Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal"

Transkript

1 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 15/ Mottatt klage på karaktersetting MHV146 - Høst 2014 Klage på karaktersetting MHV146 Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 455 tgående internt produsert, 15/ Ny sensurering av sensurvedtak MHV146 - Høst 2014 Klage på karaktersetting MHV146 Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 455 tgående internt produsert, 15/ Ny vurdering av sensurvedtak BST100 - høst 2014 Klage på karaktersetting BST100 ***** ***** Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 455 Internt notat uten oppfølging, 15/ SA 01/15 Søknad om personlig opprykk til professor i idrett Kvalifikasjonsopprykk til professor i idrett Det humanistiske fakultet Arkivkode: Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om fjerde gangs eksamen Fjerde gangs eksamen Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Besvart med utgående dokument tgående internt produsert, 15/ Innvilget søknad om fjerde gangs eksamen Fjerde gangs eksamen Institutt for data- og elektroteknikk Arkivkode: 457

2 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Internt notat med oppfølging, 15/ Rundskriv for plan- og virksomhetsoppfølgingsprosessen PVO-rundskrivet tdanningsavdelingen Forsknings- og innovasjonsavdelingen Strategi- og kommunikasjonsavdelingen Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring IS Ledelse AM Arkeologisk museum niversitetsbiblioteket Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til orientering tgående internt produsert, 15/ tvidelse av åremålsperiode som senterleder ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning tvidelse av åremålsperiode som senterleder ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning Offl 25 første led Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: tgående internt produsert, 15/ Svar på søknad om godkjent fravær fra undervisning Godkjent fravær Institutt for musikk og dans Arkivkode: 531 tgående internt produsert, 15/ Lønnsjustering etter Hovedtariffavtalens pkt nr 3 Ansettelse seniorkonsulent, A-IK, Offl 25 Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om godkjent fravær fra undervisning Godkjent fravær Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Tatt til etterretning

3 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 15/ Svar på søknad om godkjent fravær Godkjent fravær Institutt for musikk og dans Arkivkode: 531 Internt notat uten oppfølging, 15/ Innkalling med sakspapirer til styrets ansettelsesutvalg Styrets ansettelsesutvalg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012 Internt notat uten oppfølging, 15/ Referat etter skriftlig behandling av saker til styrets ansettelsesutvalg Styrets ansettelsesutvalg Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 012 Internt notat uten oppfølging, 15/ Vedr. studieprogresjon Studieprogresjon på master i samfunnssikkerhet Arkivkode: 507 tgående internt produsert, 15/ Invitasjonsbrev til gjesteprofessor - Invitasjon Gjesteprofessor Offl 25 første led Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 432 tgående internt produsert, 15/ Endring av stillingskode fra Lønnsopprykk HTA Arkivkode: 231.3

4 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 15/ Stillingskodeendring gjeldende fra Lønnsopprykk HTA Arkivkode: Internt notat uten oppfølging, 15/ CV Invitasjon som gjesteprofessor Offl 25 Arkivkode: 432 Internt notat uten oppfølging, 15/ Dekanvedtak godkjenning av studieprogram IH Dekanvedtak godkjenning av studieprogram SV-fakultetet Det samfunnsvitenskaplige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Internt notat uten oppfølging, 15/ Dekanvedtak godkjenning av studieprogram NHS Dekanvedtak godkjenning av studieprogram SV-fakultetet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad - forsinket semesterregistrering og oppmelding til masteroppgave Dispensasjon fra frist for å semesterregistrere seg/melde seg opp til masteroppgave vår 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Tatt til etterretning Internt notat uten oppfølging, 15/ Semesterregistrert student Dispensasjon fra frist for å semesterregistrere seg/melde seg opp til masteroppgave vår 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 512.6

5 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 15/ Innkalling til samtale Innkalling til samtale tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 539 Inngående eksternt produsert, 15/ Bekreftelse på mottatt søknad NO01-KA Erasmus Pluss Høyere utdanning - Global mobilitet Erasmus+ mobilitetsmidler Senter for internasjonalisering av utdanning Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: tgående internt produsert, 15/ Finnmark - Neg - RSK Vest-Finnmark Endringsledelse med ***** Eksterne henvendelser 2015 RSK Vest Finnmark Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 329 tgående internt produsert, 15/ Innkalling til styremøte Senterstyret 2015 Therese Hopfenbeck Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: Inngående eksternt produsert, 15/ Høring - Forslag til endringer i forskrifter i folketrygdloven og spesialisthelsetjenesteloven Høring - Forslag til endringer i forskrifter i folketrygdloven og spesialisthelsetjenesteloven Det kongelige helse- og omsorgsdepartement IS Ledelse Inngående eksternt produsert, 15/ Informasjon til H- sektoren om stipendordning for kvalifisering av ansatte i undervisningsstillinger uten godkjent utdanning Informasjon til H- sektoren om stipendordning for kvalifisering av ansatte i undervisningsstillinger uten godkjent utdanning tdanningsdirektoratet IS Ledelse Arkivkode: 000

