Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal"

Transkript

1 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/ Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret 2015/2016 tdanningsdirektoratet Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ Rreferat fra oppstartsmøtet for Digitalize or die NFR Prosjekt - Digitalize or Die: Dynamic Drivers of Responsible Research and Innovation in Health and Welfare services v/ ***** Forsknings- og innovasjonsavdelingen Det samfunnsvitenskapelige fakultet Offl ledd Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 632 I, 15/ Signert kontrakt - NyTi Ansettelse som førsteamanuensis i sosiologi/statsvitenskap, Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 15/ Oppnevning som ekstern sensor, BSYBAC, Bachelor i Sykepleie Oppnevning av sensorer ved institutt for helsefag Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453 I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse forlengelse av vikariat - universitetslektor i pedagogikk Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 15/ Rapportering 2015 for programområder is is programområde BEVARES Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning

2 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ AMA 07/2015, oppnevning sakkyndig komite kulturminneforsker Rekruttering forsker (kulturminne/steinkonservering), AM-KON, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ AMA 07/2015, sakspapirer ansettelse kulturminneforsker Rekruttering forsker (kulturminne/steinkonservering), AM-KON, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ AMA 07/2015, ansettelsesprotokoll kulturminneforsker Rekruttering forsker (kulturminne/steinkonservering), AM-KON, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ AMA 06/2015 Ansettelsesprotokoll - korrigert Rekruttering førsteamanuensis forhistorisk arkeologi, AM-FORN, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 15/ Oppnevning som ekstern sensor ved niversitetet i Stavanger, Samfunnsvitenskapelig fakultet for masteroppgave i Sosialt arbeid (MSOMAS) - Samlesak: Oppnevning av eksterne sensorer IS 2015 Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 453, 15/ Ko. Hordaland. Bergen k. Rosenkrantztårnet 112. Ornamentikk og skulptur i kleberstein. Vår bekreftelse på oppstart av feltarbeidet. Hordaland. Bergen k. Rosenkrantztårnet 112. Ornamentikk og skulptur i kleberstein. ***** Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 755 arkivdel - Arkeologisk museum

3 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/ Ko. Hordaland. Bergen k. Rosenkrantztårnet 112. Ornamentikk og skulptur i kleberstein. Vår presisering av oppstarttidspunkt 22.februar kl Hordaland. Bergen k. Rosenkrantztårnet 112. Ornamentikk og skulptur i kleberstein. ***** Dok. dato: Arkivdel: Vitenskapelig 755 arkivdel - Arkeologisk museum I, 15/ Pensjonering Pensjon alder fra AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 15/ Pensjonsmelding SPK Pensjon alder fra Statens Pensjonskasse Dok. dato: Arkivdel: Personal 235 I, 15/ HP NÆRING TILSAGN 014/16 - Omstilling for kunnskapsbasert konkurransekraft tlysning av midler - Handlingsprogram næring 2016 Rogaland fylkeskommune Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 666 X, 15/ AMAR 06/ Sakspapirer og vedtak om ansettelse Rekruttering rådgiver-arkeolog, AM-SAM, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ AMAR 02/ Sakspapirer og ansettelsesprotokoll Rekruttering prosjektleder-forvaltningsundersøkelser, AM-FORN, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

4 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/ tvidet søkerliste TKV Rekruttering feltleder prosjekt TKV, AM-FORN, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ AMA 02/ Sakspapirer og ansettelsesprotokoll Rekruttering feltleder prosjekt TKV, AM-FORN, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ AMAR 02/ Sakspapirer og ansettelsesprotokoll Rekruttering feltleder prosjekt Øvre Øksnevad, AM-FORN, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ tvidet søkerliste Rogfast Rekruttering feltleder prosjekt Rogfast Bokn, AM-FORN, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 15/ AMAR 02/ Sakspapirer og ansettelsesprotokoll Rekruttering feltleder prosjekt Rogfast Bokn, AM-FORN, Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Referat fra møte AM - Museumsadm. Avdelingsmøter 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 015.2

