Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal"

Transkript

1 I, 15/ Statsbudsjettet for Følgegruppe for lærerutdanningsreformen Statsbudsjettet 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 116 I, 15/ Signert kontrakt med studentassistent STA100 Samlesak: Studentassistenter ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet VÅR 2015 Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert kontrakt med studentassistent STA100 Samlesak: Studentassistenter ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet VÅR 2015 ***** Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert kontrakt med studentassistent BØK104 Samlesak: Studentassistenter ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet VÅR 2015 Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert kontrakt med studentassistent BØK104 Samlesak: Studentassistenter ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet VÅR 2015 Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad på stilling som doktorgradsstipendiat Ansettelse i stipendiatstilling Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: , Tatt til orientering

2 I, 15/ Plan for overgang til digital postkasse - påminnelse sendt fra Direktoratet for forvaltning og IKT Sak- og arkivsystemet Public integrasjon, informasjonsbrev, nye moduler, referater m.m. Direktoratet for forvaltning og IKT Difi Dokumentsenteret Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 002 I, 15/ Signert kontrakt om gjesteforelesning IND540 Samlesak: Gjesteforelesere og andre midlertidige, Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet - VÅR 2015 Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert kontrakt om gjesteforelesning IND540 Samlesak: Gjesteforelesere og andre midlertidige, Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet - VÅR 2015 Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ ttalelse fra sakkyndig komite Rekruttering førsteamanuensis i risikostyring og samfunnssikkerhet, st.id ***** Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 15/ Kommentarer til sakkyndig komites vurdering Rekruttering førsteamanuensis i risikostyring og samfunnssikkerhet, st.id Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 15/ Signert kontrakt om sensurering MKOMAS1 Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - VÅR 2015 Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal

3 I, 15/ Signert kontrakt om sensurering MSC Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - VÅR 2015 Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert kontrakt om sensurering Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - VÅR 2015 Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Signert kontrakt om sensurering Samlesak: Kontrakt om sensurering - TN - VÅR 2015 Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Avslag på søknad NFR prosjekt: The Machine in the Garden, Energy, Industry, Technology in American Culture NFR prosjekt - The Machine in the Garden, Energy, Industry, Technology in American Culture v/jena Habegger-Conti Norges forskningsråd Offl ledd Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 632 I, 15/ Sluttmelding Samlesak: Sluttmeldinger 2015 Enhet for studentservice Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 517 I, 15/ Språkrådet inviterer til opne dagskurs i nynorsk for statstilsette 20. og 22. april Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 Språkrådet Strategi- og kommunikasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til orientering

4 I, 15/ Stipendiat i petroleumsgeologi - Rekruttering stipendiat i petroleumsgeofysikk TN-IPT ***** Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv I, 15/ Kontroll av lærlingtilskudd 1. halvår 2015 Kontorlærlinger 2015 Rogaland fylkeskommune HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: , Tatt til orientering I, 15/ Endret møtetidspunkt for dialogmøte Sykemelding - oppfølgingsplan og dialogmøte NAV Sola Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om forhåndsgodkjenning av emner Samlesak: IKM - Forhåndsgodkjenning av emner ved utveksling (for høsten 2015) Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Opptrapping lønnet permisjon Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 15/ Bekreftelse på opphold Samlesak: Erasmus+ ansatt- og lærermobilitet Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 275

5 I, 15/ Bekreftelse på opphold Samlesak: Erasmus+ ansatt- og lærermobilitet Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 275 I, 15/ Bekreftelse på opphold Samlesak: Erasmus+ ansatt- og lærermobilitet Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 275 I, 15/ Bekreftelse på opphold Samlesak: Erasmus+ ansatt- og lærermobilitet Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 275 I, 15/ Begjæring om innsyn Samlesak: Begjæring om innsyn i dokumenter 2015 ***** Dokumentsenteret Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 049, Tatt til etterretning, 15/ Avslag på begjæring om innsyn Samlesak: Begjæring om innsyn i dokumenter 2015 ***** Dokumentsenteret Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 049 I, 15/ Søknad om å få ta fag som privatist + dokumentasjon Permisjon fra studie Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Tatt til etterretning

6 I, 15/ Sluttmelding Samlesak: Sluttmeldinger ved Institutt for sosialfag Institutt for sosialfag Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 517 Besvart med utgående dokument I, 15/ Oppnevning av medlemmer til grillfestkomite og høstfestkomite SV-fakultetet Velferdstiltak 2015 Det samfunnsvitenskaplige fakultet HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til orientering I, 15/ Styremedlem i SEARCH Konsortieavtale SEARCH Sandnes Education and Research Center Høyland Sandnes kommune IS Ledelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 321 X, 15/ Styresaker til sirkulasjon NHS 13. mai 2015 Samlesak Instituttstyre - Institutt for Norsk hotellhøgskole (NHS) Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: I, 15/ Takker ja til tilbud om midlertidig stilling som førsteamanuensis i universitetspedagogikk Ansettelse i midlertidig stilling som førsteamanuensis i universitetspedagogikk Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Finansieringskontrakt Erasmus+ mobilitetsmidler ***** Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode:

