Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S, 14/ Tilbud om forlenget tilsetting som høgskolelektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalmappe - første ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Signert arbeidsavtale - Personalmappe - første ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning, 14/ Midlertidig innplassering fra ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) Personalmappe -, 14/ Midlertidig innplassering i stilling fra ved Høgskolen i Sørøst-Norge Personalmappe -, 14/ Tilbakemelding Statsbygg Campusutvikling HBV - Campus Ringerike Ozren Lozo, Statsbygg Campus /Johnny Thorsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 030 I, 14/ Referat fra arbeidsmøtet Campusutvikling HBV - Campus Ringerike Statsbygg Campus /Johnny Thorsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 030

2 I,, N, X, S I, 14/ Invitasjon til å delta i pulje 4 i ngdomstrinn i utvikling HT - IPS - prosjekt nr ngdomstrinn i utvikling tdanningsdirektoratet Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665, 14/ Midlertidig innplassering i stilling fra ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) Personalmappe -, 14/ Tjenestebevis - attest Personalmappe - Personalavdelingen /Elisabeth Ernø Borhaug Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Svar på søknad om permisjon Studentmappe - Fakultet for Helsevitenskap /Hanne Hopmark Dok. dato: Arkivdel: Student 52, 14/ Midlertidig innplassering i stilling fra ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) Personalmappe -, 14/ Midlertidig innplassering i stilling fra ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) Personalmappe -

3 I,, N, X, S, 14/ P-sak 11/15 Ny vurdering av antologi ift HRs kriterier Publiseringsutvalg HBV Eli Kari Høihilder Biblioteket /Kari Fagerjord Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 14/ Referat fra publiseringsutvalget Publiseringsutvalg HBV Biblioteket /Kari Fagerjord Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012, 14/ Melding om innvilget permisjon Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Vedrørende søknad om forlenget permisjon Personalmappe - Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 14/ Hovedregler for økonomiforvaltningen ved HBV Økonomiforvaltning HBV, hovedregler og prinsipper budsjettfordelingsmodell Økonomiavdelingen /Terje Thomassen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 11, 14/ Opprykk til stilling som førsteamanuensis Personalmappe - Personalavdelingen /Anne Britt Bergan

4 I,, N, X, S, 14/ Midlertidig innplassering i stilling fra ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) Personalmappe -, 14/ Tilbud om tilsetting i fast stilling som spesialbibliotekar ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Opprykk til stilling som dosent Personalmappe - første ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Tilbud om forlenget tilsetting i midlertidig 20 % oppdragsstilling som rådgiver ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Midlertidig tilsetting i 20 % stilling som prosjektrådgiver - Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 14/ Overføring av midler - Statkraft prosjekt TEKMAR - IMAR - prosjekt nr Statkraft - ph.d prosjekt - Maritimt fagområde niversitetet i ppsala Økonomitjenester /Rune Øystein Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666, 14/ Offer of employment Ref. nr 14/89 - Tre faste 100 % stillinger som førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor i datateknikk - TEKMAR - Fakultet for teknologi og maritime fag - Campus Kongsberg første ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

5 I,, N, X, S I, 14/ Signert arbeidsavtale Personalmappe - Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Omdisponering av stilling - overføring til MTDI Personalmappe - Personalavdelingen /Simen Strømmen Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 14/ Overføring til MTDI Personalmappe - Personalavdelingen /Simen Strømmen Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Tone Gran Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert arbeidsavtale - Elise Håheim Campus - Korttidsengasjement arbeidsavtaler - diverse Elise Håheim Campus Vestfold /Britt Karin Johnsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2, Tatt til etterretning I, 15/ Signert kontrakt - Ingebrigt Aasbø - BBED2020K HS - Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - sensorer / sensur Ingebrigt Aasbø Seksjon eksamen /Berit Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441, Tatt til etterretning, 15/ Sensoroppdrag - Line Constance Holmsen - VPHMPS8100 HE - Fakultet for helsevitenskap - sensorer / sensur Line Constance Holmsen Seksjon eksamen /Inger Johanne Huse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441

