Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal"

Transkript

1 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/ RS. Randaberg k. Harestad gnr 49 div bnr. Regplan Randaberg sentrum øst. Plan RA til RFK: Tillatelse til inngrep - Konflikt med ID Randaberg k. Harestad gnr 49 div bnr. Regplan Randaberg sentrum øst. Plan Riksantikvaren Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 I, 13/ SV: Oversendelse av rapport for oppdrag ID Eik Finnøy k Rogaland Finnøy k. Eik gnr 67 bnr 2 og 3. Vannforsyning på Sjernarøyene Riksantikvaren Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig , Tatt til orientering, 13/ Oversendelse av rapport for arkeologisk utgravning på Eik Finnøy k Rogaland Finnøy k. Eik gnr 67 bnr 2 og 3. Vannforsyning på Sjernarøyene Finnøy Kommune Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733, 13/ Oversendelse av rapport for arkeologisk utgravning på Eik Finnøy k Rogaland Finnøy k. Eik gnr 67 bnr 2 og 3. Vannforsyning på Sjernarøyene Rogaland fylkeskommune Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 I, 14/ Sandnes k. Lura gnr 69 bnr 1 og 4 mfl. Detaljregulering for Sandnes lf stadion - Plan RFK til Prosjektil Sandnes k. Lura gnr 69 bnr 1 og 4 mfl. Detaljregulering for Sandnes lf stadion - Plan Rogaland fylkeskommune Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733

2 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Melding om uønsket hendelse AM - HMS 2015 Susanne Busengdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 15/ AM - Lokalt hovedavtaleutvalg, referat fra møte 14. september 2015 AM - Lokalt hovedavtaleutvalg 2015 AM AM Formidling AM Konservering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 014 I, 15/ Trygdeforskningsseminaret år Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 niversitetet i Oslo Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 I, 15/ Sikkerhetskonferanse Victoria Hotel Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 Stavanger og omegn Forsvarsforenning IS Ledelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 I, 15/ Påminning - Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i H-sektoren - Invitasjon og Call til nettverkskonferanse i Trondheim, januar 2016 Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen IS Ledelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 I, 15/ Forelesning/videoopptak - ***** Samlesak: Avtale om video og streaming ***** NettOp is Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

3 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ / Hå kommune, Istandsetting av Obrestad fyr og maskinhus. Svar angående faglig bistand Hå kommune, Istandsetting av Obrestad fyr og maskinhus Hå kommune Offl 23 fjerde ledd AM Konservering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 755 X, 15/ AMA 07/ Godkjenning av utlysning Rekruttering forsker (kulturminne/steinkonservering), AM-KON, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ ATN 136/15 Ansettelse i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i økt oljeutvinning, Non-Newtonian Fluids, ved institutt for petroleumsteknologi, Rekruttering stipendiat i økt oljeutvinning - Non Newtonian Fluids (2 stillinger) IOR TN-IPT, og Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 X, 15/ ATN 144/15 Ansettelse i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i økt oljeutvinning, Thermal Properties, Rekruttering stipendiat i økt oljeutvinning - Thermal Properties IOR TN-IPT, Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 X, 15/ ATN 129/15 Ansettelse i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i økt oljeutvinning, Wettabillity estimation by uil adsorption, Rekruttering stipendiat i økt oljeutvinning Wettability Estimation IOR TN-IPT, Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216 I, 15/ Signert kontrakt studentassistent - Samlesak: Studentassistenter TIMELØNN ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet HØST 2015 Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.2

4 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Signert kontrakt studentassistent E-122 Samlesak: Studentassistenter TIMELØNN ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet HØST 2015 Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert kontrakt studentassistent PET100 Samlesak: Studentassistenter TIMELØNN ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet HØST 2015 Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert kontrakt studentassistent GEO110 Samlesak: Studentassistenter TIMELØNN ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet HØST 2015 Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert kontrakt studentassistent GEO630 Samlesak: Studentassistenter TIMELØNN ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet HØST 2015 Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ tvidet søkerliste Rekruttering førsteamanuensis forhistorisk arkeologi, AM-FORN, Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ AMA 06/2015 Oppnevning av sakkyndig komite - Rekruttering førsteamanuensis forhistorisk arkeologi, AM-FORN, Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.1

