Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal"

Transkript

1 , 15/ Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/ Søknad godkjenning av fag tatt i utlandet Forhåndsgodkjenning av fag ved utenlandsopphold Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student 516 I, 15/ Signert kontrakt om sensurering BYG210 Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Signert kontrakt om sensurering Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Signert kontrakt om sensurering Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Signert kontrakt om sensurering Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering

2 I, 15/ Signert kontrakt om sensurering Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Signert kontrakt om sensurering Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Signert kontrakt om sensurering Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - VÅR 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Oppdatert karakterutskrift fra ia Overflytting - ***** ***** Offl 26 første ledd Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Påminnelse - Invitasjon til høringskonferanser NO 2015: 8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement IS Ledelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 274 I, 15/ Avslag på søknad om midler fra NFR: Digitalize or Die: Dynamic Drivers of Responsible Research and Innovation in Health and Welfare services v/ ***** NFR Prosjekt - Digitalize or Die: Dynamic Drivers of Responsible Research and Innovation in Health and Welfare services v/ ***** Norges forskningsråd Offl ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering

3 I, 15/ Vedtak fra NAV Permisjon - fødsel AM Museumsadministrasjon Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse ekstrahjelp bibliotekfullmektig Offl 25 HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.2, Tatt til orientering, 15/ Avslag på søknad om reservert studieplass Samlesak: Reservert studieplass 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student , 15/ Reservering av studieplass Samlesak: Reservert studieplass 2015 ***** Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student , 15/ Reservasjon av studieplass Samlesak: Reservert studieplass 2015 ***** Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student , 15/ Avslag på søknad om reservert studieplass Samlesak: Reservert studieplass 2015 Enhet for studentservice

4 , 15/ Reservering av studieplass Samlesak: Reservert studieplass 2015 ***** Enhet for studentservice , 15/ Innvilget søknad om reservert studieplass Samlesak: Reservert studieplass 2015 ***** Enhet for studentservice I, 15/ Innstilling IOR Mathematical modelling Rekruttering stipendiat TN- IPT Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om forhåndsgodkjenning av emner ved utveksling - tredje gang Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om forhåndsgodkjenning av emner ved utveksling, andre gang Forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av emner ved utveksling, andre gang Forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student 516

5 I, 15/ Signert avtale om kjøp, disposisjonsrett og andre ytelser ved IT-anskaffelser i mindre omfang Anskaffelse RFID - ANSK 023/14 Lyngsoe Systems AS Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 055, 15/ Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av emner for utelandsopphold Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/ Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 516 I, 15/ Lønnsjustering Leder for Senter for innovasjonsforskning, Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning X, 15/ tlysningstekst og stillingsbeskrivelse for kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Rekruttering instituttleder TN-IKM Offl 25 HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Søknadspapirer til åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Rekruttering instituttleder TN-IKM Offl 25 HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 212.1

6 I, 15/ Angående utsatt praksis tvidet studierett - utsatt praksis Dok. dato: Arkivdel: Student 426 I, 15/ Tillegg til søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag , Tatt til etterretning, 15/ Innvilget søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet - tillegg Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag 516, 15/ Bekreftelse på arbeidsforhold Bekreftelse på arbeidsforhold Dok. dato: Arkivdel: Personal 259 I, 15/ Karakterutskrift fra BI Linjeskift og direkte opptak til andre og tredje året ved HH is Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering X, 15/ Permisjon fødsel Permisjon fødsel Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.1

7 X, 15/ Melding om sidegjøremål Sidegjøremål Offl 25 første led HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal 259, 15/ Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Innlevering av del 2 av NOR150 Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Bekreftelse på ansettelsesforhold Bekreftelse på ansettelsesforhold Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Personal 259 X, 15/ Feriedager - Angående feriedager Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Søknad om permisjon Søknad om permisjon uten lønn Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.6

8 X, 15/ Lønn - Prosjekt PR Angående lønnsplassering Dok. dato: Arkivdel: Personal 259, 15/ Opptak til ph.d.-programmet i utdanningsvitenskap ved niversitetet i Stavanger Opptak til ph.d.-program - Dok. dato: Arkivdel: Personal 621 N, 15/ Privatistordningen ved niversitetet i Stavanger Privatistordningen tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning X, 15/ Melding om avvik Melding om avvik Dok. dato: Arkivdel: Personal 254 Saksfremlegg/innstilling, 15/ Årsrapport Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger Årsrapport Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 02 N, 15/ Søknad om å endre kvalifikasjonsnavn på to studieprogram ved Søknad om å endre kvalifikasjonsnavn på to studieprogram ved tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

9 N, 15/ Søknad om å endre kvalifikasjonsnavn på to studieprogram ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, usignert dokument Søknad om å endre kvalifikasjonsnavn på to studieprogram ved Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Saksfremlegg/innstilling, 15/ Endring av kvalifikasjonsnavn på to studier ved Det teknisk-naturvitenskaplige fakultet Søknad om å endre kvalifikasjonsnavn på to studieprogram ved tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Søknad om overføring av ferie fra 2014 til 2015 Overføring av feriedager fra 2014 til 2015 Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Bekreftelse på navneendring - Bekreftelse på navneendring Dok. dato: Arkivdel: Personal 259 X, 15/ Forespørsel om stillingsopplysninger Forespørsel om stillingsopplysninger Dok. dato: Arkivdel: Personal 259 I, 15/ Vedrørende økt stillingsprosent Endring av stillingsprosent Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning

10 Saksfremlegg/innstilling, 15/ Gebyr for privatister ved niversitetet i Stavanger Gebyr for privatister ved niversitetet i Stavanger tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 420, 15/ Bachelorgrad i historie og engelsk Endring av individuell utdanningsplan - fullføring av bachelor Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student Saksfremlegg/innstilling, 15/ Søknad om etablering av masterstudium i regnskap og revisjon Søknad om etablering av masterstudium i regnskap og revisjon Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 I, 15/ Søknad om utvidet tid på innlevering av mastergrad - Application for extension - Master's thesis tvidet tid på innlevering av mastergrad - Application for extension - Master's thesis Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Innvilget utvidet tid på innlevering av mastergrad - Approved application for extension - Master's thesis tvidet tid på innlevering av mastergrad - Application for extension - Master's thesis Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Rapport frå 50%-seminar Seminar doktorgradskandidat - Dok. dato: Arkivdel: Student 621

11 I, 15/ Oppsigelse Pensjon alder fra Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Innstilling førsteamanauensis komitemedlem 1, TN IØRP, st-id Rekruttering, Førsteamanuensis i byutvikling, TN-IØRP, Offl 25 første ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Innstilling førsteamanauensis komitemedlem 2, TN IØRP, st-id Rekruttering, Førsteamanuensis i byutvikling, TN-IØRP, Offl 25 første ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Godkjenning av referat fra 26. mai 2015 Godkjenning av referat fra 26. mai Doktorgradsutvalget ved Det samfunnsvitenskapelgie fakultet ***** Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 012, 15/ Søknad om etablering av masterprogram i regnskap og revisjon Etableringssøknader - IS Ledelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421, 15/ Søknad om navneendring av masterprogram ved SV-fakultetet Etableringssøknader - IS Ledelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421

12 I, 15/ Søknad om andre gangs forsøk - Bacheloroppgave Søknad om andre gangs forsøk - Bacheloroppgave Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 451 Besvart med utgående dokument I, 15/ Innspill til RogFK revisjon av Fo strategi Revisjon av FO-strategi for Rogaland Forsknings- og innovasjonsavdelingen Forsknings- og innovasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 630, 15/ Studieplan - betinget opptak på fordypningen Studieplan - betinget opptak på fordypningen Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om utsatt tid på masteroppgaven Søknad om utsatt tid på masteroppgaven Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart pr telefon I, 15/ Krav om begrunnelse for karakterfastsetting Krav om begrunnelse for karakterfastsetting Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Begrunnelse karakter på prosjektoppgaven Krav om begrunnelse for karakterfastsetting Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning

13 I, 15/ Informasjon fra student om videre studieløp Endring av individuell utdanningsplan - Angående videre studieløp Dok. dato: Arkivdel: Student 531 I, 15/ Forslag til videre studieløp Endring av individuell utdanningsplan - Angående videre studieløp Dok. dato: Arkivdel: Student 531 I, 15/ Søknad om permisjon Endring av individuell utdanningsplan - Angående videre studieløp Dok. dato: Arkivdel: Student 531 I, 15/ Signert avtale for Erasmus+ avtale med Professionshøjskolen CC - niversity College Capital Professionshøjskolen CC /***** Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse i ledig stilling som førstekonsulent/praksiskoordinator, Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.1, Tatt til orientering X, 15/ Bekreftelse på lønnstrinn Ansettelse i vikariat/tidsbegrenset stilling som førsteamanuensis i naturfag, HF-IB Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal 212.2

14 I, 15/ Delvis signert samarbeidsavtale ang. Leselos mellom Lesesenteret og StatPed Bergen Samarbeid med StatPed StatPed Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning I, 15/ Innformasjon om ny arbeidsgiver Opphør av vikariat Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 15/ Mottatt oppsigelse og informasjon om ny arbeidsgiver Opphør av vikariat Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/04-1 Søknad om utvidet studierett tvidet studierett Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Concerning your Master Thesis Spring not submitted Angående innlevering av masteroppgave - Information concerning Master Thesis writing Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 451 I, 15/ Søknad om uttak av bacheloroppgave høsten 2015 Søknad om uttak av bacheloroppgave høsten 2015 Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

15 I, 15/ Vurdering fra intern komite - Innst.IOR-JN.id Reservoir physics Rekrutteringssak stipendiat i økt oljeutvinning "Reservoir Physics" IOR TN-IPT st.id Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering, 15/ Ny sensurering av sensurvedtak BSY242 - Vår 2015 Klage på karaktersetting BSY242 Dok. dato: Arkivdel: Student 455, 15/ Resultat av klage på sensurvedtak MIS110 - Vår 2015 Klage på karaktersetting MIS110 Dok. dato: Arkivdel: Student 455 I, 15/ Søknad om fjerde gangs eksamen Fjerde gangs eksamen FYS100 Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om endelig godkjenning, Bachelor i sosialt arbeid Endelig godkjenning av fag ved utenlandsopphold Dok. dato: Arkivdel: Student 516 I, 15/ Informasjon fra studenten om utdanningsplan høsten 2015 Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til orientering