5 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 16/ Referat avd. møte AM - Museumsadm. Avdelingsmøter 2016 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ HMS-forum - Referat fra møte 5. april 2016 AM - HMS 2016 AM Arkeologisk museum AM Fornminnevern AM Samlinger AM Formidling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Referat fra møte i Lokalt hovedavtaleutvalg 16. februar 2016 AM - Lokalt hovedavtaleutvalg 2016 AM Arkeologisk museum AM Formidling AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 014 X, 16/ Referat fra møte i Lokalt hovedavtaleutvalg AM - Lokalt hovedavtaleutvalg 2016 AM Arkeologisk museum AM Formidling AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 014 X, 16/ Anbefaling Woie Disputaser TN 2016 kreeringssaker Dok. dato: Arkivdel: Student 621

6 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Arbeidsavtale Ansettelse rådgiver - arkeolog (midlertidig), AM-SAM, Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 16/ Vedtak: bruk av ex.paed som erstatning for ex.fac.-delen i bachelorutdanningen Bruk av ex.paed. i bachelorutdanningen ved IKS Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 X, 16/ Oppdatert utvidet søkerliste pr Rekruttering førsteamanuensis i pedagogikk/psykologi, HF-IB, Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ Informasjon om ansettelsesprosessen Rekruttering avdelingsleder formidling, AM-LED, Til søkere Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ Oppdatering av søknad Rekruttering førsteamanuensis i sosialt arbeid (to stillinger), og Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ Bekreftelse på mottatt søknad og Rekruttering i midlertidig stilling som doktorgradsstipendiat i industriell økonomi, TN-IØRP, og Til søkere Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216

7 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Varsel om utløp av åremålsstilling Oppsigelse professor II Dok. dato: Arkivdel: Personal 213, 16/ Inntektsskjema Permisjon fødsel fra NAV skanning Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2, 16/ Ansettelse feltleder, TKV Ansettelse feltleder TKV, første ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal, 16/ Arbeidsavtale TKV, Ansettelse feltleder TKV, første ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal, 16/ Ansettelse feltleder TKV Ansettelse feltleder TKV, første ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal, 16/ Tillegg til arbeidsavtale - tidligere tiltredelsesdato Ansettelse feltleder TKV, første ledd Dok. dato: Arkivdel: Personal

8 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Avvikling av foreldrepermisjon Permisjon fødsel fra Dok. dato: Arkivdel: Personal 214.2, 16/ Inntektsskjema Permisjon fødsel fra NAV skanning Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 16/ Rapport BHT - Rapporter BHT 2016 AM Fornminnevern Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning N, 16/ Rapport BHT - Rapporter BHT 2016 Dok. dato: Arkivdel: Personal 254 I, 16/ Søknad på stilling Ansettelse kulturminneforsker-steinkonservator, AM-KONS, Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 16/ Arbeidsavtale og prøvetidsreglement signert Ansettelse kulturminneforsker-steinkonservator, AM-KONS, Dok. dato: Arkivdel: Personal

9 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Ko. Karmøy k. Skudeneshavn by gnr 57. Fargeundersøkelser Skudeneshavn. Tilbud Fargeundersøkelser, Skudeneshavn. Karmøy k. Skudeneshavn by gnr 57. Fargeundersøkelser Skudeneshavn. Karmøy kommune Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665, 16/ Ko. Karmøy k. Skudeneshavn by gnr 57. Fargeundersøkelser Skudeneshavn. Signert anbudsbrev AM-iS. Karmøy k. Skudeneshavn by gnr 57. Fargeundersøkelser Skudeneshavn. Karmøy kommune Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665 I, 16/ Ko. Karmøy k. Skudeneshavn by gnr 57. Fargeundersøkelser Skudeneshavn. Bestilling av kostnadsoverslag på undersøkelser datert Karmøy k. Skudeneshavn by gnr 57. Fargeundersøkelser Skudeneshavn. Karmøy kommune /Ane Alvesatd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 665 I, 16/ Tilsagnsbrev for Region Sør-Vest sitt arbeid med ungdomstrinn i utvikling - pulje 3 og pulje 4 ngdomstrinnsatsningen pulje 3 tdanningsdirektoratet Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til orientering, 16/ Vedr. klagesak - Protein biokjemi Klagesak BIO580 Protein Biokjemi Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Vedr. klagesak - Protein biokjemi Klagesak BIO580 Protein Biokjemi Dok. dato: Arkivdel: Student

