Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal"

Transkript

1 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/ Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 15/ Vedrørende ledig stilling som førsteamanuensis/førstelektor i lesevitenskap/spesialpedagogikk, Ansettelse i ledig stilling som førstelektor i lesevitenskap, Til søker Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: tgående internt produsert, 15/ Ny vurdering av søknad om utvidet studierett tvidet studierett Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: Internt notat uten oppfølging, 15/ Saksfremlegg - utvidet studierett tvidet studierett Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: tgående internt produsert, 15/ NFR søknad: The Machine in the Garden, Energy, Industry, Technology in American Culture v/***** NFR prosjekt - The Machine in the Garden, Energy, Industry, Technology in American Culture v/jena Habegger-Conti Norges forskningsråd Offl ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 632 Internt notat uten oppfølging, 15/ Behandling på sirkulasjon: ATN 47/15 Ansettelse av førsteamanuensis i marin teknologi og marine operasjoner ved IKM, Rekruttering førsteamanuensis i marin teknologi og marine operasjoner TN-IKM, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212.1

2 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 15/ Behandling på sirkulasjon: ATN 47/15 Ansettelse av førsteamanuensis i marin teknologi og marine operasjoner ved IKM, for behandling på sirkulasjon Rekruttering førsteamanuensis i marin teknologi og marine operasjoner TN-IKM, Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: tgående internt produsert, 15/ Svar på søknad om endring av individuell utdanningsplan - Godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - Godkjenning av emner Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: tgående internt produsert, 15/ Endret utdanningsplan, Bachelor i nettbasert sykepleie Endret utdanningsplan, Bachelor i nettbasert sykepleie Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om forhåndsgodkjenning av emner Samlesak: IKM - Søknad om forhåndsgodkjenning av emner ved utveksling Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Arkivkode: 516 Besvart med utgående dokument Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om permisjon Permisjon fra studie Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Besvart med utgående dokument Internt notat uten oppfølging, 15/ Dialogmøte I Sykefravær Arkivkode: 214.1

3 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 15/ Oppfølgingsplan og Dialogmøte I Sykemelding Arkivkode: Internt notat uten oppfølging, 15/ Oppfølging ved sykemelding, dialogmøte III Sykefravær Arkivkode: Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om innpass av emne, bachelor i sykepleie Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Besvart med utgående dokument tgående internt produsert, 15/ Innvilget søknad om innpass av emne, bachelor i sykepleie Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: tgående internt produsert, 15/ Avslag på søknad om fjerde forsøk, BSN243 Fjerde gangs eksamen, nettbasert bachelor i sykepleie Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 457 tgående internt produsert, 15/ ndervisning ved niversitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskaplige fakultet - institutt for helsefag, bachelor i sykepleie. Samlesak: Sensur Bachelor IH 2015 ***** Institutt for sosialfag Arkivkode: 453

4 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/ ndervisning ved niversitetet i stavanger, Det samfunnsvitenskaplige fakultet - institutt for helsefag, bachelor i sykepleie Samlesak: Sensur Bachelor IH 2015 ***** Institutt for sosialfag Arkivkode: 453 tgående internt produsert, 15/ ndervisning ved niversitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskaplige fakultet - institutt for helsefag, bachelor i sykepleie Samlesak: Sensur Bachelor IH 2015 ***** Institutt for sosialfag Arkivkode: 453 tgående internt produsert, 15/ Svar på melding om overgang til avtalefestet pensjon Pensjon AFP fra Arkivkode: 235 Inngående eksternt produsert, 15/ Svar på søknad til Regionalt forskningsfond Vestlandet NFR prosjekt - Effektive hotellansatte gjennom IT-basert produktivitetsmetodikk v/***** Regionalt forskningsfond Vestlandet Offl ledd Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 15/ Oppnevning av medlem tll høstfestkomiteen - driftsavdelingen Velferdstiltak 2015 Driftsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til orientering Internt notat uten oppfølging, 15/ Oppnevning av medlem til grillfestkomite - EV Velferdstiltak 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til orientering

