Ansvarlig enhet: Saksbehandler:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ansvarlig enhet: Saksbehandler:"

Transkript

1 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 31 I, 99/62-63 Bestilling av arkeologisk undersøkelse Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID S12470 Beite AS Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig , Tatt til etterretning, 06/ Revidert avtale 26_05_15 E39 Rogfast Kvitsøy Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-Rogaland i veisakarkiv X Statens Vegvesen Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733, 06/ Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Oversendelse av 4 prøver for AMS datering Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-Rogaland i veisakarkiv Beta Analytic Limited Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 X, 08/ tsatt frist for tilråding Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733

2 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 2 of 31, 09/ Ve. Stavanger k. Nore Sunde gnr. 41, flere bnr. Regplan Madla bydel plan Statens vegvesen. Avtale arkeologiske undersøkelser Stavanger k. Nordre Sunde gnr 41 bnr 13 og bnr 18. Regplan for Madla bydel, plan 2326 Statens vegvesen - Region vest Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 I, 13/ TKV. Anmodning om kostnadsestimat for arkeologiske undersøkelser i forbindelse med Transport korridor vest Stavanger og Sola k. Div. gårder. RV 509 Regplan Transportkorridor vest. Saken er inntil videre arkivert under Stavanger felles Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig , Tatt til etterretning I, 13/ Rv 509 Transportkorridor vest - temakart potetål (PCN) Stavanger og Sola k. Div. gårder. RV 509 Regplan Transportkorridor vest. Saken er inntil videre arkivert under Stavanger felles Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig , Tatt til etterretning X, 15/ Protokoll fra ledermøtet AM - Ledermøter 2015 AM AM Formidling AM Konservering AM Samlinger AM Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 015.2

3 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 3 of 31 X, 15/ AM - Konservering. Avdelingsmøter 2015 Referat fra avdelingsmøte 29.april 2015 AM - Konservering. Avdelingsmøter 2015 AM AM Formidling AM Konservering AM Samlinger AM Konservering Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/01-24 Melding om uønsket hendelse Kvitsøy AM - HMS 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 15/02-16 Referat fra Fornminnesutvalg AM - Fornminneutvalget 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ ATN 151/15 Ansettelse i fast stilling som førsteamanuensis i anvendt matematikk ved IMN, / Rekruttering førsteamanuensis matematikk IMN, , Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ SA 47/15 Ansettelse i ledig stilling som professor/førsteamanuensis - faglig leder for Nettverk for kjønnsforskning (NFK), Rekruttering professor/førsteamanuensis - faglig leder for Nettverk for kjønnsforskning, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

4 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 4 of 31 I, 15/ Signert kontrakt om sensurering Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om tilrettelegging av eksamen Samlesak: Tilrettelegging av eksamen 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student 457 X, 15/ Søkerliste første gangs utlysning Rekruttering økonomikonsulent, HF-ADM, Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Bekreftelse på mottatt søknad Rekruttering økonomikonsulent, HF-ADM, Til søkerne Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Melding om avslutning av ansettelsesprosess Rekruttering økonomikonsulent, HF-ADM, Til søkerne Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ tvidet søkerliste 2 gangs utlysning Rekruttering økonomikonsulent, HF-ADM, Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

5 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 5 of 31, 15/ Bekreftelse på mottatt søknad Rekruttering økonomikonsulent, HF-ADM, Til søkerne Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Informasjon til søkerne angående ansettelsesprosessen Rekruttering økonomikonsulent, HF-ADM, Til søkerne Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Melding om ansettelse i stilling Rekruttering økonomikonsulent, HF-ADM, Til søkerne Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ ngdomstrinn i utvikling - invitasjon til tredje samling for ressurslærere i pulje 3 ngdomstrinn i utvikling - ngdomstrinnsatsing - Klasseledelse tdanningsdirektoratet Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 663, 15/ Tilbud om fast stilling som førsteamanuensis i bore- og brønnteknologi Rekruttering førsteamanuensis i bore- og brønnteknologi TN-IPT, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Fritak og utsatt årsprøve (piano) Permisjon fra studium Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student 531

6 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 6 of 31 X, 15/ Faglærers kommentar Permisjon fra studium Institutt for musikk og dans Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student 531 I, 15/24-4 Søknad om permisjon uten lønn/redusert stilling Permisjon - fødsel Dok. dato: Arkivdel: Personal ,, 15/24-5 Søknad om permisjon uten lønn/redusert stilling Permisjon - fødsel Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2, 15/ Strand k. Barka gnr 42 bnr 105. Graving av infrastruktur (kabler og rør) langs Grønevollsbakken. ttalelse fra, is Strand k. Barka gnr 42 bnr 105. Graving av infrastruktur (kabler og rør) langs Grønevollsbakken. Riksantikvaren Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733, 15/ Oversendelse av 4 prøver for AMS datering is Programområde - AM Beta Analytic Limited Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 I, 15/ ForskerStandp Godkjenning ForskerStandp NettOp is Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 041.6

