DMS Software Innovation - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S I, 14/ Klage på sensur til eksamen i SHI1003 Verdenskriger og ekstremisme Studieadministrasjonen /Ragnhild Stensrud Dok. dato: Arkivdel: Student X, 14/ Oppsummering fra oppfølgingsmøte - Personalmappe - Lars Bjarne Mythen Den norske filmskolen /Thomas Stenderup Den norske filmskolen /Maria Elisabeth Heilandt Bang Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Tilbakemelding etter møte hos NAV Personalmappe - Lars Bjarne Mythen Den norske filmskolen /Maria Elisabeth Heilandt Bang Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 14/ Søknad om forlenget avtaleperiode Personalmappe - Anne Ringen Amundsen Anne Ringen Amundsen Offl 23 første ledd Avdeling for pedagogikk og sosialfag /Arne Simers Moe Dok. dato: Arkivdel: Personal, 14/ Svar på søknad om frikjøp fra Sør-Fron kommune Personalmappe - Anne Ringen Amundsen Anne Ringen Amundsen Offl 23 første ledd Avdeling for pedagogikk og sosialfag /Arne Simers Moe Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/ Svar på søknad om forlenget avtaleperiode til Personalmappe - Anne Ringen Amundsen Sør-Fron kommune Avdeling for pedagogikk og sosialfag /Arne Simers Moe Dok. dato: Arkivdel: Personal

2 I,, N, X, S I, 14/ Taushets- og ansvarserklæring - Certego IT-infrastuktur prosjekter - Taushet- og ansvarserklæringer Kjetil Sagdalen IT-avdelingen /Gunnar Toftegaard Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 053 I, 14/ Taushets- og ansvarserklæring - Certego IT-infrastuktur prosjekter - Taushet- og ansvarserklæringer Trond Engebretsen IT-avdelingen /Gunnar Toftegaard Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 053, 14/ Søknad om tildeling av midler til styrking av fagmiljø og forskning til utvikling av Master i Karriereveiledning for 2016 Mastergradsstudium i Karriereveiledning (MKV) - Forskning og styrking av fagmiljøene VOX - Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk Journaldato: Tilg. kode: Avdeling for pedagogikk og sosialfag /Ingrid Guldvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 411, 14/ Ber om retur av signert avtale om samarbeid om Master i Karriereveiledning Mastergradsstudium i Karriereveiledning (MKV) - Forskning og styrking av fagmiljøene Høgskolen i Sørøst-Norge Journaldato: Tilg. kode: Avdeling for pedagogikk og sosialfag /Ingrid Guldvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 411 I, 14/ Søknad om eksamen Studieadministrasjonen /Gro Myrum Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 14/020-8 Ber om retur av ny mønsteravtale for universiteter og høgskoler om kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale - Bolk Mønsteravtale for universiteter og høgskoler - Om kopiering o.l. av opphavsrettslig beskyttet materiale ved universiteter og høgskoler - BOLK Kopinor Journaldato: Tilg. kode: Økonomi og driftsavdeling /Jan Aasen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 040

3 I,, N, X, S I, 14/020-9 Informasjon om ny mønsteravtale om kopiering og bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale for universiteter og høgskoler Mønsteravtale for universiteter og høgskoler - Om kopiering o.l. av opphavsrettslig beskyttet materiale ved universiteter og høgskoler - BOLK niversitets- og høgskolerådet Journaldato: Tilg. kode: Økonomi og driftsavdeling /Jan Aasen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 040 I, 14/ Tilsagnsbrev om midler for gjennomføring av videreutdanningstilbud i Kompetanse for kvalitet våren 2016 Videreutdanningstilbud - Kompetanse for kvalitet og stipendordningen for studieåret 2015/2016 dir - tdanningsdirektoratet Senter for livslang læring /John Torstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 411 I, 14/ Vedtak om støtte til Bjørnsonforelesningen The womens war Bjørnson-forelesningen 2016 Lillehammer kommune Personal- og organisasjonsseksjonen /John Arne Hulberg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 66, 14/ Svar på klage på sensur til eksamen i PED1006 Rådgivning og veiledning i pedagogiske virksomheter Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klage på sensur til eksamen i 1MAKOMSA Kommunikasjon i profesjonelle kontekster Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Innberetning fra bedømmelseskomiteen Personalmappe - Marit Engen Dok. dato: Arkivdel: Personal