16 N, 15/ Angående klage på opptak PP Opptak PP - HF Fakultet 2015 Institutt for kultur- og språkvitenskap 455 I, 15/ Søknad om langtidspermisjon - Permisjon fra studie Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart pr telefon N, 15/ Angående klage på opptak PP Klage på avslag på opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PP) ved is Institutt for kultur- og språkvitenskap 455 I, 15/ Søknad om deltidsplan Endring av individuell utdanningsplan - Søknad om deltidsplan Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Resultat etter klage på karaktersetting GL1340 Klage på karaktersetting GL1340 Dok. dato: Arkivdel: Student 455 I, 15/ Søknad om endret utdanningsplan, Bachelor i Sykepleie Endring av individuell utdanningsplan - Endret utdanningsplan Bachelor i Sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

17 I, 15/ Søknad om permisjon 1. studieår - høst og vår semester Søknad om permisjon Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om utsettelse av eksamen i BSY340, Bachelor i Sykepleie Permisjon fra studie Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Referat fra styringsdialogmøte mellom tdanningsdirektoratet og Lesesenteret Styringsdialog 2015 tdanningsdirektoratet Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 002 I, 15/ Søknad om permisjon fra bachelor i engelsk språk og litteratur Permisjon fra studie Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Anbefaling av tiltak Ergonomisk arbeidsplassvurdering Dok. dato: Arkivdel: Personal 254, 15/ Innvilget søknad om fjerde gangs eksamen i emnet MAT200 våren 2016 Fjerde gangs eksamen Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student

18 I, 15/ Karakterutskrift fra HIT Karakterutskrift fra HiT - godkjenningssak Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning, 15/ Angående søknad om innpass av emner/svexphil Endring av individuell utdanningsplan - Godkjenning av emner Institutt for sosialfag I, 15/ Søknad om opprykk til førsteamanuensis Kvalifikasjonsopprykk førsteamanuensis Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering, 15/ Søknad om opprykk til førsteamanuensis Kvalifikasjonsopprykk førsteamanuensis Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal 222.3, 15/ Innvilget søknad om utsettelse av eksamen i BSY340, Bachelor i Sykepleie Søknad om utsettelse av eksamen i BSY340, Bachelor i Sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Svar på søknad om endelig godkjenning av delstudier i utlandet Søknad om endelig godkjenning av delstudier i utlandet 516

19 I, 15/ Søknad om permisjon fra andre studieår bachelor i idrett Permisjon fra studie Dok. dato: Arkivdel: Student 531 Besvart med utgående dokument, 15/ Innvilget søknad om endret utdanningsplan, Bachelor i Sykepleie Endring av individuell utdanningsplan - Søknad om endret utdanningsplan - Bachelor i Sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Klage på eksamensavvikling praktisk muntlig eksamen BSYP01 avholdt 16.juni 2015 Klage på eksamensavvikling praktisk muntlig eksamen BSYP01 avholdt 16.juni 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner fra annet universitet Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Attester på gjennomført praksis i sykepleie Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner fra annet universitet Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om permisjon fra studiene Permisjon fra studie Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

20 I, 15/ Søknad om fjerde gangs eksamen i emnet FYS100 høsten 2015 Fjerde gangs eksamen Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Innvilget søknad om fjerde gangs eksamen i emnet FYS100 høsten 2015 Fjerde gangs eksamen Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Innvilget søknad om fjerde gangs eksamen Fjerde gangs eksamen Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Innvilget søknad om fjerde gangs eksamen Fjerde gangs eksamen Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Vedrørende søknad om endelig godkjenning, etterspør søknadsskjema Søknad om forhåndsgodkjenning av deltsudier fra utlandet Institutt for sosialfag 516 I, 15/ Søknad om forhåndsgodkjenning av deltsudier fra utlandet Søknad om forhåndsgodkjenning av deltsudier fra utlandet Institutt for sosialfag , Besvart med utgående dokument

21 , 15/ Svar på søknad om endelig godkjenning, Bachelor i sosialt arbeid Søknad om forhåndsgodkjenning av deltsudier fra utlandet Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/ Angående transcript of records, etterspør søknadsskjema om endelig godkjenning Karakterutskrift Institutt for sosialfag 500 I, 15/ Søknad om å få avhandlingen bedømt - Søknad om å få avhandlingen bedømt - Dok. dato: Arkivdel: Student 621 N, 15/ Angående klage opptak ppu Klage på opptak PP Institutt for kultur- og språkvitenskap I, 15/ Søknad om opptak til ph.d. i Samfunnsvitenskap med spesialisering i Reiseliv - Søknad om opptak til ph.d. i Samfunnsvitenskap med spesialisering i Reiseliv - ***** ***** Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Student 621 I, 15/ Anbefaling om kreering - ***** Anbefaling om kreering - ***** ***** Dok. dato: Arkivdel: Student 621