7 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 7 of 31 I, 15/ ForskerStandp Godkjenning ForskerStandp NettOp is Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ ForskerStandp Godkjenning ForskerStandp NettOp is Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ ForskerStandp Godkjenning ForskerStandp NettOp is Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ ForskerStandp Godkjenning ForskerStandp NettOp is Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ ForskerStandp Godkjenning ForskerStandp NettOp is Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ ForskerStandp Godkjenning ForskerStandp NettOp is Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 041.6

8 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 8 of 31 X, 15/ Møte ang flytting til ny avdeling Permisjon sykdom Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.1, 15/ Sakkyndig vurdering av søkerne til stilling som kulturminneforsker Rekruttering forsker (kulturminne/steinkonservering), AM-KON, IS Ledelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Melding om endret studieløp, Master i Helsevitenskap Endret utdanningsplan Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student X, 15/ Stillingsbeskrivelse Rekruttering førstekonsulent FRES-DR, HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Arbeidsavtale - Etterarbeid Signert Ansettelse (midlertidig) Feltleder AM-FORN Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Budsjett og prosjektplan Mosterøyveien, Rennesøy Rennesøy k. Vodl gnr 49, Kåda gnr 51 og Haugvaldstad gnr 52 div. bnr. Regplan Mosterøyveien fra Mosterøy skole til Finnesand Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig , Tatt til etterretning

9 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 9 of 31 I, 15/ Signert kontrakt med studentassistent Samlesak: Studentassistenter TIMELØNN ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet HØST 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert samarbeidsavtale om praksisopplæring i barnehagelærerutdanningen ved is Samarbeidsavtaler om praksisopplæring i barnehagelærerutdanningen ved is Litledalen Barnehage Institutt for barnehagelærarutdanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering X, 15/ tvidet søkerliste Rekruttering HR-konsulent AM-ADM, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknader HR-stilling Rekruttering HR-konsulent AM-ADM, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 15/ Ansettelsesprotokoll HR-konsulent Rekruttering HR-konsulent AM-ADM, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ RF 34/15 Oppnevning av sakkyndig komite for vurdering av søkere til ledig stilling som professor i sosialt arbeid, Rekruttering professor i sosialt arbeid, SV-IS, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

10 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 10 of 31 I, 15/ Søknad om Erasmus+ ansatt mobilitetsmidler Samlesak: Erasmus+ ansatt- og undervisningsmobilitet Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275 I, 15/ Søknad om Erasmus+ ansatt mobilitetsmidler Samlesak: Erasmus+ ansatt- og undervisningsmobilitet Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 275 I, 15/ Tar ikke imot stillingen Ansettelse som stipendiat i regionale innovasjonsstudier, Dok. dato: Arkivdel: Personal 216, Tatt til etterretning, 15/ Svar på henvendelse om Ørsdal gravplass Bjerkreim k. Porten og portalen til Ørsdalen gravplass. Den Norske Kyrkja - Bjerkreim Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 773 I, 15/ Signert kontrakt om gjesteforelesning Samlesak: Gjesteforelesere og andre midlertidige, Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet - HØST 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Forlengelse av kontrakt Midlertidig ansettelse som førsteamanuensis i oppdragsstilling ved Senter for innovasjonsforskning, Dok. dato: Arkivdel: Personal

11 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 11 of 31, 15/ Ferie sykmeldt arbeidstaker Permisjon sykdom fra Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Revidert prosjekt- og utdanningsplan (ph.d.-plan) Opptak til ph.d.-program Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Student 621 I, 15/ Tilsyn med utdanningene barnevernspedagog, sosionom og vernepleier - Innhenting av informasjon Tilsyn med utdanningene barnevernspedagog, sosionom og vernepleier NOKT tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 400 I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse (midlertidig) som førsteamanuensis HF Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Dokumentasjon tilknyttet ansettelse ved utenlandsk statsborgerskap Ansettelse (midlertidig) som førsteamanuensis HF Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning X, 15/ KL Innkalling med saksliste Kvalitets- og læringsmiljøutvalget: Møte ( ) tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

12 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 12 of 31 X, 15/ KL Godkjenning av innkalling til møtet 10. november 2015 Kvalitets- og læringsmiljøutvalget: Møte ( ) tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ KL Godkjenning av møtebok frå møtet 15. september 2015 Kvalitets- og læringsmiljøutvalget: Møte ( ) tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ KL Revisjon av eksamensforskriften Kvalitets- og læringsmiljøutvalget: Møte ( ) tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ KL Høring endringer i universitets- og høyskoleloven Kvalitets- og læringsmiljøutvalget: Møte ( ) tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ KL Nye europeiske standarder og retningslinjer for høyere utdanning Kvalitets- og læringsmiljøutvalget: Møte ( ) tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ KL Oppfølging av evalueringsrapport - utvalgets mandat, sammensetning og navn Kvalitets- og læringsmiljøutvalget: Møte ( ) tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