7 I, 15/ Erasmus+ mobilitet resultat av refordeling etter interimrapport Erasmus+ mobilitetsmidler NO01-KA Senter for internasjonalisering av utdanning Internasjonalt kontor Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til orientering I, 15/ Regionalt - Pos - Bidrag Landsdelssamling Alta Eksterne henvendelser 2015 ***** Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 15/ Ny utdanningsplan Endret utdanningsløp, bachelor i sykepleie Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om redusert arbeidstid Endring i arbeidstid Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om utdanningspermisjon Permisjon utdanning HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om endret utdanningsplan, Bachelor i Sykepleie Endring av individuell utdanningsplan, Bachelor i Sykepleie Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

8 I, 15/ Søknad om endret utdanningsplan, Bachelor i Sykepleie Endring av individuell utdanningsplan, Bachelor i Sykepleie Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om utsettelse på eksamen Permisjon fra studie Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 15/ Samtykkeerklæringer skuespillere Zero film fritid Zero ***** Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om godkjenning av alternativ aktivitet Permisjon/fravær Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 15/ Tilbud om ledig stilling som konsulent - opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Midlertidig ansettelse som konsulent - opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, fakultetsadministrasjonen Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om permisjon Permisjon fra studium Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Besvart med utgående dokument

9 X, 15/ F2 heltidsstudent utsetter grunnskolepraksis tsatt praksis Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 426 I, 15/ Søknad om dispensasjon for et andre eksamensforsøk på bacheloroppgave i grunnskolelærerutdanningen Søknad om dispensasjon for et andre forsøk på bacheloroppgave i grunnskolelærerutdanningen Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Besvart med utgående dokument X, 15/ F1 heltid - trekk fra praksis Trekk fra studiet Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 517 I, 15/ Søknad om forhåndsgodkjenning av fag i grunnskolelærerutdanningen Forhåndsgodkjenning av fag i grunnskolelærerutdanningen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Taushetserklæring - printprosjektet Samlesak: Kontrakt / Korttidsengasjementer / arbeidsavtaler ved IT Avd. IT- avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Taushetserklæring - Canon i Stavanger, 12 personer. Samlesak: Kontrakt / Korttidsengasjementer / arbeidsavtaler ved IT Avd. IT- avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering

10 I, 15/ Søknad om forhåndsgodkjenning av fag, master io Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om permisjon fra studiene Permisjon fra studiene Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Besvart med utgående dokument I, 15/ Ansettelse i ny åremålsperiode som instituttleder ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Ansettelse åremål instituttleder TN-IKM HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Vedr tilbud om ansettelse i ny åremålsperiode som instituttleder ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Ansettelse åremål instituttleder TN-IKM HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Besvart pr telefon I, 15/ Vedr tilbud om ansettelse i ny åremålsperiode som instituttleder ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Ansettelse åremål instituttleder TN-IKM HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Tar imot tilbud om ansettelse i ny åremålsperiode som instituttleder ved Handelshøgskolen ved is Ansettelse åremål instituttleder SV-HH HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering

11 I, 15/ Klage på karaktersetting BST310 Klage på karaktersetting BST310 Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad permisjon fra 2. studieår bachelor i idrett studieåret 2015/2016 Permisjon fra studie Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Besvart med utgående dokument I, 15/ Klage på karaktersetting BST konte Klage på karaktersetting BST310 Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Klage på karaktersetting BST310 høst 2014 konte Klage på karaktersetting BST310 høst 2014 konte Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Klage på karaktersetting BST310 - H2014 konte Klage på karaktersetting BST310 - H2014 konte Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Klage på karaktersetting BSS300 - H2014 konte Klage på karaktersetting BSS300 Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning

12 I, 15/ Søknad om innpassing av ekstern eksamen som del av grunnskolelærerutdanningen Innpassing av ekstern eksamen som del av grunnskolelærerutdanningen Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om tilrettelegging + legeerklæring Tilrettelegging av eksamen 2015 Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Besvart med utgående dokument I, 15/ Midlertidig ansettelse som konsulent innen opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, fakultetsadministrasjonen Midlertidig ansettelse som konsulent innen opptak ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, fakultetsadministrasjonen Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om godkjenning av ekstern eksamen som del av bachelor i idrett Godkjenning av ekstern eksamen i bachelor i idrett Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av emner Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av emner Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning

13 I, 15/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av emner Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av emner Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om endring av individuell utdanningplan med fritak fra emner Endring av individuell utdanningsplan med fritak fra emner Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Klage på karaktersetting EPF100 Klage på karaktersetting EPF100 Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Klage på karaktersetting BST310 høst 2014 konte Klage på karaktersetting BST310 Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Kvittering på mottatt pensjonsmeldingsskjema Permisjon delvis uføre fra Statens Pensjonskasse Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: , Tatt til etterretning

