Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal"

Transkript

1 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/ Sandnes k. Årsvoll gnr 64. Regplan gang- og sykkelveg - FV327 Årsvollveien: RFK til Sandnes k.: Rapport - Resultat av vedartsanalyse og C14 Sandnes k. Årsvoll gnr 64. Regplan gang- og sykkelveg - FV327 Årsvollv Rogaland fylkeskommune Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733, Tatt til etterretning I, 13/ Bjerkreim k. Bjerkreim gnr 5 bnr 20. Dreneringsgrøft ved ID4843. RFK til ***** Ferdigstilt 8,1 undersøkelse Bjerkreim k. Bjerkreim gnr 5 bnr 20. Dreneringsgrøft ved ID4843 Rogaland fylkeskommune Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 773, Tatt til etterretning I, 13/ Stavanger k. Områderegulering for Madla - Revheim bydel - Plan Offentlig ettersyn Stavanger k. Madla gnr 38 og Revheim gnr 39. Områdeplan for Madla - Revheim. Saken er arkivert under Madla gnr 38. Stavanger kommune Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 I, 13/ Stavanger k. Madla gnr 38 og Revheim gnr 39. Områdeplan for Madla - Revheim. Saken er arkivert under Madla gnr 38. Stavanger k. Madla gnr 38 og Revheim gnr 39. Områdeplan for Madla - Revheim. Saken er arkivert under Madla gnr 38. Rogaland fylkeskommune Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 I, 15/ Søknad om forlenget studierett tvidet studierett Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument

2 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen - Samlesak: Tilrettelegging av eksamen 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen - Samlesak: Tilrettelegging av eksamen 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen - Samlesak: Tilrettelegging av eksamen 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Invitasjon til fagseminar oktober for tilbydere av videreutdanning i matematikk Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 tdanningsdirektoratet Institutt for matematikk og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 X, 15/ Intern korrespondanse i forbindelse med evaluering av søkere, Rekruttering professor II i reservoarteknologi - IPT, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Avtale om Forelesning/videoopptak Samlesak: Avtale om video og streaming ***** NettOp is Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 39, Tatt til etterretning

3 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Time k. Bryne gnr 1. Vardheia Plan Områderegulering. RFK til Time k.: ttalelse - Rapport Time k. Bryne gnr 1. Vardheia Plan Områderegulering Rogaland fylkeskommune Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733, Tatt til etterretning X, 15/ Signert protokoll HFA 75/ Rekruttering førsteamanuensis/universitetslektor i klaver bi-instrument og akkompagnement, HF-IMD, Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.1, 15/ Opptak til ph.d.-program i tdanningsvitenskap ved is - ***** Opptak til ph.d.-program Dok. dato: Arkivdel: Student 216, 15/ Opptak til ph.d.-program i tdanningsvitenskap ved is - Opptak til ph.d.-program Dok. dato: Arkivdel: Student 216, 15/ Opptak til ph.d.-program i tdanningsvitenskap ved is - Opptak til ph.d.-program Dok. dato: Arkivdel: Personal 216, 15/ Opptak til ph.d.-program i Lesevitenskap ved is - Opptak til ph.d.-program Dok. dato: Arkivdel: Student 216

4 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Sakkyndige komites uttalelse vedrørende ledig stilling som førsteamanuensis i historie, HF-IKS, Rekruttering førsteamanuensis i historie, HF-IKS, Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering X, 15/ Internmelding om fordeling av Erasmus+midler 2015/2016. Erasmus+ europamobilitetsmidler Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 341 I, 15/ Signert komiteuttalelse - Kvalifikasjonsopprykk dosent i musikkproduksjon/opptaksteknikk ***** Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning X, 15/ Vedrørende vedtak fra NAV bekreftelse Pensjon uføre/alder fra Dok. dato: Arkivdel: Personal 235 I, 15/ Signert kontrakt studentassistent Ent3R Mentor I, 15/ Signert kontrakt studentassistent Ent3R Mentor

5 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Signert kontrakt studentassistent MSK260 I, 15/ Signert kontrakt studentassistent Ent3R Mentor I, 15/ Signert kontrakt studentassistent Ent3R Mentor I, 15/ Signert kontrakt studentassistent Ent3R Mentor I, 15/ Signert kontrakt studentassistent Ent3R Mentor I, 15/ Signert kontrakt studentassistent Ent3R Mentor