13 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 13 of 31 X, 15/ KL Plan for utvalgets arbeid 2016 Kvalitets- og læringsmiljøutvalget: Møte ( ) tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ KL Pågående saker, planer og prosjekter Kvalitets- og læringsmiljøutvalget: Møte ( ) tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ KL StOr orienterer Kvalitets- og læringsmiljøutvalget: Møte ( ) tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ KL Andre orienteringer Kvalitets- og læringsmiljøutvalget: Møte ( ) tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Legeerklæring Permisjon sykdom fra Forusakutten Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Signert åremålskontrakt Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for musikk og dans HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til orientering

14 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 14 of 31 X, 15/ Referat fra møte i Sentralt hovedavtaleutvalg Sentralt hovedavtaleutvalg HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Svar: RS. Eigersund k. Kjelland gnr 44 bnr 4, 7, 9 og Sleveland gnr 115 bnr 1, 3, 4 og 10 Regplan jernbaneovergang Sleveland. RFK til RA: Søknad for ID og Eigersund k. Kjelland gnr 44 bnr 4, 7, 9 og Sleveland gnr 115 bnr 1, 3, 4 og 10 Regplan jernbaneovergang Sleveland. Arkivert under Sleveland gnr 115 Rogaland fylkeskommune Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 I, 15/ Eigersund k. Kjelland gnr 44 bnr 4, 7, 9 og Sleveland gnr 115 bnr 1, 3, 4 og 10 Regplan jernbaneovergang Sleveland. RFK til Eigersund k.: Tillatelse til inngrep - id og Eigersund k. Kjelland gnr 44 bnr 4, 7, 9 og Sleveland gnr 115 bnr 1, 3, 4 og 10 Regplan jernbaneovergang Sleveland. Arkivert under Sleveland gnr 115 Rogaland fylkeskommune Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 I, 15/ Sluttmelding Samlesak: Sluttmeldinger ved Institutt for musikk og dans 2015/2016 Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning X, 15/ A 96/15 Ansettelse i ledig stilling som doktorgradsstipendiat i sosialt arbeid i NAV, Ansettelsesutvalget SV ved Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

15 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 15 of 31 X, 15/ A 97/15 Oppnevning av sakkyndig komite for vurdering av søkere til to ledige stillinger som førsteamanuensis i sosialpedagogikk, og Ansettelsesutvalget SV ved Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ A 98/15 Forlengelse av midlertidig ansettelse i 100% stilling som universitetslærer i fjernsynsproduksjon, Ansettelsesutvalget SV ved Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Tilbud om midlertidig stilling som førsteamanuensis ved niversitetet i Stavanger, Ansettelse i midlertidig stilling som førsteamanuensis ved niversitetet i Stavanger, TN-IKM, Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Søknad om støtte til arrangementet i Oslo Computer Applications and Quantitative Methods in Archaeology (CAA) 2016 niversitetet i Oslo - Kulturhistorisk Museum AM Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 071, 15/ Tilbud om midlertidig stilling ved niversitet i Stavanger, Ansettelse i midlertidig stilling ved niversitetet i Stavanger, TN-IKM, Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Forlengelse av midlertidig ansettelse i vikariat som universitetslærer i 50% stilling i fjernsyns- og multimedieproduksjon, Midlertidig ansettelse som universitetslærer i fjernsyns- og multimedieproduksjon, Dok. dato: Arkivdel: Personal

16 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 16 of 31 X, 15/ SA 49/15 Ansettelse ved kallelse i ny periode som professor II i helsevitenskap, Forlengelse professor II i helsevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Takker ja til ansettelse som professor II i helsevitenskap, Forlengelse professor II i helsevitenskap Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering, 15/ Forlengelse av midlertidig ansettelse i 100% stilling som universitetslærer i fjernsynsproduksjon, Ansettelse som universitetslærer (vikariat) i fjernsynsproduksjon, Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse som universitetslærer (vikariat) i fjernsynsproduksjon, Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning, 15/ Oppsigelse av stilling som universitetslektor i juridiske fag, Oppsigelse - universitetslektor i juridiske fag, Dok. dato: Arkivdel: Personal 213, 15/ Forlengelse av ansettelsesforhold som postdoktor Forlengelse av ansettelsesforhold som postdoktor Dok. dato: Arkivdel: Personal

17 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 17 of 31 X, 15/ A 99/15 Midlertidig ansettelse som prosjektmedarbeider/førsteamanuensis på prosjektene SAFERA STARS og NORDSTEVA, Ansettelsesutvalget SV ved Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ A 98/15 Forlengelse av midlertidig ansettelse i 100% stilling som universitetslærer i fjernsynsproduksjon, Ansettelsesutvalget SV ved Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Instituttleders innstilling, sakkyndig komite, førsteamanuensis i kybernetikk, TN-IDE, Rekruttering for stilling som førsteamanuensis i kybernetikk, TN-IDE, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering, 15/ Endring i utdanningsplan, Bachelor i Sykepleie Endring i utdanningsplan, Bachelor i Sykepleie Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 412.7, 15/ Endring i individuell utdanningsplan Endring i individuell utdanningsplan Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 412.7, 15/ Endring av individuell utdanningsplan Endring i individuell utdanningsplan Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 412.7