14 I, 15/ Pensjonsmelding - Permisjon delvis uføre fra Altinn Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 15/ Kvittering på mottatt pensjonsmeldingsskjema Permisjon delvis uføre fra Statens Pensjonskasse Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 15/ Pensjonsmelding - Permisjon delvis uføre fra Altinn Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 15/ PhD avhandling Doktorgradsavhandling Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 621 I, 15/ Klage på karaktersetting EPF100 Klage på karaktersetting EPF100 Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Klage på karaktersetting BST100 H2014 konte Klage på karaktersetting BST100 Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning

15 I, 15/ Takker nei til stilling Ansettelse økonomikonsulent, HF-ADM, Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om utvidet tid ved hjemmeeksamen ved SV-fakultetet - MSAMAS tvidet tid ved hjemmeeksamen ved SV-fakultetet Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om utvidet tid ved hjemmeeksamen ved SV-fakultetet - BSSBAC tvidet tid ved hjemmeeksamen ved SV-fakultetet Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om utvidet tid ved hjemmeeksamen ved SV-fakultetet - BSSBAC tvidet tid ved hjemmeeksamen ved SV-fakultetet Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet med faglig vurdering Forhåndsgodkjenning av emner Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet med faglig godkjenning Forhåndsgodkjenning av emner Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument

16 I, 15/ Forespørsel om prosjektsamarbeid Forespørsel om prosjektsamarbeid Litauens ambassade Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om å skrive masteroppgaven på høsten 2015 Tilgang til å skrive masteroppgaven på høsten 2015 Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om godkjenning av ekstern eksamen Godkjenning av ekstern eksamen Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Besvart med utgående dokument I, 15/ Innvilget ny start høst 2015 Ny start av studiet høsten 2015 Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Spørsmål fra student vedr. innvilget vedtak Endring av individuell utdanningsplan Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om permisjon fra studiet Permisjon/fravær Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Besvart med utgående dokument

17 I, 15/ Invitasjon til Triangulums strategiske eiergruppe Invitasjon til triangulums strategiske eiergruppe Stavanger kommune Styresekretariatet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 321 I, 15/ Søknad om permisjon fra studiet Permisjon/fravær Institutt for kultur- og språkvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om linjeskift fra petroleumsgeologi til bygg - teknisk planlegging Linjeskift Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Besvart med utgående dokument I, 15/ Vedr. søknad om studierett og innpassing av ekstern eksamen Studierett og innpassing av fag i grunnskolelærerutdanning trinn Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Vedr. søknad om innpassing av eksterne eksamener - emnebeskrivelser Studierett og innpassing av fag i grunnskolelærerutdanning trinn Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Innvilget søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument

18 I, 15/ Innvilget søknad om forhåndsgokjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Klage på karaktersetting MLE345 Klage på karaktersetting MLE345 Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Klage på karaktersetting LNOR175 Klage på karaktersetting LNOR175 Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Sluttmelding Sluttmeldinger Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 15/ Epost korrespondanse; endre utd. plan Endret utdanningsplan Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Klage på karaktersetting NOR175 Klage på karaktersetting NOR175 Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning

19 I, 15/ Klage på karaktersetting BFØ200 Klage på karaktersetting BFØ200 Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Reduksjon i stilling Ansettelse universitetslektor, HF-SLF Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: , Besvart med utgående dokument X, 15/ Notat om forlengelse av ansatt - Ansettelse ekstrahjelp HR-avdelingen HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal , Tatt til orientering I, 15/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om forhåndsgodkjenning av nye fag til utenlangsopphold Forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Innvilget søknad om utvidet studierett ( ) tvidet studierett Institutt for data- og elektroteknikk Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Besvart med utgående dokument

20 I, 15/ Søknad om permisjon fra fjerde studieår grunnskolelærerutdanning trinn studieåret 2015/2016 Permisjon fra fjerde studieår grunnskolelærerutdanning trinn studieåret 2015/2016 Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om utsatt innlevering av masteroppgave tsatt innlevering av masteroppgaven i Helsevitenskap Institutt for helsefag Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 457 Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av emner ved utenlandsopphold Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument

21 I, 15/ Søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student Besvart med utgående dokument X, 15/ Vurdering av søknad Endring av individuell utdanningsplan - godkjenning av emner Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student I, 15/ Takker ja til tilbudt stilling Ansettelse som førsteamanuensis i regnskap og økonomistyring Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 15/ Rettigheter og plikter ved publisering av vitenskapelige artikler og undervisningsmateriale Ansettelse som førsteamanuensis i risikostyring og samfunnssikkerhet, st.id Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 15/ Søknad om ny forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Godkjenning av emner Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Besvart med utgående dokument, 15/ Innvilget søknad om utsatt innlevering av bacheloroppgave tsatt innlevering av bacheloroppgave Institutt for matematikk og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 457

