DMS Software Innovation - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DMS Software Innovation - Offentlig journal"

Transkript

1 I,, N, X, S, 14/ Tilbud om gjennomføring av tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge med oppstart av nytt studiekull i 2015 Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Helsedirektoratet Avdeling for pedagogikk og sosialfag /Arne Simers Moe Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 411, 14/ Overgang til alderspensjon Personalmappe - Branca Lie Branca Lie Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 I, 14/ Dokumentasjon til søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student N, 14/ Søknad om permisjon Personalmappe - Henriette Frisenberg Sundgaard Personal- og organisasjonsseksjonen /Wenche Plukkerud Hassel Biblioteket /Arnt Sigbjørn Hernes Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, 14/ Forlengelse av midlertidig stilling som stipendiat ved Høgskolen i Lillehammer Personalmappe - Olga Ponomarenko Høegh-Guldberg Olga Høegh-Guldberg Personal- og organisasjonsseksjonen /Siv Anne Kroken Nilsen Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 N, 14/ Søknad om permisjon Personalmappe - Olga Ponomarenko Høegh-Guldberg Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap /Finn Oddvar Olsen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning

2 I,, N, X, S I, 14/ Informasjon om spesifikke resultater av deltakerundersøkelsen 2016 i Kompetanse for kvalitet for studieåret 2015/2016 Videreutdanningstilbud - Kompetanse for kvalitet og stipendordningen for studieåret 2015/2016 dir - tdanningsdirektoratet Senter for livslang læring /John Torstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 411 I, 14/ Tilsagn om midler for gjennomføring av videreutdanning i Kompetanse for kvalitet høsten 2016 Videreutdanningstilbud - Kompetanse for kvalitet og stipendordningen for studieåret 2015/2016 dir - tdanningsdirektoratet Senter for livslang læring /John Torstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i ØKA2002 Økonomistyring Studieadministrasjonen /Ingvill Helset Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i ØKA2002 Økonomistyring Studieadministrasjonen /Ingvill Helset Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Informasjon til APS om endringer i skikkethetsforskriften ved spørsmål om oppfølging Endringer i lov om skikkethet Studieadministrasjonen /Torun Tøsse Løvseth Studieadministrasjonen /Iben Kardel Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 I, 15/ Rundskriv F Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning Endringer i lov om skikkethet KD - Kunnskapsdepartementet Studieadministrasjonen /Iben Kardel Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008

3 I,, N, X, S I, 15/ Supplerende tildelingsbrev - Statsbudsjettet 2016 Kap. 260 post 50 - SAKS-midler til sammenslåingsprosessen Statsbudsjettet 2016 KD - Kunnskapsdepartementet Økonomi og driftsavdeling /Jan Aasen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 115 I, 15/ Klage på svar på søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på klage på svar på søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Invitasjon til fjerde samling i pulje 3 - ngdomstrinn i utvikling BOA-SELL- ngdomstrinn i utvikling - Pulje /2016 dir - tdanningsdirektoratet Senter for livslang læring /John Torstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 414, Tatt til etterretning I, 15/ Klage på sensur til eksamen i PSY2302 Kognitiv psykologi Studieadministrasjonen /Ragnhild Stensrud Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klage på sensur til eksamen i PSY2302 Kognitiv psykologi Studieadministrasjonen /Ragnhild Stensrud Dok. dato: Arkivdel: Student

4 I,, N, X, S I, 15/ Klage på sensur til eksamen i PSY2302 Kognitiv psykologi Studieadministrasjonen /Ragnhild Stensrud Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klage på sensur til eksamen i PSY2302 Kognitiv psykologi Studieadministrasjonen /Ragnhild Stensrud Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Informasjon om forsinket utsendelse av rapporter ved tilsyn med bachelorutdanningene i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie Tilsyn med utdanningene barnevernspedagog, sosionom og vernepleier (BSV) NOKT Avdeling for pedagogikk og sosialfag /Åse Mari Fyksen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 132 I, 15/ Invitasjon til seminar om læringsutbyttebeskrivelser og informasjon om rapporter ved tilsyn med bachelorutdanningene i barnevern, sosialt arbeid og vernepleie Tilsyn med utdanningene barnevernspedagog, sosionom og vernepleier (BSV) NOKT Avdeling for pedagogikk og sosialfag /Åse Mari Fyksen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 132, 15/ Sensorbrev PSY Innføring i generell psykologi og psykologiens historie. Ricardo Lugo Mats Johannessen Studieadministrasjonen /Ragnhild Stensrud Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på klage på sensur til eksamen i PSY1005 Innføring i generell psykologi og psykologiens historie Studieadministrasjonen /Ragnhild Stensrud Dok. dato: Arkivdel: Student

5 I,, N, X, S I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Ingvill Helset Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Arbeidsavtale - Åremålskontrakt Personalmappe - Inge-Lise Langfeldt Inge-Lise Langfeldt Personal- og organisasjonsseksjonen /Marit Larsen Løvlien Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Informasjon om beregning av lokale potter og refusjon av merutgifter - Lokale forhandlinger i det statlige tariffområdet 2016 Hovedtariffoppgjøret 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 231, 16/ Sensorbrev ØKA1023/OLA1007 Martin Rønningen Nils Ingar Arvidsen Studieadministrasjonen /Ingvill Helset Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Klage på sensur til eksamen i PSY2302 Kognitiv psykologi Studieadministrasjonen /Ragnhild Stensrud Dok. dato: Arkivdel: Student X, 16/ Offentlig søkerliste - 16/00240 Tilsettingssak - ØKORG - INTOP - Tjenesteyting - kultur og kreativ næring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

6 I,, N, X, S X, 16/ tvidet søkerliste - 16/00240 Tilsettingssak - ØKORG - INTOP - Tjenesteyting - kultur og kreativ næring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ Søknad og CV - 16/ Tilsettingssak - ØKORG - INTOP - Tjenesteyting - kultur og kreativ næring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 16/ Åpen søknad Åpen søknad til Høgskolen i Lillehammer Anne Marie Grimstad Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 219 X, 16/ tkast utlysningstekst fra avdelingen Tilsettingssak - ASV - Stipendiat - Audiovisuelle medier Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Signert sakkyndig vurdering Tilsettingssak - ASV - Stipendiat - Audiovisuelle medier Avdeling for samfunnsvitenskap /Mona Ødegaard Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ Test inngående Test sak 2016 Lillehammer hotel Personal- og organisasjonsseksjonen /Olaf Kristian Sund Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 000

7 I,, N, X, S X, 16/ Offentlig søkerliste - 16/00412 Tilsettingssak - Dekan - Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap (ØKORG) - Åremål Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ tvidet søkerliste - 16/00412 Tilsettingssak - Dekan - Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap (ØKORG) - Åremål Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ Sensorbrev SPE2005 Florian Kiuppis Dordy Wilson Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Lauritsen Johansen Dok. dato: Arkivdel: Student X, 16/ Saksframlegg til tilsettingsutvalget - Forslag til vedtak Tilsettingssak - APS - Institutt sosialfag - Studieleder - Bachelor (BA) i barnevern Personal- og organisasjonsseksjonen /Marit Larsen Løvlien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ tlysningstekst Tilsettingssak - PO-seksjonen - Rådgiver HR (vikariat) Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 16/ Innstilling Tilsettingssak - PO-seksjonen - Rådgiver HR (vikariat) Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

8 I,, N, X, S X, 16/ Søknad og CV fra søkere Tilsettingssak - PO-seksjonen - Rådgiver HR (vikariat) Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Søknad og CV fra innstilte kandidater Tilsettingssak - PO-seksjonen - Rådgiver HR (vikariat) Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Saksframlegg til tilsettingsrådet - Forslag til vedtak - Vikariat som HR-rådgiver Tilsettingssak - PO-seksjonen - Rådgiver HR (vikariat) Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ Tilbud om tilsetting som rådgiver ved Høgskolen i Lillehammer Tilsettingssak - PO-seksjonen - Rådgiver HR (vikariat) Personal- og organisasjonsseksjonen /Marit Larsen Løvlien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Protokoll Tilsettingssak - PO-seksjonen - Rådgiver HR (vikariat) Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ Tilbud - Bistand til rekruttering av dekan til Den norske filmskolen Tilsettingssak - DNF - Dekan - Åremål ISCO group AS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

9 I,, N, X, S I, 16/ Tilbakemelding på bistand til rekruttering av dekan ved Den norske filmskolen Tilsettingssak - DNF - Dekan - Åremål Delphi Consulting AS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ Tilbud - Bistand ved rekruttering av dekan ved Den norske filmskolen Tilsettingssak - DNF - Dekan - Åremål Visindi Oslo AS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ Søknad og CV - 16/ Tilsettingssak - DNF - Hovedlærer - Produksjonsdesign Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning X, 16/ Offentlig søkerliste - 16/00597 Tilsettingssak - DNF - Hovedlærer - Produksjonsdesign Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ tvidet søkerliste - 16/00597 Tilsettingssak - DNF - Hovedlærer - Produksjonsdesign Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ Søknad og CV - 16/ Tilsettingssak - DNF - Hovedlærer - Klipp Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

10 I,, N, X, S, 16/ Sensorbrev SOA2009 Sollaug Burkeland Bjarne Krog Øvrelid Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Lauritsen Johansen Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Svar på klage på sensur til eksamen i ØKA2002 Økonomistyring Studieadministrasjonen /Ingvill Helset Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Svar på spørsmål om krav til operativsystemer ved bruk av egen bærbar datamaskin ved eksamen - Kopi av brev Endring i forskrift om egenbetaling - Innføirng av en plikt for studenter til å ha egen bærbar datamaskin for bruk i studier - Egenbetalingsforskriften KD - Kunnskapsdepartementet Studieadministrasjonen /Esben Dybvik Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 530 I, 16/ Påminnelse om ScanD2 - Bidrag til internasjonal godkjenning av høyere utdanning Scan D2-prosjekt finansiert av Erasmus+ - Bidrag til internasjonal godkjenning av høyere utdanning NOKT Studieadministrasjonen /Gro Myrum Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 472 I, 16/ Søknad og CV - 16/ Tilsettingssak - IT-tjenesten - IT- og nettpedagog Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Grethe Grinnhaug Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning, 16/ Tilbud om tilsetting som rådgiver ved Høgskolen i Lillehammer Personalmappe - Randi Elisabeth Hagen Randi Elisabeth Hagen Personal- og organisasjonsseksjonen /Marit Larsen Løvlien Dok. dato: Arkivdel: Personal 221

11 I,, N, X, S I, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Randi Elisabeth Hagen Randi Elisabeth Hagen Personal- og organisasjonsseksjonen /Marit Larsen Løvlien Dok. dato: Arkivdel: Personal 221, Tatt til etterretning I, 16/ Søknad og CV - 16/ Tilsettingssak - APS - Instituttleder sosialfag - 2. gangs utlysning Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Grethe Grinnhaug Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning X, 16/ Offentlig søkerliste - 16/00773 Tilsettingssak - APS - Instituttleder sosialfag - 2. gangs utlysning Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Grethe Grinnhaug Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ tvidet søkerliste - 16/00773 Tilsettingssak - APS - Instituttleder sosialfag - 2. gangs utlysning Personal- og organisasjonsseksjonen /Anne Grethe Grinnhaug Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 16/ Innstilling Tilsettingssak - DNF - Førstekonsulent - Fast - Intern kunngjøring Den norske filmskolen /Maria Elisabeth Heilandt Bang Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv N, 16/ Lønnsvurdering ved tilsetting Tilsettingssak - DNF - Førstekonsulent - Fast - Intern kunngjøring Personal- og organisasjonsseksjonen /Marit Larsen Løvlien Den norske filmskolen /Maria Elisabeth Heilandt Bang Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

12 I,, N, X, S X, 16/ Saksframlegg til tilsettingsrådet - Forslag til vedtak - Tilsetting som førstekonsulent Tilsettingssak - DNF - Førstekonsulent - Fast - Intern kunngjøring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ Svar på søknad om innpassing av emner ved Bachelor i rettsvitenskap Anna Oline Skeie Studieadministrasjonen /Hanne Bjertnæs Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i rettsvitenskap Anna Oline Skeie Studieadministrasjonen /Hanne Bjertnæs Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument N, 16/ Innstilling Tilsettingssak - studieadministrasjonen-internasjonalt kontor- førstekonsulent - vikariat Offl 26 tredje led Studieadministrasjonen /Iben Kardel Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ tvidet søkerliste og søknader og CV fra innstilte søkere Tilsettingssak - studieadministrasjonen-internasjonalt kontor- førstekonsulent - vikariat Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Saksframlegg til tilsettingsrådet - Forslag til vedtak - Vikariat ved internasjonalt kontor Tilsettingssak - studieadministrasjonen-internasjonalt kontor- førstekonsulent - vikariat Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

13 I,, N, X, S I, 16/ Vurdering av innsynskrav Innsynskrav fra Gudbrandsdølen Dagningen Advokatfirmaet Alver AS Offl 14 første ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 000, 16/ Oversendelse av klage på avslag om innsyn Innsynskrav fra Gudbrandsdølen Dagningen Felles studieadministrativt tjenestesenter v/felles klagenemnd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 000 I, 16/ Avgjørelse av Felles klagenemnd i sak om avslag på anmoding om innsyn - Kopi av brev til Gudbrandsdølen Dagningen Innsynskrav fra Gudbrandsdølen Dagningen Felles studieadministrativt tjenestesenter v/felles klagenemnd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 000, 16/ Svar på søknad om innpassing av emne ved Bachelor i rettsvitenskap Erica Linchausen Sørensen Studieadministrasjonen /Hanne Bjertnæs Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner ved Bachelor i rettsvitenskap Erica Rødsand Linchausen Studieadministrasjonen /Hanne Bjertnæs Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 16/ Dokumentasjon til søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

14 I,, N, X, S, 16/ Svar på søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Sensorbrev ØKA1023/OLA1007 Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap /Martin Rønningen Nils Ingar Arvidsen Studieadministrasjonen /Ingvill Helset Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Kontrakt - Manusanalyse - Maureen Thomas - uke Kontrakter om oppdrag - Den norske filmskolen (DNF) - Klipp 2013 Maureen Thomas Den norske filmskolen /Ole Even Brynhildsvoll Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 16/ Ber om kopi av svar til Riksrevisjonens gjennomføring av tiltak for å sikre åpenhet rundt tilsattes sidegjøremål og bierverv Gjennomføring av tiltak for å sikre åpenhet rundt tilsattes sidegjøremål og bierverv KD - Kunnskapsdepartementet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 210 I, 16/ Søknad om utvidet studierett Studieadministrasjonen /Torun Tøsse Løvseth Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 16/ Søknad om permisjon fra studiet Studieadministrasjonen /Oddny Elisabeth Leirmo Dok. dato: Arkivdel: Student

15 I,, N, X, S I, 16/ Ber om innspill til høring - Reguleringsplan og konsekvensutredning for Hove driftsbanegård i Lillehammer kommune Høring - Reguleringsplan og konsekvensutredning for Hove driftsbanegård i Lillehammer kommune Jernbaneverket Ledelsen /Geir Bergkastet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008, Besvart med utgående dokument, 16/ Høgskolen i Lillehammer sitt innspill til høring - Reguleringsplan og konsekvensutredning for Hove driftsbanegård i Lillehammer kommune Høring - Reguleringsplan og konsekvensutredning for Hove driftsbanegård i Lillehammer kommune Jernbaneverket Ledelsen /Geir Bergkastet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 I, 16/ Søknad om permisjon fra studiet Studieadministrasjonen /Oddny Elisabeth Leirmo Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Arbeidsavtale Personalmappe - Olaug Anne Torsgård Olaug Anne Torsgård Personal- og organisasjonsseksjonen /Wenche Plukkerud Hassel Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 I, 16/ Klage på sensur til eksamen i SB3006 Perspektiver på arbeid med utsatte barn, unge og deres familier Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Lauritsen Johansen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Søknad om tilrettelegging ved eksamen Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student

16 I,, N, X, S, 16/ Forslag til omstillingsavtale - Fusjon mellom Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark Omstillingsavtale - Fusjon mellom Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer KD - Kunnskapsdepartementet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 015 I, 16/ Innkalling til forhandlingsmøte Omstillingsavtale Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Omstillingsavtale - Fusjon mellom Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer KD - Kunnskapsdepartementet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 015 I, 16/ Søknad om utvidet studierett Studieadministrasjonen /Torun Tøsse Løvseth Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Ber om tilbakemelding på spørsmål om begrenset kvalitetssjekk basert på tilgjengelig forskning/utredning til Meld. St. 22 BOA - ØKORG - Vurdering av oppfølging av Meld. St Hvordan regional planlegging kan gjøres mer forpliktende for regionalt folkevalgt nivå Kommunal- og moderniseringsdepartementet Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap /Linda Iren Terningen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 610, 16/ Tilbakemelding på spørsmål om begrenset kvalitetssjekk basert på tilgjengelig forskning/utredning til Meld. St. 22 BOA - ØKORG - Vurdering av oppfølging av Meld. St Hvordan regional planlegging kan gjøres mer forpliktende for regionalt folkevalgt nivå Kommunal- og moderniseringsdepartementet Offl 14 Avdeling for økonomi og organisasjonsvitenskap /Linda Iren Terningen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 610

17 I,, N, X, S, 16/ Søknad - Pathways to work - Achieving coordinated services in work integration of groups on the margins of the labour market (HELSEVEL) Felles søknad fra HiOA og HiL - Pathways to work - Achieving coordinated services in work integration of groups on the margins of the labour market (HELSEVEL) NFR - Norges forskningsråd Ledelsens stab /Anne Sofie Lofthus Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 660 I, 16/ Avtale om overdragelse av laserdisc-samling og spiller til Nasjonalbiblioteket Overdragelse av laserdisc-samling og spiller til Nasjonalbiblioteket Nasjonalbiblioteket Biblioteket /Arnt Sigbjørn Hernes Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 044 I, 16/ ttalelse om læringsmiljøet ved Den norske filmskolen Om læringsmiljøet ved Den norske filmskolen Norsk filmforbund Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 439 I, 16/ Oversendelse av bekymringsmelding for arbeidsmiljøet ved Den norske filmskolen (DNF) Om læringsmiljøet ved Den norske filmskolen Forskerforbundet ved Høgskolen i Lillehammer Ledelsen /Kathrine Skretting Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 439 I, 16/ Klage på sensur til eksamen i ØKA1012 Finansregnskap I Studieadministrasjonen /Ingvill Helset Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Innsynskrav Innsynskrav fra Gudbrandsdølen Dagningen Gudbrandsdølen Dagningen Arkiv Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008

18 I,, N, X, S I, 16/ Purring på innsynskrav Innsynskrav fra Gudbrandsdølen Dagningen Gudbrandsdølen Dagningen Arkiv /Guro Vaa Lien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument, 16/ Foreløpig svar på innsynskrav Innsynskrav fra Gudbrandsdølen Dagningen Gudbrandsdølen Dagningen Arkiv /Guro Vaa Lien Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 I, 16/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Kari Knutsen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Klage på sensur til eksamen i ØKA2004 Økonomi og organisasjon Studieadministrasjonen /Ingvill Helset Dok. dato: Arkivdel: Student

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01982-8 Søknad om tilgang til ny eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Gro Myrum Dok. dato: 23.06.2016 Arkivdel: Student I, 14/01982-9 Klage på sensur til eksamen i PSY2302 Kognitiv

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01255-9 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 13.05.2016 Arkivdel: Student I, 14/01629-8 Klage på sensur til eksamen i JS1006 Arbeidsrett Dok. dato: 19.05.2016 Arkivdel:

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01068-3 Søknad om permisjon fra studiet Studentmappe - Dok. dato: 25.10.2016 Arkivdel: Student, 14/01194-7 Sensorbrev - FIF3013 Tekstteori og analyse Studentmappe - Jo Sondre Moseng Anders

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S X, 14/01309-11 Oppfølgingsplan - Personalmappe - Margrete Rundtom IT-avdelingen /Gunnar Toftegaard Dok. dato: Arkivdel: Personal 221 I, 14/01391-13 Søknad om forlenget permisjon Personalmappe

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01112-5 Klage på sensur til eksamen i PSY2204 Personlighetspsykologi Studentmappe - I, 14/01473-7 Klage på sensur til eksamen i KARR3003 Arbeid, utdanning og sosial inkludering MKARV430

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01177-10 Klage på sensur til eksamen i JS2007 Western Legal Culture Studentmappe - I, 14/01181-13 Klage på sensur til eksamen i JS2002 Pengekravsrett Studentmappe - 21.03.2016 Student

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01078-4 Svar på klage på sensur til eksamen i PSY2305 Abnormal psykologi, 14/01090-12 Svar på klage på sensur til eksamen i JS2008 Menneskerettigheter, 14/01115-5 Svar på klage på sensur

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01255-7 Klage på sensur til eksamen i JS2007/2 Western legal culture 20.11.2015 Student I, 14/01559-3 Klage på sensur til eksamen i JS2001 Kontraktsrett II 20.11.2015 Student I, 14/01574-5

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01447-4 Rentefastsettelse for offentlige fond for andre halvår 2016 Gaveforsterkningsordningen Høgskolen i Lillehammer KD - Kunnskapsdepartementet Økonomi og driftsavdeling /Jan Aasen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01056-9 Informasjon om nytt regelverk - Ber om tilbud for oppstart av nytt studiekull i 2016 - Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Tverrfaglig videreutdanning

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01135-19 Klage på sensur til eksamen i JS2007 Western Legal Culture Dok. dato: 31.03.2016 Arkivdel: Student I, 14/017-12 Klage på sensur til eksamen i PSY1008 Sosialpsykologi Studieadministrasjonen

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01190-23 Klage på sensur til eksamen i JS2005 Forvaltningsrett II Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen Dok. dato: 05.07.2016 Arkivdel: Student I, 14/01378-7 Klage på sensur

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01588-13 Klage på sensur til eksamen i JS2007 Western Legal Culture I, 14/01639-18 Klage på sensur til eksamen i JS2001 Kontraktsrett II, 15/00262-7 Forslag til tiltak utenfor rammen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01056-8 Invitasjon til å inngi tilbud om oppstart av nytt studiekull i 2016 - Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt arbeid med barn og unge Tverrfaglig videreutdanning i psykososialt

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/017-20 Klage på sensur til eksamen i PSY2302 Kognitiv psykologi Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/015-7 Klage på sensur til eksamen i PSY2302 Kognitiv psykologi Dok. dato: 13.10.2016

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01226-4 Klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett Journaldato: 23.12.2015 Tilg. kode: Dok. dato: 23.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01473-4 Klage på sensur til eksamen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01366-13 Sensorbrev -, 14/01394-17 Sensorbrev - JS2006 Norske og internasjonale rettslige institusjoner Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu, 14/01394-18 Sensorbrev - JS2004 Erstatningsrett

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01069-11 Svar på søknad om tilrettelegging av eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/01169-4 Søknad om permisjon fra studiet Studieadministrasjonen /Kristian Brenden, 14/01338-6 Anmodning

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01210-13 Sensorbrev - PSY2304 Pedagogisk psykologi Ingeborg Flagstad Lillian Vederhus Offl 26 første ledd Dok. dato: 27.06.2016 Arkivdel: Student, 14/01210-14 Svar på klage på sensur til

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01090-5 JS2007 Vedtaksbrev Studieadministrasjonen /Marianne Kolbu Dok. dato: 27.08.2015 Arkivdel: Student I, 14/01092-6 Søknad om eksamen som privatist Studieadministrasjonen /Kari Knutsen

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01114-23 Svar på klage på sensur til eksamen i JS2004 Erstatningsrett Dok. dato: 08.09.2016 Arkivdel: Student I, 14/01177-15 Søknad om tilrettelegging av eksamen Journaldato: 13.09.2016

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01335-6 Dokumentasjon - Personalmappe - Kjell Magne Enget Kjell Magne Enget Dok. dato: 06.07.2015 Arkivdel: Personal 221 I, 14/01485-25 Avtale om studenttrainee-plass Praksisstudier innen

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01373-6 Søknad om eksamen som privatist Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/01611-2 Innvilgelse - Personalmappe - Åshild Flatum SPK - Statens Pensjonskasse Offl 26 tredje led Personal-

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/00147-4 Svar på klage på sensur til eksamen i ØKA11 Foretaksstrategi Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/00454-4 Dokumentasjon til søknad om tilrettelegging av eksamen Offl 13 jfr Fvl 13.1

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01085-8 Sensorbrev - PSY 2202 Studieadministrasjonen /Ragnhild Stensrud Dok. dato: 17.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01085-10 Klage på sensur til eksamen i PSY2203 Psykologiske forskningsmetoder

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01088-16 Klage på sensur til eksamen i JS1003 Forvaltningsrett I Dok. dato: 09.03.2016 Arkivdel: Student I, 14/01135-18 Klage på sensur til eksamen i JS2006 Norske og internasjonale rettslige

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I, 17/00028-81 ndertegnet avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Espen Stranger-Johannessen Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen 044,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01069-14 Tilbakemelding på ny orientering - Søknad om tilrettelegging av eksamen Dok. dato: 18.10.2015 Arkivdel: Student 20.10.2015, Besvart med utgående dokument, 14/01069-15 Løsningsorientering

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01069-9 Svar på klage/anmodning om ny vurdering - Bachelor i kulturprosjektledelse X, 14/01410-5 Godkjennelse av innstilling Doktorgradskandidat BK - Stine Elisabeth Vik Avdeling for pedagogikk

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00028-78 ndertegnet avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Geir Kirkerud Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen 02.07.2017

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S N, 15/01333-12 Protokoll T 74/15 - AL - VIT - Stipendiat Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater HR Rekruttering /Anne Marit Morken 216 X, 15/01414-15 Vurdering

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01088-13 Svar på søkand om opptak som privatist Dok. dato: Arkivdel: Student I, 14/01251-5 Refusjonskrav for frikjøp - 01082015-31122015 Personalmappe - Anne Ringen Amundsen Sør-Fron kommune

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00028-79 ndertegnet avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Mustafa Ytreland Dale Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01068-4 Svar på søknad om permisjon fra studiet Dok. dato: 01.11.2016 Arkivdel: Student, 14/01194-10 Svar på søknad om permisjon fra studiet Studieadministrasjonen /Oddny Elisabeth Leirmo

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01082-7 Svar på klage på sensur til eksamen i Makroøkonomi, 14/01114-21 JS2004 Vedtaksbrev, 14/01149-8 Svar på klage på sensur til eksamen i Bacheloroppgave i Psykologi Dok. dato: 21.08.2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01195-4 Klage på sensur til eksamen i SHI1003 Verdenskriger og ekstremisme 1914-1945 Studieadministrasjonen /Ragnhild Stensrud Dok. dato: 21.06.2016 Arkivdel: Student X, 14/01243-23 Oppsummering

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-37 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Kari Kristine Heggstad Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-38 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-96 ndertegnet avtale om kjøp av undervisningstjenester - 3BED200, SBED200, 3MØS300 ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag Sandberg Revisjon AS Stab, campus Rena /Anne

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00028-28 ndertegnet avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Asbjørn Olav Pedersen Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00028-82 ndertegnet avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket David Ruiz Baños Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen 18.07.2017

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-61 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser - 3EDM300 Praktisk eiendomsmegling 3 - Februar 2017 ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag Rune Fossum Offl 26 femte ledd Stab,

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01092-16 Svar på klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett Studieadministrasjonen /Ida Benedikte Johansen I, 14/01143-6 Søknad om innpassing/fritak fra fag/emner i Public

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00017-2 Svar på klage - Stiftelsen elverhøy Lokaler masterproduksjon - DNF - Stiftelsen Elverhøy Magnus Kristiansen Den norske filmskolen /Maria Elisabeth Heilandt Bang 20.02.2017 035,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S, 17/00019-3 Ber om ny sensurering som følge av klage i RJS100 Forvaltningsrett Klage over eksamensresultat - Holtet Institutt for økonomifag /Andreas Galtung Høgskolen i Oslo og Akershus /Jens

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal N, 17/00078-82 Prosjektgodkjenning - Helse og omsorg RKK Vefsn M3 7,5 stp - Prosjekt 93672 Helse og omsorg lederutdanning 2017 i samarbeid med Fagakademiet og Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO)

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01088-17 Svar på klage på sensur til eksamen i JS1003 Forvaltningsrett I I, 14/01092-15 Klage på sensur til eksamen i JS1002 Arve og Familierett I, 14/01135-20 Klage på sensur til eksamen

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00099-3 Påminnelse om forslag til representanter til Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif) fra 1.1.2018 Komite for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif)-komiteen

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00154-5 ndertegnet avtale om leie av lokale 3.4.2017 tleie av lokaler - Hamar - 2017 Tekna distriktskontor Hedmark Oppland Stab, campus Hamar /Gunn Falchenberg Walstad Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01090-6 Søknad om eksamen som privatist - Studieadministrasjonen /Kari Knutsen 30.08.2015 Student I, 14/01160-3 Ber om attest Personalmappe - Gry Jeanette Bredgaten Gry Jeanette Bredgaten

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02132-3 Signert kontrakt om praksisplass Tilsagn om tilskudd Offl 13 jfr Fvl 13.1 HR-avdelingen Dok. dato: 07.12.2016

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-88 ndertegnet kontrakt - Timelærer - Musikk og kulturteori 1, Musikk og kulturteori 2 - August - desember 2017 ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag Ivar Håkon Eikje

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00202-9 Tilsagnsbrev om midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak Skogsjerv Skogsjerv - Bestand og konfliktreduksjon - Prosjektnr 66067 Fylkesmannen i Hedmark Stab, campus Evenstad

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal , 17/00031-22 Svar på søknad om ekstra driftstilskudd til doktorgradsstipendiater Søknad om midler til språkvask til Forskningsutvalget Lillehammer Anne Jørgensen Nordli Ledelsens stab, HiL /Lars Fredrik

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S X, 17/00003-12 Protokoll Tilsettingsutvalget 22.3.2017 Tilsettingsutvalget Personal- og organisasjonsseksjonen, HH /Anne Christel Johnsgaard Dok. dato: 22.03.2017 Arkivdel: Sakarkiv I, 17/00036-64

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/03255-3 tlysning av tdanningskvalitetsprisen 2016 tdanningskvalitetsprisen Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKT) Seksjon for utdanning /Anne Gro Dalland Dok. dato: 28.04.2016

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/03015-3 Søknad om innpassing Jørgen Lygre Avdeling for ingeniør- og økonomifag /Gro Sælemyr I, 15/06260-2 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Bjarte Hundvin første ledd HR Rekruttering /Noelia

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01069-7 Svar på søknad om videre permisjon Studieadministrasjonen /Arne Jensen Dok. dato: 22.06.2015 Arkivdel: Student I, 14/01086-10 Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00037-3 Etterlyser svar - Personvernombudsordningen ved nye Høgskolen i Innlandet Personvernombudsordningen ved Norsk senter for forkningsdata AS (NSD) Norsk senter for forskningsdata

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02131-99 Tillatelse til elektronisk tilgjengeliggjøring i Høgskolen i Hedmarks åpne institusjonelle arkiv (BRAGE hihm) Enkeltavtaler mellom forfattere og Høgskolen i Hedmark om tilgjengeliggjøring

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02247-4 Søknad om permisjon Foreldrepermisjon Offl 13 jfr Fvl 13.1 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2 Besvart med utgående

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/01085-9 Svar på klage på sensur til eksamen i PSY2202 Arbeids- og organisasjonspsykologi I, 14/90-14 Søknad om tilrettelegging av eksamen Studieadministrasjonen /Gro Myrum Dok. dato: 04.01.2016

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S X, 17/00001-9 Vedtak HS, 10032017, Sak 15/17, Foreløpig årshjul - styrets behandling av saker i 2017 Høgskolestyret - Høgskolen i Innlandet 011 X, 17/00032-9 Vedtak HS, 10032017, Sak 13/17,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/01237-7 Klage på sensur til eksamen i JS2007/2 Western Legal Culture Dok. dato: 01.12.2015 Arkivdel: Student I, 14/01343-6 Statstilskudd 2015 - Kunnskapsverket - Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-178 ndertegnet Avtale om lånekort ved Høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Amund Botillen Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen 044

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02147-97 ndertegnet Årlig avtale om praksisopplæring i barnehagelærerutdanningen studieåret 2016-2017 LNA - Partneravtaler for førskolelærerutdanningen 01.08.2013-31.07.2017 - Langtidsavtaler

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01114-3 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Boris Balakin Dok. dato: 14.09.2015 Arkivdel: Personal 17.09.2015, Tatt til etterretning, 15/01181-7 Kontrakt - gjesteforeleser Vårin Albrigtsen Dok.

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01030-8 Innstilling - stipendiat Tilsettingssak - AIØ - Institutt for elektrofag - Stipendiat 1-2 Wireless Sensor Networks HR Rekruttering /Kjersti Saltnes HR Rekruttering /Kjersti Saltnes

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00036-74 ndertegnet kjøp av undervisningstjenester ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for økonomifag niversitetet i Tromsø - Norges Arktiske universitet 30.05.2017 212 I, 17/00073-40 ndertegnet

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02792-7 tredning avsluttet Tilrettelegging ved eksamen Bergen kommune, Bergen Voksenopplæring Studieadministrativt kontor /Tone Marthinussen Rong Dok. dato: 10.08.2016 Arkivdel: Student

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 14/01565-3 Retur av signert arbeidsavtale EFL Tilsettingssak - Dok. dato: 20.11.2014 Arkivdel: Personal Arkivkode: 221 Inngående eksternt produsert, 14/01606-3 Retur av signert

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00098-2 Forlengelse i vikariat som førstekonsulent ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring Ansettelse førstekonsulent AØV-L Dok. dato: 22.12.2014 Arkivdel: Personal

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00173-22 Melding om manglende statusrapport for forskningsprosjekter som behandler personopplysninger Samlesak: NSD Personvernombud

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I, 17/00101-22 ndertegnet kontrakt om sensurering - Masterthesis in sustainable aguriculture - Våren 2017 AØL - Sensorkontrakter 2016/2017 Mette Goul Thomsen Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 15/00261-2 Mottatt klage på karaktersetting MHV146 - Høst 2014 Klage på karaktersetting MHV146 Institutt

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01132-4 Arbeidsavtale Arbeidsavtale Eva Melvær Langaas Dok. dato: 25.06.2015 Arkivdel: Personal 02.07.2015, Tatt til etterretning I, 15/01208-5 Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01057-3 Melding om gjenopptak av studier Silja Solvang Avdeling for helse- og sosialfag /Eve Therese D Hitland 25.08.2015, Besvart med utgående dokument I, 15/01058-6 Søknad om permisjon

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/02143-123 ndertegnet Avtale om lånekort ved høgskolebiblioteket Avtaler om lånekort ved Høgskolebiblioteket Lene Ådlandsvile Avdelingsbibliotek, campus Hamar /Anne Margrethe Østensen

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01214-41 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter i praksis Reiseregninger i praksis - radiografi - kull 2013-2014/2015 Brita Steine, 15/01743-19 Søknad om godkjenning av ekstrautgifter

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01155-11 Søknad om 20 % permisjon Arbeidsforhold Offl 13 jfr Fvl 13.1 Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling /Elin Ekkjestøl Dok. dato: Arkivdel: Personal 213 17.08.2016, Besvart

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01614-1 - - Dok. dato: 15.10.2014 Arkivdel: Sakarkiv 12.12.2014, Besvart pr telefon tgående internt produsert, 14/01614-2 - - Dok. dato: 26.11.2014 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S, 17/00276-6 Tilbud om tilsetting som undervisningsleder Tilsettingssak - Lillehammer - DNF - ndervisningsleder - Bachelor Arne Dahr Offl 25 første ledd - og organisasjonsseksjonen, HIL /Marit

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02526-9 Signert åremålskontrakt Forlengelse av ansettelsesforhold som doktorgradsstipendiat ved niversitetet i Stavanger

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal U, 15/01333-13 Tilbud om stilling som stipendiat i dramapedagogikk ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AL - Stipendiatstilling i dramapedagogikk og anvendt teater Katrine Heggstad HR Rekruttering /Anne

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/00025-2 Rapport om målbruk i offentleg teneste 2016 - påminning Målbruk i offentlig tjeneste 2016 - Høgskolen i Hedmark Språkrådet Kommunikasjonsseksjonen, HH /Frode Skår Dok. dato: Arkivdel:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/02907-3 Ettersending av dokumentasjon Innpassing og fritak Alexander Løw Sandtorv Avdeling for lærerutdanning Dok. dato: 29.06.2016 Arkivdel: Student 412.7, 15/04767-9 Administrativt/praktisk

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01682-31 Gjesteforeleserkontrakt vår 2016 AIØ - gjesteforelesere - kontrakter Aksel Ivar Rokkan Dok. dato: 14.03.2016 Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning I, 15/01682-32 Gjesteforeleserkontrakt

Detaljer

Arkivrutiner Personalsaker HBV

Arkivrutiner Personalsaker HBV Arkivrutiner Personalsaker HBV Med personalsaker menes dokumentasjon som vedrører virksomhetens forhold til den ansatte. Innhold Tilsetting... 2 Permisjon... 3 Opprykk... 3 Oppsigelse... 4 Pensjon... 5

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01005-6 Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - Stipendiat - Forskningsgruppe Psykisk helse og rus Hege Hansen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/01152-6 Informasjon om forskriftsendring og videre oppfølging Høring Nasjonale deleksamener - endring i forskrifter om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-

Detaljer

DMS Software Innovation - Offentlig journal

DMS Software Innovation - Offentlig journal X, 14/02347-341 Komplett innkalling: ARSB : Ansettelsesråd for teknisk/administrative - saksb./ing/bibl. () Ansettelsesråd for teknisk/administrative - saksbehandler/ ingeniør /bibliotekar ( ARSB ) HR

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU,

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU, Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 04.11.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 12 X, 15/01485-54 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved 18.10.2016 Fakultetsstyret ved Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal

Høgskolen i Innlandet - Offentlig journal I,, N, X, S I, 17/01407-25 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser - Spring Games - 8.6.2017 ØLR - Timelærere 2017 - Institutt for organisasjon- og ledelsesfag Mats Gøran Persson Stab, campus Rena /Anne

Detaljer