18 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 18 of 31, 15/ Ansettelse i ledig stilling som doktorgradsstipendiat i sosialt arbeid i NAV, Ansettelse doktorgradsstipendiat i sosialt arbeid i NAV, Dok. dato: Arkivdel: Personal 216 X, 15/ Innkalling med saksliste til møte i ansettelsesutvalget TN 17. november 2015 Møte i ansettelsesutvalget TN 17. november 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Godkjenning av utlysningstekst for doktorgradsstipendiat i statsvitenskap/samfunnsvitenskapelige fag Ansettelsesutvalget SV oktober 2015 ved Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Innstilling fra dekan på opprettelse av tre stillinger som professor II i biomedisin og oppnevning av sakkyndig komite for vurdering av to eksternt finansierte kandidater Rekruttering professor II biologisk kjemi IMN / SS Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Ansettelse i stilling som professor - faglig leder for Nettverk for kjønnsforskning (NFK), Ansettelse professor - faglig leder for Nettverk for kjønnsforskning (NFK), Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse i midlertidig stilling ved niversitetet i Stavanger, TN-IKM Dok. dato: Arkivdel: Personal

19 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 19 of 31, 15/ Bekreftelse på sluttårsak utfylt Bekreftelse på sluttårsak fjerde led Dok. dato: Arkivdel: Personal 227 I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse fagarbeider m/fagbrev, HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert åremålskontrakt Ansettelse postdoktor i utdanningsvitenskap, Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning I, 15/ Nu. Svalbard, Bjørnøya. Sedimentprøver fra nødgraving Nordhamna. Signert Kontrakt_Sysselmannen_jordprøver_Bjørnøya Svalbard, Bjørnøya. Sedimentprøver fra nødgraving Nordhamna Sysselmannen på Svalbard Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 773 I, 15/ Prosjektinformasjon - Jordprøver fra skjelettutgravning på Bjørnøya Svalbard, Bjørnøya. Sedimentprøver fra nødgraving Nordhamna Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 773

20 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 20 of 31 I, 15/ Prosjektbestilling Svalbard, Bjørnøya. Sedimentprøver fra nødgraving Nordhamna Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 773 I, 15/ Prøver sendt Svalbard, Bjørnøya. Sedimentprøver fra nødgraving Nordhamna Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 773 I, 15/ Levering av avhandling - vedlegg Vurdering av graden PhD Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Student 621, 15/ Inntekts- og skatteopplysninger Permisjon fødsel fra Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Påminnelse fra NAV Permisjon fødsel fra Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert arbeidsavtale Midlertidig ansettelse som universitetslektor i rettsvitenskap, Dok. dato: Arkivdel: Personal, Tatt til etterretning

21 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 21 of 31 X, 15/ Stillingsannonse Faglig ansvarlig vitenskapelig arkiv Rekruttering Faglig ansvarlig for vitenskapelig arkiv, AM SAM, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Notat vedrørende vekslingskurs i strategisk partnerskap - Dimeane NO01-KA Erasmus+ Strategisk partnerskap Senter for internasjonalisering av utdanning NettOp is Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 341 I, 15/ tviklingstrekk ved hus og gard Søknad om uttak av prøver for destruktiv analyse AM Samlinger Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 I, 15/ Signert åremålskontrakt Ansettelse i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i offshoreteknologi, TN-IKM, Dok. dato: Arkivdel: Personal, 15/ Innvilget søknad om permisjon fra studium Permisjon fra studium Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student 531 I, 15/ Signert åremålskontrakt Ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat i boring ved IPT Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering

22 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 22 of 31 I, 15/ Sykemelding for høsten 2015 Permisjon fra studium Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering, 15/ Inntektsopplysninger Permisjon sykdom fra Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Sak Organisasjonsjusteringer ved IT- fra seksjoner til tjenesteorientering Lokalt hovedavtaleutvalg for sentrale enheter HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering I, 15/ Søknad om godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Permisjon fra studium Permisjon fra studium Dok. dato: Arkivdel: Student ,

23 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 23 of 31, 15/ Innvilget søknad om permisjon fra studie Permisjon fra studium Dok. dato: Arkivdel: Student 531 I, 15/ Søknad om driftstøtte Søknad om driftsstøtte Start is Start is Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 153 I, 15/ Søknad om skifte av studieprogram Skifte av studieprogram Dok. dato: Arkivdel: Student 514 I, 15/ Søknad om skifte av studieprogram Skifte av studieprogram Dok. dato: Arkivdel: Student 514 I, 15/ Søknad om skifte av studieprogram Skifte av studieprogram Dok. dato: Arkivdel: Student 514 I, 15/ Søknad om skifte av studieprogram Skifte av studieprogram Dok. dato: Arkivdel: Student 514

24 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 24 of 31 I, 15/ Søknad om skifte av studieprogram Skifte av studieprogram Dok. dato: Arkivdel: Student 514 I, 15/ Søknad om skifte av studieprogram Skifte av studieprogram Dok. dato: Arkivdel: Student 514 I, 15/ Søknad om skifte av studieprogram Skifte av studieprogram Dok. dato: Arkivdel: Student 514 X, 15/ Instiuttleders innstilling, Komite for doktorgradsstipendiatstillingene Rekruttering i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i Mechanical Engineering, TN-IKM, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Søknad om skifte av studieprogram Skifte av studieprogram Dok. dato: Arkivdel: Student 514 I, 15/ Søknad om skifte av studieprogram Skifte av studieprogram Dok. dato: Arkivdel: Student 514