22 , 15/ Innvilget søknad om utsatt innlevering av bacheloroppgave tsatt innlevering av bacheloroppgave Institutt for matematikk og naturvitenskap Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 457 I, 15/ Søknad om utsatt frist for innlevering av bacheloroppgaven tsatt frist for innlevering av bacheloroppgaven Institutt for petroleumsteknologi Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Besvart med utgående dokument I, 15/ Søknad om utvidet tid ved hjemmeeksamen ved SV-fakultetet tvidet tid ved hjemmeeksamen ved SV-fakultetet Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Tatt til etterretning I, 15/ Klage på karaktersetting BFØ102 Klage på karaktersetting BFØ102 Dok. dato: Arkivdel: Student , Tatt til etterretning X, 15/ Innstilling tilsetting vikariat naturfag mai15 Ansettelse i vikariat førsteamanuensis i naturfag Dok. dato: Arkivdel: Personal I, 15/ Søknad om AFP Pensjon AFP fra HR-avdelingen Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 235

23 I, 15/ Søknad om utsettelse på innlevering av masteroppgave tsettelse på innlevering av masteroppgave Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Besvart med utgående dokument, 15/ Svar på søknad om utsettelse på innlevering av masteroppgave tsettelse på innlevering av masteroppgave Norsk hotellhøgskole Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 457 I, 15/ Søknad om utsettelse av eksamen i PDM100 tsatt eksamen Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: , Tatt til etterretning, 15/ Svar på søknad om utsettelse av eksamen tsatt eksamen Institutt for musikk og dans Dok. dato: Arkivdel: Student Arkivkode: 457 I, 15/ tlysning av Norgesuniversitetets prosjektmidler 2016 Prosjektmidler fra Norgesuniversitetet 2016 Norgesuniversitetet IS Ledelse Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Arkivkode: 666 I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse (fast) teknisk administrativt personale Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 212.1

24 I, 15/ Signert arbeidsavtale Ansettelse (fast) førsteamanuensis i regnskap og økonomistyring fjerde led Det samfunnsvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: X, 15/ Forlengelse vikariat økonomikonsulent Ansettelse vikariat økonomikonsulent, Dok. dato: Arkivdel: Personal X, 15/ Melding om lønnstillegg Melding om lønnstillegg Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Dok. dato: Arkivdel: Personal Arkivkode: 239

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00047-2 Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.04.2015-30.06.2015 - Tilsagn om tilskudd til arbeidspraksis i ordinær virksomhet 01.01.2015 - NAV

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S Inngående eksternt produsert, 15/00053-2 Signert arbeidsavtale med ekstrahjelp Ansettelse ekstrahjelp DIR-SS-DS Dok. dato: 03.03.2015

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Saksfremlegg/innstilling, 15/00140-3 Avlagt årsregnskap 2014 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Avdeling for økonomi

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-37 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast. Saken er arkivert under Nord-

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Inngående eksternt produsert, 15/00100-14 Signert arbeidsavtale med gjesteforeleser Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved Institutt for musikk og dans 2015 Institutt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00140-8 Delårsrapportering 2. tertial 2015 Regnskap for 2014 og delårsrapportering 2015 Det kongelige kunnskapsdepartement Avdeling for økonomi og virksomhetsstyring Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 15/00100-11 Signert kontrakt om sensurering BDA765 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00190-20 Sluttmelding, bachelor i sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved Dok. dato: 29.07.2015 Arkivdel: Student 517 I,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 14/00851-5 Forsand k. Berge gnr 37 bnr 5 Regplan Landa visningssenter. RFK til RA: Søknad Forsand

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal , 15/00216-5 Svar på søknad om forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Forhåndsgodkjenning av delstudier i utlandet Handelshøgskolen ved is Dok. dato: Arkivdel: Student 516, 15/00230-4 Søknad godkjenning

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00100-22 Signert kontrakt om sensurering PDM100 Samlesak: Arbeidsavtale / kontrakt med gjesteforelesere / timelærere ved

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS X, 15/00026-8 Dekanvedtak: oppnevning av intern komite til vurdering av søkere til ledig stilling som doktorgradsstipendiat i teoretisk fysikk Dekanvedtak TN 2015 Dok. dato: 24.06.2015 Arkivdel: Sakarkiv

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00190-36 Sluttmelding, Bachelor i Sykepleie Samlesak: Sluttmeldinger ved 517 12.02.2016, Tatt til orientering I, 15/00329-23

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Internt notat uten oppfølging, 99/03729-3 Ve. Sola k. Tjelta gnr 28, Rægje gnr 17. Rv 510. Gang- og sykkelvei på strekningen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00147-1 Referat Arbeidsgruppe for å revidere / videreutvikle fakultetets HMS - online kurs lab Revisjon / videreutvikling

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 15/00261-2 Mottatt klage på karaktersetting MHV146 - Høst 2014 Klage på karaktersetting MHV146 Institutt

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/01262-71 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00941-3 Behandling av søknader til videreutdanning avsluttet Videreutdanning for lærere og rektorutdanning studieåret