6 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/ Høring - opplysningsplikt om finansiell informasjon på skatteområdet Høring - opplysningsplikt om finansiell informasjon på skatteområdet Det kongelige finansdepartementet IS Ledelse Inngående eksternt produsert, 15/ Delutbetaling til prosjekt : "Minoritet og mangfold i lærerutdanning og skole?" frå Regionalt forskingsfond Vestlandet NFR prosjekt : "Minoritet og mangfold i lærerutdanning og skole?" frå Regionalt forskingsfond Vestlandet Regionale Forskningsfond Vestlandet Det humanistiske fakultet Arkivkode: 632 Inngående eksternt produsert, 15/ Informasjon til universitet og høyskoler om kvalifiseringstiltak for ansatte i undervisningsstillinger uten godkjent lærerutdanning Informasjon til universitet og høyskoler om kvalifiseringstiltak for ansatte i undervisningsstillinger uten godkjent lærerutdanning Det kongelige kunnskapsdepartement IS Ledelse Arkivkode: 000 Inngående eksternt produsert, 15/ Høring av delinnstilling 1 fra studieordningskomiteen ved Det juridiske fakultet i Bergen Høring av Delinnstilling 1 fra studieordningskomiteen ved Det juridiske fakultet i Bergen niversitetet i Bergen IS Ledelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Høring: Forslag til endringer i plan- og bygningsloven - Endringer i den sentrale godkjenningsordningen Høring: Forslag til endringer i plan- og bygningsloven - Endringer i den sentrale godkjenningsordningen Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartement IS Ledelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

7 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/ Høring om endring i forskrift om krav til mastergrad - bachelor og master i rettsvitenskap 3+2 Høring om endring i forskrift om krav til mastergrad - bachelor og master i rettsvitenskap 3+2 Det kongelige kunnskapsdepartement IS Ledelse Inngående eksternt produsert, 15/ Høring - NO 2015: 4 Tap av norsk statsborgerskap Høring - NO 2015: 4 Tap av norsk statsborgerskap Det kongelige barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet IS Ledelse Inngående eksternt produsert, 15/ Søknad om overflytting til is Overflytting - ***** ***** Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode:

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/06035-5 Klepp og Sandnes k. Klepp felles. Forvaltningsplan for Lonavatnet naturreservat. Godkjenning av forvaltningsplaner

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 99/05009-198 Oversendelse oppdragsrapport Austbø gnr. 7, bnr. 2, Stavanger kommune Stavanger k. Husabø

Detaljer

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS

Dok.dato: 01.02.2013. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 09.04.2013. Klassering: 015.2 AM-FORN/MAN. Dok.dato: 30.05.2013. Klassering: TN-ADM/NHS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 08.09.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 10.09.2013 nformasjon om utenlandsopphold ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/2377-16 2918/2013 01.02.2013

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 01.04.14, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 02.04.2014 Kontorplasser ved niversitetet i tavanger - avdeling orsgrunn Fusjon med Lillegården 2012/3601-3 854/2013

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra studie. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/3147-1 21680/2013 05.11.2013 31.10.2013 TO TN-ADM/ALVI

Offentlig journal. Søknad om permisjon fra studie. Studentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/3147-1 21680/2013 05.11.2013 31.10.2013 TO TN-ADM/ALVI Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 1.11.2013-3.11.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.11.2013 øknad om permisjon fra studie tudentmappe ***** ***** ***** ***** 2013/3147-1 21680/2013 01.11.2013

Detaljer

Dok.dato: 28.04.2010. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 01.03.2011. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKRA

Dok.dato: 28.04.2010. Klassering: TN-ADM/ALS. Dok.dato: 01.03.2011. Klassering: 212.1 TN-ADM/AKRA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.10.2011, Dokumenttype:,,s,n,x, tatus: J,A 05.10.2011 Bekreftelse på lønn ersonalmappe ***** ***** 2007/5328-10 8970/2010 28.04.2010 TN-ADM/AL niversitetet

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S tgående internt produsert, 14/03162-2 Svar på søknad om godkjenning av annen utdanning - Markedsføring og ledelse Marie Sørlie Jørgensen Handelshøyskolen /Nertila Stringa 26.11.2014 Student

Detaljer

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB

Dok.dato: 15.03.2010. Klassering: STAB-PA/AWB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 29.6.2011, Dokumenttype:,,s,x,n, tatus: J,A 30.06.2011 HA 18/10 Forslag til bruk av sluttordninger entralt hovedavtaleutvalg, 15.03.2010 2010/874-4 6004/2010

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal tgående internt produsert, 14/05146-2 Sykepenger - 21.07.2014-03.08.2014-08.09.2014-31.10.2014 - Personalmappe - NAV llern økonomi, Seksjon for lønn og regnskap /Anny Bråten Dok. dato: Arkivdel: Personal