5 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Sakkyndig vurdering av søkere til ledig stilling som førsteamanuensis i forhistorisk arkeologi - prosjektkoordinator Rekruttering førsteamanuensis forhistorisk arkeologi, AM-FORN, ***** Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ tvidet søkerliste Rekruttering doktorgradsstipendiat museologi, AM, Offl 25 første ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.2, 15/ Skademeldingsskjema NAV Behandlingsutgifter Dok. dato: Arkivdel: Personal 254 I, 15/ Søknad om ERASMS+ ansattmobilitet Samlesak: Erasmus+ ansatt- og undervisningsmobilitet ***** Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275 I, 15/ Finansieringsavtale Samlesak: Erasmus+ ansatt- og undervisningsmobilitet ***** Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275 X, 15/ ATN 128/15 Ansettelse i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i økt oljeutvinning, reservoir physics ved institutt for petroleumsteknologi, Rekruttering stipendiat i økt oljeutvinning "Reservoir Physics" IOR TN-IPT, Offl 25 første ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216

6 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Skademelding NAV Permisjon sykdom (avventende) fra Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Oppnevning av sensorer til nasjonal deleksamen i matematikk i grunnskolelærerutdanningen 1 7 og 5 10 Nasjonal deleksamen - videre oppfølging NOKT Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 451 I, 15/ Va. Hjelmeland k. Sektoravgift. Tilbakemelding på prosjektskisse for eventuelle arkeologiske undersøkelser i Årdalsvassdraget, Stølsåna og Lysevassdraget Hjelmeland k. Sektoravgift. Eventuelle arkeologiske undersøkelser i Årdalsvassdraget, Stølsåna og Lysevassdraget. Arkivert under Rogaland felles. Riksantikvaren Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 X, 15/ Høring - forslag til endring i universitets- og høyskoleloven - Kvalitetskontorets kommentarer Høring Endringer i universitets- og høyskoleloven tdanningsavdelingen tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 I, 15/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av emner Dok. dato: Arkivdel: Student 516 X, 15/ Sykmelding Permisjon sykdom fra Dok. dato: Arkivdel: Personal

7 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Skademelding NAV Permisjon sykdom fra Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Di. Klepp k. Vestre Bore gnr 44 bnr 73 og 74. Riving av bygninger- overvåking? Klepp k. Vestre Bore gnr 44 bnr 73 og 74. Riving av bygninger Riksantikvaren Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733, 15/ Vedrørende manglende vedlegg til søknad - Forhåndsgodkjenning av emner Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/ Bekreftelse på avsluttet studium Bekreftelse på avsluttet studium Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student 517 X, 15/ Godkjenning fra faglærer - Forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold - Handelshøgskolen ved is Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 516 X, 15/ Godkjenning av faglærer - Forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold - Handelshøgskolen ved is Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 516

8 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Sakkyndig vurdering av søknad om kvalifikasjonsopprykk til dosent i helse- og sosialfag, Kvalifikasjonsopprykk fra førstelektor til dosent i helse- og sosialfag, ***** Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Åremålskontrakt som instituttleder ved TN-IKM Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Offl 25 HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering, 15/ Svar på klage over formell feil ved masteroppgave Klage på formell feil ved masteroppgave Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Student 455 X, 15/ Ferdigstilling av vurderingsenheter - Fra FS - Opptak til PB studiet høst 2014 Dok. dato: Arkivdel: Student , 15/ Delvis innvilget søknad om godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Om professorvurdering for statsvitere ved niversitetet i Stavanger Professorvurdering for statsvitere ved niversitetet i Stavanger Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 222.3