5 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/ Oppnevning av medlemmer til høstfestkomite - B Velferdstiltak 2015 niversitetsbiblioteket Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til orientering Internt notat uten oppfølging, 15/ Oppnevning høstfestkomite - SKA Velferdstiltak 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 15/ Svar på tilbud om fast ansettelse Ansettelse som førstekonsulent - fag- og studiesaker ved Adm IH, Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 15/ Trekker søknad om overflytting til is Overflytting - ***** Marte Kristine Arkivkode: Besvart med utgående dokument Internt notat uten oppfølging, 15/ HFA 03/14 Oppnevning av nytt medlem i sakkyndig komité, 50 % stilling drama, , IGIS Rekruttering førsteamanuensis/førstelektor/universitetslektor i drama, 50 % stilling, HF-IGIS, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Internt notat uten oppfølging, 15/ Protokoll fra styremøte sak 20/15 Rekruttering instituttleder SV-HH Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212.1

6 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 15/ HFA 02/15 Ansettelse som førsteamanuensis i samfunnsfag, 1-årig vikariat, , IGIS Ansettelselsesprosess førsteamanuensis i samfunnsfag/historie - ettårig vikariat HF-IGIS, Dok. dato: Arkivdel: Personal Internt notat uten oppfølging, 15/ Vedrørende stilling som postdoktor i lesevitenskap/utdanningsvitenskap, Rekruttering Postdoktor i lesevitenskap/utdanningsvitenskap, HF SLF, Internt notat uten oppfølging, 15/ Oppnevning av intern komite, Rekruttering Postdoktor i lesevitenskap/utdanningsvitenskap, HF SLF, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Orientering om komite til søker, Rekruttering Postdoktor i lesevitenskap/utdanningsvitenskap, HF SLF, Til søker Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat uten oppfølging, 15/ tlysningstekst, ny frist, Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IB, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat uten oppfølging, 15/ Vedrørende stilling som doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap - bærekraftig utvikling, Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IB,

7 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/ Orientering om oppnevning av intern komite i forbindelse med din søknad på stilling som doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap/lesevitenskap, Rekruttering doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap/lesevitenskap, HF-IB, Til søker Internt notat uten oppfølging, 15/ Protokoller fra styrets ansettelsesutvalg Styrets ansettelsesutvalg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012 tgående internt produsert, 15/ Oversendelse Årsrapport 2014: niversitetet i Stavanger Årsrapport planer 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Internt notat uten oppfølging, 15/ Innstilling - forlengelse Lesesenteret universitetslektor kompetanse for kvalitet Ansettelse universitetslektor kompetanse for kvalitet, Internt notat uten oppfølging, 15/ Innkalling til ansettelsesutvalg ved Innkalling og referat til ansettelsesutvalget HF 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012 Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om permisjon fra 2. studieår Grunnskolelærerutdanning trinn Permisjon fra studie, 2. studieår Grunnskolelærerutdanning trinn Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Tatt til etterretning

8 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/ Forespørsel om forlenget utvekslingsopphold ved IMD tvekslingsstudent Institutt for musikk og dans Arkivkode: 516 Inngående eksternt produsert, 15/ Dokumentasjon på praksis 20 uker fra HISF Endring av individuell utdanningsplan- Godkjenning av praksis Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: Besvart med utgående dokument tgående internt produsert, 15/ Vedrørende ledig stilling som doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap/lesevitenskap, Rekruttering doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap/lesevitenskap, HF-SLF, Til søker Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan med fritak fra emne Endring av individuell utdanningsplan med fritak fra emne Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Besvart pr telefon tgående internt produsert, 15/ Hordaland - Pos - Prosjekt: Systematisk elevmedverknad for betre læringsmiljø Eksterne henvendelser 2015 Hordaland fylkeskommune Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 329 tgående internt produsert, 15/ Internasjonalt - Priv - Kurs for Norsk skole på Costa Blanca kysten, Spania Tema Nettmobbing og skjult mobbing Eksterne henvendelser 2015 Norske skole på Costa Blanca - FA Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 329