10 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 16/ Vedr. klagesak - Protein biokjemi Klagesak BIO580 Protein Biokjemi Dok. dato: Arkivdel: Student I, 16/ Kontrakt mellom io og AM - Hospitantordning - Ansettelse student i praksis , AM-KONS niversitetet i Oslo Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 16/ CV - Ansettelse student i praksis , AM-KONS Dok. dato: Arkivdel: Personal, 16/ Delvis uførepensjon og forlenget stipendiatperiode Delvis uførepensjon fra Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal 235, 16/ Inntektsopplysninger Permisjon sykdom fra NAV Hillevåg og Hinna Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 16/ Melding om pensjonering Pensjon alder fra Dok. dato: Arkivdel: Personal 235

11 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Fratredelse ved pensjonering Pensjon alder fra Dok. dato: Arkivdel: Personal 235, 16/ Fratredelse ved pensjonering Pensjon alder fra Dok. dato: Arkivdel: Personal 235 I, 16/ Melding om pensjonering Pensjon alder fra Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning, 16/ Resultat av klage på karaktersetting BRE210 Klage på karaktersetting BRE210 Handelshøgskolen ved is, 16/ Resultat av klage ved karaktersetting BØK195K Klage på karaktersetting BØK195 Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Svar på klage - eksamen i MAT310 Matematisk analyse Klage på karaktersetting MAT310 Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Dok. dato: Arkivdel: Student

12 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Innvilgelse av søknad - Forskudd - Dok. dato: Arkivdel: Personal 230, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting BST100 høst 2015 konte Klage på karaktersetting BST100 Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat etter klage på karaktersetting BST100 høst 2015 konte Klage på karaktersetting BST100 Offl 13 jfr Fvl 13.1pkt2 Institutt for medie-, kultur og samfunnsfag Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat av klage på karaktersetting BRE210K Klage på karaktersetting BRE210 Handelshøgskolen ved is, 16/ Resultat av klage ved karaktersetting BØK195K Klage på karaktersetting BØK195 Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat av klage ved karaktersetting BØK195K Klage på karaktersetting BØK195-2 Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student

13 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Resultat av klage på karaktersetting BRE210K Klage på karaktersetting BRE210 Handelshøgskolen ved is, 16/ Resultat av klage ved karaktersetting BRV350 Klage på karaktersetting BRV350 Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat av klage på karaktersetting BRV350 Klage på karaktersetting BRV350 Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Resultat av klage på karaktersetting BRV350 Klage på karaktersetting BRV350 Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student X, 16/ RF 18/16 Opprettelse av stilling som professor II i matematikk, Rekruttering professor II i matematikk IMN Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Innstilling fra dekan på opprettelse av stilling som professor II i matematikk ved Institutt for matematikk og naturvitenskap Rekruttering professor II i matematikk IMN Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

14 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 16/ Stillingsbetenkning Rekruttering professor II i matematikk IMN Offl 14 Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ Kontrakt med NFR Rekruttering professor II i matematikk IMN Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv X, 16/ CV - Rekruttering professor II i matematikk IMN Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv, 16/ Forlengelse av ansettelsesforhold Forlengelse av ansettelsesforhold som postdoktor høst 2016 Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 16/ ATN 43/16: Godkjenning av utlysningstekst til 2 stillinger som doktorgradsstipendiat i organisk kjemi ved Institutt for matematikk og naturvitenskap Rekruttering stipendiat i syntetisk organisk kjemi IMN Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 216, 16/ Ansettelse ved kallelse for en ny periode som professor II i økonomi, Ansettelse ved kallelse for en ny periode som professor II i økonomi ved Handelshøgskolen ved is/senter for innovasjonsforskning Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal

15 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Ansettelse i fast stilling som overingeniør ved niversitetet i Stavanger Ansettelse overingeniør i kjemi og miljø, IMN, Dok. dato: Arkivdel: Personal N, 16/ Høring på utkast til rapport fra arbeidsgruppen som skal utvikle prinsipper for forskning og oppdragsporteføljen ved is Intern høring på utkast til rapport fra arbeidsgruppe som skal utvikle prinsipper for forskning og oppdragsporteføljen ved is Det samfunnsvitenskapelige fakultet Det humanistiske fakultet AM Arkeologisk museum Forsknings- og innovasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Tatt til etterretning, 16/ Ny sensurering av eksamensbesvarelse MØA300 Klage på karaktersetting MØA300 Handelshøgskolen ved is, 16/ Tilbud om ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat i fysikk ved niversitetet i Stavanger Ansettelse stipendiat i fysikk, Dok. dato: Arkivdel: Personal 216 X, 16/ Registrert fravær Forlengelse av stipendiatperioden Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal 216, 16/ Innvilget søknad om godkjenning av emne Endring av individuell utdanningsplan Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student 412.7