9 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Tilbud om ansettelse i vikariat som HR-konsulent ved Ansettelse (midlertidig) HR-konsulent, AM-ADM, Offl 25 første ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.2, 15/ Innvilget søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner - Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student 412.7, 15/ Tildeling forskningstermin 2016 AM Forskningstermin 2016 AM Samlinger AM Formidling AM Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632, 15/ Søknad om permisjon fra studie Permisjon fra studium Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Innvilget søknad om å få skrive bacheloroppgave med for lite studiepoeng Søknad om å få skrive bacheloroppgave med for lite studiepoeng Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging 454.3, 15/ Innvilget søknad om fjerde gangs eksamen - Fjerde gangs eksamen - Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student 457

10 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Svar på søknad om permisjon Permisjon fra studium Institutt for sosialfag I, 15/ Søknad om permisjon fra studie Permisjon fra studium Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Innvilget søknad om permisjon fra studie Permisjon fra studium Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag I, 15/ Søknad om langtidspermisjon Permisjon/fravær Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Faglærers vurdering Permisjon/fravær Institutt for musikk og dans Institutt for musikk og dans X, 15/ Avklaring angående overgang til AFP Pensjon AFP fra Dok. dato: Arkivdel: Personal 235

11 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Søknad om avtalefestet pensjon (AFP) Pensjon AFP fra Dok. dato: Arkivdel: Personal 235, 15/ Pensjonsmelding Pensjon AFP fra Dok. dato: Arkivdel: Personal 235 I, 15/ Kvittering: is, Pensjonsmelding - Pensjon AFP fra Dok. dato: Arkivdel: Personal 235, Tatt til orientering I, 15/ Oppsigelse fra ansatt Oppsigelse undervisningsleder og konsertleder Dok. dato: Arkivdel: Personal 213, Tatt til etterretning I, 15/ Legeerklæring - MKK100 Vitenskapsteori og etikk Legeerklæring Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag , Tatt til etterretning I, 15/ Endring av utdanningsplan på grunn av ikke bestått eksamen i BBA165 Endret utdanningsplan - Institutt for sosialfag , Tatt til orientering

12 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Endring av utdanningsplan på grunn av ikke bestått eksamen i BBA165 Endret utdanningsplan Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Endring av utdanningsplan på grunn av ikke bestått eksamen i BBA165 Endring av utdanningsplan - Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Endring av utdanningsplan på grunn av ikke bestått eksamen i BBA165 Endring av utdanningsplan - Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Endring av utdanningsplan på grunn av ikke bestått eksamen i BBA165 Endring av utdanningsplan - Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om utvidet studirett tvidet studierett Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Innvilget søknad om utvidet studirett tvidet studierett Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag 512.9

13 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Søknad om andre gangs forsøk på masteroppgaven Søknad om andre gangs forsøk på masteroppgaven Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student 457 I, 15/ Legeerklæring Legeerklæring Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Legeerklæring Endring av individuell utdanningsplan/permisjon Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om permisjon og endring av utdanningsløp Endring av individuell utdanningsplan/permisjon Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Dy. Sola k. Saurnes gnr 36 bnr 171 Grotnesveien 18 Fjerning av hekk/planting av ny innenfor sikringssonen ID RFK til RA: Søknad Sola k. Saurnes gnr 36 bnr 171 Grotnesveien 18 Fjerning av hekk/planting av ny innenfor sikringssonen ID Rogaland fylkeskommune Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 773 I, 15/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan Endring av individuell utdanningsplan Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning

14 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Søknad om fjerde gangs eksamen Fjerde gangs eksamen 457, Besvart med utgående dokument, 15/ Innvilget søknad om fjerde gangs eksamen Fjerde gangs eksamen Dok. dato: Arkivdel: Student 457 I, 15/ Dokumentasjon på navneendring Navneendring Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Styringsmøte med KD Styringsmøte med KD Kunnskapsdepartementet AM Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Arrangementsstøtte: Juryen har talt! Forskningsdagene 2015 Norges forskningsråd AM Formidling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 600, Besvart med utgående dokument, 15/ Arrangementsstøtte: Juryen har talt! Forskningsdagene 2015 Norges forskningsråd AM Formidling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 600