6 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Signert kontrakt studentassistent Ent3R Mentor I, 15/ Signert kontrakt studentassistent Ent3R Mentor I, 15/ Signert kontrakt studentassistent Ent3R Mentor I, 15/ Signert kontrakt studentassistent Ent3R Mentor I, 15/ Signert kontrakt studentassistent Ent3R Mentor X, 15/ Oppfølgingssamtale Administrativ støtte - videreutvikling og opprettelse av ny stilling: Fakultetsadministrasjonen Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet (TN) Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 02

7 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Søknad til NFR/FINNT utenlandsopphold: Active school - Implementation of one hour physical activity per day. Prosjektleder ***** NFR prosjekt: Active schoole - Implementation of one hour physical activity per day v/ Sindre Dyrstad Norges forskningsråd Offl ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 I, 15/ Sola k. Håland gnr 21 bnr 1 Gjødselstank/gjødselslager og traktorveg. RFK til Sola k.: ttalelse Sola k. Håland gnr 21 bnr 1 Gjødselstank/gjødselslager og traktorveg Rogaland fylkeskommune Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 773, Tatt til etterretning I, 15/ Klepp k. Kleppe gnr 1. Regplan Område ved Kleppelundvegen. RFK til Prosjektil Areal AS: Bestilling - Mottatt aksept Klepp k. Kleppe gnr 1. Regplan Område ved Kleppelundvegen. Rogaland fylkeskommune Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733, Tatt til etterretning X, 15/ Møteinnkalling Styre i Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet Styret i Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet SEROS Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/ NFR-søknad FRIHMSAM arr.støtte: International Musicological Society Conference in Stavanger 1-6 July 2016 v/prosjektleder Per Dahl. - NFR prosjekt: International Musicological Society Conference in Stavanger 1-6 July 2016 v/ Per Dahl Norges forskningsråd Offl ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632

8 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Notat vedr intervju Rekruttering kommunikasjonsrådgiver, vikariat, SKA, HR-avdelingen Offl 25 HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Sandnes k. Austrått gnr 39 /Skårlia A06. Regplan. RFK til Asplan Viak AS: Kunngjøring planoppstart - Foreløpig uttalelse. Behov for kulturhistoriske registereringer Sandnes k. Austrått gnr 39 /Skårlia A06. Regplan Rogaland fylkeskommune Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig , Tatt til etterretning X, 15/ Info.: Tildeling av strategiske PhD stillinger fra TN Rekrutteringsstillinger TN Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Resultat etter klage på karaktersetting BFD340 Klage på karaktersetting BFD340 Dok. dato: Arkivdel: Student 455, 15/ Resultat etter klage på karaktersetting BBL120 Klage på karaktersetting BBL120 Dok. dato: Arkivdel: Student 455, 15/ Ny sensurering av klage på karaktersetting BBL120 Klage på karaktersetting BBL120 Dok. dato: Arkivdel: Student 455

9 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Notat fra økonomi- og virksomhetsdirektør datert Forlengelse ekstrahjelp AVØ HR-avdelingen Offl 25 HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Sola k. tsola gnr 16 gnr 5 og Sola gnr 14 bnr 61. kommuneplan RFK til RA: Søknad - ID Sola k. tsola gnr 16 gnr 5 og Sola gnr 14 bnr 61. kommuneplan Arkivert planarkiv gnr 16, tsola. Rogaland fylkeskommune Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 I, 15/ Aksept tilbud stilling som professor Ansettelse ved kallelse som professor II i klinisk ledelse Offl 25 Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.1, Tatt til orientering, 15/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting BBL210 Klage på karaktersetting BBL210 Dok. dato: Arkivdel: Student 455, 15/ Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting VMA102 Klage på karaktersetting VMA102 Dok. dato: Arkivdel: Student 455 X, 15/ Vedrørende Dr.grad komite for ***** Disputas - ***** Dok. dato: Arkivdel: Personal 621