16 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Mottatt klage på karaktersetting, BSY251 - Vår 2016 Klage på karaktersetting BSY251 - Vår 2016 Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student, 16/ Svar på søknad om utvidet til ved hjemmeeksamen tsettelse av eksamen / innlevering Institutt for sosialfag 457, 16/ Søknad om ny bacheloroppgave for vår 2017 Ny bacheloroppgave for vår 2017 Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student 457, 16/ Søknad til forskningsmidler tildeling Godkjenning av nytt ph.d.-kurs - Arts-Based Research - Processes and Methodologies ***** Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 621, 16/ Søknad om utsettelse av bacheloroppgave tsettelse av bacheloroppgave Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student 457, 16/ Søknad om utsettelse av bacheloroppgave tsettelse av bacheloroppgave Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student 457

17 Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 16/ Innvilget søknad om utsatt frist for innlevering av bacheloroppgaven tsatt frist for innlevering av bacheloroppgaven Institutt for petroleumsteknologi 457, 16/ Søknad om utsettelse av innleveringsfrist for bacheloroppgave tsettelse av innleveringsfrist for bacheloroppgave Institutt for data- og elektroteknikk 457, 16/ Søknad om utsettelse for innlevering av masteroppgave tsettelse for innlevering av masteroppgave Institutt for data- og elektroteknikk 457, 16/ Innvilget søknad om utvidet tid ved hjemmeeksamen ved SV-fakultetet tvidet tid ved hjemmeeksamen ved SV-fakultetet Institutt for helsefag 457 I, 16/ Takker ja til overflytting til is Overflytting -***** Det humanistiske fakultet Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 16/ Møte med KDs nye spesialråder - Oslo 25.mai Møte med KDs nye spesialråder - Oslo 25.mai Det kongelige kunnskapsdepartement tdanningsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 002

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/01262-71 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Internt notat uten oppfølging, 99/03729-3 Ve. Sola k. Tjelta gnr 28, Rægje gnr 17. Rv 510. Gang- og sykkelvei på strekningen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02119-7 Avlysning av studietilbud i Kompetanse for kvalitet 2016/2017 Kompetanse for kvalitet tdanningsdirektoratet Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00190-36 Sluttmelding, Bachelor i Sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved 517 12.02.2016, Tatt til orientering I, 15/00329-23

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00992-32 Tilsagn om tilskudd til Mentor - Samlesak: NAV tilsagn og Refusjonskrav TN - HØST 2014-2016 NAV Tiltak Rogaland

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/05449-22 RS. Randaberg k. Harestad gnr 49 div bnr. Regplan Randaberg sentrum øst. Plan 2011004. RA til RFK: Tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02261-18 Individuell sakkyndig vurdering II - Kandidatmappe - Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Student I, 15/02261-19 Individuell

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 99/01262-61 Ny revidert budsjett i henhold til epost fra Riksantikvaren 08.06.2015 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-13 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RA til RFK: tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/03467-29 Resultat fra Beta Analythic Sola k. Skadberg gnr 32 Skadbergbakken - utvidelse av veg og detaljregulering av

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS Inngående eksternt produsert, 09/02796-29 RS. Karmøy k. Spanne gnr 149. Regplan Spannatoppen. RFK til COWI AS: ttale - Motsigelse med forslag

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/00140-3 Avlagt årsregnskap 2014 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Avdeling for økonomi

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 25.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 31 I, 99/62-63 Bestilling av arkeologisk undersøkelse Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02132-3 Signert kontrakt om praksisplass Tilsagn om tilskudd Offl 13 jfr Fvl 13.1 HR-avdelingen Dok. dato: 07.12.2016