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/01871-3 Time k. Re gnr 3. Reguleringsplan for Re og Svertingstad - boligområde, plan 1121.0442.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00016-16 Referat fra TN ledermøte 12.05.2015 Ledermøter TN 2015 Dok. dato: 12.05.2015 Arkivdel: Sakarkiv 015.2 X, 15/00016-18

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal tgående internt produsert, 15/00098-2 Forlengelse i vikariat som førstekonsulent ved Avdeling for økonomi- og virksomhetsstyring Ansettelse førstekonsulent AØV-L Dok. dato: 22.12.2014 Arkivdel: Personal

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU,

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Rekruttering doktorgradsstipendiat i barnehagevitenskap, bærekraftig utvikling, HF-IBU, Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 04.11.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 12 X, 15/01485-54 Møteinnkalling Fakultetsstyret ved 18.10.2016 Fakultetsstyret ved Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 14/00927-3 By. Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger. RFK til Randaberg k.: ttalelse Randaberg k. Viste gnr 59 bnr 109 og 176. Goaveien 137 levegger Rogaland fylkeskommune

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal X, 99/05009-199 Stavanger k. Husabø gnr 6. Kommunedelplan for Husabø. Angår Skeie gnr 5, Husabø gnr 6, Austbø gnr 7. Oppdragsrapport (B) 2001/6 Analyser av plantemakrofossiler i jordprøver Stavanger k.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S, 99/01262-61 Ny revidert budsjett i henhold til epost fra Riksantikvaren 08.06.2015 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 12/03367-15 Eigersund k. Hellvik gnr 60 bnr 10. Skade på kulturminne id 34256. Oversendelse av rapporter.

Detaljer

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon

Ansvarlig enhet: I, 08/ Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan Fra RFK til RA - Tursti - Søknad om dispensasjon Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 7 I, 08/10246-33 Sola k. Sande gnr 33 bnr 8. Regplan for Einargården, plan 0438- Fra RFK til RA - Tursti

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/03467-29 Resultat fra Beta Analythic Sola k. Skadberg gnr 32 Skadbergbakken - utvidelse av veg og detaljregulering av

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/05449-22 RS. Randaberg k. Harestad gnr 49 div bnr. Regplan Randaberg sentrum øst. Plan 2011004. RA til RFK: Tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/01156-48 Signert intern avtale mellom NHS og EV i emnet: E-MAS160 Masteroppgave - Master i serviceledelse Avtaler mellom

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02261-18 Individuell sakkyndig vurdering II - Kandidatmappe - Dok. dato: 30.03.2016 Arkivdel: Student I, 15/02261-19 Individuell

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00722-150 Invitasjon til konferanse Aktiv aldring Samlesak: Invitasjoner til møter / seminarer / konferanser 2015 Forskergruppen Aldring, helse og velferd U UIS Ledelse Dok. dato: 28.12.2015 Arkivdel:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S I, 15/00088-3 Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner fra MHS - med godkjenning - tillegg Søknad om forhåndsgodkjenning av valgemner

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-13 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RA til RFK: tillatelse

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal JIS Inngående eksternt produsert, 09/02796-29 RS. Karmøy k. Spanne gnr 149. Regplan Spannatoppen. RFK til COWI AS: ttale - Motsigelse med forslag

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal I, 15/00078-3 Svarbrev tildeling NFR-prosjekt FINNT personlig utenlandsstipend: Responsive literacy practices in digitalized classrooms - NFR prosjekt - Responsive literacy practices in digitalized classrooms

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02132-3 Signert kontrakt om praksisplass Tilsagn om tilskudd Offl 13 jfr Fvl 13.1 HR-avdelingen Dok. dato: 07.12.2016

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01851-11 Hålandsvegen, Karmøy. Svar på spørsmål om bevaringsgrad Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 15/00113-2 Forslag fellesannonse stipendiatstillinger Rekruttering - KD finansierte stipendiatstillinger 2015 Dok. dato:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02526-9 Signert åremålskontrakt Forlengelse av ansettelsesforhold som doktorgradsstipendiat ved niversitetet i Stavanger

Detaljer

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling

Offentlig journal. DUTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 19.4.2012-22.4.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 25.04.2012 DTN 10/12 Oppnevning av bedømmelseskomité for vurdering av ***** ***** phd.-avhandling Doktorgradsutvalget

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02119-7 Avlysning av studietilbud i Kompetanse for kvalitet 2016/2017 Kompetanse for kvalitet tdanningsdirektoratet Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00834-13 Søknad om midler til eksperiment (masteroppgave) Økonomisk støtte til oppgaveskriving Caroline Winum Handelshøgskolen

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/01611-16 Sluttrapport - Erasmus+ europamoblitetsmidler 2015-1-NO01-KA103-013147 Erasmus+ europamobilitetsmidler 2015-2016

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/05455-5 RS. Sauda k. Maldal gnr 50, bnr 1, 2. Maldalsprosjektet. AmS til Sauda k. Ingen merknader. Sauda k. Maldal gnr 50,