10 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Signert kontrakt studentassistent Ent3R Mentor Samlesak: Studentassistenter FAST LØNN ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet HØST 2015 I, 15/ Signert kontrakt studentassistent Ent3R Mentor Samlesak: Studentassistenter FAST LØNN ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet HØST 2015 I, 15/ Signert kontrakt studentassistent Ent3R Mentor Samlesak: Studentassistenter FAST LØNN ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet HØST 2015 X, 15/ Notat om ansettelse av ekstrahjelp ved dokumentsenteret - Ansettelse av ekstrahjelp ved Dokumentsenteret HR-avdelingen Dokumentsenteret Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Notat om ansettelsesforhold Ansettelse av ekstrahjelp ved Dokumentsenteret HR-avdelingen Dokumentsenteret Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ IKS Svar på søknad om midler til postdoc-gruppe på IKS tlysning av frikjøpsmidler HF opprykk/ferdigstillelse phd Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632

11 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ ANSK 18/12 - Renholdstjenester - Innstilling til forlengelse av avtale på renholdstjenester. tillegg nr 1. ANSK 18/12 - Renholdstjenester Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 050 I, 15/ Signert forlengelse av avtale med Netenviron - ANSK 10/11 - Alumnisystem ANSK 10/11 - Alumnisystem Netenviron GmbH Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 053 X, 15/ Forlengelse av rammeavtale innstilling - ANSK 02/12 - Gass ANSK 02/12 - Gass Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 055 I, 15/ Signert avtale (tillegg nr 1) med Yara Praxair AS - ANSK 02/12 - Gass ANSK 02/12 - Gass Yara Praxair AS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 055 X, 15/ Intensjonserklæring/Letter of intent: Re. Application for Norwegian Research School in Mathematics Education Intensjonserklæring/Letter of intent: Re. Application for Norwegian Research School in Mathematics Education Offl 26 fjerde ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321 X, 15/ Anskaffelsesprotokoll - ANSK 03/15 Databriller og vernebriller ANSK 03/15 Databriller og vernebriller Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 055

12 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Anskaffelsesprotokoll - ANSK 44/14 - Konsulenttjenester innenfor IT ANSK 44/14 - Konsulenttjenester innenfor IT Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 042, 15/ Tilbudsinvitasjon med vedlegg - ANSK 12/15 - PC, bærbar og stasjonær ANSK 12/15 - Minikonkurranse på PC, bærbar og stasjonær Til potensielle leverandører Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 053 X, 15/ Habilitetsskjema - ANSK 12/15 - PC, bærbar og stasjonær ANSK 12/15 - Minikonkurranse på PC, bærbar og stasjonær Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 053 X, 15/ Innstilling-minikonkurranse - ANSK 12/15 - PC, bærbar og stasjonær ANSK 12/15 - Minikonkurranse på PC, bærbar og stasjonær Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 053, 15/ Melding om tildeling - ANSK 12/15 - PC, bærbar og stasjonær ANSK 12/15 - Minikonkurranse på PC, bærbar og stasjonær Itello AS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 053 I, 15/ Signert avtale (avropsavtale) med Itello AS - ANSK 12/15 - PC, bærbar og stasjonær ANSK 12/15 - Minikonkurranse på PC, bærbar og stasjonær Itello AS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 053

13 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ Anskaffelsesprotokoll - ANSK 12/15 - PC, bærbar og stasjonær ANSK 12/15 - Minikonkurranse på PC, bærbar og stasjonær Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 053, 15/ Konkurransegrunnlag med vedlegg - ANSK 27/15 - tmattingsmaskin ANSK 27/15 - tmattingsmaskin Til potensielle leverandører Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 055 I, 15/ Endring av individuell utdanningsplan - karakterutskrift - HiM Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering, 15/ NFR søknad FINNT - prosjekteier: Stavanger kommune: Bøker og apper: Teknologier og dialogisk lesing i Stavanger-barnehagene. Prosjektleder is: ***** NFR-prosjekt FINNT innovasjonsprosjekt - prosjekteier: Stavanger kommune: Bøker og apper: Teknologier og dialogisk lesing i Stavanger-barnehagene. Prosjektleder is: ***** Norges forskningsråd Offl ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632, 15/ NFR-søknad FINNT innovasjonsprosjekt - prosjekteier Klepp kommune: Innovasjoner i Jærskulen. Prosjektleder is: ***** NFR-prosjekt FINNT innovasjonsprosjekt - prosjekteier Klepp kommune: Innovasjoner i Jærskulen. Prosjektleder is: ***** Norges forskningsråd Offl 26 fjerde ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 X, 15/ Signerte protokoller fra møtet i ansettelsesutvalget Ansettelsesutvalget SV ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Offl 25 første ledd Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012