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/06198-2 RS. Sandnes k. Lunde gnr 47. Regplan for et område S for Ganddal Skole. Internt reg.skjema. Sandnes k. Lunde gnr 47.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/01871-3 Time k. Re gnr 3. Reguleringsplan for Re og Svertingstad - boligområde, plan 1121.0442.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-16 Referat fra TN ledermøte 12.05.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00016-18

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10109-29 Sola k. Sola felles. Gnr 1, 6, 9, 15, 34, 36, 37. Regplan nr.0404, Turveg Hafrsfjord - Fra RFK til Sola k. -

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00173-22 Melding om manglende statusrapport for forskningsprosjekter som behandler personopplysninger Samlesak: NSD Personvernombud

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 05/00689-17 Haugesund k. Fedjedalen gnr 3 og Tømmerdal gnr 4. Regplan for Tømmerdalen/Fedjedalen. RFK til Haugesund k.: Opparbeiding

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 15/00261-2 Mottatt klage på karaktersetting MHV146 - Høst 2014 Klage på karaktersetting MHV146 Institutt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/05455-5 RS. Sauda k. Maldal gnr 50, bnr 1, 2. Maldalsprosjektet. AmS til Sauda k. Ingen merknader. Sauda k. Maldal gnr 50,

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 16.03.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 55, 12/01851-14 RS. Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg Plan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/01474-41 Stavanger og Sola k. Div. gårder. RV 509 Regplan Transportkorridor vest. Saken er inntil videre arkivert under

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00113-2 Forslag fellesannonse stipendiatstillinger Rekruttering - KD finansierte stipendiatstillinger 2015 Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00091-29 Statsbudsjettet for 2015 - Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Statsbudsjettet 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: 13.05.2015

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 26.10.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 44 I, 12/02915-6 Tysvær k. Førde gnr 79 bnr 2. Regplan - Vestli boligfelt Tysvær k. Førde

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 14/00851-5 Forsand k. Berge gnr 37 bnr 5 Regplan Landa visningssenter. RFK til RA: Søknad Forsand

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 12/03367-15 Eigersund k. Hellvik gnr 60 bnr 10. Skade på kulturminne id 34256. Oversendelse av rapporter.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 08/10323-18 Hå k. regplan 1102. RV44 - omkjøringsveg nordvest for Brusand - Arkivert under Hå kommune felles Hå k. regplan

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU,

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU, Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 04.11.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 12 X, 15/01485-54 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved 18.10.2016 Fakultetsstyret ved Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 06/00477-47 Ve. Bokn k Div. gårder. reguleringsplan for E39 Rogfast. Revidert budsjett og prosjektbeskrivelse Randaberg k.,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 14/00927-3 By. Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger. RFK til Randaberg k.: ttalelse Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger Rogaland fylkeskommune

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00047-2 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.04.2015-30.06.2015 - Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.01.2015 - NAV

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00066-2 Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting MØA210 Klage på karaktersetting MØA210 Handelshøgskolen ved is Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01851-11 Hålandsvegen, Karmøy. Svar på spørsmål om bevaringsgrad Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-5 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RFK til Rennesøy

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 09/00355-33 Hå k. Varhaug gnr 42 og Nordre Tjemsland gnr 53. Tjemslandsmarka øst - regplan for industriområde. Oversendelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal X, 99/05009-199 Stavanger k. Husabø gnr 6. Kommunedelplan for Husabø. Angår Skeie gnr 5, Husabø gnr 6, Austbø gnr 7. Oppdragsrapport (B) 2001/6 Analyser av plantemakrofossiler i jordprøver Stavanger k.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00722-150 Invitasjon til konferanse Aktiv aldring Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 Forskergruppen Aldring, helse og velferd U UIS Ledelse Dok. dato: 28.12.2015 Arkivdel:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 03/00-21 Tysvær k. Planlagt vindmøllepark i Tysvær. Forespørsel om fagutredning kulturminner og kulturmiljø. - Angår gnr

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal , 15/00216-5 Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/00230-4 Søknad godkjenning

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00049-2 Refusjonskrav - Funksjonsassistanse Tilsagn om tilskudd til funksjonsassistanse 01.01.2015-31.03.2015 Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02526-9 Signert åremålskontrakt Forlengelse av ansettelsesforhold som doktorgradsstipendiat ved niversitetet i Stavanger