6 I,, N, X, S, 15/ Sensoroppdrag - rd Vikøren - VPHMPS8100 HE - Fakultet for helsevitenskap - sensorer / sensur Fakultet for Helsevitenskap /rd Vikøren Seksjon eksamen /Inger Johanne Huse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441, 15/ Sensoroppdrag - Ingvild Therese Sagedal - VPHMPS8100 HE - Fakultet for helsevitenskap - sensorer / sensur Ingvild Therese Sagedal Seksjon eksamen /Inger Johanne Huse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441, 15/ Sensoroppdrag - Inger Johanne Øverberg Kraver - BSPL306 HE - Fakultet for helsevitenskap - sensorer / sensur Fakultet for Helsevitenskap /Inger Johanne Øverberg Kraver Seksjon eksamen /Inger Johanne Huse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441, 15/ Kontrakt om sensur - Stein Løvgaard - MKARV430 HT - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap - sensorer / sensur Stein Løvgaard Seksjon studieadministrative tjenester /Mette Larsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 441 X, 15/ Tilsettingsutvalg for dosenter og professorer - protokoll - Tilsettingsutvalg for dosenter og professorer - innkallinger og protokoller Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 15/ Tilsettingsutvalg - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap - protokoll - Tilsettingsutvalg - HT - Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap - innkallinger og protokoller 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012

7 I,, N, X, S X, 15/ Tilsettingsutvalg - Fakultet for teknologi og maritime fag - protokoll - Tilsettingsutvalg - TEKMAR - Fakultet for teknologi og maritime fag - innkallinger og protokoller 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/ Midlertidig innplassering i stilling fra ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) Personalmappe - X, 15/ Signert protokoll lønnsforhandlinger Møteinnkallinger og protokoller lønnsforhandlinger 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Protokoll - Tilsettingsråd Tilsettingsråd 2015 for teknisk - administrative stillinger - Innkallinger og protokoller Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 I, 15/ Informasjon om endringer i budsjett for Erasmus+ global mobilitet 2016 Seksjon for Internasjonalisering - prosjekt nr Erasmus+ Global mobilitet SI Erasmus Seksjon internasjonalisering /Heidi Tovsrud Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666, 15/ Tilbud om tilsetting i midlertidig stilling som professor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalmappe - første ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.2

8 I,, N, X, S, 15/ Tilbud om tilsetting i midlertidig stilling som høgskolelærer ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalmappe - første ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Lønnskostnaders effekt på sportslige prestasjoner - En analyse av norsk og svensk fotball Ali Zagheri Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Fysisk aktivitet og arbeidsevne - En undersøkelse av sammenhengen mellom arbeidstakeres fysisk aktivitetsnivå, deres generelle helse og arbeidsevne Sverre Haugli Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Supplier evaluation criteria Thanh Thu Thi Vo Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Sponsing - Hvordan påvirker budskapsform i sponsorsammenheng forbrukers oppfatning av sponsor? Tine Ingebo Alfredsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Merkeopplevelse og betalingsvillighet Tine Holm-Hansen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning

9 I,, N, X, S I, 15/ Prosjekttypens betydning for valg av suksessfaktorer Victoria Selbæk Dessen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Kriterier for leverandørutvelgelse Marianne Roheim Tomren Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Internasjonale virksomheters forhold til bærekraftig utvikling - Kunnskap, holdning og atferd Synne Merete Bakkalia Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Balansert målstyring - Kartlegging av praksis i norske bedrifter Noman Ahmad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/ Kvalitet på samarbeid mellom leverandør og kunde - Hvordan kan det forbedres? Anne Kristin lleland Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning, 15/ Tilbud om tilsetting i fast 66,67 % stilling som renholder ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personal

10 I,, N, X, S X, 15/ Ferdig godkjent kunngjøringstekst Ref. nr 15/ % fast stilling som førsteamanuensis / førstelektor / høgskolelektor innen juridiske fag - HS- Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap - Campus Ringerike Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert Erasmus+ mobilitetsavtale - Tine Viveka Westerberg Erasmus+ ansattmobilitet Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Tine Viveka Westerberg Seksjon internasjonalisering /Anne Kari Voldum Simonsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 072, Tatt til orientering I, 15/ Bekreftelse på Erasmus+ utvekslingsopphold (lærermobilitet) - Tine Viveka Westerberg Erasmus+ ansattmobilitet Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Tine Viveka Westerberg Seksjon internasjonalisering /Anne Kari Voldum Simonsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 072, Tatt til orientering, 15/ Signert Erasmus+ stipendavtale - Tine Viveka Westerberg Erasmus+ ansattmobilitet Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Tine Viveka Westerberg Seksjon internasjonalisering /Anne Kari Voldum Simonsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 072, 15/ Tilbud om forlenget midlertidig tilsetting i stilling som prosjektleder - fusjonsprosjektet HSN Personalmappe -, 15/ Tilbud om forlenget tilsetting som høgskolelektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalmappe - første ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal

11 I,, N, X, S, 15/ Tilbud om tilsetting i fast stilling som høgskolelektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalmappe - første ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Tilbud om forlenget tilsetting som førsteamanuensis ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalmappe - første ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Emneplan_EL-POM1000_1_Kull-2014H_ pdf TEKMAR - Fakultet for teknologi og maritime fag - Studieplaner og emneplaner - Kull høst 2014 Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Merete Elisabeth Hovet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 412, 15/ Høringssvar - endringer i universitets- og høyskoleloven Høring - endringer i universitets-og høyskoleloven Kunnskapsdepartementet Seksjon studiekvalitet /Bjørnulf Stokvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 400, 15/ Tilbud om tilsetting i vikariat - 66,67 % stilling som renholder ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Tilbud om tilsetting i fast stilling som førstelektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Ref. nr 15/73 2. gangs utlysning % fast stilling - Førsteamanuensis/førstelektor i varehandelsledelse Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

12 I,, N, X, S, 15/ Tilbud om tilsetting i oppdragsstilling som prosjektkoordinator for delprosjekt MARFAG2020 ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Ref nr. 15/77 - Oppdragsstilling som prosjektleder - MARFAG2020 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 X, 15/ Opprettelse av prosjekt nr Oppdrag Fork Point AS TEKMAR - IMST - prosjekt nr Fork Point AS - Sensorteknologi Regnskapsseksjonen /Britt Jorunn Langøy Offl 14 Økonomitjenester /Rune Øystein Sandaker Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665, 15/ Tilbud om tilsetting i 20 % midlertidig stilling som førsteamanuensis II ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Tilsetting i midlertidig 20 % stilling som førsteamanuensis II - TekMar - Campus Kongsberg - første ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2, 15/ Tilbud om tilsetting i fast stilling som førstekonsulent ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Ref nr. 15/88 - Fast 100 % stilling som førstekonsulent ved Fakultet HT - Campus Vestfold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 15/ Ny innstilling - førstekonsulent - HT - PP2 Ref nr. 15/88 - Fast 100 % stilling som førstekonsulent ved Fakultet HT - Campus Vestfold Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Vibeke Bredahl Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning X, 15/ TR 2015/82 Tilsetting i fast stilling som førstekonsulent ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Ref nr. 15/88 - Fast 100 % stilling som førstekonsulent ved Fakultet HT - Campus Vestfold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

13 I,, N, X, S X, 15/ Godkjent kunngjøringstekst - ref. nr 15/90 Ref. nr 15/90 Fast 100 % stilling som førsteamanuensis i samfunnsfagdidaktikk - HT Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Godkjent kunngjøringstekst - ref. nr 15/89 Ref. nr 15/ stillinger som dr.gradsstipendiat i karriereveiledning - HT - Campus Drammen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2, 15/ Tilbud om tilsetting som førsteamanuensis II i fast stilling ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold HE - Fakultet for helsevitenskap - fast 20 % stilling som førsteamanuensis II - Tilsetting ved kallelse - Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilbud om tilsetting i midlertidig stilling som professor II ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold Tilsetting av professor II i naturfagdidaktikk - HT første ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Godkjent kunngjøringstekst - ref. nr 15/93 Ref. nr 15/ midlertidige stillinger som professor II i statsvitenskap knyttet til master i Human Rights and Multiculturalism - HT - Campus Drammen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Godkjent kunngjøringstekst - ref. nr 15/94 Ref. nr 15/94 Midlertidig stilling som professor II i rettsvitenskap knyttet til master i Human Rights and Multiculturalism - HT - Campus Drammen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2

14 I,, N, X, S X, 15/ Godkjent kunngjøringstekst - ref. 15/102 Ref. 15/102 Fast 100 % stilling som professor i profesjonskunnskap om vold og overgrep - HT - Campus Drammen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Godkjent kunngjøringstekst - ref. 15/91 Ref. 15/91 Fast 100 % stilling som førsteamanuensis i norsk litteraturvitenskap - HT - Campus Drammen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Godkjent kunngjøringstekst - ref. 15/92 Ref. 15/92 Fast 100 % stilling som førsteamanuensis i norsk/norskdidaktikk - HT - Campus Drammen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Godkjent kunngjøringstekst - ref. 15/103 Ref. nr 15/103 Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap - HT - Fast 100 % stilling som førsteamanuensis i karriereveiledning og etikk - Campus Drammen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Signert kontrakt Samarbeid - Noklus NOKLS Buskerud Fakultet for Helsevitenskap /Lise Gladhus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 081, Tatt til etterretning X, 15/ Godkjent kunngjøringstekst - ref. 15/104 Ref. nr 15/104 Stipendiat i barnehageforskning - HT - Campus Vestfold / Campus Drammen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216