14 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Signert arbeidsavtale - Ansettelse midlertidig universitetslærer matematikk, HF-IB, Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert åremålskontrakt med stipendiat Ansettelse doktorgradsstipendiat i tverrfaglig kjønnsforskning, Offl 25 Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om endret utdanningsplan, bachelor i sykepleie Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Sandnes k. Figgve gnr 29 bnr 3 Regplan barne- og ungdomsskole Figgjo. RFK til Sandnes eiendomsselskap kf: Bestilling - mottatt aksept Sandnes k. Figgve gnr 29 bnr 3 Regplan barne- og ungdomsskole Figgjo Rogaland fylkeskommune Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733, Tatt til etterretning I, 15/ Endring av individuell utdanningsplan - Innpass av emner - bachelor i sykepleie - Emnebeskrivelse - Endring av individuell utdanningsplan - Innpass av emner, bachelor i sykepleie Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning, 15/ Teknisk fagskole maskin godkjenning Endring av individuell utdanningsplan - Teknisk fagskole Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student

15 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Søknad om fjerde gangs eksamen Fjerde gangs eksamen Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Notat fra leder av NettOp is Ansettelse tidsbegrenset stilling overingeniør ved NettOp is, HR-avdelingen Offl 25 HR-avdelingen , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om fjerde gangs eksamen - Fjerde gangs eksamen Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om betinget opptak til ph.d. i Samfunnsvitenskap med spesialisering i Økonomi - Betinget opptak til ph.d. i Samfunnsvitenskap med spesialisering i Økonomi - Nina Hjertvikrem Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Student 621 I, 15/ Søknad om innpass av emne, bachelor sykepleie Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om betinget opptak til ph.d. i Samfunnsvitenskap med spesialisering i Økonomi - Søknad om betinget opptak til ph.d. i Samfunnsvitenskap med spesialisering i Økonomi - Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Student 621

16 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Søknad om permisjon - bachelor i sykepleie Permisjon fra studie Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om permisjon - Permisjon fra studie Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 531 Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om innpass av exphil - Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering I, 15/ Søknad om fjerde gangs eksamen Fjerde gangs eksamen Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Innvilget søknad om fjerde gangs eksamen Fjerde gangs eksamen Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klage på karaktersetting MENMAS vår 2015 Klage på karaktersetting MENMAS Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student 455 Besvart med utgående dokument

17 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Klage på karaktersetting MENMAS vår 2015 Klage på karaktersetting MENMAS Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student 455 Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om individuell utdanningsplan-godkjenning av emner Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Innvilget søknad om individuell utdanningsplan-godkjenning av emner Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Tilrettelegging av eksamen 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om oppnevning av ekstra veileder Søknad om oppnevning av ekstra medveileder - Dok. dato: Arkivdel: Student 621 Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om overgang fra BSN til BSY - e-post utveksling Skifte av studieprogram Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

18 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Søknad om fjerde gangs eksamen - Fjerde gangs eksamen Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om fjerde gangs eksamen - Fjerde gangs eksamen - Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Angående søknad om fjerde gangs eksamen - Fjerde gangs eksamen - Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner - - Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Saksframlegg: Delvis innvilget godkjenning av emner - Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Bekreftelse fra lege Permisjon fra studie Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 531 Besvart med utgående dokument

19 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Søknad om opprykk fra førsteamanuensis til professor i marin teknologi og marine operasjoner Personlig opprykk til professor, TN-IKM, Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Henvendelse angående inndratt studierett Forespørsel om vurdering av inndratt studierett Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Student 517 I, 15/ Søknad om endret utdanningsplan - bachelor sykepleie Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om endret utdanningsplan - bachelor sykepleie Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om endret utdanningsplan - bachelor sykepleie Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student

20 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Søknad om forhåndsgodkjenning av emner Forhåndsgodkjenning av emner Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student 516, Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan med innpass av emner Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - innpass av emne Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Forlengelse av stilling - CV - Forlengelse av stilling som professor II i økt oljeutvinning, TN-IPT, Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Melding om endring av navn Navneendring Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Student 509 I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Tilrettelegging av eksamen 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument

21 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Sluttmelding Sluttmelding Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student 517, Tatt til etterretning I, 15/ Godkjenning av selvvalgt bachelor - Karakterutskrift Godkjenning av selvvalgt bachelor Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student 454.3, Tatt til etterretning, 15/ Vurdering av søknad om graden selvvalgt bachelor Godkjenning av selvvalgt bachelor Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Ergonomisk arbeidsplassvurdering - anbefaling av tiltak - Ergonomisk arbeidsplassvurdering Kolibri Medical Dok. dato: Arkivdel: Personal 254, Tatt til orientering I, 15/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om fjerde gangs eksamen Fjerde gangs eksamen Institutt for matematikk og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student

22 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Søknad om skifte av studieprogram Skifte av studieprogram Institutt for matematikk og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student 514 I, 15/ Søknad om fjerde gangs eksamen Fjerde gangs eksamen Institutt for matematikk og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpass av emne, bachelor sykepleie Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Endring av individuell utdanningsplan - Emnebeskrivelse Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student, Tatt til etterretning I, 15/ Angående søknad om permisjon, Bachelor i sosialt arbeid Permisjon fra studie Offl 12 Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student 531 I, 15/ Søknad om godkjenning av ekstern eksamen Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument

23 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Delvis innvilget søknad om godkjenning av ekstern eksamen Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Randaberg k. Sandebukta gnr 53 bnr 4 og 11 og Tunge gnr 52 bnr 7 Overvannsledning. RFK til Statens Vegvesen Rogaland: Rapport 35_2015 Randaberg k. Sandebukta gnr 53 bnr 4 og 11 og Tunge gnr 52 bnr 7 Overvannsledning Rogaland fylkeskommune Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 773, Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen, høsten 2015 Tilrettelegging av eksamen, høsten 2015 Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klepp k. gnr 50 bnr 16 Massefylling på dyrket mark. RFK til *****Rapport Klepp k. gnr 50 bnr 16 Massefylling på dyrket mark Rogaland fylkeskommune Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733, Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen, høsten 2015 Tilrettelegging av eksamen, høsten 2015 Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen, høsten 2015 Tilrettelegging av eksamen, høsten 2015 Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Student

24 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Hjelmeland k. Sektoravgift. Eventuelle arkeologiske undersøkelser i Årdalsvassdraget, Stølsåna og Lysevassdraget. Revidert reguleringskonsesjonen Hjelmeland k. Sektoravgift. Eventuelle arkeologiske undersøkelser i Årdalsvassdraget, Stølsåna og Lysevassdraget Riksantikvaren Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen - eksamen på engelsk Tilrettelegging av eksamen, høsten 2015 Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Signert midlertidig avtale om kjøp av videreutdanning høst vår 2016 mellom Senter for eiendomsfag SFE og is EV - Ansvarsrett, eiendom og eiendomsforvaltning Samlesak: Eksterne kontrakter EV Senter for eiendomsfag is etter- og videreutdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321, Tatt til orientering I, 15/ Signert rammeavtale om kjøp av etter- og videreutdanning mellom is EV og Stavanger universitetssykehus Psykiatrisk divisjon - master i Relasjonsbehandling Samlesak: Eksterne kontrakter EV Helse Stavanger Stavanger universitetssjukehus is etter- og videreutdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321, Tatt til orientering I, 15/ Søknad av innpassing av emne fra ia Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Innvilget søknad om innpassing av emne fra ia Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student

25 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Signert avtale Erasmus+ IIA Erasmus+ bilateral avtale med niversitetet i Mannheim niversitetet i Mannheim Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 341 I, 15/ Klepp k. Skasvegen gnr 50 (FV.243) Kloakkering. RFK til Klepp k.: Rapport Klepp k. Skasvegen gnr 50 (FV.243) Kloakkering Rogaland fylkeskommune Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733, Tatt til etterretning I, 15/ RS. Rogaland - Regional plan og regionalt tiltaksprogram for vannforvaltning i vannregion Rogaland gangs høring Rogaland felles- Regional plan og regionalt tiltaksprogram for vannforvaltning i vannregion Rogaland Rogaland fylkeskommune, Fylkeskultursjefen Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-13 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RA til RFK: tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 14/00851-5 Forsand k. Berge gnr 37 bnr 5 Regplan Landa visningssenter. RFK til RA: Søknad Forsand

