Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal"

Transkript

1 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/ Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved Institutt for musikk og dans 2015 Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert, 15/ Signert kontrakt gjesteforeleser Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved Institutt for musikk og dans 2015 Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Personal tgående internt produsert, 15/ Revidert søknad prosjektnr NFR prosjekt - Biogenesis of chlorophyll binding electron transfer complexes v/ Norges forskningsråd Offl ledd Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 632 Inngående eksternt produsert, 15/ Sluttmelding Samlesak: Sluttmeldinger 2015 Enhet for studentservice Arkivkode: 517 Inngående eksternt produsert, 15/ Invitasjon til utvidet Dekanmøte niversitetssenteret på Svalbard (NIS) august 2015 Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 niversitetssenteret på Svalbard Styresekretariatet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 274 Inngående eksternt produsert, 15/ Melding om norsk handlingsplan for nauturmangfold: Invitasjon til innspillsmøte Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 Det kongelige klima- og miljødepartement Styresekretariatet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 274 Page 1 of 9

2 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/ Nasjonal forskerutdanningskonferanse og 16. juni, Oslo Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 niversitets- og høgskolerådet Styresekretariatet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 274 Inngående eksternt produsert, 15/ Finansieringsavtale Samlesak: Erasmus+ ansatt- og lærermobilitet Offl 26 andre ledd Internasjonalt kontor Arkivkode: 275 Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om direkte opptak til 2. året av Regnskap og revisjon Samlesak: Direkte opptak ved SV Handelshøgskolen ved is Arkivkode: Inngående eksternt produsert, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse i vikariat som førstekonsulent Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad på vikariat som førstekonsulent (jurist) Ansettelse i vikariat som førstekonsulent (jurist), Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering tgående internt produsert, 15/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting MHVMAS - Høst 2014 Klage på karaktersetting MHVMAS Dok. dato: Arkivdel: Student Page 2 of 9

3 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 15/ Resultat av klage på karaktersetting BØK265 Klage på karaktersetting BØK265 Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 15/ Innvilget søknad om innpass av BSN153 Innpass av emne, nettbasert bachelor i sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og cv Ansettelse førstekonsulent, IB-W&M, Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad og cv Ansettelse kommunikasjonsrådgiver/journalist, Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: , Tatt til orientering Internt notat uten oppfølging, 15/ Signert protokoll SAR 07/15 Ansettelse i vikariat som førstekonsulent (jurist) ved tdanningsavdelingen Sentralt ansettelsesråd Februar 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Nordland - Pos- Bidrag Hemnes kommune Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning Page 3 of 9

4 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/ Nordland - Pos - Bidrag Helgelandsnettet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 15/ Hordaland - Pos - Prosjekt: Systematisk elevmedverknad for betre læringsmiljø Hordaland fylkeskommune Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 15/ Troms - Pos - Fylkesmannen i Troms henvendelse vedr. bidrag Fylkesmannen i Troms Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 15/ Internasjonalt - Priv - Kurs for Norsk skole på Costa Blanca kysten, Spania Tema Nettmobbing og skjult mobbing Norske skolen på Costa Blanca - FA Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning Inngående eksternt produsert, 15/ Rogaland - Neg/priv - Rådgivere vg. skole kurs om mobbing Stavanger katedralskole - sos.rådgiver Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, Tatt til etterretning Internt notat uten oppfølging, 15/ Philosophiae doctor disputas 10. april - Samlesak: Kunngjøring - Philosophiae doctor disputas ved Det humanistiske fakultet 2015 Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 621 Page 4 of 9

5 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/ Signert åremålskontakt Ansettelse åremål instituttleder TN-IPT Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 15/ Framtidig stilling Permisjon fra stilling ved is Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: , Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 15/ R18/15 Mikroskop til pollenanalyse - Bekreftelse mottatt forespørsel 18/15 Mikroskop til pollenanalyse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 055 Inngående eksternt produsert, 15/ SV: Sak 18/15 Forespørsel mikroskop til pollenanalyse AM 18/15 Bekreftelse mottatt forespørsel 18/15 Mikroskop til pollenanalyse Arkivkode: 055 tgående internt produsert, 15/ Sak 18/15 Forespørsel mikroskop til pollenanalyse AM 18/15 Mikroskop til pollenanalyse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 055 Inngående eksternt produsert, 15/ Sak 18 / 15 Innkjøp av mikroskop til pollenanalyse AM 18/15 - Bekreftelse mottatt forespørsel - Avstår fra å sende tilbud 18/15 Mikroskop til pollenanalyse Arkivkode: 055 Page 5 of 9