22 I, 15/ Søknad om godkjenning av eksternt ph.d.-emne - Søknad om godkjenning av eksternt ph.d.-emne 621 I, 15/ Søknad om bytte av veileder - Søknad om bytte av veileder - 621, 15/ Innvilget søknad om utsettelse av eksamen i BSY340, Bachelor i Sykepleie Søknad om utsettelse av eksamen i BSY340, Bachelor i Sykepleie, 15/ Innvilget søknad om fjerde gangs eksamen Fjerde gangs eksamen Institutt for data- og elektroteknikk I, 15/ Tilsagn om tilskudd til funskjonsassistanse Tilsagn om tilskudd til funksjonsassistanse NAV Hjelpemiddelsentral Møre og Romsdal Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 15/ Refusjonskrav Tilsagn om tilskudd til funksjonsassistanse NAV skanning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 153

23 , 15/ Innvilget søknad om endret utdanningsløp, Bachelor i Sykepleie Endring av individuell utdanningsplan - Søknad om endret utdanningsløp, Bachelor i Sykepleier, 15/ Vedtak - godkjenning av kammermusikkemner Endring av individuell utdanningsplan- godkjenning av emner Institutt for musikk og dans I, 15/ Sluttmelding - master i endringsledelse Samlesak: Sluttmeldinger ved institutt for media, kultur og samfunnsfag 2015 Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag , Tatt til etterretning I, 15/ Sluttmelding - Master i endringsledelse Samlesak: Sluttmeldinger ved institutt for media, kultur og samfunnsfag 2015 Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Sluttmelding - master i samfunnssikkerhet Samlesak: Sluttmeldinger ved institutt for media, kultur og samfunnsfag 2015 Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning, 15/ Innvilget søknad om deltidsplan Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Institutt for data- og elektroteknikk

24 X, 15/ E-post angående BSYBAC, Bachelor i Sykepleie E-post angående Bachelor i Sykepleie X, 15/ Korrespondanse vedrørende utsettelse av masteroppgave Korrespondanse vedrørende innlevering av masteroppgave Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student, 15/ Vedrørende vedtak tveksling, praksis i Norge 516 N, 15/ Vedr. prakissdel i Norge, utveksling tveksling, praksis i Norge , Tatt til orientering I, 15/ Søknad om etter oppmelding til eksamen - BSY154 Søknad om etter- oppmelding til eksamen - BSY , Besvart med utgående dokument, 15/ Innvilget søknad om etter-oppmelding til eksamen - BSY154 Søknad om etter- oppmelding til eksamen - BSY154

25 I, 15/ Søknad om fjerde gangs eksamen Fjerde gangs eksamen Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi , Besvart med utgående dokument, 15/ Innvilget søknad om fjerde gangs eksamen - Fjerde gangs eksamen Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi I, 15/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - Bachelor sykepleie Endring av individuell utdanningsplan - Bachelor sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Innvilget søknad om endret utd.plan, bachelor sykepleie Endring av individuell utdanningsplan - Bachelor sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - Bachelor sykepleie Endring av individuell utdanningsplan - Bachelor sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Karakterutskrift - ib Karakterutskrift - ib Offl 26 første ledd Handelshøgskolen ved is , Tatt til orientering

26 I, 15/ Søknad om endret utdanningsplan, Bachelor i Sykepleie Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner , Besvart med utgående dokument, 15/ Innvilget søknad om endret utdanningsplan - Bachelor i Sykepleie Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner I, 15/ Søknad om forhåndsgodkjenning av emner Søknad om godkjenning av emner Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging I, 15/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - avslutte permisjon fra studium - Bachelor i Sykepleie Endring av individuell utdanningsplan - avslutte permisjon fra studium - Bachelor i Sykepleie , Besvart med utgående dokument, 15/ Innvilget søknad om endret utdanningsplan - avslutte permisjon fra studium - Bachelor i Sykepleie Endring av individuell utdanningsplan - avslutte permisjon fra studium - Bachelor i Sykepleie I, 15/ Søknad om forlengelse av studieretten tvidet studierett , Besvart med utgående dokument

27 , 15/ Innvilget søknad om forlengelse av studieretten tvidet studierett I, 15/ Søknad om forlenget studierett Søknad om deltidsstudieum Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om linjeskift Skifte av studieprogram Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student 514 I, 15/ Skifte av studieprogram - Søknad om linjeskift Skifte av studieprogram Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student 514 I, 15/ Skifte av studieprogram - søknad om linjeskift til indøk Skifte av studieprogram Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student 514 I, 15/ Søknad om permisjon høst 2015 Permisjon fra studie Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student 531

28 I, 15/ Søknad om direkte overflytting til 2-årig Søknad om direkte overgang til 2-årig studium ***** Offl 26 første ledd Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging , Besvart med utgående dokument, 15/ / Innvilget søknad om direkte overflytting til 2-årig Søknad om direkte overgang til 2-årig studium ***** Offl 26 første ledd Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student , 15/ Høstsemesteret på is Informasjon om studier høstsemester 2015 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Søknad om fjerde gangs eksamen Fjerde gangs eksamen Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om utsettelse av eksamen i BSY340, Bachelor i Sykepleie Søknad om utsettelse av eksamen i BSY340, Bachelor i Sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Innvilget søknad om utsettelse av eksamen i BSY340, Bachelor i Sykepleie Søknad om utsettelse av eksamen i BSY340, Bachelor i Sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student