9 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/ Rogaland - Neg/priv - Rådgivere vd.g.skoler Foredragsholder om mobbing Eksterne henvendelser 2015 Stavanger katedralskole rådgiver Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 329 Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Institutt for petroleumsteknologi Arkivkode: , Besvart med utgående dokument Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Institutt for petroleumsteknologi Arkivkode: , Besvart med utgående dokument Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Institutt for petroleumsteknologi Arkivkode: , Besvart med utgående dokument Inngående eksternt produsert, 15/ Bachelor i historie Endring av individuell utdanningsplan - overgang til bachelor i historie Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om permisjon fra studie Permisjon fra studiet Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Besvart med utgående dokument

10 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/ Påminnelse: Karakterfordeling på masterarbeid - Kvalitetssikring av grunnlagsmateriale Karakterfordeling på masterarbeid niversitets- og høgskolerådet IS Ledelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 400 Internt notat uten oppfølging, 15/ Orientering om oppnevning av sakkyndig komité, Rekruttering doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap, Internt notat uten oppfølging, 15/ Til intern komite, Rekruttering doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om overflytting fra nettbasert bachelor i sykepleie til ordinær bachelor i sykepleie, Institutt for Helsefag Overflytting fra nettbasert bachelor i sykepleie til ordinær bachelor i sykepleie, Institutt for Helsefag ***** Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 514 tgående internt produsert, 15/ Hedmark - oppfrisking av LP Eksterne henvendelser 2014 Tynset kommune tgående internt produsert, 15/ Sør-Trøndelag - Forespørsel Fylkesmann Eksterne henvendelser 2014 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

11 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 15/ Nasjonalt - Forespørsel om samarbeid Eksterne henvendelser 2014 tdanningsforbundet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Nasjonalt - Bidrag høgskulen i Volda Eksterne henvendelser 2014 Høgskulen i Volda Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Internasjonalt - Forespørsel om samarbeid Eksterne henvendelser 2014 Nordic tgående internt produsert, 15/ Nasjonalt - Forespørsel vedr. begrepsforståelse Eksterne henvendelser 2014 Info Vest Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv tgående internt produsert, 15/ Nasjonalt - Tekst om mobbing fra tidligere mobbeoffer Eksterne henvendelser 2014 tgående internt produsert, 15/ Samarbeidsavtale zero Sola kommune Zero Sola kommune Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 666

12 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 15/ Video 4 - firmaattest, Anbud 09/15 2 stk. HD ENG-kamera med tilleggsutstyr Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 045 Internt notat uten oppfølging, 15/ Video 4 - HMS-erklæring, Anbud 09/15 2 stk. HD ENG-kamera med tilleggsutstyr Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 045 Internt notat uten oppfølging, 15/ Video 4 - retningslinjer for etisk handel Anbud 09/15 2 stk. HD ENG-kamera med tilleggsutstyr Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 045 Internt notat uten oppfølging, 15/ Protokoll og habilitetsskjema Anbud 013/15 Infrared Imaging System Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 055 Internt notat uten oppfølging, 15/ Protokoll og habilitetsskjema Anbud 014/15 Free flow electrophoresis apparatus Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 055 Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om forhåndsgodkjenning av fag, master v/ntn Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Arkivkode: , Tatt til etterretning

13 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/ Framdriftsrapport fra doktorgradsveileder (Høst 2014) Samlesak: Framdriftsrapporter ved 2015 ***** Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 621 Internt notat uten oppfølging, 15/ HFA 01/15 Ansettelse i ledig stilling som doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap/estetiske læreprosesser, , IB Rekruttering doktorgradsstipendiat i utdanningsvitenskap, HF-IB, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Nasjonale deleksamener i bachelorstudiet regnskap og revisjon - oppnevning av nasjonalt sensorkorps Oppnevning av sensorer for emnet årsregnskap våren 2015 NOKT IS Ledelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 461 tgående internt produsert, 15/ Avtale om forelesning - Hokksund ***** LP - modellen, læringsmiljø og pedagogisk analyse Kim Aas Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Norsk hotellhøgskole Arkivkode: 516 Besvart med utgående dokument Inngående eksternt produsert, 15/ Delutbetaling til prosjekt : " Minoritet og mangfold i lærerutdanning og skole " NFR prosjekt : "Minoritet og mangfold i lærerutdanning og skole?" frå Regionalt forskingsfond Vestlandet Regionale Forskningsfond Vestlandet Offl ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 632