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00173-22 Melding om manglende statusrapport for forskningsprosjekter som behandler personopplysninger Samlesak: NSD Personvernombud

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 03/00-21 Tysvær k. Planlagt vindmøllepark i Tysvær. Forespørsel om fagutredning kulturminner og kulturmiljø. - Angår gnr

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10109-29 Sola k. Sola felles. Gnr 1, 6, 9, 15, 34, 36, 37. Regplan nr.0404, Turveg Hafrsfjord - Fra RFK til Sola k. -

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 16.03.2016 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 55, 12/01851-14 RS. Karmøy k. Storesund gnr 142. Reguleringsplan for ny Hålandsveg Plan

Detaljer

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB

Dok.dato: 27.07.2011. Klassering: TN-IKM/TAB Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.9.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 27.09.2013 Godkjenning av emner i utdanningsplan - fullføring av bachelorgrad tudentmappe ***** ***** ***** 2011/3777-1

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00226-9 Rapportering av institusjoners samarbeid med eksterne aktører om høyere utdanningsstudier Tilsyn med høyere utdanningsinstitusjoners

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 14/03169-9 Sandnes k. Hana gnr 38. Områdeplan for HA07 og HA08. RFK til Sandnes k.: Endelig uttalelse - Delfelt B3,1, i HA07

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 15/00066-2 Bekreftelse på mottatt klage på karaktersetting MØA210 Klage på karaktersetting MØA210 Handelshøgskolen ved is Dok.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 12/01377-9 Sandnes k. Årsvoll gnr 64. Regplan gang- og sykkelveg - FV327 Årsvollveien: RFK til Sandnes k.: Rapport - Resultat

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12.

Offentlig journal. Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290. Studentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013 SV-ADM/TOL 23.12. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 22.12.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 23.12.2013 Vedrørende Klage på karaktersetting BHO290 tudentmappe ***** ***** ***** 2013/640-8 8379/2013 19.04.2013

Detaljer

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Saken er arkivert under Helleland gnr 107. Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 23.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 16 I, 08/10425-8 Eigersund k. Regplan for E39 Skjerpe - Krossmoen. Statens vegvesen til

Detaljer

Ansvarlig enhet: I, 15/ Tilsagn om tilskudd til Arbeidsmarkedsopplæring AMO enkeltplass - Avskjermet. Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: I, 15/ Tilsagn om tilskudd til Arbeidsmarkedsopplæring AMO enkeltplass - Avskjermet. Saksbehandler: Page 1 of 12 I, 15/01426-3 Tilsagn om tilskudd til Arbeidsmarkedsopplæring AMO enkeltplass - Tilsagn om tilskudd til arbeidsmarkedsopplæring NAV Tiltak Rogaland IT- avdelingen Dok. dato: 31.08.2016 Arkivdel:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00992-32 Tilsagn om tilskudd til Mentor - Samlesak: NAV tilsagn og Refusjonskrav TN - HØST 2014-2016 NAV Tiltak Rogaland

Detaljer

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP

Offentlig journal. Representanter fra UiS til styringsgruppen for Europakontoret. Styringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3 26871/2011 UDIR-SS/EKLP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 18.11.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 19.11.2012 Representanter fra i til styringsgruppen for Europakontoret tyringsgruppe for Europakontoret 2010/792-3

Detaljer

Offentlig journal. Tap av studierett. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM 08.03.2012. Avsender FRES-ESS/ASLA

Offentlig journal. Tap av studierett. Studentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM 08.03.2012. Avsender FRES-ESS/ASLA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 7.3.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 08.03.2012 Tap av studierett tudentmappe ***** ***** ***** 2008/2250-13 6282/2012 05.03.2012 TN-ADM/AM FRE-E/ALA

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 26.10.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 44 I, 12/02915-6 Tysvær k. Førde gnr 79 bnr 2. Regplan - Vestli boligfelt Tysvær k. Førde

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/02636-2 Signert erasmus+ avtale 2017-2021 Samarbeid med niversity College Capital - Hillerød og IH CC Internasjonalt kontor

Detaljer

Ansvarlig enhet: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 25.11.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 31 I, 99/62-63 Bestilling av arkeologisk undersøkelse Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 06/00477-27 Revidert rapport RFK nr 80/2014/2015 Randaberg k., Kvitsøy k., Bokn k. Div gårder. Reguleringsplan for E39 Rogfast.

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 08/10448-5 Rennesøy k. Hanasand Nedre gnr 40 og Øvre gnr 41. Regplan Hanasand industriområde - Del III. RFK til Rennesøy

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/01101-9 Framdriftsrapportering 3. kvartal 2017 Kandidatmappe Phd - I, 16/04283-3 Påpeking av plikt til å etterleve næringsmiddelregelverket

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS tgående internt produsert, 99/05009-198 Oversendelse oppdragsrapport Austbø gnr. 7, bnr. 2, Stavanger kommune Stavanger k. Husabø

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I, I, 99/01262-57 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470. Fremdrift

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/06198-2 RS. Sandnes k. Lunde gnr 47. Regplan for et område S for Ganddal Skole. Internt reg.skjema. Sandnes k. Lunde gnr 47.

Detaljer

Offentlig journal. Søknad om redusert arbeidstid. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/1804-31 21445/2012 STAB-HR/YKV 27.09.2012 30.11.

Offentlig journal. Søknad om redusert arbeidstid. Personalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/1804-31 21445/2012 STAB-HR/YKV 27.09.2012 30.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 2.12.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, Status: J,A 03.12.2012 Søknad om redusert arbeidstid ersonalmappe ***** ***** ***** ***** 2007/1804-31 21445/2012 27.09.2012

Detaljer

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011.

Dok.dato: 03.01.2014. Klassering: 041.6 UDIR-SS-DS/ESBO. Dok.dato: 28.03.2014. Klassering: SV-IH/ALR. Dok.dato: 04.04.2014. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 16.04.2014 EAR 2012 Egenproduserte trykksaker ved i 2013-2014 2013/2623-40 105/2014 03.01.2014 041.6 DR--D/JR DR--D/EBO kke

Detaljer

Offentlig journal. Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/4065-11 394/2014 08.01.

Offentlig journal. Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat. Personalmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2010/4065-11 394/2014 08.01. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 25.4.2014-27.4.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 28.04.2014 Oppsigelse av midlertidig stilling som stipendiat ersonalmappe ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 99/06035-5 Klepp og Sandnes k. Klepp felles. Forvaltningsplan for Lonavatnet naturreservat. Godkjenning av forvaltningsplaner

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 08/10323-18 Hå k. regplan 1102. RV44 - omkjøringsveg nordvest for Brusand - Arkivert under Hå kommune felles Hå k. regplan

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08.

Offentlig journal. Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen. Studentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9 18152/2012 21.08. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 22.4.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 24.04.2013 Vedrørende spørsmål om studirett og konteeksamen tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** 2011/4160-9

Detaljer

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler:

Ansvarlig enhet: Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen. Jfr sak 99/7155. Saksbehandler: Saksbehandler: Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal Fra: 07.12.2015 Dokumenttype: I,, N, X, S Page 1 of 41 I, 09/03599-7 Di. Forsand k. Forsand gnr 41 bnr 28. Regplan for masseuttak på Fossanmoen.

Detaljer

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014.

Journaldato: 31.10.2014-2.11.2014, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 28.03.2014. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: - 2.11.2014, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,X,, tatus: J,A 03.11.2014 øknad om endring av spesielt opptakskrav for bachelorprogram

Detaljer

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013.

Journaldato: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: JUIS - Journalenhet for UiS, Dokumenttype: I,U,N,X,S, Status: J,A. Dok.dato: 16.10.2013. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 14.02.14-16.02.14, Journalenhet: J - Journalenhet for i, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 17.02.2014 Vedrørende klage på karaktersetting BRLBAO tudentmappe *****

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 99/01262-81 Klepp k. Øvra Øksnavad gnr 8. Regplan for Øksnevad industriområde. Fornminneområde 514 C10 R14, ID 44317 - S12470-

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Offentlig journal. Innkalling til møte i Tilsettingsrådet SV. Tilsettingsrådet SV 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 21.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 22.04.2010 nnkalling til møte i Tilsettingsrådet V Tilsettingsrådet V 14.04.2010 ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 13/02102-2 Re. Eigersund k. Strømstad - Helleland gnr 107 Detaljreguleringsplan boligfelt - Fra RFK datert 29.06.2016 - Oversender

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS X, 99/07619-66 Stavanger k. Plan 1731. Reguleringsplan for Tastarustå. Katalogisering til hovedkatalogen S12164. Funn fra registrering

Detaljer

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04.

Offentlig journal. Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010. Personalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 TN-ADM/HKH 30.04. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 30.4.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 03.05.2010 Korrigert kontrakt 01.01.2010-30.06.2010 ersonalmappe ***** ***** 2010/237-4 4294/2010 18.02.2010 niversitetet

Detaljer

Veileder for registrering av studentadministrative saker i P360

Veileder for registrering av studentadministrative saker i P360 Veileder for registrering av studentadministrative saker i P360 UiS 2016 Denne oversikten har som formål å vise anbefalt registreringsforslag for de mest vanlige studentadministrative sakene. Bruk av titler:

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00801-24 ngdomstrinn i utvikling invitasjon til samling ngdomstrinn i utvikling - ngdomstrinnsatsing 2-2017 tdanningsdirektoratet

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S X, 99/07460-30 F. Suldal k. Sand gnr. 103, bnr. 36, 41. Reg.plan for nytt kulturhus i Sand. Katalogisering til hovedkatalogen S11715.