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/00140-3 Avlagt årsregnskap 2014 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Avdeling for økonomi

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/01262-71 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Internt notat uten oppfølging, 99/03729-3 Ve. Sola k. Tjelta gnr 28, Rægje gnr 17. Rv 510. Gang- og sykkelvei på strekningen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/01871-3 Time k. Re gnr 3. Reguleringsplan for Re og Svertingstad - boligområde, plan 1121.0442.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/05449-22 RS. Randaberg k. Harestad gnr 49 div bnr. Regplan Randaberg sentrum øst. Plan 2011004. RA til RFK: Tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 99/07619-66 Stavanger k. Plan 1731. Reguleringsplan for Tastarustå. Katalogisering til hovedkatalogen S12164. Funn fra registrering

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00147-1 Referat Arbeidsgruppe for å revidere / videreutvikle fakultetets HMS - online kurs lab Revisjon / videreutvikling

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-5 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RFK til Rennesøy

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 03/00-21 Tysvær k. Planlagt vindmøllepark i Tysvær. Forespørsel om fagutredning kulturminner og kulturmiljø. - Angår gnr

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/02369-17 RS. Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS Inngående eksternt produsert, 09/02796-29 RS. Karmøy k. Spanne gnr 149. Regplan Spannatoppen. RFK til COWI AS: ttale - Motsigelse med forslag

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00190-36 Sluttmelding, Bachelor i Sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved 517 12.02.2016, Tatt til orientering I, 15/00329-23

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 99/01262-61 Ny revidert budsjett i henhold til epost fra Riksantikvaren 08.06.2015 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 12/03367-15 Eigersund k. Hellvik gnr 60 bnr 10. Skade på kulturminne id 34256. Oversendelse av rapporter.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00091-29 Statsbudsjettet for 2015 - Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Statsbudsjettet 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: 13.05.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00098-2 Forlengelse i vikariat som førstekonsulent ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring Ansettelse førstekonsulent AØV-L Dok. dato: 22.12.2014 Arkivdel: Personal

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal , 15/00216-5 Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/00230-4 Søknad godkjenning

Detaljer

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 23.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 16 I, 08/10425-8 Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Statens vegvesen til

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU,

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU, Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 04.11.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 12 X, 15/01485-54 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved 18.10.2016 Fakultetsstyret ved Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/06198-2 RS. Sandnes k. Lunde gnr 47. Regplan for et område S for Ganddal Skole. Internt reg.skjema. Sandnes k. Lunde gnr 47.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00047-2 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.04.2015-30.06.2015 - Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.01.2015 - NAV

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 14/03169-9 Sandnes k. Hana gnr 38. Områdeplan for HA07 og HA08. RFK til Sandnes k.: Endelig uttalelse - Delfelt B3,1, i HA07

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-16 Referat fra TN ledermøte 12.05.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00016-18

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal X, 99/05009-199 Stavanger k. Husabø gnr 6. Kommunedelplan for Husabø. Angår Skeie gnr 5, Husabø gnr 6, Austbø gnr 7. Oppdragsrapport (B) 2001/6 Analyser av plantemakrofossiler i jordprøver Stavanger k.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02119-7 Avlysning av studietilbud i Kompetanse for kvalitet 2016/2017 Kompetanse for kvalitet tdanningsdirektoratet Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00992-32 Tilsagn om tilskudd til Mentor - Samlesak: NAV tilsagn og Refusjonskrav TN - HØST 2014-2016 NAV Tiltak Rogaland

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/01474-41 Stavanger og Sola k. Div. gårder. RV 509 Regplan Transportkorridor vest. Saken er inntil videre arkivert under

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 08/10323-18 Hå k. regplan 1102. RV44 - omkjøringsveg nordvest for Brusand - Arkivert under Hå kommune felles Hå k. regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/05455-5 RS. Sauda k. Maldal gnr 50, bnr 1, 2. Maldalsprosjektet. AmS til Sauda k. Ingen merknader. Sauda k. Maldal gnr 50,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 05/00689-17 Haugesund k. Fedjedalen gnr 3 og Tømmerdal gnr 4. Regplan for Tømmerdalen/Fedjedalen. RFK til Haugesund k.: Opparbeiding