14 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/ Klage på karaktersetting BSY150 Klage på karaktersetting BSY150 Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 455 Midlertidig svar sendt Inngående eksternt produsert, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse undervisningsledelse i dans, Dok. dato: Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert, 15/ Høring - Ny betalings- og avtalemodell for statlige universiteter og høgskoler Høring - Ny betalings- og avtalemodell for statlige universiteter og høgskoler ninett AS IS Ledelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 008 Inngående eksternt produsert, 15/ Klage på karaktersetting BSY150 Klage på karaktersetting BSY150 Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 455 Midlertidig svar sendt Inngående eksternt produsert, 15/ Klage på karaktersetting MØA120 Klage på karaktersetting MØA120 Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 455 Midlertidig svar sendt Inngående eksternt produsert, 15/ Iverksetting av ordning med ansettelser på innstegsvilkår Iverksetting av ordning med ansettelser på innstegsvilkår Det kongelige kunnskapsdepartement IS Ledelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 212.0

15 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/ Statens kontoplan for statsbudsjettet og statsregnskapet Statens kontoplan for statsbudsjettet og statsregnskapet Det kongelige kunnskapsdepartement IS Ledelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 129

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/00140-3 Avlagt årsregnskap 2014 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Avdeling for økonomi

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/01871-3 Time k. Re gnr 3. Reguleringsplan for Re og Svertingstad - boligområde, plan 1121.0442.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00091-29 Statsbudsjettet for 2015 - Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Statsbudsjettet 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: 13.05.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00190-36 Sluttmelding, Bachelor i Sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved 517 12.02.2016, Tatt til orientering I, 15/00329-23

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00098-2 Forlengelse i vikariat som førstekonsulent ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring Ansettelse førstekonsulent AØV-L Dok. dato: 22.12.2014 Arkivdel: Personal

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 15/00261-2 Mottatt klage på karaktersetting MHV146 - Høst 2014 Klage på karaktersetting MHV146 Institutt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 14/00851-5 Forsand k. Berge gnr 37 bnr 5 Regplan Landa visningssenter. RFK til RA: Søknad Forsand

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00049-2 Refusjonskrav - Funksjonsassistanse Tilsagn om tilskudd til funksjonsassistanse 01.01.2015-31.03.2015 Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU,

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU, Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 04.11.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 12 X, 15/01485-54 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved 18.10.2016 Fakultetsstyret ved Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00047-2 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.04.2015-30.06.2015 - Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.01.2015 - NAV

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 12/03367-15 Eigersund k. Hellvik gnr 60 bnr 10. Skade på kulturminne id 34256. Oversendelse av rapporter.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02132-3 Signert kontrakt om praksisplass Tilsagn om tilskudd Offl 13 jfr Fvl 13.1 HR-avdelingen Dok. dato: 07.12.2016