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00098-2 Forlengelse i vikariat som førstekonsulent ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring Ansettelse førstekonsulent AØV-L Dok. dato: 22.12.2014 Arkivdel: Personal

Detaljer

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 7 I, 08/10246-33 Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan 0438- Fra RFK til RA - Tursti

Detaljer

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.09.2013 Godkjenning av emner i utdanningsplan - fullføring av bachelorgrad tudentmappe ***** ***** ***** 2011/3777-1

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00147-1 Referat Arbeidsgruppe for å revidere / videreutvikle fakultetets HMS - online kurs lab Revisjon / videreutvikling

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 07/10396-6 Katalogisering til hovedkatalogen v/ ***** S13381-13382. Funn fra registrering v/ ***** (RFK), 28.-31.05.2013.

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08.

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.04.2013 Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS X, 15/00026-8 Dekanvedtak: oppnevning av intern komite til vurdering av søkere til ledig stilling som doktorgradsstipendiat i teoretisk fysikk Dekanvedtak TN 2015 Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-27 Revidert rapport RFK nr 80/2014/2015 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Mottaker:, 14/01207-12 Bjerkreim k.tengesdal nordre gnr 81 bnr 4 Bygging av hus. Oversending av endelig prosjektregnskap Bjerkreim

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 03/00449-29 Katalogisering til hovedkatalogen v/*****. S13348-13352. Funn fra registrering v/***** (RFK), 19.10.-13.11.2009.

Detaljer

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 07.12.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 41 I, 09/03599-7 Di. Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen.

Detaljer

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.4.2012-22.4.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.04.2012 DTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Doktorgradsutvalget

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 14/03169-9 Sandnes k. Hana gnr 38. Områdeplan for HA07 og HA08. RFK til Sandnes k.: Endelig uttalelse - Delfelt B3,1, i HA07

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/02232-24 HØRING 3 E39 EIGANESTNNELEN - MINDRE ENDRING AV REGLERINGSPLAN 2192 - Fra RFK til

Detaljer

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 23.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 16 I, 08/10425-8 Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Statens vegvesen til

Detaljer

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.6.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.06.2013 nnstilling til godkjenning av intern komite st.id. 30038391 Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiat

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/07460-30 F. Suldal k. Sand gnr. 103, bnr. 36, 41. Reg.plan for nytt kulturhus i Sand. Katalogisering til hovedkatalogen S11715.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/06035-5 Klepp og Sandnes k. Klepp felles. Forvaltningsplan for Lonavatnet naturreservat. Godkjenning av forvaltningsplaner

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/01101-9 Framdriftsrapportering 3. kvartal 2017 Kandidatmappe Phd - I, 16/04283-3 Påpeking av plikt til å etterleve næringsmiddelregelverket

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/02369-17 RS. Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 99/07619-66 Stavanger k. Plan 1731. Reguleringsplan for Tastarustå. Katalogisering til hovedkatalogen S12164. Funn fra registrering

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00801-24 ngdomstrinn i utvikling invitasjon til samling ngdomstrinn i utvikling - ngdomstrinnsatsing 2-2017 tdanningsdirektoratet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/06836-8 HFA 29/17 Forlengelse av åremålsperiode postdoktorstilling, 30061456, NSLA avd Stavanger Ansettelse postdoktor

Detaljer

Offentlig journal. Tap av studierett. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM 08.03.2012. Avsender FRES-ESS/ASLA

Offentlig journal. Tap av studierett. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM 08.03.2012. Avsender FRES-ESS/ASLA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.3.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 08.03.2012 Tap av studierett tudentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM FRE-E/ALA

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 14/01546-6 Troms fylke - Sandsøy, Bjarkøyforbindelsen - Oversendelse av oppdragsrapport nr 2016_05 botaniske analyser fra Bjarkøyforbindelsen.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00100-14 Signert arbeidsavtale med gjesteforeleser Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved Institutt for musikk og dans 2015 Institutt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02636-2 Signert erasmus+ avtale 2017-2021 Samarbeid med niversity College Capital - Hillerød og IH CC Internasjonalt kontor

Detaljer

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010.

Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi, st.id 30035017. Dok.dato: 22.09.2010. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 4.4.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 05.04.2011 økerliste Tilsettingsprosess doktorgradsstipend ved nstitutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 05/00062-136 Søknad om uttak av prøver til destruktive analyser Karmøy k. Avaldsnes gnr 86. Avaldsnesprosjektet 2005-2010 -

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/62-66 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00226-9 Rapportering av institusjoners samarbeid med eksterne aktører om høyere utdanningsstudier Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/01611-16 Sluttrapport - Erasmus+ europamoblitetsmidler 2015-1-NO01-KA103-013147 Erasmus+ europamobilitetsmidler 2015-2016

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/05097-58 Jæren felles. Revisjon av Jærstrendene landskapsvernområde - Randaberg k. gnr 53 bnr 5, 96 og 58 Overvannsledning

Detaljer

Dok.dato: 24.05.2011. Klassering: 222.3 SV-ADM/EØT. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: 015.2 TN-ADM/NHS

Dok.dato: 24.05.2011. Klassering: 222.3 SV-ADM/EØT. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: 015.2 TN-ADM/NHS Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.6.2011, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.06.2011 Tildeling av graden philosophiae doctor - ***** Kreering til Philosophiae Doctor ved niversitetet i

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 06/00477-40 X. Randaberg k. Kvitsøy k, Bokn k. Div gårder. Regplan E39 Rogfast. Avslag fra grunneier på prøvetaking av myr

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/02233-4 Hjelmeland k. Tveit gnr 130 bnr 1 og 5. Masseuttak. Korte tilrådinger Hjelmeland k. Tveit gnr 130 bnr 1 og 5.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/01262-81 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/04059-6 Klepp k. Tjøtta gnr 18 bnr 112 Oppføring av bolighus i Tjøttaveien 96 - Fra Ra til Arkitekt Almaas AS - Innvilgelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-38 Referat fra TN ledermøte 15.12.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 15.12.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00026-18

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I, I, 99/01262-57 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470. Fremdrift

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-46 Ve. Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-Rogaland

Detaljer

Offentlig journal. Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved IKS. Personalmappe ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved IKS. Personalmappe ***** ***** ***** ***** Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 19.05.2011 Forlengelse av midlertidig tilsetting som vitenskapelig assistent ved K ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2008/3146-11

Detaljer

Forlengelse av midlertidig stilling som doktorgradstipendiat i plantemolekylær cellebiologi, st.id 8200 006. Dok.dato: 23.02.2009.

Forlengelse av midlertidig stilling som doktorgradstipendiat i plantemolekylær cellebiologi, st.id 8200 006. Dok.dato: 23.02.2009. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, tatus: J,A 25.05.2009 Forlengelse av midlertidig stilling som doktorgradstipendiat i plantemolekylær cellebiologi, st.id 8200 006 ersonalmappe

Detaljer

Dok.dato: 06.08.1987. Klassering: FMV/SBA. Dok.dato: 03.03.1989. Klassering: FMV/SBA

Dok.dato: 06.08.1987. Klassering: FMV/SBA. Dok.dato: 03.03.1989. Klassering: FMV/SBA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.08.2013 R. ola k. Myklebust gnr 3. Regplan for Tananger Vest - Varden. Am: ingen merknader ola k. Myklebust gnr 3. Regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 08/10246-30 Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan 0438. Naturvitenskapelig oppdragsrapport 2015/9 Sola

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 01.04.14, Dokumenttype:,,N,,X, tatus: J,A 02.04.2014 Kontorplasser ved niversitetet i tavanger - avdeling Porsgrunn Fusjon med Lillegården 2012/3601-3 854/2013

Detaljer

Journaldato: 02.07.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.07.2013.

Journaldato: 02.07.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 09.07.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 04.07.2014 Oppfølging av internasjonal ansatt ved - ***** ersonalmappe ***** ***** 2013/1873-5

Detaljer

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06.

Offentlig journal. Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk. Navn og adresselister 2007/4912-6 18442/2008 16.06. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 12.6.2009, Dokumenttype:,, tatus: J,A 16.06.2009 Forespørsel om oppdatering av navnelister ifm etablering av alumninettverk Navn og adresselister 2007/4912-6

Detaljer

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04.

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.05.2010 Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010 ersonalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 niversitetet

Detaljer