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10109-29 Sola k. Sola felles. Gnr 1, 6, 9, 15, 34, 36, 37. Regplan nr.0404, Turveg Hafrsfjord - Fra RFK til Sola k. -

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 7 I, 08/10246-33 Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan 0438- Fra RFK til RA - Tursti

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02132-3 Signert kontrakt om praksisplass Tilsagn om tilskudd Offl 13 jfr Fvl 13.1 HR-avdelingen Dok. dato: 07.12.2016

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 99/05009-198 Oversendelse oppdragsrapport Austbø gnr. 7, bnr. 2, Stavanger kommune Stavanger k. Husabø

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00173-22 Melding om manglende statusrapport for forskningsprosjekter som behandler personopplysninger Samlesak: NSD Personvernombud

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/07460-30 F. Suldal k. Sand gnr. 103, bnr. 36, 41. Reg.plan for nytt kulturhus i Sand. Katalogisering til hovedkatalogen S11715.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 14/00927-3 By. Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger. RFK til Randaberg k.: ttalelse Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger Rogaland fylkeskommune

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 09/00355-33 Hå k. Varhaug gnr 42 og Nordre Tjemsland gnr 53. Tjemslandsmarka øst - regplan for industriområde. Oversendelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/01262-81 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470-

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 16.03.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 55, 12/01851-14 RS. Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg Plan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02636-2 Signert erasmus+ avtale 2017-2021 Samarbeid med niversity College Capital - Hillerød og IH CC Internasjonalt kontor

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 03/00449-29 Katalogisering til hovedkatalogen v/*****. S13348-13352. Funn fra registrering v/***** (RFK), 19.10.-13.11.2009.

Detaljer

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.9.2-30.9.2, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 01.10.2 Endring av veilederteam Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2 27.06.2 TN-ADM/EF TN-ADM/EF

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01851-11 Hålandsvegen, Karmøy. Svar på spørsmål om bevaringsgrad Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00722-150 Invitasjon til konferanse Aktiv aldring Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 Forskergruppen Aldring, helse og velferd U UIS Ledelse Dok. dato: 28.12.2015 Arkivdel:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02526-9 Signert åremålskontrakt Forlengelse av ansettelsesforhold som doktorgradsstipendiat ved niversitetet i Stavanger

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I, I, 99/01262-57 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470. Fremdrift

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-27 Revidert rapport RFK nr 80/2014/2015 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast.

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 25.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 31 I, 99/62-63 Bestilling av arkeologisk undersøkelse Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/03467-29 Resultat fra Beta Analythic Sola k. Skadberg gnr 32 Skadbergbakken - utvidelse av veg og detaljregulering av

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS X, 15/00026-8 Dekanvedtak: oppnevning av intern komite til vurdering av søkere til ledig stilling som doktorgradsstipendiat i teoretisk fysikk Dekanvedtak TN 2015 Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00078-3 Svarbrev tildeling NFR-prosjekt FINNT personlig utenlandsstipend: Responsive literacy practices in digitalized classrooms - NFR prosjekt - Responsive literacy practices in digitalized classrooms

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/06035-5 Klepp og Sandnes k. Klepp felles. Forvaltningsplan for Lonavatnet naturreservat. Godkjenning av forvaltningsplaner

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 06/00477-40 X. Randaberg k. Kvitsøy k, Bokn k. Div gårder. Regplan E39 Rogfast. Avslag fra grunneier på prøvetaking av myr

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/02232-24 HØRING 3 E39 EIGANESTNNELEN - MINDRE ENDRING AV REGLERINGSPLAN 2192 - Fra RFK til

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 15/00261-2 Mottatt klage på karaktersetting MHV146 - Høst 2014 Klage på karaktersetting MHV146 Institutt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00113-2 Forslag fellesannonse stipendiatstillinger Rekruttering - KD finansierte stipendiatstillinger 2015 Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02261-18 Individuell sakkyndig vurdering II - Kandidatmappe - Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Student I, 15/02261-19 Individuell

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/01611-16 Sluttrapport - Erasmus+ europamoblitetsmidler 2015-1-NO01-KA103-013147 Erasmus+ europamobilitetsmidler 2015-2016