15 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Søknad om permisjon fra studie Permisjon fra studie Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Bekreftelse - Permisjon fra studie Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av emner - Dok. dato: Arkivdel: Student 516 I, 15/ Vedlegg emneplaner til søknad om forhåndsgodkjenning Forhåndsgodkjenning av emner - Dok. dato: Arkivdel: Student 516, Tatt til etterretning I, 15/ Kulturmøter i tid og landskap - Avslag på søknad om prosjekttilskudd Kulturmøter i tid og landskap Kulturrådet AM Formidling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ ANSK 15/15 - Hot CL-Microscope - Tilbud fra Lumic ANSK 15/15 - Hot CL-Microscope LMIC Special Microscopes Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 054, Tatt til etterretning

16 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Søknad om delstudie Søknad om delstudie Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Randaberg k. Raustein - Vistehola gnr 58 bnr 17 Oppføring av bod. RFK til *****: Oversendes RA for klagebehandling Randaberg k. Raustein - Vistehola gnr 58 bnr 17 Oppføring av bod Rogaland fylkeskommune Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 I, 15/ Ikke bestått praksis BSYP4 Sluttvurdering av praktisk dyktighet BSYP4 Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 426 I, 15/ Ikke bestått praksis BSYP5-1 Sluttvurdering av praktisk dyktighet BSYP5-1 Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 426 I, 15/ Ikke bestått praksis BSYP5-1 Sluttvurdering av praktisk dyktighet BSYP5-1 Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 426 I, 15/ Ikke bestått praksis BSYP5-1 Sluttvurdering av praktisk dyktighet BSYP5-1 Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 426

17 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Søknad om permisjon fra studium Permisjon fra studium Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om permisjon fra studium Permisjon fra studium Institutt for helsefag , Besvart med utgående dokument I, 15/ Invitasjon til å gi høringsinnspill på mal for samarbeidsavtaler innenfor petroleumsforskning Høring om standard Fo-samarbeidsavtaler innenfor petroleumsforskning Norges forskningsråd IS Ledelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 I, 15/ Høring - Helseberedskap ved miljø- og kjemikaliehendelser mv Høring - Helseberedskap ved miljø- og kjemikaliehendelser mv Det kongelige helse- og omsorgsdepartement IS Ledelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008 I, 15/ Søknad om permisjon fra studium Permisjon fra studium Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klage på karaktersetting BSO360 Klage på karaktersetting BSO360 Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student 455

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-13 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RA til RFK: tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Internt notat uten oppfølging, 99/03729-3 Ve. Sola k. Tjelta gnr 28, Rægje gnr 17. Rv 510. Gang- og sykkelvei på strekningen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/01262-71 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS Inngående eksternt produsert, 09/02796-29 RS. Karmøy k. Spanne gnr 149. Regplan Spannatoppen. RFK til COWI AS: ttale - Motsigelse med forslag

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/01474-41 Stavanger og Sola k. Div. gårder. RV 509 Regplan Transportkorridor vest. Saken er inntil videre arkivert under

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/05455-5 RS. Sauda k. Maldal gnr 50, bnr 1, 2. Maldalsprosjektet. AmS til Sauda k. Ingen merknader. Sauda k. Maldal gnr 50,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/06198-2 RS. Sandnes k. Lunde gnr 47. Regplan for et område S for Ganddal Skole. Internt reg.skjema. Sandnes k. Lunde gnr 47.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 03/00449-29 Katalogisering til hovedkatalogen v/*****. S13348-13352. Funn fra registrering v/***** (RFK), 19.10.-13.11.2009.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-5 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RFK til Rennesøy

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 99/01262-61 Ny revidert budsjett i henhold til epost fra Riksantikvaren 08.06.2015 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/00140-3 Avlagt årsregnskap 2014 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Avdeling for økonomi

Detaljer

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 7 I, 08/10246-33 Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan 0438- Fra RFK til RA - Tursti

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 14/03169-9 Sandnes k. Hana gnr 38. Områdeplan for HA07 og HA08. RFK til Sandnes k.: Endelig uttalelse - Delfelt B3,1, i HA07

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 14/00851-5 Forsand k. Berge gnr 37 bnr 5 Regplan Landa visningssenter. RFK til RA: Søknad Forsand