4 I,, N, X, S X, 15/ Kvittering for mottatt ph.d.-avhandling Personalmappe - Marit Engen Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Tilbud om personlig opprykk til førsteamanuensis Personalmappe - Marit Engen Marit Engen Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Revidert tilbud om personlig opprykk til førsteamanuensis Personalmappe - Marit Engen Marit Engen Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert revider tilbud om personlig opprykk til førsteamanuensis Personalmappe - Marit Engen Marit Engen Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 15/ Kontrakt - TV-serie og Dramaturgi - Hanna Lundblad Kontrakter om oppdrag - Den norske filmskolen (DNF) - ndervisning i fellesfag 2014 Hanna Lundblad Den norske filmskolen /Maria Elisabeth Heilandt Bang Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 209, 15/ Lønnsvurdering etter Hovedtariffavtalens punkt Personalmappe - Kári Gundur Mortensen Kári Gundur Mortensen Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personal

5 I,, N, X, S I, 15/ Oppsigelse av stilling Personalmappe - Kári Gundur Mortensen Kári Gundur Mortensen Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert tilbud om forlenget vikariat som avdelingsingeniør Personalmappe - Sean Fulton Sean Fulton Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning X, 15/ Varsel fra sensor Studieadministrasjonen /Esben Dybvik Studieadministrasjonen /Esben Dybvik Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Referat fra administrasjonsforum Referat ledergruppa 2015/2016 Ledelsen /Kristin Korsvold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011 X, 15/ Ettersendt dokument til styreseminar Foreløpig utredning av en mulig fusjon Høgskolestyret 2015/2016 Offl 14 første ledd Ledelsen /Kristin Korsvold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011 X, 15/ Innkalling og saksdokumenter til møte i høgskolestyret Høgskolestyret 2015/2016 Ledelsen /Kristin Korsvold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011

6 I,, N, X, S X, 15/ Ettersendelse av saker til styremøtet Høgskolestyret 2015/2016 Ledelsen /Kristin Korsvold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011 X, 15/ Møtebok fra møte i høgskolestyret Høgskolestyret 2015/2016 Ledelsen /Kristin Korsvold Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 011 I, 15/ Klage på sensur til eksamen i ØKA1017 Organisasjonsfag Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på høring - Forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning Endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (studiekvalitetsforskriften) KD - Kunnskapsdepartementet Studieadministrasjonen /Iben Kardel Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 I, 15/ Rundskriv F om endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (studiekvalitetsforskriften) Endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning (studiekvalitetsforskriften) KD - Kunnskapsdepartementet Studieadministrasjonen /Iben Kardel Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 I, 15/ Klage på sensur til eksamen i ØKA2010 Bacheloroppgave Dok. dato: Arkivdel: Student

7 I,, N, X, S I, 15/ Samarbeidsavtale - Skolebasert kompetanseutvikling - ngdomstrinn i utvikling - Pulje 4 - Lom ungdomsskole BOA - SeLL - ngdomstrinn i utvikling - Pulje /2017 Lom kommune Senter for livslang læring /John Torstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Samarbeidsavtale - Skolebasert kompetanseutvikling - ngdomstrinn i utvikling - Pulje 4 - Lesjaskog og Lesja ungdomsskole BOA - SeLL - ngdomstrinn i utvikling - Pulje /2017 Lesja kommune Senter for livslang læring /John Torstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 414 I, 16/ Klage på sensur til eksamen i PSY1006 Examen facultatum (psykologi) Studieadministrasjonen /Ragnhild Stensrud Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Svar på søknad om fritak for oppmøteplikt - Erik Johan Løvoll Søknad om D-nummer - Den norske filmskolen (DNF) Skatteetaten Journaldato: Tilg. kode: Den norske filmskolen /Maria Elisabeth Heilandt Bang Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 29, 16/ Åpen søknad og svar på åpen søknad - DNF Åpen søknad til Høgskolen i Lillehammer Elisabeth Heen Johnsgård Den norske filmskolen /Maria Elisabeth Heilandt Bang Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 219 I, 16/ Åpen søknad Åpen søknad til Høgskolen i Lillehammer Mathieu Lacroix Personal- og organisasjonsseksjonen /Lars Petter Mathisrud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 219