15 I,, N, X, S X, 15/ Godkjent kunngjøringstekst - ref. 15/105 Ref. 15/105 Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap - HT - Stipendiat i utdanningsledelse - Campus Vestfold / Campus Drammen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 X, 15/ Godkjent kunngjøringstekst - ref. 15/106 Ref. 15/106 Stipendiat i pedagogikk - HT - Campus Vestfold / Campus Drammen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 X, 15/ Godkjent kunngjøringstekst - ref. 15/107 Ref. nr. 15/107 Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap - Stipendiat i spesialpedagogikk Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/ Midlertidig innplassering i stilling fra ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) Personalmappe -, 15/ Midlertidig innplassering i stilling fra ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) Personalmappe -, 15/ Midlertidig innplassering i stilling fra ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) Personalmappe -

16 I,, N, X, S, 15/ Tilbud om lederutvikling for Ringerike kommune Lederutvikling - Ringerike Kommune Ringerike kommune Handelshøyskolen og fakultet for samfunnsvitenskap /Hans Anton Stubberud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665 I, 15/ Søknad om opptak til enkeltemner - vår 2016 Opptak enkeltemner vår Seksjon studieadministrative tjenester /Ingvild Skarsaune Strande Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 511 I, 15/ Søknad om opptak til enkeltemner - vår 2016 Opptak enkeltemner - vår Seksjon studieadministrative tjenester /Ingvild Skarsaune Strande Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 511 I, 15/ Søknad om innpassing - SA513 m/ dokumentasjon Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Ingvild Skarsaune Strande Dok. dato: Arkivdel: Student 52 I, 15/ Meldeskjema for skade eller ulykke hos student Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Stine Beate Bergestuen Dok. dato: Arkivdel: Student 52, Tatt til orientering

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00290-73 Brukerutvalget, samtlige referater Campusutvikling Kongsberg - KKP OEC Consulting AS Campus Kongsberg /Laila Gustavsen Dok. dato: 02.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv 030, Tatt til

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00863-10 Bekreftelse på mottatt oppsigelse av stilling Personalmappe - Offl 25 Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Dok. dato: 03.12.2015 Arkivdel: Personal N, 14/00863-11 Vedr. oppsigelse

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00185-7 Offer of employment Personalmappe - Offl 25 første ledd Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Dok. dato: 13.11.2015 Arkivdel: Personal 221 I, 14/00290-68 Signert avtale om kjøp

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00344-3 Sier opp sin stilling Personalmappe - Personalavdelingen /Mona Hyllseth Matsen Dok. dato: 20.09.2015 Arkivdel: Personal I, 14/00344-4 Kopi av brev - Vedtak om uførepensjon Personalmappe

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00210-15 Signert arbeidsavtale samt signert skjema for melding om prøvetidsreglene Personalmappe - Offl 25 Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Dok. dato: 17.11.2015 Arkivdel: Personal

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00181-38 Harmonisering av timesatser i MARKOM2020 MARKOM2020 Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Jørn Kragh 666 I, 14/00369-9 Contract of employment Personalmappe - Personalavdelingen

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00324-26 Signert partnerskapsavtale - samarbeid om praksisopplæring - mellom Tanum skole, Bærum kommune og HBV Praksisskoleavtaler / partnerskapsavtaler - Samarbeidsavtaler om praksisopplæring

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00703-10 Søknad om 4. gangs eksamensforsøk - MPSF1101 Studentmappe - Seksjon eksamen /Ranveig Bakka Dok. dato: Arkivdel: Student 23.09.2015, Besvart med utgående dokument I, 14/00742-8

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/00143-11 Innstilling ang. søknad om ulønnet permisjon Personalmappe - Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Fakultet for Helsevitenskap /Anne Marie Gran Bruun Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00080-20 Budsjett brukeravhengige driftskostnader 2016 - kontrakt 9298 - Campus Vestfold Husleieregulering - leiekontrakter - driftskostnader Statsbygg region Sør Campus Dok. dato: 02.11.2015

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00680-11 Vedtak om tilrettelagt eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Lise Neneva Rambø Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/01498-6 Søknad om opprykk etter oppnådd doktorgrad Personalmappe