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01851-11 Hålandsvegen, Karmøy. Svar på spørsmål om bevaringsgrad Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00190-36 Sluttmelding, Bachelor i Sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved 517 12.02.2016, Tatt til orientering I, 15/00329-23

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 99/07619-66 Stavanger k. Plan 1731. Reguleringsplan for Tastarustå. Katalogisering til hovedkatalogen S12164. Funn fra registrering

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 12/03367-15 Eigersund k. Hellvik gnr 60 bnr 10. Skade på kulturminne id 34256. Oversendelse av rapporter.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/01871-3 Time k. Re gnr 3. Reguleringsplan for Re og Svertingstad - boligområde, plan 1121.0442.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/07460-30 F. Suldal k. Sand gnr. 103, bnr. 36, 41. Reg.plan for nytt kulturhus i Sand. Katalogisering til hovedkatalogen S11715.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 08/10323-18 Hå k. regplan 1102. RV44 - omkjøringsveg nordvest for Brusand - Arkivert under Hå kommune felles Hå k. regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10109-29 Sola k. Sola felles. Gnr 1, 6, 9, 15, 34, 36, 37. Regplan nr.0404, Turveg Hafrsfjord - Fra RFK til Sola k. -

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-27 Revidert rapport RFK nr 80/2014/2015 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00091-29 Statsbudsjettet for 2015 - Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Statsbudsjettet 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: 13.05.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/02369-17 RS. Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 99/05009-198 Oversendelse oppdragsrapport Austbø gnr. 7, bnr. 2, Stavanger kommune Stavanger k. Husabø

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 16.03.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 55, 12/01851-14 RS. Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg Plan

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 25.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 31 I, 99/62-63 Bestilling av arkeologisk undersøkelse Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/03467-29 Resultat fra Beta Analythic Sola k. Skadberg gnr 32 Skadbergbakken - utvidelse av veg og detaljregulering av

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 14/00927-3 By. Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger. RFK til Randaberg k.: ttalelse Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger Rogaland fylkeskommune

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-16 Referat fra TN ledermøte 12.05.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00016-18

Detaljer

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 23.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 16 I, 08/10425-8 Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Statens vegvesen til

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 26.10.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 44 I, 12/02915-6 Tysvær k. Førde gnr 79 bnr 2. Regplan - Vestli boligfelt Tysvær k. Førde

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00992-32 Tilsagn om tilskudd til Mentor - Samlesak: NAV tilsagn og Refusjonskrav TN - HØST 2014-2016 NAV Tiltak Rogaland

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 07/10396-6 Katalogisering til hovedkatalogen v/ ***** S13381-13382. Funn fra registrering v/ ***** (RFK), 28.-31.05.2013.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02132-3 Signert kontrakt om praksisplass Tilsagn om tilskudd Offl 13 jfr Fvl 13.1 HR-avdelingen Dok. dato: 07.12.2016

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/02232-24 HØRING 3 E39 EIGANESTNNELEN - MINDRE ENDRING AV REGLERINGSPLAN 2192 - Fra RFK til

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00722-150 Invitasjon til konferanse Aktiv aldring Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 Forskergruppen Aldring, helse og velferd U UIS Ledelse Dok. dato: 28.12.2015 Arkivdel:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00147-1 Referat Arbeidsgruppe for å revidere / videreutvikle fakultetets HMS - online kurs lab Revisjon / videreutvikling

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/01262-81 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 09/00355-33 Hå k. Varhaug gnr 42 og Nordre Tjemsland gnr 53. Tjemslandsmarka øst - regplan for industriområde. Oversendelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 03/00-21 Tysvær k. Planlagt vindmøllepark i Tysvær. Forespørsel om fagutredning kulturminner og kulturmiljø. - Angår gnr

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 05/00689-17 Haugesund k. Fedjedalen gnr 3 og Tømmerdal gnr 4. Regplan for Tømmerdalen/Fedjedalen. RFK til Haugesund k.: Opparbeiding