29 I, 15/ Søknad om utsettelse av eksamen i BSY340, Bachelor i Sykepleie Søknad om utsettelse av eksamen i BSY340, Bachelor i Sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ Innvilget søknad om utsettelse av eksamen i BSY340, Bachelor i Sykepleie Søknad om utsettelse av eksamen i BSY340, Bachelor i Sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om endring av individuell utdannigsplan - godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student 516, Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Handelshøgskolen ved is , Tatt til orientering I, 15/ Søknad om endret utdanningsplan - Bachelor i sykepleie Endring av individuell utdanningsplan - Bachelor i sykepleie , Besvart med utgående dokument, 15/ Innvilget søknad om endret utdanningsplan, Bachelor i sykepleie (nettbasert) Endring av individuell utdanningsplan - Bachelor i sykepleie - Dok. dato: Arkivdel: Student

30 I, 15/ Søknad om utvidet studierett Søknad om utvidet studierett Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om permisjon fra studiet høsten 2015 Søknad om permisjon fra studiet høsten 2015 Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument, 15/ / Innvilget søknad om permisjon fra studiet høsten 2015 Søknad om permisjon fra studiet høsten 2015 Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 531 I, 15/ Søknad om innpassing av emner- Bachelor i utøvende musikk Endring av individuell utdanningsplan- godkjenning av emner Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Vedrørende sluttmelding - Bachelor i sosialt arbeid Sluttmelding Bachelor i sosialt arbeid Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student 517 Besvart med utgående dokument I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse 70% stilling førsteamanuensis, HF-IMD, st.id Offl 26 femte ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering

31 I, 15/ Søknad om permisjon fra grunnskolelærerutdanningen Søknad om permisjon Dok. dato: Arkivdel: Student 531 Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om fritak fra kravet om å bruke både nynorsk og bokmål til eksamen i norsk Søknad om fritak fra kravet om å bruke både nynorsk og bokmål til eksamen i norsk Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument, 15/ Bekreftelse på ansettelsesforhold Bekreftelse på ansettelsesforhold To whom it may consern Dok. dato: Arkivdel: Personal 219 I, 15/ Søknad om forhåndsgodkjenning av fag i grunnskolelærerutdanningen Søknad om forhåndsgodkjenning av fag i grunnskolelærerutdanningen Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument X, 15/ ttalelse fra instituttet Søknad om forhåndsgodkjenning av fag i grunnskolelærerutdanningen Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om permisjon og overflytting fra GL1.-7. til GL Søknad om permisjon og overflytting fra GL1.-7. til GL Dok. dato: Arkivdel: Student 531 Besvart med utgående dokument

32 I, 15/ Søknad om overføring fra GL 1-7 til GL5-10 Søknad om overflytting fra GL1.-7. til GL Dok. dato: Arkivdel: Student 514 Besvart med utgående dokument X, 15/ møtereferat driftstjenester Organisasjonsjustering ved IT-avdelingen HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal 02 I, 15/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Innvilget skift av studieprogram Søknad skifte av studieprogram Institutt for data- og elektroteknikk 514, Besvart med utgående dokument, 15/ / Innvilget skift av studieprogram Søknad skifte av studieprogram Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student 514 I, 15/ Søknad om permisjon fra studiet Søknad om permisjon fra studiet Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student 531, Besvart med utgående dokument

33 I, 15/ Søknad om deltidsplan Endring av individuell utdanningsplan - Søknad om deltidsplan Institutt for data- og elektroteknikk, Besvart med utgående dokument I, 15/ Innvilget søknad om godkjenning fra NTN Søknad om godkjenning fag fra NTN Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument, 15/ Innvilget søknad om godkjenning fag fra NTN Søknad om godkjenning fag fra NTN Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Innvilget søknad om fjerde gangs eksamen Søknad om fjerdegangs eksamen Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student, Besvart med utgående dokument X, 15/ Forslag til bedømmelseskomite Ph.D. disputas Forslag til bedømmelseskomite Ph.D. disputas Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Søknad om utsettelse av eksamen i BSY340, Bachelor i Sykepleie Søknad om utsettelse av eksamen i BSY340, Bachelor i Sykepleie Dok. dato: Arkivdel: Student 531 Besvart med utgående dokument

34 I, 15/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan Endring av individuell utdanningsplan Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00047-2 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.04.2015-30.06.2015 - Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.01.2015 - NAV

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/00140-3 Avlagt årsregnskap 2014 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Avdeling for økonomi

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00091-29 Statsbudsjettet for 2015 - Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Statsbudsjettet 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: 13.05.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS X, 15/00026-8 Dekanvedtak: oppnevning av intern komite til vurdering av søkere til ledig stilling som doktorgradsstipendiat i teoretisk fysikk Dekanvedtak TN 2015 Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00098-2 Forlengelse i vikariat som førstekonsulent ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring Ansettelse førstekonsulent AØV-L Dok. dato: 22.12.2014 Arkivdel: Personal

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00147-1 Referat Arbeidsgruppe for å revidere / videreutvikle fakultetets HMS - online kurs lab Revisjon / videreutvikling