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00105-26 Refusjonskrav lønnstilskudd 01.04.2015-30.06.2015 Personalmappe - NAV Tiltak Buskerud Personalavdelingen /Gunn Inger Svendsrud Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, 14/00337-12 Vedtak om tilrettelegging

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00290-78 Vedrørende fakturering av Trådløst, Trådfast og AV Campusutvikling Kongsberg - KKP Kongsberg Kommune Campus Kongsberg /Laila Gustavsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 030, 14/00369-8

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00314-3 Søknad om permisjon høsten 2015 Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Kent Wold Christensen Dok. dato: 21.08.2015 Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument U, 14/00314-4

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00120-4 Vedtak om godkjenning av realkompetanse Bachelorgrad - Studieavdelingen /Tove Kristin Brokke 463 I, 14/00139-11 Signert kontrakt - sakkyndig bedømming Personalmappe - Torill Moen

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00337-13 Svar på klage over karakterfastsetting - RR-VER3000 Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: Arkivdel: Student, 14/00503-13 Svar på klage over karakterfastsetting

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01709-4 Vedtak om innpass av JR1550 mot MRAD608 Studentmappe - Seksjon studieadministrative tjenester /Stine Beate Bergestuen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/01984-41 Samarbeidsavtale

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00014-8 Bekreftelse på varig adresseendring med ettersending av post - studiested Kongsberg Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS Posten og Bring Kundeservice Campus Kongsberg

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00167-2 Vedtak om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 26.11.2015 Arkivdel: Student, 14/00777-12 820233 - Likviditetsrapport

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00143-9 Maksdato sykepenger Personalmappe - Personalavdelingen /Mari Bogen Sparby Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 I, 14/00167-1 Søknad om tilrettelegging ved eksamen Studentmappe - Seksjon

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00004-41 Kompetanse for kvalitet - Regnskapsrapport studieåret 2014/2015 HT - Prosjekt nr. 48018-48019 - 48020-48021 - 48026-48028 - 48100-48101 - 48102-48103 - 48104-48105 - 48106-48107

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00450-6 Referat - Oppfølgingsmøte individuell omstillingsavtale Personalmappe - Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap /Jørn Nyberg Fakultet for Humaniora og tdanningsvitenskap

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00181-37 Kopi av brev - Vedrørende søknad om støtte til revisjon av maritim lærebok MARKOM2020 Kunnskapsdepartementet Fakultet for Teknologi og Maritime fag /Jørn Kragh Dok. dato: 23.11.2015

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00143-12 Melding om innvilget ulønnet permisjon Personalmappe - Personalavdelingen /Anne Britt Bergan Dok. dato: 14.12.2015 Arkivdel: Personal X, 14/002-6 Informasjon - ansvarsområder Personalmappe

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00409-6 Vedrørende krav i.h.t. Hovedtariffavtalen i staten pkt. 2.3.4 - særlige grunnlag Personalmappe -, 14/01055-10 Vedrørende krav i.h.t. Hovedtariffavtalen i staten pkt. 2.3.4 - særlige

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00309-18 Innkalling til møte i Fo-utvalget 14.09.2015 - agenda og vedlegg Fo utvalg - HBV Forskningsavdelingen /Mette Lene Falck-Pedersen Forskningsavdelingen /Mette Lene Falck-Pedersen

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00369-7 Saksfremlegg DP/HE - 15/38 - Forlenget midlertidig tilsetting i 20 % stilling som professor II Personalmappe - Dok. dato: 09.12.2015 Arkivdel: Personal X, 14/00635-10 Rutinebeskrivelser

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00404-6 Søknad om tilrettelegging ved eksamen Dok. dato: 07.09.2015 Arkivdel: Student I, 14/00857-13 Korrigert avvisning - Avlevering fra Høgskolen i Buskerud Konvertering og avlevering

Detaljer

Arkivrutiner Personalsaker HBV

Arkivrutiner Personalsaker HBV Arkivrutiner Personalsaker HBV Med personalsaker menes dokumentasjon som vedrører virksomhetens forhold til den ansatte. Innhold Tilsetting... 2 Permisjon... 3 Opprykk... 3 Oppsigelse... 4 Pensjon... 5

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00279-27 Anmodning om utbetaling av tilskudd til VRI fase III Vestfold for skrivestøtte til søknad for programperioden 2014-2017 VRI 3 - TEKMAR - Prosjekt nr. 36040 - Hovedprosjekt - styringsgruppe

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00120-3 Vedtak om godkjenning av realkompetanse Bachelorgrad - Studieavdelingen /Tove Kristin Brokke 463 X, 14/00647-3 Faglig vurdering Studentmappe - Fakultet for Teknologi og Maritime