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02636-2 Signert erasmus+ avtale 2017-2021 Samarbeid med niversity College Capital - Hillerød og IH CC Internasjonalt kontor

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU,

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU, Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 04.11.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 12 X, 15/01485-54 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved 18.10.2016 Fakultetsstyret ved Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 07.12.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 41 I, 09/03599-7 Di. Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02119-7 Avlysning av studietilbud i Kompetanse for kvalitet 2016/2017 Kompetanse for kvalitet tdanningsdirektoratet Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 06/00477-47 Ve. Bokn k Div. gårder. reguleringsplan for E39 Rogfast. Revidert budsjett og prosjektbeskrivelse Randaberg k.,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal , 15/00216-5 Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/00230-4 Søknad godkjenning

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00066-2 Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting MØA210 Klage på karaktersetting MØA210 Handelshøgskolen ved is Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I, I, 99/01262-57 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470. Fremdrift

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/02233-4 Hjelmeland k. Tveit gnr 130 bnr 1 og 5. Masseuttak. Korte tilrådinger Hjelmeland k. Tveit gnr 130 bnr 1 og 5.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01377-9 Sandnes k. Årsvoll gnr 64. Regplan gang- og sykkelveg - FV327 Årsvollveien: RFK til Sandnes k.: Rapport - Resultat

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00113-2 Forslag fellesannonse stipendiatstillinger Rekruttering - KD finansierte stipendiatstillinger 2015 Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02526-9 Signert åremålskontrakt Forlengelse av ansettelsesforhold som doktorgradsstipendiat ved niversitetet i Stavanger

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00047-2 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.04.2015-30.06.2015 - Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.01.2015 - NAV

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal X, 99/05009-199 Stavanger k. Husabø gnr 6. Kommunedelplan for Husabø. Angår Skeie gnr 5, Husabø gnr 6, Austbø gnr 7. Oppdragsrapport (B) 2001/6 Analyser av plantemakrofossiler i jordprøver Stavanger k.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 15/00261-2 Mottatt klage på karaktersetting MHV146 - Høst 2014 Klage på karaktersetting MHV146 Institutt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/06035-5 Klepp og Sandnes k. Klepp felles. Forvaltningsplan for Lonavatnet naturreservat. Godkjenning av forvaltningsplaner

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00100-14 Signert arbeidsavtale med gjesteforeleser Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved Institutt for musikk og dans 2015 Institutt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 05/00062-136 Søknad om uttak av prøver til destruktive analyser Karmøy k. Avaldsnes gnr 86. Avaldsnesprosjektet 2005-2010 -

Detaljer

Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken er arkivert under Vagle gnr 51. Dok.

Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken er arkivert under Vagle gnr 51. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.3.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 18.03.2014 R. andnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og kjæveland gnr. Vagle næringsområde - områderegulering. øknad

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS X, 15/00026-8 Dekanvedtak: oppnevning av intern komite til vurdering av søkere til ledig stilling som doktorgradsstipendiat i teoretisk fysikk Dekanvedtak TN 2015 Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 06/00477-40 X. Randaberg k. Kvitsøy k, Bokn k. Div gårder. Regplan E39 Rogfast. Avslag fra grunneier på prøvetaking av myr

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00173-22 Melding om manglende statusrapport for forskningsprosjekter som behandler personopplysninger Samlesak: NSD Personvernombud

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02261-18 Individuell sakkyndig vurdering II - Kandidatmappe - Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Student I, 15/02261-19 Individuell

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00049-2 Refusjonskrav - Funksjonsassistanse Tilsagn om tilskudd til funksjonsassistanse 01.01.2015-31.03.2015 Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 49

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 49 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 49 I,, N, X, S X, 13/00932-26 Finnøy k Eik gnr 67 bnr 2. Vannforsyning på Sjernarøyene. AM rapport 2015_11 Finnøy k. Eik gnr 67 bnr

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X JIS Internt notat uten oppfølging, 99/00698-1 NF. Sola k. Nord-Kolnes gnr 11. Gamle åkrer på Nord-Kolnes. Kopi av kart over åkrer,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00098-2 Forlengelse i vikariat som førstekonsulent ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring Ansettelse førstekonsulent AØV-L Dok. dato: 22.12.2014 Arkivdel: Personal