Detaljer

Offentlig journal. Godkjenning av emner - Institutt for sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4412-10 12115/2007 SV-ADM/TAB 26.05.

Offentlig journal. Godkjenning av emner - Institutt for sosialfag. Studentmappe ***** ***** ***** 2007/4412-10 12115/2007 SV-ADM/TAB 26.05. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 23.5.2008, Dokumenttype:,, tatus: J,A 26.05.2008 Godkjenning av emner - nstitutt for sosialfag tudentmappe 2007/4412-10 12115/2007 14.09.2007 V-ADM/TAB nntatt

Detaljer

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV

Dok.dato: 28.11.2012. Klassering: SV-IH/BMHA. Dok.dato: 17.09.2012. Klassering: STAB-HR/YKV Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 3.12.2012, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 04.12.2012 Melding om endret utdanningsløp - Bachelor i sykepleie tudentmappe ***** ***** ***** ***** ***** *****

Detaljer

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.

Dok.dato: 16.10.2012. Klassering: STAB-ØVA/RJE. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212.2 SV-ADM/KBS. Dok.dato: 14.08.2013. Klassering: 212. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.09.2013 BDJETTFORLAG 2014 - FORLAG NNENFOR OG TENFOR RAMMEN tatsbudsjettet 2012 2011/5659-18 227/2012 16.10.2012 TAB-ØVA/TOK

Detaljer

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.

Dok.dato: 01.06.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 30.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 31.05.2011. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,,, tatus: J,A 19.08.2011 nnkalling til møtet i Doktorgradsutvalget ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet 7. juni 2011 2011/3059-12

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS Inngående eksternt produsert, 12/02232-24 HØRING 3 E39 EIGANESTNNELEN - MINDRE ENDRING AV REGLERINGSPLAN 2192 - Fra RFK til

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 15/00173-18 Melding fra personvernombudet om manglende statusrapport for prosjektet: Skolens rolle i forhold til skolevegring

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS I, 11/02369-17 RS. Sandnes k. Kvål gnr 48, Vagle gnr 51 og Skjæveland gnr 52. Vagle næringsområde - områderegulering. Saken

Detaljer

Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: HF-ADM/ELN

Dok.dato: 04.12.2012. Klassering: HF-ADM/ELN Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 03.04.14, Dokumenttype:,,N,,, tatus: J,A 04.04.2014 HM tatusrapport 2012-2013 for Det humanistiske fakultet HM-arbeidet ved i 2012-2013 2012/2202-7 26411/2012

Detaljer

Dok.dato: 06.08.1987. Klassering: FMV/SBA. Dok.dato: 03.03.1989. Klassering: FMV/SBA

Dok.dato: 06.08.1987. Klassering: FMV/SBA. Dok.dato: 03.03.1989. Klassering: FMV/SBA Offentlig journal eleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 22.08.2013 R. ola k. Myklebust gnr 3. Regplan for Tananger Vest - Varden. Am: ingen merknader ola k. Myklebust gnr 3. Regplan

Detaljer

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL

Dok.dato: 12.03.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL. Dok.dato: 23.01.2012. Klassering: 212.2 TN-IPT/MOL Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 5.6.2013, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 06.06.2013 nnstilling til godkjenning av intern komite st.id. 30038391 Tilsettingsprosess doktorgradsstipendiat

Detaljer

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal

Postjournal for Universitetet i Stavanger - Offentlig journal Postjournal for niversitetet i Stavanger - Offentlig journal I,, N, X, S JIS, 09/00355-33 Hå k. Varhaug gnr 42 og Nordre Tjemsland gnr 53. Tjemslandsmarka øst - regplan for industriområde. Oversendelse

Detaljer

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 22.10.2013. Klassering: 011.

Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 18.09.2012. Klassering: STAB-PA/AWB. Dok.dato: 22.10.2013. Klassering: 011. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 17.1.2014-19.1.2014, Dokumenttype:,,n,x,s, tatus: J,A 21.01.2014 HA 36/12 Retningslinjer for forskningstermin entralt hovedavtaleutvalg 24.09.2 2/2848-5 20985/2

Detaljer

Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 23.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.

Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 18.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok.dato: 23.08.2009. Klassering: TN-ADM/ESF. Dok. Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 9.3.2010, Dokumenttype:,,x,n, tatus: J,A 10.03.2010 DTN 69/09 øknad om opptak til ph.d.-program i Offshoreteknologi ***** Doktorgradsutvalget ved Det teknisk-

Detaljer

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP

Dok.dato: 11.01.2013. Klassering: STAB-ØVA/ELK. Dok.dato: 06.01.2014. Klassering: AM-FORN/HAAP AM-FORN/HAAP Offentlig journal eleksjon: Rapport generert: 01.04.14, Dokumenttype:,,N,,X, tatus: J,A 02.04.2014 Kontorplasser ved niversitetet i tavanger - avdeling Porsgrunn Fusjon med Lillegården 2012/3601-3 854/2013

Detaljer