25 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 25 of 31 I, 15/ Søknad - Rekruttering paleobotaniker (midlertidig stilling), AM-FORN, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om permisjon fra studium Permisjon fra studium Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 531 I, 15/ Søknad om permisjon fra studium Permisjon fra studium Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student , I, 15/ Søknad om tredje forsøk, bachelor i sykepleie Dispensasjon for tredje praksisforsøk, bachelor i sykepleie Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 457 I, 15/ Søknad om skifte av studieprogram / Application for change of study programme Skifte av studieprogram Dok. dato: Arkivdel: Student 514 I, 15/ Oppsigelse av studieplass Sluttmelding Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning

26 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 26 of 31 I, 15/ Søknad om skifte av studieprogram Skifte av studieprogram / Application for change of study programme Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om tilgang til å skrive masteroppgave - Tilgang til å skrive masteroppgave Dok. dato: Arkivdel: Student 457, 15/ Mottatt klage på karaktersetting BSY340 - Høst 2015 Klage på karaktersetting BSY340 Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 455 X, 15/ Signert protokoll A121/ Ansettelse universitetslektor II i etikk og livssyn, Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Klage på eksamen i SV-EXPHIL-10 - manglende nynorskversjon Manglende nynorskversjon på eksamen i SV-EXPHIL Norsk Målungdom Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 455 I, 15/ Time k. Frøyland gnr 28 bnr 13 Byggetillatelse for bolighus på Brekkenuten. RFK til Time k.: ttalelse Time k. Frøyland gnr 28 bnr 13 Byggetillatelse for bolighus på Brekkenuten Rogaland fylkeskommune Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733

27 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 27 of 31 I, 15/ Kvittering på mottatt søknad NFR prosjekt: Centre for Geometry and Matter, prosjektleder Norges forskningsråd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Bjerkreim k. ttak av drikkevann fra Birkelandsvatnet/Bjerkreimsvassdraget. RFK til IVAR: ttalelse - Behov for kulturhistorisk registering. RFK til IVAR: ttalelse - Behov for kulturhistorisk registrering Bjerkreim k. ttak av drikkevann fra Birkelandsvatnet/Bjerkreimsvassdraget. RFK til IVAR: ttalelse - Behov for kulturhistorisk registering Rogaland fylkeskommune Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 733 I, 15/ Kvittering på mottatt søknad NFR prosjekt: Centre for Risk Research - for current and emerging societal problems, prosjektleder Norges forskningsråd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Kvittering på mottatt søknad NFR prosjekt: Centre for Resilience in Healthcare - Sharing knowledge - reforming science SHARE - prosjektleder Norges forskningsråd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 I, 15/ Kvittering på mottatt søknad NFR prosjekt: Centre for Energy Informatics, prosjektleder Norges forskningsråd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Søknad om økonomisk støtte Støtte til ION Racing ION Racing IS Ledelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 153

28 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 28 of 31, 15/ Innvilget søknad om tilgang til å skrive bachelor- /masteroppgave - Approved application regarding a second attempt for master`s thesis spring semester 2016 Tilgang til å skrive masteroppgave - Applications regarding a second attempt for master's thesis spring semester 2016 Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 457 X, 15/ Signert protokoll A118/ Ansettelse førstelektor II i sosialpedagogikk, Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om tilgang til å skrive masteroppgave Tilgang til å skrive masteroppgave / Applications regarding a second attempt for master's thesis spring semester 2016 Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 457 I, 15/ Søknad om innpassing av alternativ aktivitet Innpassing av alternativ aktivitet Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing av alternativ aktivitet Innpassing av alternativ aktivitet Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om redusert stilling Permisjon uten lønn fra Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.9, Tatt til etterretning

29 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 29 of 31 I, 15/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Tilgang til å skrive bachelor Tilgang til å skrive bacheloroppgave i maskin Dok. dato: Arkivdel: Student 457 I, 15/ Søknad om dispensasjon tsettelse av godkjent GSK Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student 457 X, 15/ Innstilling fra instituttleder vedr. midlertidig ansettelse i undervisningsstilling (timelærer) Opphør av ansettelsesforhold, TN-IMN Dok. dato: Arkivdel: Personal 200 I, 15/ Søknad om økonomisk støtte til generalforsamling for Den europeiske studentunionen 2016 Økonomisk støtte til generalforsamling for Den europeiske studentunionen 2016 Norsk studentorganisasjon Styresekretariatet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 554 I, 15/ Høring - endringer i valgloven Høring - endringer i valgloven Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 008