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Internt notat uten oppfølging, 99/03729-3 Ve. Sola k. Tjelta gnr 28, Rægje gnr 17. Rv 510. Gang- og sykkelvei på strekningen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/01262-71 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00113-2 Forslag fellesannonse stipendiatstillinger Rekruttering - KD finansierte stipendiatstillinger 2015 Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/05449-22 RS. Randaberg k. Harestad gnr 49 div bnr. Regplan Randaberg sentrum øst. Plan 2011004. RA til RFK: Tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02119-7 Avlysning av studietilbud i Kompetanse for kvalitet 2016/2017 Kompetanse for kvalitet tdanningsdirektoratet Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 08/10323-18 Hå k. regplan 1102. RV44 - omkjøringsveg nordvest for Brusand - Arkivert under Hå kommune felles Hå k. regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00100-14 Signert arbeidsavtale med gjesteforeleser Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved Institutt for musikk og dans 2015 Institutt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal X, 99/05009-199 Stavanger k. Husabø gnr 6. Kommunedelplan for Husabø. Angår Skeie gnr 5, Husabø gnr 6, Austbø gnr 7. Oppdragsrapport (B) 2001/6 Analyser av plantemakrofossiler i jordprøver Stavanger k.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/03467-29 Resultat fra Beta Analythic Sola k. Skadberg gnr 32 Skadbergbakken - utvidelse av veg og detaljregulering av

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00992-32 Tilsagn om tilskudd til Mentor - Samlesak: NAV tilsagn og Refusjonskrav TN - HØST 2014-2016 NAV Tiltak Rogaland

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-16 Referat fra TN ledermøte 12.05.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00016-18

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal , 15/00216-5 Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/00230-4 Søknad godkjenning

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00066-2 Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting MØA210 Klage på karaktersetting MØA210 Handelshøgskolen ved is Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10109-29 Sola k. Sola felles. Gnr 1, 6, 9, 15, 34, 36, 37. Regplan nr.0404, Turveg Hafrsfjord - Fra RFK til Sola k. -

Detaljer

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 07.12.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 41 I, 09/03599-7 Di. Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02526-9 Signert åremålskontrakt Forlengelse av ansettelsesforhold som doktorgradsstipendiat ved niversitetet i Stavanger

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS X, 15/00026-8 Dekanvedtak: oppnevning av intern komite til vurdering av søkere til ledig stilling som doktorgradsstipendiat i teoretisk fysikk Dekanvedtak TN 2015 Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01851-11 Hålandsvegen, Karmøy. Svar på spørsmål om bevaringsgrad Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00147-1 Referat Arbeidsgruppe for å revidere / videreutvikle fakultetets HMS - online kurs lab Revisjon / videreutvikling

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 16.03.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 55, 12/01851-14 RS. Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg Plan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02261-18 Individuell sakkyndig vurdering II - Kandidatmappe - Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Student I, 15/02261-19 Individuell

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00173-22 Melding om manglende statusrapport for forskningsprosjekter som behandler personopplysninger Samlesak: NSD Personvernombud

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 26.10.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 44 I, 12/02915-6 Tysvær k. Førde gnr 79 bnr 2. Regplan - Vestli boligfelt Tysvær k. Førde

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 99/01262-61 Ny revidert budsjett i henhold til epost fra Riksantikvaren 08.06.2015 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-13 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RA til RFK: tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/06198-2 RS. Sandnes k. Lunde gnr 47. Regplan for et område S for Ganddal Skole. Internt reg.skjema. Sandnes k. Lunde gnr 47.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-5 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RFK til Rennesøy

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/01474-41 Stavanger og Sola k. Div. gårder. RV 509 Regplan Transportkorridor vest. Saken er inntil videre arkivert under

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 14/00927-3 By. Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger. RFK til Randaberg k.: ttalelse Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger Rogaland fylkeskommune

Detaljer

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 23.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 16 I, 08/10425-8 Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Statens vegvesen til

Detaljer

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 7 I, 08/10246-33 Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan 0438- Fra RFK til RA - Tursti

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00834-13 Søknad om midler til eksperiment (masteroppgave) Økonomisk støtte til oppgaveskriving Caroline Winum Handelshøgskolen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/01611-16 Sluttrapport - Erasmus+ europamoblitetsmidler 2015-1-NO01-KA103-013147 Erasmus+ europamobilitetsmidler 2015-2016