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I, 14/01569-18 Arbeidsavtale i retur - aksept, perioden 01.08.2016-31.07.2017 Forlengelse av engasjement i bistilling Dok. dato: 03.05.2016 Arkivdel: Personal 215 04.05.2016, Tatt til etterretning I, 14/01885-19

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00128-18 Oppfølgingsplan ved sykemelding Personalmappe - Campus /Johnny Thorsen Dok. dato: 02.11.2015 Arkivdel: Personal, 14/00128-19 Oppfølgingsplan og referat fra dialogmøte Personalmappe

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00080-17 Varsel om husleiereguleing - Campus Vestfold Husleieregulering - leiekontrakter - driftskostnader Statsbygg region Sør Campus Dok. dato: 24.09.2015 Arkivdel: Sakarkiv 030 I,

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-37 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Kari Kristine Heggstad Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-38 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01112-5 Klage på sensur til eksamen i PSY2204 Personlighetspsykologi Studentmappe - I, 14/01473-7 Klage på sensur til eksamen i KARR3003 Arbeid, utdanning og sosial inkludering MKARV430

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00098-2 Forlengelse i vikariat som førstekonsulent ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring Ansettelse førstekonsulent AØV-L Dok. dato: 22.12.2014 Arkivdel: Personal

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/03190-5 Oppnevning av studentrepresentanter til HSNs klagenemnd HSN klagenemnd Rektors ressursgruppe /Jens Petter Aasen Studieavdelingen /Anne Gwendoline Fængsrud Dok. dato: 14.01.2016

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 15/00261-2 Mottatt klage på karaktersetting MHV146 - Høst 2014 Klage på karaktersetting MHV146 Institutt

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01030-8 Innstilling - stipendiat Tilsettingssak - AIØ - Institutt for elektrofag - Stipendiat 1-2 Wireless Sensor Networks HR Rekruttering /Kjersti Saltnes HR Rekruttering /Kjersti Saltnes

Detaljer

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte

Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets-

Detaljer

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14.

SAK 02/15 - Godkjenning av innkalling. Godkjenning av møteprotokoll fra 12.12.14. MØTEBOK FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Fredag 13.februar 2015 - Campus Kongsberg Styreleder/rektor Petter Aasen, varamedlem Christian Brørs,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01255-9 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 13.05.2016 Arkivdel: Student I, 14/01629-8 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 19.05.2016 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00291-25 Kopi av brev - Statsbygg/arkitekter - om Samskipnadens arealer i nybygg Campusutvikling HBV - Campus Ringerike Ozren Lozo, Statsbygg Campus /Johnny Thorsen 030 I, 14/00363-15 Innvilgelse

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal I,, N, X, S I, 16/00047-3 Signert sensorkontrakt - BMET3010K Gunnar K Berge Seksjon eksamen /Berit Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/00070-15 Signert sensorkontrakt -SO-FAG1000 Handelshøgskolen

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/03255-3 tlysning av tdanningskvalitetsprisen 2016 tdanningskvalitetsprisen Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKT) Seksjon for utdanning /Anne Gro Dalland Dok. dato: 28.04.2016

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-99 Tillatelse til elektronisk tilgjengeliggjøring i Høgskolen i Hedmarks åpne institusjonelle arkiv (BRAGE hihm) Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/06198-2 RS. Sandnes k. Lunde gnr 47. Regplan for et område S for Ganddal Skole. Internt reg.skjema. Sandnes k. Lunde gnr 47.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02132-3 Signert kontrakt om praksisplass Tilsagn om tilskudd Offl 13 jfr Fvl 13.1 HR-avdelingen Dok. dato: 07.12.2016

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-2 Presisering regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Arkivseksjonen /Atle Johansen Dok. dato:

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01366-13 Sensorbrev -, 14/01394-17 Sensorbrev - JS2006 Norske og internasjonale rettslige institusjoner Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu, 14/01394-18 Sensorbrev - JS2004 Erstatningsrett

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-74 ndertegnet kjøp av undervisningstjenester ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag niversitetet i Tromsø - Norges Arktiske universitet 30.05.2017 212 I, 17/00073-40 ndertegnet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/01871-3 Time k. Re gnr 3. Reguleringsplan for Re og Svertingstad - boligområde, plan 1121.0442.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 99/01262-61 Ny revidert budsjett i henhold til epost fra Riksantikvaren 08.06.2015 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00363-16 Søknad - videreføring av 80 % stilling Personalmappe - Personalavdelingen /Wigdis Nygren Nordhus Dok. dato: 09.12.2015 Arkivdel: Personal 221, Besvart med utgående dokument,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/00140-3 Avlagt årsregnskap 2014 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Avdeling for økonomi