8 I,, N, X, S X, 16/ Oppnevning av sakkyndig komite Tilsettinggsak - ØKORG - Studieleder - Reiseliv Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap /Finn Oddvar Olsen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212 I, 16/ Klage på sensur til eksamen i JS1004 Kontraktsrett Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Klage på sensur til eksamen i SHI1003 Verdenskriger og ekstremisme Studieadministrasjonen /Ragnhild Stensrud Dok. dato: Arkivdel: Student N, 16/ Innstilling Tilsettingssak - Studieadministrasjonen - Vikariat Personal- og organisasjonsseksjonen /Tove Holen Offl 26 tredje led Studieadministrasjonen /Iben Kardel Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212, 16/ Svar på klage på sensur til eksamen i PED1006 Rådgivning og veiledning i pedagogiske virksomheter Journaldato: Tilg. kode: Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ nderretning til klager Anmeldelse - Tyveri under ngdoms OL SjoggTV Innlandet politidistrikt Avdeling for TV-fag /Morten Bakken Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 229

9 I,, N, X, S N, 16/ Innstilling i vikariat som rådgiver - Studiekoordinator på APS Tilsettingssak - APS - rådgiver - studiekoordinator Personal- og organisasjonsseksjonen /Tove Holen Offl 25 Avdeling for pedagogikk og sosialfag /Arne Simers Moe Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 16/ Lønnsvurdering ved tilsetting Tilsettingssak - APS - rådgiver - studiekoordinator Personal- og organisasjonsseksjonen /Tove Holen Personal- og organisasjonsseksjonen /Lars Petter Mathisrud Offl 23 første ledd Avdeling for pedagogikk og sosialfag /Arne Simers Moe Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ Ber om retur av signert intensjonsavtale Intensjonsavtale Tyrilistiftelsen - Drive med fagutvikling og kvalitetssikring av behandlingsarbeid til det beste for fagfeltet og brukerne Tyrilistiftelsen Ledelsens stab /Kjell Ivar Iversen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 081 I, 16/ Signert intensjonsavtale mellom Høgskolen i Lillehammer og Tyrilistiftelsen Intensjonsavtale Tyrilistiftelsen - Drive med fagutvikling og kvalitetssikring av behandlingsarbeid til det beste for fagfeltet og brukerne Tyrilistiftelsen Ledelsens stab /Kjell Ivar Iversen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 081, 16/ Svar på søknad om innpassing av og fritak fra emne ved Bachelor i økonomi og administrasjon Line Røkenes Journaldato: Tilg. kode: Studieadministrasjonen /Nina Hafstad Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Sensorbrev VPLD1001 Jan Erik Hovland Trude Stenhammer Dok. dato: Arkivdel: Student 0

10 I,, N, X, S, 16/ Forhåndsvarsel - Studieadministrasjonen /Esben Dybvik Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Svar på forhåndsvarsel - Studieadministrasjonen /Torun Tøsse Løvseth Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Svar på søknad om innpassing av og fritak fra emne i Barnehagepedagogikk Maria Kristin Fylling Journaldato: Tilg. kode: Studieadministrasjonen /Nina Hafstad Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Oversendelse av dokumenter for tilsyn innenfor samfunnssikkerhet og beredskap Tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap 2016 ved Høgskolen i Lillehammer KD - Kunnskapsdepartementet Offl 21 Økonomi og driftsavdeling /Jan Aasen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 004 I, 16/ Ber om innsyn Innsynskrav Gudbrandsdølen Dagningen Journaldato: Tilg. kode: Arkiv /Guro Vaa Lien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument, 16/ Svar på innsynskrav Innsynskrav Gudbrandsdølen Dagningen Arkiv /Guro Vaa Lien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 000

11 I,, N, X, S I, 16/ Ekstern utredning - Høgskolen i Lillehammer (og evt Høgskolen i Hedmark) som mulig fusjonspartner for Høgskolen i Molde Mulig fusjonspartner for Høgskolen i Molde HiMolde - Høgskolen i Molde Journaldato: Tilg. kode: Ledelsen /Kathrine Skretting Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 015 I, 16/ Svar på anmodning om juridisk avklaring av forståelse av universitets- og høyskoleloven 5-3 muntlig eksamen og klage - Kopi av brev til Høgskolen i Østfold Juridisk avklaring av forståelse av universitets- og høyskoleloven 5-3 muntlig eksamen og klag KD - Kunnskapsdepartementet Studieadministrasjonen /Iben Kardel Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 16/ Klage på sensur til eksamen i SOA2009 Bachelor i sosialt arbeid Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Øyvind Ibrahim Marøy Snipstad Øyvind Ibrahim Marøy Snipstad Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Abdul-Razak Kuyini Alhassan Abdul-Razak Kuyini Alhassan Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 16/ Klage på sensur til eksamen i ØKA1011 Statistikk Dok. dato: Arkivdel: Student