30 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 30 of 31 I, 15/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Endringer i bestemmelsene om økonomistyring i staten Endringer i bestemmelsene om økonomistyring i staten Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om permisjon fra studium Permisjon fra studium Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student 531 I, 15/ Informasjon vedrørende fusjonering Informasjon vedrørende fusjonering VID Vitenskapelige Høgskole AS Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 320 I, 15/ Følgegruppen for barnehagelærerutdanning - møterunde II Følgegruppen for barnehagelærerutdanning - møterunde II Høgskolen i Bergen Styresekretariatet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321 I, 15/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 412.7

31 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 31 of 31 I, 15/ Søknad om innpassing av alternativ aktivitet Innpassing av alternativ undervisning Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om innpassing av alternativ aktivitet Innpassing av alternativ aktivitet Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Lønnskrav L-sak Lønnssak HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal 231.3

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-13 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RA til RFK: tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/01262-71 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/06198-2 RS. Sandnes k. Lunde gnr 47. Regplan for et område S for Ganddal Skole. Internt reg.skjema. Sandnes k. Lunde gnr 47.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Internt notat uten oppfølging, 99/03729-3 Ve. Sola k. Tjelta gnr 28, Rægje gnr 17. Rv 510. Gang- og sykkelvei på strekningen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/05449-22 RS. Randaberg k. Harestad gnr 49 div bnr. Regplan Randaberg sentrum øst. Plan 2011004. RA til RFK: Tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 99/01262-61 Ny revidert budsjett i henhold til epost fra Riksantikvaren 08.06.2015 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 12/03367-15 Eigersund k. Hellvik gnr 60 bnr 10. Skade på kulturminne id 34256. Oversendelse av rapporter.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/01474-41 Stavanger og Sola k. Div. gårder. RV 509 Regplan Transportkorridor vest. Saken er inntil videre arkivert under

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 99/07619-66 Stavanger k. Plan 1731. Reguleringsplan for Tastarustå. Katalogisering til hovedkatalogen S12164. Funn fra registrering

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS Inngående eksternt produsert, 09/02796-29 RS. Karmøy k. Spanne gnr 149. Regplan Spannatoppen. RFK til COWI AS: ttale - Motsigelse med forslag

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 14/00851-5 Forsand k. Berge gnr 37 bnr 5 Regplan Landa visningssenter. RFK til RA: Søknad Forsand

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00190-36 Sluttmelding, Bachelor i Sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved 517 12.02.2016, Tatt til orientering I, 15/00329-23

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 03/00449-29 Katalogisering til hovedkatalogen v/*****. S13348-13352. Funn fra registrering v/***** (RFK), 19.10.-13.11.2009.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/05455-5 RS. Sauda k. Maldal gnr 50, bnr 1, 2. Maldalsprosjektet. AmS til Sauda k. Ingen merknader. Sauda k. Maldal gnr 50,

Detaljer

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 23.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 16 I, 08/10425-8 Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Statens vegvesen til

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/02232-24 HØRING 3 E39 EIGANESTNNELEN - MINDRE ENDRING AV REGLERINGSPLAN 2192 - Fra RFK til

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/03467-29 Resultat fra Beta Analythic Sola k. Skadberg gnr 32 Skadbergbakken - utvidelse av veg og detaljregulering av

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/01871-3 Time k. Re gnr 3. Reguleringsplan for Re og Svertingstad - boligområde, plan 1121.0442.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/00140-3 Avlagt årsregnskap 2014 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Avdeling for økonomi

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-5 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RFK til Rennesøy

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 16.03.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 55, 12/01851-14 RS. Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg Plan

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 26.10.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 44 I, 12/02915-6 Tysvær k. Førde gnr 79 bnr 2. Regplan - Vestli boligfelt Tysvær k. Førde

Detaljer

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 7 I, 08/10246-33 Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan 0438- Fra RFK til RA - Tursti

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 15/00261-2 Mottatt klage på karaktersetting MHV146 - Høst 2014 Klage på karaktersetting MHV146 Institutt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/02369-17 RS. Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 05/00689-17 Haugesund k. Fedjedalen gnr 3 og Tømmerdal gnr 4. Regplan for Tømmerdalen/Fedjedalen. RFK til Haugesund k.: Opparbeiding

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02119-7 Avlysning av studietilbud i Kompetanse for kvalitet 2016/2017 Kompetanse for kvalitet tdanningsdirektoratet Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00992-32 Tilsagn om tilskudd til Mentor - Samlesak: NAV tilsagn og Refusjonskrav TN - HØST 2014-2016 NAV Tiltak Rogaland

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01851-11 Hålandsvegen, Karmøy. Svar på spørsmål om bevaringsgrad Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 08/10323-18 Hå k. regplan 1102. RV44 - omkjøringsveg nordvest for Brusand - Arkivert under Hå kommune felles Hå k. regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 99/05009-198 Oversendelse oppdragsrapport Austbø gnr. 7, bnr. 2, Stavanger kommune Stavanger k. Husabø

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/07460-30 F. Suldal k. Sand gnr. 103, bnr. 36, 41. Reg.plan for nytt kulturhus i Sand. Katalogisering til hovedkatalogen S11715.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02261-18 Individuell sakkyndig vurdering II - Kandidatmappe - Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Student I, 15/02261-19 Individuell