Detaljer

Offentlig journal ---------------------------------------------------------

Offentlig journal --------------------------------------------------------- Offentlig journal Journaldato: 18.6.2012-24.6.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A, 2006/00337-004 X Datert: 14.05.2012 Arkiv: ***** Saksans: MATINF-ADM/IRRODNES U.off: Offl. 25 Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00190-36 Sluttmelding, Bachelor i Sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved 517 12.02.2016, Tatt til orientering I, 15/00329-23

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-110 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Susanne Kûker Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok.

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner saker HBV Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse om en student

Detaljer

MØTEBOK - FELLESSTYRET

MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEBOK - FELLESSTYRET MØTEPROTOKOLL Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge DAG 18.12.2015 kl. 10:00 Møtet ble holdt Til stede Møtende varamedlemmer Campus Kongsberg Rune Nilsen, Guri Hjeltnes (delvis

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00108-27 810210 og 820210 NHH Likviditetsrapport for tidsrommet 01.02.2016-29.02.2016 Likviditetsrapporter for 2013, 2014, 2015 Direktoratet for økonomistyring - seksjon for regelverk og

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal , 14/00237-21 Lønnsjustering - vit. ass. Børsprosjektet Dok. dato: 25.02.2016 Arkivdel: Personal 212.14 I, 14/00642-3 Avtale om overføring av ferie 2015 til 2016 Avtaler om overføring av ferie organisasjonsutvikling

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU,

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU, Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 04.11.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 12 X, 15/01485-54 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved 18.10.2016 Fakultetsstyret ved Dok.

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02137-12 Melding om tilsetting - Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Personal I, 14/02137-13 ndertegnet arbeidsavtale gjeldende fra 01.08.2015 Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal

Høgskolen i Sørøst-Norge - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/02785-3 Møteinnkalling Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge 11.12.2015 Fellesstyret for Høgskolen i Sørøst-Norge Høgskolen i Sørøst-Norge /Anita Dale Dok. dato: 03.12.2015 Arkivdel:

Detaljer

Relasjoner. Sektor. Høgskole. Fakultet. Utdanning/ Studium 13.11.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 2

Relasjoner. Sektor. Høgskole. Fakultet. Utdanning/ Studium 13.11.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 2 Relasjoner Sektor Høgskole Fakultet Utdanning/ Studium 13.11.2014 HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD PROFESJONSHØGSKOLEN 2 Relasjoner Relasjoner innenfor økonomiområdet? A-tabell x = b ± b2 4ac avsetning

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/00196-10 Innvilget søknad om forlengelse av studierett Doktorgrad Seksjon for forskerutdanning /Rolf Halse Seksjon for forskerutdanning /Rolf Halse 12.06.2017 I, 14/00535-17 Evaluering

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01523-3 Mandat for utgreiingsarbeid - HiB, HSH, HiSF SAKS - Samarbeid, konsentrasjon og sammenslåing Høgskoledirektøren /Audun Kjørstad Dok. dato: 07.10.2015 Arkivdel: Sakarkiv 321 N,

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/00983-27 Anmodning om midlertidig tilsetting Midlertidig tilsetting organisasjonsutvikling /Susanne Sulen Offl 14 Seksjon for opptak /Heidi Sund Dok. dato: 01.11.2016 Arkivdel: Personal

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/00036-15 Møteinnkalling Styret for høyskolens fond og legater 08.12.2016 Styret for høyskolens fond og legater NHH 2014 - Offl 12 Seksjon for økonomi /Anette ndheim, 14/00168-4 Æresdeklarasjon

Detaljer

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET

Høgskolen i Telemark REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET Høgskolen i Telemark Møtedato: 26.02.09 Saksnummer: Saksbehandler: Anita Dale REFERATSAKER KUNNSKAPSDEPARTEMENTET 21/01 "Statsbudsjettet for 2009 kap. 275 Tildelingsbrev for Høgskolen i Telemark." Brev

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00099-3 Påminnelse om forslag til representanter til Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) fra 1.1.2018 Komite for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif)-komiteen

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00105-6 Tilbud om midlertidig tilsetting (budenhet 90042) Midlertidig tilsetting som studentassistent organisasjonsutvikling /Solbjørg Angeltveit Dok. dato: 10.02.2016 Arkivdel: Personal