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00078-3 Svarbrev tildeling NFR-prosjekt FINNT personlig utenlandsstipend: Responsive literacy practices in digitalized classrooms - NFR prosjekt - Responsive literacy practices in digitalized classrooms

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/01262-71 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00190-36 Sluttmelding, Bachelor i Sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved 517 12.02.2016, Tatt til orientering I, 15/00329-23

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal X, 99/05009-199 Stavanger k. Husabø gnr 6. Kommunedelplan for Husabø. Angår Skeie gnr 5, Husabø gnr 6, Austbø gnr 7. Oppdragsrapport (B) 2001/6 Analyser av plantemakrofossiler i jordprøver Stavanger k.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00722-150 Invitasjon til konferanse Aktiv aldring Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 Forskergruppen Aldring, helse og velferd U UIS Ledelse Dok. dato: 28.12.2015 Arkivdel:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 15/00261-2 Mottatt klage på karaktersetting MHV146 - Høst 2014 Klage på karaktersetting MHV146 Institutt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 14/00927-3 By. Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger. RFK til Randaberg k.: ttalelse Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger Rogaland fylkeskommune

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-16 Referat fra TN ledermøte 12.05.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00016-18

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00100-14 Signert arbeidsavtale med gjesteforeleser Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved Institutt for musikk og dans 2015 Institutt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 14/00851-5 Forsand k. Berge gnr 37 bnr 5 Regplan Landa visningssenter. RFK til RA: Søknad Forsand

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/05449-22 RS. Randaberg k. Harestad gnr 49 div bnr. Regplan Randaberg sentrum øst. Plan 2011004. RA til RFK: Tillatelse

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU,

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU, Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 04.11.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 12 X, 15/01485-54 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved 18.10.2016 Fakultetsstyret ved Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 12/03367-15 Eigersund k. Hellvik gnr 60 bnr 10. Skade på kulturminne id 34256. Oversendelse av rapporter.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-13 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RA til RFK: tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Internt notat uten oppfølging, 99/03729-3 Ve. Sola k. Tjelta gnr 28, Rægje gnr 17. Rv 510. Gang- og sykkelvei på strekningen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/03467-29 Resultat fra Beta Analythic Sola k. Skadberg gnr 32 Skadbergbakken - utvidelse av veg og detaljregulering av

Detaljer

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 23.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 16 I, 08/10425-8 Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Statens vegvesen til

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 99/01262-61 Ny revidert budsjett i henhold til epost fra Riksantikvaren 08.06.2015 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 16.03.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 55, 12/01851-14 RS. Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg Plan

Detaljer

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.4.2012-22.4.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.04.2012 DTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Doktorgradsutvalget

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/01871-3 Time k. Re gnr 3. Reguleringsplan for Re og Svertingstad - boligområde, plan 1121.0442.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02132-3 Signert kontrakt om praksisplass Tilsagn om tilskudd Offl 13 jfr Fvl 13.1 HR-avdelingen Dok. dato: 07.12.2016

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00173-22 Melding om manglende statusrapport for forskningsprosjekter som behandler personopplysninger Samlesak: NSD Personvernombud

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00992-32 Tilsagn om tilskudd til Mentor - Samlesak: NAV tilsagn og Refusjonskrav TN - HØST 2014-2016 NAV Tiltak Rogaland

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01377-9 Sandnes k. Årsvoll gnr 64. Regplan gang- og sykkelveg - FV327 Årsvollveien: RFK til Sandnes k.: Rapport - Resultat

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/01611-16 Sluttrapport - Erasmus+ europamoblitetsmidler 2015-1-NO01-KA103-013147 Erasmus+ europamobilitetsmidler 2015-2016

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08.

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.04.2013 Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00113-2 Forslag fellesannonse stipendiatstillinger Rekruttering - KD finansierte stipendiatstillinger 2015 Dok. dato:

Detaljer

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04.

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.05.2010 Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010 ersonalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 niversitetet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/06035-5 Klepp og Sandnes k. Klepp felles. Forvaltningsplan for Lonavatnet naturreservat. Godkjenning av forvaltningsplaner

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 03/00-21 Tysvær k. Planlagt vindmøllepark i Tysvær. Forespørsel om fagutredning kulturminner og kulturmiljø. - Angår gnr

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02526-9 Signert åremålskontrakt Forlengelse av ansettelsesforhold som doktorgradsstipendiat ved niversitetet i Stavanger

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00226-9 Rapportering av institusjoners samarbeid med eksterne aktører om høyere utdanningsstudier Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/01156-48 Signert intern avtale mellom NHS og EV i emnet: E-MAS160 Masteroppgave - Master i serviceledelse Avtaler mellom

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS Inngående eksternt produsert, 09/02796-29 RS. Karmøy k. Spanne gnr 149. Regplan Spannatoppen. RFK til COWI AS: ttale - Motsigelse med forslag

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01851-11 Hålandsvegen, Karmøy. Svar på spørsmål om bevaringsgrad Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02119-7 Avlysning av studietilbud i Kompetanse for kvalitet 2016/2017 Kompetanse for kvalitet tdanningsdirektoratet Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-5 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RFK til Rennesøy

Detaljer

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 07.12.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 41 I, 09/03599-7 Di. Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen.