12 I,, N, X, S I, 16/ Klage på sensur til eksamen i RÅD1002 Rådgivning som et helhetlig tjenestetilbud Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Klage på sensur til eksamen i ØKA1017 Organisasjonsfag Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Klage på sensur til eksamen i ØKA1012 Finansregnskap I Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Master i karriereveiledning Hege Synnøve Jansen Studieadministrasjonen /Arne Jensen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Bekreftelse på anmeldt forhold Anmeldelse - Tyveri fra bolig Den norske filmskolen Innlandet politidistrikt Den norske filmskolen /Maria Elisabeth Heilandt Bang Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 229

13 I,, N, X, S I, 16/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Master i karriereveiledning Trine Bruusgaard Studieadministrasjonen /Arne Jensen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Klage på sensur til eksamen i ØKA1017 Organisasjonsfag Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Klage på sensur til eksamen i OLA1004 Prosjektledelse Dok. dato: Arkivdel: Student X, 16/ Innkalling og referat fra møte i ph.d.-utvalget Ph.d.-utvalget 2016 Avdeling for pedagogikk og sosialfag /Johanne Kielland Servoll Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 X, 16/ Innkalling og referat fra møte i ph.d.-utvalget Ph.d.-utvalget 2016 Avdeling for pedagogikk og sosialfag /Johanne Kielland Servoll Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012 I, 16/ Søknad og opptak på Ph.d.-programmet Audiovisuelle medier Doktorgradskandidat Audiovisuelle medier (ADVIS) - Ingeborg Sofie Heggem Holmene Ingeborg Sofie Heggem Holmene Avdeling for pedagogikk og sosialfag /Johanne Kielland Servoll Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 621

14 I,, N, X, S I, 16/ Klage på sensur til eksamen i SOA1003 Rammer for sosialt arbeid Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Avtale om support og drift for Checkbox Avtale om support og drift for Checkbox Birgit Hovde IT-avdelingen /Gunnar Toftegaard Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 16/ Informasjon om bruk av tittelen professor Bruk av tittelen professor for ansatte i universitets- og høyskolesektoren og instituttsektoren KD - Kunnskapsdepartementet Personal- og organisasjonsseksjonen /Lars Petter Mathisrud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 201 I, 16/ Lansering av The Nordic-Baltic Admission Manual - Samarbeidsprosjekt om en felles nordisk-baltisk manual for å lette opptaks- og godkjenningsarbeidet Samarbeidsprosjekt om en felles nordisk-baltisk manual for å lette opptaks- og godkjenningsarbeidet - The Nordic-Baltic Admission Manual NOKT Studieadministrasjonen /Iben Kardel Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 472

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01255-9 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 13.05.2016 Arkivdel: Student I, 14/01629-8 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 19.05.2016 Arkivdel:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01112-5 Klage på sensur til eksamen i PSY2204 Personlighetspsykologi Studentmappe - I, 14/01473-7 Klage på sensur til eksamen i KARR3003 Arbeid, utdanning og sosial inkludering MKARV430

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01255-7 Klage på sensur til eksamen i JS2007/2 Western legal culture 20.11.2015 Student I, 14/01559-3 Klage på sensur til eksamen i JS2001 Kontraktsrett II 20.11.2015 Student I, 14/01574-5

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01056-8 Invitasjon til å inngi tilbud om oppstart av nytt studiekull i 2016 - Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01226-4 Klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett Journaldato: 23.12.2015 Tilg. kode: Dok. dato: 23.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01473-4 Klage på sensur til eksamen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01177-10 Klage på sensur til eksamen i JS2007 Western Legal Culture Studentmappe - I, 14/01181-13 Klage på sensur til eksamen i JS2002 Pengekravsrett Studentmappe - 21.03.2016 Student

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01056-9 Informasjon om nytt regelverk - Ber om tilbud for oppstart av nytt studiekull i 2016 - Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Tverrfaglig videreutdanning

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01588-13 Klage på sensur til eksamen i JS2007 Western Legal Culture I, 14/01639-18 Klage på sensur til eksamen i JS2001 Kontraktsrett II, 15/00262-7 Forslag til tiltak utenfor rammen

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01078-4 Svar på klage på sensur til eksamen i PSY2305 Abnormal psykologi, 14/01090-12 Svar på klage på sensur til eksamen i JS2008 Menneskerettigheter, 14/01115-5 Svar på klage på sensur