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00722-150 Invitasjon til konferanse Aktiv aldring Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 Forskergruppen Aldring, helse og velferd U UIS Ledelse Dok. dato: 28.12.2015 Arkivdel:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00226-9 Rapportering av institusjoners samarbeid med eksterne aktører om høyere utdanningsstudier Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00801-24 ngdomstrinn i utvikling invitasjon til samling ngdomstrinn i utvikling - ngdomstrinnsatsing 2-2017 tdanningsdirektoratet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS Inngående eksternt produsert, 09/02796-29 RS. Karmøy k. Spanne gnr 149. Regplan Spannatoppen. RFK til COWI AS: ttale - Motsigelse med forslag

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/01156-48 Signert intern avtale mellom NHS og EV i emnet: E-MAS160 Masteroppgave - Master i serviceledelse Avtaler mellom

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/05455-5 RS. Sauda k. Maldal gnr 50, bnr 1, 2. Maldalsprosjektet. AmS til Sauda k. Ingen merknader. Sauda k. Maldal gnr 50,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/02232-24 HØRING 3 E39 EIGANESTNNELEN - MINDRE ENDRING AV REGLERINGSPLAN 2192 - Fra RFK til

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 25.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 31 I, 99/62-63 Bestilling av arkeologisk undersøkelse Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 05/00689-17 Haugesund k. Fedjedalen gnr 3 og Tømmerdal gnr 4. Regplan for Tømmerdalen/Fedjedalen. RFK til Haugesund k.: Opparbeiding

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/02233-4 Hjelmeland k. Tveit gnr 130 bnr 1 og 5. Masseuttak. Korte tilrådinger Hjelmeland k. Tveit gnr 130 bnr 1 og 5.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/02369-17 RS. Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken

Detaljer

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.09.2013 Godkjenning av emner i utdanningsplan - fullføring av bachelorgrad tudentmappe ***** ***** ***** 2011/3777-1

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12.

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 22.12.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 23.12.2013 Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 09/00355-33 Hå k. Varhaug gnr 42 og Nordre Tjemsland gnr 53. Tjemslandsmarka øst - regplan for industriområde. Oversendelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 06/00477-47 Ve. Bokn k Div. gårder. reguleringsplan for E39 Rogfast. Revidert budsjett og prosjektbeskrivelse Randaberg k.,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 03/00449-29 Katalogisering til hovedkatalogen v/*****. S13348-13352. Funn fra registrering v/***** (RFK), 19.10.-13.11.2009.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/01262-81 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-27 Revidert rapport RFK nr 80/2014/2015 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00078-3 Svarbrev tildeling NFR-prosjekt FINNT personlig utenlandsstipend: Responsive literacy practices in digitalized classrooms - NFR prosjekt - Responsive literacy practices in digitalized classrooms

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01377-9 Sandnes k. Årsvoll gnr 64. Regplan gang- og sykkelveg - FV327 Årsvollveien: RFK til Sandnes k.: Rapport - Resultat

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/4065-11 394/2014 08.01.

Offentlig journal. Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/4065-11 394/2014 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.4.2014-27.4.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 28.04.2014 Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat ersonalmappe ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.6.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.06.2013 nnstilling til godkjenning av intern komite st.id. 30038391 Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiat

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/06035-5 Klepp og Sandnes k. Klepp felles. Forvaltningsplan for Lonavatnet naturreservat. Godkjenning av forvaltningsplaner

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 99/05009-198 Oversendelse oppdragsrapport Austbø gnr. 7, bnr. 2, Stavanger kommune Stavanger k. Husabø

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08.

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.04.2013 Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/07460-30 F. Suldal k. Sand gnr. 103, bnr. 36, 41. Reg.plan for nytt kulturhus i Sand. Katalogisering til hovedkatalogen S11715.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-33 Referat fra ledermøte 10.11.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 10.11.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00026-6

Detaljer

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.9.2-30.9.2, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 01.10.2 Endring av veilederteam Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2 27.06.2 TN-ADM/EF TN-ADM/EF

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 99/07619-66 Stavanger k. Plan 1731. Reguleringsplan for Tastarustå. Katalogisering til hovedkatalogen S12164. Funn fra registrering

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 23.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.

Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 23.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 9.3.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 10.03.2010 DTN 69/09 øknad om opptak til ph.d.-program i Offshoreteknologi ***** Doktorgradsutvalget ved Det teknisk-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00173-18 Melding fra personvernombudet om manglende statusrapport for prosjektet: Skolens rolle i forhold til skolevegring

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 49

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 49 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 49 I,, N, X, S X, 13/00932-26 Finnøy k Eik gnr 67 bnr 2. Vannforsyning på Sjernarøyene. AM rapport 2015_11 Finnøy k. Eik gnr 67 bnr

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 22.04.2010 nnkalling til møte i Tilsettingsrådet V Tilsettingsrådet V 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 14/03169-9 Sandnes k. Hana gnr 38. Områdeplan for HA07 og HA08. RFK til Sandnes k.: Endelig uttalelse - Delfelt B3,1, i HA07

Detaljer

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.12.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.12.2012 Melding om endret utdanningsløp - Bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal , 14/01539-10 Klepp k. Erga gnr 30 bnr 9. Oppføring av plansilo. Oversendelse av rapport. Klepp k. Erga gnr 30 bnr 9. Oppføring av plansilo Riksantikvaren Journaldato: Tilg. kode: AM Fornminnevern Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 03/00-21 Tysvær k. Planlagt vindmøllepark i Tysvær. Forespørsel om fagutredning kulturminner og kulturmiljø. - Angår gnr

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 14/01157-5 Vedrørende oppsigelse av studieplass Studentmappe - tgående internt produsert, 14/01201-4 Vedrørende klage på sensurvedtak Studentmappe - Dok. dato: 24.08.2014

Detaljer

Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: HF-ADM/ELN

Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: HF-ADM/ELN Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 03.04.14, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 04.04.2014 HM tatusrapport 2012-2013 for Det humanistiske fakultet HM-arbeidet ved i 2012-2013 2012/2202-7 26411/2012

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 133

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 133 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 133 I,, N, X, S X, 11/04883-30 F. Sandnes k. Gramstad gnr1, Dale gnr 95. Detaljregulering gang og sykkelveg FV 317 - Plan 2011 108.

Detaljer

Offentlig journal. Møtebok fra styremøte 25.11.2010. Styremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 UDIR-SS/EKLP 26.11.2010 25.02.2011 011.

Offentlig journal. Møtebok fra styremøte 25.11.2010. Styremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 UDIR-SS/EKLP 26.11.2010 25.02.2011 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.02.2011 Møtebok fra styremøte 25.11.2010 tyremøte 25.11.2010 2010/3636-23 23961/2010 26.11.2010 DR-/EKL 011.2 DR-/EKL

Detaljer

Journaldato: 02.07.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.07.2013.

Journaldato: 02.07.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.07.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 04.07.2014 Oppfølging av internasjonal ansatt ved - ***** ersonalmappe ***** ***** 2013/1873-5

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 11.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 40 X, 15/00155-15 ARTN 04/15 Ansettelse i midlertidig stilling som overingeniør, 30059457

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 07/10396-6 Katalogisering til hovedkatalogen v/ ***** S13381-13382. Funn fra registrering v/ ***** (RFK), 28.-31.05.2013.

Detaljer

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011.

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 16.04.2014 EAR 2012 Egenproduserte trykksaker ved i 2013-2014 2013/2623-40 105/2014 03.01.2014 041.6 DR--D/JR DR--D/EBO kke

Detaljer

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014.

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 2.11.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 03.11.2014 øknad om endring av spesielt opptakskrav for bachelorprogram

Detaljer

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.09.2013 BDJETTFORLAG 2014 - FORLAG NNENFOR OG TENFOR RAMMEN tatsbudsjettet 2012 2011/5659-18 227/2012 16.10.2012 TAB-ØVA/TOK

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X JIS Internt notat uten oppfølging, 99/00698-1 NF. Sola k. Nord-Kolnes gnr 11. Gamle åkrer på Nord-Kolnes. Kopi av kart over åkrer,

Detaljer