Detaljer

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.09.2013 Godkjenning av emner i utdanningsplan - fullføring av bachelorgrad tudentmappe ***** ***** ***** 2011/3777-1

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10109-29 Sola k. Sola felles. Gnr 1, 6, 9, 15, 34, 36, 37. Regplan nr.0404, Turveg Hafrsfjord - Fra RFK til Sola k. -

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00834-13 Søknad om midler til eksperiment (masteroppgave) Økonomisk støtte til oppgaveskriving Caroline Winum Handelshøgskolen

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12.

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 22.12.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 23.12.2013 Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 08/10323-18 Hå k. regplan 1102. RV44 - omkjøringsveg nordvest for Brusand - Arkivert under Hå kommune felles Hå k. regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02636-2 Signert erasmus+ avtale 2017-2021 Samarbeid med niversity College Capital - Hillerød og IH CC Internasjonalt kontor

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Mottaker:, 14/01207-12 Bjerkreim k.tengesdal nordre gnr 81 bnr 4 Bygging av hus. Oversending av endelig prosjektregnskap Bjerkreim

Detaljer

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014.

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 2.11.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 03.11.2014 øknad om endring av spesielt opptakskrav for bachelorprogram

Detaljer

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013

Offentlig journal. Innspill fra UiS om gaveforsterkningsordningen. Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4 11727/2013 Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 04.08.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.08.2013 nnspill fra i om gaveforsterkningsordningen Anmodning om utbetaling av gaveforsterkningsmidler 2008/3659-4

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00066-2 Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting MØA210 Klage på karaktersetting MØA210 Handelshøgskolen ved is Dok.

Detaljer

Offentlig journal. Tap av studierett. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM 08.03.2012. Avsender FRES-ESS/ASLA

Offentlig journal. Tap av studierett. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM 08.03.2012. Avsender FRES-ESS/ASLA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.3.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 08.03.2012 Tap av studierett tudentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM FRE-E/ALA

Detaljer

Veileder for registrering av studentadministrative saker i P360

Veileder for registrering av studentadministrative saker i P360 Veileder for registrering av studentadministrative saker i P360 UiS 2016 Denne oversikten har som formål å vise anbefalt registreringsforslag for de mest vanlige studentadministrative sakene. Bruk av titler:

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 01.04.14, Dokumenttype:,,N,,X, tatus: J,A 02.04.2014 Kontorplasser ved niversitetet i tavanger - avdeling Porsgrunn Fusjon med Lillegården 2012/3601-3 854/2013

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/05455-5 RS. Sauda k. Maldal gnr 50, bnr 1, 2. Maldalsprosjektet. AmS til Sauda k. Ingen merknader. Sauda k. Maldal gnr 50,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00049-2 Refusjonskrav - Funksjonsassistanse Tilsagn om tilskudd til funksjonsassistanse 01.01.2015-31.03.2015 Dok. dato:

Detaljer

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,,, tatus: J,A 19.08.2011 nnkalling til møtet i Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 7. juni 2011 2011/3059-12

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 99/07619-66 Stavanger k. Plan 1731. Reguleringsplan for Tastarustå. Katalogisering til hovedkatalogen S12164. Funn fra registrering

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/06198-2 RS. Sandnes k. Lunde gnr 47. Regplan for et område S for Ganddal Skole. Internt reg.skjema. Sandnes k. Lunde gnr 47.

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 25.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 31 I, 99/62-63 Bestilling av arkeologisk undersøkelse Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/01101-9 Framdriftsrapportering 3. kvartal 2017 Kandidatmappe Phd - I, 16/04283-3 Påpeking av plikt til å etterleve næringsmiddelregelverket

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 14/03169-9 Sandnes k. Hana gnr 38. Områdeplan for HA07 og HA08. RFK til Sandnes k.: Endelig uttalelse - Delfelt B3,1, i HA07

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 05/00689-17 Haugesund k. Fedjedalen gnr 3 og Tømmerdal gnr 4. Regplan for Tømmerdalen/Fedjedalen. RFK til Haugesund k.: Opparbeiding

Detaljer

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF

Offentlig journal. Endring av veilederteam. Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2012 27.06.2012 TN-ADM/ESF 28.09.2012. Avsender TN-ADM/ESF Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 28.9.2-30.9.2, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 01.10.2 Endring av veilederteam Kandidatmappe ***** ***** ***** 2011/91-5 15166/2 27.06.2 TN-ADM/EF TN-ADM/EF

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I, I, 99/01262-57 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470. Fremdrift

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 26.10.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 44 I, 12/02915-6 Tysvær k. Førde gnr 79 bnr 2. Regplan - Vestli boligfelt Tysvær k. Førde

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 06/00477-47 Ve. Bokn k Div. gårder. reguleringsplan for E39 Rogfast. Revidert budsjett og prosjektbeskrivelse Randaberg k.,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02261-18 Individuell sakkyndig vurdering II - Kandidatmappe - Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Student I, 15/02261-19 Individuell