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00226-9 Rapportering av institusjoners samarbeid med eksterne aktører om høyere utdanningsstudier Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-31 Diskusjon om svarsfrister Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Dok.dato: 28.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 31.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA

Dok.dato: 28.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 31.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.3.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, Status: J,A 31.03.2011 ATN 17/10 søknad om forlengelse av stipendiatstilling, ØR Møte i Ansettelsesutvalget/-rådet TN 08.02.2011

Detaljer

Offentlig journal. Signert Erasmus avtale innen kjemi 2011-2013. Erasmus avtale University of Huelva 2008/1054-5 25744/2011 TN-ADM/BED 22.02.

Offentlig journal. Signert Erasmus avtale innen kjemi 2011-2013. Erasmus avtale University of Huelva 2008/1054-5 25744/2011 TN-ADM/BED 22.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.2.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.02.2012 ignert Erasmus avtale innen kjemi 2011-2013 Erasmus avtale niversity of Huelva 2008/1054-5 25744/2011

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00834-13 Søknad om midler til eksperiment (masteroppgave) Økonomisk støtte til oppgaveskriving Caroline Winum Handelshøgskolen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/62-66 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/01156-48 Signert intern avtale mellom NHS og EV i emnet: E-MAS160 Masteroppgave - Master i serviceledelse Avtaler mellom

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 22.04.2010 nnkalling til møte i Tilsettingsrådet V Tilsettingsrådet V 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Offentlig journal. Lokale lønnsforhandlinger ihht HTA pkt 2.3.3 pr 01.09.2012. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Lokale lønnsforhandlinger ihht HTA pkt 2.3.3 pr 01.09.2012. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, Status: J,A 20.11.2012 ersonalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/2767-8 21543/2012 02.10.2012 S HF-ADM/ELN Oppsigelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00801-24 ngdomstrinn i utvikling invitasjon til samling ngdomstrinn i utvikling - ngdomstrinnsatsing 2-2017 tdanningsdirektoratet

Detaljer

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.9.2-30.9.2, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 01.10.2 Endring av veilederteam Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2 27.06.2 TN-ADM/EF TN-ADM/EF

Detaljer

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010.

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.4.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.04.2011 økerliste Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved nstitutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi,

Detaljer

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.6.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.06.2013 nnstilling til godkjenning av intern komite st.id. 30038391 Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiat

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/01101-9 Framdriftsrapportering 3. kvartal 2017 Kandidatmappe Phd - I, 16/04283-3 Påpeking av plikt til å etterleve næringsmiddelregelverket

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/07610-85 Forsand k. Berge gnr 37 bnr 1. Reguleringsplan for bustadområde i Bergevik. Tiltakshaver: Forsand k. Jfr. sak 062/1999.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-46 Ve. Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-Rogaland

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Mottaker:, 14/01207-12 Bjerkreim k.tengesdal nordre gnr 81 bnr 4 Bygging av hus. Oversending av endelig prosjektregnskap Bjerkreim

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 51

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 51 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 51 I,, N, X, S, 06/00477-39 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Tillatelse fra grunneier

Detaljer

Journaldato: 17.06.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 14.05.2014. Klassering: Dok.

Journaldato: 17.06.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 14.05.2014. Klassering: Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.06.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 18.06.2014 nnhold: Trondheim k. rinsenkrysset - Etablering av kollektivknutepunkt.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/01611-16 Sluttrapport - Erasmus+ europamoblitetsmidler 2015-1-NO01-KA103-013147 Erasmus+ europamobilitetsmidler 2015-2016

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/01262-65 RS. Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 -

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh.

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: Klassering: Tilg.kode Hjemmel: Avs./mottaker: Navn: Saksbeh. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 6.6.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 11.06.2012 nvitasjonsbrev Rezeszow niversity of Technology, Erasmus avtale 2008/2611-26 6567/2012 07.03.2012 TN-ADM/BED

Detaljer