6 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Internt notat uten oppfølging, 15/ Innkalling til møte i ansettelsesutvalget SV Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat uten oppfølging, 15/ A 20/15 Midlertidig ansettelse som førsteamanuensis i samfunnsøkonomi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat uten oppfølging, 15/ A 21/15 Ansettelse som førsteamanuensis i markedsføring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Internt notat uten oppfølging, 15/ Referat fra møte i ansettelsesutvalget SV Internt notat uten oppfølging, 15/ Protokoller fra møte i ansettelsesutvalget SV Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om permisjon/endret utdanningsløp Permisjon fra studie Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 531 Besvart med utgående dokument Page 6 of 9

7 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om permisjon fra studie Permisjon fra studie Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 531 Inngående eksternt produsert, 15/ Signert avtale om ekstern arbeidspraksis APS Avtale om ekstern arbeidspraksis Attende Dokumentsenteret Dok. dato: Arkivdel: Personal Inngående eksternt produsert, 15/ Forskerskole i Biokatalyse - Første utkast til prosjektbeskrivelse og bestilling Etablering av forskerskole i Biokatalyse - Første utkast til prosjektbeskrivelse og bestilling. Intensjonserklæring fra is niversitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet IS Ledelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 321 Inngående eksternt produsert, 15/ Klage på karaktersetting BSY152 Klage på karaktersetting BSY152 Dok. dato: Arkivdel: Student Midlertidig svar sendt Inngående eksternt produsert, 15/ Klage på karaktersetting BSN341 Klage på karaktersetting BSN341 Midlertidig svar sendt Inngående eksternt produsert, 15/ Klage på karaktersetting BSY152 Klage på karaktersetting BSY152 Midlertidig svar sendt Page 7 of 9

8 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse som førstemanuensis i marin teknologi og marine operasjoner Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 212.1, Tatt til orientering Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om innpassing av fag Innpassing av fag Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: Besvart med utgående dokument Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om overflytting fra Høgskolen i Lillehammer til Bachelorprogram i sosialt arbeid ved is Overflytting - Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: Inngående eksternt produsert, 15/ Klage på karaktersetting BSY152 Klage på karaktersetting BSY152 Midlertidig svar sendt Inngående eksternt produsert, 15/ Høring om vedtektsendringer i Stiftelsen for høyere økonomisk / administrativ utdanning og forskning i Rogaland Høring om vedtektsendringer i Stiftelsen for høyere økonomisk / administrativ utdanning og forskning i Rogaland Styresekretariatet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 008 Inngående eksternt produsert, 15/ Oppdatert rundskriv R-116 om nettoføringsordning for meirverdiavgift i statsforvaltninga Oppdatert rundskriv R-116 om nettoføringsordning for meirverdiavgift i statsforvaltninga Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Page 8 of 9

9 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/ tvidet bruk av datamateriale fra FS tvidet bruk av datamateriale fra FS tdanningsavdelingen Arkivkode: 042 Page 9 of 9

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01560-1 Driftsmidler til fakultetene AF og EFL prosjekt lærerutdanning 2020 Lærerutdanning 2020 Økonomiseksjonen /Ole Jørgen Rambøl-Skippervold tdanningsseksjonen

Detaljer

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.6.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 30.06.2011 HA 18/10 Forslag til bruk av sluttordninger entralt hovedavtaleutvalg, 15.03.2010 2010/874-4 6004/2010

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 14/01670-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/01671-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id.

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 02.04.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.04.2012 Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683 Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent

Detaljer

Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED 19.12.

Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED 19.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 19.12.2 Endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** U 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-1 Regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Journaldato: 27.02.2015 Tilg. kode: Arkivseksjonen /Atle

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02021-13 ndertegnet kontrakt - Timepraksislærer - Faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag 1. studieår - Våren 2015 Praksisavtaler - Faglærerutdanning

Detaljer

Dok.dato: 15.04.2010. Klassering: Dok.dato: 02.07.2010. Klassering: 255.2 STAB-PA/GAAT

Dok.dato: 15.04.2010. Klassering: Dok.dato: 02.07.2010. Klassering: 255.2 STAB-PA/GAAT Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, tatus: J,A 14.07.2010 rosjekt O 1202//08 - CZ0046/1/0006 Addictive substance use in children and adolescents from ethnic minorities and