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X JIS Internt notat uten oppfølging, 99/00698-1 NF. Sola k. Nord-Kolnes gnr 11. Gamle åkrer på Nord-Kolnes. Kopi av kart over åkrer,

Detaljer

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 07.12.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 41 I, 09/03599-7 Di. Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00049-2 Refusjonskrav - Funksjonsassistanse Tilsagn om tilskudd til funksjonsassistanse 01.01.2015-31.03.2015 Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00226-9 Rapportering av institusjoners samarbeid med eksterne aktører om høyere utdanningsstudier Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00066-2 Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting MØA210 Klage på karaktersetting MØA210 Handelshøgskolen ved is Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00834-13 Søknad om midler til eksperiment (masteroppgave) Økonomisk støtte til oppgaveskriving Caroline Winum Handelshøgskolen

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 26.10.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 44 I, 12/02915-6 Tysvær k. Førde gnr 79 bnr 2. Regplan - Vestli boligfelt Tysvær k. Førde

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/02233-4 Hjelmeland k. Tveit gnr 130 bnr 1 og 5. Masseuttak. Korte tilrådinger Hjelmeland k. Tveit gnr 130 bnr 1 og 5.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/01262-65 RS. Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 -

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/01101-9 Framdriftsrapportering 3. kvartal 2017 Kandidatmappe Phd - I, 16/04283-3 Påpeking av plikt til å etterleve næringsmiddelregelverket

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 06/00477-47 Ve. Bokn k Div. gårder. reguleringsplan for E39 Rogfast. Revidert budsjett og prosjektbeskrivelse Randaberg k.,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/01156-48 Signert intern avtale mellom NHS og EV i emnet: E-MAS160 Masteroppgave - Master i serviceledelse Avtaler mellom

Detaljer

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.09.2013 Godkjenning av emner i utdanningsplan - fullføring av bachelorgrad tudentmappe ***** ***** ***** 2011/3777-1

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 07/10396-6 Katalogisering til hovedkatalogen v/ ***** S13381-13382. Funn fra registrering v/ ***** (RFK), 28.-31.05.2013.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00100-14 Signert arbeidsavtale med gjesteforeleser Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved Institutt for musikk og dans 2015 Institutt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00801-24 ngdomstrinn i utvikling invitasjon til samling ngdomstrinn i utvikling - ngdomstrinnsatsing 2-2017 tdanningsdirektoratet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 08/10246-30 Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan 0438. Naturvitenskapelig oppdragsrapport 2015/9 Sola

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 49

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 49 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 49 I,, N, X, S X, 13/00932-26 Finnøy k Eik gnr 67 bnr 2. Vannforsyning på Sjernarøyene. AM rapport 2015_11 Finnøy k. Eik gnr 67 bnr

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08.

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.04.2013 Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 05/00062-136 Søknad om uttak av prøver til destruktive analyser Karmøy k. Avaldsnes gnr 86. Avaldsnesprosjektet 2005-2010 -

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Mottaker:, 14/01207-12 Bjerkreim k.tengesdal nordre gnr 81 bnr 4 Bygging av hus. Oversending av endelig prosjektregnskap Bjerkreim

Detaljer

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010.

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.4.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.04.2011 økerliste Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved nstitutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/06836-8 HFA 29/17 Forlengelse av åremålsperiode postdoktorstilling, 30061456, NSLA avd Stavanger Ansettelse postdoktor

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 11.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 40 X, 15/00155-15 ARTN 04/15 Ansettelse i midlertidig stilling som overingeniør, 30059457

Detaljer

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014.

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 2.11.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 03.11.2014 øknad om endring av spesielt opptakskrav for bachelorprogram

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 99/01262-55 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12.

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 22.12.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 23.12.2013 Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013

Detaljer

Dok.dato: 28.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 31.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA

Dok.dato: 28.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 31.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.3.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, Status: J,A 31.03.2011 ATN 17/10 søknad om forlengelse av stipendiatstilling, ØR Møte i Ansettelsesutvalget/-rådet TN 08.02.2011

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/62-66 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 22.04.2010 nnkalling til møte i Tilsettingsrådet V Tilsettingsrådet V 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04.

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.05.2010 Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010 ersonalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 niversitetet

Detaljer