Detaljer

Sykehuset Telemark - Offentlig journal

Sykehuset Telemark - Offentlig journal I, tgående internt produsert, 06/01194-8 Tilbud om stilling - Personalmappe - Dok. dato: Arkivdel: Personalarkiv Arkivkode: 221 tgående internt produsert, 07/00191-6 Tilbud om ansettelse - Personalmappe

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01574-13 nderskrevet samarbeidsavtale om praksisplass mellom HiT og Bergehaim barnehage EFL Samarbeidsavtaler (korte) om praksisopplæring våren 2015 4NFL (131-2011

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Saksfremlegg/innstilling, 14/02081-5 HA - tilsetting i fast 100 % stilling som driftsoperatør HA - Kunngjøring av fast 100% stilling som driftsoperatør Offl 25 1. ledd Personal- og organisasjonsseksjonen

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N tgående internt produsert, 14/01670-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging - Dok. dato: Arkivdel: Student tgående internt produsert, 14/01671-2 Svar på søknad om tilrettelegging Tilrettelegging

Detaljer

Inngående eksternt produsert, 14/01175-13 Vedrørende innspill til strukturmeldingen

Inngående eksternt produsert, 14/01175-13 Vedrørende innspill til strukturmeldingen I,, N, X Inngående eksternt produsert, 14/01175-13 Vedrørende innspill til strukturmeldingen Oppdrag til statlige høyere utdanningsinstitusjoner : Innspill til arbeidet med framtidig struktur i universitets-

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 01.04.14, Dokumenttype:,,N,,X, tatus: J,A 02.04.2014 Kontorplasser ved niversitetet i tavanger - avdeling Porsgrunn Fusjon med Lillegården 2012/3601-3 854/2013

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01558-1 Regler for bevaring og kassasjon HiT Innføring og oppstart av Public 360 NINETT AS /Leif Kristiansen Journaldato: 27.02.2015 Tilg. kode: Arkivseksjonen /Atle

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/05117-42 Arbeidsavtale for studentassistenter - TKD BE - Shehroz Ahmed Shirazi Midlertidig tilsetting av studentassistenter - TKD - BE - IT - I - samlesak 2014

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02015-19 ndertegnet kontrakt - Gjesteforeleser 09.09.2014 - SMISMO FH - Timelærerkontrakter 2014/2015 - Institutt for sykepleie og psykisk helse Anne Helene

Detaljer

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id.

Offentlig journal. Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683. Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent st.id. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 02.04.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.04.2012 Tilbud om stilling som vitenskapelig assistent st.id. 30035683 Tilsettingsprosess vitenskapelig assistent

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Inngående eksternt produsert, 14/01603-11 tbetaling av midler til utvikling og tilrettelegging av nye videreutdanningstilbud i «Kompetanse for kvalitet» og stipendordningen for studieåret 2015/2016.

Detaljer

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal

Høgskolen i Hedmark - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 14/02096-11 ndertegnet kontrakt - undervisning 13.01.2015 - PP, engelsk fagdidaktikk LNA - Kontrakt timelærer - Institutt for humanistiske fag - studieåret 2014-2015

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N Internt notat med oppfølging, 14/01560-1 Driftsmidler til fakultetene AF og EFL prosjekt lærerutdanning 2020 Lærerutdanning 2020 Økonomiseksjonen /Ole Jørgen Rambøl-Skippervold tdanningsseksjonen

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10.

Offentlig journal. Søknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 07.10.2009 øknad om endring av utdanningsplan - godkjenning av emner tudentmappe ***** ***** ***** 2007/3140-12 20557/2009 01.10.2009

Detaljer

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.

Offentlig journal. Inntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger. Personalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 17.12.2009 nntekts- og skatteopplysninger ifm foreldrepenger ersonalmappe ***** ***** ***** 2008/4339-12 24073/2009 24.11.2009

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I,, N, 14/01612-1 Igangsettelse av én klasse «Videreutdanning for barnehagemyndighet» høst 2014 EFP - EFL - Videreutdanning for barnehagemyndighet (myndighetsutøvelse, ledelse og utvikling), inklusiv følgeevaluering

Detaljer

Offentlig journal. Journaldato01.04.2014 HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja

Offentlig journal. Journaldato01.04.2014 HELSE SØR-ØST. Journalenhet: Alle. Avdeling: Alle. Inngående dokumenter: Ja. Utgående dokumenter: Ja HELSE SØR-ØST Offentlig journal Journaldato01.04.2014 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Inngående dokumenter: Ja Utgående dokumenter: Ja Antall sider: 7 Helse Sor-Øst RHF Utskriftsdato 07042014 Fra: 01.04.2014

Detaljer

Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED 19.12.

Offentlig journal. Endring av individuell utdanningsplan. Studentmappe ***** ***** ***** 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED 19.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x,s, tatus: J,A 19.12.2 Endring av individuell utdanningsplan tudentmappe ***** ***** ***** U 2009/4204-6 22173/2011 17.10.2011 TN-ADM/BED

Detaljer