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00106-5 Melding om utbetaling - statlige Interreg midler HT - Prosjekt nr. 48006 - Grenseoverskridende undervisning i nordiske skoler - GN - Interreg Østfold fylkeskommune Fakultet for Humaniora

Detaljer

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 17.12.2009 nntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.2009

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-13 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 07.01.2015 - Videreutdanning kreftsykepleie FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Marit

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/05146-2 Sykepenger - 21.07.2014-03.08.2014-08.09.2014-31.10.2014 - Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02015-19 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 09.09.2014 - SMISMO FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for sykepleie og psykisk helse Anne Helene

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02017-42 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 26.03.2015 - MHPCC FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for helsefag Guttorm Eidslott Avdeling for

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/03162-2 Svar på søknad om godkjenning av annen utdanning - Markedsføring og ledelse Marie Sørlie Jørgensen Handelshøyskolen /Nertila Stringa 26.11.2014 Student

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02096-11 ndertegnet kontrakt - undervisning 13.01.2015 - PP, engelsk fagdidaktikk LNA - Kontrakt timelærer - Institutt for humanistiske fag - studieåret 2014-2015

Detaljer

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN

Offentlig journal --------------------------------------------------------- 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN Offentlig journal Journaldato: 17.12.2012-23.12.2012, Dokumenttype: I,U,x,n, Status: J,A 2012/00374-004 U Datert: 06.06.2012 Arkiv: ***** Saksans: SFA/ELLENN ***** Sak: Studentmappe - ***** ***** *****

Detaljer

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. 02/05/2014 Klage på karakter i IS-305 - Forvaltning av IT-ressurser - 5021. Studentmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.5.2014-18.5.2014, Dokumenttype:,,N,, tatus: J,A 27.05.2014 02/05/2014 Klage på karakter i -305 - Forvaltning av T-ressurser - 5021 tudentmappe 2014/1214-1

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/044-5 Endring av lønn i forbindelse med opprykk til professor Personalmappe - Fakultet for teknologi, kunst og design, Seksjon for HR /Laila Bjørum Dok. dato: 23.06.2015 Arkivdel: Personal,

Detaljer

Dok.dato: 07.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 10.07.2012. Klassering: HF-IFL/TLO

Dok.dato: 07.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 13.10.2011. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 10.07.2012. Klassering: HF-IFL/TLO Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.1.2013-9.1.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.01.2013 Tilbakemelding rådsmedlemmer TR 36/11 entralt tilsettingsråd den 19.10.2011 2011/4726-6 21373/2011

Detaljer

Dok.dato: 10.06.2009. Klassering: 212.1

Dok.dato: 10.06.2009. Klassering: 212.1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.08.2009 Tilsetting i ledig stilling som konsulent ved Felles ressurssenter, Dokumentsenteret, st.id. 30027985 Tilsettingsprosess

Detaljer

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal

Sunnaas sykehus HF - Offentlig journal I,, N, X Inngående eksternt produsert, 13/00043-36 Tilbakemelding på ventelistedata for juni 2014 Norsk Pasientregister - NPR Norsk Pasientregister NPR Klinikk Dok. dato: 13.08.2014 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal

Høgskolen i Buskerud og Vestfold - Offentlig journal I, 14/00014-7 Signert avtale om posttjenester - ByPost AS Post - adresse - Posten Norge AS - Bring - ByPost AS ByPost Buskerud AS Campus Ringerike /Terje Rolfsøn Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042 I, 14/00055-7

Detaljer

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Offentlig journal. Vilje-con-valg: Ungdoms valg og bortvalg realfag - Invitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.03.2009 Vilje-con-valg: ngdoms valg og bortvalg realfag - nvitasjon og oppfordring til å delta i nasjonalt forskningsprosjekt

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 06/01194-8 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 07/00191-6 Tilbud om ansettelse - Personalmappe

Detaljer

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal

Høgskolen i Bergen - Offentlig journal I,, N, X, S X, 15/01014-8 Lønnsforhandling Tilsettingssak - AHS - Senter for kunnskapsbasert praksis - Forskningsgruppe Par og Familie - Stipendiat Dok. dato: 22.07.2015 Arkivdel: Sakarkiv 216, 15/01014-9

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S, 14/05118-10 Refusjon av sykepenger - Personalmappe - NAV Nordstrand Journaldato: Tilg. kode: økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: 12.06.2015 Arkivdel: Personal X,

Detaljer