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00098-2 Forlengelse i vikariat som førstekonsulent ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring Ansettelse førstekonsulent AØV-L Dok. dato: 22.12.2014 Arkivdel: Personal

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/01262-81 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-27 Revidert rapport RFK nr 80/2014/2015 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02132-3 Signert kontrakt om praksisplass Tilsagn om tilskudd Offl 13 jfr Fvl 13.1 HR-avdelingen Dok. dato: 07.12.2016

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU,

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU, Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 04.11.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 12 X, 15/01485-54 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved 18.10.2016 Fakultetsstyret ved Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 03/00-21 Tysvær k. Planlagt vindmøllepark i Tysvær. Forespørsel om fagutredning kulturminner og kulturmiljø. - Angår gnr

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 14/03169-9 Sandnes k. Hana gnr 38. Områdeplan for HA07 og HA08. RFK til Sandnes k.: Endelig uttalelse - Delfelt B3,1, i HA07

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10109-29 Sola k. Sola felles. Gnr 1, 6, 9, 15, 34, 36, 37. Regplan nr.0404, Turveg Hafrsfjord - Fra RFK til Sola k. -

Detaljer

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 07.12.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 41 I, 09/03599-7 Di. Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00091-29 Statsbudsjettet for 2015 - Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Statsbudsjettet 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: 13.05.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 14/00927-3 By. Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger. RFK til Randaberg k.: ttalelse Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger Rogaland fylkeskommune

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 06/00477-47 Ve. Bokn k Div. gårder. reguleringsplan for E39 Rogfast. Revidert budsjett og prosjektbeskrivelse Randaberg k.,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-16 Referat fra TN ledermøte 12.05.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00016-18

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02526-9 Signert åremålskontrakt Forlengelse av ansettelsesforhold som doktorgradsstipendiat ved niversitetet i Stavanger

Detaljer

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.6.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.06.2013 nnstilling til godkjenning av intern komite st.id. 30038391 Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiat

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 09/00355-33 Hå k. Varhaug gnr 42 og Nordre Tjemsland gnr 53. Tjemslandsmarka øst - regplan for industriområde. Oversendelse

Detaljer

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.12.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.12.2012 Melding om endret utdanningsløp - Bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X JIS Internt notat uten oppfølging, 99/00698-1 NF. Sola k. Nord-Kolnes gnr 11. Gamle åkrer på Nord-Kolnes. Kopi av kart over åkrer,

Detaljer

Dok.dato: 06.08.1987. Klassering: FMV/SBA. Dok.dato: 03.03.1989. Klassering: FMV/SBA

Dok.dato: 06.08.1987. Klassering: FMV/SBA. Dok.dato: 03.03.1989. Klassering: FMV/SBA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.08.2013 R. ola k. Myklebust gnr 3. Regplan for Tananger Vest - Varden. Am: ingen merknader ola k. Myklebust gnr 3. Regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00100-14 Signert arbeidsavtale med gjesteforeleser Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved Institutt for musikk og dans 2015 Institutt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00722-150 Invitasjon til konferanse Aktiv aldring Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 Forskergruppen Aldring, helse og velferd U UIS Ledelse Dok. dato: 28.12.2015 Arkivdel:

Detaljer

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.9.2-30.9.2, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 01.10.2 Endring av veilederteam Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2 27.06.2 TN-ADM/EF TN-ADM/EF

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 06/00477-40 X. Randaberg k. Kvitsøy k, Bokn k. Div gårder. Regplan E39 Rogfast. Avslag fra grunneier på prøvetaking av myr

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00173-22 Melding om manglende statusrapport for forskningsprosjekter som behandler personopplysninger Samlesak: NSD Personvernombud

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS X, 15/00026-8 Dekanvedtak: oppnevning av intern komite til vurdering av søkere til ledig stilling som doktorgradsstipendiat i teoretisk fysikk Dekanvedtak TN 2015 Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken er arkivert under Vagle gnr 51. Dok.

Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken er arkivert under Vagle gnr 51. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.3.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 18.03.2014 R. andnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og kjæveland gnr. Vagle næringsområde - områderegulering. øknad

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00147-1 Referat Arbeidsgruppe for å revidere / videreutvikle fakultetets HMS - online kurs lab Revisjon / videreutvikling

Detaljer

Dok.dato: 28.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 31.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA

Dok.dato: 28.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA. Dok.dato: 31.01.2011. Klassering: TN-ADM/AKRA Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.3.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, Status: J,A 31.03.2011 ATN 17/10 søknad om forlengelse av stipendiatstilling, ØR Møte i Ansettelsesutvalget/-rådet TN 08.02.2011

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00047-2 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.04.2015-30.06.2015 - Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.01.2015 - NAV

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/02233-4 Hjelmeland k. Tveit gnr 130 bnr 1 og 5. Masseuttak. Korte tilrådinger Hjelmeland k. Tveit gnr 130 bnr 1 og 5.