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01591-7 Referat avdelingsråd AL 26.01.2016 Avdelingsråd AL Avdeling for lærerutdanning /Håvard lstein Dok. dato: 27.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/03454-8 Kontrakt - gjesteforeleser

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/00079-13 Møteplan - våren 2017 Møteplan for Tilsettingsutvalget organisasjonsutvikling /Sylvi Larsen Dok. dato: 09.01.2017 Arkivdel: Sakarkiv 012.1 X, 14/00091-19

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02769-6 Søknad om permisjon og anbefaling fra instituttet Dok. dato: 02.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, 14/02769-7 Svar på søknad om permisjon Dok. dato: 03.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv X,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01565-3 Retur av signert arbeidsavtale EFL Tilsettingssak - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01606-3 Retur av signert

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, 14/00036-8 Tilbud om ansettelse Høgskolelektor i design/bachelorkoordinator 100 prosent/avd. for design Kate Elin Madsen Personalenheten /Linda Opshaug Dok. dato: 24.11.2014 Arkivdel: KHiB Personal

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01291-17 Tilleggskontrakt Erasmus Pluss 2014 Mobilitet 2015-1-NO01-KA103-013035 Erasmus+ Mobilitetsmidler 2015-2016 Senter for internasjonalisering av utdanning /Vidar Pedersen Internasjonalt

Detaljer

Styremedlem Marit Engeset og styremedlem Terje Vegard Kopperud

Styremedlem Marit Engeset og styremedlem Terje Vegard Kopperud MØTEBOK Fredag 14.mars 2014. Møtet ble holdt Til stede Meldt forfall Thon Åsgårdstrand Hotel Styreleder/rektor Petter Aasen, Styremedlem Øyvind Reidar Bakke, Styremedlem Katrine Stelja, varamedlem Tor

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal , 14/00856-13 Bekreftelse - confirmation og tilsetting i stipendiatstilling Dok. dato: 05.04.2016 Arkivdel: Sakarkiv I, 14/01881-8 Submission of the PhD dissertation - innlevering av PhD oppgave Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02526-9 Signert åremålskontrakt Forlengelse av ansettelsesforhold som doktorgradsstipendiat ved niversitetet i Stavanger

Detaljer

Utgående internt produsert, 14/ Innspill fra Høgskolen i Gjøvik til arbeidet med framtidig struktur i UH-sektoren

Utgående internt produsert, 14/ Innspill fra Høgskolen i Gjøvik til arbeidet med framtidig struktur i UH-sektoren tgående internt produsert, 14/01175-2 Innspill fra til arbeidet med framtidig struktur i H-sektoren Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal X, 14/021- Møteinnkalling AUHS: Ansettelsesutvalg for helse- og sosialfag 13.10.2015 Ansettelsesutvalg - Avdeling for helse- og sosialfag 07.10.2015 X, 14/02167-26 Møteinnkalling AUØSS : Ansettelsesutvalg

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01447-4 Rentefastsettelse for offentlige fond for andre halvår 2016 Gaveforsterkningsordningen Høgskolen i Lillehammer KD - Kunnskapsdepartementet Økonomi og driftsavdeling /Jan Aasen

Detaljer

--------------------------------------------------------- 2011/00483-009 X Datert: 05.11.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM.

--------------------------------------------------------- 2011/00483-009 X Datert: 05.11.2012 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM. Offentlig journal Journaldato: 19.11.2012-25.11.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2004/00368-018 X Datert: 02.11.2012 Arkiv: 221 Saksans: PERS/PERSRAAD U.off: Offl. 13, fvl. 13. Grad: P Sak: Personalmappe

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2009/00088-008 X Datert: 03.05.2011 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2009/00088-008 X Datert: 03.05.2011 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB Offentlig journal Journaldato: 30.1.2012-5.2.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2009/00088-008 X Datert: 03.05.2011 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ADMJACOB U.off: Offl. 13, forvaltningsloven 13 Grad:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02824-4 Søknad om permisjon - BL-D Permisjon - AL Ane Helene Fleime Avdeling for lærerutdanning /Vibeke Aaberg Dok. dato: 27.06.2016 Arkivdel: Student I, 15/03992-7 Søknad om permisjon

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01851-11 Hålandsvegen, Karmøy. Svar på spørsmål om bevaringsgrad Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-178 ndertegnet Avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Amund Botillen Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen 044

Detaljer