Detaljer

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 7 I, 08/10246-33 Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan 0438- Fra RFK til RA - Tursti

Detaljer

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.09.2013 BDJETTFORLAG 2014 - FORLAG NNENFOR OG TENFOR RAMMEN tatsbudsjettet 2012 2011/5659-18 227/2012 16.10.2012 TAB-ØVA/TOK

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 49

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 49 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Page 1 of 49 I,, N, X, S X, 13/00932-26 Finnøy k Eik gnr 67 bnr 2. Vannforsyning på Sjernarøyene. AM rapport 2015_11 Finnøy k. Eik gnr 67 bnr

Detaljer

Arkivrutiner Studentsaker HBV

Arkivrutiner Studentsaker HBV Arkivrutiner Studentsaker HBV 1 Korrespondanse om studieforhold skal dokumenteres etter gjeldende lover, forskrifter og prosedyrer. Ved HBV foretas dokumentasjon i P360 og FS. Arkivverdig korrespondanse

Detaljer

Dok.dato: 10.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL

Dok.dato: 10.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL. Dok.dato: 13.05.2011. Klassering: SV-HH-UIS/CEL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 24.11.2011 aksfremlegg - øknad om å få ta konteeksamen i emnet BRE210 tudentmappe ***** ***** ***** 2011/2941-3 10387/2011

Detaljer

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 18.11.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 19.11.2012 Representanter fra i til styringsgruppen for Europakontoret tyringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3

Detaljer

Journaldato: 13.02.13, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,n,x,s, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2012.

Journaldato: 13.02.13, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,n,x,s, Status: J,A. Dok.dato: 07.09.2012. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 13.02.13, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 15.02.2013 Tillegg nummer en for forlengelse av avtale Anbud 11/09 Kjøp av

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/01262-65 RS. Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 -

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om innvilgelse av visa. Personalmappe ***** ***** ***** 2011/2337-11 18248/2012 TN-ADM/HKH 23.11.2012 22.08.

Offentlig journal. Forespørsel om innvilgelse av visa. Personalmappe ***** ***** ***** 2011/2337-11 18248/2012 TN-ADM/HKH 23.11.2012 22.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype: I,,n,x,s, tatus: J,A 23.11.2012 Forespørsel om innvilgelse av visa ersonalmappe 2011/2337-11 18248/2012 22.08.2012 TN-ADM/HKH Avs./mottaker:

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 22.10.2013. Klassering: 011.

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 22.10.2013. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.1.2014-19.1.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 21.01.2014 HA 36/12 Retningslinjer for forskningstermin entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2 2/2848-5 20985/2

Detaljer

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 08.09.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 10.09.2013 nformasjon om utenlandsopphold ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/2377-16 2918/2013 01.02.2013

Detaljer

Ansvarlig enhet: I, 15/ Tilsagn om tilskudd til Arbeidsmarkedsopplæring AMO enkeltplass - Avskjermet. Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: I, 15/ Tilsagn om tilskudd til Arbeidsmarkedsopplæring AMO enkeltplass - Avskjermet. Saksbehandler: Page 1 of 12 I, 15/01426-3 Tilsagn om tilskudd til Arbeidsmarkedsopplæring AMO enkeltplass - Tilsagn om tilskudd til arbeidsmarkedsopplæring NAV Tiltak Rogaland IT- avdelingen Dok. dato: 31.08.2016 Arkivdel:

Detaljer

Undervisning ved Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Institutt for helsefag, Bachelor i sykepleie. Dok.dato: 31.10.

Undervisning ved Universitetet i Stavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - Institutt for helsefag, Bachelor i sykepleie. Dok.dato: 31.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 8.1.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 09.01.2014 ndervisning ved niversitetet i tavanger, Det samfunnsvitenskapelige fakultet - nstitutt for helsefag,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00801-24 ngdomstrinn i utvikling invitasjon til samling ngdomstrinn i utvikling - ngdomstrinnsatsing 2-2017 tdanningsdirektoratet

Detaljer

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011.

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 16.04.2014 EAR 2012 Egenproduserte trykksaker ved i 2013-2014 2013/2623-40 105/2014 03.01.2014 041.6 DR--D/JR DR--D/EBO kke

Detaljer

Dok.dato: 06.08.1987. Klassering: FMV/SBA. Dok.dato: 03.03.1989. Klassering: FMV/SBA

Dok.dato: 06.08.1987. Klassering: FMV/SBA. Dok.dato: 03.03.1989. Klassering: FMV/SBA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.08.2013 R. ola k. Myklebust gnr 3. Regplan for Tananger Vest - Varden. Am: ingen merknader ola k. Myklebust gnr 3. Regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00173-18 Melding fra personvernombudet om manglende statusrapport for prosjektet: Skolens rolle i forhold til skolevegring

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 23.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.

Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 23.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 9.3.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 10.03.2010 DTN 69/09 øknad om opptak til ph.d.-program i Offshoreteknologi ***** Doktorgradsutvalget ved Det teknisk-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 99/05009-198 Oversendelse oppdragsrapport Austbø gnr. 7, bnr. 2, Stavanger kommune Stavanger k. Husabø

Detaljer