Dok. dato: 22.03.2017 Arkivdel: Sakarkiv I, 17/00036-64

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/046-13 Påminnelse - Frist for innsendelse av refusjonskrav - Personalmappe - NAV Alna Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/01157-5 Vedrørende oppsigelse av studieplass Studentmappe - tgående internt produsert, 14/01201-4 Vedrørende klage på sensurvedtak Studentmappe - Dok. dato: 24.08.2014

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01591-7 Referat avdelingsråd AL 26.01.2016 Avdelingsråd AL Avdeling for lærerutdanning /Håvard lstein Dok. dato: 27.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/03454-8 Kontrakt - gjesteforeleser

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00099-3 Påminnelse om forslag til representanter til Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) fra 1.1.2018 Komite for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif)-komiteen

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02137-12 Melding om tilsetting - Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Personal I, 14/02137-13 ndertegnet arbeidsavtale gjeldende fra 01.08.2015 Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01614-1 - - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Sakarkiv 12.12.2014, Besvart pr telefon tgående internt produsert, 14/01614-2 - - Dok. dato: 26.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00202-9 Tilsagnsbrev om midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak Skogsjerv Skogsjerv - Bestand og konfliktreduksjon - Prosjektnr 66067 Fylkesmannen i Hedmark Stab, campus Evenstad

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S, 17/00276-6 Tilbud om tilsetting som undervisningsleder Tilsettingssak - Lillehammer - DNF - ndervisningsleder - Bachelor Arne Dahr Offl 25 første ledd - og organisasjonsseksjonen, HIL /Marit

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-108 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Håkon Rønes Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02000-8 Møteinnkalling Høgskolestyret 04.02.2015 Høgskolestyret Offl 25 1. ledd Høgskoleledelsen /Lise Iversen Kulbrandstad Dok. dato: 30.01.2015 Arkivdel:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05151-9 Refusjon av sykepenger - Nav Nordre Aker, 14/05361-10 Refusjon av sykepenger - NAV Gamle Oslo I, 14/05439-41 Kontrakt om sensur - BA i kunst og design - ZKD2K09 - Nina Vestby Sensoroppnevning

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01002-158 Fo tildelingsbrev 2015-16 - svarbrev til alle søkere vedlagt AL Fo-midler 2015-2016 Avdeling for lærerutdanning /Nina Grieg Viig Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 I, 15/01803-4

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, 15/00052-2 Årsoppgave for AGA - Følgeskriv til lønns- og tr.oppgaver for 2014 - endringsmelding Årsoppgave for arbeidsgiveravgift Økonomienheten /Gunnar V. Grunnaleite Dok. dato: 12.02.2015 Arkivdel:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, 14/00036-8 Tilbud om ansettelse Høgskolelektor i design/bachelorkoordinator 100 prosent/avd. for design Kate Elin Madsen Personalenheten /Linda Opshaug Dok. dato: 24.11.2014 Arkivdel: KHiB Personal

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I, 17/00101-22 ndertegnet kontrakt om sensurering - Masterthesis in sustainable aguriculture - Våren 2017 AØL - Sensorkontrakter 2016/2017 Mette Goul Thomsen Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00037-3 Etterlyser svar - Personvernombudsordningen ved nye Høgskolen i Innlandet Personvernombudsordningen ved Norsk senter for forkningsdata AS (NSD) Norsk senter for forskningsdata

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-16 Referat fra TN ledermøte 12.05.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00016-18

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01594-6 Signert avtale nordiske nyanser i møtet med globale utfordringer - NPHE2015/10105 Nordplus 2014-2016 Centre for International Mobility Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: 10.08.2015

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00021-3 Årsrapport 2015 Bedriftshelsetjeneste M3 Helse AS Dok. dato: 30.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv - 2015 Arkivkode: 254, Tatt til orientering tgående internt

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01057-3 Melding om gjenopptak av studier Silja Solvang Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese D Hitland 25.08.2015, Besvart med utgående dokument I, 15/01058-6 Søknad om permisjon

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02247-4 Søknad om permisjon Foreldrepermisjon Offl 13 jfr Fvl 13.1 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2 Besvart med utgående

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02132-3 Signert kontrakt om praksisplass Tilsagn om tilskudd Offl 13 jfr Fvl 13.1 HR-avdelingen Dok. dato: 07.12.2016

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I, I, 14/00012-5 Kunst- og designhøgskolen i Bergen - leiekontrakt og husleie Kontrakt - Statsbygg - Møllendalsveien 61 Statsbygg /Steinar Gjerde Økonomienheten /Øivind Skaar Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00082-7 Tilbud om forlenget tilsetting som høgskolelektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalmappe - første ledd Dok. dato: 09.12.2015 Arkivdel: Personal I, 14/00082-8 Signert

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02036-7 - - Dok. dato: 08.08.2016 Arkivdel: Sakarkiv 226, 14/02036-9 - - Avdeling for økonomi- og ledelsesfag /Peer Jacob Svenkerud Dok. dato: 22.08.2016 Arkivdel: Sakarkiv 226, 14/02036-10

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02147-97 ndertegnet Årlig avtale om praksisopplæring i barnehagelærerutdanningen studieåret 2016-2017 LNA - Partneravtaler for førskolelærerutdanningen 01.08.2013-31.07.2017 - Langtidsavtaler

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00043-16 Taushetserklæring - ***, kontroll av el.anlegg - Taushetserklæring eksterne Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv - 2015 Arkivkode:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S Mottaker: N, 15/01306-98 Søknad om tilgang til FS for Miriam Aaberg Tilgang til Felles Studentsystem (FS) ved Høgskolen i Bergen Seksjon for utdanning /Maj Brit Iden Brukerservice /Gunhild

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-13 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RA til RFK: tillatelse

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 18.6.2012-24.6.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A, 2006/00337-004 X Datert: 14.05.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer