Internt notat uten oppfølging, 14/ Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internt notat uten oppfølging, 14/01175-24 Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte"

Transkript

1 Internt notat uten oppfølging, 14/ Referat fra drøftingsmøte med hovedtillitsvalgte Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets- og høgskolesektoren Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 002 Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om delstudium i utlandet Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med nytt notat tgående internt produsert, 14/ Svar på søknad om delstudium i utlandet Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/ Forlenget vikariat som renholder Personalmappe - Økonomi og driftsseksjonen /Brita Nielsen Dok. dato: Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/ Forlenget vikariat som renholder Personalmappe - Økonomi og driftsseksjonen /Rita Helen Tennfjord Rindarøy Dok. dato: Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/ Vedrørende søknad om permisjon fra studiet Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student

2 tgående internt produsert, 14/ Melding om yrkeeskade eller sykdom påført under arbeid på norsk eller utenlandsk landterritorium Personalmappe - NAV Lørenskog Fellesadministrasjonen /Lise M. Konow Linnerud Dok. dato: Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/ Innvilgelse av søknad om geografisk særtildeling av praksisplass Studentmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Ann Kristin Engevold Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om delstudium i utlandet Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med nytt notat tgående internt produsert, 14/ Svar på søknad om delstudium i utlandet Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om delstudium i utlandet Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med nytt notat tgående internt produsert, 14/ Svar på søknad om delstudium i utlandet Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student

3 Inngående eksternt produsert, 14/ Invitation Letter to submit Visa application PhD kandidatmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Ingrid von Schantz Bakka Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/ Invitation Letter to submit Visa application PhD kandidatmappe - Eksterne med systemtilgang (FEIDE-ID) /Sukalpa Chanda Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om permisjon i studiet Studentmappe - Offl 12 Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med nytt notat tgående internt produsert, 14/ Vedrørende søknad om permisjon i studiet Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ Søknad om permisjon Personalmappe - Norwegian Media Technology Lab (MTL) /Anders Sundnes Løvlie Offl 12 Dok. dato: Arkivdel: Personal Internt notat med oppfølging, 14/ Anbefaling fra avdelingen Personalmappe - Norwegian Media Technology Lab (MTL) /Terje Stafseng Dok. dato: Arkivdel: Personal

4 Inngående eksternt produsert, 14/ Application PhD-kandidatmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student Internt notat uten oppfølging, 14/ Evaluering PhD-kandidatmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/ Admission to the PhD studies. PhD-kandidatmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/ SV: Admission to the PhD studies. PhD-kandidatmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/ Spørsmål om mastergrad for opptak til PhD PhD-kandidatmappe - Norwegian Media Technology Lab (MTL) /Ivar Farup Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/ Attest for opptak io-emne PhD-kandidatmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student

5 Inngående eksternt produsert, 14/ RE: Yearly report of PhD studies - spring 2013 PhD-kandidatmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ Ph d +Stipendiat+rapport-høst2013 PhD-kandidatmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ Re: Status report PhD candidates-spring karakterutskrift PhD-kandidatmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 14/ Arbeidsavtale i underskrevet stand Personalmappe - Rektorat /Jørn Wroldsen Dok. dato: Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 14/ Forlenget vikariat som renholder Personalmappe - Økonomi og driftsseksjonen /Ann Cathrin Napstad Dok. dato: Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert, 14/ Oppdatering av beredsskapsliste i H-sektoren Beredskapsplan Kunnskapsdepartementet Fellesadministrasjonen /Lise M. Konow Linnerud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til orientering

6 tgående internt produsert, 14/ Midlertidig stilling som forsker/statistiker Senter for omsorgsforskning - Ledig stilling som kvantitativ forsker/statiker Jon Ingulf Medbø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Inngående eksternt produsert, 14/ E-post i forbindelse med tilsetting Senter for omsorgsforskning - Ledig stilling som kvantitativ forsker/statiker Jon Ingulf Medbø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: tgående internt produsert, 14/ Nytt lønnstilbud som forsker/statistiker i midlertidig stilling Senter for omsorgsforskning - Ledig stilling som kvantitativ forsker/statiker Jon Ingulf Medbø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Inngående eksternt produsert, 14/ Takker nei til stillingen Senter for omsorgsforskning - Ledig stilling som kvantitativ forsker/statiker Jon Ingulf Medbø Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Inngående eksternt produsert, 15/ Årsregnskapet Anskaffelser Regnskap for 2014 og delårsrapportering i 2015 Riksrevisjonen Økonomi og driftsseksjonen /Anne Hilde Ruen Nymoen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 133 Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om fjerde rett til eksamensforsøk Studentmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Laila Skiaker Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med nytt notat

7 tgående internt produsert, 15/ Vedrørende søknad om permisjon i studiet Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 15/ Vedrørende klage på sensurvedtak Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student Internt notat uten oppfølging, 15/ Innstilling fra avdelingen Førsteamanuensis/førstelektor/høgskolelektor - Bygg Avdeling for teknologi, økonomi og ledelse /Torbjørn Skogsrød Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om delstudium i utlandet Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med nytt notat tgående internt produsert, 15/ Svar på søknad om delstudium i utlandet Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 15/ Svar på forespørsel Forespørsel om studieplasser i veiledet praksis innen psykiatri - medisn og kirurgi skoleåret Tyrilistiftelsen Studie-og forskningsseksjonen /Siv Sønsteby Nordhagen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning

8 Inngående eksternt produsert, 15/ SV: MINNER OM: Sak 15/00117 FORESPØRSEL OM PRAKSISPLASSER TIL 3. års SYKEPLEIESTDENTER i KOMMNEHELSETJENESTEN- HJEMMEBASERT OMSORG fra HIG skoleåret FORESPØRSEL OM PRAKSISPLASSER FOR SYKEPLEIESTDENTER I KOMMNEHELSETJENESTEN/HJEMMEBASERTOMSORG STDIEÅRET 2015/2016 Bergseth, Finn Studie-og forskningsseksjonen /Siv Sønsteby Nordhagen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 435, Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 15/ Svar på forespørsel FORESPØRSEL OM PRAKSISPLASSER FOR SYKEPLEIESTDENTER I KOMMNEHELSETJENESTEN/HJEMMEBASERTOMSORG STDIEÅRET 2015/2016 Ringsaker kommune Studie-og forskningsseksjonen /Siv Sønsteby Nordhagen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 15/ Svar på forespørsel FORESPØRSEL OM PRAKSISPLASSER FOR SYKEPLEIESTDENTER i INSTITSJONSBASERTOMSORG HØSTEN VEILEDET PRAKSIS (VPS 1002) Ringsaker kommune Studie-og forskningsseksjonen /Siv Sønsteby Nordhagen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning tgående internt produsert, 15/ Vedrørende klage på sensurvedtak Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 15/ Svar på søknad om delstudium i utlandet Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 15/ Vedrørende overflytting til Høgskolen i Gjøvik -studieprogram elektronikk og elkraft Overflytting til Høgskolen i Gjøvik - studieprogram elektronikk og elkraft Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 513

9 tgående internt produsert, 15/ Innvilgelse av søknad om geografisk særtildeling av praksisplass Studentmappe - Studie-og forskningsseksjonen /Ann Kristin Engevold Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 15/ Vedrørende søknad om intern overflytting Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 15/ Individuell studieplan Studentmappe - Seksjon for sykepleie /Solveig Granseth Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 15/ Høring - Forslag til endringer i forskrifter i folketrygdloven og spesialisthelsetjenesteloven Høring : Forslag til endringer i forskrifter i folketrygdloven og spesialisthelsetjenesteloven Det kongelige helse- og omsorgsdepartement Fellesadministrasjonen /Lise M. Konow Linnerud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 008 Inngående eksternt produsert, 15/ HØRING: Forslag til endringer i plan- og bygningsloven - Endringer i den sentrale godkjenningsordningen Høring : Forslag til endringer i plan- og bygningsloven - Endringer i den sentrale godkjenningsordningen Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement Fellesadministrasjonen /Lise M. Konow Linnerud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 008 Inngående eksternt produsert, 15/ Høring om endring i forskrift om krav til mastergrad - bachelor og master i rettsvitenskap 3+2 Høring om endring i forskrift om krav til mastergrad - bachelor og master i rettsvitenskap 3+2 Kunnskapsdepartementet Fellesadministrasjonen /Lise M. Konow Linnerud Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 008

10 Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om permisjon i studiet Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med nytt notat Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om delstudium i utlandet Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med nytt notat tgående internt produsert, 15/ Svar på søknad om delstudium i utlandet Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om delstudium i utlandet Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med nytt notat tgående internt produsert, 15/ Svar på søknad om delstudium i utlandet Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om delstudium i utlandet Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med nytt notat

11 tgående internt produsert, 15/ Svar på søknad om delstudium i utlandet Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 15/ Trukket søknad om deøstudium i utlandet Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om delstudium i utlandet Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med nytt notat tgående internt produsert, 15/ Svar på søknad om delstudium i utlandet Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om delstudium i utlandet Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med nytt notat tgående internt produsert, 15/ Svar på søknad om delstudium i utlandet Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student

12 Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om delstudium i utlandet Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med nytt notat tgående internt produsert, 15/ Svar på søknad om delstudium i utlandet Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om delstudium i utlandet Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med nytt notat tgående internt produsert, 15/ Svar på søknad om delstudium i utlandet Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om delstudium i utlandet Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med nytt notat tgående internt produsert, 15/ Svar på søknad om delstudium i utlandet Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student

13 Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om delstudium i utlandet Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 15/ Trukket søknad om delstudium i utlandet Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til orientering tgående internt produsert, 15/ Refusjon av MVA Refusjon av MVA Toll- og avgiftsetaten Økonomi og driftsseksjonen /Odd Iversen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 152 Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad på stilling som praksislærer Personalmappe - Høgskolen i Gjøvik /Trude Aven Dok. dato: Arkivdel: Personal Internt notat med oppfølging, 15/ Anbefaling fra avdelingen Personalmappe - Seksjon for sykepleie /Kristin Haugen Dok. dato: Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 15/ Midlertidig tilsetting som høgskolelærer ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for helse, omsorg og sykepleie Personalmappe - Høgskolen i Gjøvik /Trude Aven Dok. dato: Arkivdel: Personal

14 Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsavtale, taushetserklæring,melding om prøvetidsreglene og generelle opplysningenr i underskrevet stand Personalmappe - Høgskolen i Gjøvik /Trude Aven Dok. dato: Arkivdel: Personal Internt notat uten oppfølging, 15/ CV Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 15/ Tilsetting som professor ved Høgskolen i Gjøvik Personalmappe - Høgskolen i Gjøvik /Torunn Hamran Dok. dato: Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsavtale, taushetserklæring,melding om prøvetidsreglene og generelle opplysningenr i underskrevet stand Personalmappe - Høgskolen i Gjøvik /Torunn Hamran Dok. dato: Arkivdel: Personal Internt notat uten oppfølging, 15/ CV, karakterutskrifter m.m. Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 15/ Tilsetting i midlertidig stilling som tekniker ved Høgskolen i Gjøvik, avdeling for teknologi, økonomi og ledelse Personalmappe - Høgskolen i Gjøvik /Morten Eggum Dok. dato: Arkivdel: Personal

15 Inngående eksternt produsert, 15/ Takker ja til stillingen Personalmappe - Høgskolen i Gjøvik /Morten Eggum Dok. dato: Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 15/ Tilsetting i midlertidig stilling som tekniker- arbeidsavtale Personalmappe - Høgskolen i Gjøvik /Morten Eggum Dok. dato: Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsavtale, taushetserklæring,melding om prøvetidsreglene og generelle opplysningenr i underskrevet stand Personalmappe - Høgskolen i Gjøvik /Morten Eggum Dok. dato: Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 15/ Tilbud om 87 % fast stilling som renholder med fagbrev Personalmappe - Høgskolen i Gjøvik /Jarle Alm Bredesen Dok. dato: Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsavtale, taushetserklæring,melding om prøvetidsreglene og generelle opplysningenr i underskrevet stand Personalmappe - Høgskolen i Gjøvik /Jarle Alm Bredesen Dok. dato: Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 15/ Temporary position as PHD research fellow Personalmappe - Høgskolen i Gjøvik /Marshed Kassim Mohamed Dok. dato: Arkivdel: Personal

16 Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsavtale, taushetserklæring,melding om prøvetidsreglene og generelle opplysningenr i underskrevet stand Personalmappe - Høgskolen i Gjøvik /Marshed Kassim Mohamed Dok. dato: Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om permisjon i studiet Studentmappe - Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med nytt notat tgående internt produsert, 15/ Temporary position as early stage researcher Personalmappe - Høgskolen i Gjøvik /Irina Mihaela Ciortan Personalseksjonen /Per David Nielsen Dok. dato: Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert, 15/ Arbeidsavtale i underskrevet stand Personalmappe - Høgskolen i Gjøvik /Irina Mihaela Ciortan Dok. dato: Arkivdel: Personal

Inngående eksternt produsert, 14/01175-13 Vedrørende innspill til strukturmeldingen

Inngående eksternt produsert, 14/01175-13 Vedrørende innspill til strukturmeldingen I,, N, X Inngående eksternt produsert, 14/01175-13 Vedrørende innspill til strukturmeldingen Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets-

Detaljer

U, 14/01150-2 Vedrørende søknad om studiepermisjon. Studentmappe - Avskjermet. Avskjermet. U, 14/01167-2 Vedrørende søknad om permisjon

U, 14/01150-2 Vedrørende søknad om studiepermisjon. Studentmappe - Avskjermet. Avskjermet. U, 14/01167-2 Vedrørende søknad om permisjon I,, N, X, S, 14/01150-2 Vedrørende søknad om studiepermisjon Studentmappe - /Anne Aandalen Dok. dato: 05.06.2014 Arkivdel: Student, 14/01167-2 Vedrørende søknad om permisjon Studentmappe - /Anne Aandalen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/05146-2 Sykepenger - 21.07.2014-03.08.2014-08.09.2014-31.10.2014 - Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-13 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Bergehaim barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02081-5 HA - tilsetting i fast 100 % stilling som driftsoperatør HA - Kunngjøring av fast 100% stilling som driftsoperatør Offl 25 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 14/01670-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/01671-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging

Detaljer

Journaldato: 20.3.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 19.03.

Journaldato: 20.3.2012, Journalenhet: JHIG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 19.03. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 20.3.2012, Journalenhet: JHG - Journalenhet for Høgskolen i Gjøvik, Dokumenttype:,,N,X, tatus: J,A 21.03.2012 øknad om intern overflytting ntern overflytting

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02015-19 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 09.09.2014 - SMISMO FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for sykepleie og psykisk helse Anne Helene

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-66 Arbeidsavtale for studentassistenter - Mohammad Yaser Rahmati Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014 ( ephorte

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-1 Regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Journaldato: 27.02.2015 Tilg. kode: Arkivseksjonen /Atle

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/044-5 Endring av lønn i forbindelse med opprykk til professor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personal,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01560-1 Driftsmidler til fakultetene AF og EFL prosjekt lærerutdanning 2020 Lærerutdanning 2020 Økonomiseksjonen /Ole Jørgen Rambøl-Skippervold tdanningsseksjonen

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01612-1 Igangsettelse av én klasse «Videreutdanning for barnehagemyndighet» høst 2014 EFP - EFL - Videreutdanning for barnehagemyndighet (myndighetsutøvelse, ledelse og utvikling), inklusiv følgeevaluering

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-1 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 18.11.2014 - Individuell plan FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Hege Rismoen Dok. dato:

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I,, N, X, S I, 14/00014-8 Bekreftelse på varig adresseendring med ettersending av post - studiested Kongsberg Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS Posten og Bring Kundeservice Campus Kongsberg

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S, 15/01005-6 Tilbud om stilling ved Høgskolen i Bergen Tilsettingssak - AHS - Institutt for sosialfag og vernepleie - Stipendiat - Forskningsgruppe Psykisk helse og rus Hege Hansen Dok. dato:

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N I, 14/01596-3 TF Innvilget midlertidig oppholdstillatelse - Oppholdstillatelser for studenter 2014-2016 Fo-seksjonen /Anette Staaland Dok. dato: 09.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv 511 I, 14/01596-4 EFL

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05107-2 Tilbud - Minikonkurranse PC'er Offl 23 tredje ledd økonomi /Morten Johan Ringøen 16.09.2014 053 17.09.2014, Tatt til orientering Inngående eksternt

Detaljer

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal

Sykehuset i Vestfold - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 07/02172-12 Innvilgelse uførepensjon - Personalmappe - Dok. dato: 31.03.2015 Arkivdel: Personalarkiv Inngående eksternt produsert, 07/03870-4 Innvilgelse alderspensjon - Personalmappe

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 03/00242-25 Oppsigelse Personalmappe - Medisinsk biokjemi Notodden Dok. dato: 01.12.2014 Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 Utgående internt produsert, 03/00420-41 Tilbud

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/03162-2 Svar på søknad om godkjenning av annen utdanning - Markedsføring og ledelse Marie Sørlie Jørgensen Handelshøyskolen /Nertila Stringa 26.11.2014 Student

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 06/01194-8 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 07/00191-6 Tilbud om ansettelse - Personalmappe

Detaljer

Pasientreiser ANS - Offentlig journal

Pasientreiser ANS - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 10/00344-32 opphold i fengsel Innsatte i fengsel - soning Sykehuset Østfold, Fredrikstad, Akuttmedisinsk avd/pasientreiser Arkivkode: 393 tgående internt produsert,

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05113-35 Tilsagn om tilskudd til utdanning - Tilsagn om tilskudd til utdanning - samlesak 2014 ( ephorte 2014/133 ) NAV tiltak Akershus økonomi, Seksjon for

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02021-13 ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag 1. studieår - Våren 2015 Praksisavtaler - Faglærerutdanning

Detaljer