Detaljer

Offentlig journal. Lokale lønnsforhandlinger ihht HTA pkt 2.3.3 pr 01.09.2012. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Lokale lønnsforhandlinger ihht HTA pkt 2.3.3 pr 01.09.2012. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, Status: J,A 20.11.2012 ersonalmappe ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/2767-8 21543/2012 02.10.2012 S HF-ADM/ELN Oppsigelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I, I, 99/01262-57 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470. Fremdrift

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-31 Diskusjon om svarsfrister Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00049-2 Refusjonskrav - Funksjonsassistanse Tilsagn om tilskudd til funksjonsassistanse 01.01.2015-31.03.2015 Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.09.2013 Godkjenning av emner i utdanningsplan - fullføring av bachelorgrad tudentmappe ***** ***** ***** 2011/3777-1

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/62-66 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00066-2 Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting MØA210 Klage på karaktersetting MØA210 Handelshøgskolen ved is Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01377-9 Sandnes k. Årsvoll gnr 64. Regplan gang- og sykkelveg - FV327 Årsvollveien: RFK til Sandnes k.: Rapport - Resultat

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12.

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 22.12.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 23.12.2013 Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal X, 99/05009-199 Stavanger k. Husabø gnr 6. Kommunedelplan for Husabø. Angår Skeie gnr 5, Husabø gnr 6, Austbø gnr 7. Oppdragsrapport (B) 2001/6 Analyser av plantemakrofossiler i jordprøver Stavanger k.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 07/10396-6 Katalogisering til hovedkatalogen v/ ***** S13381-13382. Funn fra registrering v/ ***** (RFK), 28.-31.05.2013.

Detaljer

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010.

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.4.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.04.2011 økerliste Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved nstitutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00113-2 Forslag fellesannonse stipendiatstillinger Rekruttering - KD finansierte stipendiatstillinger 2015 Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/06035-5 Klepp og Sandnes k. Klepp felles. Forvaltningsplan for Lonavatnet naturreservat. Godkjenning av forvaltningsplaner

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal , 15/00216-5 Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/00230-4 Søknad godkjenning

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/01262-65 RS. Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 -

Detaljer

Journaldato: 17.06.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 14.05.2014. Klassering: Dok.

Journaldato: 17.06.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 14.05.2014. Klassering: Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.06.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 18.06.2014 nnhold: Trondheim k. rinsenkrysset - Etablering av kollektivknutepunkt.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-46 Ve. Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-Rogaland

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00226-9 Rapportering av institusjoners samarbeid med eksterne aktører om høyere utdanningsstudier Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00801-24 ngdomstrinn i utvikling invitasjon til samling ngdomstrinn i utvikling - ngdomstrinnsatsing 2-2017 tdanningsdirektoratet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/01156-48 Signert intern avtale mellom NHS og EV i emnet: E-MAS160 Masteroppgave - Master i serviceledelse Avtaler mellom

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 51

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 51 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 51 I,, N, X, S, 06/00477-39 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Tillatelse fra grunneier

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 05/00062-136 Søknad om uttak av prøver til destruktive analyser Karmøy k. Avaldsnes gnr 86. Avaldsnesprosjektet 2005-2010 -

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 22.04.2010 nnkalling til møte i Tilsettingsrådet V Tilsettingsrådet V 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Mottaker:, 14/01207-12 Bjerkreim k.tengesdal nordre gnr 81 bnr 4 Bygging av hus. Oversending av endelig prosjektregnskap Bjerkreim

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om godkjenning av First Level Controller - Interreg prosjekt. Innkjøp 14/11 - Revisjonsoppdrag EU prosjekt 4806

Offentlig journal. Søknad om godkjenning av First Level Controller - Interreg prosjekt. Innkjøp 14/11 - Revisjonsoppdrag EU prosjekt 4806 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.1.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 09.01.2013 øknad om godkjenning av First Level Controller - nterreg prosjekt nnkjøp 14/11 - Revisjonsoppdrag E prosjekt

Detaljer

Offentlig journal. Signert Erasmus avtale innen kjemi 2011-2013. Erasmus avtale University of Huelva 2008/1054-5 25744/2011 TN-ADM/BED 22.02.

Offentlig journal. Signert Erasmus avtale innen kjemi 2011-2013. Erasmus avtale University of Huelva 2008/1054-5 25744/2011 TN-ADM/BED 22.02. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.2.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.02.2012 ignert Erasmus avtale innen kjemi 2011-2013 Erasmus avtale niversity of Huelva 2008/1054-5 25744/2011

Detaljer

Dok.dato: 14.05.2013. Klassering: 015.2

Dok.dato: 14.05.2013. Klassering: 015.2 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.08.2013 Referat ledermøte 14.05.2013 AM - Ledermøter 2013 X 2013/1-13 10040/2013 14.05.2013 015.2 AM-ADM/EVN AM-FORN/HAA

Detaljer

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014.

Offentlig journal. Sola k. Sola gnr 14. Undersøkelse og gjenreising av Sola kirkeruin. 1999/1065-65 2829/1986 06.05.1987 FMV/NNN 24.02.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.2.2014-23.2.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.02.2014 Fp. ola k. ola gnr 14. ndersøkelse og gjenreising av ola kirkeruin. Am oversender 5-års plan

Detaljer