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/01309-11 Oppfølgingsplan - Personalmappe - Margrete Rundtom IT-avdelingen /Gunnar Toftegaard Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 I, 14/01391-13 Søknad om forlenget permisjon Personalmappe

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01982-8 Søknad om tilgang til ny eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Gro Myrum Dok. dato: 23.06.2016 Arkivdel: Student I, 14/01982-9 Klage på sensur til eksamen i PSY2302 Kognitiv

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01135-19 Klage på sensur til eksamen i JS2007 Western Legal Culture Dok. dato: 31.03.2016 Arkivdel: Student I, 14/017-12 Klage på sensur til eksamen i PSY1008 Sosialpsykologi Studieadministrasjonen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01088-13 Svar på søkand om opptak som privatist Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/01251-5 Refusjonskrav for frikjøp - 01082015-31122015 Personalmappe - Anne Ringen Amundsen Sør-Fron kommune

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01447-4 Rentefastsettelse for offentlige fond for andre halvår 2016 Gaveforsterkningsordningen Høgskolen i Lillehammer KD - Kunnskapsdepartementet Økonomi og driftsavdeling /Jan Aasen

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01190-23 Klage på sensur til eksamen i JS2005 Forvaltningsrett II Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen Dok. dato: 05.07.2016 Arkivdel: Student I, 14/01378-7 Klage på sensur

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01068-3 Søknad om permisjon fra studiet Studentmappe - Dok. dato: 25.10.2016 Arkivdel: Student, 14/01194-7 Sensorbrev - FIF3013 Tekstteori og analyse Studentmappe - Jo Sondre Moseng Anders

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01366-13 Sensorbrev -, 14/01394-17 Sensorbrev - JS2006 Norske og internasjonale rettslige institusjoner Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu, 14/01394-18 Sensorbrev - JS2004 Erstatningsrett

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01069-11 Svar på søknad om tilrettelegging av eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/01169-4 Søknad om permisjon fra studiet Studieadministrasjonen /Kristian Brenden, 14/01338-6 Anmodning

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01085-8 Sensorbrev - PSY 2202 Studieadministrasjonen /Ragnhild Stensrud Dok. dato: 17.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01085-10 Klage på sensur til eksamen i PSY2203 Psykologiske forskningsmetoder

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01056-7 Tilbud om gjennomføring av tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge med oppstart av nytt studiekull i 2015 Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01090-5 JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu Dok. dato: 27.08.2015 Arkivdel: Student I, 14/01092-6 Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01088-17 Svar på klage på sensur til eksamen i JS1003 Forvaltningsrett I I, 14/01092-15 Klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett I, 14/01135-20 Klage på sensur til eksamen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01335-6 Dokumentasjon - Personalmappe - Kjell Magne Enget Kjell Magne Enget Dok. dato: 06.07.2015 Arkivdel: Personal 221 I, 14/01485-25 Avtale om studenttrainee-plass Praksisstudier innen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01082-7 Svar på klage på sensur til eksamen i Makroøkonomi, 14/01114-21 JS2004 Vedtaksbrev, 14/01149-8 Svar på klage på sensur til eksamen i Bacheloroppgave i Psykologi Dok. dato: 21.08.2015

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01114-23 Svar på klage på sensur til eksamen i JS2004 Erstatningsrett Dok. dato: 08.09.2016 Arkivdel: Student I, 14/01177-15 Søknad om tilrettelegging av eksamen Journaldato: 13.09.2016

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01069-9 Svar på klage/anmodning om ny vurdering - Bachelor i kulturprosjektledelse X, 14/01410-5 Godkjennelse av innstilling Doktorgradskandidat BK - Stine Elisabeth Vik Avdeling for pedagogikk

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01088-16 Klage på sensur til eksamen i JS1003 Forvaltningsrett I Dok. dato: 09.03.2016 Arkivdel: Student I, 14/01135-18 Klage på sensur til eksamen i JS2006 Norske og internasjonale rettslige

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/00147-4 Svar på klage på sensur til eksamen i ØKA11 Foretaksstrategi Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/00454-4 Dokumentasjon til søknad om tilrettelegging av eksamen Offl 13 jfr Fvl 13.1

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01069-14 Tilbakemelding på ny orientering - Søknad om tilrettelegging av eksamen Dok. dato: 18.10.2015 Arkivdel: Student 20.10.2015, Besvart med utgående dokument, 14/01069-15 Løsningsorientering

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01068-4 Svar på søknad om permisjon fra studiet Dok. dato: 01.11.2016 Arkivdel: Student, 14/01194-10 Svar på søknad om permisjon fra studiet Studieadministrasjonen /Oddny Elisabeth Leirmo

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/017-20 Klage på sensur til eksamen i PSY2302 Kognitiv psykologi Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/015-7 Klage på sensur til eksamen i PSY2302 Kognitiv psykologi Dok. dato: 13.10.2016

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01373-6 Søknad om eksamen som privatist Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/01611-2 Innvilgelse - Personalmappe - Åshild Flatum SPK - Statens Pensjonskasse Offl 26 tredje led Personal-

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01085-9 Svar på klage på sensur til eksamen i PSY2202 Arbeids- og organisasjonspsykologi I, 14/90-14 Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Gro Myrum Dok. dato: 04.01.2016

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01090-6 Søknad om eksamen som privatist - Studieadministrasjonen /Kari Knutsen 30.08.2015 Student I, 14/01160-3 Ber om attest Personalmappe - Gry Jeanette Bredgaten Gry Jeanette Bredgaten

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02095-10 Innvilget søknad om utsettelse, Ny sluttdato 30.11.2016 Norgesuniversitetet- MOOC i innovasjon, entreprenørskap og internasjonal kommersialisering- Prosjektnr 78 Stab, campus

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01237-7 Klage på sensur til eksamen i JS2007/2 Western Legal Culture Dok. dato: 01.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01343-6 Statstilskudd 2015 - Kunnskapsverket - Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S, 17/00019-3 Ber om ny sensurering som følge av klage i RJS100 Forvaltningsrett Klage over eksamensresultat - Holtet Institutt for økonomifag /Andreas Galtung Høgskolen i Oslo og Akershus /Jens

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/00545-5 Teknisk produksjon /Arvid Andresen Dok. dato: 24.04.2016 Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning I, 14/00970-7 Ny mønsteravtale Mønsteravtale om kopiering ved universitet og høgskoler

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01210-13 Sensorbrev - PSY2304 Pedagogisk psykologi Ingeborg Flagstad Lillian Vederhus Offl 26 første ledd Dok. dato: 27.06.2016 Arkivdel: Student, 14/01210-14 Svar på klage på sensur til

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00028-78 ndertegnet avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Geir Kirkerud Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen 02.07.2017

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01092-16 Svar på klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen I, 14/01143-6 Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner i Public

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-88 ndertegnet kontrakt - Timelærer - Musikk og kulturteori 1, Musikk og kulturteori 2 - August - desember 2017 ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag Ivar Håkon Eikje

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I, 17/00101-22 ndertegnet kontrakt om sensurering - Masterthesis in sustainable aguriculture - Våren 2017 AØL - Sensorkontrakter 2016/2017 Mette Goul Thomsen Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Personal 17.09.2015, Tatt til etterretning, 15/01181-7 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok.

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, 15/00052-2 Årsoppgave for AGA - Følgeskriv til lønns- og tr.oppgaver for 2014 - endringsmelding Årsoppgave for arbeidsgiveravgift Økonomienheten /Gunnar V. Grunnaleite Dok. dato: 12.02.2015 Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-61 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser - 3EDM300 Praktisk eiendomsmegling 3 - Februar 2017 ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag Rune Fossum Offl 26 femte ledd Stab,

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-37 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Kari Kristine Heggstad Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-38 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01565-3 Retur av signert arbeidsavtale EFL Tilsettingssak - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01606-3 Retur av signert

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01591-7 Referat avdelingsråd AL 26.01.2016 Avdelingsråd AL Avdeling for lærerutdanning /Håvard lstein Dok. dato: 27.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/03454-8 Kontrakt - gjesteforeleser

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S, 17/00276-6 Tilbud om tilsetting som undervisningsleder Tilsettingssak - Lillehammer - DNF - ndervisningsleder - Bachelor Arne Dahr Offl 25 første ledd - og organisasjonsseksjonen, HIL /Marit

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-74 ndertegnet kjøp av undervisningstjenester ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag niversitetet i Tromsø - Norges Arktiske universitet 30.05.2017 212 I, 17/00073-40 ndertegnet

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00028-82 ndertegnet avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket David Ruiz Baños Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen 18.07.2017

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/00575-4 Dok. dato: 23.06.2016 Arkivdel: Personal I, 14/00963-22 16/1313 KHIO Akkreditering av Kunsthøgskolens deltakelse i det nasjonale stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00154-5 ndertegnet avtale om leie av lokale 3.4.2017 tleie av lokaler - Hamar - 2017 Tekna distriktskontor Hedmark Oppland Stab, campus Hamar /Gunn Falchenberg Walstad Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I, 17/00028-81 ndertegnet avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Espen Stranger-Johannessen Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen 044,

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal , 17/00031-22 Svar på søknad om ekstra driftstilskudd til doktorgradsstipendiater Søknad om midler til språkvask til Forskningsutvalget Lillehammer Anne Jørgensen Nordli Ledelsens stab, HiL /Lars Fredrik

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-2 Presisering regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Arkivseksjonen /Atle Johansen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00028-28 ndertegnet avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Asbjørn Olav Pedersen Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/05113-9 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Avskjermet NAV tiltak Akershus regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 25.08.2014 Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert,

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S N, 14/02234-127 ndertegnet avtale om frikjøp av Stein Antonsen - Prosjekt 93413 - Prosjekt knyttet til Skatteetaten ØLR - Arbeidskontrakter - BOA Rena 2015 Stab, campus Rena /Elin Marie Paulsrud

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal , 14/00221-7 Reduksjon av stillingsbrøk / Reduced position as Research Scholar Doktorgrad organisasjonsutvikling /Sylvi Larsen Dok. dato: 18.08.2016 Arkivdel: Sakarkiv N, 14/00236-17 Anmodning om midlertidig

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, 14/00036-8 Tilbud om ansettelse Høgskolelektor i design/bachelorkoordinator 100 prosent/avd. for design Kate Elin Madsen Personalenheten /Linda Opshaug Dok. dato: 24.11.2014 Arkivdel: KHiB Personal

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-110 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Susanne Kûker Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen Dok.

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01069-7 Svar på søknad om videre permisjon Studieadministrasjonen /Arne Jensen Dok. dato: 22.06.2015 Arkivdel: Student I, 14/01086-10 Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I, I, 15/00037-28 Tilsyn Omgjøring av vedtak Arbeidstilsynet Dok. dato: 06.07.2016 Arkivdel: Personal I, 15/00052-2 Taushetserklæring noreply@samiskhs.no Journaldato: 01.07.2016 Tilg. kode: Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02257-84 Masteravhandling 2016 - Genetic analyses of functionally conserved residues in the Defective-kernel1 laminin G3-like domain of the moss Physcomitrella patens Masteravhandlinger

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00202-9 Tilsagnsbrev om midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak Skogsjerv Skogsjerv - Bestand og konfliktreduksjon - Prosjektnr 66067 Fylkesmannen i Hedmark Stab, campus Evenstad

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal , 14/00503-12 Svar på klage over karakterfastsetting - ØA-MIK2000 Studentmappe - Seksjon eksamen /Guro Kristine Gjein Olborg Dok. dato: 31.07.2015 Arkivdel: Student I, 14/01472-8 Søknad om permisjon 2015

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00017-2 Svar på klage - Stiftelsen elverhøy Lokaler masterproduksjon - DNF - Stiftelsen Elverhøy Magnus Kristiansen Den norske filmskolen /Maria Elisabeth Heilandt Bang 20.02.2017 035,

Detaljer

Protokoll fra styreseminar og -møte i Høgskolestyret 29.-30. april 2014

Protokoll fra styreseminar og -møte i Høgskolestyret 29.-30. april 2014 Protokoll fra styreseminar og -møte i Høgskolestyret 29.-30. april 2014 Tilstede: Styreleder Bente Ohnstad Nestleder Jens Uwe Korten Styremedlem Jan Grund Styremedlem Synnøve Brenden Styremedlem Marit

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/02036-11 - - Dok. dato: 16.11.2016 Arkivdel: Sakarkiv 226 Saksfremlegg/innstilling, 14/02154-6 FH - Tilsetting i midlertidig stilling - Dok. dato: 27.10.2016 Arkivdel: Personal, 14/02154-8

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00722-150 Invitasjon til konferanse Aktiv aldring Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 Forskergruppen Aldring, helse og velferd U UIS Ledelse Dok. dato: 28.12.2015 Arkivdel:

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/00380-5 Digitaliseringsstrategi - orientering Digitalisering - digital kommunikasjon Ledelsessekretariatet /Nina Skage Dok. dato: 27.05.2016 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02001-9 Møteinnkalling Tilsettingsrådet 25.02.2015 Tilsettingsrådet Personal- og organisasjonsseksjonen /Finn Ragnvald Huseby Dok. dato: 20.02.2015 Arkivdel:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/00702-4 Dok. dato: 18.05.2016 Arkivdel: Personal 221, 15/00014-6 Oversendelse vedtak fra bedømmelseskomite Stipendiatprogrammet 2012 - Yuka Oyama Strøm, Geir Offl 26 første ledd Studier og

Detaljer

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal

Norges Handelshøyskole - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/00090-10 Tilbud om midlertidig tilsetting som konsulent (25% stilling) (budenhet 5671) første ledd organisasjonsutvikling /Cesilie Hansen Dok. dato: 10.05.2016 Arkivdel: Personal, 14/00177-4

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00099-3 Påminnelse om forslag til representanter til Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) fra 1.1.2018 Komite for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif)-komiteen

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-96 ndertegnet avtale om kjøp av undervisningstjenester - 3BED200, SBED200, 3MØS300 ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag Sandberg Revisjon AS Stab, campus Rena /Anne

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/046-13 Påminnelse - Frist for innsendelse av refusjonskrav - Personalmappe - NAV Alna Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, Seksjon for HR /Grete R Vognild Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-25 Tilsagn om tilskudd til tdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01594-6 Signert avtale nordiske nyanser i møtet med globale utfordringer - NPHE2015/10105 Nordplus 2014-2016 Centre for International Mobility Fo-seksjonen /Espen Johansen Dok. dato: 10.08.2015

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01489-34 tbetaling av tilskudd fra Halsa næringsfond 2016 AIØ-MM 93102 Bachelor i undervannsteknologi - Etablering av studietilbud i Kristiansund Halsa kommune Kontor for etter-, videreutdanning

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-31 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Aksel Ivar Rokkan Dok. dato: 14.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-32 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S X, 17/00003-12 Protokoll Tilsettingsutvalget 22.3.2017 Tilsettingsutvalget Personal- og organisasjonsseksjonen, HH /Anne Christel Johnsgaard Dok. dato: 22.03.2017 Arkivdel: Sakarkiv I, 17/00036-64

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00014-10 Statsbudsjettet 2015 - budsjettmessige virkninger av lønnsoppgjøret i det statlige tarifformådet Statsbudsjettet 2015 Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00536-005 X Datert: 25.07.2013 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00536-005 X Datert: 25.07.2013 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM Offentlig journal Journaldato: 2.12.2013-8.12.2013, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00536-005 X Datert: 25.07.2013 Arkiv: ***** Saksans: PERS/TURIDVM Sak: Tilsetting 2012 - ProdMed, Postdoktor

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00021-3 Årsrapport 2015 Bedriftshelsetjeneste M3 Helse AS Dok. dato: 30.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv - 2015 Arkivkode: 254, Tatt til orientering tgående internt

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/03255-3 tlysning av tdanningskvalitetsprisen 2016 tdanningskvalitetsprisen Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKT) Seksjon for utdanning /Anne Gro Dalland Dok. dato: 28.04.2016

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02115-12 Oppsigelse av 90% stilling fra 01.09.2016 Personalmappe - Stab, campus Elverum /Tone Oddrun Mc Donald Elverum Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 14/02143-124 ndertegnet Avtale

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-99 Tillatelse til elektronisk tilgjengeliggjøring i Høgskolen i Hedmarks åpne institusjonelle arkiv (BRAGE hihm) Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal N, 17/00078-82 Prosjektgodkjenning - Helse og omsorg RKK Vefsn M3 7,5 stp - Prosjekt 93672 Helse og omsorg lederutdanning 2017 i samarbeid med Fagakademiet og Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00028-79 ndertegnet avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Mustafa Ytreland Dale Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02247-4 Søknad om permisjon Foreldrepermisjon Offl 13 jfr Fvl 13.1 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2 Besvart med utgående

Detaljer

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal

Spesialenheten for politisaker - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00036-8 Egenmeldt sykefravær 4. kvartal 2015, RA-0182 Egenmeldt sykefraværsstatistikk 2015 Statistisk sentralbyrå Offl 13 Dok. dato: 08.01.2016 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Internt notat uten oppfølging, 14/02000-8 Møteinnkalling Høgskolestyret 04.02.2015 Høgskolestyret Offl 25 1. ledd Høgskoleledelsen /Lise Iversen Kulbrandstad Dok. dato: 30.01.2015 Arkivdel:

Detaljer